13.06.2019 г.

РАСОВИЯТ ТИП НА ТРАКИТЕ И ТОЗИ НА ДНЕШНИТЕ БЪЛГАРИПреди около четиридесет години чух за първи път за името траки. С моя клас имахме излет в природата и минавайки край надгробните могили, учителят ни обясни, че преди “хан Аспарух и славяните да дойдат, нашите земи са обитавани от особени хора с яркочервена коса, те се радвали когато някой умре, а новородените оплаквали понеже знаели какви мъки очакват детето”. Общо взето това бе представа ми за народът на Орфей по онова време.По-късно разбрах, че без да осъзнава, учителят ми е предал неточна информация за хората, които реално се явават наши деди. Просто той самият е бил подведен и с чиста съвест е преразказал това, в което е вярвал. Дори при специалистите се срещат увличания в погрешна посока. Това по принцип е странно защото от една страна има предостатъчно описания на външния вид на траките, от друга страна фреските в могилите предоставят още по-прецизни данни, които могат да се използват за сравнение и проверка на достоверността на историческите извори.

Въпреки че информацията е пределно ясна, никой не се е заел да я поднесе на българския читател подобаващо, обяснявайки важните подробности. В работа засягаща личните имена на траките, историкът и езиковед проф. Веселин Бешевлиев представя цитати от работите на стари автори, които наричат траките руси, рижи и т.н.

Действително Ксенофан смята траките за синеоки и червенокоси. Юлий Фирмик има същото виждане използвайки за косите на дедите ни думата rubri-червенокоси. Публий Овидий, сънародникът на Фирмик, определя гетите като flavi-руси, а в една епиграма на „Антология Палатина”  бистонските жени носят епитета ξανθαἱ [1] c.29.

Несъмнено, проф. Бешевлиев се е погрижил да представи богат изворов материал, но е пропуснал няколко изключително важни подробности. Първата засяга епитета ξανθαἱ, който днес се превежда като руси, светлокоси. Древното значение на ξανθοί обаче е кафяви, връзка намираме с глагола ξανθίζω-препичам силно, правя кафяв, а също и с ξανθοδερκής-имащ кафяви очи [2] с.534. Древното значение на лат. rubri също е светлокестеняви, а не червени.

Това което гърците и римляните са имали предвид под червена, руса коса, е реално светлокестенявата коса. Причината за това е лесно обяснима - бивайки хора със сравнително тъмна пигментация на кожата и черна коса, старите римляни и гърци са гледали на светлокестенявата коса е нещо необичайно и често са били  затруднени да намерят точен епитет.

Нека следваме фактите: от няколкото десетки изображения на тракийски мъже и жени, само в един случай може да се говори за индивид с червена коса – дамата от Оструша Могила.


                                                          Оструша могила, изображение на жена с червеникава коса

И отново само в един случай, по фреските от Казанлъшката гробница може да се види мъж със светлоруса коса. Останалите индивиди – било те благородници, или тяхна прислуга, са с кестенява и черна коса. Същото важи за изображенията на ловуващи мъже от Александровската гробница. Кариатидите в Свещарската гробница, навремето са били с кестенява коса. Гробницата от Силистра се води римска, но дори действително там да е намерил покой някой от потомците на Ромул, то неговите слуги са били представители на местното население и както можем да очакваме те са със светлокестенява коса.


 Казанлъшка куполна гробница, изображение на тракийски благородници и техните слуги

                                 Казанлъшка куполна гробница, изображение на мъж със светлоруса коса


                                                Александровска гробница, стенопис от купола, изобр. Kmrakmra  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Aleksandrovska_grobniza.JPG/1280px-Aleksandrovska_grobniza.JPG


Силистренска гробница, изображение на слугиня на починалия благородник - Photo: Konstantin Tanchev. Fresco: unknown, 4th century AD. - http://www.otkrivam.com/?p=27&c=5&id=468&l=2
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Roman_Tomb_Silistra_fresco_servant.jpg

Разбира се, сред дедите ни наричани траки в древността, е имало както руси, така и рижи индивиди, но те са били малцинство. Преобладаващата група хора е тази притежаващи кестенява коса, както е било в Средновековна България. Знаем, че цар Борис II е описан като индивид с червеникава брада [3] c.81 (бел.59). Други подобни описания на благородници, бойци и т.н. няма. Днес положението е същото – срещат се рижи индивиди, но те са рядкост, около 0, 25% - [4] c.231.

В далечното минало, сините очи също са били нещо необичайно за мургавите и чернооки гърци и римляни. Поради тази причина те са оставали силно впечатлени от светлооките хора и както е в случая с Ксенофан, особеният белег е приписан на целия тракийски народ, а със сигурност, Ксенофан не е бил запознат с всички групи на нашите далечни предци. Този автор просто е разказал за белезите, по които мургавите гърци най-ярко се отличават от местното балканско население.

Има и другo, генът за кафяви очи е доминантен и с течение на времето, броят на синеоките индивиди намалява, а броя на хората с тъмни очи се увеличава. Ксенофан е живял преди повече от две хиляди и петстотин години, а това е огромен времеви диапазон, през който броят на синеоките постоянно е намалявал. Това е и причината през ХХ век, когато са проведени мащабни антропологични проучвания, да е установено, че хората със сини и пъстри очи у нас са респ. 8, 69% и 33, 24% [4] c.265.

Въз основа на описанията на външния вид на траките, а и въз основа на изображенията по фреските от древните гробници, може да се каже, че народът на Залмоксис и Орфей е бил представен от европеидни раси, които са били представени както от индивиди принадлежащи на средиземноморската раса, така и на индивиди от северен тип. По времето на Ксенофан, броят на хората със сини очи е бил по-голям, преобладаващият тип коса е била светлокестенявата.

Няма основания да се приеме, че светлият, северен тип хора се е появил на Балканите през Бронзовата епоха, или дори през късната Античност. Основните хаплогрупи при нас българите са I2, E-V13, R1a, R1b, а техните особеностие показват, че носителите им са обитавали земите ни още по времето на Мезолита и Неолита.

Със сигурност е имало идване на хора по време на Бронзовата епоха, а дори и ранното Средновековие, но нека не забравяме, че както на север от Дунава, така и на юг от Босфора, от най-дълбока древност са живели представители на тракийската общност.

Става дума за обитаващите Карпатите и Черноморските степи гети, мизи, карпи, тирегети, костобоки, да не забравяме и локализираните от Птолемей беси в близост до изворите на река Висла. Не можем да пренебрегнем и старите господари на Мала Азия: фриги, витини, халиби, бебрики, медовитини, малоазийски мизи.

Виждаме, че както от север, така и от юг, основните етнически групи, които могат да дойдат на наша територия и да се смесят с коренното население, са роднини на коренното население. Евентуалните преселения през Бронзовата епоха, Античността и ранното Средновековие, не само не са намаляли местният етнически елемент, а дори са го подсилвали.

Трябва да се добави още една много важна подробност. Противниците на виждането, че като цяло ние българите сме потомци на най-древното цивилизовано балканско население, често излизат с твърдението, че по време на римската окупация (I-VII век), у нас населението се е смесило с участващите в имперската администрация и военна машина германи, келти, римляни, гърци. Това не отговаря на истината изобщо.

Да, имало е смесени бракове, но те са били редки защото ако се касаеше за масово явление, то в нашия фолклор би трябвало да открием следи от германски, келтски, гръцки и т.н. божества и обреди, а такива липсват. Дори напротив – при келтите, римляните, гърците и т.н. се наблюдават култове към тракийски божества. Странно как това е убегнало на изследователите на нашето минало.

Освен това, при нас българите не са намерени генетични маркери, които да са общи за келти и германи. Немалко сънародници са носители на R1b, но нашия вариант е много древен, представителите на R1b (L23*) ca обитавали Балканите преди около дванадесет хиляди години. От друга страна, общите маркери за българи и италианци са определени като екзотични за Апенинския полуостров и биват считани за пренесени там от Балканите и Троада. На всеки разумно мислещ човек би трябвало да стане ясно кой на кого е дарявал гени.

Не по-малко странни са опититите на някои изследователи да представят траките като  хомогенна група. Едни учени като Веселин Бешевлиев обръщат внимание предимно на хората със светли очи и коси [1] c. 29, а други като Димитър Ангелов акцентуват предимно върху представителите на понтийския тип – индивидите с кестенява коса и кафяви очи  [5] c.189-190. Какво излиза – според един критерий траките са хора от северен тип, а според друг критерий народът на Орфей спада към понтийския тип на средиземноморската раса.

