4.11.2018 г.

ЗАБРАНЕНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ РАЗКАЗАНА НАКРАТКОЧесто съм споменавал, че истината не е сложна, сложен е пътя тя да бъде укрита. Не зная кой е авторът на тази максима, но тя е вярна. Ако в миналото имахме база за сравнение, в случай, че разполагахме със свободен достъп до историческите извори, а и неудобните за официалните теории данни от изследванията на археолози, антрополози и езиковеди, то никой от нас не би останал заблуден.

Уви, по стечение на обстоятелствата, ние бяхме оплетени в мрежа от безброй нелепи лъжи, които отровиха съзнанието ни до такава степен, че когато някой прогресивен автор споменеше истината, на него се гледаше с недоверие.

Казионните учени създадоха умело изкривен облик на нашите далечни предци, които римляни и гърци наричат с колективното име траки, като това не бе случайно. Обликът на пияници, развратници, безписмени и неспособни на организация хора, предизвиква антипатия у всеки. Кой нормален човек би искал да се идентифицира с диви, порочни и слабохарактерни хора?

Умело бе създадено и изкуствено разделение на отделните групи наши предци. Вместо да се признае, че дунавските славени са гетите, чието име по-късно приемат и венетите – предци на руснаци, поляци, чехи и др., на нас ни внушаваха, че съюзниците на княз Аспарух са пришълци от север. 

Макар в продължение на 1100 години, старите българи да са отъждествявани с мизите – съседи и роднини на тракийския народ гети, казионните учени създадоха заблудата за азиатската прародина и тюрски/ирански език на Аспаруховите хора.

Пълната липса на тюрски/ирански топоними и хидрониними в ранносредновековна Бъгария не притесняваше специалистите. Те не се трогнаха също от липсата на подкрепа за азиатския произход на старите българи и от страна на антропологията. Просто неудобното - това, което опровергаваше невярните теории бе премълчавано.

По време на събирането на приятели и съмишленици в Пловдив, на 27 октомври, мнозиха споделиха, че им е омръзнало да слушат измислиците на казионните учени. А един добър човек ме помоли, накратко да представя своето виждане за етногенезиса на българския народ. Казано с други думи – да разкажа за историята ни от най-ранния период до времето на Аспарух. Това ще се опитам да направя и с настоящата работа.

Смятам, че историята на народа ни не започва в прословутата 681-ва година, повече от шест хилядолетия по-рано. Първите достойни за споменаване дела на предците ни не са извършени в далечната Средна Азия, нито в Кавказ, или някъде из териториите на Украйна и Русия.

Балканите са нашата Родина поне от времето на Каменната епоха. През Каменната епоха започва сливането на различните етнически групи,  които съставят нашия народ. Каменната епоха е периода, в който можем да говорим за поява на цивилизация в Европа и ние имаме пълното право да се гордеем, че искрата на познанието е блеснала най-рано при нашите далечни деди.

Понастоящем се твърди, че организираното земеделие и скотовъдство е възникнало в Близкия Изток и оттам, с придвижването на преселници е стигнало до Балканите. За етническата принадлежност на древните прометеевци не се говори много. Поне за мен, мистерии няма – ако първите земеделци и скотовъдци бяха чужденци, то названията на първите културни растения, продуктите от тях, ранните земеделски сечива, а и названията на скотовъдските термини щяха да са представени от чужди думи.

Реалността обаче показва, че думи като жито, пшеница, ръж, лимец, овес, просо, брашно, тесто, сърп, брана, рало, а също и обор, повод, хомот, впряг, мляко, масло и т.н. са български. Това означава, че дедите ни са били едни от хората, които най-рано са увоили организираното земеделие и скотовъдство.

Понастоящем се смята, че най-ранната керамика е изобретена в Ориента, но както е в случая със земеделските и животновъдски термини, основните ни думи за съдове, са български, а не чуждици. Това важи за гърне, чиреп, ведро, делва, чаша, кърчаг, те са си наши, т.е. ясно е, че въпросните видове съдове са създадени от наши предци.

В това, че по време на Каменната епоха, част от дедите ни са обитавали територии от Ориента няма нищо странно. Когато настъпва Ледниковата епоха, част от дедите ни обитаващи Балканите са принудени да се преселят на юг. Босфорът е бил път позволяващ лесно преминаване в Мала Азия. Самото название Босфор – волски път, навярно е възникнало поради това, че мястото често е ползвано от дедите ни да прекарват добитъка си на север през лятото и на юг през зимата.

Страбон пък свидетелства, че най-древното име на Босфора е Мизийски босфор, а това означава, че мизите, които в по-късни времена Димитър Хоматиан нарича българи, са първите хора използвали мястото за път. Не е никак случайно, че в обитаваната от мизи Мала Азия е намерен идол представящ мъщ с изкуствена черепна деформация, бръсната коса и оставена дълга кика. Бивайки първият европейски народ усвоил организираното земеделие и скотовъдство, дедите ни изпреварват останалите европейци с няколко хилядолетия в своето развитие.
Изобилието на храни спомага не само за демографски взрив на населението у нас, но позволява на хората от земите ни да използват свободното си време за много неща - да усъвършестват уменията си, да наблюдават небесните тела, да създадат календари и т.н.


Най-древният точен календар според Николай Дерменджиев, снимка на Николай Генов

Свободното време допринася и за развитието на първите занаяти като рударство, ковачество, дърводелство. Ето за това не бива да се учудваме, че най-ранния модел на колело е от нашите земи. Не бива да се учудваме и на това, че от цяла Европа, първо у нас се появават укрепени селища, които дори могат да бъдат наречени градове. Стените на селищата край Провадия и Юнаците са издигнати около 5000 години преди някой да започне да строи с камък на мястото, на което възниква Рим.

По времето когато Варненската цивилизация е в разцвет, дедите ни вече отдавна са прекосили Дунава, Днепър, Днестър и др. и са се заселили в Черноморските степи и в лоното на Карпатите където възникват културите Кукутени и Триполие. Макар да са в нови земи, предците ни не забравят своите роднини и продължават да контактуват с тях създавайки първите търговски отношения на далечни растояния.


Карта на Кукутени-Триполие

Това мое твърдение не е произволно. Неотдавна излязоха и резултатите от генетични изследвания на древна ДНК принадлежаща на скелетни останки от времето на Триполската култура. А.О.Никитин, работещ в Алъндейл, САЩ стига до заключение, че създателите на Триполие са смесица от балканци и население от Средна Европа. Явно балканския елемент е по-силен защото Никитин говори за балкански предци:  

Спустя еще три года наши выводы о генетических корнях трипольцев получили подтверждение в результате сравнительного анализа филогенетических истоков неолитических предшественников трипольцев в Центральноевропейском — Балканском регионе. Трипольцы, так же, как и их балканские предки, несли в себе материнские генетические линии, характерные для всей земледельческой неолитической ойкумены, уходящие корнями на территорию Малой Азии, прародину европейского сельского хозяйства.


Дедите ни от Балканите са предлагали на роднините си на север от Дунава и Черно Море предимно златни и медни изделия, а за тях са получавали обработени животински кожи, зърнени храни и т.н. Стоките са се прекарвали с волски коли и салове, или даже еднодръвки плаващи близо до брега на морето.

Това, което по времето на Каменната и Меднокаменната епоха се случва у нас – бурно нарастване на населението, ce cслучва и при балканците заселили се в Черноморските степи. Постепенно те започват да търсят нови земи, като едни се отправят на север, а други на изток.

Миграциите могат да се проследят посредством разпространението на особен вид керамика, която специалистите наричат линейна. Причината за названието е това, че съдовете са украсени с разнообразни геометрични орнаменти, врязани с остър предмет преди изпичане на съда. Сродна е и шнуровата керамика, при която се наблюдават подобни орнаменти, като най-популярните са сложните спирали.

След като такива съдове се появават в земите на Северен Иран, Северен Афнанистан, Индия, а и Китай, то е ясно, че са занесени в тези далечни региони от предците ни, по-точно тези, които са се занимавали със скотовъдство и имат постоянна нужда от нови пасища. Бивайки носители на по-висока култура и разполагащи с важни знания, старите балканци са като богове в очите на древните иранци, индийци, китайци.


Древна китайска керамика, както формата на съда, така също и орнаментите показват силна прилика със съдове от Източна Европа - http://farm5.static.flickr.com/4134/4878134750_c24c0f3323_m.jpg


Древна китайска керамика


Сравнение на древнобалканска и китайска керамика от Ян Шао
http://www.imperialtransilvania.com/fileadmin/archivio/imperialtransilvania/category/The_Cucuteni_9.jpg
http://www.imperialtransilvania.com/2018/10/07/read-more/argomenti/places-of-interest-1/articolo/the-traces-of-a-fascinating-population-found-on-the-territory-of-romania.htmlДревна иранска керамика с украса сходна с тази от Балканите


Керамика от древна Индия, штрихованите триъгълници и ромбове в орнаментиката издават Балканско влияние
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/lot-images.atgmedia.com/SR/35846/2868345/59-2012121894953_540x360.jpg
https://www.the-saleroom.com/en-us/auction-catalogues/timeline-auctions-limited/catalogue-id-srtime10032/lot-37371920-3a64-49d9-99ea-a45700330c79

Там където дедите ни са повече – в териториите на Индия и Иран, населението е повлияно най-силно, като точно това е причината за приликата между староперсийски, староиндийски и български. Явно в Китай дедите ни са били по-малобройни защото там езиковото влияние се чувства по-слабо, но е забелязано от лингвисти, които макар да не уточняват произхода на хората говорещи индоевропейски език, все пак отчитат ролята им в оформянето на старокитайския.

Докато една група стари балканци потеглят в посока изток, други бавно се преселват на запад и успяват да повлият всеки европейски народ по пътя си. Именно чрез миграциите на предците ни, знанията за организираното земеделие, скотовъдство, металургия и т.н. достига до предците на германи, келти, италийци, ибери.

Колкото по-голяма група са предците ни, толкова по-силно е влиянието им над местното население. Съдейки по това, че българския показва силни прилики с полски, руски, чешки и т.н. може да се каже, че дедите ни са отговорни за появата на славянската езикова група посредством заселването си в нови земи и оказване на културно влияние над населението, което до голяма степен е било сродно, имам предвид общите генетични маркери I2 и R1a.

За мнозина това, че представям дедите ни като първият доминантен народ изглежда нереално и силно преувеличено, но нека се замислим над реалността. Това, което старите балканци правят преди повече от 6000 години, доста по-късно е повторено от римляните, които първоначално покоряват роднините си на Апенините, а след това и доста от народите на Европа. Успяват да завладеят части от Азия и Северна Африка.

Защо нещо да е възможно за римляните, а да не е възможно за дедите ни, които стават голям и могъщ, разполагащ с ценни знания народ, хиляди години преди потомците на Ромул да се запознаят със земите извън Апенинския полуостров? 

Щом практиката показва, че нещо е възможно, а и има достатъчно исторически извори за преселенията на старите балканци, то какъв е проблема?

Докато Йордан разказва за това как гетския цар Танаус покорява цяла Азия, то Луций Ариан приписва на Дионис създаването на индийската цивилизация. Плутарх разказва на старите балканци пеласгите, че са покорили по-голямата част от обитаемия свят и дори те са основателите на Рим. За нивото на културата на пеласгите съдим по това, че според Плиний Стари, тези хора са отговорни за въвеждането на азбуката в Лациум.

Римляните се считат за потомци на трако-трояните доведени от Еней. Действително, споменавайки първите царе на Силвиите, Тит Ливий изрежда тракийски имена като Атис, Капус, Капетус. Куполните гробници в Етрурия, почитта към Дионис и Земла-Земела, а и ред други неща, показват ясно културното влияние на предците ни. Не бива за забравяме и генетичната близост между българите и определени популации на Италия.


Етруски куполни гробнициhttps://cache-graphicslib.viator.com/graphicslib/thumbs674x446/8314/SITours/rome-countryside-etruscan-highlights-of-tarquinia-and-cerveteri-in-rome-190891.jpg
https://www.viator.com/tours/Rome/Rome-Countryside-Etruscan-highlights-of-Tarquinia-and-Cerveteri/d511-8314P2

Освен на изток, запад и север, дедите ни мигрират и в южна посока. Според Йордан, гетите водени от цар Танаус, предизвикани от египтянина Весосис (фараон Сенусрет III) стигат чак до река Нил. Това събитие съвпада с появата на коня в земите на Египет, съвпада и с началото на продължилата 500 години доминация на народа хиксосигосподари от далечни земи над египтяните. Явно хикосите са част от гетите.


Египетски фрески изобразяващи хора със светла кожа и европеидни черти, лирата и гайдата на тези хора са едни от най-ранните изображения на тези музикални инструменти
 NebMaatRa - Own work - A group of people labelled Asiatics (the glyphs immediately above the head of the first animal) entering Egypt c.1900 BC. From the tomb of 12th-dynastyofficial Khnumhotep II, at Beni Hasanhttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Ibscha.jpg


Едва през XVI век пр.Христа фараонът Яхмос прогонва дедите ни от Египет, а те вземат със себе си местни хора, които са техни слуги и съюзници. Тези местни хора са предците на гърците. Първоначално те са с нисък социален статус, но подобно на афро-американците, с течение на времето, успяват да станат многобройни и дори по-силни от старите си господари. С помощта на прииждащи от Египет и Левант техни роднини, древните гърци изтласкват, или асимилират предците ни обитаващи Пелопонес, Тесалия, Атика, Беотия.

Поради това, че влиянието на дедите ни над предците на гърците е още от поне XХ век пр. Христа – времето на Сенусрет III и гетския цар Танаус, то в исторически времена, гърците говорят индоевропейски език и почитат боговете на старите балканци. Дали като отмъщение за вековното слугуване, или поради амбиции, но старите гърци правят опити да унищожат бившите ги господари, като основното оръжие е интригата.

На могъщият асирийски цар Саргон II е внушено, че фригите на цар Мидас подговят война срещу него. Повярвал на лъжите, асирийският владетел напада Фригийското Царство и го разорява. Малко по-късно, в битка Саргон II е обезглавен от фригийските роднини кимерийците, но щетите на държавата на дедите ни в Мала Азия е толкова голяма, че те повече не се съвземат.

