2.11.2018 г.

EТО КАК ПРЕМИНА СЪБИРАНЕТО В ПЛОВДИВНа 27 октомври успях да се срещна с приятели и съмишленици в родния си град. Благодарение на г-н Владo Петров се сдобихме със светла и оборудвана с техника зала. За жалост, заради прекомерната си заетост, а и здравословни проблеми, не успях да координирам и организирам нещата добре, като това създаде проблеми.

Известна група  хора не бяха разбрали, че уповестяването за точната локация и час ще бъде уповестено във Фейсбук, а не в блога ми. Поради това доста хора узнаха твърде късно, че мероприятието ще се проведе в “Дома на Техниката” на ул. “Гладстон”, а не в клуб “Берьозка” на ул. “Иван Вазов”. Ha първоначалната локация бях оставил човек, който остана там от 14.40 до 15.10 да упътва хората, но някои хора дойдоха по-късно и не успяха да присъстват на събирането.

Оказа се и, че броят на желаещите да присъстват на срещата е много по-голям от предвиденото. Доста хора стояха прави, някои останаха в коридора, а други изобщо не можаха да влезат. Поднасям искрените си извинния на всички, които трябваше да изтърпят неудобство, или разочарование.

За следващата среща ще потърся повече хора, които да помагат с организирането, за да може всичко да протече по-гладко. Явно трябва да се търси и по-голяма зала, която да побере около 500 души, така няма да се налага никой да стои прав, или даже в коридора – нещо, което е доста неприятно.
Срещата започна с кратка привествена реч на г-н Петров. Призован от него, по традиция запалих свещ символизираща искрата на знанието. 


След това думата взе г-жа Юлия Боева, тя представи резюме на най-новата работа на проф. Асен Чилингиров засягаща фалшификациите на чужди учени по отношение на това – къде е основана първата християнска общност на Европа.


В труда си, проф. Чилингиров споменава за методите използвани от Ставрос Мерцидис с цел да бъде представен намиращият се в Гърция град Филипи като мястото, което Апостол Павел посещава и, в което той посява зърното на християнската вяра. Пренебрегнати са важни факти като това, че Филипи никога не е бил “главен град в страната”, докато Филипопол (Пловдив) е не само значително по-голям, но и се явава важен административен център в Римската Империя.

Проф. Чилингиров уточнява, че “Мерцидис публикува в своята статия и в книгата си 49 мними надписи, за които съобщава, че бил преписал от надгробни плочи, саркофази и разни дарствени предмети. Между тях са също два надгробни надписа, за които той съобщава, че намерил при развалините от църквите във Филипи и носили имената на „първата покръстена християнка в Европа Лидия” и на „тъмничаря Стефанас, покръстен от апостол Павел“. Останалите, също гръцки надписи, се съдържали според него на жертвени предмети и са посветени на разни личности и божества от елинския (според Мерцидис гръцкия) пантеон, сред които не липсва нито една знаменитост от историята и митологията, която да не е почетена  там: от краля на одризите Севт, Полигмот (Polygmot) от Тасос, Лизимах и Аристофан до Стаций (Statius) и Федр (Fedrus) – явно всички известни на него имена от античността. Никой от тези мними надписи не е документиран нито с фотоснимка, нито с чертеж, не е споменат в никакъв списък или каталог на частна или музейна колекция, не е показван в изложби или музейни експозиции. 

Друга важна подробност свидетелстваща за това, че Филипопол е мястото посетено от Апостол Павел е това, че през I век, в намиращия се на наша територия град е имало значителна еврейска общност, докато такова нещо не може да се каже за гръцкия Филипи. Целта на Апостол Павел е първо да предаде Христовото послание на своите сънародници, а такива във Филипопол (Пловдив) е имало много. Не може да се пренебрегне и факта, че по време на Средновековието, в български летописи е споменато за това, че Апостол Павел е посетил Филипопол, или по-точно Плъпъдивъ и там е пострадал, т.е. повече от хилядолетие след събитията, дедите ни все още са помнели за идването на Апостол Павел в нашите земи. Самият той споменава филипополския пловдивския духовник Св. Ерм, когото явно познава лично.

