23.06.2019 г.

ИСТИНСКОТО ИМЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЛАДЕТЕЛ ПАГАНБлагодарение на работите на д-р Ганчо Ценов, разбрах, че истинското име на бащата на княз Аспарух е Кроват. Действително, когато проверих в старите антикварни издания на летописците Теофан Изповедник и патриарх Никифор, се натъкнах на варианта Кроват, а не Кубрат – познатат на всички ни разновидност, която най-произволно е наложена в официалната ни историография.По-късно, със задълбочаването на познанията си в тракийската ономастика, ми направи впечатление приликата между названието на древнобалканския народ кровизи и името на княз Кроват. Не остана незабелязана и наставката -ат, обща както за името на бащата на Аспарух, така и за тракийския бог Добрат (Dobratus).


Какъв може да е произходът на Кроват, ако както основата, така и окончанието  имат паралел в тракийската ономастика? Не показват ли особеностите на името на този наш владетел, че отъждествяването на българите с тракийския народ мизи в продължение на хиляда и сто години не е грешка, а просто неудобна истина?

Редно е да си зададем въпроса – ако името на Кроват е предадено преиначено, навярно, за да се скрие истинския му произход, дали и други имена на наши владетели няма да са представени в изкривен вид, толкова изкривен и променен, че да не можем да направим съпоставка с древнобалкански антропоним или етноним?

В миналото доста съм се чудил какво може да означава името на българския владетел Паган (Παγάνος)? Макар да е властвал само две години, все пак този човек е принадлежал на благородническата прослойка на дедите ни. Би било хубаво да знаем дали името му притежава смисъл на български.

За него кратки сведения представя Теофан Изповедник описвайки враждата на този княз със Сабин – предишният господар на страната ни. Доста интересни сведения за Паган дава проф. Борис Симеонов в работата си Прабългарска Ономастика. Още в началото е посочено:  Паган или Баган.

Представено е виждането на Вилхелм Томашек, според когото Паган е равно на bagana-стълб, кол, стълба. Проф. Симеонов изразява несъгласие с предложението на чешко-австрийския учен и добавя версията на Геза Фехер, смятащ, че Паган е равно на Баган/Бахан, произлизащо от прабългарската дума baγan, която дала чрез bahan ˃baan˃ban в унгарски и сръбски думата и титлата ban/бан-областен управител.

Според Фехер по-старата форма на думата била baγa (бага), която като титла се среща в надписите от Централна Азия, а също така и в прабългарските във форма βαγαΐνος, βαγατουρ (багаин, багатур), имала значение господин. С това виждане проф. Симеонов изразява съгласие и добавя, че значението на Паган/Баган е Господаря, Господин.

Що се касае до вариацията П/Б нашият учен твърди, че начални фонеми (звуци) могат да се редуват в хуно-алтайските езици, включително и в прабългарски. Всъщност може да се даде много по-просто обяснение. Понеже сведенията за Паган са от автори, които пишат на гръцки език, а се знае, че гърците понякога предават древнобалканското Б като П (Бистирос е прекроено на Пистирос, а Берисад на Перисад), то е ясно, че правилната форма на Паган е Баган.

Геза Фехер е прав, че Баган има същата основа както и старобългарските титли багаин, багатур (βαγαΐνος, βαγατουρ), прав е и за това, че основата е бага (baγa), но има няколко важни подробности, които унгарският учен е пропуснал умишлено, или неволно.

Както старите тюрки, така и монголците респ. имат bäg, beg, bey-господар, bayan-богат. Тези титли и думи обаче не са нито тюрски, нито монголски, а са заемки, като понастоящем се смята, че са дадени от ирански народ. Действително, в авестийския език срещаме думата бага(baγa)-бог, но от друга страна, в днешния ирански, а и в говорения в Афганистан пащу, бог е xoda, xwədāi. В други ирански езици като талишки и бeлуджски бог е xidо, xwda.

Поне за мен това е силна индикация, че бага(baγa)-бог, е заемка в иранските езици и поради това по-късно е изоставена. Бага е едно от арийските имена на слънцето и тук проблемът за историци и езиковеди става огромен понеже нито в авестийски, нито в санскрит, или по-късния хинди можем да намерим обясенние за името на Багаслънцето.

Обяснение има в българския и не само защото бог е свързано с богат, но и поради това, че древната форма на бог, т.е. бага се обяснява с багра-червен цвят, багрило, багря, багреница, сродна е даже думата божур-яркочервено цвете.

Понастоящем се правят отчаяни опити нашата дума бог да се изкара иранска заемка, въпреки, че за изконнобългарският ѝ произход е писал още през 20-те години на ХХ век Стефан Младенов, а и както бе посочено – на ирански няма обяснение. Съществува и друга подробност, която хората опитващи се да сложат прародината ни в Азия не обичат да споменават.

Става дума за това, че векове преди някой да документира авестийската baγa-бог и санскритската भग-слънце, траките фриги са изсекли на камък името Багун, а по свидетелства на Хезихий, върховният бог на фригите е наречен Багайос (Βαγαῖος).
Фригийски надпис съдържащ името Багун, изобр.M.Copeland
http://www.maravot.com/Phrygian/shard.G136-1.jpg

Древната родина на фригите е на Балканите, а тяхната дума за върховния бог Багайос (Βαγαῖος) е старата форма на нашата дума бог, явава се и основа за старобългарското име Баган, което дори в ново време присъства при нас под формата Боган.

В случая е важно да се отбележи и това, че подобно на промяната Баган ˃ Боган, същата трансформация се наблюдава и при титлата багаин (βαγαΐνος). Нейната по-късна форма е богоин, същото важи и за багатур, известна е и форма боготор.

Излиза, че изкривеното на Паган име на българския владетел Баган наистина е свързано с титлите багаин и багатур, но както става ясно те не са нито тюрски, нито монголски, нито ирански, а принадлежат на речта на древнобалканските народи познати като траки.

