30.08.2018 г.

ОТ КОЛКО ВРЕМЕ СЕ ЗНАЕ ЗА ВРЪЗКАТА НА БЪЛГАРИТЕ С ТРОЯ?


Oмир едва ли е предполагал колко дълго време ще бъдат четени неговите творби. Троя се превръща в магическо място, с което мнозина правят упорити опити да се свържат. По поръчка на император Октавиан Август, старият автор Тит Ливий създава история, в която корените на римския народ биват търсени сред потомците на троянеца Еней.  Около седем века по-късно, търсейки необходимата слава за младата си държава, франките (меровингите) се опитват да си припишат троянски произход, като за това споменава Фредегар.  По-късно, по времето на княз Омуртаг,  в Британия се появава “Historia Britonum”, в която Брут – човекът, за когото се претендира да е дал името на острова, е наречен потомък на Еней. Навярно още на времето е било ясно, че се касае за измислица, но поради слабата известност на историческата работа, едва ли мнозина са изказали някакви възражения.

Скандинавците също не се колебаят да положат корените си в отделечената на хиляди километри от тях Троя. Исландецът Снори Стурлусон прокарва виждането, че спомеватият в сагите град Асгард е Троя и, че Тор е син на дъщеря на цар Приам и е отгледан не къде да е, а в Тракия.

Не можем да пропуснем и свободните съчинения на кръстоносците. Те най-нагло дават като причина за грабителския си поход твърдението, че са потомци на старите трояни и не са тръгнали да завоюват чужди земи и богатства, а единствено и само искат да освободят бащините си земи.

Иронията е, че по това време, всеки човек запознат с “Илиада” е знаел прекрасно, че Хекуба – майка на Парис (Борис бел.моя) и първа съпруга на троянския цар Приам, е дъщеря на фригийския владетел Димант. Позната е била и историята на Дардан – праотецът на трояните, добре известно е било, че той също е от тракийски произход.  

От друга страна, в същата тази епоха, в Римската Империя (Византия) и Западна Европа се знае добре, че българите са потомци на хората, които Омир, Херодот, Страбон и др. наричат траки. Бретонецът Вилхелм нарича цар Калоян предводител на траките.

В работа на Димитър Ангелов намираме едно интересно изказване на монахът Фулко: “ ...Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum.“ – “…българите, които назовават траки според предишните паметници.” Тук става ясно, че има не едно, а няколко исторически свидетелства, според които българи и траки са едни и същи хора. За жалост Фулко не посочва конкретно кои извори е използвал, но точно това показва, че въпросните свидетелства са били добре известни.

Друго ценно свидетелство е това на Йоан Цеца, според когото българите са потомци на пеоните. Йоан Зонара също прави отъждествяване на българите от негово време с пеоните. Същите тези пеони, по сведения на Херодот, са колонисти от Троя. Недалеч от града на цар Приам са били владенията на мизите, които вземат участие в защитата на Троя. Тук е мястото да се отбележи, че освен колективното название траки, а и пеони, старите българи са били наричани и мизи. Това правят живелият през Х век Лъв Дякон, творилият през XII век Никита Хониат и др.

Както и да погледнем, през XII-XIII век вече са съществували предостатъчно данни, които са позволявали да се приеме, че българите бивайки потомци на траките, са едиствения народ, който има правото да изяви някакви претенции към Троя. Както римляните (византийците), така също и представителите на западноевропейските народи са знаели добре истината, но тя не ги е интересувала изобщо.

Съперниците на дедите ни са следвали упорито своите планове и ни най-малко не са се свенили да излъжат, да си присвоят нашата история и даже да започнат непровокирани военни действия срещу  нас българите.

Нека видим как стои въпроса с наследниците на градителите на Троя в ново време. С появата на лингвистиката става възможно да се установи със сигурност кой народ къде е живял в даден период от време. Всеки език има свои особености, свое словесно богатство, които биват отразени в имената на градове, реки, местности.

Нека се спрем на няколко названия локализирани в областта Троада: Илион, Зелея, Кебрене, Скамандър, Тимбрис. Илион е алтернативното название на Троя, благодарение на Стефан Византийски знаем, че град с такова име се среща и на Балканите, по-точно Тракия. Лингвисти като Вл. Георгиев и др. дават обяснение със стблг. илъ-кал, глина. По-интересно е това, че дори в ново време на наша територия има топоними като Иловица, Иловацата, т.е. сродни на омировия Илион.

Омир споменава и река Скамандър, позната също и като Камандър. Цитиращ Георгиев, Леонид Гиндин дава тълкуване на елемента кам с kamy/камы-камък, като добавя, че Камандър означава каменна рекаStein-fluß. В такъв случай, българската успоредица на името на троянската река е Каменица. Както в Северна (приток на Вит), така и в Южна (приток на Рилска) тече река назовавана Каменицa.

В Троада тече река Кебрен, има област Кебрения, а и град Кебрене. Те съотвестват на имената на българските реки Цибрица позната по време на Античността като Κέβρος и Цибър. Те могат да се обяснят с блг.глаг.цибрея-светлея, ясен съм.

Интересно е и названието на троянската река Тимбриос. Леонид Гиндин сравнява името и с фригийските  и витинските Тембриос, Тембрион, Тимбрис. Сродно е cпоменатото от Прокопий тракийско селище Тамонбари, а и името на тракийската река Тимок, чието име Владимир Георгиев тълкува със стблт. тьма-тъма. Съвременна българска успоредица е името на река Темщица (Западна България).

Авторът на “Илиада” споменава за намиращият се в подножието на планината Ида град Зелея, названието може да се изтълкува с помощта на стблг. зелиѥ-зеленина, трева, а българската успоредица е името на село Зелениково, Пловдивска област.

Тук е мястото да се отбележи, че по принцип тракийското присъствие в Троада не се отрича от учените. Проблемът е, че като цяло археолозите са склонни да приемат, че старите балканци идват в региона едва към XII в.пр. Христа. И това не е малко разбира се, но реално дедите ни са основателите на Илион, а не късни пришълци.
Нека помислим логично, ако Илион е най-старото име на възпетия от Омир град, който е споменат от хетите още през XVII като Wilusa, а и името е признато за тракийско, то какво дава право да се говори за тракийско присъствие в Троада цели 500 години по-късно?

Има и друго, нима това, че името Илион- Wilusa е регистрирано в хетски архиви през XVII в.пр. Христа, означава, че селището не е по-старо? Чужди учени са публикували информация, която ни позволява да приемем, че дедите ни наричани в далечното минало траки, са обитавали Мала Азия преди хетите, а дори и, че станали благородническата прослойка на траките.

Макар да се прави уточнения, арменският учен Вахан Куркжиян твърди, че хетите са смесен народ – основата е представена от хора от азиатски произход, които обаче са доминирани от обитаваща земите край Боспора аристокрация говореща индоевропейски език: “Hittites were a composite people, fundamentally of Asian origin, but dominated by Indo-European aristocratic elements from the neighborhood of the Bosporus.


Траките са единственият кандидат за въпросната хетска аристокрация и това би обяснило защо хетите почитат тракийските богове Арес и Епта под имената Яриш, Хебат. Нещата са от ясни по-ясни, но са в унисон с общоприетите теории и поради това никой наш учен не се осмелява да тръгне против течението.

Доказателства има достатъчно защото не само ономастиката доказва това, че дедите ни са най-древните цивилизовани обитатели на Троада, но и археологията. Намерените в Троя предмети със знаци имат паралели не къде да е, а в руните на старите българи. За жалост по този въпрос цари гробно мълчание.

Сравнения на знаци от Троя със старобългарски руниВярно е, има такива учени, които говорят за трако-троянските връзки и дават ценна информация, но истината трябва да се каже до края, а не тихо и смутено да се дават части от нея. Което е наше си е наше и трябва да си го изискаме, а не покорно да се свиваме и да чакаме чужденци да ни диктуват какво можем да кажем и какво не.

Дедите ни станаха велики и устояха на много врагове не с чакане, свиване и смирение, а със защитаване на своето. Помислете – случайно ли е това, че Галия е покорена от Цезар за 5-6 години, че ибери и лузитани са завладени също бързо, че Гърция е направо прегазена от римляните, но на легионите от Вечния град са им нужни почти три века да сложат дедите ни под своя власт, и то не всички.  

Рим така и не посмява да се тръгне против предците ни останали в Източните Карпати и Черноморските степи. Именно тези непокорни и мразещи веригите хора, са героите, които освобождават земята ни през 680-681-ва година. Предани на своята традиция, имащи сила и упоритост, дедите ни са направили това, което навремето е считано за невъзможно. Показали са, че неслучайно в древните легенди техния произход се извежда от въстаналите срещу боговете гиганти, които макар и изпепелени от мълниите на гръмовержеца, не изчезват а дават начало на нов народ, който се изправя от пепелищата и показва, че нищо не може да го унищожи.


134 коментара:

 1. Комплименти отново за статията!

  ОтговорИзтриване
 2. Но Серафимов, кога станахте специалист, който да е компетентен по проблемите на археологията и лингвистиката ? Кога се дипломирахме и кой университет ви даде диплома за висше образование? Въпросите ми са резонни, но дали ще бъдат допуснати от цензурата ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само хората с дипломи ли имат право да пишат и да търсят истината.....само питам.

   Изтриване
  2. Хубаво е когато човек е с диплома, но тя не е гаранция нито за компетентност, нито за добросъвестност. За жалост, голяма част от нашите истоици и археолози не могат да се похвалят нито с компетентност, нито с добросъвестност, а без тези качества, дипломираният и получил титли не е нищо повече от индоктриниран индивид.

   Изтриване
  3. Анонимен30 август 2018 г., 19:43 ч.

   Мислех да не пиша този път.Но понеже този коментар не веднъж го пускате(не мога да ви назова кой точно от анонимните сте,понеже анонимни много).И понеже сте упорит,е то и аз съм упорит и отново ще ви отговоря.
   Ако използвахте тази критика преди около 100-150 години то тя би имала стойност.Понеже тогава ,това да си завършил университет и да си получил диплома за това постижение,реално е имало стойност и значение. Понеже завършващите тогава,наистина биха могли да се смятат за научно и трезво мислещи хора.Макар и с ограничени познания.
   Днес обаче,ситуацията далеч не е такава.При условие ,че днес децата дето трябва да повтарят класа ги избутват нагоре,после същите тези влизат в университетите с 3 и 4,понеже сега се плаща на глава,на университетите.И тези с 3-4 взимат същите тези дипломи,а да не говорим за онези дето си ги купуват,и да не забравяме и една част от студентките които буквално извоюват дипломите с тялото си.Още повече много от тези индивиди,получавайки въпросните дипломи,смятат че изведнъж са станали умни,разумни и интелигентни.И така зад красиво напечатаните дипломи от престижни или не толкова престижни университети,много често стои едни прости,и лишени от всякакъв разум хора,а за морал да не говорим.Хора които знаят само как да папагалстват понеже това е основния принцип в нашата образователна система.Все си спомням как на племенника ми,в 3-ти клас му писаха по-ниска оценка,понеже в тестът си написал ,че еди си кой владетел сключил "сделка" с Визанитя.При което отговорът му беше зачеркнат и написано с червено "договор".А не е ли договорът един вид сделка? Детето използвало умът си за да си обясни нещо а учителката ясно и точно му е казала,че не трябва да мисли а да напише точната дума от учебника .Та в предвид това,притежанието на диплома днес,ако не беше наложителна за някои професии,бих казал ,че е повече повод за срам а не за гордост.

