15.05.2019 г.

КОНСТАНТИН-КИРИЛ И БИБЛИЯ БЕСИКАКогато преди време акад. Дмитрий Лихачов нарече България държава на духа, малцина осъзнаxa колко прав е бил той. Ние неслучайно сме наречени едни от най-древните съществуващи днес културни нации в Европа и света. Също така неслучайно сме определени от Юрий Венелин като учителите и наставниците на Стара Рус. През 1923-та година, въпреки, че работи в СССР, лингвистът Макс Фасмер има смелостта да напише, че “Влиянието на българския език се чувства у русите и сърбите, още извънредно силно чак до 18-то столетие...“ [1] (Фасмер цит.Попов) c.125.

Макар да се изказват положително за нас, както Лихачов, така също Венелин и Фасмер даже и не предполагат колко скромно са се изразили. Приносът ни в културата на европейските народи започва не с епохата на Кирил и Методий, а по-рано, доста по-рано.

Будни българи като Георги Раковски, Цани Гинчев, Данаил Юруков, Кирил Рилски, Иван Селимински, Никола Йонков-Владикин, Д.П.Даскалов, Ганчо Ценов, Георги Сотиров и др. представят убедителни доказателства за това, че рождениието на нацията ни не е през прословутата 681-ва година, а няколко хилядолетия по-рано.

Дръзналите да се опълчат на създадената от чужди учени невярна теория за произхода ни, смятат, че българите са потомци на хората, които влизат в историята като траки и пеласги.

Сведенията за високата култура на тези наши далечни предци са много, но у нас е направено много, ценната информация да не достигне до широката публика. Повечето сънародници смятат, че римляните и гърците са първите културни европейски народи, а това не е така. Реално, както римляните, така и гърците са били ученици на дедите ни.

Твърдението ми може да звучи странно, но доказателства за правдивостта му има. Плиний Стари е убеден, че азбуката е пренесена в Лациум (областта, в която е Рим) от пеласгите: “…litterarum usus. in Latium eas attulerunt pelasgi.” [2] Plin.VII. 193. Алкидамант от своя страна определя Орфей като човекът, който е изобретил първите букви [3] с. 465. Корнелий Тацит дава сведения за това, че има предания, в които тракиецът Лин, а също (пеласгите) Кекропс и Паламед са посочени като създатели на най-ранната азбука [4] Tac.XI.14.

За жалост, както вече бе споменато - тази информация, въпреки огромната си важност не е особено популярна сред широката публика. По-лошото е, че са хвърлени и много усилия да се укрие друг факт, а именно това, че ние българите сме преки наследници на трако-пеласгите, на които принадлежат Орфей, Паламед, Лин и др.

Поради тази причина, едно доста интересно изказване на император Михаил III изглежда странно, понеже говорейки за българската писменост, той я определя като много стара и де факто излиза, че Константин-Кирил я е дообработил и пригодил за особеностите на нашата реч от времето на Средновековието.

Ето и думите на владетелят, който покровителства Светите братя и допринася за създаването на азбуката ни: „Богъ, който иска всѣки да постигне истинско познание и да придобие по-голѣма степень (на съвършенство), като видѣ твоята вѣра и подвигъ, извърши (чудо) и сега, въ наши години, като откри букви за вашия езикъ,  нѣщо, което по-рано не е било, но само въ най-първи (древни) времена, та и вие да се причислите къмъ великитѣ народи, които славятъ Бога на свой езикъ.” [5] c.12.  

Трудно е да се каже какво има предвид Михаил III под “най-първи времена”. Във всеки случай се касае дълги векове преди неговата епоха Средновековието. Каква ще са тези букви от времето на Античността, които Константин-Кирил наглася към речта на дедите ни? Почти всички изследователи са съгласни с това, че добилият статут на светец български будител е създателят (или реформаторът) на глаголицата.

За тази азбука д-р Ганчо Ценов смята, че е съществувала доста по-рано и, че е ползвана за написването на тракийската библия, чийто автор е Вулфила (Урфил) [6] c.111-112. Става дума за свещените писания, които в ново време (след 1984-та година) станаха известни като “Библия Бесика” [7]. За нейната история, а и нейното истинско име съм подготвил подробен материал, който ще публикувам скоро. По-нетърпеливите могат да прочетат добре написаната работа на проф. Светлана Янакиева "BIBLIA BESSICA"

Сега ни интересува нещо друго: Каква е връзката на Константин-Кирил Философ с така наречената “Библия Бесика”?

Според д-р Ценов, гетите, които са наречени още готи, са въведени в Християнството още през IV век, като за това свидетелства посетилият земите ни Св. Йероним [6] c.85. Владика на гетите наричани още готи е Вулфила (Урфил), за когото Йордан твърди, че изобретил букви: “Erant si quidem et alii Gothi, qui dicuntur minores, populus inmensus, cum suo pontifice ipsoque primate Vulfila, qui eis dicitur et litteras instituisse.” [8] Jord.(267). Тези букви (litteras) д-р Ценов счита за прототип на българската глаголица и с право както ще видим след малко.

Поради важната роля на гетите-готи в римския свят, още през XVII век се започва кампания целяща да изкара тези хора германски народ, а библията на Вулфила (Урфил) германска библия. За манипулациите и фалшификациите на различни автори в миналото, са писали проф. Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова и Петър Георгиев. Работите на тези будни българи са на ясен език и са добре аргументирани.

Това, което аз желая да добавя е, че ако гетите-готи бяха германски народ, то Вулфила (Урфил) не би изобретявал нова писменост. Този духовник е владеел както латински, така и гръцки, а реално не е никакъв проблем, германски думи да бъдат представени с гръцки или латински букви.