Фригийските пазари и колонии са завзети от гърците, а прилива на фигийски бежанци в Атика, Пелопонес и др. места води до подем на гръцката култура. Реално, бягащите от асирийската войска фриги дават азбука на гърците, които разбира се премълчават това в летописите си, както премълчават и това как с помощта на Асирия са срили богатото царство на Мидас.

Произлизащите от Африка предци на гърците правят опити да завладеят и земите на дедите ни край Беломорието. Тук обаче те срещат невиждана съпротива, предците ни съумяват да ликвидират дори огромни групи нашественици. Край Драбеск, 10 000 гръцки колонисти заплащат със смърта си за своя опит да отнемат земята на предците ни.

Разбирайки, че дедите ни от Централните Балкани са по-войствени от роднините им някога населявали Пелопонес, Атика и т.н. гърците прилагат нова тактика. Опитват се да сеят раздор сред народите на Тракия, а същевременно се опитват и да спечелят благоволението на тракийските царе. По този начин става възможно основаването на колонии по крабрежието на Бяло и Черно Море, но във вътрешността на страната, на гърците не е позволено да се заселят.

През II в.пр. Христа, Рим вече е могъща държава, която завладява лесно както жителите на Иберийския полуостров, така също Македонското Царство и Елада. Макар да са покорени, гърците съумяват да се инфилтрират в римското общество и с течение на времето да приобият привилегии.

Трудно е да се каже дали гърците са взели активно участие в сеенето на раздор между народите на Тракия преди римското нашествие у нас, или това е било самостоятелна политика на римляните. Във всеки случай, възползвайки се от това, че през I век земите на юг от Дунава са вече под властта на Рим, южните ни съседи вече са улеснени в своите планове за унищожаване на предците ни.

Въпреки усилията това се оказва трудна задача. Римляните ценят силата и мъжеството, а дедите ни са били точно такива хора. Тези им качества им позволяват да станат както военоначалници с висок чин, така и дори императори. Предците ни достигнали до трона, нерядко са давали привилегии на своите роднини. 

Константин Велики финансира строежите на Плиска и Преслав. Юстиниан Велики позволява на дедите ни да имат своя самостоятелна църква, която водещият българи Виталиан защитава ревностно. Силата на дедите ни в римското общество трае до 610-та година, когато имащият тракийски произход император Фока е свален от власт чрез преврат.

Започва се интензивен процес на асимилация на дедите ни. Част от тях биват депортирани за Мала Азия, това са бъдещите богомили, а тези, които живеят на свобода на север от Дунава биват настройвани един срещу друг. В края на VII век, положението вече е застрашително, но благодарение на далновидността на властващият на север от Дунава и Черноморските степи княз Аспарух, бедствието е предотвратено.

Сключил съюз с многобройните си роднини гетите, наречени още славени, Аспарух прогонва римляните от земите ни. Държавата ни се увеличава не само по територия, но и по отношение на населението, точно това я прави силна. Трябва да уточня и това, че победата на княз Аспарух идва и благодарение на това, че конницата на имперската армия е предимно от траки, които минават на страната на своите роднини. Лишен от елитната си войска, Константин IV е принуден да избяга.

Разбира се неговите летописци представят фактите различно. Теофан действително обвинява конниците от имперската войска за поражението на Константин IV, но и дума не отваря, че тези конници са от един произход с хората на княз Аспарух, които той определя като нашественици. Това е нагла лъжа, южните ни съседи обаче знаят, че лъжите са бавнодействаща, но ефикасна отрова.

Лъжа след лъжа, предците ни биват представени като пришъци в собствената си земя, а самите римляни/ византийци биват амбицирани да изгонят, или поне покорят дедите ни. През XI век това се случва, благодарение на интригите си и наемането на чужденци, Рим/ Византия успява отново да наложи властта си.

Накрая трябва да се обясни защо освен траки, мизи, пеони, мирмидони, дедите са наричани също скити и хуни. Докато мизите, мирмидоните и др. са стари балканци, то за скитите се налага заблудата, че са сроден на монголците народ.

По-късно учените се отмятат от виждането си и определят скитите за тюрки. Тъй като нито скитските богове, нито скитските глоси и лични имена са обясними на тюркски, учените решават този път да дадат ирански корени на живеещите по време на Атничността в Добруджа и Черноморските степи скити.

Укриват се свидетелствата на стари автори, че скитите са тракийски народ. Все пак, още преди повече от 7000 години, земите на север и юг от Дунава биват обитавани от хора делящи един произход. Това разбира се казионните учени премълчават.

Те мълчат и за общите погребални обреди, общите богове, близката материална култура на траки и скитии. Премълчано е и това, че хуни е название на царските скити – тези, които доминират над останалите свои роднини в Източна Европа. Ето поради това няма поява на нова материална култура в Черноморските степи в периода II-IV век. Как да има след като хората са същите!

Заблуди бяха наложени и поради това, че не бе обяснен произхода на името славяни, или по-точно славени, което най-рано е ползвано единствено и само за гетите. Никой не разсясни както подобава, че предците на поляци, чехи, руснаци и др. са носили името венети, венеди, венди. Това е причината Клавдий Птолемей да нарече залива на Гданск Венетски залив, това е причината дори и днес финландците да наричат руснаците венелайнен – венетски народ. Никой не разясни, че поради своята популярност, името на гетите-славени е прието и от говорещите сродни езици венети.

Когато европейските народи съчиняваха историята си, българите бяха подложени на геноцид от управляващите Османската Империя. Дедите ни са милеели за истината и родолюбци като Отец Паисий, Поп Йовчо от Трявна, Отец Спиридон Габровски и др. свързват дедите ни със старите балканци кимериите, с даките на цар Декебал, със събитията от Троянската Война, но чужденците не са искали да допуснат възраждането на силна България и позволяват налагането на лъжи за историята и произхода ни.

Никой не е забравял, че дедите ни победиха Римската Империя. Никой не е забравял страхът на франките от бойците на княз Омуртаг. Никой не е забравял поражението на кръстоносците и отрязаната глава на Балдуин Фландърски. Никой не забравя оставилия костите си на Балканите граф дьо Ной, нали поради това осакатяващият България Ньойски договор е подписан в стаята, в която е окачен портрета на дошлия да граби наши земи “благородник”.

Хубаво е и ние да не забравяме миналото си, не само, за да не го повторим, но и да ползваме подвизите на дедите си за пример, който трябва да се следва. Името българин трябва не само да се носи с гордост, но и да се заслужи с достойно поведение и достойни дела.148 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Когато започнахме да те следиме и да ти дишаме във вратът, ние бяхме твои врагове, но сега сме готови да те пазиме. Евала бате, Евала!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мисля, че сме били врагове. Може да е имало несъгласие във вижданията ни, но за вражда не може да се говори.

   Изтриване
  2. До анонимен 4 ноември 2018 г., 15:28 ч.

   Ако сме били врагове, в това няма нищо чудно понеже е било нещо типично за траките, които с удоволствие са воювали помежду си. Но ако искаме да наложим името си, трябва да напишем лозунга над народното събрание на телата си, за да унищожим тази древна тракийска слабост, която ни погубва!!!
   Евала!!!

   Изтриване
  3. Човече, няма хора на тази земя, които с удоволствие воюват, още повече с роднините си. Това става само по принуда/а това не е удоволствие/ в борбата за оцеляване и жизнени ресурси. Става въпрос за средностатистическият човек, а не за отделни садомазохисти, чието влияние върху историческите процеси клони към нула.

   Изтриване
  4. До Анонимен4 ноември 2018 г., 19:07 ч.

   Няма тракийска слабост, Богомил го е обяснил доста добре. При всички народи има братоубийствени конфликти. Гърците са се клали здраво, войните между Атина и Спарта са добре известни. Рим също познава гражданските войни, както тези от времето на Корнелий Сула, така и тези от времето на Гай Юлий Цезар и Октавиан Август. За германите е било въпрос на чест да опустошат земите на съседите си. Келтските племена също са имали вражди...та за тракийска слабост не може изобщо да се говори.

   Изтриване
  5. Прави впечатление нагаждачеството и интригантството на гърците в тоя исторически преглед. И днес е видна ролята на Вселенската църква в лицето на Вартоломей. Изглежда това е характерен белег на нашите южни съседи.

   Изтриване
  6. Всеки се бори според характера си - ние очи в очи с врага, а други с интриги и отрова.

   Изтриване
 3. Здравей, отлична статия! Можеш ли да уточниш нещо - "Никой не е забравял поражението на кръстоносците и отрязаната глава на Балдуин Фландърски. "

  Император Балдуин I Фландърски е отведен в столицата Търново, където е затворен в една от кулите на крепостта Царевец. По-късно е ослепен и вероятно хвърлен през стените на крепостта. Калоян изпраща до папа Инокентий III съобщение, че Балдуин е умрял, докато е в плен, без да уточнява каква точно е причината за смъртта му.

  Кое е точното?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа Петър Богдан, уповавайки се на сведения на Никита Хониат, предава, че Балдуин е обезглавен по заповед на цар Калоян. В случай, че това е важно за Вас, мога да погледна в архива си.

   Изтриване
  2. Давай това за главата на Балдуин, че ми писна да споря с едни многознайковци. Ако може да е с линк цена нямаш!

   Изтриване
  3. Eто

   В лято Христово 1207-о българският цар Йоан проявил своята жестокост. Той убил с позорна и нечувана смърт император Балдуин, след [като го държал] в плен една година и четири месеца. [574] Той заповядал да му отсекат ръцете и краката и да го хвърлят от планината в пропастта, гдето след тридневни мъки нещастният, но предостоен владетел издъхнал. Главата му после била отсечена и черепът бил обкован със злато и послужил за чаша на българския цар Йоан. Така съобщава Никита, който бил съвременник на събитието. [575]

   http://www.promacedonia.org/bk2/bk_5e.htm


   Цвета Савова дава тази информация

   „Самият император Балдуин бил пленен от тях и докаран в окови при царя на българите Йоан. Неговата глава, както казват, подир убиването му, служела на варварина за чаша, след като била очистена цялата й вътрешност и наоколо била покрита с украса.“ (ГИБИ, т. VIII, с. 154)

   Проверете в ГИБИ, мисля, че въпросния том го има в интернет.

   Изтриване
  4. Аз съм чел за Балдуин Фландърски други неща, а те се отклоняват много от известните истории. Значи има един летопис, в който се казва, че преди Балдуин да го хвърлят в Янтра, постъпили с него като с жена. Сега, за мен де, изводът е само един, но тия действия не са типични за българите изобщо. срещат се в турските зандани, но в Търново тогава турци не е имало изобщо. Нещо по въпроса знаете ли, дали има някаква частица истина?


   Мирослав

   Изтриване
  5. В интерес на истината аз също съм чувал за тази история, но не мога да си спомня в кое четиво. Нямам представа дали тази версия за кончината на Балдуин съдържа някаква истина. Вярно е, че няма сведения българите да унижават по такъв начин пленниците си, но има и друго - палачите и тъмничарите в Средновековна България, понякога не са били българи, а хора принадлежащи към друга народност.

   Изводите ги оставям на Вас.

   Изтриване
 4. Абе не мога да кажа дали тоз постинг съдържа само истина, трябва да проверя това-онова преди да се произнеса окончателно, но във всеки случай материала е поднесен увлекателно. Владимир

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Владимире, винаги проверявай написаното от мен! Така, като се увериш сам, че нещо е вярно, вече никой няма да успее да те заблуди.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. По логиката за думите "жито, ръж..." би следвало хората, които са научили от нас земеделието да ползват подобни думи. Което те не правят. Следователно хипотезата не е правилна?

  Иначе добро - благодарности! Преди два дена обсъждах с колеги Гърци и ми се искаше да мога на Английски да им пратя нещо темата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо да не е правилна хипотезата? Има и други примери. Развитието на металургията при траките започва с топенето на мед/мет/. Но това е коренът на думата метал, която днес е интернационална. Явно има много други фактори. Например в унгарския език много думи от земеделието и животноводството са български, защото династията Арпад и цялата военно-племенна аристокрация по време на заселването на маджарите в днешните им земи са български! Българите са цивилизовали маджарите! В същото време други подобни думи не са български. Взаимодействието е сложен процес и не може лесно да се отхвърли подобна хипотеза. Все пак са минали хиляди години, а езикът е нещо живо и променящо се.

   Изтриване
  2. До evZENy4 ноември 2018 г., 20:43 ч.

   Богомил отново дава хубав пример, но аз държа да уточня за названията на културните растения. Ясно е, че както житото, така също ръжта, просото и др. са отглеждани първо на Балканите. Днес обаче жито, ръж и просо се сее и в Полша, като думите са почти идентични на българските. Това разбира се се дължи на родството с дедите поляците, които са разбирали речта на дедите ни прекрасно.

   Ако разгледаме германските езици ще видим, че на нашите 1)брица (бяла пшеница), 2)ръж, 3)овес, 4)зърно, съотвестват 1)*barizeins/barley (Engl.), 2)rogge (Ned.), 3)oats (Engl), 4), graan (Ned.).

   Нека обърнем поглед към старолатинския, там 1)triticum, 2)pistum, 3)avena, отговарят на бъгарските думи трици, пшеница, овес.

   Понеже вярвам на Ариан за това, че тракиецът Дионис е цивилизовал Индия, сравних и нашите думи жито, пшеница, овес със санскр. sitiya, pistam, avasam...и поне за мен съотвествията са точни.

   Предците ни са разпространявали земеделието в продължение на хиляди години, като отивайки в нови територии и смесвайки се с други хора, са променяли и езика си. Не можем да очакваме, че всички принадлежащи на дедите ни думи за културни растения ще се запазят непроменени при предаването им на други хора.

   Изтриване
  3. Гн. Серафимов
   и аз щях да ви зачеквам на тая тема.Знам че имахте статия където обяснявахте това.Но признайте...един обикновен българин или европеец,веднага ще скокне и ще каже,че лъжете и преувеличавате.
   Трябваше да направите линк/препратка към статията където обяснявате това ваше твърдение.
   Не е задължително при всяка статия да обяснявате защо,как,къде и какво.А просто добавяйте линк към вече публикувана ваша статия на темата.Понеже твърденията ви звучат смешно,но коаго представите по-горното обяснение например,...нещата вече не стоят съвсем така.

