9.10.2019 г.

БЪЛГАРИ НА ЮГ ОТ ДУНАВА ПРЕЗ IV ВЕК– КАРТАТА НА СВ.ЙЕРОНИМПо принцип не отдавам голямо значение на картите. Йеронимовата карта от IV в., на която е отбелязано Мизия също и България е безспорно много интересна, но за мен тя е само допълнителна информация. Причината е проста - карти се правят по сведения на летописци и пътешественици, но както е добре известно – цензура, натиск над авторите е имало във всяка епоха.


Част от преписа на картата на Св. Йероним в която е ограден надписа "Mesia hec & Vulgaria" (Мизия тук е и България)


Ще дам един ярък пример с Плиска. Нейното име присъства на Чаталарския надпис от 821-822 година, като със сигурност старата ни столица е построена доста по-рано, но както византийските, така и западноевропейските летописци дълго време отказват да споменат името ѝ в работите си. Тя не е селце със сламени колиби, а реално се явава най-големият град в Европа по това време. Това означава, че няма причина Плиска да бъде пренебрегвана, но това е направено и не се касае за неволен или единичен пропуск.

Засягайки войната между княз Крум и император Никифор Геник, Патриарх Никифор премълчава името на опожарената Плиска -GIBI III, c.306. Теофан Изповедник е по-подробен в описанията си, споменава ограбването на съкровищницата на княз Крум, съобщава за зверското избиване на невръстни деца, разказва как е опожарен аула на българския владетел, но името на по-голямата от Контантинопол Плиска не представя в своята работа- GIBI III, c.282.   

Саксонският аналист пък даже и не споменава името на нашия владетел, а само казва, че след много и забележителни победи в Мизия, Никифор загинал в сражение с българите -LIBI III, c.141. В идентичен стил действа Готфрид Витербски – няма упоменаване нито на град Плиска, нито на княз Крум -LIBI III, c.197.

През Х век, след като страната ни е победена от легионите на римският (византийският) император Йоан Цимисxи, неговите хроникьори благоволяват за запишат името на Плиска в своите работи.

По западноеврепейските карти пък, Плиска се появава едва през XVII-XVIII век както съобщава Л.Дончева-Петкова (Л.Дончева-Петкова, Плиска и нейната история, Първопрестолна Плиска 100 години археологически проучвания  (посл.вид. 09-10-2019) http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/PLISKA.pdf

C други думи – появата на определено име на карта от XVII-XVIII век, не е гаранция, че даденото селище, или пък име на народ, са се появили едва през XVII-XVIII век.

Същото е и положението с картата на Свети Йероним. Вярно е, че едва от времето на Лъв Дякон старите българи са наречени мизи, но това не означава, че отъждествяването на мизи с българи и на Мизия с България през IV е грешно.

Видяхме как поради политически пристрастия, завист, а дори и омраза, чужденците не просто са отказали да кажат, че Плиска превъзхожда техните градове и столици, но дори не споменават името ѝ изобщо.

Картата на Св. Йероним  си заслужава да се проучи, тя е уникална защото на нея е отбелязано нещо, което днес е табу за нашите учени – ранното присъствие на българи в земите на юг от Дунава. За да разберем дали на този документ отразява историческата реалност, ние трябва да проверим дали има исторически извори и др. доказателсква, които да потвърждават верността на израза “Mesia heс & Vulgaria” “Мизия също и България”.

За радост на прогресивните и родолюбиви съародници, има достатъчно исторически извори, които поставят българите в Европа и по-специално на Балканите през IV век:

1.Благодарение на Мавро Орбини знаем, че дедите ни са се сражавали в Тракия с легионите на римския император Теодосий I, а той властва в периода 379-395 г.- IV век. Самата битка Орбини датира през 390 година (Мавро Орбини. «Книга историография початия имене, славы, и разширения народа славянского» (посл.вид. 09-10-2019)

2.Синаксарът на Цариградската църква съобщава за военни действия между българи и войската на император Валент (GIBI V, c.292), управлявал през 364-378 г.- IV век.

3.Анонимният автор на “Patria Constantinopolis” твърди, че император Константин Велики докарал водопроводни тръби от България (GIBI V, c.332). Константин Велики е на трона през 306-337 г.-IV век.

