21.06.2016 г.

ПЛИСКА И ПРЕСЛАВ – ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ДРЕВНИТЕ ИМ КОРЕНИ


Дедите ни са били изключително способни хора. Те не само са успели да победят Римската Империя (Византия), но също така са били в състояние да изградят силна държава. Доказателство за забележителните качества на предците ни е факта, че по време на Ранното Средновековие, Плиска е с по-голяма площ от Константинопол (по сведения на някои наши учени). 

В старата българската столица градежите са величествени и красиви. Те смайват не само със своя мащаб, но и с майсторското си изпълнение. Преслав не отстъпва ни най-малко по блясък и мащаб. Hе случайно турците наричат селището Ески Стамбул – Старият Константинопол. Градът е карал тези, които го посетят стъписани да притаят дъх и да се дивят на чудните постройки.

Преслав (възстановка Я. Василев, техническо изпълнение М. Христов и В. Павлов)

http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?topic=2607.0

По отношение на това – в кой век се е родило великолепието на старите ни столици все още няма съгласие. Определени учени като Георги Сотиров смятат, че началото е положено в Късната Античност (Elementa Nova pro Historia Macedono-Bulgarica, Lynn Publ.Co, Regina, Saskachewan, 1986). 

Става дума за периода IV-VI век, по времето когато страната ни е все още под римска власт, но областта, в която са Плиска и Преслав вече е наречена България (на картата на Св. Йероним и по сведения на Йоан Никиуски). 

Други изследователи на миналото ни са убедени, че красивите белокаменни постройки са издигнати едва през VII-IX век. Всеки опит да се постави по-ранна датировка бива посрещнат със скептицизъм и изключително силна съпротива.

Негативното отношение към ранната датировка може да се обясни с едно наложено вярване. Касае се за невярното, но общоприето виждане относно това, че старите българи не принадлежат на древните балкански народи, а са азиатски пришълци, които се установяват трайно на юг от Дунава едва след 680-681 година.

Вярващите в този недоказан мит се страхуват, че приеме ли се, че Плиска и Преслав са издигнати през IV-VI век, това би определило перлите на Първата Българска Държава като дело на чужд народ - римляните. По този начин дедите ни биха били сериозно ощетени.

Реално обаче причини за притеснения няма. Това, че величствените стари столици са строени по време на римския период, не означава, че римляни са дялали каменните блокове и колоните, че римляни са създавали баптистериите, че римляни са редили красивите мозайки.

След малко ще разберем, че както строителите, така и хората отпуснали средствата за градежите на Плиска и Преслав не са чужденци, а наши деди, местни хора, които са обитавали Балканите от незапомнени времена и са се славели с необикновените си качества.

Както антропологичните, така и генетичните проучвания доказаха, че ние като цяло сме потомци на местно население, което по време на Античността е наричано с името траки. Различни изследователи като Евгений Теодоров, Стоян Джуджев, Иваничка Георгиева, Николай Колев, Иван Венедиков, Михаил Арнаудов, Павел Стефанов и др. установиха, че народната ни музика, носия, пастирски атрибути, а и земеделски сечива са с тракийски корени.

Същото важи за най-тачените ни празници. На Трифон Зарезан, Атанасовден, Гергьовден, Тодоровден, Коледа, Сирни Заговезни, Еньовден и т.н. се почитат тракийските богове Дионис, Залмоксис, Хероса, Сабазий. Ехо от древността са кукерските и русалийски игри, лазаруването, обреда Герман. Особената почит на българите към Св. Марина, Св. Модест, Св. Влас, Св. Илия, а разбира се и Св.Георги е остатък от култовете към Бендида, Хермес и др.  

Траките наречени в по-късни времена българи са населявали земите между Карпатите и Бяло Море поне от Каменната ера (по сведения на антрополозите Боев и Чолаков). Нужно е да се спомене и това, че предците ни са обитавали са и значителни територии от Мала Азия, а също и Черноморските степи.

Поради римското нашествие през I век, известна част от дедите ни се преселва на север от Дунава. При последвалото през II век нашествие водено от император Марк Улпий Траян, немалка част от северните траки трябва да се оттегли в посока изток – към Черноморските степи. Там те са приети от своите роднини,  а Рим не се осмелява да води бойни действия в гористите Източни Карпати и в земите на Северна Добружда, която е наречена Гетска пустиня от Страбон. 

Старият автор уточнява, че Гетската пустиня е мястото, в което е нанесено поражение на велики пълководци като Дарий и Лизимах –Strab.VIII.3.14. Римляните са познавали добре историята и не са посмели да опитат да завоюват въпросните земи на север от Дунава и Черно Море.

В този регион, по сведения от Именника (на българските владетели) дедите ни успяват да създадат (възстановят) държавата си някъде към 165-170 година. Съдбата на останалите под римска власт траки е променлива. Докато през I век дедите ни са подложени на депортации и подтисничество, то няколко века по-късно настъпва обрат.

В началото на III век на римския престол сяда тракиецът Максимин. Век по-късно вече можем да говорим за ера на императорите от тракийски произход, а населението на земята ни е нарастнало сериозно. Смята се, че траките през III век са около 3 250 000 души (В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, с.51). През IV век те са били още повече, а добавим ли и роднините им от земите на север от Дунава излиза, че предците ни са били около 8 000 000 души и със сигурност са могли да изправят огромна армия.

Разбира се по това време хората, чиято кръв носим са били разделени -  едни са обитавали Западните Карпати и Черноморските степи и са живели на свобода. Други са били подчинени на римските императори, които обаче през IV  век са техни сънародници. В борбите си за власт, императорите от тракийски произход са се обръщали към различни групи от поданиците  и сънародниците си. 

Благодарение на оказаната помощ на Константин Велики, той дава известна автономия на тракийските жители на областта Мизия, която в същия период Свети Йероним нарича България.  Йоан Лидийски предлага едно много интересно, а и ценно свидетелство. Старият автор съобщава, че Константин Велики лишил империята от данъците на Скития и Мизия, а войските охраняващи северната граница отпратил в Азия (J.Lyd.De Magistratibus, 13, GIBI II, c.102).


И това не е всичко, императорът от тракийски произход не само вече не събира данъци от Мизия, която по негово време е наречена България, не само изтегля войските от този регион, но дори изгражда мост над река Дунав. Знаем за това от Скилица-Кедрин (GIBI, VI, c.199), има споменаване за събитието и в “Царственик  или История Болгарская”. Там се казва, че Константин Велики е построил моста през 325 година, срещаме и интереснотo уточнение, че по времето на Константин вече е имало красив град на име Преслав (Царственик, с.16).

На пръв поглед действията на императора от тракийски произход граничат с безумие. Около половин век по-рано, император Аврелиан изтегля римляните от Дакия и разрушава моста над река Дунав, за да предпази имперската провинция от завладяване. Константин Велики не е бил глупав човек и, ако се замислим, ще намерим логика в действията му.

Знаем, че този император е воювал в земите на север от Дунава, но също така и, че е приел около 300 000 сармати и е сключил мир с племената на север от Дунава (Anon.Vales. VI.32).

Прокопий Цезарийски определя сарматите като част от семейството на гетите (Bello Gothico  III.ii.3),  а гетите са определени от Херодот като най-храбрите траки (Her.IV. 93). Страбон обяснява, че гетите, които са родини на мизите, обитават земите на север и на юг от Дунава и говорят същият език както и останалите траки. Същият автор добавя и това, че по времето на консул Елий Катон, на юг от Дунава са пресeлени 50 000 гети, които вече се наричат мизи (Strab. VII.3.2, VII.3.10). Тук е мястото да се уточни, че в продължение на 1100 години мизите биват отъждествявани със старите българи.

Hазванията гети, сармати, мизи, българи са названия за хора от един и същ произход, тъй както имената родопчани, шопи, добруджани, странджалии и др. се отнасят за хора от един и същ произход.

Виждаме, че действията на императора роден в Тракия могат да бъдат обяснени лесно. След сключване на споразумение със своите сънародници обитаващи северните и южни брегове на долния Дунав, Константин I изтегля легионите попълнени с чужденци и оставя на тракийските жители на провинция Мизия да я управляват сами. За да имат достатъчно средства, императорът оставя приходите от данъци в ръцете на хората, на които той дава известна автономия. Като знак на доверие, а и благодарност, Константин Велики отпуска средства за изграждането, доукрепването на няколко тракийски селища.

За това, че Плиска, Преслав, Дръстър и Констанция са градени (доукрепени) по времето на Константин Велики (IV век)  е писал Scriptor Anonymus-анонимен автор (GIBI V,c.323), като някои приписват информацията на Хезихий Милетски, от когото  Георги Кодин по-късно черпи данни.Scriptor Anonymus дава важни подробности, а именно това – какво количество средства е отпуснал Константин Велики за строежите на Плиска, Преслав, Дръстър и Констанция. Според стария автор се касае за 600 кентинария злато, т.е. около 4 320 000 златни нумизми - около 1 244 160 000 фолиса (вид монети). Става дума за огромно количество пари, но имайки предвид изящния вид на Плиска, Преслав и др.,   числото не е ни най-малко преувеличено.

Специалистите отхвърлят свидетелствата на Scriptor Anonymus, смятайки, че авторът се е заблудил. По непонятни причини, историците ни не са обърнали внимание на една важна подробност. Scriptor Anonymus не само дава подробности относно сумата отпусната за строежите, но и цитира съвсем точно хората, от които той е получил сведенията. Става дума за Урбикий и неговия съвременник Салустий. Двамата не просто са живели през IV век, но и са били служители на Константин Велики (GIBI, V, 1964, c.323).

Урбикий е бил приближен на императора от тракийски произход и е бил отговорен за строежите от началото на IV век. Салустий пък е преселен от Константин Велики от Рим във Византион (Константинопол) и му е дадена длъжност епарх – следял е за реда в столицата и т.н. Тъй като както Урбикий, така и Салустий са пряко подчинени на император Константин I, то няма защо да се съмняваме в техните свидетелства относно отпуснатите средства за Плиска, Преслав и др.

Навярно причината за игнорирането на важната информация дадена от Scriptor Anonymus от страна на нашите учени е вярването, че Плиска, Преслав и Констанция не са споменати в карти и документи от времето на Късната Античност. Това по принцип е сериозен аргумент, но за този феномен си има обяснение.

Едва ли някой би оспорил, че Ранносредновековна България е трън в очите на римските (византийските) императори. Факт е, че столицата ни Плиска е по-голяма по площ от Константинопол. Да се признае, че “варварите” имат по-величествени градове от римляните (византийците) е доста унизително, а и поражда неудобни въпроси като този – как така “новодошъл, прогонен от хазарите” народ има по-величествени постройки от римляните (византийците)?

Съвсем умишлено името на Плиска (и Преслав) e обреченo на забвение. Това е причината да няма споменаване от живелите през Х и XII век Лъв Граматик, Теофан Изповедник, Патриарх Никифор и др. Наивно е да се мисли, че тези автори даващи толкова подробности за старите българи, няма да знаят името на столицата ни. Живелите през Х и XII век летописци са познавали прекрасно величието на българските градове, просто истината не е била угодна на господарите им в Константинопол и стотици години наред името на Плиска не е споменавано.

Дали поради силата на Дунавска България, унизителните победи над кръстоносците, или пък мълчанието на византийските летописци, но е факт, че живелите през XII век Саксонски Аналист, Екехард, Зигиберт, Готфрид Витербски, макар да съобщават за победата на княз Крум и за поражението на император Никифор, също не отварят и дума за опожарената Плиска, а името й е споменато векове по-рано на Чаталарския надпис.

Нима неспоменаването на Плиска от тези летописци е причина да се каже, че древната ни столица е издигната едва след XII век?  Крепостта Диния, която е непосредствено до Плиска, не е спомената в пътеводителя на Хиерокъл.  Диния обаче, макар да е регистрирана в летопис едва през Х век от Лъв Дякон, реално е построена през IV век, но за нея, подобно на съседната й Плиска се мълчи повече от половин хилядолетие. Защо специалистите не обръщат внимание на тази важна подробност?Разбира се колкото и да мълчат определени летописци, колкото и преписвачите да пропускат или преиначават важни неща, все нещо се измъква. 

В труда на Абрахам Ортелий, 1601 г., в описанието на Тракия присъства град Плисенум - Plysenum.В лексикона на Якоб Хофман, 1698 г. срещаме интересното сведение - Plysenum opid. Thraciae, ProcopiusПлисенум, селище в Тракия според Прокопий (J.J.Hofman, Lexicon Uiversale, Historia Sacra et ProfanamLeiden, 1698, z.798). 

Плисенум се споменава и в речника на Джон Лемприе – 1788 г. В по-късни времена някой е изтрил името на тракийското селище Плисенум, а такива “поправки” никога не се правят без умисъл.
Прокопий Цезарийски не просто е писал през VI век, той е бил в Тракия понеже служи като секретар на тракиеца Велизарий и познава страната ни добре. Освен за Плисенум Прокопий е споменал и селището Констанциана и то в Мизия (Proc. Aed. IV.xi.20) – регионът, в който по-късно е локализирана Констанция. Разликите в имената се дължат на различните преписвачи.

Историческите извори са полезни, но както се уверяваме на тях не бива да се вярва сляпо, поради политическите пристрастия на старите летописци. Освен, че е нужно хрониките от миналото да се разгледат критично, задължително е също да се търси потвърждение от други области като археологията например.

Един от противниците на виждането, че Плиска и Преслав са издигнати през Късната Античност е проф. Ст.Ваклинов. Несъмнено той е отдаден на делото си, но навярно поради тенденциите наложени в българската наука в миналото, е заел определена позиция, която не му позволява да се отклони от общоприетите теории.

Според проф. Ваклинов по време на Ранното Средновековие на наша територия отдавна няма майстори способни да издигнат грандиозните строежи на столиците ни, във всеки случай не можело да става дума за местното тракийско население, от което не е имало какво да се научи в това отношение (Формиране на Старобългарската Култура, 1977, с.92).

За това си твърдение проф. Ваклинов се уповова на труда на своя колега проф. Димитър Ангелов, който макар да споменава, че през “VIIVIII в. вече не се срещат никакви данни за „траки” в смисъл на самостоятелен етнос”,  добавя на с.188 от своята раота нещо важно, а именно, че традициите в изкуство, земеделие и строителство не са загубени изобщо, а са предадени от траките на дошлото от земите на север от Дунава население.

Проф. Ангелов добавя и че, “погледнато от биологична гледна точка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнена.” (Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и Изкуство, София, 1971, c.44,188-190).

Изучавайки характера на българския фолклор, друг наш учен – проф. Евгений Теодоров смята, че  ...заварените траки в освободените от византийско господство земи не са били малобройни..” (Древнотракийското Наследство в Българския Фолклор, с. 271).

Ето, няма никакво основание да се твърди, че траките са били незначително малцинство по време на Късната Античност, нито пък може да се твърди, че традициите на строителство и т.н. са загубени

Нека видим как стои въпроса с другото твърдение, а именно, че битът, икономиката и културата на местното население, не могат да насърчат развитието на монументална архитектура. Точно през IV век траките могат да се възползват от имперската хазна, която по това време е добре напълнена поради разумната и далновидна политика на Константин Велики. Той е човекът, който въвежда нова парична единица – златния солид.

Classical Numismatic Group, Inc. http://www.cngcoins.com

Реално погледнато, през IV век, когато Мизия (областта в която са Плиска и Преслав) е наречена България, има изобилие на средства за мащабни и скъпи строежи. Нека не забравяме и това, че проф. Ваклинов споменава, че строителството с едри каменни квадри има известна стара традиция в Малка Скития (Мизия) датираща от края на римската епоха – IV век (Формиране на Старобългарската Култура, 1977, с.92).  

Макар да признава, че у нас има традиция на строеж с едри квадри, веднага след това проф. Ваклинов добавя и, че такива традиция има също в Таврика (Крим) и то в периода, в който започват интензивните връзки на прабългарите в Приазовието – V-VI век.  Споменати биват също Закавказието, Сасанидски Иран, арабските замъци от Ранното Средновековие и т.н. Казано е и това, че Варна и Несебър били заселени с колонисти от Сирия и Исаврия, но няма конкретни данни преселниците да са били строители.

Въз основа на паралелите с архитектурата на Армения, Сирия и Иран, проф. Ваклинов смята, че “имаме следователно всички историко-културни основания да допуснем, че когато родовата и племенна (прабългарска) аристокрация към края на VII век е имала нужда и е могла да си позволи строителство на трайни дворци за хана, тя е могла да се обърне към майстори-строители от онези земи, с които ще да е е поддържала връзки.” – c.93.

Всеки има право на предположение, но предположението не е доказателство. С изрази като “основания да допуснем, ще да е” и т.н. не се доказва нищо. Реално ние не притежаваме сведения, че през VII-VIII век българите са поддържали връзка с Иран, Армения, а и властелините от Близкия Изток и най-вече, че сме получили майстори оттам. Нека не забравяме и това, че периода VII-VIII век е белязан от няколко жестоки войни с хазари, римляни и араби, а войните са скъпо занимание.

Дедите са били смели и способни хора, но държавата ни през VII-VIII, а дори и IX век, в никакъв случай не е разполагала с толкова много средства с колкото е разполагала Римската Империя по времето на Константин Велики.

В земите на Иран, Армения и др. места действително има постройки изключително близки по стил до тези от нашите земи. Традицията на тези строежи обаче не е местна и това се знае прекрасно от доста време.  В “Енциклопедия Ираника” се казва от ясно по-ясно, че строежите с квадри и хоросан са твърде редки за Сасанидски Иран и са плод на чуждо, западно влияние. Допълнено е също и, че типичните сасанидски укрепления са от кирпич:

Dressed ashlar appears sporadically, mainly in the early (e.g. Bīšāpūr, Fīrūzābād, Nūrābād, Pāykūlī) and late (e.g. Ṭāq-e Gerra, Darband, Taḵt-e Solaymān, Kangāvar) phases of the empire, and seems to be due to western influence (H. Wulff, Traditional Crafts of Persia, Cambridge, Mass., 1966, p. 102).

The standard Sasanian fortification type is represented by the mud brick ramparts of Ctesiphon and Eṣṭaḵr (M. M. Negroponzi and M. C. Cavallero, “The Excavations at Choche,” Mesopotamia 2, 1967, pp. 41ff.; Herzfeld, Iran in the Ancient East, pp. 276ff.) and by the rubble stone walls of Qaḷʿa-ye Doḵtar at Fīrūzābād (Huff, AMI 11, 1976, pp. 138ff.).

Examples of the regular, generally square, Roman-type fort with rounded bastions are found in Harsin, Qaṣr-e Šīrīn (Morgan, op. cit., pp. 354ff.), Sīrāf (D. Whitehouse, “Excavations at Siraf,” Iran 10, 1972, pp. 63ff.)”


Армения и Сирия също са повлияни силно от римляните, и това се знае отдавна, не е нещо ново. Римското присъствие в тези държави трае повече от половин хилядолетие, а това е огромен период от време. В работа засягаща римското влияние в Близкия Изток, Фъргюс Милър споменава, че дори и укрепленията, в които не са намерени надписи, са несъмнено римски (F.Millar, The Roman Near East 31 BC-AD 337, Harvard University Press, London, 1993, pp.183-184).


Карта на Римската Империя - Iiustr. Andrei Nacu

Виждаме, че твърденията, че традицията на строежи с квадри и хоросан идва от Иран, Сирия и Армения и, че от тези земи са дошли майсторите издигнали Плиска и Преслав, са напълно бeзпочвени.

Както сам споменава проф. Ваклинов –в Малка Скития  (спадаща към областта Мизия) има традиция на строеж с едри квадри още в IV век. Такива строежи има на доста места в територията на Римската Империя, но на този момент, нас ни интересуват Балканите и по-точно областта Мизия, която през IV век е наречена България.  Като пример може да се даде Дръстър (Силистра) – селището, което е възстановено по времето на Константин Велики по сведения на Scriptor Anomymus.Венцислав Каравълчев съобщава за различни периоди на строеж – от II до VI век, т.е. включен е периода от властта на император Константин I, споменато е и за откриване на сграда с хипокост (вид подово и стенно отопление широко използвано в римския свят), а за една от постройките Каравълчев казва, че това е раннохристиянска епископска базилика.


До тук виждаме, че не само стените на Дръстър показват близост с тези на Плиска, но като общ елемент трябва да се определи и хипокоста от сградите на Плиска. Друг пример е  късноантичното селище Диния. Ето каква информация предлага регионалния музей - “Село Войвода се намира на 28 км североизточно от гр. Шумен по пътя за гр. Каолиново, на фона на величествена изкуствена могила. Върху нея е построено старо римско укрепление. На 1 км източно от селото, до северния склон на могилата, се издига внушителна крепостна стена с грамадни кули с диаметър 18.5 м. Градежът е с характерната за късната античност смесена зидария. Тухлите отвън са оцветени с червена боя, което прави градежа по-внушителен. Крепостта се датира от първата половина на IV в. до VI в.”  

антична крепост Диния, при село Войвода
https://opoznai.bg/view/krepost-dineia-voivoda
В подобен стил като този на Плиска е иградена е късноантичната крепост Ятрус.


Информация за характера и датировката са достъпни в интернет -“Началото на изграждането (на Ятрус) започва през второто десетилетие на IV век и завършва през третата четвърт на IV век... През второто десетилетие на V век възникват жилищно-стопански комплекси, а през втората половина на 40-те години на V век Ятрус е напълно унищожен...”


Строежи с квадри от времето на Късната Античност се срещат не само на територията на България, но и в земите на Сърбия. Нейната западна територия е спадала към Римската провинция Мизия, а главен град на тази провинция е бил Виминациум (до днешния Костолац). Селището съществува в периода I-VI век, след което живота в него замира. При строежите  на Виминациум са ползвани квадри.
С квадри са градени и много крепости в Северна Африка, но архитектите  и майсторите не са от средите на арабите, или берберите, а от римските легионери, между които има значителен брой траки водени от родения в Германея (Сапарева Баня) генерал Велизарий. Тракийският пълководец и хората му са в Северна Африка точно по времето когато са издигнати строежите с квадри. В този период, част от арабите са покръстени и служат на Юстиниан Велики, става дума за така наречените pacatiProc.Aed.VI.iii.9-12. Жалко е само, че тази интересна информация е останала неизвестна на българския читател.


В Британия, в която са стационирани доста траки по време на римския период, също се строи с квадри и със сигурност постройките не са издигани нито от арменции, нито от сирийци, или пък иранци. На територията на Британия дори има строителни надписи оставени от траките участващи в римските легиони.

RIB 1323. Building inscription of the First Cohort of Thracians


uploaded to Wikipedia by Steven Fruitsmaak


uploaded to Wikipedia by Fryslan0109

Подобни строежи има и в римската провинция Германия. Там строителите са били легионерите, а не майстори от Сирия, Исаврия, Армения, или Персия


Illustr. Mediatus -Die Porta decumana des Kastells Weißenburg, BayernPresse03 - F. Kofler: Das Kastell Arnsburg. In: E. Fabricius, F. Hettner, O. von Sarwey (Hrsg.): Der obergermanisch-raetische Limes des Roemerreiches/Abt. B, Bd. 2,2, Kastell Nr. 16, Tafel 5, Fig. 1. Heidelberg, 1902. (Erstpublikation).  

Важно е да се спомене, че в Тракия строежите с масивни квадри (без хоросанова спойка) са познати дълги векове преди идването на римляните. Това се знае добре от специалистите, които установяват следното: “Разкопките от последните години доказаха, че квадровата изодомна зидария е позната и широко употребявана в Тракия преди македонското завоевание (IV век пр.Христа). Достатъчно е да споменем монументалните гробници при Мезек, Стрелча, Калояново, най-ранните крепостни стени в Перник, крепостните стени на Месембрия, както и други обекти, при които е използвана идентична техника на градеж.  (П.Балабанов, Градове в Древна Тракия преди походите на Филип II, Поселищен Живот в Тракия, втори симпозиум, 6-9 октомври 1986, Ямбол, с.51).