Писмеността използвана в “Codex Argenteus” – “Сребърният Кодекс”, който трябва да мине за библията на Вулфила (Урфил) e базирана на примери от “латинската” и “гръцката” азбука. Те са напълно достатъчни, за да се представи добре речта в набеденият за готски паметник, явяващ се всъщност лангобардски превод на Светото писание.От друга страна, българският език има звуци, които по време на Античността са чужди за римляни и гърци: ж, ш, ц, ч, щ, ь, ы, ѣ, ѧ, ѫ, ѩ, ѭ и т.н. Както сам Черноризец Храбър съобщава, че гръцките и латински букви не са подходящи за нашата реч. Именно това е причината Вулфила (Урфил) да създаде (преработи) друга писменост за гетите – глаголицата. Реално гетският владика преработва вече съществуващи знаци, той ползва писмеността, за която се вярва, че е открита от Орфей. Става дума за ползваната през Бронзвовата епоха писменост Линеар Б, за която Джейн Елън Харисън смята, че е изобретение на Орфей [9]с.467Знаци от Линеар Б (1) и Глаголицата (2), сравнението е направено от Георги Сотиров


Сравнение на знаци от Линеар А и Линеар Б (1) с букви от глаголицата (2)

В края на IV век, гетите-готи биват набедени за еретици, а свещените им книги за еретични писания. Започва се преследванеНай-вероятно оригиналната библия на Вулфила (Урфил), която е и “Библия Бесика” е унищожена още тогава, копие обаче е запазено при гети обитаващи други земи, в случая Крим – земите на Стара Велика България. Именно това копие на гетската библия е представено на Константин-Кирил по време на мисията му при хазарите.

Сведения за това срещаме в работа на Донка Петканова: “Константин намира в Херсон още „евангелие и псалтир с рушки букви и човек, говорещ на този език". Според житиеписеца той отделил „гласните и съгласните букви" и скоро започнал да „чете и разказва". Това предизвикало у спътниците му голямо удивление.

Съвсем съвестно Донка Петканова дава различни обяснения за мистериозните рушки букви, като едно от тях е, че има виждане, според което се касае за библията на Вулфила (Урфил). Авторката добавя, че това е малко вероятно понеже през “втората половина на IX в. да е имало хора, които да говорят езика на тези книги. Езикът на Улфила по това време вече не е бил жив, говорим.”

Нашата изследователка смята, че под рушки, трябва да се разбират не готски, не руски, а сирски (сурски) асирийски букви,  “като замяната е станала в южнославянска среда в ранна епоха (XI—XII в.).”


На пръв поглед обяснението е логично, но има няколко проблема. Макар да е владеел немалко чужди езици, не съществуват сведения Константин-Кирил да е говорил асирийски език, а и няма сведения за асирийски колонии в Херсон на полуостров Крим. За сметка на това се знае добре, че гетите-готи, за които Вулфила (Урфил) изнамира нова писменост, са обитавали освен Балканите и намирящият се в Крим град Херсон.

Според д-р Ганчо Ценов, гетите-готи са наши деди и следователно те са говорили древен вариант на нашия език. Този древен вариант е бил разбираем за Константин-Кирил, който също е българин по произход. Ето как лесно може да се изясни мистерията с рошките букви, които нашият просветител намира в Херсон, Крим.

Това, че рушки (букви) е опороченото представяне на дадена дума е извън всякакво съмнение. Каква обаче е тази дума и какво е значението ѝ? Тези, които са чели работата на Черноризец Храбър “О писменахъ” знаят, че нашият книжовник нарича древната писменост на дедите ни черти и резки. Именно думата резки-знаци е това, което трябва да разбираме под рушки, роски букви.

В описанието на хазарската мисия се говори и за човек, който говори езика, документиран с рушки букви, той явно е представител на нашия народ. Какво търси българин в кримския Херсон не е трудно да се разбере. Дали той е спадал към гетите-готи, или към мизите е без значение – и двете групи са делили една реч.

Благодарение на Теофан Изповедник ние знаем, че в края на VII век хазарите нападат Стара Велика България. Княз Аспарух тръгва на запад и основава Дунавска България (2)*, но неговият брат Бат Баян остава във старите земи и се превръща във васал на хазарите.
Карта на гетските (готските) владения на полуостров Крим-Map of Gothia – territory of the Crimean Goths, Al-qamar at Alemannisch Wikipedia.

Приемем ли, че старите българи спадат към групата на мизите, които са съседи и най-близки роднини на гетите-готи, то е повече от ясно защо един българин разбира гетския език, на който е написана тракийската библия на Вулфила (Урфил). Става ясно и защо Константин-Кирил познава особените букви и може да прочете текста написан с тях. Този раннохристиянски текст не е нищо друго освен създадената на гетите-готи библия, наречена в ново време “Библия Бесика”.

На Константин-Кирил е било нужно малко време да разгледа текста, но това е напълно нормално. Все пак от IV век когато гетският владика Урфил превежда Светото писание, до IX век има половин хилядолетие, а за такъв период  речта се променя. По-важно е друго, а именно това, че Константин-Кирил е бил запознат с писмеността на раннохристиянския документ, за който се казва, че бил с рушки букви, т.е. с резки-особени знаци различаващи се от гръцката и римска азкбука.

Явно, поне до IX век все още е имало запазени писмени паметници, съхранили древната Орфеева азбука станала основа за глаголицата. Тази Орфеева азбука гетският владика Вулфила (Урфил) използва през IV да сътвори превод на Светото писание за гетите край Хемус (Стара Планина), а по-късно и Константин-Кирил използва при създаването на средновековната глаголица.

Фактът, че гетското евангелие  (“Библия Бесика”) е обявенo за еретическа книга обяснява и силната съпротива, която западното духовенство оказва срещу въвеждането на глаголицата, а и на българския език в Богослуженето. Реално, по времето на Светите братя е имало и други народи като арменците например, които ползват свой превод на библията и служат в църквата на свой език. Да, но не арменците, а дедите ни са набедени за еретици и поради това възниква враждебността към тях, а и съпротивата към тяхната свещена азбука, която днес наричаме глаголица.

Благодарение на упорството, а и мъдростта на солунските братя, на нашата писменост бива даден особен статут, поставящ я наравно с гръцката и латинска азбука. Спасена е и българската народност – дедите ни не само водят Богослужение на свой език, но имат свои букви, които перфектно отразяват особеностите на речта им.

Това, което Орфей започва, гетският владика Урфил преработва, а още по-късно Константин-Кирил наглася перфектно към особеностите на българския език. Налице е традиция, която смайва. Налице е традиция, която заслужава преклонение и почит.

Огънят, който даровитият певец и мислител запали през Бронзовата епоха не е угасен нито от фанатиците от времето на Античността, нито от служещите на тъмните сили българомразци през Средновековието. Дори и днес духовното наследство на дедите ни продължава да хвърля светлина и да ни показва правилния път.

