5.08.2018 г.

БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ НА БЛАГОРОДСТВО

Днес, благодарение на информацията от книгите на проф. Асен Чилингиров, Ганчо Ценов, Юлия Хаджи Димитрова, Александър Мошев, Андрей Киряков и др. повечето от нас са разбрали, че историята ни започва не през 681-ва година, а няколко хилядолетия по-рано. Сведенията от творбите на родолюбивите изследователи на миналото ни, убедиха всеки разумно мислещ човек, че траки и българи са имена на един и същ народ, който обитава Балканите от незапомнени времена.

Както спомена проф. Чилингиров, над този народ е проведен най-страшният геноцид в историята на човечеството, като са избити не само много милиони xopa, но и са създадени чудовищни лъжи. Част от тези лъжи господстват и днес поддържани активно от чужденци, а за жалост и от живеещи сред нас чуждопоклонници, следващи единствено интереса на кариерата си. Това е причината дори понастоящем известна част от сънародниците ни да вярва на абсурдите за “изчезването” на траките и за идването на “азиатските” българи.

Лъжите обаче се срутват една след друга, докато истината за произхода ни, а и за деянията на народа ни, си пробива упорито път отваряйки очите и душите на мнозина. Тези, които са прозрели чии потомци са, стават други хора, осъзнават каква сила е скрита в гените им, осъзнават също, че тази сила може и трябва да се използва. Историята не е просто статистика – сбор от дати и събития, не е и орден, който можем да забодем на дрехата си и да се гордеем с него. Историята е пример, деянията на дедите са пример и то пример, който ние трябва да следваме. За това е добре да се запознаем с всички качества на своите предци.

Всеки може да натрупа богатства, било с ограбване на други народи, било с измами. Всеки може да използва чуждия труд, за да издигне огромни и смайващо красиви сгради. Всеки може да си създаде титли и да се пъчи с тях. Всеки може да се накичи със злато, сребро, скъпоценни камъни, медали, но нито богатството, нито дворците, нито украшенията, нито титлите ще направят някого благородник.

Благородникът се познава по излъчването, той е особен човек и се отличава от другите дори да е със стари дрехи. Благородникът се познава по начина на общуване, той не крещи, не изпада в истерии, а винаги остава спокоен осъзнаващ добре своята вътрешна сила. Благородникът се познава по деянията, неговият път е белязан с добри дела, светлина и възхищението на хората, които са имали щастието да се докоснат до него.

Към която и епоха на историята си да обърнем поглед, ще установим, че неизменимото качество на българите е благородството. Дедите ни никога не са ползвали своята сила, за да ограбят, поробят, или асимилират други хора, макар да са го можели. Пазели са своето ревниво, защитавали са род и Родина с цената на живота си, но трябва да се каже и това, че предците ни при първа възможност са търсели мира.

По време на Античността, на дедите ни наричани в тази епоха с името траки, се е гледало като на необикновено силни и войнствени хора. Вярвало се е дори, че богът на войната произлиза от средите на  гетите. Въпреки, че са били господари на бойното поле, за разлика от другите народи, нашите предци са се отнасяли хуманно със своите пленници. Знаем за това благодарение на една история разказана от Страбон:

“Дромихет бил цар на гетите по време на диадохите на Александър Велики. Лизимах повел войска срещу гететите, но Дромихет го победил и заловил жив, след това му показал собствената си бедност, а и тази на народа си, също и независимостта си от други хора, а накрая го убедил да не води война с такива хора и вместо това да се отнася с тях като с приятели. След като му обяснил тези неща, отнесъл се с него като с гост (а не пленник), сключил приятелство с него и го пуснал на свобода.”- Strab.VII.3.8.   Тези действия са се развили през III век преди Христа, но традицията на хуманно отношение към военопленниците е жива и през Средновековието, а и как да е различно, след като траки и българи са названия на едни и същи хора, но от различни епохи. Около 1500 години след времето на Дромихет, летописецът Георги Пахимер твърди, че българите имат обичай да освобождават невредими пленниците, с изключение на знатните и големите.

Всъщност дедите ни са освобождавали дори пленените благородници след известно време. Знаем за това от хрониките на Йоан Скилица, който разказва, че семейството на бъдещия император Василий I било пленено от българите, но след време е освободено от княз Омуртаг заедно с още други  поданици на Римската (Византийската) Империя. В това събитие срещаме доста интересен момент, а именно това как впечатлен от държанието и външността на Василий, който по това време бил още дете, на изпровождане българският владетел Омуртаг го прегърнал, целунал го по бузата и му дал една ябълка. За такава естествена благост, римляните (византийците) са можели само да мечтаят.

Не зная как се е измъкнало това сведение показващо истинския облик на българския владетел, когото византийските хроникьори обикновено описват като строг, жесток и непреклонен, но трябва да сме благодарни на съдбата за това признание на Пахимер

Bъпреки, че са били силни и горди хора, дедите ни са се стремели да избягват кръвопролитията. Свидетелства за това има от средата на първо хилядолетие преди Христа. Херодот разказва една интересна история засягаща бунт на скитите срещу техният цар Скил и за избирането на нов владетел – Октамасад. От страх за живота си Скил избягва в Тракия при своите роднини и това става причина  Октамасад да потегли на война срещу траките, които по това време са управлявани от мъдрия владетел Ситалк. Двете армии се срещат на брега на Дунава, но преди да се стигне до сблъсък тракийският цар праща послание на повелителя на скитите: “Защо да мерим сили в битка, в твоите вени тече моя кръв, ти си син на родната ми сестра. Нека аз ти доставя твоят брат бежанец, а ти ми дай моя, който отдавна се крие в държавата ти. По този начин никой от войниците ни няма да пострада.” – Her.IV.78-80.  

Поведението на одриския цар показва, че едно по-късно изказване на Демостен е напълно оправдано. То гласи - Траките нямат обичай да се убиват един друг.” Действително Ситалк отвежда невредим своя брат в Тракия. Напълно възможно е този брат да е погребан в една от могилите край село Дуванлий, защото там е намерен златен пръстен с надпис Скитоток. Най-вероятно Скитоток е син на цар Терес и дъщерята на скитския цар Арияпейт. Това обяснява защо е определен като брат на Ситалк и защо е потърсил убежище при скитите.

Освен за Ситалк, гръцките автори казват добри думи и за друг одриски цар :“Котис II бил мъж с впечатляващ външен вид и притежаващ забележителни способности на военен тактик.  Toзи владетел се отличавал със своето спокойствие и благородно излъчване.

Живелият по-рано Котис I се е отличавал също със своето благородство и достойнство. Валерий Максим разказва следното : “Когато цар Котис чул, че атиняните го даряват с атинско гражданство, той отвърнал- “Тогава и аз им давам правата на своя народ”. Така благородният владетел показал благородния си дух подчертавайки, че в никакъв случай Атина не стои над траките.” - Valer. Max. 3.7.7.

За същия този одриски благородник е известно, че бил с горещ темперамент, но добре осъзнавал това и търсел начин да озапти гнева си. Плутарх предава една интересна история:  “Някакъв човек подарил на Котис красиво изрисувана ваза. Царят я разгледал внимателно, удивил се на красотата и, но вместо да я остави в покоите си, я разбил в земята. Когато го попитали защо е направил това, Котис отговорил, че харесва съда много, възхищава се от изяществото му, но се бои, че ако някои от приближените му по невнимание счупи вазата, в гнева си той би наказал провинилия се твърде жестоко.” Със счупването на вазата от самия цар това е избегнато и става ясно, че Котис е ценял хората повече от луксозните предмети.

Добри думи са казани дори за ненавижданият от римляните Спартак. Докато Гай Юлий Цезар, все още помнещ събитието разтърсило Вечният град отказва да спомене водачът на бунта на робите и така възнамерява да обрече името  на тракиеца на забвение, то Плутарх си позволява да напише, че противникът на Марк Лициний Крас – дошлият от Тракия Спартак, се отличавал не само с необикновена сила и храброст, но и с това, че бил мъдър и притежавал благороден дух – Plut.Crass.VII.


                           Смъртта на Спартак - картина на Херман Фогел
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tod_des_Spartacus_by_Hermann_Vogel.jpg

Съществуват и други примери, от които става ясно, че нашите деди, потомците на Арес – траките, не са просто родени за битки хора, но притежават качества достойни за уважение. По времето на Омир, мизите (наречени от Димитър Хоматиан българи) се славят като ненадминати бойци в ръкопашния бой. Това е известно и на живелия по-късно Посидоний, чието свидетелство е преразказано от Страбон – “И говори за мизите като за прочути в бой ръкопашен, защото са непобедими хора…” -Strab. VII.3.8. Тези непобедими хора обаче са известни не само със своята сила, но също със своята доброта и умерен нрав“Посидоний разказва за мизите, че поради своята набожност те се въздържат от ядене на живи същества, даже и тези от собствените си стада. Вместо месо, те ползват мед, мляко и сирене, живеят като миролюбиви хора и поради това са наречени богобоязливи и капнобати. ”- Strab. VII.3.5.

Страданията могат да променят хората, да изгонят доброто от тях. Страданията могат да  изгонят честността от сърцата и да насядят в душата злоба. Ние обаче сме някакво уникално изключение. Въпреки зверствата на перси, римляни, гърци, османлии и др. въпреки, че дедите ни са избивани, измъчвани, продавани като стока по пазарите на Ориента, ние сме останали хора на светлината. Това е направило впечатление на чужденците посетили земите ни.

Станка Минкова и Трифон Трифонов предават думите на френския пътешественик Сиприен Робер посетил земите ни през XIX век: Макар от петте народа на полуострова (Балканите) да е най-угнетеният, неволята не е съкрушила българина. Както някога, и днес погледът му е горд, а самия той – висок и хубав. Почтеността му стои над всяко изкушение...”

В същият период от време, Джеймс Бейкър остава смаян от качествата на дедите ни: “Те (българите) притежават силни социални и патриотични качества, достойни за всеобщо възхищение, взаимно си помагат и подтикват изоставащите, търпеливо обучават тези, които имат нужда от подкрепа, не се примиряват, докато не започнат да се движат всички заедно напред. Ние считаме, че българите са народ, способен на велики дела."

О.Лернер споделя следното: “Но ако, от една страна, и старите българи срещат с радост делото на народното образование и се съгласяват на различните полезни нововъведения, от друга страна, те не се разделят със своите патриархални привички. В домовете им - безукорна чистота, навсякъде цари спокойствие, към главата на семейството всички изпитват безгранично уважение и послушание. Изобщо българите са много гостоприемни- качество на всички славяни. Гостоприемството им е още по-хубаво, защото е просто и естествено. Като предлагат най-доброто на своя гост, те се стараят да му предоставят всички удобства. Услужливостта на старците стига в този случай до наивност.”  

Необикновените качества на българите са забелязани и от британецът лорд Страндсфорд, който казва: “Когато човек хвърли поглед върху вероятното бъдеще на Балканския полуостров, само у българите се вижда надежна перспектива. Това се определя от тяхното трудолюбие и тяхната пестеливост, тяхното упрямство и тяхната трезвеност.“

Щедър на похвали е и Джон Рийд:  България е единственото място, в което ако запиташ някого нещо ще получиш откровен отговор.”… “Ключът за Балканите е България, не Румъния....Прекосиш ли Дунава попадаш в съвсем друг свят.”…“Българите се лоялни, честни и изключително дисциплинирани.”

Ноъл Бъкстон предава впечталнението на английски автор със следните думи: “Българинът е истински син на земята, той е неразривно свързан с нея. Българинът е ненадминат в своето упорство и воля, които комбинирани с трезвите му виждания, дават обещание за добро бъдеще на този народ. Сдържан и умерен, на българина е чуждо лекомислието на румънеца, гордеенето на сърбина, и мечтателния иделизъм на руснака. По характер, българинът прилича по-скоро на шотландците от равнините, и в душата му са скрити възхитителни качества...”

Благодарение на Бъкстон разбираме и за удивлението на мис Стобард от поведението на българските войници и офицери по време на Балканската война: “Българите от всички прослойки могат да послужат за пример на почти всички мъже в Европа, що се касае до отношението към жените.”

Пет века народът ни е бил в тъмнина. Пет века наред от нашите среди са отнемани най-силните, най-умните, най-красивите и са заставяни да служат на враговете ни. Пет века земята ни е напоявана с невинна българска кръв, но вместо народът ни да изтлее, да се изчерпи и изчезне, той възкръсва. Издига се от пепелищата, изправя снага и въпреки многобройните пречки на великите сили, гради Родината и я пази с такава ревност, че косите на враговете се изправят от ужас.

Това е чудо, необяснимо чудо защото все пак дори и най-добрите и най-способните идва край. Шумерите са били надарен народ, мнозина са се възхищавали на мъдростта на вавилонците, хетите построяват империя, от която дори Египет се бои, но всички тези хора са изчезнали.

Нашата история започва 2000 години преди шумерската. Да, цели 2000 години преди да се чуе името на Гилгамеш и това на прототипа на Ной Утнапищим, дедите ни са създали писменост. Пак предците ни са тези, които изобретяват колелото, първи се научават да обработват златото и издигат най-ранните градове на Европа.  Тук се появават първите царе, първата военна аристокрация, първите мъдреци и създатели на човеколюбиви доктрини.

След възхода следва падение, това е неизбежно, съдба е, природен закон. Един потъва, друг се издига – примерите са безброй. При нас обаче става нещо странно, уникално, необяснимо. Когато дори небето ни счита за мъртви, ние се надигаме и показваме, че още притежаваме старата си сила. Познавайки себе си българинът винаги е намирал начин да се прероди. Злото ни е вредило, нанасяло е страшни рани, но не ни е осакатявало, оставали сме верни на себе си защото сме потомци на първите благородници. Добрината, смелостта, почтеността са попивали в гените ни хилядолетия наред и точно това ни е помогнало да се опрем на тъмните сили.

Днес небето над нас е тъмно, днес над нас е надвиснал меч, днес хитри и подли хорица се обитват да ни отнемат надеждата за нормален живот, но аз съм уверен, че няма да успеят. Този, който е роден в огън не загива. Този, който е докоснат от Господа не изтлява. Този, който познава силата закодирана в гените му, ще намери начин да я отключи и да покаже на света какво е значението на името българи.Използвана литератуpа:


П.Ангелов, България и Българите в представите на византийците, Лик, София, 1999;
Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийския свят, Лик, София, 2010,
С.Минкова, Т. Трифонов, Народно-психологически щрихи на Българина, София, 1990,
Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век, Съставителство, предговор, коментар и бележки Маргарита Кожухарова, Превод: Даниела Жукова, Екатерина Бончева, Маргарита Кожухарова, Изд. на Отечествения Фронт, София, 1986;
W.S.Monroe, Bulgaria and her people, The Page Company, Boston, MDCCCCXV;
Valerius Maximus. Factorvm et Dictorvm Memorabilivm, Libri Novem. Karl Friedrich Kempf. Leipsig. Teubner. 1888

229 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се бои.

  ОтговорИзтриване
 2. Мразил съм те и съм се карал с тебе, но сега искам да те прегърна! Евала за упорството ти и за защитаването на истината!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки може да се разгневи за нещо, важно е в края на краищата да се разберем.

   Изтриване
 3. България се пробужда, титаните се надигат отново за поредната битка, която ще спечелят! Амин!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, България се пробужда, а на някои това не се харесва, те искат на сме стадо, което да бъде стригано и клано...

   Изтриване
 4. Като си българин защо си тракедонист бе? Тракедонизъмът цели за обезличи българския народ като внуши автохтоност и заличи истинските хунски корени на народа ни които трябва да търсим в Прикафказието и Приазовиеъо, не при китайските ксиунг ну, като казват тракедонистите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Четете Кирил Милчев, не панслаеиста спароток, който е ученик на Чудинов и изпълнява заповедите на Кремъл да се заличи миналото на българите завинаги и да им се наложат комплекси за малоценност ,които да ги унищожат. На тракедонидтите все Сорос им е виновен а той прави добри неща за България със фондацията си , Ама храни куче с те лае , в случая тракедонист.

   Изтриване
  2. Дайте някаква точна дефиниция за тракедонизъм, за да се разберем като нормални хора. Обяснете също какво печели Кремъл, ако бъде признато, че българите са местен народ, който е оказал огромно влияние на всички народи от славянската езикова група.

   С клевети, заплахи, лъжи и т.н. не се постига нищо, дано да го разбиате. Не съм фен на Сорос, смятам фондацията му за вредна, но не виня нито него, нито хората му за всички беди на България.

   Що се касае до Милчев, той е просто посредствен човечец със слаби познания, но огромни амбиции. Не виждам да е допринесъл с нещо положително за изясняването на българската история. Той дори не може да направи разлика между Ур в Шумер и намиращата се в Кавказ държава Урарту.

   Изтриване
  3. Оф, то пък Милчев един българин та светка. Не беше ли той от гръцка Македония, някъде от Солунско, или се бъркам нещо, за милиционера от Карлово ли става дума?

   Изтриване
  4. Няма значение откъде е този човек, дали е грък, или македонски българин не е важно, лошото е, че методите му на работа не са почтени и не прилягат на българин.

   Изтриване
 5. Изключително вдъхновено, истинно и окрилящо! И както винаги потвърдено и от думите на чужди хора! И моментално пораждащо въпроса: „Тогава защо?...“
  Затова ли, защото сме се били възгордели дотам, че сме забравили Кой ни е сътворил такива и сме занемарили да Му отдадем почит и благодарност? Или поради това, че живеем в свят, предаден във властта на сатаната, който има съвсем различни приоритети? Или като древен народ дотам сме се размесили с други, че в момента така сме раздвоени? Или поради нашата толерантност сме допуснали чужди лъжливи учения и манипулации до такава степен да ни променят?
  Въпроси, които изискват единствено един общонароден отговор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че причините са много, но нито една от тях няма нещо общо с възгордяване. Да си горд не е грях, грехота е да се самозабравиш и пренебрегнеш това, което е типично за благородника.

