25.11.2018 г.

КОЙ ВЪВЕДЕ ЗАБЛУДАТА, ЧЕ СТАРИТЕ БЪЛГАРИ СА ИМАЛИ ТИТЛА ХАН?Запитвали ли сте се защо още преди Освобождението, толкова много чужди учени са проявили жив интерес към историята на “малката” България? Уж не сме от значение, а всеки напира да обясни какви сме, откъде идваме, какво са постигнали предците ни? Сякаш принудени от зла сила, редица изледователи хвърлят неистови усилия, за да ни изкарат тюрко-татари, угро-фини и др.

В периода XVIII- XIX век, никой от ранните изследователи на историята ни не обръща внимание на думите на Лъв Дякон, Димитър Хоматиан, Михаил Аталиат и още много други летописци, които отъждествяват старите българи с мизите, явяващи се най-големия тракийски народ. Дали това се дължи на непознаване на работите на средновековните хроникьори, или пък причината е друга? Едно е ясно със сигурност – симпатии към нас няма.

През 1782-ра година британския историк Едуард Гибън споменава дедите ни в своята книга “History of decline and fall of the Roman Emprire” и разказвайки за опожаряването на столицата ни (Плиска), вмята презрително, че владетелската резиденция няма да е било нещо повече от село с дървени къщи.

Отношението на Гибън към старите българи е неоправдано защото история се пише въз основа на факти, а не на фантазии. По-лошото е друго – уважавани учени след времето на британския изследовател продължават да работят с термини съществуващи само в нечие въображение. Въпреки ерудицията си, Якоб Фамерайер нарича княз Борис “Bogoris der Bulgaren Chan” – Богорис ханът на българите.

Тъй като няма нито един исторически източник от IX или X век, в който да ce cреща споменаване на хан Борис (Богорис), използваната от Фалмерайер титла хан не е нищо повече от заблуда. Всеки учен, който е запознат със средновековните надписи от земите ни, а и с ранните исторически извори засягащи старите българи, знае, че за нашите държавници, са ползвани титлите: imperator, dux, reges/rex, princeps, dominus, κανες υ βηγη, κανας υ βηγι, ἄρχοντος υβηγη, ἄρχον, ἄρχηγός, ἐκ θεοῦ ἄρχοντος, βασιλεύς, κυριοςимператор, господар, принц, владетел, повелител. Нито веднъж няма споменаване на хан.Eдин от първите западноевропейски автори писали за титла хан е Йохан Куспиниан, който през 1541-ва година публикува в Антверпен засягащата произхода на турците работа “De Turcorum origine, religione, ac immanissima eorum”. По-късно, през 1740-та година, английският изследовател Ричард Ноулс дава по-подробни сведения и споменава Даут Хан, Максут Хан и др., но отново се касае само за турците.

Понеже исках да разбера причината за възникването на заблудата за употребата на тази титла от дедите ни, реших да изследвам работите на историците от XVIII век XIX, a и началото на XX век, за да науча следното – кой учен за първи път пуска твърдението, че държавният глава на старите българи е наричан хан ?

Разбира се, още в началото аз се допитах до специалисти, но от тях не получих точен и ясен отговор. Имаше само един историк, който ме насочи към писанията на Фьодор Успенски с твърдението, че това е човекът, който най-рано приписва титлата хан на старите българи.

Действително, в сборника ИРАИК, 1905-та година, том 10, в чието създаване участват също Шкорпил, Елих, Панченко, Лепор и Айналов, на с.193 Успенски представя виждането, че присъстващата по различни надписи титла КАНАС е предаването на хан: “Здесъ мы видимъ правильную передачу старотурецкаго или туркменскаго ханъ съ греческимъ окончанiемъ на ας или ες “.

Това обаче не е откритие нито на Успенски, или пък на някой от сътрудниците му. Реално, още през 1898-ма година, австрийският учен Йосиф Маркварт пише за тюрската кан/хан като титла на старите българи и това е цитирано съвсем ясно ИРАИК.

След като намерих работата на Маркварт, аз се уверих, че този учен подлагайки на анализ старобългарските надписи, тълкува  канас/κανας като кан/хан около седем години преди Фьодор Успенски. Известно време смятах, че австрийският изследовател е отговорен за въвеждането на кан/хан като титла на старите българи. После реших да проверя как стои въпроса с Константин Иречек, защото той пише за историята на народа ни още през 1876-та година, т.е. двадесетина години по-рано от Маркварт.

Набавих си “Geschichte der Bulgarien” и там, на с. 133 намерих следния пасаж: “Der altbulgarische Staat hatte eine Aristokratische Verfassung. Der Fürst hies mit dem einhaimischen Namen Chan.“ – “Старобългарската държава е управлявана от аристократи. Принцът е наричан с местното название хан.”

Естествено останах разочарован – все пак Константин Иречек не само написва историята на народа ни, но след Освобождението става министър на народното просвещение, макар и за кратко. Освен титлата хан, Иречек добавя и друга заблуда – тази за фереджето на българските жени, по подобие на мюсюлманските правила, а и за чалмите на старите българи – ориенталски обичай.

В историята обаче няма място за емоции. Разбирайки, че съм се лъгал относно Успенски и Маркварт, реших да проверя дали действително измислицата за чалмите и титлата хан принадлежи на Иречек, или той е подведен от някой друг. Понеже Павел Шафарик е сънародник, а и роднина на Иречек, сметнах, че в издадената през 1827-ма година Шафарикова книга “Slawische Alterthümer” навярно ce говори за ханове.

Когато направих проверка, се оказа, че това е така. До този момент, както Иречек, така също Маркварт, Шкорпил и Успенски се оказаха оневинени. Ha c. 167, бел.1, на написаната от Шафарик “Slawische Alterthümer”, при разглеждането на езика на старите българи, не само се твърди, че дедите ни ползват тюрската титла хан-принц, но са лансирани и пълни фантазии. Името на княз Умор бива представено като Омар и е определено за арабско, а това на княз Аспарух за персийско. Стига се  дори до безумието името на княз Омуртаг /Мортагон, да бъде тълкувано като Мурад хан.

Несъмнено Шафарик е създал ужасни бъркотии, но дали той е злодеят, който е въвел заблудата за титлата хан? Дали и той няма да е повторил сведения от някой друг, който е творил преди него? Сега вече търсенето ми се оказа по-трудно защото и по-ранните изследвания за историята на българския народ, не се намират току-така.

Все пак, знайки, че още през 1797 Йохан Енгел е писал за дедите ни, реших да проверя дали в книгите му се споменава за ханове при българите. Този учен е творил малко след Едуард Гибън – английският историк даващ твърде оскъдни данни за дедите ни.

След време успях да намеря нужната ми работа на Енгел  Geschichte des Alten Pannoniens und der Bulgaren, nechst einer algemeiner Einleitung in Ungrische und Illyrische Geschichte”. Стигайки до с. 336 се натъкнах на мястото, на което се твърди, че властелинът на българите е наречен хан. Не по-малко интригуващо бе това, че дори внушението за “чалмите на дедите ни”, се оказва също дело на Енгел.

Тъй като започнах с Успенски и Маркварт, минах през работите на Иречек и Шафарик и се уверих, че друг преди тях пише за ханове, вече не бях напълно сигурен дали и Йохан Енгел е първият, който дава източни корени на старите българи. След дълго търсене се натъкнах на публикувана през 1755-та година работа на Йосиф Асемани. Това е човекът, който намира българско глаголическо евангелие в Йерусалим и този ценен ръкопис бива наречен по негово име – “Асеманиево евангелие”.АСЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ - Codex Vaticanus Slavicus 3 Gagoliticus, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4478241

В книгата си “Kalendaria Ecclesiae universae”, изследователят представя имена на наши владетели в различните им варианти. Ha c.322 името на княз Телериг е дадено като Telerigus, Telericus, но и Teler Chan – Телер Хан.

За княз Омуртаг, на с.363, са дадени вариантите Murtagon, Omortag, Mortago, Crytago, но и Murad Chan- Мурад Хан, като обаче съвсем точно и съвестно е отбелязано, че това е опорочено, неправилно предаване на името от страна на гръцки и латински автори – “a Graecis & Latinis corrumpitur.”

За жалост Асемани не споменава имената на въпросните автори, които са направили опит да изкривят имената на владетелите ни с цел да припишат тюрски произход на старите българи. Поне обаче знаем, че първият опит за внушение, че дедите ни са имали ханове става малко преди 1755-та година. Този период от време не е никак случаен, белязан е с важно за нас събитие.

Тръпки ме побиват като си помисля, че Отец Паисий става монах през 1745-та година и недълго след това започва да търси исторически извори за миналото ни. Дали враговете на народа ни са разбрали за намерението на Отец Паисий и осъзнали потенциала на делото му, са поели кампания целяща да сее лъжи, на този момент няма как да разберем със сигурност.

Във всеки случай, може да се каже, че първите опити да се наложи вярването, че старите българи са управлявани от ханове е станало към 1745-1755-та година, като тогава началото е скромно. Омуртаг е наречен Мурад Хан, a Телериг - Телер Хан, но пък се знае, че това са изкривени, неверни варианти на имената на нашите владетели.

Съвсем друго е положението около четиридесет години по-късно – 1797-ма година. Тогава Йохан Енгел не само без колебание определя хан като титла принадлежаща на старите българи, но и подготвя още заблуди като твърдението, че дедите ни са носили чалми.

Кой е накарал Енгел да направи това, кой го подкрепял и финансирал, а и кои са били помощниците му едва ли ще разберем скоро, но поне вече има яснота по отношение на това, къде се коват заблудите за титата хан при българите.

Йохан Енгел е поданик на Австрийската Империя, чиято столица е Виена. Там историкът въвел заблудата за титлата хан живее и работи. Интересно е, че във Виена се ражда и друга заблуда – тази за култа към тюрския бог Тангра при старите българи. Това разбира се е дело на друг човек - Вилхелм Шот.

През 1866-та година, той представя доклад в Берлинската Академия на Науките. Темата е интересна: “Алтайски проучвания, или Изследвания от областта на татарските (туранските) езици-“Altajische studien oder unterzuchungen auf dem gebiete der tatarischen(turanischen) sprachen”.

На с.147 Шот представя цитат от късен турски ръкопис съхраняван в Берлинската библиотека и засягащ името на бога при различни народи: “на български [въпросното име на бога] е тангри” - “in der Bulgaren-sprache ist er [der fragliche name] tangry!”. Това кара Шот за стигне до заключение, че старите българи не са фини, а тюрки.

Австрийският учен изобщо не е притеснен от няколко важни факта:

1.Не е уточнено дали става дума за волжките българи, чиято реч през Средновековието е тюрска, или се касае за населението на Дунавска България.

2.Българите са познати на различни автори от IV до XIX век, но в продължение на 1500 години,  нито един автор не определя Тангра, или Тангри като име на бог при дедите ни.

3.Сведенията за религията на българите по време на ранното Средновековие са за богове – слънцето, луната, звездите, т.е. за монотеизъм не може да става дума.

4.Сведенията от турския документ са късни, а това предразполага към контаминация – смесване, объркване на имена и събития.

5.Дълго преди времето на Шот, в доста книги е прекрасно обяснено как българите наричат своя бог: “ Deus quidem Bulgarorum lingua Bog dicitur” – “На български език думата за небесния Отец е Бог.” Споменаване каква е българската дума за бог има още в епохата, в която са живели Никита Хониат е Евтимий Зигавин – Βόγ.


Не е изключено, объркването на Вилхелм Шот да е било невинно, но имайки предвид приносите на Йохан Енгел, роденият във Виена Константин Иречек, а и приносите на тюркофила и поданик на Австрийската Империя Арминиус Вамбери, да не забравяме и Геза Фехер, по-скоро може да се говори ако не за заговор, то поне за политическа кампания целяща да попречи на появата на силна българска държава на Балканите.

Дълго време преди Енгел, Шот и Вамбери да се появат на бял свят, цитиращ Биондо, Сабелик и Платина, Мавро Орбини представя господстващото за своето време вярване, че българите са най-могъщият народ, който може да срази турците.

Това безспорно е било така, дедите ни никога не са преставали да се бунтуват и за се борят за свободата си през петте века , през които са подложени на геноцид. До прогонване на окупаторите не се е стигнало защото не е имало масовост.

Тя обаче би била възможна, ако цялото население осъзнало славното си минало и героични подвизи от миналото, придобие както самочувствие, така и решителност да прогони подтисниците от земите си. Работата на Паисий, а и книгите на други възрожденци са правели точно това – пробуждали са народа ни и са му давали сили.

За жалост, паралелно на този процес е вървял друг – целящ да отрови съзнанието на българите с унизителни лъжи, като приписването на българите родство с тези, които пет века, подтискат, грабят и колят населението на страната ни.

Австрийците не са ни мразели, но не са имали и интерес да видят възраждането на българската държава. Независима България в истинските ѝ етнически граници би била по-голяма по територия от Автрийската Империя, а хомогенния състав на населението ни пък е предпоставка за много по-голяма стабилност и военен потенциал. Никой не иска съсед и съперник, чиято територия опира на три морета и чието славно минало все още плаши и великите сили.

Може би преувеличавам, може да се бъркам, но изводите си правя въз основа на информацията, която притежавам, а тя на този момент е достатъчно красноречива. Поне за мен, причините за кампанията целяща да скрие истинската ни история, истинските граници на държавата ни, а и приноса ни в европейската история, не се крие в етническа омраза към нас, а просто в упорито преследване на икономически интерес – запазването на цялостта на Австрийската (Австро-Унгарската) Империя.

По ирония на съдбата, въпреки деянията на учени и политици от Австрийската (Австро-Унгарската) Империя, освен свободата си през 1878-ма година, България успява да получи голяма част от дължимото ѝ. От друга страна, Австро-Унгария се разпада 40 години по-късно - през 1918-та година. От 50 000 000 души, поданиците на новата държава Австрия стават 6 420 000. В процентно съотношение, загубата на население е по-голяма от населението, което губи България поради бедствения за нас Берлински договор.

Дали е Божие дело, или случайност не зная, но тези, които са ни навредили, често за пострадвали. Баязид – покорителят на България завършва живота си затворен в клетка, разкарван из различни градове на Азия. Никифор Геник – опожарителят на Плиска и убиец на много невръстни български дечица е обезглавен от бойците на княз Крум, а от черепа му е направена чаша. 

Ако се върнем във времето на бунтаря Спартак, ще видим отново същото – победителите на смелия мъж от народа на медите имат ужасен край. Гней Помпей е заклан като жертвено животно, убити са и останалите членове на семейството му. Марк Крас губи сина си малко преди за загуби главата си, която бива използвана като театрален атрибут в пиесата “Вакханки”, организирана за забавление на царете на Партия и Армения.

Бог може да наказва враговете ни, но само на Божието отмъщение не бива да се разчита. По-добре е човек да постъпва така, че да не му са налага да мисли за отмъщение. На разплата се надяват слабите, докато силните мислят как да станат по-силни и не само мислят, но и действат.

Хубаво е да разберем, че всеки може да стане наш враг и всеки може да стане наш приятел. Мъдрите хора могат да наредят нещата така, че интересите им поне до голяма степен да съвпаднат с интересите на своите съседи. На първо място обаче мъдрият се старае да стане силен защото силният рядко е нападан, но от друга страна мнозина търсят приятелството му.

