8.05.2019 г.

БЪЛГАРСКИ ДУМИ В РЕЧТА НА СТАРИ ГЪРЦИ, ЕВРЕИ И РИМЛЯНИНашата история е уникална в доста отношения. Тя впечатлява с богатство от интересни събития и героични подвизи извършени от дедите ни. Впечатлява и с броя превратни моменти белязващи прераждането на държавата ни, но също и с това, че сред чуждите летописци, а по-късно и сред чуждите изследователи на миналото сякаш е съществувала фанатична надпревара кой да ни ощети възможно най-много.

Йохан Енгел, Йохан Тунман, Едуарт Гибън, Йосиф Маркварт и др. виждат в старите българи татари, угрофини, тюрки, макар да няма абсолютно никакви доказателства за това. Тенденцията на поставяне на прародината ни в далечната Азия е продължена от историците Геза Фехер, Йосиф Шафарик, Роберт Рьослер, Александър Хилфердинг, Василий Татищев, Константин Иречек.

Към този списък трябва да добавим и лингвистът Вилхелм Томашек.Той тълкува народностноно ни име с тюркския глагол bulgamak-правя буламач, смесвам, и така изиграва важна роля в създаването на ужасно изкривената, невярна представа за характера на речта на дедите ни, а и техния произход.

Томашек е първият, който прави задълбочено проучване на тракийския език и при анализа на глосите брилон, гентон, колаврисмос, катузи, ктисти, пинон, дава обяснения с брити-бръсна, жѧти-жъна, повалям, колесе-коло, колело, кратъкъ-кратък, чистъ-чист, пиво-пиво, питие.

Без изключение, тези думи принадлежат на нашата реч, а и са регистрирани най-рано в писания на български език. Това обаче изобщо не притеснява работещият във Виена учен.

Toй не е трогнат и от факта, че в продължение на хиляда и сто години българите биват отъждествявани с мизите – голям и силен тракийски народ. Важно е и това, че мизите са споменати в египетски летописи от XIII век пр.Христа, т.е. отпреди три около хиляди и триста години.


Рамзес II по време на битката при Кадеш (в която участват мизите)-Rameses II in the Battle of Khadesh, Publisher New York Ward, Lock - The illustrated history of the world for the English people. From the earliest period to the present time, ancient-mediaeval-modern. With many original high-class engravings
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/The_great_Sesostris_%28Rameses_II%29_in_the_Battle_of_Khadesh.jpg/800px-The_great_Sesostris_%28Rameses_II%29_in_the_Battle_of_Khadesh.jpg


След Томашек, търсейки “доказателства” за тюрския език на старите българи, различни учени обявяват нашите думи баща, бати, къща и др. за тюрски. Иронията е, че притежаващите древна форма *bhātja думи баща и бати не само не са тюрски, но и имат съвсем ясен паралел в споменатат от Херодот титла βάτος-цар, а и принадлежащата на първите господари на остров Крит титла βασιλεύς.

До това важно за историята ни заключение стига акад. Владимир Георгиев в работа засягаща произхода на азбуката. А пък относно факта, че βασιλεύς е заемка в гръцкия се изказват Аренд Ян Ван Виндекенс, Хялмар Фриск и др.

С трако-пеласгите яваващи се първите високо цивилизовани обитатели на остров Крит са свързани не само баща и бати, но също и добре познатото на българските селяни название на растението брей (Tamus communis), което е известно с това, че при докосване причинява изприщване и нараняване. Акад. Георгиев и др. наши учени споменават за родството на българската дума брей с пеласгийската βρύον, допълват и, че поради това, че брей не се среща в никой друг език от славянската група, думата навярно е тракийска. Да обаче още навремето Стефан Младенов дава обясенние на брей с брия-бръсна (т.е. наранявам бел.моя).

Toва означава, че щом има обяснение на въпросната дума на български език, тя просто няма как да е механично заета след 681-ва година и то от население, което според официалните теории вече е романизирано или елинизирано. Още повече, древният корен *bri се среща в тракийската глоса брилон, която пък е обяснима със стблг. брити-бръсна. Съвпадение след съвпадение и това не прави никому впечатление?

Обикновено, когато професионалистите бъдат изправени през такива “феномени”, бива предлагано стандартното обяснение, че смайващата прилика на български думи с трако-пеласгийски се дължи на родство, чиито корени се крият в праиндоевропейския език. Хубаво, но защо не гръцкият, а точно българският (който уж се е появил късно на Балканите) показва такава необикновено силна връзка с трако-пеласгийския? На този елементарен въпрос никой не желае да отговори, не може да отговори, или пък се страхува да отговори.

По-голяма “загадка” представлява нещо друго: българските думи в старите семитски езици. През 1953-та година излиза книгата на  проф. Бердржих Хрозни “Ancient History of Asia Minor, India and Crete”. В нея той дава една доста интересна подробност, а именно това, че староеврейската дума ṭôb отговаря на чешката dobrý-добър. Чехите, чийто език безспорно е сроден с нашия, никога не са отъждествявани с древен балкански народ, но за сметка на това българите са наричани траки, мизи, пеони, мирмидони. Последните спадат към групата на пеласгите, а те са не само обитатели на Балканите и остров Крит, но стават също съседи на старите евреи в Левант.

Пеласгите, чието правилно име е пеласти влизат в библейската история под името филистимци. Toва название се явава по-новата форма на стевр. פְּלִשְׁתִּי (пелишти) пеласт, פְּלִשְׁתִּיִים‎ (пелиштим) пеласти. Ако приемем, че българите са потомци на трако-пеласгите, част от които обитават територии на Египет, Израел и Ливан дълго време, то няма нищо мистериозно в това, че българска дума се среща в староеврейския.


Филистимска (Пеласгийска) керамкa Philistine Bichrome pottery, theorized to be of Sea Peoples origin. Изобр. Peter Hagyo-Kovacs 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Bichrome_pottery.jpg/800px-Bichrome_pottery.jpg

Прочее ṭôb-добро не е едиствената българска заемка в речта на старите евреи. Там срещаме също šеgōr-секира, бойна секира и mekhērah-меч. На езика на филистимците-пеласти принадлежи още една свързана с военното дело дума, това е kōba-шлем. Тя е сравнена от Фредерик Ваудхойзен с хетската kupahi-шлем. Поне за мен няма никакво съмнение, че староеврейската kōba и хетската kupahi-шлем са сродни на срещата се в старобългарските надписи κυπε-шлем, като смисъл има само на български.

Официално никога не е имало контакт между българи и хети, но приемем ли, че ние сме потомци на стари балканци, ще излезе не само, че е имало, но и, че дедите ни са доминирали хетите дълго време. Това обяснява не само защо в хетския има думи като тата-тате, сарпа-сърп, далуги-дълъг, небиш-небеса, тупи-тупам, вали-велик, но и защо хетите почитат тракийските богове Арес, Епта, Папас, Перкос, прекроявайки имената им на Яриш, Ебат, Папая, Перва.

Макар недиректно, тракийската доминация над хетите е спомената от учени като Вахан Куркиджиян, който казва следното: “Хетите са били смесен народ, основната част от тях е представена от азиатци, които обаче са управлявани от говореща индоевропейски език благородническа прослойка от земите край Босфора” -“Hittites were a composite people, fundamentally of Asian origin, but dominated by Indo-European aristocratic elements from the neighborhood of the Bosporus.


От незапомнени времена, земите край Босфора са обитавани от трако-пеласги. Това се доказва не само от най-древните топоними и хидроними, но също и от погребалните обреди, керамиката и т.н. Имайки предвид присъствието на генетичните маркери E-V13 и J2 при нас българите, а и високата концентрация на тези маркери точно в земите известни като най-древни обиталища на трако-пеласгите, единственото логично обяснение за присъствието на наши думи в речта на старите евреи и хетите е това, че като цяло, ние сме потомни на местно балканско население, което още в незапомнени времена е успяло да се разпространи на три континента.

Тук е мястото да бъде цитиран Плутарх, който твърди, че “бивайки страстващ народ, пеласгите обиколили по-голямата част от обитаемия свят подчинявайки по-голямата част от човечеството, след като се установили на мястото, на което е Рим основали селище и го нарекли (Roma) по силата на своето оръжие”:

Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome.”-Plut.Rom.I.1.


Тези, които са изучавали латински език навярно са забелязали приликата между използваните от римляните думи: struo-строя, grunda-греда, domus-дом, malleus-чук и стблг. строѭ-строя, грѧда-греда, домъ-дом, млатъ-чук. Разбира се и в този случай специалистите дават обяснение с общия, праиндоевропейски език, чиито корени се крият в мъглите на времето.

Без значение остават свидетелството на Плутарх за ролята на пеласгите като основатели на Рим, а и твърдението на Страбон, че по сведения на Меандър, след Троянската Война, траки и енети (венети) се заселват на север от Адриатическо Море -Strab.XII.3.25.

Самото име на Адриатическо Море идва от името на река Адрия-Strab.VII.5.9. Тя е наречена от Клавдий Птолемей Атрианус: “Called by Ptolemaeus (3.1.21) "Atrianus," emptying into the lagoons of the Padus (now Po) near the city of Adria (cp. 5.1.8), or Atria (now Atri).  

Названието Atrianus/Атрианус е дадено от стари балканци. Доказателство за това е името на река Atrys/Атрус – днешната Янтра. Колкото и странно да звучи, дедите ни са тези, които са отговорни за появата на името както на река Адрия, Атрианус, така и на Адриатическо Море, като обяснение можем да получим със стблг. ѩдръ-бърз, срблг. уѩдрити-разбързвам се.

Карта на северните части на Апенините и Адриатическо Море
 http://www.heritage-history.com/maps/ancient/class022.jpg

Тези сведения обясняват присъстивето на генетичния маркер R-L23* при българи и италианци, като важното в случая е това, че при нас този маркер е най-стар, от времената след края на Ледниковия период: “R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period.”


Генетиците знаят прекрасно, че при италианците маркерът R-L23* е внесен хилядолетия по-късно от Балканите и Черноморските степи, знае се и, че появата се дължи на идването на трояните, на които също може да се припише и друг маркер, а именно  J2 (присъстващ при около 19% от българското население), а като датировка се посочва периода 1200 г.пр. Христа:

“L23 branches of R1b, representing the first expansion of R1b from the Pontic Steppe to the Balkans (see R1b history). If there is any truth in the myth (as there usually is), the Trojans might have brought M269 or L23 (probably with other haplogroups, notably J2) to central Italy circa 1200 BCE.”


Когато истината бъде казана, няма мистерии, няма необясними феномени, всичко е логично и не противоречи на здравия разум. Доказателствата за древните балкански корени на българския народ са мнгого и са необорими, но и неудобни за поддръжниците на догмите. Тези хора, явно неосъзнаващи, че вече са станали за смях в очите на интелигентните, прогресивните и мислещи хора, се опитват всячески да спасят потъващият си кораб.

Как обаче да могат да спрат истината? Невъзможно е, това е загубена битка, която трябва да се преустанови защото е против интересите на българския народ. Да се отрича на инат очевидното е не само неразумно, но и вредно за всички нас. Колко време още може да се поддържа заблудата, че старите българи са дошли от Азия иранци, след като общите за българи и италианци генетични маркери R-L23* и J2 са чужди на иранските народи, но за сметка на това принадлежат на трако-пеласгите, от чиито среди произлизат основателите на Троя и Рим.

Нека да забравим за момент, че Плутарх и Страбон са писали за идване на трако-пеласги на Апенините. Нека забравим за малко и това, че имената на Рим и Адриатическо Море са дадени от стари балканци. Ако генетичната близост между българи и италианци може да се обясни само с идването на благородника Алцек и неговите хора, то пак излиза, че Алцек е водил хора, които са потомци на древни обитатели на Балканите, Троада и Черноморските степи. Просто такъв е характерът на генетичните маркери R-L23* и J2.

Кое е неясното, кое е странното, кое е нелогичното? Нима наличната информация не показва, че проф. Асен Чилингиров, д-р Ганчо Ценов, Цани Гинчев, Георги Сотиров, Данаил Юруков, Иван Селимински, Кирил Рилски, а и още много други съвестни изследователи са прави определяйки българите като древен балкански народ?

Да се греши е човешко, да се признае грешка е благородно, а да се бори човек против излизането на истината е както непочтено, така и престъпно. Народът ни е страдал предостатъчно, ощетяван е предостатъчно, сега е време да получи истинската си история, а и самочувствието, което заслужава.
Използвана литература:

1.Български Етимологически Речник, Том I, A-З, Вл.Георгиев, Ив.Гълъбов, Й.Заимов, Ст.Илчев, фототипно издание, Акад.Изд. Проф.Марин Дринов, БАН, София, 2007;
2.И.Богданов, Прабългари, Прозиход, етническо своеобразие, исторически път, Народна Просвета, София, 1976;
3.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
4.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952;
5.W.Tomaschek, Die Alten Thraker, Eine ethologische Unterzuchung, Verlag der Östereichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1980;

Извори от интернет:

Вл.Георгиев, Произхождения Алфавита, Вопросы Языкознания, 6, 1952 (посл.вид. 04-05-2019)http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Vl_Georgiev_Pr_Alfavit.pdf

The Philistines, by R.A.S. Macalister, 1913 (посл.вид. 04-05-2019)

F.Ch.Woudhuizen, The Ethnicity of the Sea Peoples, Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor Promoties (посл.вид. 04-05-2019)

The Geography of Strabo published in Vol.III of Loeb Classical Library Edition, 1924 (посл.вид. 04-05-2019)

The Parallel Lives of Plutarch, Life of Romulus, published in Vol.I of Loeb Classical Library Edition, 1914 (посл.вид. 04-05-2019) http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Romulus*.html

Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry, PLOS, March 6, 2013, Sena Karachanak ,Viola Grugni ,Simona Fornarino, Desislava Nesheva, Nadia Al-Zahery, Vincenza Battaglia, Valeria Carossa, Yordan Yordanov, Antonio Torroni, Angel S. Galabov, Draga Toncheva , Ornella Semino (посл.вид. 04-05-2019)

Genetic History of the Italians (посл.вид. 04-05-2019) https://www.eupedia.com/genetics/italian_dna.shtml


133 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма причина да се страхува да покаже лицето и името си.

  ОтговорИзтриване
 2. Български учен8 май 2019 г., 16:11

  Кой Ви дава право да ревизирате историята, да не би да имате нужното образование и опит? Нито сте завършил история, нито имате понятие от археология, нито Ви бива в лингвистиката. Нека всяка жаба да си знае гьола Серафимов, занимавайте се с белетристика и не се опитвайте да се сравнявате с хора, които са по-квалифицирани от вас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. cgd3@abv.bg Е.Димитров8 май 2019 г., 16:44

   Г-н/-жа/ Български учен! Лично на мен ми е интересен коментарът на г-н Серафимов, който поражда и интересна дискусия. Моля ви не пречете на читателите да проследяват развоя на дискусиите. Този Ваш остър тон, наподобяващ силовашка позиция не ми харесва и още веднъж ви моля не ни пречете да научим нещо от коментарите тук" Нали в спора се ражда истината?

   Изтриване
  2. Факти господин Български учен .... факти :)

   Изтриване
  3. Нещо май ни се карате?....
   Учените и възпитани хора се държат любезно и възпитано, когато няма причина да се чувстват засегнати и обидени.
   Странно е като сте голям "учен" защо се срамувате от името и лицето си?!
   Моля, изложете Вашите аргументи и посочете източниците, които ползвате и анализирате.
   Иначе най-добре е да не пречите.

   Изтриване
  4. Преди време в блога ми се появи сънародник, който се идентифицираше като Проф.Д.И. Трябва да призная, че беше доста културен, а и умееше да спори с факти. Малко са такива обаче...

   Изтриване
  5. До Български учен8 май 2019 г., 16:11 ч.

   Не е нужно човек да е професионалист, за да види несъстоятелността на много неща в официалната ни история. Ако професионалистите не виждат това, което противоречи на здравия разум, а и не са в състояние да следват принципите на науката, то те не са никакви професионалисти, а само хора получили титли защото подкрепят несъстоятелните теории.

   Един от основоположниците на лингвистиката е Якоб Грим. Той не е учил лингвистика в университет по простата причина, че такъв не е имало. Въпреки това законът на Грим се изучава днес от студентите по лингвистика.

   Майкъл Вентрис също не е професионален лингвист, но това не му пречи за спечели уважение и да се изяви като порфесионалист.

