9.09.2018 г.

ТРАКИ, ИЛИ БЪЛГАРИ – КОЕ Е ПРАВИЛНОТО ИМЕ?Историята на народа ни започва много отдавна – не през прословутата 681-ва, когато уж са се смесили бледи северняци и азиатски пришълци, а повече от 6000 години преди това време. Да, на Балканите е станало смесване на няколко групи хора, но то е започнало не през Ранното Средновековие, а през далечната Каменна епоха. Не е известно как са се наричали предците ни по това време, но по-късно, през Бронзовата епоха, за тях е употребено името траки.Относно значението на този етноним все още се водят спорове. Едни учени смятат, че прототип за името траки, трябва да се търси в племенното название травси. Други са на мнение, че хората наречени най-рано траки са споменатите в египетските хроники от времето на Рамзес III страховити бойци познати като тереш. Намират се дори и изследователи, които виждат в името на дерзеите (дерзиките-дръзките) прототип на етнонима траки.

Трябва да се спомене и това, че по време на Бронзовата епоха е съществувало географско име Тракия, което е регистрирано в микенските архиви като ТE-RE-QE-WI-JA (Терекеуия). Това име обаче е важало само за една сравнително малка група хора, навярно само обитателите на земите край Бяло Море, познато и като Тракийско.

Пак през Бронзовата епоха, в египетските летописи са споменати същo пелесет, шерден, уешеш, текер, мешуеш. Поне за мен, това са древнобалканските народи пеласги, серди, веси (беси), тевкри, мизи. От тези названия става ясно, че племенните формирования, за които пишат Херодот, Страбон и др. са се оформили в един доста ранен период.Пеласги и др. техни роднини пленени от армията на Рамзес III - по Salimbeti, D'amato  http://www.salimbeti.com/micenei/images/seapeoples66.jpg

Трудно е да се отговори със сигурност – защо името траки е избрано за колективно название на нашите деди по време на Античността. Навярно това се дължи на факта, че дерзеите са съседи на гърците, които ползват названието траки за всички хора говорещи близки наречия до това на дерзеите.

След няколко века, по време на късната Античност, като колективно название на дедите ни става популярно името на бесите. Така са наричани всички хора спадащи към коренното население на Балканите, независимо от това дали действително са били беси, или пък дардани, пеони, трибали и др.


Gustav Droysen (1838 — 1908) - Allgemeiner historischer Handatlas in 96 Karten mit erläuterndem Text Bielefeld, Velhagen & Klasing 1886,   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Roman_provinces_of_Illyricum%2C_Macedonia%2C_Dacia%2C_Moesia%2C_Pannonia_and_Thracia.jpg/800px-Roman_provinces_of_Illyricum%2C_Macedonia%2C_Dacia%2C_Moesia%2C_Pannonia_and_Thracia.jpg

С настъпването на Ранното Средновековие името на мизите придобива популярност и започва да се употребява за старите балканци. Паралелно на мизи се употребява и названието българи, като то се налага като трайно, а и се превръща в последно колективно име на предците ни.

По принцип името българи е много древно. Със сигурност то е съществувало още преди Троянската Война, като дори е споменато от Омир. Става дума за свързаните с богът на войната Арес страховити бойци наречени флегии/Φλεγύες. За тях Робърт Дж.Бък смята, че трябва да бъдат причислени към тракийската общност.

На пръв поглед името флегии/Φλεγύες е твърде различно от името българи. Тук трябва да се уточни, че въпросното етническо название е документирано в далечното минало от гърците, чийто език е бил твърде различен. Истинското звучене на флегии/Φλεγύες е било по-скоро бльгии. От бльгии се развиват форми като болги, белги, бльгари и в крайна сметка, след векове развитие се стига до познатата на всички ни дума българи.

Съдейки по това, че дедите на южните ни съседи записват старомакедонските имена Билипос и Береника като Филипос и Ференика, можем да отсъдим, че по същия начин и тракийските лични имена започващи с Б, често са били променяни. Все пак, траки и стари македонци са хора от един и същ произход, говорещи изключително близки наречия. Нека не забравяме свидетелството на Хеланик (цит. от Arkwright) относно това, че мизите (които Хоматиан и др. наричат българи) се явават древни обитатели на Македония.

Като пример за трансформацията на нашето Б (от древното bh) във Ф при гърците могат да бъдат посочени паралелите: бивам-φύω, билка-φυτόν, бликам-φλύω, бърна-φάρυγξ, бял-φαλός, бук-φαγός, брат-φράτηρ, брана-φαρόω, бяг-φέυγω, бера-φερω, боя се-φόβος, бразда-φάρος, бреме-φέρμα, брод-φόρος. Ето за това не е никак странно, че бльгии е променено от гърците във флегии-Φλεγύες.

Тези хора са от групата на мизите, които още преди Троянската война са обитавали континентална Гърция и по всяка вероятност са хората дали името на река Пеней и планината Олимп (има друг Мизийски Олимп в Мала Азия). 

Възможно е бльгиите, чието име е променено от гърците на флегии-Φλεγύες да са били жреческата или благородническата прослойка на мизите и по този начин името им да е било престижно – факт обясняващ по-късната популярност на името и превръщането му в колективно име на всички наследници на древните балканци познати като мизи, траки, пеони, мимидони и т.н.

Сега идва въпросът – кое име трябва да употребяваме когато говорим за далечните си предци, какво трябва да кажем – траки, или стари българи? 

По принцип, най-удачното име за дедите ни от времето на Античността, Бронзовата епоха и по-ранни периоди, е древни българи. По този въпрос не може да има спор, но на лице е един доста сериозен пробем - нашата история е обезобразена от безсъвестни чуждопоклонници и спекуланти.

Българите от далечното минало бяха набедени за угро-фини, монголци, тюрки, а в последно време шепа получили титлите си по време на тоталитарния режим хорица, се опитват да наложат лишеното от логика вярване, че аспаруховия народ е дошъл от земите край Памир. От друга страна, старите балканци, които гърците наричат траки, биват охулени, очернени и обявени за изчезнали, или асимилирани.

В последствие на огромния брой тиражирани с фанатизъм лъжи, днес доста от нас са объркани и смятат, че старите българи са пришълци от Азия и нямат нищо общо с народа, от чиито среди произлизат велики хора като цар Резос, Орфей, Тамир, Залмоксис, Спартак. Ще мине време докато всеки сънародник осъзнае, че името българи е възникнало на Балканите, че по начало е ползвано от хора от средите на мизите и поради това в продължение на 1100 години, различни автори правят отъждествяване на българи и мизи.

За да разберем и приемем истината, трябва да минем през няколко важни фази:

1.Осъзнаване, че за изчезване на древното балканско население изобщо не може да се говори.

2.Осъзнаване, че името българи се е появило на Балканите и е обозначение на хора с особен статут, принадлежащи на групата на мизите.

3.Осъзнаване, че твърденията за идването на дедите ни от Азия са безсрамни лъжи създадени от чужденци и поддържани от чуждопоклонници и посредствени хорица, които не разбират, че вършат услуга на враговете на народа ни.

4.Осъзнаване, че дедите ни са имали няколко колективни имена – траки, беси, мизи, българи, като всички тези колективни имена първоначално са принадлежали на отделни групи и в последствие, поради различни причини са придобили популярност.

Когато лъжите на шепа спекуланти и объркани хорица бъдат разобличени, ще стане ясно, че ние сме потомци на най-древното цивилизовано население, на тези хора, които са създали най-ранните градове на Европа, на гениите, изобретили колелото, писмеността, най-ранния точен календар и са разпространили знанията по металургия, организирано земеделие и скотовъдство в Европа. 

Разбере ли се, че тези, които Омир нарича мизи и траки, по-късно Хоматиан назовава българи, вече можем да изоставим приетият от историци и езиковеди термин траки и да наречем със спокойна съвест Орфей и Залмоксис древни българи.121 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Точно, ясно, навреме! Браво, добра работа Павеле!

  ОтговорИзтриване
 3. Ама наистина е много хубаво обяснено, за което държа да Ви изкажа искрена благодарност! Делян Манев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Манев, всичко може да се обясни точно и ясно, но не всеки има желание, а и интерес да го направи. Аз не завися от никого, не съм на държавна служба, не ме е страх от мнението на колеги и шефове...и май си личи :)

   Изтриване
 4. Набий си в кратуната това: българите са к-и-м-е-р-и-й-ц-и! Ясно ли е бе Серафимов, или може би трябва да повтарям като на дебил?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кимерийците са древнобалкански народ, един от многото. Да се твърди, че българите са потомци само на кимерийците е равностойно да се каже, че само шопите са българи.

   Изтриване
 5. А бе поднесено е добре, но са малко интелигентните българи и не виждам как чалгализиран дебил ще се трогне и ще разбере посланието ти. По-добре се откажи от блога и си гледай кефа защото битката е загубена моето момче, късно си се родил, просто няма как да стигне мошениците, causa perduta.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не подценявайте българина! Не отричам, че чалгата осакати голяма част от младото поколение, но пък останаха и много читави. Не е редно да ги приравняваме с тези, които не виждат на педя от носа си.

   Изтриване
  2. Ами точно поради това настоящият блог е предназначен за интелигентните българи, а не за чалгализираните дебили. Но ми прави впечатление, че в последно време броят на първите чувствително се увеличава, което говори, че трудът на Павел дава плодовете си. А то вече и западните европейци не са предишните, а все повече стават „кафе о ле“!

   Изтриване
  3. Прав сте - и за едното, и за другото.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. Споделям мнението, че траките са българи и от най-дълбоки времена населението на нашия район са нашите предци. Но е вярно, че част от тях са били на изток, за да получат гените на 5-тата раса, минавайки по южния път през Мала Азия, Иран и т.н. и се връщат по северния път - земите на бившите съветски южни републики.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Част от дедите ни са стигнали до Индия и Китай, това не бих оспорил. Преди време четох, че част от нефрита намерен край Троя е от Китай, не е изключето дедите ни от Средна Азия да са имали търговски контакти с роднините си от Троада.

   Изтриване
 7. Павка, като обясняваш значението на наименованието „траки“, случайно направих връзка със значението на „арвиати“, което по твое мнение принадлежи на дедите на нашите роднини илирите. Не намираш ли, че сходството е доста логично?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арвиати означава разрушители, бойци, докато за траки все още се спори какво е значението. Ако приемем, че Терекеуия е име ползвано от дедите ни и траки не идва от дерзеи, то траки може действително да се обясни като бойци, тези, които бият. Украинският език е запазил един интересен глагол, който обяснява тракийското лично име Торкос, това е торкати-удрям, той отговаря на нашия търкам.

   Изтриване
  2. Съгласен съм с варианта: "торкати-удрям". Пример от народната песен: "Тракала Донка престилци". При тъкането се чува звук от удрянето. Другия възможен вариант е "траг"(хърв.)="trazar"(cat.)= "trace"(fr.)= СЛЕДА. Смисъла е: "народът, който оставя СЛЕДИ (постройки,записи, знаци)"

   Изтриване
  3. Преди да приемем, че Терекеуия действително е Тракия и името на дерзеите не е прототип на траки, е нужно да имаме налице повече микенски документи с името Терекеуия и др. Плочицата с географското име е фрагментарна и информацията, която дава е под въпрос.