Народите не се правят по калъп, няма голям европейски етнос, който да се състои от един единствен елемент – само руси, или само тъмнокоси хора, само едри, или само ниски, само мургави или само светлокожи. Да се акцентува върху една група от даден народ и да се лансира виждането, че това са белезите за целия народ е крайно несериозно.

Още в дълбока древност Балканите са обитавани както от хора принадлежащи към средиземноморския антропологичен тип, така и хора от северен тип. Като цяло, траките са се славели с едрият си ръст и физическа сила, но Плиний Стари пише и за хора с нисък ръст, които някога са обитавали Тракия (земите край Девня бел.моя) и са назовавани от местното население с името катизи [6]-Plin.IV.45.

Голямо объркване при читателите предизвиква изкуственото и напълно необосновано делене на българския народ на три напълно различни по произход части, които се смесват след 681-ва година: “романизирани траки, славяни и прабългари”. Дълго време много хора вярваха на тази заблуда, защото тя бе изкована изключително умело, а и бе защитавана с ориенталски фанатизъм.

Реално траките под римска власт, старите българи и дунавските славени са хора от един и същ произход, но поради римската окупация на страната ни са били разделени.
Цели хиляда и сто години различни автори отъждествяват българите с мизите, явяващи се най-големия тракийски народ, но това учените ни наричат грешка на старите автори. Да, в миналото са правени грешки от някои летописци, но не и в продължение на повече от едно хилядолетие.

Египтянинът Симоката нарича дунавските славени гети в три свои книги, но и това според специалистите е грешка. Хубаво, но как тогава погребалните обреди на дунавските славени са неразличими  от тези на гетите, защо домашната керамика на дунавските славени е неразличима от гетската? Нали като дойде нашественик, той внася нови погребални обреди и нова материална култура?

Прокопий Цезарийски нарича дунавските славени едри, изключително силни хора с червеникава (кафява) коса [7] Proc. VII.xiv.27. Не бяха ли траките описани като едри, изключително силни хора с червеникава (кафява) коса? Можем ли да говорим за идване на нов народ, ако външният вид, погребалните обреди и материалната култура на “новодошлите” не се различава от външния вид, погребалните обреди и материалната култура на древното балканско население?

Нека се замислим: може ли три напълно различни народа да се слеят смайващо бързо така, че да се получи хомогенна общност? Как за рекордно кратко време са преодолени различията в култура, религия, бит, език?

На сродните англи и сакси им трябват около петстотин години, за да се консолидират в Британия, а у нас става чудо: идва Аспарух, свирва с уста и “трите различни народа” се спояват в такава здрава смес, че новооформеният народсе превръща в най-голямата заплаха за Римската Империя (Византия). Възможно ли е подобно чудо?

Такова нещо няма как да стане, в историята няма мистерии и необясними феномени. Мистериите и феномените всъщност са манифестация на нежеланието на определена група учени да каже неудобна за влиятелни хора истина.

Докато проф. Бешевлиев и проф. Ангелов имат извинение поради това, че творят по време, в което цензурата разполага с голяма власт, то днес за историците ни не съществува никакъв проблем въз основа на новата информация да обявят старите теории за неверни и да положат началото на документирането на истинската ни история.

Време е да се обясни на българския народ ясно и без увъртане, че древното население на земите ни не се отличава особено от днешното, с разбираемото изключение на броя на синеоките, а и светлоруси индивиди. Ние сме потомци на най-старите цивилизовани обитатели на Балканите, наричани по време на Античността траки, а това, че езикът и културата ни показват прилики с езика и културата на сърби, хървати, словени и др., само показва, че предците на тези хора се явават роднини на траките. Има ли нещо нелогично в това обяснение?
 Използвана литература:

1.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките, БАН, София, 1965;
2.F.Muller Jzn, Grieksch Woordenboek, Tweede Druk, B.Wolters’ U.M. Groningen, Den Haag, 1926;
3.П.Ангелов, България и Българите в представите на Византийците (VII-XIVвек), Парадигма, София, 2011;
4.М.Попов, Антропология на Българския Народ, Том 1, Физически Облик на Българите, в сътрудничество с д-р Г.Марков, ред. А.Ходжийолов, БАН, София, 1959;
5.Д.Ангелов, Образуване на Българската Народност, Наука и изкуство, “Векове”, София, 1971;
6.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
7.Procopius, History of the Wars, Books VII and VIII, transl. H.B.Dewing, Harvard University Press, William Heinemann Ltd, London, MCMLXII;  93 коментара:

 1. Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
 2. https://www.youtube.com/watch?v=NBbNSmcKVHo&t=470s

  ОтговорИзтриване
 3. Г-н Серафимов, имате напредък щом признавате че все пак е имало преселения на Балканите от вън, но няма как тези преселения да са били само от други траки от близката периферия на Балканите. Тюрки и монголи примерно се преселват от много далече, и едните стигат до Дунав, а другите още са около Босфора с езика и културата си. Онова море между проливите което в миналото е било смятано за вътрешно тракийско море днес е вътрешно турско море, а езикът който се говори около него е от Алтай или още по на изток.

  Примерите за смесване на народи от друга страна са толкова много, че няма как да кажем че на Балканите не е имало смесване през средновековието. Кафявата коса и кафевите очи не доказват по беспорен начин това, че българите са траките.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. У нас са се заселвали и римляни, и гърци, със сигурност е имало колонии на араби, исаврийци и др. Въпросът е - какъв е мащабът на тези колонии, колко от тях са оцелели след "варварските" нападения от север и т.н.?

   По време на Средновековието у нас се заселват узи и печенеги, но те напускат страната ни след време. Възможно е малка група да е останала и да е асимилирана от местните хора, но това е малка група, която не дава отражение върху облика на останалото население на България.

   Изтриване
  2. Косата и очите са едни от расовите белези, като има и други, които каква е расата на дадени хора. Антропологичният тип на българите е средиземноморският. Не съм срещал друго твърдение по този въпрос. Какви преселения, какви иранци, какви турци, какви по-категорични доказателства от това? Как може да сме от някъде другаде, а расовият ни тип да е от тук? Ей това ако може някой да ми го обясни. Баси науката! Баси мистерията! Орфей ряпа да яде! :)

   Изтриване
  3. Г-н Дойчев, аз се дивя и на друго: В чужди научни списания, нашите учени са посочили, че при пас българите хаплогрупите I2, E-V13, J2, R1b, са от времето след Ледниковия период и Неолита.За част от R1a се казва, че е на възраст около 12 000 години, а като допълним и още по-старата G2, излиза, че поне по бащина линия ние не сме пълноправни наследници на най-старото балканско население.

   Какви бяха коментарите на скъпите ни учени:

   "Изнудват учени, за да ни обявят за потомци на траките"

   "На изследователския екип е бил оказван натиск, за да обяви, че българите са преки потомци на траките - обещано им е финансиране за научната им работа, ако подкрепят тази теза. Те обаче остава верни на професионалните си принципи. Акад. Ангел Гълъбов е категоричен - доказването на подобна версия е "абсурд"."

   https://news.bg/bulgaria/iznudvat-ucheni-za-da-ni-obyavyat-za-potomtsi-na-trakite.html

   Аз лично имам два въпроса - Как при условие, че управниците ни намериха пари за експедиции в Иран, но не финансираха подобаващо изследването на древна ДНК, някой ще твърди, че има натиск българите да бъдат обявени за траки?

   Другият въпрос е - Кой успя да изнуди италианските учени, които участваха в изследванията публикувани в западни научни списания?