Иронията е, че речта на фригите не само обяснява името на Баган, познат ни като Паган, титлите багаин и багатур, притежаващи една основа с фриг. Багайос (Βαγαῖος) -бог, но и една от най-оспорваните старобългарски титли – канас. Фригите я ползват под формата акенас, като най-ранната регистрация е от VIII в.пр. Христа, т.е. преди около 2730 години.

Съвсем нормално е, поради големия времеви диапазон, акенас да се различава от канас, но за наше щастие, тракийската ономастика предлага и доста по-късно документираното име Канас/Kάνας. То е записано през II в.сл. Христа и поради тази причина е неразличимо от старобългарската дума и титла канас.

Започнахме с Паган, който се оказа Баган, минахме през древните наши титли багаин и багатур и завършихме с канас – старата форма на княз. Нещата са навързани и ако се казва истината, се вижда и логиката. Защо тогава изследователите на нашето минало са оставили питомното и са тръгнали да търсят дивото в Сибир и Памир? 

Защо бе нужно по такъв жесток начин българският народ да бъде заблуждаван, че е от един произход с тези, които пет века ни клаха, бесиха, изтезаваха и продаваха като стока по пазарите на Ориента? Защо днес една измама бива замествана с друга измама – тази за иранските корени на старите българи?

Оставам с впечатлението, че има по-страшни палачи от тези държащи брадва и меч, с перо и манипулации се създават повече жертви. Всеки може да сгреши, всеки може да залитне за известно време, но да се защитават с фанатизъм вредни за България заблуди, като същевременно се пречи на прогресивните автори да поднесат алтернативна, нова и полезна информация, граничи с престъпление. Дано съвестта на тези, които правят това да се събуди в скоро време!
Използвана литература:

1.Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
2.Ст.Младенов, История на Българския Език, БАН, София, 1979;
3.Й.Заимов, Български Именник, БАН, Второ фототипно издание, София, 1994;

Извори от интернет:

The Old Phrygian Areyastis-inscription, ALEXANDER LUBOTSKY (посл.вид. 23-06-2019)

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/2660/299_011.pdf

M.Copeland, The Phrygian language, Translation of Phrygian scripts (посл.вид. 23-06-2019)
http://www.maravot.com/Phrygian1.html

82 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Бага, багаин, багатур са ирански думи другарю спароток, недейте така да манипулирате народа като си мислите, че никой не вдява и само вие сте първа цигулка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но какъв е смисъла на корена бага на ирански? Това, което се каже, трябва да се докаже.

   Изтриване
 3. Няма да ми пуснеш коментара защото е критичен, но нека да ти кажа, че те хванах как лъжеш хората , които те четат. На тракийския паметник пише Dobrati, не Dobrat xa-xa-xa!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Окончанието И е съвсем нормално защото думата е в склонен вид. По същия начин са склонени пѫти, цръкъви, земли, кони и др. Днес падежите са почти изчезнали от българския език, но в миналото картината е била друга.

   Изтриване
  2. Хванал си се за нещо друго, естествено че Dobrati е склонено, НА Добрат,и на децата е ясно ...А кажи ни сега в кой падеж е,като си толкова отворен?

   Изтриване
  3. Ще те отворя аз, за да не си губи Павел времето с дебили, това е падежът, който съответства на въпроса „кому“. Разбра ли сега или трябва да ти го изписвам?

   Изтриване
  4. Дателен е падежа, съгласен ли си? Точно какво е и във фригийския надпис M-01 a -MIDAI LAFAGETAI FANAKTEI.

   Изтриване
  5. Би трябвало да е винителен падеж, които се отнася към пряко допълнение - Бог Добрат(и) - т.е на Бога Добрат. Дателният падеж се използва за непряко допълнение - дай книгата Ивану - кому? - Ивану - дателен падеж.

   А. Киряков

   Изтриване
  6. Господин Киряков, падежът не може да бъде винителен, а дателен, тъй като смисълът е посвещение – „На бога Добрат“ и се открива с въпроса кому? или по-съвременно – на кого?

   Изтриване
  7. Може и така да е. Да каже някой филолог. Вижда се че българите не разбираме много от падежи :)

   Изтриване
  8. Според Кирил Влахов, тракийският език е започнал да губи своите падежи още по време на Античността. Това от една страна показва дългото, непрекъснато развитие на речта на дедите ни, а от друга страна обяснява изпадането на падежите в българския.

   Изтриване
 4. Защо Паган да не е производно на латинското съществително paganus? Прабългарите са тенгрияни, които в очите на римляните са езичници, или на латински pagani.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Венков, признавам, че съпоставянето на името Паган и лат. paganus-езичник е доста интересно. Не мога обаче да го приема и имам основателни причини за това:

   1.По времето на Паган (Баган), официалният език в Римската Империя (Византия) е гръцкия, не латинския.

   2.Едва ли български владетел ще приеме име, което има обидно значение в речника на враговете му. У нас е имало достатъчно образовани хора, които са владеели прекрасно латински и гръцки.

   3.Няма сведения старите българи да са почитали бог с име Тангра. За княз Кроват знаем, че е християнин, на официалните надписи на князете Крум и Омуртаг има кръст. Дедите ни са били християни, но са изповядвали свое верую, а не това на съседите си, явяващи се и най-големи врагове на народа ни.