Бог ни е дал достатъчно дарби, сега обаче на ход ние сме, сега съдбата ни зависи от нас – от това дали можем да страним от пороците, да пренебрегнем егото си и следвайки идеалите на дедите си, да подадем ръка първо на своите сънародници, а после обединени да действаме за общото благо.Използвана литература:

1.E.Gibbon, History of decline and fall of the Roman Emprire, Publ. A. Strahan & T. Cadell;, London, 1782;
2.J.Ch. von Engel, Geschichte des Alten Pannoniens und der Bulgaren, nechst einer algemeiner Einleitung in Ungrische und Illyrische Geschichte, Johann Jacob Gebauer, Halle, 1797;
3.P.J.Šafariks Slawische Altertümer, Deutsch von M.von Ahrenfeld, herausgegeben aus H.Wuttke, Zw.Band, verlag von W.Engelmann, Leipzig, 1844;
4.W.Schott, Altajische studien oder unterzuchungen auf dem gebiete der tatarischen (turanischen) sprachen, Abhandlungen der Kӧniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1866, Druckerei der Kӧniglichen Akademie der Wissenschaften, 1867;
5.C.J.Ireček, Geschichte der Bulgaren, Verlag von F.Tempsky, Prag, 1876;
6.Josefi Simonii Assemani, Kalendaria Ecclesiae universae, Kalendaria Ecclesiae Slavicae sive Graeco-Moschae, Tomus secundus, Sumptibus Fausti Amidei, Romae, MDCCLV;
7.J. Ph. Fallmerayer, Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters, Erster Teil,
In der J.G. Cotta'schen Buchhandlung, Stuttgart und Tübingen, 1830;
8. Johannes Cuspinianus“De Turcorum origine, religione, ac immanissima eorum...” apud Ioan.Stelsium inscuto Burgundiae, Antwerpiae, 1541;
9.Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X, Матеріалы для болгарскихъ древностей. Абоба-Плиска. Ѳедор Иванович Успенскій, Карелъ В. Шкорпилъ, Р. X. Лепоръ, Дмитрий Власьевич Айналовъ, Борисъ Амфиановичъ Панченко, Бог. Еллихъ, Държавна печатница, Софія 1905;
10.М.Орбини, Царството на Славяните, Наука и Изкуство, София, 1983, превод Божан Христов


149 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И какъв е вашият принос за историята г-н Серафимов, след като тези неща отдавна са известни?

   Изтриване
  2. Наистина ли тези неща са отдавна известни? Нали няма да Ви затрудни да цитирате кой наш автор е споменал, че първият историк, който изказва твърдение, че старобългарските владетели носят титла хан, е Йохан Енгел?

   Предполагам няма да Ви затрудни да цитирате и историка, който споменава, че по времето на Йосиф Асемани е било известно, че Мурад Хан е опороченото, погрешно представяне на Омуртаг?

   Изтриване
  3. За В. Шот са писали много автори, вие не сте първият.

   Изтриване
  4. Не за Вилхелм Шот бе думата. Пмолих Ви да цитирате кой наш автор е споменал, че първият историк, който изказва твърдение, че старобългарските владетели носят титла хан, е Йохан Енгел?

   Помолих Ви да цитирате и историка, който споменава, че по времето на Йосиф Асемани е било известно, че Мурад Хан е опороченото, погрешно представяне на Омуртаг?

   Дано не съм Ви затруднил много, но има една приказка - Хванеш ли се на хорото, играй го до край!

   Изтриване
  5. Г-н Серафимов не е първият в нищо по тези теми. Ако имаше подготовка в университет щеше да е запознат в детайлите, кое от къде идва и по кое време е писано, и от кого. Лекичко променя посоката в изложенията си. Някои от нещата, на които сам се базира, липсват в изворите, които сам е посочил, което навежда на мисълта, че не ги е прочел, а ги прилага за тежест. Спонсорите му ли са сменили стратегията и опорките? Скоро ще се разбере.

   Изтриване
  6. Ех тези строежи на Плиска, голяма болка, голямо нещо :)

   Никой не е виновен на посредствените учени, че са си затваряли очите когато материали са били унищожавани, или укривани. Никой не е виновен на посредствените учени, че следвайки своя интерес са накърнили истината и интереса на българския народ.

   Изтриване
  7. За първи път титла хан откривам записана около 1100 г.в летописите на волжките българи.Многократно използвани са следните:Бий(бей) като владетел на околия,Бек(бег) като управител на ,да кажем,голяма част от държава или бивша държава,влязла в състава на друга,Кан-като владетел на няколко бекства или на цяла страна,Хакан(каган) с ранг на император,владеещ няколко-понякога десетки народи и племена заедно със земите им. Като хан ясно е посочен Чингис,Чингис-хан.Отчитаме и езиковата промяна в тогавашния тюркски език-кан-хан,хакан-каган.Към тези титли българите отвъд Дунава нямат отношение-там канът-ас естествено преминава към княз.
   Спорът за титли водим на чисто езиково ниво,поне според мен.Може да направите справка колко английски благороднически родове са включили в името си титлата бий(бей) и едва ли се питат какво точно означава Кърби,Самърсби и не знам колко още такива.Езикът на славяните-траки по нашите земи не е можел да запази подобни думи-тук вече говорим за боляр-бояр,боил и така нататък.
   Статията е много познавателна и разбираема.Благодаря за пореден път!
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 2. Боян Симеонов25 ноември 2018 г., 12:55

  Привет и поздрави за страхотните статии и проучвания!

  Имам едно питане, което мене малко ме обърква. Винаги съм разглеждал историята като наука (доколкото е възможно) т.е. гледната ми точка и оптимална истиност се базират на аргументи, факти, извори, които пък от своя страна са подкрепени от други науки и дисциплини (етимология, лингвистика, география и т.н.).

  Въпросът ми е: как във всичко това влиза Бог? Понеже на няколко пъти забелязвам да го интегрирате в статиите си и поне за мене (не съм вярващ човек) изкривява прочетеното до този момент през една доста по-спекулативна призма.

  Във всеки случай - чудесен материал и изобщо поздравления за работата Ви, която следя от години!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Един от най-големите учени на новото време - Нилс Бор, е вярвал, че има Бог, но разбира се не в този вид, в който го представя църквата.

   Има дори един анекдот - Иронизирайки религията, Алберт Айнщайн подмята, че не му се вярва Бог да играе на зарове. Чувайки това, Нилс Бор отвръща, че Айнщайн трябва да престане да казва на Господ какво да прави :)

   Вярата не се изразява в покорство на църквата, а в търсене на връзката с възвишеното. Реално този, който казва, че е атеист, но с чисто сърце върши добрини е по-голям християнин от този, който ходи всеки ден на църква, но е сляп за страданията на бедни, болни и слаби.

   Дали си християнин или не, се определя от мислите и делата, а не от самоопределянето като християнин.

   Изтриване
  2. Здравейте, г-н Симеонов,
   Аз също не съм вярващ в общоприетия смисъл, но възприятието ми за Бог е по-скоро алегорично, като символ на общо вярване, което сплотява хората и помага да се преодолеят душевни терзания и несигурност например. Човек все пак трябва да вярва в нещо, без значение дали е символ - Бог, или някакъв идеал, за да върви напред. Особено важно е вярването му да не пречи на околните. Крайният материализъм като че ли води до обезмисляне на живота и доколкото знам, можеш да бъдеш религиозен и в същото време да се занимаваш със наука. Вярата в нещо прави живота по-лек и не пречи на науката.
   Харесва ми прагматичния подход на г-н Серафимов към Бога, защото не се търсят религиозни крайности или фанатизъм, а метод за постигане на национално значим идеал.

   Изтриване
  3. "Науката", имате предвид материалната наука. Но има и Духовна наука. Да, материалната наука отрича духовната, защото се опира на човешките 5 сетива. Тоест на това което може да види, да чуе, пипне, да помирише и осети като вкус. Всички машини и уреди с които работи материалната наука са все насочени за изостряне на определено сетиво. Посредствум тях се навлиза все по дълбоко в материалната наука, но всеки път се стига до задънена улица щом се опита да достигне и опише свръхсетивните светове. Та, щом не може да достигне и опише тези свръхсетивни светове със сетивните 5 човешки органа материалиста решава че "такова животно нема"..... Е, питам как без духовни сетива ще разбереш същността на свръхсетивното? И как с лека ръка ще го отречеш без да правиш опит да се запознаеш с духовната наука? Досега материалните учени се опитват да обяснят пророците и техните пророчества, като някои са пророкували за хилядолетия напред и най интересното е че материалните учени са признали техните успехи? Просто тези пророци са имали духовни очи с които са виждали и минало и бъдеще. Например това което Спараток достига за историята с чисто материални похвати на науката - писмени източници на съвременници, материална култура от археологията, генетиката, за език, култура и т.н. напълно се потвърждава от хора с духовни възприятия и сетива, които потвърждават тезата му. "Изследвай писанията", най лесно е да кажеш такова животно нема като шопа видял жирафа в зоопарка.

   Изтриване
 3. Не бях мислил, че толкова рано се започва с ханосването на българите. Искам само да добавя, че без съучастието на български историци и лингвисти, тази лъжа никога нямаше да бъде насадена в учебниците ни. Ще поеме ли някой велик авторитет отговорност, извинение, нещо такова?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вярно е, че без нашите историци и езиковеди заблудата нямаше да бъде въведена, в това съм напълно сигурен. Съпротива е имало и то не само от страна на д-р Ганчо Ценов, но и от страна на други будни българи. Уви, лагерът на манипулаторите и чуждопоклонниците е бил по-добре финансиран.

   Колкото до извинението - не вярвам това да стане някога.

   Изтриване
  2. Каквото и да си пишете г-н Серафимов в рамките на 100 г. българската наука е отсяла половината от теориите за произхода на българите. В момента преглеждам книгата на Д. Даскалов от 1913 г. българите скити и сармати. В нея са изброени 9 теории включително и тази на Г.Ценов. Днес са сведени до минимум и проучванията продължават. Както тогава и днес ценовата теория е последна поради липса на свидетелства, писмени и веществени. Успех!

   Изтриване
 4. Навсякъде слушам, че на българите винаги някой друг е виновен, я ще е Раша, я ще е Чичо Сам, я евреите, я циганите, но никогаш българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В различните случаи е различно. Йохан Енгел дава сила на една порочна кампания, която е стартирана от гръцки и латински автори. У нас хора като д-р Ганчо Ценов се съпротивляват на лъжите, но Васил Златарски, Георги Баласчев и др. подпомагат налагането на заблудите.

   Ако не се лъжа Шафарик е от еврейски произход, но Йохан Енгел не е. Успенски е руснак, Гибън е англичанин, Фалмерайер е немец. Не мисля обаче, че някой от тези хора лансира заблуди защото е евреин, руснак, немец, или англичанин. В доста случаи егото е основният мотиватор, а националната принадлежност на индивида е без значение.

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен25 ноември 2018 г., 14:14 ч.
   не мога да не се съглася с вас.Не защото реално САЩ-управлявана от евреи,Русия- управлявана(поне до 60-те 70-те) от евреи,Циганите напътствани от "хумнанистични" групи главно евреиски,или пък ЕС който също е в ръцете на евреите.
   Всички тези неща не биха ни вредили или влияели ако ние самите не ги оставихме да ни надвият.Проблема започва в нас самите.И ако ние самите не намерим сили да се променим за да можем да се преборим с проблемите,то реално само хленчим и чакаме(молим се) да ни позволят да съществуваме като народ.Първо трябва да спрем и да се погледнем критично,и когато направим това,да не е изпадаме в себеомраза(както правят много българи днес) а да запретнем ръкави и да се трудим да подобрим себе си първо,средата си второ,и чак тогава народа си.
   Все се сещам за "вицът" за Бог и човекът който се молил да спечели от лотарията.

   Изтриване
  3. Прав сте г-н Невенов! Лоши хора и духовно боледуване на народите винаги ще има. С недоволстване нищо не се оправя, човек трябва да се стреми да стане чист и силен, тогава ще е имунен към болестите на духа, а и лошите няма да го закачат.

   Изтриване
  4. Уважаеми господин Невенов, какво имате предвид когато говорите "да запретнем ръкави и да се трудим да подобрим себе си първо, средата си второ, и чак тогава народа си." Практически как да стане? Това е нищо не значещо пожелание, което не казва как да стане това "запретване на ръкавите". Единствено може да се осъществи чрез помощта на "господин Калашников", мисля, че все още нелицензиран се произвежда в Сопот. Но историята показва, че това при българите не може да стане. Генетика!

   Изтриване
  5. Само бедните духом прибягват до шмайзера наречен на руският колхозник Калашников/нарочно ги пиша с малки букви/! Не се променя нищо с избиване на себеподобни! Явно не четете история и не си правите изводи, г-н трол от 26.11. 0,40 ч. Колкото до нашата генетика ми заприличвате на бате бойко и "лошия матрял". Прав е г-н Невенов ама ти нещо не можеш да разбереш за какво става дума. Има по-умни и по-прости начини да се подобрят нещата. Само трябва малко да се помисли! Вместо нас това го прави Спароток и ти го дава на готово. Какво повече да искаш? Ако ни беше лош генетичният материал нямаше да има такива като него и много, много други.

   А иначе Поздрави на г-н Серафимов за страхотната статия отново!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  6. Ето как се правят нещата,от раз:

   https://fakti.bg/world/344756-nazarbaev-sedemte-izmerenia-na-velikata-step?mobile_full_version=1

   Тоя,милият,дали не е наясно с конете,седлата,стремената, лъковете,броните,златото и така нататък?
   Което изобщо не му пречи да си ги дрънка едно към гьотере,утре ще каже,че библейският град Астана е построен от Ной и че от прехвалените тюрки идва всичко на тая земя...пък ние да си чакаме на господ да му спаси душата...както и на македонците,румънците,ако изброя всички,ще трябват поне три постинга заради броя символи...
   При пълна незаинтересованост на държавата от истината печелят само иманярите.
   Какво щяха да бъдат тюрките без религията-нищо.Каво щяха да бъдат без смесването си с бялата раса-два пъти нищо.Малко бизнес,малко сладки приказки и на ти:един е Аллах и дрън-дрън-дрън,хайде на джихад,найш ко е весело
   там,пък в рая девиците потриват само за нас ароматни бедра....Ей така се печели влияние,после се осребрява богато...до едно време,докато разбереш,че са те издигнали на трона без да ти свалят примката от врата...
   Няма народ в света с имена Стойо,Стоян,Стойчо,Стоил...недей,майка,преклонена главица сабя не я сече.
   Има и по-лошо от сабята,но,както казал японецът-искам да имам ума на българина,обаче тоя,дето му идва от по-сетне!
   Тоя път мисля,че сме окъсняли много сериозно-дано не е завинаги...
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  7. Анонимен26 ноември 2018 г., 14:30 ч. - Добрев

   малко глупаво размишлявате.Едва ли сте експерт по имената из цяла Европа,а да не говорим за светът.Без и аз да съм експерт ще ви дам поне един пример и това е Стаматис,на "добрите" ни съседи.Но в коментара ви има реално една цел и тя е да представи българите като пълни страхливци и лигльовци,понеже са кръщавали по-буйните деца с имена като Стоян.Нека не забравяме ,че в днешно време,даваме имена на децата още от раждането.Но по принцип,мисля в православието се дават чак след кръщенето.Което ще рече ,че едно време родителите са имали достатъчно време за да си изберат име,което да подхожда на характера на детето.
   Но въпреки всичко,забравяте,незнаете или просто не можете да го разберете,че един народ има еднаква нужда както от Стойчо така и от Бойко.Племе,народ,държава и цивилизация не се правят само с бойци,войници и бунтари. Трябва да има и миролюбиви,пък ако щете и страхливци,който да не се хвърлят във всяка битка но пък за сметка на това да подкрепят вониците със плодовете на своя труд.Типичен пример можем да дадем със средновековния рицър,който и до ден днешен се смята за трудно победима единица.Някъде го сравняваха като "танкът на средновековието".Е,за да може да функционира този "танк" е имало близо 13 човека,чиято цел е била да подържат този "танк" в израдност.Така ,че за да излезе този рицър на име Бойко, е трабвало 13 Стойчовци,Стоянчовци,Стоиловци и тн които да направят всичко възможно Бойко да си свърши работата и да се върне жив и здрав.