След идването на легионите на Вечния град, традицията у нас не прекъсва. Сградите на тракийските светилища при Татул и Перперек (Перперикон) са свидетелство за това. У нас не само няма прекъсване на традицията, а дори се наблюдава и развитие – по време на  Късната Античност, вече започва да се ползва и хоросан като спойка на красиво издяланите камъни.Какво разбрахме до тук? Scriptor Anonymus съвсем точно цитира хората, от които е научил, че селищата Плиска, Преслав, Дръстър, Констанция са изградени, доукрепени през IV век благодарение на щедрото дарение на Константин Велики.

Стана ясно и това, че стила на строежа на античния Дръстър е като този на Плиска, силни прилики показват построените в периода IV-VI век тракийски селища Диния, Ятрус, Залдапа, Виминациум и др. Типичният за римските постройки хипокост (подово отопление присъства и при сградите на Плиска). Разбрахме също, че традицията на строеж с квадри в Тракия е древна и не прекъсва нито след идването на римляните, нито след тяхното прогонване през VII век.

Нека обърнем внимание и на други интересни паралели. Описвайки сградите на първата ни столица, проф. Ваклинов прави едно странно изказване: “Проблемът за плана на Големия дворец се състои не толкова в базиликалното устройство на тронната зала, колкото в особеностите на този базиликален план и в общото разпределение на частите на сградата. Вече неведнъж е изтъквано с основание, че включената в общия корпус на сградата апсида е явление, необичайно за местната балканска архитектура. Това устройство е много характерно за архитектурата на Сирия, Армения и Грузия.” c.108. (Апсида е термин от архитектурата, общо взето това е  полукръглата издатина на сградите).Навярно поради липса на информация проф. Ваклинов изказва мнение, което е твърде далеч от истината. В работа засягаща римската архитектура от Късната Античност,  Линда Мълвин споменава за римски сгради с апсида. Мълвин дори твърди, че апсидалния план е продукт на римската архитектура от Късната Античност.

Такива сгради има на Балканите – Медиана, Сърбия, срещат се и на територията на България и то не къде да е, а точно в римската провинция Мизия – там където са издигнати Плиска и Преслав (L.Mulvin, Late Antiquity Villa Plan, The Balkan-Danubian Region, Recent Research on the Late Antique Countryside, Late Antiquity Archaeology vol.2, ed. W. Bowden, L. Lavan,C.Machado Brill, Leiden, 2004, p.p.388, 394-395).  

За жалост проф. Ваклинов, прави и други изказвания, които не са добре аргументирани. Става дума за светилищата на дедите ни и по-точно за правоъгълния и квадратен план на капищата в старата ни столица. Проф. Ваклинов споменава, че храмът в Плиска напомня на класически древноелински храм, но веднага възразява, че поради липсата на минимални археологически и исторически аргументи, а и поради огромния хиатус, аналогия със светилищата от Античността е несъстоятелна (Оформяне на Старобългарската Култура, с.112).

Нашият учен смята, че: “Погледнат от строго архитектурна гледна точка, този храм (в Плиска) има най-близки аналогии в ирански храмове на огъня, при това не само от епохата на Сасанидите, което намалява хронологическата дистанция между тях, но и от епохата на партите – началото на новата ера.” (Оформяне на Старобългарската Култура, с.112-114).

Напълно възможно е проф. Ваклинов да не е знаел, че определени тракийски светилища са с правоъгълен и квадватен план. Тракийският храм от могила Хоризонт, открит от археолога Георги Китов е с ясен правоъгълен план. С правоъгълен план е и храмът на Великите богове в Севтополис (М.Чичикова, Царският квартал в Севтополис –Basileia, Проблеми и изследвания на тракийската култура, V, Ирита, Казанлък, 2009, c.45). Такъв е и планът на тракийското светилище при село Виден (Б.Димитрова, Религиозни вярвания и погребални практики на траките през римската епоха в казанлъшката котловина, Проблеми и изследвания на тракийската култура, V, Ирита, Казанлък, 2011, с.241).

В работа засягаща кулутрата на траките обитавали Черноморските степи, д-р Ружа Попова споменава за светилища с правоъгълен и с почти квадратен план (Тракийската култура в Северното Черноморие до III век, Studia Thracica 13, БАН, Рал Колобър, София, 2010, c.254-255). 

Тракийският храм от могила Хоризонт


Да се пренебрегват тези данни е неразумно и ако на проф. Станчо Ваклинов е напълно простено, понеже е работил преди доста време и то с ограничена информация. Не е ясно обаче защо учените от ново време не са обърнали внимание на сходството на светилищата в Плиска с тракийските храмове от времето на Античността. Все пак става дума за продължение на традиция в една и съща територия. Това е важно понеже в период от  хиляда и сто години старите българи биват отъждествявани с мизите – най-големия тракийски народ.

Освен древната традиция на строеж с квадри, използването на апсидата в постройки и квадратния, правоъгълен план на светилищата, в архитектурата на Плиска и Преслав има и други неща, които свързват тези селища с Късната Античност.

В една от сградите на първата българска столица има писцина (басейн, вана за кръщаване) с особена, кръстовидна форма. Понеже се следва догмата, че дедите ни приемат християнството едва през IX век, то и самата писцина, както и сградата, в която тя се намира бива датирана - IX век. Иронията е, че първите християни на Европа са траките. Свети Ерм, който е ученик на Апостол Павел е владика на Филипополис.

http://www.pravoslavieto.com/life/05.31_sv_ap_Erm.htm#2

Въпреки преследванията, християни в Мизия е имало по времето на император Диоклециан – III век. Знаем за това от житието на мъчениците Пасикрат и Валентин. Век по-късно Константин Велики легитимира християнството и това спомага след този момент да се градят свободно и без страх християнски храмове. Ето за това не бива да се учудваме, че кръстовидната писцина от голямата базилика в Плиска има еквивалент сред писцините от Късната Античност и не е нужно да се причислява към появилите се няколко века по-късно паметници на Средновековието. 

почти идентична писцина от времето на Късната Античност

Ще напомня, че въпросната сграда с кръстовидна писцина е наречена голяма базилика и има апсида, а този елемент според Линда Мълвин е продукт на римската архитектура от Късната Античност.

Църковните сгради на Преслав също представят доказателства, че строежите на селището са започнали по време на Късната Античност. Става дума за добре познатата ротонда, или Кръглата църква. Ангел Манев, Таньо Танев, Венера Иванова и Веселин Ташев представят работа, в която разглеждат архитектурните особености на ротондата.

Правейки сравнения със сгради от Античността и уповавайки се на различни източници, изследователите смятат, че е нужна сериозна предатировка на строежа на ротондата – над половин хилядолетие по-рано от приетото до този момент. Като дата се предлага 324-330 година – времето на властването на Константин Велики

мавзолей на Диоклециан 5. veljača 2006план на мавзолея на Диоклециан - Photograph from E. Hébrard and J. Zeiller, Spalato, le Palais de Dioclétien, Paris, 1912.


план на базиликата Сан Витале в Равена – времето на Юстиниан Велики
https://www.mirrorservice.org/sites/gutenberg.org/2/9/7/5/29759/29759-h/29759-h.htm Орнаменти от ротондата в Преслав

орнаменти от Античността 

Галина Колева създава доста подробна работа засягаща ротондата и макар да я определя като паметник на българското Средновековие, представя информация, която по мое мнение дава повод да се съглася с виждането на Танев, Манев, Иванова и Ташев по отношение на това, че уникалната преславска сграда трябва да се датира във времето на Късната Античност.

Колева цитира Шкорпил, който посочва, “че кръгли или полигонални постройки за християнски цели е имало още в Рим - “Санта Констанца” /IV век, “Санто Стефано Ротондо” /V век, Латеранският баптистер /октогон от IV век, и “Сан Витале” в Равена /VI век”. Прeдставено е и виждането на Кръстю Миятев, според когото “независимо от това, че преславската църква прилича на ранно- християнските ротонди, тя е дело на българска самобитна школа, възникнала върху стари местни традиции. Единственият близък до Кръглата Църква паметник, е “Св. Илия” в Бруса - храм, за който се смята, че произхожда в първоначалния си вид от раннохристиянско време и който, както Кръглата Църква, съчетава ротондата с правоъгълен притвор’ (Г.Колева, Кръглата Златна Симеонова Църква в светлината на послентите археологически проучвания, Дипломна работа, научен ръководител проф. дин. Т.Тотев, Шумен, 1998).

Дадена е и интересната подробност, че “Само в основите на апсидата, които са изградени с два изстъпа е употребен червен хоросан, също с голям примес от пясък”. Червеният хоросан е типичен за римските строежи, за неговата употреба при градежите от Античността споменава Николай Хайтов (Н.Хайтов, Асеновград в миналото, Исторически очерк, Второ Издание, Христо Г.Данов, Пловдив, 1983, с. 22).

Несъмнено ротондата е доустроявана и възстановявана по време на Средновековието, като всеки път са добавяни елементи, а и материали типични за периода. Това е неизбежно и реално погледнато представлява един естествен процес. Важното за мен е, че както планът, особеностите на определени орнаметни и характера на строителните материали дават повод началния стадий на кръглата църква в Преслав да се постави, ако не точно във времето на Константин Велики, то поне малко след това.

Трябва да се кажат също няколко думи за окопите и валовете на Плиска. Геза Фехер съобщава за окопно отбранително съоръжение на първата българска столица, което е 23, 3 км². (Г.Фехер, Ролята и културата на прабългарите, значението на прабългарската и маджарската култура в изграждането на цивилизацията на Източна Европа, Огледало, София, 1997, с.28).

Добре известно е, че римляните създават гранични валове, но повечето от българските читатели са в неведение, че тази традиция на направа на подобни отбранителни съоръжения се практикува на Балканите векове преди римляните да се запознаят с нея.
И.Т. Никулице е публикувал една изключително ценна книга засягаща бита, културата и историята на северните траки, към които принадлежат гетите и мизите наречени по-късно българи.

Никулице съобщава за значителен брой тракийски селища- от Дунава до река Днестър (това е Гетската Пустиня) и уточнява, че много от тези селища са укрепени с вал и ров, като по намерената керамика е установено, че ранните отбранителните съоръжения са от IV-III век пр. Христа (И.Т.Никулицэ, Северные Фракийцы в VI-I вв до нэ. Кишинев, Штиинца, 1987, c. 90-104).

Благодарение на Никулице разбираме и друга важна особеност засягаща бита на северните траки. Молдовският учен представя подробни данни и да жилищата на северните траки. Освен различните типове надземни жилища сведения са дадени също за землянките и полуземянките, които разполагат и с ями-хранилища (И.Т.Никулицэ, Северные Фракийцы в VI-I вв до нэ. Кишинев, Штиинца, 1987, c. 113-116).

За землянки и полуземлянки в Плиска съобщават Павел Георгиев, Стоян Витлянов и Станчо Ваклинов  (П.Георгиев, Ст. Витлянов, Ахиескопията – Манастир в Плиска, Изд. “Проф. Марин Дринов”, Pensoft, София,  2001, с.15, Формиране на старобългарската култура, с.119). Уверяваме се, че не само крепостните стени на селищата Плиска и Преслав, отбранителното съоръжение вал и ров, но и за жилищата на простолюдието в старите ни столици, могат да бъдат свързани със северните траки.

Население на Плиска и Преслав е оставило особена керамика. За нея определени атори смятат, че корените й трябва да се търсят в Средна Азия, но има и други иследователи, които виждат в съдовете развити форми и технологии на една местна, балканска култура. Анализирайки керамиката от могила № XXXIII в Плиска, Новопазарския некропол и др. места. Стамен Михайлов прави следното заключение:

” При обнародването на материалите от Новопазарския некропол аз изказах предположението, че некрополът може да се припише на някое от многобройните, т. нар. от римските историци сарматски племена, поддържащи най-тесни връзки с местното тракийско население, а като най-вероятна дата на некропола тогава посочих IV-V в. Това означаваше, че приемам, че керамиката от дветe основни групи – славянската и чернолъскавата – намират близки паралели у нас още в керамичното производство на местните племена от късноримската епоха.” (Ст. Михайлов, Относно произхода на ранносредновековната чернолъскава керамика в България Археология, кн. 4, 1961 г.).

Смятам, че проф. Михайлов е напълно прав. Имаме достатъчно ясни сведения за присъствие на сармати в земите на юг от Дунава, разполагаме и със свидетелството на Прокопий Цезарийски за принадлежността на сарматите към северните траки-гетите (Proc.BG.III.ii.3).Знаем и за това, че гетите (сармати) и мизите са изключително близки и, че говорят същия език както и останалите траки (Strab.VII.3.10).

Ценни сведения получаваме от заточения в Томи Овидий. В “Тристия” VII.12.55 той казва нещо интересно – “Зная сарматския език, мога да говоря с гетите” (Публий Овидий Назон, Скорбные элегии. Письма с Понта, прев.С. А. Ошерова (IIV, VI, IX, XI, XIV), С. В. Шервинского (V, VII, VIII, X, XIII), А. В. Парина (XII). Издание подготовили М. Л. Гаспаров, С. А. Ошеров, Москва, изд-во «Наука», 1978).

За това, че сармати, траки и гети са хора от един и същ произход разбираме и от друго място. Ан Маккейб цитира живелия през IV Апсирт от Константинопол, който съобщава, че на езика на сармати, гети и траки, арисп е название на растение ползвано за лечение на коне (A.McCabe, A Byzantine Encyclopedia of Horse Medicine, The scources, compilations and transmissions of Hippiatrica, Oxford University Press, New York, 2007, p.154). 

Щом гетите, мизите, сарматите говорят същия език както и останалите траки, то би трябвало да очакваме, че и имената на Плиска и Преслав могат да бъдат обяснение с помоща на езика на Орфей и Залмоксис. За да се разгадае името на дадено селище е нужно да се познават добре особеностите на терена. Благодарение на проф. Ваклинов, ние разполагаме със следните данни:“По времето на големите каменни строежи в Плиска сухата днес почва е съдържала толкова изобилна влага, че тежките каменни конструкции са потъвали в нея. За да се закрепят каменните сгради, техните основи са поставени навсякъде върху система от хоризонтални греди или вертикално набити колове…”.

Логично е за името на Плиска да се търси понятие за влага, вода. Близко до Плиска е названието на древното балканско селище Плистон, което е на река Ишъм (Rav.An. GIBI I, 1958, c.399). Още по-стар кандидат течащата във Фокида река Плистос (Paus. X.viii.8), а за това, че Фокида е обитавана от траки, ние знаем от Страбон, който разказва, че там е властвал цар Терей (Strab.VII.7.1).Да не забравяме и свидетелството на Прокопий за тракийското селище Плисенум.

Дали течащата през Плиска река Асар Дере е носила в древността име Плиска, или Плистос няма сведения, но самия факт, че старата ни столица е разсечена от река, че мястото е било богато на влага и, че тракийски хидроним носи име Плистос, дава повод да се приеме, че името Плиска не е дадено от новодошъл народ, а принадлежи на хора, които са обитавали Балканите от незапомнени времена. По време на Античността тези хора са наричани траки, а по-късно се налага името българи.

Да обърнем внимание и на името на Преслав.Поне за мен значението е пре славен, прочут. Тракийската ономастика предлага имена с корен слав, слов и значение слава.Един от майсторите на Рогозенското съкровище носи името Δισλοιας /Дисло(в)йас. Лариса Бонфанте смята, че името е теофорно и съотвества на славянското Богослав (L.Bonfante, The Barbarians of Ancient Europe: Realities and Interaction, Cambridge University Press, Cambridge, 2011с.156-157).

Частицата σλοιας може да се обясни със стблг. славити, словѫ-славя, прославям. Коренът слав/слов присъства и в други тракийски имена. В началото на II век в земите на гетите е документирано името Sclaietis на надпис с регистрация  C.I.L. III C VI.  (H.Krahe, Lexikon Altillyrischer Personennamen, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1929, c.103).

Sclaietis не е нищо друго освен латинизираното предаване на Славетис/Славитис, а то от своя страна се явава форма на българското име Славит. За жалост, този изключително важен за нашата история надпис, остава неизвестен за изследователите на миналото ни.

Към тези сведения могат да бъдат добавени античните монети намерени в Плиска и Преслав, а също така и тухлите с печати от Античността. На някои тухли се среща името Dules, а то несъмнено е свързано с българското родово име Дуло. Могат да бъдат добавени и медалионите имащи паралели с тези от Античността, би било интресно за определин хора да разберат, че типичния за старите българи знак IYI, се среща на Балканите още през Каменната епоха, но реално това не е нужно. Представената до този момент информация е предостатъчна, за да послужи като доказателство за древните корени на Плиска и Преслав.

Ясно е, че в миналото огромно количество данни не е достигнало до българския читател. Тези данни обаче не могат повече да бъдат игнорирани и укривани. Щом има нови факти засягащи началото на Плиска и Преслав, то е задължително да бъдат направени и нови заключения.

Редно е дивотиите за монголоидните черти на старите българи, за Тангра, за идването от Азия, а и заместващата тези заблуди иранска теория за произхода ни, да бъдат захвърлени на бунището. Разполагаме както с доказателствата на антропологията, така и с тези на генетиката, че като цяло сме потомци на местен народ и то не кой да е, а народът, който поставя основите на европейската култура, народът, от чиито среди излизат Орфей, Залмоксис, Евмолп, Спартак, а и значителен брой римски императори.

Младите българи трябва да учат, че са потомци на хора, които никога не са се предавали и чието най-характерно качество е способността им да се издигнат от пепелищата и отново да възстановят величието на страната си. Преживели сме няколко чужди подтисничества и не сме позволили на никой да унищожи езика и културата ни, а това е свидетелство за необикновена сила. Тя нито е отслабвала, нито е изчезвала, силата наследена от предците ни е закодирана в нашите гени и просто чака удобния момент да се пробуди. Това време идва, може да се каже даже, че е настъпило. Възвърнем ли вярата си в собствените сили, погледнем ли на сънародниците си като свои братя и сестри, вече сме поели по пътя на българина, а той е светъл.
Изказвам благодарност на проф. Асен Чилингиров, Александър Мошев и Мая Сотирова за предоставената полезна информация!

270 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Нека тези, които критикуват да подкрепят възраженията си с аргументи, да представят пропуснати от мен сведения, да пояснят неправилно тълкуване на данни и т.н. Ще бъда благодарен, ако никой не се отклонява от темата.

  ОтговорИзтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малиии, каква каша си направил тоя път, гето-сармати-мармалади :) ти не разбра ли, че никой не те зема насерьозно :) и си пееш като пионерче в хора на БКП :)

   Изтриване
  2. Симеонов, би ли отправил критиката си по-конкретно? Кашата не съм я направил аз, а тези, които съвсем произволно са обявили скити и сармати за иранци, без реално да има основание за това. Скитските глоси са по-близки до латински думи, отколкото до староперсийски.

   Изтриване
  3. Няма смисъл да отговаряте на примитивите!Много хора сериозно приеха статията и им хареса!Просташките писания са за сметка на коментиращите!

   Изтриване
  4. Имате право, на злобните коментари е по-добре да не се отговаря. Понякога обаче такива коментари биват отправяни от хора, които не са лоши, а само заблудени. Понеже аз няма как да разбера кой коментира, опитвам се да дам шанс дори на грубияна.

   Изтриване
 3. На колко поморийки си селски? Траките наречени в по-късни времена българи.....???????????????????????????????????????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според Фулко старото име на българите било траки. „И тъй — пише той — отрядите напуснали Панония разнебитени. Оттук те поели път през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници”

   (Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum.


   Recueil des historiens des Croissades. Histor. Occident., V, Paris, 1895, c. 707 сл. (Извори за бълг. история, XII, с. 111).

   Нещо да кажеш аристотелe?

   Изтриване
  2. На здраве и не прекалявай с ракията защото ставаш за смях и подигравка!

   Изтриване
  3. няма ли начин да се махат поне анонимни автори че това доста пречи на качеството на четене. Особено такива простаци... Павел според мен направо ги махай това нещо не помага на четящите. Сега да видя и моя коментар как ще излезе...

   Изтриване
  4. Г-н Георгиев, някои от тези, които пускат груби коментари не са лоши хора, а просто заблудени. Те вярват на старите догми и за такива индивиди новата информация е плашеща, това е и причината за начина на коментиране.

   Несъмнено има и такива, които целят не просто да дискутират, а да развалят атмосферата, опитвам се да пресявам, но е трудно.

   Само за тази статия съм премахнал над 50 неприлични коментара, странното е, че първо коментират противниците ми, сякаш знаят кога ще коментирам, явно следят блога ми постоянно.

   Изтриване
 4. Sarmatite sa iranci be pich, seki go znae ama bash ti ne vdjavash sparko. Kude si tragnal sreshtu naukata?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гети и сармати са описани като хора със светли коси - пълна противоположност на мургавите и чернокоси иранци, паштуни, дарди от Средна Азия.

   Ако сарматския език бе ирански, то Овидий нямаше да каже – “Зная сарматския език, мога да говоря с гетите.”

   Изтриване
 5. ирена янчева22 юни 2016 г. в 0:32

  Здравей, Павел ! Благодарности за предоставената твърде обемна информация от археологически разкопки . Интересна е споделената хипотеза за името Плиска - Плистос, древен тракийски хидроним, а също така разтълкуваното значение на Преслав, изведено през старобългарски език. Подкрепям идеята, че градовете Плиска, Преслав, Дръстър и Констанца са древни тракийски поселения, допълнително укрепени и достигнали своето великолепие по времето на император Константин Велики, 4 в. сл. Хр. По този повод един въпрос: от къде имаме налице доказателства, че столицата Плиска е по - голяма по площ, съответно и като популация в сравнение с Константинопол, кои са тези научни демографски изследвания ? Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Ирена! Материалът е обемен, но все още не е завършен, имаше технически проблем с публикуването на такава голяма статия. Иначе се знае отдавна, че Плиска е по-голяма от Константинопол по време на Средновековието - Строителството в Плиска е едно от най-загадъчните събития в ранното Средновековие. Плиска е издигната през т.нар. „тъмни” векове за Европа – от VІІ до ІХ век – казва Андрей Аладжов. – Построена е изключително монументално, от огромни каменни квадри, с дворци, които са водоснабдени и имат подово отопление, с прикрепени към тях бански помещения, с басейни. И всичко това – през времето, когато в Константинопол дори главният водопровод е прекъснат и няма никакви строежи. По своята площ Плиска тогава е три пъти по-голяма от Константинопол. Нейната монументалност напомня на късноримските строежи, крепости. Тя е своеобразна реминисценция на градовете от късноримския период. Най-вероятно внушителният й каменен облик е плод на настъпателната политика на хан Крум, който има финансов и строителен ресурс да построи такъв огромен град – най-големия в Средновековна Европа по това време.

   http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/HistoryAndReligion/Pages/210313_pliska.aspx

   Изтриване
  2. И аз не съм чел за ХАН Крум, но какво да се прави...Княз е титлата на дедите ни, тя е приравнявана от гърците на титлата архонт.

   Изтриване
 6. Златко Ангелов: Браво за статията, а на критикуващите ви, ще кажа само- Продължавайте, успеха на хората се мерил с враговете, които си е създал. Имам един въпрос, не съм нито историк, нито филолог, просто ветеринарен лекар. :) Въпрос ми е, името на Плиска може ли да се тълкува с българския глагол, плискам? Пример, река се плиска в брега. И още един родовото име Дуо, има ли връзка с името на тракийският бог Дионис? Благодаря за отговора, успех с каузата ви. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, името на Плиска притежава същата основа както и глагола плискам.

   Дионис може да се обясни със стблг. дивьнъ, докато Дуло означава род, храненици и се обяснява със стблг. доити-кърмя, храна, ние имаме и диалектен глагол дуя-доя, кърмя.