   И да се върнем отново 100-150 години назад,хората с дипломи от нова време.Често са били доста отворени за идеи,тези и иновации от хора които са нямали дипломи а са били просто любители.Именно защото основния принцип в образованието е бил да създаде мислещи хора.

   Изтриване
  4. Хайде да не преувеличаваме стойността на българските дипломи и титли, че имаме много чл.кор. и академици с h-фактор като на докторанти. За това Павел е ценен, защото възражда отколешната българска любов към историята и знанието на пук на посттоталитарното тресавище и в науката и във всяка друга област на живота ни.
   скит

   Изтриване
  5. Анонимни, кой университет според вас "дава дипломи" за интелигентност и за родолюбие? И кой нормален човек толкова се впечатлява от една диплома? Не притежанието на диплома в една определена област на познаниего е двигател на прогреса.Тя е необходима само на посредствените умове. Най-големите постижения в науката са предимно на границата между различни научни дисциплини.

   Изтриване
 3. Мога да се съглася с вас по отношение на ономастиката защото давате точни паралели, които са добре издържани, но за руните храня известни съмнения. Излиза май, че вие или сте гений, или у нас самоцензурата е добила епидемични размери, друго обяснение нямам. Възможно е господинът, който е коментирал първи, да е представител на самоограничаващата се наука, улавям раздразнителност в думите му и не мисля, че се лъжа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм гений, просто чета, сравнявам, анализирам и най-вече не робувам на догми. За знаците по артефакти намерени на територията на Троя се знае много отдавна, но защо никой не е видял приликата със старобългарските руни не зная.

   Възможно е в нашите университети да не е представяна достатъчно информация. Възможно е и някой да е намерил важните данни, но да не е посмял да ги публикува знаейки каква ще е реакцията на колеги, шефове и т.н.

   Изтриване
  2. Чак пък никой да не е видял приликата на руните.... малко по- скромно!
   Иначе... добре. Но... прекалено патриотично- самите клети са пряко свързани както с нас, така и с троянцате. А един учен от Исландия е извел генеалогията на исландския народ на базата на техни държавни емперични статистически записки (егаси дългото изречение) едва ли не от рода на нашия Аспарух...
   Така, че е... малко по- спокойно с НАТЛЕДСТВОТО...

   Изтриване
  3. Бихте ли споделили кой има публикация засягаща приликата между старобългарските руни и знаците от Троя? Аз няма как да зная всичко, а Вие явно сте осведомен по въпроса и ще съм благодаен да ми дадете някаква информация.

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов ясно е, че няма как да знаете всичко, защото сте много далеко от историческите изследвания. Но да изисквате наготово конкретна информация за да си я препишете впоследствие, не е особено почтено нали?

   Изтриване
  5. Това се разрешава много лесно. Този, който претендира, че съществуват определени проучвания засягащи приликата между старобългарските руни и троянските знаци, може да си направи блог и там да публикува нещата. След време може да ми представи информацията, като датата на неговата публикация ще е гаранция, че той е представил информацията първи.

   Изтриване
 4. Искам да попитам едно нещо. Името на троянецът Еней дали е същото като българското Еньо?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според мен - да. Смятам, че името притежава значение бърз, вървящ.

   Изтриване
 5. Гледах по БНТ едно предаване за някаква лодка правиха тракийска ли беше забравих, на скоро беше, но не се бях загледал, но цитираха някой гръцки историк или летописец ли е незнам точно, от старо време, той казва че траките са наричани в миналото пелазги, щом той казва, че са наричани преди пелазги, за какви пришълци или преселници говорим.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип траки и пеласги са едни и същи хора. Добруджаните и родопчаните обитават различни области, има известни разлики в диалектите им, а и в носиите, но и добруджаните, и родопчание принадлежат на един и същ народ.

   Възможно е дори пеласги да е най-старото название, или по-точно самоназвание на нашите деди. Траки е по-скоро екзоним, т.е. име дадено от чужд народ, в случая гърците, като разбира се трябва да се провери дали Терекеуия в микенските документи действително означава Тракия. Това би променило нещата доста.

   Изтриване
 6. Прочетох горе, че имало български учени, които пишели за траки-троянските връзки и много искам да науча за кой става дума защото тази тема ми е много интересна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Д-р Майя Василева има интересни публикации, но аз лично предпочитам работите на проф. Калин Порожанов. Поне за мен те са по-подробни, а и по-ясни.

   Изтриване
  2. Нещо по-конкретно да дадете? Не знам къде да ги търся работите на тези хора, за това искам повече подробности. Мерси предварително!
   Драганов

   Изтриване
  3. Г-н Драганов, изпращам ви два материала, надявам се да Ви допаднат:

   http://eprints.nbu.bg/2711/1/Statia_Maia%20Vasileva.pdf

   http://www.academia.edu/34929231/Kalin_Porozhanov._The_Thracian_Civilization_in_the_Beginnings_of_two_Continents_and_on_the_Coasts_of_three_Seas_in_ten_studies_._Second_revised_and_supplemented_edition._Sofia_2017_387_p._Thracia_Antiqua_12_in_Bulgarian_English_Summary_

   Изтриване
 7. много е вероятно, ако ние в миналото сме били наричани траки, а траките пелазги и самите троянци да са били пелазги-траки, сега такива хора да биха били наричани славяно говорящи, все пак живеят в съседство най малкото, аз мисля, че в миналото когато Черно море още е било езеро, около него е имало много живот и движение, и най вероятно е било заобградено от хора говорещи на един език, той и сега по голямата му част е заобградена от славяно говореки хора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Определено езикът на най-древните цивилизовани балканци е прототипа на славянския, но според мен, този древен език, оформен на Балканите е разпространен сред съседни и навярно роднински народи от дедите ни и по този начин е създадена славянската езикова група.

   Нещо подобно ще направят и римляните, но доста по-късно. Те създават романската езикова група покорявайки първо своите роднини от Апенините, а след това и други народи. Историята показва, че теорията ми не е лишена от логика.

   Изтриване
 8. Искам да искажа и едно предположение, дали гърците пък да не са наричали траките Траки, защото нашия език славнен с тяхния е доста по тракащ, така да се каже, в тяхния език се използват повече буквите ,к,с,при арабите ,х,с, слушах едни сирийци да говорят, те не изтолзват такива букви като на ,т,р,.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траки означава дръзки, смели, сравнете думата θρᾷσσα- тракийка, тракийска жена, тракийска слугиня, с θράσος-дързост, θρασύς-дързък, смел, θρασύτης-дързост, θρασυκάρδιος – имащ дръзко сърце.

   Изтриване
  2. Извинявайте, г-н Серафимов, но статията е слаба и явно писана с ракия в ръка, не с книга, или както обичате да казвате - това са 'свободни съчинения'.
   1.Парис=Борис, само, ако го четете през руски! А за Приам няма никакво изменение и бележка от Вас, щото не ви се връзва с нищо, което ви се иска! (подсказка, може да е Прям!)
   2.Определено не сте сериозен като се доверявате на автор (Йоан Цеца), който говори за времена 1500 г преди него! Все едно ние да ви вземем на сериозно с днешните си писания!
   3.Галия била паднала за 5-6 г а траките за повече...и какво, случайно е! Одрин, непревземаемата крепост, е паднал за 3 дни, също е случайно, освен ако не твърдите, че е била населена с българи, които са я предали на нашата армия!
   4. Много скоро очаквам в едно изречение от 10 думи, 7-8 да са траки или нейни производни.
   5.Когато говорите за мизи, е добре да си давате сметка, за техния ограничен ареал на обитаване, който не е от тук до Луната, и тяхната различност от другите тракийски племена! Трябва да четете по-внимателно древните автори в оригинал или съвременен превод, които ви казват, че келтските племена са оставили дълбока следа в 'тракийската генетика'.
   6.Както сам цитирате в темата, хетите били доминирани от индоевропейска аристокрация! Което само показва, че траките няма как да са местно, аборигенско население, каквото на вас ви се иска! Което пък разрушава вашата теория за местни->траки->българи, защото индо-европейците не са се появили на Балканите, а са пришълци!
   7.Ако траки=дръзки, смели - тогава е крайно време да престанете да говорите за траки, защото всеки с тези характеристики - китаец, марсианци, арабин, ще е техен наследник.
   8.Историята е низ от събития, факти, промяна на мислене и нрави, а не свободни съчинения с патосен хатактер. Във вашите теми тези неща липсват, затова е по-добре да се преместите в категория литература и поезия!
   Отново се подписвам с името си Георги Славеев, а вие ме наричайте както искате

   Изтриване
  3. Всеки има право на лично мнение, но балансирана и градивна критика може да даде само човек със знания. На Вас такива Ви липсват и в този случай, възраженията Ви не са нищо повече освен недоволно мрънкане.

   Просто не зная как да Ви отговоря, трябва да слеза на нивото Ви, а не мисля да го правя. Опитайте се да се подготвите повече по темите, по които желаете да спорите, иначе правите впечатление на кръчмарски мъдрец.

   Изтриване
  4. Имам един въпрос към Вас, Г-н. Славеев. Тъй като очаквам да имате поне завършено Историческо Висше Образование (най-малкото) кой е живял преди траките? В точка 6 вие казвате че "траките няма как да са местно, аборигенско население..." Аз съм човек на точните науки (на мноого много точни науки...) и всички тези "бърборения" (извинете за израза) ми се струват много необосновани (липсват факти), но все пак приемам, че трябва да държа ума си "оптворен" за т.н. артистична част, каквато е историята. Но все пак ме съмнява че тука преди траките е имало "вакуум" тоест нямало е местно население. Ако може да обясните по-подробно откъде са вашите доказателсва за това че траките са прищълци от изтока (тоест не са аборигени)? Имате ли някавъв достолепен източник който да цитирате и кой е той? Дали го четете в оргинал? Може също да обясните горе-долу, за кои векове става дума това "идване" на тракийците по тези места и кои ще са били аборигените преди тях? Много ми интересно да разбера, тъй като никога не съм се замисляла по въпроса а изглежда че сте доста сигурен в знанията си на тази тема. Благодаря ви предварително.

   Изтриване
  5. Не зная как г-н Славеев ще Ви отговори след като няма доказателства за твърденията си. Аз мога да Ви предложа цитати от изследвания на антрополози - “ Като обобщение може да се каже, че въз основа на данните на антропологията, като цяло, траките се явават местно население, чиито корени трябва да се търсят в Каменната епоха. “ – “Zusamenfassed ist zu zagen das die Thraker nach anthropologischen Hinweisen Hаuptsächtlich eine einheimlische Bevölkerung darstellen, deren Wurzeln im Neolithicum Stecken.” - P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984, z. 316.

   Това пък е заключението на д-р Методи Попов и неговите колеги- “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959, с. 260.

   Това е извод на проф. Д.Ангелов - “Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено.” - Образуване на Българската Народност”, с.189-190.