   Изтриване
 6. ирена янчева5 август 2018 г., 20:16

  Благодаря за проникновеното есе, Павеле ! Споделените знания с други народи е истински признак на благородство !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е Ирена, дедите ни са можели да използват знанията си, за да поробят по-слабите, но вместо това са ги дарили със светлина.

   Изтриване
 7. Хубаво ми стана като го прочетох това, но се чудя как поколенията след нас ще ни оценят. Дали ще ни хвалят, или ще ни презират и проклинат?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От нас зависи как ще ни оценят, от нашето действие, или бездействие зависи дали ще бъдем споменавани като герои, или като добичета гледащи безучастно как строеното с хилядолетия бива унищожавано.

   Изтриване
 8. Словото ти за Древното Знание е най-мощното оръжие за повдигане Духа на Българина ! Благодаря ! Благословен бъди !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Започва се със слово, завършва се с дела! Дано да помага Господ както винаги е правил!

   Изтриване
 9. Скъпи Павле,

  На въпроса на анонимен от 5.август, 20:09ч. коя е причината за днешната българска мизерия, ти отговаряш: „причините са много“.
  Анонимен от 5.август, 19:50ч. заявява: „БЗЛГАРИЯ СЕ ПРОБУЖДА, ТИТАНИТЕ СЕ НАДИГАТ ОТНОВО ЗА ПОРЕДНАТА БИТКА, КОЯТО ЩЕ СПЕЧЕЛЯТ! АМИН!
  Съвсем случайно проследих преди малко двете предавания на Стойчо Керев за „Книгата на Енох“ в ютуб. Препоръчвам на всеки да стори това, за да се убеди, че едва ли може да съществува по-голяма глупост от горния лозунг! А този факт дава отговор и на главната причина за състоянието на България – НАШАТА ДУХОВНА НЕГРАМОТНОСТ!!!
  Не зная дали да си горд не е грях. Христос се е държал с достойнство, но включва „гордостта“ към: „Всички тези неща оскверняват човека“. Марко 7:23 А 1 Петър 5:5 казва: „...Бог се противи на горделивите...“.
  Простичко казано: „Всекиму – според вярата“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно, но не е много сигурно кое ще ни върне изгубената духовност. Цитиране на евангелията или връщане към това, което ни е вродено - традициите на нашия древен и светъл народ?

   Изтриване
  2. Аз се гордея с баща си,дядо си, прадядо си и с ВЕЛИКОТО минало на рода си !!!! А ти ???

   Изтриване
  3. Иване, а гордееш ли се с ВЕЛИКОТО петвековно робство? В този свят нищо не идва случайно, толкова повече едно така страшно наказание и то над народ, претендиращ за определението „нация на духа“! И друг „божи народ“ е бил наказван по подобен начин макар и не така тежко.

   Изтриване
  4. Бях си обещал да не отговарям на анонимници ама на... Първо уважаеми неграмотен анонимнико това за робството ти е набито в главата. Естествено, че не е било робство а владичество! Фактите са в турските архиви където са описани кой какви данъци е плащал и какви ниви и лозя е имал. Робът данък не плаща, нито пък има собственост, нито пък по-късно праща децата си на обучение в чужбина. Точка. И други народи са били завладявани, но не си посипват главата с пепел а вървят напред. Ако ти се смяташ за роб добре така да бъде, но моите прадядовци не са се смятали за такива. За мен следващите години след т.нар. "освобождение" са много по страшни, защото тук се настанява много по-човеконенавистна сила от османците. Нейното влияние почва от преди Априлското въстание и не е спирало и до днес. Замисли се над това! Може би точно затова мислиш по този пораженчески начин.
   Насаждано ти е с години, че си бил роб, че било пълно с предатели и т.н. Ами прочете ли историята на Италия, Франция, Англия и т.н. там няма ли предатели, няма ли завладявани народи? Горе главата и чети повече!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  5. Соросославе (прости ми, че те наричам така, но не мога да търпя да скверниш това свято име), моите деди са се чувствали роби и затова са били готови да жертват живота си за свободата! А ти ясно си от гилдията на модерните писачи на учебници, които имат задача да „набият в главата на децата ни“ една лъжа! Пожелавам лично на теб „горе главата“ и да попаднеш някъде в едно такова „благодатно владичество“, където да се кефиш до края на живота си!

   Изтриване
  6. Г-да, днес всички се опитват да бъдат оригинални и да не засягат нечии интереси с нименованието на 500-годишния период, когато България е липсвала като самостоятелна държава от картата на Европа. Правилното наименование е това, което учехме преди много години и което народът сам е определил преди повече 100-150 години. Вазов го е написал - "ИГО". Може би днес не знаете какво значи тази дума. Иго - "Положение на чуждо държавно управление, при което дадено население е обезправено и лишено от възможността за самостоятелна политическа, икономическа и културна изява".(бълг. тълковен речник). Синоними - робство, потисничество. Народът ни е бил почти напълно обезправен в периода до 16-17 в. После започва да получава по малко права. Отделни личности по един или друг начин може да са стигали и до държавни служби, но народът като цяло е бил потиснат. В Османската империя робство във вида на робовладелския строй или на робството в Америка, не е имало. Но отделни богаташи турци, че дори и християни, са се отнасяли със слугите си като с роби. При това, въпреки законите, съдиите са определяли правото на богатия. При това турското и почти цялото мюсулманско население се е ползвало с предимство пред християнското. Дори за убийства на християни турците не са преследвани от властта. Мой пра-прадядо, който е имал имот (не е роб), връщайки се от пазар в Карлово към Клисура, минава през лозята на турското село (дн. Розино), където е нападнат от група турци, убит е, взимат му коня и парите. После пращат дете до близките му да искат откуп, за да предадат трупа. Кадията (съдията) отказва да разгледа случая. Е това иго ли е?

   Що се отнася до този блог, трябва да сме благодарни на г-н Серафимов, че се е наел да ни помогне да се осъзнаем, че сме наследници на силен народностен ген. Този ген е от древното балканско население, което се е разселило по света след средата на VI-то хилядолетие пр. Хр. най-много на изток, по-малко на север и юг и още по-малко на запад. Тракийската народност се оформя от края на III-то хилядолетие пр. Хр. до края на II-то хилядолетие пр.Хр. от връщащите се балканци с примеси на други народности. Така е станало и по-късно с идването на "готи", "хуни" и "прабългари". Ето защо сме местен народ, доказано генетично. Този ген е толкава силен, че според Божидар Димитров, Бог да го прости, ние сме единственият народ, който за 5 века без управленски и културен елит, се е запазил като народност. След падането на България населението, което е останало неубито и незавлечено в робство, се е пръснало по планини и гори, само мацина са останали в по-големите градове. Но народностната ни памет е била толкова силна, че от 17-ти век населението започва да се връща в старите си градове и села и да създава нови такива и нов елит.

   Г-н Серафимов се опитва да ни внуши, че не сме "диваци и варвари" заграбили чужда земя, а сме заели "земята, която по бащино право" е наша. Той иска да разберем, че сме наследници на велики хора (великия също може да падне победен, но макар и трудно - той ще се изправи, затов е велик). Не трябва поради незнание или служене на чужди интереси, да си подаряваме или продаваме историята си, дори и по политически причини, защото народ без история не е народ и никой не се съобразява с него (вижте отношението към Гърция и Македония). Серафимов е прав, че само като знаем истинската си история и се обединим като народ, можем отново да се върнем на политичската сцена на Европа като страна, с която да се съобразяват. Само обединени можем да си създадем лобита навсякъде като гърците.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  7. Пропуснах да добавя в контекста на публикацията на г-н Серафимов, че след освобождението от турското иго, сме проявили блгородство като народ и не е имало погром и издевателства над останалото в България турско и мюсулманско население.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  8. Да, това е нещо много важно - истински белег на благородство.

   Изтриване
  9. До Андон Каравелов

   Благодаря Ви за коментара по-горе!!!

   Изтриване
 10. Гордост и горделивост не са едно и също

  ОтговорИзтриване
 11. Гордост и горделивост не са едно и също

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно така, тук иде реч за мяра и за граница. В „Римляни“ 12:3 се казва: „...Който е по-виден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог на всекиго е разпределил“.
   Павел основателно иска да повдигне духа на народа ни, но нека не забравяме, че има и такива зрънца между нас, чийто начин на общуване се изразява най-често с репликите: „Кой си ти, бе!“, „Ти знаеш ли кой съм аз?!“. Ако такива имат претенции да бъдат част от народа ни, те трябва на първо място да се научат на смирение!

   Изтриване
 12. Всичко е много хубаво. Но какво правим днес за нашата Родина. А за утрешната България... Не е ли време да възстанем. Къде е българският дух, храброст, непримиримост. Аз не съм се предал.
  Има ли Българи,
  Има ли Сърца,
  Има ли Лъвове!?

  Внук на Беломорска Тракия и син на Южна Добруджа- Българин от Аспарухова България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Unknown 6 август 2018 г., 12:47 ч., срещу кого и за какво трябва да въстанем? Казвате, че не сте се предал! Но вече всичко е унищожено. Нищото което унищожава, познавате ли го? Но ако ще въставаме освен "българи, сърца, лъвове" ще са нужни не топли думи а господин Калашников, РПГ и още муниции и военна техника. Би било добре, ако познаваме противника и сме единни, което при днешното състояние на "българския тракийски дух" не може да се случи. Единствено можем да подхранваме ненаситния апетит на мутрите.

   Изтриване
  2. Господине, Анонимен 6 август 2018 г., 23:51 ч.,

   Нима след 10 ноември промяната стана с "господин Калашников, РПГ и още муниции и военна техника"? Просто около 80% бяхме обединени от идеята за промяна и искахме тя да стане. Лошото е, че бяхме наивни и не разбрахме, че на "кръглата маса" повечето бяха ченгета на ДС или зависими от тях, както и неколцина жадуващи за отмъщение и искащи да си върнат загубеното сле 9-и септември. Така, докато се осъзнаем, те създадоха мутренската каста, която сега ни управлява. Енергията ни отиде напразно. Те успяха да ни раздлят чрез партийни пристрастия, чрез филство и фобство (главно към Русия), чрез подкупи, корупция и заплахи. Внушиха ни, че сме никои, че от нас нищо не зависи, че трябва да живуркаме тук, ако не искаме да станем чужди граждани и да загубим територията си. Но, ако така я караме, утре и това ще стане.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 13. Приятелю,можеш да споменеш и Иван Асен II,който освобождава победената и пленена войска на Тодор Комнин по живо и по здраво,въпреки нарушеният договор.А,те...нали знаеш как са се отнесли с войската на Самуил? Това е,поздравления за материала. Ник.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благородникът не отвръща на злото със зло, нищо че злият не може да оцени добротата.

   Изтриване
  2. Да, Павка, точно така е записано някъде. Трудно изпълнимо, понеже ти се струва, че си ощетен в представата си за справедливост. Но после следва: „На Мене принадлежи отмъщението!“. Рано или късно. Нужно е да вярваме, че всеки получава заслуженото си.
   Признавам, че трудно ми се отдава да постъпвам така. Но безспорно тук има логика, за да се избегне спиралата на злото. Не за първи път казвам, че ни учиш не само на истинска история, но и на благородство. А благородството не изключва да изобличаваме враговете и да браним земята си и народа ѝ!

   Изтриване
 14. Добра статия,която ясно показва ,че и от медии и от "видни" наши личности струи пропаганда която цели да ни изкара по-черни от дявола.Били сме алчни,завистливи,мързеливи,неблагодарни, хитри(тоест лукави) и не знам си какво ли не.А турци,мюсюлмани,негри,гърци и въобще всичко що мърда на тоя свят е по-благородно от българите.Нищо че само споменатите от мен нации зад гърбът си имат цели планини от трупове и зверства без никаква основателна причина.

  И за съжаление много от нашата собствена кръв вярва на тази пропаганда и я проповядва като божие слово,без реално да се замисля и да се огледа наоколо,до колко това е вярно.
  А ето,чужденците ,които нямат никаква печалба от това, честно си казват впечатленията за народа.

  Разбира се имаме и от онези качества които ни приписват.От една страна те са естествени в предвид ситуацията в която сме,от друга сме повлияни лошо от другите етноси с които живеем(за които тези качества са естествени).Но тези благородни качества са си у нас и аз редовно ги виждам. Ако имаме проблем днес,той ще е ,че не издигаме тези качества като водещи в обществото,а се присмиваме и подиграваме на хората които ги показват.

  Благодаря за статията и за цитатите г-н Серафимов,със сигурност щедро ще ги разпостранявам при нужда.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Невенов, може би мнението Ви е повлияно от Мордехай Леви и неговото произведение "Единство и борба на противоположностите". Мордехай Леви е познат повече като Карл Маркс, внук на равин. Предполагаемо е описал постулат от Кабала. Но той неистово мрази славяните, в частност траките, за които пише, че са тор на "европейските народи". Тук също се цитират откъси от политическата доктрина християнство, също еврейска по произход. Внимателно с данайците и даровете. В момента в света противостоенето е между славяните - траки, илирийци, венети и венеди, скити, сармати и семитските народи, основно евреи и после араби и хазари. Баланса е много тънък, а евреите при първа възможност унищожават без да се замислят. Не виждам траките в България да са си взели поука от хилядолетния опит в противоборството със семитите.

   Изтриване
  2. „Нашата революция няма да успее, докато едно цвете на Балканите не бъде стъпкано!“ Мордехай Леви

   Изтриване
  3. Г-н Невенов, няма какво да добавя, прав сте, трябва да спрем да се вглеждаме в утайката и вместо това трябва да поставяме на пиедестал стойностните хора.

   Изтриване
  4. Г-н Анонимен7 август 2018 г., 0:08 ч.

   не виждам от къде сметнахте ,че мнението "Ми" било повлияно от Маркс.Като ясно казвам,че според мен далеч,да не кажа хич, не сме онези мизерни духовно и морално люде които искат да ни изкарат.А именно обратното.

   А и не виждам как уж сте много навътре с казаното от този или онзи чифут.А изказвате мнение че християнството било дело на еврейите.Това е очевидна лъжа.В протоколите ,"те" открито заявяват ,че най-големия им враг е християнството, и че вкарвайки техни агенти в средите на свещениците ще го унищожат от вътре и ще отблъснат християните от собствената им вяра.Е ,не сме ли свидетели на това днес? Да не говорим че в техните книги а и техните равини далеч не се изказват положително за Христос та дори в молитвите си го кълнат.Да не говорим ,че християнството винаги е било анти-семитски настроено до сравнително скоро.Въпросът който е редно да си зададем ,е защо ако християнството е тяхно дело ,с цел да унищожат европееца,те с такава бясна ярост мразят това учение и неговия първоизточник и се опитват всячески да го заличат,ако то беше тяхно творение с цел да облагодетелства тях. Без да съм върл защитник на християнството,бих предположил ,че сте станали жертва именно на тяхната пропаганда целяща да ви отдалечи или най-малкото да ви използва за унищожението на християнството,като промотирате техните лъжи.
   Не е нужно да сте християнин,но е нужно в името на истината да приемете за факт ,че Европа и европейската култура са директен плод именно на християнската цивилизация и ценности(не онези които днес промотират,а древните такива).

   Изтриване
  5. Уважаеми Г-н Невенов,

   Чувствам се особено задължен да Ви благодаря за това, че, без да сте „върл защитник на християнството“, Вие сте характеризирали много точно неговия характер и действителното отношение на други религии към него!

   Изтриване
  6. Господин Невенов, приемате много конкретно Мордехай Леви. В случая имах предвид двойствеността в приеманията. Има чужденци които изказват едно мнение, но има и други, които са повече, с друго мнение. По отношение на благородните качества на днешните българи е смешно дори да говорим! Само едно пътуване по магистралите ще Ви покаже мутроблагородството обхванало една голяма част от българите и...турците връщащи се и заминаващи от Турция през България. Благородството на мутро-предприемачите, "незнайно от къде" придобили средства и назначението на минимална заплата за бранша с цел не плащане на данъци към държавата и обещание за по-голяма заплата "под масата" която никога не се изплаща. В същия ред мога да спомена и за много други "благородства" появили се в България вследствие на приемането на " християнската европейска ценностна система" и членството ни в Еврейския съюз. Доколко познавате "Протоколите на сионските мъдреци" и къде в тях се казва, че най-големият им враг е християнствто. Но защо само християнството, да вземем и исляма, също политическа доктрина създадена от евреина Мохамед. Както християнството така и исляма са производни на юдаизма, религията на "Сионските мъдреци". Но все пак това са времената на Жаботински, а християнството е създадено много преди това и негов емисар на балканите е Павел. И именно Западна Европа или като я наричат Еврейския съюз е плод на лицемерната "християнска цивилизация". И ето тук се явява потвърждение на думите на Мордехай Леви. По време на войната между "европейските християни" католици и протестанти, попитали кардинала, "Ваше преосвещенство, как да познаем кои са католици и кои протестанти", отговорът бил "избивайте наред, господ горе ще ги познае". Та това е "християнското европейско човеколюбие" и " европейската култура" на основата на "християнството". И от тук, защо са унищожени исконните тракийски богове? Въпроса тогава е, дали религията не е политическа доктрина? Отговорете си сам. А "Протоколите на сионските мъдреци" са съставени от един хазарин, роден в днешна Украйна, не много отдавна. С тях се създава отклоняващо внимението действие от истинските причини и действащи лица за семитската окупация на народите от Европа и Света. Казвате, че християнството винаги е било анти-семитски настроено!!!! Но главният християнски инквизитор, Торквемеда е етнически евреин! Същото се отнася и за "царе, папи, патриарси" от Западна Европа. Проявявате пристрастие, много добре! Но именно чрез християнството се заличават народностните характеристики. Каква е разликата от лозунга "пролетарий от всички страни- съединявайте се"? Според мен те обслужват една и съща общност. А коя е тя? Не знаете, както и многото вярващи и атеисти по света. Правилното и точно поставяне на диагнозата ще ни даде средство за отстраняването на причините. Въпрос на желание и интелект, а също и доказателство за благородство. Не съжалителност, а благородство. Благородство, за което казваме, че са имали далечните наши прародители.