   Изтриване
  6. Анонимен9 май 2019 г., 19:40

   Г-н Серафимов,
   Именно факти са нужни, а не мнения, предположения и тълкувания през призмата на българския патриотизъм. Истината е важна, но с действията си ако предлагате невярна, идеологическа, патриотична "истина" която е само ваше виждане и желание, в крайна сметка може само да забавите разкриването на фактите (истината). В крайна сметка науката ще отсее вярното от невярното и фактите от мненията. Историческата наука е описателна и представлява конфликт на мнения и интерпретации, но накрая остават онези неща които са подкрепени с факти.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  7. Анонимен9 май 2019 г., 20:00

   При Вас и при написаното от Вас, г-н Серафимов обаче се наблюдава твърде много патриотизъм, който явно е целенасочен, желан, плануван, с основната идея да спасявате българите, да правите България велика и т.н. Това обаче ви води до много грешки. Обикновенните хора може и да не ги виждат, но професионалните учени ги забелязват много лесно.

   Нама смисъл във всяка статия да пишете против професионалните учени тъй като те не са задължени да спасяват българите нито да правят Балгария велика. Науката изисква абстрахиране от патриотични, идеологически и други зависимости. Учените са задължени единствено да работят научно, да следват научния метод, и да изказват мнението си на база достъпните им данни и факти. Ако има такива които в миналото са подкрепяли една или друга теория или хипотеза която днес не е актуална или която не ви харесва имате право да ги критикувате, но е доста нелепо да ги обвинявати всички в лъжи и измами. Просто те са живели в миналото, и гледните им точки и познанията им са били от онова време. Защитавали са една или друга теория не защото са били лоши българи, а защото такова е било състоянието на науката в тяхното време. За времето си те вероятно са били не по-малки патриоти и националисти от Вас, без значение дали са защитавали тюркска, сарматска, иранска или друга теория.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. Анонимен9 май 2019 г., 20:42

   Г-н Серафимов,

   Методът на представяне на хипотези и мнения в блог или в книга, които не се рецензират и не минават през анализ от професионални учени, позволява да пишете каквото искате и да събирате одобрителни мнения от обикновенните хора, които харесват идеите Ви. Но този метод е грешен. По този начин никаква истина и никакви факти не могат да излязат на яве. Така дори и онези неща които си струват в публикациите Ви ще бъдат забравени, нецитирани от никой и загубени в блога след 30 години.

   Опитайте за изпратите книгата и статиите си за рецензия в Центъра по Тракология към БАН. Поискайте от тях да ги оценят да публликуват мнението си. И след това качете в блога техните публикации и оценки. На професионалистите - В.Фол, К.Порожанов, Р. Попова, П.Делев, Д.Попов. Или опитайте с археолозите - Д.Димитрова, Д.Агре, А.Аладжов, Д.Гергова, Г.Нехризов, и т.н. Всички тези учени са застанали с имената и лицата си пред хората и са написали и пишат научни книги по темата за траките, за Плиска, и са изказали професионалните си мнения.

   Защо не ги цитирате тях? Всички те имат мнение относно траките и произхода на българите! Защо не направите кратко интервю относно произхода на българите и историята на траките с всеки един от тях и не публикувате мненията им? Защо критикувате поименно онези от преди 100 години, а не критикувате конкретно и в детайли поименно мненията на съвременните учени. Съвременните учени имат възможността да Ви отговорят, да си изкажат мнението, да защитят статиите и книгите си.

   Опитайте се да коментирайте обширно в блог-публикация примерно статията на Иво Страхилов - Траките отвръщат на удара: антично наследство и култура на участието (https://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy14/item/470-trakite-otvrashtat-na-udara.html). Иво Страхилов не е някои "изкуфял банаджия" и не е учен от преди 100 години като Златарски, а е млад доктор по история от днешно време, който е написал коментари върху част от мненията Ви, и който може да Ви отговори, да защити мнението си, евентуално да Ви обори.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  9. Е то това прилича повече на фейлетон. Какво има да се коментира? Всичките критики на автохтонната теза са такива. Един факт няма, само иронизиране. Уж сте академични учени...

   Изтриване
  10. Уважеми г-н професор, ще започна първо с Иво Страхилов. Зная за писанията му, но не съм отговорил по няколко причини:

   1.Той поставя под един знаменател хора, които по негово мнение са съмишленици, а това не е така и дори един средноинтелигентен човек би проумял това.

   2.Г-н Страхилов умело манипулира информацията и ми приписва неща, които никога не съм казвал.

   3.Г-н Страхилов премълчава резултатите от генетичните проучвания на българите, които показват, че сме отдалечени от иранците, индийците, тюрките и популациите на Кавказ. От друга страна, срещащите се при нас хаплогрупи I2, J2, G2, E-V13, L2, а и част от R1a принадлежат на население обитавало Балканите през Мезолита, Неолита, Халколита и т.н.

   Ако г-н Страхилов представяше ясни факти, а не лично мнение, аз бих отвърнал, но уви, писанието на въпросният господин не може да се класифицира като научно. Прочее, аз никога не ползвам изрази като "изкуфял банаджия" и мисля, че е доста неуместно да ги ползвате по време на беседата с мен. Такива изрази принадлежат на репертоара на хора, с които аз нямам нищо общо, въпреки, че г-н Страхилов ме е приобщил към тях.


   Храня дълбоко уважение към К.Порожанов, Р. Попова, П.Делев, а и към покойният Д.Попов. Храня дълбоко уважение и към археолозите Д.Агре, Д.Гергова, Г.Нехризов, И.Христов и др., а и уважавам мненията им, но има един голям проблем, огромен дори. С малки изключения (предимно Р.Попова) у нас никой не пише за северните траки - тези, които населяват земите на север от Дунава и Черно Море. Криво ми е, че по тази тема има добре известни публикации на Никулице, Дашевская, Мелюкова, Крикин. Изнесената информация е ценна, но дано вината да е моя, аз не мога да намеря отражение на тази информация в работите на нашите учени. Защо?

   Северните траки са ключът за нашата история, но точно те не са засегнати както подобава.

   Колкото до критиката на отдавна писали учени, обещавам Ви съвсем скоро да публикувам работа, в която ще изразя критика към хора, чието учебно помагало е одобрено от МОН и все още е в книжарниците.

   Изтриване
  11. Уважаеми Д.И., прочетох въпросната статия, както и дисертационния труд на Иво Страхилов.Нищо ново!Една голяма каша, своебразен калейдоскоп от различни факти и твърдения, слепени с омраза, ирония и манипулации, за да отрече един нов прочит на нашата история.Защита на статуквото!Та нали Сиромахов се стреми да стане част от тази "академична" общност на "богоизбрани", а не "обикновенни хора". Особено отвратителната е манипулацията му да постави проф.А.Чилингиров на една плоскост със Стефан Гайд и така да го унизи и отрече! Същия похват използва и срещу г-н Серафимов. Сиромахов е поредният български "исторически" еничар, отгледан в академична среда!Кариеризъм, почести, материални облаги, без задължение да се "защитават българите"-според вас.Българите нямат нужда да ги спасявате, а да им помогнете да узнаят истината!
   Комунизмът е една отречена, неестествена и непродуктивна, колкото утопична, толкова и жестока теория и практика! Но това не пречи на кастрокомунизма в Куба, да откъсва от децата от родителите им, да ги праща в интернати на "острова на младежта", където да ги индоктринира и да си отглежда еничари, крепящи властта, която доведе, за съжаление не само Куба, до страхотна мизерия, глад и терор.Не обичам еничарите господине.Но БАН си ги отглежда още.Кажете, вярно ли е твърдението на проф.А.Чилингиров за уволнението през 1953г на тогавашния дириктор на института по история към БАН, от Б.Греков-големия шеф от Москва.За какъв патриотизъм на историците ни, служещи на чужди интереси може да се говори. Та повечето са изпълнявали чужд диктат са се грижили за собственото си благополучие! Както и нашите висши архиереи - 85% агенти на ДС. Всъщност православието генитически е свързано с власта и я крепи. Това е причината болшевиките да разрушат жестоко РПЦ, за да укрепят собствената си власт и крепящата я нова "религия", да промият мозъците от религиозната утопия.Не става въпрос за атеизъм, а за власт и съпътствуващите я облаги. По този въпрос моето мнение се различава от това на г-н Серафимов. Вижте как Добри Джуров влезе в църквата след 10 ноември?!
   Говорите за проф.Ал.Фол и В.Фол.Хора от кръга на Л.Живкова.Л.Левчев е също от този кръг. Преди години тартор на младите поети беше Добри Жотев, комунист от преди 9-ти 44-та, приятел на баща ми, търкали са заедно един нар в затвора. Но човек със собствено мнение и достойнство.Добър човек, но неудобен на властта и затова бе смачкан и завърши живота си като учител по БЕЛ в едно пернишко село. Заместилият го като лидер придворен поет на власта Л.Левчев, днес е много богат и уважаван, живее в просторни апартаменти и синът му е професор и ни учи на етика и морал! Преди 2-3г. в едно телевизионно предаване В.Фол беше притисната от въпрос и тя промълви през зъби:"Да, изглежда, че българите са траки". И нищо повече!
   Г-н Д.И., казвате, че историята е описателна наука и сте прав. Но докато една наука не използва математически методи, не може да се нарече достоверна. Погледнете само колко стотици академични историци повече от век работят и не могат по нито един въпрос да стигнат еднозначно твърдение. Защото базата на която стъпват е априори невярна. Без използването на статистически методи и достиженията на други науки, изследващи сложни процеси и движещите ги сили няма как да бъдете обективен историк. Не виждам стремеж историците от БАН да се засилили към математическите методи. Но един проф.А.Чилингиров ги прилага, макар и интинуитивно.Днес се роди нова дисциплина за изследване на историческите процеси, т.н. "клиодинамика", "клио" от музата Клио и "динамика" от термодинамика.

   Изтриване
  12. А на Вас кой Ви дава правото да лъжете цял един народ вече стотици години, криейки се зад измислените си титли и смешно , пропито от догматизъм образование ?! Вместо да замълчите и се скриете в мишите си дупки заради вината си, Вие сте толкова низки, та дори пречите на прогресивните и родолюбиви БЪЛГАРИ да научат най-накрая истинската си история и корен!!!
   Омерзена се чувствам от факта, че има подобни екземпляри от нашия народ!

   Изтриване
  13. Г-н Серафимов,
   Страхилов не слага под общ знаменател съмишленици, а поставя под общ знаменател хора използващи тракийското за постигане на някакви свои цели. При едни целите са едни свързани с някакъв вид сектантство, при други са идеологически или патриотични, но за основа се използва тракийското минало. Голяма част от цитираните автори обаче са реално обявени от Вас за ваши съмишленици и са обявени за "прогресивни", "свободомислещи", или са авторитети на които се позовавате. Тоест ако не всички то повечето могат да се определят като Ваши съмишленици.

   При това Страхилов не е нужно да привежда факти, доколкото той прави обзор и анализ на същуствеващата ситуация. Тази ситуация е факт, а не е манипулация, и е факт който много добре се вижда от Вашите публикации и от мненията на привържениците Ви които оставят коментари.

   Вие може и да не използвате термини като "изкуфял банаджия", но както се вижда от повечето Ви пуликации такова е онтношението Ви към професиналните историци като цяло. Страхилов е описал много добре този принцип и тази нагласа при тези любители и ентусиасти които искат да се намесят и да изкажат мнението си относно историческите въпроси. Тази нагласа се вижда много ясно и от коментиращият Богомил, които освен като искуфяли банаджии определя учените и със съответните негативни политически нюанси от времената на комунизма и всичко останало както си му е реда така, че учените да бъдат принизени максимално. Напрактика подобен език при който се очерня всеки който се е занимавал или реши да се занимава професионално с история, и който не подкрепя идеологията, е много далеч от науката, и е нормално използващите този език да бъдат слагани в един кюп. А това, че подкрепяте този вид език на коментиращите публикациите Ви показва, че и вие го използвате, въпреки, че не в най-крайната му форма.

   Казвате, че уважавате мненията на траколозите и археолозите, но защо тогава не ги цитирате в публикациите си!? Една научна публикация изисква да се отбележат безпристрастно всички мнения, а не да се представят едностранно и тенденциозно само онези които подкрепят идеите Ви. У нас тези учени обикновено не пишат за траките северно от Дунав и Черно море, тъй като просто там няма много траки че да пишат за тях. Над Дунав са гетите и даките, за които е написано достатъчно, а северно от Черно море напрактика няма траки.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  14. Г-н професор, по-долу съм Ви представил достатъчно автори, в чиито творби можете да намерите информация за траките на север от Дунава и Черно Море.

   Не са само епиграфските паметници от Олбия, Пантикапей, Тамурака и др., по-важни са тракийските топоними и хидроними като Пантикапа, Сибриапа, Хюпанис, Апсарум, Коркон-дама и др.

   Да не забравяме куполните гробници от територията на Боспорското Царство, а и култовете към Хероса, Сабазий и др. тракийски богове в този регион.

   Изтриване
  15. Г-н професор, що се касае до моето отношение към професионалните историци, не сте прав. Разделих се с много хора включително и приятели поради грубият им тон към професионалните историци. Няма как обаче да се изолирам напълно, а и дали е нужно, не одобрявам обидните епитети, но разбирам гнева на хората.

   Прочее, противниците ми използват много по-груб език, клевети, заплахи, но Вие не забелязвате това. Одобрявяте ли това: някой систематично, в продължение на десет години да бъде заплашван, клеветен, осмиван?

   Не съм срещнал вашите възражения по този въпрос, такъв случай, трябва ли, така както правите Вие, да си направя заключение, че одобрявате подобни непочтени и реално престъпни практики?

   Изтриване
  16. Понеже отдавна не ме впечатляват разни титулки, си позволявам наглостта да оценям хората (опоненти или съмишленици) единствено по делата и думите им, накратко това проф. пред Д.И трудно ще трогне аудиторията, в частност мен, но виждам, че съвсем не съм единствена. Сега елата тук да си поговорим по човешки с истински аргументи, а не с такива ад хоминем, криейки се зад титличката, която я имате, я не, а всъщност е все тая, особено в силно политически оцветена наука като вашата, където лекото кривване извън коловоза на наложеното и общоприетото би коствало на всеки честен и почтен изследовател не просто кариерата. Не, не казвайте, че тези ми думи Ви учудват, би трябвало да сте по-наясно от мен с това. Ако професурата Ви беше в областта на точните науки, нещата щяха да стоят малко по-различно, там политиката и "политкоректността" играят значително по-слаба роля.
   Що се отнася до отношението към "корифеите", то за наше най-голямо съжаление е съвсем заслужено, защото в работите им отсъства не просто здравия патриотизъм, но дори и елементарно уважение към рода ни (им) в името на твърде вредни и по своето същество съвършено погрешни и унизителни чужди доктрини, противоречащи както на фактите, така и на обикновения здрав разум, на елементарната логика. Мога да приложа десетки нагледни примери, но да не се отплесваме. И това не е следствие на разсеяност, глупост, невежество, защото и трите не могат да обяснят откровените повратни изопачавания на изворови преводи, с каквито се сблъсква всеки по-сериозен и езиково подготвен изследовател, който реши да порови малко из баняджийските ГИБИ и ЛИБИ. За щастие днес имаме достъп и до целите изворови текстове в различни техни преписи и преводи из дигитализираните световни библиотеки и не само, та можем и да проверим, кой как си е вършил работата. За съзнателното грубо пропускане на факти да не говорим. Да, съзнателно, защото ние си вадим информацията от същите тези извори и текстове, с които са разполагали въпросните титуловани "величия". И когато в процеса на работа се сблъскаш с един куп странни несъответсвия, откровени лъжи, манипулации и фалшификации, започваш да ставаш наистина, ама наистина мнителен.
   Тъй като стана дълго, ще спра тук засега. Бих Ви помолила само да не подценявате здравия разум на четящите тук и да коментирате и критикувате по същество. Това ще е от полза за всички.

   Изтриване
  17. Ще добавя само още нещичко. 😀
   Що се отнася до сектантите Гайд, Вие не се ли сещате, че те играят перфектна роля в "осирането" на възраждащата се и добиваща с право все по-голяма популярност т.нар тракийска теория за нашия произход? Обикновено така се прави. В политическо отношение такава роля изиграха клоуните от Атака, аналогията е пълна, вторите съзнателно и съвсем целенасочено омаскариха цялата идея за възраждане и събуждане на някакво родолюбие (патриотизъм) така щото тези думи вече да звучат омерзително. При това тъкмо в момент, когато нуждата от това беше станала жизненоважна за оцеляването, за спасението ни. Беше крайно необходимо...
   И защо тъкмо на Гайдите се даде толкоз гласност по медиите, включително и националните??? СлОчаЕност? Мнее мисля.
   Невероятно е да слагате Гайдите на едно ниво с А. Чилингиров, абсурдно е, нелепо е. Или го правите целенасочено, или изобщо не сте се запознали с работите им.

   Изтриване
  18. Дали е с умисъл не зная, но реално резултатът е негативен, а вредите ще отекват поне още двадесетина години. А това, че проф. Чилингиров е нива над господата "открили" бохарския език, просто е вън от всякакво съмнение.