Последното сведение е в пълен унисон с картата направена по сведения на Св.Йероним, защото на този документ срещаме името на географска област Vulgaria, а не просто българи –Vulgares, както е в създадения през 354 година документ Liber Generationis. За сведенията на Св. Йероним Конрад Милер смята, че са съставени през 388 г. -IV век (K.Miller, Mappae mundi - Die älteste Weltkarten, Stuttgart, JosRotscheverlagshandlung, 1898, z.1).

Явно провинция Мизия е носила алтернативното име България и по-рано, защото се иска доста време преди да се наложи ново географско название. За наше щастие, съществуват други исторически извори, които позволяват да се разбере кога точно е започнал процеса.

В работата си “За управлението на Империята” Йоан Лидийски споменава нещо много интересно. Старият автор казва, че когато Константин Велики напуснал Рим , по императорско решение, онези сили, които пазели Истър се пръснали по долна Азия, а държавата изгубила за хазната си Мизия и Скития защото “варварите” правели набези без някой да им се противопостави– J.Lyd. GIBI II, c.101.

Ha пръв поглед е странно, един от най-способните императори на Рим да постъпи така неразумно – да позволи на някакви варвари да отнемат Мизия и Скития. Ако обаче разберем какъв е произходът на Константин Велики и що за хора са “варварите”, нелогичното поведение на императора ще придобие смисъл.

Константин е мизиец, той е от един произход с повластното на Рим население обитаващо земи между Стара Планина и Дунава, роднина е и на “варварите”, защото както знаем от Страбон, мизите обитават земи както на юг, така и на север от Дунава.

С тези хора, по-точно групата обитаваща Скития (Добруджа бел. моя) императорът води война, но след нея, явно в последствие на договор, той финансира построяването на няколко града, като два от тях са Плиска и Преслав. За това съобщава Scriptor Anonymus – GIBI V, c.323.

Нашите историци и археолози подскачат като ужилени при споменаването на този исторически извор и бързат да обяснят, че това е грешка. Ако нещо те изобличава, че поддържаш неверни теории, то не е грешка, а просто неудобна информация, но пък кой иска да признае, че е съдействал съзнателно или несъзнателно за налагането на вредни за България теории.

Анонимният автор не само приписва на Константин Велики изграждането на имащите български имена Плиска и Преслав, но с удивителни подробности разказва и за други неща. Спомената е  точната сума за строежите, а също и имената на служителите на Константин Велики съблюдаващи градежите. Става дума за Салустий и Урбикий, те са реални личности и действително са били подчинени на Константин Велики.

Тези фини детайли показват, че изворът е автентичен и в началото на IV век, добрият император наистина е финасирал построяването на Плиска и Преслав за българи, които са обитавали земите между Стара планина и Дунава, че и отвъд него.

Как обаче да сме сигурни, че “варварите”, поради които Римската Империя вече не получава данъци от Мизия и Скития през IV век са действително нашите деди? Как също да сме сигурни, че отъждестяването на мизи и българи не е просто архаизация, т.е. грешка?

Вярно е, че някои нови народи са наречени с името на по-старото население на страната, която са заели. Унгарците например са наричани панонци по време на Средновековието, но от една страна нито унгарския език има нещо общо с панонския, нито външния вид на унгарците е като този на панонците, нито пък обичаите, личните имена и т.н.

С нас положението е различно. В земите край долното течение на река Дунав, а и в самата римска провинция Мизия са регистрирани доста топоними, които не могат да бъдат обяснени нито с гръцки, нито с латински, нито с келтски език. Става дума за Вода, Зуробара, Капидава, Циабрус, Ятрум, Атрус, Верое. Значението им може да се изтълкува с българските думи: вода, сур, бара, капя, дявам, цибрея, ѩндръ-бърз, верѣiа-верига. (1)*

Старобългарските лични имена Аспарух, Кроват, Мостич, Телец, Борис, Прусиан и др. притежават съвсем ясни паралели в тракийската ономастика: *аспа, кровизи, Мостис, Телеф, Борискос, Прусий. Родовите имена Дуло и Ерми също имат съотвествия в тракийската ономастика. Дуло е сродно на названието на тракийската богиня Дула и личните  имена Дулес, Дулас, Дулус, Дулон. Ерми е сродно на името на бог Ермес, познат на повечето от нас като Хермес и явяващ се праотец на тракийската аристокрация според Херодот.