Известният с революционните си публикации проф. Чилингиров акцентува и върху това, че “жите­лите на Пловдив са също свидетели как се крият от обществеността не само намерените при разкопките надписи и новоразкопаните антични паметници, някои от които превъзхождат всичко, открито до сега и представят в съвсем различна светлина историята на нашия народ. Всичко това поставя под въпрос цялата изследователска работа на това, но и следващото поколение изследова­тели на историята и културата в нашите земи от античността и средновековието.”След представянето на доклада на проф. Чилингиров от г-жа Юлия Боева, думата взе г-н Петко Атанасов – благороден и харизматичен човек към когото храня дълбоко уважение заради ерудицията му, просветителската му дейност и упоритата му борба за откриването на истинската история на българския народ. Г-н Атанасов, както и много други родолюбци, поддържа виждането, че посоката на разпространение на знания и култура е от Балканите на север и изток, като вълните на влияние са няколко. Интересно, а и заслужаващо да се подкрепи бе и предложението на г-н Атанасов в Пловдив да се изгради паметник на Апостол Павел, който да замени стоящият на най-високия пловдивски хълм паметник на съветксия воин. Това е оправдано от историческа, а и морална гледна точка.Обръщението на г-н Атанасов бе последвано от въпроси, които дошлите на срещата мои читатели зададоха. Някои изразиха съгласие с това, че след като Херодот определя траките като най-големия народ след индийците, е невъзможно този народ да се стопи и изчезне. Аз допълних, че освен Херодот, за многолюдието и мощта на траките свидетелстват също Тукидид, Страбон, Плиний Стари, Павзаний.Дойде реч и за това, че историческите извори не бива да се вярва сляпо. Задължително е старите свидетелства да бъдат разгледани критично и да се установи дали има подкрепа от други автори, а също така и дали има подкрепа от археологически, антропологически и др. проучвания.Дадох пример за това как Херодот твърди, че египетски фараон е победил траките в собствената им земя, но за това свидетелство няма подкрепа. То се явава пълна противоположност на свидетелството на Йордан за войната на фараона Весосис – Сенусрет срещу гетите. Траките не просто побеждават египтяните, но и ги преследват до делтата на река Никл. Археологическите проучвания показват, че в египетските земи, конят се появава малко след времето на Сенусрет, а изображения на враговете на египтяните – хора със светла кожа и светла коса показват, че на Йордан може да се вярва и действително дедите ни са победили египтяните преди около 4000 години. Допълних и, че описаното от Йордан гетско присъствие край Нил, е реално началото на продължилата 500 години доминация на народа хиксоси в Египет. Тези хора не само полагат коне в гроба на своите войни, но и керамиката им показва, че в дълбока древност са обитавали Мала Азия и Балканите.

Поради това, че бе започната темата за траките и Египет, г-жа Ирена Янчева изнесе кратък доклад за тракийското влияние над египеското общество. Благодарение на редица исторически извори, фрески, епиграфски паметници, а и артефакти, присъствието на далечните ни предци (които римляните наричат траки) в Египет е неоспоримо.Ценен бе и приноса на г-н Александър Мошев. С него имаме няколко съвместни работи, които са публикувани в “Списание 8”. В момента протича завършителния процес на поредната ни съвместна творба засягаща тракийската библия, която на повечето от нас е позната като “Библия Бесика”. Реално, правилното и име е “Библия Гетика”, надяваме се скоро статията ни да бъде публикувана и така читателите да се запознаят както с интересни подробности относно ранното християнство на дедите ни, така и c изображения на истинската азбука на тракийската библия.На събирането, г-н Мошев представи кратко есе засягащо проблематиката около така наречената Златна Орфическа Книга, която се съхранява в “Националния Исторически Музей”.  Дълго време този уникален артефат бе скрит от очите на публиката, дълго време обстоятелствата относно намирането му, характера на изображенията и вида азбука бяха в сянка. Това породи много спекулации относно автентичността и възрастта на книгата, като спекулации има и от страна на хора, които нито са виждали книгата наживо, нито знаят за чистотата на златото, с което тя е изработена. За щастие, благодарение на намесата на проф. д-р Бони Петрунова, вече има достъп до красивия артефакт, а лингвисти работят над разчитането и разтълкуването на текста.Към края на беседата бе зададен и въпрос относто това дали траките са познавали стремето и подковите. Споменах, че според E. Д. Филипс, едно от най-ранните изображения на стреме може да се види на фалерата от село Галиче – II в.пр. Христа, т.е. на Балканите стремето е било познато преди около 2200-2100 години, но е било от нетраен материал като например кожа. С това, че стремето е познато на скитите още във времето на Античността се съгласява и Геза Фехер, който за жалост следва сляпо наложената невярна тенденция, според която старите българи спадат към тюрко-алтайските народи.