   Изтриване
 3. Анонимен8 май 2019 г., 16:19

  Хети, филистимци, асириици, вавилонци, тюрки, етруски, троянци всички ли се черпили знания от българите ,? Най новите изследвания показват, че америките преди индианците са били заселени от бели хора. Най вероятно траки

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Филистимците и трояните спадат към древнобалканските народи, които са и наши предци. Също така, асирийците и вавилонците спадат към една група и говорят един език, който в научните среди е наречен акадски.

   За хетите и етруските може да се каже, че са повлияни от древните българи, които учените наричат траки и това е съвсем нормално. Тъй както римляните са успели да повлияят десетки народи при своята експанзия 1-в.пр.Хр.-4в.сл-Хр., така и дедите ни доста по-рано, благодарение на своята еспанзия са успели повече или по-малко да повлияят всеки по пътя си.

   За влияние в Америка не смея да говоря, а и нека първо оправим историята си в Европа.

   Изтриване
 4. "Български учен" напиши си името, или те е срам да гледаш хората в очите. Би ли посочил източници оборващи изнесената в статията информация или си хейтваш за забавление.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много е трудно да се намерят смели и почети опоненти. В продължение на 10 години съм срещнал по-малко от 10 достойни противника...

   Изтриване
 5. Пишете хубави есета, но сте още далеч от науката не защото сте глупав, не сте, но Ви липсва способноста за критически анализ. Влезте в университета и след 5-6 години пак ще си говорим.
  С най-добри чувства,
  Д. Пенчев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Пенчев, ще Ви помоля да бъдете по-конкретен. Ако ми дадете точен пример защо не съм способен на критичен анализ, аз ще Ви отговоря аргументирано колкото може по-скоро.

   Изтриване
  2. Анонимен8 май 2019 г., 23:08

   Ако Павел „влезе в университета“, казионните никога няма да допуснат да го завърши, без да продаде душата си на дявола. А Вие завършихте ли го, при положение че допускате елементарни правописни грешки?

   Изтриване
  3. Аз се канех за влеза в университета, но точно в деня на подаване на документите успях да разговарям с един доцент и останах разочарован от неговата посредственост и фанатична поддръжка на догмите. Стана ми ясно, че университетите ни не са място, в индивидът не бива научаван да мисли логично и да следва фактите, а място, в което ти казват как да мислиш, какво да мислиш, какво да поддържаш.

   Изтриване
 6. Анонимен8 май 2019 г., 23:38

  Великов
  Не претендирам за големи познания, но искам да споделя свое мнение по въпроса. Според непрекъснато обновяващата се информация, до която съм успял да се добера през последните години, оставам с впечетление, че за всяка новопоявила се влиятелна общност в Европа, целта е била да се разбие надмощието на тракийската общност и цивилизация. Според различни източници, тракийските племена са били над 200 и са населявали освен Балканския полуостров и Мала азия, също и значителни територии от Европа, средна Азия, а отделни племена са стигали дори до Тихи океан. Те не са били достатъчно единни, но потенциални обединения са били твърде възможни, заради това, че говорят един език и имат еднакви обичаи. Това е причината всички да се стремят да разединят племената и дори да ги противопоставят, едни срещу други. За съжаление, в голяма степен са успели. Според нови анализи на древни текстове и археологически находки, все повече се очертава, че точно българите са наследниците на уж изчезналите траки. Дори езика ни се очертава като най близък до тракийския. Вероятно затова винаги сме били най ощетени в териториално и политическо отношение. Една стабилна България би могла да бъде сериозна искра за разпалване на огъня на един балкански етнос където, както се очертава, всички сме братовчеди, ако не броим гърци и турци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Войните на княз Борис I са целели точно това - обединение под българска власт на всички хора говорещи сродни езици. Така би се образувала не само огромна по територия държава, но и огромна по отношение на населението. Ако княз Борис бе успял, Византия щеше да изчезне от картата на света, кръстоносните походи никога нямаше да се случат, но разбира се щеше да има и негативни ефекти - асимилацията на сърби, хървати, черногорци, словени, словаци и др., както и изчезването на езиците им и замяната им с българския.

   Изтриване
  2. Анонимен9 май 2019 г., 12:54

   Фридрих Енгелс е бил дясната ръка на Карл Маркс, който е написал: „Нашата революция няма да успее, докато едно цвете на Балканите не бъде стъпкано!“
   Чудно впечатление прави НЕИСТОВОТО ЖЕЛАНИЕ на Енгелс да има революция, световна война, пожар и в нея той вижда славянството ОБЕКТ НА УНИЩОЖЕНИЕ, като всеки от славянските народи за него е недостоен и е нужно да бъде УНИЩОЖЕН.
   „Всеобщата война, която ще избухне, ще разпръсне този славянски „Зондербунд“(странен съюз) и ще изтрие от лицето на земята ДАЖЕ ИМЕТО на тези малки(?) и инатливи нации.“
   Фридрих Енгелс

   Изтриване
  3. He мога да потвърдя верността на цитата „Нашата революция няма да успее, докато едно цвете на Балканите не бъде стъпкано!“, но както Маркс, така и Енгелс не са обичали източноевропейските народи, това не е тайна.

   Изтриване
 7. Г-н Пенчев, ако разполагате с аргументи да оборите фактите в статията на г-н Серафимов, моля представете ги. Не коментирайте кой с какво образование и ценз е - това за излагане на исторически факти е без значение.

  ОтговорИзтриване
 8. Чел съм коренно различно нещо за думата "брей". Като цяло статията е много интересна. Нормално е що се отнася до историята да има различни гледни точки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. B нашата реч имаме също бре, брей, това е частица при повикване и укор. Официалното виждане на нашите лингвисти е, че е от гръцки произход, но на мен ми се вижда малко вероятно брей да идва от гр. μπρε, μωρε-глупако зв.пад. Още повече, че се претендира за гръцки произход на думата море (в изрази като море войводо, море девойко хубава).

   Изтриване
 9. Анонимен10 май 2019 г., 5:36

  Във връзка с това че траките/българите били създали Рим, наскоро прочетох в някакъв форум че името на троянецът Еней идвало от Еньо. Г-н Серафимов, това от вас ли иде и знаете ли нещо по тоя въпрос?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип всички имена с наставка εύς, както е и в случая с Αἰνεύς - Еней, са негръцки.

   Древното название на Троя, т.е. Илиос е тракийско и се обяснява със стблг. илъ-кал, глина.

   Страбон свързва името на Скайските порти на Троя с траките скаи.

   Еней се установява с хората си в Лациум, а срещащите се при българи и италианци генетични маркери E-V13 и J2, биват приписвани на население дошло от Балканите и Троя.

   Поне за мен, въз основа на тези факти може да се приеме, че името Еньо е новият вариант на името Еней.

   Изтриване
  2. Уважаеми г-н Д.И.
   Когато не сме абсолютно сигурно в едно твърдение, то можем да да проверим вероятността, то да е вярно. Можем да пресметнем вероятността то да вярно. Спомнете си закона за големите числа.Изнесените от г-н Серафимов факти, разгледани по конкретно и допълнени от други такива дават възможност да се оцени вероятността твърдението да е вярно.В ракетостроенето един от основните проблеми, причинил смърта на много хора е годността на материалите за работа в среда от течен кислород. Звучи прозаично, но! От американска, както и от съветска страна, големи екипи от учени работиха по проблема. Научихме се да оценяваме вероятността от незапалване да конкретен детайл при досег с течен кислород с определени параметри. И когато вероятността за незапалване е по-голяма от 99% считаме, че детайлът е годен да работи в тези условия. Оттогава , вече десетилетия нямаме аварии по тази причина.И светът върви напред. Вероятността от такъв порядък,изчислене на базата на достатъчен брой факти от достатъчно дълъг период от време, напълно замества "абсолютната" сигурност, която вие желаете, но само Един може да ви я даде. Ние, "обикновенните"хора работим с нива на вероятности и решаваме невъобразимо сложни проблеми във физиката и техниката, за които едва ли се досещат хората от "хуманитарния" свят.Моля, не отричайте статистическата тежест на твърденията на г-н Серафимов. Не е научно. Не трябва едно дърво да ни пречи да видим гората! Едно дърво може да криво, но колко процента от дървета в гората са криви? Разбирам, че говоря за абстрактни неща, но там е силата на човешкия мозък, да работи с абстрактни понятия, за да осмисли реалните факти.

   Изтриване
  3. Анонимен11 май 2019 г., 3:17

   Не съм Д.И., но както и да е.

   Изтриване
 10. Анонимен10 май 2019 г., 9:47

  Г-н Серафимов,

  Относно аргументацията на публикацията Ви също могат да се направят сериозни забележки.

  Пелазгите са интересен народ, който се опитвате да направите прародител на целия индоевропейски свят, но за съжаление интерпретациите Ви са твърде неточни. Няма как само по някакво сведение от Плутарх да обявим Рим за създаден от пелазгите, а италиките и латините да ги пишем първи траки. Плутарх е автор от 2 век сл.Хр., и няма как да е точен извор относно създаването на Рим, тъй като е живял 900 години след 753 г.пр.Хр. когато възниква града. Твърде много време за един извор. При това освен, че трябва да отбележите това огромно времево разстояние, следва да отбележите и това къде е писал и какво е писал Плутарх. Какъв е бил стила му, какви източници е използвал и какво означава това да е платонист. Това са малки детайли които пропускате, но които са важни за всяко историческо проучване.

  Обявяването на индоевропейските думи за пелазгийски или тракийски също е излизане от науката. Със сигурност няма как да обявим доказано пелазгите или траките за най-ранния индоевропейски народ и със сигурност не можем на кажем че всички индоевропейски думи произлизат от пелазго-тракийските. От тези езици е възможно да е произлязал арменския, албанския или друг малоазиатски език, близък до елинския, но не и германските, иранските или балто-славянски езици. Няма как толкова различни езици да са произлезли от един балкански корен, тъй като разделението на индоевропейските езици е станало дълго преди пелазгите да влязат в елинските хроники.

  Всички тези забележки относно пелазгите, индоевропейските езици и латинския език показват, че заключенията Ви не са аргументирани правилно.

  Еврейската дума шегор (секира) е много по-лесно да бъде заета през дългия период на римско владичество на Юдея от познатата ни от латинския език дума securis (секира), отколкото да търсим някаква недокументирана хипотетична пелазгийска дума, която доказваме чрез славянските секири. Факт е, че в славянските езици и особено в старобългарския има тонове гръцки и латински заемки, които нито могат да се отрекат, нито могат да се пишат собствено славянски.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н професор, да си прародител на целия индоевропейски свят и да повлияеш езиково в древността огромна група хора, са две различни неща.

   Да, аз съм напълно убеден, че трако-пеласгите са отговорни за появата на индоевропейските езици, но това не е желание, а виждане обосновано на факти:

   I.Исторически извори поставящи палеобалкански народи в различни далечни региони като Индия, Иран, Апенинския полуостров, Сицилия.

   II.Наличие на типични за Балканите хаплогрупи в регионите, за които в историческите извори се казва, че са колонизирани от трако-пеласги.

   III.Наличие на трако-пеласгийски артефакти като керамика, идолна пластика и т.н. на Апенините, Британия, а дори Индия и Китай.

   Що се касае до Плутарх, той не е едиственият, който пише за пеласги на Апенините. Страбон твърди, че Цере, чието древно име е Агила, е град основан от пеласгите. За пеласгийско селище на Апенините Страбон определя и Регис Вила, -Srab.V.2.

   Днес се знае добре, че намиращите се на Апенините топоними Имеус, Каластра, Пирги, Руселе, Висентиум, Перусия, Сатрикум, Сетия, Скаптия и др. не са дадени от римляните, нито от сродните им съседи. Имеус не прилича случайно на Хемус, нито път случайно Пирги, Сетия и Скаптия приличат на тракийските Пиргос, Пергам, Сетидава, Скаптесюле. Сатрикум пък е свързан с тракийското племе сатри и точно в Сатрикум е открита екзотична за Апенините керамика, която обаче е типична за нашите земи.

   Не сте съвсем прав относно недокументиратата трако-пеласгийска дума секира, която евреите приемат като шегор. В документите с Линеар Б е документирато името СА-КА-РЕ-У, което обиктовено тълкуват като Загрей, но аз смятам, че правилната транслитерация е сакрей, като името означава силен, свещен, неразрушим. От същият корен е и думата секира.

   Да, в славянските езици има огромно количество гръцки и латински заемки, но за Бога, нека престанем с тези стари теории, че славяните са млад народ и, че чак след Великото преселение на народите са започнали да се разпръскват. За това няма доказателства, никога не е имало, просто нещо е прието защото навремето е отървало на две големи исторически школи - германската и руската.

   За мен няма съмнение, че представителите на славянската езикова група са потомци на траките (ние българите), балканските, средноевропейските и северни илири познати като енети, венети, виниди, а също така и скитите, сарматите.

   Помислете - може ли огромна група хора, които са описани като най-войнствените, да изчезне и на нейно място да се появи нова група хора, която от нищото става многомилионна и заема половината от територията на Европа, не просто я заема, но и я задържа.

   Изтриване
  2. Здравейте,
   Искам да допълня нещо. Доколкото ми е известно, не знам историческата наука да е доказала съществуването на народ, който пръв да е използвал индоевропейски език (по-рано наричан „индогермански“). Лингвистите, също не могат да кажат точно кога и на каква база е възникнал този древен индоевропейски език. Те, на базата на развитие на езиците, вземайки предвид как отделните езици се повлияват един-друг и какъв е реда на взаимстване, в обратна хронология определят кога евентуално е използван (говорен) някакъв древен индоевропейски език. Защо да не приемем, че този древен език е говорен от древното балканско население, разпръснало се на изток, запад, север и юг и чийто пряк наследник са пеласгите. Никой не може да отрече и обратното влияние на езика на по-старото население от досега с връщащи се (идващи) от изток народи. По тази причина използваната обратна хронология не може точно да определи времето на най-стария индоевропейски език.

   Изтриване
  3. Ще добавя нещо и аз. Терминът индогермански се ползва дори и в ново време. Считам това за порочна практика, но уви - който има пари, има и влияние.

   За останалото, за дифузията на древните балкански езици съм напълно съгласен с Вас. Споменах за това в телевизионно предаване преди около четири години.

   Изтриване
 11. Г-н Серафимов,
  Дали ще е Плутарх отдалечен на 900 години от създаването на Рим или ще е Страбон отдалечен на 700 години няма голямо значение. Със сигурност не са преки наблюдатели, нито пък има доказателства че имат пряк източник за тези събития. От друга страна знаем как тези автори са писали книгите си и как са преразказвали легенди и как са си измисляли нови легенди. Не е ли логично да се приеме, че тези автори четейки за пелазгите които били създали градовте на елините, да интерполират същите легенди и за римляните. Подобна легенда е и тази за троянеца Еней. Римляните доколкото са чели Омир е напълно възможно да създадат подобна легенда свързана с митичен и древен герой. Въпросът е достатъчно добре проучен.

  За секирата лингвистичният Ви опит за етимология не изглежда достатъчно добре издържан. Каква е причината да изберете някакви срички от линеарните писма и защо да не търсим срички от шумерски, финикийски или египетски текстове? Това че сте открили няколко срички които някой е определил като име, по какъв начин доказва нещо? Как можете толкова смело да се аргументирате не със факти, а със предположения върху предположения и хипотези?! Това не е аргументация.

  Относно изчезването на траките логическата грешка която допускате съзнателно или несъзнателно е това, че славяните се появяват на Балканите не след траките, а след Римската империя. Тоест не е научно издържано просто да се твърди че славяните се появяват след траките. Траките наистина са били войнствени и често са живеели само от война, но това вероятно е изиграло роля за това лесно да бъдат редуцирани през елинистическия период и асимилирани по-късно в Римската империя. Както знаем траките са завладени от Филип и Александър, като владетелите им се сродяват с македонците. При това армията на Александър на Изток и в Египет взема освен войници, но и заселници, които остават в новосъздадените градове, където са асимилирани от местните. Този процес на емиграция към "новия свят" на Македония води до значително демографско отслабване на същинска Македония. Същото се е случило и с Тракия през този период. Друг фактор за намаляването на населението са нашествията на варварите. Келтите примерно побеждават и разбиват трибалите, създават си държава в Тракийската Делта и живеят там само от грабежи и убийства над траките. През римския период разселването на траките из империята е станало нещо съвсем естествено, като първоначално са били изнасяни като роби (дори и самите тракийски царе - клиенти на Рим са продавали траки), а по-късно получавайки гражданство свободно са можели да живеят където поискат. Римската армия при това давала възможност на войнствените траки да прилагат военните си умения, и затова и част от тези траки отиват на Иберийския полуостров, в Британия, в Сирия и на други места. Всички тези фактори са оказали влияние. А по-късно при Великото преселение на народите натиска от север и от степите оказват съществено влияние и голяма част от балканското население или е пленено (а след това асимилирано или продадено в робство) или бяга на юг където са спокойните и защитени центрове на ромейската власт.