   Изтриване
  2. Като говорим за тенгризъм при българите, редно е да посочим и за кои българи става въпрос. Ако се имат предвид Волжко-Камската България е допустимо, но на Балканите е съвсем различно. Най голямото объркване следва от факта, че това не се уточнява даже от казионните историци. Има достатъчно ммного сведения, че тук българите са покръстени в Християнство. Не е възможно нашите историци да не са запознати с Архимандрит Кирил Рилски и книгата му “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”. Там достатъчно ясно е писано всичко, но не се вързва с тюркско-алтайския и ако не беше писана от свещенник, вероятно до сега не би съществувала.
   “ Древнитѣ илирийски българи, които сѫ населявали старата класическа България в Македония, в Илирия, на Балканския полуостровъ, сѫ принадлежали къмъ древнитѣ трако-илирийски племена и са живели в Илирия от незапомнени доисторически времена, като язичници преди Христа, тѣ сѫ имали политическа самостоятелна държава в стара България, въ Македония, но сѫ били завладнѣи от римлянитѣ и сѫ станали свободни римски граждани, които сѫ се ползвали съ всичкитѣ привилегии, като просвѣтен и културенъ народъ, на римски граждани.“ - “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”, с.3.
   И още: “ Когато е дошълъ Св. Апостол Павел на Балканския полуостровъ, заварилъ е древнитѣ илирийски българи, които населявали старата класическа България в Македония като свободни римски граждани и отъ тѣх е основалъ първата християнска църква в Европа (Деяния на Апостолите, XVI глава) - “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”, с.3. “Никому да не е чудно защо нѣма нашето древно българско племе, което е живлѣо от незапомнени времена в Илирия на Балканския полуостровъ, за неговия миналъ исторически и църковен животъ достатъчни веществени исторически паметници. Това се дължи на вѣковнитѣ врагове на нашето древно българско племе – гърцитѣ, които са се възползвали отъ неблагоприятнитѣ политически обстоятелства на българския народъ, който е попадналъ подъ двойно робство: политическо и духовно, систематически, въ продължение на много вѣкове, сѫ унищожавани всички веществени исторически паметници, които сѫ говорили за историческия и църковен животъ на българитѣ.” “Българската Самостоятелна Църква в Илирия”, с.5-6. Архимандрит Кирил Рилски говори за безпощадно унищожаване не просто на отделни неудобни ръкописи, а на “цели библиотеки, които са били пълни с древни пергаментни ръкописи на латински, гръцки, глаголически...”-с.6.
   https://drive.google.com/file/d/16jxMJ_yWeNT8eMUK0qYvnEedd_v1xGpB/view

   Изтриване
  3. Архимандрит Кирил Рилски е казал истината, а този човек казионните учени трудно ще нарекат чукундур. Понеже не могат да го дискредитират, те просто покриват труда му с мълчание.

   Изтриване
  4. Преди не можех да намеря логично обяснение за себе си защо Кубер отива точно в Македония. Защо не някъде другаде? Книгата на Архимандрит Кирил Рилски дава това обяснение - Кубер просто възстановява старата българска държавност там.
   Както и защо Св.Климент Охридски се чества на две дати - 27 Юли и 25 Ноември - ами защото са двама различни човека. Този на 27 Юли е ученикът на Св.св. Кирил и Методи, докато другият Климент (на 25 Ноември) е ученик на Св.Павел и е първият български епископ.

   Изтриване
  5. Според мен същия проблем, както с двамата Климент, го има и в тюрко-алтайската теория за произхода. Дълго време, за масовия читател не беше ясно как стои въпроса с другите Българии, за които просто само се събщаваше в движение. Не твърдя, че всичко е било напълно скрито или заличено, но публично не се коментираше, а евентуален достъп е имало за само който задълбочено се занимава с материята. Дали неволно или тенденциозно, а може би и двете, още след XV-XVI век са описвани изследвания за България без да се уточнява за коя България се говори. Така преписвачите смесват много от нещата, а по късно този хаос се харесва на определени политици или хора с определени интереси и продължават да манипулират темата до безобразие. Хубавото е, че в днешно време всякаква информация е лесно достъпна за широката публика, а на заитересованите им остава само да отсеят зърното от плявата.

   Изтриване
  6. До Дойчин Дойчев24 юни 2019 г., 11:23 ч.

   Г-н Дочев, идването на Кубер, ако изобщо може да се нарече идване, не е обяснено обстойно от нашите учени. Те не обясняват както трябва и друго - българските владения в Панония и Влашко. Как за бога Пеща ще съществува още по времето на Клавдий Птолемей и е позната под имео Пессион, а после някой ще твърди, че българите са дошли в тази област късно. А за панонския град Болгум никой от нашите историци не отваря дума, нито пък за споменатите през I век от Плиний Стари хора наречени белги...в Панония.

   Изтриване
  7. Недоумявам, защо сте цензурирало коментара, в който посочвам, че г-н Дойчев е в грешка, и че първият български епископ се каза Исай?

   Изтриване
  8. Климент не е първи като епископ на България, а е първият БЪЛГАРСКИ.

   Изтриване
  9. до Анонимен26 юни 2019 г., 12:49 ч.
   Исай далеч не е първи, а още по-малко е български, защото е пратен от ромеите около 800г. след като християнството се разпространява по нашите земи.
   Имаме си тук наши и то само какви - Св. Климент Охридски, Св. ап. Ерм и т.н.
   В Дюканжовия списък с архиепископите на Българската църква е Св. Протоген Сердикийски - епископ на Сердика по времето на Константин Велики.
   Дали Исай не е закъснял лекинко, а? :)

   Изтриване
  10. А защо пък да не допуснем ,че Паган/Баган идва от Багайос? Срешат се и до сега фамилии Багов в страната ни

   Изтриване
 5. Основателно е да се допусне, че „Кубрат“ е целенасочена фалшификация на името на владетеля на Велика България, за да се избяга от естествения смисъл на „Кроват“ на български език. „Кров“ в смисъл на „покрив“ предпазва от нежелателни климатични влияния и днес се употребява в този смисъл, а и квачката разперва криле над пиленцата си, за да ги защити от агресия, както князът над народа си. Същото важи и за „покров“.
  Предлагам от днес нататък „Кубрат“ да изчезне от речника на привържениците на истината за българската история!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем точно, името Кроват има за основа кровъ-покров, покритие, нещо, което предпазва. Според мен Кроват е прекроено на Кубрат, за да се укрие връзката с тракийското племенно название кровизи-явно хора живеещи в същи, за разлика от съседите им троглодити, които обитават землянки.

