9.06.2019 г.

ТРАКИЙСКАТА ЛЕГЕНДА ЗА ПОТОПА И ВРЪЗКАТА Ѝ С БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР


Много народи от различни места по света познават легенди за потопа. Шумери, евреи, гърци, индийци и др. са документирали сведения за страшното събитие. В епоса за Гилгамеш се разказва за Утнапищим – единственият човек преживял изпитанието на боговете, а след това и надарен с безсмъртие. 

Южните ни съседи са записали историята на Девкалион и Пира. Тези герои,  подобно на библейския Ной правят дървен ковчег, който ги спасява от водната стихия. В индийските пурани (древни предания) също се говори за ковчег, или по-скоро кораб, който трябва да спаси Ману – представителят на човечеството.

До преди известно време се смяташе, че това са свързани с религията легенди, но понастоящем вече е ясно, че в далечното минало, в следствие на сериозни климатични промени, е имало големи наводнения. Те са допринесли за края на определени селища, а и преселения на групи хора, чиито земи са пострадали от природното бедствие.

Както шумерите, така също евреите, индийците и др. са ставали жертва на големи наводнения, като преживелите са разказвали за събитията на своите потомци, които пък са предавали историите на идните поколения и така спомените за водната стихия причинила смъртта на мнозина са били увековечени.

Има разбира се и тракийска легенда за потопа. Тя е записана от живелият по време на Античността автор Диодор Сицилийски, който свидетелства, че речта на древните поселници на остров Самотраки е все още жива и се използва най-вече по време на религиозни церемонии. Тези хора помнели разкъсването на Босфора и Дарданелите в следствие на препълването на Черно Море с вода от различни реки. Огромна водна маса рукнала бурно и заляля значителна част от крайбрежието на Мала Азия, а и по-ниските места на Самотраки.


                            Остров Самотраки - Samothrace, photo of GgiaПонеже водата не спирала се покачвала все по-нагоре, хората започнали да се молят на местните богове да ги пощадят. Поради това, че думите  им били чути и живота им спасен, обитателите на Самотраки издигнали олтари около целия остров и благодарели ежегодно c жертвоприношения на боговете за избавлението си дори до времето на Диодор Сицилийски (90-30 г.пр. Христа бел.моя) - Diod. Sic. V.48.


Остров Самотраки, Храмът на Великите богове, By Ggia - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11410972

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/20020800_Sanctuary_of_the_Great_Gods_Palaiopolis_Samothrace_island_Thrace_Greece.jpg/1024px-20020800_Sanctuary_of_the_Great_Gods_Palaiopolis_Samothrace_island_Thrace_Greece.jpg


Самотракийското предание е интересно понеже отразява истинско събитие и го представя доста реалистично. Действително, преди повече от седем хилядолетия, Черно Море е било сладководно езеро, а протокът, който ние познаваме като Босфор все още не е съществувал. 

Босфорът е  служел за мост между Европа и Азия и този мост е прекосяван много пъти в далечното минало. Поради покачването на водите  (в нашия случай явно се касае за затопляне на климата в Европа), от разтопените ледници и сняг се е получила огромна водна маса, която сравнително бързо е запълнила сладководното езеро и дори е започнала да прелива Босфора.

Вследствие на отмитата и ерозирала земна маса се заформило силно течение, което постоянно се е засилвало и отнемало все повече и повече от преградата между езерото и Мраморно море, докато се стигне до там, че милиони, дори милиарди тонове вода са потекли със страшен грохот в посока Дарданелите. Гледката е била ужасна, а шумът се е чувал на километри.

Жителите на градовете в региона е трябвало да ги напуснат колкото се може по-бързо и тези хора, които са успели за избягат от насилието на вълните, със сигурност са се считали не просто за щастливци, но и за благословени, подпомогнати от висша сила.

Диодор Сицилийски дава и други важни детайли. След потопа, Caoн - един от оцелелите (имащ божествен произход), събрал населението на едно място и му дал закони. Саон имал пет сина, на които поверил оцелелите водната стихия хора (1)*. На първият син Дардан се приписва основаването на град Дардания (Δαρδᾰνία) в Троада, като се твърди, че този човек властвал над много народи в Мала Азия, а също така е и праотец на населяващите Балканите траки наречени дардани.

Възможно е легендата за идването на Дардан в Мала Азия и установяването на тракийската власт там, също да отразява реално събитие – древна миграция на тракийския народ дардани, предизвикана от покачването на водите на Черно и Мраморно море. Дали преселението се е случило веднага след потопа, или известно време след това е трудно да се каже, но е факт, че от най-дълбока древност, земите на юг и на север от Босфора са обитавани от едни и същи хора, които в епохата на Античността са познати под името траки, а след ранното Средновековие и като българи.  

Не само населението на Самотраки е запазило спомени за потопа, но и тези траки, които са населявали Централната част на Балканите. Понеже ние сме техни преки потомци, съвсем естествено е и в българския фолклор да има следи от събитията случили се преди хиляди години. Цитирайки работа на Й.Ковачев, Иваничка Георгиева разказва за народно предание, според което в далечното минало “хората правили кула, за да стигнат до Бога, но без негово позволение. Затова Бог я разрушил и потопил. Камъните от нея, които стърчат, са днешните планини.”Високата кула от нашия фолклор едва ли е споменатата в “Старият Завет” Вавилонска кула, понеже в разказа за нея не се казва нищо за изпращане на водно бедствие от Бог, а само за това, че Той объркал езиците на хората, така те вече не били в състояние да си съдействат ефективно и да довършат огромната постройка, която трябва да стигне до небесните висини.

В несъмнено древното българско предание по-скоро намираме отражение на разказа за края на Атлантида, която в случая е преставена като огромна кула, но понеже легендата се предава от уста на уста, тя с течение на времето се променя и се запазват само неясни фрагменти от нея.

Най-рано за Атлантида пише Платон в работата си “Тимей”. Taм се разказва за разговор между елинският законодател Солон и египетски жрец, на когото е известно много древно предание за голям остров обитаван от хора притежаващи голяма власт над останалите народи.

Въпреки мощта си обаче, обитателите на Атлантида не били в състояние да предотвратят заличаването на държавата си от морските вълни. Трябва да се отбележи, че в творбата на Платон, локацията на Атлантида е далеч от Черно Море. Предавайки думите на египетския жрец, гръцкият автор локазилира легендарния остров отвъд Херкулесовите стълбове – Гибралтарският проток. Уточнява се и това, че Атлантида е била по-голяма от Либия и Азия (има се предвид само Мала Азия бел.моя) заедно.

Понтът – Черно Море, не е споменат изобщо, но това не бива да ни учудва. Напълно естествено е древни легенди да бъдат променяни до неузнаваемост. Понякога това е ставало без умисъл, но в определени случаи редакции са въвеждани, за да обслужат определени политически интереси. Преданието е документирано от враговете на дедите ни и може да е променено дълго време преди да е достигнало до Платон, който без да подозира го е предал в силно изменен вид.

Колкото и древна да е легендата, колкото и да е променяна в продължение на хиляди години, ние все пак можем да намерим важни неща. Ако разгледаме названието Атлантида, ще видим, че то принадлежи на тракийската ономастика (2)*. Описвайки земите на траките, Херодот споменава за река Атлас, която се влива в Дунава – Her.IV.49.

Не е изключено, още преди потопа, хора дошли от земите край река Атлас да се преселили на югоизток и да се установилие по бреговете на сладководното езеро, което след време ще бъде наречено Понт, а още по-късно ще получи името Черно море. Идвайки на ново място, те основават селище с име изведено от названието на река Атлас. Това не е нещо необичайно, Рим – Вечният град, носи името на река Румон (древното название на Тибър).