  Примерите за подобно постепенно, изчезване на големи народи и замяната им с нови са достатъчно много. Такива примери са неандерталците заменени от кроманьонците, такива са индианците от Северна Америка заменени от бледоликите, такива са всички северноафрикански и близкоизточни народи покорени и асимилирани културно и езиково от арабите, такива са и аборигените в Австралия победени от бледоликите, като най-важното е, че такива са и палеобалканците, които са избити от индоевропейците. Последното както знаете се доказва генетически, доколкото по мъжка линия неолитната хаплогрупа G, която е била основна за неолитните фермери, е заменена от други индоевропейски хаплогрупи.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това за изчезването на траките са абсолютни свободни съчинения. Това точно е пример за неаргументирано твърдение.
   Хем изчезнали, хем векове наред дават войници, генерали и императори на ИРИ. А, и изхранват войската и градското население. Как става този номер?
   Съществува ли поне един документ, който да свидетелства, че на балканския полуостров някога изобщо се заселва ново население, т.е. т.нар. славяни?

   Изтриване
  2. Дунавските славени не са ново население, те са гетите, които не са под римска власт. Реално гети и славени означават едно и също нещо на древния арийски език - прочути хора. Понеже в доста по-късни времена името славени, славони и т.н. бива използвано и за поляци, чехи и др. се стига до недоразумението, че дунавските славени са новопоявил се северен народ, а това не е така.

   Името славени се разпространява от Балканите на запад, север и изток, като при русите се приема най-късно. Те са потомци на венетите, които са съседи и роднини на гетите.

   Изтриване
  3. До Проф.Д.И.

   Прощавайте, но не мога да се съглася с вашето тълкуване на тракийската демография. Да траките воюват едни с други, но нима гърците не се колят така, както и перси не са ги клали? Мисля, че сте добре запознат и със събитията по време на Корнелий Сула и Гай Юлий Цезар, имам предвид гражданските войни. А за това как за германите е било въпрос на чест да опустошат земите на съдедите си, няма нужда да говоря, добре известен факт е.

   Да, траките дават войска на Александър Велики, но това е само една нищожна част от тракийското население. Около 330-350 години по-късно Страбон пише, че опустошената от римляните Тракия може да изправи войска от 200 000 пехотинци и 15 000 конника. А Страбон не говори за цялото тракийско население. Дали гетите на север от Дунава са били само 40 000, или пък 400 000 няма как да разберем, но е факт, че Римската Империя укрепва Балканския лимес с 8 пъти повече крепости отколкото в цялата имперска територия на Азия. Това означава, че римляните са считали северните траки за огромен и силен противник.

   Дори и след времето на Страбон тракийското население продължава да расте и продължава да расте поне до времето на Юстиниан Велики. Тракийските легиони издигат своят сънародник Фока от главнокомандващ до император 602-610 г., т.е. 70 години преди времето на Аспарух траките са все още силен народ...и после става чудото с изчезването...

   Гърците, които Прокопий описва като изнежени, страхливи и негодни за военна служба оцеляват въпреки, че страната им е опустошавана често, а и няма горите блатата на Тракия, които могат да послужат за убежище на селското население.

   Не усещате ли, че нещо не е наред с официалното виждане?

   Изтриване
  4. Г-н Серафимов, разбира се че можете да сравнявате демографията на траките и тази на елините, но го правете умно, а не пристрастно. Елините не са само Атина, Спарта и Пелопонес. Както знаем те създават доста колонии по цялото средиземноморие и черноморие, и съответно в полисите им става приобщаване на местно население както към културата така и към езикът. В елинистическата епоха коагто Александър Македонски превзема Азия процеса на елинизация се засилва като в основаните във вътрешността на империята градове основен език е бил елинския. Всички тези приобщени езиково чужденци по-късно в пределите на Римската империя стават елиногласните ромеи, които по-късно ще бъдат наречени греки и гърци. Тоест имаме демография на езиково и културно асимилиране. Нищо общо със ситуацията в Тракия.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. Сведенията на Страбон какво значение имат тук при положение че за опустошената от римляните Тракия не говорим, тъй като тя става Провинция Тракия и става неразделна част от империята, а жителите ѝ стават римляни, а не славяни или българи! Ако можете да пренебрегнете или оборите асимилационните процеси в империята, ако можете да оборите заселването на ветерани и други не-тракийци в Провинция Тракия, и ако можете да оборите налагането на латинския и гръцкия език в пределите на империята, направете го, науката ще ви е благодарна. Но ако не сте убедителен и ако не аргументирате нещата научно то не се сърдете, че никой учен не Ви чете или цитира.

   Щом като смятате, че някакви севернодунавски траки - гети, даки или други са славяните, докажете го с факти, с археология, със сведения които могат да се потвърдят. Докажете, че гетите и даките са били милиони и са генетичните прародители на всички славяни в това число и руснаци, поляци, чехи. Докажете ако можете твърдението за наличието на траки северно от Черно море.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  6. Г-н професор, цели пет века българите са поданици на Османската Империя, но запазват гена си, езика си, културата си.

   Налагането на латински и гръцки в Тракия не засяга селското население, а само тези траки, които са на служба в армия, администрация и т.н. Ако за повече от 6 века окупация траките опазват речта си, то не виждам какво трябва да се случи, за да изоставят своя език само за педесетина години.

   Прочее, ето мнението на Веселин Бешевлиев относно тракийския език по време на римската окупация: "До нас са достигнали сведения, от които се вижда, че латинският език е бил слабо научаван от войниците траки. Според Historia Augusta императорът Максимин Тракиец, който произхождал от едно тракийско село, говорел лошо латински, примесен с тракийски. [523] Споменатите по-горе (вж. гл. VIII) надписи от Есквилинския хълм в Рим показват, че дори в столицата войниците траки са били слабо засегнати от римската култура. [524] Извънредно важна роля за запазването на тракийския бит и език ще да е играла и тракийката. Изслужилите войници траки са се женели в повечето случаи за жени тракийки. Примери за това могат да се приведат с десетки от надписите...Както майката, така и жената на споменатия в последния надпис войник Фирминий Валент са тракийки. Трудно би могло да се приеме, че и в трите споменати тук семейства, намиращи се всред тракийска езикова среда, говоримият език е бил латинският въпреки жената тракийка, че тя като майка е учела децата си да говорят не на родния си език, а на латински, че ги е приспивала с латински песнички или че им е разказвала приказки на латински. Известен факт е, че при смесените бракове жената налага обикновено езика си в семейството, а понякога и мъжът възприема нейния език. Всичко това е намалявало романизиращото влияние на войниците и ветераните, поне що се касае до семейството." c.82-83.

   http://www.promacedonia.org/vblit/vb_9.htm


   Да приемем за момент, че дунавските славени не са гетите, а пък съседите и съюзниците им българи не са потомци на мизите. Все пак, от факта, че древни названия като Пулпудева са се запазили като Плъпъдивъ-Пловдив, е ярко доказателство за това, че името е предадено от местни хора.

   По-важно е друго, което за жалост вашите колеги прескачат: "Как е възможно българският фолклор да е така дълбоко пропит от тракийската култура, след като се знае добре, че още през 4 век са извършени страшни погроми над тракийските езически светилища и храмове. Дори през следващите 300 години да са останали езичници, те не са имали потенциала да предадат вярата си на "новите завоеватели".

   Не е ли по-логично да приемем, че тракийските езически обреди са се запазили на север от Дунава при независимите траки? Относно значителните маси траки на север от Дунава и Черно Море Ви препоръчвам работата на д-р Ружа Попова "Тракийската Култура в Северното Черноморие до III век". Там на с. 273 се казва следното: "Разпространението на тракийски тип паметници, показва, че в Северното Черноморие съществува значителен тракийски масив, който не е резултат само от промените, настъпили през Римската епоха, а е трайно установен, но вероятно с променлив брой в различните периоди."

   Ако действително търсите информация за траките на север от Дунава и Черно море, Ви препоръчвам:

   1.И.Т.Никулице, Северные Фракийцый в VI-I вв до н.э, Кишинев, Штиица, 1987;
   2.А.Мелюкова, Скифия и Фракийский Мир, Наука, Москвар 1979;
   3.С.Крыкин, ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, Thracia 8, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988;
   4.О.Дашевская, Поздные Скифы в Крыму, Наука, Москва, 1991;
   5.О.Трубачев, Indoarica в Северном Причерноморье, Наука, Москва, 1999;

   Без да се познават тези автори, а и без да се знае за огромният брой тракийски имена документирани в градовете от Северното Черноморие, просто няма как да се разбере старата ни история.

   Изтриване
  7. Димитър Димитров11 май 2019 г., 20:01

   На вниманието на Спароток и проф.Д.И.
   Има още инфо за траките в Северното Черноморие, гледайте да намерите тези разработки - "Древние фракийцы в Северном Причерноморье" - Сборник статии на руски: Сборник посвящён фракийцам — одному из величайших, по словам Геродота, народов древности. Исследования советских учёных доказали, что фракийцы в I тысячелетии до н.э. наряду с другими племенами населяли междуречье Прута и Днестра, а их влияние простиралось и на другие области Северного Причерноморья. В статьях, включённых в сборник, рассматриваются вопросы политической и этнической истории фракийских племён, характеризуются их материальная культура, искусство, религиозные представления, взаимоотношения с соседними племенам.
   Другото, което препоръчвам е - Вязьмитина В.И. 1969, Фракийские элементы в культуре населения городищ нижнего Днепра.
   Спароток е прав, че тези неща трябва да се знаят, иначе ще ни въртят на чеверме до второто пришествие на Христа и ще ни правят на балъци.

   Изтриване
  8. Айде и това да видиме Щеглов, А.Н. (1969) "Фракийские посвятительные рельефы из Херсонеса Таврического // Древние фракийцы в Северном Причерноморье."
   Н.О. Гаврилюк, Фракийцы в Нижнем Поднепровье

   Марченко K. К. 1974. Фракийцы на территории Нижнего Побужья во второй половине VII — середине I в. до н. э. // ВДИ. № 2.

   Изтриване
  9. Анонимен15 май 2019 г., 9:47

   "Г-н Серафимов,
   Дали ще е Плутарх отдалечен на 900 години от създаването на Рим или ще е Страбон отдалечен на 700 години няма голямо значение. Със сигурност не са преки наблюдатели, нито пък има доказателства че имат пряк източник за тези събития." (Д.И)
   Е, то и Теофан (Анастасий и Никифор),слагам ги в едно, щот са си плюли в устата и спокойно могат да се смятат за един единствен извор, не са никакви преки свидетели на историйките, които особено в частта за българите, нас това ни интересува, противотечат не просто на всички дотогавашни късноантични разкази от една поредица от автори, някои съвременници на описаното , чиито твърдения биват стриктно игнорирани от нАуката, но дори и на собствените им разкази за по-ранни времена. Усещането, което оставят у всеки четящ тези приказки за наивници е за един некохерентен, шизофреничен разказ, на който и малко дете трудно би се вързало, но нашите банИчери очевидно нямат проблем с това. Пример, Тео пълни страници с разкази за българи в късноантични събития от 5-6в,при това не един двама човека и няколко десетки страници по-насетне изведнъж губи разум и памет и пише за век-два по-късни събития, никой не бил знаел и чувал райшли за българите и аре хоп малко по-нататък ги докарва от другата страна на черното море. За странната му, граничеща с абсурди география да не говорим.
   Ама тва според вас стаа, неа проблеми, нали върши раота за доказване на предпоставени тези.

   Изтриване
  10. Здравейте,
   Искам да споделя следното:
   1) Що се отнася до елинизацията. Действително, по крайбрежието на Мала Азия, Балканите, о-в Сицилия и на др. места е имало елински колонии. Тези градове и пристанища са били търговски центрове и елинският език се е наложил като основен в търговските и ежедневни взаимоотношения. Местното население се е влияело от модата на елините. НО ТОВА НЕ ЗНАЧИ, че местото население се е елинизирало и е започнало да се чувства като елини. Нима днес голяма част от българите, които знаят перфектно американски английски и го ползват ежедневно, дори в ежедневито им е по-лесно да се изразяват на английски и копират начина на живот на американците, наричат себе си американци и са забравили, че са българи.
   2) В Македонската империя елинския език е станал „лингва франка“, защото голяма част от завладяното население го е разбирало. Но самият Александър е предпочитал в своето обкръжение да си говори на майчин език. Дори на открит съдебен процес срещу свой приближен, го е попитал дали процесът да се води на елински или на македонски, който по-добре ще се разбира от присъстващите.
   3) Известно е, че император Константин (св. Константин) е предпочитал да говори и пише на родния си език (бащиния според съвременните му историографи), а латински е ползвал трудно и само за официалните си документи и изяви.
   4) По-горе г-н Серафимов дава друг много добър пример със запазването на езика ни и националността ни по време на османското иго.
   5) Якоб Фалмерайер написал в средата на 19 в. „За произхода на днешните гърци“, в която книга доказва, че те са основно от славянски произход. Както на всички е известно, през последните 20-30 години гърците се усетиха и започнаха да променят (основно да превеждат на гръцки) имента на селища, реки, планини и местности, които бяха български и то не само в северна Гърция, ами и в Пелопонес. Обяснението на Фалмерайер е, че тези „славянски“ имена са заменили древните елински след голямото нашествие на славяните през 3-5 в., както и по-късното до 8 в. Завладяване на тези територии, макар и временно, от българската държава. Според мен, от посоченото по-горе, не възможно тези имена да се наложат толкова трайно (до 20 в.). Тези имена са на езика на местното население – пеласги, т.е. траки, чиито език е почти еднакъв с езика на нахлуващите през 3-5 в. северни траки, т.нар. „словени“.
   Смятам, че след разпадане на Македонската империя, доколкото на Балканите се запазва една част от нея, управлявана от Лизимах, по-късно – от Митридат, както и на създаване на независими и васални тракийски царства, е способствало за запазване на официалния език да бъде елински, но всички в ежедневието си са използвали своя тракийски диалект. След завладяване от Рим, официалния език става латинския. Постепенно като втори официален език се налага елинския. Отделни хора може да са се претопили – нима през 19 в. Няма гърчеещи се българи, но това не е повсеместно. Това обаче не означава, че населението се е претопило и е станало елини. Напротив, идващите от север траки-славяни са убивали основно гръцко население и разрушавали основно римски и гръцки крепости.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
 12. Тъй като коментиращият тук човек представил се, като проф.Д.И. ни предложи при разрешване на проблемите на нашата история да се опрем на определени учени, като напр.В.Фол, ще си позволя да представя на четящите тук цитат от участието й в предаването "Операция:Истроия: с тема: " Траки ли са Българите" : "Българите категорично НЕ са траки, но когато "идват" "прабългарите" тука има тракийско население с които "прабългарите" са се разбрали на всякакво равнище и са се смесили! Българите категорично НЕ са траки но традиционната българска култура е пропита от тракийската култура!
  Гените на всички тракийци се променили, защото тракийските царе се женили за различни от траките жени" Цитата , съм копирал и той отговаря на казаното от Фол в това предаване. Всичко звучи изключително логично, нали? Ние следва да се доверим, според Д.И. на Фол и да не се впускаме в непрофесионални брътвежи а безропотно да се доверим на госпожата, тръпнейки в очакване да представи и доказателства за твърденията си, но ако не рачи да го направи това да не ни дава повод да не й вярваме.Е, благодаря, но не съм съгласен. С уважение: Димитър

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Димитре, ти разбираш защо избягвам да ползвам работи на г-жа Фол. Тя може да е прекрасен човек, но по отношение на професионалните качества, поне по мое мнение, не е на нужното ниво.

   Да се пускат твърдения, че династичните бракове са довели да промяна на генома е крайно несериозно. Шепата аристократи не представят цялото тракийско население, а има и друго, още Херодот споделя, че старите балканци пеласгите не обичали да се смесват с други хора, но за сметка на това гърците се смесвалии асимилирали други народи.

   По време на римския период в Тракия дори има забрана за бракове между траки и римски колонисти, а и без тази забрана балканците са се стремели да странят от окупаторите. Тази тенденция се е запазила и през петте века геноцид проведен от представителите на Османската Империя. Българки са били отвличани, но за традиция на смесени бракове изобщо не може да се говори.