1.М.Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
2.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
3.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
4.Tacitus, publ. in Vol. IV of the Loeb Classical Library edition of Tacitus, 1937;  
5.И.Дуйчев, Изъ старата българска книжнина -I,  Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство, Второ поправено и допълнено издание, Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, Печатница Р. Младеновъ, София, 1943;
6. Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
7.С.Янакиева, BIBLIA BESSICA;
8.Jordanes, De Origine Actibusque Getarum;
9. J.E.Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Princeton University Press, Princeton, 1991;
10.Д.Петканова, Константин-Кирил: Деница на славянския род, Изд. Народна Просвета, София, 1983 ;


Извори от интернет:

С.Янакиева, BIBLIA BESSICA (посл.вид.15-05-2019) http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=103

Tacitus, publ. in Vol. IV of the Loeb Classical Library edition of Tacitus, 1937 (посл.вид.15-05-2019) http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Tacitus/Annals/11A*.html

Д.Петканова, Константин-Кирил: Деница на славянския род (посл.вид.15-05-2019)

Jordanes, De Origine Actibusque Getarum (посл.вид.15-05-2019) https://www.thelatinlibrary.com/iordanes1.html#LI

66 коментара:

 1. Интересно нещо пише Янакиева:

  "Най-вероятно след асимилирането на траките в края на античността и началото на средновековието едва започналата писмена традиция е била прекъсната, а екземплярите на тракийския превод не са оцелели по време на бурните политически, социални и етнически промени на Балканския полуостров и в Близкия изток."

  Тези думи реално оповергават много от теориите на Г.Ценов, а също така и настоящата публикация в която се твърди че писмената традиция на траките била запазена. За науката "бурните политически, социални и етнически промени на Балканския полуостров" са реални факти от историята, и не са нещо което може да се пренебрегне с лека ръка. Няма застой, има движенние.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Най-вероятно" и "доказано е по убедителен начин, че..." са две напълно различни неща, мисля, че разбирате това.

   През XIX век се смята, че траките нямат надписи. През ХХ век са намерени Езеровския, Кьолменския, Ситовския, Браничевския, и Дуванлийските надписи. Намерени са също десетките надписи от Самотраки и стотиците надписи от територията на Фригия.

   Публикации за надписите от Вишеград, Буково, Драгодан се появиха през ХХI и не мисля, че това е края на откритията.

   Изтриване
  2. „Професоре“, с твоите камъни – по твоята глава! Що ти трябваше на баир лозе?!

   Изтриване
  3. А какъв е коментарът Ви за "бурните политически, социални и етнически промени на Балканския полуостров"?!

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Анонимен16 май 2019 г., 0:23

   Коментарът е -"манджа с грозде" Етнически промени на Балканите не е имало в значима степен

   Изтриване
  5. Д-р Светлана Янакиева е много добър лингвист, чета работите й с удоволствие. Само че и тя не е успяла съвсем да прозре забележителната близост между това, което наричаме тракийски език и славянските езици. Това е и основният проблем в нашата ранна история - неразбирането, че ние всъщност говорим на тракийски език, който език е в основата на т.нар славянски езици. Ако това беше разбрано, нямаше да има въпроси от рода на - Да, ама защо говорим на славянски език, след като сме траки и т.н. Ако веднъж разберем, че езикът който говорим си е същият от хилядолетия, много производни въпроси автоматично ще отпаднат.
   Виждам че г-н професорът не е запознат с нашите (хеле с моите) нови изследвания за тракийския език и тракийските глоси. Затова давам няколко линка -
   http://andorey.blog.bg/history/2012/08/13/dve-trakiiski-glosi.987945
   http://andorey.blog.bg/history/2015/08/05/trakiiskata-zeira-i-slavianskata-riza.1381568

   http://andorey.blog.bg/history/2012/08/24/trakiiskite-glosi.991558 и следващите две части
   Има и още много при желание за четене...

   И кратко обобщение по темата - https://andorey.blogspot.com/2017/12/blog-post.html

   Изтриване
  6. А сега за бурните социални и икономически промени...
   Тези промени не са били нито по бурни от предхождащите ги, нито от следващите след тях. Аз не мога да разбера как интелигентни хора не могат да направят аналогия между османското и римското робство, владичество или ако искате присъствие. Да кажете че траките са изчезнали или романизирани под властта на Рим е все едно да кажете че българите са изчезнали и османизирани под властта на Османската империя. Ами и в двата случая е било все същото.
   Сищо така през Средновековието не е ли имало нашествия на печанеги, узи, кумани, както през късната античност на хуни, авари и т.н. Не е ли имало походи на кръстоносци, на нормани и т.н.? Винаги е било едно и също и периодът 1-7 век не се отличава от останалите периоди в историята в това отношение...
   http://andorey.blog.bg/history/2012/09/25/posledici-ot-6-vekovnoto-latinsko-igo-v-bylgarskite-zemi.1003152

   Изтриване
  7. Г-н Киряков бурни етнически, социални, политически и религиозни промени е имало на Балканите след идването на римляните, по същия начин по който бурни етнически, социални, политически и религиозни промени променят Великобритания. Както там британския език е бил сменен първоначално с келтски, а след това и с английски, така и тук е имало промяна. Власите със сигурност говорят небалкански език, татарите говорят небалкански език, турците говорят небалкански език, елините говорят небалкански, а според историческите събития и сведения и славяноезичните говорят небалкански език.

   Ако прочетете Херодот ще видите че той казва че арменците се преселили в Армения от Фригия, и били фригийски колонисти. По пътя на логиката ако арменския език произлиза от фригийския следва, че фригийския не е бил славянски, тъй като арменския и славянските не са еднакви и не произлизат един от друг. А ако от фригийския произлиза арменския, следва, че тракийския също ще е близък до арменския, тъй като траки и фриги както твърдите са един народ. Албанския също може да бъде вкаран в схемата, ако се приеме че е наследник на илирийския език. И доколкото се твърди че илирите били близки до траките езикът им следва да е бил сходен. Чиста логика нали! Ако ли пък албанския не е илирийски или тракийски тъй като тракийските и илирийски езици искате да са славянски, трябва да обясните какъв е този албански индоевропейски език, кога се е появил тук, кой древен народ го е носил и т.н. Ако всички палеобалканци са някакви индоевропейци трако-пелазги със славянски език, то какви са албанците и на кой народ са наследници?! Ако кажете че албанците по начало не са палеобалканци и примерно са дошли от Мала Азия или от степите подобно на други племена като дорийци и ахейци, то това означава ли че все пак на Балканите е имало преселения, идване на нови езици, и други подобни?