   Анонимен26 ноември 2018 г., 0:40 ч.
   запрятането на ръкави и работата над себе си е дълга тема.А пък ако си мислите ,че само с г-н Калашников се решава един проблем,то историята показва точно обратното.Типичен пример е масовото убийство на еврей в синагога в Питсбърг САЩ. Човека,точно като вас ,му писва и решава да вземе нещата в свой ръце.И какво постига? 16 убити евреи,не че ще роня сълзи за тях,но дори и не са някакви важни лидери,а най-обикновенни хора.А какъв беше ответния удар? Много сайтове и youtube канали,дори изгряващата социална мрежа GAB,където много добре и задълбочено се разнищваха проблемите на модерния свят и връзката им с чифутите,бяха свалени,понеже въпросния убиец бил ги гледал.Така хиляди,ако не милиони националисти бяха лишени от едни доста добри продукти,които в крайна сметка малко по-малко пробуждаха обикновените хора.Но сега повечето ги няма,защото една куха лейка реши да се прави на герой.Крайния резултат е една голяма загуба за нас и една голяма победа за противниковия отбор,въпреки ,че трябваше да загуби няколко члена от отбора си.
   А.грешите и за генетиката.Именно историята показва че тази наша генетика позволява за невероятни подвизи,номера е тази генетика да се пробуди.А това не става със размахване на пръсти и господа "калашници".Историята показва ,че генетиката се отключва от качествените лидери,а те няма как станат по друг начин освен с запрятане на ръкави и работа над себе си и собствените ни слабости.

   Изтриване
  8. Господин Христослав,Българин по род и Тракиец по произход!, като си толкова умен, защо не се подобриха нещата. Напротив, влошават се. Отрицателният демогравски фактор сред населението от български произход се увеличава процентно. Ромско-турското население се увеличава в геометрична прогресия. Управляващите нехаят и чакат отвън, сиреч Еврейския съюз или еврейските САЩ да им разпоредят какво да правят в бантустана България.
   Аплаузи за господин Спароток, никой не отрича усилията му в направлението което е избрал, но тук важи поговорката, че нивата не иска молитва, а мотика. Действието, ако държите на еврейско-английския му аналог, екшъна го няма. И понеже ме апострофираш за генетиката, ще ти кажа, че българите никога не са могли да работят като общност, но от друга страна всеки българин е вожд, така, че можем да дадем самохвално управници на целия сват.
   Всеки народ заслужава управниците си. Те произхождат от него, или греша?
   Не можах да разбера кое пишеш с малки букви, но от оръжия явно нищо не разбираш. Служил ли си изобщо във войската или си от поколението след еврейския преврат, извършен от еврейско-арменския хибрид Андропов. Войната срещу славянството се води постоянно, явно ние славяните в България сме я загубили. А твоят род и произход не ме интересува.

   Изтриване
  9. Господин Невенов,писах Ви дългичък отговор,но явно няма да го видите.Е добре:5000000 българи-4000000 жени,деца и старци,да употребя архаичния израз,остана 1000000 мъже-от милион стоянчовци де са ни 72000-те бойковци,да питам?
   На нас даже и задължителна военна служба не ни трябва,нали? Може би аз не съм се изразил точно,може би Вие не сте ме разбрал напълно.Искам не да оплюя българите, а да ги свестя, е не с целувка,тя служи за други неща.
   Един Калашников пролет не прави-в случая мога да се съглася с Вас.Повечко трябват.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  10. Първо да се извиня за закъснелия отговор,но реално имам куп други работи за вършене.

   Анонимен28 ноември 2018 г., 10:57 ч. - аз не претендирам за моята свръх интелигентност а за вашата глупост.Още повече не разбирам от къде ви хрумна да свързвате казаното от мен със ситуацията в България. Сякъш аз съм виновен за безкрайните грешки на вашето поколение,благодарение на които сме в това положение.А ако единствената ви критика към мен е затова ,че по погрешка съм написал някакво име с малка буква,то направо ставате смешен.Но не пропуснахте да се изложите и в тази част на вашия коментар.Казвате „поколението след еврейския преврат, извършен от еврейско-арменския хибрид Андропов “ а пък по-горе ми говорите следното „Всеки народ заслужава управниците си. Те произхождат от него, или греша? „.Излишно е да коментирам,надявам се виждате собственото си противоречие.Честно казано,вие въобще наясно ли сте с вашето собствено становище?

   Анонимен28 ноември 2018 г., 18:57 ч. - мисля,че не пропуснах да прочета написаното от вас.Но ви съветвам следващия път когато коментирате някъде да го карате кратко и по същество.Въпросния коментар е пръснат навсякъде и ако всичко е свързано то сте пропуснали да го свържете за всеки които е извън вашия собствен ум. Иначе мисля разбирам какво искате да кажете,но пак няма да съм съгласен с вас.Казвате „къде са ми 72000-те Бойковци?“,и точно тук е разликата между вашето и моето мислене.Докато вие се озъртате и се чудите аз виждам в тези 1 000 000 български мъже не само 72000 Бойковци ами и много повече.Бих направил следната илюстрация.Имаме двама мъже единия гражданин(вашия мироглед) и един селянин(моя).Двамата стоят пред една нива.Гражданина вижда в нивата само пръст,кал и храсталаци,докато селянина вижда безброй възможности какво,как,къде и колко култури може да отгледа от въпросната нива.От там просперитета за Селянина е в нивата понеже той осъзнава нейния потенцял. Докато за гражданина ,просперитета е в продаването на въпросната нива и взимането на колкото и каквото може да вземе от покупката.Единия мироглед е на отчаяние а другия на вълнение от многото възможности.
   Но да си дойдем обратно на земята,заигравката с „Една птичка,пролет не прави“ е хитра но лишена от всякаква рационална мисъл. Бих ви посъветвал следното : Хайде първо убедете хората защо трябва да се борят и да ви следват,а после раздавайте калашниците. Исторически се е доказало,че една армия която е идеологически силна многократно превъзхожда по ефективност, превъзхождаща я числено армия от хора които дори не знаят защо са на бойното поле,а камо ли за какво.

   Изтриване
  11. Анонимен26 ноември 2018 г., 14:30 ч. - Добрев
   Към анонимният "славянин" на Българска територия.
   На територията на републиката всички сме БЪЛГАРИ!
   Българите винаги са били СЛАВНИ или Славени. Но, никога (славяни)!!

   Изтриване
  12. До Vlaxa 17 февруари 2020 г., 20:57

   Буквата Я е нова, въведена е от Петър I.
   Славени е действително правилното название, но не мога да разбера каква е тази неприязън към името славяни, то си е просто синоним.

   Изтриване
 5. Аз ли се бъркам, но защо, болшинството от имената на въпросните автори на българската история ми се струват еврейски??? И ако е така, случайно ли е??? Защото има и други факти, доказващи нетърпимостта на семитите кам българите!!! И то още от времето на семитите данайци!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че Йосиф Шафарик е от еврейски произход, но той не поддържа заблудите за хановете, чалмите и т.н. защото е евреин, а защото смята, че е авторитет, който казва истината, а и поради това, че сведенията са в изгода на Австрийската Империя. Така влиянието на егото комбинирано с интереса на държавата, допринася за удължаването на живота на заблудата.

   Колкото до Йохан Енгел, той не е евреин, израстнал е в християнско семейство.

   Изтриване
 6. ирена янчева25 ноември 2018 г., 15:03

  Здравей, Павеле ! Поздравления за всеобхватната информация, която си издирил в детайли !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Ирена! Доста четене беше наистина, но съм доволен.

   Изтриване
 7. ирена янчева25 ноември 2018 г., 15:40

  твоята работа Павеле, извършена съвестно, с вложена любов и старание винаги носи позитивни резултати ! и хората разбират това ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да хората винаги разбират когато нещо се върши в техен интерес. Надявам се да разберат добре това послание - Хубаво е да разберем, че всеки може да стане наш враг и всеки може да стане наш приятел. Мъдрите хора могат да наредят нещата така, че интересите им поне до голяма степен да съвпаднат с интересите на своите съседи. На първо място обаче мъдрият се старае да стане силен защото силният рядко е нападан, но от друга страна мнозина търсят приятелството му.

   Бог ни е дал достатъчно дарби, сега обаче на ход ние сме, сега съдбата ни зависи от нас – от това дали можем да страним от пороците, да пренебрегнем егото си и следвайки идеалите на дедите си, да подадем ръка първо на своите сънародници, а после обединени да действаме за общото благо.

   Изтриване
 8. Прости хора с високо его . Това са хората който без срам си изкривяват историята. Но е време за разобличаване на небивалиците в руските,немските,гръцките и др. тиквени глави. Българо/мизииския род е време да получи заслуженото си място в историята на човешката цивилизация. А именно ПО НАШИТЕ ЗЕМИ ПРЕДИ 9 000 години човешката цивилизация започва да се развива . Всички ПЪРВИ неща са пройзлезли от нашта територия . РАЗПРЪСНАЛИ сме култура и технологии сред много народи! ТОВА Е БЪЛГАРОМИЗИИСКИЯ РОД . И ТОЙ ЩЕ ПРЕДЪДЕ. НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ ЩО НЕ ГАСНЕ ! АМИН !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нещата ще си дойдат на мястото, но се иска и политиците да помогнат. Както чужденците пазят своя интерес, така и ние трябва да браним, а и изискваме своето.

   Изтриване
  2. Изяснихте на обикновените хора, че има политика и лъжа в нашата история! Похвално! Но, проблемът не е в това, че обикновените хора повтарят неверни неща, а че учените го пренебрегват, като нещо маловажно! Чел съм и други статии от вас, но тази, мисля, е най-неподправена, напълно потвърдима и с това вярна за науката. За повечето от останалите, имам резерви! С писане в нета, обаче, мисля, че не става! Вероятно много хора ви четат, но ефектът е спорен и вероятно ще почнат да повтарят само колко сме древни, първи във всичко и лъгани! Това, обаче, не помага, защото като стане дума за първите ни владетели, устите им отново ще бълват титлата хан, а 'по-ерудираните', ще говорят за княз! Всичко това, е защото учебниците за началните училища са направени за 'лесно смилане', а реално за размиване, и после искат конкурентна работна ръка! Пълни са с недомислици, 'хуманност и толерантност', трагедия! И това се дължи, според мен, на стремежа за угода някому и масовизация, което пък води до занижаване на познанията! Вие, от моите наблюдения, не ползвате много различни методи и изразни средства, само където ви липсва карето в жълто 'Да запомним!'! Затова, ако търсите промяна, започнете от себе си, пишете достъпно, но потвърдими неща и не забравйте жълтото каре в края! Изразявайте предположения за недоказани неща и връзки, а не категорични твърдения! Така поне няма да вредите повече! Няма полза от замяна на лъжа с измислица! Оставете хората да правят някои изводи сами! Хората забравиха за Македония, и вероятно започнаха да мечтаят за Румъния и Украйна, следвайки вашите статии! И за Турция ще почнат да мечтаят! Незабравяйте, че историята е низ от събития и факти, които в повечето случаи са резултат от водени политики! Затова, когато се говори за българите, не трябва да се включват всички славяни, гети, мизи или други общности в тяхната цялост. Нито пък, че останалите под чужда власт, не са го желали или били доволни и в по-късни времена с друга политика и съзнание са се били срещу нас! Това е въпрос на избор и трянва да се посочват причините! Българите са само едни, тези които са се борели да запазят това име! Генетичните изследвания и археологията са срещу вашата теория за всеобхватност и еднородност. Нито пък, вменяваната от вас политика за освобождение и съпротива е потвърдима! Смесването на общности е от зората на човечеството и водещо в човешката еволюция, и ще продължи, факт, който вие няма как да заобиколите освен с невярни твърдения и илюзорни заключения! След освобождението в българия, доколкото знам, са се заселили много чужденци, но само арменците и евреите като цяло, турците не ги броя, са запазили общностите си с религия и език, всички останали са българи с 'различнен мироглед'. Затова трябва публичност, но без поводи за дразги, а за размисли, затова мисля, че трябва да промените начина си на изразяване и да преминете, ако не напълно то към някаква форма, близка до научно писане, с препратки, бележки под линия и т.нат. С този сайт няма да промените нищо в българската история, нито пък Ютюб ще е от полза! Сериозните неща се публикуват на сериозни места и на хартия! Похвала за обективната статия и посочена литература, но ефективна промяна трябва, не писане за народа! И ако може да простиш на цинганче, което пита дядо поп 'Ти Кирил и Методи ли си? А друго, казва 'Не, бе,той е фокусник!', то не може да простиш на уж образовани деца, които пишат Ханку Брат! На всеки му се иска да е откривател на важни неща, но в стремежа си, често е заслепен от 'дирята' и не вижда наоколо. Вдигнете глава, представете се на международната публика, пишете сериозно, защото, ако не за нас, то за идните поколения е задължително да ползват вярната терминология!
   Ако някой има списък с владетелите ни и техните титли от различните извори, тук е мястото да го приложи или такъв да бъде изготвен, да знаят хората, че времената се менят, а с тях и хората, политиките, титлите! Обективно поднесена статия според мен, дано да продължите в този дух и 'без отклонения' в бъдеще!

   Изтриване
  3. Когато поставиш светило на хълма,много лутащи се хора в полето ще се устремят към него. От няколко години Павел е поставил това светило на хълма и го подържа постоянно да свети. Все повече мислещи и разсъждаващи хора го виждат и черпят енергия и сила от тази светлина и топлина в мрака . Павел е на верен път. И Отец Паисий Хилендарски е повдигнал това светило нависоко за българския род в тъмни времена. И сега имаме необходимост от огъня и светлината на истинското познанието в името на възраждането на българския дух! Нека продължава просветлението ! То ни показва вярната посока към спасителния бряг във бурното море в което се лашка българската нация!