   Изтриване
  2. Серафимов, действително е крайно несериозно твърдението, че династичните бракове са довели до промяна на генома. Но има едно "но"! И то е, че завоевателите са избивали населението от мъжки пол. Какъв според Вас ще е генома на метисите, родени от тези останали жени от коренното население? На какъв език или лингва биха говорили? Истината е, че тракийските общности не са били единни и не са имали чувство за общност. И персиецът Дарий е бил на Балканския полуостров. След него египетско-македонския метис Александър. Следват римляни и турски семити. Това в голяма степен е унищожило местния генофонд. А можем да споменем и "украинецът" Светослав киевски. Виждате каква политико-лингвистично-генна боза се получава.

   Изтриване
  3. Ако свързваме нашествията с генофонда, то никъде не би трябвало да има потомци на старите народи. Да, но основните хаплогрупи при нас показват, че поне 80% от българите са потомци на най-древното балканско население.

   Няма сведения Дарий да е подлагал тракийското население на клане, повечето жертви падат в Гърция. По време на войната със Светослав Киевски падат хиляди българи, но не и стотици хиляди, не и милиони. Прочее, хората на Светослав не са се различавали генетично кой знае колко от българите, все пак с населението на Западна Украйна делим не само 40% I2 R1a, но също още около 15% E-V 13, J2, R1b.

   Това с деленето и взаимната вражда на траките взе да се изтърква. В Близкият Изток народите се колят здраво, избити са аморитите, мидианитите, амалекитите. У нас е различно, няма сведения за изтребване на племена, макар да е имало вражди. По-силните са прогонвали по-слабите, а това е добре засвидетелствано от Херодот. Прогонване е едно, клане е друго.

   Не можем да забравим и политиката на Ситалк, той е направил всичко възможно да спре войната със скитите и е успял. Неслучайно в древността гърците казват: "ТРАКИТЕ НЯМАТ ОБИЧАЙ ДА СЕ УБИВАТ ЕДИН ДРУГ". Такова нещо не е казвато нито за гърци, нито за римляни, нито за германи или перси.

   Изтриване
  4. Аз мисля, че предвид произхода на Светослав, той е имал право да претендира за българския престол. Така, че тази война може и да има характер на "гражданска" война или на военен преврат с "чужда" помощ.Такива войни е имало навсякъде по света, защо ние да сме изключение? Тези събития може да са били и някаква предпоставка за обединение на България с Киевска Рус, което би било смъртоносно за Константинопол, който след първоначалната подкрепа за Светослав, за да се отслаби България, впоследствие насърчава убийците му. Защо? Една продължаваща вражда между България и Киев би била още изгодна на ИРИ. Защо са имали сметка от на Светослав?
   Чрез военни действия е постигнато напримир обединението на Унгария, като св.Стефан/Ищван/, владетел на Панония, принуждава чичо си Дюла/Дуло/ да се откаже от престола в Трансилвания. Двамата са не само роднини, но и българи.
   От известните ми факти и направения от мен анализ, виждам голяма вероянтост за подобна версия, но конкретиката и събирането на повече факти е работа на историците. Може би е необходимо успоредно с изчистването на нашата история, да обърнем поглед и навън, където и граничим със себе си и с нашето влияние върху други народи. Не само генетично сме близки с украинците. Народопсихологията им е много по-близка до нас/имам роднини там/, отколкото тази на руснаците, но трябва да се абстрахираме от руско-съветската индоктринация през последните векове.
   П.П. Аз също съм Димитър, по точно Димитър на трета степен

   Изтриване
  5. Серафимов, доколкото ми е известно, Киев не се намира в "Западна Украйна", ако изобщо е съществувала такава държава. Но, да, Вие сте политоректен!Но дори багъл поглед върху достъпни данни показва, че в България хаплогрупите I2 и R1a не са представени в 40%.
   1) Най-голям процент българи има от хаплогрупа I- от 20 до 26%, от които приблизително 18 % са от подгрупа I2а2 Dinaric, 5% са от подгрупа I1, 1.5% са от I2b1, 0.5% I2b2 и 0.5% са от подгрупа I2c;
   2) хаплогрупа Е се нарежда на второ място- от 19 до 21,5%, от които приблизително 20% са от подгрупа Е1b1b1а2 (М78- V13, алфа кластер) и 1,5% са от Е1b1b1c* (М123*);
   3) хаплогрупа J е третата по разпространение група сред българите- от 11 до 15 %, с подгрупи J1 (М267)- 3%, J2 (М172)- 11% от които 5% са от подгрупа J2b*(М102*), наричана още по старата нoменклатура J2е1, 4,3% са от J2a* (М410*) и останалите са от J2а1b* (М67*) и J2а1b1 (М92);
   4) хаплогрупа R с подгрупи R1а1- от 12 до 17,5 % и R1b1a2- около 12-13 %;
   5) хаплогрупа G2 основно с подгрупа G2а3b- около 4-5 %;
   6) хаплогрупа Q с 0.5%;
   7) хаплогрупа L с 0.5%;
   8) хаплогрупа H около 1 %.
   Вyзможно е и наличието на други по-рядко срещани групи в малки количества, които засега не са ни известни.
   Известно е, че Y-хаплогрупа J2b-М102 е наричана в руските форуми- прото-Трако-Илирски ген, срещан при народи като Пеласги, Тавланти, Ягоди и Дардани), а хаплогрупа Е1b1b1а2- V13 е наричана прото-Дако-Мизийски ген. Вижте тяхното географско разпределение от линка:
   http://www.dnatree.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=173
   Второ изследване на българско население е направено от група учени от Лабораторията по Молекулярна Патология кам Медицинска Академия в София, с участието на проф. Кременски, като изследванията са направени в Центъра по генетика в гр. Льовен- Белгия. Описани са резултатите на 126 българи, 63 български турци и 91 български цигани.
   Доминирующей гаплогруппой Y-хромосомы протестированных украинцев является гаплогруппа R1a1 — около 54 %,хотя при этом надо отметить высокую степень распространения гаплогруппы R1a1 и среди некоторых тюркских народов.Гаплогруппа R1a1-Z283 доминирует в Восточной Европе и характерна для поляков (56 %), русских (47 %), немцев (15 %). Украинцы также имеют сравнительно высокую частоту гаплогруппы I2a,— у современных украинцев она встречается с частотой 16,1 %, что сближает их в первую очередь с белорусами (16 %), а также с румынами (17 %), албанцами (17 %) и греками (18 %) и особенно балканскими народами.
   Изводите всеки може да си направи сам.

   Изтриване
  6. Кога съм твърдял, че Киев е в Западна Украйна? Разположението на столицата на Стара Рус, позната като Киевска Русия и Украйна е едно, а районът, в който има най-много хора с гени като нашите е съвсем друг въпрос.

   Прочее, носителите на I-M423 са 20.2%, а носителите на R-M17 са 17% според едни автори и 18%, или даже 20% според други автори. Тези 1,8 %-2,8 % отклонения не са нещо съществено.

   "We found that the Y-chromosome gene pool in modern Bulgarians is primarily represented by Western Eurasian haplogroups with ~ 40% belonging to haplogroups E-V13 and I-M423, and 20% to R-M17."

   https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   Изтриване
 13. Привет, Павеле, мисля че трябвя да приемеш материалната помощ, която ти предлагат твоите приятели и доброжелатели. Ако те притеснява това, че някой може да иска да те "купи", може да решиш по много лесен начин. Може да обявиш че приемаш помощ до сто лева от човек или организация. Ако искаш и до петдесет лева. Така никой няма да смята че някой те е подкупил с подобна сума. Мисля че помощта трябва да я приемеш, ако искаш да си истински лидер и да си едно с народа. А и е обидно да отказваш предложена помощ, аз поне така го чуствам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, разбирам те, но и ти трябва да ме разбереш. Живеем във времена, в които доста българи едва свързват двата края, нищо, че кафенетата са пълни, нищо, че хиляди отиват на почивка в чужбина. Все пак ние сме поне 7 000 000 и изключенията не са представителни за цялото население.

   Вярно е, че проучванията са скъпи, ти сам знаеш цената на специализираната литература. За последната книга на проф. Сиърс се охарчих почти 200 лв, но пък си заслужаваше. Вярно е и, че средства ще са нужни и за в бъдеще, но мисля, че може да се намери някакъв компромисен вариант. Един приятел ми даде идея и ако тя е осъществима, аз ще получа финансова помощ, а в същто време читателите ми няма да похарчат дори стотинка. От това по-добро, здраве му кажи :)

   Изтриване
 14. Скъпи българи, които четете публикациите на Павел и коментарите под тях,

  историческата истина за нашия народ е такава, че ние сме най-преките потомци, на едно древно население, обитаващо тези земи от близо 10 хилядолетия, т.е 8 хил години пр. Хр. Това население намирайки тук на Балканите подходящи условия на живот, овладяло земеделието и първите занаяти се разраства до такава степен че започва да мигрира във всички посоки. Оказва сило въздействие върху много народи и култури. Но да не забравяме че по този начин ставаме и роднини с тях и че тези народи също са носители на тази древна цивилизация. Това ще рече, че ако ние сме на 70 или 90 процента наследници на стари балканци, околните народи са поне на 50 процента такива наследници - сърби, румънци, гърци, че и дори турците, макар и в по-малка степен. Наследници на старите балканци са и славянските народи, повлияли сме силно на племената от латинската група и германската. Но когато истината е напускала нашата страна е намирала убежище другаде. Когато тук се е възцарявала неправдата и робството, свободата и демокрацията са намирали друг пристан. Затова трябва да се борим за тях, да останат по нашите земи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, малко след като се видяхме, успях да си купя една много интересна книга, която е издадена преди 118 години. Става дума за работата на H. Йонков-Владикин "Зачатките на Българската История". Ти си писал за нея в блога си и си дал хубав цитат http://andorey.blog.bg/history/2017/07/10/zachatkite-na-bylgarskata-istoriia.1556079

   Аз искам да добавя друг цитат,говорейки за българските селяни живеещи в землянки в началото на ХХ век, Николов-Владикин казва следното: "Въпреки изтребителните ножове на виенските академици, на Дринов и Иречет тия траки с продължение на хиляди години стоят в своите коптори и не искат да измират!"

   Точно е, нали?

   Изтриване
 15. Разбира се, че е така г-н Серафимов, аз нямам ни най-малко съмнение в моралните качества на бабите ни. Нямам съмнение и в изключителната привързаност на прадедите ни към изконната ни Българска земя.Чергарството е последното качество на Българина.Дадох цитата, за да видим жалките опити на инак интелигентни хора да запазят статуквото.Защо е така аз не мога да схвана.Не вярвам да е само заради научните им титли.Може би след години, когато нашите внуци имат щастието да изучават истинската и вълнуваща Българска история ще има отделен раздел за този феномен проявяващ се вече повече от 100 години.Пожелавам Ви да действате все така и най-важното да сте жив и здрав! С уважение:Димитър

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Май неслучайно повечето ми приятели носят името Димитър :) Познавам над двасет Димитровци и за всеки мога да кажа добри неща.

   Хубаво е човек да среща съмишленици, хубаво е те да имат решителността да вземат участие в даден диспут. Трябва гласът ни да е чут, иначе няма как да променим статуквото. Търпението е добро качество, но не и в този случай, виждаш ли, че някой те ощетява било морално, било финансово - покажи, че не си съгласен.

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Димитър Димитров12 май 2019 г., 9:34

  НА ВНИМАНИЕТО НА ПРОФЕСОР Д.И.
  Нямало траки на север от Черно Море? Ами това какво е:

  А.Н. Щеглов "Фракийские посвятительные рельефы из Херсонеса Таврического // Древние фракийцы в Северном Причерноморье.", 1969.

  В.И. Вязьмитина Фракийские элементы в культуре населения городищ нижнего Днепра, 1969.

  K. К. Марченко Фракийцы на территории Нижнего Побужья во второй половине VII — середине I в. до н. э. // ВДИ. № 2. 1974.

  А.Мелюкова, Скифия и Фракийский Мир, Наука, Москвар 1979.

  И.Т.Никулице, Северные Фракийцый в VI-I вв до н.э, Кишинев, Штиица, 1987.

  С.Крыкин, ФРАКИЙСКИЙ СУБСТРАТ В АНТИЧНЫХ КОЛОНИЯХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, Thracia 8, Аcademia Litterarum Bulgarica, Serdicae, 1988.

  О.Дашевская, Поздные Скифы в Крыму, Наука, Москва, 1991.


  О.Трубачев, Indoarica в Северном Причерноморье, Наука, Москва, 1999.

  Н.О. Гаврилюк, Фракийцы в Нижнем Поднепровье, 2006

  Р. Попова "Тракийската Култура в Северното Черноморие до III век". Studia Thracica 13, 2010.


  Поне от 50 години насам има книги на учени, писали за траките на север от Черно море като гледам. Вие виждате ли ги? Въпросът е риторичен, но Вие така и нямаше да дадете отговор защото как ще признаете, че въпреки титлата си не знаете неща, които един смотан блогър знае а даже и ползва при писането на трудовете си.Но нищо, не е лошо да си отбележите в дневника, че е наложително да разгледате и друга литература, освен тази, която познавате.

  ОтговорИзтриване
 17. Не, на север от Черно море е нямало траки. Там живеят скитите. Траки е имало максимум до Днестър, но това не е северно от Черно море. Между Дунав и Днестър при това населението не е било плътно тракийско, а е било основно скитско с тракийски анклави.

  Северно от Черно море са били скитите. Няколко оброчни плочки и няколко имена не доказват наличието на тракийски племена северно от Черно море. Търговските контакти между северночерноморските елински полиси и елинските полиси от тракийското крайбрежие са били достатъчно интензивни за да се пренесат имена или оброчни плочки. И при това в Северното черноморие има достатъчно много други скитски, сарматски и елински имена. Няма как да се говори за траки там при това положение. Има просто културно влияние. Пренесено е заради добре описаните тесни династични връзки между скитските и тракийски царе и между боспорските и тракийски царе.

  Както по-горе дори и Серафимов уточни династиите не витаги са доказателство за произхода и езика на народа. И доколкото е напълно възможно тракийските имена на спартокидите и аспургидите да са следствие от династични бракове, няма причина да се приема, че там е имало тракийско население. Още повече, че елинските хроники не говорят за траки там.

  На север от Дунав не означава на север от Черно море, нито означава на север до Балтийско море. Тоест ако и да има археологически следи от гети на север до Днестър това не означава, че северно от Днестър всички са били траки. И това не доказва, че всички славяногласни произлизат от тези гети северно от Дунав и южно от Днестър. Няма как всички славяногласни да произлизат от Тракия или Долния Дунав, тъй като това щеше да се види лесно на генетическата карта. Има характерни за Балканите хаплогрупи които просто не се срещат на север, и това изключва възможността славяногласните да произлизат от Тракия.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да оставим настрана това, че скитите са определени като тракийски народ от Стефан Византийски. Да забравим за момент, че скити и траки почитат Арес, Папайос, а и слънцето, което респ. наричат Гетосур, Сурегет.

   Траките обитават Черноморските степи още през 6-то хилядолетие преди Христа и са важен етнически елемент на населението създало Триполската култура: “Спустя еще три года наши выводы о генетических корнях трипольцев получили подтверждение в результате сравнительного анализа филогенетических истоков неолитических предшественников трипольцев в Центральноевропейском — Балканском регионе. Трипольцы, так же, как и их балканские предки, несли в себе материнские генетические линии, характерные для всей земледельческой неолитической ойкумены, уходящие корнями на территорию Малой Азии, прародину европейского сельского хозяйства.”

   https://www.e-anthropology.com/Katalog/Arheologia/STM_DWL_TMBg_Flb79aXgo8nE.aspx

   За тракийските корени на "предскитската" култура е писала Мелюкова, нейната работа я има в интернет. Мелюкова говори за елементи, аз мисля, че корени е по-точното определение, но вижте сам:

   Фракийские элементы в предскифских культурах степи и лесостепи северного причерномо

   Источник: https://historylib.org/historybooks/A-I-Melyukova_Skifiya-i-frakiyskiy-mir/3

   Аз не твърдя, че на север от Черно Море са живели само траки, имало е малцинства, колонии от римляни, гърци, келти, германи, но държа да подчертая - това са малцинства. Доказателство за твърдението ми е липсата на германски топоними и хидроними, келтските са малко, а и спорни, градовете Олбия, Мирмекион и др. може да носят гръцки имена, но топонимитее с негръцки имена са повече: Пантикапей, Тамурака, Коркондама, Кораканда, Наварис, Сита, Пароста, Салоста, Азагарион, Аса, Дарес и др.

   Като не се споменат обаче, става лесно траките в Черноморските степи да бъдат обявени за изчезнали...

   Аз не твърдя, подобно на Чертков, че славяноезичните произлизат от Тракия. Моето виждане е, че културата и езика на хората от славянската езикова група са се появили благодарение на ранната експанзия на стари балканци. Има разлика и то съществена.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, това не е наука да давате някакво мнение на Стефан Византийски от 6 век. Когато говорите за "траките обитават" трябва много точно да указвате за кой период е сведението и съответно от кой период е авторът на сведението.