   То е хубаво човек да пише книги и да вади недоказано съществеващи думички от ономастиката, но в крайна сметка известните тракийски думи са доста малко. 23 само, от които 85% нямат общо със славянски.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. Г-н професор, струва ми се, че сте подведен, тракийските глоси се тълкуват лесно на български език. Следните тълкувания са на акад. Георгиев, акад. Дуриданов, В.Томашек, О.Хаас и др.

   аса/ἀσᾶ - *astrъ, остър
   веду/βέδυ-вода
   волинт/ βολινθος- волѧте
   врия/βρία- верѣiа-лост, мандало, резе, нещо, с което се затваря
   бриза/βρίζα-брица-вид пшеница
   брилон/βρίλων- бритва-бръснач
   брункос/βρυχóς- брѧцало-някакъв инструмент,
   гагула/γαγύλη- гага-птица от рода на патиците, гогол-вид птица,
   дарейос/δαρεῖος- дрьжати-държа
   зелкия/ζελκια-зелка
   колаврос/κολαβρος- коло + врьтѣти-въртя
   катузи/κάττουζοι- kratŭkŭ-кратък, къс, малък
   котиата/κοτίατα-котета на върба
   пинос/πίνος-пиво
   ромфея/ῥομφαία- рофея, руфя-светкавица
   скарке/σκάρκη - скръгатати, скръжати-скърцам, скръжьтъ-скърцане
   сева/σἐβα-цев
   мидне/midne-място
   гентон/γἐντον- гнетѫ, жѧти
   диесема/διέσεμα- дивизма, вид растение
   тулбила/τουλβιλά- тоулъ-колчан+ билиѥ-биле, растение

   Изтриване
  9. Прочее, за албанския никой не е длъжен да обяснява абсолютно нищо. Този, който иска да изкара албанците илири, или траки, той трябва да представи доказателства за това. Такива никога не са представяни, самите албанци са споменати на Балканите не по-рано от XII-ти век, а и нито тогава, нито полових хилядолетие по-късно някой хроникьор ги е отъждествявал с илири и траки.

   Дивотията е започната сравнително невинно от Франц Мопча фон Силваш в началото на ХХ век, като по същото време "твори" Алберт Йокъл, който е приет за сериозен учен, а според мен не е, но това си е лично мнение...

   Изтриване
  10. Г-н Серафимов, думите са обяснени много добре, но погрешно. Разбира се говорим за тълкувания и описаните от вас грешни. Можетели да докажете, че едно тълкувание е истинското значение на тракийската дума!?

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  11. Относно албанците не мерете с двоен аршин. Каква е прчината да обявявате че може българите да са някакво тракийско племе което си е било тук от край време и само си е сменило името, но за албанците да не може да са местни и само през 12 век да са си сменили името!!! Дали албанците са илири, траки, македони или елини няма никакво значение. Важното е, че е езикът им е индоевропейски и не е славянски. Тоест или местните не са били славяноезични, или на Балканите все пак са се случвали преселения на народи и изменения в езиците. Тоест теорията за славяно-тракийския език и за неизменното население е по начало грешна. Доказва го и появата на ахейците и дорийците, които налагат езика си над заварените пелазги в южните части на полуострова.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  12. Ами добре г-н професор, ако позволите да обясня.
   Първо да и в България през 681 завоевателите или да ги наречем управляващата класа донася своя език - и този език е славяно-българския! Защото и Аспарух и Тервел и Крум и Омуртаг и Борис и Симеон са говорили на един и същи език и това е старобългарския (славянобългарски) език. Този език с неговите падежи, липсата на постозитивен член и много други граматични особености остава официален до много късни времена, а в църквата още се използва, но той не успява да се наложи (може би слабо) върху нашият типичен балкански език, такъв какъвто си е днес, със всичките му граматични особености. Да, трудно е да се обясняват тези неща, когато черното в нашата история е наречено бяло, а бялото е наречено черно...
   http://andorey.blog.bg/history/2012/10/31/koi-sa-osnovnite-razliki-mejdu-bylgarskiia-ezik-i-slavianski.1015559
   А сега за арменците, чийто език се води в индоевропейското семейство. И това е именно благодарение на фригите, братовчеди на траките. Задавали ли сте си въпроса, а защо съседните грузинци говорят език, който не е от индоевропейското семейство? Ами много просто - защото там не са се заселили фриги.
   Мощното културно излъчване на траките (ариите), които са първоначалните носители на това, което наричаме (индо)европейски език успява да се наложи върху всички пришълци на балканите и по този начин (индо)европеизира техните езици. Така е с гърците, така е и с албанците. Жал ми е че интелигентни хора учени са толкова заблудени върху основата на своите знания, върху които трябва да градат хипотезите и се получава едно голямо недоразумение, наречено българска археология, история, лингвистика и т.н...

   Изтриване
  13. А сега за тракийските глоси, въпреки че наследството от езика на траките всъщност е около няколко хиляди думи...
   23 глоси е посочил Иван Дуриданов. Владимир Георгиев е посочил 38 глоси. Ако прибавим към тях посочените глоси от Томашек например те стават 50. Ако прибавим и тези от най-различни други учени стават 100. Ако прибавим и дакийските и македонски глоси, който само в лексикона на Хезихий са стотина, получаваме трицифрени числа и то само глоси. Но както и да е, знам че много малко хора са имали възможността да се занимават с тази тема, а тя не е лесна.
   Към посочените по горе от Павел примери, признати от науката за близки със славянските думи добавям и тези които имах възможност да разгадая аз лично и с помощта на различни хора.
   Загадъчната зейра (наметало, ямурлук, както я тълкуват) всъщност е дългата до коленете риза, пристягана с колан. Типична и за гетите и по-късно за славяните, така наречени. Думата Зелас - вино, всъщност е лозе, лозница. Думата аргилос - мишка, всъщност е диалектното глухар (табуистично име на мишката). При всички тези думи записани от гърците, от един чужд на тях език имаме елементарна метатеза. Но очевидно не е толкова елементарна щом досега не беше открита и посочена.
   Думата маритан (от мор) или спинос всъщност е селитра. Тя е била добивана точно там по времето на траките, където е била добивана и по времето на османците... Гентон - месо, може би е свързано с понятието гнетене, например прилагателно гнетен - пълнен. Да не забравяме и думата ктисти - чисти - безбрачните свещеници на гетите. Тази дума я обяснява още Ал. Чертков в средата на 19 век. И т.н. и т.н.
   Т.е. гърци и римляни и други през цялото време са наблюдавали нашият многолюден и пълнокръвен народ, с неговите обичаи, песни, хора, празници, обреди, с неговите дрехи и премени, с неговите многобройни регионални говори. И са записвали различните думички, кой как успее, пречупени през техния си език. Дълбока и хилядолетна е историята на българските земи, дано да го осъзнаете и ние сме най-преките приемници и наследници на това древно население...