   Изтриване
 9. И друг път съм го казвал но ще повторя отново,че Иречек е положен в Прага във военни гробища и на паметника му пише"офицер от тайните служби на Австро-Унгария"....
  Поздрави Павле!!!
  Продължавай да ломиш лъжите една по една и да проправяш път на ИСТИНАТА!!!
  УСПЕХ!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти земляк! Не знаех за гроба на Иречек, ако този човек действително е бил агент, то нещата са наистина сериозни.

   Изтриване
  2. Наша делегация,начело с Божидар Димитров (Бог да го прости човека) е ходила в Прага да поднесе венец на гроба на Иречек.След безрезултатно търсене се обръщат към общинските власти и по стари регистри намират гроба му.
   Учудване то на всички е било огромно,като прочитат надписа на паметната му плоча.
   Та Иречек може да е бил всякакъв...и историк и министър в България...но в крайна сметка е погребан като офицер от тайните служби на Австро-Унгария.
   Само наивник може да вярва на неговите писания.

   Изтриване
  3. Иречек представя и интересни неща, но точно това е най-опасното - когато истини бъдат смесени със заблуди.

   Изтриване
  4. Иречек просто е изпълнил една политическа поръчка, подписвайки се под подготвените му "опорни" точки. Та той е само на 22 години, когато "пише" историята на България?! Нима е възможно в онова време, когато информацията се събирала чрез търсене, превеждане и четене на писменни документи, за толкова малко време и без големи финансови възможности, да се намери, прочете и осмисли такъв голям обем информация? Събирането на информация в онези години е изисквало сериозни финансови възможности и време. Както и много и различни помощници, от преводачи до секретарки. Колко сериозно и задълбочено може да е подобно "изследване"? Ние имаме от столетие цял институт по история, субсидиран от държавата, а резултатът е плачевен! Няма официални отговори на много въпроси, а историците ни нямат единно мнение за много от тях. Днес интернет намалява многократно нужното време и пари за събиране на информация!Едно хлапе пише история на един народ? Вероятността това да е само негово дело клони към нула. Нима е бил такъв гений? Просто се е подписал под този "труд" компилиран от австроунгарските служби.

   Изтриване
  5. Така е, чудя се обаче как нашите специалисти не са се замисляли по този въпрос. Ясно е, че един млад човек няма да има нужната подготовка, за да може да напише история на чужд народ...

   Изтриване
  6. Но нима нашите учени мислят? Те следват предано начертаната програма, прибират си кинтите и нанкат без никакви угризения на съвестта. Най-големите палачи са тези, които изглеждат като плъхове облечени с костюм - посредствените мижитурки, подмазвачите, на Бай Ганя порасналата челяд. Не руснаците, не евреите, нашите мижитурки са виновни защото някой чужденец може да докара кофа с помия, но мижитурките я предлагат на народа вместо да я лиснат в посоката, от която е дошла.

   Изтриване
  7. Шафарик е положен в Прага, Иречек е във Виена. Гробищата не са военни, а там са положени по-важните чехи. Шафарик е доста популярен в страните от бившата Австро-Унгарска империя, за разлика от Иречек. Той е "световно" известен само в България. Дефакто е допопуляризирал теориите на дядо си, посял е семето в главите на тщестлавните български "учени" и тихо се е пенсионирал на млада възраст във Виена.
   За надписа "офицер от тайните служби.." се съмнявам, че съществува. По-скоро е легенда.

   Изтриване
  8. До Кристиян26 ноември 2018 г., 16:34 ч.

   За надписа не мога да кажа нищо, за това чух от моя съгражданин.

   Изтриване
  9. Харесваха ми предаванията на
   Проф. Божидар Димитров.Често ги гледах.Та това,което казвам е разказано от него от телевизионния екран и то два пъти в рамките на година,година и половина.Ако не е верно,значи професора е излъгал,а това не ми се вярва.Твърдението не е мое.Просто предавам неговите думи.А Вие сигурен ли сте,че е погребан във Виена?Дайте повече информация. Това е интересно за мен.мисля и за другите.

   Изтриване
  10. bgwest,
   Гробът на Шафарик със сигурност е в Прага, дори успях от интернет да го намеря къде е и съм решил да отида да го видя и снимам от всички страни, защото то е всъщност саркофаг. Първоначално е погребан в евангелистки гробища в Карлин (квартал на Прага), но след разрушаването на тези гробища през 1900 г. е преместен в Олшанските общи гробища отново в Прага.
   Това откривам в интернет на чешки.
   Признавам, че относно Иречек моето всъщност са догадки. Познавайки чешката народопсихология, обаче, и липсата им на достатъчно история, те са склонни да канонизират всеки известен чех. (Шафарик, всъщност е словак, но чехите на драго сърце го припознават). Вярвайте ми, нищо не намирам за Иречек. Единствено, че последните си години е живял и е починал във Виена. Навсякъде в чешките източници е представен като като внук на Шафарик (най-вече) и министър на просветата в България. За братята Шкорпил, за братята Прошек има много информация, но за Иречек няма.
   Ако ми дадете повече информация, къде точно в Прага е погребан Иречек ще го потърся. Но информацията: "погребан е във военни гробища" е малко обща. (Не се сърдете. Казвам го добронамерено). Военните гробища са сектори в обикновените. А последните такива са няколко в Прага. Живея в Чехия и често съм в Прага, така че .... за каузата ще помагам, както мога. :)

   Поздрави,

   Изтриване
  11. Към Кристиян
   След като чух тази история,за която писах по горе,аз също се впуснах да търся повече инфо за краят на Иречек.И наистина няма нищо освен това,че е завършил дните си във Виена,преподавал е до последно.Логично е да е погребан там...
   Но, както вече споменах по-горе,разказаното от професора ме заинтригува много.Ако е лъжа не виждам никаква логика.Логиката по скоро е в подкрепа на думите му.А ако е истина ,то нещата са наистина страшнички.Това за надписа на плочата не е моя измислица.
   Поздрави!!!

   Изтриване
  12. bgwest,
   Намерих някаква публикация за Иречек, публикувана 1984 г. от философският факултет на Бърненския университет. Превеждам я (не цялата) и ще я публикувам най-отдолу, за да я видят всички.
   Надявам се да внесе малко повече яснота около тази личност.
   Поздрави,

   Изтриване
 10. Нека не се изпада в истерия по отношение на евреите и специално на обикновените. Те също са жертви на извращенията на политически, икономически, религиозни и др. техни водачи и техните игри. Да си спомним как смахнати политици чрез пропаганда са използвани немците в концентрационните лагери срещу всякакви народности за да им вършат мръсната работа, докато те са си стоели в топлите домове и вероятно са потривали ръце от задоволство, защото други (балами) са окървавили своите....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Казвал съм го много пъти, но пак ще кажа - Всеки народ има светци и злодеи.

   Изтриване
 11. Поздравления за труда, на първо място!
  Нашите историци отдавна не ги интересува откъде идва титлата хан, кан, каган и т.н., но това е едно на ръка.
  Заблуждението във връзка с произхода на Дунавските българи, техните титли, богове и т.н. идва до голяма степен от болгарите във Волжка България. Те са били добре известни на руснаците, на арабите също, на тюрките от Средна Азия и на мюсюлманския свят. Те са били известни и на западните историци, които изглежда неведнъж са смесили сведенията за Волжките и Дунавските българи.
  Впрочем още от 12 век, в Дуклянската летопис се споменава, че името на Българите идва от река Волга, което по-късно е повторено от Мавро Орбини и много други автори. В тази Дуклянска летопис, първият български владетел е назован каган. А тези (този), които са писали хрониката са наши братя славяни.
  Виенските учени от 18-19 век просто не са ни познавали. Или както казва Никола Владикин "могат да кажат за нас толкова, колкото ние за патагонците..."
  В книгата "Произходът на българите и началото на българската държава и българската църква" (преиздадена през 2017) Ганчо Ценов подробно разглежда работите на Тунман и Енгел, в частта касаеща българите. Всеки българин лесно може да провери в тази книжка, в глава 4 "Преглед на по-главните мнения за чуждия произход на българите". Разбира се незапознатия читател трудно ще се ориентира в тази проблематика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, ако не се лъжа Дуклянската Летопис е позната от препис от 17-ти или 18-ти век. Компилаторът може да е знаел за отъждествяването на българи и авари и това да го а накарало да ползва титлата каган. Тя прочее не е тюрска, мисля, че принадлежи на някоя от групите скити, но това вече е друг въпрос.

   Изтриване
 12. В далечната 1755-та година, а и много преди това, българите вероятно не са и знаели думата КХАН,ХАН, но със сигурност са знаели думата ЦАР.А има ли поне една легенда от старо време за ханове защото аз не си спомням за подобно нещо? Щеше да остане поне някаква искрица

  ОтговорИзтриване
 13. В тези титли, колкото и да ровим, както и въпросът за името българи и откъде произхожда, просто вече няма смисъл. Има още хиляди неща, които доказват това!
  Съчинението на П. Шафарик от 1828 г е интересно с друго. Там той казва че славяните(на Балканите) са местно население, т.е автохтонно, и са потомци на траките. Т.е. има предвид че основното население на Балканите е местно, независимо как го нарича. След десетина години (1836) той изменя това си мнение и смята, че те са по-късни пришълци на Балканите.
  Моля Павеле да коментираш този въпрос, и да цитираш, ако имаш изданието от 1828 (1827?)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Шафарик явно е осъзнат манипулатор. Той знае, че славяни, или по-точно славени има само на Балканите, знае, че на територията на Чехия, Словения, Полша и т.н. живеят венети/венеди, знае също, че балканските славени са наречени гети от Теофилакт Симоката, а пък българите са наричани мизи, но това не му пречи да изкара българите народ с различен народ от този на дунавските славени.

   Иначе работата на Шафарик я имам, в лошо състояние е, но се чете.

   Изтриване
 14. Ето, какво открих аз от Теофилакт в ГИБИ, Том 2, стр. (хартия) 311 гети=славяни , 315-16 славяни с гъдулки, които не познават желязото и войната, идват от далеч и не познават ромейската земя, 318 Самур (име) = Самуил ?, 321 ромеите отиват до Дунав, за да спират славяните да минават реката и стигат до Доростол - отвъд реката обаче, се смята за славянска територия, подчинени на аварите, 322 ромеите отиват на война със Славяните, не с аварите, защото се казва, с аварските договори не се прекратявала войната с Гетите, а водачът им e Ардагаст; в писмо против похода Аварският Хаган казва `вие научихте варварите на неподчинение`, което показва, че славяните до Черно море са подчинени на аварите, но някои от тях не съвсем 326 (ок делтатана Дунав) заловили Мусокий, нарен рига (?!), 332 ромеите напад гети, носещи плячка, 335 ромеите срещат българи! (подчинени на аварите и явно различни от славяните), 339 тюрките, Менандър казва че са старите саки, покорили `всички Огор`, силни и многочислени, живеят ок р.Тил (Атил ?! - Волга), наричана от Τουρκοίς - Черна, 352 в р.Тиса аварите губят от ромеите и са пленени - 3000 авари, 620 други варвари (?!) и 8000 славяни, 354 аварите срещу анти, които са съюзници на ромеите

  http://macedonia.kroraina.com/gibi/2/gal/2_313.html

  .... въобще интересни неща за размисъл
  Аз мисля, че няма съмнение за това, че славяните са гетите, но и това, че българите не са славяни, т.е гети

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има и още, необяснима е омразата към българите на илириеца Юстиниан, впоследствие император на ИРИ, който в младежките си години убива братовчед си Речирад, сътрудничил с българите.
   Казвате, "няма съмнение, че славяните са гетите", но какви са данните, че те са почитали Перун, Велес, Лада, Джерман? Намерени ли са славянски оброчища в земите на гетите? Боговете на траките и славяните са различни. А твърдението е, че гетите са траки.

   Изтриване
  2. Вие твърдите всъщност, че гетите не са мизи. По онова време мизите са били наричани и българи, а гетиге славини. Мизите , както и гетите са траки. Няма нищо необикновенно след време гетите/славините/ да приемат името на съюзниците си, на братята си мизи и да се нарекат всички българи.За аристокрацията е важно каква е тяхната политическа и икономическа позиция, а името на държавата, което определя и името на всички поданици, едва ли е било проблем за тогавашното "гражданско" общество. Мисля, че етническото самоосъзнаване е едно много по-късно явление, свързано с необходимостта от оцеляване в новите условия на повишаваща се конкуренция на световната политическа сцена. А да се смята, че българската аристокрация на Волжка България са тюрки, каквито са една част от подчинените им племена, е нелогично и необосновано. А тези тюрки е логично да се нарекат българи именно заради българската аристокрация на която са подчинени, защото са част от такава държава.

   Изтриване
  3. Богомиле, твърдя, че гетите и мизите ако са траки не са славяни. Славянските богове са актуални и днес в Западна България. До скоро Джерман е викан за да разпръсне градоносните облаци. На еврейския празник Лазаров ден, момите пеят Лануньо моме Ладуньо, отнасящо се за Лада. Спомена за Перун и Велес е увековечен в имената на някои населени места. Къде са тракийските богове и как се замениха от споменатите по-горе.
   Много пацифистично звучат думите Ви за това как гетите и мизите са се нарекли българи! Но, днес нито жителите на БРЮМ искат да се наричат българи, нито българите да се наричат македонци. Да не говорим, за тези които са останали в пределите на съседните ни държави, как са асимилирани.
   Неяснота има и при така наречената Волжска България. Те наричат себе си "булгари" и това са татари, монголоидни тюрки. Днес в по-голямата си част са метисно население на Русия. В този случай българите авари ли са?
   Това което твърдя е, че българският етнос не е тракийски или славянски, както и тракийския етнос не е славянски. Не е ясен произхода на българите. Как и защо държавата е наречена България не е ясно. Престолонаследника е наричан "канартикен", което не е нито славянско нито тракийско наименование, като и някои титли на велможи. По-скоро това са хазарски наименования.

   Изтриване
  4. До Богомил26 ноември 2018 г., 9:07 ч.

   Напълно съм съгласен със заключенията Ви, нямам какво да добавя.

   Изтриване
  5. До Анонимен26 ноември 2018 г., 1:26 ч.

   Едно от имената на върховния бог на траките е Перкон, Перкун. Това си е просто древният вариант на Перун. За жалост, нито Прокопий, нито Псевдомаврикий споменават имена на божествата на дунавските славяни, освен господарят на гърма. Има споменаване за почитане на нимфи, но отново липсват конкретни имена.

   Дали дунавските славяни -гетите изобщо са познавали Велес не е сигурно, а и дунавските славяни са различна група от венетите и антите участвали в образуването на народите на Русия, Белорус и т.н.

   Изтриване
  6. Господин Срафимов, да, "дунавските славяни" не са славяни, а траки и даки. А по отношение на Велес, не сте прав. Близо до София е град Велес. Ето каво пише Уикипедия: Вѐлес (на македонска литературна норма: Велес) е град в централната част на Република Македония, разположен на река Вардар. Градът е център на Община Велес и на Повардарска епархия. През 1704 година сръбският книжовник Йеротей Рачанин посещава Велес и пише: И пак дойдохме на 14 ден във Велес, град български, а турците го наричат Кюпрюлия.
   Значи ли това, че българите в Република Македония са венети? Да, често срещано мъжко име в тази част е Вене. А и в България има женско име Венета. И ако както пишете "дунавските славяни са различна група от венетите и антите участвали в образуването на народите на Русия, Белорус и т.н." явно славяните от Западна България са родствени с народите на Русия и Беларус.