   И не подвеждайте читателя с грешни преводи от руски. Написаното от Мелюкова е елементи, а не "корени". Има съществена разлика. При това тя много ясно пише че характерните за серевните траки погребения не са характерни за степите, като единствено в керамиката има слабо влияние. Просто там няма траки в Черноморските степи.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 18. По въпросът с така наречените тракийски оброчни плочки от Северното черноморие, следва да се направи малката забележка, че всички те са късни, тоест от 2-3 век сл.Хр. са, и те, както и имената върху тях по никакъв начин не доказват съществуването на местно тракийско население в тези земи.

  Оброчните плочки в Тракия се появяват СЛЕД завладяването на Тракия от римляните и те представляват един вид сенкретизъм между тракийската и римската култура.

  На север в Херсонес, Олбия и в другите полиси тези оброчни плочки се разпространяват в следствие на културно влияние, и най-вече в следствие на фактът, че в края на 2-ри до средата на 3-ти в.сл.Хр. Рим изпраща част от Мизийската си армия на север по черноморието. Тази армия по онова време не е била само от тракийци, а е била вече достатъчно смесена, като тя се установява като гарнизони в северночерноморските градове. Поради смесеният състав на тази армия и оброчните плочки не са само с почитани от траките божества, но са и с римски и елински божества.

  Всичко това са неща от 2-3 век сл.Хр. и до тогава там няма нито траки нито оброчни плочки, и не можем да говорим за тракийско население там през класическия период. Има културно влияние, има династични връзки, но не и тракийски племена.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-п професор, дали появата на оброчните плочки се явава вид синкретизъм между тракийската и римската култура, или пък е опит на траките да се запазят от чуждо влияние ползвайки визуалната подкрепа, която засилва облика на дадено божество в съзнанието, е спорен въпрос. Един ще каже едно, а друг друго.

   Да, д-р Ружа Попова разглежда траките на север от Дунава до III век, но мисля, че знаете, че кулурата Черняково-Сънтанна Муреш IV век, има тракийски корени. Керамиката е безспорно тракийска, най-точните паралели и прототипи са от земите на Южна Румъния и Северна България.

   Костобоките са споменати в началото на V век, живелият през VI Зосим знае, че даките си съществуват, не е описал краят им като народ. А през VII век знаем какво става :)

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, няма такова нещо един ще каже едно, а друг-друго. Вярно е че Вие може да си говорите каквото искате без да се съобразявате с останалите, но науката така не работи. Факт е, че на тракийските оброчни плочки освен тракийски има и много римски и елински божества, а също така го има и иранския Митра, като в някои случаи божествата синкретично са изобразени като конник. Тоест говорим за синкретизъм, а не за някакви тракийски опити за оцеляване. Траките всъщност много добре са се включили в живота на империята.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. Уважаеми г-н професор, не мога да се съглася с Вас и ще Ви дам точен пример. Едни наши учени все още смятат, че старите българи идват от земите край река Иртиш, Сибир, а други учени се опитват за изкарат старите българи иранци, нищо, че генетичните проучвания показаха отдалеченост между иранци, индийци и българи, а и доста голяма отдалеченост от тюрките.

   Ето, повечето от учените ни не следват фактите, а реално се явават поддръжници на едно или друго виждане, което следват сляпо и безропотно.

   Изтриване
  4. Анонимен13 май 2019 г., 1:09

   Г-н Серафимов, не давайте примери отклоняващи въпросите към други автори. Не е коректен начина да аргументирате твърденията си чрез изтъкване на грешките на други.

   Напълно ненаучно и необосновано е твърдението Ви, че съвременните учени имат някаква поставена цел да изкарват българите тюрки или иранци пренебрегвайки някакви факти. Просто от 140 години се опитват да решат ребуса на произхода на българите. И съответно да създали теории, които е съвсем нормано да търпят промени. Иранската теория не се основава на генетика, а на археология, и любимата Ви ономастика. И теорията е иранска, но това не означана съвременен Иран, както се опитвате да вменявате. Става на въпрос за северните ирански племена от степите - сарматите, които не са траки! Това постоянно повтаряне на тюрките, явно показва че сте изостанал. Гоните умряло куче.

   Придържайте се към научно издържано доказване на вашите твърдения, а не към критика на другите.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. Изобщо не гоня умряло куче г-н професор, веднага ще Ви докажа това. В "История на България", учебно помагало за кандидат-студенти и зрелостници, одобрено от МОН, на с.10 се казва, че прародината на древните българи е в Западен Сибир, по долината на река Иртиш. На с.11 се говори за Тангра, ханове...и други неща, от които на нормален човек ще му настръхне косата.

   Е да, следвайки новата тенденция се твърди и, че българите асимилирали сармато-аланско население като дошли в региона на Черноморските степи.

   Къде е умрялото куче г-н професор? Къде са доказателствата, че прародината на древните българи и в Сибир?

   Като отваряте дума за това, че сарматите са иранци, не знаете ли, че българският историк и археолог Георги Баласчев счита скитите и сарматите за родини на траките? На с. 110 на Старотракийски светилища и божества, Баласчев пише: "ще трява да причислим към тракийския "многолюден народ" и съседните народи скитите, за които се споменава на с.67, като към тях трябва да отнесем и савроматите".

   Става дума за новото изданние на Старотракийски светилища и божества, GUTA-N, София, 2018.

   Не е ли редно преди някой да нарече сарматите иранци, първо да обори аргумент по аргумент археологът и историк Георги Баласчев? Или може би трябва да се доверим на новата теория просто ей така?

   Редно ли е да се премълчават историческите извори, в които сарматите са причислени към гетското семейство от човек, който ги познава?

   Редно ли е да се премълчават свидетелствата, че сарматите са светлокоси като гетите?

   Редно ли е да се премълчава, че единстената документирана сарматска глоса е и дума от езика на гетите?

   Редно ли е било Бешевлиев да препуска тракийските -аспиос, кровизи, Прусий, Мостис и др. при разглеждане и анализ на старобългарските имена Аспарух, Кроват (Кубрат) Пресиан (Прусиан), Мостич?

   Колкото до Иран, все пак да е важно, че антропологичния тип на иранците, афганистанците и сродните им народи е точно противоположното на това, което е казано за сарматите.

   Изтриване
 19. Относно тракийският субстрат в Северното Причерноморие ето какво казва С.Крыкин във статията си която по-горе давате като източник:

  "В VIII—VI вв. до н. э. единственным зафиксированным доныне фракийским поселением (культура Басараби) на левом берегу Дуная близ его дельты является поселение у с. Орловка [6]. Очевидно, в эпоху греческой колонизации Северного Причерноморья оно было крайним восточным форпостом гетов. Что касается возникновения Никония, Тиры и Ольвии, то в их основании и развитии важную роль сыграли города Западного Понта, особенно Истрия и Аполлония. Вполне вероятно, что в новые полисы Северо-Западного Прнчерноморья проникла определенная часть фракийского населения из Истрии и ее хоры [7]. Эпиграфика эпохи колонизации северного побережья Понта представлена весьма скромно и не содержит варварских имен,..."

  Тоест крайната точка на гетските земи е установена до Дунав до с.Орловка. По време на елинската колоницазия на Северното Черноморие освен малоазиатските елински центрове участие вземат и западночерноморските елински колонии. Доколкото в тези колонии има и траки, от там на север започва да се разпространява и тракийското културно влияние, което разбира се не е единствено, а е просто допълнение към елинската култура пренесена там. През този класически период както пише авторът по епиграфските паметници няма варварски тракийски имена.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
 20. Всеки автор разполага със своя информация, ето какво съм намерил аз в Корпуса с Боспорски надписи: Аброзеос, Авлузелм, Авлузен, Адаиос, Ак, Акия, Алдиос, Апатуриа, Ардарос, Ата, Атес , Атас , Атюс, Баба, Багос, Багес, Багиос, Байо, Баламир, Банас, Бас, Басар, Баста, Битюс, Батак, Батас, Батий, Батон, Батул, Берисад, Бес, Бистус, Битюс, Боискос, Болас, Бостас, Ботис, Ботос, Ботул, Вастубалос, Великус, Вензис, Властос, Войдес, Гадеис, Гастий, Герман, Гоискос, Гордис, Гокон, Гото, Дада, Дадас, Далазелмис, Даос, Деиос, Дизас, Дизазелмис, Дизурос, Дроболус, Дулас, Дула, Дулон, Диюрпанаис , Ерак, Ерми, Ермос, Зазус, Зиа, Карпос, Кодрос, Коко, Косас, Косина, Котина, Котис, Котион, Котон, Котутион, Кузос, Ма, Мазис, Масас, Мастун, Менулос, Месес, Мидакос, Мидатос, Мирина, Мокос, Мокиос, Мокус, Мостис, Мукапор, Мукатралис, Муса, Нана, Нано, Олгасус, Папас, Перисал, Пюрос, Реметалк, Рескупорис, Рома, Сагариос, Садала, Сатрабат, Севт, Сисул, Скозос, Спароток, Спаробаис, Спартокион, Спокос, Стуран, Сурос, Тамира, Тата, Татис, Тарула, Татус, Тракида, Трасулос, Тюнос.

  И това не е всичко разбира се, а само скромното количество имена намерени по време на моите проучвания. А има и друго, някои автори проучашщи епиграфските паметници в Северното Черноморие, пропускат навярно неумишлено тракийски имена като Макент, Багес, Гастис, Камасария, Атас, Вастак и др., въпреки, че те имат ясни паралели в тракийската ономастика: Ма, -кент (Рабокент, Ептакент, Буркент), Багайос, Сур-гастис, Камолес, Атес, Атас, Атюс, Васта.

  Както виждаме, дали има или няма тракийски имена в даден регион и даден период от време, често зависи от непредубедеността, подготовката, а и вижданията на автора правещ въпросното проучване.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Серафимов, хубаво е че сте събрал някакви имена, но уточнете на каква база ги определяте като тракийски. Предполагам сравнявате тези имена с имена на фриги, пелазги и всякакви други племена, които са определяни като от някои като траки, и съответно за Вас всички имена са тракийски. За съжаление този метод е неправилен. Освен това, че някои от обявените за тракийски племена не са траки (пелазгите примерно!), също така имената като знаем често за заемани, и няма как да знаем от 20 фригийски имена кои са лидийски, кои са персийски, или на някои друг народ. Така е с всички имена които се определят като тракийски, като особено одрисите имат много заети македонски и персийски имена. Дори и името Спароток се приема, че е персийско.

   При това отново за да има поне малко доза научен подход следва не да изреждате 50 имена и на тяхна база да приемате, че в Северното черноморие е имало тракийски племена, а следва относно всяко име конкретно да описвате къде е открита оброчната плоча и съответно каква е датировката ѝ. Това трябва де се прави за да се отсеят онези плочи които са били създадени след края на 2 век, доколкото вече уточнихме, че по онова време в северночерноморските градове е преместена Мизийската армия на ромеите. Също така от списъкът Ви трябва да отпаднат и онези имена които доказано отиват на север чрез династическите бракове.

   Прав сте, че е важна непредубедеността и подготовката, но те не са толкова важни ако човек следва научния метод, които изисква непредубеденост и професионална подготовка по принцип. Изглежда доста нелогично да говорите за непредубеденост и добра подготовка при положение, че сам казвате че не сте професионален учен и че имате определена идеологическа и патриотична цел.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Г-н професор, някои от намерените от мен имена са добре известни като тракийски, други имат точни паралели в тракийската ономастика, освен това аз съм от хората, които проверяват и в иранската именна система, келтската и т.н.

   Като отваряте дума за научен метод, какво ще кажете за метода, по който старобългарски имена като Аспарух, Кроват, Тервел и др. бяха обявени първоначално за тюрски, после за ирански, но с премълчаване на паралелите им в тракийската ономастика.

   Изтриване
  3. Анонимен13 май 2019 г., 0:58

   Г-н Серафимов, ономастиката може и да ви подведе. Ако нямате доказателство, някое име е било използвано от траки, не може да го слагате в списък с тракийски имена.

   А относно методът Ви една от основните му черти май е да отклонявате вниманието от въпросите поставени към Вас към въпроси относно враговете, или лошите, срещу които се борите. Подобен метод също не е научен, а похвата е в списъка с логическите заблуди.

   Тук ни интересува да докажете твърденията си. Науката изисква всеки автор да доказва твърденията си.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  4. Г-н професор, ономастиката наистина може да подведе, нали проф. Борис Симеонов, лека му пръст, бе подведен относно тюрския произход на имена като Дуло, Ерми, Вокил, Угаин, Кубиар, Кюригир, Вихтун, Атила и др.

   Чудя се как специалистът по старобългарска ономастика не е обърнал достатъчо внимание на пълната липса на тюрски топоними в ранносредновековна България?

   Чудя се и на икономистът г-н Петър Добрев, който се опитва да ни убеди, че езикът на старите българи ще да е бил ирански, само където сравненията, които той прави биха разсмели дори студент по лингвистика.

   Хубаво е науката да изисква доказателства, но днес знаем с абсолютна сигурност, че старите българи нямат нищо общо с тюрките. Никой все още не е доказал и родство с иранците, според генетичните проучвания българите са дистанцирани от индийците, иранците и народите на Кавказ.

   В случай, че виждането за тюрските корени на старите българи е напълно погрешно, какви са били навреме доказателствата, че точно това виждане е прието за официално в науката?

   Дори виждането на г-н Добрев явно е прието защото някой е стимулирал (или принудил ?) генетиците да цитират неговите работи, че и да споменават за Балхара. Та това е гавра с истината, науката, а и доверието на чуждите учени участвали в проекта! Държава Балхара никога не е съществувала на територията на Бактрия и самото име балхара е арабското предаване на титлата vallabharaja. Това се знае поне от 70 години...

   Колкото до отклоняването, намирам за крайно фрапиращо точно Вие да говорите за отклоняване. Дадох линк към работа, в която се споменава за балканския произход на създателите на Триполската култура в Украйна. Дадох информация за откритията на Мелюкова, която пише за тракийските елементи на предскитската култура. Посочих, че даките и костобоките са споменати от Марцелин и Созомен, т.е. налице са доказателства за континюитет на тракийското присъствие в Черноморските степи, но Вие не реагирахте изобщо.

   За да не помислят читателите, че е умишлено, бихте ли дали коментар по изнесената от мен информация?

   Изтриване
  5. Ето едно признание за фалшификациите в българската история :
   https://www.actualno.com/society/d-r-stojan-tanev-v-izuchavanata-istorija-se-razprostranjava-mnogo-nevjarna-informacija-news_748226.html

   Изтриване
  6. Г-н Серафимов, умрелите кучета и тюркската хипотеза както казахме не ни интересуват и това, че все още са Ви тема за дискусия говори много ясно за това, че просто сте последовател на Г.Ценов. Ако искате да борите тюркската теория която е още в учебниците борете се с министъра на образованието и културата и онези от които зависи промяната на учебниците, а не с авторите от преди 100 години.

   П.Добрев от друга страна е създал теория която дори и да не е напълно точна е един от първите погледи след края на комунизма в посока различна от тюркската. Доколкото има данни за източни елементи в културата на древните българи - източен календар, сарматски тип погребения и други подобни, а и сведенията описват една България на изток в Кавказ, логично и П.Добрев изледва изтока. Напесал е това което смята за правилно, а това че го обвинявате в лъжи и манипулации си е Ваш проблем. Казвате, че лингвистичните му опити за търсене били елементарни, но напрактика има доста учени които виждат иранските основи както на имената на Дуло, така и на много от думите в старобългарския и съвременния български език. Вашият опит за лингвистика през ономастиката е не по-малко лош, и както знаем често подвежда хората да смятат че реконструирани чрез ономастиката думи са реално съществували. Напрактика имаме известни само 23 тракийски думи от които 85% не са славянски.

   Отклоняването на вниманието наблюдаваме и в случая с въвеждането на Триполската култура тук, която е трудно да наречем тракийска. Обявяването на всички хора оставили старите балкански култури от древността за "траки", "българи" или "наши предци" е просто дефект на методът Ви. Триполската култура може е част от културата Стара Европа, но тези култури са от древността, а не от античността. Културата Стара европа е унищожена от индоевропейците, а генетиката показва, че това е станало с геноцид над старото население.

   Методът Ви да обявявате всички култури на Балканите без значение от епохата и само по географски принцип за тракийски е чудовищен както би казал Златарски. И явно методът е сходен с този на Г.Ценов.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  7. Г-н Серафимов,

   Теорията за постоянното население, което не изчезва от дадена територия с хилядолетия, която теория Г.Ценов развива е тотално грешна в своята основа. Твърдението, че палеобалканците от културите Стара Европа, траките от античността и българите от средновековието са един и същ народ с един и същ език, и че на Балканите е нямало преселения, мигирации и емиграции, е толкова нелепо, че просто няма на къде повече. Подобно твърдение за един кръстопът на народи е наистина чудовищно.