   Изтриване
  14. Андрей, лексиконът на Хезихий наистина е богат на наши древни думи. За някои не е указано директно, че са фригийски, старомакедонски и т.н., но пък се знае много добре кое е било предгръцкото население - траките.

   Изтриване
  15. До проф. Д.И. Анонимен16 май 2019 г., 17:28 ч.

   По какъв критерий определяте, че тълкуването е неправилно? Да вземем бриза-вид житно растение, у нас не само има дума брица-вид житно растение, но и самата дума брица се тълкува с брити-бръсна, режа. Същата е и основата на бриза, коренът *bri-режа, намираме и в брилон-бръснар.

   Изтриване
  16. До проф.Д.И. Анонимен16 май 2019 г., 17:35 ч.

   Защо да меря с двоен аршин за албанците? Ето какво е виждането на професионалистът Владимир Орел: ЧProto-Albanian, as demonstrated by its vocabulary and isoglosses linking it to other Indo-European languages, is connected with a certain type of material and spiritual culture and with a certain territory. There are serious reasons to believe that this territory did not coincide withthe contemporary Albania, i.e. with the ancient Illyrian coast of the Adriatic (see WEIGAND BA III 277-286; GEORGIEV Trakite 212-215). On the contrary, numerous proofs (the absence of indigenous sea-faring terminology in Albanian borrowing corresponding words from Romance and Greek or using transparent metaphors; the existence of Albanian-Rumanian bilateral isoglosses; the lack of Proto-Albanian toponymy in Illyria and so on) seem to corroborate the original settling of Proto-Albanians in Dacia Ripensis and farther North, in the foothills of the Carpathian Mountains and the Beskidy/Bieszczady (believed by some to come from Proto-Albanian definite plural *beskâi tai, see bjeshkë).

   Изтриване
  17. Казано накратно и на български: Албанците не са живели на територията на Илирия в древността, а в Дакия Рипенсис и по на север, край лоното на Карпатите.

   Макар да са облагодетелствани от османлиите, албанците са малко повече от милион през ХХ век, докато ние - клани и депортирани пет века, бяхме девет милиона души. Ако се замислите, албанците не ще да са били повече от 50-100 000 души когато са дошли в Южните Балкани.

   Изтриване
  18. Професора размишлява... Може пък да прозре... Дай Боже!

   Изтриване
  19. А дано, ама надали!

   Изтриване
 2. Винаги съм си мислил, че Константин Философ е взел името от библия Бесила, отколкото азбуката ни от Константин Кирил Философ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавай Сребрине, но би ли уточнил какво имаш предвид?

   Изтриване
  2. Извинявай, не съм се изразил правилно. Искам да кажа, че неслучайно Константин взима името Кирил.

   Изтриване
  3. Здравейте,
   Не си спомням точно, но май в едно предаване на Стойчо Керев някаква доцентка ли професорка ли беше обясняваше че старото име на Кирил било Страхота. Знаете ли нещо по въпроса?

   Христослав

   Изтриване
  4. Знаем, знаем, ама нито беше доцентка, нито професор. При Стойчо казионери не ходят.

   Изтриване
  5. За имената Църхо и Страхота са писали Хавел Салански, Павел Странски, Ян Амос Коменски, Матей Вацлав Щейер, Антотин Копияш, а пък в един открит от Б.Димитров италиански документ от 16 в.е отбелязано, че името на Методий е Страхота. Името на Кирил е било Църхо.

   За справка: А.Х.Е.фон Сумтал, М.Маргаритов, За Кирил и Методий, Изд. на ОФ, Софияр 1989, с.16-19.

   Изтриване
  6. Благодаря за точният отговор. Бъдете здрав!

   Христослав

   Изтриване
  7. Ето още, този път от Петър Богдан: "Около 871 г. Сватопулк, крал на маркоманите, осведомен от своите придворни за християнската вяра, изпрати незабавно пратеници при император Василий Македонец, с когото имаше голямо приятелство, молейки го да му изпрати учители, които да го обучават с неговите (поданици) в Христовата вяра и да го покръстят. Споменатият император му изпрати Црху (т. е. Кирил), който малко преди това обърна в хринтиянство хазарите, славянски народ в Херсонес, пренасяйки оттам тялото на Свети Климент. И той (Кирил), тъй като малко преди (това бе) вече приет заедно със своя брат Страхота (т. е. Методий) от папа Адриан II за апостол и учител на славянската нация, прегърна драговолно тежкия труд и водейки със себе си своя брат, побърза да се отправи към крал Сватопулк. Щом като пристигна във Велехрад, държа с краля духовна беседа, като му изложи тайните на светата вяра дотам, че кралят пожела Светото кръщение и по примера му мнозина други накараха да ги покръстят. И веднага след това се поставиха основите на една църква във Велехрад в чест и възхвала на преблажената Света Дева Мария, обявена за катедрална на цялото маркоманско кралство и от папа Йоан VIII украсена с архиепископски престол – Кирил бе първият й архиепископ. Училища също така бяха издигнати, за да се обучават там младежта, и така има своето начало християнската вяра (в Моравия).