   Тези списания: We found that the Y-chromosome gene pool in modern Bulgarians is primarily represented by Western Eurasian haplogroups with ~ 40% belonging to haplogroups E-V13 and I-M423, and 20% to R-M17. Haplogroups common in the Middle East (J and G) and in South Western Asia (R-L23*) occur at frequencies of 19% and 5%, respectively. Haplogroups C, N and Q, distinctive for Altaic and Central Asian Turkic-speaking populations, occur at the negligible frequency of only 1.5%. Principal Component analyses group Bulgarians with European populations, apart from Central Asian Turkic-speaking groups and South Western Asia populations. Within the country, the genetic variation is structured in Western, Central and Eastern Bulgaria indicating that the Balkan Mountains have been permeable to human movements. The lineage analysis provided the following interesting results: (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea. On the whole, in light of the most recent historical studies, which indicate a substantial proto-Bulgarian input to the contemporary Bulgarian people, our data suggest that a common paternal ancestry between the proto-Bulgarians and the Altaic and Central Asian Turkic-speaking populations either did not exist or was negligible." https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   "To define the matrilineal relationships between Bulgarians and other European populations, we have evaluated the mitochondrial DNA (mtDNA) variation in a sample of 855 Bulgarian subjects from the mtDNA perspective. The molecular survey was performed by sequencing -750 bp of the control region, which resulted in 557 different haplotypes, and by a subsequent restriction fragment length polymorphism analysis to confirm haplogroup/subhaplogroup affiliation. [...] The observed pattern of mtDNA variation indicates that the Bulgarian mitochondrial pool is geographically homogeneous across the country, and that is characterized by an overall extremely high frequency of western Eurasian lineages. In the principal component analysis, Bulgarians locate in an intermediate position between Eastern European and Mediterranean populations, which is in agreement with historical events. Thus, while the Mediterranean legacy could be attributed to the Thracians, indigenous people that firstly inhabited the Balkans, the Eastern contribution is likely due to the Proto-Bulgarians originating from the Middle East and to the Slavs migrating from northeast Europe."

   http://www.khazaria.com/genetics/bulgarians.html

   Изтриване
 4. Велко Николов13 юни 2019 г., 16:31

  Много ви благодаря за обясненията как се е стигнало до мисленето че траките са само рижи хора! Защо историците не са се сетили да сверят със стенописите от гробниците както правите вие? Нали един път видяно е равно на десет пъти казано?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Николов, доколкото зная Казанлъшката гробница е открита през 40-те години на ХХ век, но не зная със сигурност дали проф. Бешевлиев и проф. Ангелов са видели фреските.

   След 2000-та година вече има предостатъчен материал от Александровската гробница, Свещарската, Оструша и т.н., но дали някой се е интересувал да използва изображенията, за да опише реалния външен вид на траките, това вече не зная.

   Изтриване
 5. Серафимов, последните проучвания недвусмислено доказват следното: българите са иранци и спадат към памироферганската раса. Не ни сравнявайте с пияните траки, които са били в състояние да броят само до четири :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че е препоръчително тези, които се определят като иранци, да се завърнат в родината на дедите си, а „непоправимите пияници“ да си останат на Балканите.

   Изтриване
  2. До Х.М.13 юни 2019 г., 17:42 ч.

   Никой не е доказвал, че българите са иранци, нито пък има доказателства за това, че спадаме към памиро-ферганската раса. Ето нейната характеристика: "Памиро-ферганская раса, раса Среднеазиатского междуречья (англ. Pamirid, Pamir-Fergana race) — самая восточная субраса европеоидной расы, распространенная в Средней Азии, к ней относятся в основном таджики (в особенности горные таджики), памирские народы, пуштуны (из провинций Каписа, Парван, Газни, Забуль, Кандагар и Урузган) и иногда узбеки. Характеризуется брахикефалией, тёмными волосами, смуглой кожей (данные характеристики отсутствуют у памирских народов и горных таджиков), узким выступающим носом..."

   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0

   Сред нас има хора с тъмна кожа, тъмни очи и голям изпъкнал нос, както е при хората от памиро-ферганската раса, но в България се касае за много редки изключения, а не за доминиращ антропологичен тип.

   Изтриване
  3. До Анонимен13 юни 2019 г., 18:13 ч.

   Вие казвате: "Мисля, че е препоръчително тези, които се определят като иранци, да се завърнат в родината на дедите си, а „непоправимите пияници“ да си останат на Балканите."

   Напълно съм съгласен с Вас, камъкът си тежи на мястото и всеки човек просперира най-добре в своята родина.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Онези, които се считат за автохтонни траки, но носят еврейски имена, къде ще ги изпращаме?

   Изтриване
  5. До "Анонимен13 юни 2019":
   Айде малко по-сериозно че иначе всички трябва да се връщаме в Африка... И друго: приликата във външния вид между българи и иранци (не всички разбира се, иранските народи се простират на огромна територия) е фрапантна, трябва да си сляп да не я виждаш. Та официалната история може и да има кусури, но и това тук не обяснява цялата истина.

   Изтриване
  6. При наличие на желание, може да се намери прилика между българи и зулуси. Старите балканци може да са внесли генетичен материал в иранската общност, но това не означава, че имаме общи корени с иранците.

   Изтриване
  7. Серафимов, автохтонството е прикрита форма на нацизъм и фашизъм, но за тях няма място в Обединена Европа и не е лошо да си промените вижданията, те пасват само на путинска Русия.

   Изтриване
  8. До Х.М.

   Не съм почитател на фашизма, но като гледам не България, а Европа се фашизира. Според Бенито Мусолини - един от основоположниците на фашистката идеология, за фашизъм говорим тогава, когато корпоративната власт се е сляла с управленческата власт. Понастоящем корпорациите все още не управляват директно, но си имат хора във всяко правителство.

   Изтриване
  9. Ксенофан казва, че траките са с червени носи:
   "....Мъжете правят богове по свой образ; тези на етиопците са черни, а тези на траките имат сини очи и червена коса"

   Изтриване
  10. До ZabergaN9 май 2020 г., 17:22

   Ксенофан не е видял всички траки, фреските в тракийските гробници показват, че най-често срещания тип коса е кестенявия, следван от черен, рус и риж.

   Изтриване
 6. Всички стенописи в гробниците са от Гръцката митология не заблуждавай хората

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чудя се в коя графа да сложа този коментар: комедия, трагедия, глупост?

   Изтриване
  2. Аз Българина просто ме разсмя. То бива зомби, ама чак пък толкова.

   Изтриване
  3. До Unknown14 юни 2019 г., 9:57 ч.

   Донякъде наистина е за смях...ако човекът се бе опитал да се обоснове с факти, тогава вече щеше да е истинска комедия.

   Изтриване
 7. Връзката между българи, славяни и траки вече едва ли може да бъде оспорвана безпроблемно. По много убедителен начин, вече е доказано, че тракийските племена масово са населявали територии далеч по на изток, на север и на юг от земите откъдето се твърди, че те пристигат. Това перфектно обяснява защо подобни преселения, както е прието да се наричат, са минавали съвсем безконфликтно. Дали и доколко е имало езиково и културно влияние, при контакти със съседни племена, е въпрос на допълнителен анализ и уточнения кой на кого всъщност е повлиял. Твърдението пък, че през VII век когато уж пристигат българите, балканското население се състояло от римляни е още по нелепо. Все едно да се твърди, че по време на Руско-турската война (1877 – 1878), населението на Балканите се е състояло от рая и гяури. Кулисите, зад сцената, доста стремглаво падат, виждат се кукловодите и едва ли желанието на някои все още да ги удржат може да спре процеса.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Твърде много хора разбраха истината, а и интернет позволява бързо разпространяване на информацията. Колкото и да се опитват да забавят процеса, усилията на поддръжниците на догмите ще са напразни. Българинът е умен, ако има база за сравнение, няма нужда някой да му обяснява как стоят нещата, той сам ще разбере.