   Изтриване
 8. Да,древните българи е добро име и може да се стремим да го използва всеки.Иначе за преход не знам,дали не е трако-българи подходящо,защото много оше не могат да осъзнаят,че българите сме траки.От друга страна така се запазва и връзката с другите тракийски родове или на-роди,като тези на румънците да речем или албаннци или сърби ,макар,че за румънците е ясно,че в по-късни времена голяма част са говорили на нашия език,но и сега те имат много наши думи.Ами и северните гърци и турци,които в голямата си част по гени са българи.Хърватите са си братски народ.Може би така по-лесно ще се прокара истината,че те са част от тук и първата Причерноморска цивилизация реално е започнала предимно по нашите земи,а те,земите ни са били в даден период почти целите Балкани и още на изток и север и запад, тракобългари са и хората на Ахил,сдпоред Малала,знчи и самият Ахил,който няма да поведе чужда войска.Но и арената на битките му-Троя е тракийски град.Българи е късно понятие ,т.е.име в точно този си вид,но е възможно,да го разширяваме..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не беше дезинформацията, а и преченето от определени кръгове, до сега повечето от нас щяха да знаят истината. Нищо, каквото и да правят мошениците, те могат само да забавят истината, не са в състояние да я спрат, или потулят, просто няма как да стане.

   Изтриване
  2. г-н Анонимен,9 септември 2018 г., 21:25 ч.

   Това са мой разсъждения,но аз смятам Румънците за един вид Българи.Причината е проста: до колкото знам Дакия е била населена с траки. При основаването на държавата ни(освобождението както понякога намеква г-н Серафимов),точно тези територии са заети от тази нова държава.Дори тези територии ревностно са били част от тази държава ...горе долу до края на първото българско царство.След това започваме да виждаме тази територия да се отцепва като "друг народ". Навярно това става от една страна с пристигането на нови племена на територията или заради римска пропаганда,или пък тези някогашни тракийски племена отново настояват за независимост.Но факт е ,че днешните Румънци могат да претендират за наследници на траките,даже...могат да претендират за наследници на първото българско царство.До колкото знам...има хора и среди в Румъния които дълбаят в забранената им история(понеже до колкото съм чувал,те учат средновековната си история от към близо 12-13в нататък).Веднъж г-н Серафимов беше споменал,че румънският в края на 19 началото на 20-ти век се е състоял от близо 80% думи от български произход и едва 20% от латински.Докато днес е обратното с 20-български и 80-латински.Миналата година бяхме на море с едно семейство от Румъния-говорихме на английски но те с удивление споделяха колко много общи думи имаме(понеже това не беше първия им път на почивка в Българиа).Думите които изреждаха бяха изцяло свързани с бита на обикновения човек.Кеото мен ме води на мисълта,че дори и да е имало латини,те са били онзи малък властващ елит,докато масите са били от тракийски-български произход. Разбира онези румънци търсещи истината за техния народ, също като нас срещат отпор,понеже това е в противоречие ,че са латини(древни римляни).Но тази идея ,че са латини ,аз не знам все още кога се появява. Лично смятам,че тя се заражда и пропагандира с идеята да се спре настъплението на Русия към Балканите.Русия приемайки пан-славизма като идеология,и използвайки я за разширение на границите си,с идеята че "освобождава" поробените братя славяни,реално може да има териториални претенции за огромна част от Балканите.Една голяма империя на изток не е добре за запада(да не забравяме,че Великобритания има описана идеология която цели да не позволява на никоя континентална държава да се превръща в доминираща континента сила,следователно и виждаме Великобритания редовно да е на страната на разделението в континента). Следователно се появява и Румъния която сякаш отрязва северните "славяни" от западните.Винаги ми е било интересно защо когато гледаме карти изобразяващи "славянските" държави.Румъния стои напълно не на място,без никаква логика.Заобиколена от "славяни" а реално тя няма нищо общо със славяните,даже претендира за древно римски произход(латински) в територии които в много малък пердиод са били управлявани от първата римска империя.А най-странното е ,че исторически тези територии са били отбелязвани като територии на "славяни" или "траки". Тоест нещо не се връзва. Слава богу на помощ идва генетиката. И една простичка карта за ДНК композицията на всяка държава показва следното : Украйна,Румъния,България,Сърбия,и до известна степен Хърватия имат едни и същи маркери,но в леко различни пропорции,и разбира се малки примеси от други европейски държави.Но като цяло това говори за един и същ етнос,но развиващ се в различни територии.

   За съжаление обаче пропагандата е силна,като е добре подсигурена както със финанси,така и с политическа и интелектуална сила.Та едва ли ще видим скоро Румънците да гледат на нас като на братски народ.Примера с Македония е повече от достатъчен за да изобразим силата на тази пропаганда.Един народ който говори на български,има български бит и култура,български традиции и има направо 100% идентично ДНК,твърди ,че македонците не са българи и българите не са македонци.

   Изтриване
  3. Г-н Невенов, споделям напълно вашите разсъждения за "отцепва"-нето на румънците от трако–българската общност.Аз мисля, че този процес започва с качването на княз Борис| на престола и с отказа му от Сирмиумския символ на вярата и приемането на "православния", Никейския символ.Може и да греша, но през Средновековието основните институции, които се крепи държавността са институтът на владетеля и църквата/религията/ и болярството. Личността и личният авторитет на владетеля е бил от особено, сплотяващо значение за държавността по онова време. Затова той се е избирал от съвета на боилите, необходимо е било болярите да стоят зад него. Но княз Борис сяда на престола не по избора на българската аристокрация, а с помоща на армията/Исбул/, което днес наричаме военен преврат. Нормално е тези български боляри от земите на север от Дунава, които са живели 5 века повече в условията на българска държавност, отколкото тези от земите на юг от Дунава, да бъдат с по-чувствителни към традициите/държавността/. Затова според мен представлява интерес едно изследване за това от кои земи са били избитите от княза, в опит да укрепи властта си, български болярски родове? Мисля, че повечето от тях трябва да се били от северните територии. Пак в опит да закрепи властта си и да отслаби външния натиск върху отслабената от тези вътрешни събития България е и "покръстването", което Г-н Серафимов според мен правилно счита за промяна на Символа на вярата. Разклащането на тезе две основни държавни институции, на владетелската власт и църквата и свързаните с това промени в традициите, неминуемо се отразява върху стабилността на държавата и откъсването на много български области. Разбира се това е продължителен процес.Естествено е този процес се е ускорил след смъртта на цар Петър и завършва със загубата на българската независимост. Има и едно друго съвпадение във времето на две важни исторически събития. През 1018г. когато България изчезва от политическата карта, управляваните от българска владетелска прослойка маджари се обединяват. Владетелят на Панония, крал Св.Стефан/Ишван/ със сила "убеждава" своя чичо, Дуло/Дюла/, управител на Трансилвания да се обединят в едно царство/кралство/. Унгария вече граничи с ИРИ, а не с България и трябва да мисли за сигурността на тази граница. Тогава с по-голяма скорост започва да тече и отделявето на унгарските земи от българщината. Приемането на католицизма/латински език/ и новите политически реалности в Европа окончателно заличават спомена за българското начало на унгарската държава. Остава само културното влияние и повечето стари думи в земеделието и тогавашните занаяти. Идването на турците също продължава да отделя Влашкото и Молдовското княжество от българите, живеещи на юг от Дунава. Европа наистина настоява пред султана да спре руските имперски амбиции със създаването на Румъния, обединявайки Влашко и Молдова в нова държава. По лошото е обаче поставянето на престола на фанариота грък, Александру Йоан Куза, първата работа на когото е да забрани българският език като книжовен в Румъния. Отделявето на тези територии е дълъг процес, в който важен двигател са били интересите и оцеляването на българската владетелска прослойка в тези земи, а и не само там. Рибата се вмирисва откъм главата, особено в онези времена. Можем да се "сърдим" само на себе си. Всички империи се разпадат, имат определен живот. Българската не е изключение. Цяло чудо е, че още я има България имайки предвид нейната древност. Та САЩ и Русия са по на 200-300 години. Британия се разпадна, а опитите на комшиите да възродят една друга разпаднала се империя няма да имат добър край. Възраждането на страната ни има нужда от целенасочените действия на малък брой ентусиасти 0,5-1% от населението. Според тъжния исторически пример, по един с едно око на сто ослепени, за да ги води.

   Изтриване
  4. Богомил10 септември 2018 г., 14:16 ч.

   Интересна теза но малко не се връзва.Понеже...Ако насилственото приемане на православието е бил такъв проблем,защо тези земи чак след Симеон биват "загубени". После ако по тези земи е започнало налагането на католицизма,защо днес мнозинството от Румънците са православни християни.
   За другите неща не мога да коментирам.Освен за САЩ и Русия.Русия като империя може да е държава на 300-400 години,но това не означава ,че преди това там е било пустиня.Знаем за Киевска рус(макар и това да е дело на украинците а не на московитите).А САЩ е наследника на цяла Европа.Народите заселили Северна Америка произлизат от народи древни почти колкото нашия.Идеята ,че те едва ли не са по-некадърни или глупави или не знам си какво,а ние сме нещо повече от тях,понеже сме си запазили идентичността в продължения на 1-2 хилядолетия е малко глупаво.Да, постижение заслужаващо адмирации...но реално тази древна култура(която би трябвало да е и невероятно мъдра) днес къде е ?Никъде.Слушаме послушно какво ни казват тези "нови" според вас култури. Не изпадам в американо или русо-филство,но нека не омаловажаваме постиженията на другите народи,с цел да се правим на нещо повече,особено когато в момента не сме. Всеки път когато видя коментар с подобен намек,се сещам за думите на Буда,че когато обиждаш и хулиш вярата на някой,това само говори негативно за твоята собствена.
   Тоест нека да засрамим американци и руснаци ,не с думи или присмиване, а с дела.