Обитавайки място със стратегическо разположение, а и имайки с достатъчно ресурси, жителите на Атлас – прототипът на Атлантида, нарастват на брой, нараства по големина и градът им, ставайки нещо уникално за древната Европа. Каменните стени на това селище, високите постройки, са възприети като огромна кула. Все пак, по онова време, основната част на европейското население живее в колиби и землянки и не познава луксът, а и благоденствието на жителите на градовете край Черно Море.

Понастоящем се знае, че край Варна е имало важен металургичен център, в който е ставало разпределението на предмети от мед и злато. Създателите на Варненската цивилизация са търгували не само с близките си съседи, но са изнасяли стоките си на големи растояния. Това е най-ранният случай на търговия на далечни растояния. Напълно възможно е представителите на това забележително напреднало за времето си население да са преселници от Атлас-Атлантида и бивайки носители на невероятно напреднали за времето си знания, да са съумели да си изградят име на велик и силен народ.

След покачването на водите на Черно море, жителите на Атлас-Атлантида са били принудени да търсят ново място, на което да се установят. Едни хора са избрали земите край Провадия, Дуранкулак, а други са потеглили надалеч. Всяка група е разказвала на потомците си за величието на стария Атлас-Атлантида, като с течение на времето са се губели подробности и накрая, след дълги векове, в нашия фолклор се е запазил само смътен спомен за градът подобен на голяма кула, потопен от пратените от Господа води.

Наглед незначително, българското предание за потопа е едно от доказателствата за древните ни балкански корени. Ако различни агресори не бяха унищожавали систематично книжнината ни, а и не бяха премахвали със заговори и убийства жреческата и благородническа прослойка, то ние щяхме да знаем повече подробности за далечното си минало. Уви – едва ли може да бъде посочен друг народ, който да е бил принуден да изтърпи това, което сме изтърпели ние. Едва ли има друг народ, чиято култура е унищожавана така методично както нашата.

Ето обаче - нас ни има, живи сме, а и не сме никак малко, макар, че враговете на народа ни постоянно се опитват да ни внушат, че сме се стопили и, че сме на изчезване. Това не е така, просто сега сме в момент на изпитания, нищо повече. Такива изпитания дедите ни са преживели многократно и не просто са оцелели, но и са станали по-силни. 

Трудните времена са закалка за стойностните народи, без трудности и борби един народ дегенерира и загива. Като се има предвид през какво сме минали, може спокойно да се каже, че за България има бъдеще. То обаче трябва не трябва да се чака като някакво чудо от Господа, нужни са дела и всеки може да даде своя принос.

Никой не може да те спре да правиш добро. Никой не може да ти забрани да помогнеш на по-слабия. Понякога страхът пречи да бъдат порицани лошите хора, но този страх трябва да се преодолее защото лош не ознаава всесилен. 

Когато добрите и почтени хора се хванат ръка за ръка, ще осъзнаят, че лошите са малко и, че тяхната "мощ" се крепи на илюзия пленила съзнанието ни. Никога няма да ми омръзне да повтарям думите на една будна българка - Иваничка Георгиева, която е осъзнала истинските качества на народа ни:

 “Особено важна черта в етнопсихологическата ха­ рактеристика на българина е неговата увереност и оптими­зъм. Тя изпъква особено силно и в българската митология, в която няма свръхестествено същество, което да не може да бъде победено от човека. Последният е способен да намери винаги някакъв изход: да го унищожи, а когато не може — да го надхитри, да го излъже, да го заблуди, и ако всичко това не помага — да го умилостиви. Човекът е този, който благодарение на своя ум и съобразителност в края на краища­ та ще победи.


Българинът винаги поставя себе си по-високо от де­моничните и митични същества: змеят е лековерен, вампи­рът е глупав, орисниците могат да бъдат заблудени, самоди­вите умилостивени. За него и дяволът не е така страшен, защото може да бъде надхитрен..." 

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ: ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ И ТАМ СЕ ОПИТВАМ ДА ПУСКАМ РЕДОВНО ИНТЕРЕСНИ КЛИПОВЕ. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=I7uc9rZcGa0
Използвана литература и пояснения:

1.И.Георгиева, Българска Народна Митология, Второ, преработено и допълнено издание, Изд. Наука и Изкуство, София, 1993;
2.И.Дуриданов, Езикът на Траките, Наука и Изкуство, София, 1976;
3.М.Лазаров, Древното Корабоплаване по Западното Черноморие, Славена, Варна, 2009;
4.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;

Извори от интернет:

Timaeus by Plato, written in 360 BC, transl. B.Jowett  (посл.вид. 08-06-2019);

The Library of History of Diodorus Siculus publ.in Vol. III of the Loeb Classical Edition, 1939 (посл.вид. 08-06-2019);

(1)*Има една интересна подробност, на която трябва да обърнем внимание. Диодор разказва, че Саон разделил оцелелите от потопа на пет групи. Старите балканци -пеласгите, които са споменати в Стария Завет като пелистимци, филистимци, ce установяват в Левант в края на Бронзовата е началото на Желязната епоха и основават там пет града. Имената на тези пет селища са Гет, Газа, Аскалон, Акрон, Асдод (Гат, Газа, Ашкелон, Екрон, Ашдод).

На пръв поглед това изглежда случайно, но в ирландските предания намираме историята на народа болги, които в дълбока древност, идвайки в Ирландия разделя страната на пет части  и въвежда закони. За тези болги се казва, че второто им идване в Ирландия от земите на Тракия е станало по времето на Кир Велики.

Не можем да забравим и разказаната от Теофан Изповедник за княз Кроват (Кубрат) и неговите пет сина. Реално ние разполагаме само с имената на Бат Баян, Котраг и Аспарух, другите двама не са споменати по име. Напълно е възможно историята за княз Кроват Кубрат и синовете му да е отражение на една легенда от древността.


 (2)* Проф. Иван Дуриданов смята, че името Атлас идва от и.е. *adu- течение и сравнява с авестийската дума аδu-течение, поток, канал. Аз лично смятям, че значението е подобно – течение, движение, но коренът е *at/yat, намираме го в арийските думи at-движа се, скитам, вървя продължително, yat-движа се, вървя пътувам. Сродна дума намираме в стблг. ити-отивам, пътувам.


77 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много интересна и увлекателна публикация. Но според иследователите на морета и океани Черно море е било сладководно езеро с ниво под океанското /както повечето езера и вътрешни морета/ и водата е потекла обратно т.е. средиземно море е напълнило Понта през Босфора. Доказателства за това са откритите в последно време селища и пристанища които се намират на километри навътре в Черно море, особенно по течението на реките. Така както преди хиляди години при разместване на земните плочи са се образували Алпите и Средиземно море се е напълнило от океана, разделяйки Европа от Африка.
   Димитър Стоилов.

   Изтриване
  2. И двете твърдения са верни. Черно Море е преливало в Мраморно, преди 13-15 хил. год. Това се случва след топенето на ледниците в края на последния ледников период. След

   Изтриване
  3. И двете твърдения са верни. Черно Море е преливало в Мраморно след топенето на ледниците в края на последния ледников период. След изчерпването на ледниците, поради изпарения, нивото на сладководното езеро спада под нивото на Световния Океан. Последва прекъсване на връзката между Черно Море и Мраморно море. Последващото свързване е катастрофално, вероятно поради земетресение в района на Босфора. Дали първото събитие - 12-13 хил.год. BC, или второто - 5-7 хил. год. BC са оставили следа в колективната памет на населението обитващо земите около Черно Море е отделен въпрос.