За жалост не остана време за докладите на други мои приятели и съмишленици – г-н Андрей Киряков, г-н Илиян Йорданов и г-н Константин Каменов. Те имат интересни материали засягащи важни моменти от историята на българския народ. Надявам се следващият път срещата да е по-дълга, за да остане време както за въпроси към мен, така и за докладите на всички мои приятели и съмишленици.Завършихме с кратка реч на г-н Владo Петров, който сподели виждането си за причините за потопа и призова мен и съмишлениците ми да бъдем по-смели в хипотезите си.

Мисля, че въпреки да не успях да организирам нещата, все пак се получи добро събиране. Още веднъж поднасям искрените си извинения на тези, хора, които твърде късно разбраха за новата локация, извинявам се и на тези, които въпреки, че дойдоха, не успяха да влезат в залата поради многото посетители.

Понеже никоя медия не отрази събитието,  наложи се да импровизираме със снимането. Надявам се скоро заснетият материал да бъде обработен и когато това стане, ще представя линк на стената си във Фейсбук, а може в този постинг – чрез редакция.

След мероприятието успях да поговоря с доста приятели, а и да дам кратко интервю на г-н Иван Тренев. Беше истинско удоволствие да общувам с будни и родолюбиви българи.Благодаря на всички, които въпреки това, че бе събота успяха да дойдат на срещата! Благодаря за интересните въпроси и стойностни изказвания на г-н Камбуров, г-н Петров, г-н Рачев и др. Присъствието на толкова много будни българи ме зарадва неимоверно и ми даде нови сили да продължа по пътя, по който съм поел.32 коментара:

 1. ирена янчева2 ноември 2018 г., 17:08

  Здравей, Павеле ! Благодаря за предоставената ми възможност да споделя тази творческа инициатива за обединяване на нашите усилия ! Срещата с хората беше великолепна, атмосферата - незабравима ! Благодаря на всички, които проявиха интерес ! Очаквам с нетърпение следващата публична дискусионна среща с нови теми и малко по-добра организация. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да се надяваме, че напролет ще можем да се съберем отново, а и по-голяма група. Можем да организираме и по-ранен час, за да е по-лесно за хората, които пътуват.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. По добре да е неколко дневен семинар следващата среща. А нещо в Ю туб ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, неколкодневен семинар ще е по-добре, но се искат както време, така и средства. Важното е, че бе положено начало на нещо положително :)

   Изтриване
  2. Колко пъти ще го полагате това начало Павеле? Ц. Гайд вече те задмина, тракийска църква ще строи, а ти си на фаза, план за паметник.

   Изтриване
  3. Нека ме задмине сто пъти човекът. Всеки има свой път, свои методи, своя съвест.

   Изтриване
 3. Браво Павеле, получи ти се много добре, но щеше да е суперско ако Атанас Лазаров и Кирил Милчев бяха дошли да дискутират и да се види кой подкрепя твърденията си и кой не.
  Милен Вълков, Амстердам - Пловдив

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никога не съм си правил илюзии, че хора, които ползват клевети, или истерия като аргументи, ще се явят на публичен дебат.