   Изтриване
  7. Къде се говори за омраза на Цар Управда (Юстиниан) към българите. Това са политически работи. Той се стреми да укрепи империята, като единната църква е един от начините. Но знаем, че местната църква е на нож с Цариградската. По негово време българите държат Сирмиум и пазят местните епископи. Да, Юстиниан убива братовчед си, но после официално признава независимостта на нашата църква. Няма омраза, напротив.

   Изтриване

  8. До Анонимен26 ноември 2018 г., 17:42 ч.

   Точно тези монголоиди-татари току-що Ви улесниха живота.Канартекин според тях не е иранска дума-сравнете само титлата за принц -такьiн,джакин.Малко повече от 7400 г.от новата ера.Скоро ще извадим и славяните.

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  9. До Анонимен27 ноември 2018 г., 10:04 ч.

   Нека бъдем прецидни, географска област Славиния има най-рано на Балканите. Славени, слави има най-рано на Балканите и точно поради това Теофилакт Симоката пише - Гети, или славени, понеже това бе името им в древността.

   Хората от Белорус и Русия са главно потомци на венетите и поради това финландците казват на Русия Веная, а на руснаците венелайнен- венетски народ.

   Това, че някой си е наумил, че само руснаците са славяни си е негов проблем, но приумиците не са история, те си остават приумици.

   Изтриване
  10. До Doychin Doychev27 ноември 2018 г., 12:41 ч.

   Имате право г-н Дойчев, определени действия на Юстиниан Велики не го правят българомразец. Това, че Борис I ослепява родния си син Владимир Хръс, не означава, че княз Борис е българомразец.

   Да се управлява държава е трудно, понякога се вземат жестоки мерки и невинни хора страдат, за да не пострадат огромен брой невинни хора. Дано анонимния господин да се опита да разбере това.

   Изтриване
  11. Господин Дойчев, в статията на професор Георги Сотиров "Убийството на Юстиниановата самоличност": 5. Според манускрипта, рожденото име на Юстиниан е Управда. Роден е в Призрен, Македония. Баща му, който извеждал своя произход от рода на Константин Велики, се казвал Исток. Името на майка му е посочено като Бигленица, а на латински като Albula. Тя била сестра на император Юстин, който привлякъл младия Юстиниан към имперския трон. Бащата на Юстиниан имал сестра на име Лада, която се омъжила за Селимир,славянски принц. Тя и Селимир имали няколко синове, един от които се казвал Речирад. Този Речирад станал съюзник на българите, което не се понравило на Юстин и Юстиниан. Сред другите подробности, споменати в ръкописа от Барберини, се откроява следното:
   a) Още преди да навърши 20 години Юстиниан убива при дуел братовчед си Речирад, но бива ранен и е изпратен в Константинопол за лечение.
   Значи Управда още не е император и няма държавнически функции, бил е под 20 години. И още нещо, в манускрипта пише за славяни и...българи. Константин Велики е роден в Никсус, днешен Ниш, на две крачки от София. И там населението е славянско, съгласно манускрипта! Нали бяха мизи, наречени българи! Кои са тези славяни и кои са българите. И към господин Серафимов, държава се управлява трудно, особено когато властта е узурпирана от психопати.

   Изтриване
  12. Ето ги и славяните...XI век пр.н.е. източни келти-за българите по това време западни,разбира се,се отделят от тях и отиват в Прибалтика...Прекарват доста време там като сарбеи..да не се разпростирам,запазват единия от многото езици по това време,т.нар. новоахилски(балкански) тракийски..смесват се с анти и готи.Впоследствие една друга държава ги прави славяни,ето списъче кое,що и откъде-накъде:

   родът Ярдим става радимичи
   агацирите стават древляни
   кирбаб стават кривичи
   балинците стават поляни
   галич или дулоба от уличи стават дулеби
   кавили/кавали стават волинци-това са аварите
   баят,батиш стават вятичи
   улчиите стават уличи
   деберите стават тиверци
   дерзеите стават дреговичи
   суварите стават северяни....
   И те така...та до 1920 година с преименуванията.Отляво българи,отдясно славяни.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  13. Че и аз не съм твърдял, че Управда е убил братовчед си, след като е станал император. Не виждам с какво оборвате мнението ми. Относно българите и славяните. Тогава, както и сега, те живеят заедно. Аз поддържам теорията, че българи и славяни не са имена на етноси, а нарицателни имена за нещо. Има предположения, но още нямаме намерено сведетелство, което да обяснява защо тези хора са се наричали така. Подозирам, че е нещо, свързано с християнството.

   Изтриване
 15. А в по-старите книги титлата е княз и под него велможи, напр. цитат от най-старата, а според някой най-дебелата книга (за времето си)

  Една случка от земния живот на Учителя, разказана в Евангелието на Марко!

  “42. А Иисус, като ги повика, рече им: знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях.
  43. Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга;
  44. и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб.
  45. Защото и Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.”

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Религиозната литература е важна защото там термините се следват строго. Пълната липса на кан и хан, и наличието на княз, показват ясно как стоят нещата.

   Изтриване
  2. И защо титлата да не е Каган, която заедно с църковните книги преминава от България в Украйна, и е актуална чак до 11 в. за техните владетели?

   Изтриване
  3. Моля,бихте ли посочили някакъв пример?Да не се тълкува като заяждане,досега до хакан съм стигнал само у хазарите-звука Х отпред в името им още не мога да си обясня,каган на християнски владетел нямам сведения някъде да се съобщава като титла? Шахин-шах мисля,че излезе наяве-от Сак и Сок,но каган и християни не успях да свържа?
   Ще бъда благодарен,ако се отзовете.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  4. Господин Добрев, задължително е след като коментирате, да познавате изворите и за околните на нас народи. Руска литература има доста. По конкретно търсете за графитите на църквата Св. София в Киев.

   Изтриване
 16. Отново страхотна статия!
  Сега, като се замисля, тази манипулация с историята ни си е била подготвяна най-старателно. Освен "авторитетните" трудове, чуждите учени са обикаляли нашите земи още по турско време. Кой знае колко неща са унищожили (например дворците в Плиска и Преслав, които са ги натрошили на чакъл за първата железница)? Кой знае колко книги са откраднали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно вчера говорих с един приятел за това - колко много е заличено от Плиска и Преслав по време на строежа на Барон Хиршовата железница, за която ние даже плащаме прескъпо след Освобождението.

   Колко ли надписи са натрошени тогава???

   Изтриване
 17. Да не забравяме, че и Германия, която носи голяма вина за разпокъсването на България след Берлинския договор, после е “наказана” с разделяне на две части - ГДР и ФРГ.
  Изключително важно е наблюдението върху синхронността между започването на дейността на Паисий и активизирането на тъмните сили с противодействие на делото му. Особено перфидно е постигнатото и върлуващо 8 до дей днешен внушение. че сме ако не братя с турците, поне братовчеди (нещо, което си спомням, че учихме в часовете по история на др. Райкова в 129. училище).
  Поздравления за изследователския хъс! Нека Бог и архангела на българския народ Рафаил те закрилят, Павка!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря! Сам Ганчо Ценов обясни, че прокарването на виждането, че дедите ни са тюрки и, че са имали ханове, е имало една единствена цел - да ни унижи правейки ни роднини на тези, които за малко не ни затриха.

   Изтриване
 18. Много хубаво изследване! Поздравления!!! Определено си заслужава ровенето и търсенето на истината. Чудесно ще е, ако стане основа за иницииране на промяна на наложения модел за титлата на българските владетели от сега приетата хан/кан.
  На мен лично ми липсва обаче още една част. Някак си се губи връзката между "За княз Омуртаг, на с.363, са дадени вариантите Murtagon, Omortag, Mortago, Crytago, но и Murad Chan- Мурад Хан, като обаче съвсем точно и съвестно е отбелязано, че това е опорочено, неправилно предаване на името от страна на гръцки и латински автори – “a Graecis & Latinis corrumpitur.”" и в последствие вината на австрийските автори. По-скоро би трябвало да се задълбае допълнително върху опороченото предаване от гърци и латини ...... Току виж е излязло още нещо интересно. Наясно съм, че колкото по-назад във времето се отива, толкова по-трудно става намирането на информация.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Асемани не дава подробности, но е ясно, че се касае за автори творили след времето на Лаоник Халкокондил 1423-1490 и преди времето на Йосиф Асемани 1755.

   Изтриване
  2. Господин Даскалов, търсете влиянието на Аркадия. Метатрон си е свършил работата.

   Изтриване
 19. Догодина ще се провеждат избори за европейски депутати, за ЕП. България излъчва 17 депутати. Законът дава право за издигане на независим депутат, от инициативна група от 3 до 7 човека, 2500 събрани подписа за съответния кандидат и 100 лв. депозит. Предлагам да предложим Павел Серафимов за независим кандидат за европейски представител, за да защитава нашите интереси на регионално, национално и европейско ниво. Който харесва тази инициатива и би помогнал за нейното осъществяване, на първо време да се свърже с мен, на емаил andikiryakov@hotmail.com

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, не ми се иска да си купувам бронежилетка :)

   Изтриване
  2. Много,много добра идея,Андрей.
   ...и осъществима!!!
   Поздрави!!!

   Изтриване
 20. Здравейте Г-н Серафимов !Преди месец открих блога ви и прочетох доста статии но не всички . И от вашата информация разбирам , че много от вижданията ми за произхода на народа ни се потвърждават . Бих искал да ви задам някои въпроси ,с които може би сте запознат. Както казах не съм разгледал всичките ви публикации и искам да бъда извинен ако сте писали нещо по тези въпроси а именно :
  1. Какво мислите за едно изключително откритие дело на проф.Христо Смоленов и Симеон Пешов за използването на свещената геометрия от канасюбиги Омортаг (както самият той се описва в колоната си ). Няма да влизам в подробности защото оставам с впечатлението , че няма как такова нещо да ви е отбегнало. Тук основното ми питане е дали този строеж е доказателство ,че траките са Българи защото някои от обектите (могилите) ,а и самият Мадарски конник ,които попадат в сакралния комплекс са от тяхния период преди да дойдат "уж" чуждите българи . Това според мен е друго 100% доказателство ,че българи и траки са един и същ народ .
  2. Тези сакрални мерни единици и зависимости се срещат за пръв път в света в най-старите керамики в България около Стара Загора а по-късно и във Варненското съкровище ,което е доказателства за общ произход на двете култури. На всеки е ясно че това не са прости съвпадения ,защото шанса да са такива е 1 към число непознато за науката . Още нещо същият проф. Х.Смоленов открива , че тези мерки и зависимости са използвани в Шумер и египетските пирамиди и сфинкса , което допълнително потвърждава тезата ,че не са съвпадения .
  3. Поради второто откритие аз се натъкнах за сведения , че има български род Кути (Кучи)гури ,които завладяват столицата на Шумер Нипур около 2500г пр.хр. и отменят робството ,като това е първият подобен случай в историята. Веднага след като разбрах за това направих друг паралел с името на този род . От много различни източници съм разбрал ,че съзвездието на българите е Голямо куче (в което попада Сириус). Кучето го има и като символ в Мадарския конник и други български(тракийски) находки . Сега като се замислих се сетих и за доста други космически строежи ,коите е ясно ,че са тракийски а именно месността Лопатица , която никой не знаеше защо се нарича така докато не се видя ,че древните храмове погледнати от космоса образуват лопатъчна кост, което съвсъвпада със съзвездие . В един клип пък видях ,че комплекса от могили в Сборяново е карта на някои съзвездия . Има още много подобни примери за изобразени съзвездия в България от траките и съм сигурен ,че и те не са ви отбегнали в предвит смисъла на вашият блог . Извинявам се за малко разхвърлено представената информация и бих искал да разбера вашите виждания по всички тези необорими факти . Също бих искал да ви помоля да направите публикация на тази тема ,защото според мен тази информация не е позната от много българи , а ако вече имате такава тема моля да ме извините защото съм нов в блога .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За откритията на проф.Христо Смоленов и Симеон Пешов не зная нищо и просто няма как да дам мнението си.

   Не зная откъде сте получил сведения за българския народ кути. Мисля, че става дума за гутите, гутеите, които известно време владеят Месопотамия. За тези хора, лингвистите Иванов и Гамкерлидзе смятат, че са говорили индоевропейски език, по-точо прототохарски. Прародината на тохарите е била в Добруджа, оттук те тръгват на изток, като една група се установява в земите на Шумер, а други стигат до Китай и Индия.

   Кутригурите са по-скоро Херодотовите катиари, чието име означава бойци - от котора-борба, бой.

   Изтриване
 21. Добре,съгласявам се напълно за историческите фантасмагории с титлата хан, ама какво се прави да се поправи това,защото с блогове само не става? Как да ги задължим нашите историци да заработят по въпроса и да се поправят грешките?Работят ли по темата, пишат ли реферати,книги,публикуват ли,свикват ли симпозиуми международни,дискусии и каквото изобщо се прави за да се разсее този мит? Никаква частица памет не е останала за думата "хан" в народонаселението,как така? Знаем за хан,ханче като крайпътно заведение за преспиване с кръчма, ама за КХАН-демек Цар- съвсем пък да не се помни нищо - явно не е имало такава нещо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки може да сгреши, но аз смятам, че в случая с хан не става дума за грешка, а за умишлено подвеждане на ученици, учители и реално цялото българско население, само и само да не се провали имиджа на авторитетните учени, по чието настояване титлата хан, кан е въведена.

   Как тогава да очакваме от тези хора да вземат мерки, за премахване на заблудите. Единствената възможност това да стане е чрез обществен натиск - колкото повече хора знаят истината, толкова по-добре. Когато броят хора, които са разбрали, че са лъгани е достатъчно голям, те могат да окажат натиск и така най-сетне да се стигне до премахването на заблудите.

   Изтриване
  2. Честно да си кажем,останала е.Кански рев не е от кана галилейска,нито от кана с вино...:). Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 22. Г-н Серафимов, благодарности и поздравления за чудесното проучване!
  Във връзка с глупостите за ювиги хан/канасубиги, които се говореха преди време, бих искал да попитам в кой източник и за кой български владетел е записана титлата "ἐκ θεοῦ ἄρχοντος"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До колкото съм запознат само в Шумер и означава "този който управлява",но може и да греша . А след ,като този строеж е описан от самия Омуртаг и е ясно , че няма как друг освен БЪЛГАРИТЕ да са първите и единствените използвали в цялата история още от Старо Загорската и Варненската цивилизация тези зависимости може би нашият смел владетел е искал да ни каже , че дедите ни са цивилизовали и Шумер ,и Египет . Другото нещо , което става ясно от делото на Омуртаг е еднаквостта във възгледите на траките и българите - каквото горе ,това и долу . Това е нещо обичайно само за траки и българи и с това си деяние Омуртаг ни казва ,че ние не само сме цивилизовали всички древни култури , но сме един и същи народ с траките и забива гвоздей в смешните теории за тюркски и монголски произход . Точно това е и причината да го спомена и не се обосновах много конкретно защото знам , че Г-н Серафимов е добре запознат с това откритие , за което моля да бъда извинен . Поради тези ми възгледи помолих и автора на блога да отдели време за статия по този въпрос , защото , както споменах по горе това е 100% доказателство за еквивалент между траки и българи , за които съм абсолютно сигурен , че са един и същ народ !