   Изтриване
  6. Да кажем че тези две публикации са с "влияние" тъй като са писани по време оно, тоест когато под всяка директива на БКП хората са писали удобни за Партията и Идеологията псевдо-научни статии с твърдения за да си осигурят командировки в чужбина и т.н. и т.н. Нека да предположим че тези статии - и двете от БЪлгарски автори, предполагаеми Комунистически членове са недостоверни. Те говорят за доказателсва които са антрополигически. Тъй като Г-н. Славеев се нуждае от малко време за да се "обоснови" нека да почакаме за да ни покаже факти които доказват неговата теория че Тракийските племена са дошли от изтока и също да обозначят времето (+-100год) когато това се е случило. И да представи някави антрополигични доказателства а не спекулативни обобщения на не-доказани теории за племената хаселявали земите преди 10,000 години на Балканския полуостров.

   Изтриване
  7. Г-н Славеев не може да представи нещо, което не съществува. Генетичните проучвания доказаха, че носим гените на хора обитавали земите ни преди 12 000-9000 години.

   The lineage analysis provided the following interesting results:

   (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;

   (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;

   (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.

   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   Що се касае до така наречения източен, славянски маркер R1a, няма сведения неговите носители да са дошли от Средна Азия:

   VIII. ИЗВОДИ 6. Доказано е, че българският Y-хромозомен генофонд е почти изцяло представен от западноевразийски хаплогрупи. Генетичните приноси от Централна Азия (Хг C-M217), Северна Евразия (Хг N-M231) и Югозападна Азия (производни на Хг Q-M242, Хг LM61 и Хг R-M124) са незначителни (общо 1.5%).


   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   Тези данни показват, че само безкрайно нагъл човек може да твърди, че не сме потомци на местни хора, а пришълци отнякъде си.


   Изтриване
  8. Вера, Акад. Методи Попов е учен от царско време. Има две големи проучвания, като едното е преди 9-ти, а другото - след. И на двете изследвания изводите са едни и същи и показват, че няма влияние нито от БКП, нито от съветските другари.

   Изтриване
  9. A. “Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип” М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959, с. 260.
   B. The lineage analysis provided the following interesting results:

   (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;

   (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;

   (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.
   (ii), (iii) +VIII
   А + Б не си противоречат, това значи че хипотезата за населението е вероятна и верна. Ама чакаме Г-н Славеев. Нещо е много тих напоследък.

   Изтриване
 9. Ами Павеле какво да ти кажа освен това - Бравос! Ти беше пускал друга статия за Троя, но една такава, малко шарена и аматьорска, а сега бива, по-изчистен ти е станал стила. Дръж фронта и не си губи времето с мижитурки, те спорят за спора, или за някой долар повече.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никой не се е родил научен, номално е в началото работите ми да са били не така добре изградени. Опитвам се да се развивам постоянно и се надявам в бъдеще това да проличи в новите ми публикации.

   Изтриване
 10. Названието на града Кебрене много прилича на името на днешното село Габрене в полите на планина Беласица. А името на планината удивително много прилича на името на народа пеласги (беласги)...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Древното име на Беласица е Орбел, пак съдържа елемен бел-бял, но едва ли е свързана с името на пеласгите. То е документирано не само от гърци, но също от асирийци, евреи, египтяни под формите палашту, пелиштим, пелесет. Както асирийците, така също евреите и египтяните имат звук Б в езика си, а също така и писмен знак, който го изразява.

   Всъщност правилното име на пеласгите е пеласти, а за значението не съм сигурен. Може да означава скитащи, местещи домовете си, или пък водачи, господари.

   Изтриване
  2. Сирийци и Асирици имат такава особеност - те бъркат П със Б, защото нямат разлика между двата звука. Имат само един знак за двата. Подобно на Португалския език - те имат В и Б като един звук.

   Изтриване
  3. Може, но евреи и египтяни правят ясно разграничаване на П и Б.
   И.Колев

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, искам да помоля да ми помгнете да си изясня нещо, за което очевидно имате сведения, а аз не. От отговора ви за Пеласгите от 01.09.2018 личи, че имате доказателство, че Пеласгите в действителност са се наричали Пеласти. Молбата ми е да, ми помогнете да разбера, кое точно ви кара да мислите, че това е така?

   -Станислав (също и: zabarudug@gmail.com)

   Изтриване
  5. След като в гръцки, асирийски, староеврейски и египетски извори се говори за пеласти, палашту, пелиштим и пелесет, то какъв е извода?

   Изтриване
 11. Чета с интерес работите Ви, много от тях ги споделям, за да стигнат до повече българи. Ще си позволя един съвет, макар и нескромно да звучи, изписвайте връзките и доказателствата на твърденията си възможно най-подробно. Желая Ви здраве и дръзновение!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, но в последно време блогът ми не е наред, не зная каква е причината. Получават се проблеми с публикуването и поради това използваната литература не е включена. Ще се опитам колкото може по-скоро да я добавя.

   Изтриване
 12. Ако названието на град Зелея е свързано със стблг. зелиѥ-зеленина, трева, то има еда тракийска крепост в подножието на планината Руй, Знеполе, трънския край, която и до днес се нарича Зелени град. От нея е и названието на съществуващото днес до нея село.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако това е действително така, то Зелени град действително е успоредица на Зелея.

   Изтриване
 13. За разлика от тебе серафимка учените работят внимателно, за да няма спекулации и грешни изводи каквито правиш ти постоянно. На тебе ти вярват пет-шест балъка само, но те са с по десет фалшиви профила и така правят илюзия за калабалък читатели та дано се излъжат и други хора да те четат. Сигурно бая пари плащаш за кликове по сайта ти да изглежда, че е посещаван често и да ти се вдига рейтинга и самочувствието. Критиката ти я цензурираш постоянно да си все ти правият и добрият, но хората не са дебили и скоро ще се обединят в Отечествен Фронт срещу тебе и ще те прогонят от интернет пространството. Истината за хунския произход на българския народ ще възтържествува а тракедонистите ще са като прокажени кучета.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Георги
   Да бе как не съм се сетил че сме Хуни. А пък гледай ги наште загубени праотци са кръстили държавата ни България, а не Хуния или Хунгария. Прости хора ей.
   🤔

   Изтриване
  2. Аха, издънихте се, че шпионирате хората 😁Как разбрахте, че Георги коментира като човекът не си е написал името 😉 Това са ви методите - цензура и сплашване на хората, които посмявар да изкажат лично мнение.

   Изтриване
  3. Какво шпиониране, човекът си е написал името най-горе, не виждате ли? Стига с тези глупави инсинуации, или дайде някакви аргументи и оборете Павел, или си трайте и не се излагайте.

   Изтриване
  4. Георги
   Аз съм същия Георги от 31.08,12:30. Към господина от 31.08.,19:19- Благодаря! Интелигентния човек си проличава веднага. Дори в три изречения.
   Към другия тип от 31.08.,18:30 -
   Скрий се някъде!

   Изтриване
  5. Към господина хунобългарин горе-кога хуните станаха българи,кога разнесоха името си по цял свят? Кога оставиха хуните носии,шевици,песни по цял свят? Че хуните са българи не подлежи на съмнение,както и че траки и българи имат общ произход! Вашето становище се дължи или на незнание, или на неразбиране,или на отказ да погледнем истината в очите,такава,каквато е.Личностни квалификации на база публикация по история не просто е неуместно,а и говори лошо за подготовка по темата и за липса на първите седем години.

   Към г-н Серафимов-ще види ли бял свят вчерашният ми пост от 14,30 часа или изобщо да не се надявам?
   Ако да ,то кога,ако не-може ли да се обосновете защо?

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 14. А НЕЩО за Калоян които обеснява на римските пратеници да не му говорят за Троя защото те са ни деди или съм в грешка?

  ОтговорИзтриване
 15. Българите явно са имали самосъзнание, че са участвали в Троянската война, посочи Григорова. Когато при цар Калоян отишла делегация от Ватикана, започнали да му обясняват, че Римската империя е много древна и, понеже била основана от участници в Троянската война, „младият“ български народ трябвало да слуша съветите на „старите“ римляни. „На тези думи Калоян се засмял и отвърнал: „Че кой по-добре от нас ще знае за Троя и за войната срещу нашите прадеди“, посочи Григорова. „Явно не само в много дълбока древност, а и в по-скорошно минало българите са имали знание и самочувствие, че сме участвали“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неслучайно фанариотите, а преди тях и римляните са хвърлили огромни усилия да издирят царската ни библиотека и да затрият всички книги. Лесно се лъже когато документите, които могат да се опровергаят са изгорени.

   Изтриване
 16. Не е ли забавно да имаме град с име ТРОЯН и не далеч от него друг с име ЕЛЕНА :-) ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези градове са от ново време, няма сведения да са със същото название от времето на късната Бронзова епоха.

   Изтриване
  2. Археологически разкопки свидетелстват, че този район е бил населен още през палеолита. През бронзовата епоха по течението на река Азамус (Осъм) се заселват траки. От този период са намерени много керамични и бронзови съдове, оръжия от желязо, накити.За Елена - нямам инфо
   А имаме в непосредствена близост до Китен исторически останки на Урдовиза- крепост, построена по времето на Троянската война през XII в.пр.н.е. Научно доказано е, че е разполагала с военно пристанище, от което са се превозвали провизии за Троя - а може да се допусне и войска. Името на селището доказва тракийския му произход

   Изтриване
 17. Малко офтопик във връзка с това: https://www.youtube.com/watch?v=utWVTtTVCt0 засяга се произхода на българите.

  Много интересно интервю. Само не мога да разбера защо така смело сравняват компот от круши с пресни ябълки.
  Значи извличат местни гени на 5000 години, които сравняват със съвременни местни (българи). Извличат местни гени на 1330 години и ги сравняват отново със съвременни.
  И оооооо чудо, тези от 1330 г. са по-близки до съвременните отколкото, тези на 5000 г. Ама иначе пък всички имали много общо.
  Т.е. аз генетично съм по-близо до баща си, но с пра пра дядо ми не сме роднини щото не сме толкова генетично близки.
  Или са прости-което не е вярно, или малко се опитват да маниполират. Особено "италиянката".
  А за славяните........ това е друга тема. Както каза и акадимика.
  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ужас, полудях, едно мънкане, едно чудо в това интервю, за операция история имам предвид, уважавам труда и обективността, но коментарите и изводите на двамата интерюирани ме испотиха, чуство за малоценност било да сме смятали, че сме с тракийски произход, ами те иследванията им го потвърждават, този човек на колко години е, до вчера ни обясняваха, че сме тюрки и иранци, дошли от на майса си, само не и от тук, региона, това чуство на какво е, той защо е мълчал до сега, хората без да са правили генетични иследвания как си направиха тези изводи, има 1000 источника водещи в тази посока и 1 няма в тюрско иранския поход на цял народ, сега гледам Пламен Пасков при Волен Сидеров.
   Ама ние нали ти казахме, че са близки ама не са едни и същи, момченце с чуство за малоценност.
   Сравнявате обаче проби със разлика хиляди години, няма да ги обиждам ама усукват и увъртат испотих се, все пак поздравявам ги за труда.

   Изтриване
  2. И аз се чудя какво е това усукване и какво е това бягство от истината, след като в чужди научни списания се каква, че по отношение на митохондриалната ДНК спадаме към западно евразийските групи, а пък по отношение на Y ДНК, пак като цяло сме потомци на древно балканско население.

   The lineage analysis provided the following interesting results:
   (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;
   (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.