   Изтриване
  5. Господин Невенов, съгласен съм с коментара ви от 10-ти, но с този от 12-ти септември категорично не! Недопустимо е когато се обсъждат историческите процеси и събития да се ръководите от лични пристрастия и емоции.Четете внимателно! Фактите са важни. Най-малкото човек като мен може да хули "вярата на някой" или да "омаловажава постиженията на други народи". Затова никога не го правя. Напротив, стремя се да доказвам, а такъв е и моя вече доста дълъг житейски опит, че всички земляни са еднакви, ако съумеем да си обясним културните, религиозните и други различия. За мен най-важна е добротата, а не расата, религията, произхода и още по-малко материалното положение на отделния човек. Моля прочете по-внимателно. Аз говоря за налагане на католицизма в маджарските земи, а вие екстраполирате думите ми за православна Румъния. Грешно сте разбрали. Аз не съм писал кой народ колко е древен, моля проверете. Писъл съм за живота на империите, а не за отделните етноси в тях. Кои са стари и кои нови. Какво съм сбъркал? Изложил съм фактите. Нима фактите са обида? А къде е "тази древна култура"? Господин Невенов вие сериозно ли питате това? Та именно блогът на Спароток дава голяма част от отговора на този въпрос. Четете и мислете!
   Господин Невенов, не съм писал за "насилствено приемане на православието", въпреки, че фактически е така. Да, темата е чувствителна, но става въпрос за история, а не за лични предпочитания. Писал съм за насилственото завземане на престола и свързаните с него вероятни събития, които трябва да се изследват. Вие как мислите, фактът, че православните разрушават 900 първохристиянски храма по нашите земи/Ас.Чилингиров/, разрушаването на Юстиниана прима, обявяването на народа ни за варварски и еретичен, унищожението на древната ни писменост и паметниците от древността, изгарянето на богомилите и т.н. дали " е бил такъв/разбирай съществен/ проблем", както мислите вие? Спомнете си преименуването! Защо "тези земи чак след Симеон биват загубени", питате вие. Първо това е процес, а не еднократен акт. Второ, не знаем колко от тях са се отделили от контролираното от българите землище преди Симеон. Трето, важни са интересите на всеки отделен болярин. Факт е, че Симеон е имал големи трудности с този проблем. Известно е, че владетелят на част от Трансилвания, Салан, който е роднина на Симеон, го е молил за помощ, защото маджарите/под властта на българска аристокрация/ са го притеснявали и нападали. Симеон не се е отзовал на молбата на роднината си. Защо? Явно е имал по-важни дела и проблеми. Кои са те? Господин Невенов, днес българите като нация сме в незавидно положение. Но аз лично, съм учил, живял и работил дълго в чужбина и контактувам с много чужденци. И знаете ли, десетки пъти съм доказвал професионализма си. Затова и чужденците ме уважават. А колко други мои роднини, познати и колеги имат деца доказали се пред света? Много! Съжалявам само, че в младостта ми не познавах така историята ни, както сега. Затова още един път изказвам възхищението си от работата на Спароток, да е жив и здрав и да не губи мотивацията си. Той не "хули" и "омаловажава" постиженията на другите, но твърдо защитава нашите! А чужденците няма да "засрамим". Дела, дела и пак дела до окончателната победа на......, каквато беше риториката по тоталитарно време. И нека г-н Спиридонов помни какво е казал Макс Планк:" Новата научна истина не побеждава посредством убеждаването на нейните противници в правотата си. Просто минава време и противниците на новата идея измират, а новите поколения я приемат за достоверна и естествена". Заради новото поколение работи Спароток. Хвала!

   Изтриване
 9. Моят отговор е Траийски Българи (Одриско Царстви)

  ОтговорИзтриване
 10. Объркана съм, това което учихме и вярвах се оказа лъжа.Не мога да споря защото не съм историк а и в статията открих доста логика.Да се надяваме, че името българин ще заеме достойно място в историята.Успех в откриването на истината!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И аз бях объркан, после огорчен, а накрая и гневен защото осъзнах как безсамно са ни лъгали. Уверен съм, че във века на информацията, родолюбивите българи ще успеят да извадят на бял свят истината за миналото ни.

   Изтриване
  2. Докато следвах история по Испански земи и изучвах Рим и Иберия, един ден ми се появи възрастен учен човек по темата и каза: ти като българин трябва да знаеш че си част от европейската цивилизация о тепърва следва да се докаже по световен мащаб. Осъзнах как други хора извън балканският полуостров се интересуват и знаят повече ор самото ни население. Но не се предавайте. Има шанс и за други поколения... :)

   Изтриване
  3. Иронията е, че наистина хора в чужбина знаят за постиженията на дедите ни повече от нас. Какво да се прави когато тук, в университетите ни не се провежда обучение, а индоктринация. Кой да обясни и кой да разбере, че и да предаде по-натам?

   Изтриване
 11. Продължавай да изобличаваш мошениците, който има ум в главата, ще те разбере, а за другите не се притеснявай, добиче се води и със сено и с пръчка 😉

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Докато мога, ще продължавам да изнасям алтернативна информация. Хубавото е това, че са доста тези, които лесно прозират истината след запознаване с новите данни :)

   Изтриване
 12. Само напред Павка. "Постоянството побеждава" - стара българска поговорка.

  ОтговорИзтриване
 13. Радвам се за тебе, Павле! Ти пося семето на истината и съм убеден, че то е здраво вкоренено у многобройните ти привърженици, които никога няма да отстъпят на лъжите. Пред логичните взаимовръзки от обширния доказателствен материал всякакви по-нататъшни манипулации са безсилни!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, когато разумният човек види новата информация, той прави свое заключени. Това е причината манипулаторите да крият дълго време ценна информация, а и да се опитат да я компрометират когато излезе. Това е разбира се безмислено, невъзможно е истината да бъде спряна.

   Изтриване
 14. Много думи не означаващи нищо. Нито е ясно кои са тези траки, нито кои са тези българи и имат ли нещо общо. Желанието е голямо но няма данни господин Серафимов. Значи Курт-Кубрат е тракиец! Щом като сме по-велики от Шумер, няма какво повече да се каже. Може би и в Шумерски или Асириски източници са споменати българите-траки! И как така всички наши тракийски-български източници са унищожени. Кои са тези, които толкова ни мразят. Напъни да се докаже нещо, за което днес няма конкретни данни. Може би в бъдеще и да се намерят, но при сегашните данни няма нищо точно. Защо например и част от населението на Татарстан, наричащо себе си булгари, да е тракийско, въпреки, че са с мопголоидна външност. Много по-пряк паралел от флегии.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отиди в Татарстан и намери такова население. И тогава пиши глупости

   Изтриване
  2. Драги, вие сте откровен лъжец. Като се погледне картата е ясно, че в Татаристан е възможно да живеят и хора с монголоидни черти. Но основното население няма нищо общо с монголите! Още по-малко тези, които се наричат българи имат монголоидни черти. Човешко е да искаш да си наследник от една успешна военноплеменна аристокрация, наложила своето културно влияние върху много други народи, от чувашите, та чак до маджарите.Нима Ирина Шейк има нещо монголско? Разбира се примерът с една личност е несъстоятелен, но в случая слизам на вашето ниво. А ако не можете сам да разберете кой ни "мрази", то какво правите в този блог? Та вие още не можете да поставяте знака"?" там където трябва. Още не можете да питате, а вече давате отговори. Имената са символи, форма и се променят многократно във времето, но съдържанието, същността е много консервативна/даже войнстващото православие не е успяло да промени много от обичаите ни/ и се променя бавно, достатъчно бавно за да можем да проследим чии наследници сме.

   Изтриване
  3. До Анонимен 10 септември 2018 г., 0:51 ч.

   Не аз, а Харалд Хаарман, Марко Мерлини и др. стигат до заключение, че писмеността от Винча, Градешница, Караново и т.н. е с 2000 по-стара от писмеността на Шумер и Египет. Препоъчвам Ви: H.Haarman, Das Rӓtsel der Donauzivilisation, Die Entdeckung der ӓltesren Hochkultur Europas, Verlag C.H.Beck, München, 2011.

   Препоръчвам и това: H.Haarman, Enfürung in dei Donauschrift, BUSKE Verlag, Hamburg, 2010.

   В Асирийски източници се съобщава за имащото безспорно тракийско име селище Ispili bria. В асирийски документи се среща и етнонима палашту-пеласги.

   Няма Курт, нито Кубат, правилното име е Кроват, а то е сродно на тракийския етноним кровизи. Кроват се обяснява със стблг. кровъ и притежава значение пазител.

   Изтриване
  4. Данните от дългогодишните изследвания в пещерата “Козарника” край Белоградчик показват, че в България са най-старите следи от човешка дейност в Европа.
   Тези следи са на около 1.5 милиона години и са почти два пъти по-стари от смятаните доскоро за най-древни останки от испанската пещера Атапуерка
   От ТУК се ражда Европа ! Конска кост отпреди 1.5 милиона години с резки,смятани за първата символична изява на хората в Европа, - ето гледай . Какъв Шумер,какъв Египет могат да се сравняват???
   http://www.pamettanabulgarite.com/page/1-5-1

   Изтриване
  5. Много е алтернативната информация, малко са смелите учени...или май ги няма никакви...

   Изтриване
  6. Към господата Ilko Ilko 10 септември 2018 г., 7:38 ч. и Богомил 10 септември 2018 г., 10:17 ч.
   Господин Илко, 12 години работих и живях между реките Волга и Кама, както и в казахската степ и пустини. Така, че говоря това кото съм видял и чул от местното население. Това, че голяма част от населението на Татарстан е метисно, сиреч смесено със славянски ген е видно веднага. Виждал съм и синеоки и руси чукчи, но това не значи, че чукчите са славяни. Толкова за "глупостите". Попълнете знанията си по генетика.
   Господин Богомил, обяснете ми конкретно в какво се състои лъжата ми! Както написах по-горе, населението на Татарстан е метисно, сиреч смесено с европеиден славянски ген. Но има и откровени монголоиди. Те не се наричат българи или болгари, наричат себе си булгари. Пишете за модела Ирина Шейк! Истинското й име е Ирина Валериевна Шайхисламова. Баща и е татарин, но майка и, и баба и по бащина линия са рускини. Типичен синеок метис. Прегледайте знанията си по генетика.
   И не се опитвайте да ме учите на граматика.
   Аз много добре зная кой ни мрази и нееднократно съм го писал в блога на господин Серафимов, но защо ли мнението ми не е получило публичност! Аз не питам, а иронизирам несъстоятелните според мен твърдения.
   Не разбирам какво казвата с: "Имената са символи, форма и се променят многократно във времето, но съдържанието, същността е много консервативна/даже войнстващото православие не е успяло да промени много от обичаите ни/ и се променя бавно, достатъчно бавно за да можем да проследим чии наследници сме." Учудващо наричате православието войнстващо. Значи според Вас, както мисля и аз, не можем да проследим чии наследници сме. Тогава, защо е това обвинение в лъжа.
   И ето част от претенциите на "българите" от Татарстан: „Джагфар тарихъ“ (на татарски: Җәгъфәр тарихы или Cäğfär Taríxı) — в превод "История на Джагфар", е спорен текст, претендиращ, че е компилация от ранни исторически материали за прабългарите, хазарите и други евразийски номади. Той говори за много личности и исторически събития, за които липсват свидетелства от други източници. Например, в него се споменават хазарските владетели от средата на 7 век Халга и Кабан, които липсват в ал-Табари, в Кембриджкия ръкопис и в Хазарската преписка или в който и да е друг запазен документ. Макар някои историци да приемат частичната автентичност на „Джагфар тарихъ“, преобладава мнението, че това е фалшификат от 19-20 век, съдържащ смесица от реални данни и измислици. Според защитниците му „Джагфар тарихъ“ е написан около 1680 г. в някогашното Казанско ханство по заповед на сеид Джагфар. Те смятат оригинала за изгубен, като текстът е запазен само в руски превод, за който се твърди, че е направен от Ибрагим Нигматулин (1916-1941 г.). Той е публикуван за пръв път през 1993 г. без научен коментар.
   Според нейния издател, Фархат Нурутдинов, оригиналът се е пазел в библиотеката на Булгарската ислямска духовна академия в Казан. При погрома над нея в 1884 г. той е унищожен, но оцеляват преписите от студенти на ваисовското медресе „Булгария“, които под ръководството на Сайфуллин в 1887 г. са пренесени в Петропавловск. Текстът, написан на "тюрко-булгарски" (езика на волжските българи) с арабски букви е преведен на руски език в Петропавловск от чичо му Ибрахим Мохамед-Каримович Нигматулин (1916—1941), който е направил това, за да го спаси от акцията на НКВД за конфискация и унищожаване на старите ислямски и други документи с предполагаемо религиозно съдържание.
   Забележете, "Текстът, написан на "тюрко-булгарски" (езика на волжските българи) с арабски букви....". Къде е тук се говори за тракийско, славянско наречие!