   Изтриване
  2. Здравейте г-н Серафимов !Според мен името Кроват има значение ,,покровител''- закрилникът. ,,Кров'' защита ,,ат" определително окончание . То се е запазило и до днес с лека еволюция напр: победителят, спасителят и т.н. В официален тълковен речник за думата ,,покровител'' срещам няколко значения , като основните са закрилник/защитник, спасител и господар, като и трите перфектно описват същността на древният български владетел. Дори деянието му , което извършва описва името му точно, което е още един аргумент доказващ българската му етимология. Княз Кроват изпраща своите синове да освободят българите населяващи старите територии на държавата им , като остава да закриля Стара Велика България позната с името Боспорско царство в по-старо време. Като се замислих за някой имена на български владетели се досетих за една връзка, за която искам да ви попитам . Името Кермес/Кормесий ми звучи като стара форма на днешното женско име Кремена. Това име е за жена , но пък имаме гр.Кермен в Сливенския край, който е мъжката форма. Според мен промяната от ,,Керм'' в ,,Крем'' е често срещана особеност на българският език . Например : ,,държа'' и ,, дръжка", ,,първи" и ,,пръв" , ,,кръв" и ,, кървавица" и т.н. Други топомими свързани с Кермес у нас са с.Кремен Благоевградско и с.Кремен Кърджалийско.

   Изтриване
  3. Анонимен24 юни 2019 г., 7:55

   Да в съвременния руски и сръбски езици кров е покрив. Но как тогава е било названието за кръв?

   Изтриване
  4. На староруски, всъщност староукраиннски, кров, покров е кровъ, а на сръбски е крȏв. На руски кръв е кровь, на староруски, всъщност староукраински кръв е кръвь, а на сръбски думата е кр̑в.

   Изтриване
  5. До Анонимен23 юни 2019 г., 23:55 ч.

   Аз също смятам, че името Кроват означава покровител, но -ат си е окончание, което се среща в прилагателни като бог-ат, благ-ат и т.н.

   Името на Кормесий е интересно, но поради речниковото богаство на езика ни е трудно са се определи със сигурност неговото значение.

   Изтриване
  6. Древното славянско име за кръв е кры ,тоест кровь в съвременния руски, а в простонароден руски се използва и кровя(с ударение на Я) за кровь

   Изтриване
  7. Кров си е точно покров,както казвате,няма нищо общо с кръв,а за това "кры" пропуснах да изкоментирам оше нещо.В Западните ни говори има една диалектна дума "крЪжа", означаваща натрупана мърсотия,кир.Мисля си дали тази дума не е с корен кры-да речем някога да са казвали така на мърсотия от засъхнала кръв при нараняване, а не само със смисъл на нечистоплътност. КРОВ(ат) и КРОВь (кръв) нямат нищо общо.

   Изтриване
  8. Кормесий - Кромесий - Крумесий ..или просто Крум :-) А поради лошите спомени от Крум старши във Византия ( мразен дори до днес) вероятно перефразирано на Кормесий да не помня за минали времена :-)

   Изтриване
  9. Господин Анонимен 24 юни 2019 г., 22:40 ч., в западните говори думата за "натрупана мърсотия, кир" е щтрока. Хайде да не си съчиняваме и нагаждаме нещата според желанията ни. В литературния български език думите вълна (означаваща морска вълна) и вълна (козината на овцете) се различават по ударенията. Но в западните говори е волна и вуна. Има разлика, нали. Все пак въпроса е дали името е Кубрат (Курт) или Кроват, каквото и да означава то. Не случайно написах Курт, както се среща някъде. В турския език курт е вълк, а има и немско мъжко име Курт.

   Изтриване
  10. Серафимов, понеже твърдите, че "на староруски, всъщност староукраински", кога е съществувала държава Украйна? Стига с тази политкоректност. Това са руски и полски земи населени с хазари. Като Жеч Посполита, Полско-литовското княжество е завладяло Московското княжество, така и Руската империя завладява Полша. Но никъде няма Украйна. Хетманите са предлагали услугите си както на османците, така и на поляците и руснаците, които са ги използвали в битките помежду си. Ще наречете ли княз Светослав киевски украинец. Тогова България е била завладяна от украинци, не от руснаци в битките им срещу Византия. Това вече идва в повече. Живеещите по тези земи славяни са наричани малоруси, за разлика от великорусите. А къде е в това време Белорус.

   Изтриване
  11. Анонимен26 юни 2019 г., 1:24

   защото покров(ителство)и кръв(ен) са взаимносързани думи с взаимнозависимо значение - под един''покров)'' са от ''една кръв''

   Изтриване
  12. Анонимен26 юни 2019 г., 9:41

   Анонимен25 юни 2019 г., 20:44 ч....Защо да се нагаждаме можех да добавя и още една дума : кърлеж ,която се произнася пак в тези говори като крълеж/кръеж/кръъж ( познато животно хранещо се с кръв) , пак имаме кръ или кры.
   Изобщо ако не в архаичните ни диалекти(осен в писмени източници на гръцки) къде на друго място да търсим корените на речта ни , имам предвид тракийските

   Изтриване
  13. Анонимен26 юни 2019 г., 9:47

   Курт, Хор Бат, Куврат, Курдбард,Кроват ...по много начини са изписвали името му. А какво като от това че Курд е куче на турски? Какъв турски език в 7 век,кога е живял този владетел?

   Изтриване
  14. До Анонимен25 юни 2019 г., 22:00 ч.

   Използвам названието староукраински, защо староруски е подвеждащо. Руският и украинският са сродни езици, но все пак отделни езици. Същото важи и за народите - роднини са, но си имат своя ранна история.

   По принцип името малоруси е най-правилното име на украинците, но то е твърде слабо известно. Колкото до това, че става дума за руски и полски земи заселени с хазари...аз оставам с впечатлението, че Вие самият сте хазарин, поне такова е поведението Ви.

   Изтриване
 6. Считам, че „Паган“ наистина може да има връзка с различните названия на Бог в миналото. „Пагани“ са били наричани езичниците, чийто бог е бил различен от еврейския или по-късно не са били приели още християнството. Известно е и нашето обръщение към друговерците „поганци“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен24 юни 2019 г., 7:52

   Поганци е названието на мишки в Западна България. Неканени гости. Не винаги всяко желано приемане е истина.