   Същото е и с твърдението ви за най-старото изработено колело.Споменавате този факт не веднъж.Но реално трябваше да ви питам в коментарите за да изясните по-точно за какво става дума.
   Приемете го като градивна критика.

   До evZENy 4 ноември 2018 г., 20:43 ч.
   отдавна мисля да направя аудио наррация на някой от статийте ....дай боже да се реша да ги направя.Че в момента, тази теза се върти малко само из българи.А ние сме заинтересовани тя да е вярна.Но в името на истината е редно да я представим пред останалите европейци,или поне пред нашите приятели от другите страни.

   Изтриване
  4. Г-н Невенов, знаете, че в миналото давах доста линкове. Напоследък има някакви проблеми с Блогър, работите, в които има доста линкове са трудни за публикуване, а каква е причината мога само да гадая. Възнамерявам да си направя нов блог и там се надявам тези проблеми да бъдат избегнати.

   Изтриване
 6. Написано е повече от добре.Имам само въпросче-скъпи ни авторе,сигурен съм,че знаете много повече от това,което разказвате.Призовавам Ви към максималната възможна откровеност,не ми се умира с отворени очи...Ако чакам на учените да кажат и твърдо защитят всичко,което са научили-трябва да си сляп,за да не видиш това,което е под носа ти-ще чакам до второ пришествие,а толкова време няма...
  Добрев,обикновен българин

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Добрев, не мисля, че е разумно да се дават прекалено много сведения наведнъж. Има неща, които са толкова разтърсващи, че дори и хора, които ме познават биха се осъмнили, какво остава за скептиците. Давайки такава информация, аз ще навредя повече отколкото ще помогна.

   Дори и за работите си, които представям тук съм затруднен защото трябва да съкращавам. Обичайно материалите ми са около 10 страници, но това е прекалено много и не налага да режа. Няма как иначе, трябва да се дават малки хапки...

   Изтриване
 7. Страхотна статия!
  Признавам, това за Ньойския мирен договор ме скърши тотално. Спирам дотук, че следват само нецензурни думи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма случайни неща г-н Дойчев, наистина няма. Тъжното е, че без дедите ни, Франция никога нямаше да се появи. Царските скити - тракийските роднини познати още като хуни, не само сложиха край на Рим през 476 година, но и дадоха организация на франките.

   Ако Княз Тервел не бе спрял арабите край Константинопол, никой нямаше да е чувал за Карел Мартел, а на мястото на Нотр Дам щеше да има висока джамия. В началото на 8 век франките не разполагат с достатъчно войска да се бият с арабите на два фронта. Без намесата на българите, франките нямат шанс да оцелеят, уви получава се така - Храни куче да те лае...или по-точно - Храни куче да те хапе...

   Изтриване
  2. Жофроа дьо Вилардуен, който е участник в събитиятa е изброил всички благородници, които загиват по време на боевете :
   граф Луи дьо Блоа, епископ Петер от Витлеем, Стефан дьо Перш, Рено дьо Монтмирел, Матей дьо Валинкур, Робер дьо Ронсоа, Жан дьо Фрез, Валтер дьо Нйойи, Фери дьо Йеррес, Жан дьо Йеррес, Юстас дьо Юмонт, Жан дьо Юмонт, Болдуин дьо Нйойи ... есенцията на младата Латинска империя ,която обаче е агресивна, и Калоян се справя перфектно. Естествено е,че това се помни векове и Франция никога няма да го забрави Да са нападали французи или други латинци България след Калоян ?
   Има и друга версия за Балдуин, че му е откупена свободата от близките му, завърнал се в страната си и с друга самоличност е умрял там,а за да не се разчува е писано на папата(а може и негова идея), че е умрял в плен

   Изтриване
  3. Съмнявам се, в автентичността на тази версия. Балдуин е извършил прекалено много престъпления, за да бъде пуснат от Калоян, който от друга страна е известен със своята безкомпромисност относно вредителите на България.

   Папата си е имал свои агенти навсякъде, просто няма как важен човек като Балдуин да се завърне и това да не бъде забелязано, а и отбелязано. Все пак той не е кой да е, става дума за императора на Латинската Империя.

   Изтриване
 8. характерна за украинците прическа:

  https://kak2z.ru/my_img/img/2017/03/25/7b78a.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, зная я, имам доста приятели в Украйна. Украинците са потомци на скитите, които са познати и като хуни.

   Изтриване
  2. Към Борката5 ноември 2018 г., 10:48 ч.
   Уважаеми, прочетете за прическата "бян фа" на манджурите, покорителите на Китай. Но това е прическа на всички конни народностти от Азия, те са и монголоидни.
   При "козарите"-хазарите е перчем. От кога съществува народност "украинци". Решихте въпроса с народностния състав на България, та стигнахте и до никога не съществувалото наименование Украйна. Все още е неубедително приемането, че протобългарите са траки или славяни. Траките не са славяни. Мисля, че опитите да се приеме единно народностно население на България по-скоро ще я разединят, отколкото обединят.

   Изтриване
  3. Началото на нашите начала са племената СИНД и ИМЕН.Племе синти-потвърдено,наименование на Стара планина Имен-потвърдено.Пренесено име на планини Хималая-потвърдено.Родов знак Дуло у траки-потвърдено,у индуси и монголци-потвърдено. Символи канатица,свастика,Ин-Ян,разнесени по цялата планета-потвърдено.Моля Ви,четете,вече е публична тайна това,което питате.Славяните са от около началото на новата ера,преди това са имали други имена.
   Ще пиша и отговарям по-рядко,имам сериозен ангажимент,като го завърша,се очертава друг,после и друг,за радост на всички ни ще бъде това.Не става бързо обаче:)

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  4. До Анонимен5 ноември 2018 г., 17:18 ч.

   Въпросната прическа е наречена Тезеида, по името на пеласга Тезей. Плутарх уточнява, че тя се среща и при траките абанти и мизи. Същата е и прическата на трако-троянеца Хектор, определега група от крито-минойците, позната е и в Египет.

   Изтриване
  5. Да, значи това не е единствено срещано при траките. Не може да се смята за белег на етническа принадлежност.

   Изтриване
  6. Може разбира се, стига да се комбинира и с други белези. Римляните, гърците, келтите, германите, а и балтийските народи не познават тази особена прическа. Как тогава тя да не се явява етнически белег в Европа?

   Прочее, пеласгите, абантите и мизите са хора от един и същ произход.

   Изтриване
 9. Приеми моите най-сърдечни поздрави, Спароток! Това е статията която трябва да достигне до всеки Българин, до всяко Българско дете! Пожелавам ти хубави и успешени дни!

  ОтговорИзтриване
 10. Така като го представяш ми се вижда логично и без противоречия, които срещам в книгите на нашите мили историци, но още не мога да асимилирам всичко. Трудно ми е въпреки вътрешният ми глас да казва, че ти си прав а тези от школата на Златарски не, май ще мине време докато се адаптирам към истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормално е, на мен също ми бе нужно време да приема всичко новооткрито. Старите знания може да са грешни, но са здраво запечатани в съзнанието, минава време преди да бъдат заместени с истинско познание.

   Изтриване
 11. От Васил Николов

  Здравейте, станах свидетел на дискусията, която водите във фейсбук, в група Древни Цивилизации. Останах дълбоко разочарован от държанието на Георги Минев, Калоян Чобанов, Георги Тодоров, Мирослав Димитров и съименника ми Васил Василев. Това ли е новото поколение български историци? Но те са без елементарна култура, направо грозна картина, отблъскващо, просташко поведение и те ще ми образоват децата! Пази Боже!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Николов! Не познавам никого от въпросните хора, но май Васил Василев отдавна е минал студентските години, а Росен Кочев просто няма как да е образован човек, личи си по държанието.

   За Георги Тодоров зная, че е от Шуменския университет, посредствено момче, което според мен търси благоволението на определени учени. Жалко е, че го прави по доста некултурен начин, но може просто да са му такива подробностите.

   Не зная кой и какъв е Георги Минев, може да е фалшив профил на трол.

   В коментарите на Калоян Чобанов и Мирослав Димитров не съм видял нищо нередно. Въпросите, които задават са смислени. Ако са казали нещо некултурно, то аз не съм го забелязал, доста коментари се събраха в тази група.

   Изтриване
  2. От Васил Николов

   Но тези хора показват инфантилно държание, кой ги е приел в университета! Сега май куцо, кьораво и сакато влиза и излиза с диплома за висше образование?

   Изтриване
  3. Мисля, че г-н Калоян Чобанов е дипломиран, а и той показва доста добри познания.

   Мирослав Димитров също показва добро ниво. Васил Василев знае много, но бяга по фланга, а това показва, че добре осъзнава, че не е прав.

   Друго е положението с Георги Тодоров, той все още учи ако не се лъжа. Защо му отнема толкова време да завърши не мога да Ви кажа, макар държанието му да дава определени индикации...

   Изтриване
  4. Пак има съмнения за невярна информация. Защо в невидимите за читателите списъци с участниците в групата Древни цивилизации няма член с името Васил Николов? Тук администраторът сами ли се представя за друга личност и това практика ли е? Мога да запитам същото и пред аудиторията на Древни цивилизации, какво мислите по този въпрос г-н Серафимов?

   Изтриване
  5. Не познавам лично никого от въпросната група, същото важи и за повечето коментиращи тук. В такъм случай не виждам как мога да дам обяснение...

   Изтриване
 12. И все пак точна година (или десетилетие) за възникване на българска държава или сбор от племена не е посочена. А в днешно време това е особено важно, точно за да успеем да убедим който и да е скептик или казионен историк в истината. Калоян Георгиев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имате право, за абсолютна точност няма как да се говори. Битката при Онгъла се е състояла в периода 678-680-та година, а за държава България споменава Константин Апамейски през 681-ва.

   Прочее, казионните историци не подлежат на убеждаване. Преди време един читател сподели мисъл на Ъптън Синклер, която гласи - "Няма как да обясниш на някого нещо, ако заплатата му зависи от това да не го осъзнава".

   Изтриване
  2. По-точно и изчерпателно не би могло и да се каже!

   Неотдавна гледах по БНТ участие на казионни величия в предаване за царуването на Борил. Чистосърдечно ви казвам, че физиономиите им изразяваха вътрешното съдържание на тези индивиди по съвсем непривлекатален начин. Вероятно съществува някаква закономерност във всичко това...
   Орфей

   Изтриване
  3. Нека да добавя нещо за името Борил. То е древно, документирано е на надпис от Серес под формата Βουρειλας.

   Изтриване
 13. ирена янчева5 ноември 2018 г., 20:59

  Искрени поздравления, Павеле ! Тази статия се нарежда сред твоите най-добри създадени досега материали ! Подкрепям напълно !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Ирена! Навярно си спомняш молбата на господина, беше на първия ред и ме призова да представя накратко виждането си за етногенезиса на народа ни.

   Изтриване
 14. ирена янчева5 ноември 2018 г., 23:42

  Да, така беше ! Благодаря много !

  ОтговорИзтриване
 15. На първо място глеми поздравления за работата Ви и усулията Ви да разкриете историята ни. Големи поздравления за показването на голямата неприязън на Западния свят към нас, което се дължи не само на победата над "кръстоносците", но и на разпространението на богомилското учение.
  И малко критика:
  1. По отношение на "гърците" - помислете върху изказаното вече предположение, че техните предци всъщност са едно от еврейските племена. Има доста интересни доказателства в тази връзка. Не, че това ще промени съществено нашата история, но може да покаже защо общоприетото християнство (не българското) се е доближило до юдаизма.
  2. Според мен голяма роля върху хода на българската история оказва християнството - от приемането му от нашите деди още през I век от апостолите, през официализирането му от Константин Велики (типичен представител на местното Балканско население), до опитите на Юстиниан Велики (друг типичен нашенец) да балансира между различните течения и не на последно място до промяната, която извършват в българските земи Михаил-Борис и Симеон. Всичко това остава някак встрани от погледа на историците, мнозинството, от които продължават да гледат на българите до Михаил-Борис като езичници, а друге малцина се опитват да обяснят, че всъщност няма покръстване, а приемане на Константинополския обичай, без да навлизат в детайли защо точно по времето на прочутата "битка" при Онгъла има Вселенски събор, защо точно след "покръстването" отново има Вселенски събори и защо след това "покръстване" тази практика на Вселенските събори окончателно приключва, а същевремнно започва и "малката схизма", за да се стигне и до "голамата" 1054 г.
  3. И на последно място е хубаво да се изясни понятието "словени" въведено и използвано от Симеон и съвременниците му и има ли изобщо нещо общо с племето "склавини" споменавано тук-таме прид това в изворите и изведнъж добило изключителна популярност след падането на България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Започвам с трета точка. Неправилно е да се говори за склавини, правилната транслитерация е славени. Все пак представяйки гръцките извори ние говорим за българи, а не за вургари или вулгари.Що се касае до ранноредновековна България, словени и славени е едно и също, тъй както рабъ и робъ са едно и също.

   Относно християнството не мога да се съглася. То с нищо не е допринесло за упадъка на държавата ни. Все пак при християнина Симеон Велики България става духовен водач на Киевска Рус, Сърбия и др. При християнина Иван Асен II България е на три морета.

   Относно гърците, да сред тях е имало семити, Георги Раковски упоменава това съвсем ясно, но това не означава, че всички гърци са семити.

   Изтриване
  2. Здравейте,

   Благодаря за отговорите, но съм озадачен:

   По третия въпрос - възможно ли е да посочите извор от времето на цар Симеон Велики, в който едновременно се говори за словени и славени и най-вече да е ясно, че се има предвид едно и също.