   Изтриване
 15. Чета ви с интерес, но имам един въпрос. Кога ще напишете статия в която да свържете научно и с факти Траките и Етруските? Пределно ясно е, че не са местно население с чуждо влияние, а дори и да има молко истина в това твърдение, то влиянието е тракийско.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам работа на тази тема - МИСТЕРИЯТА НА ДРЕВНИТЕ ЕТРУСКИ

   Вижте тук, дано да Ви допадне http://sparotok.blogspot.com/2015/04/blog-post_15.html

   Изтриване
 16. Чета Ви с интерес. Научавам много неща от Вас. Ще напишете ли нещо за Дентелети и Дентелетика. И ако знаете нещо за последния управител на Велбъжд, който се е казвал Стефан или Юсуф.

  ОтговорИзтриване
 17. Чета Ви с интерес. Научавам много неща от Вас. Ще напишете ли нещо за Дентелети и Дентелетика. И ако знаете нещо за последния управител на Велбъжд под името Стефан или Юсуф.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Иванов, информацията за дентелетите е оскъдна, а и те не са замесни във важни исторически събития. Тук можете да намерите малко данни:

   "DENTHELE´TAE (Δενθηλῆται, Strab. vii. p.318; Δανθαλῆται, Steph. B. sub voce Denseletae, Cic. in Pis. 34; Plin. Nat. 4.11), a Thracian people who occupied a district called, after them, Dentheletica (Δανθηλητική, Ptol. 3.11.8), which seems to have bordered on that occupied by the Maedi towards the SE., near the sources of the Strymon. Philip, son of Demetrius, in his fruitless expedition to the summit of Mount Haemus after rejoining his camp in Maedica, made an incursion into the country of the Dentheletae, for the sake of provision. (Liv. 40.22.) (Comp. Plb. 24.6; D. C. 51.23 ; Leake, Northern Greece, vol. iii. p. 474.)"

   http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064%3Aalphabetic+letter%3DD%3Aentry+group%3D3%3Aentry%3Ddentheletae-geo

   Изтриване
 18. Гърците нямат буквата Б бира се изписва като μπύρα

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Речта на гърците се е променяла постоянно. Докато в началото езикът на дедите ни е бил напълно непонятен за дошлите от Африка данайци, то в последствие те го научават. След време, с асимилирането на голяма част от дедите ни, гърците усвояват все по-добре древния език на предците ни.

   Тези неща обясняват защо в една епоха гърците представят Б с Ф, а в друга с μπ.

   Изтриване
 19. Ако наистина не ви е страх от критика, вярвайки, че сте на прав път, тогава моят коментар не би трябвало да ви притесни и се надявам да го допуснете!
  1 Казвате - името траки е за малка част, живели по брега на Егейско море - съгласен, съм. Значи трябва да се види дали микенците са правили разлика между тези траки и хората обитаващи на север от тях до и отвъд Дунав, ако са им били познати. Аз предполагам, че името траки се налага над другите племенни групи по чисто сравнителен принцип, тъй като древните автори описват народите, започвайки от най-близките до тях и по пътя на сравнение причисляват една или друга група към предишната или ги разграничават, като най-общо ги делят на келти, траки и скити, по-късно и сармати, предполагам, доколкото езикът и обичаите са изглеждали близки за авторите, но за пълна идентичност и самопричисляване към една или друга група е трудно да се говори. За външни наблюдатели тази еднородност, и това може да се обясни с факта, че разделението на езиците от индо-европейския е сравнително скорошно явление 2-3 хил г пр.н.е за славянската група, германската дори се смята за по-млада
  2 Беси, станало име за вички траки - няма никакви данни за това, нито пък, че името на мизите се е ползвало на юг от Стара планина или на север от Дунав като всеобхватно за други тракийски племена
  3 Казвате 'Паралелно на мизи се употребява и названието българи, като то се налага като трайно, а и се превръща в последно колективно име на предците ни.' - българи се използва за други хора на Балканите едва след 5 в, когато се появяват на Балканите, но не и преди това, значи тъждеството не може да е вярно или трябва да посочите причината за промяна на името / самонаименованието
  4 В гръцката митолигия за флегиите се твърди, че са заличени от Зевс защото са унищожили храмът на Аполон в Делфи. Няма данни, че която и да е част от мизите се е наричала флегии, нито, че те са 'избягали' от Зевс на север, още по-малко отвъд Дунав. Има един голям недостатък - Българ е двусъставно име и вие не давате никакво обяснени как към едносъставното Флег=Б(х)лег, се е прикачило -ар и как тези хора смесени с други или в изолирана група стигат до Черноморските степи и образуват Стара Велика България, чието съществуване вие явно игнорирате и съзнателно обричате на забвение, и която вече е съществувала по времето, в което твърдите, че провинция Moesia Superior е преименувана на Българя!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Искате да публикувам коментара Ви, а не знаете елементарни неща. Как да няма данни за това, че беси е станало колективно име. Ето цитат от В.Бешевлиев:

   "От всички тракийски племена най-дълго време се е запазило името на бесите, което станало общо за всички траки, и се среща чак до VI в."

   http://macedonia.kroraina.com/vblit/vb_8.htm

   Изтриване
  2. От представената от вас връзка се вижда - 'От всички тракийски племена най-дълго време се е запазило името на бесите, което станало общо за всички траки, и се среща чак до VI в. [308]' а в бекежките под линия - 308. Сведенията за бесите са събрани y W. Τοmaschеk, Thraker I, 72—79, D. Detschew, Spr. 57—59 и Γ. Кацаров, Тракийските беси, ИИД VI 1924, 31—47. Горното изложение почива главно върху изворния материал в тези съчинения. - Аз не успях да открия електронни копия или снимки на тези статии, ако може да съдействате. Дотогава смятам, че не може да се говори за разпрострнение на етнонима на бесите над тракийските племена отвъд Стара планина, още по-малко отвъд Дунав, доколкото са останали непроменени такива.

   https://dveri.bg/xcr4h - Св. Никита Ремесиански и християнизирането на беситe - тази статия показва, че вероятния превод на библията на бески език е за строго ограничен кръг от хора, които не са разбирали светото писание на латински, и не е имало за цел, нито доказателства, за ползване на превода сред други тракийски общности

   Ако може с отговор или нова тема да ни обясните, как флегиите са стигнали Черноморските степи и образували Стара Велика България и как това кореспондира с преименуването на Moesia Superior или по-голяма територия, в провинция България

   Изтриване
  3. Цитат от "Енциклопедия тракийска древност" 1993, съставена от нашите най-добри специалисти: "Упоритата и самоотвержена борба с римляните създава на бесите репутация на "най-дивото", 'жестоко', тракийско племе. Така тяхното име става нарицателно и се налага в римската литература като синоним на войнствено, непокорно тракийско население. с това име изглежда започват да назовават траките изобщо... В този дух следва да се възприемат и сведенията на Павлин Нолански, за покръстването на бесите от епископ Никита, където по-скоро се имат предвид изобщо траките. От подобен род са и данните за св. Теодосий за особен храм, в който "бесите отправяли на своя език молитви на общия за всички ни Господ". и т.н. Този храм впрочем, се намирал край бреговете на река Йордан.

   Изтриване
  4. Г-н Киряков, учудващо е вашето упорство да се правите на автохтонист и в същото време да не вярвате на тази теория, защото сте възпитаник на казионната наука. Нещо не е наред при вас, трябва да си изясните нещата.

   Изтриване
  5. Хайде малко свидетелства за българите.
   1.В Илиадата Ахил пристига начело на 3000 души мирмидони,сиреч българи.Първо обаче е отишъл до Таримската котловина да ги вземе,допълнил е отряда през Иран и ги е въоръжил край Волга.
   Това е около 1200 г.преди Христа.
   2.Знакът IYI многократно e намиран на Балканите още от новокаменната епоха .Каква е връзката на този знак с българите ли?Розетата от Плиска устройва ли ви?Турците си го припознават като племенен символ....за какви турци става дума преди 6000 години.....и кой им го занесе....За троичните ни знаци и свастиките из цяла Азия да не говорим.
   3.Като стана дума за Розетата,какво правят нейните седем лъча по сватбените облекла на берберите в Африка,дойдоха да си ги снимат и понеже са много красиви и няма нищо писано по тях,си направиха бижута за булките,нали....
   4.Как така точно съвпаднаха мотивите по българските шевици и носии с чилийските и палестинските...ха де?
   До Палестина откъде се отива по-бързо : от Балканите и предна Азия,или от Таримската котловина ? А до Чили се стига за два дена на кон,нали така?Маите нищо за коне не са споменавали,а за високи, бели, рижи и брадати богове,дошли на лодки и изведнъж да видиш ти каменни постройки,златни украшения и даже имаше каручка с цели колела по старите списания,но малка,вероятно играчка.Така и не разбрали горките маи какво точно им носят.
   Същите мотиви и орнаменти по шевиците и килимите има и във Волжка България.Изконно чукотски,мдаа...
   5.Цар Калоян беше от стар римски род,а Аспарух изгони римляните по силата на родовото право май....На кой род e това право-Бактрийския,тюркския,монголския,хунския,или мадагаскарския?!?!
   6.Към снимките на съкровището от Наг Сент Миклош се мъдри и една мъничка снимка на вероятно печат,поне така е написано.Попконстантинов умишлено ли я пропуска в представянето на невероятните съдове,няма как да го питам.
   Увеличена ,снимката показва владетеля,яздещ този път животно с тяло и опашка на бик,човешко лице и рога отгоре! Ех ,тоя тангра,как може толкова да прилича на балканския Сабазий,да му се не види...
   Пишат,че това съкровище принадлежало на Аспарух,заедно с тракийския ритон и бичите глави,опа,извинете,това е индийската свещена крава,някой да не направи престъпна асоциация с минойците сега...
   ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ТЪРСЕЩИ!!!!Кигата на Енох или Инок е претърпяла драстична цензура!!!И познайте в коя част-точно там,дето се описва физическият облик на синовете божии,слезли от небето!Подчертавам дебело:знам какво четох преди трийсет години! " ...с коси,бели като памук,лица като сняг и очи,сини като небето....а измежду дъщерите човешки подбраха тия с полови части като на конете....
   Хайде да се сетим къде точно се е появил по последни генетични проучвания първият рус и синеок човек? Не е в Памир,не е в Иран,и в Урал не е....Това последното е за тюркскоговорящите иранци с дръпнати очи,научни работници по история им казват.
   7.Случайно индийски учен заяви,че е открил най-стария намиран санскрит у нас.Случайно ли изчезна камъкът,вграден в чешмата и случайно ли ученият беше помолен да напусне България?

   Не знам дали е конспирация,но се случва...Трудно е за света,или по-точно на една голяма,много претенциозна в цивилизационно отношение част от него да признае кой ги е направил хора.А пък една друга голяма световна сила ни освободи и от турци,и от фашизъм,само от себе си не иска да ни прави свободни...Излезли руснаци от Русия и станали българи....смях се дълго и неучтиво...казах да ,точно така е ,но в обратен ред....как ме гледаха горките,като им казах да четат повече...
   Други граждани от една европейска държава огвъд Средиземно море си припознаха стари погребения у нас като техни...Малък проблем-губят им се хиляда години в библейските източници-и прекрасно знаят щяха ли изобщо да имат етнос и книга без нас...нека си спестят благодарностите...дължат извинения на себе си и на всички други народи на земята.Търпението не е непременно страх,а добротата не означава глупост.