   Изтриване
 2. Атлас! Атина! Атлантида! Ати /Тати/! А самата Ат Лан Лен/ просто означава Бащина земя! Пира и Пир не са гръцки думи и понятия!Най-хубавото на легендата е, че показва Истината за Потопа- Препълването на Езерото и превръщането му в Море! И името Черно-противовес на Бялото море! Време е за осъзнаването на Великата и Древна Арийска цивилизация! У-РА на Прогледналите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пира наистина не е гръцко име, нека не забравяме, че името на сина на пеласгът Ахил е Пир.

   Изтриване
 3. Като доказателство за Атлантическата ни цивилизация посочвам безбройните мегалитни строежи и артефакти в Орязаната ни Родина и околностите й!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мегалитните строежи у нас са много важни, но за жалост доста от тях са затрити, не без умисъл...

   Изтриване
 4. Няма факти, само със спартокизми не се прави наука, прави се белетристика. Важното е да има алкохол за масите, нали Серафимов ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки вижда нещата различно. За един има доказателства и факти, за друг няма нищо.

   Изтриване
 5. по повод снимка на моаи(''Очи, които гледат към небето'')на Великденския остров(дали датата на откриването му не е нагласена да е на Пасха, а острова си е на ''Великите богове'', които са го опазили) - та баба ми каза, че са истукани - камъните да ''разсейват'' водите , когато е станал потоп и земята заприличала на дармóнь(а това е кожено сито с големи дупки) - не случайно първородния син на богумилия оцелял е''Дар'' ''дан''- историческата Дардания е от векове преди Христа и е с това име векове и сл.ХР.- албанците наричат крушите от Крушево ''дарде''(и не е обратно както се твърди в противоречивото инфо ТУК: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 - с кореното население и в днешна Албания ни дели религията, но да не забравяме, че Мохамед е трябвало да опази от институционализиране богумилието на орфическото ранно християнство проповядвано от Исус, който не се е самонаричал ''християнин'') - затова имаме диалектни думи като дардана(кораб) и думи за разхвърлен, разнебитен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дардан означава по-скоро здрав, силен, ср. санскр. drdha-силен, твърд, масивен.

   Изтриване
  2. Примера е резултатна дума , епитет от две базови коренообразуващи бълг. думи - епитета е на език породен от езика на Дионисовите хора.Затова и в Родопите думата за голям кораб е дардана. Българското езиково творчество е много прагматично - обратно обърната при изговор(писане, четене) дума има и обратно значение(а с глаголица изписани отгоре на долу бълг.думи дори дават избражението й) - ''ДА'' в обратната посока е ''АД'', ДАН е обратната посока на НАД - ДА НА, ДАНГРА е мълния( дангАрисане в род. диал. е дигане на шум, прен. Веселба, буйно празненство) , ДА –РА, ДАР, ДАРДЖА е първообразът на съвр. Бълг. думи държава , държа. Не само моята баба казваше:’’кат’ 5 пари в кесия’’ информацията заложена в символите на всички думи в този израз съдържа цялата философия на богу милите българи, с мястото им на белия свят, връзката им с камъне(и дърве в ‘’5АР плет плете по 3 пръта преплита ...’’) . Българинът има слабост към петицата. 5 е женско, пасивно, съдържа мекота, отзивчивост, силно въображение, никога незадоволено, всякога взема – 5 е да ‘’сложиш’’ ръка, да прегърнеш – но е с двойно лице, има опака страна. От едната страна хапе, от другата – милва. 5 представлява човека на добродетелта, а същевременно изразява петте фази на развитие, през които е минал човек в органическия свят.5 е число на работа и на промени. 5 е сърп в ръката на Бога - 5 НЕ спада към божествения свят, но е от света на онези велики души, които са разбрали Божия закон. Няма дума, с която може да се изрази значението на това число, кое¬то твори, но не съгражда. 5 е човек, който надмогва егото си и прилага , изпълнява божественото.Същността на българите е свързана с троичността IYI. - затова 5 е вертикално разгърнатата българска троична схвастика. Ние сме БОГУ МИЛИТЕ от и в утробата на Бог (5/Б) единия . Само като се съберат .3, 5 и 1 се благува. 5 е ръката управлявана от Бог , и чука на събраните 5 пръста в юмрук. Не случайно руските болшевики присвоиха и пентаграма и сърпа и чука и пъпната връв с Бога . А за богу милите траки, за дангáрисането и хората в неравноделните ни ритми в кромлехсите(лихень от кремень) ТУК: https://www.youtube.com/watch?v=mg43wUIMdww&list=PLqFdHN72Qu2uYmxb9pFrNcblGDmMI8lbk

   Изтриване
  3. Здравейте, nona, аз, лично, се отнасям скептично към "религиозността" на Наш'те Ора и числото "пет" го търся и намирам на друго място. Това са имената Пандо и Панда (Пан/Пана в оригинал) и производните им форми до съвременните Пенчо и Пенка (Петко/Петьо и Петка/Петя). Както виждате промяната за едни 10 000 и повече години е просто нищожна. Става дума за това, че това е име, с което се кръщава петото по ред родено дете в семейството. Нямаме други имена отбелязващи поредност при раждането, ако не бъркам, разбира се. Случаят с имената Първан/Първана (Първолет/Първолета) мисля, че е по-различен и не се вписва в обсъжданото от мен. Защо съществува това неписано, станало традиция, правило? Единственото до момента, което свързвам с темата, е притчата за Арес и неговите дъщери и същевременно "съпруги"- Амазонките. Има там една "тракийска" любимка Пентесилея, която се явява петото поколение аресова дъщеря-съпруга, броено от А(ф)Родита. Всичко това, като разсъждение, го разпростирам върху битието на Рода ни в най-далечното Минало, по време на ледниковия и следледниковия период, когато поради нищожния си брой (ок. 1000 души всичко) са изпитвали свръх-сериозни (генетични) проблеми с остявянето на чотаво поколение. Навярно оттогава е фактът на Пенда - "червената мартеница" и понятието "нероден Петко". Изглежда за "петият по ред" или "петото поколение" са имали, възлагали са се специални очаквания. Ослушването за данни по въпроса продължава: " по пет пъти плетеме..." Поздрави

   Изтриване
 6. Патосът е повече от фактологията :) Не става така Спароъоче, Ама и да ти разправям - файда няма, ти си знаеш само само своето :) Късно си се родил, да знаеш, че от тебе щеше да стане голям полит-комисар :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човече, коментирай със същото име, с което си коментирал във Фейсбук, или поне промени посланието си :)

   Изтриване
 7. Райчо Господинов9 юни 2019 г. в 16:19

  Павеле, последвах съвета ти и обърнах повече внимание на бележките под списъка с използвана информация. Май наистина тези данни са по-интересни и няма как да говорим за случайност тук, но се питам - дали разделянето на държавата на пет части има някакъв сакрален смисъл. Какво мислиш по този въпрос?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Честно казано - заинтригуван съм от разделянето на пет части практикувано от дедите ни. Петте групи на Саон, петте сина на княз Кроват, петте града на пеластите-филистимци, петте части на държавата на болгите, това просто няма как да са случайни неща, но отговор не мога да дам.

   Изтриване
  2. А случайно ли е и има ли връзка народното предание за идването на хърватите, предвождани от петима братя и две сестри, Буга и Туга?

   Изтриване
  3. Няма такова народно предание, това е измислица на император Костантин Багренородни :)

   Хърватите обитават земите си още преди гърците да дойдат от Африка, генетиката го доказва. Самото име хървати е споменато под формата арвиати преди около 2000 години от Плиний Стари.