   Изтриване
  2. Златко Ангелов: Благодаря ви за отговора. Без да прилагам доказателства, или да влизам в спор, но в гръцката митология има интересна легенда за раждането на Дионис. Майка му излъгана от зложелатели е поискала Зевс да и се яви в пълният си образ на цар на богове и хора. Зевс се явява така и от блясъка на мълнията сградата се подпалва. А Дионис се ражда преждевременно, за да го спаси Зевс прерязва кожата на бедрото си мисля и Дионис се развива така до момента, в който трябва да се роди. Отново без да споря, но както знаем гръцката митология ако не на 100% то поне на 90 е тракийска, не би ли могло да се предложи тълкуването на името Дионис да е отгледаният, а от там и връзката му родовото име Дуло. Не съм правил проучвания, просто съм чел легендата, не пледирам и за достоверност. Хубав ден. :)

   Изтриване
  3. За да се твърди, че Дуло е свързано с името на Дионис, то поне веднъж Дуло трябва да е употребено като име, или поне епитет на Дионис, а това не е така.

   Всеки има право на предположение, но фактът си е факт.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Поздрави, благодаря ви за отделеното време.

   Изтриване
 7. Здравейте,
  Може ли да се допусне, че освобождаването от данъци /предназначени за централната власт на Римската империя/ освен за строителството по нашите земи, е било срещу осигуряването на определен брой войници, попълващи легионите на Рим?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, траките са били търсени войници, не случайно точно през IV-ти век в “Totus Orbis Descriptio” се твърди, че Тракия е неизчерпаем извор на способни войници.

   По времето на Константин Велики губернатор на Либия и Египет е тракиец с име Ромиталк, а той със сигурност е имал сънародници край себе си.

   Реално поради проявите си в римската войска, траките добиват уважение и някои достигат до престола.

   Изтриване
  2. "По времето на Константин Велики губернатор на Либия и Египет е тракиец с име Ромиталк, а той със сигурност е имал сънародници край себе си."

   Откъде мога да намеря извор за това? Би било полезно за в бъдеще.

   Изтриване
  3. Ето тук - Проучвания върху личните имена у траките, с. 56


   http://www.promacedonia.org/vblit/vb_8.htm

   Изтриване
 8. Здравейте, добра статия благодаря ти.Нещата почват да се нареждат. Истината излиза малко по- малко . Скоро гледах за солниците в Провадия останах изумен ето един кратък филм:https://www.youtube.com/watch?v=twWk3FDVJgw последните реплики на главния археолог са просто изумителни чуйте от 4:30 .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нещата наистина започват да се нареждат, това е неизбежно. Днес информацията няма как да се укрие, противниците на истаната могат само да я забавят, нищо повече, но пък понастоящем това става все по-трудно.

   За крепостите проф. Васил Николов има право, хората от нашите земи са разпространили начини на строеж и на други територии като Троя например. В Европа, за първи път, стени с емплектон се срещат на територията на България.

   Изтриване
 9. Поредният опит да се отрече славянският=словенският произход на българската нация. Аз призовавам автора да цитира всички писмени паметници от времето на Симеон, Борис Първи, Петър и Самуил. Тогава няма нито веднъж употребена думата траки. Има само словяне и българи. Освен това, в книгата на акад Стефан Младенов /1929 г/ "История на българския език" има анализ на 22 000 думи от всички славянски езици. Нито една от живите думи в съвременния български език не произхожда от тракийски език. Що се отнася до Плиска, точно в този град се убедих, че нямаме нищо общо с траките, а самите /пра/българи, да ги наречем Аспарухови българи, са доста примитивен и варварски народ. Има само една каменна сграда в Плиска и тя е /к/ханския дворец. Дори висшата аристокрация, военна и административна са живеели в землянки. Всички артефакти от 7 до 11 век са от византийски произход или по византийски модел. Облеклата на Аспаруховите и по-късните /пра/българи са по модел на маджарите. Що се отнася до траките, не е зле да се каже, че според всички византийски източници - славяните са раждали по 8-9 деца, а траките - мах по 1-2. Сякаш сме сега в 21 век - така, както са изчезнали траките и прабългарите, претопени 99 % от славяните, така и ние изчезваме, претопявани от циганите. Но - никой няма да бъде убеден от моите думи, но самите имена на първите български столици - Плиска и Преслав - са славянски и имат коренни съответствия във всички славянски езици. И никакво - в тракийски и в тюркския /прабългарски/.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Кунев, преди да отправите обвинения към някого е по-разумно да проучите работите на въпросната личност.

   Още преди 7 години обясних, че само ние българите имаме право над името славяни. Представял съм както отделни работи, така и пояснения за това кои са истинските славяни.

   НАКРАТКО ЗА СЛАВЯНИТЕ http://sparotok.blog.bg/politika/2009/12/18/nakratko-za-slavianite.457224

   Ето и други обяснения от други работи:

   Днес под знаменателя славяни се слагат около 300 000 000 души. Това обаче не означава, че дедите на словени, словаци, руснаци и др. са гетите, които Т. Симоката нарича славяни. В далечното минало предците на словени, словаци, руснаци и т.н. са носили имената венети, венди, виниди.

   Словения и Словакия са носили имената Венетия, Виндиш Марк, Марка Винедорум. Финландците все още се наричат Русия от с името Веная, а на руснаците казват венелайнен. За съжаление твърде малко хора знаят за тези важни подробности.

   Гетите- славяни са най-силните от всички свои родственици и са причинили най-много проблеми на Римската Империя, ставайки най-известни. Понеже техния език е родствен на венетския, то след време венетите биват също наречени славяни и езика им славянски. Родственост и идентичност обаче са две коренно различни неща, това трябва да се осъзнае добре!

   По същия начин се поражда и названието германи. Корнелий Тацит обяснява, че по начало името германи е важало само за едно племе. Чак след време всички други хора говорещи близки езици получават името германи. Днес дори шведите се считат за германи в езиково и културно отношение. Това обаче не означава, че Гай Юлий Цезар се е сражавал със викинги (дедите на шведите).

   Изтриване
  2. Дано успеете да разберете г-н Кунев, само с гледане не става, иска се четене и проверки, много проверки, нищо не бива да се приема на доверие. Вие поддържате старите теории, които нямат никаква реална основа. Ние сме потомци на местно население, което в различни времена е наричано с различни имена.

   Както старите славяни, така и старите българи принадлежат на местните балкански народи. Близостта на българския със словенски, хърватски и др. се обяснява с това, че траките са роднини на илирите, които от своя страна са предци на словени, хървати и др. Генетиката го доказа, а тя има последната дума.

   Изтриване
 10. ирена янчева22 юни 2016 г. в 14:39

  Здравей, Павел ! Благодаря за споделената позиция на Андрей Аладжов и за прикачения сайт ( ще го погледна в детайли , демографската картина е важен компонент ). Акведуктът на Константинопол е съхранен и до днес / част от него, може да си види на живо - впечатлява. Бих добавила, че след толкова бляскава Античност, няма как Средновековието в България да е тъмно, така, както е то в Западна Европа. Нашето наследство е различно, " тайните " се разшифроват постепенно. Споделяш, че темата не е завършена - можем ли да очакваме скоро нейната втора част-продължение ? Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Темата е далеч от завършена, но поради технически причини се принудих да съкратя материала. След време ще се опитам да създам своя собствена страница и там ще имам повече възможности.
   Поздрави!

   Изтриване
 11. Здравей, SPAROTOK! Съжалявам, че в момента не мога да цитирам източник, но сигурно си срещал твърдението, че крепостните стени на Преслав (и Плиска?) са имали представителни функции, а не толкова защитни. В основата на тази теза стои фактът, че бойните кули са разположени твърде далече една от друга и това пречи чрез тях да се осъществява ефективна отбранителна дейност. Дали истинността на подобна теза допринася за защита на теорията за произхода на Плиска и Преслав като по-ранни крепости?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Крепостните стени на Плиска са градени по образец на римски кастел, имат си типичните за Късната Античност кули, а и наличието на propugnaculum - дълъг тесен проход между двете врати. Трябва да призная обаче и това, че майсторството на строителите е било забележително и навярно това е една от причините да се постави по-късна датировка. При римския кастел всичко е просто и практично, а при Плиска и Преслав срещаме невиждано до този момент изящество.

   Изтриване
 12. "... Благодарение на проф. Ваклинов, ние разполагаме със следните данни:“По времето на големите каменни строежи в Плиска сухата днес почва е съдържала толкова изобилна влага, че тежките каменни конструкции са потъвали в нея..."

  Аз бих добавила ,че на украински "плiсце" значи участък от реката кадето се заблатява, мочурливо място

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аналогията е добра, аз май трябваше да спомена и регистрираното по време на Античността име на езеро - Pelso lacum :)

   Изтриване
  2. Забравих да спомена, ако не се лъжа Псков идва от Пльсковъ и е град на Стара Рус - Украйна.

   Изтриване
  3. Не сте забравили, а това нещо се спрягаше в учебниците по история за основните училища през 60 те години на миналият век. Първо грешите в това, че идентифицирате Киевска Русия и съвременното еврейско творение Украйна. Украйна, като и Полша, Чехия и Словакия е с голяма част хазарско население. Кои са хазарите, Вие отлично знаете. Псков идва от псе, куче. А другото название, е с друго значение.В древността не е имало държава Украйна, както и Чехия или Словакия. Но за Великоморавия, днешната и столица е Бърно, нищо не се споменава. А Малка Морава е на Дунава, със столица Смедерево. И песните за Крали Марко и моравка девойка визират именно Малка Морава. Вие сте човек с висок интелект и ерудиция. За това смятам, че не е нужно да проявявате "разбиране" спрямо някои съвременни фактори. Нужно е да навлезем в битка, както интелектуална така и действителна. Няма нищо даром, всичко трябва да се заслужи.

   Изтриване
  4. Аз пък забравих да добавя,че има и село Плиска и Плисков в Украйнаа, както и Преслав-близо до Азовско море.Всичко с Плеск и Плиск е свързано с вода. В ц.Преслав са проучвани 4 селища от бронзовата епоха 1000 до н.е и на скитите 4-3 до н.е, май че могили бяха разкопавани там и т.н,забравила сам подробности. Интересно за мен беше, че в 1860 г македонски българи ,към 400 души ( избягали от турско робство ) и дошли от Бесарабия -където са били първоначално са основали това село Преслав на мястото на напуснат ногайски аул.

   Изтриване
  5. Благодаря много за споделената информация!!!

   Изтриване
 13. Браво, Павка!
  Няколкото милиционерски изхвърляния в началото не искам изобщо да коментирам, но се чувствам горд, че и на уж по-сериозни критики зная предварително верния отговор. Това, разбира се, дължим най-вече на теб поради нашето по-отдавнашно участие в блога. Възползвайки се от твоя труд и ние се ограмотихме и трудно можем да бъдем заблудени от фалшиви домогвания.
  Сърдечно благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря и аз за подкрепата! Прочее, аз все още се уча и ще продължавам да го правя.

   Изтриване
 14. Здравейте,

  Дали това е истина: http://littlebg.com/popravqt-uchebnitsinite-po-istoria/
  Ако да, благодарение на такива като Вас г-н Серафимов, повишавайки историческото самосъзнание на много българи, вече е настъпил първия пробив към "Истинската история на България". Благодаря, Ви!

  Поздрав,
  АКК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Промяната е само козметична, няма старобългарска титла кан, нито нашите летописи споменават за нея, нито пък чуждите. КАНАС, КАНЕС е по-старото изписване на кънезъ-княз.

   Годината 165 не е началото на българската държавност, а е годината на възстановяването на българската държавност, има огромна разлика.

   Въпросните учени, които диктуват промените са и хората, които определят старите българи като чужденци на Балканите, определят предците ни като ирански народ и излиза, че старите заблуди се подновяват с нови, но по-рафинирани.

   Изтриване
  2. Всичко това на мен и на много от влизащите в блога Ви, е известно. Но за казионната история, тази, на която обучават децата, това е огромна крачка - приближават се към истинската история. Все пак никак не е лесно поколения "учени" да се откажат от "творчеството" си през целия си живот! Това съм имал предвид, когато писах горното. То си е "революция", макар на нас да ни изглежда на "буря в чаша вода".

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  3. Така е, трудно е за един учен да сложи черта на творчеството си, но все пак истината е по-важна от нечие его. Да се греши е човешко, да се признае грешка е благородно, причина за страх няма.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Но намирам, че и ти си прав, Павле, че половинчатата истина много често е по-опасна от откровената лъжа!

   Изтриване
 15. Статията Ви е чудесна, но поставя много въпроси, за които преки отговори няма. Някак си всичко е завоалирано и някой , някога или сега преиначава действителността!??? Защо не назоваваме нещата с точните думи. Всичко е политика, както в древността така и сега. Най-големите ни врагове днес смятаме за "братя и съюзници". В езика ни се появиха изкривявания от чуждици, внасяни от средствата за осведомяване. Но явно така е било и в древността. Подмяната на тракийските вярвания с еврейски такива. Зная, че декларирате, че сте християнин. Е, аз съм атеист и не считам евреина Йешуа за имащ нещо общо със народа ми. Напротив, точно обратното, неговите внуци и до днес тормозят държавата ни. Колкото по-скоро се отърсят някои хора от тези еврейски заблуди, вкоренени по някакъв начин у не голям брой обикновени хора, толкова по-добре. Но и именно евреи или евреи-ашкенази, т.е. хазари са тези, които всячески се стремят да подменят действителността. Видимо, тракийският етнос е доверчив и незлоблив, но притиснат до стената може да прояви и жестокости. Така е и в днешно време. Огромен натиск на еврейската гмеж върху траките или славяните, както искате наричайте общността. Аз не съм съгласен с Вашето определение на народността, защото ми се струва неточно, полит-коректно. Като народ сме изгубили териториите си, държавността си, инициативността си. Отнет ни е живецът и ние говорим напразно, излишно показвайки на незаинтересуваните колко "величествено" минало имаме, а това, че нямаме настояще е пропуснато. Господин Серафимов, днес държавата България не съществува. Има един еврейски протекторат на Еврейския съюз, разбирай Западна Европа и цитаделата на еврейството САЩ. Всичко друго са излишни думи за оправдание на нашата несъстоятелност и "благи" пожелания. Така е било и по-време на "римското владичество" и на "османското владичество". Вие имате ерудицията да проследите народността на римляни и османци. Интересно ще е да научим Вашето мнание. Официалните "научни" постановки ги знаем. Нещата не са такива както ни ги представят, нито от древността нито днес. А народ който няма минало, няма и бъдеще.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине,

   В политически аспект сте изразили доста неща, които са истина. От друга страна можете да си бъдете атеист „колко Ви душа сака“, но не си позволявайте да разпространявате заблуди поради Вашето невежество. „Евреинът Исус“ не е дошъл само за народа, сред който се е родил по плът, а за всички човеци по Земята. И точно поради тая причина Той е бил намразен от този народ много по-дълбоко, отколкото можете да предполагате. Има голяма вероятност тази омраза да се е пренесла и върху нашите деди, които са били първите християни в Европа. Ние не трябва да отвръщаме на омразата с омраза, но, както и Вие твърдите, необходимо е да назоваваме враговете на България с истинските им имена, а възмездието принадлежи на Другиго!
   Днес разбрах, че било Еньовден и за първи път в живота ми изпитах симпатия към ингилизите!

   Изтриване
  2. Вие, като какъв цензор са изявявате, за да ме съветвате, "но не си позволявайте да разпространявате заблуди поради Вашето невежество". Не сте критерий за невежество. Вашите пристрастия или заблуди са ми безразлични. Но, ако сте българин, наследник на траките, защо да не се обърнете към тракийските вярвания? Защо защитавате едно инородно политическо предложение, имащо аналози в много култури. Не зная защо, първата ми реплика към Вас не беше публикувана от уважаемия господин Серафимов. Аргументирайте се, когато говорите, че разпространявам заблуди. Не, че за мен е толкова важно Вашето мнение, но би било интересно да покажете факти, а не измислици за чудеса. Но самото прилагане на чужди вярвания, може да се ползва за насочване на обществото в желана посока за постигане на определени цели. Още нещо, как е станало това приемане на "новата вяра"? Целият многоброен народ е казал ура, това е нашето верую, и е захвърлил, да речем Джерман, Лада, Сварог, Перун. И още нещо, това, че единствено професор Чилингиров пише за Урфил, като основоположник на арианската църква в една част на Малка Скития, не значи, че България е била християнска. Написаното от Йордан за гетите, не се приема от немците. И още нещо, колко са християнските вярвания, основно 4. Православие, католицизъм, протестанство, евангелизъм. Също такова деление се вижда и при мюсюлманите. Но и християнството и мюсюлманството имат за основа Юдаизма в неговите 3 форми- Тора, Талмуда и Кабала, като Кабалата е само за учителите-равини, които задължително са от рода на Левитите от Вениаминовото коляно. Яхве не е бил просто същество. И той е с удължен череп-змей. А когато свържете всички неща, може да получите познанието, но с Вас едва ли ще се случи.

   Изтриване
  3. Предполагам, че Г-н Серафимов не е публикувал „първата Ви реплика към мен“, ако не е била в стила на блога и от нея са хвърчали плюнки. Аз не се впечатлявам от това, понеже и благовестителят на „инородното политическо(???) предложение“ Исус навремето е бил оплюван по същия начин от Вам-подобните.
   Вече аргументирах защо Ви считам за злонамерен невежа: Исус доказано не разпространява някаква религия за национална консумация и това се потвърждава от огромния брой хора от най-благоденстваащите световни държави. Измислиците за някакви негови „внуци“ са бълнувания на болни мозъци. Въпреки различните църкви с техните забежки, християнството е едно – изявено в Святото Писание, в което не влизат такива глупости като Талмуда и Кабалата.
   В заключение, Вие посредством споменаването на езическите тракийски богове се саморазкривате като съмишленик на магьосниците братя Гайдарски, за същността на които Г-н Серафимов беше предложил наскоро унищожителен линк. А пише, че съществуването на такива прояви сред един народ съвсем не е здравословно за бъдещето на нацията като цяло!

   Изтриване
  4. Хаиде достатъчно с тези вероучения г-н анонимен , религията е сляпа за наука- в това число история и археология и т .н Намерете си богословски блог и си пишете мненията. Какво общо имат писаниците Ви с Плиска и Преслав ?

   Изтриване
  5. Напротив, в първите европейски университети богословието е дисциплина номер едно, следват медицина и право. Науката също е в ослуга на религията, но зависи коя. Имам предвид тази, която е в основата на днешната цивилизация. Историята и новата дисциплина наречена библейска археология, която е на 100 години е много напред. Те са взаимосвързани. Ние сме много изостанали от тази материя. Не познаваме световноизвестни археолози, учени и изследователи от миналото и сега, които нямат преведени книги и трудове тук. Те са с класа над всичко тук, което го има.Но ние знаем всичко, боравим само с клишета и голяма доза невежество. И малкото, което го има доказава малко или много, че е имало християнска общност в ранните етапи, а не в късна епоха.

   Изтриване
 16. Според мен Градът Преслав е създаден някъде малко след IIIв. и християнството е вече официално признато. Защото първото нещо, което се изгражда, когато се строи град на празно място е построяването на храма.

  Кръглата църква В ПРЕСЛАВ е много идентична със старата "Сфета София" (около IIIв) и е една от малкото ПЪРВИ християнски църкви в Европа, построена по свещените правила.
  От езическите ни обичаи по тези земи, може да се вземе мястото за свещенодействие и кръглата форма.
  Характерното е за периода да е ИЗВЪН крепостната стена на Столицата (Града)
  Храмът да е Ориентиран на „Изток” или „слънце на правдата”
  Да е изградена от НЕДЯЛАНИ камъни с двете колони отпред за да съответства с указанията, дадени от Пророците в Стария завет.

  Ако всичко се постави на вярното място на времевата ос, Преслав заедно с Кръглата църква се превръща в ПЪРВИЯТ или един от ПЪРВИТЕ Градове с християнски храмове в средновековието в Европа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едва ли ротондата в Преслав е най-стария християнски храм в Европа. Сградата носи белезите на късната римска архитектура, а християнски храмове има и по-рано.

   Изтриване
 17. Имам усещане,че повечето коментиращи не четат статиите,или ги четат през ред.Коментарите са "манджа с грозде"

  ОтговорИзтриване
 18. Освен Плисков,Чехия, обърнете внимание и на Плисково (Плисков-Бискупия), в близост на град Книн, Хърватия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за сведението! Всъщност няма защо да се чудим, че името на Плиска е доста разпространено в земите, в които живеят наши роднини.

   Хърватите са потомци на старите илири, които са тракийски съседи и роднини. Името на хърватите е споменато преди около 2000 години под формата Arviates.

   Изтриване
 19. Добро утро! Ето линк към една статия, която е малко встрани от темата, но смятам, че ще е интересна за всички!
  http://missis.bg/news/Trakiiskite-runi-nai-staroto-pismo-v-sveta

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За жалост не мога да се съглася в Вас. Това не е нещо прогресивно по мое мнение и ще обясня защо.

   В статията е казано за двете дами: "Те правят пробива си през бохарския, за чиято прилика с тракийския и българския езици пръв говори Стефан Гайд."

   Бохарски език няма, бохайра е диалект на коптския език говорен край Александрия, като бохайра е арабска дума за езеро, в случая Александрийското езеро. Коптският език като цяло (а и неговия бохаирски диалект) е твърде различен от нашия като граматика и речник. Има малък брой близки думи, но това е нещо съвсем нормално, дори в старолатински и старогръцки има чужди заемки, така стои положението и с коптския език. Коптите, които са реално изконното египетско население са били под влияние на няколко народа, а в Египет по време на Птолемеите, че и по-късно живеят доста траки.

   Напоследък се появиха доста хора, които привличат вниманието на публиката с някакво положително твърдение, което обаче е само повторение на изводите на други хора, чиито методи те не познават.

   Съгласен съм, че дори и един неспециалист може да направи значително откритие, но не и карайки през просото. Нужна е някаква основа, нужни са доста знания, а тези дами дори не знаят имената на определени знаци, за които говорят.

   Изтриване
  2. Посланието е повече от ясно: „Без да се познават духовните учения и скритите послания на символите (които са единствено във властта на АКАДЕМИК Цветан Гайдарски), колкото и да се силите, до никъде няма да стигнете !!!

   Изтриване
  3. Драги анонимни господине, имате ли изобщо представа как се става академик? Къде и кога Гайдарски е изучавал коптски език? Tова някакси ми е убегнало на вниманието... Ако някой не владее коптския език, как разчита коптски текстове?

   Ако представите документ на университет, който удостоверява, че Стефан Гадайрски е изучавал коптски език и, че е успял да се дипломира, представете този документ и аз публично ще поднеса извиненията си.

   Изтриване
  4. Разбираемо е, че няма как да разполагате с оригиналната диплома, но щом защитавате г-н Гайдарски така пламенно, то Вие го познавате добре и знаете къде е получил образованието си по коптски език. Достатъчно е да се свържете с университета, в който г-н Гайдарски е изучил коптския език и да попитате в кой период въпросния господин е бил там и дали е успял да се дипломира. Пратете ми сведенията и след като аз самия проверя, ако се окаже, че г-н Гайдарски е владеел коптския език, аз ще поднеса извниненията си.

   Съдейки обаче по това, че той не знае, че бохайра е арабска, а не коптска дума, не ми се вярва да получа някакви сведения.

   Изтриване
 20. Съвсем не по темата

  Бих желал повече участници в блога да са гледали мача, който завърши преди малко: Исландия-Англия. Беше нещо невероятно, при което малка Исландия накака самоуверените ингилизи. Исландците показаха такъв дух и сила, каквито предполагам нашият Павел си пожелава да внуши чрез благородната си дейност на нашия народ! Тяхната публика ги подкрепи с невиждана поддръжка. Не зная дали нашите траки са стигнали и до Исландия, но ако това е така бих се гордял безкрайно!...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траките не са предприемали походи до Исландия, реално за колонизация на острова можем да говорим едва през Средновековието.

   Има обаче нещо друго, колонизаторите на Исландия са били не само германи-скандинавци, но и източноевропейци. Това се потвърждава от скелетните останки, а и различните типове жилища в средновековна Исландия. Явно става дума за хора от средите на раните, или вагрите, които са били съседи на датчаните и шведите. Смесване на рани, вагри и скандинавци е започнало още по време на Античността и това обяснява сравнително високия процент на маркера R1a1 при някои скандинавци.