   Благодаря,SPAROTOK,такива статии очакваме всички от Вас.

   С нарастващо уважение:Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  6. Скоро ще се появят още по-интересни статии, много по-интересни!

   Изтриване
  7. Въпросите поставяни тук и в други исторически форуми, в крайна сметка трябва да се решат от представителите на т.нар. казионна наука. Това съм го казвал и друг път. Само че вместо реално желание за разясняване на проблемите и намиране на формула за съвместяване на постигнатото дотук от българската наука с новите данни за нашата история срещаме само инат, упорство и инерция.
   Напълно наясно съм с позитивните и негативните страни на така наречения автохтонизъм. Само че хората които наричате автохтонисти колкото и да грешат в детайлите са прави в основата на това. което защитават. А хората следващи казионната наука, колкото и да са прави в детайлите, стъпват на една неправилна, погрешна основа. Затова силно се надявам да бъде намерена точната формула, която да влезе и в учебниците по история и в съзнанието на българина, по отношение на неговото историческо минало.

   Изтриване
  8. @Добрев, (Анонимен10 септември 2018 г., 20:14 ч.)

   Добре бе, не знам за кой път питам, какво общо имаме ние днешните българи с русите и синеоки богове? Това е абсурдно. Нали уж тук всички сте проницателни като игли?! От високи, руси, с небесно сини очи сме станали тъмно кестеняви с предимно кафеви очи и кожа с вариращ цвят, но не и бяла като сняг? Или май и ние ще се оправдаваме в един глас с гърците, че видиш ли, с хидядолетията сме почернели, но иначе в древността сме били високи, руси и синеоки?

   Към такива описания, претенции могат да имат само северните народи.

   Сега Спароток ще каже, че това е в сравнение с по-тъмните либийци, но те и медите били руси, защото името им идвало от мед, това е постоянен лайтмотив. Аз с очите си виждам друго нещо — в България и сродните ни народи като румънците, мъжете с руса коса са голяма рядкост. Такива мъже има в Норвегия, Швеция, Финландия, Русия, Германия, Холандия и няколко други държави. Това трябва да е ясно на "всеки прогресивен човек".

   Изтриване
  9. Много е просто, поне за тези, които са запознати със старата история и с определени термини използвани по време на Античността. За косите на бистонските жени е употребен епитета ξανθαί, а има дори тракийско племе Ξάνθοι. В ново време ξανθος означава рус, но в древността се е имало предвид кестенява, кафява коса. Съдим за това по глагола ξανθίζω-препичам, правя кафяв, а също и с ξανθοδερκής-тъмноок, с кафяви очи.

   Сред дедите ни е имало и хора със светлоруса коса, но те не са били мнозинство. Това проличава от фреските от Казанлъшката, Александровската и др. гробници. Доминантният антропологичен тип е този на хората с кестенява коса, като разбира се се наблюдават в определени случаи също руси и рижи индивиди.

   Има и още една причина от времето на Античността до днес броят на русите хора сред нас да намалее. Носителите на тъмна коса и тъмни очи, са и носители на доминантни гени. За няколко хиляди години могат да се променят много неща.

   Изтриване
  10. Препоръчвам на господина със същата фамилия като моята да разгледа снимките на европеидния антропологичен тип на мумиите,намерени на изток край Китай и Кавказ,да обърне внимание,че са обути в чорапи,облечени в тъкани дрехи и са руси до рижи,с матов цвят на кожата.В Северна Америка отново има такива мумии,високи над два метра!Там обаче са ги избили успешно...
   Както споменах,в дълбока древност-мисля,че скоро ще разбера и по-точно кога,сме посещавали и други континенти, богът на маите Кетцалкоатл е описван със светла кожа,висок ръст и брада.
   Задължително условие да станеш брамин в Индия е светлите кожа,коса и сини очи.
   Царското племе на скитите било предимно от същия нордически тип хора-това обаче не мога да го докажа,осланям се на описания на историци предимно.Не ,че нямам снимки на чувашки мъже и жени по-бели и руси и от шведи,но за това след малко.Белият расов тип хора-арийци-какво съвпадение само- наистина преобладават сред населението на Северна Европа,това потвърждава първото разселване на балканци на север след библейския потоп,ако датираме около 9 до 10 000 години преди Христа и точно от скандинавски институт идва информация къде и кога горе-долу се е родил първият бял и синеок човек-заявиха,че е тук,на Балканите.Трудно се извеждат точни дати за такива събития,за съжаление.
   Подразбира се,че децатa на синовете божии неминуемо ще бъдат възприети като богове и ще имат приоритет в създаването на поколение.Чисто физически те са изглеждали като гиганти в очите на съплеменниците си,напълно вероятно е и мозъците им да са били по-развити. Следва,естествено ,предоставянето им на правото на царска власт от бога-и колелото се завърта...
   Колкото до днешния български облик-да,след толкова години гените за сини очи и светли коси стават рецесивни,
   учудващо се проявяват по неочакван начин ,като на тъмнокоси и тъмнооки родители се ражда светло дете,без външна дарителска намеса,или пък точно обратното,познавам такива хора.Имаме пребогат генетичен басейн,основата си е все българска.От полубога Ахил още,та досега.Ставам ли за игла,г-н @Добрев?
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  11. Прието е, че цвета на очите, косата, кожата се определя наследствено, т.е. генетично. За светлите очи отговаря мутацията (както официално се приема) на гена OCA2 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18172690 ). За синия или зеления цвят на очите отговаря ген EYCL1 хромозома 19, за кафявия цвят на очите отговаря гена EYCL2, за кафявия или синия цвят на очите отговаря гена EYCL3 хромозома 15. Освен това с цвета на очите са свързани и гените OCA2, SLC24A4, TYR (Sulem P, Gudbjartsson DF, Stacey SN, et al. (December 2007). «Genetic determinants of hair, eye and skin pigmentation in Europeans». Nat. Genet.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17952075?dopt=Abstract ).
   Съгласно класическата генетика, гените даващи тъмни очи са доминантни, а светлите рецесивни. В действителност генетиката на цвета на очите е много сложна, за това техните комбинации у родителите и децата могат да бъдат крайно разнообразни (https://www.sciencedaily.com/releases/2007/02/070222180729.htm https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=25003).
   Доколкото цвета на очите се определя от генетиката, сиреч от наследствеността, то честотата на разпределението на определени цветове очи, коса или кожа се явява като една от характерните черти на всеки народ. А това значи, че ако нашите предци са траките-българи, то те основно са били с тъмни очи, тъмни коси и тъмна кожа, какъвто е днешния доминиращ тип от българското по произход население.

   Изтриване
  12. Да,точно така е на пръв поглед.А откъде се взеха белите и синеоки турци тогава?
   Факторът еничарство пропускаме ли го? А харемите предимно с какви моми са зареждани периодично?
   Поне четири милиона местни най-здрави и красиви деца български са отнети по време на турското робство!
   Да не съм голословен,ето ви цитат:
   Наскоро направено от турските учени генно изследване показало зашеметяващи резултати: около 80 % от населението в европейската част
   и близките до нея малоазийски райони притежава български гени!
   В Диарбекир - около 60%! Ердоган наредил преустановяване и засекретяване на изследванията.
   Е, пита се - той какво е очаквал?!
   Векове наред да взимат от българите момчета за еничари и девойки за харемите, и да нямат после население с български гени?!
   В днешния век науката просто е наложително да бъде интердисциплинарна,иначе следва убийствен застой.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  13. Г-н Добрев европейските гени в Османската държава се дължат на приемственост с ИРИ след падането на Константинопол 1453 г. Няма към този момент установени, що е то български, гръцки и т.н. гени.

   Изтриване
  14. Отговарям с линк към статията,ако може
   http://www.bnews.bg/article/212171

   Имам и лични наблюдения по въпроса-съученици,съученички,състуденти,състудентки,колеги и колежки.
   Източната Римска Империя не е стигала до Полша,Литва,Латвия,Естония,Финландия,Швеция,Норвегия и Дания.
   Персонално за мен по-нататъшни коментари по въпроса губят смисъл.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 20. Траки е сборно име за многобройни племена - одриси, гети, пеони, трибали, асти, беси, мизи, меди, бриги и т.н. Българи е сборно име за също много племена - мизи, шопи, капанци, турлаци, граовци, македонци, мърваци, родопчани, рупци, чечени, тракийци, загорци, странжанци и т.н. Името траки, а също и пеласги е разпространено във хилядолетията преди новата ера, а след новата ера започва да се налага името българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Позволявам си да добавя към списъка с български племена и тимочани, запазили и до сега племенното си тракийско име - тимахи или тимачи,както и да са го изписвали гърците.

   Изтриване
 21. Цитирате Бешевлиев , не се знае какво има той в подкрепа на тази своя теза. А и нямате отговор на другите въпроси например името българи започва да се използва след 5 век когато се появяват на Балканите ;не обяснихте за двусъставното име българ . А иначе с лека ръка намирате съвременни имена на думи в египетски текстове

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Коренная реч е бьлг или бльг, коя соответствува с образуваната от нея благ, благий и пр. с окончанието же на слога -ар става бльгар или бьлгар, попълнено с удвоений -ъ става бьлгаръ, бльгаръ; а с додадений йоще слог -инъ блъг-ар-инъ, кой слог дава на тая реч йоще едно по-обширно, по-разпространено значение. Подобно съставени речи в язика си имаме млого, от които забележваме следния: от овць (овца) става прилагателно овчь (овче месо казваме); от овчь же с додаденое -ар става овч-ар, а йощ с додадений слог на -инъ става овч-ар-инъ. От грьнцъ става грьнчъ- грьнчар - грьнчаринъ и други млого." Г.С. Раковский "Ключ болгарскаго язика"

   Изтриване
  2. Не ми се иска да спекулирам, но в случая, -ар може да има аугментативно значение и да няма нищо общо с nomina agentis.

   Обърни внимание на връзката връх-върхар, чука-чукар и т.н.

   Изтриване
  3. До Анонимен10 септември 2018 г., 14:17 ч.

   Много добре познавам вижданията на Бешевлиев. Няма никакво значение, че той счита дедите ни за тюрки, или за амалгама от тюрки и иранци, такива са били времената... По отношение на работата му за личните имена на траките, трябва да отбележа, че е забележително обективна, точна и направо революционна...за онова веме.

   Изтриване
  4. Г-н Киряков, точно така е - корена на думата е "бълг" или както е бил едно време и както е изписан навсякъде по средновековни ръкописи "блъг".

   От там "блъг - влах" - поради преводи, преписи и транскрипции основно от гръцки/латински. Променливите "б" и "в" са от смяната на "бета" с "вита", "ъ" и "а" и до ден днешен се преливат, а в руския език и не само в него е много характерно за така наречените "славянски" езици "г" и "х" да се преливат.

   Българин и влах имат един и същи корен и едно и също значение, но според мен Раковски не е прав за значението. Надали българин идва от "благ" - да кръстиш цял народ на едно качество е малко несъстоятелно (да не говорим, че те "българите" не са и били от най-благите народи, нито са сега).