   Изтриване
 8. Юлиан Цеков14 юни 2019 г., 9:47

  Здравейте на всички! Господин Серафимов поздравявам Ви за пореден път за прекрасния блог! Искам да се обърна към всички, които продъжават да тръбят глупостите на известния учен Б. Димитров (лека му пръст) и други академици, че българите са дошли от земите на днешен Иран. Уважаеми сънародници, моля Ви спрете с тези глупости! Това са същите идиотщини дето казват, че руснаците са викинги, сърбите са от не е ясно от къде, поляците са от прибалтика, а ние видите ли сме перси или иранци. А някъкси магически говорим различни версий на един език, имаме сходни обичай, обреди, храна и още много други? Как така ние иранците и тия викинги в Украйна пеят същия фолклор, имат същата кухня(или изключително близка)? Съпругата ми е украинка, говори руски, но готви и се държи и пее като българка. Нейните роднини никога дори не са помирисвали Балканите, а камо ли Иран. Та ще ми се да попитам всички мастити учени в България, Русия, Полша и т.н. Как стана така, че аз не схващам въобще езика от Иран и Авганистан като пра пра пра дядо ми е дошъл от там, но спокойно мога да мина през цяла Източна Европа и за няколко дни да свикна да се разбирам с всички потомци на Викингите? Моля всеки да има доблеста да си признае очевидното. Историята на българите е ясна. Българите са така наречените в миналото траки и са населявали цяла Източна и Централна Европа тръгвайки от най-благоприятния регион за зараждане и развитие-Балканите. Заради климата, заради водата и земята е било на благоприятно за развитието на цивилизацията. Разбира се, че е имало движение на групи към нас. Та нашите земи са били като САЩ на древноста. Но влиянито е било от нас към света защото дедите ни са били най-развити за времето си. Когато тук са се правили златни съкровища за владетелите в Иран е имало само кози, дори в Китай и Египет са били доста първобитни по това време. Или може би съкровището от Варна е донесено от Иран както се изказа Б. Димитров в своето предаване малко преди смъртта си? Просто много Ви моля скъпи българи спрете да плюете по очевидните факти и уважете труда на Павел Серафимов и се преклонете пред древната история на народа ни! Благодаря Ви господин Серафимов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за хубавия коментар г-н Цеков!!!

   Наистина е време старите теории да бъдат захвърлени на боклука не просто защото са неверни, но и вредни за България.

   Вие явно сте от малкото хора, които знаят истината за иранците. Те подобно на гърците незаслужено са издигнати на пиедестал, а реално, до края на мидийската доминация най-ценното, което са имали, са били козите.

   Изтриване
 9. Анонимен14 юни 2019 г., 9:57

  Докато проф. Бешевлиев и проф. Ангелов имат извинение поради това, че творят по време, в което цензурата разполага с голяма власт, то днес за историците ни не съществува никакъв проблем въз основа на новата информация да обявят старите теории за неверни и да положат началото на документирането на истинската ни история. Мисля , че сега са под по-дебел похлупак .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен14 юни 2019 г., 9:57 ч.

   Действително, с такова впечатление остават много хора - че похлупака, натиска върху учените е много по силен. Какво се промени тогава след 1989-та....

   Изтриване
 10. Съвсем не съм съгласен, че всеки човек прогресирал най-добре в родината си!да не давам за пример днешните българи...

  Ето, Исус е назарянин, а е приет най-добре в Галилея.
  - Изворът да не го посочвам. 4 са.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Със седене и чакане да се случи чудо никой не прогресира. За хубавото човек трябва да положи усилия, а после и да пази добре постижението си.

   Изтриване
  2. Victor Harri

   Мисля дадения пример е неверен.
   От една страна защото Назарет е град в Галилея. Следователно е бил галилеец.
   Иначе мисля самият Исус казва че нито един проповедник не е ценен в страната си или там където е израстнал. Главо защото хората го знаят добре и е трудно да приемат този човек за нещо специално.

   Изтриване
 11. Напълно съм съгласен с вижданията ви за облика на българите.
  Косите ни не са нито черни нито руси.И логично е както казвате, че им е било трудно на римляни и гърци да ги опишат. Римляните несъмненно са познавали русокосите северняци,затова за тях косите на траките не са руси. Гърците пък са знаели предимно своите и за тях те са били светли. А реално цветът е именно от кестеняв до светлко кестеняв. Като варияции и крайности несъмненно има.

  И мисля сте напълно прав ,че не може един народ или етнос са бъде описван като цяло,само от една негова група. Всички мислим за германците,шведите,англичаните като русокоси и синеоки хора.Несъмненно това е голяма част от населението. Но имат не-малко тъмнокоси и тъмнооки хора(много преди 20-ти век). А нямаме сведения за големи преселения от "Иран" или ориента. По-скоро, може би става дума за преселение на балканци.Но идеята ми е че като типични европейци,имаме голяма палитра от разнообразие в цветовете на косите и очите, както при западно европейците,източно европейците,северно европейците така и при нас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във всички европейски страни е станало смесване на различни етноси, но в различни епохи. Хомогенното разпространение на хаплогрупите при нас показва, че процесът при нас е започнал много рано.

   Изтриване
 12. Едно добро изследване "Жената в древна Тракия", София 2013, ама няма картинки... :)

  https://www.goodreads.com/book/show/23503293

  ОтговорИзтриване
 13. Ако някой покаже на едно място всички изображения на лица по тракийските монети, от гробниците, от релефи, склуптури и т.н., ами те са едно към едно с тези на днешните българи...
  И понеже някои по горе спомена за траките пияници и че можели да броят до четири - ами то и сега е така. Българите не са ли представяни за пияници и неграмотни хора понякога, от западната пропаганда? Има всякакви българи - и такива на върха на научната и изследователска пирамида и такива дето точат банкови карти и се занимават с трафик на хора и всякакви други. Каквито сме били едно време такива сме и днес, но за съжаление едно време 90 процента от хората са живяли на село и са имали здрав морал и устои, а сега не е така.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да им обръщаме внимание на западняците? Ние си носим гените повече от 10 000 години, а някои от тях няма и 1000 години откак сме ги очовечили. Още са твърде малки, за да разбират големите неща. Е, има и между нас някои дето се чувстват от други раси, но то си е за тяхна сметка. :-)

   Изтриване
  2. Те са наследили и приели от нас много неща,навремето, но в момента трябва пък ние да ги вземем от тях , защото сме ги загубили... Така се върти историята.

   Изтриване
 14. В началото не ги вярвах много вашите статии, но един приятел ме накара да чета докрай и да проверявам. Направих го и се шашнах защото всичко беше много логично, без бели петна както се казва. Та оттогава чета редовно и хем ми е хубаво, хем ме е яд на младите учени и студенти, тия аджеба скопени ли са, на циркови маймунки ли са преправени че се спотайват и не смеят да кажат нищо на шефовете!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има и свестни, и то немалко, но поне тези, които са се свързвали с мен, аз съм съветвал да си траят още малко и да събират съмишленици. Няколко млади изследователя могат да бъдат смачкани доста лесно от тези, които са окупирали върховете на науката и контролират какво може да се публикува и какво не, съвсем друго ще е положението ако голяма група млади изследователи излезе с искане ранната ни история да бъде преразгледана.

   Изтриване
 15. Анонимен16 юни 2019 г., 8:02

  До всички тук дето смятат че нямаме нищо общо с Иран (както и тези които мислят че "може да се намери прилика между българи и зулуси" - да Павка, това си ти): потърсете в гугъл "iran national volleyball team", "iran national football team", "iran national basketball team" и т.н. и разгледайте добре физиономиите на иранците. И после с ръка на сърцето кажете че не виждате прилика с българските. И не се хващайте за това че има няколко души с малко по-арабски физиономии - това все пак е нормално за район който е бил под арабско владичество векове наред.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпроса не е в това дали имаме или нямаме нещо общо. След като е безспорно доказано, че тракийски племена са населявали тези земи в древността, съвсем в реда на нещата е да са си оказвали влияние едни на други, с местните такива. Отчитайки новите исторически, геоложки и други проучвания се очертава хипотезата, че тракийските племена са били по добре развити и са повлияли на другите, а не обратното.

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен, общо със съвременен Иран или със древна Персия вероятно българите наистина нямат. Българите вероятно имат общо с онези народи от степите които лингвистите определят като ираноезични - скити, сармати, алани, масагети, усуни и други. Основните хипотези които разглежда така наречената иранска теория свързват българите със земи северно от Персия около реките Амударая и Сърдарая. Аланите със сигурност идват от там. Вероятно и европейските хуни и аварите.

   Иранската теория се базира на археология и лингвистика. Археологията ни свързва пряко със късните сармати. Лингвистиката обаче има дефицит доколкото езиците на степните "иранци" са имали лексика сходна освен със персийската и индо-арийската, но и с прото-славянската. Тоест някои славянски думи в езикът ни може и да идват от степния ирански език на българите!

   Проф. Д.И.