   Изтриване
  2. Вярно е - не всичко, което ни се иска да е истина е действително истина. Каква е етимологията на думата поганци? Българска ли е?

   Изтриване
  3. Вашето, както и не езиковедите мнение е, че е латинска заемка. Може и така да е. Но има една също характерна за региона дума, тя е "бробинци", което означава мравки. Едва и можем да я свържем с латинско название.

   Изтриване
 7. Погани, пагани е латинска дума, която идва от pagus-cело. По същия начин е образувана нидер. дума heiden-езичник, тя идва от heide-поле, т.е. селянин. Причината е в това, че селяните са пазили най-предано старите традиции.

  ОтговорИзтриване
 8. Имам един въпрос, който засяга един вманиачен ваш противник в групата Древни цивилизации, във фейсбук. Тоя пишман историк Ви плюе постоянно и се чудя каква може да е причината за такава неистова омраза. То не бяхте дърводелец, то не бяхте манипулатор, то не бяхте дяволът в човешко лице. Тоя да Ви кажа е превъртял и искам да Ви попитам дали сте осведомен за неговата дейност. Какво го кара да Ви мрази и да Ви клевети, нещо лично ли е?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като казахте дърводелец, веднага се сетих за кого става дума :) Witchhunter 23 юни 2019 г., 23:47 ч. също се е сетил за кого става дума.

   Причината за нападките не е лична, касае се за лични интереси :) Както каза Witchhunter, момчето се надява да се подмаже на преподавателя си, който се чувства засегнат от моите разкрития за Плиска.

   Изтриване
 9. Охоооо, аз го зная тоз хубостник дето клепа Павел отдавна 😄 Вечният студент с две леви ръце 😄 Един негов доцент се чувства настъпан по мазола и студента трупа точки за изпита с мазнене и атаки срещу Павел 😁 Тая пуста Плиска бе, трябва да остане средновековна ханска резиденция, инак ще паднат акциите на човека с езическите дръжки 😄

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това с езическите дръжки си бе объркване :) Правилното е - керамика с езичести дръжки. Човекът забрави да спомене, че такава керамика се произвежда у нас до IV век, т.е. времето, в което според Scriptor Incertus е построена Плиска. Иначе традицията действително започва по-рано - през Бронзовата епоха.

   Изтриване
 10. Анонимен24 юни 2019 г., 0:50

  Багдад: от Баг - бог и дад - даден, тоест даден от бога. Значенията на думите са от староирански и санскрит и както всеки сам може да види са много подобни на днешните български думи. Сега да не кажете че и тоя град е тракийски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Название на селище и произход на селище са две различни неща. Римляните какват на Филипополис Тримонциум, но това не означава, че градът е създаден от римляни.

   Народите на Средна Азия са повлияни в древността от стари балканци, като за това има достатъчно извори. Тук държа отново да уточня нещо - културно и езиково влияние не е равностойно на общ произход. Траките може да са повлияли дедите на иранци и индийци, но това не прави иранците и индийците траки.

   Изтриване
 11. Анонимен24 юни 2019 г., 9:06

  Интересни са съвпаденията на названията. Например в Бирма (Миранмар) има древен град Баган, столица на едноименното царство. В Баган (Паган, Паганско царство) се намира най-големия брой на древни храмове (не само будистки) в света. Страната е завладявана от китайци и монголи в древността. Населението е смесено. Била е британска колония.
  В Непал има град Багатур!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Непал се говорят много езици и от от различни групи. He зная за тамошния град Баган, но е напълно възможно името да е дадено от хора говорещи индо-арийски език, като не бива да забравяме, че арийските елементи са внесени в Средна Азия от стари балканци.

   Изтриване
 12. Защо трябва да се търси най-сложното обяснение за нещо за да се докаже, че не е това което е /стана малко като в Туин Пиикс :)/! Това е като "казуса" за Гоце Делчев. Българин бил ама се борел за самостоятелна "македонска" държава! Смях! Най-логичното обяснение обикновено е и най-просто! Не знам как по-просто трябва да се обясни, че да го разберат всички. Г-н Серафимов се е справил блестящо! Тези които плюят са платени тролове или просто неграмотни. Защото и това ако не могат да разберат...Но така е в живота! Винаги има хора които се ориентират по-добре и други които въобще не могат да се ориентират.
  Поздравявам първите и се моля за вторите!

  Христослав
  Българин по род и
  Тракиец по произход!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен26 юни 2019 г., 5:21

   "Но що можемъ да правимъ, когато си сме българи и всички страдаме отъ една обща болесть" - Гоце Делчев. Понякога най-простото обяснение просто не е вярно!

   Изтриване
 13. Анонимен25 юни 2019 г., 9:03

  И отново Теорията ви е слаба, г-н Серафимов! Пак не сте ни казали, кой по дяволите е този Паган хан/княз/цар на българите, кога и къде е живял и какво е направил за величието на България! Отново ползвате приома - щом така се казва, значи от дълбока древност родителите му са били само и единствено траки, независимо, че може да не е имало траки!
  Няма как българите да са наследници на всички траки и всичко тракийско да е българско, избийте си го от главата и може и да постигнете нещо! Не всички славяни са руснаци и обратното, нито всички англоговорящи са англичани или американци. Индианците и те са носели панталони докато са прекосявали Сибир и Аляска, иначе биха им замръзнали 'скъпоценностите', но не са били повлияни от траките, може би са единствените в цял свят, в това отношение! После, грешка, после траките са се върнали на кораби, хиляди години преди Колумб да си довършат работата.
  Мислейки логически, както вие обичате, пеласгите не са обитавали северно от Стара планина, следователно не могат да се нарекат българи. Мизите, които вие твърдите, че са първите българи, каква връзка имат с пеласгите? Кой е общият им предшественик, а неговите предшественици? Откъде са дошли! Разбирате ли, така излиза, че Адам и Ева са тракийци, елементарна логика! Нищо лошо, но само с логика нищо не можете да докажете, и не сте доказал, и няма да докажете! Ако мизите, клон на траките, са нашите преки предци, разкажете ни тяхната история в имена и дати! Къв е тоя Паган в цялата тая истоия?!
  И откъде знаете, че Кроватоу е правилно изписано име на този владетел, пак ли е написано от траки за траки? Кога и къде някой е нарекъл Кроватоу тракийски или мизийски владетел?
  Разкажете ни историята на мизийските владетели, досега споменавате само общо траки и общотракийски имена, но ние знаем, че мизите са били по-различни от одрисите, например. Защо ни разказвате чужда история и ни вменявате, че е наша?
  С почит, Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Славеев (или както Ви е името), защо мислите, че се интересувам от мнението Ви? Познанията Ви са твърде слаби, за да можете да спорите. Вие просто изразявате недоволство, нито повече, но опитайте се да разберете, че света не се върти около Вас и никой разумен човек не се връзва на нищо недоказващото ваше многословие.