   Изтриване
  2. Хм, те на дебат няма да се явят, но ще продължават да ти подливат вода и да разправят лъжи за тебе без да им мигне окото, имай го предвид това!

   Изтриване
  3. Не съм фен на Уинстън Чърчил, но няма как да не се съглася с едно негово изказване - "Ако сте си създали врагове - радвайте се! Това означава, че сте отстоявали нещо ценно."

   Зная и друго - Никой не е мразен така, както този, който казва истината...

   Изтриване
  4. Атанас Лазаров3 ноември 2018 г., 13:15

   Справедливото възмущение от несправедливи обвинения НЕ Е истерия!!!А несправедливото обвинение е, че съм се гаврил с Ганчо Ценов и Г.Сотиров,отричайки Славените на Спароток!!!Припомням на аудиторията първият труд и фундаменталната идея на д-р Ценов "Българите са по-стари поселници на Тракия и Македония от славяните"!!!Ако приемем твърдението,че Славяни/Славени било новото име на старите Гети(готи),както твърди Серафимов,няма как да се съгласим с Ценов,че българите са по-стари поселници на Балканите от гетите/готите-"славени"!!!!И изтъкването на този очевиден,поне за мен,алогизъм,се окачествява като "провокация и истерия",след като в България не е открит НИТО ЕДИН славянски/славенски археологичен артефакт!!!А какво твърди Кирил Милчев,си е негова работа и изобщо не е моя,г-не Вълков!!!Съветвам Ви,много внимателно да употребявате множестевено число,в противен случай,Вие, а не някой друг, се оказвате в положението на лъжец!!!

   Изтриване
  5. Вие вървете по пътя си и хич да не ви пука от лаещите по ваш адрес. Те не са в състояние да ви оборят с факти, знаят го много добре това, но тяхната цел е ако не могат да ви провалят имиджа с интриги, поне да ви забавят и да объркат някаква част от вашите читатели. Искам да ви кажа, че ако се организирате и започнете да пускате филми в ЮТюб ще имате много голям успех при младите защото сега е епохата на видео генерацията, книгите са на заден план. Ако ви трябват съвети как да се справите с технически проблеми, мога да ви помогна, но съм сигурен, че и други ваши фенове ще откликнат с радост. Не зная дали е възможно да се направи документален филм с вас, Асен Чилингиров, Юлия Хаджидимитрова, Дамян Попгеоргиев и други умни хора, но в случай че се реализира нещо такова, с толкова много родолюбци, аз съм сигурен, че ще има огромен успех при млади и стари.

   Изтриване
  6. Вярно е, че видео информацията е по-достъпна до младото поколение. Проблемът е в това, че е нужно повече време за обработването на тази информация, а точно свободното време е това, което ми трябва.

   Идеята за документален филм е добра, всъщност вече имам предложение за участие в такъв филм заедно с проф. Чилингиров, но дали проектът ще се осъществи не зная.

   Поздрави!

   Изтриване
  7. До Атанас Лазаров 3 ноември 2018 г., 13:15 ч.

   Г-н Лазаров, ето пак инсинуации и изкривяване на фактите от ваша страна. Не аз твърдя, че старите славени са реално гетите, това е откритие на Ганчо Ценов, с което съм съгласен понеже съм го проверил. Ценов е човекът, който казва следното:

   “"Понеже показахме, че българите са по-стари поселници на Македония, Тракия и Мизия от славяните, то от това не трябва да се разбира, че българите не са славяни. Българите и славяните са един и същ народ, но различно наричан. На този народ найнапред са викали скити, гети, масагети, хуни, българи, а по-късно са започнали да му викат и славяни." - c.18 PDF

   За пореден път прилагам линк към работата на Ценов, така всеки, който желае да провери може да го направи. Цитатът е от страница 18 на PDF документа.