   Изтриване
 8. Павеле много хубави статии правиш, всеки път ги чета с голям интерес,аз съм ти много голям фен и ти пожелавам да продалжаваш все така.Да пишеш за истината на историята ни и да я показваш на хората, които я търсят . Искам да продължиш с тия статии, защото след като прочетох толкова много неща от теб ти ми стана като мой ментор, истината за нашия произход започна да се напасва час по час. Продължаваи в същия дух. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за добрите думи и подкрепата!!! Радвам се, че моите неща Ви допадат, но имам и една молба - проверявайте написаното от мен, аз съм човек и мога да сгреша било то неволно.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Продължаваи в същия дух Павеле ти си мой ментор. Искам все така да публикуваш важна информация за българската история. Поздрави

  ОтговорИзтриване
 10. Харесва ми това което пишете, но най-много се кефя на епилога защото винаги е с голям заряд 👍

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Епилогът би трябвало да има заряд, така хората по-лесно ще възприемат написатото.

   Изтриване
 11. Прочетох всичко, даже и обясненията най-долу ;) Мога да кажа, че съм впечатлен, но и учуден защо тази тема не е зачеквана от траколозите ни. Нали Диодор е познат автор в българските научни среди, какъв е проблема тогава?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В интерес на истината проф. Венедиков е писал по въпроса, но дадох книгите му назаем на познати и все още не съм ги получил обратно. Ако не се лъжа, самотракийската легенда за потопа е коментирана от Венедиков, но не мога да си спомня до каква степен той се е задълбочил по въпроса.

   Проф. Иваничка Геогиева не е траколог, но тя е обърнала внимание на нашето предание за потопа, или по-точно за огромната кула, която Бог потапя.

   Възможно е да има и други наши изследователи, които са писали по въпроса, но няма как да познавам всички трудове на нашите учени.

   Изтриване
 12. Господин Серафимов,прочетете статията ми"Бяла земя или кои са пеласгите" в блог.бг.
  Така най-сетне ще стане ясно кои в действителност са те и ще се сложи край на безсмисленото гадаене.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-жа Върбанова, аз не гадая а следвам фактите. Прочетох работа Ви, но не мога да разбера защо трябва да се сравнява арамейската дума алох с гр. логос-слово. Семитските думи ал, ел, елохим са регистрирани дълги векове преди евангелистът Йоан да напише - В началото бе словото...

   Не мога да разбера и какво искате да кажете със следното: "В арийския свят този антагонизъм се изразява на езиково и писмено равнище най-често чрез противопоставянето на звуците и буквите "б" и "м":

   добро, благо, bonum, bene -
   зло, malum, mal, male "

   На ирано-арийски, лош е bad, а на старокелтски добро е math.

   Не мога да се съглася с виждането ви, че пеласги е равностойно на "беласги" по следните причини:
   - египтяните имат звук Б, но документират името на пеласгите като пелесет.
   - старите евреи имат звук Б, но документират името на пеласгите като пелиштим.
   - асирийците имат звук Б, но документират името на пеласгите като палашту.
   - римляните имат звук Б, но документират името на пеласгите като ....пеласги.
   - думата балиос е заемка в старогръцкия и то от пеласгийски.

   Дали елементът пел в името на пеласгите е обозначение за цвят не мога да кажа със сигурност, но ако е така, то по-скоро пел трябва да се свърже не с бял, а с плавъ-рус, зластист и в такъв случай пеласги, или по-скоро пеласти означава светлокоси хора.

   Изтриване
  2. Пътят към истината може да бъде много дълъг.А може да бъде и съвсем кратък - миг на просветление.Поглеждаш натрупаното и в един миг осъзнаваш взаимовръзките.Ботев е казал много истини,а е живял само 27 години.Поезията и историята не са антиподи,нито са чак толкова различни - както знаете,Клио е муза.
   Сега за иранското bad - да,то означава лош.В нашия език имаме беда,бедствие.И в английския е същото - bad.Но ние не говорим просто за "лош",нещо ежедневно.А говорим за зъл,нещо повече,за Духа на Злото.И ето че от авестийския език изскача точно той - Анхра Майню,като това понятие означава злия,разрушителен дух,а не просто някаква беда.Да,оттам идва началото и на mens,дух,разум - но това е човешкият разум и дух,в който има и много зло,а не Божествен дух на Доброто.Винаги трябва да избираме много точно понятията,с които даваме примери.
   Келтски речници нямам в квартирата си,но през започващата седмица ще проверя това math.На първо четене ми се струва,че е свързано с mather,в смисъл на близко,родно.
   Названията,с които ме убеждавате,че "пел" не е бял,могат да бъдат обяснени."Пилищим" например е ясно,че означава филистимлянин,палестинец.И после,не трябва да забравяме,че и у тия древни народи,които цитирате,също е имало рутина и вземане наготово на имената,ведно с погрешната транскрипция.Ако смятаме,че Пела означава Бела(Бяла),то не знам защо трябва отричаме,че Пела-гея означава Бела-гея и че пеласгите са всъщност беласги.

   Изтриване
  3. Още докато пишех предишния си отговор, се досетих за следното:
   да,пелиштим,мн.ч.(по-горе съм го написала погрешно с "и")филистимляни,но и днес се казва Палестина,което означава само едно - както в съвременния български,така и "пеласгийския"е съществувал дифтонгът ае,който позволява думата да се произнесе и с "а",и с "е".И изведнъж получих истинското име на тая обетована земя - Балестина или Белещина,т.е.земя,населявана от белите,каквото и в действителност е нейното коренно население.
   "-Сет","-штун","-штим" и пр.са само суфикси за множествено число,които варират у различните народи.Както казах,"п"и "б" са взаимозаменяеми,пример е нашето народностно име,което понякога е изписвано като "palgar","polgar",но от това не ставаме по-малко българи.

   Изтриване
  4. Палестина няма как да е тъждествено на Балестина, за арабите звукът П е много труден и, ако истинското име на областта бе Балестина, то арабите щяха да го приемат веднага.

   В Македония - старата земя на пеласгите има град Бала - Βάλλα и град Пела -Πέλλα, ясно е, че пеласгите са имали дума за бял, която е звучала като бал, а пък Пела си е имала друго значение.

   Изтриване
  5. Г-н Серафимов,разликите между Пела и Бела(Бяла),са само в практиките на произнасяне и записване.Или излиза,че има грандиозна разлика в произхода на Пелово и Белово например?Очевидното не може да се отрича и на бялото не можем да се инатим да казваме "черно"!Процесите на познание вървят напред.
   Ако Палестина произлиза от пеласги - пелиштим,то значението на името й може да бъде само "бяла".Древното й население е тракийско,а и във Вехтия Завет многократно се споменава "расата на великаните",все още обитаваща тази земя, дори по времето на Давид.Позоваването на арабите е повърхностен пример,те са дошли много късно, нямат и "е",но чудесно го произнасят,след смесването си с арамейското,арийското североафриканско и иранско население,които последователно подчиняват.
   Впрочем,струва ми се,че само преди две-три седмици твърденията за реалното съществуване на атлантската цивилизация Ви звучаха като ерес,а сега разказвате трогателни легенди за нея.Така че нищо чудно след месец да промените и възгледа си за пеласгите.

   Изтриване
  6. Какво общо има между Белово и Пелово? Белово идва от бел-бял, а Пелово е кръстено на човек с име Пело, по-точно на комунистът Пело Пеловски. Това селище е с ново име и е неудачно въпросното име да се свързва с името на древния град Пела. Личното име Пело е умалително от Петко, или Петър, не е засвидетелствано нито по време на Античността, нито по време на ранното Средновековие.