   Изтриване
  7. Анонимен от 8.август 9:56, не зная доколко големи са твоето „желание и интелект“ да проумееш написаното от Г-н Невенов. Доказателствата, които той предлага са абсолютно истинни, но тази материя за теб е явно „terra incognita“. Освен това той посочва много ясно, че официалното християнство е инфилтрирано целенасочено от чифути, но това май ти е много трудно да го проумееш. Други истини, които излагаш, не са в състояние да прокараш лъжата!

   Изтриване
  8. Г-н Анонимен от 8 август 2018 г., 9:56 ч.

   Първо за мненията на чужденци.Въпросът е от коя страна стоят тези чужденци.Чужденци които се възхищават на гърците или пък турците,ако щете и с благородство да ги засипете,те няма да видят в това нещо добро а обратното. По мой наблюдения,негативните коментари спрямо българи са от хора които или боготворят някой от "силните" ни съседи,или са продажници, или пък са хора които са очаквали манталитет като този на запад но са се сблъскали с дивотията и средновековната първобитност на освободена България.Не съм попаднал(до сега) на коментар от чужденец,които реално е престоял известно време,и който да е имал чужд интерес, който да се е изказал негативно за нас.

   За не-благородните качества на българите днес може много да се каже. Според моята теория, те не са естествени,а по-скоро присадени,насадени и поощрявани. Където имитирането на "големите","силните","важните" играе голяма роля.Само ,че ако слезете от пътищата и магистралите,ако преминете първоначалната преграда на съмнение,недоверие и лека злоба(породени от времето и ситуацията в която живеем) и се запознаете с обикновените хора,ще видите ,че те далеч не се вписват в общоприетите рамки в които ги слагате. Все пак ако един народ е доведен до просия по улиците,можем ли да кажем че просията и мързела са му вродени качества? Бих казал,Не.Разбира се бихме го критикували за това как се е оставил да го доведат до това положение, но далеч не бихме сметнали че той е способен само на това което прави в момента,особено когато зад гърбът си има история и живот в почти пълна противоположност.С други думи,правите заключения вследствие на само един малък отрязък от обществото,народа и средата днес. Даже бих казал ,че правите точно същите заключения каквито,враговете на българите,искат вие да правите.Тоест в момента просто папагалствате разни фрази без реално да се запитвате дали те са истина или лъжа и до каква степен и защо.Може би ,защото ви звучат като истина,или може би като нещо което сте чували многократно от уважавани от вас личности и с това се надявате околните да гледат на вас по същия начин, или просто защото всички така правят.

   Признавам не съм напълно запознат с протоколите.Само част от тях за сега.Главно се запознавам,чрез една доста интересна поредица разнищваща всяка точка във нейната дълбочина.Точен цитат в протоколите няма но има препратка към това намерение.Прочетете Протокол4,точка 3.Въпроса който трябва да си зададете е, кой "Бог" те желаят да унищожат.Едва ли е ислямския или техния.Понеже те не дават и дума да се каже за него. Но факта ,че смятате Протоколите за измислица, някаква хитра маневра с цел заблуда, показва колко наивен и не трезво мислещ човек сте.Понеже днес,независимо кой и защо е написал тези протоколи,то тяхната истинност е потвърдена от факта ,че ясно и точно определят действията на интернационалните евреи за последните 100 години.
   Но наистина ли смятате ,ценностите на Европа днес,като християнски?Да днес всеки лепи "християнски ценности" но и при най-не-задълбоченното разглеждане се открива ,че въпросните ценности далеч не са християнски.Да, за да се подплатят днешните ценности пред християнска европа,се вади тази или онази притча,цитат или дело.Но реално когато те се изкарват от контекста,без нужното обяснение защо,кога,как,къде и за кого се отнася,то може да обясниш почти всяка дивотия като „християнска“.

   Изтриване
 15. И от по-новата история може да се спомене благородството и на простия български войник: например една много впечатляваща снимка от Одрин 1912г на български войник,който дава вода на ранен турски войник ( http://www.lostbulgaria.com/?cat=209&paged=220).Представителят на 5-вековен поробител е смъртно ранен и лежи на земята в калта,а българския войник му дава може би последна глътка вода,това ако не е благородство,какво е ? Защо да доубива победеният враг,той си е получил неговото - game over.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Позната ми е тази снимка, тя е един от многото белези на благородството на българите.

   Изтриване
 16. „... Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез Духа Ми – казва Господ на силите“. Захария 4:6

  Приятелю „Unknow“, мисля че горното повече пасва на една „нация на духа“. Но ако си сигурен, че твоите лъвове са по-силни – опитай. Бъдещето ще покаже.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятелю Българино!
   А кой е създателя на лъва и кой му е дал свирепи нокти и смъртоносни зъби и кой му е отредил ролята на цар и господар сред животните.
   Нямам за цел да нападам, не е и тук мястото. И се извинявам на Павел Серафимов и на читателите на блога.
   Нивата не иска молитва, иска...
   Винаги ние българите сме били малко, но не и малки. И от историята съм научил, че ако сме силни и единни няма земна сила която да ни спре. Всичко е в нашите умове, сърца и ръце. Искам да виждам горди и изправени българи.
   "Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме"

   Всичко зависи от нас.

   Георги

   Изтриване
  2. Драги Георги,

   Излишно е да се извиняваш, защото коментарът ти е супер! Но само си представи всички лъвове на Земята срещу само една атомна ракета на противника... Има само Един, който държи победата в десницата си!

   Изтриване
  3. И за ракетите с бойни глави има цяр...стига да има решителни и умни хора.

   Изтриване
  4. От Георги до Анонимен7
   Не съм фен на ФЕНТЪЗИТО. Живея в реалността.

   Изтриване
  5. До Георги, Unknown7 август 2018 г., 1:12 ч. Уважаеми Георги, мисля, че е некоректно сравнението с животинския свят. Лъвът е хищник живеещ на групи в които основни ловци са женските животни. Но не винаги успява да се нахрани, а бива и убит от биволи, носорози и слонове, които не са хищници. Но защо не свързвате нещата с неговият по-едър и самостоятелен събрат от усурийската тайга, тигарът. Или придпочитате да се асоциирате с Африка, не с Азия. Всеки търси себеподобните си. Та по отношение за царя-господаря при животните, няма такъв. Природата се е разпоредила така, че да дава възможност за развитие на всяка твар. Това важи и за човешкото общество, защото човек е също едно от животните на планетата Земя.

   Изтриване
  6. С всичко съм съгласен, но не се считам съпричастен с постановката, че „човекът е едно от животните на планетата Земя“. Не искам да бъда неучтив, че „всеки търси себеподобните си“.

   Изтриване
 17. Английския генерал Джокмъс: "Тези, които се бият за гръцката свобода не са моралии /жители на Морея - Пелопонес/, или гръковизантийци, а народ от по-твърдата албанска раса и от този на север. Под командата на Хаджи Христо конницата им е от българи. Едничката добра пехота се състои от сулиоти и от румелиоти, българи от Румелия." - това е по повод на Гръцкото освободително въстание - 1821 г.

  Гръцкия историк Трикупис пише:
  Водачите на двата враждуващи лагера всред гръцките въстаници вече се готвеха да се нападат. Изведнъж посред тях излязоха двама български воеводи Хаджи Христо с българска кавалерия и Хаджи Стефко [от Охрид] с българската пехота и държаха приблизително този език на безумците, които щеха да се изколят: – Ние преминахме планини и долини; ние и нашите другари дойдохме с вас да се сражаваме до вас за кръста и гръцкия народ; не ви искаме никакво право за своите заслуги, които верваме сме допринесли, а ви молим да ни застреляте всички до един, преди да сте се изклали. Защото не можем да преживеем срама, да присъствуваме при вашите вътрешни ежби, и то във върховния момент на войната за освобождението на вашата родина. – Благодарение на тия двама благородни души началниците на двата лагера, опомнени, се помириха, за да отблъснат веднъж опасността, която застрашаваше плодовете на толкова пролята кръв.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това май е цитат от една прекрасна книга на Ст.Чилингиров - Какво е дал българинът на другите народи.

   Изтриване
  2. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
  3. На хора с такъв вкус не им е тук мястото. Би трябвало да ги блокирате. Таня Василева

   Изтриване
  4. Имате право г-жо Василева, но от друга страна, показвайки умственият си багаж, противниците ми показват кой е прав и кой беснеещ защото няма доказателства.

   Изтриване
 18. Нямаше ли една англичанка по времето на соца , беше дошла да проучва кой е Левски и писа книга за него.
  Та тя не беше ли се удивила на една манифестация??
  Беше учудена , и беше казала нещо от рода.
  Та вчера на този площад нямаше и намек че днес ще се изсипят толкова хора . Кога построиха тази трибуна???
  Що за народ е това?
  Това ако беше в Англия щяха да го строят цял месец.

  Нещо такова .


  А ние , ние просто сме много самокритични към себе си. Много великодушни , като че ли сме над временните събития които ни се случват.
  Това позволява на другите да ни омаловажават и са много учудени , точно като лъвовете плеснем с опашка и размажем някоя досадна муха.
  И стига с тия робства.
  Просто сме били част от едни империи. Както вчера така и днес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм, прекалено критични сме спрямо себе си и прекалени благи по отношение на чужденците.

   Изтриване
 19. 1. "ТУРСКО робство" не е идентично понятие с "робство", а е най-префинен начин за заличаването на един народ.
  2. "Кръвния данък" се е наричал Девширме, което на турски значи "събиране на цветен прашец" При девширмето е имало ПОДБОР през 5г., а по-късно и ЕЖЕГОДЕН ПОДБОР на най-будните и красиви български момченца И ТАКА ВЕКОВЕ НАРЕД. Фактите за този ежегоден "кастинг" много често се премълчават по родолюбиви причини. Еничарите първоначално нямат семейства за да оставят поколение, а и по-късно еничарите търпят огромни човешки загуби. Част от момченцата пък директно са продавани като роби. Според мен това е ОБЕКТИВНАТА причина за незавидното състояние на държавата ни и за липсата на критична маса от будни и родолюбиви Българи които да поведат сънародниците ни. Отделно, че едва създаденият елит е бил ликвидиран от комунягите 1944-1946 г. Май доста време ще мине докато Българинът се пробуди.
  3. Доста любопитно е, че законът е забранявал на турчин да отнеме коня на Българин, ако цената му е била под сто гроша. По този начин се е осигурявало турските коне да са добри и с висока цена. А е било законно да отнемеш хубавия кон от Българина.

  ОтговорИзтриване
 20. Винаги ме е впечатлявало изключителното самочувствие на тракийските ни предци,позволяващи си да заплашват дори и самите богове с оръжие,изпращайки стрели към небето срещу светкавици и гръмотевици при бури( Херодот).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето, това самочувствие трябва да придобием, за да се оправят нещата! Лъкове и стрели нямаме, но калашници ще се намерят. „Тракийските ни предци“ са вразумявали боговете си с техните скромни възможности, а представяте ли си как ще се смрази Бог, когато при зачестилите наводнения и пожари изпразним по няколко пълнителя към небето!...

   Изтриване
  2. Вярвали са в безсмъртието,значи няма проблем да воюват и с боговете,какво ако ги убият?

   Изтриване
  3. Аха, първо се оказахме 'изгубените деца' на траките!, а сега и богоотстъпници! Прекрасно, продължавайте с принизяването си, деградирането като личности и саоопределяне както си искате, но не за сметка на цял един народ!
   Българите не правят такива неща! Българите винаги са били и са оставали българи, дори и в най-тежки ситуации и са избирали смъртта вместо срама и никога не са забравяли, че Бог е над тях и саго почитали, било то 1, 2 или повече, винаги са били с Бог и той е бил и ще бъде с нас!
   Георги Славеев

   Изтриване
  4. Към Анонимен8 август 2018 г., 11:05 ч. Поздрави, иронията е чудесна! Много примитиви, за съжаление.

   Изтриване
 21. Много Ви благодаря за статията. Искам да споделя как лично ми се отрази. Когато прочетох за историята за Дромихет, в първия момент се учудих на цитата от Страбон: "...му показал собствената си бедност, а и тази на народа си...", но след като се замислих какво значи да победиш пълководеца на Александър Македонски (за когото е чувал всеки човек по света) разбрах. Това го споменавам, за да кажа какво ми се случи на следващия ден. След като се върнах от работа (фабрика) имах ужасно силна болка в гърба. Единственото ми желание беше да се оплача на някого. Но се сетих за децата в някои страни, които работят във фабрики. Винаги съм изпитвала тъга, мъка и бих искала да кажа и болка за тях, но някак си неистинско. Мислех си, че не съм добър човек и затова не мога да изпитам истинско съчуствие, а само отчасти. Сега вече го изпитах. И нямам желание да се оплаквам повече - най-малкото ми е гузно, че аз имам избор, а те не. Това е дребна случка, водеща до малка, но важна за мен промяна. И да се върна пак към статията, която беше причина да се случи всичко това и да се замисля над много неща. Прекланям се пред дедите ни - да имаш възможност да живееш в разкош и да не го правиш, да имаш възможност да гледаш отдалече бойното поле, но да решиш да се биеш, да имаш възможност да имаш роби като всяка една силна държава, но да избереш да си запазиш принципите и морала. И аз искам да бъда благороден човек, дори започнах да се опитвам, но се оказа, че се изисква не само желание, а и мъдрост...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. г-жо/це Миленкова,
   понеже това го чувам не веднъж от жена,ще си направя труда да коментирам така:
   Следващия път като ви заболи гърбът вместо да си представите дечица от третия свят във фабрики или гладуващи.Си представете следната картинка.В Ротерхам близо 1400 моичета от възраст между 11-16 стават жетва на многогодишен сексуален кръг в продължение на близо 20 години.Същото в Рочдейл и Телфорд.В Германия,Швеция,Норвегия,Дания редовно случай на сексуално насилие над дете,било то момиче или момче.Фрапиращи случай са такъв където майката не вярва на дъщеря си ,че е многократно насилвана от "бежанецът" които са приютили.Мисля че този случай завърши с самоубийството на детето.В други случаи жени жертви на изнасилване биват унижавани в социални мрежи защото назовават истинските си изнасилвачи и тяхната раса и етнос.В някои райони на Германия местните германки са принудени да боядисват косите си в черно за да не са обект на поредното изнасилване.Млади момчета биват тормозени и бити от "новодошлите" в училищата и кварталите им.В някой европейски градове...а и в някой български села,вече е рядкост да се чуе официалния език на страната.Като в тези места с задоволство се говори за надвисналия геноцид над европейския народ.Терористичните актове са вече нормално събитие,а и страхът от тях е част от ежедневието.И при всички тези случай ситуацията е една и съща,хора от третия свят извършват тези деяния над хората които са ги приютили. И ако не ви стига тази красива картинка то може да ви представим една от бъдещето където навярно "вашето" дете,ще е част от малцинство,заобиколено от лица,хора,бит,морал и идеали от един друг свят.Свят където правенето на секс с 9 годишно момиче или момче е нещо нормално(във франция това вече е позволено,поради натиска на голямото мюсюлманско население). Мразено и презирано защото се е родило с от изчезващ европейски етнос.Това дете знае само ,че в миналото е имало много като него но сега едва намира шепа,повечето възрастни.Навярно ще избере собствената си смърт или да се претопи в масата,дошли от някъде, и с това да унижтожи своята кръв и род оцелял непрекъснат близо 2-3000 години.

   Едното е ситуацията днес, а другото фантазия за възможно бъдеще,но и двете са плод на европейските жени,които вместо да се интересуват единствено от своите деца,погледнаха в третия свят,във фабриките и решиха ,че е по-добре да пренебрегнат собствените си деца,да ги накажат,да ги унижават и дрои да ги обричат на редовно малтретиране а дори и на смърт(атаката в Манчестър),но да помогнат на тези малки същества от третия свят.Които пък, като пораснаха с задоволство започнаха да избиват и изнасилват същите тези жени които ги приютиха.

   г-жо/це Миленкова,не към децата от третия свят трябва да имате състрадание а към вашите собствени,на собствения ви народ и тези от вашата раса.Онези за които мислите, си имат родители и жени които да мислят за тях.А, ако те са толкова нецивилизовани и неразумни ,че да ги пращат да се трудят като роби,то това не е ваш проблем. Тъжна и жестока реалност,да ,но пренебрегването на която води само до най-големия грах.А той е да пренебрегнеш собствените си деца и тяхното бъдеще, в името на чуждите.Което пък е ситуацията днес в Европа а и започва и у нас.

   Намерете друг мотиватор след тежката работа във фабриката.Работа която ако ,пак казвам, "европейските жени" не бяха взели масово решение по този въпрос, вие нямаше да има нужда да вършите и навярно гърбът ви щеше да е в по-добро здраве.

   Изтриване
  2. Безусловно най-голямата Ви мъдрост при търсенето на благородството е: „да имаш възможност да гледаш отдалече бойното поле, но да решиш да се биеш“!