   Изтриване
  2. За титлата Княз от Бога - ек Теу архон - http://andorey.blog.bg/history/2012/10/19/na-kakyv-ezik-e-napisana-titlata-kanasiubigi.1011262?reply=4037374
   И още по въпроса -
   http://andorey.blog.bg/history/2015/07/08/edna-falshifikaciia-na-prof-veselin-beshevliev.1374891

   Изтриване
  3. Много интересно виждане имате по въпроса! Комплименти, заслужени комплименти!
   Стоянов

   Изтриване
 23. Г-н Загоров, интересуващата Ви титла принадлежи на княз Маламир. Публикувана е в работата на Веселин Бешевлиев, Първобългарски надписи, с.149.

  Ето и линк към въпросната книга http://macedonia.kroraina.com/vb3/vb_1.htm

  ОтговорИзтриване
 24. Открих нещо на чешки за Иречек, което ще превеждам (както мога :) ) и ще публикувам тук, ако Павел няма нищо против. Извинявам се, предварително ако някъде не е добре стила:

  1-ва част
  Иречек 4 години е приписвал и допълвал от трудовете на дядо си, които е наследил. Също така е съставил научна публикация за новобългарската писменост през периода 1806 – 1870, която през 1872 и 1873 година във Виена му помогнали да издаде, българите Григор Начович и Васил Стоянов. След небивалия успех, най-вече сред българската интелигенция в чужбина, той решава вече като студент в Прага да продължи в писането за българите. Още повече, че споделя в дневника си, че тази работа му усигурява препитание. По-късно в писмо от 09.09.1873 към Начович казва, че определено е решил да напише за българската история, както са говорили многократно за това във Виена. В писмото, обаче, отбелязва че тази работа ще дълголета и доста трудоемка, не само защото никога не е бил в България, но историческите публикации и източниците им в България и тези на западни пътешественици доста се разминават. Също така в това писмо споделя, че се занимава с богомилите, „които заслужават най-сериозно внимание от страна на историците от западната и източната цивилизация“. Моли Начович за помощ и осигуряване на материали за българската търговия, историята на гр. Свищов, за католическите общини, българите във Влашко и др.
  „История на българския народ“ излиза на тетрадки (без хонорар!? – б. Пр. безплатно) и на немски (с хонорар?! – б.пр. може би платено). Трудът си нарича скромно „компилация“ и по-късно признава, че страда от дребни проблеми на начинаещия. Пише и често се консултира с Ватрослав Ягич и Карел Хопф.
  След обширната встъпителна географска част, Иречек се впуска към най-ранната история по българските земи. В главата Трако-илири и римляни, отделя голямо внимание на начина на живот, култура и държавна оргонизация на траките и техните взаимоотношения с македонци, гърци и римляни. Категорично отрича т.нар. трако-славянска теория, според която славяните са автохтонно население. По-късно в своите корекции и допълнения Иречек се пишейки за тракийските могили и римски провинции, той се връща към въпроса за пославянчените стари топоними. Важността в основните, базовите въпроси и нови източници карат Иречек да заяви, че тази глава трябва да я напише отново....

  ОтговорИзтриване
 25. 2-ра и последна част

  На славянското настаняване на Балканския полуостров Иречек отделя 2 глави. Под влиянието на Марин Дринов, той допуска, че славяните са проникнали на Балканите още през 3-4 век, но масовото проникване е било 5,6 и до първата половина на 7-ми век. Изобщо Иречек отделя голямо внимание на славяните, като дори им пише цяла глава за тяхното влияние към местните племена. На протобългарите (прабългарите) отделя много по-малко внимание и място. Преди всичко, защото разполага с оскъдни исторически източници. В съмишлие с Шафарик ги смята за близки до фините (б. пр. – Fini на чешки означава финландци) и признава тяхното значение при формирането на държавата.
  Това че Иречек отделя много място за етногенезиса на славяните и етнически отнася българите към тях, е в пряка връзка с усилието на тогавашната славянистична наука.
  Въпреки това, тази дуалистичност при произхода на българите – славяни и протобългари често е била в услуга по време на следосвобожденското развитието на България и тогавашните международни отношения. В даден момент българите били славяни, а в друг - протобългари. Като протобългарската версия е на особена почит по времето на фашизма и дори българите били смятани за неславяни.
  Твърденията на някои съвременни български историци, че Иречековата история на Първото бългаско царство е недостатъчно добре формулирани, не са съвсем основателни. Защото той все пак е ползвал тогавашните исторически източници. Тогава например не са били познати някои старобългарски надписи, които днес коригират редица твърдения за българската история. Както днес се оказва, Иречек се е съгласявал и приемал някои хипотези на Марин Дринов, който бил за него авторитет в областта на българската история. Сам Иречек по-късно в допълненията/доработките си предлага друга хронология.

  Край на превода и коментар:
  По-нататък публикацията разглежда хронологично работата на Иречек, като се дава да се разбере, че:
  1. Най-пълни са последните глави на книгата му, като например главата „Животът в Царство България през XII-XV век“, но в писмо до Марин Дринов от 21.05.1875 г. казва, че за написването на тази глава е ползвал само византийски източници и такива от дядо си Шафарик. По-пълна е също така и следващата глава отнасяща се за периода XVI – XVIII в.
  2. По въпроса за Българското Възраждане (по-конкретно Паисий Хилендарски и Софроний Врачански) изцяло се опира на Марин Дринов.
  3. Намеква се, че само последните глави са с негово участие, а за всичко преди XII в. е преписал от Шафарик.


  Поздрави,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изкуственото разделение на дедите ни на славяни и прабългари не само доведе до доста главобълсканици, но и до разделение сред народа ни. Искаха се само няколко обяснения, беше достатъчно да се каже, че дунавските славяни и старите българи спадат към местните народи и в дълбока древност са наричани гети и мизи.

   Другото важно е това, че подобно на името на саксите, името на славяните-гети излиза на втори план и вместо него, като колективно име се нагала името на роднините им българи.

   В Британия името на саксите излиза от употреба, но това не означава, че англите са избили роднините си сакси, и, че по време на Средвновековието сакси няма.

   Третото обяснение засяга факта, че като колективно име на всички хора говорещи сродни езици се ползва името на славяните, като то първоначално е било наименование на една единствена група - тази на северните траки.

   Не е сложно като се замисли човек :)

   Изтриване
  2. Опитвам се да се замисля, но Вашите примери не подкрепят твърдението Ви.
   На британските острови живеело келтското племе брити, от което е и названието Британия. До III век англите, саксите и ютите са живели на територията на днешните Германия и Дания. Те се преселват в Британия воювайки с бритите. Англите създават кралствата Нортумбрия, Мерсия и Източна Англия, саксите Уесекс, Есекс и Съсекс, а ютите Кент. Уесекс Екберт управлявал през 802-839 години успява да обедини седемте кралства. Това са англо-саксонците. Но нова нация се появява на Британските острови след като през 1066 година армията на норманският херцог Вилхелм I завоюва Британия. Вилхелм и армията му са чужденци и са говорели на друг език, френски, неразбираем за англи, сакси и юти. През XII век двата езика се сливат в английски език (ранна версия на съвременния английски език), а жителите на кралството започнали да се наричат англичани. Има данни, че поданиците на Вилхелм и самия Вилхелм са евреи.
   Ако направим аналог с траки, славяни, българи един народ ли е или това е нова нация. Траките местното население съответстващо на бритите, славяните общност съответстваща на англи, сакси и юти и българи съответстващи на норманите.

   Изтриване
  3. Смятам,че в случая и двамата сте прави.Трудността идва от различните времеви периоди за траки,славяни и българи.Именците са живеели по двата бряга на Аму-Даря-до Балканите не е много далеч,по-късно заселилите се на Балканите именци се отделят като траки,след хиляди години келтите дават славяните.Спираловидно движение в географски смисъл,отдясно наляво,и напред по времевата скала.С разгръщане на спиралата се присъединяват все нови и нови племена,по-късно и народи,нека уточня нещо-българин е бил всеки,който е рещавал да се присъедини към този прастар народ,това наименование е означавало всичко-от божи човек до велик воин.
   На Балканите Аспарух създава нов народ-от заварените тук траки,славяни,българи-освен тези,които той е довел,тук вече са живеели немалко такива,смятам,че все нещо от келти и готи е останало по земите ни.На пръв поглед-смесица от народи,на втори-всички произхождат от един народ,нарекъл се българи толкова отдавна, че не е за вярване.Това не противоречи на генетичните изследвания,нито на езиковите съпоставки,доколкото успявам да се ориентирам в материята.Така,че нацията не е нова,в нея влизат народи,произлезли от първия-българския.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 26. Няма нищо нито толкова мистичо, нито толкова героично в българската история. За да си представи човек събитията около 680-681 година, е добре да си припомни събитията от 1877-1878 година. До 681 година българските земи са под римска власт, латинско иго, ако може така да го наречем. Това иго, тази власт не се е отличавала много от османската. Каквото знаем и пишем за 5 вековното османско иго, това може да кажем и да напишем и за 5-6 вековното латинско иго. Процесите през тези два периода са почти идентични. Няма масова романизация (латинизация) на населението, така както няма масова османизация на българското население. Освобождението на България започва и в двата случая първо от Северна България (Мизия или собствено България, както е била наричана през Средновековието), после продължава с освобождаване и присъединяване на Тракия, после на Македония и т.н. Процесите са почти идентични.
  Най-сетне няма траки, българи, славяни. Има милиони траки на Балканите, и няколко хиляди души, които ги освобождават, а и в последствие заселват на Балканите. Дали ще ги наречем българи или славяни тези хора е въпрос на избор...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, мисля, че основния проблем в нашата историография се дължи на това, че името славяни е политизирано и повечето сънародници не знаят, че по начало името славяни е използвано само за гетите и чак след време е прието от съседите и роднините на гетите, а именно венетите.

   Напоследък открих много интересни неща за венетите, оказа се, че по отношение на нравите и погребалните обреди, те имат повече общи неща с гетите, доста повече отколкото изобщо съм предполагал. Свалил съм цялата информация на хартия и като се видим в Пловдив, ще ти дам копия на текстовете.

   Изтриване
 27. Хейтърите май намаляха чувствително, така ли е или съм останал с погрешно впечатление? Мрънкалници има, но то без тях няма да е интересно в блога :) Ако няма недоволни значи нещо не е наред :)
  Стоянов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според един мой приятел, който ми помага като одобрява коментарите, броят на така наречените хейтъри е малък, но някои oт тях имат по няколко профила, всички фалшифи разбира се. Напоследък се наблюдавало голямо озлобление, но каква е причината за това, аз мога само да гадая, не съм чел "посланията", нямам време за глупости :)

   Изтриване
 28. Павле,
  Намерих още информация за ранния живот на Константин Иречек и в момента го превеждам от чешки, но е повече от 17 страници. Досега съм превел някъде около половината. Къде мога да изпратя да прегледаш досега преведеното, защото е обемно? Моля те и да ми кажеш и твоето мнение дали ще представлява интерес, и дали няма да измести фокуса на блога ти, защото материалът е по-скоро биографичен?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за предложението, но не мога да се възползвам от сведенията. Аз съм по-скоро заинтересуван от причината, поради която Иречек вмъква и невярни неща в написаната от него история на България.

   Изтриване
  2. Павел наистина е много претоварен с работа и информация. Но тази информация за Иречек е интересна. Изпрати ми я на мен, има две варианта как и къде да я публикувам - andikiryakov@hotmail.com

   Изтриване
 29. ОК.
  Ще систематизирам по-важната информация в няколко изречения:
  1. Роден е и израства във Виена, където баща му Йозеф Иречек е високопоставен чиновник в министерство на културата и образованието в Австро-Унгарската империя. Като през 1871 г. за кратко става министър в същото министерство в кабинета на Karl Sigmund von Hohenwart.
  2. Чичо му Херменгилд Иречек известен период живее със семейството на Константин и също е високопоставен служител в същото министерство.
  3. Константин Иречек учи във "Виенската Терезиана". Гимназия основана от Мария Тереза, първоначално за обучение на синовете на висшето общество, но от 1848 г. е приемала също така и децата на заслужили държавни служители.
  4. Вуйчо му Войтех Шафарик, също тогава живял известно време във Виена.
  5. Влияние му оказват (защото той тогава е бил юноша) редица лица свързани с югославянските народности и дела, като Йерней Копитар, Франьо Миклошич, Вук Ст. Караджич, Ватрослав Ягич, Франьо/Франц Миклошич, както и французинът Ами Буе.
  6. Често гостува в семейството на Константин Иречек и д-р Янко Шафарик, посочен като основател на Белградския музей и библиотека.

  Четейки това, субективно мога да кажа че.....може Божидар Димитров да излезе прав.

  ОтговорИзтриване
 30. ,,Кой морал постави тогава за професор по българска история един човек, който не знае всичко това?

  Тук нямаме работа с някакво случайно незнание, а със системно избягване да се каже истината, че Тракия и Македония, които бяха нужни на Русия, са били български земи. Ами професорите Ников и Мутафчиев от незнание ли изопачиха факта, че хуните били живели според Прокопий между Каспийско и Черно море, когато Прокопий пише, че те са живели в Тракия? За никакво незнание тук не може да става и дума, тъй като аз отдавна бях обърнал внимание върху казаните факти.

  Тук нямаме работа с незнание, а с фалшифициране на българската история в чужда полза. Всички горепосочени факти Златарски и неговите ученици не са знаели, а са знаели по време на войната да издават карти, че Тракия, за която претендираха русите, и Южна Македония не са били български земи!

  По инициатива на Златарски художникът Антонов издаде тези карти, придружени с разни монголски фигури, които изразяваха българските „ханове“, за да се види как тези „ханове“ са завоювали византийски земи и че те не са могли да завоюват само онези земи, които са били нужни на Русия. Понеже Златарски не бе споменат като автор на картите, се мислеше, че те са продукт на Антоновата фантазия. Антонов побърза да ги издаде и на немски, за да видел и чуждият свят тази историческа истина. И за да заблуди хората, се подписал професор Антонов, какъвто не беше. Хората си мислеха, че имат работа с някой знаменит български професор по история, комуто трябва да се вярва. Най-сетне Златарски се откри. За да обясни на чуждия свят кои са българите, той обнародва в края на 1917 г. своята „Geschichte der Bulgaren“ („История на българите“), към която бяха приложени посочените карти. В българското издание на своята „История“ той не посмя да ги приложи. Вижда се, че се е страхувал. Важно е било чужденците да знаят, че Тракия, за която българите проляха толкова кръв, не е българска земя. От всички тези факти ние правим извода, че Златарски и неговите ученици съзнателно изопачават истината, че Тракия и Македония не са били български земи.

  28. Ползата на България от тази наука
  Насърчен от Златарски, и Д. Ризов издаде един атлас от карти с подобно съдържание.