   Изтриване
  3. Ами така или иначе, както сам отбелязвате, говорим за хипотези. Това предполага известни неточности. В лигвистиката например е много трудно да се докаже кой от кого и какво е взаимствал. Проблема е в това, че прердположенията за влияние се изграждат на други предположения, които са за степен на развитие. И тъй като са все предположения, те могат да претърпят и промяна. Освен археология и лингвистика, има и огромен брой неразчетени, по различни причини, древни текстове и архиви. Там нещата също се променят и подлежат на развитие. През последните десетилетия всичко се развива твърде динамично и може да се каже, че е доста смело да се позоваваме само на стари хипотези и твърдения.

   Изтриване
  4. Не мога да се съглася, че в лингвистиката е трудно да се докаже кой от кого е взаимствал. Да вземем иранската дума бага-бог, тя на ирански няма смисъл, но в тракийския имаме както Багайос-име на върховния бог, така и Багра-име на селище със значение багра, червен цвят.

   Явно бага е сродна на Багайос дума като значението е - нещо червено, нещо сияйно. Това е доста добро описание на най-типичното качество на слънцето.

   Изтриване
  5. До проф. Д.И. Анонимен16 юни 2019 г., 11:27 ч.

   Никой не е доказвал, че речта на скити, сармати, алани е иранска, просто това е прието и край. Да, но в историята аксиоми няма, трябва всичко да се докаже, а доказателства липсват. Още повече, всички данни причисляващи скити, сармати и алани към древнобалканската общност бива премълчавани.

   Изтриване
  6. Сармати и алани може да са ираноезични,обаче скитите не са. Те са славяноезични, така до го речем, преки предци на руснаци, белоруси и украинци. Скитите са роднини с траките, които пък са преки предци на българите, както и на други балкански народи.

   Изтриване
  7. Андрей, още през 1934-та година, Георги Баласчев дава солидни аргументи за това, че скити и сармати трябва да бъдат причислени към тракийската общност.

   Доста по-разширено проучване има Д.П. Даскалов засягащо царските скити и сарматите.

   Изтриване
  8. ''бага'' е едно от имената на слънцето и Багайос е върховния бог – слънцето прави видим света , дава му цвят, живот - бабите ни казват: ’’сейнал’’,няма ЦВЯТ на лицето – ‘’дене’’ диал.’’живот’’ - бага–ра е основа на диалектното ‘’ба̀грем’’-''шаря''. Светлината на слънцето е бяла, СЪ-държа всички багри – Слънцето е златно ,дар-ява най-скъпоценното - ЖИВОТ – прави ни румени , РА-движва кръвта ни – затова цвета на кръвта се свързва с думата ‘’багра’’ , с върховната власт - червеното е базисен цвят в българската космогония в бялото на ‘’диньо’’(родопската дума за съществуване и свят) ‘’сейтови’’- Сеитовинтус, Сиус, Диус - траките наричат бога на слънцето и светлината

   Изтриване
 16. Опссс... Сега забелязах, че в предишния коментар "Анонимен16 юни 2019 г., 11:06 ч." съм писал геоложки, а имах предвид археоложки. Съжалявам!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нищо, не е беда, всеки греши, а и аз не правя изключение.

   Изтриване
 17. СИЛИСТРЕНСКАТА ГРОБНИЦА
  Много смущаващи за историците-папагали, са изобразените панталони на господаря в ръцете на слугата. Римляните не са носили панталони. През този период, панталони са носили само БЪЛГАРИТЕ. Най-добре би било да ги няма тези "проклети" панталони защото объркват всичко. Сигурно по тази причина са пропуснати в копията на стенописите от гробницата, изложени в Археологическия музей на гр. Силистра.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Действително по начало римляните и гърците смятат панталоните за варварско облекло, но от I век римските войници заемат келтските панталони понеже са доста практични. След няколко века дори обикновените хора носят панталони, но пък аристокрацията все още държи на традицията и предпочита тогата пред чуждите дрехи.

   През IV наистина е странно римски благородник да носи панталони, че и това да се изобразява по стенописите в гробницата му...

   Изтриване
 18. Здравейте.Моите поздравления, г-н Серафимов, считам Ви за най-сериозния и почтен изследовател на българската история.Значи българският народ се е сформирал основно от смесването на т.нар. тракийски племена и древнобългарските племена: оногондури, кутигури, кутригури и т.н.Хубаво е да се оформи историята на Европа и Балканите хронологически, например от времето когато се е появил говорещия човек.В момента историците и изследователите съобщават някакви откъслечни данни, разхвърляни във времето и никой не може да си създаде цялостно представа за историята на Европа, Балканите и България.

  Ивайло Кънчев, Враца.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Кънчев! Имате ли точни извори на средновековни автори за трайно усядане на кутригури в Дунавска България? Ще съм Ви безкрайно благодарен ако ги споделите. Аз лично не разполагам с такава информация.

   Прочее, мисля, че под кутигури имате предвид утигури. Така ли е или се бъркам?

   Изтриване
  2. Какво пише в Уикипедия. Кутригури (също така котригури и кутургури) - конен народ който заедно с утигурите (или утургури) съставя основата на прабългарите. Прокопий Кесарийски (Прокопий Кесарийский. Война с готами, 4—5. — М., 1996.) пише, че кутигурите са се заселили на левия бряг на Истър (Дунав) извършващи набези на Византия, докато утигурите се връщат назад, към Азовско море.
   През 558 година кан Заберган с българо-славянска войска извършва военен поход към Константинопол. До около 562 година кутигурите са влизали в състава на аварския каганат. През 631 година част от кутигурите предвождани от кан Алцек, син на Курт (Кубрат) се опитва да премахне хегемонията на аварите, но губи битката и отива при франките на река Рейн. Крал Дагоберт I (от династията на Меровингите, според мен особено важно) заселва кутригурите в Бавария, но след това заповядва вероломно да бъдат избити. Оцелелите кутигури намират убежище в Италия, областите Сепина, Бовиана и Инзерния. Част от кутригурите се заселва в Македония водена от сина на Кубрат, Кубер. Друга част се насочва на североизток от река Дон в поволжските степи, предвождана от Котраг, син на Кубрат, където са наречени сребърни българи и създават Волжка България.

   Изтриване
  3. Не зная Прокопий да споменава хора с име кутигури. Работите му ги има в интернет, след като сте уверен, че този автор е споменавал кутигури, копирайте текста, дайте активен линк към него.

   Прочее, попитах за сведения на средновевен автор пишещ за трайно усядане на кутригури в Дунавска България. Разполагате ли с такива сведения?

   Изтриване
  4. Не знам точно за такова заселване, но има едно много интересно тълкуване за тези наименивания в книгата на Д. Иловайски „За славянското произхождение на дунавските българи“. В крайна сметка, различните имена се сврзват най вече с различните автори, а вероятно става въпрос за едни и същи племена. Така както имаме различни имена на едни и същи личности от онези времена. В букурещкото издание от 1875, това тълкуване се намира на стр. 7-8 от PDF-а или стр. 342-343 от самата книга.
   https://drive.google.com/file/d/1lp9o3tHc03K_4rpcXT9-l2YeACHhkJUN/view

   Изтриване
 19. Тука горе някой гледал иранския отбор и ахнал от това, колко си приличаме...
  Абе хора, как не разбрахте... Ние българите си приличаме със всички от Ирландия до Северна Индия... Приличаме си и с испанци и с италианци, и с англичани и с немци, приличаме си и с турци и иранци и кюрди и сирийци даже и индийци и т.н. Защото тук на Балканите преди 6 хиляди години да речем е станал големият бум на население и оттук тръгва разселване по цяла Европа и цяла Азия. Затова си приличаме с толкова много хора. Тук на Балканите още в праисторията детската смъртност намалява и от 10 деца 7-8 са оставали живи, а в другите части на света по това време от 10 деца 2-3 са оставали живи. И всичкото това ново население се е придвижвало помалко помалко и е заемало все нови и нови територии и така нататък. Айде дано го разберете това или поне нашите учени да го осмислят най-сетне да застъпят истинската история на нашите земи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютно сте прав,но 6 хиляди години е много ново за мен лично,защото както показаха българо-френските екипи от археолози в пещерата Козарника в Западна Стара планина - недалеч от Белоградчик,най-ранните следи от човешко присъствие в Европа е тук и заселването на европейския континент започва вероятно на Балканите.Като намерят подоби неща на 1,2-1,4 мил години в Азия и където и да е -да претендират.Дотогава никой не може да ме разубеди,че Европа не се е зародила именно на Балканите!