   Изтриване
  3. В смисъла на коментара на Г-н Невенов горната мъдрост може да се перефразира така: „Да имаш възможност да гледаш отдалече бойното поле, но да решиш да се биеш, докато битката още не е запалила и собствената ти черга“!
   Това, което прави Виктор Орбан и затова е най-омразният премиер в ЕС за парвенютата в него.

   Изтриване
 22. Искам да се доуточня. Дадох пример с децата, които работят във фабрики, само да кажа, че разбрах разликата между така наречените реална/познавателна и емоционална интелигентност. Имало е и има много мъка на този свят. Чела съм и съм гледала в интернет неща, за които съм плакала и не съм можела да заспя, и дори ми се е искало и да не ги зная. Търсих и все още търся своя начин да направя нещо, за да има промяна. Дори написах 5 статии, редактирах ги 2-3 пъти и ги оставих. Оказа се, че да имам желание да напиша нещо, с което да предизвикам да коментираме и да търсим решения съвсем не е достатъчно - трябва и да го умея. Аз съм обикновен човек, сигурно моя начин ще бъде семпъл. Мислила съм (честно пред себе си) и дали мога да дам живота си в името на някаква надежда, въпреки че имам деца. Реших, че мога точно заради тях. За сега нямам идея какво да правя, освен да се опитам да съживя българското си ДНК и да предам каквото мога на децата.

  ОтговорИзтриване
 23. Искам да се доуточня. Дадох пример с децата, които работят във фабрики, само да кажа, че разбрах разликата между така наречените реална/познавателна и емоционална интелигентност. Имало е и има много мъка на този свят. Чела съм и съм гледала в интернет неща, за които съм плакала и не съм можела да заспя, и дори ми се е искало и да не ги зная. Търсих и все още търся своя начин да направя нещо, за да има промяна. Дори написах 5 статии, редактирах ги 2-3 пъти и ги оставих. Оказа се, че да имам желание да напиша нещо, с което да предизвикам да коментираме и да търсим решения съвсем не е достатъчно - трябва и да го умея. Аз съм обикновен човек, сигурно моя начин ще бъде семпъл. Мислила съм (честно пред себе си) и дали мога да дам живота си в името на някаква надежда, въпреки че имам деца. Реших, че мога точно заради тях. За сега нямам идея какво да правя, освен да се опитам да съживя българското си ДНК и да предам каквото мога на децата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаема г-жо Миленкова,

   Вашите коментари много ме впечатлиха. Приемам ги като изповед на съвременната българска майка. Това, че сте „обикновен, семпъл“ човек е за някого от голямо значение. Този някой обича точно такива хора и техните страдания не са му чужди. Още повече – състрадателните човеци като Вас. Бих искал да Ви дам един тип. Открийте този някой, който да се заеме с вашите проблеми и да Ви даде мъдростта, която търсите. Казвам Ви го като човек, който е изпитал всичко това.
   В нашето време върху тази Земя е натрупано вече много зло, което ние сами не можем да премахнем. Това обаче не означава, че не трябва да воюваме за доброто. Вие имате приоритета на майка и е напълно достатъчно да възпитате децата си така, както са вършели това нашите баби и прабаби. Не съм очарован от последното поколение и ако успеете, това ще бъде голям дар за майка България.
   При нужда от помощ – не търсете такава от човеци. Всичко ще намерите в една малка книжка и у този, за когото се говори в нея. Ако сърцето Ви е отворено, ще се сетите за коя книжка става дума и как да се сдобиете с нея.

   Изтриване
 24. В областта на Ростов на Дон е разкрита гробна могила с погребение от най-малко 1000 години преди първата египетска пирамида. В гроба освен медни съдове е бил погребан и кон. Сещате ли се за какво става дума?!!!

  https://de.sputniknews.com/wissen/20180809321895026-pyramiden-grabstaette-entdeckt/

  ОтговорИзтриване
 25. Все пак остава открит въпроса за етническия произход на българите. Хубаво, траките са един от етносите, участвали в държавността. Но кои са тези българи???!!!! Названията на титлите и длъжностите в "Първото българско царство" нямат връзка нито с древния тракийски език, нито със славянските аналози. Кои са и от къде идват тези българи? Явно, не са местно население и генетически не са траки. Това се вижда и по отношението на император Юстиниан към тях, а той е тракиец по произход! До сега няма приемливо обяснение за названията на титлите и длъжностите в "Първото българско царство". Траки, славяни, но все пак великоморавският княз Ростислав се обръща към Византия да му предостави свещеници говорещи славянско наречие, не се обръща към България. Защо? Същото се вижда и от "Списъка на българските князе", годините на властването им са с неразбираемо значение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Браво за обобщението и 'поредния пирон в к8вчега на тракийската теория'! Бих добавил също и това, че българите не са отъждествявани с траките от никой летопидец, макар обратно да е ставало, но българите са отъждествявани със скити и сармати. Единственият начин да изкарате българите траки е като признаете, че траките са пришълци, или по-точно отцепили се скити! Ето ви нова идея, по която да работите, иначе питам 'Поради що се срамувате да се наречете Българи!' и търсите лъжлива идентичност?
   Георги Славеев

   Изтриване
  2. Драга госпожо, да оставим настрана факта, че скитите от Европа са наричани тракийски народ, че източните скити -саките са наричани траки, да оставим настрана и факта, че познаващият добре сарматите Прокопий, причислява тези хора към семейството на гетите.

   Самата Мизия е наречена България още през 4 век, а при описване на събитията от 512-514-та година, Мизия е наречена още провинция България.

   Трябва да четете повече и най-вече това, което излиза от рамките на догмите защото именнно то е в синхрон с последните генетични проучвания доказващи, че при българите няма етнически примеси от Средна Азия и Североизточна Европа.

   Изтриване
  3. Към Анонимен10 август 2018 г., 15:10 ч.

   По принцип, само по титлите не може да се разбере какъв е езика на някакъв стар народ, от друга страна, спароток е писал за това, че старобълг. КАНАС е вариант на тракийската АКЕНАС, а боил е съпоставима с тракийската бален, която се обяснява с трак. балайос-голям и отговаря на старобълг. болии. За таркан спароток обясни, че също е тракийска. А с календара работата е същата, днес ползваме римски имена на месеците, но това не ни прави римляни. Друго е важно,

   Изтриване
  4. Към Анонимен10 август 2018 г., 15:10 ч.

   Не можах да довърша, а исках да кажа, че важно свидетелство за местните корени на българите е факта, че не носим гени на стресни азиатци и хора от Североизточна Европа, както е подчертал един човек по-горе.

   Изтриване
  5. Г-н Серафимов, приемете този коментар много на сериозно, моля!
   1.Не съм ти никаква госпожа - подписал съм се, макар да не съм регистриран, обясних ви защо и откъде съм, но някой ви шушне глупости и вие го слушате заслепен от подаяния или собствено нарцистично величие за безусловна правота по всеки тракийски въпрос! Стъпете на земята и се отделете от 'приятелите си' за малко, които явно само подсилват параноята ви. Вижте цензурираните ми коментари, за да разберете, кой съм!
   2.Цитат - 'Самата Мизия е наречена България още през 4 век, а при описване на събитията от 512-514-та година, Мизия е наречена още провинция България.' - така само се излагате! Тази провинция е наречена така, защото по това време вече е започнало заселването на българи по тази земя, и 'мизите' са наречени така, по същата прчина! Вижте Манасиевата хроника какво казва, там не се говори за траки изобщо! Приемете я кати първи източник на информация, не я игнорирайте, защото това, което правите, е същото, като да се представяте за българин в чужбина, но хората да ви наричат и третират като руснак, няма ли да се дразните?!
   3.Питам, ако всички траки бяха българи, или поне мизите, както ви се иска, защо римляните назовават тази земя Горна и Долна Мизия и Тракия, а не България от самото начало? Защото по това време няма българи, има траки, и те не са едно и също! Името България се появава със самото пристигане на българите по тези земи!
   4.Вижте карта на Византия след 1018 г когато подчинява Първата Българска Империя! Очаквам да изведете теория, че днешните половдичани и старозагорци са македонци, а сърбите са българи :)
   Георги Славеев

   Изтриване
  6. "Тази провинция е наречена така, защото по това време вече е започнало заселването на българи по тази земя, и мизите са наречени така, по същата причина!" Господин Славеев, преди 60 години е започнало и още продължава заселването на турци в Германия, но тя не е наречена Турция. Нито Франция е наречена Алжир или Мароко. Как се налага едно име? Не се ли налага от мнозинството на живеещите хора и за продължителен времеви период? И защо според вашата логика България още не се нарича Цигания, въпреки започналото преди векове заселване на цигани?

   Изтриване
  7. Паисий, а преди него Димитър Хоматиан са обяснили много добре "заселването" на българите по нашите земи. Това са местни хора - мизи, водени от местни владетели, които са избягали на север по времето на Александър Македонски (вероятно част от тях са прогонени по-късно и от римляните). След няколко века се връщат по старите си земи и се заселват тук първоначално с разрешението на римските императори. От време на време вдигат въоръжени бунтове срещу римската власт и с течение на годините увличат все по-голяма част от местното население със себе си. Предполагам, че причините са икономически и религиозни - примерно по-справедлива данъчна система и защита от римляните, които преследват местните християни като еретици. Когато набират достатъчно сила, а и когато начело на империята застават хора с чужд, не местен произход, нещата загрубяват, водят се вече по-мащабни войни и римската власт е изгонена от нашите земи със сила. Знаем също, че много от нашите владетели даже са претендирали и за Цариград по родово право. За мен българите са местна царска династия, която се бори да си върне властта в старите си земи и обединява хората, намиращи се под римска власт в тази борба. Постепенно всички мизи, гети, беси, мирмидони, одриси и т.н. започват да се наричат българи. Чели сте Спиридон Габровски, Поп Йовчо от Трявна, а и както писах по-нагоре също Паисий и Димитър Хоматиан. Защо ми е необходимо да вярвам на византийски, арабски, че и китайски щуротии, като нашите хора са написали какво се е случило?
   Не разбирам защо е тази ожесточена съпротива срещу автохтонната теза. И то от страна на българи. Теориите се проверяват, отхвърлят или приемат. Но срещу местната теза се води борба, сякаш е нещо лошо. Тя се отхвърля априори. Лошо ли е нашата земя да си е била наша хилядолетия преди да се довлекат разни римляни, гърци, турци и всякакви други? Да, за чуждите интереси вероятно е лошо, а за нас?

   Изтриване
  8. Г-н Дойчев, аз също от доста време се дивя на това - защо е нужно такова негативно отношение спрямо теорията за местните корени на народа ни...

   Фактите са ясни, ясни са и лъжите на хора от науката, но признания няма.

   Не съм фен на Йосиф Гьобелс, но в главата ми се е набило едно негово изказване за англичаните. То гласи, че англичаните измислят чудовищни лъжи и не се отказват от тях дори вече да са станали за присмех защитавайки абсурдна позиция.

   Ако замесим англичани с поддръжници на официалната историография, май ще излезе същото...

   Изтриване
  9. Уважаеми господин Дойчев, веднага възниква въпросът, древните македонци траки ли са били или друга народност. Значи Александър Филипов напада сънародници! С каква цел? Или е тракийски дегенерат, хомосексуалист, сключил брак с бактрийска принцеса. Обичайно "великите личности" в историята са с психически отклонения на сексуална основа, различна от хетеросексуалната. Това го казват Фройд, Ницше и Ломброзо. Това е нищото което унищожава.

   Изтриване
  10. Казахме вече кога и как се образува българската народност. Преди това е имало племена, начело на които са стояли царе. Те са се стремели към увеличаване на своята власт и богатство и често са водели войни едни с други. Троянската война какво е? Пише ли нещо за гърци там?

   Изтриване
  11. В подкрепа на г-н Дойчев ще добавя, че вътрешните конфликти са нещо неизбежно и са типични за всички народи. Докато обаче в Ориента, амалекити, аморити и др. са положени на геноцид от своите роднини, т.е. заличени са напълно, то на Балканите такова сатанинско отношение е непознато.

   Има и друго, царете на даден народ невинаги са от същия произход както населението, над което властват.

   Изтриване
  12. До анонимната госпожа представяща се под името Георги Славеев.

   Вие твърдите, че живеете в Лондон, но IP-то на компютъра Ви показва, че не сте в Лондон. Можете ли да обясните този феномен?

   Изтриване
  13. Господин Дойчев, но казахте и друго, че Херодот пише за българи участвали в Троянската война, като собствена войска на Ахил, който е бил от страната на гърците. Значи, предателството не е от вчера. Та в описанието на Троянската война пише ли нещо за траки там.

   Изтриване
  14. Ха-ха! Я пак! :) Херодот или Йоан Малала?
   И дали пише, че българи са участвали или че тогава са били наричани мирмидонци, а сега (т.е. по времето на Малала) - българи? Това първо.
   Второ, дали Ахил се бие на страната на гърците или на ахейците? Ахейците данайци ли са?
   Трето, то в Илиада пише само за траки - мизи, фриги, дардани, пеонци, пеласги. Племената, които се бият на страната ахейците, са от вътрешността на южните Балкани. А данайците правят само колонии по крайбрежието. Тогава, за разлика от сега, африканските бежанци не са ги пускали навътре в континента. ;) Та ако въобще са участвали във войната, данайците сигурно само са развличали войската и са въртели някаква спекула и интриги. :)

   Изтриване
  15. Данайците първоначално не са имали умения по корабоплаване. Ахейците имат огромен флот, те са причислени от египтяните към Морските народи, докато данайците, до 8 в.пр. Христа не могат даже да прекосят Босфора.

   Изтриване
  16. Не че ще получа отговор в този блог известен сас своята цензура, но искам да попитам спароток нещо. защо лъже, че данайците не са били добри моряци? Те не са ли списъка с морските народи с обозначение данунаш, това не ги ли прави опитни в мореплаването, или не е така гн. панславист?

   Изтриване
  17. Дануна, дениен от египетските хроники в никакъв случай не могат да са данайски гърци. Причините за това са много. Дануна идват от хетския град Адания. В случай, че древните гърци бяха поданици на Хетската Империя, то в старогръцкия щеше да има много хетски заемки, а такива няма. Ако хетският град Адания бе обитаван от гърци, то и името щеше да е гръцко, както и останалите топоними и хидроними в областа. Такова нещо няма по простата причина, че Адания е обитаван от киликийците, които са известни като добри моряци. Киликийците нямат нищо общо с гърците, чиято мореплавателна треминилогия е заета от пеласгите.

   Изтриване
  18. Господин Doychin Doychev14 август 2018 г., 1:53 ч., ето пак, не претендирам за пунктуалност при цитиране на авторите, но как така Малала знае как са били наричани българите по време на Троянската война? Отново някакви митове, включително и този за Ахил и уязвимата му пета! Не е ясно кои са тези мизи и къде са разположени географски, много противоречиви данни. Пеоните или както Вие ги пишете пеонци, траки ли са или македонци? Пеласгите от Палестина ли са или не, отново противоречиви данни включително и за критския произход. В крайна сметка траки е общото наименование на тези, които не са смятани за семити от етиопците-гърци. И след като не са вещи в корабоплаването, защо данайците правят колонии по крайбрежието? Нали ги е страх от морето! Не е ли противоречие? Не са ли конкуренти на местното население, да кажем траки, морски народ! И дали е имало изобщо Троянска война? Война на хората и боговете!

   Изтриване
  19. Ако се правиш на луд, не е много успешно. Тренирай още.
   Страх ги е било данайците, ама що да сторят? От Аврика също ги гонят. Само ние сме били достатъчно добри да ги приемем тук.

   Изтриване
  20. Абе Дойчев, та нали гръцки колонии е имало по всички брегове на Черно море и Азовско море. Ти траките и българите за хазари или половци ги смяташ. Едно е да желаеш силно нещо да е така, но дали така е било в действителност? Крим също ли е бил българска земя! Ако ми кажеш, че там са живели роднини на траките, това значи да търсиш под вола теле. Крим е пълен с гръцки колонии. Ставрополският край на Русия също. Нещо изгуби тактичността си Дойчев, защо нервничиш.

   Изтриване
  21. Анонимни г-не, ако някой нервничи, то това сте вие. С нападки и злобни подмятания аргументите не могат да бъдат заместени.

   В Крим, Черноморските степи и Кавказ е имало много траки. По този въпрос има както статии, така и цели книги.

   Гърците създават колонии извън Елада едва в края на 8 век, а епохата на Морските народи е 13-12 век. Можете да смятате, нали?

   Изтриване
  22. Прощавай, анонимни! След въпроса за Херодот не бях сигурен дали си пиша с някой душевно болен или с милиционер. След репликата за Малала първата възможност отпадна. Признавам, успя да ме разсмееш. :)

   Изтриване
  23. Господин Серафимов, предполагам, че реакцията Ви е предизвикана от чувствителността към защитаваната от Вас теза, която аз не оспорвам. Не зная, къде виждате в коментарите ми "нападки и злобни подмятания", а още по малко нервничене! Първичното население на Крим са таврите, траки може да е имало с римляните. По същия начин може да се каже за траки на Британските острови, заедно с римските колонисти. Морските народи също са неясни като народи. В рисунките на египтяните не са изобразени хора с тракийски шапки. Но така и не мога да разбера какви са Вашите аргументи за произхода на първобългарите, свързвайки го с морските народи и гърците.
   Deutschef, поне логото Ви да беше на кирилица! Видимо добре сте запознат с подхода на "милиционера" плод на дегенеративната му същност. Защо променяте същността на коментара свързвайки го с автори? Така се губи конкретиката, а тя е за произхода на първобългарите и дали са идентични с траките. Не съм историк, нито съм любител, поради това не си направих труда да търся произведения и автори, което Вие приемате "болезнено". Но искам да зная истината кои са мои сънародници. Явно Вие не сте. Предпоставките, които цитирате са неприемливи според мен. Понеже не можете да наложите мнението си, това Ви изнервя. Но ако аз, не познаващ историческите събития и авторите, а доколкото ми е известно, данните са от гръцки източници, мога да имам интуитивни съмнения, то има хора специалисти в дадената област, които имат моето мнение. Лично аз не смятам, че първобългарите принадлежат към тракийската общност. Лично аз не смятам, че тези пришълци са мои роднини. Дали са Ваши, Вие приемате или не. Според мен една интересна студия по въпроса е на сайта www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Titulna_Praktika_Dr_BG.pdf, ако това въобще Ви интересува.