   Поне част от дедите на раните и вагрите са дошли от Балканите на няколко вълни. Приликата на керамиката на Лужишката култура с тази от Балканите е доказателство за това, а и преди време Тур Хайердал изказа твърдение, че хората създали скандинавската култура са дошли от земите на Северното Черноморие.

   Лоте Хедеагер лансира още по-смела хипотеза смятайки, че хуните, които реално са скитите от Северното Черноморие са повлияли значително скандинавското общество. Дейвид Фаукс пък е уверен, че скандинавския бог Один е бил простосмъртен и то не кой да е, а хунския благородник Улдин - чичото на Атила.

   Само искам да добавя, че Улден е тракийско лично име :)

   Изтриване
  2. Ако сменим местата на буквите , от Скандинавски Один става Тракийския Дион

   Изтриване
  3. Няма тракийски Дион, истинското име на Дионис е Диво, Дивонус. А и в случая не е нужна просто метатеза, а произволно разменяне на местата на буквите.

   Изтриване
 21. Драги Павка,
  Благодаря ти за изключителната информация! Бях чувал, че фините и унгарците преди векове са имали един език, преди първите да се оттеглят на север. Интересно дали имената Один(Улден) имат нещо общо със североизточната италианска провинция (и град) Удине, където вече сме сигурни, че е имало преселения на траки.
  Безспорно огромна е привилегията, която ползваме чрез възможността да общуваме с теб! (много ясно е, че това не може да бъде гол комплимент)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В началото на V век Улдин и неговите бойци са на Апенините помагайки на римляните, не разполагам обаче със сведения град Удине да е от този период и да е свързан с името на Улдин.

   Изтриване
  2. Княз Войвода29 юни 2016 г. в 1:23

   Словенците и до днес наричат Удине "Видем", което звучи доста славянско... В този край има и други славянски имена, като Градишка, Тернова, Габровица, река Пиаве, Горица и други. "Видем" съществува и в Словения.

   Изтриване
 22. Най-далече на североизток е отишла тракийската общност корели (корали). Областта Карелия носи тяхното име, както и Балтика носи името на траките балти.До къде са достигнали корелите, а може би и не само те, нямаме достоверни сведения.

  ОтговорИзтриване
 23. Ново доказателство, че първата европейска цивилизация e била по българските земи

  Прочети още : https://www.actualno.com/goodnews/novo-dokazatelstvo-che-pyrvata-evropejska-civilizacija-e-bila-po-bylgarskite-zemi-news_548156.html
  © Actualno.com


  Каменният град от Дуранкулак разкрива още от своите тайни

  Прочети още : https://www.actualno.com/goodnews/kamennijat-grad-ot-durankulak-razkriva-oshte-ot-svoite-tajni-news_495160.html
  © Actualno.com

  ОтговорИзтриване
 24. До Г-н Георги Николов, 1.юли 21:48

  Уважаеми Г-н Николов,
  Мястото, което сте избрали за Вашия коментар предполага за съжаление риска той да не бъде открит. Тъй като считам коментара Ви важен за ограмотяване позволявам си да спомена за него по реда на неговата дата.
  Предполагам, че науката „богословие“, която споменавате, включва изучаване на Библията. Който не се е задълбочавал в тази книга, не знае до каква степен тя има и пророческа стойност. Например пророк Даниил по повод на последната световна империя пише:„А понеже си видял нозете и пръстите отчасти от грънчарска глина и отчасти от желязо, това ще бъде едно РАЗДЕЛЕНО царство ... така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко ... И както си видял желязото смесено с глина, ТАКА ТЕ ЩЕ СЕ РАЗМЕСЯТ С ПОТОМЦИТЕ НА ДРУГИ РОДОВЕ ЧОВЕЦИ; НО НЯМА ДА СЕ СЛЕЯТ ЕДИН С ДРУГ, КАКТО ЖЕЛЯЗОТЕ НЕ СЕ СМЕСВА С КАЛТА“ – не намирате ли в тези думи една съвременна реалност?!
  Във 2.Солунци 2:3 е едно от местата, в които се говори, че християнската църква ще отстъпи от правата вяра. Наскоро БНТ съобщи, че папата призовал християните да поискат прошка от хомосексуалните и то не само „да поискат“, а да ги умоляват да им простят, че са имали недобронамерено отношение към тях. Накрая „светият отец“ срамежливо добавя, че само практикуването на хомосексуализъм се „считало за грях от църквата“. За мен самия остава загадка по какъв начин да разбера дали един такъв е практициращ или непрактициращ та да отправя съответното „умоляване за прошка“ към него...
  Ако и това не е падение, здраве му кажи. Още не са обявили основната причина, поради която четири православни църкви отказаха участие във „вселенския събор“. И защо предишният папа приживе отказа номинацията си...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, разбира се, че няма да бъде открит коментарът е реплика и малко е извън темата, а богословската дисциплина засяга страшно много исторически, философски и психологически аспекти. Не е само библейско изучаване. Богословието е - дисциплина, която се стреми да опознае Бога на Библията и да покаже как християните разбират действителността. То се занимава с откриването (описанието), анализа и критичното осмисляне на убежденията на общността на вярващи, които споделят тези убеждения, както и на връзките на убежденията помежду им и всичко друго, заобикалящо общността на вярващи. То започва началното си развитие от 1- ви век и все още се развива макар, че има и периоди на упадък. А скандалите относно аборти, гейове и т.н. са човешки отношения и проблеми, които са имали отзвук и решения в миналото. Сега пак са актуални, тъй като проблемите се задълбочават. Секуларизацията в съвременния свят също си казва думата. Винаги е имало отстъпници. Пророческата библейска стойност е несъмнена, но понякога неясна за древните понеже определени събития по късно не са актуални и познати за тях за момента.

   Дори е жалко и, че тези градове бъдещи български столици се развиват на моменти сред сериозни скандали,размирици в християнския свят. И не един път са засегнати. А съборът се готви от 50 години, но има все още много несъгласия и нерешени различия. През 4-и век обаче по времето на основаването на Плиска и Преслав стават няколко вселенски събори чийто решения са в сила и до днес.

   Изтриване
  2. Господин Николов, сигурно сте изключително вещ в познаването на християнската религия в различните и проявления. Но, това не е повод за пропагандирането и от Ваша страна.Мнението е Ваше, но аз имам друго мнение. Всичко е политика и съответно религията се използва за политически цели.Целта на Вселенския събор беше, да се обяви Фанара, сиреч така нареченият Вселенски патриарх от Константитопол- Истамбул, за глава на православната черква по подобие на римо-католическата с нейния папа. Въпреки, че нямам отношение към еврейските религиозни превъплащения, а напротив, бих желал тяхното присъствие в България да се сведе до нула, както и на така нареченото мюсюлманство. И точно евреите, открито обявиха, чрез тяхното протеже в България, Соломон Паси за "Новия световен ред", който искат да натрапят на народите. Ще манипулират Фанара, а тойот своя страна подчинените му религиозни общности. Но още в древността, нашите предци траките, със своя обичай, "тракийската всеобщност", правят така, че всяка черква да е самастоятелна-автокефална, т.е. първа сред равни.Това никак не се харесва на евреите и те всячески се стремят да го променят. През 50 те години на миналият век успяха да прокарат в българската черква приемането на католическия календар. За това сега, ние се различаваме от другите православни черкви. Ако си българин и тракиец е противоестествено да се кланяш на еврейския бог-Яхве.Или Вие не го наричате така, а неопределено - бог.Защото именно, хомосексуалното разбиране за "светата троица", дава основание за "бога", в случая безличен, невидим, а тогава и нереален.Но споменавайки Яхве, нещата си идват на мястото. И какво е Книгата-Библията. Описание за гадостите на евреите, това сборище на дегенерати, които са натворили на другите народи. И следват 4 животоописания на Йешуа-Христос, канонизирани от тракиеца Константин.Другото е болна психика.Явно, българите сме с разстроена психика от векове и това е видимо по историята ни, която довежда държавата до крайно свиване, а населението да изчезване.Не сме в състояние да предприемем и решим нещо сами, без чужда помощ.Именно тракийският дух е смлян от тази несвойствена религия, наложена с огън и меч, както и мюсюлманството.Та нали в "името" на този бог са били кръстоносните походи, избиването на местни народи и налагането на еврейската религия.Вие превръщате коментарите за статията в пропаганда на еврейството.Малко ли Ви си струват 90% евреи в сегашното управление на България. А те винаги са присъствали. За това, аз смятам, каквито и предпоставки да е имал патриарх Неофит, решението му е абсолютно правилно. Да не се подкрепя желанието на други страни да политизират православието.

   Изтриване
 25. Трето, това, че Плиска и Преслав, не съществуват на античните карти, не е проблем с който можете да се справите с някакви повърхностни обяснения за гръцката омраза към българите и т.н. Ако двата града бяха антични, то те щяха да присъстват в стотици антични извори, какъвто е примера с Марцианопол, Абритус, Одесос, и др. Щяха да присъстват по античните карти на пътищата. Но ги няма там и никой византийски конспиратор не ги е трил.

  Четвърто, най-елементарното археологическо сравнение на Плиска и крепоста Динея показва коренните различия в архитектурата и фортификацията. Динея е строена 4 век и за нея са характерни фортификационни елементи от онзи период. Динея е строена със смесен градеж, а Плиска първоначално е била дървена, а след това е строена само с квадри. Динея е с U образни кули, а Плиска има петоъгълни фронтални кули, които са от късното средновековие. Върху тухлите на Динея са бити римски печати, а при Плиска има дълбани примитивни майсторски символи. Тоест различията са от небето до земята, и не могат да бъдат обяснени толкова лесно. Дървения период на Плиска е много ясно обяснен от археолозите, и той някак не пасва на идеята за голям античен римско-тракийски град, а по-скоро пасва на описанието на столицата на Атила, която Приск описва като прилична на село, с дървени сгради, дървени огради около домовете, кръгъл дървен дворец, и каменна баня строена от ромеин.

  проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смесен градеж - opus mixtum се среща и в Плиска, Ст.Витлянов и П.Георгиев имат публикации на тази тема.

   Динея е кастел, просто една крепост, тя не е административен център като Плиска и е съвсем нормално в Плиска сградите да са по-масивни и по-красиви.

   Плиска не е била от дърво по начало, сам проф. Ваклинов споменава, че дървото под зидовете на Плиска е реално един метод на стабилизиране на стените поради това, че почвата е богата на води и твърде мека.

   Що се касае до петоъгълните кулите на Плиска, проф. Ваклинов споменава, че те имат прототип от Късната Античност. Този тип кула не възниква през Късното Средновековие. Проверете на с.114 - Формиране на Старобългарската Култура. Там е казано следното:

   "много по-интересни са кулите с петоъгълен план, насочени с един връх към очаквания неприятел. Този план на кулите е наследил стари елинистически принципи, развити особено през ранното византийско средновековие, където често започват да се строят петоъгълни, или триъгълни с остър и далеч напред издаден нос."

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, Динея, не е просто кастел, а е една от най-важните римски крепости в Шуменско. През нея са минавали важни римски пътища, като тези пътища не са минавали през Плиска, а са я заобикаляли! И тази крепост е била изградена със всички характерни чернти за нейното си време през 4 век - U-образни кули, близо разположени кули, втора стена пред тях, и т.н.

   Плиска от своя страна никъде не е записана, че е била административен център в римските книги!!!! Тъй че няма как да я обявяваме за римски административен център!

   Петоъгълните кули на Плиска са наследство от византийските фортификационни традиции, но не са от 4 век, а са от 9 век, тъй като именно тогава е строена крепостта. Ако и Плиска и Динея бяха построени по едно и също време при Константин, то те щяха да са еднакви най-малкото като тип-кули и порти, но те са различни.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Аз не твърдя, че Плиска е римски административен център. Проверете в пътеводителя на Хиерокъл какво е казано преди описанието на селищата в Мизия/Малка Скития. Ако не се лъжа там са споменати - градовете подчинени на римския император.

   Съвсем логично е, че ако Динея и Плиска не са подвластни на императора, те няма да бъдат споменати.

   Обърнете внимание на това, че аз съм пояснил, че Плиска и Преслав са преустроявани, доукрепвани и достроявани не само по време на Античността, но и по време на Средновековието.

   Обърнете внимание и на това, че през IX век се е състояло едно от най-страшните събития в нашата история - войната с Рим/Византия. При тази война не само загиват десетки хиляди българи, но Плиска бива опожарена и разграбена.

   Вярвате ли, че една изтерзана и опожарена държава ще има средства за скъпите градежи на Плиска и Преслав точно в този период?

   Мислите ли, че можем да сравняваме финансовите възможности на дедите ни през IX век и тези на Римската Империя по времето на Константин Велики?

   Изтриване
  4. Г-н Проф.Д.И., в подкрепа на строежа на Плиска и Преслав през 4 век може да се посочи и особената конфесия на християнството, изповядвана по нашите земи между 4 и 6 век, набедена за полу-арианска. Имаща силно влияние върху архитектурата, и с влияние стигащо до атлантика, където последната им крепост замакът Монсегюр също е с пентагонален план.
   Привет
   Бриг.

   Изтриване
  5. Никъде не твърдя, че Плиска е римски административен център, Плиска е била административен център на дедите ни, които по време на изграждането на селището са разпологали с известна автономия. Именно поради това Плиска и Динея не са споменати в пътеводителя на Хиерокъл.

   Йоан Лидийски споменава, че Константин Велики лишава Мизия, Скития от данъците, а и, че имперската войска от този регион е дислоцирана в Азия. Реално обаче си има военно присъствие във въпросната област и единственото обяснение според мен е, че военните контингенти са почти изцяло от местното население. Не се плащат данъци на Рим, за да може да се поддържа войската, а и инфраструктурата на областта. От друга страна, местното население е било предано на Константин Велики и той е можел да разчита на военна помощ при нужда.

   Прочее, самият управител на Мизия по това време е и същият, който управлява Египет, а това е тракиецът Валерий Рометалк.

   Изтриване
  6. Бълг. войнугански институт се унаследява и от османците - те го заварват в средновековна България и го запазват до 1839г.,когато е отменен с реформите за европеизация на империята и новия начин за формиране на войската, за да се ликвидира произвола и самоуправството на бълг.войводи под опеката на руските имперски интереси - за някои бълг.земи обаче е запазен легално до Освобождението.Практически войнуганите са представлявали български селища и цели области срещу службата си в обозните и инженерни части на турската армия с право на наследствени земи, освободени са от някои раетски данъци и са със статут на‘’свободни’’поданици, така както си е било и при българските царе и преди в Римската империя. Близо 300-350г. българите запазват изцяло своята военна структура и сила.Службата във войнушкия корпус е наследствена и се предава от баща на син - имат специален юридически статут и се подчиняват единствено на собствените си бълг.командири. Това подържа у тях високо самочувствие и са активни в защита на правата на населението. След реформата войниганският институт се запазва като структура, но неофициално(хайдуци) - показателно е, че съвпада и с "шаването" на статута на Влашките воеводи - бавно, лека полека излизат от предишния си статут, останал им в наследство от отношенията с българските царе.

   Изтриване
 26. Г-н Серафимов, ако искате да докажете античния произход на Плиска и Преслав, опитайте се да преодолеете мненията на младите археолози които работят върху тези градове, и които пишат за тях. Примерно Андрей Аладжов и Деян Рибовянов имат добри публикации по темата. И двамата са ученици на Р.Рашев, което веднага ще ви даде аргумент да ги критикувате, но въпросът е дали ще можете да устоите при пряка дискусия с тях!?

  проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, имате право, предположението Ви е съвсем точно. Ако тези господа ползват методите на проф.Рашев, мир на праха му и да ме прости, че го споменавам така, но колкото и талантлив да е бил той, методите, които използва са меко казано странни.

   Спомням си едно изказване по повод на това, че старите българи също погребват благородниците си под могили. Проф. Рашев реши да изтъкне разликата между старобългарските и тракийски могилни погребения с това, че старобългарските могили били в речни долини, а тракийските не...Ако не се лъжа, точно в долините на реките Стряма и Тунджа са едни от най-интересните тракийски могили.

   Дали ще устоя на дискусия с г-н Аладжов и г-н Рибовянов е въпрос на гледна точка. Всеки може да интерпретира даден спор по свои начин, а и Вие наистина ли мислите, че хора изградили имидж твърдейки едно, ще признаят, че твърдението на един лаик е правилно?

   Когато Бедрих Хрозни се е опитвал да докаже, че хетския език е индоевропейски, доста хора са му се присмивали. После някои са признали правотата му, но други са си умрели със старите вярвания.

   Ако у нас имаше възможност за промяна за вижданията на учените, то тази промяна щеше да е настъпила отдавна, но уви, условия няма. Създаден е порочен цикъл и всичко ново се атакува и задушава, в университетите ни не се допуска дискусия на тема - траките като наши предци. Какво да говорим повече.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, съвсем не говорим за методите на Рашев, а говорим за археологическите открития които са направени в Плиска и Преслав.

   Изказването на Рашев за могилите е конкретно за четирите могили южно от Кабиюк, които са интересни и има цяла книга издадена с разкопките им. Тези могили не са просто така направени в речната долина, а около тях е имало селище, отново с дървени стени, с пещи и т.н. И под могила N4 e открито погребение от българското средновековие, а не от тракийската античност.

   Рашев, Рибовянов и Аладжов, а също така повечето археолози работят с археологически данни и артефакти, без значение от това кой какви мнения е изказал и дали е лаик или професионалист. Тоест ако лаика и мнението му имат аргументация от археологическа гледна точка, то е много вероятно те да приемат мнението му. Защото така работи науката и научния метод. Ненаучния метод е да се отхвърлят техните мнения, защото били от соц.времето, защото били професионалисти, и защото мнението им е различно от определена идеология и виждане.

   Да се твърди, че някой в България атакува и задушава различното научно мнение е нелепо. Просто науката работи с факти, хипотези и аргументи, които трябва да имат научна стойност, да са доказуеми, а не работи просто с хипотези или тълкувания на извори. Особено в археологията когато няма открити дадени артефакти или сведения, просто няма как един град да бъде определен по-стар от колкото е бил.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. За възражението ми по отношение на г-н Аладжов и г-н Рибовянов имате право, аз прибързах прекалено в оценката си. Редно би било първо да се запозная по-подробно с работите на въпросните господа и после да реагирам, не бях прав, признавам си най-откровено.

   Не мога да се съглася обаче с Вас по отношение на това, че в у нас определени хора не оказват натиск да се приемат определени неща и да се ингорират други. Общувам с доста студенти по история и археология, зная добре каква е атмосферата във висшите учебни заведения.

   Зная и, че Ваши колеги са спорили с мен в другия ми блог, но като анонимни коментатори. Зная, че близките на определени Ваши колеги ме клеветяха, осмиваха и дискредитираха в продължение на няколко години. Няма анонимност през XXI, ако някой си мисли, че с помоща на маши може да остане в сянка, трябва да е доста наивен.

   Останах ужасно разочарован и огорчен от това поведение на специалисти - хора, които минават за културни и преподават в университети, пишат ръководства. Поне ми се отвориха очите за реалността.

   Изтриване
  4. Дисертацията на Рибовянов е "Извънстоличните крепости и отбранителната система на Първото българско царство" и е публикувана от БАН. В нея са приведени много данни и факти. Заключението от дисертацията е, че новопостроените крепости от българите в североизточна България са бедно направени и са примитивни сравнено с римските, и само за столичните центрове българите са вложили повече усилия, като за целта вероятно са наели или пленили майстори от империята.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. Господин Проф. Д.И.Защо Вие или този "научен работник" Рибовянов приемате, че "заключенията" Ви са правилни. Това е само Ваше виждане или на тесния кръг научни работници работещи в този колектив. Вие интерпретирате данни и факти и давате Ваще заключение. Друг може да интерпретира тези данни и факти по друг начин и "заключението" да е друго.Вие пишете за научна разработка с цел присъждане на звание "доктор на науките" по новата номенклатура.Литературата и данните които ползвате, може да са достатъчни за присъждане на тази научна степен, но да са недостатъчни за доказване и изясняване на българската държавност и тракийската общност като цяло.Освен археологията, има и ред други области от науката, с които трябва да се работи за да се изясни в определена степен дадено минало събитие. И ако има поне 95% достоверност, това е отличен резултат. Например, как Вие използвате Теорията на вероятностите за обработка на данните които имате . Как изяснявате тяхната достоверност. Какъв е доверителният интервал.А иначе, след дисертацията, ще следват порой публикации за присъждане на доцентура и професура. Е и какво от това.

   Изтриване
  6. До Проф.Д.И.

   Ще потърся работата на Рибовянов "Извънстоличните крепости и отбранителната система на Първото българско царство", дано данните изнесени там да хвърлят нова допълнителна светлина по въпроса.

   Нека помислим обаче - фактът, че средновековните български крепости изглеждат примитивни в сравнение с римските, не е ли индикация, че строежите на Плиска и Преслав са започнали по време на римския период?

   Реално нещата опират до финансовите възможности. Навярно ще се съгласите с мен, че въпреки величието си, дедите ни не са разполагали с финансовите възможности на Римската Империя, която е събирала данъци от три континента.

   Изтриване
  7. Дисертацията наистина е интересна. Крепостите които са описани там са разделени на няколко категории, като една от тях са новопостроените крепости след 7 век от българите. Тези крепости са почти изцяло в североизточна България и са примитимвни. Тоест те са или землени укрепления, или са землено-каменни, като каменните зидове са примитивни, без хоросан, а измазани с кал. Тъй че проблемът не е в заключенията на научните работници, а е в самите крепости, тоест в археологията. Но за да се говори първо трябва да се познава тази археология. Професионалните археолози я познават, и затова и не искат да се впускат в спорове с онези които не я познават, но се изказват.

   Относно финансовата възможност е вярно това, че качествения строеж е скъп, но въпросът е че хипотезата че плисковско-преславските градежи били пряко тракийско-дакийско наследство не е издържана хронологически. Няма как просто строителните традиции да оцеляват и еволюират при дако-траките когато са били бедни стотици години. Строителните традиции са нещо което се предава и еволюира само при непосредствената им постоянна употреба. Невъзможно е примерно 300 години в Мизия да не се строят подобни на Плиска градове, и изведнъж местен мизиец да си спомни занаята на пра-пра-пра-пра...дядо си и да почне да строи. Колкото и да е интересна за любителите на тракийската теория подобна хипотеза, тя не е издържана. Много по логично е Муртаг да е наел ромеи от Константинопол и Рим за строежите. Имал е парите, имало е римляни на служба при българите, и Муртаг сключва 30-годишен мир. Всички предпоставки са налице. По същия начин днес небостъргачите в Дубай ги строят наемни европейски архитекти, а работниците са от Индия, Пакистан и други бедни страни. Това е мнението и на Рибовянов, и на Рашев, и на Д.Овчаров - българите са наели майстори от империята за градежите, а самите градежи въпреки че не приличат на тухлените византийски крепости, са изградени изцяло с фортификации използвани в Империята.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. И още нещо уважаеми професоре Д.И. Има огромна разлика между тракийската всеобщност и държавата в еврейското разбиране за това. То дори не е еврейско, а им е продиктувано от създателите им, Яхве и компания. Така, че семитските римски подходи към нещата се различават от тракийските изцяло. В крайна сметка, именно семитите прилагат религиозно-политически доктрини, с които да променят духовността на хората. И както винаги, те имат претенции, че са притеснявани от някого, като всъщност те са тези които притесняват другите. Моите уважения към научната степен която имате, но стъпили на фундамента на Вашата ерудиция, не Ви ли се струва, че игнорирате много съществени показатели за обществото на траките и на семитите.

   Изтриване
  9. Ако имаше хиатус, аз бих се съгласил на 100% с Вас, но според моята теория хиатус няма. Нека не забравяме, че проф. Ваклинов съобщава, че традиция на строеж с квадри има в Малка Скития през IV век.

   Аз смятам, че в IV век е започнало изграждането на Плиска и Преслав, т.е. точно в този период има нужните хора, които да могат да организират мащабните градежи, а има и средства предоставени от имперската хазна.