  Всичко това добре, но една поговорка казва:

  „Човек предполага, Бог разполага“. Русите не превзеха Дарданелите. Тях ги заеха „победоносните“ елини.

  При разпределянето на плячката в Ньойския договор, определена от В. Златарски за русите, Тракия се даде на гърците. Хората си мислеха, че не може да се даде на победените българи една земя, която българските учени считаха за гръцка. Че дипломатите са се ръководили по картите на проф. В. Н. Златарски, това може да се види, като се сравни картата на Златарски в неговата „Geschichte der Bulgaren“ за времето на цар Борис, с картата на България по Ньойския договор, и ще се окаже, че те съвпадат.

  Че същите карти са лежали на масата на онези, които в Ньой решаваха съдбата на българското племе, се свидетелства и от тогавашния гръцки министър-председател Венезилос. Когато българският министър-председател Стамболийски помоли Венизелос да се забрави миналото и да не се откъсва България от Егейско море, „да не се взема българска Тракия, която и географски, и стопански не спада към Гърция“ и пр., Венизелос му отговорил: „Вие, г-н министре, като искате тая земя, гледахте ли картите на Вашите учени и дипломати, от които се вижда, че тая земя никога не е била българска?“

  Същото щеше да каже и Русия, ако тя би завзела Дарданелите, както се предполагаше. От този факт се вижда кому услужи Златарски, като фалшифицираше историческата истина, че Тракия никога не е била българска. Той услужи на чужди народи. Без „науката“ на В. Златарски България нямаше да бъде откъсната от Егейско море.

  Но това не са единствените „заслуги“ на проф. В. Златарски и неговите ученици за българския народ."
  Ганчо Ценов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като вземем предвид и тайните договорки между Австроунгарската и Руската империя в договорите от Райхщад, Будапеща и Лондон, относно защитата на техните интереси и бъдещето на българските земи, е ясно защо писах в коментар по горе, че Иречек е изпълнил една политическа поръчка, като се обосновах, че на тази младенческа възраст просто няма как да е публикувал собствените си проучвания и заключения. Глутница от хищници разкъсва тялото на България. А хищниците не са само Австроунгария и Русия. Присъединяват се и други.А националното предателство на "българските" историци още не е осъдено. Националният ни храм продължава да носи името на един дребен и властолюбив отце и братопоругател, който в стремежа си да бъде предпочитан от Златната орда васал, който да събира от тяхно име данъците в тогавашните "руски" земи приема исляма?! Какъв абсурд?!Властта и благата преди всичко!Къде са нашите историци? Те също са виновни за това, че българите страдаме от Стокхолмския синдром. Не познаваме не само древната, но и близката ни история. Както и незавидното ни сегашно състояние в следствие на разрушаването на морала и убийството на свободомислието през времето на диктатурата на пролеттариата. И всичко лошо се приписва на демокрацията. Няма такава наглост и цинизъм. А историците ни пак мълчат или го усукват. Нима не е ясно? Още преди повече от 4 века Сервантес в гениалния си роман, в условията на жестока, човеконенавистна инквизиция, в езоповски/меонски= мизийски/ стил поставя думите в устата на един неадекватен хидалго, пише:"Свободата Санчо е най-великото благо с което небесата са дарили човека". Свободата, а не диктатурата на пролеттариата. Сервантес стои на върха на човеколюбието, а Маркс се въргаля в пиянско опиянение сред лумпенпролеттариата, защото всяка диктатура се крепи на лумпените!Как да сравняваме свободата с диктатурата, пък била тя и "пролетарска". Несравними неща! Защото свободата е най-важният фактор за развитието на човека и обществото, а всички останали фактори са вторични и второстепенни. Лъжливата история е един от начините да отнемеш свободата на хората да оценяват миналото си и родолюбието си. Лъжливата история в крайна сметка отнема на хората свободата да запазят достойнството на рода си и свободолюбият си дух. А силата на човека е в духа му.Затова продажните историци са най-големите престъпници, убийци на бъдещето на народа си.А наследниците на Венизелос потриват самодоволно ръце, И не са само те. Продължавайте да сте свободен г-н Серафимов!Истината ще направи свободни и други.

   Изтриване
  2. Истината вече излиза на бял свят, просто няма как да бъде унищожена. Преди сънародниците ни нямаха възможност за сравнение, но днес имат и се възползват от това.

   Изтриване
  3. Господин Милев, по времето преди Първата световна война, България имала ли е излаз на Егейско море? Аз не зная такова нещо. Съгласно Сан Стефанския договор е имала излаз на Егейско море, но шест месеца по-късно Берлинския конгрес премахва този излаз и земите се връщат на Османската империя! Така, че договорът от парижкото предградие Ньой дава Западни покрайнини на Югославия. Това много добре го е знаел немският възпитаник професор Ганчо Ценов.
   И още нещо интересно, след освобождението винаги сме губещата страна, както и днес. Прост народ, слаба държава. Както и всеки народ заслужава управниците си.

   Изтриване
  4. Вие явно не сте българин. България загуби територии не заради народа си, а заради действията на чужденеца Фердинанд и намесата на така наречените велики сили.

   Българският народ печелеше битките, Фердинанд пропиляваше спечеленото.

   Изтриване
  5. Господин Серафимов, българин съм и винаги съм защитавал българското. Но защо винаги все някой е виновен за нашите неуспехи? Защо и днес допускаме същите грешки. Къде е народното недоволство и реакция? Виждаме не доброто отношение на ЕС и САЩ към България и провалянето на проекти носещи полза за страната. Няма единно мнение по въпроса или има индеферентност. Етническите българи намаляват. И никакво реакция нито от правителство, нито от Народно събрание нито от народа. А днес вука на евреина Кохари, Симеон претендира за имоти които не са негови и изсече горите, които незнайно защо му бяха предоставени от "българското правосъдие". И какво направи народа, нищо. Мненията са разделени и се проявява робската психика.
   Оправдание може да се търси с различни предпоставки винаги, но това не решава въпросите. Великите сили винаги ще имат интереси, евреите се стремят към "нов световен ред" където те изцяло да доминират на планетата. Трябва да знаем къде искаме да сме ние сега и в бъдеще. Не го ли отстояваме, ако е нужно и с оръжие, народността ще изчезне.

   Изтриване
 31. Имам 2 коментар. Тези дни попрегледах пак ГИБИ, че е най-бързо и лесно, и ми направи впечатление, че логически от наличните извори, не може да се направи друго заключение, освен понастоящем валидното, за различие между хуни, славяни, готи, траки и че българите стават известни на ИРИ ок 4 в, като хунски народ. Прокопий прави ясна разлика между славяни, готи, хуни. Останах обаче, с впечатление, че той говори за готите като за близки с гетите по начина на славяни с анти или кутригури и утигури, две части на едно цяло. Но е категоричен в различаването на всички тези и в тайната история обобщава хуни, но отново ги разграничава от славяни и готи, както от гепиди и лангобарди! Т.е. политиката се мени и отцепилите се или присъединилите се нови племена са логично по-известни от други, които остават в хунския съюз. Когато говори за славяни, ги разполага като цяло в земите на днешна Румъния, земята на даките. Намерих само едно сведение за карпо-даки след Приск, което, мисля показва, че 300-400 г по-рано, е имало силно обобщаване на племенните групи според най-известната в района или по определени други критерии, които отличават една група от друга, но в никакъв сличай не би могло да се твърди, например, че от Алпите до Черно море, отвъд Дунав са живеели само даки и гети, и те са чисти траки и други етноси няма. Не един автор е твърдял, че хуните си взимали жени от славяните. Едвали това са били единични случаи и само запазена марка за управляващите.
  Приск, определя Атила като скит, и в повечето време ползва думата скити, а не хуни, което пък мисля е доказателство за това, от къде идват хуните. Определя ги като сбор от различни племена, които говорят скитски, хунски, готски и авзонски (латински) език, но няма тракийски. Споменат е Аспар, римски пълководец в Тракия, който обаче, е признат за алан по произход, т.е. Аспарух си е иранско име. Оногурите, първоначално не са причислени към хуните.
  По-рано, Дексип казва, мизите воюват с карпите, тогава започнала и скитската война! Т.е. тогава хуните започват настъпление, което изтласква готите и много други към ИРИ.
  Евнапий казва, че готите са прогонени и почти изтребени от хуните. Само заселването им в ИРИ ги спасява. Възмъжели, децата им започват война и опустошават и обезселяват цяла Тракия, Македония, Тесалия, а ИРИ ги приютила с надежда, че ще са преграда за защита от хуните. Филосторгий, добавя, че готите са гетите, както и други автори по-късно. Но готското (германското) влияни в Черняховската култура е доказано, затова може да се помисли дали готите не са смесица от германски племена с гети и дали гетите са само и единствено траки или смесица на траки и скити.
  От всичко следва, че хуните идват от земите източно от Дон и не са тюрки или монголи. Мисля, че тюркуте са асоциирани със саките, не с което и са е скитако племе ок Волга. За кратко включват в съюза много племена, а тези които не искат, са изтласкани към ИРИ. Появата на българи в Кавказ с появата или малко преди появата на хуните, смятам е доказателство за техните родни земи ок Дон и Волга и са различни от траките. Факт е, че готите се заселват в Тракия и я разоряват заедно с Македония и Гърция, преди да стигнат до Италия без да ги е грижа за който и да било 'събрат', защото те не припознават никой, като свой роднина на Балканите.
  Зосим казва, че хуните са неизвестен дотогава народ, принудил готите да се преселят. Неизвестни са били и грутингите, отъждествявани с остроготите. Но с времето се е научило повече и е станало ясно, че първите българи със сигурност не са траки! На Балканите, след идването на готите, според всички сведения досега, е станала голяма мешавица от народи, които въпреки твърденията на много автори, не може да де приеме, че са се преселвали в своята цялост, а също и че много от тях, просто са се трансформирали в други, чрез подчинение и асимилация! Според мен, българите стават различими от останалите в съюза, когато той започва да се разпада.

  ОтговорИзтриване
 32. В Пасхалната хроника/Константинополска, за основаването на Византион се казва, че банята е наречена Зевксип, както траките наричали слъчевия бог там - ГИБИ 3, стр 70. Препрочетох статията на г-н Серафимов от 03.10.2013, Какво означава името българи?, и от предишния ми коментар, мисля, че приемливият отговор на въпроса е - теофорен, т.е. от поклонници на Блестящия/Сияещия Арес или друго божество с такъв епитет, популярен сред скитските племена. Това мое предположение, базирам на фактите, че коренът БЛГ се съдържа в имената на толкова места и народи, свързани с Балканските и Черноморски традиции. Но не мога да се съглася с тезата, че българите, като носители на термин, разпространил се от Балканите, трябва да са само и единствено траки и никой друг, т.е. автохтонния произход не е доказан с това и не е задължителен! Моето твърдение се подкрепя от факта, че фир болг са само част от ирландското общество и името им не е останало като отличителен знак за тази смесена, очевидно, общност, нито пък се е случило с многобройните индийци. Но, за да наречеш едно място Стара Велика България, означава, че населението е било многобройно и силно, без да е задължително да е еднородно. Струва ми се, религията в това отношение, може да е единственият отличителен белег на тези хора. Мисля, че персийското влияние над тези скити, е било доста по-голямо от римското и тракийското, като най-голяма държава в този регион. С това и религиозните практики, дори и с Балкански произход, ще да са били повлияни от персите, които също изповядват слънчеви вярвания, за изкуството да не говорим. Тракийски големи групи, като тези на Балканите не са засвидетелствани в скитските земи около Волга и Дон и отвъд тях, следователно хуните, а от там и българите не може да са траки. Ако е имало такива, те са били много малко, незначително почти на фона на останалите общности и не са останали изолирани и незасегнати от генетични примесвания. Няма данни някоя група с тракийски произход по тези места да е носила етноним българи или близък, и затова, етноним на базата на религиозни практики е доста добре обоснован, според мен. Българи, 'траки' по вяра, може би, но не и по генетика, преди да се появят на Балканите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная как стигате за заключение, че "коренът БЛГ се съдържа в имената на толкова места и народи, свързани с Балканските и Черноморски традиции", за кои други народи става дума?

   Не зная и как стигате до заключение, че " Тракийски големи групи, като тези на Балканите не са засвидетелствани в скитските земи около Волга и Дон и отвъд тях". Гетите обитават Черноморските степи, саите са локализирани до река Дон, костобоките ако не се лъжа са локализирани край Днестър.

   Изтриване
 33. Мдаа,теофорен...отчасти да.Я сега изненада-Зиези/Зияджи-Джиен-Дион,Дионис-Джизъс,Джезус-Иисус...

  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 34. Ха,по пътя Зеус/Зевс да на вземе да изостане:)

  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 35. И още едно изречение,което силно се надявам да публикувате.Дава отговори на много въпроси.

  Тархан(старшина!) на алпите у древните българи бил алпът на Слънцето и красотата Мар(Мардук!) Киме! Абалан(Аполон!!!) Жайдасър(Гайдасур!) Кораз(Кураж!) Атач(Атак) Аджар(Асгар),женен за алп-беицата на Луната,закрилница на жените Умай(Хумай)-биче Торун-Аби Атине(Атина!!!) Артимас(Артемида!!!).Ето го божият народ.

  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
 36. Акад. Георги Марков споделя интересни неща за новата ни история и как тя се изопачава: https://youtu.be/3hywhB-a-Xw

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, темата е много интересна, но клипа е свален. Дано след време някой отново да го качи.

   Изтриване
  2. От България предаването с акад. Марков се възпроизвежда без проблем!

   Изтриване
 37. https://www.youtube.com/watch?v=1Rmf_83xCaA

  Буря над Европой. Кочующие племена. 02. Битва Вара и сага о готах (sl)

  И си има и готската библия и написана с "гръцки" букви и я сричат на български език???

  И какво е това (sl) в скобите може би славени. и двуглавия им орел , един на изток един на запад като двата им клона и името окончава на рех , рекс, --рух ???
  Като орела на Аспарух , като името на Аспарух .
  Значи тия гети за 3 века научили езика , пишат с "гръцки букви и пишат гетската библия на български език още в коя година?
  И закуската на Константин в средец на която са поканени първенци българи и други чужденци, пак в коя година ??
  И прослувутото по късно нахлуване на славените през Сърбия до Солун, от западния клон???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малко за готите:
   След победата си над император Деций (251 г.) кан Баранджар, също е бил задължен да съобщи на Вели-кия Събор за разгрома на войските си в битката при Ниш (269 г.) и за страхливото и предателско поведение на наетите на българска служба готи. Упреците, отправени към него са тежки. Това създава криза в управлението на Сарматия. В 272 г. държавното управление поема неговият син кан Кермес, а след това и внукът му кан Барадж и правнукът кан Алтиш /1, стр.90/.
   Кан Болюмар (363-378) от рода ДуЛО е известен в историографиятахи под имената Болюмар-Шек, Шек-Алп, Баламбер и Баламир. В резултат на този брак възниква траен съюз между сарматите = българите и хуните. Значителни хунски сили извършили преход от средна Азия заедно с жените, децата и родовата си организация и били настанени в сарматски територии, а готите били предупредени да си търсят нови земи. Поради отказ от тяхна страна, Алп-Бий, синът на туран-Бика и Болюмар, бил принуден да използва военна сила. С реорганизирана и допълнена с хунски подкрепления армия кан Алп-Бий (378-402) извършва първия си военен поход срещу Римската империя (378 г.). Негов противник бил император Валент (364-378). Решителното сражение станало при Адрианопол, където кан Алп-Бий разбива 80-хилядната елитна армия на император Валент. В чест на тази
   победа кан Алп-Бий бил наричан и кан Дере (така българите наричали Адрианопол), и кан Арбат (така българите наричали близката планина Родопи,
   където станало сражението). “...След разгрома при Адрианопол, владетелите на Римската империя вече не можели да възстановят римската армия... Поражението имало катастрофални последици за римската държава” /2,стр. 375/. В историографията, след 378 г. сарматската държава и сарматите
   сякаш изчезват, а се споменават само хуните или хуно-българите, кан Арбат се представя като хунски вожд под името Донат, а победата при Адрианопол
   се приписва на готите!