   Изтриване
  2. До Андрей Киряков17 юни 2019 г., 10:46 ч.

   Често се пускат такива историйки за това с кой си приличаме, за това, че в индийски, ирански и т.н. документи пишело за старите българи...и много хора се връзват.

   Когато професионалистите не си вършат работата подобаващо, идва хаосът, а след него...

   Изтриване
  3. до Анонимен 17 юни 2019 г., 22:22 ч.
   Надявам се да не е твърде късно за отговор на коментара Ви, макар да има доста коментари след Вашия, но ако следите темата ще видите и моето мнение. Може и да не е новост за Вас, но Козарника не е едиствения обект на Балканите, в който са открити най ранните доказателства за човешко присъствие и дейност. Не само Вие сте достигнали до заключението, че цивилизацията се е зародила именно на Балканите. Има вече немалко историци, при това не само български, които се придържат към такава теза. Ще дам няколко линка, но не като неоспорими доказателства, а само като източник на информация. Всеки може да провери доколко информацията е вярна за всяко едно от твърденията.
   https://www.24chasa.bg/novini/article/6236802
   https://bglogs.com/otkrito-e-naj-staroto-i-golyamo-darveno-kolelo-v-sveta/
   https://littlebg.com/dunavska-pismenost/
   https://www.dw.com/bg/най-древната-цивилизация-е-обитавала-българските-земи/a-15486505
   https://trakiaworld.com/c/Bulgaria/BALGARITE-LYuLKATA-NA-SAVREMENNATA-TsIVILIZATsIYa-
   Най впечетляващ, за мен, е последния линк. Как може цял свят да знае кои сме, а ние тепърва да се налага да откриваме себе си.

   Изтриване
 20. Явно истината е някъде там.....! Но стремежа е да се доближим максимално до истината. Виждаме противоречиви данни от старите автори за рижи и светли коси и очи и по-тъмния облик от рисунките в тракийските гробници. Тогава, как да приемем другите сведения от такива автори за достоверни?
  В статията пише "Има и другo, генът за кафяви очи е доминантен и с течение на времето, броят на синеоките индивиди намалява, а броя на хората с тъмни очи се увеличава."
  В биологията се смята, че сините очи са признак на албинизъм! Но именно в биологията за да се затвърдят някои нужни белези се правят кръстоски, така, че "рецесивния" белег да се запази. Но рецесивен белег ли са сините очи или русите коси? Пример от съвременността: народът суоми, финландци е тюркски народ, което предполага коси тъмнокафяви очи и черни прави коси. Но финландците са синеоки и светлоруси! Парадокс!!! Шведи, норвежци, датчани и руснаци са синеоки и руси. Но това е било до масовото навлизане на еврейския етнос в тези страни. Сега и те са с черни коси и кафяви очи! Русия е с изключително голям процент население от етнически евреи. Те са носителите на "революциите" не само в Русия, но и в Франция и Германия. Същото важи и за Дания, Ханс Кристиян Андерсен, Норвегия, Нобел и Керкагор и Швеция. Така, че не е нужна анексия, а паралелна държава.
  Съвременното българско население е преобладаващо с тъмна кожа, черна права коса и тъмнокафяви очи. Дали от рецесивните и доминантни белези и кои са носителите на доминантните белези, траките или друга народност!
  Профосор Чилингиров пише, че апостол Савел (Павел) е заварил в Филипопол (градът на Филип II Македински), днешен Пловдив еврейска етническа общност всред която е проповядвал християнството!
  Сигурно гетите, мизите, медите са били високи, светли силни хора. Но техните мъже са участвали в битките, които не са били малко на балканите. Давани са жертви. В тази връзка си спомням един стар съветски филм "Летят жерави", за Втората световна война. Руснаците участват във войните и търпят и загуби в жива сила. Но евреите не участват масово и заместват руските мъже във възпроизводството на поколение. Подобна ситуация е имало вероятно и на балканите. Получават се хибридни метиси, защо ли в първото поколение със сини очи!
  Така че едно е желанието да представим народа си в добра светлина, друго биологичните и исторически действителности. А нашите съседи гърци и турци са със семитски произход. Пишещите по горе за Персия, съвременен Иран трябва да знаят, че говорещите на фарси истинските перси са само 10% от населението на съвременен Иран. Другите са семити и дравиди. Може би има прилика със съответните етноси в България.
  Либералния проект прокарван от евреите все по-интензивно в съвременността цели именно това, заличаване на етническите държави.

  ОтговорИзтриване
 21. Здравейте,

  благодаря Ви г-н Серафимов за чудесният блог и за поднесената по достъпен и разбираем начин информация. Интересувам се от българска история от години и най-накрай благодарение на вас почти всички т. нар. бели петна в нашата история започнаха да се попълват и то, така че пъзелът да се нареди съвсем ясно. Още като кандидатстудент преди 20-тина години, когато попитах преподователя от Историческият факултет на СУ, който ни даваше частни уроци, за по-добро представяне на предстоящият изпит за т.нар. траки и защо за тях нищо конкректно не се споменава, въпреки че са третият елемент в българската народност (според официалната "историческа" теория), той ми отговори цитирам: "траки - мраки". Това беше мнението и явно продължава да е на казионните червени учени - "историци"...
  За съжаление много трудно някога ще бъдат представена истинската българска история на широката аудитория,това би означавало да се повиши и националното самочувствие, което не е в интерес на много фактори. Съществуват външни могъщи сили, контролиращи бългаските политици, за които това не е изгодно. Към нашите свещени земи, има големи аспирации и колкото е по-слаб нашият народ, толкова по-лесно ще се извърши протичащото обезбългаряване.

  Светослав

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте Светославе! Не зная каква специалност сте изучавали в СУ. Видимо сте запознат с мнението на "казионните червени учени - "историци"". Правите опит да политизирате въпроса, което не намирам за коректно. Какво е Вашето мнение, кои са тези траки? Кои са тези славяни или названията траки и славяни са синоними? И кои в крайна сметка са българите на Исприх. Каква е "истинската българска история" и по какво се познава? Кой трябва да я обнародва? Да, съществуват външни могъщи сили които искат тези територия без населението, независимо как ще се самоопределя, като траки, славяни или българи. Но лично аз не виждам никакво противопоставяне на тези външни сили. Ние дори не знаем кой е нашия враг. Не приемаме ли врага си за доброжелател?
   Възприетия либерален модел на обществото не обезбългари ли държавата? Най голямата ценност на съвременния българин е да се изсели от страната и да живее и работи в чужбина, основно в "западни" държави. България и българите са на последно място в Европа по всички възможни показатели на жизнени стандарти.
   По този начин беше демонтирана централната матрица на българския народ. От народа остана население или маса от хора, които нямат надличностно съзнание и колективна воля, които са загубили способността за логично мислене и откриване на причинно-следстваните връзки.
   Заради това в момента народът е болен и лишен от дееспособност. Но даже в това състояние продължават да му нанасят удари.
   Гражданското разпадане е налице, както и разпадането на държавността. При сегашната демография България ще изчезне като нация и държава до 30-40 години.
   Имате ли отговор на въпроса "какво да се прави"?

   Изтриване
  2. До Анонимен17 юни 2019 г., 22:42 ч.

   За мен няма съмнение, че проблемите в историграфията и обществото ни започват преди 1944-та година. Съдбата на Ганчо Ценов, а и тази на уважавания, но отречен Цани Гинчев е доказателство за това.

   Геза Фехер нанася поразии както на историята ни, така и на археологията ни преди 1944-та година. Същото важи за Васил Златарски и до известна степен и за Богдан Филов.

   От друга страна, след 1944-та, както историците ни, така и археолозите ни бяха принудени да следват определени шаблони. Трябва обаче да призная нещо - докато през 50-те и 60-те години национализмът беше подтискан, през 70-те и 80-те години, по някакво чудо се започна възход, на който за жалост дойде край...

   Какво да се прави? Първо - никакво отчаяние! Това че ще изчезнем като нация след 40 години е несериозно, не помагайте на враговете на България с такива призиви! Словения е много по-малка държава със сходни проблеми, но там няма пораженческо мислене. Ирландия също е малка държава, но и там не се притесняват, а и те са губили милиони хора в следствие на миграция и разбира се геноцида проведен от англичаните.

   Родолюбието е това, което ще ни спаси, родолюбие подсилено от общия идеал - това, че сме потомци на най-древния цивилизован народ.