   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   Ето какво излиза - E-V13 е на Балканите от Мезолита, J-M241 от Неолита, а R-L23* от преди повече 12 000 години. Прародината на I2 е Европа, а R1a у нас има много варианти, но никой не е като на памирци и тибетци.

   Това са данни от научна работа на Сена Карачанак-Янкова - VIII. ИЗВОДИ 6. Доказано е, че българският Y-хромозомен генофонд е почти изцяло представен от западноевразийски хаплогрупи. Генетичните приноси от Централна Азия (Хг C-M217), Северна Евразия (Хг N-M231) и Югозападна Азия (производни на Хг Q-M242, Хг LM61 и Хг R-M124) са незначителни (общо 1.5%).

   Достатъчно е човек да може да чете...

   Изтриване
  3. Не ги виня. Поне са експерти, които излизат с името си и експертизата си и направиха повече за утвърждаването на автохтонизма, от който и да било представител на казионната историография въпреки, че не искат да го признаят самите те. Имайте предвид, че натискът върху тях е по-голям отколкото сте предполагали. Тяхна колежка от БАН (но не колаборатор) в частен разговор сподели, че само да се посветиш на тази тема дори у нас е опасно.
   скит

   Изтриване
  4. Има натиск върху генетиците и то голям, ами помислете де- някои докарват юрти от Монголия, други финансират експедиции до Средна Азия, намират се и такива, които злоупотребяват с ощественото си положение и саботират мероприятия на прогресивни изследователи. За платените тролове да не говорим, тяхното присъствие сред коментаторите е силно осезаемо. Води се война бе хора, много чужденци има в управлението на България и те работят против нас, не некадърност разсипва държавата ни, а целенасочена политика на българофоби. Делян Донев се казвам

   Изтриване
  5. Не обичам много конспиративните теории, но не мога да си затворя очите за това, че във времето на демокрацията е възможно да се допусне заличаването на древен град като Скаптопара, и то, за да се сложи асфалт, които след година-две ще се разпадне и може да причини смъртта на немалко хора.

   Да оставим настрана, че държавата е "не е в състояние да спре" пагубните действия на иманярската мафия.

   Не ги обичам конспиративните теории, но не мога да забравя думите на един американец, който е запитан дали вярва в дадена конспирация, той отговаря - Не зная дали е истина, но се случва...

   Изтриване
  6. Ех, г-н Серафимов, освен че цензурирате показвате за сетен път и липсата си на подготовка. Как любител като вас разбра, че това е локализацията на Спартопара, и че това е със статут на град? Вие какво работехте, че станахте такъв разбирач по история, археология, генетика, антропология и лингвистика и кога изучихте тези науки?

   Изтриване
  7. Тихомир Тотев,
   коментирайки изказвате нещо много важно.Тоест генетиците, малко глуповато подхождат към генетичните изследвания.Тук един коментиращ се беше изказал,че трябвало да имаш 80% генетична близост с някой за да твърдиш че си наследник на този човек.Но интересното е именно това.Спрямо нашите родители,предполагам сме близо 50% различни.Тоест от единия родител, в най-перфектния случай(които на мен ми се струва невъзможен) ще сме генетично близки поне 50%. А с единия си дадо ще сме (отново в перфектния случей) 25%,а с пра-дядо си ще сме едва 12.5%.Но едва ли някой ще има разумът да каже на пра-дядо ни(ако е жив),че ние не сме неговия пра-внук/чка.
   Затова аз разглеждам генетичните изследвания като цялостна препратка,а не като точна наука(поне за сега).А именно цялостното заключение на всички генетични изследвания които съм видял, са че сме наследници на траките по нашите земи. Но всички дето са на друго мнение се хващат за генетиката като точна наука,и така вадят и най-малкото разминаване като доказателство за не родствеността ни с траките.Както казахте каква грандиозна изненада че гените на българите от преди 1300 години са близки с тези на модерния българин а онези от преди 5000 години са близки но не толкова. Все пак...през тези 5000г е имало кланета,чуми,климатични промени,промени в храната, което не несъмнено е повлияло и гените.Както и селекцията на хората при тяхното размножаване.

   Та имам чувството ,че генетиците далеч не взимат в предвид всички тези неща,когато правят совите изследвания и заключения.

   Изтриване
  8. Относно генетичното изказване на г-на Серафимов по-горе
   1.Вие сам твърдите, че носителите на I2 са най-старите представители на Балканите, след хиляди години се появават Е-V13, след още хиляда J, и най-накрая се появява R1a и b, защото е имало доста голяма келтска и 'Отвъддунавка' сарматска инвазия на Балканите. Е питам аз, 'вашите' траки имат ли доминантна ДНК група и коя е тя, или са смесица от видимо нееднородни маси от колонисти по различно време?
   2.Траките няма как да са местно население и първични носители на I2, следкато са индоевропейци! Това значи, че са пришълци, носителите на E-V13, по-късно и на J, са се смесили с местното население чрез военно и клтурно доминиране и придобили техните гени. Същото се е случило и с тази смесица през 2в и са предали гените си с подчинението си на римляните, и по-късно с нахлуването на готите и други германо-сарматски племена и българите, които аз лично смятам за сармато-скити, които не са монголци или азиатци, и които са дошли на Балканите като победители на Римската империя и завоеватели на земите от Дунав и подчинители на местното население! До колко е имало ясно разделение на езиците по това време не се наемам да кажа, но със сигурност траки и сармати-скити не са говорили 'есперанто' и 'тракийският' никога не е бил 'световен език'!
   3.Има и друг вариант, всеки от широко представените ДНК маркери да е в резултат на натрупване - (50%E-V13 и 50%J) смесени с (50%E-V13 и 50%I2) ще дадат (50%E-V13 и по 25%J и I2) затова целта на историята е да открие кой кога е дошъл, защо и дали е отишъл някъде. Да твърдите, че траките са 'мърдали' и 'разнасяли' култура, но не са взели или не им е било наложено, не били победени, подчинени и асимилирани е лекомислено и потвърдено от факта, че днес няма траки и Тракийска държава, има България!
   Георги Славеев

   Изтриване
  9. Генетиците щяха да са подходили глуповато ако бяха направили това, което вие си мислите, че правят. Точно за да не се губи сигнала с всяко поколение се използва митохондриална ДНК или Y хромозома. Първата се предава непроменена от майката на децата, а втората - от бащата на синовете. Както виждате няма никакво смесване и сигналът остава непроменен 1000-и поколения. С изключение на свръх редките мутации, които представляват именно използваните маркери. Веднъж възникнала такава мутация тя се предава във всички следващи поколения непроменена докато не се появи нова мутация на СЪЩОТО място в ДНК, което вече е с пренебрежима вероятност. Така всички индивиди носещи даден маркер са наследници на един индивид, у който е възникнала мутацията обикновено преди десетки хиляди години години.
   скит

   Изтриване
  10. До Изтриване Анонимен 1 септември 2018 г., 14:21 ч.

   Анонимни господине, нека приемем, че унищоженото от багерите селище не е Скаптопара и не е полис. Това дава ли основание едно древно селище да бъде заличавано? Посочете коя държава в Западна Европа заличава културното си наследство?

   Пътувам из Западна Европа и виждам как археолозите се радват на намирането на една древна постройка...а у нас археолозите не се обединиха да опазят цяло древно селище, което даже не е проучено както трябва и не се знае какви тайни може да открие.

   Ако сте от археолозите, които не направиха нищо, дано спите спокойно нощес.

   Изтриване
  11. Отговор за Георги Славеев: Виждал съм наглост, но твоето си е баш гьонсуратлък. Ако си имаш неконтролируеми фантазии, или интелектът ти не ти позволява да разбереш някои неща, търси асистенция, слушай по образованите хора, помоли ги да ти нагласят думите, които искаш да кажеш, та да прилича на нещо. Вас троловете не мога да ви разбера, по калъп ли ви правят, не можете да научите нищо ново ли, само едни и същи номера ли схващате? Ами виж сега, тъпанарско е да се опитваш да припишеш на някой неща, които не е казвал, с единствената цел да го дискредитираш. Хайде да кажеш в кой постинг Спароток е излагал следните твърдения, които ти му приписваш:
   A) "Да твърдите, че траките са 'мърдали' и 'разнасяли' култура, но не са взели или не им е било наложено, не били победени, подчинени и асимилирани"
   B) тракийския е 'световен език'
   С) носителите на I2 са най-старите представители на Балканите,

   В този блог, аз не мога да намеря никъде твърдения за това, че "носителите на I2 са най-старите представители на Балканите", Спароток никога не е изказвал мнение, че траките никога не са били побеждавани и повлияни, нито е представял твърдение, че тракийския е световен език. Ако тези неща ги няма сред писанията на Спароток, а ти Георге се опитваш да внушиш, че са лансирани от него, единствения възможен извод е, че си евтин трол, които клевети съвестните хора. Стой си в Лондонистан, пий там каквото ти дадат, сигурен съм, че ще ти хареса, но на българин не се прави защото не си.
   Димитър Димитров

   Изтриване
  12. Г-н Димитров, моля успокойте се! Това, че г-н Серафимов не назовава нещата с един или друг термин, не значи, че не ги твърди. Би било хубаво да четете по-внимателно, преди да се изказвате! Прочетете предишните му статии ,явно сте пропуснал доста от твърденията на автора в прав текст.
   Георги Славеев

   Изтриване
  13. Славев, щом твърдиш че Спароток е казал нещо, цитирай го, много е лесно с копи пейст, даже децата го могат това. Ако не представиш цитат, това те прави клеветник и трол.
   Димитър Димитров

   Изтриване
  14. По вероятно е Спароток да се представя в блога си и с други имена, освен че налага цензура. Дали сега не се представя с името Димитър Димитров?

   Изтриване
  15. Жорко, за разлика от теб, аз не се страхувам да защитавам вижданията си открито :)

   Изтриване
  16. Заповядайте г-н Димитров
   Прочетете внимателно статиите и коментарите, моля!
   ПРОИЗХОДЪТ НА НАШИТЕ РОДНИНИ ХЪРВАТИТЕ и ВАЖНИ СВЕДЕНИЯ ЗА РЕЛИГИЯТА НА СТАРИТЕ БЪЛГАРИ и ще намерите достатъчно изказвания като това ..'Bъв всеки народ има чужди примеси, ние не правим изключение, но като цяло ние сме местни хора'.., но това както казах не може да е вярно, защото траките са признати за индо-европейци, следователно пришълци! Значи траките са дошли обособени като такива на Балканите и са се смесили с местните или са станали 'траки' след смесване с местното население.

   Изтриване
  17. Това сигурно трябва да ме разсмее? Ами ето - човекът е казал, че при всички народи има етнически примеси, а ние не правим изключение. Нали уж Спароток твърди, че траките не са повлиявани от никого? Фактът, че тракийския език е индоевропейски, не доказва, че траките са пришълци, все още никой не е открил по-стар топонимичен слой от тракийския.
   Д.Д.