   http://www.bgpatriot.com/resources/history/Cenov_BGPoselnici.pdf

   Ето още един цитат от друга работа на Ганчо Ценов, която горещо препоръчвам - Кроватова България и Покръстването на Българите:

   "Симоката наричаше мизийците българи, а гетите в Дакия славяни.[16]"

   Давам отново активен линк за сверка https://chitanka.info/text/27034/4#textstart

   Колкото до твърдението, че няма нито един открит славянски артефакт, ето и обяснението:

   Катя Маламед пише следното – “Славянските паметници не показват масовост, нито компактност. Не показват и устойчивост на раннославянската култура, каквато ни се иска да я открием: като в Култура Прага, например, или поне като в некропола в Сърата Монтеору от VII в.“ – К.Маламед, Езически Погребален Обред в Средновековна България VII-IX век, Шамбала ЕООД, София, 2018 година, страница 68.

   Какъв е извода – славянските артефакти са малко защото учените имат определени очаквания и смятат, че славянската керамика от нашите земи трябва да е идентична на тази от земите на Чехия :)

   Това е глупаво защото в Чехия са живели венети, а у нас гети-славени. Двете групи може да се роднински, но си имат своя материална култура. Сакси и датчани са съседи и роднини, но керамиката им, а дори и оръжията им се различават.

   За “липса” на славянска керамика се говори защото не може да се установи внезапна поява на нов и напълно непознат вид съдове през 6-7 век, което е нормално защото славените на Симоката са старите гети, които обитават Балканите от незапомнени времена. Как да има поява на нова и непозната керамика след като хората са същите :)

   Казвам, че си служите с истерии защото вие се преструвате, че не знаете за виждането на Ценов, към чиито работи аз съм дал линкове. Докато аз давам информация, която може да се провери, вие се опитвате да ме очерните с необосновани твърдения и странни постулати.

   Един мой читател се оказа прав - преди няколко седмици се измъкнахте без коментар когато аз представих аргументи, които не можете да оборите, но ето - появявате се отново със старите номера.

   Изтриване
  8. Хубаво е че правите сбирки, но би било по-хубаво да се явявате на научни конференции и да четете доклади или статиите си там лично! Трябва да говорите от свое име, а не с извинения като 'Не аз твърдя, че старите славени са реално гетите, това е откритие на Ганчо Ценов, с което съм съгласен понеже съм го проверил.'. Много нелогчно изказване - подкрепям, но не твърдя!! И как точно проверихте това твърдение? Чрез съпоставяне на писмени източници и археологически находки или избирателно и манипулативно четене и предаване на информация? Казвате, че венети и гети били роднини с различна материална култура и затова на Балканите няма 'славянска' керамика, но аз и за гетска не съм чувал да е намирана на юг от Дунав и Стара планина! Като се има предвид, че сборното 'славени' са били не малка част от Аварската и Българската държава, преди това и Хунския съюз, спокойно може да се разбере и приеме хипотезата, защо всъщност са наречени поименно Анти и Венети, а общо славени - роби не, но подчинено, зависимо население, винаги е живяло на малки родови общности и не знае що е то държава!
   Но Прокопий казва - 'In fact, the Sclaveni and the Antae actually had a single name in the remote past; for they were both called Spori in olden times, because, I suppose, living apart one man from another, they inhabit their country in a sporadic fashion.' - http://users.clas.ufl.edu/fcurta/Procopius.htm
   на гръцки - http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Procop.+Pers.+7.14.29&fromdoc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0670
   Wikipedia - https://en.m.wikipedia.org/wiki/Slavs_(ethnonym)
   и на български - http://www.znam.bg/com/action/showArticle;jsessionid=D93376E08B0C4A869706A049685CB4DD?encID=628&article=1763939808
   Накратко, ако не вярвате на първия, споменал славяните, кажете защо?
   Гетите имат държавен опит с даките, как така са го забравили? Бедността, в която живеят славяните обяснява и липсата на артефакти, а също и че такива общества много лесно сменят материалната си кулура с по-богатата. Не бе далече времвте, когато и ние подменихме нашата с 'по-модерна' след комунизма! Смятам, че гореказаното опровергава тезата за гети = първи славяни!