   Все едно да кажем, че на изолирания от морета и океани британски остров от най-древни времена живее едно и също население, и че там никога не е имало преселения. Ще звучи много нелепо нали?! Знаем, че дори и там на този изолиран остров са се заселили някакви хора дошли от някъде при това не просто като войни, а заедно със жените и децата си. След това знаем, че там отиват и други които ние ще наричаме келти. После там отиват други, които знаем като римляни, като те освен с армиите си преселват и много европейци на острова. В тези армии както знаем е имало дори и балканци. След това на острова се заселват други преселници от Европа, като те налагат властта и името си, преселват много население от континента, и съответно езикът на острова се променя и вече там говорим за англичани. Всички тези движения и преселения са доказани и чрез историческите сведения и чрез археология, гененика и други науки.

   Нелепо е да се твърди, че на един кръстопът какъвто са Балканите населението е едно и също от древността до днес, докато на един остров може да има постоянна промяна, и в крайна сметка днес населението да говори език съвсем различен от онзи на първите преселници на острова.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  8. Добър пример г-н професор,
   само трябва са имаме предвид следното. В Англия като периферия събитията са се случвали понякога с хилядолетия по-късно отколкото на Балканите. Това ще рече че същите процеси са протичали и на Балканите но в хилядолетията преди новата ера. До времето на римското владичество тук имаме един хомогенен народ, с хилядолетна традиция - нашия народ. Добре да кажем че в 3 век има известни групи келти на Балканите. Римляните заселват тук свои колонисти, т. нар. власи, по време на своето владичество. Имаме заселване на германски племена през 3-4 век, но повечето от тях се изтеглят по-късно от Балканите. Имаме и някакво минимално заселване на хуни, но в Дунавската делта и т.н. така че основната група тук си остава българската (преди това наричана тракийска). И наистина факта че и днес сме все още тук, след всички катаклизми и превратности, говори че траките наистина са били една огромна група за времето си, владееща почти целите Балкани и част от Мала Азия.

   А. Киряков

   Изтриване
  9. До проф. Д.И. Анонимен14 май 2019 г., 17:51 ч.

   Г-н професор, бихте ли цитирали моя работа, в която изказвам твърдение, че “на Балканите е нямало преселения, мигирации и емиграции”? Не е почтено да ми приписвате неща, които никога не съм твърдял. Или може би това е нов научен метод – да внушиш, че някой е казал нещо абсурдно и така да го дискредитираш?

   Аз поддържам виждането за местните корени на по-голямата част от българския народ, не защото така ми се иска, а въз основа на данни получени от работи на антрополози, археолози, етнолози, езиковеди и историци.

   При нас са се заселили евреи, арменци, турци, роми, които днес са значителен процент от населението на България, но въпреки това основното население си остава българско. Тук са се заселвали и келти, но държавата им е ликвидирана, а оцелялото малцинство явно не е повлияло генотипа ни. По време на турската окупация на наша територия е имало черкези, татари, турци...но повечето от тях са напуснали страната ни след 1878 г. Отново, следата от тюрко-алтайци в нашия генотип е слаба, незначителна.

   Изтриване
 21. Г-н проф. Д.И., по-горе изказвате теза :"...някои от обявените за тракийски племена не са траки (пелазгите примерно!)...", това ваше хрумване ли е или доказано твърдение и ако е така, дайте линк към публикацията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дръндаров, не съм професор, още по-малко Д.И, но ето Ви линк: Известно е, че Y-хаплогрупа J2b-М102 е наричана в руските форуми- прото-Трако-Илирски ген, срещан при народи като Пеласги, Тавланти, Ягоди и Дардани), а хаплогрупа Е1b1b1а2- V13 е наричана прото-Дако-Мизийски ген. Вижте тяхното географско разпределение от линка:
   http://www.dnatree.ru/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=173

   Изтриване
 22. Здравейте г-н Серафимов,
  Първо много се радвам, че отново сте на линия и правите това, което трябва да прави всеки достоен Българин, а именно отстоявате Българщината. Моля ви не обръщайте внимание на набедените "професори", "академици", "космонавти" и т.н. Всеки който може малко да разсъждава вижда, че издишат аргументите им отвсякъде. А и все едно и също си знаят- университети, титли и т.н. Добре че Бил Гейтс беше завършил университет та постигна толкова много! Колкото до издаването на Вашата книга всички ние Вашите читатели бихме могли да финансираме появата и. Това ще ни направи мъничко съпричастни с Вашето дело.
  Някак си се диша по-леко след досег с вашите изследвания! Да знаете, че вдъхновявате все повече Българи по света и ги карате да се чувстват уверени достойни и свободни хора!

  Още веднъж поздрави!

  Бъдете жив и здрав!

  Христослав
  Българин по род и
  Тракиец по произход!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Христославе, радвам се, че дейността им предизвиква положителен ефект сред сънародниците ни! Това бе и основната ми цел, истинско удовлетворение е, че тя до голяма степен е постигната.

   Поздрави!

   Изтриване
 23. Уважаеми Г-н Серафимов,

  Усещате ли внушенията на казионния „проф.Д.И.“ – „науката изисква всеки автор да доказва твърденията си“.
  Но той невинно премълчава факта, че всички фалшиви досегашни хипотези на негови колеги за произхода на българите съвсем не са доказани. Аха, значи това е приоритет само на „учените“ историци. А Вие търсете доказателства, ако си нямата работа, след вековното настървено съзнателно унищожаване на такива от наши доброжелатели...
  Та какво излиза в крайна сметка – крадецът вика: „Дръжте крадеца!“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доказателството за един, не е доказателство за друг. По-лошото е друго, а именно премълчаването на информация показваща несъстоятелността на общоприетите теории. През 1938 и през 1959-та година излизат резултати от мащабни антропологични изследвания на българския народ, като и двете изследвания показват убедително, че дедите ни просто няма как да са били тюрки, или сродни на тюрките народ.

   Никой историк не смее да си опари пръстите цели 81, респ. 60 години. А по-лошото е това, че определени автори, опитващи се да ни сродят с иранците говорят за антропологични изследвания показващи памиро-ферганските черти на българите, но не цитират научната работа, която са ползвали.

   От една страна солидните доказателства се игнорират, от друга се лансират съмнителни и недоказани неща.

   Ако това е българската наука, радвам се, че не съм учен!

   Изтриване
 24. "Всичко това са неща от 2-3 век сл.Хр. и до тогава там няма нито траки нито оброчни плочки, и не можем да говорим за тракийско население там през класическия период. Има културно влияние, има династични връзки, но не и тракийски племена.
  Проф.Д.И."
  Е, това не бях го чуваял. Не съм съвременник на цитирания период, но никога не съм чувал или учил, че на Балканите е имало период на с "културно влияние", " династични връзки", но без тракийски племена.
  Обяснимо е един професор от НРБ, да не може да признае, че познанията заради които е станал прфофесор са компроментирани, но е недопустимо да се опитва да оборва със същите аргументи новите и съвременни доказателства за фалшификацията на средновековната история за Балканите. Да не отваряме дума за ДНК профилите на Балканите, че и там "професорите" се опитват да оспорват фактите.

  ОтговорИзтриване
 25. Хората на науката са обикновенни едни пазители на знанието. Те го предават и преподават, така както са го наследили, спазвайки буквите и запетайките, което само по себе си не е лошо. Лошото е, че много малко са тези които могат да мислят самостоятелно, независимо и аналитично. Понякого преподаванато по история дотолкова няма логика и връзка с действителността, че се получава една наука заради самата наука, която само по себе си може да е интересна, но пак да кажа няма как да има нищо общо с реалният живот, пък бил той преди 2 или 3 хиляди години.
  От друга страна хората които могат да мислят логично, практично и иновативно, понякога пък допускат елементарни грешки, поради което стават обект на критика и подигравки. Това изглежда са два типа човешко мислене, два типа подход към знанието, като и едниният и другият е важен. Този вторият тегли първия и помага на науката да се развива, обаче в крайна сметка окончателното действие трябва да предприемат буквоядците. А те в своя консерватизъм стигат и до фанатизъм (както е отбелязал на едно място Д. Юруков, цитат който Павел е давал).
  Около 20 години бяха нужни на официалните представители на науката да се поместят от тюркската към иранската хипотеза. Иранската, защото която и да е хипотеза за произхода на българите е по вярна от чудо-уралските и тюрко-алтайските фантасмагории. Вероятно още около 20 години ще отнеме на науката да се предвижи до тракийскаа хипотеза и най-сетне да започне да дава отговор на истинските въпроси свързани с нашият произход. Дано да не съм лош пророк и интернет епохата да ускори този процес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Киряков,

   Мнението Ви относно науката показва явно това, че не сте част от нея и не я разбирате по същество.

   Не, учените не са "обикновени пазители на знанието", "буквоядци", безумни предаватели и преподаватели или други подобни. Подобни квалификации показват че явно не сте наясно какво е науката и защо е нужно да се пишат рецензирани дисертации и научни трудове. Основната причина науката да изисква младите учени да се занимават няколко години под ръководството на научен ръководител с писането на дисертация, не е това щайката стари учени - рецензенти да програмират новите изследователи със закостенелите си остарели виждания и мнения. Основната причина е да ги научат да работят следвайки научния метод и спазвайки всички изисквания работите им да бъдат научни. Основна причина това контролирано обучение е и това да ги превърне от обикновенни вишисти именно във учени мислещи самостоятелно, независимо и аналитично.

   Ако не разбирате или не искате да приемете това, то това е лично Ваш проблем.

   И срещу тези учени няма как толкова грубо и псевдонаучно да се противопоставят някви хора които не са минали през подобно обучение, и които някой определя като мислещи логично, практично, иновативно или прогресивно. Няма как на учените да се противопоставят някакви хора които не следват научните методи, и за всичко разчитат на логиката си, която принципно зависи пряко от образованието им. Няма как да се сравнява учения който е учил 20 години и след това още 30 се е занимавал с наука паралелно с продължаващото си самообучение и специализация, със някой който е учил 16 години за да вземе висше, но не е достигнал научно ниво и никога не се е занимавал професионално с наука. Няма място за сравнение. Разбира се има и любители които се занимават с наука, но това не прави автоматично всеки любител - учен. Учени са само онези които при изследванията си следват законите на научния метод. В този ред на мисли няма как онези необучените на научния метод да теглят учените и да помагат науката да се развива. Няма как. Науката се развива чрез научни стъпки, които се правят чрез изследванията направени по законите на научните методи. Съществуват и определено количество случайни открития направени от любители в по-далечното или по-близко минало, но подобни открития днес са почти невъзможни.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  2. Никой не отрича нуждата от обучение. Но какво е обучението? На какво се учат хората? Не е ли, както сам сте написали, на това да мислят по начин, който би им позволил да се справят сами с определен тип задачи - някои да лекуват хора, други да правят научни разработки и т.н. Е, защо човек да не може да се научи да мисли по определен начин извън даден научен институт? А защо пък трябва да поставяме условие за времето? Някои схващат бързо, други бавно. Някак си цялата работа ми прилича малко на пазене на хляба, на статуквото. И освен това има хора, на които и 100г няма да им стигнат да напишат нещо свястно.

   Изтриване
  3. По време на посещението на Бор в Съветския съюз (1961 г.) академик И.Е.Там го запитва как е успял да създаде такава чудесна школа от физици. Бор отговаря: “Ние,по-старите хора, просто не се боим да се покажем по глупави от тях, отколкото нашите по-млади колеги.” http://phys.uni-sofia.bg/~cpopov/Almanah-pdf/III%20chast/11%20citati/02%20citati%20Bor.pdf

   Ето, истински учен е този, които не се води от егото си, а от истината. У нас, всеки студент опитал се да тръгне против течението и да покаже макар и по културен начин, че преподавателите са сгрешили, ще бъде сдъвкан и няма да завърши.

   Изтриване
  4. Съветският академик е прав, но думите му се отнасят за неговите по-млади колеги, тоест за по-младите учени, а не за любителите, които търсят революции.

   А относно студентите, които си мислят че знаят повече от преподавателите, въпросът е кой е преценил че знаят повече - те самите, или някой оценител. Ако става на въпрос за собствена оценка то тя може и да е грешна. Студентите и те са хора, и те грешат. При това доколкото са студенти явно не са научили всичко. Ако смятат, че преподавателите им преподават грешни неща могат да напишат книга и да си изкажат мнението. Ако искат да правят революции обаче ще им е трудно, и първо трябва да се снишат, да вземат диплома, да напишат дисертация по някоя друга тема, да започнат работа в някой кабинет, и след това чак да п.авят революциите си.

   При превъзхождащи сили на противника, от неизгодна стратегическа позиция и с неподходящи средства крепост не се превзема.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  5. Господин „проф Д.И.“,

   Вие сте крещято прав! Нашите невинни академични историци, дошли след пролетарската революция, по никакъв начин не бяха принуждавани строго да съгласуват своите научни открития с напътствията на безпогрешната Партия. И така тяхното послушание беше щедро възнаграждавано. Научната идилия, която описвате, им осигуряваше едно престижно положение в онова общество, за което те не могат да си позволят да бъдат неблагодарни.
   Чисти, непорочни корифеи на науката!!!

   Изтриване
  6. До проф. Д.И. Анонимен15 май 2019 г., 13:14 ч.

   Налага се да Ви коригирам два пъти. Не съветският учен Там обяснява, че не се страхува да се покаже по-глупав от младите си колеги, а датския учен Нилс Бор.

   Втората кореция засяга възможността, след дипломиране да се работи по промяна. Ако това бе наистина възможно, все някой щеше да го направи за последните 70 години, уви, никой не е успял, а се съмнявам, че никой не е осъзнал, че историята ни е съвкупност от лъжи, с които всеки се е съгласил...както се бе изразил навремето Наполеон.

   Изтриване
  7. Г-н Серафимов, знаете, че след комунизма много от учините направиха промяна. Р.Рашев, Г.Бакалов, П.Добрев, Т.Чобанов, и много други знайни и по-малко известни историци и археолози напрактика доказаха другата хипотеза, която вече става популярна и извън България. Ако на Вас тази промяна не се харесва и я отричате, това си е Ваш личен проблем. Има достатъчно факти които я подкрепят, а по въпроса са изписани десетки статии и монографии. Нито един археолог не би определил средновековните българи като траки, гети, даки или нещо подобно. И това не е заради робуване на чужди народи и идеологии. Просто археологически има големи различия между българите и траките от римската империя или траките на север от Дунав. Българите имат друга култура, идват от северо-изток където тази култура може да се проследи.

   Безспорно е, че борбата за премахването на булгарската тюркска езикова група и за премахването на представата на чуждите учени за това, че прабългарите са били тюрки ще продължи още дълго време (може да минат дори и 100 години!). Борбата ще доведе до резултат само ако е строго научна и ако българските публикации се популяризират на английски в реномирани научни списания.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 26. Защо темите, които Павел разработва са критикувани за липса на научност или научен подход?
  В науката когато разглеждаш даден въпрос цитираш всички мнения. Т.е. по въпроса за древните българи например се казва според този, този и този прабългарите имат еди какъв си произход, според този и този те имат еди какъв си, а според този, този и този техният произход е еди какъв си. После се търси кое от тези мнения е най-вероятно. Като правило Павел споменава само този, този и този, които казват еди какво си по дадена тема, а не споменава другите. Говоря за цитирането на старите автори, разбира се, не за съвременните. По тоношение на лингвистиката, той прави същото, като цитира че еди кой си казал за някоя дума какво е нейното значение, но не цитира още двама специалисти, които са казали друго по този въпрос. А винаги има такива, по всяка една тема.
  Разбира се този подход утежнява четенето на една статия, обърква непрофесионалния читател, поражда съмнения. И в крайна сметка една статия става доста неутралнаи безинтересна за четене. Е, това е истинският научен подход, но сега е време когато трябва да се посочи ясно посоката, а на истински научен подход също ще му дойде времето.