   По втория въпрос - останал съм неразбран - не твърдя, че християнството е допринелсо за упадъка на държавата ни, а че разпространението на "българската" ерес също може би е спомогнало за лошия образ на българите на Запада наред с разгрома на кръстоносците. Изобщо историята на ранното християнство на Балканите и последвалото му утвърждаване като държавна религия на ИРИ, а впоследствие и на България, може да даде отговори на някои тъмни моменти от нашата история и отношенията ИРИ - България. В тази връзка е интересно да се посочи и пълния цитат на Константин от Апамея по време на Шестия Вселенски събор и да се помисли дали 680-681 не е била поредната религиозна война на Балканите: "Константин ме наричат и съм презвитер на светата Божия църква в Апамея от втора провинция Сирия, ръкоположен от Авраам, епископ на Артеуса. Дойдох на вашият свят Събор за да ви съобщя, че ако аз бях изслушан, то ние нямаше да претърпим това, което претърпяхме през тази година, т.е. това, което претърпяхме във войната с България. Още отначало исках да вляза на събора и да моля да бъде сключен мир, да бъде предложено някакво примирително решение, и да не се порицават нито тези, нито другите, т.е. нито проповядващите една воля, нито проповядващите две воли. Аз се отправих при патриций Теодор, военният началник и го молих да съобщи за мен на събора, за да се извърши мир и любов, защото Бог най-много обича мира и любовта. А сега, ако заповядате, ще напиша по сирийски за вярата, която ми даде Бог, за да бъде преведено на гръцки."

   Относно гърците - това е само хипотеза, както посочих, но лично според мен има доста хляб в нея и би обяснила доста от характера и поведението им в историята, без да твърдя, че е достоверна.

   Изтриване
  3. Защо трябва да има извор, в който "едновременно се говори за словени и славени и най-вече да е ясно, че се има предвид едно и също"?

   С кирилица през 10 век, български автори са писали: словѣне, книгы словѣнскые, словѣнскыѧ боукарѧ, ѧзыкъ словѣньскь, словѣнскы рѣчь.

   По-ранните гръцки автори обаче пишат Σκλαυινῶν ἄρχοντας, т.е. те са документирали по-старата форма, а и продължават да се придържат към нея, докато ние ползваме новия вариант - словене.

   По принцип гърците запазват и стария вариант на нашата дума закон - *закань, като това проличава от заемката ζάκανον.

   Споменавал съм го стотици пъти, но пак ще го спомена защото е важно. Старите славени са гетите, а новото име на мизите е българи, преди пълната консолидация, са се ползвали и двете имена, но в последствие се налага името българи.

   Същото става и със англо-саксите. Това са два отделни народа, които обаче са близко родствени. С течение на времето името на англите се налага, появава се държавата Англия. Това не означава, че саските са изчезнали, нито означава, че част от днешните англичани не са потомци на саксите.

   При нас е по-объркващо защото името славени при нас е изпаднало, но се е наложило като колективно над всички хора говорещи сродни езици и понеже руснаците са най-големия народ от славянската езикова група, много често се прави отъждествяване на руснаци със славяни и се смята, че само те са славяни, а това е пълна глупост.

   Изтриване
 16. Формирането на българския народ, както и на повечето от съвремените европейски народи става през ранното средновековие.Да се говори, че българите сме народ от каменната ера е меко казано безразсъдно(абсурд).Също толкова абсурдно е да се твърди, че българите сме траките или скитите.Всички източноевропейски народни имат същото право като нас да считат себе си за потомци на скити и траки.
  Да се говори за гетите или трибалите като за нещо различно от мизите е доста глупаво твърдение, имайки предвид, че много от старите автори определят тези племана за мизи.Днес обаче сме свидетели на безумни твърдения, че всичко открито на север от Стара Планина е дело на гетите и трибалите, но не и на мизите(българте).
  Всичко което ни учат "историците" за историята е, че няма да научим историята!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Формирането на различни народи започва в различни епохи и трае различно време.

   Никъде не твърдя, че ние сме вече оформен народ през Каменната ера, четете по внимателно! Ето какво написах: "През Каменната епоха започва сливането на различните етнически групи, които съставят нашия народ."

   Мисля, че можете да направите разлика между започването на един процес и неговото завършване.


   Изтриване
 17. ==И все пак точна година (или десетилетие) за възникване на българска държава или сбор от племена не е посочена. А в днешно време това е особено важно, точно за да успеем да убедим който и да е скептик или казионен историк в истината. Калоян Георгиев===
  Ми ето тук

  ===https://www.youtube.com/watch?v=yd7vm7P8n94==

  Като започнеш от Константин , тя римската империя всъщност е с български владетели до 650-тата . Изгледайте го и вижте как от около 650-рта година скачат на 1100- ната .
  Вижте изображението на Богородица и Исус ?
  Бях останала с впечатлението че при Константин църквата се "гърчее" , ама май има нещо не така??
  За какво му е на Константин да изографисва по този начин Исус и Богородица , с равнораменния кръст?
  Какво излиза Ромейската империя все води войни да завземе и даките и така наречените Балкани , накрая идва Константин от Ниш от Трибалите и премахва междуособиците и застава начело на "Бизантия" и построява Цариград и така чак до 1100-ната година??? .Къде са елините по това време и името им няма ???1000 години ??? Та кой беше изчезнал???

  ОтговорИзтриване
 18. Вярно ли че от "ония дни" като идва Макрон , Баце му рекъл нещо от сорта , "Ей там е Крим а ей там е Цариград , а той измърморил , ""амиии тук е центъра на света??".
  Кръстовището на култури??

  ОтговорИзтриване
 19. Уважаеми анонимен 6 ноември 2018г. 10:51 ч.


  Благодаря Ви за интересния коментар! Предполагам, че сте срещали максимата: „Преди да излекуваш тялото, излекувай душата“.

  Започвам с първа точка. Много вероятно е да сте прав, че истинските гърци – данайците са роднини на евреите от Дановото племе, което вече не е упоменато всред 12-те еврейски племена в Откровението. Те си приличат по самовезвеличаването си между останалите народи, които считат за свои слуги, длъжни между другото да погасяват собствените им финансови задължения. „Общоприетото“ християнство е смесено с юдаизъм с цел да бъде лишено от автентичната си сила!

  Точка втора. Неоправдано е самородното християнство да наричате „българско“ поради това, че това учение не държи сметка за националност. Възможно е в самото начало да е било така, но с времето се появяват отклонения в друга посока. Покръстването от Михаил-Борис е вкарването му в коловоза на византийския коктейл на „православието“, най-вероятно по политически причини, но по-късно пък се манифестира ереста на богомилите. Не трябва да се шокирате от това определение, ако познавате тяхното верую. По времето на Самуил, който доказано е техен симпатизант се случват трагични събития и България за два века изчезва от картата на Европа. Малко преди падането под турско робство тяхното съществуване в съчетание с други обстоятелства довежда до трагичния край.

  По точка трета вече имате компетентен отговор. Бих добавил само, че „склавини“ нарича папа Александър католици от Балканите, които искат служенията да се извършват на разбираем за тях език. Пежоративният смисъл вложен в това определение мисля, че е под влияние на отношението към наследниците на богомилите, разпространили се из Европа.

  С една дума – ще може ли да бъде излекувано тялото, без душата да възвърне състоянието си от времето на апостолите???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. След като сте такъв експерт в юдеизма, ще поясните ли в какво точно се манифестират юдейските елементи в християнската религия...

   Изтриване
 20. Здравейте. Отвреме навреме наминавам тъдява. Бихте ли направил един списък с народите и племената, произлезли или смесили се с траките. Въз основа на публикациите в блога ви. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте! Във времето, в което римляните и гърците употребяват името траки за дедите ни, народът ни вече е оформен. Ясно е, че в дълбока древност у нас са се смесили пет големи групи, като едната от тях е успяла да наложи своя език над другите. Как обаче са се наричали тези пет групи, едва ли някога ще разберем.

   Иначе има сведения за смесване на келти, скити, сармати с траки в различни периоди от време. Скитите и сарматите обаче произлизат от траките, а като имаме предвид, че келтската Халщатска култура е създадена от траки, то излиза, че поне част от келтите носят същите гени както и траките, т.е. смесват се различни групи на една и съща общност. Това обяснява един феномен - сравнително хомогенното разпределение на петте основни хаплогрупи в България.

   Ако скитите и сарматите, а даже и келтите бяха напълно чужди хора, то населението на Добруджа щеше да се различава съществено от това на Родопите. Реалността показва, че това не е така.

   Изтриване
  2. Би било добре ако подготвите един по-голям текст тук под формата на обобщение. С 1,2,3 и т.н. Казвам го като читател. Преди доста месеци се хванах да чета блога отзад напред. Спомням си, че имаше статии за траки в Индия, Египет, Финикия и дори Скандинавия.В един момент съвсем изтървах нишката на цялостната конструкция. Затова едно обобщение ще е улесняващо.
   П.П. Пиша през телефон и не знам къде ще излезе отговорът ми, за което се извинявам. Мнението ми е продължение на молбата за списъка с народите и племената, произлезли или смесили се с траките.

   Изтриване
  3. Отговорът Ви е на точното място. Това, което искате обаче е трудно. Казвам трудно защото, за да се разбере добре и напълно влиянието на дедите ни над келтите, са нужни няколко работи. Пресметнете колко ще е нужно, за да се упоменат всички зони на влияние на старите балканци и историята на народите повлияни от тях.

   Трудно е в една работа да бъде обяснено всичко не само поради това, че информацията е много, но и поради това, че в съзнанието на повечето от нас все още за заложени старите шаблони. Имам предвид - старите вярвания за произхода на народа ни, за ролята на римляни и гърци и т.н.

   Нещата трябва да се обясняват бавно, търпеливо, информацията не бива да е много защото вместо да даде пояснения по даден въпрос, може да доведе до още по-голямо объркване.

   Изтриване
 21. Уважаеми Г-н Серафимов,

  Нямам претенции да съм „експерт в юдАизма“, но ще се опитам да напиша нещо.

  Паленето на свещи отсъства от Евангелието. Нашите казват: „Палете само църковната свещ!“ Ясно е, че тя символизира принасянето на жертви в юдейския храм.

  Одеждите на нашите свещенослужители подобно на юдейските покриват главата, когато се молят. Апостол Павел казва, че всеки мъж, който се моли с покрита глава, засрамва главата си.

  Напоследък нашите вместо църква, употребяват думата „храм“. В Новия Завет тази дума губи предишното си значение, а апостол Павел казва, че тялото на християнина е ХРАМ на Святия Дух.

  Юдеите наричат свещениците си почтително „рабби“(учителю). Нашите подобно ги наричат „отче“, а Исус казва: „Никого не наричайте „отче“, защото Един е вашият Отец Небесният, а вие всички сте братя“.

  Разбира се, много по-голяма мерзост е поклонението пред изобразени и изваяни образи и не на последно място обожествяването на Мария, която Исус дори не назовава „майко“, а „жено“. Първото е идолопоклонство, а второто обезсилва значението на Божия Син, като единствен ходатай за човеците пред Бога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за отговора!Съгласен съм с Вас за това, че много неща са изкривени и, че има отдалечаване от ранното християнство. Дали обаче това се дължи на влияние на хора опитващи се да направят смесване с юдаизма не мога да кажа. Възможно е причината да се дължи на чисто човешки фактори - жаланието на определен духовник да се почувства важен и да наложи неща, които той смята за правилни.

   Изтриване
 22. Уважаеми Г-н Серафимов,

  Във Второто послание към Тимотей (4:3,4) апостол Павел пише: „Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение... и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.“

  Предполагам Вие сте запознат с казаното, че този свят е предаден във властта на бога на лъжата. Така че ние с Вас сме решили да се конфронтираме с един и същ субект. И както Вие подканяте Вашите последователи: „Недейте сляпо да ми вярвате, а проверявайте казаното от мен“, това казвам и аз – моят извор е един единствен. Само това е пътят, за да се запали пламъкът на истината в сърцата на тези, които я търсят!


  ОтговорИзтриване
 23. Иванов от Пловдив
  Следвам съвета ви да проверявам и го правя, доколкото мога и знам къде да търся, но тази статия ми прилича на написана от човек, на който ‘звездите му говорят’! Нещо като Фон Деникен стил, само дето думите извънземни и пришълци от космоса са заменени с нашите предци! Ако трябва да се класифицира, ще е в графа фентъзи! Представят се артефакти с явна и огромна времева разлика от съответни събития, като достоверни доказателства, дават се примери от модерен език (от времева гледна точка) като доказателство за исторически събития и се представя, едва ли не, като основа на индо-европейския! Смешно! На египетските стели хората били с Бяла кожа, значи са траки - по-глупаво и смешно не може да е! И на всичкото отгоре казвате в коментар - Г-н Добрев, не мисля, че е разумно да се дават прекалено много сведения наведнъж. Има неща, които са толкова разтърсващи, че дори и хора, които ме познават биха се осъмнили....По-добре недейте, моля ви, това е достатъчно!
  Благодаря ви за загубеното време! Мислех, че сте по-сериозен!
  Но на другата среща, непременно ще дойда да ви задам публично някои въпроси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н Иванов от Пловдив,

   Не може да се каже, че „сте си загубили времето след като сте проверявали“ и не сте намерили нищо изобличително за Г-н Серафимов. По-скоро вършите това, като се опитвате да разтягате всякакъв вид локуми, без конкретни доказателства. Считаме за голяма привилегия Вашето обещание за присъствие на следващата среща, но моля – критика по същество и... без локуми!
   Правилно е: „на КОГОТО“ и „Усъмнили“.

   Изтриване
  2. Давам няколко линка към мои статии свързани с по-горната тема.
   Селищни могили - http://andorey.blog.bg/history/2012/03/09/selishtni-mogili.917385
   http://andorey.blog.bg/history/2012/03/12/selishtni-mogili-2.918921
   Индоевропейци и ранни етнически процеси - http://andorey.blog.bg/history/2012/03/12/selishtni-mogili-2.918921
   http://andorey.blog.bg/history/2012/03/26/indoevropeici.928525
   http://andorey.blog.bg/history/2018/11/08/.931054
   Езикът на (индо)европейците -
   http://andorey.blog.bg/history/2018/11/08/.955541
   И едно мое предаване по темата - https://www.youtube.com/watch?v=yulX70o82Iw&t=413s

   Изтриване
  3. Уважаеми, при търсенето „по последния линк не бяха открити съответстващи документи“. Внимавайте какво публикувате!