   След Кирил, който в 877 година отиде в Рим, Страхота (Методий) се възкачи с позволението на апостолското седалище на Архиепископския престол във Велехрад и с благочестие и светост следваше своето признание, но при все това от свещеничеството в Ювавиена, (сега Залцбург), бе обвинен пред папата, че проповядвал неща, противни на църквата, и главно това, че Месата и другите божествени възхвали чел и пеел не на латински език, а на моравски език. Поради това бе повикан от папа Йоан в Рим, където изложи и обясни своето учение, имайки също за свидетел кралския посланик, наречен Замиел, с прямота се освободи от цялата мрежа (на обвинителите), оневини се и се защити при срам и позор за обвинителите и клеветниците." http://macedonia.kroraina.com/bd/pbb_2.html

   Изтриване
  8. Здравейте,
   Напълно съм съгласен с написаното от вас (Серафимов и Киряков), но искам да обърна внимание какво е становището на официалната историография към момента за произхода на Кирил и Методий. Вчера, 24.05.2019 г., попаднах на документален филм по БНТ 2 „Пътят на буквите“. В него учени слависти и историци от България, Гърция, Словакия и др. се обединиха към виждането: произходът на двамата братя не е ясен – няма съвременни податки в текстове за техния произход. Това, че те са родени в Солун , в ИРИ, гробът на единия е в Рим, а на другия не е известен, е може би най-доброто, за да не може никой народ да ги присвои – те са общославянски. А що се отнася до тези славянски имена, които се цитират, те се появяват в български житейни творби за двамата братя едва в края на 13 – началото на 14 век, когато българската църква се реформира и иска да получи по-голям престиж.
   Е, мислите ли, че официалната наука, страхувайки се от международен натиск, ще приеме, че братята са българи или поне, че имат някакъв, дори частичен, български произход. Аз мисля, че това никога няма да стане, след като се приема във всички „славянски“ страни, че азбуката (глаголицата) е създадена от Кирил по поръчка на ромейския император с цел привличане на славяните към константинополското православие. И освен това, се казва, че Рим никога не е пречил на проповядване на християнството на местните езици. Триезичниците били ромеите.
   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 3. Драги, Павеле,

  позволи ми да не се съглася с написаното. Според мен Вулфила е гот - германец и той е открил или създал руническата писменост използвана и по късно от немските народи. Това са именно тези рошки букви (знаци). Това че Константин Философ бързо ги е научил и е започнал да чете само говори за неговия висок интелект, който многократно е подчертаван от съвременниците му и други писали за него. А че тук са се срещали готи (маркомани) през 9 век е съвсем ясно, те се срещат по тези земи и по късно.
  Преработването на линеарната писменост в глаголически букви е било извършено в Западните Балкани и най-вероятно това е сторил пламенният далмат (хърват) Свети Йероним през 4 век. Така казва и Мавро Орбини и тук аз му вярвам. Възможно е Свети Йероним да заема тази писменост от Етикус Истер (наше момче - скит), като я разпространява във свои вариант.
  А че нашата наука излиза от деско-юношеската си фаза е повече от ясно, да ме извинява проф Д.И. и компания.
  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-рано името на Вулфила е известно като Урфил. Родителите на този човек са от Кападокия, от селото Садаголтина. За езика на кападокийците се смята, че е бил сроден на тракийския и това реално проличава от топонимите в Кападокия, а и самото название Кападокия, идващо от река Кападокс.

   Сред гетите познати като готи е имало и германи, това е логично защото общата граница между гети и германи е с дължина поне 2000 километра. Започва в Херкинската гора, на запад до западните покрайнини на Панония и после на север чак до Балтийско море. Какъв е бил процентът на тези германи не мога да кажа, но ако съдим по археологическите находки, едва ли е бил голям.

   Изтриване
  2. Вулфила се е появил, за да бъде заличен Урфил, нали? Нещо до болка познато... Точно както „Сребърният Кодекс“ е заменил „Библия Бесика“.

   Изтриване
  3. Готските имена Матасвинта, Амаласвинта, Рецесвинт, Свинтила съдържат една много особена частица - свинт. Поне за мен тя отговаря на стблг. свѧнтъ-свят, силен, свещен, но според повечето учени се касае за германска дума svint, имаща същото значение като българската.

   Видимир, Витимир, Тотила, Батуила са готски имена, които са непознати на другите германски народи, но пък присъстват при нас.

   Това е без значене за някои учени, те дори изкараха името Буркент германско, нищо, че е изрично казано, че Буркент е тракиец, нищо, че в Тракия има подобни имена - Ептакент, Рабокент и т.н.

   Изтриване
 4. Пролича ми на шовинизъм тоя пасквил на Серафимов. Българите това, българите онова, ха поспри се малко бе джанъм!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако посочиш конкретно какво точно не е вярно и най-вече защо, ще бъдеш много полезен.

   Изтриване
  2. А Вашето ми прилича на нихилизъм-Гърците това, гърците онова, немците това, немците онова.....Непродуктивни бръщолевения на индоктринирани хора!
   По отношение на Урфил бих казал, че се е казвал Епископ " Вълчето" само в болните мозъци на, странно защо, комплексирани немци. Има печат, там пише Урфил, това на кой, какво му се иска да пише и го представя така е предмет за изследване от медицината.

   Изтриване
  3. Печатът на Урфил е много интересен защото буквите нямат нищо общо с тези от Сребърния Кодекс ...по простата причина, че Кодекса е лангобардско евангелие :)

   Изтриване
 5. До 18 век никъде не се пише,нито се говори,че УЛФИЛА/ВУЛФИЛА е бил германец.Навсякъде данните са че е ГОТ.До 18 век. ГОТИЯ е "територията" между Дунавската ДЕЛТА и КРИМ/целият/.Гези факти са отразени на ВСЯКАКВИ КАРТИ от периода 1200-1800 вкл. и на Каталунския Атлас и на предишни карти :на Пицигани и др.Прилагам ЦИТАТ от НЕЗАИНТЕРИСОВАН автор:от БЛАЗИУС КЛАЙНЕР от неговият труд"История на България" в който цитира и по стари-антични автори с факти,че Улфила е РАБОТИЛ/бил е назначен в ТОМИ/КОСТАНЦА/КЮСТЕНДЖА/ТОМИСВАР/..център на Епископията му...т.е. в ДОБРУДЖА...а не в Германия.../твърденията за равенство между "черноморските ГОТИ" и германите е начин да се ИЗБЕГНАТ АНТИЧНИТЕ ФАКТИ,че старите ГЕТИ са НОВИТЕ ГОТИ.Та..цитатът:"XIV. Томи, обикновено Томисвар [62], е разположен в залив край Черно море. Бил е някога митрополия и се е числял към


  8 тракийската епархия и е бил снабден с прочуто пристанище, където е бил заточен Овидий. Също и св. Никита е прославил този град с апостолските си подвизи. Под римско владичество бил главен църковен град и седалище на препрочутия епископ Улфила или Вуила [63], за когото споменава св. [Йоан] Златоуст в послание 123-о до Олимпиада, като казва: „Онзи прославен мъж Вуила, когото неотдавна ръкоположих за епископ”, и пр. По свидетелство на Гравий [64], в Notitia bibliothecarum в една знаменита германска библиотека до наши дни се намират 4 евангелия, преведени на готски език от този прославен епископ. Нещо повече, Олаф Верелиус [65] в своята Runographia твърди, че този свети мъж е изобретател на руните или рутенските букви, с които някога са си служили северните народи и си служат и днес народите на Московия."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Запорожанов, вярно е, че в миналото Урфил никога не е наричан германец. Неговите родители са кападокийци, а самите кападокийци спадат към тракийската общност.