   Разбирам, че армия от археолози твърди, че Плиска и Преслав са от IX век, но реално тези изследователи не предоставят исторически извори относно това, че в този период в България са дошли чужди майстори от Византия. Учените вярващи, че Плиска и Преслав са строени през IX век не са обяснили също и от къде са дошли огромните средства.

   Разбирам, че аз съм само един лаик, но ми е трудно да се примиря с виждане на уважаван специалист, ако има неизяснени моменти в теорията на специалиста.

   Все още смятам, че е логично да се приеме, че началните строежи на Плиска и Преслав са започнали по време на Късната Античност, като са строени от българи и за българи, самите имена на селищата доказват това.

   В по-късни времена и най-вече след 811 година е имало възстановяване на сгради, доукрепване и едва в края на IX и началото на X век можем да говорим отново за съживяване на строителството със скъпи материали.

   Трудно ми е да приема, че Муртаг-Омуртаг е имал средствата да построи няколко селища, за които са му трябвали огромно количество средства. Нека не забравяме, че през 815 г. има война с Византия и България губи крепости. Да, идва и мирен договор с Византия, но бойни действия се водят край Тиса, Днепър, Дунава. На Омуртаг не е никак лесно да усигури западната и северна граница.

   Така наречените славянски племена на запад от България, а и хазарите на север от Черноморските степи не са притежавали военната мощ на Византия, но войната си е война и за нея са нужни средства. Виждаме, че 30 годишния мир все пак не може да се разгледа като период, в който хазната се пълни и няма разходи за война.

   Изтриване
  10. Господин професор Д.И., всичкото това откривано от Вас и Ваши колеги тракийско и скитско злато нима говори за бедността на траките. Как ще го обясните? И още нещо, в конструктивно отношение, едно по евтино съоръжение може да е по ефективно от скъпото и трудоемко съоръжение. Кое прави земно-каменните съоръжения, без "хоросан" и измазани с кал по нестабилни от тези с хоросан? Посочете техническите характеристики на които трябва да отговаря дадено съоръжение в конкретната област и ги сравнете с технологията на изграждане. Както във всяка една тясна област на научните знания, Вие и Вашите колеги имате професионални деформации, които не допускат мнения от други научни области. И това Ваше упорство не дава положителни резултати, особено в България, където мненията на чуждоземни посредствени "капацитети" се смятат за последна инстанция. В случай, че задачата е временна защита и бърза възможност за преместване, едно такова трудоемко съоръжение с дълъг период на изграждане би било неподходящо. При военните има термин "стратегия и тактика". А след като са можели така прецизно да обработват собственото си злато,траките са имали и военни умения и умения в строителството. Едва ли етиопците от Рим са могли да ги "поучат" с нещо. В едно нещо са успели безспорно и това е в разрушаването и израждането на тракийската душевност. И все пак, Яхве е изпълнил обещанието си!

   Изтриване
 27. Проф.Д.И.я Вашият пост предизвика известни въпроси за мен като лаик.
  1. Дисертацията на Рибовянов доколкото разбрах касае крепостите в Североизточна България. Коя Североизточна България? Днешната в древността, по времето на Крум и после при Омуртаг, дефакто е била Централна България. За мен е по-логично държавата да финансира укрепването на границата и столицата. Как са изглеждали граничните Български крепости в днешна Украина? Имаме ли за тях реални данни?
  2. Вие казвате че "самите градежи, въпреки че не приличат на тухлените византийски крепости, са изградени изцяло с фортификации използвани в Империята". Кои са фортификациите използвани в империята и кога са строени? Ако приемем че за един период от 300 години, трако-даките губят своите традиции при строежите с квадри от камък, то същото не се ли отнася и за архитектите от ИРИ, които използват само тухлени градежи по това време? Дори да приемем че са разполагали с литература по въпроса, те все пак са нямали необходимият опит за подобни градежи. А и работниците в каменоломната са били българи, запазили своето майсторство като каменоделци " http://vbox7.com/play:4ad93335 "
  Накрая бих Ви помолил да дадете линк към дисертацията на Рибовянов. Неприятно е да коментираш нещо което не си чел и остават много неясни неща.
  В. Янков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Янков, позволявам си да предложа линк към работата на Деян Рабовянов. Тя е доста обемна и аз съм още в началото.

   https://issuu.com/kreksofin/docs/rabovyanov_doktorat02

   Изтриване
  2. Г-н Янков, дисертацията на Рибовянов се отнася конкретно за каменните крепости, като тя не се спира на землените укрепления и на Плиска и Преслав. Полезна е за да се разбере как е била укрепена България по онова време. Иначе за Плиска и Преслав е писано много на други места. Има един сборник от статии Плиска-Преслав в няколко тома, които трябва да се прочетат преди да се говори за двата града. Примерно от там можете да научите, че землените валове на Първото царство са 35 и покрай тях е имало 75 землени и каменни лагери, а в централната част на България е имало още 30 други землени укрепления. Тези землени укрепления са били с валове и ровове и с дървени стени, както споменават някои гръцки и арабски извори. И както пише Рибовянов тези укрепления след един период са били изоставени, и българите са преминали към каменните крепости. По същият начин и на Волга крепостите на българите са същите землени с дървени стени.

   Относно фортификациите, които са били заети от ромеите много ясно се изказват и Рашев, и Д.Овчаров и други. Използваните в Плиска и Преслав фортификации, строителни техники и строителни материали са типични за римската империя. През 9-10 век когато са строени каменните Плиска и Преслав Империята строи основно с тухла, но това не означава, че не строят и с камък. В римските книги наистина има много подробности по въпроса със строителството, и като прочете Витрувий човек много добре разбира това.
   Работниците в каменоломните на Плиска и Преслав бележат камъните със символи нехарактерни за римляните.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, можете всякакви теории да защитавате, но хиатуса е прекалено ясен за археолозите. Разрушените римски крепости от авари, склави и българи и липсата на културни слоеве са онзи хиатус за който говорим. И после идват българите със техните землени укрепления с дървени стени.

   Каменните Плиска и Преслав са строени след 9 век, и са строени със римски строителни техники, и не ни трябва писмен извор за да ни стане ясно това. Заключението за римските майстори е следствие на сравнителен анализ върху крепости и фортификации, но за да се разбере този анализ трябва човек да е запознат с археологията. Наличието на ромейски майстори на служба при българите се подразбира по косвени сведения. За армията на Крум знаем от хрониките, че е включвала римски стратези и избягал арабски механик.

   Не е достатъчно само да знаем, че в Малка Скития имало квадрови градежи, а е нужно много повече. Археолога ще навлезе в подробностите, ще разбере, че дори направени с квадри крепостите в Малка Скития и Дакия са били много по-различни от Плиска и Преслав. Примерно крепоста в Яйлата се различава коренно от строежите на Плиска и Преслав, изградена е без хоросан и без измазване с червен хоросан...

   Във времената на Муртаг има 30 годишен мир с Империята, като той е включвал доста голям римски данък плащан на България. Нищо чудно част от данъка да е бил изплащан във вид на командировани майстори!? Пари българите са печелили и от други източници, като солниците в Карпатите и Варненско.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Не съм сигурен дали хиатуса е прекалено ясен за археолозите. В доста случаи се касае просто за лична интерпретация. Ще дам и пример:

   Някои вярват, че траките не са местно население, а номади завладели земите на юг от Дунава по време на Ранната бронзова епоха. Проф. Фол и проф. Маразов писаха още през 70-те години на ХХ век, че вярването за така наречения хиатус реално се дължи на недостатъчни и неадекватни археологически проучвания - "Thrace & Thracians", Cassel, London, 1977, p.139.

   Няма хиатус нито мжеду Енеолита и Бронзовата епоха, нито между второ и първо хилядолетие пр. Христа. Това, че някои селища са изоставени, се дължи на климатични промени - покачване на нивото на подземните води превръща определени плодородни земи в блата.

   Така е и с хиатуса, за който Вие говорите. Нормално е в периода 680-890 крепостите да не са така внушителни като тези от времето на Римската Империя.

   Нормално е и да има разлика в качеството на строежи дори от едно и също време защото различните сгради имат различна функция.

   Нямам сведения Муртаг-Омуртаг да е получавал данък от Византия. Реално в никоя от клаузите от догора между българския владетел и Лъв V няма споменаване за някакви плащания от страна на Византия. Разбира се, че дедите ни са печелили прилично от солниците, но едно е да имаш средства за поддържаш армия и администрация, а друго е да имаш средствата нужни за построяването на Плиска и Преслав.

   Самата Римска Империя -Византия е почти спряла със строителната си дейност. Това, което бива съградено през IX век не е дори бледо ехо на мащабните строителни проекти от времето на Диоклециан, Констанин Велики и Юстиниан Велики.

   Византия също няма старите средства. През VII век арабите завладяват почти цялата Северна Африка, Левант, Армения, Персия, да не забравяме и Тракия.

   През IX век Византия е загубила напълно Северна Африка, загубен е о-в Крит, арабите са доста по на север от Антиохия в този период. Ето за това и империята вече не може да отдели средства за такива градежи, каквито са успели да реализират императорите от тракийски произход по време на Късната Античност.

   Изтриване
  5. За Тракия трябваше да уточня, че е освободена от дедите ни и поради тази причина вече не принадлежи на Римската Империя.

   Изтриване
  6. Хиатус има при римските крепости. Разрушени са окончателно от авари, българи и склави след 6 век. Разрушени означава, че са сринати до основи, и след това над културния слой има слой почва! Българите по-късно строят някои от крепостите си върху старите римски крепости, но със съвсем друга планировка, използвайки мястото като важен кръстопът и като кариера за евтин строителен материал за новата крепост.

   Тракия е одвободена от дедите ни, доколкото вече не е била римска, но българите не са се смятали за траки. Траките след като са завладяни от римляните им е дадено гражданство и стават първи римляни, стават императори, и българите когато идват на Балканите воюват с тях. Голяма част от балканските ромеи са присъединени към България по един или друг начин и затова и днес има много балкански генетичен материал сред българите. Но онези, българите на Аспарух, не са се смятали за траки, а са завладявали жизнено пространство. Това са фактите каквото и да се говори.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  7. Ще си позволя да оспоря някои неща. Първо трябва да се обясни къде са "изчезнали" северните траки. Д-р Ружа Попова пише за значителен тракийски масив в Черноморските степи. Тези хора са били толко много, че са повлияли културата на местното население в този регион.

   Преди д-р Попова, проф. Олег Трубачов спомена в работата си в "Indoarica в Северном Причерноморье" за тракийски топоними на територията на Крим Черноморските степи. Сергей Крикин публикува работа, посветена на траките в Черноморските степи, по-рано, още по-подробна работа издаде И. Никулицэ.

   До сега не съм срещнал логично обяснение къде изчезват тези огромни тракийски маси, които не са под властта на Римската Империя. По сведения на Страбон, Плиний и Птолемей на север от Дунава живеят мизи, гети, тирагети, беси, костобоки. Тези хора не изчезват безследно.

   Хората на Аспарух със сигурност не са се самоопределяли като траки, но това важи и за коренното население в земите на юг от Дунава по време на Късната Античност. Траки е екзоним, а и нека не забравяме, че името България е употребено за регион на юг от Дунава още през IV век - картата на Св. Йероним. Йоан Никийски пише за Провинция България засягайки събития от VI век. Константин Апамейски говори за България през 681 година, а просто няма как едно име на държава да се наложи и приеме само за няколко месеца, това е невъзможно.

   Да се говори за идване на българи през 680 година е странно, като се има предвид, че доста по-рано България и българи са споменавани на юг от Дунава. Там където Йордан локализира sedes Bulgarorum, в Черноморските степи, материалната култура е тракийска, макар германските учени да се опитват да я изкарат германска, готска. Керамиката има по-ранни традиция в Западна Дакия и Северна Мизия.

   Река Дунав не е разделяла два етноса преди 2000 години. Както на север, така и на юг от реката са живели хора, които са спадали към една и съща общност. С идването на римляните, южните траки губят своята независимост, но не изчезват като народ. Една част се романизира, но селското население остава верно на бита, езика и културата си.

   Това селско население помага на така наречените нападащи Римската Империя варвари защото вижда в тях роднини, което си е така.

   Аспарух се завзема чужда земя, а само освобождава своите братя от римското господство. Не можем да наречем Аспарух чужденец дори и поради името му. Дълги векове преди той да се роди, на юг от Дунава са живели благородниците Аспар, Адр-аспос, Хар-аспос, да не забравяме и, че Ут-аспиос и Вед-еспис са епитети на върховното тракийско божество - Хероса.

   Изтриване
  8. Здравейте отново,

   По-горе писах относно спора. Но сега искам да предложа да се прочете труда на проф. Асен Чилингиров "БЪЛГАРСКАТА АРХИТЕКТУРНА ШКОЛА". Обемист е, но може да помогне на археолози и историци. Те го отричат, "защото културолог няма право да се занимава с история". Но само културолог, специалист в методите на градежа, разглеждайки архиологическите артефакти, може да каже дали развитието на строителството по нашите земи има прекъсвания и връщане към примитивното.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 28. И така ще бъде до като сме се вглъбили в тая 681 година.Преди нея нищо,а после разцвет.Е няма такова безумие!Преди е нямало нищо се оказва.Всички разкопки и археологически изследвания преди нямат стойност и са случайни и са от римски времена !!!
  Всичко намерено преди 681 не струва и не следва да се коментира.Няма приемственост и тук не са живели хора.Тук е имало гори и трева.Нищо друго.Останали са могили,обработено злато,писменост(оказва се неясна.По-скоро гръцка,но тогава гърци не имало).И накрая вярвайте,какво ви се говори,а не на логиката и това,което мислите и което ви натрапват и ви учат.

  ОтговорИзтриване
 29. Уважаеми професор Д.И., написах Ви, че Вие и Вашите колеги имате професионална деформация и не можете да излезете от тесните рамки на своят профил в науката. Нима пирамидите в Египет и Мезоамерика са споявани с "хоросан"? По отношение на написаното от Вас "Работниците в каменоломните на Плиска и Преслав бележат камъните със символи нехарактерни за римляните", професор Георги Сотиров пише, че знаците на глаголицата имат значение освен на букви така и на цифри. Той казва, че точно букви от глаголицата са използвани от тракийските-български архитекти за номериране на отделните елементи на съоръжението и означаване на мястото им за монтаж. Ако това е така, а то е вярно, защото професор Сотиров никога не е писал неща които не е проверил, то технологията на строеж на българите е различна и авангардна в сравнение с римската, освен това е и с по-древни традиции. И понеже говорите за периода след 9 век, то надписите на лицевата страна на каменните елементи, ако има такива са на кирилица, както пише професор Георги Сотиров. Вие ще възразите, та професор Сотиров е лингвист, не е археолог. Но неговият интелект е прескочил рамките на тясната му специалност-лингвистиката. А другото е повтаряне на схоластични клишета и на предполагаеми събития. Дървото също е строителен материал и то масово използван при каменни съоръжения. Например старият каменен мост над река Марица в Свиленград е фундиран на дървени колове-пилоти забити в руслото на реката . Върху тях е монтирана решетка от дървени греди върху които са монтирани каменните елементи (стъпките) на опорите на сводовете на моста. Използвано е олово за връзка при ъглите на каменните елементи. Но също връзка с олово има и в тракийската гробница в Свещари. Така, че забежките към Рим, ИРИ или семитите-араби е продиктувана от външни фактори във Вашата област. Не случайно католиците приемат за светец княз Тервел, неречен Санкта Тервелиус, спрял семитската гмеж. И още нещо, в блога на господин Серафимов се изказват неординарни виждания, а Вие искате да ги канализирате в руслото на застиналата Ви научна област, основавайки се на "научни" догми. Няма как да стане. Излезте поне малко от тясната сфера на клишетата и сравнете с данни от други научни области. Ако има несъответствие, потърсете причината, изяснете по възможност оптимално казуса и тогава дайте оценка.

  ОтговорИзтриване
 30. „Уважаемият“ професор се опитва да ни пробутва някои археологически находки по нашите земи, върху които гради своите универсални заключения. От него разбираме, че Аспарух е градил на днешните ни земи предимно землянки и дървени укрепления, измазани с кал. Може би той никога не е чувал за величествения каменен град Велики Болгар на река Волга, построен от брата на Аспарух – Котраг. Или княз Котраг е забрал със себе си всички каменоделци, останали след разпада на Велика България, или очевидно професорът обслужва чужди българоненавистни интереси!

  ОтговорИзтриване
 31. Г-н Анонимен, недейте обижда учените на професионална деформация и на тесни рамки. Професионалните учени са чели толкова много книги и статии, че да им казвате, че са в тесни рамки на профила си е чиста обида. Просто професионалните учени знаят колко много материал има за четене и затова се специализират в тесни рамки на една наука. И те четат много неща и извън собствените си науки. Не се обиждайте, но по-скоро лаиците са ограничени в тесните рамки на незнанието си и на малкото четене. Интердисциплинарните проучвания са във възможностите на изключително малко учени, и затова повечето избягват да ги правят. Обикновено те се правят от колективи от специалисти от различни области. Любителите пък, които разчитат само на интернет публикации и на четене на любими идеологически книги и автори, са далеч от възможността за истински интердисциплинарни проучвания, които могат да дадат научен принос.

  В този ред на мисли Георги Сотиров наистина е непрофесионалист относно археологията, и е по-скоро икономист, политик и най-вече финансист, а не историк или археолог. Мнението му по някои исторически въпроси може да е интересно, но дали има научна стойност е друг въпрос.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 32. Г-н Серафимов, значителните тракийски маси от народ на север от Дунав първо трябва да се докажат. Ако там имаше такива маси от народ, то нямаше всяко племе да минава и да граби, и да се заселва в онези земи. Вярно е че има тракийски елемент на север от Черно море, но количеството му не трябва да се преувеличава. Скитските царе са взимали тракийски принцеси, и Боспорското царство има тракийска династия, но основните народи и племена там са други - скитите и сарматите. Траките и елините са били концентрирани основно в градовете по Черноморието, а във вътрешността на сушата са нямали голямо влияние.

  При това сериозно грешите, ако смятате, че траките са били някакъв сраснал със земята народ който не се е движил и бягал. Г.Ценов твърди, че готите са гети, но това означава, че те са се изнесли от устието на Дунав и от Мизия и са отишли в Западна Европа. И по тези земи се заселват много други народи - сармати, алани, хуни, авари, българи, склави... За всички тях се говори като за чужди народи. Никои римлянин с тракийски корени не казва, че тия нашественици са му братя по кръв и език.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Присъствието на значителни тракийски маси на север от Дунава е доказано, не случайно споменах авторите Попова, Никулицэ, Крикин, а и Трубачов. А. Мелюкова дори споменава, че значителна част от предскитската материална култура в Черноморските степи е тракийска по характер.

   А.И.Мелюкова. Скифия и фракийский мир http://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/3

   Никога не съм казвал, че траките не са мигрирали, нали подчертах, че на север от Дунава освен гети има също мизи, а и беси.

   Да, за романизираните траки идващите от север народи са варвари, но не всички траки са романизирани и елинизирани. Пак повтарям, че селското население е държало на своя стар бит, култура и традиции.

   Изтриване
 33. Много грешно е да се говори срещу Аспарух тъй като имало споменаване на българи и в по-ранни периоди на Балканите. Българите на Аспарух и иранският им род Дуло със сарматските си имена със сигурност не са местни и идват от северното Черноморие. Картата на Йероним е от 12 век. А това, че е имало българи в Мизия малко по-рано от 7 век не означава, че там е имало държава България. Държавата Бългаиря е била от другата страна на Черно море, и след това една част се мести към Дунав, а друга към Волга.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името Дуло, а също така Вокило, Ерми не се появават на Балканите по време на Ранното Средновековие. Те се срещат още по време на Бронзовата епоха в микенски документи. Дуло е споменато в документ KN Dd 1193, Откупщиков свързва Дуло с тракийските лични имена Δούλας, Δούλης, Dulus - Догреческий Субстрат, с.178.

   Вокил(o) еспоменато в документ PY Cn 328, а Ерми в 551 Ka 42 (по Evans, Scripta Minoa II).

   Името Крум се среща в 1173bEx 225, а Кубир в KN Fh 372. Ток, Токей присъства в док. PY An 209.

   Прочее, на езиковедите е известно от доста време, че думата АСПА-кон е заемка в персийския език. Това, че В.Бешевлиев не споменава това и не споменава връзката на името Аспарух с епитетите на Хероса - Ут-аспиос и Вед-Еспис е повод за преразглеждане на дефинирането на Аспарух като иранско име.

   Съхраняваната в Британския Музей карта на Св.Йероним може да е копие от 12 век на по-стар оригинал, това не намалява стойността й. Ако караме само по оригинали, няма да стигнем до никъде.

   Да, верно е, че държава България има първо на север от Дунава, аз се доверявам на сведенията от Именника. Те не са в противоречие с това, че през IV век Константин Велики прави мост над река Дунав и дава известна автономия на Мизия, която в същия този период Св.Йероним нарича България.

   Изтриване
  2. Е, изглежда понякога и лаиците знаят не малко факти, известни може би и на професорите, които бягат от тези факти като дявол от тамян ...

   Изтриване
  3. Може ли да се приеме "Именника на българските князе" за достоверен? Ако това е така, там няма име Аспарух, Аспар или подобно. Там е написано Исперих. "Дословен превод на Уваровия препис на новобългарски:
   • Авитохол живя 300 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем
   • Ирник живя 150 години. Родът му Дуло, а годината му дилом твирем.
   • Гостун, наместникът бидейки, 2 години. Родът му Ерми, а годината му докс твирем.
   • Курт 60 години държа. Родът му Дуло, а годината му шегор вечем.
   • Безмер 3 години. А родът на този Дуло, а годината му шегор вечем.
   Тези петима князе държаха князуването от другата страна на Дунава 515 години с остригани глави. И след това дойде на страната на Дунава Исперих княз. Същото и досега.
   • Исперих княз 61 години. Родът му Дуло, а годината му верени алем.
   • Тервел 21 години. Родът му Дуло, а неговата година теку читем.
   • ..................................................................твирем
   • (неизвестен княз) (Вероятно Кормесий) 28 години. Родът му Дуло, а годината му дван шехтем
   • Севар 15 години. Родът му Дуло, а годината му тох алтом.
   • Кормисош 17 години. Родът му Вокил, а годината му шегор твирем. Този княз измени рода Дулов, тоест Вихтун.
   • Винех 7 години. Родът му Укил, а годината му имен шегор алем.
   • Телец 3 години. Родът му Угаин, а годината му сомор алтем. И този заради друг.
   • Умор 40 дни. Родът му Укил, а [годината] му дилом тутом.

   Изтриване
  4. Много ми е интересно, как се е наричала държавата и самите хора, как са наричали себе си? Българи, вулгари, болгари или булгари. И четирите наименования се срещат и се асоциират с днешните българи. Така ли е? И все пак представките бъл, вул или бул не значат нищо, но бол означава нещо на български език, позабравен след дългите робства.

   Изтриване
  5. Съвсем нормално е различните извори да предадат едно име по различен начин. Аспарух, Исперих и Испор са варианти на едно и също име.

   Изтриване
  6. Господин Серафимов, така е, Аспарух, Исперих и Испор може да са варианти на едно и също име. Но те биха се появили в названията на други народи за съотватния владетел. Все пак, предполага се, че именно българин е написал този Именник и много добре е знаел как се произнася името на езика на народа му. И още нещо, буквите с които е написан Именика, говорят за ползвана вече кирилица. Как са се запазили данните за първите владетели с "остригани глави".