   Ако някой има реална вина за положението в България, то това са тези, които със зъби и нокти са защитавали лъжите замъглили съзнанието на няколко поколения българи и са внесли объркване и разединение в обществото ни.

   Изтриване
  3. До Светослав Анонимен17 юни 2019 г., 16:37 ч.

   Няма да е лесно да си върнем историята, самочувствието, а и нормалния живот, но кога съдбата ни е била лека! Трудните времена каляват народите, а ако някой мисли, че понастоящем времената са трудни, се лъже здраво. Трудното, не само за България, но и за света, тепърва предстои, а ние вече имаме добра подготовка. Може у нас да е трудно да се живее, но пък сме станали по-устойчиви.

   Изтриване
  4. Анонимни господине, говорите за логично мислене и откриване на причинно-следствени връзки, но сам доказвате, че не ги притежавате с вашия риторичен въпрос-"Възприетият либерален модел на обществото не обезбългари ли държавата?". Каква алтернатива предлагате? Да застрелваме по границите всеки опитал се да напусне държавата, реалност съществуваща преди 30 години? Да спуснем отново "желязната завеса"? Та именно комунистическата тоталитарна власт ни откъсна от света, увеличи дистанцията между българите и свободният свят, напрупа огромно напрежение във всички области на живота, в резултат на тоталното ни изоставане от света, който беше отишъл далеч напред. И когато се спука балона в който живеехме, когата се отпуши тапата, навън мълниеносно се разхвърчаха много българи.Толкова много голямо налягане се беше създало в страната. Толкова много желание за свобода беше натрупано. През тоталитарният период бяхме лишени да се развиваме заедно с останалия свят и не можеше да се установи едно динамично равновесие между напускащи страната и връщащи се в нея, както е било преди 1944г. Примери много, но сега във връзка с македонския въпрос се сещам за "дясната" ръка на Гоце Делчев, Михаил Герджиков, с две висши образования, завършени в Европа. Естественото състояние на човека е състоянието на свобода. Когато се ограничи свободата стават страшни неща. Щиковете на Червената армия ни донесоха диктатурата на пролетариата и зависимост от чужда държава, довела ни до това състояние, като най-големи са пораженията върху морала, за чието възстановяване са нужни много десетилетия. Когато се нарушава свободата, чрез тоталитарна власт или диктатура, се налага да се използват неестествени методи, като ограничения и насилие, стигащо до терор и физическо елиминиране на свободомислещите. А Всеки нестествен процес, всяко подтискане на свободата ражда
   повече ентропия, отколкото естествените процеси, намалява движещите сили на общественото развитие. След като премине първоначалният и разбираем ентусиазъм на масите, повярвали, че комунизмът ще ги направи свободни и богати, започва стремителен спад и довел във всички други социалистически страни до закономерен фалит. Съдбоносна грешка народите на бедните държави избрали пътя към комунизма, до който никоя така и не стигна. Последният трагичен 33-ти по ред пример е случващото се във Венецуела. Защо не се установи диктатура на пролетариата и обществена собственост в никоя по-развита и богата страна? Те по-глупави ли са от нас? Причината е проста, бедният и необразованият най-лесно се манипулират и управляват. Всяка диктатура се крепи точно от лумпените и това днес точно може да се види във Венецуела и въоръжените паравоенни "колективи" на Мадуро.
   Между другото най-голямата грешка на Маркс е именно това, че обществената собственост върху средствата за производство неминуемо ще доводе до ограничаване свободата на обществото, с изключение на управляващите, които се превръщат във властелини на съдбата на хората. Свободата във всичките й аспекти е основният фактор, но към нея разбира се добавят и страшно много по-второстепенни и производни от нея причини, за реалността в която живеем днес. За да не си помислите, че съм "буржоазна" издънка, ще ви кажа, че дядо ми, обикновен селянин, е бил партиен член преди 1944-та и през февруари 1945г. си хвърля партийната книжка, тогава когато всички некадърници и властолюбци се надпреварват да станат комунисти. Дядо ми е успял да остане свободен, разграничил се е и никога не е поискал да го признаят за АБПФК.Добрите хора, ентусиастите, които са малък брой, но от които зависи развитието на обществото, не са се свършили в страната ни и г-н Серафимов е пример за това.
   Не свободата обезбългари държавата ни!Да сега сме несравнимо по-свободни, но последствията от многогодишната й липса продължават да прогонват българите, въпреки, че вече се наблюдава и обратният процес. Ефектът на махалото постепенно ще намалява.

   Изтриване
  5. Богомиле, добре си схванал причините за съвременното състояние на българската нация.
   Не съм съгласен само, че Маркс бил допуснал „грешка“. Напротив, неговата цел е била точно такава световна диктатура, но не „на пролетариата“, а на неговото племе, което да стане световен „властелин на съдбата на хората“. Тази диктатура не дойде в България по покана на идеалисти като твоя дядо или на българския народ, а беше наложена със сила от внуците на Маркс. Е, не се получи, но те не са се отказали от мечтата си, а само смениха терминологията – от комунистически интернационализъм към „демократически“ глобализъм!

   Изтриване
  6. Какво да кажа, вечната борба да живееш за сметка на другите. Средностатистическият човек е най-мързеливото същество на този свят и като притежаващ мозък се стреми да живее по-лесно и по-богато. Това се постига най-лесно за сметка на други хора, например чрез търговия, лихварство, финансова политика или за сметка на други държави и създаване на империи, а днес чрез монопола на мултинационалните корпорации, глобализацията и размиване на националната идентичност. Това руши и морала, защото естественото формиране на морала, необходим за съвместното добруване на всички е.става в традиционното семейство, което в днешните условия е в период на разпад. Нещата са сложни, защото свободата води към индивидуализъм, а моралът предполага колективизъм. Затова е важен балансът между индивидуализъм/свобода/ и колективизъм/морал/. Личната свобода не трябва да е за сметка на свободата на другите. Траките са били несравнимо по-свободолюбиви от "демократичните" робовладелци, на юг от нас. А когато ИРИ и Персия гони племето на Маркс, нашите деди, българите и техните близки роднини хазарите, ги приемат в държавата, защото такава е тяхната традиция и опитът им да живеят съвместно с други народи. За благодарност, тези пришълци, забогатели за 200г. от търговията по пътя на коприната, плащат на наемна армия от мюсулмани и вземат властта в Хазария. Такава е благодарността им за нашето гостоприемство.Естествено е, че част от българската и хазарската аристокрация приема юдаизма, за да запази социалният си статус. Така, че част от това племе според мен носи и наша кръв. Такива са историческите превратности. Може би от тогава съществува ненавистта към носителите на славянството, българите, изразена от Маркс, хиляда години по-късно.Кой знае?

   Изтриване
  7. Анонимен19 юни 2019 г., 0:58

   „Част от българската ... аристокрация приема юдаизма“ ??? „Част от това племе ... носи и наша кръв“ ??? „Българите и техните близки роднини хазарите“ ??? Аш колсун бе, Богомиле, по-жестоки обиди към българския народ не мога и да си представя !!!

   Изтриване
 22. Огънят запален от искрата, която хвърли Павел Серафимов се разгаря все повече и ще се превърне в клада, на която ще бъде изпепелена лъжливата казионна история, създадена от външни и вътрешни врагове на България!

  ОтговорИзтриване
 23. Може ли някои да ме осветли ,каде са били тези морета от славянски племена докато са варлували хунте.В различни книги различно пише,уж по едно и също време са живели доло горе на едни и същи територий па за никви допирни точки не пише ?????

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първоначално името славяни, или по-точно славени, се използва само за гетите, които са съседи и роднини на хуните. Последните са набедени за азиатски народ, но реално са царските скити, които обитават Черноморските степи от незапомнени времена.

   С течение на времето, името славени се налага и на адриатическите венети, които са деди на словенците. Когато княз Алцек отива при венетите и е подсслонен от техния княз Валук, тези хора са носили имената карантани защото живеят в Каринтия, но и венети, защото това е името на пременната им общност.

   След няколко века немците вече не ползват името венди, вениди за северните венети, а използват името славини. Още по-късно това название се използва и за руснаци, белоруси, украинци,като причината за това е сходството в езиците и обичаите.