Не само езикът, но и външния вид на старите българи доказва, че те с право са наречени мизи, т.е. принадлежащи на северните траки. За особената прическа на дедите ни е писал Геза Фехер, но има дори картини, на които дедите ни са изобразени съвсем реалистично. Може да се види, че косата на темето е избръсната, а в задната част на главата е оставена да расте свободно


Николай Павлович, Паметник за освобождението на Българската църква от Гръцката вселенска патриаршия след петнадесет годишна борба, литография, 1872 г.

Разказвайки за живота на Тезей – потомък на фригиеца Пелопс, старият автор Плутарх описва абсолютно същата прическа и обяснява, че тя е типична и за траките абанти и мизи, понеже те са ръкопашни бойци и бръснат част от косата си, за да не може противника да ги хване за перчема:

Since it was still a custom at that time for youth who were coming of age to go to Delphi and sacrifice some of their hair to the god, Theseus went to Delphi for this purpose, and they say there is a place there which still to this day is called the Theseia from him. But he sheared only the fore part of his head, just as Homer9 said the Abantes did, and this kind of tonsure was called Theseïs after him.
2 Now the Abantes were the first to cut their hair in this manner, not under instruction from the Arabians, as some suppose, nor yet in emulation of the Mysians, but because they were war-like men and close fighters, who had learned beyond all other men to force their way into close quarters with their enemies.” - Plut.Thes.5.2. (посл.вид. 09-10-2019)


В менологията на Василий II можем да видим ясни изображения на старобългарския костюм. За дедите ни са характерни тесните панталони и тясната куртка. Това облекло е добре познато на гърците от времето на Античността, така са изобразени трако-трояните, които боравят с кривия, сложносъставен лък – отново типичен за старите българи атрибут.


Българи посичат ромеи, миниатюра от Минология на Василий II, XI век. Библиотека на Ватикана. (История на България. Том 2. Първа българска държава. Изд. на БАН, София, 1981. стр. 143)
C право някои xopa свързват строежите с едри квадри, защитното съоръжение земен вал и ров, житните ями и т.н. със старите българи, но забравят да съобщят няколко важни подробности:

1.Траките строят с квадри още преди времето на Александър Велики, т.е. отпреди около 2340 години (Г. Китов, Д.Агре, Въведение в Тракийската Археология, Авалон, София, 2002, с.61). Tрадиция на строеж с едри квадри в провинция Скития има през IV век, това е признато от проф. Ваклинов (Ст. Ваклинов, Формиране на старобългарската култура VI-XI век, Българско Историческо Дружество, Изд. Наука и изкуство, София 1977, с.92)

Проф.Ваклинов,  за жалост, въпреки ерудицията си, не свързва тази традиция със сведението на стария автор, който твърди, че изградените с едри квадри Плиска и Преслав са дело на политиката на император Константин Велики – укрепване на съюза му с хората населяващи провинциите Мизия и Скития през IV век.

2.Земният вал е защитно съоръжение, което дори римляните често ползват, но дълго време преди да се запознаят с него, то е типично за северните траки, поне 1000 години преди прословутата 681-ва. И.Т. Никулицэ е писал по този въпрос в работа от 1987 година.

3.Житните ями са също добре познати, а и ползвани от тракийското население на областта Мизия- (Г. Китов, Д.Агре, Въведение в Тракийската Археология, Авалон, София, 2002, с.56).

Виждаме, че обичаите, облеклото, защитните съоръжения, стопанските и строителни методи на старите българи са типични за северните траки и в никакъв слуай не може са се говори за нещо появило се на юг от Дунава след 681 година. Да не забравяме и важната подробност, че значението на тракийските топоними и хидроними от Мизия могат да се обяснят с помоща на българския език.