   Все пак - представете аргументирано своята позиция, ако не Ви е страх разбира се. Щом смятате, че българите не са местен народ - докажете го, но с аргументи, не с опит за налагане на лично мнение.

   Изтриване
  2. Да бе, ще ти отговори веднага :) Ти някакво логическо изложение да си видял от този тип? Той се дрънчи на балалайката и гледа да убие интереса на хората, които идват тук да четат. Ако имаш поне малко ум в главата Павеле, ти ще го баннеш, ама надали, пустото християнство ти връзва ръцете ;)

   Изтриване
 14. До Г.Славеев
  С поставянето на толкова елементарни въпроси сам доказвате, че нямате никакво понятие от материята. В същото време се опитвате да оборвате становището на г-н Серафимов, който непрекъснато посочва източниците за формиране на своето мнение, а точно Вие се опитвате с нескопосани логически еквилибристики, без позоваване на източници, да оспорвате мнението му. Вероятно по този начин се опитвате да го предизвикате да започне да обяснява като за първолаци, че да понаучите нещо.

  ОтговорИзтриване
 15. Г.Славеев , вие ни обяснете как се е получил ефекта черен трън в бяла пита ?Как едни бонговци идват от Иран и още от незнам къде ....... ,тук им целуват ръка и им казват вие сте шефовете , щото имате преводачът на гугъл и ще се разбираме ? И след като са се разбират перфектно вече иранобългари,тюркобългари и океани от славняци с брони от камъш и колове от бамбук , камъни с топлинно насочване пребиват империйката . И защо Тервел не им постила червен килим на аверите , като сме си кръв а им прави постоянен адрес на 20 000-30 000 хил. човека ? Тва ли е г-н Г.Славеев ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен25 юни 2019 г., 11:33 ч.

   И аз съм любопитен как г-н Славеев ще обясни невижданото чудо - мигновената консолидация на Дунавска България. Невъзможно три различни народа, имащи различни езици, религия, култура, поминък, да се смесят така, че да станат не просто хомогенна група, но и да се превърнат в най-силния враг на Римската Империя.

   На сродните и говорещи изключително близки наречия англи и сакси има трябват 500 години да се консолидират, а у нас три различни народа се консолидират от раз :)

   Изтриване
  2. Г–н Серафимов,
   Въпреки че Ви познавам като благороден и толерантен човек, никога не съм мислел, че можете да обърнете внимание на отчайващо глупавия коментар на г-н Славеев...

   Изтриване
  3. До Анонимен 25 юни 2019 г., 18:26 ч.

   Да, май е трябвало да чета Еклесиаст по-често...г-н Славеев не заслужава да му се обръща време.

   "5. По-добре да слушаш изобличения от мъдър, нежели да слушаш песни на глупави;
   6. защото смехът на глупавите е също, както кога пращи тръне под котел. И това е суета!"

   Изтриване
 16. Ами тоя Славеев като иска да привлече вниманието на хората, да вземе да си направи блок като твоя и там да пише на воля каквото му сърце поиска. Защо се вре тук? Викал ви го е някой, искал ли го е някой? Комплексари на този свят има много Павеле, ти може да се опитваш до ги очовечиш, но няма да го бъде защото хората не се променят, мрънкалото си остава мрънкало и добива смелост само когато троли с чуждо име.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не желая да променям никого, просто споделям това, което съм открил с много труд. Съмишлениците ще го приемат, някои след проверка, някои просто на доверие, но противниците няма да го приемат и след сто проверки.

   Изтриване
 17. Може ли "Именника на българските князе" (трите преписа) да се смята за фалшификат на зложелатели или това не е така.
  Уваров ръкопис (15 – 16 век) - Уикипедия
  Авитохолъ житъ лѣт. ҃т. рѡд ему Дуло. а лѣт ему дилѡмъ твирем. Ирникъ. житъ лѣт. ҃ри. рѡд ему Дуло. а лѣт ему дилом тверимь. Гостунъ наместникь сьï два лѣта. рѡд ему. Ерми. а лѣт ему дохсъ. втиремь. Курт: ҃ѯ лѣт дръжа. рѡд ему Дуло. а лѣт ему шегоръ вечемь. Безмеръ ҃г. лѣт. а рѡд сему Дуло. а лѣт ему шегоръ вемь. сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі. остриженами главами. И потѡм пріиде на страну Дунаѧ. Исперих кнѧз тожде и доселѣ. Есперих кнѧз. ҃ѯа лѣт. рѡд Дуло. а лѣт ему верени алем. Тервен. ҃ка. лѣто. рѡд ему Дуло. а лѣт ему текучитем. твирем. ҃ки. лѣт. рѡд ему Дуло. а рѡд ему дваншехтем. Севаръ. ҃еі. лѣт. рѡд ему Дуло. а лѣт ему тохалтом. Кормисошь. ҃зі. лѣт. рѡд ему Вокиль. а лѣт ему шегоръ твиремь. Сïи же княз измѣни рѡд Дулов. рекше Вихтунь. Винех. ҃з. лѣт. а рѡд ему Ѹкиль. а лѣтъ ему имаше Горалемь. Телець. ҃г. лѣта. рѡд Ѹгаинь. а лѣт ему соморъ. алтемь. И сïй иного рад. Ѹморъ. ҃м. днïи. рѡд ему Ѹкиль а ему дилѡм тоутѡм.
  В Именника липсват имената на князете (кнѧз) Кормесий, Сабин, Токту и Паган.
  В именника е споменат "Курт", не Кубрат или Кроват!
  Едва ли държавните български летописци не са знаели имената на собствените си водачи, та трябва да вярваме на Теофан Изповедник и патриарх Никифор!
  Също така е написано "Тервен", не Тервел или в латинската транскрипция санкта Тревелиус.