   Изтриване
  7. ''... Коренная реч е бълг или бльг, коя съответствува с образуваната от нея благ, благий и пр.; с окончанието же на слога ар става бльгар или бльгар, попълнено с удвоений ъ става бьлгаръ, бльгаръ; а с додадений йоще слог на инъ блъг-ар-инъ, кой слог дава на тоя реч йоще едно по-обширно, по-разпространено значение... Видяхме, че коренная реч е бльгъ, равна с речта благъ, благий; речта же благ има няколко си значения преносни, кои са: кроткий, мирний, питомий, счастлив (благополучний), богатий, имотний (сравн. благо и благайница), благо-родний и друг., щото, ако я тълкуваме по тия значения, тряба да я разтълкуваме: бьлгаринъ = онзи, който принадлежи на кротките, мирните, опитомените, счастливите, богатите, имотните, благородните. Това е значението на българин в преностна смисъл... Учените признават за най-стар народ, познат на света, ариите и тяхното име произвождат от корений слог ар, кое тълкуват ор-ачи, сеящий, а после благородни, в отношение на черното индийско племе, което ойще не е било облагородено, и пр. Ние в наш язик имаме речи ора, орач... Първите арии = орачи, не са тутакси почнали да мелят житото на брашно и да си месят хляб, но яли са го тъй сурово, после са почнали да го варят цяло, после да го чукат по-дребно, да го правят на булгур и да варят и млого по-после да го мелят на брашно, да си варят каша или мамалига и най-после да си месят пресен безквас хляб и тъй постепенно са дошли до днешното... В наш язик имаме речта булгурь, бльгурь, бългурь, кое някак си съотвествува с народното ни име, в изменението българинь, бльгаринь и булгаринь. А бългур е счуканото жито на дребно, кое варят и ядат българите и кое се види, че значи българско ядене, т.е. българско изобретение. В народните ни же обреди бългуря и вареното жито играят едно твърде обширно тайнствено действие. Когат се роди дете, на понудата му варят бългур, кога гуждат име на детето, варят бългур, кога му напиват година, творят истое. Сватбите почват от засевки на жито, т.е. чисти се жито за бългур, кого варят на сватбата. На мъртвеца варят и раздават жито първий ден, в третините, деветините... Тука се крие една голяма тайна коя никак не е от християнскаго века, но остатка явна от най-древните времена, когато е изнайдено орачеството и житото е било твърде драгоценно нещо, щото е увело в религиозните тайнства...“ - Георги С. Раковски за произхода на българския език

   Изтриване
  8. Здравейте нона! Интересно наречие използвате. Предполагам, че сте от земите в които се преселват бесите след римското нашествие, наречена и до днес Бесарабия. При цялото ми уважение към вашите лингвистични понятия, от благ с днешно значение в българският език, сладък, не се променя на бльг със същото значение, както Вие твърдите. Това са само предположения. Примерно, названието на град Ямбол, не става Ямбльг. Ямбол означава ям много, но при Вашето тълкуване би следвало да е ям сладко! Но е радостно, че нашите братя взимат отношение към тематиката, което ни дава увереността, че общността ще се възроди.

   Изтриване
  9. в цитата на "nona 8 юли 2016,10:15" от Георги С.Раковски "благ" е по-скоро от "благА" в най-широкия смисъл на думата, а не от "блАга" - "благ" сега само "сладни", но "благ"-ото на човека е процес, път, живота - начина, по който вписва себе си(българина) в света(светлината) - житената(бългур-ЪТ) жертва(да дадеш своя кълн) - е , може да търсиш и само мекото, блАгото на хляба(Христовото тяло) - сакрално древно знание за Пътя, Истина, Живота е вписана в много, много древната ни традиция - затова древната ни религия ествествено прехожда в християнството. Проучванията на Раковски в българския фолклор и до днес не са загубили значението си и се цитират като най-достоверен източник. В контекста на борбите за църковна независимост, Раковски преднамерено пише на църковния български език, но прозренията му свързани с нашата реч, с нашият уникален български език, остават може би ненадминати., Георги С. Раковски за произхода на българския език(сп."Житно зърно") от „Съчинения в четири тома“ с автентичния изказ

   Изтриване
 34. Чета някакви професори :)и те като Серафимов....разпиляни в разсъжденията.Хайде,малко истински урок по история,а? http://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100521/catid,280/id,22848/view,article/

  ОтговорИзтриване
 35. Ще е интересно да видив как са изчислени тракийските маси на север от Дунав и Черно море!

  И ако не всички траки на Балканите са роамнизирани въпросът е защо романизираните траки нямат нищо общо със славяните! Къде са трако-римските императори, стратези и легионери с имена Славун, Мортимир, Славомир, Тихомир или Боримир!?

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Веселин Бешевлиев е обяснил много добре причината за приемане на римски имена от някои траки. Фамилията на Юстиниан Велики е Сабазий, но не с нея той е известен.

   Лично име Барзимир е споменато от Амиан Марцелин през IV век. Славомир не е регистрирано, но има Дисло(в)иас, което Лариса Бонфанте превежда като Богослав, има и Склаитес, което пък е по-древен вариант на българското лично име Славит, регистрирано е в Дакия през II век.

   Тракийските лични имена Карсимар и Беримар са просто древните варианти на Красимир и Беримир.

   Тракийските лични имена Далес, Дандо, Дарос, Дейдас, Делус, Дерзис, Дотос, Дутос отговарят на българските Дале, Дандо, Дарин, Даре, Дедей, Делай, Дързе, Дото, Дуто. Този списък може да се увеличи значително.

   Изтриване
  2. Професоре, какво разбирате под "романизирани траки", днешните румънци? Можем да употребим подобен термин "семитизирани траки" и да кажем че това са тези, които се приемат за турци. И по какви показатели определяте кои са траки, кои са славяни. При разкопките намирате табелки с надписи, тракиец, славянин? Не мога да разбера, това Проф. е личното Ви име, така ли?

   Изтриване
 36. Нелепости са това, че Аспа в персийския и Асва в санскрита са заемки! Първо трябва да се разбере, че тракийския Херос става поплулярен чак по римско време, когато трако-римляните почват да го дялат на каменни плочи. Със сигурност думите Асва и Аспа в санскрит и староперсийски са доста по-ранни от Римската империя! Със сигурност имената Аспарух които откриваме в Персеполис са доста по-ранни от от всеки тракийски Херос от Балканите!

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Споменах само за това, че аспа е заемка в персийския и това не е нелепост, а заключение на западни учени - D.T.Potts, Nomadism in Ancient Iran From Antiquity to the Modern Era, Oxford University Press, New York, 2014, c.80.

   Разполагам с "Iranisches namenbuch" на Фердинанд Юсти. Там няма споменаване на име Аспарух в региона на Персеполис. Ето линк към книгата, можете да си я свалите безплатно в PDF формат.

   Херосът не става популярен по римско време, римският период е просто времето когато божеството започва да бъде изобразявано по оброчни плочки.

   Това, че Фидий прави внушителна статуя на Зевс през V век преди Христа, не означава, че култът към Зевс е станал популярен едва през V век преди Христа.

   Прочее, конят е опитомен в Черноморските степи през четвърто хилядолетие преди Христа. В Индия опитомения кон се появява сравнително късно, във всеки случай след 1500 пр. Христа.

   Изтриване
  2. „Да бе мирно седяло – не би чудо видяло!“

   Г-н Серафимов, много звучни шамари започнаха да се лепят. Господин професорът Д.И.(ако такъв изобщо съществува) не би трябвало да нарушава гробното мълчание на колегите си. Не трябваше да забравя приказката:„Недей много да мърдаш, защото колкото повече мърдаш, по- .....“ Защо ли му трябваше на баир лозе?!

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, как ще има споменаване на името Аспарух от Персепол в някаква книга от 19 век на някакъв немец, при положение, че археологическите разкопки на Персепол започват 1930г. дълго след смърта му! Надписа на Сапор I е открит през 1939г. и в него ги има имената Аспураху и Аспурих Аспориган. Бешевлиев добре ги е описал тези неща, но явно "Иранските елементи" от статията му не се харесват на всеки.

   Херосът става икона на Балканите чак след като римляните ги завземат и напрактика той става популярен в римските градове, а не сред траките. Има една интересна статия по въпроса, която разглежда еволюцията на този образ, като според нея най-ранните подобни изображения на оброчни плочи са от градовете по Черноморието, които са гръцки колонии. Във вътрешността на Балканите единствените следи от изображението на ловуващия конник са от някои царски пръстени, а също и от македонски и скитски монети.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Нормално е да има дискусия, нормално е и да има разгорещена дискусия. Не познавам лично г-н професора, но по думите му съдя, че не е случаен човек, има солидни знания. Това, че сме на различно мнение по дадени въпроси не е проблем изобщо, истината се намира в спора. Не е важно кой е прав и кой не е, важно е намирането на истината.

   Изтриване
  5. Верно е, статията на Веселин Бешевлиев относно иранските елементи у прабългарите не ми допада. Това обаче не е поради темата, а заради използваните методи - пълното игнориране на тракийските паралели, които по същото това време са били прекрасно познати.

   Изтриване
  6. Не мога да се съглася с Вас по отношение на това, че във вътрешността на Балканите има твърде малко следи от Конника (Хероса). В Мадара е имало светилище на това божество, Шкорпил намира доста оброчни плочки и дори определя Мадарския Конник като плод на тракийското изкуство.

   Светилища на Тракийския Конник има и на връх Огоя, Радомирско, има и във Филипополис-Пловдив, край с.Баткун, с.Саладиново, Пазарджишко, с.Лозен, Харманлийско, c. Черновръх, Тревненско, да не забравяме и Перперек (Перперикон).

   Изтриване
  7. Никой не твърди че, във вътрешността на Балканите има малко следи от Хероса. Просто хилядите оброчни плочки са от римския период, а не от по-рано. Най-ранните оброчни плочи с Конника мисля че бяха открити някъде в крайбрежните черноморски градове на Мала Азия.
   Шкорпил определя конника погрешно като тракийски, или най-малкото няма доказателства за това твърдение. Надписите около конника говорят за по-късен период, а съществуват и други доказателства, свързани с други обекти от околноста. Фактът е, че българите през 7 век и още по-силно през 9 век преоткриват някои култови тракийски места, но не заради приемственост, а заради други причини. Не е възможна приемственост, тъй като археологията говори за това, че Мизия е била обезлюдена. В началото на 7 век римските крепости и римските вили били разрушени, само на някои места имало следи от жилища над разрушените крепости, а земите между крепостите останали пусти. Населението се преселило на юг заради честите набези на варвари от север. Това е според Р.Рашев и книгата Българска езическа култура. Там той е дал изворите и проучванията.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. Не мисля, че Мизия е била обезлюдена през VII. Изчезването на колонистите и намаляването на римските гарнизони не означава и, че местното селско население е изчезнало.

   Странно е, че "варварите славени" имат същия външен вид както и гетите, същите погребални ритуали както и гетите, същата домашна керамика както и гетите, същите землянки и полуземлянки както и гетите. В такъв случай не може да се говори за идване на ново население през VI-VII век.

   "Варварите" в случая са хора, които не са под власта на римските императори.

   Изтриване
  9. Това казват археолозите. Градовете обезлюдени, а около тях няма други селища. Не е въпрос на мисли и предпочитания, а е въпрос на доказателства. Много по-научно е това да се разчита на данните от архуологията, отколкото на хипотетични предположения неподкрепени с никакви доказателства за това, че местнато население не е изчезнало.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 37. За след 681 разбрахме.Набиваха ни го в главите,а и продължават.Нека говорим за 2000,3000...... пр.Н.Е.(преди Христа).Какво е имало по нашите земи в сегашните и граници!?Кой е живял тук и какво е оставил след себе си!!??Защо не се говори за това!!??
  Какво говори археологията за 5000 -6000 преди нашето ежедневие?Защо празнуваме и почитаме?( за съжаление,неща,които не познаваме и са почти забравени.Нека всеки се зарови в родовата си история ).От къде се появиха?
  Господа историци не създавайте "нова история"!!!

  ОтговорИзтриване
 38. От целият спор с господин "професора", който даже не смее да напише цялото име става ясно, че мненията на всички които не са професори нямат научна стойност, защото тези хора са лаици, профани и т.н. А какво ще каже г-н "професора" за един друг професор, който искаше да води шамани на Перперикон, защото видите ли ние идем от Монголия!!! Или за един друг археолог, който разравяше тракийските могили с булдозер.Те обаче са професионалистите, а всички останали са безлична маса, която може само да бъде заблуждавана. Кой ви плаща да лъжете народа???
  По въпроса за Плиска и Преслав ще дам на г-н "професора" едно сведение, което той може би знае, но си мълчи. Когато започва строежът на първата железопътна линия в България Русе-Варна, камъните за настилане на трасето са взети от Плиска И Преслав със специалното разрешение на Мидхад паша и натрошени. Квадрите от двете столици натрошени за баласт. За каква археология говорим тогава?????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Верно е, че най-големите разрушения причинени на Плиска и Преслав са по време на строежа на железницата на барон Хирш. Не само квадрите от старите ни столици са били ползвани, изсечени са и много гори. Въпреки, че наследството ни и природата ни стават жертва на барон Хирш, след Освобождението ние не само не получаваме компенсация, но дори сме принудени да обещетим барон Хирш.

   Странното е, че в ново време вината се хвърля върху турците, които правели варници и ползвали варовиковите квадри, а реално злодея е барон Хирш.

   Изтриване
  2. Господин Серафимов, учудвате се, че барон Хирш е спечелил делото. Моля Ви, ако не знаете, проучете от каква народност е барон Хирш. Във всеки случай няма нищо общо с народността, наричаща себе си "дойчер". Подобен "дойчер" наречен Симеон Кобургота, преди няколко години изсече горите под връх Мургаш в Стара планина. Нищо ново под слънцето, както пишат, че са казвали римляните..

   Изтриване
 39. ==Ако приемем че за един период от 300 години, трако-даките губят своите традиции при строежите с квадри от камък, то същото не се ли отнася и за архитектите от ИРИ, които използват само тухлени градежи по това време?==
  И аз като вас за обща култура поповод статията на г-н Серафимов прочетох за архитектурата на Египет, Несебър, Константинопол, Акропола,...и виждам много несъответствия и различни мнения на различни учени.Като лаик останах с впечатлението че строежите с големи квадри са по стари,после следват строежите с по малки квадри,накрая идват тухлите.Тази хронология идва от всеобщото обиталище на човека.От планината към равнината.Видях египетски колони построени от дребни камъни иизмазани от вън и от горе египетски надписи.Зададох си въпроса ,как така, това е най старата писменост,не познавали замазката, цимента ,пък надписите на мазилката.Гледам колоните от Акропола и Плиска,май по нищо не се различават.
  Гледам възстановката на кръглата сграда в Шумен ,и си мисля че това е грешно.
  Няма как толкова ниско да е пръстена от тухлите.Прочетох че тухлените пръстени са за това при земетресние, да не се разрушава целия каменен зид ,а само горната му част.
  Гледам украсата на Преслав и античната.Тя античната по изваяна от тази на Преслав.Значи данайците дошли от Египет,по стари и по големи майстори от планинците по нашите земи?
  Рововете и дървените крепости са временни крепости, а не са на различни народи.Каменните са на уседнали народи.
  Преселили се от Балкана в равнината,дядовците ми са живели в землянки и то в в 1878 г.Първата къща на дедите ми в равнината ,преселили се от Балкана в равнината е изцяло каменна с камъни докарани чак от планината.Не са забравили да строят каменни къщи до 1880 г.Следващите къщи са тухлени.Кошовете за царевица са плетарки.Но това са едни и същи хора..
  Държат си някои наши учени че сме дошли от Север,но как си обясняват романизацията на Даките?
  Не е ли преди това преселение на север на романизирани траки ,които не са доволни от управлението в Цариград.
  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате разминаване в хронологията и народите изградили дадени съоръжения, господин Рорик. Световна тенденция е от огромни строителни елементи от обработени гранитни скали, да се стигне до такива с малки размери каквито са керамичните тухли. Като пример терасата в Баалбек, Ливан, пирамидите в Египет и двете Америки са от огромни обработени до съвършенство каменни блокове. Видимо, знанията на древните са били по високи или особено израждане на наследниците е довело до загубата на технологии! Същото се наблюдава и при скулптурите, съпътстващи тези съоръжения. А технологията за направа на керамични тухли е значително по-проста и съществува и до днес. И още нещо, тухлените зидове не изискват допълнителни , да ги наречем "инструменти", за монтажа им. За бета-израел, етиопците-гърци никой освен те самите, не казват, че са построили Акропола. Строителите са пеласгите, хели, които са траки по произход. Също, загубена е и технологията за обработка на злато, така съвършено изваяни предмети от траките и скитите. Дори и в пустинята Такла Макан между Монголия и Китай се откриват останки на хора с европеидни черти и златни анималистични фигурки като у скитите. Много неща остават необясними, ако не се погледне под друг ъгъл, т.е., с други предпоставки за решаване на въпроса. Също за този регион, защо бойниците на Великата "китайска" стена са обърнати на юг, а не на север, от където се е очаквало нашествие на "диваци" в Китай. Да не би "диваците" европеиди, да са изградили това съоръжение за защита от китайските монголоидни племена. И, кои са тези "романи"-римляни???!!!!

   Изтриване
 40. Прочетете тази статия на Г.Атанасов за Дръстър и след това правете заключения - http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/G_Atanasov_Dryster.pdf Според открития надпис най-вероятно Муртаг е изпратил ромейски стратег да възстановява крепостта, а във възстановяването вуроятно са участвали и пленници от Адрианопол и Дебелт. Тоест има обяснение за каменните градежи на Плиска, Преслав и Дръстър, които са изградени по ромейски архитектурни и строителни принципи. Преди Крум и Муртаг българите избягвали късноантичните римски крепости и си строели своите укрепления далеч от тях.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е интересна, но поне за мен доказателства няма, представени са предположения.

   Бях озадачен от израза: "Изобщо, през VІІІ-ІХ в. българите изграждат своя поселищна мрежа и крепостна система, без да се съобразяват и да проявяват стремеж да преизползват късноантичното наследство."

   Ако не се лъжа, за изследователите смятащи, че началото на строежите на Плиска и Преслав е през VII-IX век, приликата на сградите от Плиска и Преслав с тези от Късната Античност се дължи на това, че е преизползвано късноантичното наследство.

   Друго, което ме смущава е факта, че според някои наши специалисти, по времето на изграждането на Плиска и Преслав, в Константинопол няма никакви нови строежи и дори главния водопровод е прекъснат. В по-малката, а и значително по-бедната от Византия България се издигат постройки, които биха предизвикали възхищението и на римските императори от Античността. Това чудо не мога да си го обясня.

   Ето и думите на г-н Аладжов: “Строителството в Плиска е едно от най-загадъчните събития в ранното Средновековие. Плиска е издигната през т.нар. „тъмни” векове за Европа – от VІІ до ІХ век – казва Андрей Аладжов. – Построена е изключително монументално, от огромни каменни квадри, с дворци, които са водоснабдени и имат подово отопление, с прикрепени към тях бански помещения, с басейни. И всичко това – през времето, когато в Константинопол дори главният водопровод е прекъснат и няма никакви строежи. По своята площ Плиска тогава е три пъти по-голяма от Константинопол. Нейната монументалност напомня на късноримските строежи, крепости. Тя е своеобразна реминисценция на градовете от късноримския период. Най-вероятно внушителният й каменен облик е плод на настъпателната политика на хан Крум, който има финансов и строителен ресурс да построи такъв огромен град – най-големия в Средновековна Европа по това време.”

   http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/HistoryAndReligion/Pages/210313_pliska.aspx

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, ако за вас данните от археологията не са доказателства, кое е за вас доказателство?! Археолозите не работят с предположения както твърдите, а работят със артефакти. И като казват, че римските крепости не са били използвани, това значи че не са били използвани. Тоест там при всички крепости има хиатус. И при някой крепости този хиатус продължава безкрайно, тъй като те не са били преизползвани след това. И според данните от археологията дори и преизползваните от българите крепости започват да се използват доста късно чак през 9-10 в. Два века просто българите си строят техните си валоне и землени укрепления, и чак след Крум и Муртаг започват да усвояват стари крепости!

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Уважаеми г-н професор, несъмнено археологията е нещо много важно, но понякога сведенията се тълкуват по различни начини, а това ме безспокои доста.

   Проф. Стамен Михайлов съобщава за това, че "В некропола в Нови пазар бе намерена монета в ръката на покойника от гроб № 26. За да се елиминира като надежден материал за датиране, тя бе обявена за амулет."

   Поне за мен, монетите се едно прекрасно средство за датиране, разполагаме с terminus post quem, а знайки до кой период са циркулирани дадени монетите, вече знаем приблизително в кой период да бъде датирано определено погребение. Ако една монета показва, че дадена керамика съществува на определена територия по-рано от приетото, то е редно да се приеме нова датировка, а не да се обявява монетата просто за медалион, или талисман.

   Ето и още примери посочени от проф. Михайлов: "В некропола при гара Разделна всички тухли, от които са направени една част от камерите, са късноантични. А знае се, че вторично употребените тухли са случайни и не могат да превъзхождат в количествено отношение редовните материали. При това наблизо има ранновизантийско, а не българско селище. Най-сетне, за да се ограничим само с тези примери, в един гроб от некропола в м.Кастело при Кюстенджа6 е намерена глинена урна от втората група, пълна с човешки кости. Заедно с костите в урната са били намерени две монети от Константин I. Като се имат пред вид тези и други
   подобни факти, ясно е, че не може да се счита за решен нито въпросът за абсолютната хронология
   на керамиката от двата типа, нито този за нейната етническа принадлежност."

   http://www.otizvora.com/files/stm1961.pdf

   Като имаме предвид тези неща, кажете ми - как да вярвам на изводите на археолозите? Аз не вярвам сляпо на нищо и на никого, независимо каква теза поддържа.

   Прочее, относно хиатуса не се разбрахме, май и двамата имаме предвид нещо различно.

   Изтриване
  4. Ще допълня и това:

   Нормално е определени крепости да бъдат изоставени защото те са градени в зависимост от стратегията на защита на римския лимес. Ако границата на ранносредновековната Дунавска България е доста по на север и на изток от Дунава, то възстановяването на крепостите от времето на Константин I и Юстиниан I е излишно харчене на средства каквито дедите ни и без това не са имали.

   Изтриване
 41. Г-н Серафимов, не знам точно как се нарича методът ви на аргументация, но не е коректен, да не кажа дори, че не е научен. Това, да неглижирате и да се съмнявате във всички заключения на археолозите само заради една монета и тухли от некропол, е меко кадазано несериозно. Може да се безспокоите от каквото искате, но да да отхвърляте данните и заключенията на цяла наука като археологията е ненаучно, и дори клони към антинаука!

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, аз не отхвърлям археологията като наука, нито отричам методите на всички археолози. Подчертах само, че не обичам да вярвам сляпо и подлагам всичко на проверка. Не виждам какво е негативното на този метод.

   Аз съм съгласен с повечето от изводите на проф. Михайлов, въпреки това съм подложил неговите работи на проверка.

   Хората грешат независимо от това, че притежават богат опит. Знаете сам за предатирането на съкровищата от Вълчитрън и Бързица, говорим за сериозна промяна на датировката. За Тангра, Умай, селищата с шатри и прародината в Алтай няма да се спускам в подробности, вече всеки разумен човек знае, че тези неща бяха просто една заблуда.

   Разбирате ли сега защо подлагам всичко на проверка?

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, не отхвърляте археологията вероятно, и е хубаво че подлагате на съмнение всичко, но когато избирате да вярвате на един археолог и отхвърляте тотално други заради това, че не подхождат на една или друга идея, то това е антинаука. Д.Овчаров в книгата си за византийските и български крепости 5-10 в. много добре е описал това какви елементи е имала българската фортификация, от къде ги наследява и какви влияния има. Връзката между ранните укрепления на българите на Дунав и онези на българите от Волга са очевидни и несъмнени, и те не са нещо пренесено от Тракия на Волга, а са степни и източни традиции пренесени на Волга и Дунав. Те нямат нищо общо с квадровите градежи. Квадровото строителство в Плиска почва доста късно през 8-9 век, като дори и при Дръстър стената е била възстановена 8-9 век, но не по-рано.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Уважаеми г-н професор, приемането на аргументите на един изследовател и отричането, подлагането на критика на работи на други изследователи е нещо напълно нормално в науката. Не отричам виждането на археолозите определящи Плиска и Преслав като изградени през IX век понеже това не ми допада, поради това, че считам народа ни за местен, а по съвсем други причини.