   Изтриване
  4. Индоевропейци - https://www.youtube.com/watch?v=yulX70o82Iw&t=

   Изтриване
  5. Благодаря ти Андрей! Интересно предаване!!!

   Изтриване
 24. да си жив и здрав Павле продължавай да будиш този заспал народ. За съжаление програмата на създателя на ЦРУ Алън Фостър Дълес за опростачване на младото поколение и сриването на всички човешки ценности е пуснала дълбоки корени.Особено нихилизма е станал завладяващ.Ти си днешният Паисий.И както по негово време някой са се гърчеели, сега пък уклона е към англосаксонците

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отново съм Иванов
   Опростачванете не идва от ЦРУ или КГБ, а от статии като горната и недопускането на коментари, които я опровергават и разобличават. Както виждате от горните коментари, не анонимността е проблемът, а недопускането на критика, която показва истината. Парадокс, но тези, които се борят за разкриването на истината на този сайт, всъщност я скриват! Приятно четене в Матрицата! И не забравяйте да проверявате, както го напавих аз - започнете с Йордан за Венетите, Птолемей и Плиний за Славяните (на картата в Скития, най-отгоре Suobeni/Suobenoi/Σουοβενοι book VI, 14)

   Изтриване
  2. Уважаеми г-н Иванов от Пловдив,

   В никакъв случай не мога да кажа, че сте трол от обичайните наемници. Но ако сте от по-скъпите, би трябвало по-успешно да го докажете, без да си служите с произволни клевети. Вашите два коментара, които все пак не останаха „недопуснати“, са си топъл въздух под налягане без никаква изобличителна стойност.
   Предлагам Ви да преустановите публикуването на други допуснати „недопускани“ коментари, като употребите времето си за една солидна подготовка във връзка със заканата Ви за едно сразяващо устно изложение на следващата среща в Пловдив.
   Ще Ви очакваме с нетърпение!

   Изтриване
  3. Един цитат така леко:
   Миролюбивият Бат-Боян не направил опит да изкара метежниците от Башту(Киев) със сила, тъй като си мислел, че ако е според волята на Тангра, то ще получи своето и без нито един изтрел. И действително, след две години Шамбат умрял, и Атилькэсе(Аспарух), не чувствайки достатъчно подръжка от сакланите и улчийците(славяните), предпочел да замине с част от своите бурджани и тюркмени в Кашан(днешна Молдавия).
   А това е - извънредно защитена местност, от три страни е заградена от реките Бурат(Прут), Сула(Дунав) и Аудан-су, а от четвъртата страна от - Улагските планини(Карпатите)... Атилькэсе изкарал тук - в качеството на бек на своите българи, местните улчийци(славяни) и улагци(власи) - няколко години в пълна безопасност. Само враждебните дейсвия против него на аварите и съюзните им румци(ромеи) го заставили да напусне тази област и да замине в Искандеровите(Александровите) планини(Балканите). Там той образувал свое царство, което нарекъл Бурджан - в памет на своето предишно владение. Неговите потомци, като писал сеид Якуб, приели от тамошните улчийци(славяни) християнството, а заедно с това - и улчийския език. А това станало в следствие на това, че поповете на улчийците проповядвали на своя език и защото бурджаните се заселили в домовете на улчийците. Само бурджанските кук-огузи, които не оставили живота в полето, съхранили своя тюркменски език..."

   Я сега една карта от него време,може лесно да се увеличи:

   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8#/media/File:Slav-7-8-obrez.png

   Да вземете да замените ульчийци с уличи например,както и да се сетите откъде идва името Добруджа...
   Какво толкова неясно има? Местните хм,славяни,също са наречени уличи,авторът не е ходил да пита всяко племе поотделно как се казва.Обаче картата е един път-ако славяните не са наследници на балканските траки,откъде толкова племена на едно място,от Литва ли дойдоха? Или си бяха там,даже и езика не са си сменяли твърде много
   от пра-индо-арийски времена? Сега можете да проверявате колкото ви душа иска.
   Най-интересно ще е да видя как точно опровергавате Серафимов,като имате време за губене-действайте,направете си блог,хващайте му статиите и ги почвайте една по една,колко му е,обещаваме да не се смеем... много...Тъкмо да научим истината от Вашите уста... само да не излезе после,че сте казали практически същото:):)

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  4. До Анонимен 7 ноември 2018 г., 15:28 ч.

   Опростачаването действително е страшна болест, зная, че не е утеха, но тази политика се провежда почти навсякъде. Когато хората изоставят традициите си, а и морала, идеалите си, те вече са смляна кайма, която може да се оформи както кукловодите поискат...

   Изтриване
  5. Нали кукловодите точно затова измислиха глобализма, джендър-идеологията и организираните мигрантски нашествия...

   Изтриване
  6. Μικρά Σκυθία, Scythia Minor иви До̀бруджа на старобългарски език До̀бротица (на румънски: Dobrogea; произнася се: Доброджя) Дори в края на XI век областта за кратко е наричана „Нова Англия“ (New England) заради норманите, заселили се тук на земи, дадени им от византийския василевс, при когото са били на служба
   Какво общо има името "с ульчийци /уличи",моля?

   Изтриване
  7. Уличи е име на славянско племе-вижте на посочената карта ,аналогично и разказвачът нарича така заварените от Аспарух местни жители.-ДЖ-като звук не е характерен за славянските езици,за разлика от други.
   Добруджа като име няма нищо общо с с произволно славянско наименование,би могло да бъде Добри дял-но не е,румънският език мисля,че в случая заема звука -дж- не през латински .Добротица като производна славянска дума съществително собствено име е от един маалко по-късен период, но: мисля,че остава твърде сериозен кандидат за името на областта.Днес също я наричаме така,а не Добротица например.Знам,че някой ще побеснее от такова тълкуване,аз също мъчно смилам доста тюркски имена и думи,ако мога да бъда оспорен,направете го,моля,ще го приема с радост и без лоши чувства.
   Нямам претенции за непогрешимост,знанието не гарантира щастие,нали?
   Добрев,обикновен българин,половин добруджанец впрочем:)

   Изтриване
  8. Венециански историк описва похода на султан Мехмед през 1475 г. „през пустинята, която се наричала Аброзит (Добруджа)...,значи до 15в не се е казвала Добруджа?

   Изтриване
  9. Това чул човекът-това написал:),не е без значение и кой му го е рзказвал:) Днес казваме софийско и шоплук,пловдивчани и филибарци...другото няма да го казвам:):):) Един арабин,примерно,какво би чул и написал:):)днес...като географски наименования...
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  10. Защо смятате,че звукът -дж звучи а ла "тюркски"? Може и наш да си е от древността. Като Добруджа звучи и Перуджа в Италия и не е тюркско име,изобщо италианския е пълен с дж-та.Като имаме предвид войните между Добротица с Генуа в периода 1373 -1387г ,мирният договор, който синът на вече починалия Добротица – Иванко подписва,и тн и тн е възможно името Добруджа да е "поиталианчено"

   Изтриване
  11. Добър опит,обаче горе си пише ясно за кук-огузите,езика им и занятието им.Ще прегледам прегласите в италиянски ,френски и английски,че ме мъчат едни съмнения за произхода на франки,лангобарди и алемани,както и англи и саксини-не е малко работа и си иска време.За Стефан Караджа е ясно,но обозе почившият генерал Добри Джуров отде извади тая фамилия...Че изскача един издигнат род Джуро,-а днес откъдето най-малко очаквам...
   Италианците само Добруджа ли кръстиха...Не успях да намеря старото значение на Балик-днес само риби излизат,а е имало и друго и съвсем не италианско по произход.Подчертавам дебело и ясно-българите не са и не са били турци,но турците прекрасно осъзнават каква част от дедите им имат български корен-за успокоение и на двата етноса.Което съвсем не пречи на една немалка част от нашия български род да говори и днес език от групата на тюркските.До 18 век казаците са говорели и двата езика,после единият става забранен и отпада.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  12. Това трябва да се прочете на всяка цена!
   http://paraatmajiwaatmavedaanta.blogspot.com/2017/01/iii.html

   То само звуковото съчетание -дж- да беше...Ред по ред четете,учените глави-някой,нещо?
   Мълчанието като знак на съгласие ли се приемаше?
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  13. Хора, проверявайте си изворите! Не може така произволно да пляскате всякакви щуротии и да ни ги сервирате за чиста монета. Измислиците на Нурутдинов вонят отдалеч за всеки с поне елементарна подготовка и дори и слабо развита логика. Без да съм фен на Ж. Войников, горещо препоръчвам 2те му разобличителни статии за този фалшификат. Аз също писах доста по въпроса около историята на "документа" и неговия "откривател" , но Живко го е направил по-добре от мен и с повече подробности, абе желязно. Потърсете ги и спрете да ручате жаби и да разпространявате вредоносни текстове, обслужващи съвсем други кръгове и интереси.

   Що се отнася до Доброджа, няма какво да се мисли, това е турцизираният вариант на името на Добротица. И не, българският език преди появата и влиянието на османлиите не познава звук ДЖ. ЖД, да, ДЗ, да ДЖ, не. Тва е положението. И Италия тук няма никва връзка.
   Дес

   Изтриване
  14. Деси, за жалост фалшификатите на Нутрудинов са добре популяризирани и ще нанасят още дълго време сериозни вреди. Раздели народа на групи и му гледай сеира...

   Изтриване
 25. Един филм за начинаещи в Новата медицина на д-р Хамер, все още официално отричана, досущ като Истинската История :), който завършва с думите "Научи, Разбери, Провери": https://youtu.be/Z57uBCcOdvI

  За българските субтитри се избира долу вдясно: "зъбното колелце", "subtitles", "Bulgarian".

  Поздрави и благодарности за всички Търсачи на Истината,
  Станимир.

  П.С. Г-н Серафимов, може би е добра идея да добавите в блога си и един бутон за дарения, за да посрещате по-лесно разходите си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Оценявам последното предложение на Станимир като отдавна желано и необходимо. Нека да не бъдем само консуматори!

   Изтриване
  2. До Станимир

   Благодаря ти за предложението! Когато направя нов блог и в този блог обединя сили с други хора, тогава вече можем да поставим бутон за дарения защото ще има взаимен контрол. Човек трябва да се пази от изкушенията, като е сам е трудно, има ли други, вече е леко.

   Поздрави!

   Изтриване

  3. Анонимен 8 ноември 2018 г., 9:26 ч.

   Не можете ли да разберете, че докато се криете, както да черните и манипулирате, никой сериозен човек няма да ви вземе на сериозно...

   Изтриване
  4. Станимире, благодаря за линка, обясняващ Новата медицина на д-р Хамер. Отричана, ама иначе ще пропаднат дебелите печалби от традиционалната!

   Изтриване
  5. Уважаеми Г-н Серафимов,

   Позволете ми да изкажа едно съмнение към Вашето становище за даренията. Неслучайно е казано: „Да не връзваш устата на вола, когато вършее“. Мисля, че тази мъдрост означава не само благодарност, но има и практическо значение, тъй като в този случай волът ще може да свърши много по-добра работа. Предполагам, че разбирате какво искам да кажа. А от друга страна това ще допринесе за чиста съвест и на останалите волове, които само наблюдават отстрани вършитбата.
   Колкото до намерението за обединение с други хора в един блог бих изказал голяма доза предпазливост. Имайки в предвид наши типично национални черти се опасявам да не се получи обединение по подобие на нашите патриоти и да се стигне до провал. Тъй като всички ние сме „много велики“, трудно допускаме мнение, различно от нашето собствено и склонност към компромис. А и най-достойният в едно такова обединение ще пожъне накрая най-силна омраза от други „патриоти“ от типа на лидера на „Воля“. Да, Г-н Серафимов, ако искаме да изплуваме нагоре, трябва да отчитаме и нашите собствени пороци, които ни теглят надолу!
   Мисля вече да ви познавам като умен и неподкупен човек и Вие сам ще прецените доколко моите разсъждения имат основание.

   Изтриване
  6. Колкото и честен и неподкупен да е един човек, нека не подценяваме силата на парите...Неслучайно в молитвата Отче Наш се казва - и не ни въвеждай в изкушение...

   Когато има взаимен контрол, възможността някой да изпадне в изкушение е почти нула. Това е важното за мен.