   Според мен значението на "българин" е същото или много близо до думата "влъхва" - жрец, магьосник, гадател.

   Изтриване
 22. Прочетох с интерес статията и голяма част от коментарите. Аз самият съм леко объркан и неуверен по отношение историческото ни наследство и родова принадлежност напоследък - ясно защо. Приветствам генетичните изследвания като сериозни доказателства за произхода ни, но за мен лично са особено важни и съхранените при нас през вековете древни тракийски/езически обичаи, уникално преплетени с християнските ни празници и традиции. Мисля, че има такива изследвания, и тяхната значимост е не по-малка от на всякакви други, защото пряката кръвна връзка е не по-важна от духовната, оцеляла и свързваща ни през вековете с древните траки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбирам Ви напълно, препоръчвам Ви работата на Евгений Теодоров, всъщност, прочетете това, мисля, че ще Ви даде нужните отговори - ПРИЗНАНИЯ ЗА ТРАКИТЕ

   http://sparotok.blogspot.com/2015/01/blog-post_6.html

   Изтриване
 23. Драги Павле,
  Вашата заслуга за
  Осветляването на Истинската Българска История напомня ни повече,ни по-малко н
  на делото на Паисий Хипендарски и нашите будители ....!
  Без съмнение !
  Възхищавам се на куража,дръзновението и непоколебимостта Ви !
  Наглостта и безочието на съседите ни,присвоили тотално и брутално чуждите
  достижения ,неминуемо все повече ще са
  безсилни срещу Историческата истина,която няма как да се потули ...
  Трябва неуморно да и се помага ...
  И резултатите ще са все повече и повече съкрушаващи ...!
  Истината прави човека силен и несъкрушим ...!

  Но всеки може да помогне ...!

  Бях на о-в Тасос,в музея им е изложена
  статуята Курос, най-голямата му забележителност...
  Архитект съм,изучавали сме История на изкуството и История на архитектурата...
  От пръв поглед се познава ранният,предкласически стил на
  статуята , но там е записана с
  гръцко авторство, от 4-5 в.пр.н.е.-
  т.е. - периода на гръцката класика - Партенона,Фидий,който е от Мала Азия (!)...
  Попитах уредничката,защо статуята е с
  тази датировка,след като видимо носи естетиката на поне 10 века по-старо произведение, и че не може да е "гръцка",след като тогава самите гърци все още не са се заселили на Балканите ...!?
  Останах без отговор, самата уредничка се сконфузи,,нейна колежка я дръпна встрани "по спешност" .. и т.н....Жив и

  Жив и здрав бъдете !

  Арх.Петров ,София


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Петров, известна част от гръцката интелигенция знае прекрасно, че цяла Гърция е обитавана от дедит ни. Известно е и, че името елини първоначално важи само за малка група стари балканци, но самата интелигенция осъзнава, че популязирането на истината е самоубийство за Гърция. Тази държава, от създаването си в началото на 19 век е фалирала няколко пъти и през последните 70 години е на системи, т.е. не може да оцелее без финансова помощ от Западна Европа.

   Разбере ли се обаче, че старите гърци не са създатели, а унищожители на култура, идва край на престижа, край на опрощаването на дългове и край на гръцката нация. Ето за това, за тези хора е по-рентабилно да вложат милиони в лобитата си по света, включително България, и така да работят за поддържане на животоспасяващата за тях заблуда.

   Изтриване
 24. Правелния отгвор е българия

  ОтговорИзтриване
 25. Благодаря Ви за изложената информация!!!

  ОтговорИзтриване
 26. Господин Серафимов мисля, че пропускате една част от Българската история, а по точно тази от северното черноморие и Велика България, за Кутригурите и Утигурите, сега четъх за тях в Уйкипедия, аз не оспорвам това за което вие пишете, дори съм ваш фен, аз мисля, че това са били хора с по скоро тракийски отколкото със някакъв друг произход, тюрски или ирански, защото живеят по близо до тях, дори на една и съща територия, за Боспорското царство също четъх, те да били траки, боспорите, траките са били конници и пра Българи и Скити също, работата е ясна, чел съм ваши сгатии отдавна точно за Скити и Траки, за Кутригурите и Утигурите се пише в Уйкипедия, че имат князе а не ханове и не са били тюрки, има ли са взаимодействие с тюрките, може би самите тюрки са смесица от траки-Българи, урго-фински и китайски племена, както и много други народи в зависимост от разположението си, мисълта ми е да напишете нещо за тази част от Българската история, да няма съмнение, че Утигури и Кути гури са тюрки или иранци, като се започне от Боспорското царство, ако може и по назад, за Урго-фините също ми е интересно, маджари ли са, авари ли са, взаимодействие със траките, взаимодействие на траките със Тюрския Хаганат, тази част от историята ми е най тъмна и също интересна, много въпроси във един коментар знам, мога и сам да търся в интернет, и да си правя свои изводи, но много бих се радвал на някакъв отговор, за да вида как ще пасне в моите представи, а пропускате за публиката тази част за боспорското царство примерно и северното черноморските народи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине, няма как всичко да се каже наведнъж, но сте прав, че е нужно уточнение по отношение на утигурите и кутригурите. По принцип, техните имена, както и етнонима хуногури, са древнобалкански. Елементът гури се среща в тракийската глоса агурос-мъж, младеж. Хуногури, или както е правилно уногури означава благородни мъже.

   Има и нещо друго, което трябва да се знае, още от шесто хилядолетие преди Христа, хора от един и същ произход обитават Балканите и Черноморските степи. Това проличава не само по антропологичния тип на населението от двата региона, но също от типа керамика, идоли, архитектура.

   За жалост, у нас, поне по мои сведения, никой учен не е правил пояснения по тази изключително важна тема.

   Изтриване
  2. Господин Серафимов, ако е възможно направете една статия за сравнение и ако ви се занимава, между траки,скити, сармати, кутригури и утигури, могили, инвентар в могилите, керамика и други съвпадения ако има, за южната част на Черно море също ще е интересно, защото аз мисля, че още когато е било езеро, както споменах със сигорност около него е кипяло със живжт, и хората живеещи около него са си взаимодействали и смесвали, Боспорското царство примерно, първия управляващ народ е бил от Мала Азия, неможе да е нямало изменения предвид разтоянията и времето, примерно хората на юг от Дунав не са говорили абсолютно същия език със хората на изток от река Дон, но все пак са се разбирали, или инветара в могилите им ако е различен, но все пак много повече прилики има от разлики.
   Това за езика го дамам за пример, макар че предполагам няма писмени сведения за сравнение, но да се има предвид, че както сега в България има различни диалекти на един и същ език, така и в инвентара на могилите може да има разлики предвид разстоянието, но все пак могилни погребения има от Тюрския хаганат, чак до Монголия, със коня и така нататък, всичко необходимо приживе и за задгробния живот.

   Изтриване
  3. Писал съм вече за връзката траки-скити-сармати:

   ТАЙНАТА НА СКИТИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ http://sparotok.blogspot.com/2014/05/blog-post_10.html

   САРМАТИ, АМАЗОНКИ, БЪЛГАРИ http://sparotok.blogspot.com/2018/02/blog-post.html

   Дано да Ви допаднат!

   Изтриване
  4. Благодаря за отговора, действително имате статии написани за повечето неща, ако не и всичките соито ме интересуват, за Боспорското царство съко имате, заглавията на статиите може би трябва малко да натъртват, примерно ,,тракийското царство на територията на Стара Велика България,, или ,,сходствата между скити, сармати и траки,, такива сходства има повече от необходимото, извинявам се, че ви давам акъл, но на мен така заглавиято ще ми привлекът повече вниманието, признавам не съм чел всички ваши статии, защото заглавията на някои от тях са ми звучали като литературни съчинения, а те не са, всичко за което пишете може да се сравни в уйкипедия и отговаря 1 към едно, освен пра Българската история която ни преподаваха в училище и за която още пише в уйкипедия, Боспорско царство-траки, Утигури и Кутригури имат князе не ханове, и сигорно има още за които не се сещам в момента.
   Поздрави и само напред.

   Изтриване
  5. Няколко мои статии за Боспорското царство. Там До 5 век, а вероятно и по късно, управлява династията на аспургите. Името би трябвало да направи впечатление на нашите специалисти, но май не е.

   http://andorey.blog.bg/history/2012/12/15/shestlychevata-zvezda-ot-pechata-na-tervel-i-moneti-na-bospo.1031343

   http://andorey.blog.bg/history/2013/01/24/demonstrirane-na-priemstvenost-mejdu-rannite-bylgarski-kniaz.1045809

   http://andorey.blog.bg/history/2012/12/06/kakvo-oznachava-imeto-dulo-i-otkyde-proizhojda.1027931

   Изтриване
  6. Много неща не са направили впечатление на специалистите...

   Изтриване
 27. Иван Бакърджиев11 септември 2018 г., 0:44

  Към горните бележки и коментари искам да добавя трилогията на Кръстю Мутафчиев за произхода и миграцията на пробългарите и прототраките ( негов израз) . В тази трилогия основно място за мен заема въпроса за преселението, като г-н Мутафчиев доказва, че то (преселението на народите) започва от българските земи на изток! Съвсем логично и свързано с бележките на Павел (най-после един смел българин, който пише против теориите на гърчеещите се псевдо историци) е завръщането на българите на Аспарух към изконните български/прабългарски/прототракийски земи. Според мен обвитата в мистицизъм история за египетската богиня - котка Бубастет, заровила историята на света 2000 години напред и назад в Странджа от една страна и разчетените плочки от Кераново от проф. Стефан Гайд /Гайдаров и неговата теория за влиянието на тракийската писменост върху египетската (например буквата”Щ”) до голяма степен доказва колко древен е българския/тракийския народ. За съжаление споровете за тракийската писменост се водят много ожесточено (например между г-жа Фол - представител на казионното наука и г-н Гайд) и не помагат за избистряне на тоди казус. Друг интересен въпрос е свързан с фактите или по-точно с артефактите, които са свързани с нашата история, които се намират в държавните библиотеки на Украйна и Русия. Разбираемо е защо тези държави не допускат наши изследователи да толкова важни за нас документи. Преди години, при учредяването на сдружение “Тангра” и изрязлата последствие библиография на видни наши историци (напр. Проф.Бакалов) и писатели леко се открехна вратата за иститската българска история! Искренно се надявам хора като Павел да продължат задълбочено и отговорно да разкриват дпевтите ни корени!