  ОтговорИзтриване
 18. Че какво да ми вярвате на мен, вие пренебрегвате основни хронисти като Дексип, Евсевий, Филосторгий, които са достъпни на български език и са съвременници на събитията. Вие пренебрегвате Приск Тракиец, Йоан Лидийски, Прокопий, който казва, че славяни и анти са били едно и са се наричали Спорои, обяснява някои отношения между славяни, гепиди, лангобарди. Приемате ли, че Менандър правилно е отъждествил турските/тюрките със самите на Херодот? Евагрий казва, че по времето на Зенон, Тракия била нападната от хуни, някога наричани масагети! Да вярваме ли? Стената на Анастасий давала сигурност на преминаващите от набезите на варварите, които подавали по Черно море, Колхида, Азовско море, Кавказ и пръснати из Европа! Всички са били 'завръщащи се траки'! В Стратегикон се казва, че славяните определят срок на робите и ги пускат срещу откуп или ги приемат за равни и свободни, след този срок! Не познават боен ред и живеят в безвластие; отстъпват/приемат поради страх, а не подаръци! Аварите е казано, че управляват със страх а не с любов! Да вярваме ли на Стратегикон? Все пак това е било професионално ръководство за времето си! Виждате ли, г-н Серафимов, славяните не са траки! Император Проб не е ли заселил много варварите Тракия, сред които 100 000 бастарни? Клавдий Клавдиан в поемите си споменава 'руси пълчища', прегазили Мизия! Павел Орозий - 54 племена живеят от Алания на изток, през Дакия, където е и Готия, до Германия! Теодосиев кодекс забранява бракове с варвари, ако го е нямало, то те са били нещо нормално и възможно, ето че е било възможно смесването! В Константинополски лепоси се споменава, че по време на консулите Опрат и Павлин, сарматите-роби прогонили господарите си в Романия! Ха сега убеждавайте някой, че Ромъния се появява 19в! И още много има, сред които вие не споменавате!
  Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Славеев, изключително несериозно е от вярата в някои "авторитети" да правите генерални заключения. Това е всичко друго, но не и комплексен анализ на историческите факти и събития! Така не се прави! Казвате, че Теодосий е забранил браковете с варвари. А какво той е имал предвид, говорейки за варвари?Това не е никакъв аргумент. Преди 2 години сливенският митрополит Йоаникий се изказа против браковете на православните българи с православни арменци и грузинци. Не са ли смешни аргументите на Йоаникий, нима отговарят на реалността? А как е било преди 15 века?Още по-голямо словоблудство и заблуди. Вашите писаници са в областта на пропагандата и затова е прав г-н Серафимов, че не бива да ви се обръща внимание. Не се хабете напразно.

   Изтриване
  2. Анонимен28 юни 2019 г., 0:32

   Това, г-н Серафимов, беше по повод на вашето твърдение, че чужди по култура и език не могат да се смесят току-така, ама пак трябва да ви обяснявам! Напрактика, смесването е било 'обоздано' с този закон! А какво е имал предвид Теодосий? Ми, питайте го, или прочетете всичко което намерите за него и от него! Разбирам ви добре, наумил сте си нещо и няма да го оставите, докато не го постигнете или не се разочаровате сам от резултатите и от себе си! Ето, че не се различавате от казионните ни учени, срещу които сте се опълчил и които, като вас не са искали да изоставят 'труда на живота си'! Дадох ви всички онези имена, които са само малка част от познатите на науката, които твърдят, че през определен период от миналото Балканите са били обект на непрестанни грабежи и войни, и където са се заселвали по един или друг начин много чужди на местното население народи със своите различни култури. Четете и ще разберете, че не се споменава никъде за взаимодействие между местни траки и новодошлите срещу римската власт. Ще разберете и че варвари с различен произход и култура са били използвани постоянно за външно- и вътрешнополитически цели на властта както и в борбата за власт в Империята. Това означава, че са се заселвали не само войници, но и семействата им, имало е и не малко смесени бракове, имало е и бежанци, просто четете и вярвайте, особено ако е потвърдено от друг автор и археология. Както ви отбелязах в други коментари, които запазихте само за себе си, имате поддръжници, които ви излагат много, като онзи, че в Македония била възстановена българската държавност от Кубер, или онзи, че Боспорското царство било най-дълго просъществувалата тракийска държава! Тези две изказвания на ваши съмишленици направо превърнаха терора ви на пух и прах! А вие и да се усетите не можете, толкова сте заслепен от 'делото на живота ви'!
   Г.Славеев

   Изтриване
  3. Славеев, явно си от хората, за които говори по-долу Г-жа Констанс. Време е да помислиш сериозно за лечение и ако е нужно, да ти съберем средства за това. Предполагам, че ще приемеш с благодарност нашата загриженост.

   Изтриване
 19. Славейчо,

  Намери си друго място за разлагащите си песнички! Нашата вяра в Павел Серафимов е бронирана здраво в гърдите и бронебойни патрони за нея няма открити, НЯМА ОТКРИТИ!!!