   Изтриване
 26. Иванов отново
  Г-н Серафимов, мисля да приема съвета на един от коментиращите и да не се появявам вече в блога ви. Написал съм си името, не се крия, не съм трол, джудже или друг фентъзи герой, а разочарован от несериозните ви писания на сериозна истотическа тема. Признавам, не съм исторически експерт, любител съм, завършил съм право, не съм чел и всичките ви статии. Някои от тези, които съм чел, наистина ме развълнуваха, защото видях логика и обяснение, и ме провокираха да търся информация. Почнах да проверявам, и за някои неща може и да сте прав, с настоящата си статия обаче, ми дойде в повече. Първото колело, изобретено от предците ни - трябваше да добавите и името на майстора! Несериозно е, има хиляди варианти, едно колело да се озове в дупка по нашите земи, но това не значи, че ние сме го изобретили! Бих се радвал да е така но, както е казал Аристотел, мисля, Сократ ми е мил, но истинта ми е по-мила, т.е няма доказателства не само за това ви твърдение. И аз обичам историята, но не и свободните приказки без цитати и безпристрастни и неоспорими доказателства, предполагам професионлно изкривяване. В правото също може да се шикалкави, затова нещата трябва да са формулирани изключително точно и свободния текст без доказателства е просто самоубийство. Според мен в историята също е така, или има доказателства, или по-добре не казвай нищо. Затова съм и разочарован от вашите твърдения, те са твърде свободни, а когато има изобщо 'доказателства', те не са изчерпателни и не се представят различните възможности. Според мен историкът трябва да действа като съдия, а не като обвинител или обвиняем само, с еднострнчиво мнение, извинете за сравнението от професията. Колелото може да е донесено от всеки, грънците разнесени от всеки, според мен няма разлика между съвременната търговия и размяната на стоки в миналото, не е необходимо цял народ да се придвижва, за да разнесе някаква идея. Още повече е доказано мисля, че независимо едни от други, хората могат да достигнат до еднакви или много подобни инженерни и артистични решения. Затова си позволих и да изкажа мнение. Като последно ще кажа, че не мога да ви бъда фен с подобен начин на писане, но и не смятам да ви преча с коментарите си повече.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Иванов, да разгледаме тези "хиляди възможносности" и "грънците разнесени от всеки".Същността на цивилизацията е натрупано, осмислено и споделено знание и опит в съвместния живот на едно човешко множество/общество/.Натрупана и обработена информация.Тя се предава чрез комуникация.Преди около 10 000 години комуникацията между човеците е била възможна само при непосредствен контакт, без интернет, книги и т.н. Броят на контактите,скоростта с която се е събирала и споделяла информацията зависи от плътността на човешката популация. Има критична скорост на информацията или критична най-малка плътност на човешката популация, когато натрупаните опит и знания са достатъчни за да ускорят развитието и да възникне една цивилизация. Плътността на популацията е функция от наличните жизнени ресурси, благоприятен климат и най-важното на храна, на развитието на земеделието. Няма номадски цивилизации или такива, възникнали на рядко населени територии, на север или в пустините. Винаги трябва да има земеделие и вода!Много цивилизации са изчезвали поради липса на вода и въпреки строителството на напоителни системи.След последната ледникова епоха и преди 7500г Черно море е сладководно езеро в което се вливат най-големите европейски реки. Днес в Байкал се съдържа 25% от запаса на сладка вода в света. Преди потопа/скъсването на Босфора и заливането със солена вода/ обемът на Черно море е бил 20 пъти по-голям от този на езерото Байкал?! Вода, колкото искате, меки наносни почви, обработваеми без наличието на метални оръдия, благоприятен умерен и здравословен климат, пасища. Затова тук възниква първата цивилизация. Тук е намерено не само най-старото обработено злато, най- старите медни рудници и леярни, най-старите писмености, най-старите каменни къщи и крепостни стени, както и най-старото колело и т.н.Как мислите, г.н Иванов, кое е по-вероятното събитие, колелото да се изнамери там, където има достатъчно голяма/статистическа значима/ група от хора с осигурена храна и подслон, разполагащи и с време за други занимания, освен грижата за прехраната или в пустините, където малки групи номади обикалят със своите камили оазис след оасиз!Интересно е, че в пясъците на пустините, е по удобно "колелата" всъщност да са квадратни, по-лесно загребват пясъка и не боксуват. Защо не пробвате да покарате каруца в пясъците? За колелото трябва твърда почва или пътища, каквито преди 12000години не са съществували. С недостатъчно знания, човек вижда само отделни дървета, а не вижда гората. Трябва не само да прочетете всичко написано от г-н Серафимов, но и много други изследователи и да направите комплексен анализ и винаги на основата на интерцисциплинарен подход. Изискват се и математически методи за обработка на напрупаните сведения и артефакти!Това не е адвокатска пледоария!И когато вероятността да бъде открито колелото по нашите земи е най-голяма и това съвпада и с намереното тук най-старо колело, какво ще пледирата г-н Иванов?Очевидното или ще защитите интереса на този, който ви плаща/имам предвид хипотетичния клиент, когото защитавате като правист/? За грънците. Проф.Асен Чилингиров дава блестящ пример за статистически анализ на трърдението на немците, че готите/гетите/ са германци. Цитирам по памет:"Прочутата немска археологическа школа за 150 години разкопа половин Европа, от Прусия до Украйна и намери 20000парчета от "готска керамика". Ако в произволно българско село очертаем кръг с радиус от няколко километра, ще изкопаем 20000 цели готски грънци.Същите!Как мислите г-н Иванов, какъв е векторът за пренос на грънците? От центъра на цивилизованите земи навън или обратно? И кои са готите? Така е и с останалите артефакти и знания. От центъра към периферията. Такъв е векторът на влияние на всяка цивилизация.Така и българският език с неговото многовековно влияние е в основата на възникването на славянската езикова група.Факт!

   Изтриване
  2. Напразно си даваш труда, Богомиле. Логиката отсъства тотално в арсенала на лъжата. Враговете на Г-н Серафимов очевидно са разпуснали файтонджиите и са наели добри адвокати, от тези, които могат да изкарат и най-жестокия убиец – светец. Изглежда, че от сега нататък ще се търсят най-перфидни прийоми и тактики за задушаване гласа на истината.

   Изтриване
  3. Да уточним най-накрая, че става въпрос за глинен модел на колело, от Дончева могила, близо до село Биково. Той е с хиляда години по-стар от запазените образци на колело в Месопотамия.
   Не можах да намеря в интернет негово изображение. Давам друг линк -

   https://kanira.bg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE

   Изтриване
  4. Господин Киряков, какви запазени образци на колело има в Двуречието? Зная само за глинени печати на които е нарисувана колесница и колела. Мисля, че Зекария Сичин в поредицата си "Хрониките на Земята" добре е изяснил хронологично как стоят нещата в Месопотамия. И как е определена възрастта на дадения предмен? Въглеродният метод не дава точни резултати. Но в Месопотамия има едни особени постройки наречени "зикурати". Уточнене каква е тяхната възраст, кой ги е построил, как и защо.

   Изтриване
 27. Уважаеми г-н Иванов,

  Наистина жалко, че един интелигентен като Вас човек ни лишава от своето участие. Още повече, че като „разочарован
  любител“ би могъл да даде своя компетентен принос за оздравяването на блога.
  Задоволителните резултати от Вашите проверки вдъхват известна надежда, но сведението за откриването на „първото колело“ действително е скандален! Всеки турист в родината ни от прастари времена може да го е загубил от файтона си. Вашият триумф щеше наистина да бъде пълен, ако бяхте споменали и несъответствия при проверките, но това не е толкова съществено!
  Пропуснали сте да споменете несъгласието си с антропологичните изследвания и генетичния анализ, но това пък съвсем не е важно. Много вярно определяте разликата между „съвременната търговия и размяната на стоки в миналото“ единствено в неучастието на „тирове“.
  Наистина „историкът трябва да действа като съдия“ – само въз основа на приложени доказателства, а прокурорът може да си позволи да пробута всякакви добре скалъпени обвинения, при положение че не му достигат факти за обвинението.
  Извинете, Вие как казахте – в прокуратурата ли работите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен 9 ноември 2018 г., 1:05 ч.

   Г-н Иванов, предполагам осъзнавате разликата между "може" и "е"? Ако смятате, че някой е донесъл колелото от друго място - посочете мястото, на което археолозите са намерили по-стар модел на колело. Ако нямате такава информация, колкото и да Ви е неприятно, трябва да приемете, че древните предци на българите (не зная дали са ваши предци) са изобретателите на колелото.

   Вие работите не с аргументи, а със софизми - доста хитър меотод за подкопаване на дадено виждане. Позволявам си цитат от Укипедия: "задачата на софиста е „да се представи най-лошият аргумент като най-добър“ по пътя на хитроумните уловки в речта, разсъждението и да се занимава не с истината, а с успеха в спора или чисто практическата изгода. За софизми се считат изказвания от типа на следното: „Ако ти никога не си губил рогата си, значи имаш такива.“

   Изтриване
  2. Позволете отговор в 2 части, моля
   Част 1
   Предизвикахте ме, но в това сте много добри! Вместо да боравите с доказателства и предположения, вие твърдите и всичко, различно от вашето мнение, е лъжа или клевета! Когато, някой ви опонира, го цензурирате или обвинявате в непочтенност, като го карате да докаже противното на вашето твърдение, то вече е доказано! Вие сте този, който трябва да доказва, щом възразявате, срещу нещо докзано! Методите, които ми приписвате се използват от вас самия, https://bg.m.wikipedia.org/wiki/Аргумент_от_незнание
   Ваши твърдения:
   - 'ние бяхме оплетени в мрежа от безброй нелепи лъжи', нямате доказателство, че някой е излъгал за нещо или не ползвате терминът лъжа правилно, което е манипулация, а от там 'Казионните учени създадоха умело изкривен облик на нашите далечни предци', е клевета към науката!
   - 'Умело бе създадено и изкуствено разделение на отделните групи наши предци', посочете кои са групите, и след това да видим дали са еднородни! Генетиката показва различни неща, мисля че някъде го видях в предишните ви статии, какво е еднородност и какво е хомогенно смесено население!
   - 'Вместо да се признае, че дунавските славени са гетите' на какво основание или доказателства? Кой и кога е отъждествил гети със слвяни, освен вас и Ценов? Стари летописи, археологически находки? Кой и кога е заявил роднинска връзка между венети и гети?
   - 'Макар в продължение на 1100 години, старите българи да са отъждествявани с мизите', от кога до кога броите 1100 г? Отъждествяване с мизи, не с гети или траки, защо никой не ги отъждествява с бесите, изселени в Карпатите? Или с Бастарните? Даките? Язигите?
   - 'липсата на подкрепа за азиатския произход на старите българи', какво имате предвид с 'азиатски', германите, келтите, сарматите, откъде идват?
   - 'През Каменната епоха започва сливането на различните етнически групи,  които съставят нашия народ', кои са тези групи? Нали твърдите, че е имало смесване само на 'роднини', без да разбирате реално, какво означава кръвосмешение! И без да обяснявате как и защо едните 'роднини' са мутирали, за да донесат други генив в днешния ни облик!
   - 'ако първите земеделци и скотовъдци бяха чужденци, то...термини щяха да са представени от чужди думи', покажете къде на древни артефакти от зората на земеделието, сте видели и дешифрирали фонетично думи като жито, овес, мляко, гърне, чаша или други?
   - 'Когато настъпва Ледниковата епоха, част от дедите ни обитаващи Балканите са принудени да се преселят на юг', защо само част са принудени и от кой, или какво, и кои точно от 'вашите роднини', мизи, гети, даки?
   - Страбон за Мизийски босфор, къде той твърди, че това име е от каменната епоха или поне от зората на земеделието, или че за първи път е ползвано от мизите? че да правите, смешни заключения, като 'това означава, че мизите...са първите хора използвали мястото за път'!
   - Димитър Хоматиан, архиепископ на Първа Юстиниана и на цяла България, ок 1216-1234 г.
   - Обърнете внимание, че освен град и община Мизия (незначителна част дори и за нашата територия), няма никакъв друг политически или административен статут в България (за разлика например от провинцията Македония в Гърция) и се използва единствено в исторически смисъл. - що за дегенерати няма да помнят, че са мизийци? Българите, за ваше сведение, никога не са се самоопределяли като други и не са извеждали генеалогията си от други народи! Затова и днес няма области Мизия, Гетия, Дакия, Бесия, предполагам, защото тези наименовния не значат нищо за нас!
   Иванов

   Изтриване
  3. Част 2
   - Относно културата Кукутени-Триполе - Тя е унищожена напълно от индо-европейците от културата Ямна, вероятно! Генетичните материали са открити на едно място, пещерата Вертебе, и са ранообразни! Пак не сте чели достатъчно или не сте разбрали (превод) -> Понастоящем археогенетиката достоверно е установила, че неолитските земледелци от Анатола са пренесли в Европа специфичните митохондриални линий (J-T2-HV/V-N1a)...7 останки, 2 от група Н, която се смята за местен вариант на Н от Франко-Кентабрийския регион, т.е. бягащи от ледниците хора на изток и юг! При триполското население в Подоля, несъмнено присътстват характерни за малоазийските земледелци гени,
   но доминиращата майчина група (забележет при 6 напълно различни генни групи от 7 мостри, 2 са от група Н, което я прави доминираша!!), се относя към местното донеолитско население. Дали това е хакрактерно за други райони на триполската култура, не може да се каже, поради малкото човешки останки от тази култура. Вашето мнение за балкански произход, вероятно е базирано на теорията, че The roots of Cucuteni–Trypillia culture can be found in the Starčevo–Körös–Criș and Vinča cultures of the 6th to 5th millennia, with additional influence from the Bug–Dniester culture (6500–5000 BC). Почетете за тези култури и техните характеристики, после обърнете внимание на това They made pottery from about 6200 BC. This type of pottery made by hunter-gatherers had arrived in the middle Volgaf from the Lake Baikal region of Asia. They could be decorated in patterns of wavy lines. Прочетете този PDF https://www.google.co.uk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download%3Fdoi%3D10.1.1.1030.5091%26rep%3Drep1%26type%3Dpdf&ved=2ahUKEwiL1sTrv8reAhUIWsAKHR-aBAUQFjANegQIBxAB&usg=AOvVaw2QvdLjn89ke8D_nVJUhk9e и ще разберете, кой кой е повлиял! А това прави изказването ви 'Бивайки носители на по-висока култура и разполагащи с важни знания, старите балканци са като богове в очите на древните иранци, индийци, китайци', чиста лупост, ако не лъжа!
   Повече няма да продължавам, моля, четете, не си измисляйте, цитирайте правилно и не копирайте от лаишки и пропагандаторски сайтове, и не пропускайте запетаите, те имат значение.
   Иванов

   Изтриване
  4. Г-н Иванов,тук има линк с различни снимки на различни места от различни хора на едни и същи неща.
   https://dox.abv.bg/download?id=f2defa1870

   Все се надявам да Ви бъдат от полза.Да, и богове има, и то с Тризъбец Дуло,приятно разглеждане!

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  5. Уважаеми г-н Иванов,

   Тактиката Ви е идеално подбрана! Личи си опитният прокурор. След като загубихте конкретната битка за „колекото“, Вие извадихте такива познания по история, които надхвърлят възможностите дори на казионните професори, камо ли да става дума за един скромен „любител“, за какъвто се самоопределихте. Сега вече Г-н Серафимов няма никакви шансове да изплува, заслужено удавен в този океан от думи!

   Изтриване
  6. "Мизиецът е скромен, чистоплътен и смислен земеделец и занаятчия. Той е хладнокръвен философ, не любвеобилен, почти спартански строг в живота си. Предприемчив е, но няма гъвкав спекулативен дух, затова в търговията е несмел (освен в чертата Габрово, Дряново, Търново, Свищов).
   Любознателен, със здрав разсъдък, мизиецът не е мечтателен, наопаки, дори е измерен до консерватизъм. И с това си качество в традиционния търговски свят той бие и винаги ще бие неспокойния до авантюризъм македонец.
   По своя бит обаче мизиецът е типичен демократ, без да е буен партизанин – ни за свои, ни за общи интереси. Всъщност по Мизия необуздано партизанство не е имало – кротки са хората и благомислещи, макар да са много свободолюбиви. Тук се разиграха най-крупните политически борби от наши дни, но всичко беше степенно. Българският революционен център – първата българска столица от ново време – беше Ловеч, но начело бяха и свещениците..."