   Изтриване
  18. Митак, ти какво, да не би да очакваше от трола да ти представи доказателство (което го няма) ? Чудя му се на Павел, с какъв акъл дава платформа за изява на тролове, какъв е смисъла? Толерантност в зверилник е равностойно на самоубийство! (цитат - Николай Хайтов)

   Изтриване
  19. Коментарите по-горе са показателни за това, че авторът и поддръжниците му, виждад и четат избирателно и нагаждащо! Траките според Д.Д са ходили на 'индо-европейско, вероятно, лятно училище', и щом няма табела с друго име, то тракийският топонимичен слой е показателен за древност и местен произход! Елементарен сте в разсъжденията си г-н Д.Д, трябва ви по-добро образование! До другия трол под Д.Д - прав сте, г-н Серафимов най-добре да си направи частен клуб и да не публикува нищо в публичното пространство, за да е спокоен, че никой няма да му опонира! Ако искате дискусия, обаче, аз съм Георги Славеев и ще ви опонирам, докато не ви убедя или вие не ме убедите! Мен не мв в срам да си сменя мнението за нещо, когато има аргументи, а защитниците на тракийската теория представят доста слаби, да не кажа никакви аргументи! Моля почнете да говорите за история с факти и събития, и ни разяснете, как траките станаха българи (според мен, като са били подчинени от българите, доколкот е имало останали със самосъзнание траки на Балканите през 6 и 7 век). Бих бил благодарен, ако споменете име, място, битка, събитие, или съвкупност от такива във времето, които са довели до трансформацията траки->българи. Докато не представите такива, сте просто писачи!
   Георги Славеев

   Изтриване
  20. (Индо)европейците се формират като такива около черноморския басейн и на Балканите и като такива тръгват оттук да се разселват по останалите по близки и по далечни точки на света. Това е ясно проследимо и в археологически план и в лингвистичен, и в антропологически и т.н. Тук едно мое предаване по темата (индо)европейци - https://www.youtube.com/watch?v=yulX70o82Iw&t=6s

   И няколко статии по въпроса - http://andorey.blog.bg/history/2012/03/26/indoevropeici.928525
   http://andorey.blog.bg/history/2012/03/30/razprostranenie.931054

   Изтриване
  21. Нещо Ви притесни във въпроса ли, че го цензурирахте? Пак да попитам г-н Иванов вие по какво сте доктор? Лекар ли сте или на някое от научните направления?

   Изтриване
  22. Г-н Анонимен2 септември 2018 г., 0:03 ч. подписан като "скит"

   Вярно е ,че не съм дълбоко запознат с генетиката.Но до колкото знам,генетиците използват mtDNA, Y-DNA, за установяване на наследственост,понеже при тях мутацията се случва по-бавно.Забележете,думата е "по-бавно", а не "не се променя".Като при Y-DNA се смята че точност може да има до 6 поколения назад,а mtDNA 10 - понеже в mtDNA мутацията става най-бавно.Като на някои места,се говореше именно за някакъв такъв диапазон от близо 200-500 години.Което само по себе си е страхотно,но и в същото време не отговаря на тезата че mtDNA и Y-DNA не мутират,а ако го правят то неизменно става дума за смесване с чуждо ДНК.Аз лично,в малкото статии по този въпрос,не съм срещнал тезата ,че mtDNA не мутира и остава непроменено,като изключим онези сайтове които правят генетични изследвания за произход,където се хвалят ,че едва ли не ще проследят ДНК-то ви ,чак до човекоподобната маймуна нейде из Африка.Или с други думи имат финансов мотив за тези твърдения.

   Друг е въпроса ,как така са решили какъв е диапазона на непроменяемост на ДНК.Бихме заключели че са стигнали до това заключение от изследване над лабораторни мишки.Но изследването на лабораторни мишки в не променяща се среда,с не променяща се диета и с безразборно чифтосване дори не е близко до човешкото съществуване.Понеже знаем ,че наследственото ДНК е 70-80%,като 30-20% е следствие на средата,диетата,обучение и селективно чифтосване.То при хората едва ли ще е валидна тази 100% непроменяемост.Понеже хората менят средата си,къде чрез миграция(дори и в съседното село),къде от природни промени и събития, менят диетата си в следствие на средата или в следствие на просперитета си, и разбира се за разлика от безразборно чифтосващите се мишки,хората исторически(в зависимост от времето) са предпочитали едни качества пред други.Така както са правели и с различните породи добитък,навярно до известна степен(къде волю,къде не) са правели същото и със себе си. Следователно,по чисто логичен път,можем да заключим ,че може би,твърденията на тази или онази генетична лаборатория,може би не са напълно верни.Да несъмнено ще могат с точност да открият генетичната наследственост по майчина линия до 10 поколения назад(което е близо 200 години) ,но какъв е процента на успеваемост при по-големи времеви отрязъци...като 5000 години.Още повече как би се изследвал този процент на успеваемост при такива големи отдалечения във времето,при условие ,че генетиката е сравнително нова наука,на близо 60-70 години.
   А да не говорим и за чистотата на изследванията,в това от къде са пробите,колко голямо е изследването,има ли и други примеси в изследването.Понеже веднъж си направих труда да чета и гледам графиките на едно от изследванията на българите.И за проба за сравнение беше взет материал от към 11 трупа от 2 различни места,а четейки от къде са взимани пробите на "българите",имаше открито споменаване за "хора които се идентифицират като българи" като навярно това говори за хора от смесени бракове,както и имаше и няколко хора от цигански и турски произход.Следователно генетиците или са толкова глупави колкото ги изкарвам или нямат финансов интерес да си направят изследването както трябва.
   Накрая,в предвид казаното до тук,пак ще кажа ,че анализът на ДНК изглежда не е точна наука когато става дума за много отдалечени във времето народи.Следователно информацията не трябва да се взима като 100% вярна сама по себе си, а като някаква допълнителна информация към едно изследване което взима в предвид и информация от история,лингвистика,култура,бит,археология,антропология.За да се каже че един народ е наследник на друг народ в миналото.
   Така ,че да върнем темата обратно,за мен,в предвид тези неща, никак не ме учудва ,че тракийското ДНК от 5000 ще е по-отдалечено от модерното от колкото генът от преди 1300години.И в същото време ще е близко до това на 1300 но по-далече от това на модерните българи.

   Изтриване
 18. Също за славяните не разбрах, от каде са взели ген за сравнение, че да могат да кажат, ето този ген е славянски, от руснаци ли от каде, да говорят са славяни изобщо, все пак той човека ми се струва че искаше да каже, че славянския език идва най вероятно от нас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно от нас , в старата му форма ! И друг път съм писал , хора с български имена , но от друг етнос- преиначават историята , с цел да се поставят в основата на цивилизацията ! Националната идентичност е техния основен враг ! Скапват ни полека , но неотклонно !

   Изтриване
  2. Старите славени са гетите, името славени се употребява от 2-ри до 7-ми век за хора обитаващи земите край долното течение на Дунава. В периода 7-9 век името славени започва да се използва и за венетите между Алпите и Адриатическо море - съседи и роднини на гетите. По-късно, към 12-ти век се ползва и за венетите от земите на Полша.

   Действително, това, което е познато най-рано като славянски език е реално старобългарски. Дедите ни са оказали неимоверно голямо влияние над своите съседи и роднини, това е причината за силната прилика между славянските езици днес. Просто нашата реч е повлияла тази на роднините ни няколко пъти.

   Изтриване
  3. 1.За славяните=гети, все още не мога да разбера защо поддържате тази несъстоятелна теза! Римляните не са воювали срещу гетите, а срещу дако-гети, и колкото и да са били близки, са били ясно разграничими за своите съвременници, следователно не са били съвсем едно и също! Между гетите и келто-илирийски племена в Далмация са даките и някои сарматски племена, а на север от тях германо-сарматски племена. Интересен е фактът, че между даките отвъд и келто-илирите отсам Дунав, като клин са локализирани почти без промяна за голям период т.нар язиги (сармати), които са ясно разграничени от даките племе. За какви гети говорите, съседи на келто-илирийски племена в Далмация?
   2.Ако гетите изобщо са оцелели като самостоятелна група след падането на Дакия и са станали готи, то римляните щяха да знаят и да ги обозначат като славяни, ако това название е било изобщо в употреба за тези хора, но няма такива данни, но има заселили се готи на Балканите, да не би те да са приети, само ако техните 'тракийски събратя' ги приютят в домовете си?
   Също и защо гетите=славяни ще предадат 'етнонима' си на келто-илирите, но не на сродните си 'тракийски събратя'? Бихте ли обяснили с исторически данни как се е получило така - чрез 'културен' обмен, завоевание, доброволно.., как? Факт е че за първи път името Склави се появява на карта в земите между Адриатическо море и Дунав, а не в друга област, но там гети не са живяли никога! И защо, пак питам, гетите=готи ще молят Рим, с който са били кръвни врагове, да се заселят като федерати по земите на техните 'тракийски роднини'?
   Георги Славеев

   Изтриване
  4. Навремето чичо Венцеслав Бъчваров предлагаше една формула, която в основата й намирам за правилна. Той казваше траките, това са българите, а скитите, това са славяните. Както в древността говорим за трако-скитска култура и трако-скитска общност, така и в по ново време говорим за славяно-българска култура и за славяно-българска (българо-славянска) общност...

   Изтриване
  5. Андрей, вярно е, че скитите са основата на украинския народ, при руснаците може да се говори за амалгама между венети и скити, така е и при поляците. Аз лично смятам, че скитите са напуснали родните си места траки, които са се занимавали със скотовъство и са били принудени да търсят нови територии.

   Наложително е обаче определени термини да се преразгледат, а и да бъдат въведени нови, които да дадат повече яснота.

   Ако следваме фактите, то само северните траки заслужават името славяни, или по-точно славени. Това, че сродните на траките илирийски народи, някои познати и като венети са наречени славяни, носи объркване и трябва да се уточнява каква точно е хронологията на разпространението на името славяни. Трябва също да се обясни, че нито траките са изчезвали, нито илирите, нито скитите.

   Изтриване
  6. Как така хазарите станаха скити! "Андрей, вярно е, че скитите са основата на украинския народ, при руснаците може да се говори за амалгама между венети и скити, така е и при поляците"! Господин Серафимов, политическите пристрастия не променят истината. Нали и Вие се стремите да докажете това чрез своя блог. Кой е този украински народ? Кой е този белоруски народ? Кои са и тези татари? Та нима скитите не се били и в Сибир, за което има доказателства, могилите включително и в зоната на студа до Монголия.

   Изтриване
  7. Украинският княз Светослав затрива хазарската държава. Колко хазари са избити, колко са прогонени и колко остават не зная, но едва ли останалите ще да са били много. Друг е въпросът, че след дълги векове потомците на хазарите се завръщат в Украйна, Русия, и под названието болшевики организират гладомора- геноцид над 10 000 000 души. Явно доста хазари е изтрепал Светослав, за да са му били така ядосани, че и след 1000 години да хранят ненавист към украинците.

   Изтриване
  8. Интересно, след като Светослав е "затрил хазарската държава", негова извънбрачна съпруга е хазарката Малуша, прислужничката на майка му, Олга, синът от която покръства Киевска Русия, а съгласно терминологията на господин Серафимов, Древна Украйна. Много станаха неясните неща, българите траки ли са, Киевска Русия Украйна ли е, украйнците хазари ли са.

   Изтриване
  9. За мен няма неясни неща, на вас не мога да помогна, навярно е разумно да се обърнете към културния аташе от украинското посолство...освен, ако не ви е страх, че е хазарин:)

   Изтриване
  10. Само да кажа едно нещо: Може наистина Светослав да е имал хазарска наложница, какъв е проблема да тръгне на поход срещу хазарите, Хитлер нали изби шест милиона евреи, но това не му попречи да се ожени за еврейката Ева Браун?
   М.К.М.