   Що се касае за твърдението Ви, че съм отричал атлантската цивилизация, ще може ли по-конкретен цитат. За Атлантида са написани много дивотии, това, че не съм съгласен с тези дивотии, не означава, че отричам темата като цяло.

   Изтриване
  7. Бях решила да прекратя разговорите,но ме предизвикахте с разсъжденията си,достойни за именниците,при кръщаване на деца,които някога даваха на майките в родилното.Пело не е само комунистът Пело Пелов,името Пело е прадревно.Носи го същият Пелий ( Белий),чичо на Язон и син на Посейдон,за който пиша и в книгата,и в настоящата си статия.Пело не се появило нито в 40- те,нито в 60 - те години на комунистически възход,защото го има и в Гърция,Италия,Испания,Бретан,Шотландия.Така че Пело Пелов си е върл комунист,но името Пело няма нищо с комунистическата епоха.А произлиза от Петко и Петър толкова,колкото Цено,Цено и пр. произлизат от Цветан.Просто се чудя откъде вземате тези сравнения!
   Цитат за отношението Ви към Атлантида не мога да Ви дам,защото не съм чела работите Ви,с изключение на тази с многото етимологични грешки,за о.Крит.Съдя по солидаризирането Ви с Вашия адмиратор - забележителния кадър "и.д.проф",за когото всяко писание за Атлантида е пълна нелепост и трябва да бъде освиркано като "ненаучно".Да се чудиш де е ключът от науката!
   Желая Ви приятна вечер!
   Публикувайте тоя текст,иначе някой от читателите Ви ще помисли,че с името Пело се кръщават само милиционери.

   Изтриване
  8. Идва ми на ум думата "пелена" ..която е винаги бяла,нали? А защо не и казваме "белена" като е бяла? На украйнски е пелюшки,на хърватски - pelena и т .н .Може пък пела и бела да значи едно и също,а да се изговаря малко различно?А какво означава името на фригиеца(според Софокъл) Пелопс?

   Изтриване
  9. Пелена означава покритие, кожа, не е определение за цвят.

   пе́лена «стреха соломенной крыши», курск., орл. (Даль). Согласно Преобр. (II, 34), связано с пелёда, но затруднение представляет разница в ударении пелена́ пе́лька, диал., новгор., боровск., псковск., «сшитое полотнище; пеленка» (Даль), укр. пелена́ «покров», др.-русск., ст.-слав. пелена σπάργανον (Клоц., Супр.), болг. пелена́, сербоß хорв. пелѐна, словен. реlеníса, рlеníса, чеш. pléna, рlеnа «пелена, оболочка», слвц. рlеnа Праслав. *реlеnā, *реlnā родственно лат. pellis (из *pelnis), греч. πέλας «кожа», πέλλΒ̄ς, вин. мн. «кожи», πελλο-ράφος «pellarius», д.-в.-н. fеl «шкура», греч. πέλμα «подошва (ноги, башмака)», англос. filmen «кожица, крайняя плоть», лит. plėnė «пленка, кожица»

   https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BF/%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0

   Изтриване
  10. До Милена Върбанова10 юни 2019 г., 21:29 ч.

   Щом смятате, че не съм прав - посочете някакъв документ, от който да проличи, че в далечното минало е имало българско селище Пелово. Аз не фантазирам, името на Село Пелово е сравнително ново.

   Ѝскър е град в Северна България, Плевенска област, административен център на Община Искър. Предишните му имена са Махалата и Пелово (1957 – 1998).

   https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)

   Що ще касае до Пелей, името му не означава Белий, а нещо съвсем различно. Според легендите, Посейдон дава на Пелей два коня - Балиос и Ксантос. Балиос означава бял, а Ксантос означава кафяв. Името на коня Балиос може да се свърже с нашата дума бял, а не името на Пелей. То също е обяснимо на български, но не е определение за цвят.

   Изтриване
  11. ЩО ТИ ТРЯБВАШЕ НА БАИР ЛОЗЕ!!!

   Изтриване
  12. Пел(о) е преосмислено по растението пелин(бял пели), а и за българите и камъните са ''бели''и основите(!) на градежите им - имената Петър и Пело са производни на ''белийо свет"

   Изтриване
 13. Имате интересни интерпретации, те не са доказани, но са логично издържани и поради това съм готов да ги приема с известни уговорки. Продължавайте напред!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината не се намира от раз, а посредством дълго търсене, проверки, сравнения, анализ. Кой е прав ще покаже времето.

   Изтриване
 14. ирена янчева9 юни 2019 г. в 21:34

  Здравей, Павеле ! Поздравления за новата статия - много интригуваща тема ! Относно подялбата на пет части (пет братя, пет рода, пет града, пет посоки) и вероятната възможност за сакралност на числото пет бих искала да кажа, че звездата Сириус се изобразява като знак върху стенописи и папируси към Египетската книга на мъртвите винаги с пет на брой лъча. Освен това пентаграмът/петоъгълникът принципно символизира фигурата на човека с разперени ръце и крака, интегрираната личност, човешкият микрокосмос. Поради факта, че е без начало и без край, петоъгълникът е родствен на значенията, силата, безкрайността и съвършенството на кръга (цялостност). Неговите пет върха означават духа, въздуха, огъня, водата и земята (или числото на четирите основни точки/посоки на света заедно с центъра). Подобно на кръга, знакът на пентаграма има власт да отблъсква злото и злите стихии.
  Според вярванията на древните индийци пет представя съюзът на небето и земята, духа и материята. Според питагорейците този съюз на нечетното и четното (3 + 2 = 5) означава също и брака между мъжа и жената.

  ОтговорИзтриване
 15. ирена янчева9 юни 2019 г. в 22:00

  Здравей, Павеле ! Искам да внеса една поправка, защото в бързината съм допуснала грешка, за което се извинявам. Сега проверих отново един от източниците - звездата изобразена с пет лъча е Орион - "The fingers of Osiris Ani, triumphant, are the fingers of Saah-Orion", Plates 31-32, The Papyrus of Ani (around 1275 BC, Thebes), "The Egyptian Book of the Dead" translated by E. A. Wallis Budge, edited and with an introduction by John Baldock, Arcturus, London 2011.

  ОтговорИзтриване
 16. Господин Серафимов, това, че библейският потоп е всъщност потопа в Черно море, не подлежи на съмнение. Но може би не ви е достигнало време да се запознаете с повече подробности за него. Всъшност посоката на водното течение е от Средиземно воре/Мраморно море/ към Черно море, а не към Дарданелите. Повишаването на нивото в Средиземно море е било сравнително бавно поради огромният му обем, пропускливостта на Гибралтар и бавното повишение на нивото на световния океан. Затова характер на "потоп" има заливането на Черно море със солена вода. След края на последната ледникова епоха, нивото на Средиземно море се е повишило с 36 метра.Явно тогава са залети ниските части на Самотраки и т.н. Нивото на сладководното езеро Черно море е било с около 120 м по-ниско отколкото е днешното ниво. При Босфора се сблъскват европейската и азиатската плоча. Затова там често възникват големи земетресения, мисля , че преди петнадесетина години имаше земетресение с над 10 000 жертви. При подобен катаклизъм преди около 7500г. и поради повишеното ниво в Средиземно море провлакът се скъсва и солената вода нахлува в сладководното езеро. Заради големия пад количеството вода е било около 1000 пъти по-голямо от това на Ниагарския водопад. Изчислено е, че нивото на Черно море се е повдигало с по 10-12 см. дневно. Организмите в сладководното езеро са нямали време за акомодация към живот в солената морска вода и са измрели, с което се обяснява и наличието на сероводород на дълбочина под 120м. Затова Черно море е мъртво под тази дълбочина. Изследването на дъното на Черно море потвърждават тези изводи. Случилото се е описано в книгата на океанолога проф.Петко Димитров, относно потопа в Черно море. Потопът продължава и днес, като движещата сила вече не е височинният пад, а разликата в концентрацията на солта. На повърхноста "леката" сладката вода от Черно море с концентрация 1,7% сол се влива в Мраморно море, а по дъното "тежката" солената вода с концентрация 3,7" сол влиза в Черно море. Това днес е най-голямата морска "река" в света.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да се повишава нивото на Средиземно море е нужна сериозна климатична промяна в Северното полукълбо, а при нейното наличие, посредством Дунава, Днепър, Днестър, Волга, Кубан, Буг и др. Черно море ще се напълно доста по-бързо от Средиземно защото е по-малко.