   Антон Страшимиров - "Мизийци" 1900 г
   http://www.znam.bg/com/action/showBook?bookID=1003&elementID=948628330&sectionID=5

   Изтриване
  7. Георги Флорев
   Всичко е вярно за мизийците. Аз съм родом от Добруджа. И до ден днешен хората там са кротки и работливи. Здраво стъпили на земята.Но умеят и да се веселят и пеят,а и да защитават честта си ако се наложи. Каквито са били в древността такива са и до днес.

   Изтриване
  8. То си пише в заглавието "накратко". Това е резюме и няма причина точно тук да се търсят източници, доказателства и т.н. Като гледам на толкова сбита информация Иванов каква пледоария е дръпнал, какво ли чудо щеше да е при по-широк обем на статията. :)
   Всъщност по-голямата част от твърденията в тази статия са разгледани по-назад в блога и там си има литература.

   Изтриване
  9. Първо нека поздравя Богомил за този изключително смислен коментар,изцяло подкрепям тезата му.
   Тук слагам една неголяма книга,предполагам,че някои от нас вече са я чели,а който не е,да не се колебае.
   Разглежда проблема с писмеността от доста логичен ъгъл,изводите можем сами да си ги направим.

   https://dox.abv.bg/download?id=e20794d3e2

   С благодарност към автора Боно Шкодров: Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  10. До Doychin Doychev12 ноември 2018 г., 17:06 ч.

   Г-н Дойчев, каквото и да напиша, каквито и доказателства да представя, каквато и ползвана литература да добавя, това ще е без значение за г-н Иванов. Неговата цел не е да обори твърденията ми, а да сее съмнение, без самия да дава доказателства.

   Това навява на мисълта, че става дума за добре образован трол, който навярно е платен прилично от....

   Изтриване
  11. Г-н Серафимов, нямам за цел да пиша 'на въпреки' своеволно срещу вас и теорията ви, проявих несъгласие с изписаното от вас, тъй като не представяте доказателства, които да оборват вече съществуващите, а на основата на личните ви възприятия, категорично заявявате, че 'всички други' освен вас лъжат или крият истината! Ако бях платен с едната цел да ви вредя, щях да имам блог или фейсбук, не мислите ли, и да пиша срещу вас всеки ден! Целта ми с настоящите ми коментари бе, да ви запозная с налична информация, която вероятно не знаете, и да алармирам читателите ви, че вероятно умишлено, пропускате информация, която противоречи на твърденията ви! Не ми хареса как манипулирате и си говорите каквото искате по интересниби вацни за обществото ни въпроси, което е в непрекъснато търсене на истината, понеже все някой ни казва какви сме! Всичко това заблуждава хората и мен, в това число, преди да започна да проверявам, затова се намесих!
   Моля престанвте да говорите срещу хората, в това число и мен, по начин, по които вие не иакате да се говори за вас, с клевети! Това е израз на безсилието ви да обосновете теорията си с недвусмислени доказателства.
   Г-н Doychin Doychev, 12 ноември 2018, 17:06 ч, да беше дал и връзки към статиите или литературата, които смята, че обясняват и доказват твърденията ви, вместо това се оправдава с 'краткостта на статията' и неизвестни препратки към минали публикации. Аз не съм прочел всичко, но от прочетеното, не съм убеден в твърденията ви.
   Да се върнем на колелото, например. Г-н Андрей Киряков 13 ноември 2018 г, 16:03 ч, беше най-благоразумен, обективен и му прави голяма чест, като публикува този коментар - 'Да уточним най-накрая, че става въпрос за глинен модел на колело, от Дончева могила...', добавям открит през 1948 от ст.н.с Петър Детев.
   Е, питам, толкова ли ви е трудно да го споменете, когато говорите за 'първото колело', място ли нямате в блога? А от тук и смисъла на заключението се променя, това вероятно е ранен вид грънчарско колело, което, вероятно, повтарям, не твърдя като вас, е лежало на земята и се е завъртало всеки път за добавяне на още материал, вместо майстора да обикаля около предмета, и е сигурно, че не е бързо движещо се грънчарско колело, което е изобретено ок 2000 г по-късно! Липсата на такива обяснения прави и статията ви неприемлива, а информацията манипулативна!
   Все едно да твърдите, че Словенците са изобретили първото колело за придвижване, след като в Любляна, е намерено дървено такова от 3200 ПХ, или пък поляците са го измислили, след като на керамика от техните земи е най-старата позната рисунка на каруца! Разгледайте тези твърдения и връзки:
   The first evidence of wheeled vehicles appears in the second half of the 4 th millennium BCE, near-simultaneously in Mesopotamia (Sumerian civilization), the Northern (Maykop Culture), South Caucasus (Early Kurgan culture), and Eastern Europe (Cucuteni-Trypillian culture) , so the question of which culture originally invented the wheeled vehicle is still unresolved.
   The earliest well-dated depiction of a wheeled vehicle (here a wagon — four wheels, two axles) is on the Bronocice pot, a c. 3500 – 3350 BCE clay pot excavated in a Funnelbeaker culture settlement in southern Poland. In nearby Olszanica 5000 BC 2.2 m wide door were constructed for wagon entry. This barn was 40 m long with 3 doors.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Tell_Halaf
   https://en.wikipedia.org/wiki/Bronocice_pot
   https://en.wikipedia.org/wiki/Funnelbeaker_culture
   http://bronocice.blogspot.com/
   Вижте и тази статия на китайски, за грънчарското колело, вярвам че превод с Гуугъл на английски, ще ви позволи да разберете същността й, на български едва ли, на мен жена ми ми я преведете (китайка е).
   До нови срещи

   Изтриване
  12. До Анонимен14 ноември 2018 г., 15:27 ч.

   Карате ме да се смея - точно това, че се криете в анонимността и, че не смеете да си покажете лицето и името в свой блог, ми дава основание да кажа, че сте трол.

   Вие си служите със софизми и се надявате, че запазвайки културен тон, хитростта комбинирата с фалшива смиреност, ще мине. Е, не минава :)

   Изтриване
  13. Кое точно не минава?
   Това, че непременно трябва да съм трол, щом пиша срещу вашата гледна точка или информацията, която предоставям? И кое точно ви разсмя в горния ми коментар, кажете и аз да се посмея на нещо различно от вашите писания?
   Ето ви и връзката към китайската статия, пзабравил съм я https://web.archive.org/web/20110707051846/http://xsrb.xsnet.cn/html/2009-08/06/content_78846.htm

   Изтриване
  14. Иванов, стига си мрънкал, ами влез с някакъв твой профил,пък критикувай колкото искаш. Никой няма да те бие.
   Иначе за отговора по-нагоре. Никой не се оправдава и никой не ти е длъжен. Ако искаш, четеш старите статии, но ако не искаш, си е лично твой проблем.

   Изтриване
  15. Мдаа,ето я прародителката ни,преродена:):)Намирам я за красива,милото дете:):)

   http://paranormal-news.ru/news/rodivshujusja_u_obychnykh_indijcev_devochku_s_detstva_vysmeivali_za_ryzhie_volosy_i_golubye_glaza/2018-11-12-15168

   Мисля,че няма нужда от коментар.Как странно се обаждат гените само...
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  16. Г-н Иванов от Пловдив
   Признавам, че ми бяхте по-скоро симпатичен до момента, в който решихте да си зададете въпросите. Те разкриват единствено, че и вие сте носител на заболяването на съвременния хомо недотамсапиенс, който умее да чете, но има проблем с осмислянето и разбирането на текста. Ако не беше така, нямаше да зададете и 1/4 от въпросите си.
   1. Ами запознайте се с текстовете на Павел, които разглеждат конкретно твърденията му от горната статия, защото той описва съвсем подробно на други места всяко едно от казаните тук неща. То си го пише, това е текст обобщение. Потърсете сам.
   2. Що се отнася до колелото, Павел споменава това откритие на Детев на много места в блога и в интервюта. Всичко не може на тепсия. Впрочем това е поредното сензацонно откритие, около което у нас цари гробна тишина.. Защо ли? Я сега се сетете какво би било, ако то беше направено другаде, не у нас. Иначе сте забавен, вървяло си туристчето из нашите земи и си изпуснало колелцето. Щеше да е мислимо, ако можехте да посочите поне още една толкова развита цивилизация, съществуваща паралелно към същата епоха, не 1000-2000г. след това. Вие давате ли си сметка, за какви интервали от време говорим. И вместо да се концентрирате върху факта за първото колело, вие се отдадохте на спекулации... И то какви, които да омаловажат това откритие. Кво било колелото, ма бавно ли, бързо ли. Ами купете си книгата на Детев, запознайте се с находката и тогава коментирайте.

   3. 'Когато настъпва Ледниковата епоха, част от дедите ни обитаващи Балканите са принудени да се преселят на юг', защо само част са принудени и от кой, или какво, и кои точно от 'вашите роднини', мизи, гети, даки?

   Ама вие изтрепвате рибата с такива коментари! И сам си сваляте нивото. Тва и на дребно заяждане не прилича. Според вас какво точно може да принуди групи хора да напуснат дадени земи, ако започнат драстични промени в климата, каквито са характерни за ЛЕДНИКОВАТА ЕПОХА? Що тези, чийто начин на живот не зависи от климата, да напускат земите си? И какви даки, мизи, гети през ледниковата епоха??? Изобщо странни представи и идеи демонстрирате. И останалите ви въпроси са все в този дух. Смятам тук да спра.

   Изтриване
 28. Благодаря Ви за поредната увлекателна статия, г-н Серафимов.
  Съжалявам, че не успях да присъствам на срещата в Пловдив, но на
  такава в София, задължително ще дойда.
  Тук, в приложения по-долу линк, се коментира описанието на Скития от Херодот/стр.8-10/.
  Информация,която предполагам ще е интересна и на Вашите читатели.
  Имахте ли представа, че преводите на английски и
  руски са изопачени и изобщо имат ли нещо общо с
  нас руснаците? След всички поражения, нанесени от
  тях върху нашето историческо наследство, ми е трудно
  да повярвам.

  http://chronologia.org/bl/bulgarialexmacedon-1.pdf

  ОтговорИзтриване
 29. Тази работа на г-н Николов познавам още при самото и публикуване през 2010 година. По същото време аз публикувах подобна, за балагрите, но ползвах други лексикони и не свързвам балагрите с херодотовите фалакрии, а с балканския топоним Балагрос.

  Вярно е, че редица учени от СССР са навредили доста на историята ни. Имам предвид Самуил Бернщайн, Дина Мухина, Рина Усикова. От друга страна, учени като Т.Златковская, Л.Баюн, Вл.Орел, Д.Лихачов дават голям принос към истинската ни история.

  Колкото до родството с руснаците, с тях делим два генетични маркера - R1a и I2. Смятам, че руснаците спадат към групата на венетите - северни съседи и роднини на траките. Прочее, роднинство и политика са две напълно различни неща. Често тези, които управляват или контролират една държава, не са от същия произход както населението на въпросната държава.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам една грешка, не става дума за изследовател Николов, а за Николай Тодоров. Поднасям извиненията си!

   Изтриване
  2. Другите учени, които са навредили на историята ни е възможно да са руснаци, но Самуил Мечияткамък е положително германец?

   Изтриване
  3. Самуил, Дина, Рина - чисто славянски имена. Дина Мухина предполагам е Серговата майка.

   Изтриване
  4. Интересно, в блога споменаването на евреи е табу! Самуил Бернщайн, Дина Мухина, Рина Усикова,Т.Златковская, Л.Баюн, Вл.Орел, Д.Лихачов не са руснаци, а евреи. А на историята ни никой не е навредил, ние самите сме толкова прости, че нищо не можем сами. Генетично увредени същества с лабилна психика.

   Изтриване
  5. Споменаването на евреи е табу не само в блога, защото трудно може да се каже нещо добро за тях, както например за Дмитрий Лихачов и Ноам Чомски. Това не трябва да забравяме, но Друг има право на въздаяние за делата им.
   Вярно е, че всред нас има отчайващо прости, но какво да кажем за тези, които са винаги първи в световните математически олимпиади или които разкриват световно приети лъжи и манипулации?
   И така – как да бъдем като тези, последните, а не да заприличваме на евреите!

   Изтриване
  6. Все се питам как така апостол Павел първо идва по нашите земи да ни прави християни.
   Хазарите-юдеи разбиват Кубратова България.Волжка България приема исляма.Мюсулманите-турци идват и превземат Балканска България.Какъв ужас са изпитали тукашните войници,като са видели Баязидовата армия да носи на шлемовете си същия знак като техния...
   Ето как един велик народ бива съсипан само с проповеди.Слагаш му три религии под възглавницата и даже не си
   цапаш ръцете.Отнема време,но Синедрионът не бърза.Хубавите работи стават бавно,нали...ако обаче станат!
   Който си вярва,нека си вярва,няма значение в кого-бизнес да пада...От зората на човечеството са измислени
   3000 богове,но не се притеснявай,твоят е най-правилния...Кой печели от всичко това? Да,да ,точно те!Кой губи-
   всички останали.Ах,горките жертви,всички ги мразели! Дали пък няма защо?Поне едно извинете да имаше!?

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  7. Ако започнете да разсъждавате като НЕобикновен българин и включите освен на първа, а на следващите предавки,има вероятност да не сте така ограничен човек.
   Светът винаги е воювал в онези времена, в което ще се убедите ако четете повече история! - това първо.
   Второ - ако разгледаме какво става с икономиката на най - развитата държава в Света - САЩ, ще се убедим,че не религиите пречат на просперитета на обществата,защото точно в САЩ има от всички възможни религии.
   Дайте ,следващо предположение!Но,разсъждавайте!