  ОтговорИзтриване
 28. Иван Бакърджиев11 септември 2018 г., 0:47

  Към горните бележки и коментари искам да добавя трилогията на Кръстю Мутафчиев за произхода и миграцията на пробългарите и прототраките ( негов израз) . В тази трилогия основно място за мен заема въпроса за преселението, като г-н Мутафчиев доказва, че то (преселението на народите) започва от българските земи на изток! Съвсем логично и свързано с бележките на Павел (най-после един смел българин, който пише против теориите на гърчеещите се псевдо историци) е завръщането на българите на Аспарух към изконните български/прабългарски/прототракийски земи. Според мен обвитата в мистицизъм история за египетската богиня - котка Бубастет, заровила историята на света 2000 години напред и назад в Странджа от една страна и разчетените плочки от Кераново от проф. Стефан Гайд /Гайдаров и неговата теория за влиянието на тракийската писменост върху египетската (например буквата”Щ”) до голяма степен доказва колко древен е българския/тракийския народ. За съжаление споровете за тракийската писменост се водят много ожесточено (например между г-жа Фол - представител на казионното наука и г-н Гайд) и не помагат за избистряне на тоди казус. Друг интересен въпрос е свързан с фактите или по-точно с артефактите, които са свързани с нашата история, които се намират в държавните библиотеки на Украйна и Русия. Разбираемо е защо тези държави не допускат наши изследователи да толкова важни за нас документи. Преди години, при учредяването на сдружение “Тангра” и изрязлата последствие библиография на видни наши историци (напр. Проф.Бакалов) и писатели леко се открехна вратата за иститската българска история! Искренно се надявам хора като Павел да продължат задълбочено и отговорно да разкриват дпевтите ни корени!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Бакърджиев, хубавите неща стават бавно. Днес имаме предостатъчно информация, която да позволи да определим със сигурност дали сме местен народ, или пришълци от Азия. За жалост, твърде много се пречи както от страна на старата номенклатура, така и от страна на медиите, които отдавна не са наши.

   Изтриване
 29. Попаднах тук заради хора които ви клеветят в една загубена страница и твърдят ,че мразите Аспарух. Прочетох това онова от вас и мога да кажа ,че не намерих лошо за България ,значи ония от древнобългарската история са завиждалчи и само гледат да си дигнат рейтинга. Да ама вместо да ви извадят очите те ви изписват вежди ха-ха-ха! Сега имате още един фен , мен Георги.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за известието! Предполагам за кого става дума, но да се споменават тези хорица просто няма смисъл. Не е хубаво да клеветят, но какво да се прави - такива са им възможностите.

   Вас Ви съветвам да проверявате написаното от мен и при намиране на грешки, несъотвествия или неясноти, да се обърнете към мен. Не съм перфектен, но съм готов да призная грешките си, това не е нито срамно, нито лошо.

   Поздрави!

   Изтриване
 30. Здравейте г-н Серафимов, искам да попитам нещо около темата:). Гледах един епизод от "Досиета Х от древността". Оказа се, че се говори за това как християнството е може би наследник на учението на Орфей или просто приема голяма част от него. Поредицата е на английски, не помня по кой канал. Интересното ми стана, защото посетиха църква в Кърджали, показаха амулет с Орфей (от България мисля), разпънат като Христос. Автора запита дали има писмено паметници от този период, от това така силно разпространено учение на Орфей. Оказа се, че в Гърция има такъв. Намерен е в гробница, положен за изгаряне по време на погребение. Гърците са намерили начин да го проявят и да го направен годен за разчитане и дори го разчели. Казаха, че бил на "старогръцки". Направи ми впечатление, че гробницата беше до едно шосе, без обозначения, с една метална щора/капак в земята. Интересно ми стана - как пък погребението е тракийско, върху пергамента или папируса ( не са казали какъв е материала) текста е поема на Орфей, но е написано на "старогръцки", най-вероятно щом е на територията на днешна Гърция - няма какъв друг да е:) или погребаният е грък - орфист или гърцизиран трак.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За жалост не мога да Ви кажа нищо по тази тема. По принцип с амулетите трябва да се внимава, те често се оказват фалшификации, а нека не забравяме, че нашите южни съседи имат дълга традиция на фалшифициране.

   Изтриване
 31. Значи как се връзва официалната версия за българите и седемте славянски племена???

  Ако гетите са славяни , то другите славянски племена кои са??
  Съседи по времето на гетите са сармати , скити , даки ,хуни ,тия унугури ако са хуните , кутигури стават 6 бройки , кое е последното племе?За малко по картите има авари или абари в западната част на Румъния.Ариите ли са това??
  Значи ли че правилното е траки/ мизи/ и славяни правят българското племе от къде 4-ти век??
  Защо тогава казват че българите са дошли от Азия???

  А е ясно че мизите са се наричали българи , нали?? Не значи ли че трябва да търсим произхода на думата българи на юг не на изток??

  Кои са били по развити и с усет за държавност??
  В официалната история това са българите нали , т.е мизите които са живели в Мала Азия, били са по близо до ИРИ????За това наричат държавата Мизия, после България? Вярно е че има източници че хуните са притеснявали Рим , ама защо не са си направили държава Хуния??? Как унугури и кутитигури са българи??

  Значи мизите са били водещи и са се обединили със северните племена да притесняват ИРИ, след походите на хуните до Рим, като го отслабват ? И така се стига до 681- ва година, като не веднаж са правили преди походи на юг, нали ?

  Някои от росийските учени , индентифицират хазарите с хуните?? Хазарите като са дошли в Дакия са се нарекли хуни ли?

  Аз видях в нета една книга в която споменават Атила със разни султани и го рисуват с чалма ??
  Как се връзва по време Атила със Султан?
  Едни такива въпроси си задавам .

  ОтговорИзтриване
 32. Здравей Павеле, искам да шерна нещо забавно, което може да развесели и теб, но се надявам да можеш да дадеш обяснение. Значи иде реч за това, че аз и моите приятели те следиме от някъде към 2009 година и ни направи впечатление, че най-заклетите ти врагове са все гейове. Един от нас рисува готино и е направил страшна карикатура със заглавие Гейовете срещу Спароток. Сега искам да знам на какво се дължи имразата към тебе, хомофоб ли си, или е нещо друго? Другият въпрос е дали искаш да видиш карикатурата? Ще се сбръчкаш от смях ти казвам 😁

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е някои от противниците ми да са гейове, но аз не съм отявлен хомофоб. Интимният живот на другите не е моя работа, но пък гей парада считам за нещо ненужно и вредно. Както и да е, съмнявам се, че моето отношение към гей парадите е настроило хора срещу мен.

   Що се касае до карикатурата, добре, пратете я по лични съобщения във Фейсбук, любопитен съм какво и кого ще видя :)

   Изтриване
 33. Г-н Серафимов какво мислите за списъка с българските владетели на поп Йовчо от Трявна? Името на поп Йовчо от Трявна ни е известно от неговите хроники за българите. Роден е през 1786 г. в Трявна. В летописа се съдържат сведения за българите от преди новата ера. Има имена на владетели, които будят недоумение и са напълно неизвестни. "... Имена на нашите князе, които рядко се срещат - от годините преди Рождество Христово, за които и число (пореден номер) не са поставени, а само имената:

  години от години от Адам Рождество Христово Пелемен, които беше в Троада 5324(?) 1184 пр.Хр. Антигон,негов наследник 5388(?) 1120 пр.Хр. . . . . Илирик 4522 986 пр.Хр. . Владилий 4688 820 пр.Хр. Коледа 4808 700 пр.Хр. Болг 4838 670 пр.Хр. Лила 4923 585 пр.Хр. Перун 5148 360 пр.Хр. Сирма 5168 340 пр.Хр. Агрон 5208 300 пр.Хр. Лангар 5238 240 пр.Хр. Пинии 5258 250 пр.Хр. Гентии 5308 200 пр.Хр. Декефал 5388 120 пр.Хр. . Вологис 5450 58 пр.Хр. Аттила 5908 400 (допълнен по-късно) Боян 430 (допълнен по-късно) Кардан 460 Имена на Българските князе Българите бяха прогонени от Траян Римски и пак се възвърнаха в година 5997 489 като имаха за предводител 1. Борис , своя княз 5998 490 2. Волег 6010 502 3. Драгон 6038 530 4. Кобрат (допълнен по-късно - Зъберган) 6069 661 5. Батоя (допълнен по-късно - Боян) 6105 597 6. Астарух 6140 632 7. Тривелий 6204 69...ит.тн Има ли други сведения за цар Болг и Коледа? Може ли нахлуването на готите по-късно да е всъщност български опит за освобождение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Болг навярно е историческата личност Болгий, живял е през III в.пр. Христа. Болг може да е име основано на етноним - болгии. Те са познати още като белги, обитавали са не само Галия, но и част от Британските острови. В Ирландия те са наречени болги и се вярва, че са дошли там от Тракия през VI в.пр. Христа.

   За Колад-Коледа, не мога да Ви кажа нищо.

   Изтриване
  2. Много е трудно да се определи границата между митологичното и историческото по отношение на старите владетели. Примерно Илирик може да е Илирий, най-малкият син на Кадъм. Древните владетели са имали склонност да си приписват божествен произход и са създавали култ към себе си. Така че написаното за Колад и Болг не е толкова странно, а напротив - типично. Т.е. напълно възможно е те да са реални, а не измислени личности. Така както за Дионис има твърдения, че е бил фригийски цар, а пък Омир нарича Зевс пеласгийски цар. Една легенда, един мит обикновено почива на истинска история за реална личност, която в последствие се доукрасява в народното творчество.
   Това, което е важно за нас от книгата на поп Йовчо, а също и на Спиридон Габровски, е че имаме основание да търсим нашето минало по нашите земи, а не в подножието на Памир.

   Изтриване
  3. Да, ако сравним сведенията от работата на поп Йовчо с древнобалканската ономастика, ще заключим, че той е прав.

   Споменатите от Омир, Херодот, Страбон реки Скамандър (Камандър), Пеней, Матоас, са обясними със стблг. камы,пѣна, мѫтити.

   Тракийските цаски имена Витюс, Скорило, Рескуборис лесно могат да се изтълкуват със стблг. витати, скоръ, рескати, борити сѧ.

   А което е по-важно - доминантният антропологичен тип сред българите е същият какъвто е бил и при траките.

   За един непредубеден човек нещата са от ясни по-ясни.

   Изтриване
  4. Сирма 5168 340 пр.Хр - Сирм управлявал трибалите някъде от 350-те г. пр. Хр. до 320-те г. пр. Хр.

   Агрон 5208 300 пр.Хр. Лангар 5238 240 пр.Хр - Лангар е цар на агрианите,Починал 334 пр.н.е. , Агрон - ? навярно е негов предшественик,а името му Агр–он е сходно от агр-иани
   Декефал 5388 120 пр.Хр. - ясно кой е
   Вологис 5450 58 пр.Хр. - Вологез,тракийски цар и жрец от племето беси 15 г. пр.Хр. Вологез повежда бесите на упорита 4-годишна борба. Римският политик Пизон в периода 12-10 г. пр.Хр. води успешна война срещу бесите, помагайки на Реметалк I. При второто възстание през 11 г. пр.Хр. възстанието било разбито и част от бесите изселени на север в земите на гетите....
   Тези владетели по време почти съвпадат
   Защо обаче не фигурират имена на одриски царе в списъка с българските владетели на поп Йовчо ?


   Изтриване
  5. Поп Йовчо е писал през 18 век, а по това време се знае съвсем малко за одриските царе. Ако имахме запазена стара история, на нашите възрожденци нямаше да се налага да търсят трошици сведения в писанията на чужденци.