   Изтриване
  9. Орките, кой ще ги кани на научни конференции? Те са друг тип организация от посредственици...

   Изтриване
  10. Атанас Лазаров7 ноември 2018 г., 13:43

   ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK : "Какъв е извода – славянските артефакти са малко защото учените имат определени очаквания и смятат, че славянската керамика от нашите земи трябва да е идентична на тази от земите на Чехия :)

   Това е глупаво защото в Чехия са живели венети, а у нас гети-славени. Двете групи може да се роднински, но си имат своя материална култура..."

   Отново ми се налага,да бъда "истеричен" - Буребиста и Дечебал,първите "древни славени"в световната история,а дали са го знаели!?!? Оставам безмълвен...!!! https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE

   Изтриване
 4. Ще чакаме предаването в тубата, пък ти планирай нови срещи да се буди народа български 👍

  ОтговорИзтриване
 5. Ако е рекъл Господ, ще има още много срещи, коя от коя по-интересни :)

  ОтговорИзтриване
 6. Като ти гледам средната възраст на феновете...след 5 години няма да имаш никакви останали. :)

  ОтговорИзтриване
 7. Абе то едни шебеци от преди към 10 години викаха, че феновете на Павел ще го оставят след няколко месеца, но не би. Павел стана най-популрният блогър, сега има над 13 000 000 посещения в блоговете, а във Фейса го следят около 3000 човека. Хайде обади се пак след 5 години и ще видим как стоят нещата 🙂

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малко статистика:

   Прочитания на Спароток в Blog.bg: 8 817 014
   Прочитания на Спароток в Blogger: 5 218 838
   Общ брой прочитания на Спароток :14 035 852

   Не знам как да сметна прочитанията във ФБ, но и там ще са няколко милиона, точно за това Спароток стана може би най-популярният блогър от 2009-та година насам. А иначе във ФБ го следят не 3000 човека, по-малко са, но пак не е зле: 2 945, остават му още 55 до 3000.

   Изтриване
 8. До Анонимен3 ноември 2018 г., 11:32 ч.

  Пробват се хората с надежда да им се получи :)

  Вярно е, че някои съмишленици са на възраст, но и младите хора не са никак малко. Някои дори помолих да не идват защото са студенти, а присъствието им на моето събиране може да им докара проблеми.

  ОтговорИзтриване
 9. До Анонимен 3 ноември 2018 г., 13:19 ч.

  Днес май е ден за статистика :)
  От Фейсбук ми казват, че страницата там има 3000 харесвания, че постовете ми са харесани 540 000 пъти...не знаех и, че вече имам над 14 000 000 прочита :)

  Благодаря за информацията!

  ОтговорИзтриване
 10. ценна информация
  https://studiahercynia.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/79/2016/03/hercynia-XVII_1_1.pdf

  Зелас

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е наистина много ценно Пламене! Благодаря ти от сърце!!!

   Изтриване
 11. Интересно събране. Това годишно събиране ли е, или нещо като конференция? Ако знаете датите за следващата година, ще бъде добре да споделите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Просто събиране, нищо повече. Организирането на конференции изисква доста време, изисква и доста средства. Възможно е догодина да има ново събиране, но кога ще е, все още не зная. Във всеки случай това ще бъде обявено около месец предварително.

   Изтриване
 12. А за книгата на Асен Чилингиров кога ще казвате? Къде ще се предлага, тази година ли излиза, догодина ли? Цена, страници, други подробности?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На този момент не мога да Ви дам подробности. Когато получа сведения от проф. Чилингиров, ще пусна съобщение във Фейсбук.

   Изтриване
 13. Има ли шанс професора да дойде на другата среща в Пловдив? Много хубави книги има тоя човек за готите и за Филипи, чел съм ги с удоволствие .

  ОтговорИзтриване