   Изтриване
 19. Гърци, римляни, франки, Шведци (както казваше Пената) - тия са като децата на лейтенант Шмит от Златния телец. :)
  Наскоро гледах клип, в който и братушките се намесиха - Троянската война всъщност се била състояла през Х век по време на войните между Византия и Киевска Рус.
  Браво, г-н Серафимов! Много интересна статия! Отдавна чаках подобна тема.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Дойчев, има хора, които доста се увличат. Определени автори смятат, че Троянската война отразява битката за Кадеш, водена от хети и египтяни. Други се опитват да внушат, че Троя е на Британските острови.

   Ако имате време, посмейте се на това - Лондон бил новата Троя:

   The Trojan Kings of England, Lecture by Iman J. Wilkens to the 'Herodoteans', Classical Society of the University of Cambridge, UK,26th May 1992.

   http://www.troy-in-england.co.uk/trojan-kings-of-england/trojan-kings-of-england.htm


   И това е забавно - Одисей е бил датчанин - Odysseus var dansker

   http://www.forlagsblog.dk/wp-content/uploads/2012/04/Homer-pressemeddelelse.pdf


   Вярна е поговорката - Докато умните се наумуват, лудите се налудуват...

   Изтриване
 20. От кога наричаме римляните, ВИЗАНТИЙЦИ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Терминът е въведен през 16-ти век от Йероним Волф, по-късно придобива голяма популярност, която обаче не само не внася яснота, но и създава голямо объркване.

   Изтриване
 21. Точно така е, докато ние истинските наследници на траките и на фригийците( троянците) се наумуваме и спориме дали сме тюрки или иранци останалите народи като италианци, англичани, датчани, а най-вече гърци се кичат с героите ни, с легендите ни, с басните и религията ни! А защо е така, защото както пише и Херодот ние не сме единни и не се разбираме помежду си. Относно Троя и Троянската война историците са много задължени. Защо ли, защото се опират само на Омир, който е не чист историк но повече е художествен оформител на това, което е чел у една от Сибилите. Искам да добавя и някои различни информации от данните на горната статия, с позволение на автора и.
  1. Якуба е според Манасиевата хроника дъщеря на Кис ( дали това е същият Кис, който е баща на Саул не мога да твърдя), но ако е така тя е еврейка от Беняминово коляно. Известно е,че Саул е бил много красив и по-висок от всички останали.
  2. Парис е бил кръстен така не като от Борис а от Парид, тоест дете на Паридите които са и фригите (същият източник)-
  3. Фриги и траки макар и родни народи са различни-
  4. На територията на днешна България са живеели и фригийски племена (като пеонци, бриги) така и тракийски племена като гети, одриси имногобройни други.
  5. По някои сериозни източници както е книгата на Яшер (цитирана два пъти в библията) българите сме от фргийско потекло, тоест първи братовчеди на троянците цитирам Яшер 10.10 : "And the children of Tugarma are ten families, and these are their names: Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragbib, Tarki, Bid, Zebuc, Ongal and Tilmaz" Тугарма е Пришед или Фришед (според Йосиф историка)/ бащата на фригийците и на троянците.
  Поздрави от Bess Agritianin

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Bess Agritianin, Вава2 септември 2018 г., 11:37 ч., моля Ви, напишете кои са тези "Buzar, Parzunac, Balgar, Elicanum, Ragbib, Tarki, Bid, Zebuc, Ongal and Tilmaz" днес. Защо книгата на Яшер да е "сериозен" източник, а книгата на Енох да е несериозен източник. Или и тук важат еврейските фигеле-мигеле. Днес названията на България от небългари са Булгария и Болгария. Няма Балгария. Да не би тук да е замесен Бал-Ваал. Така ще стигнем и до Баалбек и терасата там.

   Изтриване
  2. Уважаеми анонимен от 4 септември2018, 12:05,
   Кой твърди, че книгата на Енох не е сериозен източник? За мене тя е първоизточник, но тука не е темата за Енох.
   Ако се открие такава- уведомете ме за да понапишем каквото знаем.
   В Яшер 10.11 се пояснява: " But the families of Angoli, Balgar and Parzunac, they dwell by the great river Dubnee; and the names of their cities are also according to their own names." Тоест- "Семействата на Анголи, Българи и Парцунак обитавта около великата река Дунав и имената на градовете им са според техните имена." А ъа останалите споменати не се каъва освен, че населяват реките Хитла и Италак. Не ме питайте кои са тези реки, защото и аъ не съм разбрала.
   Агритиянин Бес

   Изтриване
 22. Господин серафимов искам да ви попитам дали сте гледали филма по нешанал джиографик ,,изплуването на атлантида,, и ако сте го гледали какво мислите за нишите за урни намерени на остров в атлантическия океан, идентични със тези на ,,глухите камъни,, близо до любимец, вторите съм ги видял с очите си, в интернет няма много ясни снимки, ако искате мога да снимам и да видите, че е повече от ясно, че една и съща култура ги е правила, ако вече сте видял всичко това, какъв извод бихте направили, моят е, че цялото средиземноморие до черно море, а най вероятно и по нататък е било обитавано от народи със сходна култура, на етруските примерно погребалния обичай много си прилича със този на траките, гробниците и това как се правят сякаш човек да живее вътре със осигурено всичко необходимо, разбирате ма, храна, предмети, камерите които мясът стаи и така нататък, а също и езикът им звуми славянски, ако може да се вярва на клипчетата в ютуб, а не виждам причина хората които са ги правили, да ги представят по подобен начин.

  ОтговорИзтриване
 23. На основание на KARACHANAK, Sena, et al. Y-chromosome diversity in modern Bulgarians: new clues about their ancestry. PLoS One, 2013, 8.3: e56779.https://journals.plos.org/plo
  "sone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

  заключението е:
  "On the whole, in light of the most recent historical studies, which indicate a substantial proto-Bulgarian input to the contemporary Bulgarian people, our data suggest that a common paternal ancestry between the proto-Bulgarians and the Altaic and Central Asian Turkic-speaking populations either did not exist or was negligible." Тоест няма генетична междъ Прото-Българи и Алтайци и;и Централно Азиатски Тюрко говорящи племена (или тази генетичната връзка е незначителна).
  Говори се за Прото-Българи а не за Траки и тракийски племена. Прото-Българи за населяващитото население на територията на днешна БЪлгария. Няма тракийци гети и и.н. Но основното заключение е че ако племената под общото название Прото-Българи (тоест вариациите от разхвърляни групи движещи се по Прото-Българските земи или т.н. обобщени траки) - тези "траки" не са прищълци от Азия или Алтай. Другото вече е тема за лингвистка и антропологична връзка между хора образували определени общества и култури.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много ми хареса вашето мнение, докато не намесихте пак траките и не направихте свое собствено, необосновано заключение - '...Но основното заключение е че ако племената под общото название Прото-Българи (тоест вариациите от разхвърляни групи движещи се по Прото-Българските земи или т.н. обобщени траки) - тези "траки" не са прищълци от Азия или Алтай... '?!
   Ако бяхте прочели малко повече, щяхте да стигнете до този пасаж и заключение '...This observation is in agreement with the results of recent linguistic studies which demonstrated that the proto-Bulgarian language does not belong to the Turkic family but it relates to the Indo-European languages of the East Iranian group, whose traces still persist in the modern Bulgarian language, despite its Slavic basis. Thus, taking into account the novel and detailed historical studies indicating that proto-Bulgarians were quite numerous (32% or perhaps even 60% of the population in early Danubian Bulgaria) ...', което показва, че българите са били достатъчно, за да покорят населението на Балканите и да го превърнат в българско.
   Георги Славеев

   Изтриване
  2. Уважаема госпожо Vera Gerginn2 септември 2018 г., 23:11 ч. Коментиращите тук, да бяха прочели архивите на Дойчланда. При строителството на АМ "Хемус" се ползваха стари германски карти, на които селата Долни Богров и Горни Богров са означени като печенежки. Но това важи за много от селата в софийско. Елин Пелинско не са никакви "шопи", а печенеги. Шопите-копи са няколоко села, сега вече квартали на София около планината Витоша. Това са Владая, Княжево, Драгалевци, Симеоново и Плана. Те са преселени от областта Шумадия, около Белград за да защитават проходите, защото князете не са разчитали на местното население.

   Изтриване
 24. Като Ви чета и още малко ще повярвам, че по-предишното име на съвременните Българи е било "ГЯУРИ".
  Ето какво имам в предвид:
  1. Траки е прякор, даден от враговете на БЪЛГАРИТЕ. Целта е да се прекъсне Българската ни родова памет. Незнаейки древното си и славно минало, Българите нямаме опора против гръцките домогвания и преиначавания на нашата история, обичаи, религия, богове и т. н. Нямаме опора и против експанзията на разни мними доброжелатели, които ни натириха да търсим великите си предци в дън- горите тилилейски, пардон алтайски.
  2. Българщината ни е атакувана непрекъснато и от всякъде. Само един прост пример: Българският песенен фолклор беше под ръководството на евреин, акад. Кауфман. Бог да го прости. Този могъщ извор, българската народна песен, целенасочено се отравя и затлачва. На нас денонощно ни се натрапва, чалга, поп, рок, метъл и разбира се некъдърно обработен фолклор с малки изключения. "ПРОСТ НАРОД-СЛАБА ДЪРЖАВА"- народна поговорка.
  3. Гърците са лукава пасмина и за да налапаме "тракийската въдичка", са сложили доста примамки. Разбира се, като всеки престъпник и те оставят УЛИКИ, едва забележими. Много от тях са трудно доказуеми, като откраднатия епос за "Троянската война", където във фалшивата допълнителна Х песен от "Илияда" ни се натрапва, че по това време имало ...още и траки.
  4. Същевременно "Веда Словена" е обявена за фалшификат с единствения обективен аргумент, че при проверката 20 години по-късно, не били намерени на посочените места, съответните народни певци, а се премълчава, че са били целенасочено избити. Спароток, пази се!
  5. Нашите родни гъркомани, пишат за "траките" каквото им наредят, но ето какво пише в „Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ” речници:
  трак-уплах, стес,страшилищe, колики
  трака-трошачка;сблъсък,парзитизъм,прося,изпросвам
  тракадорос- просяк, курварин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Извинявай, да не би да искаш да кажеш, че гърците прокарват тракобългарския произход.

   Изтриване
  2. До Анонимен 3 септември 2018 г., 13:49 ч.

   Прощавайте, но просто не осъзнавате какво говорите:

   -θρᾷσσα- тракийка, тракийска жена, тракийска слугиня
   -θρασυμέμνων-дързък
   -θράσος-дързост
   -θρασύνω- дръзвам, добивам смелост
   -θρασύς-дързък, смел
   -θρασύτης-дързост
   -θρασύμαχος-дързък в битка
   -θρασυκάρδιος – имащ дръзко сърце
   -θρασυμήδης-имащ дръзки мисли

   Изтриване
  3. Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приемана за очевидност /Артур Шопенхауер/
   Когато ти отрежат корена на родовата памет, чрез популяризирането на прякора ТРАК ти вече си лесен за асимилация и ОБЕЗЛИЧАВАНЕ.