   Прочее, до ден днешен, течението от Черно море към Мраморно и Средидемноморско е силно.

   Изтриване
  2. Господин Серафимов, предлагам да оставим този проблем на специалистите океанолози, климатолози, биолози и т.н. Но ако течението на водите е било и още е от Черно море към Средиземно, то нашето море би си останало сладководно, а то не е.
   В своята история Средиземно море е пресъхвало 40 пъти, така че сериозни климатични промени са се случвали многократно. Повишаването на нивата не зависи само от големината, а от много други фактори.

   Изтриване
  3. Ако имаме два скачени съда, водата на този със солената вода ще се измести и в съда със сладка вода по простата причина, че солената вода е по-плътна. Има ли връзка между два големи водни басейна, независимо какво е било нивото им в далечното минало, в крайна сметка, солената вода си пробива път.

   Изтриване
  4. Моля да приемете думите ми, като думи на съмишленик, какъвто винаги съм бил и се възхищавам на усилието което правите да изровите истинската ни история. Вече ви предложих да оставим този спор на специалистите. Харесвам упоритостта и плама с който защштавате мнението си, но аз също съм упорит и не мога да се съглася, че когато според вас от един сладководен басейн има силно течение от Черно към Средиземно море, солената вода ще си пробие път към Черно море. Посоките на течението и на дифузията са противоположни, при това скоростта на течението е най-малко стотина пъти по-голяма от скоростта на дифузия и сладкото течение просто ще отнесе всяка сол и нищо няма да влезе в Черно море. Сутрин, ако пиете кафето си, не го разбърквайте, изпийте го и ще видите на дъното неразтворената захар, въпреки високата температура на кафето, която ускорява дифузията.Дифузията е бавна, това е молекулярен процес.
   Нямам точни данни, но скоростта на течението е от 100 до 1000 пъти по-голяма от тази на дифузията. Близко до ума е, че ако скоростта на дифузия на солта е достатъчно голяма, то солеността на повърхността и по дъното ще се изравни по протежение на протока/средно 55м дълбок и над 30 км дълъг/. Ще излезе, че скоростите на дифузия и на течението са приблизително от един е същ порядък. Но това не се наблюдава.
   След като нивата са се изравнили, средната соленост на Черно море е била около 0,6%, разбира се неравномерна разпределена в обема му. За осредняването са нужни векове. Оттогава да днес , за коло 7000г. средната соленост е стигнала до 1,8%/на повърхността е 1,7%/. За 7 хилядолетия са добавени 1.2% сол, бавен процес, който не е могъл да доведе до внезапното измиране на сладководната флора и фауна и замяната й със соленоводна. Но това е факт, който доказва, че е имало внезапно нахлуване на огромни маси солена вода в Черно море.
   От общи съображения не може да се каже, че Черно море ще се напълни по-бързо от Средиземно. Действащите фактори са били многобройни, но няма да изпадам в подробности, само ще отбележа, че по законите на топлотехниката топенето на ледовете във водна среда става много по-бързо от топенето на ледниците на сушата, както и факта, че парниковият ефект е много по-силен над водни басейни, отколкото над сушата. Средногодишните температури са най-ниски в Якутия. Сушата, над която е ниска влажността, нощем се охлажда излъчвайки топлината към студения космос.Трябва да се има предвид и това, че водосборните басейни на реките, вливащи се в Черно море са разположени на север от него, където е студено, а изпаренията от морето са сравнително големи, заради южното му разположение спрямо водосборните басейни.Останалото оставям на специалистите, между които е и проф.Хр.Пимпирев.
   Не мога да се съглася с твърдението ви, че "морепадът" е пречка за придвижване от Източна Ивропа към Мала Азия и обратно? Та този "морепад" е съществувал 2-3 години, докато се изравнят нивата на моретата, период крайно незначителен в сравнение с периода за който говорите. От друга страна, ако вие трябваше да преминете между двата континента, едва ли щяхте точно тогава да преминете точно през Босфора, а не няколко километра преди или след него, където скоростта на течението е по-малка. Това е прибързано и невярно твърдение дължащо се според мен на дефицита на време в който работите. Пожелавим ви в близките години около вас да се формира достатъчно голям екип от учени в различните области на знанието, за да се увенчае с успех мисията ви. За мен е напълно ясно и аз мога да го обясня със съответният анализ/благодарение на работата на хора като вас/, че съществуващите доказателства са достатъчни, за твърдението, че цивилизацията е възникнала по западния бряг на сладководното езеро и делтите на вливащите се в него реки и след повдигането на нивото/залята е ивица със ширина 80-100км/, част от нашите предци са имигрирали, а други са се разселили по целия полуостров. Дерзайте!

   Изтриване
  5. Здравейте Богомил. Впечатлена съм от детайлите които представяте за движението на водите в Средиземно и Черно море и подводните течения и количеството посоката на тези течения. По въпроса изглежда, че "плувате като риба във вода". Интересно ми е, какъв сте по професия (или каква е била вашата професия ако не работите в момента)? Или това е хоби. Ако това ви е хоби, ще трябва да сте доста интелигентен човек, с уважение!
   Предполагам че сте или океанолог, или хидролог, или научен работник специализиращ в тези области.
   Мога ли да кажа че съм отгатнала правилно? Поздрави.

   Изтриване
  6. Още нещо Богомил. Интересно и любопитно е ващето твърдение: "...Това е прибързано и невярно твърдение дължащо се според мен на дефицита на време в който работите. Пожелавим ви в близките години около вас да се формира достатъчно голям екип от учени в различните области на знанието, за да се увенчае с успех мисията ви. За мен е напълно ясно и аз мога да го обясня със съответният анализ/благодарение на работата на хора като вас/, че съществуващите доказателства са достатъчни, за твърдението, че цивилизацията е възникнала по западния бряг на сладководното езеро и делтите на вливащите се в него реки и след повдигането на нивото/залята е ивица със ширина 80-100км/, част от нашите предци са имигрирали, а други са се разселили по целия полуостров." Предполагам че имате някакво преположение кога е станало това. Бихте насочили умовете ни в правилната посока по отношение на това - за кой период, Вие мислите, че става дума. Мисля че имате повече инфромация отколкото давате, приятен ден Вера