   Изтриване
 34. Пишете увлекателно Серафимов, но вашето не може да се категоризира като наука, ако погледнем безпристрастно, ще се уверим, че работите Ви са белетристика. Усеща се, че сте патриот, но това не е достатъчно, за да минат статиите Ви за научни, иска се подготовка във висше учебно заведение и чак след това ще сте в състояние да изразите критика по отношение на официалните теории. Те не са създадени от един човек, а от цели екипи ерудирани специалисти, които знаят какво говорят. Не ми се обиждайте, казвам Ви тези неща с най-добри чувства.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Странно как тези екипи от ерудирани специалисти,които знаят какво говорят.Прекарали години в обучение и подготовка във висши учебни заведения, за да получат лист хартия с името им.Твърдят,упорстват,и удрят по масата ,че сме монголи,азиатци,тюрки и какво ли не,а в ДНК-то ни няма и достатъчно процент азиатски гени,дори и да намекнем за някакви азиатски примеси.А какво остава за идеята ,че цял народ сме от там.

   Или въпросните екипи нещо не са особено ерудирани,или дипломите им не струват и картона на който са напечатани. Щом един "белетрист" стига сам до заключения които в последствие са покрити с генетични изследвания,а те харчат милиони за екскурзии.
   Разбирам ,че някой от вас с ужас разбират че са дали парите на родителите им напразно.Но вместо да хленчите колко ценни са ви дипломите,по-добре ходете си искайте парите обратно от онези "висши заведения" които би трябвало да ви научат на рационално и научно мислене-било то дедуктивно или индуктивно.А вместо това са ви направили поредния випуск папагали.

   Изтриване
  2. Явно много пари се хвърлят за съзнателното манипулиране на нашата история от академичните среди. Същото се случва и с официалните ни медии. По същество това е равно на национално предателство, но според „новите европейски ценности“ се толерира.

   Изтриване
  3. Ценностите наложени отвън ми приличат повече на кошмар...

   Изтриване
  4. До Nikola Nevenov13 септември 2018 г., 2:41 ч.

   Благодаря Ви за подкрепата г-н Невенов! Напоследък има бум на "културните тролове". Умеят да провокират, пазят приличие, имат знания и точно това е лошото защото би трябвало да знаят, че не работят за истината.

   Изтриване
  5. Г-н Аномимен с най-добри чувства , заради картите съставени от " цели екипи ерудирани специалисти " България губи територии населени почти изцяло с Българи . Предполагам знаете за кои точно територии говоря , и ако земята която ни е отнета можеби не се интересува кой стъпва по нея то замислете се какво са изпитали върху себеси тези наши сънародници останали в бащините си къщи само че на чужда вече територия заради - " цели екипи ерудирани специалисти " . По цял свят това което са изпитали се нарича геноцид . Аз съм прост човек и моята проста логика ме подтиква да вярвам и чета белетриста и патриот Павел Серафимов , а не родоостъпници и отцеубиици " ерудирани специалисти " . И Вие не се обиждайте че ви единявам с " ерудираните специалисти " .

   Изтриване
  6. Прав се г-н Цветков, заради ерудирани учени загубихме територии. А което е по-лошо - стотици хиляди българи бяха подложени на зверски гонения - реално над тях бе извършен геноцид.

   Малко ли са и униженията да ни изкарват тюрки, т.е. с един произход като тези, които ни колиха пет века така, че станахме един от малките народи на Европа. Умът ми не го побира - как българи, било то с титли и престиж, ще работят срещу българщината!!!

   Изтриване
 35. Какво учат нашите деца в ІV клас?

  Човекът и обществото ІV клас: Траките нямали собствена писменост и когато се налагало използвали гръцкия език, като го пригодявали към фонетиката си.

  Траките отделяли специално внимание за подготовката на децата си. Момчетата били бъдещи военни водачи, затова от най- ранно детство ги калявали с физически упражнения.

  Гръцки учители им преподавали модерна военна стратегия и тактика, дипломация и ораторско изкуство. Момчетата специално изучавали пеене и музика. Освен като музиканти, траките се славели и като добри лечители.

  Момичетата не учели. Траките се придържали към приетата и от много други народи практика да използват жените да слугуват всякак – да обработват земите, да пазят и отглеждат добитъка и т.н., сякаш са робини.

  Да запомним!

  В древността на българските земи се развили три цивилизации: тракийска, елинска и римска.

  Траките нямали своя писменост, а използвали тази на елините.

  Елините били смели мореплаватели и предприемчиви търговци. Вярвали в много богове, на които издигали храмове. Наследство от влиянието на тяхната култура в България са прекрасни храмове, открити театри и стадиони.

  Римляните създали благоустроени градове с красиви храмове, театри, стадиони, обществени сгради. Отлично поддържани пътища, по които се движели войски и кервани.

  От древните гърци Европа наследила театъра, науките, олимпийските игри.

  От римляните в наследство остава изграждането на пътища и планирани градове с водопровод, канализация и обществени сгради.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както виждаме, геноцидът се провежда още от най-ранна възраст. Тези, които го налагат са наясно, че владееш ли съзнанието на децата, ти ще имаш едни послушни роботи когато пораснат и ще можеш да ги манипулираш както си искаш.

   Изтриване
  2. "Живеем с митовете които създаваме, колкото сме по нещастни, толкова повече митове ни трябват". Аз добавям само това: Kогато някой стъпва върху лъжливо и измислено минало..такова ще е и бъдещето му!

   Изтриване
  3. В такъв случай - Горко им на гърците!

   Татиан Асирийски реагира с възмущение на гръцкото самохвалство. Старият автор напомня на възгорделите ce гърци, че" те дължат знанията си по птицегадателство на фригите, че Орфей ги е научил на песни, музика и мистерии, че от египяните е взета геометрията, от финикийците азбуката, от вавилонците астрономията"...и въпреки гова гърците имат наглостта да си припишат тези неща...

   http://www.earlychristianwritings.com/text/tatian-address.htm

   Робърт от Лондон споделя следното за гърците – “Ако питате за войнствеността на гърка, той се сражава не с оръжие, а с хитрост. Ако питате за верността му – като приятел може да ви напакости, а като враг не може да ви причини беда.... Това племе е вероломно, поколение негодно и съвсем изродено...

   Гърците деградираха напълно в жени, като изоставиха настрана всякаква мъжественост, както на думи, така и по дух. Те с лекота се кълнат в това, което според тях би ни се понравило, но никога не спазват клетвите си към нас, нито пък проявяват себеуважение...

   Който е опознал гърците, ще каже, ако бъде попитан, че когато те се бият стават жалки в крайното си унижение, но когато имат надмощие те са арогантни и упражняват жестоко насилие над подвластните си...”. (П.Ангелов, Чуждите народи в представите на средновековния българин, с.50-51).

   Изтриване
 36. ===В древността на българските земи се развили три цивилизации: тракийска, елинска и римска.===
  Ммм даа,
  Я гледай ти и нито дума че по това време има и едни други владетели .И ето ги Котисите . тръгнали от юг и стигнали до Крим??Константин Първи е в Северна България , дали пък не е прав Серафимов че Плиска не е строена през 7-ми век а през 4-ти???
  Каква Източна римска империя , като в РИМ вече не е имало империя??Какви елински, ромейски , отомански цивилизациии ,....
  Одрин е била столица на Отоманската империя ,отоманците са се породили точно при мизите в Мала Азия, какви турци , гръци , к"ви 2 лева???
  Не помня тук питах ли Филип , мъжът на Бети "грък" ли е ???

  Иингилизите създават Гръция , след последните войни?? .
  Та Клинтън нали им рече продайте си корабите в Лондон и си платете заемите ??? ???
  Друг е въпросът че за днешно време се показва Президентите ни за управляващи , а те всъщност не са???
  История та дрънка.
  Та кой е създал Стара Велика България ??? Както и предполагах идваме от юг???Котисите са мизи =българи , м???
  Какви измишльтини за великото преселение на народите от Изток , Север , ... .
  Всъшност може да има преселение на народите от изток, за да търсят по добър живот , ама колко са и както се вижда нищо не е останало от тях. Какви конни прабългари с дръпнати очи , мм , да на народите а не самите същности на цивилизациите.
  То и днес има преселение от Сирия , Афганистан , Пакистан ама каква е цижилизацията , мм???
  Е , тия с дипломите ?????
  За да се направят тия карти значи че има сведения за тези неща .
  Всичко си е местно население , просто различни гледни точки за начина на живот.
  Кеф ти да живееш на кредит . ставаш "грък" , искаш да живееш като "турците" ставаш турчин , копаш като луд - българин , ...
  Те едни такива мисли ми минават през главата , м ???

  ОтговорИзтриване
 37. А да , ето ги картите .
  https://cameralabs.org/12074-vse-praviteli-evropy-za-poslednie-2400-let-v-animirovannoj-karte-s-400-g-do-n-e-po-2017-g

  Америка , Московия и ингилизите са си поделили света след . , А да и нито дума в тази карта за ингилизите че всъщност след 2-та световна война колония им е била Западна Европа.Източна Европа е московска .Московците се махнаха , да се махат и ингилизите.Колонизатори !!!Да си гледат доматите под похлупак .Може да го пишем по старите стандарти в историята като освобождение.
  Била давала най голяма вноска в ЕС , да си ги държат в ингилизко . Е да взеха ни децата ама те ще се върнат , вярвайте ми.
  Цялата ни история е освобождения . Не е само за нашия народ , разбира се. От тук нататък ни чака просперитет. Няма как да е иначе.Гледах едно семейство австралийци , преселили се край Търново. Колко са се притеснявали какво е България и как нашия начин на живот им харесва. Да си правят лютениците сами , да си гледат животните ,...което им дава България.

  Требе да се справим само с нашите си феодали.

  ОтговорИзтриване
 38. Към културните, арогантните и другите видове тролове:

  На всички ужасно ни омръзна хленченето ви относно важността на дипломите. Многократно ви бяха давани аргументирани отговори, доказващи несъстоятелността на вашите твърдения. След, като не разбирате и продължавате да губите времето на хората със същия лайтмотив, вие съвсем емпирично доказвате, че вашите собствени дипломи за нищо не струват.

  Фамилиарните обръщения и неоснователни обиди към автора на блога дават достатъчно информация за вашата собствена визитка. Няма защо да се чудите, че при такава "блестяща" самореклама никой не ви приема на сериозно.

  Десислава

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Браво Деси!!! Истината в прав текст!!! Мисля, че повече от това не може да се каже, така че ако Г-н Серафимов продължи да ги допуска, нека си се изхождат, но е глупаво от наша страна да ги удостояваме с отговор.

   Изтриване
  2. До Десислава, 16 септември 2018 г., 1:16 ч.

   Деси, печалното е, че част от противниците ми наистина са хора с дипломи. Някои имат титла д-р, други са доценти, учители, има и студенти подмазващи се на покровителите си...печално наистина. Ако това са представителите на българската наука, то тя не просто е мъртва, но се намира в състояние на дълбоко разложение.

   Изтриване
  3. Цялата интелигенция ли считате за противници г-н Серафимов? Ако е така, едва ли проблемът е при тях, помислете над това.

   Изтриване
 39. ===В такъв случай - Горко им на гърците!==

  Ето тук интересни стари карти .

  Няма никаква Гърция.

  Има Морея и Тесалия .

  https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~297668~90069379:Europae-in-Tabula-Geographica-Delin?sort=pub_list_no_initialsort%2Cpub_date%2Cpub_list_no%2Cseries_no

  Добре де , траките изчезнали , а гръците .
  Май е добре че сме били ние че да е жива азбуката , та да казват че е тяхна.

  ОтговорИзтриване