   Както Константин Велики, така и Йоан Златоуст са уважавали Урфил, но след смъртта на гетския владика, той е очернен от гърците и обявен за еретик.

   Едва ли Урфил е изобретил руните, все пак рунически надписи има и във времената преди този човек да се роди.

   Изтриване
 6. https://www.youtube.com/watch?v=l0d-U99mvN8&feature=youtu.be

  ОтговорИзтриване
 7. Фалшифицирането на историята се различава от извършването на случайни грешки по това, че представлява преднамерено изопачаване на добре известни исторически факти, подчинено на определени цели и съответстващо на определена система от възгледи, ценности и принципи, която би могла да се нарече идеология. В случая е важно да уточним кой, защо и как фалшифицира историята. Лихачов, Венелин и Фасмер не са руснаци или сърби, но "лингвистът Макс Фасмер има смелостта да напише, че “Влиянието на българския език се чувства у русите и сърбите, още извънредно силно чак до 18-то столетие...“ [1] (Фасмер цит.Попов) c.125.". Това идва да покаже, че българи, сърби и руси са различни общности! В същи дух се изказа и Римския католичаски папа преди наколко дни, при посещението си в България и Северна Македония - и двете страни са древни, но българи и северно македонци са различни народи! В статията има и други неясноти, пеласти и траки са смятани за идентични. Дали е така.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българи, сърби и руси имат своя територия, а и своя история. Това, че има българско езиково и културно влияние върху руси и съри показва, че дедите ни са стояли на по-високо ниво на развитие, нищо повече.

   Ако смятате траки и пеласги за различни хора, представете аргументи в полза на това твърдение.

   Изтриване
  2. Серафимов, това, че в съвремието българи, сърби и руси имат своя територия и своя история е видимо и ясно за всеки. Но това е единен древен народ. Това, че Фасмер е написал нещо, не значи, че това е абсолютна истина. Приведох Ви и съвременен пример с Римския папа. Според Вас българи и северномакедонци различни народи ли са? Но целия католически свет верва на папата.
   Вие контрирате с "представете аргументи", но представете и Вие аргументи, че траките и пелазгите са един и същ народ. Фукидид нарича пеласгите също и тирени - название с което други по-късни автори наричат етруските. В такъв случай можем да предположим, че пеласгите и етруските са един и същ народ или два близкородствени народа. Но това нищо не може да ни покаже, защото произхода и генетичните връзки на етруските са не по-малко загадъчни от тези на пеласгите.

   Изтриване
  3. Мисля, че говорим за различни неща. Вие навярно имате предвид етно-културна общност, а имам предвид индивидуалните членове на тази етно-културна общност. Това е причината да кажа, че руснаци, сърби, българи и т.н. имат своя територия, а и своя история.

   Изтриване
 8. На 16 юли 2008 г. известният (и за жалост рано напуснал ни) изследовател д-р Стефан Гайд обявява пред БТА, че е открита древната тракийска Библия Бесика. За нуждите на настоящата статия най-напред ще цитираме две от твърденията му. Първо, според него “азбуката, на която е написана (Библия Бесика), е предшестваща кирилицата, а не гръцка азбука”.

  gaid-biblia-besikaИ второ, д-р Гайд е посочил, че съществуват “свитъци от кожа и отделни книги от Библия Бесика на различни места по света”. Изглежда, че едно от тези “места по света” е Ямбол. Аргументите за това са дадени още през 1860 г. от великия ни изследовател на българската древност Георги Раковски. На 1 май 1860 г. в Белград той написва следното писмо до българския родолюбец от Одеса Николай Мирончов Тошков:

  “В мое пътешествие открих едно важно съкровище за българска стара писменост, книга отпреди християнства еще! Тя е съхранена в Ямбол на восем листица, на кожа писана. Чрез нея се опровергават сички учени, кои са мъдрували досега за кирилица и глаголитица!… С голям труд – продължава Раковски – можах да я туря на ръка, един родолюбец българин я пренесъл в 1844 [г.] от Ямбол във Влашко, де се он находи посесор. Сега сички мои догатки за стара ни писменост, коих многажди ви съм приказвал, овеществяват се тържествено!”

  “Пътешествието”, за което споменава Раковски, е неговото пътуване без бързане от Браила до Белград през януари-февруари 1860 г. Така че именно в този период той се е снабдил с уникалната историческа находка, пренесена от Ямбол през 1844 г. от родолюбив емигрант във Влашко. Думата “посесор”, какъвто бил ямболецът, означава притежател на земя, т.е. земевладелец, чифликчия. Следователно той е бил достатъчно заможен човек, а явно е бил и достатъчно просветен, щом е оценил значението на 8-те пергаментни листа и през 1844 г. ги е пренесъл за по-сигурно от поробения Ямбол в свободно Влашко.

  Жалко е, че след попадането им у Раковски през януари 1860 г. следите на ямболските пергаменти се губят и остава да свидетелства за тях единствено цитираният откъс от писмо. Но дори и това е достатъчно, за да се набие в очи пълното припокриване на казаното от двамата достойни българи Раковски и д-р Гайд. Д-р Гайд говори за “свитъци от кожа”, Раковски – за “книга…, на кожа писана”. Според Гайд азбуката на Библия Бесика не е нито кирилска, нито гръцка, а според Раковски ямболската пергаментна книга е на стара наша писменост, която обаче не е нито кирилица, нито глаголица… Старинността на 8-те кожени листа Раковски подчертава с думите си, че те били още отпреди християнството, което най-вероятно значи не отпреди Исуса Христа, а отпреди официалното християнизиране на България (864 – 865 г.)…

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Невъзможно е да се говори за откриване на БИБЛИЯ БЕСИКА по простата причина, че тракийският превод на библията не е носил това име по време на Античността. За първи път името БИБЛИЯ БЕСИКА се появава през 1984-та година в работа на Т.Тодоров: Библия Бесика (социолингвистична студия за тракийския език в късната античност), Thracia 6, 1984, c. 259-275.