   Изтриване
  24. Глупости! Ти изопачаваш това, което съм написал по най-невероятния и тъп начин с цел да ме вкараш в обяснителен режим. И то за неща, които всеки може да прочете сам. Та това си е чисто милиционерски подход. Вместо да си играеш с фамилията ми, вземи да влезеш с някакъв твой профил, че не е много прилично да не се пледставиш.

   Изтриване
  25. https://www.sites.google.com/site/runiyistoriabozman/nakoi-sobrazenia-protiv-opit-za-sistematizacia-ot-d-r-z-vojnikov-v-prarodina-

   Аргумети с аргументи и факти /поне проверими/

   Изтриване
  26. По отношение на студията "Титулна практика ...".
   Да обърнем внимание на титлата на владетеля, която е разгледана на стр. 14-16.
   Много ми е интересна логиката на автора.
   Представят се 3 варинанта - Канасубиги, Канесубиги и Архонтуби(н)ги.
   За последната авторът стига до извода (според мен правилно), че означава "владетел от бога" - Архонт у биги.
   Е, поради каква причина първите две ще трябва да означават нещо различно?
   Защо се опитваме да разделим думите при тях на Кана субиги, а не на Канас у биги по примера на третия вариант, знаейки какво е Архонт? И съответно да потърсим значението на думата Канас, което между другото отдавна е направено тук и не само.

   Изтриване
 26. Имам въпрос относно надписа на един артефакт, наречен "Chrestos bowl".
  http://www.messagetoeagle.com/was-jesus-the-magician-is-ancient-artifact-with-engraving-the-worlds-first-known-reference-to-him/
  http://www.truthbeknown.com/chrestos-magical-bowl.html
  Текста гласи “DIA CHRSTOU O GOISTAIS" и е преведен “by Christ the magician” or, “the magician by Christ”
  Може ли да коментирате превода ако мислите, че значението е различно според Вас?
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Освен това гръцки ли е корена и призхода на тази дума Chrestos? От преди появата на Християнството ли може да се датира?
   Извинете ако досаждам с такива въпроси, но не успявам да намеря нещо конкретно и достоверно в интернет по темата.

   Изтриване
  2. По принцип, поне първите няколко века, учението на Исус не е наричано християнство. Думата е гръцка и е превод на еврейско-арамейското Машийах-помазаник.

   Относно надписа - не мога да дам отговор

   Изтриване
 27. Спарадок,внимавайте с Вашия сайд да не улесните българофобите да затрият и последните ИСКРИЦИ от истинската Българска идентичност, като ги посочите и систематизирате.
  Смятам, че ликвидирането на великата Българска култура е правено целенасочено и систематично от могъща организация. Колкото повече навлизам в тази тема, толкова повече се натъквам на потресаващи факти. За да успее делото по разкриване на истината за Българите, трябва да сме по-мъдри от мъдрата змия и по-хитри от хитрата лисица.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем логично! Една от най-силните патриотични статии – да бъде контрирана с едни от най-тъпите лицемерни антибългарски коментари!

   Изтриване
  2. Мисля, че най-голямата „мъдрост“ е следната:

   Както в древните времена сме получили „великата българска култура“ и знание от падналите ангели, така сега трябва да помолим по-великата от тях Сила да бъде на наша страна в борбата с въпросната „могъща организация“. Сами нямаме никакви шансове за победа.

   Изтриване
  3. ........... Сами нямаме никакви шансове за победа.
   БОГ ДАВА, НО В КОШАРА НЕ ВКАРВА /Нар. поговорка/

   Изтриване
 28. Много рядко чета положителни статии на тема Бъкгария и запрародителите ни в древността. Тази статия е доста положителна. Не виждам никаква опастнот от Българите да се самоопределят като наследственици на траките и нерабирам защо толкова негативно се коментира от някои хора. Моето мнение, разбира се не е меродавно, но е че нашите най-стари прадеди са били по тези места като траки от различни племена. Тъй като траките са били на БГ територия от хилядолетия БГ народ е конломерат от хора които са гили главно население и прииждащи и отиващи - това са много различни "мигранти" част от които са заседнали са са смесили. Най - добър метод е ДНК.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Огромната лъжа древната култура на Балканите да бъде считана за гръцка има международната благословия, така че и от девет дерета изворна вода да донесем, доброволна промяна на това становище е невъзможна!

   Изтриване
  2. Вера, наистина ли не разбираш или не искаш да разбереш...?

   Изтриване
 29. Защо хората защитаващи теорията за местният ни произход ги нари-
  чат лаици и рубладжии,тези които
  продават историята ни за научни
  титли и пари се обявяват едва ли не за велики учени.Руснаците в момента се опитват да се изкарат
  наследници на скитите,гърците плащат луди пари да се изкарат наследници на траките дори и турците се включват а ние истинските и законни насленици
  се прави ме на ущипана девица.
  Да все някога истината ще излезе
  наяве но не е ли подобре сега да
  си оплетем кошницата вместо след
  това с глави да разбиваме стени

  ОтговорИзтриване
 30. Защо хората защитаващи теорията за местният ни произход ги нари-
  чат лаици и рубладжии,тези които
  продават историята ни за научни
  титли и пари се обявяват едва ли не за велики учени.Руснаците в момента се опитват да се изкарат
  наследници на скитите,гърците плащат луди пари да се изкарат наследници на траките дори и турците се включват а ние истинските и законни насленици
  се прави ме на ущипана девица.
  Да все някога истината ще излезе
  наяве но не е ли подобре сега да
  си оплетем кошницата вместо след
  това с глави да разбиваме стени

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, колкото по-рано си потърсиш своето, толкова по-добре.

   Ако погледнем реално на нещата, позицията на тези пречещи на истината да излезе, е изява не просто на инат, а на защита на чужди интереси.

   Изтриване
  2. В прав текст това се нарича съзнателно национално предателство(Скрипал)!

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, статията ви е подвеждаща емоционална манипулация, изопачаваща наличната информация, с явна цел пропагандиране на фалшиво самосъзнание!
   Защо, питам, и ние трябва да сме като други народи и да се натискаме да сме наследници на 'местен' народ? Защо да следваме примера на гърците по модела на македонците и да се стремим да придобием фалшива самоличност? Не сме ли създали достатъчно, борили сме се с най-силните и все още съществуваме като Българи, бели индо-европейци! По вашата логика французите трябва да се отрекат от името си, което е на германско племе и да се върнат към галските си корени; или италианците - наследници на римляните, хаха, което изобщо не е вярно!
   Ясно е, че не българите, а траките са загубили своята идентичност и името си! Историята много пъти е доказала, че език и култура могат да се придобият, без да има генетична наследственост - визирам гърците, американците, египтяните и много други! Да не би тунизийците да са старите картагенци, поарабени? При българите тракийските гени са под 10%! С 40% пак не може да се говори за наследственост, каквато ви се иска и каквато вменявате! За да сте биологичен наследник на някой, трябва да имате над 80% генетична прилика! Казах и преди, траки и българи може да са близки, но не са идентични! Ако искате да има тракийски елемент, по-правилно би било да се говори за българо-траки, както има трако-троянци, трако-пеласги, т.е. ясно разграничими общности! Какво лошо има в това да експлоатираме миналото и историята на хората по тези земи с цел приходи, но без да се отъждествяваме с тях? Първите податки за българи не са на Балканите, нито преди, нито с идването на римляните, а са в Кавказ! Римляните не говорят за никакви Българи при завладяване и организиране на Балканските земи и население!
   1. трябва да научите и запомните - траките са пришълци или са резултат от смесване на пришълци с местното население! Българите може и да са от същата група, от която са се отцепили траките, идвайки на Балканите, но със сигурност и те не са останали 'чисти' от външни примеси и са поели по своя път в историята!
   2.Траките, на и извън Балканите, са станали българи и част от България, когато българите са поели властта над тях!
   3.В летописите се говори за Стара Велика България, не Тракия! Тази държава възниква на територия, на която е нямало траки или поне са незначително малцинство! Никой летописец не е описал бягство на маси от траки отвъд Дунав и създаването на държава от тях под името България!

   Цитат: Шумерите са били надарен народ, мнозина са се възхищавали на мъдростта на вавилонците, хетите построяват империя, от която дори Египет се бои, но всички тези хора са изчезнали. - Уот?! Това са страшно много хора? Мизите не били изчезнали, щото Рим имал нужда от тях да го изхранват, а от шумери, вавилонци, египтяни, никой не е имал нужда!!!
   Защо да не сме наследници на пеласгите, явно учителите на траките, т.е. по-висши! Нима казвате, че траките са поникнали като гъби след дъжд, чисти и с ясно различима и завършена култура? Несериозно е!
   Цитат: 'Нашата история започва 2000 години преди шумерската... Да, цели 2000 години преди...Гилгамеш...Ной... дедите ни са създали писменост.' - нали траките са писали с пеласгийски букви, а пеласгите не са траки!? Та кои сме ние траки или пеласги, или смесица!
   'Пак предците ни са тези, които изобретяват колелото...' - добавете и топлата вода, сапуна, крана, ракетите, самолетите?
   '...първи се научават да обработват златото и издигат най-ранните градове на Европа' - вероятно и Ел Дорадо, или поне са научили индианците как да го направят! И забележете, траките са били толкова благородни, че не са ограбили първобитните индианци, а са им дали култура, и писменост, но са забравили да им кажат за колелото!
   Простете, пишете емоционално и завладяващо, но .... Фентъзи!
   Георги Славеев

   Изтриване
  4. Може да е и друго - сляпо следване на кариерата и защита на тезите на старите учители и покровители...като разбира се тези действия не оневиняват никого за вредната му дейност.

   Изтриване
  5. г-н Славеев,
   не съм силно запознат,но с беглите си познания - тракиец,траки,тракия не е самоназвание, а е название дадено от друг народ.Следователно нормално е никъде по света,та дори и там където е имало 100% тракийско население да не се зароди държава с името "Тракия".

   Изтриване
  6. Но виждате ли има държава Германия и Испания, Индия, Словения, Словакия, Либия, значи може, всички те са получули името си отвън!
   Георги Славеев

   Изтриване
  7. Г-н Славеев,
   за Германия г-н Серафимов не веднъж е обяснявал защо германия се нарича Германия.Но заключенията са ,че не става дума за название което англичани,французи,италянци или пък поляци(великоморавци) дават на народа и племенната в тази територия.А по-скоро за издигането като общо название,името на определено племе което е имало дадена слава.Тоест до известна степен е самоназвание.

   За Испания не съм запознат.

   За Индия знам ,че произлиза от преиначеното от персийците название Хинду.С бърза проверка из нета излиза ,че Хинду пък произлиза от названието Синду,което пък е самоназвание на културата и племената които са живели в този регион.Което ще рече че Индия си е името на дъжавата.Просто е изкривено.

   За Словения и Словакия също не съм запознат.Но до колкото знам,не бяха ли назовани с тези имана в близкото минало?Тоест те са продукт на политически игрички на големите сили,а не отделни етноси които свободно избират това име.По тази логика къде в историята има народ наречен "югославяни" или някоя от другите измислени държави.От близкото минало.

   За Либия също излиза ,че е име изкривено от множество интерпретации от различни езици.Тоес си е самоназвание.

   Ако следваме логиката поне на Индия и Либия,можем да предположим ,че и България може да е някаква изкривена интерпретация на тракийска дума.Нещо което май веднъж г-н Серафимов писа по този въпрос.

   Изтриване
  8. Има няколко варианта за име - самоназвание, дадено от друг според общи характеристики, произхождащо от името на опрелен човек или земя.
   За мен случаят с траките и липсата на държавно формирование Тракия е същият, като случаят със славяните - не са толкова близки, колкото им се иска на някои хора! Хомогенни са само за външни наблюдатели! Германците са били по-хомогенни от траките. Иначе няма логика да говорим за македонци, тракийци, мизи, гети и други едновременно, и да не се споменават одриси и беси.
   Георги Славеев

   Изтриване
  9. Ще представите ли някакви доказателства за това, че германите са били по-хомогенни, или трябва да смятаме желанието за доказателство?

   Ако някъде може да се говори за хомогенно разпределение на хаплогрупите, това е у нас.

   Изтриване
  10. Тази информацуя ще ви покаже, защо днешните и старите германци са били и са по-хомогенни - заради маркерът R1a и R1b, които са над 40% представени в Германия и Западна Европа в миналото и днес, сравнени с 20% на която и да е най-високо представена група на балканите, сред които и R1a. Следователно на Балканите няма доминираща чистота на гените, което предполага, че населението се е меняло или смесвало доста често, потвърдено от историята!
   https://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml

   Изтриване
  11. O sancta simplitas :)

   Холандците са в периферията на германските народи, но въпреки това разнообразието на хапло групи е голямо:
   In the Netherlands Dual DNA Project, people with their country of origin specified as the Netherlands have such Y-DNA haplogroups as E1b1b1, F, G, G2a3a1, G2a3b1a, G2a4, I, I1, I2a3, I2b1, J2b2, J2, R1a1a, R1b1a2, R1a1, R1b1a2, R1b1a2a1a1, R1b1a2a1a1a, R1b1a2a1a1b3c, and T1, among others. Identifiably Dutch people in the project have mtDNA haplogroups including H and its subhaplogroups like H3 and H5a, I, I4, J, K, T, U4, U4a2, U4c1, and V.

   Overall, studies show that the Dutch people of the Netherlands possess Y-DNA haplogroups in approximately the following frequencies:
   E1b1b: 4.5% (ultimately stems from the Middle East)
   G2a: 2.5%
   I1: 18.5% (their second-most prevalent Y haplogroup)
   I2a: 1%
   I2b: 6%
   J2: 6%
   N1c1: 0.5%
   Q: 0.5% (common in Siberia and Central Asia)
   R1a: 6%
   R1b: 53.5% (by far their most prevalent Y haplogroup, and very common throughout Western Europe)
   T: 1%

   Distributions of mtDNA of the Dutch people of the Netherlands are approximately as follows:
   H: 45% of which 13% are in H1+H3
   HV0 + V: 8%
   I: 2.5%
   J: 11%
   K: 10%
   T: 14%
   U: 16% of which 1.5% are in U2, 0% in U3, 6.5% in U4, and 7.5% in U5
   W: 2.5%
   X2: 0.5%
   other haplogroup(s): 0.5%   www.khazaria.com/genetics/dutch.html

   Изтриване
  12. Тя Европа е един голям казан с 'манджа', но ние говорим за основни групи, които определят облика на една популация - за Европа те са около 11. Колкото по-голям е % на една генетична група,толкова по-отчетлив е обликът на популацията. Затова 53% на R1b доказва хомогенността на населението в Северна и Западна Европа.
   Germanic people are a R1a-R1b hybrid, that these two haplogroups came via separate routes at different times.
   Фактът, който прави германците и холандците хомогенни, е че R1a и R1b е в много голяма чистота в сравнение с други представени хаплогрупи. Докато на Балканите не е така и хаплогрупите са повече в по-малки пропорци.
   Region/Haplogroup
   Българи, Германци, Поляци, Сърби, Гърци
   I1 4/16/8.5/8/3.5/
   I2*/I2a 20/1.5/5.5/34/9.5/
   I2b 2/4.5/2/0.5/1.5/
   R1a 17/16/57.5/18/11.5/
   R1b 11/44.5/12.5/6/15.5/
   G 5/5/1.5/2.5/6.5/
   J2 11/4.5/2.5/9/23/
   J*/J1 3/0/0/1/3/
   E1b1b 23.5/5.5/3.5/15/21/
   T 1.5/1/0/0.5/4.5/
   Q 0.5/0.5/0/1/0/
   N 0.5/1/4/2.5/0/
   Още... In Europe, mtDNA haplogroups are quite evenly spread over the continent, and therefore cannot be associated easily with ancient ethnicities... И също - The Y chromosome offers a much greater resolution as mutations are more common, and indeed happen every generation. In contrast, mtDNA mutations happen much more infrequently. Since the time of the Mitochondrial Eve, approximately 200,000 years ago, about one every ten thousand years. Even though the number of mutations has accelerated with the soaring of human population over the last 10,000 years, the dating of lineages based on mtDNA alone remains very approximate, and practically useless for historical times.

   Bulgarian R1a is very diverse in comparison to Dinaric R1a. Subclades equally divided between M458 (mostly the pan-Slavic L1029 subclade) and Z280, but with a huge diversity within the latter, (Y33>CTS8816, YP237>YP235>L366, YP343>YP39082>YP340, Z92>YP617 and Z92>Z685). There is also a little bit of very old R1a-M198 (M417-), and some R1a-Z93, notably the Y15121 subclade found in Iran, India and the Middle East, and which could have come with the Scythians or other Iranic steppe tribes.

   Romanians have an even greater diversity of R1a clades than Bulgarians, despite not being speakers of a Slavic language. In fact, not all Romanian R1a is of Slavic origin. It includes Germanic clades (L664>S2894>YP285>YP282 and Z283), Iranian ones (Z93) and Jewish ones (CTS6). The Slavic clades represented include L1029 (under M458>CTS11962) and YP951 (under CTS1211>Y35>CTS3402>YP237>).