   Самият Андрей Аладжов казва, че строителството в Плиска е едно от най-загадъчните събития в Ранното Средновековие. И наистина загадката е голяма, ако приемем, че градът е построен в периода VII-IX век защото както г-н Аладжов уточнавя, точно в този период старата ни столица е три пъти по-голяма от столицата на Римската Империя - Византия, в Константинопол дори главният водопровод е прекъснат и няма никакви строежи.

   Силно се съмнявам, че княз Крум е имал повече финансови средства да построи най-големия в Средновековна Европа по онова време. Това е виждането на г-н Аладжов, когото аз дълбоко уважавам, но въпреки това не мога да се съглася с твърдението му за финансовото състояние на България по времето на Крум.

   Вие сам споменахте, че мащабните строежи са изключително скъпи. В никакъв случай не мога да приема, че Българската държава, която е едва ли не в постоянно във войни с южни, северни, а и западни съседи ще има средства, с които и Константинопол не разполага. Вие дадохте като аргумент приодите от солниците и т.н., но това в никакъв случай не е достатъчно за постигането на мащаба и великолепието на Плиска и Преслав.

   Аз твърдя, че Плиска и Преслав са от IV -VI век не просто защото поддържам тезата за местните корени на българския народ, а защото тогава, по сведения на Scriptor Anonymus са отпуснати над един милиард фолиса за постройките. Хазната на една независима държава, която е в процес на развитие, в никакъв случай не може да се сравнява в финансовите ресурси на Римската Империя в периода IV-VI век.

   Всичко опира до средства, а да не забравяме и това, че в периода IV-VI век на наша територия има нужните майстори способни да строят с квадри.

   Противоречието между нас идва от това, че Вие приемате по-късна датировка, за мен обаче тази късна датировка не е убедителна.

   Фактът, че у нас, в периода VII-IX век се изграждат примитивни крепостни съоръжения е в полза на моето виждане, защото аз смятам, че в този период никой на Балканите няма достатъчно средства, за да изгради най-големия, а и най-великолепния град на Европа.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, това, че Аладжов е изказал учудването си, че Плиска била по-голяма от Константинопол съвсем не означава, че той си мисли, че града е по-ранен от 8 век. Имате право да се съмненявате за това, че Крум е нямал пари, но това са си ваши лични съмнения на база познанията ви, а Крум и синът му Муртаг реално са имали достатъчно пари. Имали са и доста роби и наемници ромеи, които са били впрегнати в работа. Имате право и да смятате че сведението от Scriptor Anonymus е напълно достоверно, но трябва да допуснете и това, че грешите! Истинския учен ще допусне това. Само предубедените и идеологистите настояват на вижданията си без да се съобразяват със останалите аргументи. Хубав пример в тая насока е начина по който някои учени се съмняват във достоверността на известния Български апокрифен летопис, в който се казва че Испор цар построил градовете Плиска и Дръстър! Според археологическите данни за Дръстър които привежда Г.Атанасов Дръстър не е бил обитаван от българите по времето на Аспарух, и възстановяването на стената му почнало много по-късно чак при Крум! Съответно летописа е казано че вероятно е компилативен! Същата вероятно е ситуацията и със Scriptor Anonymus - компилативен материал, вероятно писан във времената през 11 в. през които Плиска, Преслав, Констанца и Дръстър са владение на византийците.

   Тоест дори и написаното в Scriptor Anonymus да подхожда на идееята Ви, това не означава, че е достоверен извор, и не означава, че идеята ви има нещо общо със събитията от миналото. Това е научния подход - съобразяване с всички възможни варианти, а не защитаване на този вариант който ни харесва.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. Уважаеми г-н професор, имате право по отношение на това, че човек трябва да допусне и, че греши при дадено свое твърдение. При изграждането на работите си аз правя това, може би недостатъчно добре по Вашия критерий, но доколкото ми позволяват възможностите и подготовката, го правя.

   Не съм приел сведението на Scriptor Anonymus на юнашко доверие. Извършил съм следните проверки:

   1.Има ли традиция на строежи с квадри в Малка Скития през IV век ? - отговорът е да, това е признато и от проф. Ваклинов.

   2.Имат ли имената Плиска и Преслав паралели в тракийската ономастика? - по мое мнение паралели има, това са древнобалканските Плистон и Плистос, да не забравяме Плисенум. Древнобалкански имена с корен слав, слов има в периода IV пр. Христа - Дисло(в)иaс преведено от Л. Бонфанте като Бого-слав, трябва да се добави и регистрираното през II век сл. Христа Склаеитис, Славит.

   3. Разполагаме ли с подробности относно строителите и организаторите на строежите на Плиска и Преслав и то подробности, които подлежат на проверка? - отговорът е да, анонимният автор дава имената на Салустий и Урбикий, тези хора са живели по времето на Константин Велики и са свързани с римската администрация по времето на този император.

   4.Има ли реална възможност Плиска и Преслав да са строени със средства отпуснати от Константин Велики? - отговорът е да, защото по това време Римската Империя е все още в своя апогей и в хазната се стичат огромно количество средства. Също така знаем, че Константин Велики воюва с племената на север от Дунава, но после скючва мир, приема стотици хиляди сармати, а и построява мост над река Дунав. От Йоан Лидийски пък знаем, че по времето на Константин Велики империята е лишена от данъците получавани от Скития, т.е. там се живее население с особен статут.

   5.Близки ли са строителните материали от Плиска и Преслав със строителните материали от Късната Античност? - отговорът е да, защото както хоросана, така също типа тухли, колони, а и канелюрите по тях се срещат по времето на Късната Античност. Същото важи за определени орнаменти от украсата.

   6. Има ли намерени антични монети на територията на Плиска и Преслав? -отговорът е да, за някои количеството е малко, за други е значително, но важното е, че има.

   7. Имаме ли епиграфски паметници, в които ясно да е упоменато, че Плиска и Преслав са строени от князете Крум, Омуртаг? - отговорът е не, на Чаталарския надпис Плиска е спомената като вече съществуващо селище, няма споменаване, че е издигната от княз Крум. На княз Омуртаг, Муртаг се приписва само построяването на аул на река Туча.

   8. Има ли жива традиция на строеж с квадри във Византия и Близкия Изток през IX век? - отговорът е не, дал съм сведенията от енциклопедия Ираника, в която се споменава, че строежите с квадри и хоросан не са типични за Сасанидски Иран и не само са редки там, но и на тях се гледа като на западно влияние. Строежите с квадри в Сирия, като този в Сергиополис - Расафа са римски.

   Интересното е, че по тези строежи от VI век по квадрите има особени знаци, като тези от Плиска, има дори и ипсилон.

   Изтриване
 42. Относно крепостите прочетете по-добре какво са написали археолозите. Изоставени са всички градове, не само някакви кастели които имали стратегическо участие в лимеса. Изоставени са градовете, и около изоставените градове не са открити селища от онзи период в края на 6 век, тоест населението е изчезнало. Разбира се може да се допусне, че трако-римляните са станали номади и са почнали да живеят подвижно в юрти, без да оставят следи от живот, но къде отиваме при такива предположения!?!

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, не разполагам с информацията, с която Вие разполагате, но ако не се лъжа не може да се говори за пълно прекъсване на живота в Томи, Дуросторум, Егисус, Тимогиция, крепостта край с. Габер, Добричко, Ятрус е частично населяван, същото важи и за други места.

   Зная добре за нашествията от времето на Юстиниан I времена, a и по-рано, зная и за последствията от тях - страда предимно градското население. Реално погледнато градовете се обитават от римските колонисти и чужди търговци. Повечето от тях или са избити, или бягат на юг търсейки спасение в Константинопол и др. места. Коренното население обитава селата.

   Селяните оставят малко следи, техния бит е прост и те могат лесно да просъществуват с и без римляните, без това да им се отрази значително.

   Липсата на монети, епиграфски паметници и т.н. не е гаранция за пълното изчезване на населението, а за изчезване на чуждия етнически компонент от земите на Тракия.

   Това, че селското население е оцеляло периода на войни V-VII век проличава от това, че традициите на земеделието не се променят, дори в по-нови времена българския селянин ползва земеделски сечива, чиито корени са във времето на Античността. Това важи за всички региони на страната, т.е. не можем да говорим за запазването на селското население само в определени места, като планините например.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, крепостите са създавани за да може селското население при нужда да се крие в тях, тъй като незащитено в селата си то е било помитано най-първо при нашествията на варварите. Именно грабейки от селата са се изхранвали нашествениците, като грабежите са били унищожителни. Градовете и крепостите са последните устои на местното население! И не е вярно че селяните оставят малко следи! Селяните които живели в къщи и постоянни селища са оставили доста следи като керамика, къщи и проч, и за тях археологията знае. Но такива селища от онзи варварски период почти няма.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Уважееми г-н професор, да, крепостите са приютявали и селското население, но това не е важало за всички случаи, а и не е било необходимо за всички случаи.

   Д-р Божидар Димитров спомена преди време в една своя книга, че по време на Средновековието, българското селско население знаело как да се предпази успешно от нашественици, криейки се в гори, планини, блата.

   Нека да приемем за момент, че траки и българи са напълно различни хора. Защо, ако средновековното българско население е умеело да се скрие и опази от нашественици, то по-старото тракийско население да не е можело.

   Крепостите са предимно за градското население. Дори част от селяните да е разчитала на дебелите стени, болшинството селяни са се криели в гори, планини и блата, а точно Малка Скития е била блатиска поне от времето на Страбон до времето на княз Крум.

   Ако приемем разрушените римски крепости, а и градове като предподставка и дори доказателство за местното население, то трябва да отговорим на въпроса - защо селското население на Средновековна България е успяло да се опази от нашествията на авари, маджари, печенеги, руси, татари.

   Много по-ефикасно е селяните да се крият в гори, планини и блата, отколкото зад крепостни стени. В края на краищата няма непревзимаеми крепости, но за чужда армия си е риск да провежда бойни действия в непозната и блатиста област.

   Изтриване
  4. Г-н Серфимов, археолозите твърдят, че няма селища на криещи се в горите местни ромеи. Селища от предславянския период нямало в Мизия. Не може да се сравнява българското средновековие със античноста като състояние на населението, тъй като периодите са съвсем различни. И нашествениците са съвсем различни. Целта на авари, хуни, славяни и българи през ранното средновековие е била да плячкосват и да грабят. През времената на нападенията на руси, татари и печенеги ситуацията е съвсем различна. В Мизия тогава има силна държавност на българите, която въпреки нашествията контролира нещата - воюва с русите и византийците, сключва договори с печенеги и татари и т.н. Нищо общо с грабителските нашуствия от по-ранните периоди през които Мизия е просто периферия на Константинопол. Съвсем различни са нещата. На юг от Балкана където римската власт е по-силна, а българската държава по-слаба местното население си остава по градовете и е приобщено. На север ситуацията просто е друга.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 43. Г-н (предполагаем) професор Д.И.
  Би било много приятно ако поне за някое от твърденията си дадете сигурно доказателство.
  Тъй като изказаните от вас твърдения са твърде много, ще си позволя да формулирам няколко по-важни, по които ми се иска да чуя доказателства.
  1. Официалната наука ( и вие като нейн защитник) твърди че прабългарите са конен номадски народ, който заварва в Мизия още по-примитивни славянски племена.
  Същевременно тя (официалната наука) твърди че имено те (прабългарите) са построили Плиска и Преслав.
  Предполагам виждате основното противоречие в тази постановка.
  Можете ли да дадете доказателства за това предполагаемо светкавично ( за няма век) развитие на строителната култура на номадите-прабългари, което би им позволило да построята сгради и крепости, по-големи и по-сложни от всичко друго в Европа, и най-вече във Византия.
  Има ли друг пример от историята, в който примитивен (грабителски ) народ за толкова кратко време изпреварва в сторителната си култура вековни империи?

  2. Има ли документирано твърдение че българите са построили Плиски и Преслав? Нещо като източник-летопис или надпис? Нещо, което да противопосавите на сведението на Г. Кодин

  3. Как се обяснява наличието на римски тухли, хоросан и най-вече монети в (според вас) по-късния строеж на Плиска и Преслав

  4. Малко встрани от темата - наистина ли смятате военните походи на българите преди 7-ми век за грабителски, след като те са или в защита на вярата (Виталиан) или в защита на бащините градове (Кубер)?

  Поздрави, Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Димитров,

   1.Обобщението "Официална наука" не е научно. Не съм защитник на някаква "Официална наука", а по-скоро съм противник на псевдонауката. Има ред причини поради които ранните българи са определяни като конен народ, и те не са нечии измислици, а са факти и сведения. Такива са българските погребения от сарматски тип, в някои от които има коне, такива са сведенията за конната армия на българите и строгите закони свързани с нея, такива са и традициите останали до днешен ден за проверка на конете с кушии. Конен народ обаче не означава номади, а означава народ използващ конете като основно средство за придвижване и война. В Средна Азия е имало подобни уседнали земеделски народи, които се криели в крепости и воювали изключително с коне. Въпросът дали славяноезичните, които българите срещат на Балканите и в Източна Европа, са били по-примитивни от българите е дискусионен. Сигурното е, че са били по-слабо организирани и са имали друга племенна и държавна система. Те се присъединяват към България лесно, тъй като са били близкоезични с българите.
   Относно "светкавичното" развитие на строителната култура на българите може да се каже, че то е такова само във очите на незапознатия с археологичеките разкопки и данните от тях относно крепостите на Първото българско царство. Ранните български крепости в североизточна България са били примитивни землени, землено-дървени или землено-каменни укрепления. По късно със сключването на договора за мир с Византия в България започва сериозното каменно строителство. По онова време Муртаг е разполагал с много пари и свободно е можел да наема майстори от Византия, както вероятно и е направил. Това е мнението на професионалните учени-археолози.
   Съществуват предостатъчно примери за по-изостанали народи, които забогатявайки и развивайки се изпреварват по-старите и развити народи. Най-добър е примера с небостъргачите на Дубай, които са строени от примитивните номади-араби с петролни долари, и са създадени основно от европейски или западни архитекти. В днешно време арабските и азиатски небостъргачи са много по-високи от американските.

   2.Сведението не е на Г.Кодин. Сведението е късно, и това се вижда от много неща в него, като имената на градовете и строителите. Има и друго сведение, което казва, че Испор цар (Аспарух) построил Плиска и Велик презид от Дунав до морето. Археологическите разкопки не са открили античен или византийски град от 4 век под Плиска!   Проф.Д.И.   Изтриване
  2. 3. Римски тухли и друг преизползван материал в Плиска наистина има, но той е довлечен там, а не е от някакъв съществуващ античен град на това място. Материалът е докарван от различни места и най-вече от крепостта на няколко км северно от Плиска до с.Войвода. Там до това село е имало и няколко римски пещи за керамика. Този материал е използван обаче като подложки за дървени колони, като пълнеж за стените или счукан в хоросана, а не е използван по предназначение. Използването на тухли и хоросан при изграждането на Плиска не е някакво голямо строително чудо и не доказва по никакъв начин връзката на българите с античните обитатели на областта около Плиска. Просто това са обичайните строителни материали на Византия! Шепата антични римски монети открити на територията на Плиска са наистина много малко, като броят им е по-малък от броя на монетите открити при Шуменската крепост. Тази шепа монети сравнена с хилядите антични монети открити в античните римски градове е наистина смешна и нищо не доказва. Единственото което доказва е че там са изпуснати малко монети, но това е нормално, доколкото наблизо е имало няколко римски крепости - Динея, Шумен, Мадара...

   4. Военните походи са били военни походи и са били описани именно като грабителски от ромеите. Няколкото случаи в които българите участват в походи като наемници или федерати не отменят всички останали случаи в които българите са описани като нашественици. Със сигурност когато българи, авари и склави се опитват да превземат Константинопол това не е религиозна война или тракийски бунт, а е война на наскоро появили се народи които завземат територии и ресурси от Империята.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Уважаеми г-н професор, извинявам се за това, че се намесвам в разговора Ви с г-н Димитров, надявам се да нямате нищо против.

   Хубаво е човек да се противопоставя на псевдонауката, това се опитвам да правя и аз. Не мога да приема, че дунавските стари славяни и старите българи са хора от различен произход, за мен това са две групи принадлежащи на един и същи етнос. Доста важни детайли са игнорирани по отношение на старите дунавски славяни.

   1.Бе внушавано, че славяните нямат конница и не гледат коне, а това не отговаря на истината. Гетските конници, които са споменати от Комес Марцелин са дунавски славяни. Доста по-рано Прокопий пише за конница от славяни, анти и хуни. Йоан Ефески пък съобщава, че дунавските славяни притежават много стада от коне.

   2. Бе внушавано, че езикът на старите българи е различен от този на старите славяни, но правейки анализ на ранносредновековните топоними от земите на България, Веселин Бешевлиев не успя да представи така наречените протобългарски топоними и хидроними. До днес не съм срещнал издържана работа, в която да са представени ранносредновековни топоними и хидроними имащи тюркски, или ирански характер и да са свързани със старите българи.

   3. Бе внушавано, че старите българи и старите славяни са от различен произход, но не съм срещнал нито едно антропологично проучване, което да докаже, че става дума за хора от различен произход. При генетичното проучване на българите не бе установено, че може да се говори за население, което е дошло едва през средните векове. Носители на R1a1 има поне от 13 500 години, на I2поне от 5500, на J2 и EV13 от около 9000, а на R1b от около 5500 години.

   Прочее, вече е установено и това, че дори и венетите-предци на чехи, поляци и др, наречени по-късно славяни са автохтонно население на Средна и Източна Европа, иронията е, че при тези хора има и носители на маркери типични за средноазиатските народи.

   To shed more light on the processes leading to crystallization of a Slavic identity, we investigated variability of complete mitochondrial genomes belonging to haplogroups H5 and H6 (63 mtDNA genomes) from the populations of Eastern and Western Slavs, including new samples of Poles, Ukrainians and Czechs presented here. Molecular dating implies formation of H5 approximately 11.5–16 thousand years ago (kya) in the areas of southern Europe. Within ancient haplogroup H6, dated at around 15–28 kya, there is a subhaplogroup H6c, which probably survived the last glaciation in Europe and has undergone expansion only 3–4 kya, together with the ancestors of some European groups, including the Slavs, because H6c has been detected in Czechs, Poles and Slovaks. Detailed analysis of complete mtDNAs allowed us to identify a number of lineages that seem specific for Central and Eastern Europe (H5a1f, H5a2, H5a1r, H5a1s, H5b4, H5e1a, H5u1, some subbranches of H5a1a and H6a1a9). Some of them could possibly be traced back to at least ∼4 kya, which indicates that some of the ancestors of today's Slavs (Poles, Czechs, Slovaks, Ukrainians and Russians) inhabited areas of Central and Eastern Europe much earlier than it was estimated on the basis of archaeological and historical data. We also sequenced entire mitochondrial genomes of several non-European lineages (A, C, D, G, L) found in contemporary populations of Poland and Ukraine. The analysis of these haplogroups confirms the presence of Siberian (C5c1, A8a1) and Ashkenazi-specific (L2a1l2a) mtDNA lineages in Slavic populations. Moreover, we were able to pinpoint some lineages which could possibly reflect the relatively recent contacts of Slavs with nomadic Altaic peoples (C4a1a, G2a, D5a2a1a1).

   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054360

   Изтриване
 44. Г-н Серафимов,
  Да се твърди, че българите и склавите са едно и също племе не е издържано твърдение, тъй като хрониките много ясно ги разграничават. Същото е ако днес се твърди, че българите и сърбите или българите и поляците са един и същ народ, тъй като са славяноезични. Българите и поляците не са един и същ народ, и езиково и генетично, и исторически. Тоест през 5-7 век българи и склави на Балканите са били две различни племена с разлика в произход и бит, но това не изключва да са били близкоезични заради далечния си скито-сармато-сакски произход. Генетичните изследвания показаха, че съвременните българи и прабългарите са идентични, и са различни и по-далечни от останалите източни и западни славяноезични народи. Наличието на хаплогрупата R1a на Балканите преди 13000 години по никакъв начин не доказва това, че е била традиционна на Балканите, и че траките са я носили. И в далечната праистория е имало движение на различни племена от север на юг, а наличаето при много от северноафриканската хаплогрупа E3b при българите, гърците и албанците (но не и при северните славяноезични) показва, че е по-вероятно тя да е била характерна за траките. Доказан факт е това, че много от завареното на Балканите население насила или доброволно стават подданици на България и са асимилирани езиково и културно. Затова е и високия процент "балкански" гени сред българите. В България са асимилирани и много кумани, печенеги и други племена, които също губят езика си и ставайки български подданици преминават на български език. Българите през 5-7 век са имали майчин език с речник който по-късно ще бъде наречен старобългарски и ще бъде класифициран като славянски език, но те не са били славяни или склави, а са били българи. Използването на названието "славяни" относно племената които гърците наричат склави е некоректно и подвежда към езиковото разграничаване между склави, българи и други племена, които въпреки различията си са се разбирали добре без преводач.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм казвал, че българите и дунавските славяни са едно и също племе. Споменах, че се касае за две групи хора, които обаче са от един и същ произход, има разлика и то голяма. Мизи и гети са отличени съвсем ясно в старите извори, но това не означава, че не са роднини.

   Последните генетични изследвания показаха, че старите българи са много близки до траките, а като се има предвид, че при сравнението е взета тракийска ДНК от преди около 4000 години, докато старобългарката е само на 1000 години, то ще излезе, че не е просто голяма близост, а се касае за един и същ народ. Все пак за 3000 години доста неща се променят.

   Да приемем, че R1a1 не е била типична за траките, на кого тогава да причислим 15-17% български носители на R1a1 ?

   Разбирате ли, че се получава парадокс - R1a1 е единствената група, която ни свързва с народите на Средна Азия. Ако приемем, че R1a1 е внесена от славяни, то излиза, че няма българи защото J2, EV-13, I2, R1b, G2 са екзотични, чужди на народите на Средна Азия.

   Приемем ли, че R1a1 е внесена през Средновековието от дошли от Средна Азия Българи, то излиза, че старите българи са били някакво малцинство -15-17% и, че реално само 20% принадлежат на славяни, а останалите 65-63% са потомци на траките.

   Ще Ви бъда благодарен, ако можете да дадете друго обяснение.

   Изтриване
 45. Генетичните изследвания не са доказали, че българите са близки до траките, а че и българите са европеиди, като всички останали скити, сармати, траки, чехи, италийци, и т.н. Процента R1a1 при българите със сигурност няма как да кажем че е дошъл при нас от славяни, тъй като "славяни" е езикова група и е напълно некоректно да се използва по този начин този термин в говорене по генетични теми. R1a1 е хаплогрупа която е била характерна и за скитите и сарматите и за всички стари "ираноезични" народи в Азия, тъй че има по каква линия да са дошли тези гени при българите. Може би са били носени именно от българите на Аспарух. Много вероятно българите да са носили и другата скитска или тохарска хаплогрупа R1b. Също така е много вероятно прабългарите да са носили и хаплогрупата I2, която в днешно време освен на Балканите се среща и в Татарстан и в Техеран (33%). Вероятно българите са носили и хаплогрупата G, тъй като са имали държава и в Кавказ. По този начин "прабългарския" ген може да е останал в българите в доста по-голям процент. Както показва и генетичното изследване на прабългарските кости. Просто тази логика, че няма българи тъй като всички хаплогрупи някой ги приписва на други племена и народи е сбъркана тотално. Нито днешните нито прабългарите са били чиста генетична раса с една единствена хаплогрупа. Подобни "чисти" народи са само онези затворени групи които живеят изолирано.
  Относно тракийския ген сред съвременните българи единственото сигурно което може да се каже е това, че онези към 25% от северноафрикйнския ген Е3b вероятно идва от балканското население асимилирано от България. И това е по мъжка линия. По женска линия нещата са съвсем различни. Жените не та измирали в толкова големи количества във войни, жените са пазили езика, били са крадени при военни походи и отвличани, но въпреки всичко именно по женска линия прабългарите и съвременните българи са най-близки според онова изследване.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може би , вероятно , много вероятно , сигурно .
   Сигурно ама не .
   Единственото сигурно нещо е , че вие г-н професоре фантазирате , фантазирате и то не по български , а по гръцки . Може би , вероятно , много вероятно , сигурно цяло котило гръкомани се хилят от кеф като четат , колко бу..ла професор имало в България .