  ОтговорИзтриване
 20. Като чета (макар и отгоре-отгоре) всички тези злонамерени коментари, ми става ясно, че авторите им са достойни за съжаление човеци, които като деца не са били възпитани от любящи и всеотдайни майки, нито от строги и взискателни бащи. В душите им зее огромна дупка. Те могат единствено да мразят, да плюят и да се подиграват, а не познават чувството да уважаваш нечий труд и нечий мироглед. Не знаят що е България и това име не ги трогва особено. На всичкото отгоре до тях очевидно няма жена, която да ги формира и коригира, както подобава на една обичаща жена спрямо един обичан мъж. Защото ако имаше, тя благовъзпитано щеше да ги възпре от подобни позорни писания. Павчо, продължавай в същия дух и не им обръщай внимание! Ти не си сам!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коментар от една класическа българка от нашето минало! Такива са били нашите баби, майки и любящи съпруги, за да могат да бъдат нашите деди водачи на народа, оставил светла следа в световната история!
   Благодаря Ви, Госпожо, че вие все още съществувате! Действително Вашето име е „Постоянство и Любов“!

   Изтриване
 21. Според Константин Багрянородни "паган" на езика на славяните значи "непокръстен". Това той споменава по един друг повод, във връзка със Западните Балкани.

  А. Киряков

  ОтговорИзтриване
 22. Спароток, смяташ ли, че Шарлопов го убиха защото финансираше проучвания свързани с ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какви доказателства има за убийство?

   Изтриване
  2. На никой не му пука за истинската българска история... Такива убийства стават когато говорим за пари, за много пари и за засегнати икономически интереси.
   Истинската българска история е нещо, което ние българите сами трябва да разберем и преодолеем бих казал. Защото някои хора изглежда имат праг на осъзност, и праг на мислене, който не могат да прескочат.
   Бих казал и още нещо - Ако истинската българска история роди безмерен национализъм и патриотизъм, значи това не е била истинската българска история, а нещо друго.

   Изтриване
  3. Съгласен съм, че зад убийствата, в повечето случаи стоят икономически интереси. Такъв е случая и с убийството на президента Джон Кенеди. А дали в случая с нашия бизнесмен се касае за убийство, или просто смърт вследствие на заболяване, не смея да спекулирам.

   Що се касае до истинската ни история, отново ще се съглася, че за определени хора прагът, който трябва да надскочат е прекалено голям. Не си правя илюзии, че в идните десет години ще дойдат съществени промени. От друга страна, държа да подчертая, че историята сама не влияе на хората и не превръща родолюбието в мания. Извращения и крайности идват тогава, когато хора стремящи се към политиката използват историята за своите цели.

   Изтриване
  4. КОПИ-ПЕЙСТ: „55-гeдишният милионеp Стефан Шopлопов миcтеpиозно и изненадващо е починал, без пpеди това да е боледyвал. Стефан Шаpлопов е живял изключително здpавоcловно. Вcеки ден той е бягал по 5 км за здpаве, cпазвал желязна диcциплина и по отношение на xpаненето. Много pядко пиел твъpд алкоxол и изобщо не пyшел цигаpи или пypи.”
   ...............Здрав, прав и относително млад човек не умира така лесно и бързо, освен ако не му се „помогне”.

   Изтриване
  5. Вероятно нездрав и твърде стар човек на 66 години (а не на 55) е бил Шарлопов.

   Преди някой да се изказва и да подклажда конспиративни теории трябва да чете фактите, а не да копи-пейства само от жълти вестници и блогове дефектни новини.

   Проф.Д.И.

   Изтриване
  6. Малко с цел разтоварване. Може да го изтриете, понеже не е свързано с темата на публикацията. Не е ясно какво разбира журналиста под "живял изключително здравословно", но с тичането на 5 км - не много здравословно. Едно дългогодишно изследване в америка е показало, че тези, които тичат натоварващо, с напредване на възрастта повечето от тях не се усещат, че вече силите не са същите и понеже са свикнали с натоварването, продължават със същите разстояния и натоварвания. Статистиката е показала, че тези, които тичат, получават почти два пъти по-често инфаркти от тези, които въобще не са тичали.

   Изтриване
 23. Какво изникна в съзнанието ми, четейки за безпрецедентните температури в Западна Европа:

  „А като се опекоха човеците от голямата жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тези язви и НЕ СЕ ПОКАЯХА ДА МУ ОТДАДАТ СЛАВА.“ Откровение 16:9

  ОтговорИзтриване
 24. Попадна ми мнението на проф. Андрей Пантев днес, което ми се вижда доста смислено и приемливо - историята в учебниците да се поднася с факти, без коментари и изводи - които винаги, според мен, имат голям процент субектвизъм, заради опознавателните и емоционални различия при хората, колкото и големи професионалисти да са те.
  Бих желал, в тази връзка, да узная виждането ви за нашата ранна история до Кубрат, в имена и цифри, макар и доста обобщена да е тя. И отново да помоля за разяснение, не е заяждане, и аз като вас не знам всичко за нашата история, та, какво е мястото на този Паган, в българската история, какво е направил и кога?
  С най-добри намерения при разрешаването на един огромен проблем - нашата древна история, Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
 25. До Г. Славеев,
  Така, както ви се иска, да намерите всичко на едно място, при това да е "само чиста истина", никъде няма да срещнете. Аз поне, не съм убеден, че е възможно. Историята не е математика, където 2х2=4 и никога няма да бъде променено. Тя е много динамична, непрекъснато се откриват нови и нови факти които могат да обърнат дългогодишни мнения точно в противоположна посока. Даже най ерудираните историци не могат да твърдят, че знаят цялата истина за древната история. Всеки си формира свое мнение за събитията, според познанията които има и начина по който ги тълкува, но за да бъдат окончателни са нужни много и сериозни доказателства за конкретно събитие. Затова е нужно да се търси информация от надеждни источници и при всяко колебание за истинността да се търси още информация, докато се оформи някакво приемливо мнение. Гугъл знае всичко, но трябва сам да си прецениш на кое да вярваш.
  https://www.google.com/search?client=opera&q=паган&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

  ОтговорИзтриване