   Historically, no other part of Europe was invaded a higher number of times by steppe peoples than the Balkans. Chronologically, the first R1a invaders might have come with the westward expansion of the Sredny Stog culture (from 4200 BCE), which led the way to a succession of steppe migrations that lasted for over 2,000 years until the end of the Yamna culture (3500-2000 BCE). These early invasions from the Steppe were probably conducted in majority by R1b men, accompanied by a small number of R1a. Then came the Thracians (1500 BCE), followed by the Illyrians (around 1200 BCE), and much later the Huns and the Alans (400 CE), the Avars, the Bulgars and the Serbs (all around 600 CE), and the Magyars (900 CE), among others. These peoples originated from different parts of the Eurasian Steppe, anywhere between Eastern Europe and Central Asia, thus contributing to the relatively high diversity of R1a subclades observed in Carpathians and the Balkans today, especially in Bulgaria and Romania.

   Георги Славеев

   Изтриване
  13. Това са съчинения на свободна тема :)

   Изтриване
 31. Оставам с чувдтвото, че "истината" е ясна за една част от коментиращите! Тогава, в какво е въпроса? Щом сте уверени в правотата на виждането си и имате доказателства, отлично. Но лично аз, не смятам мои сънародници, тези налричещи престолонаслендика канартикен или имащи войнска степет кавкан. Всички тези титли са описани от специалистите, още повече, че византийският император Багренородни ги е използвал в дипломатическите си отношения с Първата българска държава. Остава съмнението, че траките и българите са различни етноси. Имали са проблеми и с езика и вероятно за това са привлечени учениците на Кирил и Методи, в Белград, тогава българска крепост на река Дунав, за унифицирането му. И до днес източнте и северозападните области на България имат различаващи се местни наречия. Много от думите са непонятни, както за едните така и за другие.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако тракийски и български бяха напълно различни езици, то в старобългарския щеше да има тракийски субстрат, а такъв няма защото собственият ти език няма как да е субстрат.

   За титлите пак напомням, че те са само индикация, а не доказателство. Все пак, титлите генерал, майор, капитан, лейтенант, ефрейтор и др. не са български, но се използват и от българи.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, мисля, че е некоректно да сравняваме днешната действителност с отминалите дни. Да, военните звания в българската армия са взаимствани от друга армия. Но роднинските названия са общи за славяните. Единствено, след Освобождението, вътрешните войски са наричани стражари, което е и от народния говор. Но защо древните български владетели не са приели родствени и военни названия от съседна ИРИ или от Рим, които са били доминиращи по онова време, а и съседи. Но тези названия ги няма и в по-далечни земи. Загадка.

   Изтриване
  3. Mиска, че трябва да се осведомите по-добре, дедите ни са ползвали много титли и административни термини типични за Римската Империя.

   Колкото до роднинските ни названия и близостта им с тези на народите от славянската езикова група, ще кажа това, че траките са имали близки роднини - илирите, познати и като венети, а и скити-сарматите.

   Първоначално името славени е ползвано само за гетите и чак след дълги векове бива използвано и за роднините на северните траки.

   Изтриване
  4. Уважаеми господин Серафимов, не споря, че "дедите ни са ползвали много титли и административни термини типични за Римската Империя". Лаик като мен смята траки, илири, венети, венеди, скити и сармати за един народ. Не отдавам значение на това "кой да води бащина дружина" сиреч името славени кой е ползвал първоначално. Но смущаващи за мен са названията на древнобългарските санове! Например титлата "боритаркан" на управляващия Белград, който посрещнал идващите от Великоморавия в България ученици на Кирил и Методи. Също и много други санове, част от тях са: копан, зера таркан, багатур багаин, кавхан, ичиргу боил, кана боил колобър, олгу таркан, самъчий, канартикин. Мисля, че тези санове нямат нищо общо с траки-славяни. Нама сведения, че подобни санове са ползвани в Персия, Тюркския каганат или Хазария. Мисля, че в този случай, всеки лаик като мен ще предположи, че тези "българи" нямат нищо общо с траките и техните роднини, а са пришълци от далече. Поради това написах, че са Загадка. Според мен няма обяснение, което да прави "древни българи" и траки идентични и местно население, мигрирало на североизток и впоследствие завърнало се в родните места. А и Константин VII Багренородни в произведението си "За церемониите във византийския двор" споменева, че българите са дошли през река Дунав. Не говори за гети, даки или скити, а за българи.

   Изтриване
  5. Анонимен14 август 2018 г., 18:33 ч.

   тези титли наистина ли са документирани?Щеше да е интересно да видим оригиналите.
   Нека не забравяме,че всички учехме че старобългарската титла за владетел е ХАН,макар на надписът да пише КАНАС.А за тракийската титла никой нищо не ни каза.

   В предвид тази явна манипулация,следователно ако няма снимков материал на документа/надписът,то е редно да причислявате тези твърдения(където и да сте ги прочели) като възможни но недоказани.
   Понеже по днешната логика, мога съвсем спокойно да напиша в някоя книга ,че титлата на древните български владетели е Шогун.И ако имам достатъчно букви и съкращения пред името ми,то вие ще сметнете това за истина.

   Изтриване
  6. Може ли само по едни военни титли да съдим за езика и характера на един народ? Многократно ви отговориха че не можем. Прочетете повече за титлите, а и за други свидетелства за езика на "прабългарите". Вижте например приликата между колобър и тракийското колабризмос - танц с оръжие. Багатур - богатир, боил и други титли се срещат и сред славяните. Мистериозната титла канасюбиги, която беше обяснявана как ли не, се оказа че означава буквално Княз в Бога, според малоруското наречие. Плиска е също славянска дума, означава мочурливо, блатисто място. Има толкова много други примери от езика на "прабългарите", които показват че това е един чист малоруски, т.е. украински език. Езикът на северните траки (скити), дошли да освободят земите на юг от Дунав от римско присъствие. Събитията от 680-681 година са подобни на тези от 1877-1878 година.

   Изтриване
  7. Уважаеми Анонимен от 14 август, 18:33ч.

   А бихте ли приели това обяснение, че траките доказано са мигрирали на ЮГОИЗТОК, изток, след това направили завой на 180 градуса, някъде по пътя установили горе упоменатите титли и името българи, дали името на река Волга и след вековната си обиколка са създали Велика България?

   Изтриване
  8. Оффф г-н Киряков вашият приятел Спароток доста ви е омотал представите, а вие се представяхте за археолог нали? Колко удобно скитите ги направихте траки с идими-дойдеми на север и юг от Дунава. А мистериозната титла канасюбиги, която не е чак толкова мистериозна, чрез кой език я разчетохте като Княз в Бога? Ами останалите военни титли, защо са типични за тюркския хаганат, той от траки ли е бил?

   Изтриване
  9. Господа Невенов, Киряков и Анонимен15 август 2018 г., 10:56 ч.

   Господин Киряков, никого не съм питал, за да ми отговаря, а и защо да смятам отговора му са меродавен? Не се опитвайте да приспособявате названията съгласно желаното от Вас.

   Господин Невенов, ето къде са документирани тези титли:www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Titulna_Praktika_Dr_BG.pdf ИЗВЕСТНИ НАЗВАНИЯ НА ТИТЛИ И ЗАНЯТИЯ УПОТРЕБЯВАНИ ПО ВРЕМЕТО НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ЕТИМОЛОГИЯ И ПРОИЗХОД автор: Ж. Войников wojnikov@mail.ru

   Според Петър Добрев българите идват отсам Дунава с развита държавна структура в която има 37 сана. Не е докрай ясно и дали те са длъжности, съсловия или военни чинове или комбинация от трите. Ето някои от каменните надписи от които черпим сведения за тези санове. Номерацията им е дадена по Бешевлиев.
   Надпис № 59 на канасюбиги Омуртаг:

   “Канасюбиги Омуртаг: Копанът Корсис беше мой хранен човек. Като отиде във войската, удави се в река Днепър. Той беше от рода Чакарар.

   Надпис № 60 на канасюбиги Омуртаг:

   “Канасюбиги Омуртаг: зера тарканът Негавон беше мой хранен човек. Като отиде във войската, той се удави в река Тиса. Той беше от рода Кубиар.”

   Надпис № 64 на канасюбиги Омуртаг:

   “Канасюбиги Омуртаг. Багатур багаинът Славнас беше мой хранен човек и като се разболя умря.”

   Надпис № 66 на канасюбиги Омуртаг:

   “Канасюбиги Омуртаг: Кандидатът Турдачис беше мой хранен човек. Той умря вътре.” (кандидат е византийска титла давана на спатарии и протоспатарии.)

   Надпис № 58 на канасюбиги Маламир:

   “Канасюбиги Маламир, от Бога владетел. Неговия стар боила, кавхан Исбул, направи този водоскок и го даде на владетеля. А владетелят даде на българите много ядене и пиене, а на боилите и багаините даде големи дарове. Нека Бог удостои от Бога владетеля да преживее заедно с кавхан Исбул много години.”

   Хамбарлийския надпис № 47 на Канасюбиги Крум

   “...направих моя брат, а стратегът Леон да бъде нему подчинен. От Бероя ...Дултроини е пръв за дясната страна ичиргу боилата Тук, а стратезите Вардан и Яни нему подчинени. За лявата страна на моя саракт, за Анхиало, Дебелт, Созопол, Ранули е главатар Иратаис, боила кавханът, а Кордил и Григора нему подчинени стратези.”

   “Надпис № 13 на канасюбиги Маламир

   “(Канасюбиги Маламир) от Бога владетел. Дядо ми Крум намери с нас тези произведения. ... Баща ми владетелят Омуртаг, като сключи 30 годишния мир живя добре с гърците. И аз живях добре, но гърците опустошиха нашите земи и владетелят Маламир, който управляваше заедно с кавхан Исбул, отиде на война с гърците и разруши крепостта Проват и крепостта Бурдизон в земите на гърците и придоби всякаква слава. И дойде във Филипопол и гърците избягаха. И тогава кавхан Исбул, заедно с прославения владетел направи среща с филипополци.”

   Надпис №14 на кансюбиги Пресиян при Филипи:

   “Пресиян от Бога владетел на многото българи изпрати кавхан Исбул, като му даде войска, ичиргу боила и кана боила колобъра. И кавханът при смоляните...”

   Надпис № 69 на канасюбиги Маламир

   “Канасюбиги Маламир: Чепа, багатур боила колобър беше мой хранен човек. Той се разболя и умря вътре.”

   Константин Багрянородни в “За управлението” пише за войната на Борис-Михаил І със сърбите: “Сърбите му нанесли такова поражение, че пленили и оковали сина му Владимир и дванадесет велики боили.”, но в творбата си “За церемониите” пише само за шест велики боили.

   Надпис № 48 от с. Наръш на цар Симеон:

   “В година 6412 (904) от Сътворението на света, индиктион 7, граница между българите и ромеите при от Бога владетеля на българите Симеон, олгу таркана Теодор и комита Дристар.”
   Изтриване
  10. Анонимни господине, позволявам си да отговоря аз и то с въпрос:
   - Какво смятате, че доказа изброеното от вас?
   Ще Ви дам и моят отговор - нищо не доказва. Многословието понякога се дължи на липса на аргументи.

   Изтриване
  11. Господин Серафимов, Вие, като явно последна инстанция, кажете на мен, аналфабета, кое доказва, че тези названия са тракийски и, че хората които са ги използвали са траки? Значи родовете Чакарар и Кубиар са тракийски родове с особени имена! Имената Корсис, Негавон, Исбул, Турдачис, Маламир, Чепа, Вардан и Яни са тракийски имена? Техните титли или длъжности също са тракийски, така ли? Нима "близките роднини на траките", скити и сармати са използвали такива названия и имена? И понеже съм неграмотен, сиреч аналфабет, при прочита на студията от сайта www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Titulna_Praktika_Dr_BG.pdf си позволих да помисля, че въпроса през годините не е решен еднозначно. Но явно Вие имате решение. Да, аз "нямам" аргументи, но има хора с подходящо образование работили и работещи в тази област и те нямат единно мнение.

   Изтриване
  12. Понеже не можах да намеря време,то г-н Серафимов ме изпревари с коментара.
   Но аз ще го кажа така.
   Че нито вие нито въпросния документ предоставяте снимков материал на оригиналите.Което ще рече ,че вие,както и навярно авторът на този PDF, правите заключения изцяло въз основа на някой някъде,който е представил информацията и е интерпретирал тези титли като тюркски,като може и да е преиначил оригиналните думи. Както казах знаем много добре случая с КАНАС и ХАН.
   Но да не бъдем напълно предубедени,в документа наистина има няколко снимки....на 90% от тях е трудно да се прочете каквото и да е.А на снимката на която можем да прочетем надписът,авторът на документа говори как надписът говори за лично име "Ян" като твърди че лично име "Ян" в българския няма,и следователно е тюркско име.
   Аз лично не съм убеден от предоставените от вас аргументи.Някой някъде е казал ,че така се чете дадена титла или надпис и ние просто ей-така без дори да видим ,трябва да вярваме.
   Без да съм върл защитник или фен на г-н Серафимов,не може да се отрече ,че ако може да намери изображения които да подплатят неговата теза,то той не спестява време и усилия за да ги публикува.И то от човек който далеч не разполага с оригинали както се очаква от "сериозен" историк.

   Изтриване
  13. До анонимен 16 август 17.52

   В кой документ можем да прочетем, че Вардан и Яни са етнически българи. Както в ново време в администрацията на страната ни има чужденци, така и в миналото, в служба на владетелите ни е имало чужденци.

   Колкото до Корсис и Исбул, в тракийската ономастика срещаме Карсис и Ар-исба. Родовото име Кубиар пък показва връзка с името на царя на траките трери Кобос.

   Да погледнем и други имена:
   Кроват показва връзка с тракийския етноним кровизи
   Тервел е споменато на епиграфски паметник от времето на Античността, Западните Балкани.
   Мостич показва връзка с името на тракийския цар Мостис.
   Телец показва връзка с името на тракийския цар Телеф.
   Дуло показва връзка с Тракийското име Дулес.
   Аспарух е сродно на едно от имената на Тракийския Конник Ут-Аспиос. Аспар е определен като произлизащ от гетите.
   Сабин е идентично на тракийския теоним Сабин.
   Ерми е сродно на палеобалкандкия теоним Ермес. През 1 век владика на Филипопол е Св. Ерм.

   Изтриване
  14. Господин Серафимов, в кой доумент можем да прочетем за етническата принадлежност на Вардан и Яни? В кой документ можем да прочетем за тракийската принадлежност на канасите Омуртаг, Маламир, Крум, Пресиян? По съзвучията може да се каже, че Пресиян е близко до Пърси и ето я английската връзка. Джендо, Джорж, Георгиус и т.н. Ерми,Ермес,Ерм,завоевателя на Сибир казака Ермак е тракиец! Сигурно звучи профански, но мисля, че не е нужно тълкуване или приспособяване на названията. Турската дума джоп и руската дума жоп не означават едно и също нещо, извинявайте за нецензурните думи. Разбирам, Вие защитавате своята теза и приемания, но в случая искам да си изясня етноса на древните българи и дали това са моите деди. Някои данни ме карат да смятам, че траки и древните българи не са от един и същ родов корен.

   Изтриване
  15. Няма логика да се сравняват Пресиян и Пърси по простата причина,

   Изтриване
  16. Няма логика да се сравняват Персиян с Пърси по простата причина, че англичаните никога не са наричани траки.

   Името Вардан е арменско, дори човек с елементарна подготовка знае това.

   Ако нямате никаква подготовка, защо търсите дискусия, как разбирате дали сте прав, или грешите???

   Изтриване
  17. Господин Серафимов, мисля, че името Вартан е арменско. Може и Вардан да е арменско. Но това не са тракийски имена, това не е тракийска народност. Оставате моята подготовка, как ще докажете, че Маламир не е еврейско име. Малик е еврейско име. Маламир съгласно Вашия подход също. Ако англичаните никога не са наричани траки, кога арменците са наричани траки? За мен, древните българи не са траки. Какви данни ще цитирате в доказателство за тракийския произход на древните българи? Имало много чужденци на българска служба! Вие апострофирате по странични теми, но за главната, етническата принадлежност на старите българи и идентичността им с траките преки доказателства нямате, а тълкувате или иронизирате. Вие също не сте професионален археолог, историк или лингвист, както сам сте писали. Но това не е важното. Важното е доколко България е тракийска държава и етнически траки ли са древните българи. Професионалистите нямат единно мнение. Вие имате друго мнение, но то не съвпада с мнението на част от професионалистите. Да, чрез блога си искате да обявите мнението си. Но от всичките сведения, обикновения човек остава с впечатлението, че нито българи нито траки са негови деди. Не търся дискусия. А езика на кръвта, на родството, интуитивно показва кой какъв е. Понеже, участниците в дискусиите от блога Ви имат претенциите, че тяхното мнение е абсолютната истина, по какво се различават от казионните учени-чиновници.

   Изтриване
  18. Не ми приписвайте своите методи! Сравнения на имена правя когато има повод за това.

   Смятам, че тракийското Прусий и старобългарското Прусиан, Персиян са сродни защото в продължение на 1100 години старите българи са отъждествявани с мизите. От друга страна, доминантният антропологичен тип при траките е понтийския, точно както е и днес в България. Проф. Евгений Теодоров доказа отдавна древните тракийски корени на българския фолклор.

   Запознавайки се с тези данни, всеки разумен човек ще разбере, че траки и българи са имена на едни и същи хора.