   Изтриване
 24. Анонимен19 юни 2019 г., 2:03

  Защо на гетите са им казвали славени? Кое ги е прославило?

  ОтговорИзтриване
 25. Анонимен19 юни 2019 г., 6:07

  Благодаря за отговора.Предполагах ,че имат сходство или са едно и също .

  ОтговорИзтриване
 26. За мен названието славяни или склави, склаби, както е записано през 5-6 век и по късно, е нов прочит на старото име на скитите - сколоби или сколоти... Това означава че името си съществува още преди новата ера, но претърпява известно изменение във времето поради чуждата транскрибция.

  ОтговорИзтриване
 27. Има различни хипотези за призхода на самата дума славяни като често се свързва с близки имена на тракийски племена, а известните ни такива са вероятно по малко от половината. Има и други предположения, но според мен са по несъстоятелни или прекалено заплетени, за да са приемливи. Иначе, като проектант на панславянската идея се смята хърватина Винко Прибоевич.
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Винко_Прибоевич

  ОтговорИзтриване
 28. Здравейте, следя блога с интерес и се радвам, че се разкриват нови неща от история по нашите земи. Надявам се да се стигне до една обективна истина, базирана на факти, а не интерпретации, които се ползват с политически цели, каквито са били тези на Шафарик и Иречек, или лични пристрастия. Не ми харесва противопоставянето в идеите и напълното им взаимно отричане - не сме тюрки, траки сме; не сме траки, иранци сме... Според мен, с голяма гордост днес може да заявим, че сме наследници на траките! При нас са запазени техни обреди и обичаи, онези, които наричаме Ранни Българи, не са подложили местното населени на геноцид, а просто са наложили властта си над него и са се смесели. Генетиката го доказа, че имаме процент тракийски гени, колкото и да е неясно все още какво се има пред вид под "тракийски гени", но също показва, че има и "нетракийски". Исках просто да споделя мнението си, че отиването в крайности и защитаването на "чисти от примеси" теории за нашия произход, не са доказуеми с никоя наука, нито са от полза, и рано или късно ще рухнат, както всяка неистина и ще бъдат забравени! Според мен, траките на Балканите са избрали "хляба", а не свободата, както казва Акд. Марков в едно предаване с Керев. И днес е така, хората искат да "плюскат" и "плющят" само, искат да живеят в хАмерика, бутат се за място във властта на местно, държавно, европейско ниво, без значение чий интереси се защитават, и никой не се занимава с бранда "България" и не скърца със зъби на всеки, който иска да ни налага гейоатлантически ценности и изкривена остаряла история!
  Не е тайна, че траките на юг от Дунав са били клиенти на Рим, и са били наградени с власт в рамките на Империяата, което е позволило и появата на тракийски императори. Но Българите, според мен, е ясно, че не са общност възникнала на Балканите, следователно е правилно да се търсят техните корени на север, където от археологията се вижда, че са свързани с КУЛТУРАТА на късните сармати, т.е. иранци. Дали са били такива по ген е друг въпрос, неизяснен добре, въпреки шумът, който се вдигна последните години с генетичните иследвания. Сарматите според археологията, могат да се разгледат като късно обособени групи от скитски народи, които, според мен, изобщо не са били еднородни. И както траките, те също са имали своите интерпретации на култове напълно различни обичаи и влияния според средата където са живеели.
  Според мен, генетиката е негодна за определяне на дадено население като едно или друго, защото видете ли имали незнам си колко процента гени от една група, затова и заключенията обикновено са "за Западно Евразийски произход"!!??. Ако първите българи имат нещо общо с траките, според мен, трябва да се търси връзка с онези отвъд Дунав, защото те са имали възможност за държавнотворчество и култура по свой модел, който несъмнено е допускал и чуждо присъствие във властта, а с това и културни влияния, като стремеж за противопоставяне на Имперските амбиции.
  Поздрави, Николай

  ОтговорИзтриване
 29. Не съм си обяснил все още например, защо Алцек ще бяга при Лангобардите чак в Южна Италия, за да стане Дукс, ако може да се върне и да заживее при своите "роднини" на Балканите? Може да не са му давали висока позиция или да е бил принц в изгнание, кой знае?! Според мен, идеята за изчезването на траките просто е нелепа, никой народ не е изчезнал просто така, ако не е бил подложен на целенасочен геноцид, а данни за такъв рещу траките няма! Трябва да се отбележи обаче, че скити и траки са много ясно разграничени! И Българите никога не са наричани траки, но са наричани скити! Г-н Киряков предлага една за мен интересна и доказуема връзка скити-сколоти-склави, но пак да кажа, че за мен това става въпрос само за част от скитската КУЛТУРА, чиято общност е генетично разнородна. Ще кажете, че Ранните Българи са отъждествявани с Мизите, това, според мен, е така, защото българите в Аварския хаганат са тези, започнали да "превземат тази и долната Охридска земя при Бъдин"! По това време е протичал етап на консолидация на населението в резултат на разпадането на Хунския съюз и Българите на Балканите са по-скоро изключение и инструмент на чужди политики, отколкото резултат от добре обмислен и целенасочен план за "освобождение на някакви роднини". Основната маса от български племена е на северо-изток от Дунав.
  Историята и вярванията на тракиското и скитоското население отвъд Дунав, според мен, са ключът към нашата история, а те в не малка степен са били различни от тези на Балканите. Още никой не е посочил задоволително защо, кога и при какви условия, Българите са се нарекли така. Няма ги на нито една от картите или сред описаните от Птолемей народи, следователно те са получили това си наименование много по-късно, или са дошли от земи, непознати на Птолемей. Може и да са били сред по-малките народи, които той просто е пренебрегнал. Пак казвам, гордея се, че съм наследник на тракийската древна култура и кръв, но не мисля, че Българите са били част от културата и общността на траките на юг от Дунав, още по-малко, са имали ясна и съзнателна мисия да ги освобождават от Имперския начин на живот. Благодаря ви за интерпретациите и че предоставяте и популяризирате културата и живота на траките по нашите земи, ние имаме пълното право да се наречем тракийски наследници, но първо сме Български наследници и ще се радвам, ако не пренебрегвате историята ни отвъд Дунав и започнете приоритетно с нейното изясняване! Все пак някой трявба да свърши работата на казионните учени (от любителите), а после и на политиците (от обикновените хора), и ясно да се заяви на целия свят - Ние си имаме престара култура и ценности и не им щем извратениите!
  Поздрави, Николай от Пловдив

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Привет, Николай,

   аз лично съм писал по всичките тези въпроси - за българите на север от Дунав и т.н.
   Виж следните линкове, а има и още много -
   http://andorey.blog.bg/history/2016/01/28/otkyde-idvat-bylgarite-na-asparuh.1425670
   http://andorey.blog.bg/history/2016/01/31/aspurgite-i-asparuh.1426488
   http://andorey.blog.bg/history/2016/01/26/znachenie-na-imeto-quot-bylgari-quot.1425331
   http://andorey.blog.bg/history/2018/01/28/prabylgarite-tiurki-ili-slaviani.1590731

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Парасков30 юни 2019 г., 1:10

   Не прокарайте лъжи. Летописеца на кръстоносните походи Фулко казва - българите, които преди наричаха траки!

   Изтриване
 30. Здравейте аз съм привърженик на библейската история за поселяването на Земята след потопа.Разбирам от дискусиите в този форум че опонентите ви са против тази въжможност.Дали е така?

  ОтговорИзтриване
 31. Анонимен22 юни 2019 г., 9:37

  Здравейте, Спароток! Имам един въпрос... Дали червеният цвят на косите и на брадите не се дължи на нашествието на келтите в днешните български земи? В уикипедия по темата за тяхната столица Тиле е даден списък с научна литература. Предполагам, че ще ви бъде интересно да й хвърлите едно око.

  ОтговорИзтриване
 32. Генетични изследвания доказващи, че хората на мигрирали първо от абканите на изток до Китай и после - обратно.
  http://eurogenes.blogspot.com/search?q=hard

  ОтговорИзтриване
 33. И още интересни генетични изследвания:
  http://eurogenes.blogspot.com/2013/12/ancient-human-genomes-suggest-three.html

  ОтговорИзтриване
 34. Някои митове умират трудно:
  Some myths die hard
  http://eurogenes.blogspot.com/2019/04/some-myths-die-hard.html

  ОтговорИзтриване