   Изтриване
 17. аз не знам за Атлантида, но съм твърдо убеден, че преди римската империя е имало друга цивилизация, най вероятно същата Атлантида, а римската империя се е разпростряла върху част ат нейните руини, в смисъл старата цивилизация е стигала, ако не да Америщите, то до острова или островита на средата на Атлантическия океан, развита цивилизация е била и интересна, но предполагам като всяка империя и държава и римската е гредала да заличи спомена за тази цивилизация, за да запази целоста си, да няма бентове да се връщат към старото, откъсват ги от корените им, та предполагам за това няма спомен. Гледайте филма на нешанал джиографик ,,Изплуването на Атлантида,, и ще разберете колко различна култура и цивилизация е имало преди римската империя, и все още има останки от нея в Испания, а и по средиземноморието, но просто не е интересно на историците, няма проучване, няма нищо, карти има интересни, които също не им се обръща внимание, другото което искам да кажа, без грам да преувеличавам, на средата на атлангика(във филма) имаши остров, с интересни постройки и пещера(дупка в скала, не голяма, направена от човек) та в пещерата имаше малки трапецовидни ниши за урни с праха на мъртви и изгорени хора, в средата на пещерата нещо като маса за изгаряне на труповете, същото почти съоражение го имаме и в България, имам снимки, който иска мога да му пратя да сравни, аз прочетох в интернет и това го има и на други места по Европа, не е изолиран феновен, мисълта ми е, че е имало развита цивилизация по цяла южна Европа, може и другаде, предполагам древен египет е бил част от същата, та тази цивилизация е стигала до тез острови за които ви казвам, нещо което римляните не са правили, за римляните не е тайна, че са наследили много от етруските, дали етруските са преки наследници на тази цивилизация и култура най вече, предпалагам да, в Египет е открита мумия, която е обингована с бинтове, които пък са написани на етруски, от там се знае много за етруския език, който е от така нареченият индоевропейски езици и пра родител на латинските, това също не се отрича, според мен е от тракийските, но това е друга тема, някой ако иска можем да я обсъдим, мисълта ми е, че етруските са играли роля в египет, но не знам от кое време е въпросната мумия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за интересната информация! По отношение на етруските държа да направя няколко уточнения. Техният език не е индоевропейски, просто има много индоевропейски елементи, които са от речта на старобалканските народи.

   Мумията, благодарение, на която имаме Liber Linteus е от сравнително късен период и само показва, че е имало етруски колонисти в Египет. Ако не се лъжа египетски епиграфски паметници са открити и в Тунис.

   Изтриване
  2. и аз благодаря за отговора, аз за етруския език съм гледал само едно клипче в ю-туб, и от там си правя изводите, просто обърнаха внимание на една етруска дума, коато е преминала в латинския или по точно в английския, думата беше ,,mimi,, което било английското ,,me,, на мен повече ми заприлича на нашето ,,мене,, и от там, също така имаше и една друга дума от от изречение което превеждаха, която ми се стори като ,,назе-нас,, благодаря пак за отговора.

   Изтриване
  3. излъгах за другата дума ,,назе,, всъщност е,,nase,,.

   Изтриване
  4. Да, етруските МИ и МИНЕ отговарят точно на нашите МЕ, МЕНЕ.

   Изтриване
 18. Данните от геоложките проучвания, подводните изследвания и сондажи на черноморското дъно, сочат към катаклизъм в посока от средиземно море към мраморно море и след разкъсване на пространството между мраморно и черно море се образува босфор ( преди него е имало т.н. морепад, образуван от денивелация 90-120 м. между мраморно и черно море, следи от който има по дъното на босфор )
  http://www.pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:294341

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тези сведения не се връзват със сведенията от археологията. Още през Неолита Югоизточна Европа и западна Мала Азия са обитавани от население с почти идентична керамика, идолна пластика и погребални обреди. Ако действително Босфорът е бил "морепад" той не би могъл да служи за път на хора и животни, а по-скоро би бил непреодолимо препятствие.

   Изтриване
  2. Вероятно от значение за миграционните процеси е колко време е продължил морепадът и каква е била скороста на потока ?

   Изтриване
 19. В стремежа си да придобия по ясна представа за някои събития, често търся допълнителна информация от няколко източника. Такъв е и сегашния случай с Черноморския потоп, а по специално за частта в която се говори за посоката на вълната. Досега съм срещал само варианта в който водата нахлува в езерото, от към Средиземно море. Давам си сметка, че няма очевидци, а всичко се основава на изводи направени от наличните данни, с които се разполага. Попаднах на друг блог, в който доста подробно се разглежда самия потоп, а също и посоките на преселение на населението, които напълно съвпадат с моите предположения, за които бях писал в предишна тема. Не знам дали ще постъпя коректно ако посоча линк към другия блог, но ако не е желателно или нарушавам някакви правила, ще помоля админа да не допуска публикуването на целия ми коментар.
  http://alexandradelova.blogspot.com/2015/02/blog-post_88.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, че е коректно да се дава линк към друг блог. Наложително е даже! Дори да имам определени различия с вижданията и методите на работа на определени хора, това не означава, че ще си затворя очите за техните сведения.

   Изтриване
  2. Всъщност аз намерих и потвърждение за Вашата хипотеза, в една книжка "The Horse, the Wheel, and Language". За да не става твърде дълго не го отбелязах, но пък може да е полезно за някого. В глава 8, раздел "DOMESTICATED ANIMALS AND PONTIC-CASPIAN ECOLOGY" се описва точно същото.
   https://erenow.net/ancient/the-horse-the-wheel-and-language/

   Изтриване
  3. Имах я тази книга, но ми я задигнаха преди да успея да я прочета. Явно трябва да си я набавя отново.

   Изтриване
  4. Тя може да се чете и онлайн, от линка който съм дал.

   Изтриване
  5. При мен не се получава, може да се дължи на антивирусната ми програма.

   Изтриване
  6. Здравейте, г-н Серафимов,

   За написаното от Вас и направените изводи няма значение каква е била посоката на движение на водите. Лично аз смятам, че по-силно въздействие върху хората би имало краткотрайно, но голямо по обем заливане с вода. Аз застъпвам теорията, че за потоп не може да се говори, когато поради затоплянето и увеличения поток на реките, сладководното езеро на мястото на днешното Черно море е започнало да повишава нивото си, според мен много по-бавно от това на световния океан, към когото вече е било свързано Средиземно море. Босфора и Дарданелите тогава все още са били суша и преминаването на населението в двете посоки и било нещо обикновено. Намерените храмове по крайбрежието на Самотраки с цел омилостивяване на боговете показват, че повишаване на нивото на Средиземно море е било осезателно – поне 0,5 до 1 м на година. Докато повишаване на нивото на „Черно море“ не е било толкова осезателно, защото тогавашната брегова линия е била по-стръмна и заливането на обработваемата земя не е било много плашещо.

   Страшното е станало, когато поради земетръс или от ерозията на земята от „реката“ от Средиземно море към Мраморно море и после към Черно море е предизвикала бърз процес на разрушаване на скалите. Да не забравяме, че според легендата Йо се е удавила в бурните води на потока при пресичане от Европа към Азия, Аргонавтите са се борили със силните води и опасността да попаднат в огромния водопад и са преминали, когато водите са се успокоили. Освен това само голямо количество солена вода, такова че да повишава нивото на Черно море по 10-12 м на ден в началото, е можело да предизвика вълна цунами, която, въпреки че е по-тежка (солена) да мине по повърхността на сладката вода преди да потъне в нея и да започне дифузията на изравняване на солеността. Въпреки това и днес водата на Черно море на дълбочина под 400 м е по-сладка от повърхностните води, което се обяснява с по-горе описания процес, високото налягане и ниска температура, съчетана с голямото количество сероводород. За този феномен има значение и сравнително плиткия Босфор спрямо долната граница на по-солената повърхностна вода. А сероводородът се е получил от безкислородното гниене на бързо измрелите сладководни растения и животни, захлупени със солената вода.