   Изтриване
  4. "Истината преминава през три стадия: Първо и се присмиват, след това започват да я отричат яростно, а накрая я признават за само-разбираща се." Казва някой философ. Ставаме свидетели, с писаното на анонимен от 3 септ., 13:49 на опита за присмиване. Но в отговора му за жалост няма научни исторически факти или аргументи, а само една политизация на историята и убиди. Че ние от такава тактика сме на днешното дередже в историята на България. Около 50 години соц. учени, които се правеха на верни и убедени написаха история, която сега не може никой да изправи само и само да са коректни към "комунизъма" и "социализъма". Е докога ще създаваме наука само и само за да сме коректни към някоя велика сила без да ни интересува истината?

   Изтриване
  5. Вава, ето я ИСТИНАТА:
   1. Спароток е пълен лаик по Гръцки език........
   2. Нито едно племе на Балканския п-в и в Мала Азия не се е самонаричало Траки или нещо подобно, а известни на науката са над 120 племена живели в различни периоди. Ако наистина е имало значението на смели и дръзки, то поне едно едничко племе е щяло да го приеме за етноним.
   3. Дързък – αυθάδης
   Счупен – θρασυμέμνων
   Нагло - θρασύτης
   Безочливост – θράσος
   Смел – θαρραλέος, γενναίες, θαρραλέες, θαρραλέο
   4.Траки са ни наричали нашите СМЪРТНИ ВРАГОВЕ. Няма логика те да ни сложат положителен етноним. Така е и до ден днешен. Днес сме простите и вулгарни Вулгари, Бугари и т. н. Да се твърди, че ТРАКИ произлиза от ДРЪЗКИ, СМЕЛИ, т.е., че гърците или римляните са почитали предците ни и за това са им дали такова название е обидно за здравия разум, по-точно глупост.

   Изтриване
  6. Хайде да направим проверка и да видим кой представя невярна информация :)

   θρασύτης -over boldness, audacity

   http://perseus.uchicago.edu/perseus-cgi/morph.pl?id=926467&next=true&lang=greek   θρᾰ́σος-confidence, courage, boldness

   https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82

   θρασυμέμνων- bravely steadfast

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058%3Aentry%3Dqrasume%2Fmnwn

   θρασυμέμνων- смелый, отважный, неустрашимый

   https://translate.academic.ru/%CE%B8%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BC%CE%BD%CF%89%CE%BD/el/

   дързост - θράσος https://bg.glosbe.com/bg/el/%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82   Изтриване
  7. Към Вава4 септември 2018 г., 15:00 ч.
   Bess Agritianin, видимо Вие правите опит да политизирате историята. Пишете: "Около 50 години соц. учени, които се правеха на верни и убедени написаха история, която сега не може никой да изправи само и само да са коректни към "комунизъма" и "социализъма". Е докога ще създаваме наука само и само за да сме коректни към някоя велика сила без да ни интересува истината?"
   Мисля, че Констонтин Иречек и братя Шкорпил не са живяли по времето на социализма, защото именно те са написали тази история. А и тримата са с еврейски произход.

   Изтриване
 25. Г-н Серафимов, с елементарна справка в Уикипедия, всеки може да разбере, че Троя има няколко исторически слоя, покриващи перуод от време от ок 3500 г. Първият слой е от ок 3000 ВС, този, свързван с Омировата троя е чак 7ми поред, от ок 1200 ВС. Обаче от Хетската история знаем, че около това време този град с име Wilusa е част от конфедерация Assuwa, чиято политика не е добре изяснена, явно е било доста размирна територия където ахейците (късни микенци и техните наследници) се борят с Хетите за влияние над Дарданелите.
  Статията ви за и най-малка връзка с траките е необоснована, а за българите я прави направо фантасмагорична! Има открити писма в хетските архиви, които споменават 2 много интересни имена - Alaksandu владетел на Wilusa ок 1280 ВС (Александър, което не е тракийско име) и Piyamaradu, което се свързва с Приам в Илияда и вероятно баща или дядо на Alaksandu. Имената се обясняват чрез лувийски и гръцки, но няма и намек за тракийска връзка, което превръща вашата статия от манипулация в чиста лъжа.
  Георги Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако искате да продължите присъствието си тук, първо докажете, че не сте клеветник и трол. Представете точни цитати за нещата, които твърдите, че аз съм написал, или признайте, че клеветите и поднесете извиненията си.

   Г-н Димитров ви уличи в клевета, ако на него не смеете да отговорите, дайте отговор на мен за следното:

   Къде твърдя
   1. "че траките са 'мърдали' и 'разнасяли' култура, но не са взели или не им е било наложено, не били победени, подчинени и асимилирани" ?
   2.тракийския е 'световен език'
   3.носителите на I2 са най-старите представители на Балканите.

   Докато не представите точни цитати с линк, или извинение, нямате достъп до дискусията в блога.

   Изтриване
  2. Гоше, рожденното име на т. н. Александър е Искандар=Искан дар, защото от древните источници се знае, че майка му се е молила в светилището на Зевс в Олимпия да я дари с мъжка рожба. Когато се възцарява добавя към името си прадставката Бал=Ал – голям,велик, при което се е получило Алискандар. Маляките са го погърчили на Александар, което име, с МНОГО УСЛОВНОСТИ, го извеждат от гръцката дума за мъж. В арабските документи, това име е преминало по-късно и се е ЗАПАЗИЛО и до ден днешен като Ал-Исканда(е)р.

   Изтриване
  3. Александър не е гръцко, а трако-троянско име. Искандер е иранизираната форма на името Александър. Ако синът на Филип Македонски се казваше Искандер, това щеше да бъде изписано на монетите му, но такова нещо няма.

   Изтриване
  4. Серафимов, интересни са тези монети с надписа ALEXANDROY до изображението на Зевс от към гърба, а от лицевата страна с образа на Херакъл наметнат с кожата на Немейския лъв или Атина с боен шлем...

   Изтриване
  5. Всъщност изпбражението е на Александър Велики представен като Херакъл. Тези монети са много красиви, навремето в Кьолн си купих една за 200 марки.

   Изтриване
  6. Серафимов, а може би е представен като Зевс защото надписът ALEXANDROY е до него?

   Изтриване
 26. Отговор 1 от 2 от Георги Славеев
  Първо,
  позволете ми да отговоря поне в 2 поста, че се получава доста дълго, и се надявам да станат достояние на публиката ви, макар и за последно. Нямам намерение да отговарям на драскачи, като по-горния Анонимен 5 септември 2018 г., 0:04 ч.
  Второ,
  не ви клеветя г-н Серафимов, опонирам ви и ви изобличавам! И не искайте от мен да правя ретроспекция на свободните ви съчинения! Достатъчно е да препрочетете предишните си поне 2-3 статии и коментарите си към тях!
  Това препоръчах и на г-н Димитров!
  Благодаря, че ми давате възможност, все пак, да изразя несъгласието си с вашата гледна точка, че траките са се появили преди шумерите и създали всичко, както твърдите с 'Нашата история започва 2000 години преди шумерската. Да, цели 2000 години преди да се чуе името на Гилгамеш и това на прототипа на Ной Утнапищим, дедите ни са създали писменост. Пак предците ни са тези, които изобретяват колелото, първи се научават да обработват златото и издигат най-ранните градове на Европа. Тук се появяват първите царе, първата военна аристокрация, първите мъдреци и създатели на човеколюбиви доктрини.' - бихте ли назовали първия цар или мъдрец, нали са имали писменост, би трябвало да са го записали все някъде!
  Не твърдите ли вие, че скитите (което за учените означава безброй племена от Унгария до Казахстан, че и отвъд) били траки, които се завърнали!? Е преди да се завърнат трябва да са отишли някъде, нали?
  Не твърдите ли вие, че траките научили индийците на култура и едва ли не, са единствените с правото да се наричат арийци?!
  Не твърдите ли, че траките не са били асимилирани от българите и от римляните преди това?!
  Не твърдите ли, че тракийският език това е старобългарският и всички скити са говорили тракийски, защото: 'Аз лично смятам, че скитите са напуснали родните си места траки, които са се занимавали със скотовъство и са били принудени да търсят нови територии.’ - а после твърдите, че траките не са 'ходили нагоре-надолу', само мирно са си стояли!
  И още, не мислите ли, че сте оклеветил Лъв Дякон с този ваш коментар - 'От друга страна, според Лъв Дякон, дедите ни са дошли на юг от Дунава едва по времето на император Юстиан Ринотмет – 705-711 година, т.е. през VIII век. Налице е около 500 години разлика, а това е индикация, че някои от старите автори са лъгали здраво. Кой е прав – благият християнин Св. Йероним, или “забравилият” важни факти Лъв Дякон?' - как разбрахте, че той е лъгал?
  'Във вените на голяма част от нас тече същата кръв каквато е текла във вените на хората познати като първите земеделци и скотовъдци на Европа, на хората сътворили блестящата Варненска цивилизация, на тези, които най-рано създадоха човеколюбива доктрина.' - с този си коментар вие най-безцеремонно разделяте българския народ по генетичен признак! Та бихте ли посочили кой сте вие 'повечето’, кое точно ви прави ‘повече’ и кое ви дава ‘повече’ право да се наричате българи?
  Ваш комемтар - 'Една от хаплогрупите типични за народа ни носи името EV-13. Учените смятат, че хора, които са носители на тази хаплогрупа, са обитавали Балканите преди 10 000 години – времето на Мезолита. Несъмнено, представителите на EV-13 се явяват един от основните елементи на етноса, наречен в Античността траки, а по-късно и българи.' - отново манипулирана информация, ето отговор от Уикипедия - 'The most plausible scenario is that E-V13 originated in Western Asia.[35] A hypothesis is that E-M78 carriers devoid of V13 mutation left Africa and that the coalescene occurred later in the Near East/Anatolia.[35] Data suggests that Western Asian carriers of V13 expanded in Europe at earliest 5300 years ago.[35] The TMRCA of European V13 is 4700–4000 years ago' - заключение, има драстично разминаване от хиляди години! Но по-важното е, че развитието и експанзията на този маркер, показват, че ако траките са първоносители, то те са пришълци от Мала Азия и понеже по-старата генна доминация на Балканите е I2 (I-M438) от преди 25000 г, значи траките не са местен народ!
  Продължава в Отговор 2 от 2

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има огромна разлика между изобличение и клевета. Когато човек изобличава, той дава доказателства. Аз помолих за точен цитат с линк, но такива не бяха представени. Не бе предложено и извинение за клеватата по мой адрес.

   Какви са интепретациите на този и онзи, не ме интересуват, какво разбират този и онзи от моите писания, не ме интересува. Факт е, че клеветите най-безсрамно, факт е, че не предлагате извинение.

   Досещате се какви са последствията, нали?

   Изтриване
  2. Ако съм на тебе и те съветвам горещо да го направиш, спри да пускаш коментари на тролове, за да си запазиш читателите. Сигурно чаткаш, че троловете не целят дискусия, а дискредитиране, разводняване на диалога, което със сигурност ще доведе до твоя край на блогър. Разгледах много
   внимателно какво пишат троловете и както очаквах, то не не нещо съществено, а плямпане за губене на време. Който иска дискусия ще се регистрира, а гузните ще лаят от сянката и ще пречат. Блогът е твой, ти решаваш какво ще правиш, но дано се вслушаш в думите на приятел. Мирослав Денков

   Изтриване
  3. От една страна си прав, но нека погледнем на нещата и другояче - допускайки коментарите на противниците си, показвам и какъв е умствения им багаж. Някои тролове не могат да се контролират и вместо да навредят на мен, вредят на себе си.