   Изтриване
  19. Господин Серафимов, нямам претенции да съм разумен и поради това съгласно Вашите критерии не всичко разбирам. Но има публикации, които видимо не отчитат "отъждествяването на старите българи с мизите", нито,че "доминантният антропологичен тип при траките е понтийския, точно както е и днес в България", а също и мнението на професор Евгений Теодоров. Ето къде може да се прочете мнението на Десислава Нешева, генетик в Катедрата по медицинска генетика на МУ, по отношение на траки , древни българи и славяни.
   https://btvnovinite.bg/predavania/novo-genetichno-izsledvane-otdalecheni-sme-ot-trakite-no-i-ot-tjurkite.html
   Публикувано в 11:35 ч. 14.08.2018 г. - Обновено в 16:23 ч. 14.08.2018 г.
   8-годишно генетично изследване на траките, прабългарите и съвременните българи сочи, че сме отдалечени от траките като генотип, а очаквано сме най-близо до прабългарите. Това обяви в предаването „Тази сутрин” Десислава Нешева, генетик в Катедрата по медицинска генетика на МУ.
   Тя уточни, че от съвременните българи като материал е изследвана кръв, а от прабългарите и траките – костен материал, предимно зъби.

   Изтриване
  20. Проучването на Нешева е много ценно, то ни помага да разберем как се е формирал тракийският етнос от Бронзовата до Желязната епоха. Това проучване обаче не позволява да се правят крайни изводи по три основни причини:

   1. На генетиците изобщо не са представяни проби от тракийски гробове от 5-6 век. Именно чрез такива проби може да се установи дали стари българи и траки са от един произход.

   2. На генетиците не са представяни изобщо проби от гробове на дунавски славяни. Не зная кой е бил този, който е подвел генетиците ни, че няма скелетни останки от дунавски славяни. Въпросният индивид археолог, или антрополог май не е чел Rassebkunde der Altslawen :)

   3. Датировката на определени некрополи е спорна. Според Овчаров Новопазарският некропол е 7-8 век, а според Михайлов - от 4-5 век ...разбирате ли разликата :)

   Има и друго, тук се касае само за изследване на митохондриалната ДНК, докато изследването на Y ДНК показа убедително, че носим гените на хора, които са обитавали Балканите преди около 10 000-9000 години :)

   Изтриване
  21. Г-н Серафимов, пак не разбрах, защо трява да се изследват по-късни 'тракийски' гробове от 5-6 век, след като техните предци, истинските траки, е доказано с генетичното изследване на Нешева, че се различават от българите? Нали траките от 2-3 в са родителите на тези от 5-6 в? Или твърдите, че вие сте истински трак, ама вашите родители не са?! Ако докажем, че 'траките' от 5-6 в са траки, значи ли, че изследванията на 'траки' от 2-3 в са грешни? Разбирате ли абсурдът, в който сте попаднал?
   Ако икате дискусия, пускайте постингите ми, моля, иначе става монолог!

   Изтриване
  22. Анонимна госпожо/годподине, ако не ви се отдава да разберете нещо след подробни обяснения, то явно трябва да потърсите някой друг, който на по-елементарен език да ви даде разяснения.


   Помолете някой, който е по-образован да ви обясни каква е разликата между митохондриална ДНК и Y ДНК, а също така да ви поясни и, че след като Некропола от Нови Пазар е на траки, то това означава, че сме пълноправни наследници на траките и по майчина линия :)

   То друг извод не е и възможен, след като е доказано, че гени типични за народите на Средна Азия и Североизточна Европа при нас са под 2%.

   Толкова е простичко :)

   Изтриване
  23. Само дебил няма да разбере това:
   ' Анализът на микросателитната изменчивост на Y-хромозомните хаплогрупи разкрива следните интересни резултати: (а) хаплогрупа R-L23* в Източна България датира от следледниковия период; (б) хаплогрупа E-V13 (която вероятно е с южноазиатски произход), присъства в България от мезолита и е започнала да се разпространява след пристигането на неолитното земеделие и (в) хаплогрупа J-M241 най-вероятно отразява неолитната експанзия на земеделците от най-ранните центрове на земеделието по Черноморието.'

   Изтриване
  24. И още: 'Доказано е, че българският Y-хромозомен генофонд е почти изцяло представен от западноевразийски хаплогрупи. Генетичните приноси от Централна Азия (Хг C-M217), Северна Евразия (Хг N-M231) и Югозападна Азия (производни на Хг Q-M242, Хг L-M61 и Хг R-M124) са незначителни (общо 1.5%).'

   Пак да кажа: само дебил няма да разбере това инфо.

   Изтриване
  25. Да няма хън-мън, ето линк за томаневерниците : www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/S_Karachanak_Yankova-avtoreferat-%20geni%20na%20balgarite.pdf


   Статията е научна, не журналяшка измишльотина, който може да чете, ще разбере, а на шабеците аз ви съветвам да не отговаряте. Вие сте религиозен човек Серафимов, припомнете си пасажа от Новия Завет: ' Не хвърляйте бисерите в краката на свинете.'

   А посланието ми към шабеците е: ' Мене мене текел упарсин.'

   Изтриване
  26. Тука няма журналистически изгъзици, значи чуйте какво казва Десито в 12 минута: Траките са по-близо до прабългарите и съвременните българи отколкото до гърците 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😜 https://m.youtube.com/watch?v=UqnGzMlptFk#menu

   Изтриване
  27. Здравейте,

   В потвърждение на казаното от г-н Серафимов на 20 август 2018 г., 16:51 ч, ще добавя това, което г-н Пасков показва в старите писмени източници: https://www.youtube.com/watch?v=dxh67ieNBQ0&feature=share.

   След като никой не може да отрече написаното в тези източници, е въпрос на тълкуване. Благодаря на г-н Серафимов, че ги тълкува непреднамерено. Не знам защо много хора (не говоря за професионалните историци) негодуват, че нашият корен се извежда от траките (едно измислено от други народи име) и ни наричат "тракедонисти". Много по-лесно ще им бъде на тези хорица да заменят името траки с българи, независимо, че голяма част от така наречените тракийски племена не са българи. Но ще бъдат много по-близко до истината, отколкото да търсят всякакъв друг произход.

   В тази връзка ето нещо хумористично, казано от покойния вече проф. Коледаров. Той е казал приблизително следното: „Историците се делят на три групи – историци по звание, историци по знание и историци по призвание. Историците по звание работят, за да се продават, историците по знание работят, за да преподават, а историците по призвание работят, за да опровергават теориите на първите, за да могат вторите тихичко да ги приписват.“

   Мисля, че Sparotok принадлижи на групата на историците по призвание. Казвам това без да съм го виждал и без да съм близък с него, но си вадя заключението от това което съм прочел от него, без да приемам абсолютно всичките му съждения.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  28. Благодаря Ви за подкрепата и оценката на труда ми!

   Изтриване
  29. Видях клипа горе там и се накефих максимално защото инфото е бая по-старо от писаниците на "медиите" отпреди няколко дни. Тя жената казва право ти куме в черните очи - траките са по-близки до българите отколкото до гърците, но днес някой се прави на ударен. Аджеба, има само две възможни обяснения за промененото мнение, значи или пробите от старо ДНК са се вкиснали, или някое старо ченге се е вкиснало от резултата и се е обадило на другите стари ченгета от БАН да действат със заплахи и т.н.

   Изтриване
  30. Видимо част от коментиращите е отлично запозната с генетиката и смята, че екипа от медици извършил изследването е направил "грешка", като при "планиране на експеримента" не е взел предвид Y-хромозомната ДНК, въпреки, че митохондриалната ДНК служи за "идентификация". Вероятно, те считат "популационната генетика" на професор Клесев за псевдонаука, но тук ползват именно такива доказателства! За тях траки и българи са идентични и "друг извод не е и възможен". Как така екипа от медици с високи научни титли си е позволил, да изкаже друго становище, освен единствено варното според тези хора! Как може да си позволят да напишат, че "8-годишно генетично изследване на траките, прабългарите и съвременните българи сочи, че сме отдалечени от траките като генотип, а очаквано сме най-близо до прабългарите", след като прабългари няма, а те са траки! Тези прости научни работници изопачават "истинската българска история"! Господин Andon Karavelov препраща към интервю с Пламен Пасков. Твърдението на Пасков, с което и те са съгласни е, че названието траки е дадено от друга народност за идентифициране на родовете в съседство. Показва данни от различни автори, където името българи се споменава преди да има държава България и тези българи също са траки. След като траки не е самоназвание, по същата причина названието българи може да е дадено от съседния народ, за охарактеризиране на още един род, но вече различен от родовете наричани траки, въпреки, че за тях тези названия са означавали "агресивни чужденци". Показва идентичността на траки със скити и сармати, като териториите на сармати и скити са до Тян Шан. Но това са и територии от днешна Русия, за населението на която казват, че няма нищо тракийско, а са далечни братовчеди, венети! Къде отидоха траките скити и сармати! Изчезнаха! Кое проучване според вас "позволява да се правят крайни изводи", защото вие правите крайни изводи, наричайки ги "истинската българска история", при Пламен Пасков се говори за 5 грешни извода в българската история, по същество едно и също. Взимате извадки от гръцки източници и ги тълкувате в исканата от вас посока. Но да неглижираш изследване проведено от научни работници със съответните доклади и за това да твърдиш, че е проведено неправилно е съмнително. Един от участващите в изследователски екип, имаше изказване, че върху екипа е оказван натиск траките да се идентифицират с българите, което той счита за невярно. Времена и нрави!

   Изтриване
  31. Да, явно има натиск върху учените, но те не биват принуждавани да ни изкарват траки, а иранци.

   Някой принуждава учените ни да ползват ненаучните, недоказаните и неиздържани работи на Петър Добрев.

   А за това, че E-V13, J2, могат да се свържат с траките, нашите учени са писали в чужди списания. Съмнявам се да е оказан натиск и върху италианските учени от екипа.

   Изтриване
  32. Много се накефих на логореята на горния трол. Сигурно е от сценични кадри, или някой нереализиран драматург. То не бе патос, то не бяха фалшиви обвинения. А като погледне човек реално - крадецът вика дръжте крадеца! Бръкнал си здраво в червата на мошениците и те са си наели по-образовани тролове. Да не ти пука, хората, които те четат, могат да мислят. Но все пак, аз лично смятам, че нерегистрирани плювачи не бива да се допускат. Защо се крият, кой пуска коментар като анонимен? Не са ли това тези с гузната съвест?
   Михаил Цанев е името ми и не ме е страх да го кажа.

   Изтриване
  33. Господин Михаил Цанев, голям юнак и смелчага сте, написали сте името си! Е и какво от това, дали се казвате Михаил Цанев или Цанко Михайлов е без значение, явно имате голям принос на футболен привърженик, със същия интелектуален капацитет. Може аз да съм "празнословец" но Вие влизате в някакви несъществуващи конспиративни игри, предполагам психическа недостатъчност. И като имате такава голяма ерудиция, посочете нещата които са неверни в моето изложение, какви са фалшивите обвинения, конкретизирайте. За каква кражба става дума? Обяснете например връзката на траки и скити. Скитите правят едни особени каменни скулптури из степите на Азия, при които дори и мъжките скулптори имат женски гърди. Такова нещо при траките няма. Има скити с европеиден и с монголоиден външен вин но с една и съща хаплогрупа. Но въпроса беше до древни българи, има ли такива или са траки. Само общи нищо не значещи думи от Ваша страна, така, че в случая логореята е ваше заболяване.

   Изтриване
  34. Цанев съм, хайде да видим кой съчинява. Та ще споделите ли Вие анонимни човече някакъв линк, който води до работа на учен проучил въпросът със скитските статуи ? На мен ми се струва фантазия, но знае ли човек, може би ще дадете някакво инфо? А дано, ама надали.

   Изтриване
  35. Господин Цанев, за какви съчинения пишете?
   Отново повтарям, въпроса е за това древните българи траки ли са?
   Вие, както и други като Вас, прехвърляте въпроса към странични теми! Изказах съмнение за идентичността на траки и скити, която Пламен Пасков твърди, че има. Предложих Ви да обясните тази връзка, без артистична терминология, защото пишете за фалшиви обвинения и крадци! Понеже сте и IT "специалист", можете да си намерите сам "учени" имащи студии по скитските каменни статуи. Не разбирам до къде стига наглостта Ви, да твърдите, че това са мои фантазии. Но щом сте толкова озадачен от моите фантазии, ето списък на автори и произведенията им по скитските каменни статуи:
   1. Jonathan M. Bloom, Sheila Blair. The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture. — Oxford University Press, 2009. — Т. 2. — С. 235-247. — 513 с. — ISBN 9780195309911.
   In medieval Azerbaijan threedimensional stone figures of ancestors (known as baba; Azeri, “forefather”) marked the territory of different tribal settlements.
   2. Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния // Свод археологических источников. — Вып. У4-2. — М., 1974.- С. 5.
   • Веселовский Н. И. Современное состояние вопроса о «каменных бабах» или «балбалах» // Записки Одесского общества истории и древностей. — Т. XXXIII. — Одесса, 1915.
   • Дашкевич Я. Р., Трыярски Э. Каменные бабы Причерноморских степей. Коллекция из Аскании-Нова. — Варшава, 1982.
   • Древние изваяния Сибири. Путеводитель. — Новосибирск: Наука, 1980.
   • Евтюхова Л. А. Каменные изваяния Южной Сибири и Монголии / Материалы и исследования по археологии СССР. — № 24. М.: Изд-во АН СССР. — С. 72—120.
   • Книга Большому Чертежу / Под ред. К. Н. Сербиной. — М.-Л., 1950.
   • Красильников К. И. Древнее камнерезное искусство Луганщины. — Луганск: Шлях, 1999.
   • Кызласов Л. Р. О назначении древнетюркских каменных изваяний, изображающих людей // Советская археология. — 1964. — № 2.
   • Плетнева С. А. Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья IV—XIII века. — Воронеж, 2003.
   • Плетнева С. А. Половецкие каменные изваяния // Свод археологических источников. — Вып. У4-2. — М., 1974.
   • Рубрук В. де. Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. — М., 1957.
   • Уваров С. А. К вопросу о каменных бабах // Труды XIII археологического съезда. — Т. II. — М., 1908.
   • Форостюк О. Д. Луганщина релігійна. — Луганськ: Світлиця, 2004.
   • Харламов В. А. О каменных бабах Донской области // Труды археологического съезда в Екатеринославле 1905. — Т. II. — М., 1908.
   • Чириков Г. С. Каменные бабы в Харьковской губернии. — Харьков, 1901.
   • Шепінський А. А. Антропоморфні стели Північного Причорномор’я // Археологія. — 1973. — № 9.
   • Шер Я. А. Каменные изваяния Семиречья. — М.: Наука, 1966. С. 139.
   • Яворницкий Д. И. Каменные бабы // Исторический вестник. — Т. XI. — СПб., 1890.
   • Тернопільський енциклопедичний словник. — Тернопіль, видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», том І, 2004
   • Енциклопедія Коломийщини, зшиток 2, літера Б

   Изтриване
  36. Цанев съм, ще ви отговоря кратко и точно. Каменните баби с особен вид, за който споменахте, по вашите данни, са от Средновековието. Вижте си сам литературата и ще се уверите, че е така. През Средните векове, голяма част от скитските владения са завзети от тюрки, а също голяма част скити са тюркизирани. Каменни баби с ясно изразени гърди има през Средновековието, но в европейска Скития, по време на античността, такива паметници няма. През Бронзовата епоха има антропоморфни стели както в земите на северното Черноморие, така и в Тракия. В музея на Варна има доста масивен екземпляр, а Павел мисля е пускал изображения.

   Изтриване
 32. https://www.youtube.com/watch?v=UxZtz8UG9fo

  Българи = на крайбрежните???На осетински език .Ти да видиш??

  Вижте и първа и втора част.

  Да, пришълци са мизите, траките ,дарданите ... от Мала Азия .Заминали чак над Черно море и се нарекли скити , па си построили Скитопол в Мала Азия . пък там ги направили с дръпнати очи и ги нарекли българи . Па се върнали . Скитопол е на път от Назарет до Ерусалим, на чиито статуи се дивил Исус от Назарет , на път за Ерусалим.А да тия статуи са ги направили гръците .А, да, единствените "славяни " са московцитеи целия славянски свят требе да им се кланя. Мизия , Тракия Македония в Мала Азия , Мизия Тракия и Македония на Балканския полуостров.

  Знаят западняците кои сме и за това си ни прибраха. Картите са направени в 19-ти век .
  По римско време сме били федерати .

  Ей такива едни извори има . Ама никой не им обръща внимание . Най лесно е да се каже че тоя народ е изчезнал .

  А , да а изследванията на костите от старите погребения , що съвпадат с изследванията на днешното население на България .

  Ами изчезнали са мизи , скити , сърмати , траки , македонци, дардани , .... щото сите са се нарекли българи

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Рорик, какви "изследванията на костите от старите погребения , що съвпадат с изследванията на днешното население на България". Няма такова нещо. Виждаме палитрата от хаплогрупи в България. По хаплогрупата не се определя народността. Но има и понятие в математиката, наречено "доверителен интервал". Колко граждани от България и с каква народност са си правили ДНК анализ и доколко тези анализи са представителни за цялото население на България. Математика Рорик. След това биология и всички други науки съвместно. Интересно, ако ти доскоро си се наричал гет, как така изведнъж стана българин! Нали това беше и причината за психорастройството при Възродителния процес, сменил имената на наследниците на еничарите.