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте г-н Серафимов,
  Намирам, че има много тясна връзка с откритията в момента в областта на генетиката и нашата добре прикрита и овъртолена с лъжи история. В ютуб попаднах на много интересно и кратичко видео, за един от нашите ДНК маркери Е-М78. Излиза, че той е пряк наследник на т.нар. Евразийски Адам, т.е. прародителят на всички евразийски народи. Та схемата с ДНК дървото на СТ-М168 може лесно да се намери в интернет. Не съм наясно защо се опитват да ни изкарат толкова различни българите, тъй като принадлежим към няколко основни хаплогрупи, но както е видно от това ДНК дърво, то те ВСИЧКИ, повтарям всички се явяват последващи мутации на група Е.

  https://www.youtube.com/watch?v=9FDO0wiRzWY
  Още нещо във връзка с евреите и днешен Израел. Това е съвсем прясна статия, свързана с проучване на Харвард озаглавена: R1b-M269 in the Bronze Age Levant. Та чия е тази земя и кои са били автохтонците на нея предстои да видим. Помоему, тези сатанисти, директно наречени така в Библията, Revelation 2:9, имат пръст в много фалшификации на история и злини по света. И в момента сатанинстват, настанили се на чужда земя, защото това е явно и от тяхната натаманена история, където се казва, че идат от Африка с техния "месия".
  Линк към статията:
  http://eurogenes.blogspot.com/2019/04/r1b-m269-in-bronze-age-levant.html
  Успех и здраве Ви желая на Вас и Вашите верни читатели и последователи! :))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Днес имаме изобилие на информация, но и изобилие на дезинформация. Трябва много да се внимава при отсяването.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Уважаеми г-н natsunoame,

   Г-н Серафимов е абсолютно прав! Не може въз основа на цитата „...как те клеветят онези, които наричат себе си юдеи, а са сатанинско сборище“ да твърдим, че Писанието е „натаманена история“. В случая се илюстрира нашата мъдра българска поговорка: „Покрай Илия намразих и свети Илия“.

   Изтриване
  3. А Вие неуважаеми нали знаете, че всички християнски течения възникнали у нас с цел връщане към първообраза и първосмисъла на тази религия, чийто корени изобщо не са от "Христа" дали Ви е ясно не приемат Стария завет, а само Новия.
   Старият е изпълнен със всевъзможна плява, познайте добавена от кой /вече отчетено и пресметнато от специалисти, че е невъзможно това измислено родословие/, както и всевъзможна агресия и убийства,насилие, които са абсолютно в разрез със самото учение.
   А за това, че е променяна безброй пъти книгата е ясно на всеки и то не само с превода. А отде са крадени някои стари митове и предания може сам да си потърсите в нета.
   Не клеветя, а просто отразявам ФАКТИТЕ... и те са, че въпросната религия единствена в БЪлгария подкрепи пошлата и грозна Истанбулска конвенция. Нещо да споменете по въпроса, защото и на глупеца и слепеца е ясно, че тя не защитава ничий права, а отнема такива, а за зловредното влияние за бъдещото поколение да не говорим!!! За гестаповските звена, които предвижда да се създават, с наднационални правомощия дали знаете или се правите на ударен! И всичко това с благословията на лъжеевреите!

   Изтриване
 28. Здравейте г-н професор,

  първо да отбележа че вторият коментар, който пуснах със забележки към Павел беше цензуриран. Ще го пусна отново и ако това се случи пак няма да коментирам повече в този сайт. Второ аз вярвам във въвможността на науката да се развива, само отбелязвам че това става доста бавно. Трето Павел наистина е едно изключение, което показва че такива случаи както казвате съществуват и днес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, аз проверих, но няма изтривани твои коментари. Напоследък има технически проблеми с блога, аз самият трудно влизам в профила си и сега ползвам алтернативни варианти.

   Изтриване
 29. Защо темите, които Павел разработва са критикувани за липса на научност или научен подход?
  В науката когато разглеждаш даден въпрос цитираш всички мнения. Т.е. по въпроса за древните българи например се казва според този, този и този прабългарите имат еди какъв си произход, според този и този те имат еди какъв си, а според този, този и този техният произход е еди какъв си. После се търси кое от тези мнения е най-вероятно. Като правило Павел споменава само този, този и този, които казват еди какво си по дадена тема, а не споменава другите. Говоря за цитирането на старите автори, разбира се, не за съвременните. По тоношение на лингвистиката, той прави същото, като цитира че еди кой си казал за някоя дума какво е нейното значение, но не цитира още двама специалисти, които са казали друго по този въпрос. А винаги има такива, по всяка една тема.
  Разбира се този подход утежнява четенето на една статия, обърква непрофесионалния читател, поражда съмнения. И в крайна сметка една статия става доста неутралнаи безинтересна за четене. Е, това е истинският научен подход, но сега е време когато трябва да се посочи ясно посоката, а на истински научен подход също ще му дойде времето.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвременния научен метод наистина е обременяващ за читателя. Смятам, че само най-логичната и най-ясната информация трябва да бъде представяна. Историята не е статистика, не е списък, в който има и истини и лъжи. История трябва да е само това, което е най-близко до реалността.

   Изтриване
  2. Г-н Киряков, проблема не е в това че Серафимов не споменава другите източници, а че напрактика следва безприкословно метода на Г.Ценов, при който някакви сведения от различни епохи се подреждат без критичен анализ върху тях, така че налаганата теория да има някаква аргументация. И при това безразборно се пренебрегват сериозни научни заключения и хипотези, които са научно издържани и са най-близо до реалността, но не подхождат на теорията. Тоест научния метод е нужен от самото начало, като нищо не пречи дори и когато човек пише за обикновените хора една публикация да бъде оформена и научно издържана. Разбира се ако не говорим за наука, а говорим за идеология, псевдонука или други подобни целенасочине действия нищо не може да помогне.

   Хубаво е когато човек реши да образова простолюдието с къси, публикации които да радват хората галейки патриотичните им чувства, но когато тези публикации не са неутрални и са насочени против учените и настройват хората срещу учените, то подобни публикации няма как да бъдат приети насериозно.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 30. "...Няма как на учените да се противопоставят някакви хора които не следват научните методи, и за всичко разчитат на логиката си, която принципно зависи пряко от образованието им..." Само това е достатъчно за да си дадем сметка как някои ( разбира се "професори") се идентефицират с науката и иникой няма право да им противоречи, въпреки очевидните им опити да защитават фалшификати и догми, които единствено са в услуга на една вече отдавна загубена кауза. Времената на монопол върху информация и наука отдавна отминаха. В днешно време всеки има възможност да се добере до информация от различни източници и сам да си направи изводи за истинността на едно или друго твърдение. Митовете за "глупавия и необразован народ" отдавна са в миналото. Един наистина образован и умен човек, без значение дали има титла или звание, би си дал сметка за това.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Никой не иска да бъде изобличен, че не просто е следвал, но дори ревностно е защитавал заблуди, които са вредни за България. Как да обясниш на хората, от чиито джоб идва заплатата ти, че не си следвал истината, а интереса на чужденци?

   Изтриване
 31. Серафимов, толкова ли сте сигурен, че не се заблуждавате, когато твърдите за други, че зещитават заблуди!Смешно е например да говорите за вярванията на траките и да твърдите, че сте техен наследник, но да игнорирате тези вярвания и да сте ревностен защитник на еврейската религия, петокнижието на тората, каквото е християнството. Заменяте Ярей за Йешуа. Някои от Вашите подържници, както и Вие изписвате псевдонима си с латински букви! Да беше поне глаголица. Това, за "общочовешките ценности" са изтъркани фрази не означаващи нищо. Прекален светец и богу не е драг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми г-н „проф. еди кой си“(понеже съм сигурен, че сте вие),

   Понеже вече нямата шансове, опитвате се да захапете Г-н Серафимов заради религията. Националната принадлежност е нещо различно от вярата в Божия Син! Сравнявайки я с „петокнижието на тората“ се денонсирате, че си нямата хабер от понятие. Тази вяра няма националност, а е дадена за всичките народи, което и до ден днешен болшинството от евреите не могат да простят!

   Изтриване
 32. Християнската религия не е еврейска. Тя съсредоточава в себе си хилядолетните културни и морални достижения на Балканите, както и на Близкоизточния регион. Ако бяхте чел Раковски щяхте знаете, че той дори смята християнството за пряк наследник на нашата древна балканска религия...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правилно, християнството няма нищо общо с юдеизма. Християнството може да се нарече опростен, достъпен за народа вид на старата тракийска религия. Монашеският живот, партеногенезиса (Богородица), пречистването на греховете и т.н. са типични древната тракийска религия.

   Изтриване
  2. Искате да изкарате и слънцето тракийско, но няма как това да стане. То огрява всички по почти един и същ начин, и съответно легендите и митовете са сходни по света. Християнството заема елементи от юдаизма, но е съградено на база египетската вяра в Ра - Слънцето, като заема и малко истории от персийския зороастризъм, а също така и от митраизма който също е култ към Слънцето (Митра).

   На Балканите християнството сенкретизира с римската култура в която са вплетени освен тракийски, но и елински и римски митове, легенди и иконография.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
 33. "При превъзхождащи сили на противника, от неизгодна стратегическа позиция и с неподходящи средства крепост не се прев-зема" - Ах, как хубаво го казахте другарю професор. Това ваше изречение показва вашето мнение за всички онези, които не са научни работници. Тоест вие професор Д.И. сте се скрил зад непревземаемата крепост (разбирай науката) с превъзхождащи сили и се смятате за недосегаем. Няма такова понятие като непревземаема крепост. Точно историята го е доказала. Въпрос на време е и вашата крепост да падне.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А защо си мислиш, че Д.И. е професор? Един професор, който се гордее със свои заслуги, никога не се крие зад анонимни профили и някакви си абревиатури, каквото и да означава това. Дори самото съкращение "Проф." никде не е регламентирано, че означава единствено професор и нищо друго. Всеки може да си го интепретира според фантазията.

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен, крепостта наистина е науката, и всеки който иска да я превземе чрез революция, следва да излезе на бойното поле и да влезе в директна битка с учените. Тоест трябва да напише научно издържани публикации в които да царства логиката, мисълта и фактите, а не идеологията, национализма и пристрастията.

   В този ред на мисли Серафимов сам признава, че действа от патриотични и националистически подбуди, сам определя идеологията която следва която е автохтонна и е конструирана от Г.Ценов. При това той не излиза никога в директна битка с учените срещу които се бори, тъй като или води безсмислени монологични битки с отдавна загивали герои на науката, или отправя атаките си в гората, тоест в интернет, а не на арената в научните списания или чрез научни монографии които се четат от учените. Тоест няма причина да се оплаква, че опитите му за революция и за събаряне на крепостните стени са неуспешни, тъй като просто само със стрели крепост не се превзема.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  3. "Анонимен15 май 2019 г., 21:49 ч.
   ........................
   Проф.Д.И."
   Съжалявам! Не знаех, че горното може да се брои за научно издържана публикация в която да царства логиката, мисълта и фактите, а не идеологията и пристрастията.

   Изтриване
 34. Крепостта на казионната лъжеистория не е нужно да бъде „превземана“. Идва време, когато всяка крепост на лъжата ще рухне от само себе си!

  ОтговорИзтриване
 35. Що са карате, уа? Чи и до военни метафори прибягва един, уж, учен чиляк.

  Що ти трябва да ти се доказва как се "развързва" гордиевия възел? Нищо ли не научи от историята?

  Аз така ги научих нещата - да си разумен е от раз да ти идва ума. Някои хора учат по 4 години, други по 8, други по 12, други по 14, по 16, по 20... Има и такива, които цял живот не се научават, затова стават научни работници. Работата им е важна, но е, обикновено, много далече от действителността. Постиженията им или са за бъдеща употреба или дълбоко заровени в миналото. Никога тук и сега.

  Някакъв китаец бе казал
  "Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз. Ако мислиш за 10 години напред, засади дърво. Ако мислиш за 100 години напред - образовай населението."

  Няма нужда да нищя що е то образование през историческите периоди, има ли почва то у нас днес, и защо "Европа" е решила да учим цял живот...

  Конкретния въпрос към г-н професора е - Осъзнаваш ли отговорността си, мислейки за 100-те години напред? Защитавайки кулите от слонова кост (тъй им викат на ангилийски), ставаш съучастник в затриването на един народ. На твоя собствен народ. А що е семейство, род и народ, там по лингвистика... може и по биология, но не е сила на повечето учени биологията.

  [С продължение...]

  ОтговорИзтриване
 36. [...Продължение]

  Цял живот да са те учили, че си пришълец и от това да си се чувствал чужд на собствената си земя е нещо, което няма да простя на нашите "учени"-"историци". Добре е, че едни "магьосници" ме научиха на "ритуали" за освещаване на земя и други подобни фантасмагории. То не е оран, сеитба, прекопаване, плевене, поливане, торене, събиране на реколта/жътва, че има после и консервиране, и ферментация, и мелене... чудо! За от 1 до 10 години много от работата е свършена и ясна. Остават 100-те години. И когато един млад мъж (дядо по старите стандарти), когото го е грижа за тия 100 години и желае да са различни от предишните 100, защото е научил някои неща от историята, е решил да направи нещо по въпроса, се появява някой, който държи да е на неговото, защото обича да спори. Че и непревземаеми крепости си е измислил. Аз, когато пих водки с математиците, физиците, биолозите и геолозите във БАН, къде беше ти, г-н професоре? Или уиски с младите научни работници по роботика... Тая крепост е отдавна превзета. Не е в това въпроса. От самата история, би трябвало да ти е станало ясно, че е хилядолетна практика историята (и историците) да обслужва политически интереси и идеологии. А Оруел рече, че им написал предупреждение, а те го направили на ръководство....

  Павката прави една единствена грешка, изхожда от позицията на недоволен от настоящето. Не така, изчисти, доколкото е възможно миналото и смело към бъдещето тук и сега, стъпка по стъпка, както вече го правиш. Виждам, че и ти гориш с добър огън в спора и се стараеш да си на необходимото научно равнище. Честно, не е нужно. Изиграй един боулинг или научи на чилик децата в квартала, ще си прекараш по-добре времето в спортсменска игра с "опонентите" си, вместо да спориш с миналото... работи с бъдещето. В случая, което е необходимо - времето ще го докаже.

  Не е лесно да игнорираш професори, особено тия, които опитват да те "захапят". Радвай се, че ги има. Това означава, че си на прав път. Просто не си губи времето с тях. Издай си 10-тина тома на 10-тина езика, имаш достатъчно материал, а и земите ни са богати на такова. Ще мине време, ще те признаят в 9 "чужди" държави. Ония и степен ще ти зачислят, защото ценят положения труд. Нашите искат-не искат и те ще се наложи да те признаят... Имаше нещо за пророка и собственото му село. Както виждаш тук се очакват нареждания - я от Вашингтон, я от Москва, я от Брюксел, съображения с Анкара, че да се случи или да не се случи нещо си... Че и професора те препраща към някакъв си министър, който се сменя на няколко (и по-често) години.

  Това, което ти правиш е пълна промяна, да обясниш на хората, че могат и е редно да правят нещата да се случват, дори го дължат на предците си и наследниците си. Нормално е да има съпротива. На днешно време не е общоприето да е така по тия земи. А всеки "прост" дядо от село с 4-ти клас образование ще ти обясни, че така е било и така ще бъде винаги - можем и е редно да правим нещата да се случват. Каквото и да се опитват да ти втълпят балерините на чело на държавата. Пред "своите" се правят на силни, а пред "чуждите" мънкат и пънкат, величаят ги и искат "място в ложата", без да знаят, че тоя балкон ние сме го строили... нашите предци. ;-)

  Павле, продължавай да пишеш и работиш. Успех ти пожелавам и всичко добро!

  Свилен Стефанов Павлов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за добрите думи!!! Действително дядовците от село, изкарали само 4-то отделение са носители на голяма мъдрост защото са се сблъскали с живота от рано и са разбрали, че искаш ли нещо хубаво, сам трябва да се погрижиш то да се случи. Тези хора зная и, че хубавото трябва да се защитава, да се пази постоянно защото иначе някой друг ще го грабне. Животът на българския селянин винаги е бил борба, за това и българския селянин е бил силен и е оцелявал.

   Поздрави!

   Изтриване
 37. Не смятам, че представителите на хаплогрупа l2a са пелаги/траки, защото в костите на траките се намира главно E1B. Античните българи са безпорно пеласгийски род, който е асимилирал част от заварените тук племена L2A. Тяхната група по майчина линия е главно H, която e също най-популярна в Алжир, Тунис, Марко .. те са страни също с доминант E.
  Да се твърди, че всчики югославени са пеласго-траки е глупаво, защото траките са средизимноморци E1B.

  ОтговорИзтриване
 38. На мен ми е много смешен този така нарекъл се професор. Не извади нито един аргумент , с който да докаже тезата си, оято пък е доста вятърничева :)) Аз го определям като разтегач на локуми, типичен политик, много говори , нищо не казва :)

  ОтговорИзтриване
 39. До Анонимен 4 септември 2020 г., 19:56

  Ако му беше чиста съвестта щеше да се регистрира и представи.

  ОтговорИзтриване
 40. https://independent.academia.edu/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%92%D1%8A%D0%BB%D0%BE%D0%B2/Books

  ОтговорИзтриване
 41. Българските думи, присъстващи в древните езици са много, много повече. И не става дума само за само лексика, но и за граматика. А българите очевидно са много стар прединдоевропейски народ, както смятат обективните историци и езиковеди. П. Вълов

  ОтговорИзтриване