   Изтриване
  8. Драги анонимни,всеки от нас си има своите ограничения,никой не е съвършен.Щом не сте съгласен с мен,можете спокойно да изложите доводи,нали така? Все пак няколко въпроса,на които много държа да отговорите,ако ви е възможно,ако ли не-здраве да има. И така-чий посланик припозна старите тракийски погребения у нас като...еврейски?
   Кое накара царя Давид да вземе за жена съпругата на убития свой военачалник,дъщеря на тракийски цар-ако не несвястното желание да прихване някак поне малко царска кръв?
   Кой построи Ерусалим? А Палестина? Настоявам да уточните каква е била всъщност украсата на дървото,което клетите християни обкичват по Коледа и се радват???
   Светът воюва,откакто го има.С горното показах простичко как лесно можеш да накараш братя и братовчеди да се избиват помежду си , а от това падат пари-най-важното нещо на земята за оня мил народец...
   Три световни религии от само себе си изникват от едно място-каква случайност само,нали? Ама исляма не бил оттам-кой записваше светата му книга,ако смея да попитам,докато пророкът бълнуваше в полусвяст?
   Парите са грях и ще дадем на презряното израелско племе да работи с тях-богатият не може да влезе в царството небесно,звучи добре,нали? Религията е просто оправдание за всичките свинщини,сторени от лакомия,както и повод за тях.Ако имаше само една вяра по това време,дали щеше да се случи разпадането на БЪЛГАРИЯ?
   Щатите бяха най-развитата икономика.Защо никой не отиде да проповядва ислям в Китай например?
   Знаете ли колко трилиона долара е външният дълг на тая най-развита икономика? Ако да,кажете им,защото те едва ли вече могат да го изчислят.Впрочем федералният резерв като частна,не държавна институция-в чии ръце е,че не мога да се сетя нещо,ще напечата колкото там долара трябват,колко му е.В най-нови времена кой финансира и организира поредното народопреселение,по същество безкръвно превземане на Европа? Толкова ли много пречи на някого бялата раса,създала всичко цивилизационно от поне 15000 години насам?
   Последно-кое точно цвете на Балканите трябва да бъде откъснато според тъпака Енгелс,за да победи световната революция? Това е само едно добро начало на въпросите,които бих задавал.Простете,г-н Серафимов,за тоя ми коментар..
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  9. До Анонимен12 ноември 2018 г., 17:13 ч.

   Надявам се сам да разбирате какво искате да кажете, защото аз не разбирам нищо. Т.Златковская, Л.Баюн, Вл.Орел, Д.Лихачов може не са руснаци, а евреи, но определено тези хора имат положителен принос към историята ни. Вярно е, че не мога да кажа същото за Бернщайн и Мухина, но какво да се прави - всеки народ си има светци и злодеи.

   Изтриване
  10. До Doychin Doychev10 ноември 2018 г., 19:14 ч.

   Г-н Дойчев, за Дина Мухина имате право, тя е майката на Сергей Станишев. Ако не се лъжа тя бе изключена от БАН, но по-късно, по нечие настояване отново бе приета за член на БАН. Не съм напълно сигурен дали тази информация е точна, получих я от непознат човек, а не съм имал време да проверявам.

   Изтриване
  11. Предпочитам да си остана обикновен българин,наоколо е пълно с необикновени такива.История чета без да бързам,внимателно,съпоставям събития,находки,култури,становища.Когато имам собствена теза по някой въпрос,изнасям
   аргументи,а не квалификации.Ето Ви следващото ми предположение-като гледам историята на света от около 4000 години насам,някой от рода Дуло се мъчи да докаже на друг от рода Дуло,че неговото Дуло е по-голямо...
   Цитати в подкрепа на твърдението ми в предишния коментар, току-що включих на втора скорост:
   След миграцията си в Близкият изток, юдеите изтребват местните племена, създават йудаизмът си на базата на откраднатият Лунен култ към Рудра и Кали("Йишвара").
   След влизане в конспирация с Римската империя създават и библейското християнство, като начин за превземане на Европа и Русия. По-късно създават и ислямът, като влизат в конспирация с арабските племена(днес цялата царска фамилия, която управлява саудитска Арабия са юдеи. Християнска" САЩ, мюслиманска Русия и горските евреи на Рамзан Хабиру са първи приятели със Саудитска Арабия, независимо, че там всеки ден има публични екзекуции чрез обезглавяване и рязане на крайници!!) за превземане на Персийската Империя. Правят го още с първата Османска империя- Рашидунският калифат. Списък на всички ислямски империи- ТУКen.wikipedia.org/wiki/Islamic_empire. Империята на Моголите и последната ислямска империя- Отоманската, са едни от най-активните също Яхувистични(Аллаховистични)империи.
   Една снимчица,нали може?
   http://ic.pics.livejournal.com/finskirobot/24705747/54124/54124_original.jpg

   Брей,какви неща научава човек без да иска...Пак цитат:Ненавистта на Енгелс и Маркс към източноевропейците е добре документирана. Но маркс мрази някак по универсално, като мизантроп, докато енгелс мрази фокусирано - днес руснаците, утре чехите, после българите и т.н. В това същото писмо, което цитираш, Енгел си представя "новият свят" на социализма "без славяни"; т.е. преди да победи пролетарската революция, първо трябва да се избият славяните.
   Цитирай
   Тези остатъци от нации... които бяха безмилостно погазени от хода на историята, както се изрази Хегел, този етнически боклук винаги е и ще си остане, до пълното си унищожение или денационализиране, най-фанатичният носител на контрареволюция, тъй като цялото му съществуване не е нищо друго освен протест срещу великата историческа революция.
   Следващата световна война ще накара не само реакцконните класи, но и цели реакционни народи да изчезнат от земята. И това ще бъде прогрес.

   Цитирай
   "Непрестанна битка до смърт със Славянството, което предаде Революцията, битка за унищожение и безмилостен терор - не само в интерес на Германия, но и в интерес на революцията.
   Ние заемаме видно място в класацията на отрепките според Маркса и Енгелса,господин Анонимен.

   Пак цитат:Фамозното описание на нечутия марксов характер от Бакунин:

   ".. Може да се каже, че той съчетава в себе си най-добрите и най-лошите черти на своята порода... Нервен, както твърдят някои до страхливост, необичайно честолюбив и тщеславен, свадлив, нетърпелив и абсолютен като Йехова, Бога на дедите му и като него отмъстителен до безумие.....

   ...Няма такава лъжа или клевета, която той не би могъл да измисли и разпространи срещу всеки имал нещастието да възбуди неговата завист или по–точно – ненавист. И не съществува гнусна интрига, в която не би участвал, ако тя по негово мнение /а то най-често е погрешно/ го прави по-силен. В това отношение той наистина е съвършен политик.."
   Няма да включвам на трета,че там нещата стават трагични.Това с американската икономика...просто нямам думи,
   с външния им дълг може да се купи планетата горе-долу,религиите са много точно позиционирани според обществения
   статус и тепърва ще берат горчиви плодове.
   Добрев,съвсем обикновен българин

   Изтриване
  12. Уважаеми г-н Добрев,

   Това за цветето, което приписвате на Енгелс, е написано в действителност от Карл Маркс.
   Колкото до превключването на трета скорост, най-настоятелно Ви моля да не го правите, защото съществува реалната опасност изключването по-нататък да стане невъзможно, с всичките „трагични“ последствия от това, както пишете!

   Изтриване
  13. Фридрих Енгелс предрича идването на Първата Световна Война, чиято истинска цел е унищожаването на източноевропейските народи. Тази война е и подготовка за Октомврийската революция, която си е най-обикновен преврат, организиран и платен от същата група банкери, които спонсорират Карл Маркс, Лев Троцки и Ленин...

   Изтриване
 30. Здравейте,
  чета с удоволствие блога Ви, от момента в който един приятел ми го препоръча.Няма чисто по български да давам акъл, просто искам да Ви поздравя за труда, който полагате.Доколкото самият аз нямам познанията да изразя становище по написаното мога поне да я споделя, за да стигне до повече хора. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Белев! Споделяйте, но и търсете слаби места в работите ми, ако нещо не е ясно - искайте повече обяснения.

   Поздрави!

   Изтриване
 31. СКАРАБЕЙ - Преди време спорихме с теб за знака IYI и ти се надсмя над написаното от мен.Дори доста се изгаври,но аз съм аристократ,а не дребнав плебей и съм над тези неща,когато е в името на историята.
  Ето актуална тема по въпроса и един от коментарите напълно се припокрива с моето мнение.
  Не знам дали ще пуснеш този коментар, но когато си сгрешил е редно да опровергаеш сам себе си,ако държиш да останеш с добро име и авторитет на изследовател,който не се страхува и да греши.Всеки греши,но не трябва да водим към заблуждение невежите.Това е отговорност! https://dnes.dir.bg/spektar/arheolozi-otkriha-za-parvi-pat-mumifitsirani-skarabei

  ОтговорИзтриване
 32. До анонимен от14.11, 15:27
  Господине, преди около 8000г е имало няколковековен студен период, през който следите от човешка дейност на север от Стара планина изчезващо намаляват. Хората мигрират на юг. Какво мислите е станало с тези които са живели на територията на днешна Полша, колкото и малко да са били.Къде са се приютили за да оцелеят без храна? Отишли са там където има.На юг.Към земите на траките, люлката на цивилизацията. Дали не са били опитни в научнотехническия шпионаж? Хахаха!Няма как да не научили нещо при тази принудителна командировка за обмяна на опит.А може да са отишли на гости при роднините си по нашите земи.Тези които са останали и оцелели не са били много. Ескимосите не са създали кой знае каква цивилизация.Нали!Бъдете малко критичен към писанията на историците и мислете малко по-мащабно

  ОтговорИзтриване
 33. Богомиле, субектът, когото удостояваш с коментара си, с голяма вероятност е самият Лъжеиванов, който се зарече вече да не се появява. Това явно не се случва защото сигурно му се плаща на редове. Той вижда, че усилията му са напразни, но не се отказва понеже задачата му е да създава смутове сред участниците в блога. И да не успее да разколебае някого пак върши услуга на създателите на фалшивата история. Мисля, че е най-разумно да го оставим насаме с неговите монолози.

  ОтговорИзтриване
 34. Мисля че като другите учени изпадаш малко в крайност а истината е някъде по средата.Питали са Ванга ние ли сме създали Киев отговора е да после са я питали ние ли сме Русия отговора е не Русия е наша майка .Как ще коментираш това или ти не вярваш в такива работи ?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината се крепи винаги на факти, тя нито е в средата, нито в края, или на каквото и да било друго място. На ясновидци не вярвам, един талантлив блогър - Любомир Чолаков има интересно изказване - Вярва се само на Господ, всичко друго се проверява.

   Изтриване
  2. Само ще си позволя да добавя, че единственото препятствие пред Истината е егоцентричният ум, защото той се отъждествява със своите остарели знания и ги защитава така, сякаш от това зависи животът му.
   Това е разбираемо, ако човекът си изкарва прехраната с тях, като имаме предвид, че официално наложената история е преди всичко инструмент на политиката и едва след това наука (ако въобще може да бъде такава) :).

   Колкото до историческата наука, както г-н Мошев сподели на събирането в Пловдив, тя не е завършена, непрекъснато излизат нови находки, така че подлежи на постоянно допълване и редактиране, което е един естествен процес в развитието на всяка една наука.

   Има учени по призвание и учени по професия, на последните определено им е по-трудно да се занимават с историята като наука, особено когато им се плаща да не осъзнават някои открития ...

   Горното е в сила и за днешната медицинска наука, достатъчно е само да се запознаете с живота на д-р Хамер след като прави своите открития: https://sites.google.com/site/germanskanovamedicina/biografia

   Както беше казал някой: "Проверката е висша форма на доверие", "Научи, разбери, провери". Истината не се страхува да бъде проверявана. :)

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  3. Станимире, с твоя коментар и приложения линк ти вършиш голяма работа в изясняването на причините за противодействието на истината.
   Първо, сравнението между борбата на д-р Хамер и мисията на Павел Серафимов е очевидно.
   Второ, ти разкриваш пределно ясно, че най-ожесточения враг на истината са материалните изгоди и парите.
   Трето, още по-ясно се очертава разликата между абсолютната истина, представяна в науката от маргинализирания в миналото Никола Тесла и превъзнасяния от официалната наука Айнщайн.

   Изтриване
 35. Драги приятели,

  Поради целите, които си е поставил блогът, тук често става дума за духовност. Дмитрий Лихачов ни нарича „нацията на духа“. От друга страна има много доказателства, че нашите балкански прадеди са познавали отлично небесните тела.
  Съвсем случайно тази вечер в ютуб се натъкнах в „Новото познание“ на една беседа на Стойчо Керев с астроложката Силва Дочева – „Тайните ритуали на Исус и мистерията на безсмъртието“. Останах поразен от начина, по който тази скромна женица изясни същността на неподправеното християнство чрез своите специфични виждания.
  В блога доста колеги са изявявали личното си разбиране по тази тема, като не изключвам и неумолимите атеисти. Вярвам, че за всички ще бъде безкрайно полезно да се запознаят с упоменатата беседа, ако не за друго, поне заради паметта на прадедите – изтъкнати звездобройци и на дедите – първите християни в Европа. Лично аз нямам понятие от астрология и съм смаян как това занимание е способно да обясни нещо, което стои много по-високо от него!

  ОтговорИзтриване
 36. Статията на Павел Кудинов(предводител на казаците – националисти в България, издавал и собствено списание в София – Вольный Дон).Публикацията в в първия брой на Вольный Дон, ноември 1937 г. за историческите връзки между казаци и българите в низините на р.Волга.
  Моля за вашия коментар
  ЛК

  https://bvtoshev.wordpress.com/2018/11/16/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D1%8F%D1%85%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B8/

  ОтговорИзтриване
 37. Много интересно! https://www.eurocoinhouse.com/en/special-2-euro-coins/austria-2-euro-2018-100-years-austria#more-info

  ОтговорИзтриване
 38. Хиксосите са евреите в Египет. Кръвна обида е да наречеш българите евреи. Да гърците са 12 тото еврейско племе, това е вярно затова са с тъмна кожа и къдрави наследници на етиопците. Правилни изводи имаш но, но истината е изопачена и не вярна.

  ОтговорИзтриване