   Изтриване
  2. Страбон кн 7 - 'В днешно време тези (скитски и сарматски) племена са смесени с траките, със сигурност повече отвъд Дунав, но и отсам, също смесени и с келтски племена... '
   Георги Славеев

   Изтриване
  3. Какво точно трябва да докаже този цитат :)

   Изтриване
  4. Че не сте прав!
   Показва например, че скитите вече са нахлули в Добруджа и затова се нарича Малка Скития. Показва, че гети и даки са редуцирани съществено и са се смесили в някаква степен с нови племена и няколко века по-късно, просто изчезват претопени от скитите и славяно-балтийските си 'братовчеди'. Т.е няма никакви 'завръщащи' се траки, защото отвъд Дунав такива почти не са оставали, особено след разбиването им от Траян!
   И още, Страбон описвайки Илирия и Тракия твърди, че има останали келтски племена, кото са се смесили с илири и траки. Говори също за обезлюдяване на територии по причини на непрекъснати междуплеменни войни и завоеванието на римляните. Траките са разделени на непрекъснато враждуващи малки племена, живеещи от грабежи и войни, сред които Бесите са обявени за най-големите разбойници! Това е Тракия, няма организация, има чужди общности, като малоазийски колонисти и келтски племена, бедно живеещи хора по цяла земя от двете страни на Дунав, просто никаква възвишена и държавнотворческа цивилизация и организация. От друга страна казва, че номадите в Причерноморието са войници, а не разбоиници, дават земите си под наем и взимат данък от реколтата, воювайки срещу онези, които не им плащат данъка. Боспорското царство е унищожено и земята се владее от скитите.
   Георги Славеев

   Изтриване
  5. Карате ме да се смея :) Та скитите са тракийски народ според Стефан Византийски. Страбон казва за саките, че са скити мигрирали от Европа за Азия, а по-рано в схолия на Аристофан се казва -саките са траки. Дион Касий определя даките като част от скитите, но добавя и за старите им земи в Родопите.

   Колкото до келтите, те са малцинство, също както евреите, арменците, сирийците.

   Траян покорява само половината Дакия, а останалите свободни траки са токова много, че през 168-170 година преминават Дунава, помитат всички римски легиони по пътя си и стигат чак до Термопилите в Гърция.

   Няма съществена промяна на материалната култура на север от Дунава в периода 2-5 век, а това означава две неща - нито северните траки са изчезвали, нито има поява на чужди народи.

   Изтриване
  6. За тролицата която се представя под ник Георги славеев:

   Твоята бяс те издава че не си българка и направо се чудя кой мислиш, че ще заблудиш тук, ние не сме балъци, ние четем и сравняваме и проверяваме. Когато на Одриската Империя приходите са 700 таланта сребро и още толкова в платове и стоки, римляните пасат овце на Авентинския хълм, а гърците треперят от страх и се мъчат всячески да уредят на траките. А колко силна е Тракийскаа държавност показва факта, че на Рим му трябват кажи речи три века да се наложи, а гъчолята са минати все едно валяк ги е мачкал 😁

   Изтриване
  7. По принцип тракийската държавност започва доста по рано от 5 в.пр. Христа. Фригите притежават богато царство през 8 в. пр. Христа, а доста по-рано са заплаха дори за Асирийската Империя - през 12 в.пр. Христа.

   Властващите в Пелопонес Атриди са от фригийски произход, Атрей е потомък на фригиецът Пелопс. Това обяснява и защо фригите ползват древната микенска дума за цар - ванакт. Става ясно и защо ванактът на Пилос - 14 в.пр. Христа, носи тракийското име Одрис.

   Макар да няма писмени източници за тракийски царе от пето хилядолетие пр. Христа, златните диадеми, пекторали и жезли са факт, а те безспорно са символи на царска власт.

   Госпожата, която се представя за Г.Славеев не притежава знания, а истината е неудобна на суфльорите и.


   Има обаче и алтернативна информация и хората могат да проверяват :)

   Изтриване
  8. Може ли някакви подробности, ако може с линк, за това, че Атрейския царски двор е от фригийски произход? Знам за титлата на Мидас ванакт, при гърците тя е анакс и нейната особена форма показва, че е заета от фригите, но за фригийския произход на Атрей не съм чувал и се надявам да не е някакво преувеличение от ваша страна.
   Ваклин Ваклинов

   Изтриване
  9. Г-н Валлинов, проверете тук www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0184%3Acard%3D1290

   Pitiful creature, how can you be so blind as to argue the way you do? Are you not aware of the fact that your father's father Pelops long ago was a barbarian, a Phrygian? That Atreus, your own begetter..

   www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0184%3Acard%3D1290


   Изтриване
 33. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 34. Позволявам си да препоръчам една интересна статия с противоречив характер. Описан е като тракийски обичай, но извършен от лангобардци! Ето сайта :
  https://eadaily.com/ru/news/2018/08/15/pod-kaliningradom-arheologi-nashli-aktivy-elity-zhivshey-15-tys-let-nazad?utm_source=smi2&utm_term=5f9f81ef-42a3-4309-9007-2664c585e50c&utm_content=88436

  ОтговорИзтриване
 35. Коментар до всички, а ако не – поне до тия, които отново ще го потулят

  Вече се изказа мнение, че причините за българските страдания били много. Но все пак съм се стремил да открия главната. Мисля, че днес случайно(?) се уверих окончателно в нея. Реших да прослушам беседата: „Акад. Антон Дончев за безсмъртието на човешката душа“. Точно в пункта 11:34 академикът каза следното:

  „Богомилството е християнство, но нашето богомилство е християнство, което носи НЕИЗЛЕЧИМИТЕ(???!!!) белези на великата тракийска култура.“

  Работата е там, че тази странна грешка пасва чудесно с глупостите, които следваха това изявление.
  Продължавайте и занапред да криете неудобни коментари.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За характера на тракийската религия и връзката с богомилския дуализъм е писано преди около 47 години - Dualistic Aspects of Thracian Religion
   https://www.jstor.org/stable/1062012?seq=1#page_scan_tab_contents

   Щом държите на почтеността, регистрирайте се и не разпространявайте лъжи от сянката на анонимността.


   Изтриване
  2. Таня Василева21 август 2018 г., 23:09

   Я какви интересни неща се научават докато оставяте и такива да се изкажат. "Чукча не читатель, чукча писатель". Нека си пишат щом е за добро :).

   Изтриване
 36. Ново 20 :)
  https://www.blitz.bg/lyubopitno/nauka-i-tekhnologii/genetik-ot-mu-raztlkuva-iznenadvashchiya-obrat-za-proizkhoda-na-blgarite-i-zashcho-sme-nay-blizki-s-ungartsite-i-italiantsite_news620864.html

  ОтговорИзтриване
 37. В интервюто на Стойчо Керев с Недков, последният изтъква високия интелект на италианците поради това, че те кръстили аерогарата си на името на най-великия италианец – Леонардо да Винчи. Журналистът с острите уши противопостави глупостта на българите заради аерогара „Враждебна“, която би трябвало да бъде например „Елин Пелин“, като че ли Елин Пелин е конструкторът на първия самолет в света. Интелегентността на Стойчо Керев е очевидна и ме е срам, че доскоро съм имал друга представа за него!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Анонимен,
   спорно е дали да Винчи е най-великия италианец.Бих казал ,че е повече поп-икона от колкото велик.Несъмнено в бил доста прозорлив човек,и кадърен художник.Но в извисявайки го в култ,малко или много историците хвърлят сянка върху художници,и учени по негово време,които са били далеч по-способни.Типичен пример е младия художник Рафаел,който умира на мисля 25г. Според мен в неговите картини и портрети има много повече майсторство от колкото при да Винчи.Но уви умирайки на 25 не успява да остави трайна следа и да доразвие способностите си.Ако беше доживял до поне 40,със сигурност щеше да сложи да Винчи,и Микеланджело в малкия си джоб.

   За примера с летището.В единия случай става дума за световно известна личност(почти боготворена),и една личност която е важна само за нас(и то за много малка част от нас).Ако всеки чужденец говореше и знаеше нещо положително за Левски,то всяка трета улица щеше да се казва така. Иначе народът никой не го е питал как да се казва летището.Не знам историята но напълно е възможно името да идва от местността на която е построено.Като навярно в началото не е било особено важно нещо за българите,а ако е било военно летище то още повече оправдава защо се казва така.

   Но да ви кажа честно,предпочитам летищата ни да се казват "враждебна" , а не някакво чуждо име,като "мария кюри" както е с една(всъщност няколко) спирки на метрото.

   Изтриване
  2. Уважавани Г-н Невенов,

   За мен е комплимент да бъда съгласен с изложените от Вас мнения.
   Колкото до да Винчи, той е издигнат в култ от упоменатите участници в интервюто поради езотеричното им преклонение пред неговата личност.

   Изтриване
 38. Господин Павел Серафимов – Sparotok е прав, като не разделя скити от траки.
  Прав е също и за цялата статия – „БЪЛГАРСКАТА ТРАДИЦИЯ НА БЛАГОРОДСТВО“. Изключително точен е е дори в следния пасаж:
  „Нашата история започва 2000 години преди шумерската.
  Да, цели 2000 години преди да се чуе името на Гилгамеш и това на прототипа на Ной Утнапищим, дедите ни са създали писменост.
  Пак предците ни са тези, които изобретяват колелото, първи се научават да обработват златото и издигат най-ранните градове на Европа.
  Тук се появават първите царе, първата военна аристокрация, първите мъдреци и създатели на човеколюбиви доктрини.“
  Може само да допълня, следното:
  Името на Гилгамеш GIŠ.AGA3.ME е акадска форма на шумерското име, изписвано като GIŠ.NE.GA.MES и се предполага оригинално да е било Билгамеш BIL.GA.MES.
  И точно това име по странен начин е свързано не само със статията, но също изяснява и какво е значенито на българския етноним.

  ОтговорИзтриване
 39. Скъпи господин Серафимов ,

  Нямам честта да ви познавам, но от известно време се чудя дали бихте се съгласили да направя ( най добре с ваша помощ) YouTube канал и да трансформирам статиите ви в 10-15 минутни клипове?
  Ако сте съгласен, отговорете ми тук и ще се свържа вас официално.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз вече имам снимков материал, който възнамерявам да използвам за собствен канал в Youtube.

   Това е добър начин да се предаде информация на младото поколение.

   Изтриване
  2. Това звучи като чудесна идея.Ако предприемете подобно действие,то с удоволствие бих помогнал с превод на английски - за субтитри.
   Доста често общувам с хора от западна европа и щатите.Често се завърта въпросът за древните гърци.Когато им кажа това онова за траките,те не са особено убедени.Все ми идва да ги препратя към блогът,и сами да си преценят.Но уви той е само на Български.
   Не мисля ,че видео формата на статиите ще е само за младото поколение.Всъщност ще е добре за всяко поколение,ако има и аудио разбира се.В повечето случаи, на човек му отнема по-малко време да слуша нещо на аудио от колкото да го чете.А и хората които работят на компютри,винаги имат възможността да го слушат на заден фон,докато работят.

   Изтриване
  3. Така е, аудиото достига до всички, лошото е това, че отнема доста време, ако трябва да се добавят музика, ефекти...

   Точно за това търся някой, който да ме замести в блога, за да мога да имам повече време за видео клипове, а и за търсене на материали.

   Имам край себе си хора със знания, но уви, воденето на дискусия не им се отдава. Може би е нужно време :)

   Изтриване
 40. Ето какво имам предвид:
  От клинописните текстове се забелязва, че разликата между GIŠ.GA и BIL.GA идва от форма, която се определя от правописни правила.
  Клинописен текст Предполагаемо звучене
  GIŠ.NE.GA.MES BIL.GA.MES
  Сравнете GIŠ.BAR [пламък] и AGA сходно с AGA3, AGA3[тиара, брадва]с
  производното GIŠ.AGA3[ пламтяща тиара,огнена брадва, царствен, божествен],
  а също и GIŠ.BIL.GA [ предтеча, мъдрец ]и BIL [пламтя].
  Така, шумерското Билгамеш означава освен „прародителят герой “също и „царствен герой“, и „пламенният герой“,
  а също и „мъдрият герой“, „древният герой“ и „блестящия герой“, „светлият герой“, „сияйният герой“ и т.н.
  логограмата MES всъщност е древна форма на съвременната българска дума мъж (мъж, мъжествен).
  В шумерските текстове срещаме също и понятия като:
  ĜAR [PLACE] - ĝar; ĝa2; ĝa2-ar; ĝa2ĝar; ĝarar; mar; ĝa2ĝarar
  англ. "to put, place, lay down; to give in place of something, replace; to posit (math.)" , акад. Šakānu,
  ĜAR, всъщност е производно от ki "поставям; слагам, почва, земя, място, местности; държава; подземен свят, долен, лежащ отдолу; към;",
  и AR2 означаващо "руина (могила), хвала, слава“
  С други думи ĜAR = KI.AR2 и означава „славна земя“, „земя на древните руини или могили“.
  Така, че в случая с България имаме BIL.KI.AR2 – „Свещената земя на славните предтечи“, „Свещената земя на древните и славните“
  или казано по друг начин свещената земя на дедите.

  ОтговорИзтриване
 41. Здравейте, бих искал да науча повече за траките, какво мислите за книгата "Траките" на проф. Георги Михаилов ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Книгата е прекрасна! Михайлов дава ценна информация за дедите ни, а се осмелява да говори и за Тракийското наследство в българския фолклор и материалн култура.

   Изтриване
 42. В последно време мнпго се говори за ценности.
  Според мен тая дума не е точната.
  По близко ми е качества.
  Та какви качества притежава един човек , един народ?
  Тук си говорим за благородство.
  Да твориш благо на рода си. Да правиш живота на рода си по лесен ,по красив...
  За други качества се сещам - смелост , справедливост , свободолюбие , великодушие ,трудолюбие ,умения да градиш . не да разрушаваш . ..
  За войнственост сме говорили , но има два вида войнственост , за защита на справедливостта и за завоюване на чуждото , ???
  Допълнете вие други качества. ....

  Та какво пише по старите книги за тези качества на траки , българи , ...

  Една българка , се заинтересувала за едно градче Булгари , на границата между Италия и Швейцария .12 000 жители , дъскорезници , предпричтия за мебели , ... с един кмет който работи само в събота до обяд.През седмицата му помагат 2 служителки .През седмицата работи в Швейцария да си докарва по добри доходи.
  Та това градче е основано от българи.Там българи сега не живеят но си е останало името на селото и са останали законите на българите .
  Какво да кажем за катарите ???Какво да кажем за старите строежи с баните и канализацията , като в Париж през средните векове не са имали тоалетни в градовете ???
  Защо говорим за западни ценности ???

  Серафимов , моля направете една такава статия???  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Запада не виждам ценности, които можем да вземем за пример.

   Нерядко западняци са давали за пример българите, посочвали са високият морал на дедите ни, тяхната доброта, честност, трудолюбие, духовност.

   Изтриване
 43. ===Рорик, какви "изследванията на костите от старите погребения , що съвпадат с изследванията на днешното население на България". Няма такова нещо. Виждаме палитрата от хаплогрупи в България. По хаплогрупата не се определя народността. Но има и понятие в математиката, наречено "доверителен интервал". Колко граждани от България и с каква народност са си правили ДНК анализ и доколко тези анализи са представителни за цялото население на България. Математика Рорик. След това биология и всички други науки съвместно. Интересно, ако ти доскоро си се наричал гет, как така изведнъж стана българин! Нали това беше и причината за психорастройството при Възродителния процес, сменил имената на наследниците на еничарите.===

  1. За изследването на ДНК говорят сегашни учени.
  2. Аз и до днес съм от рода на Гуновците/ Хуновците / по баща и от Турманците по майка .
  Защо те са се нарекли българи , не зная . Тъй като са столетници малко назнайвам за рода си от преди 1878 - ма година.
  Мога само да предполагам от това че сме имали попове в рода си , например че тия всички след приемането на християнството и събрани "от кол и въже" сите са се нарекли българи преди да се пръкне България . Защото са решили да живеят и градят тая държава а тя се казва България. Може да са си харесали Цара който я е създал .. .Не съм ги питала. А сега е късно. Няма кой да ми каже.
  Може да отворите именника на българите да видите там какви фамилиии има и да ги питаме и тях защо са се нарекли българи - например цинцари , палагарци , турлаци , драгушковци , загорци , миаловци , каменовци ,абаровци ,кумановци , една камара сръби , власи , ...

  Ама кметове са били турманците и турлаците , ... т.е по местните.
  Днес децата ни заминават и се наричат американци , германци ,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От куде сте госпожо Рорик. Названието на населението в Северозападна България и части от Сърбия и Албания е "торлаци" , не су "туралци". Та децата ойдоше у Америку и Германию, що че чину овде. Що че ручат.

   Изтриване
 44. ===ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK20 август 2018 г., 16:55 ч.

  В Запада не виждам ценности, които можем да вземем за пример.

  Нерядко западняци са давали за пример българите, посочвали са високият морал на дедите ни, тяхната доброта, честност, трудолюбие, духовност.===

  И аз така . Ни на изток , ни на запад виждам по добри качества на хората от нашите си качества.

  Но в училище те учат какво представлява американския им бит и че се хранят с вилица и лъжица алпака и на покривка , и това е американския им дом , американската им култура .
  А нашите деди даже на село са имали златни съдове и златни украшения.Тия дни чистих и намерих един сервиз за ракия даже от соца , позлатен .
  Това не е от сега де. Още от Паисий е . Но последните 70 години , вече се оляхме .Това нашето обаче е "селско"
  "Селско" е да носиш сърмена риза и да ти дрънкат златните пендари около шията, да пееш български песни .
  Едни "култури " на по 200 години от север и юг , изток и запад заливат народа ни. Кришнари , дънки ,китайски боклуци , жени напускащи семействата си да ходят на гурбет ,...

  Това е 21-ви век .

  ОтговорИзтриване