   Освен това, при този потоп, погълнал бързо големите равнини от тогавашната брегова линия, населението е побягнало панически основно на запад, север и изток, а малка част – на юг. Повечето от тези, които са се опитали да минат през Босфора и Дарданелите, както и през Мраморно море са загинали, което е дало отпечатък в по-горе цитираните легенди. Основното придвижване на населението от Балканите на юг тогава (средата на V хил. пр. Хр.) е било по бреговата линия покрай Кавказ. Затова голямо количество високо-културно население е пристигнало за кратък период от време в Анатолия, което за по-малко от 500 години се е преместило още на юг и е населило горното и средно течение на Тигър и Ефрат, смесвайки се с местното население и давайки началото на Шумерската култура. Такава хипотеза за движение на племената, образували Шумер беше лансирана от един шотландски историк и двама холандци, за имената, на които сега не се сещам, но тази хипотеза не продължи обсъждане и не получи нито потвърждение, нито опровержение.

   След няколко години или след няколко десетки години, което е миг сред хилядолетията, когато геологичните процеси се успокояват, предвижването межди Европа и Азия по най-късия път вече не проблем, затова много траки са взели участие в Троянските войни.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  7. Г-н АКК, но нали казахте че "за потоп" не може да се говори. Споменавате цунами и теории за потоп,"...Освен това, при този потоп, погълнал бързо големите равнини от тогавашната брегова линия, населението е побягнало панически основно на запад, север и изток, а малка част – на юг. Повечето от тези, които са се опитали да минат през Босфора и Дарданелите, както и през Мраморно море са загинали, което е дало отпечатък в по-горе цитираните легенди." с което малко си противоречите. Има подобна теории за цунами - погледнете Списание Осем - https://www.youtube.com/channel/UCw6t65ZOyG8r5oiPSA-nFMw в което се описват физическите модели на това цунами. :-)

   Изтриване
 20. Няма какво друго да кажа освен че е силно спекулативно.
  Най-малкото ,че говорите за народно предание,което може да се е зародило в следствие на приемането на християнството.

  Иначе и аз подозирам,че тази "непреднала" култура която откриваме около Черноморието,навярно са само остатаците от друга такава която е била вътре в него(когато черно море е било просто голямо езеро). И след потопа те се разпръскват и формират много от великите империи които днес знаем.
  Интересно е че самото действие - напълване на Черно Море ->отпушване на Босфора -> спадане на нивото на водата. Пасва идеално на разказът за Ной.
  Само да вметна....разказът от стария завет е документиран от народа Хибру,а не от евреите. Евреите като народ се появяват много-по късно след Ной,като смесица от Хбиру и Ханаанци. И ще бъдат асоциирвани с народа Хбиру и "Стария Завет" чак през римската империя, когато ще са начело на религиозно-политическата структура на народите Хибру. Както е и днес...Почти във всяка европейска държава,каквото кажат евреите това и става в държавата. Според тази общо приетата логика,това значи че няма българи,англичани,германци,французи или пък руснаци.Има само евреи.

  ОтговорИзтриване
 21. https://impressio.dir.bg/interview/arheologat-lyudmil-vagalinski-chiyto-ekip-otkri-rimskata-statuya-na-herakleya-sintika-pred-dir-bg
  ...." Така например разкрихме, че нашият сегашен бряг, преди около 10 -15 хил. години е бил на около 60 - 70 км. по-навътре. Сега там има воден стълб около 100 м. Морето бавно, а на моменти и по-бързо е завземало от сушата и този процес не е спрял.

  - Най-любопитното като извод от морската експедиция?

  - Най-интересното е, че митът за Ной не се е случил в Черно море. Липсват данни за рязко/катастрофално повдигане на нивото му...."

  Как бихте коментирали изказването на археологът Л.Вагалински за този археологически проект Black Sea M.A.P.?

  ОтговорИзтриване
 22. Извинявам се, но малко не ми стана ясно - щом имаме трако-българи местни на балканите и азиатски българи които по късно се връщат от Азия - как, кога и защо са се раздели ли едни от други? И след вековно разделение промяна на бит, език, култура и религия, след завръщането на вторите как така бързо се нагаждат отново та и създават държава..?
  Д. Донев

  ОтговорИзтриване
 23. Много наивно писание, пропито от местен патриотизъм! Преди всичко, не се уточнява времето, за кой потоп става въпрос. Защото в историята на бялата раса съществуват 4 световни потопа, предизвикани от преместване на земните полюси и стопяване на ледените шапки. Това се случва при всяко преминаване на чудовището Нибиру през Слънчевата система, на всеки 3600 години. Те са: преди 14400 години става Великият потоп, описан в Библията. Преди 10800 години, преди 7200 години и последния потоп преди 3600 години. Той се случва скоро след Троянската война. Ето какво пишат древните автори: Кондратов А., ВЕЛИКИЯТ ПОТОП, митове и реалност,
  Издателство Наука и изкуство, София, 1985 г.
  стр.225. “А ето и думите на знаменития Ератостен, който
  доказва, че Земята е кръгла и дори с удивителна точност изчислява
  дължината на нейната окръжност: “По време на Троянската война
  континентът все още не е бил прекъснат при Херкулесовите
  стълбове.” Не по-малко известният Плиний Стари в своята
  “Естествена история” пише, че океанът, “нахлувайки през
  разрушените планини”, отделил Европа от Африка и “погълнал
  много повече земя, отколкото оставил”.” (преди 3600 години)
  В този цитат се споменава за “разрушени планини” и в случая
  се разглежда потъване на суша и образуване на Гибралтарски
  проток след наводняване на Средиземно море. След това събитие нивото на Средиземно море и на Черно
  море се повдигат и са залити големи пространства суша. Българските жреци са знаели за предстоящия последен потоп и мигрират в Азия. По време на потопа намират спасение в планината Памир. След около 2 хиляди години, когато на полюсите се образуват отново ледени шапки, водите спадат и наследниците на българите се завръщат в родината си с Аспарух.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н П. Бойчев, благодаря за хубавата информация. Интересни факти.
   За съжаление, първите ви две изречения не ви правят чест, развалихте впечатлението от хубавата информация дето предоставяте.
   Когато си направите собствен блог на тема в която сте експерт, тогава може да "подхвърляте" субективни изказвание като тези във вашите начални изречения.

   Бихте ли дали малко повече информация за автора - кой е г-н А. Кодратов и какво право му се дава да издава книга по въпроса?

   Изтриване
 24. Здравейте, прочетох статията с удоволствие. Структурата е добра, а и има материал който обосновава хипотезата ви добре. Въвсем случйано преди няколко седмици гледах Youtube видео на Списание Осем. Подобна тема за Атлантида, Босфора, наводнението и народите около крайбрежието на Черно Море населявали тези места по време на т.н. потоп (или както се изразихте - промени в климата) е проектирана от Проф. Бойко Рангелов. Както той спомена на няколко пъти - той не е историк, но има геодесични модели които нито потвърждават, нито отхвърлят съществуването на Атлантида. Проф. Бойко Рангелов също поддържа тезата за това че хипотетичната Атлантида може да се търси наблизо - около земите на България - Черно Море и Егейско Море. Това показва че естествените науки вървят ръка за ръка с историческите науки. Ето тука поставям линка за разговора с Проф. Бойко Рангелов публикуван в youtube: https://www.youtube.com/channel/UCw6t65ZOyG8r5oiPSA-nFMw Пожелавам ви приятно гледане, и очаквам ответ. С уважение Вера Гергин.

  ОтговорИзтриване
 25. Няма защо, удоволствието е мое.

  ОтговорИзтриване