   He зная какъв точно документ е намерил г-н Гайд, но този документ просто няма как да носи името БИБЛИЯ БЕСИКА, по простата причина, че името е ново, само на 35 години.

   Изтриване
 9. А бе първо се научи да пишеш и тогава ходи да разправяш кое какво е и кой как да мисли.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, правя правописни грешки, но това е простимо. Непростимо е на някого да се плаща да открива истината, а той да не го прави.

   Изтриване
  2. Уважаеми Г-н Серафимов,

   Не откривам на какво се дължи упрекът на Пишман Томов, но Вашият правопис е много по-правилен от този на проф.д.и. и това вече беше констатирано. Колкото до дискусионната личност на Стефан Гайд, по-старите участници в блога са наясно за какво става дума.

   Изтриване
  3. Да, старите читатели знаят каква е истината за бохарския език и Библия Бесика, но явно има и нови читатели. Нека проверяват, нека сравняват и мислят.

   Изтриване
  4. След БЕ си пропуснал ЗАПЕТАЯ,тоест и ти не си ОК с правописа,коректоре!

   Изтриване
 10. Г-н Серафимов, казвате ,че под думата резки-знаци е това, което трябва да разбираме под рушки, роски букви.Смятам,че сте абсолютно прав и ще се опитам да обясня защо.Тази зима прекарах в едно забравено от бога умиращо селце в Северозападна България,където се говори един абсолютно архаичен диалект,за доста думи просто ти е необходим преводач,ако не си местен.И ето какво казват:"Недей да рушиш!" Глаголът рУша(с ударение на У) не значи да разрушавам,да рУша в снега значи да прокарвам следи,не просто да ходя, а да оставям следи врязвайки се в него,да прорязвам пътека в ненагазения сняг.Същото казват ако ходиш по неокосена трева и оставяш пътека- дълбоки следи,като срязана.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за интересната информация! Тя има връзка с една теория на чужд изследовател относно това, че думата руна/runa може да се преведе с лат. foss-бразда, т.е. наранена земна повърхност. В такъв случай, думата руна е сродна на нашата дума рана-порязано, белязано място.

   Изтриване
 11. Уважаеми Г-н Серафимов,

  Не мисля, че всичко което може да се проследи по „Новото познание“ със Стойчо Керев заслужава внимание, особено и това от миналата неделя. Но сега на 19. май в 18:30ч. по БНТ 2 ще бъде излъчено: „На каква азбука пишем ние, българите“. Колко много бих желал да видя Вас в предаването, особено по тази тема !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стана модерно хората да говорят точно за това, което най-малко са проучили. По лошото е, че политиката определя какво е вярна история и и какво не е. В миналото също е било донякъде така, но понастоящем е прекалено.

   Изтриване
 12. Естествено,че не всичко заслужава внимание в предаването на Стойчо Керев. Заслужава внимание обаче че дава трибуна на по-малко известни учени и изследователи а те понякога развиват интересни хипотези и твърдения, често много добре обосновани. Въпрос на преценка е кое става и кое не! То къде има пълно щастие?

  Христослав

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, много хубаво не е на хубаво :)

   Изтриване
  2. Точно ти ли, който носиш това име, задаваш този въпрос?!

   Изтриване
 13. Поздрави! Виждам, че е почти невъзможно да бъдат отварени очите на казионните историци, които имат власт днес. Веднага щом чуят думата траки и започват да твърдят, че било опасно да се смята, че ние българите сме наследници на траките. И ако до 1991 никой не отричаше факта, че траките са важна съставна част от нашата етногенеза, макар че и никога не се акцентираше на тях за разлика от акцента върху "славяните" и "прабългарите", то в наше време се появиха властимащи историци, които започнаха да разпространяват абсурдната теза, че траките били изчезнали. И ако официално някой се усъмни в тяхната правота , те му затварят устата с помощта на всички средства с които разполагат. Надявам се не за дълго, доколкото най-елементарната човешка логика сочи, че ние българите сме си преки наследници на траките по всички показатели.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, ние българите сме наследници на най-древното цивилизовано балканско население, но трябва да се уточни, че към това древно балканско население спадат дунавските славени по простата причина, че те са гетите. Старите българи пък са мизите - съседи и роднини на гетите.

   Объркването идва от това, че в миналотосе е смятало, а и все още, се смята, че дедите на представителите на славянската езикова група са носили името славяни, а това не е така. Първоначално славяни, или по-точно славени е име на гетите, от тях то се разпространява на запад, север и на изток и се ползва за всички народи говорещи сродни езици.

   Объркване дойде и от безумните твърдения, че старите българи са дошли от Азия, а старите българи са потомци на мизите, които са най-големият тракийски народ разпространил се на три континента. Поради това, че е имало и колонии в Средна Азия, някои безсъвестни изследователи с невероятен фанатизъм налагат виждането, че старите българи са азиатци.

   По същата логика обаче трябва да се каже, че прародината на англосаксите е Индия, понеже са споменавани и в Индия...Безумие е това, нали? За англичаните никой не би приел, че идват от земите край Хималаите, но за нас се приема, че и се нападат тези, които показват несъстоятелността на твърдението. Защо?

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов. Англичаните твърдят ,че саксите произлизат от племе на скитите. А за германците се твърди че римляните ги наричали germanus scithian, което значело нещо като автентичните скити,или истинските скити.
   Какво мислите за тази теза? Както и ще се радвам да споделите вашето мнение от къде идват германските народи.Понеже казвате скитите са траки, древните арийци са траки, хуните са траки. Тогава от къде идват саксонците,според вас?

   Изтриване
 14. Иван Колев18 май 2019 г., 23:35

  Серафимов, искам само да Ви предупредя, че вашият враг е започнал нова клеветническа кампания и е хубаво да вземете мерки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Моят враг прави това от 8 години, той знае, че е противозаконно да се клевети, заплашва и обижда, но май се счита за недосегаем...а не е :)

   Изтриване
 15. А власите към коя от племенните групи принадлежи, славени/гети/готи или траки/мизи/българи?
  Между другото, споменатия епископ - кападокиец "Вуил" твърде съвпада езиково с прабългарското "боил"... чужденец начело на готите? Или завърнал се (от Константинопол) блуден син като Кирил??

  ОтговорИзтриване