   Да не се чудите защо говорят развален български:):)Преселването не е от климатични промени,не.Догодина много неща ше са ясни,обещавам.

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 38. В последно време все си мисля че това преселение на народите е било следствие от климатични промени. Явно преди 2000 години е започнало замръзването на севера, изтока .

  ==Нещата ще си дойдат на мястото, но се иска и политиците да помогнат. Както чужденците пазят своя интерес, така и ние трябва да браним, а и изискваме своето.==

  То напред мисля напред учените трябва да си гледат работата и да предоставят фактите на политиците.
  В предния си коментар дадох нещо за гетите , кой учен до сега е искал пари от държавата да плати и да види тази гетска библия с какви букви е написана ,на какъв език ??.
  Кога гръцкия език е официален за ИРИ и гръцките букви и могат ли да я прочетат нашите учени дето им се плащат заплати??? ???
  Инач искат европрограми защото падат пари , а от това няма да им паднат пари.
  Борисов като им рече я кажете за македонците , те какво измъдриха?
  Мънкат , нали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добавям простичко-всичко е ясно на българските историци относно произхода ни-от ясно по-ясно от 1986 г.след завършване на експертизата по документите БИСИН.Докога политико-търгашки теорийки-какво очакваме всъщност,някой да каже в изблик на пиянска щедрост-добре бе,хайде,дайте им там историята,да видим какво ше я правят после...Тъжно...Трябва да си я поискаме сами,иначе ставаме за смях.Онази,голямата,истинската!
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 39. ==3. Намеква се, че само последните глави са с негово участие, а за всичко преди XII в. е преписал от Шафарик==
  Интересно от къде у тия интерес към българската история???
  Да не са българи по произход??.
  Все си мисля че няма конспиративни теории , просто не са имали информация.
  Разбира се политическата обстановка си е казала думата.Виена - АВстроунгария е могла да помогне на Чипровското въстание но явно е имала вече уговорка с Турция а при освобождението и с Росия.

  ОтговорИзтриване
 40. Известно време не можех да посещавам блога. С признателност прочетох тази последна статия на Павел. Положил е огромен труд, за да дискредитира изобретателите на титлата „хан“(„кан“) за българските владетели. Това, за което казионните или не са си дали воля, или съзнателно са премълчавали. Предатели!
  Със задоволство откривам, че интересът към блога чувствително нараства и то от страна на хора интелигентни, които сами са способни да допринесат със знанията си за общото дело.
  Прави ми впечатление, че никой не е в състояние да предложи ефективен път за възкръсването на българското име. Истината за българската история е само една от предпоставките за това. Колко много от нас се обявяват за атеисти, които са пясък в лагерите на националния организъм. Илюзия е да възстановим истинската ни история, когато нехаем за вселенската истина. Или, както пише перефразирано в Книгата: „Ако Бог не възстанови истинското лице на народа, напразно се трудят будителите!“

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-горе г-н Андрей Киряков е направил отлично предложение, което е доста ефективен път за възкръсване на Българското име и националното самочуствие, а именно да издигнем кандидатурата на г-н Павел Серафимов депутат в Евро парламента. Ако всички будни и мислещи наши сънародници го подкрепят мисля, че няма да ни разочарова, а с присъщият си борбен дух и завидно родолюбие да ни накара да се гордеем, че сме Българи! Според мен, това е начина да се преборим с лъжите и заблудите, наложени и от наши и от чужди "доброжелатели".

   Изтриване
  2. Необходимо е предложението добре да се обмисли, да не би вместо да изпишем вежди, да извадим очи. По-полезен ли ще бъде Г-н Серафимов на политическото поприще, отколкото на научното?!

   Изтриване
  3. Мога да Ви отговоря веднага - няма да бъда по-полезен. Захващам се само с неща, за които съм сигурен, че ще мога да докарам до сполучлив край.

   Изтриване
  4. Уважавани Г-н Серафимов,

   Нищо, че вече съм го казвал. Имаме щастието, че Вие, очертавайки се като духовен водач на все по-нарастващо множество от Ваши привърженици, едновременно със забележителните способности на историк притежавате и завидни чисто етични и морални човешки достойнства, което е голяма рядкост за нашето болно време на краен материализъм. Многократно съм се убедил, че подобни изявления нямат никаква отрицателна власт върху Вашия характер, поради което си ги позволявам. Но такива хора като Вас трябва да се ценят и пазят като пример за подражание на всички нас. Това казвам от личен опит.

   Изтриване
  5. Познавам господин Серафимов и това ме кара да се намеся, за да внеса корекция. Господин Серафимов не иска да е пример за подражание, а да накара хората в България те самите да станат пример за подражание на младото поколение. Опасно е да се създават кумири защото днес всеки може да бъде очернен от журналисти, които рааботят за жълтата преса. Разочарования човек е почти покойник, той няма сили да се бори, но вдъхновеният човек е нещо друго, той ще се бори до края.

   Изтриване
 41. Един от тежките комплекси, наследен от българския народ, е този че вземането на решение е нечие друго дело, че не зависи от самите нас. "От нас нищо не зависи", "Аз какво мога да направя?!", "Абе те каквото са си решили - това ще е." - са фрази, които ежедневно могат да бъдат чути при различни ситуации и илюстрират най-общо казано чувството на предопределеност, на примиреност и инертност у българина.
  Без съмнение, това е един от най-тежките комплекси останали от времето на тоталитарна България - внушението че някои друг управлява, че някой друг взима решение за общото бъдеще, че там някъде има някой, който знае какво е добро за теб и за другите. Че този някой се грижи за теб. Така израснаха цели поколения, пасивни, осакатени откъм действеност, които все още не могат да се отърсят от този комплекс, които все още смятат че "онези там" знаят, че "онези там" решават. А кои точно са "онези там" - малко хора могат да посочат ясен отговор.
  След близо тридесет години на относителна свобода на развитие на обществото и при все това още реално съществуващата вяра в решенията на някой друг, в силата на някой друг, а не на своята собствена, изглежда трябва да приемем, че комплексът е още по-дълбок. Изглежда вина за довеждането на масовото съзнание на населението до това положение имат не само "бащиците" на народа от времето на социализма. Зараждането на този комплекс може да се търси още по назад във времето, в българското патриархално съобщество, времето на Възраждането, може би Средновековието, а и преди това. Състоянието на упование на знаещия (знаещите) и можещия (можещите), датира още от времето на голямото патриархално семейство с бащата-стопанин, едноличен господар и глава на семейството.
  След толкова години на свободно развитие на обществото в България, все още се питаме защо няма реално действащо гражданско общество, защо то все още е слабо? Отговорът на този въпрос е ясен. Докато не се освободим от комплексите на миналото, докато не проявим достатъчно сила и воля, да определяме сами своята съдба, приятелски, семейни, професионални и обществени отношения, докато не разберем че всичко зависи от нас самите, а не от някой друг, дотогава и ще си я караме така, както досега.
  Ние сме тези, които решаваме как да бъде организирано нашето общество, какви ценности да съблюдаваме и какви правила на поведение да спазваме. Няма ги вече "онези там". Ние сме тези, които решаваме и колкото по-рано го разберем, толкова по добре за нас.

  ОтговорИзтриване
 42. ==Мога да Ви отговоря веднага - няма да бъда по-полезен. Захващам се само с неща, за които съм сигурен, че ще мога да докарам до сполучлив край.==

  1.Българите са лоялен народ.В какъвто и съюз да участват спазват правилата.
  2.Решенията в ЕС се вземат за да са полезни за целия ЕС а не само за една държава.
  Налагат се компромиси.

  Все повече хора от различни страни , надигат глас че историята не е това което е написано в учебниците и се налага да се пренаписва.
  Работата на Серафимов е да е готов ва България като започне пренаписването да имаме достатъчно факти за да защитим нашата си история.Трябва трезво да преценим фактите за да не изгубиНе е важно Александър Македонски , грък ли е , Самуил българин ли е , а е важно какв, важно е кой стои зад тях . А зад ях стоят роднински племена , които може и да са се били , но са тукашни а не "имигранти" , нали??
  Вано е за какви неща са се борили и тогаа нещата ще си дойдат на мястото и истината ще лъсне.

  Що да се лютим на македонците че имат паметник на Самуил , ми нека да имат , всички знаят че е български цар .Не е важно че Ал. Македонски е стигнал до индия а с какви войници го е направил , вано е да се каже че Бес е пленил Дарий, , А Сашо, жена му и дъщерите му. .Сашо се е запилял на някъде си и даже не се е върнал в "Гърция" . Крайно време е да казваме нещата с истинските им имена.
  Не в Гърция . а в Елада , а Елада не е Гърция , нали???

  Изгледах една две части за готите =гети. Ами има нелогични неща.
  Атила като е с дръпнати очи що не се е върнал в "Монголия " а се е върнал в Дакия???

  А това за хановете. Имам чувството че тези ханове са измислени от някой историк дето царя му е бил хан.
  Ето и някой тук казват че най ранното споменаване на хановете е било за волжските българи .
  Ако аз пиша историята на мюсулманска държава , разбира се че ще го нарека Цар , нищо че е е Султан . , образно казано де.
  Като слушах Брежнев как казваше Балхария , тия ханове ми звучат като ганове.
  Абе, направо ганьовци.

  м.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Другарят Бре́жнєв е родом от Украйна (старата действителна Рус/ия/), къдедо произношението на "г" е преминаващо към "х", а при когото има и сило велико- така-наречено "руско" москвическо влияние "о"-то преминава в "а" при изговор, затова Болгария звучи като Балхария.

   Изтриване
  2. Пишейки иначе чудесната статия, показваща повече от истината, не си ли помислил за това, че дори днес Австрия (- Унгария) е троянският кон на Москва в Европа!? https://www.ecfr.eu/article/commentary_austria_russias_trojan_horse#
   Напълно съм наясно, че Западът (ЕС, САЩ, Канада § НАТО) имат своята зла страна, но злото е в човешката природа, а в същото време Изтокът в лицето на Московия последните столетия е донесъл много повече вреда за югоизточна Европа, изКОНната ни земя, отколкото една Австро-Унгария преди или сега Америка!!!

   Изтриване
 43. Не разбрах само, в старобългарските надписи какво означава "кан(ас)" - пред "у-виги", което е "у бога"?

  ОтговорИзтриване
 44. Макар и лъжите за историята ни да са дошли през Австро - Унгария, да не забравяме, че бенефициентът от цялата работа не й Австро - Унгария, а Московия - Велико-Россия сключва споразумения за ненападени с Австро-Унгария, когато води поредната велико"руска" противотурска война и проваля ОГРОМНАТА БъЛГарска екзархия, дадена от лошите османлии на пук на погърчените, когато границата на освободената по рано чрез велико"руска" противотурска война на БъЛгарска земя Гърция е в южна Тесалия и Епир, дето до ден днешен стои БъЛГарска топонимия - https://i.imgur.com/FBXwYZ7.png , а нашите, наместо на вдигат пагунби въстания, чисто и просто е трябвало да бъдат БЛаГодарни и да утвърждават МЪРЗЕЛИВАТА дотогава БъЛГарщина в оная ОГРОМНА територия от устието на Дунав до подножието на Пинд - наричан някога от погърчения тесалиец Кекавмен Планините на БъЛГария - https://i.imgur.com/B6Erhyd.jpg, която със сигурност е щяла да стане основа за по цялостно действително освобождение на БъЛгария, а с намесата на "братушките" губим половината си земя и население, пострадали от което са и част от моите предци, защото е последвало унищожение на БъЛГарщината и геноцид на БъЛГарите в изгубените земи, при това не от османлии, а от генетически бивши трако = склавено = БъЛГари/ БуРГари/ БЛъГари. Така, Велико-Россия са нула време прави това, което османлиите не успяват за цели пет века - най голямата нац. катастрофа. Казвал съм много пъти и не ще спра да го повтарям, убеден съм, че най голяма вина за историческите провали имат не външните сили, а разсъединението, което прави безсилието помежду нашите хора. Така е било преди падението под турско робство (макар да не съм убеден, че е имало действително робство в Осман. империя, както е имало крепостничество в Московия), когато нашите изпускат полатинчените (власите), които дотогава никога не са били в отделена държава, не спират да се дърлят с погърчените (ромеите) и да се цепят на множество воеводственца и царственца, когато османците са били от другата страна на Босфора от цели 4 века преди това, но нашите за толкоз време не видели заплахата! За това писал още Херодот, нали така, че траките (идните склавено БъЛГари) били най многобройни на света след индусите, но никога нямали единство, в което всякога ще бъдела слабостта тяхна - https://i.imgur.com/5UPBVmM.png ! Ето в това, а не във външната намеса, е скрита тайната, и докато изтъкваш колко хубави били нашите хора без да се набляга и на съгрешенията, провалите ще продължават без осъзнаване на собствената вина. Ето, македонците (било то в Република Северна Македония ил Гърция), които само до преди век бяха Бу(Р)Гари, сега колкото и доказателства да им хвърляш - наскоро новият президентин в Скопие дори призна Гоце Делчев се имал за Бу(Р)Гарин, в никакъв случай не сакат да бидат наши хора - Гоце се бил борил за самостоятелна Македония, защото истината е че БъЛГарите като общество, като цяло, отблъскват. Да, хубави хора има, но не са толкова много, че да направят промяната към светла иднина. Знаеш, на битово ниво мога да дам безброй примери за това... Предполагам, че заради тая вероятно струваща ти се отрицателна гледна точка, си ме блокира на профила си основния у фейсбука!? Или има още нещо,заради което сме на различна вълна относно истината !? Когато сме на различна вълна и не можем да приемем различните гледни точки към истината, следва точно това - извечното разсъединение, което прави безсилието на нашите хорица, а очевадното следствие от това е пръскането на вси страни на света, от което няма полза за югоизточна Европа!

  ОтговорИзтриване
 45. След като подмениха турското робство и приноса на Червената Армия за победата над Фашизма, Всичко може да бъде подменено и манипулирано! Трябва силна Логика и здрав реализъм за да стигне човек до Истината!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До н вълчев17 февруари 2020 г., 19:06

   Също така са нужни здраво търсене и много проверки, наистина много.

   Изтриване