   Няма как да се появат регистрирани противници, та те знаят, че защитават вредна за България кауза...

   Изтриване
  4. Мирослав Денков, просто ми повтаряте думи отпреди седмица. Г-н Павел Серафимов явно има добро сърце и вяра че с позволяването на хората да го хулят, да пишат лични нападки и прокарват неконструктивни разводнени обяснения които нищо не допринасят за положителна дискусия а за спаминг. Аз имам определено мнение по въпроса за траките (или т.н. прото-българи). Моето мнение не е професионално или изградено на научни факти, но общо взето на това каквото знам. Важното е обаче че не си го налагам на другите и съм в процес на "създаване" на мнение. Най-добре е ако искате да включите хората които ви опонират в позитивен "диалог" - поканете ги да публикуват тяхната контра-теза като официална публикация със съответните доказателства. Не позволявайте да се пишат повече от 150 думи (подобно на абстракт) и тогава ще има по-голяма полза отколкото т.н. говорилня в която се превръща дисусията.

   Изтриване
 27. този достоверен ли е
  https://bulgarianhistory.org/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прекалено политически коректни са, но безспорно изнасят ценна информация :)

   Изтриване
 28. Здравейте, бих искал да попитам, възможно ли е тези седем славянски племена влезли в съюз с Българите, да не са траки, а маджари, питам защото кято малак повлиян от историята в училище, за руси славяни и черни Българи, говорих със баба ми и тя казваше за дядо ми, че е маджар, не цащото е от маджарово, а защото в тяхния край така наричали русите хора.

  ОтговорИзтриване
 29. Господин Серафимов,следя публикациите Ви с нескриван интерес.Адмирации за положения труд и изнасяната информация,от Вас научих неща,които могат да спестят десетилетно ровене в материята.Връзката на българите с населявалите Балканския полуостров народи според мен и според Вас е неопровержимо съществуваща.Да,дедите ни са от хиляди години тук,ние още населяваме един истински земен рай.

  Господин Серафимов,наясно съм с това,че блогът е Ваш и Вие сте в абсолютното си право да публикувате или не определени коментари и то без да давате никому обяснения.

  Притеснително обаче е,че блогът Ви носи име "Истинската Българска История",а тук четем само и единствено за траки,траки и пак траки....Къде в пъзела е мястото на българите,да ,българите са траки....И дотам!
  Казано по друг начин,там,където няма тракийско присъствие,няма и българи....
  Господин Серафимов,в непубликувания от Вас пост представих частица от доказателствата,че хората,обходили целия свят преди незнайно колко хиляди години,са се наричали българи,а не каквото и да било друго.Не вярвам,че не сте попадали на такива находки за двайсетте години на задълбочено проучване и търсения.
  Предложението ми за съвместна работа с Ваши колеги ли Ви притесни толкова,че не публикувахте коментара ми,който по същество допълва Вашите тези,макар и от една по-различна гледна точка?
  Не заслужава ли внимание твърдението ми,че българите като народ предшестват тракийската цивилизация?Предоставих неопровержимо доказателство за това,мога да предоставя и още.
  Пишете за тракийски походи до Индия,Египет,Ирландия....Как само на болгите от всички стотици тракийски племена и народности хрумна да си правят презокеански разходки до Британските острови,Исландия, Америките и Австралия, в случая даже е излишно да споменем Азия и Африка и навсякъде да оставят следи,които никой не може с лека ръка да отхвърли,щом претендира,че разкрива Истинската българска история?

  Не открих Ваши материали,свързани с частта от историята на българските държави от Памир до Киев,или пропускам?
  Едно Ваше изследване би вкарало яснота по въпроса,България или Тартария беше на картата преди почти 2000 години?
  Съдбата Ви е дала шанса и възможностите да станете легенда.Ако я подминете...това означава съвсем друго нещо.
  Предполагам,че и този ми коментар няма да види бял свят.Но съм абсолютно убеден,че ще го прочетете и това ми стига.
  Разбира се ,мое право е в такъв случай да си направя съответните изводи.

  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 30. Господин Добрев, наричате се обикновен българин, но какви са съвременните българи, булга, на тюркско наречие смес с неясна генетика. Как е възможно, народ който не уважава националните си празници да има претенции за някакво мнимо минало величие. Да погледнем отминалият Ден на съединението на Източна Румелия с Княжество България, 6 септември. Всички предприемачи в България, които са откровени мутри налагат на работниците си да работят по време на националните презници. Дали им плащат съгласто КТ също е съмнително. И работниците, гордите наследници на траки, и всички "български държави" от уважение към миналото се трудят безропотно. Държавните институции, доколкото ги има са безучастни. Защо писането на простотии за "великите предци" предизвиква у примитивите психически оргазъм! Същите тези примитиви-роби, с робска психика, изобщо не се досещат, че трябва да имат достойнство, което ако се наложи да защитават и с оръжие. От уважение към Родината, от уважение към страната си. Сащото правят и чуждите фирми работещи в България, не уважават българските национални празници и работят в тези дни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Анонимен 7 септември 2018 г., 12:54 ч. ,

   омразата ви към българския народ направо блика от всяка дума която пишете. Тази омраза бих разбрал ако бяхте също толкова глупав,за колкото глупави смятате че са масите които така ненавиждате.Също бих разбрал омразата и ако не сте българин. Но ако сте,и ако сте трезво мислещ човек(на какъвто се правите,в предвид самоизвисяването си от масите).То човек само може да ви съжалява и упреква. Ако имахте интелекта и разумът за който претендирате,щяхте да видите очевидните причини за нехайството на народа към историята си,към историческите си личности ,и към всички знайни и незнайни войни или обикновени хора които са дали (съзнателно или не) живота си за да можете вие днес да се правите на извисен, над собствения си народ,човек.

   Не мисля ,че тук е мястото за разискване на тези теми.Поради простата причина,че самата система не позволява дълбоко разнищване на подобни тематики.А ,и реално отблъсква любопитството към историята ни на обикновения българин които може би се е озовал в сайта и с интерес чете една незнайна за него част от историята на България.

   Но набързо само ще вметна някой от най-лесните за назоваване причини.Които са : Капитализъм,Комунизъм(понеже двете са двете страни на една и съща монета,както някои се изразяват), и наложеното вече почти век виждане ,че етно държавите са нещо отживяло и днес трябва да живеем в мулти културно,мулти етническо,мулти религиозно,мулти сексуално общество,понеже виждате ли това е върхът на цивилизацията.Така реално ,неща като национализъм,национално или етническо самосъзнание, са врагове на този мироглед. Ако трябва да бъдем честни,единствената причина празници като съединението,освобождението и разните там дни за почит на загинали герой,биха забранени още утре ако нашите благородни,избрани от народа, демократични лидери,знаеха че тоя номер ще мине.Или ако знаеха ,че българите са малцинство. Ако смятате това за невъзможно,просто погледнете какво се случва в Америка.Американците(или по-скоро американското правителство заедно с малцинствата) свалят паметници на велики американски генерали или герои от гражданската война.Улици се преименуват,имена се забраняват.Общо взето за белите американци,които издигнаха този пуст и див континент,до една от най-проспериращите държави на света,им е забранено да имат идентичност.Та същото и у нас,а и в цяла Европа.Не бива да се гордеем много с военните си постижения,понеже това води до национализъм,не бива да се гордеем с народните си песни,танци или носии понеже това води до национализъм,не бива да се гордеем с природата си,понеже и това води до национализъм.А има някой кратуни които се опитват да казват че не трябва да се гордеем с българското си кисело мляко,понеже било "същото" като навсякъде.Казано на кратко,единственото което е позволено на българите е да изразяват един безкраен нихилизъм и ненавист,към собствения си народ,собствената си държава,дори към собствената им земя.Общо взето българите от 45 насам са подложени на една програма,целяща да заличи всякакво само съзнание и любов към народа.И четейки вашия коментар,явно са постигнали значителен успех.

   А за генетиката показва колко незапознат сте всъщност.А за името г-н Серафимов многократно е представял едно доста добро обяснение за въпросното име.

   Изтриване
  2. За онези които не допускат словянско/славянско присъствие, там "където били" античните елини, ето едно авторитетно мнение (от най-големия лингвист на ХХвек, Ф.Сосюр): "Before Latin, there is a period which Greek and Slavic share in common. So this involves the history of language families, as and when relevant."
   — Ferdinand de Saussure (https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/saussure.htm)

   Изтриване
  3. Всичко хубаво, но самата дефиниция „славянско присъствие“ е подвеждаща. Местното население са пеласти, роднини на траките, така че нищо чудно те да са говорили същия език. Понеже виждам, че използвате „марксистки“ източник, моля да обясните какво разбирате под понятието „славянски“, ако не сте съгласен с горното.

   Изтриване
 31. ==Старите славени са гетите, името славени се употребява от 2-ри до 7-ми век за хора обитаващи земите край долното течение на Дунава. ===

  ==Всичко хубаво, но самата дефиниция „славянско присъствие“ е подвеждаща. Местното население са пеласти, роднини на траките, така че нищо чудно те да са говорили същия език. Понеже виждам, че използвате „марксистки“ източник, моля да обясните какво разбирате под понятието „славянски“, ако не сте съгласен с горното.==

  А ето тук след 2.02. 00 как скитогетите "русоволоси" са изгомоли гърците от един стар град .
  И пак не мога да разбера защо казват че гърците са построили тези градове??

  Като цивилизацията на дъното на Черно море е част от предишна световна цивилзация.
  Те гръците не са построили Атина . че построят северночерноморските градове. И Плиска и Преслав сигурно все гръците са построили и надписали.
  Това че са нарекли складовете си за олива , а другия град не го запомних , не значи че така са се наричали градовете.Те гръцките пирати насред морето са произвеждали оливата и са строели корабите си от водорасли , и са деляли камъни да строят градове. Едни търговци с чужди стоки, които са си и днес. Търгуват с чужди артефакти. . .
  Те и генуазците към 1200 -та година пак са ги изгонили от тези места.

  А що са нарекли Византия , ИРИ , ами правилно са я нарекли , защото не е била римска империя.

  А колкото до езика , някой рече че нещо си било през росийския , ами той росийски е стария български език . От ония дни се приспивах с едно интервю на един човек , дето рече , що войни са водили римляните да наричат римска империя завоюваните земи да се наричат Римска империя . А езикът на старите българи се ломоти до Аляска.Некой да знае да сме воювали до Масква. Също рече че с езика се предава и начина на живот и мисленето . Само че ако днешните българи живеят в 21- век , некой ползват още стария език и старото мислене на българите.
  От лични наблюдения , знам с какво уважение се отнасят обикновените росияни към българите и как искат да живеят като нас . Последното с предната тема за качествата на българите и в частност за благородството им.

  Та те така те!!

  ОтговорИзтриване
 32. Доста интересни неща има в тези три есета, г-н Серафимов – нвърлете едно око
  http://bospor-issled.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/07/003yailenko.pdf

  ОтговорИзтриване