   Ето ви повод за фантазии г-н професоре "българи бродели между Илирик и Тракия, още преди да се узнае за тях". За 499 година , автора го знаете.
   Дано видим полза от дипломата ви.
   С.Шопов

   Изтриване
  2. Да, прав сте за това, че се получават недоразумения при смесване на понятията. Славянският език не бива да се отъждествява с историята на старите славяни, или по-точно дунавските славяни, които аз, а и още много хора считаме за гети.

   Ако хаплогрупата I2 се среща в голяма концентрация в Иран, то това е свидтелство за миграция на източноевропейци в посока Иран. Свидетелства за миграции на балканци е и присъствието на хаплогрупите E, J2, G2 при индийските брамини.

   В случай, че дедите ни идваха от Азия и както твърди г-н Добрев принадлежат на източните иранци, то това щеше да е установено от генетичните проучвания, но аз не съм срещал нито едно твърдение на генетик, който да твърди, че особен вид маркер срещащ се при българите е типичен и за народите на Иран, Афганистан и т.н.

   Точно при изследвания на митохондриалната ДНК пък се оказа, че сме твърде далеч както от тюрките, така и от кавказките народи и индийците като цяло (брамините са си изолирана каста)

   As for the interpopulation analysis, similarly to mtDNA, Bulgarians belong to the cluster of European populations, still being slightly distant from them. Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians. These trends in the PCA graph likely reflect not only prehistoric, but also more recent demographic events that have shaped the Y chromosome structure of modern Bulgarians.

   http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D

   Изтриване
 46. Г-н Шопов, отворете енциклопедия Уикипедия и прочетете какво е наука, псевдонаука, фалсифицируемост, научна хипотеза, теория и други подобни, и след това говорете. В науката хипотезите които все още не са доказани или не могат да бъдат доказани се изказват именно с подобни термини като "може би", "вероятно", "много вероятно" и др. Абсолютно сигурни в твърденията си са само псевдоучените, псевдонауката, политиците, идеолозите и други подобни.

  Темата е за Плиска и Преслав, и ако прочетете някоя от научните публикации по темата с археологията ще видите много пъти използвани думите вероятно, може би, предполагам и т.н. Археолозите обаче са напълно убедени, че под Плиска няма античен град, тъй като просто такива са фактите от разкопките! Нито едно косвено "доказателство" като няколко антични монети, прилики със стари квадрови градежи или късен текст с про-гръцко сведение не може да промени това.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 47. До "Проф.Д.И."

  Г-н професор Д.И. , много добре ме разбрахте ,какво имах предвид.

  Произходът на нашия народ още е дискусионен и неясен заради политиката .Заради големия риск от негативни последствия , право да си кажем - опасност за сигурността на редица съвременни държави , по-малко или повече влиятелни от нашата.Касае се за наследството на един народ от древността ,народ от много племена и с много имена ,през хилядолетията простиращ се на огромна територия и чийто прародина са днешните български земи.Всички подозират истината, но никой няма интерес тя да бъде оповестена.
  Някога България е била могъща сила отстояваща интересите си , днес сме това ,което сме и най-малкото ,което ни се полага е водачите на съвременната българска историческа наука гордо да афишират ,какво ни свързва с този народ . А сведения има....достатъчно за да може един грамотен дипломиран историк да подкрепи теорията си .
  Този ,който иска намира начин , а този ,който не иска намира оправдания.
  С.Шопов

  ОтговорИзтриване
 48. Г-н Шопов, истинската наука няма нищо общо с политиката, гордостта и желанието. Това за което говорите вие не е наука, а са политически и патриотични стремежи които се подпомагат чрез псевдоистория.

  Тъй като явно не ме послушахте ще ви цитирам определението за псевдонаука: "Псевдонау̀ка (на гръцки: ψευδής или лъженау̀ка – лъжлив, неверен + наука) е вид твърдение, дейност, метод, практика или теория които твърдят, че са научни и които на пръв поглед дори може да изглеждат научни, но на които липсват някои от характерните за науката изисквания: - не използват научния метод; - не могат да представят разумни и достоверни доказателства; - не отговарят на елементарни научни критерии. Най-общо казано псевдонауката се характеризира с неяснота, непълнота, изопачаване или преувеличаване на ефектите и обикновено липса на прогрес в развитието на теорията и нежелание за експериментална проверка."

  С риск този мой коментар да не бъде одобрен от г-н Серафимов мога да твърдя, че настоящата публикация, въпреки че излага някакви косвени "доказателства" в подкрепа на основната й хипотеза, игнорира налични факти известни на г-нСерафимов, но но противоречащи на неговата хипотеза. Именно това е и първата характерна отличителна черта на псевдонаучната теория:

  - игнориране или изкривяване на факти, известни на автора на теорията, но противоречащи на неговите постановки;

  Всеки има право да си създава хипотези с патриотични или други политически цели, но когато те изкривяват или игнорират факти, те излизат от науката. Подлагането на съмнение на данните от археологията на Плиска и Преслав и на някои мнения на археолозите със сигурност е полезно за науката, но игнорирането, пренебрегването и замитането под килима на научни факти, които са резултат от дългогодишните археологически разкопки е псевдонаучно и престъпно!

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, не мога да се съглася с виждането Ви, че аз изкривявам и игнорирам факти. Твърдението, че Плиска е построена през IX век, под който няма антично селище, би трябвало да е позволено да се оспори, иначе се връщаме във времето на тоталитаризма.

   Аз съм посочил своите аргументи, дали съм прав, ще покаже времето. Посочил съм и пропуските, които археолозите проучвали Плиска и Преслав са направили. Мисля, че бях достатъчно ясен представяйки данни, от които пролича, че проф. Ваклинов греши по отношение на апсидата, типичните сасанидски укрепления, греши и по отношение на това, че тракийската строителна традиция е загубена.

   Проф. Д.Ангелов е казал точно и без увъртане, че традициите в изкуство, земеделие и строителство не са загубени изобщо, а са предадени от траките на дошлото от земите на север от Дунава население (друг е въпроса какво по произход е това население).

   Най-важния ми аргумент относно дативката на Плиска е факта, че строежът типичен за селището е изключително скъп и, че е възможен да се финансира само от имперската хазна. Точно през IV -VI век Римската Империя разполага с огромно количество средства. В никакъв случай, през IX век Константинопол не разполага със средствата от времето на Константин Велики и Юстиниан Велики. Това е и причината, през IX век да няма мащабни строежи нито в Константинопол, нито в азиатските провинции на Римската Империя - Византия.

   Ако изсмукващата средства от много провинции Византия няма достатъчно средства, за да създаде строежи като тези от Плиска, то как една държава, която е във война по няколко пъти всеки век след 681 г., ще намери средства за чудесата Плиска и Преслав?

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, това, че Плиска е строена през 9 век не е твърдение, а е научна хипотеза подкрепена със съответните факти от археологията и със съответните анализи на археолозите. Разбира се, че всяка научна хипотеза може да бъде оспорвана, но ЕДИНСТВЕНО когато новата хипотеза има научна стойност и е подкрепена с нужните факти и доказателства. Ако новата хипотеза е ненаучна тя няма право да оспорва нищо!!! И това не е тоталитаризъм, а просто така работи науката!

   Това, че посочвате някакви аргументи не означава, че те са верни и със сигурност не означава, че трябва да чакаме времето да ни покаже дали са верни! Всеки аргумент, който подлага на съмнение някоя научна хипотеза или теория от своя страна подлежи на научна критика! И ако тази научна критика докаже несъстоятелността на аргументите авторът им трябва да се съгласи с това, да си направи бележка, и дори най-джентълменски ще е да се изправи пред публиката си и да каже че е грешал, да се извини или да направи кавото реши че ще е достатъчно за да поправи грешките които е създал чрез аргументите, които е смятал за правилни. Това за съжаление много малко учени имат достойнството да направят.

   Относно аргументите Ви свързани с Плиска и Преслав, то както няколко пъти написах те са косвени "доказателства"! Тоест те напрактика не доказват нищо, и са просто неща, които сте събрал в подкрепа на сведението за това, че четирите града били построени от Константин. Представяйки тези "доказателства" вие игнорирате напълно данните от археологията и мненията на археолозите, като единствено сте подбрал няколко които могат да служат като "доказателства" на хипотезата ви! Мнението на Д.Ангелов е точно това, едно мнение, а не факт от археологията! Това, че това мнение Ви харесва и е подходящо за хипотезата Ви не Ви дава право да игнорирате мненията на всички останали археолози които са работили по Плиска и Преслав, и които изказват други мнения различни от това на Ангелов. Според тези мнения каменното строителство на Плиска представлява пряка заемка от Византия, но не като наследена традиция, а като наета или закупена традиция чрез наемането на майстори! Това е мнението и на Р.Рашев, на П.Георгиев, на Д.Овчаров, и на всички съвременни професионални археолози. Игнорирането на техните мнения и анализи без сериозна аргументация е псевдонаука!


   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Вторият Ви опит за аргументация, чрез анализ върху богатството на хората и държавите също не е доказателство, нито научен факт, а е просто Ваш опит за подкрепа на същото това сведение за четирите града. Този Ваш анализ не е факт - както твърдите, а е просто Ваше мнение пълно с предположения, относно това кой с какви пари е разполагал в миналото през 9 век или по-рано. Единствения факт в случая е, че Вие не разполагате с никакви преки данни и факти за паричното състояние и богатството на Крум, Муртаг и на България по онова време. И предполагайки, че България по онова време е била сравнима със Византия си правите някакви изводи! Това обаче не са факти, а са мнения и предположения! Напълно грешно е и това чрез сравнителен анализ на строителните дейности през различни периоди на Империята да се доказва датировката на град, който не е бил римски преди завладяването му от Империята, не е бил обозначен на никоя римска карта или друг документ, но е бил столица на друга държава!

   Това, че Вие все още не можете да си обясните с какви средства е разполагал Муртаг и България по онова време през 9 век, и това, че аз или друг учен не може да представи преки писмени доказателства за богатството им, по никакъв начин не променя фактът за строителството на Плиска и за датировките които са направили професионалните археолози. Това, че никой не може да обясни богатството на Муртаг, по никакъв начин не изключва възможността за съществуването му, още повече че съществуват достатъчно косвени доказателства за това богатство (Мирен договор с Империята за 30 години, солници, други мини, новозавладени градове, много поробени ромеи откарани отвъд Дунав и т.н.). Позоваването на незнанието е една от Логическите грешки, за които ние всички можем да прочетем лесно от Уикипедия, и съответно по-трудно да се поддаваме на подобни заблуди. Може би не осъзнавате че аргументацията ви по темата е пълна с логически грешки, но вероятно трябва да Ви простим за това, тъй като дори и най-видните учени ги правят понякога. Въпросът е, че техните трудове подлежат на редакция от други учени или от научната критика, а Вашата публикация просто е дадена на публиката и очаквате времето да реши дали е вярна или не, без да поемате отговорност. Ако в крайна сметка времето покаже че публикацията Ви показва грешна хипотеза, как ще излекувате заблудата в която сте въвел и държал публиката си толкова време?!

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Уважаеми г-н професор, това, че нещо е утвърдена хипотеза, не означава, че хипотезата е вярна. Много неща от история, археология и лигвистика са били общоприети и защитавани ревностно, но след време са отхвърлени.

   Аз посочих грешките на част от хората заели се с датировката на Плиска и Преслав. Не изразявм просто лично мнение, а се аргументирам, друг е въпроса, че аргументите ми не Ви допадат и отказвате да ги приемете.

   Твърдението на проф. Ангелов не е само мнение. По-късно, учени като Николай Колев, Евгений Теодоров, Иваничка Георгиева и др. доказват значителното участие на траките в оформянето на българския етнос посочвайки тракийските корени на значителен брой земеделски инструменти, пастирски атрибути, обичаи, предания и обреди.

   Вие се уповавате на професионализма на Р.Рашев, на П.Георгиев, на Д.Овчаров и др. Как можете да сте сигурен, че тези хора не грешат. По отношение на вижданията, тълкуванията и методите на определени археолози в периода 1950-1980 г. съм чул неща от Г. Китов, неща, от които ми се изправи косата. Прочее, покойният Китов писа за това и в своя книга.

   Що се касае до лекуването от заблудите, на свой ред аз ще попитам - Как ще излекуваме българския народ от заблудите за хановете, тюрко-алтайския произход, Тангра, юртите, а и за това, че хората дали името България са забравили родния си език и са заели езика на по-слабо и неорганизирано население...

   Изтриване
 49. Не бих отричал всички заключения на автора, но ми прави впечатление заблудата му по отношение на квадровите зидарии, до която достига след преглед на различен снимков материал. Работата е в това, че квадровата зидария на пръв поглед може да изглежда еднаква гледана отвън, но има няколко техники на градеж, които могът да я отличават една от друга. В периода ІV - VІ век който се визира, най-разпространената техника е създаването на две успоредни квадрови стени, между които се налива т.нар. "римски бетон". Някои от квадрите могат да са по-дълги (биндери)за по-добра връзка на лицевата зидария (лойфери) с бетона. Посочил съм немските термини които старите ни археолози са въвели у нас.Затова техниката от Плиска и Преслав се обозначава като "биндер-лойфер". Само че за разлика от късноримската и ранновизантийската строителна практика, там се прилага във вариант при който биндерите преминават през цялата дебелина на зида и се привързват и с двете му лица. Интересно е че фугите между квадрите в тези лица са доста широки и запълвани с червен хоросан, така че се е получавала цветна мрежа.Обърнете внимание и на каменоделските знаци, повечето от които нямат нищо общо с периода ІV - VІ
  век.
  Грешно е и становището на автора в един от коментарите му че Кръглата черква "носи белезите на късната римска архитектура". Няма такъв пример никъде. Тя определено е от типологията ротонди от Кавказ от ІХ - Х век нататък. Така че е строено от арменски или грузински архитект.
  Считам че когато се пише по въпросите на историческата архитектура, трябва да се проучват много подробно характеристиките й, а не да се търсят тук там някакви формални признаци.

  ОтговорИзтриване
 50. Естествено, че автора се опитва да ни внуши, че Константин Велики е изградил из основи градовете Констанца (Томис), Дръстър (Дуросторум), Плиска и Преслав. За първият град, който е основан в 633 г. пр.Хр. с името Томис от милетски колонисти 1000 г. по-късно Константин го преименува на името на сестра си, традиция от имератор Траян (за град Марцианопол). За Дуросторум ако градът е основан от Константин през 4 век, то къде ли император Траян е разположил през 2 век 11-ти Клавдиев легион? За Плиска и Преслав изобщо няма стратиграфски данни към момента, че са изграждани антични градежи...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на Томи не е гръцко, гърците не са строители на градове, а инфилтратори. Древните селища Атина, Микена, Кносос, не са създадени от гърци, в по-късни времена гърците са ги населили и доизградили с робски труд, нищо повече.

   Относно твърдението, че "За Плиска и Преслав изобщо няма стратиграфски данни към момента, че са изграждани антични градежи..." аз лично бих посъветвал да прегледате работите на Б.Филов, Ст.Михайлов, А.Милчев.

   Изтриване
 51. Аз пък бих Ви посъветвал да прегледате АОР-ите от последните години, защото разкопките вече не са това което са предлагали посочените от вас изследователи. И относно античните градове не сте прав, всички са изграждани по Хиподамовата с-ма, което не е характерно за българите.Така, че няма как траки и българи да е едно и също, в противен случай за столица щеше да се използва Марцианопол а не да се строи на голите полета.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, не знаете ли, че полето на Плиска е обитавано още през Бронзовата епоха?

   Жилище на 3300 години откриха археолози в средновековната столица Плиска

   27.09.2016 • Здравка Русева

   Средновековната столица Плиска е била обитавана преди повече от хилядолетие преди новата ера - по времето, когато се е развивала културата на Микена и Египет. За това свидетелстват находки от спасителни разкопки заради изграждащ се водопровод в града. На мястото бяха открити жилище от късната бронзова епоха и пещ, загряваща речни камъни. Според учените това доказва, че животът в града е започнал много по–рано от считаното досега.

   http://news.bnt.bg/bg/a/zhilishche-na-3300-godini-otkrikha-arkheolozi-v-srednovekovnata-stolitsa-pliska

   Изтриване
 52. Напълно естествено е преди 3 000 г да е имало обитаване на отделни неукрепени селища.Строителството и фортификацията на Плиска е от съвсем друг тип. Много добре съм запознат с разкопките на конкретния водопровод в които е много трудно да се определи какъв етнически елемент ги е изградил тези структури. ЩЕ ви помоля да бъдете по умерен като общувате с изследователите, които работят на конкретния терен и как им преиначавате интерпретациите...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, до преди да бъде открито жилището от Бронзовата епоха, повечето от изследователите на Плиска и дума на даваха да се издума, че на мястото на Плиска е имало някакво по-старо селище. Сега изведнъж няма проблем :)

   Невъзможно е без присъствие на неповреден епиграфски паметник да се определи етническия произход на хората извършили определен градеж. Друго е възможно обаче - по стила строежа, по типа хоросан, по намерените най-стари монети в района и т.н., да се определи кога е извършен той (строежа).

   Ще си позволя да Ви поправя, неправилно, дори малко смешно е да се каже, че някакъв етнически елемент е градил определени структури. За етнически елемент говорим, когато обсъждаме етногенесис, а не градежи.

   Изтриване
  2. Павелчо дори хабер си нямаш, къде точно са ситуирани тези новооткрити жилища в планово-пространствен план а пишеш и изкривяваш информацията така, че все едно са под царските дворци едва ли не....

   Изтриване
  3. Янко, хабер наистина нямам, имам представа къде е новооткритото жилище :) Никога не съм твърдял, че дворцовите постройки има други от Бронзовата епоха, не ми приписвай фантазиите си.

   По отношение на съвесттта и методите на някои от хората работещи в обектите Плиска и Преслав, ще ти цитирам нещо от един твой колега: "Въпреки потисканата научна мисъл през 60-те и 80-те години на нашия век истината за Плиска и Преслав можа да се промъкне в някои изследвания за Плиска и Преслав. Късноантични и ранновизантийски археологически материали се укриваха или унищожаваха при провежданите разкопки в Плиска и Преслав... "

   Добре, че ти не си от тези хора :)

   Изтриване
  4. Отново лъжеш, аз ти казвам, че нямаш представа къде са въпросните жилища и затова цитираш материала на някаква журналистическа публикация. А как използваш за тракедонистки приказки имената и материалите но П.Георгиев, Витлянов, Д. Ангелов които защитават съвсем различна гледна точка и до ден днешен в публикациите си използват титлата Хан. Не те бива и в манипулациите момче.

   Изтриване
  5. Вярно, не ме бива в манипулациите, там други хора са виртуози, аз се стремя да пиша истината. Определено, голяма част от тези, които в миналото са писали за Плиска и Преслав са се поотклонили от реалността. Нека пак да си припомним думите на Стамен Михайлов:

   "Въпреки потисканата научна мисъл през 60-те и 80-те години на нашия век истината за Плиска и Преслав можа да се промъкне в някои изследвания за Плиска и Преслав. Късноантични и ранновизантийски археологически материали се укриваха или унищожаваха при провежданите разкопки в Плиска и Преслав... "

   Изтриване
  6. Докато се стремиш да омаловажиш българското като го преиначиш с тракийско ще се обезличим като народност. Не, че в кърджалийско и хасковско вече не са де. Защо правиш политика от откъслечни исторически материали? Подготвяш обединението с Турция ли?

   Изтриване
  7. За обезличаване се грижат тези, които ни обявават ту за тюрки, ту за иранци. Както данните от антропологичните проучвания, така и тези от генетичните проучвания доказват, че нямаме нищо общо с тюрки и иранци. Друго е вярно - при българите е доминантен тракийския антропологичен тип, а това се потвърждава и от генетиката.

   Изтриване
  8. Колко процента е този ген, че да е доминантен? И как ще се интерпретират останалите, които не са?

   Изтриване
  9. The approximate distribution of Y-DNA haplogroups among the Bulgarian people runs as follows:
   16% E1b1b - на Балканите поне от Неолита
   1% G2a - на Балконите поне от Палеолита
   3% I1 - нямам данни за произхода на тази хаплогрупа
   20% I2a - на Балканите поне от Халколита
   1% I2b - нямам данни за произхода на тази хаплогрупа
   20% J2 - на Балканите поне от Неолита
   1% Q
   18% R1a - на Балканите поне от Палеолита
   18% R1b - на Балканите поне от Бронзвата епоха, т.е. отпреди около 4200 години
   1% T

   Само 6% са с възможен небалкански поризход. Не е нужно да ми вярвате, има достатъчно информация за произхода и разпространението на различните хаплогрупи. Проверете и се убедете сам как стоят нещата.

   Изтриване
  10. А, то се оказа, че гена не е само едни а една дузина, и кой точно е характерен за т. нар. "траки"?

   Изтриване
  11. Кой говори за един ген? Има ли изобщо народ, който е носител на една единствена хаплогрупа? Ще съм любопитен да разбера къде се среща това чудо :)

   Прочее, E1b1b, G2, I2a, R1a, J2, R1b приналежат на траките, които са предци на българския народ, как стои въпроса с Вашия народ, не зная.

   Изтриване
  12. Това само потвърждава, че на Балканите и до ден днешен си се смесват различни етноси с различен ген. Никоя от тях не представлява точно и конкретно определен етнос. Едва ли късните номади са се имали за траки, но са се смесили с българите, които не се самоназовават траки а българи много интересно защо ли?

   Изтриване
 53. Уважаеми господине нито по вида на хоросана нито по определен брой монети се датира с абсолютност времето на изграждане на структурите. Тука си противоречите с материала си за Мадарския конник. Как разбрахте примерно, че е тракийски? Полетата на Плиска и Преслав са стратегически за разполагане на лагер при определени ситуации към лимеса и обратно при което е напълно естествено да се изпуснат монети, което не означава, че е строено нещо без да се открият структури в стратиграфска среда.

  ОтговорИзтриване
 54. Анонимни господине, не познавам думата абсолютност, може би имате предвид абсолютна точност, но за подобно нещо аз не съм отварял дума.

  Сравненитето Ви на градежите на Плиска с Мадарския конник е неуместно. Нелепо е да се сравнява определен тип строеж с нещо доста по-различно - монументален каменен релеф.

  В случая с Мадарския конник трябва да се наблегне на иконографията на паметника, а и на особеностите на ареала, в който е въпросния паметник. Мястото е било свещено за траките, имало е нимфеум и др. светилища, да не забравяме оброчните плочки с изображение на Тракийския конник - Хероса.

  Плиска и Преслав изобщо не са в стратегическо място, Търново е на стратегическо място.

  Изтриване

  ОтговорИзтриване
 55. Не мога да проумея, какво което написах не е истина, че сте ми изтрили коментара? Явно сте от изследователите, които не са ходили на конкретните обекти за които се опитват да пишат. Визирам конкретно и могилите северно и южно от Плиска, които на върха са колкото обикновено футболно игрище а не както се опитвате да ги представите за грандиозни в един друг материал. Поздрави ясен сте ми другарю "изследовател"....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, изтритият коментар е мой, Вашия си стои -

   " Анонимен3 януари 2017 г., 11:11
   Уважаеми господине нито по вида на хоросана нито по определен брой монети се датира с абсолютност времето на изграждане на структурите. Тука си противоречите с материала си за Мадарския конник. Как разбрахте примерно, че е тракийски? Полетата на Плиска и Преслав са стратегически за разполагане на лагер при определени ситуации към лимеса и обратно при което е напълно естествено да се изпуснат монети, което не означава, че е строено нещо без да се открият структури в стратиграфска среда."

   Изтриване