Всички тези подробности, а и благодарение на уповестения от Ст. Михайлов факт, че най-древното изображение на свещения за дедите ни знак IYI може да се види по керамиката на културата Винча – 5500 пр. Христа (Винча е в земите на римската провинция Мизия бел.моя), ни позволяват да приемем, че отъждествяването на българи с мизи е правилно, а и, че картата на Св. Йероним отразява историческата реалност от IV век.

Тя бива отричана единствено и само защото не се вписва в шаблоните на казионните историци. За тях дедите ни са народ, който се е оформил далеч от Балканите, но реално това никога не е доказвано, просто е едно принадлежащо на чужденци мнение е прието защото такава е била тенденцията навремето.

Дори когато генетичните проучвания показаха, че като цяло ние сме потомци на най-древното балканско население, казионните учени и техните помощници не благоволиха да признаят, че вижданията им са погрешни. Фактите обаче са безмилостни:

В научна публикация от 2013-та година е дадено обяснение за особеностите на няколко хаплогрупи типични за българите:

(i) За R-L23* се смята, че принадлежи на хора населили земите ни след Ледниковия период (т.е. преди около 13 000 г. бел.моя).
(ii) За E-V13 се смята, че принадлежи на хора обитавали земите ни през Мезолита (т.е. преди 12 000 години  бел. моя), като след това представителите на тази група се заселват и на други места, и този процес върви паралелно на разпространяването на организираното земеделие.
(iii) За J-M241 се предполага, че е от времето на Неолита (т.е. преди около 9000-8000 г. бел моя) отразява разселването в западна посока на ранните земеделци, тръгнали от най-ранните си местообиталища край Черно море.

(i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;
(ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;
(iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea;


До тук се вижда, че срещащите се при българите хаплогрупи J-M241, E-V13, R-L23* могат да бъдат свързани с най-старото балканско население, което римляните наричат траки.

Има още една хаплогрупа, която хем е най-често срещатана при нас, хем особеностите и показват, че носителите и са потомци на хора обитавали земите ни от времето на Мезолита (т.е. опреди около 12 000 години бел.моя):

“Хаплогрупа I-M423 може да се проследи до балканските ловци-събирачи от Мезолита и тяхната експанзия след усвояването на организираното земеделие. ” -“…haplogroup I-M423 is the genetic record of Balkan Mesolithic foragers and their expansion after the adoption of agriculture.”

Както и да погледнем, I-M423, E-V13, J-M241, а и R-L23* поради забележителната си древност (13 000-8000 години бел.моя), трябва да се свържат със най-старото балканско население – траките. Има още една срещаща се при нас хаплогрупа, тя носи името R1a-M17 и често е наричана “източна”. Факт е обаче, че R1a-M17 се среща не само в доста по-големи концентрации при поляци, кашуби, сорби, украинци, словени, хървати и др., но също при скандинавските народи, а дори и на остров Крит, където нито перси, нито бактрийци са се заселвали. За сметка на това трако-пеласгийското присъствие там е добре засвидетелствано.

Да си затваряш очите за новата информация и да отричаш неудобни документи не е нито научен метод, нито пък е почтено действие. Българският народ, от чиито джоб идват заплатите на историци и археолози, заслужава да знае истината, а тя е, че ние сме местен народ, който е създал първото цивилизовано общество преди повече от 6000 години.

Защо вместо да се говори на децата ни за канове и роднинсво с иранските народи (каквото изобщо не съществува), да не се спомене, че предците ни са изобретателите на колелото, най-ранната писменост, че са и създателите на най-старите градове на Европа?

Повод за гордост ли е това, че (според казионните учени) дедите си са изоставили старата си родина и са се отрекли от родната си реч? Какво му е положителното на това? Нищо разбира се, то не е и истина макар да ни бива внушавано от дълго време.

Дедите ни никога не са изоставяли езика си, а тези наши предци, които обстоятелствата (като римската окупация например) са принуждавали да напуснат Родината, са правили всичко възможно да прогонят агресорите и отново да се завърнат в бащините земи. Ето това е истината, това е повод за гордост, а и пример, който трябва да се следва.


85 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добра е информацията. Българите са по тези земи от около 3-ти 4-ти век. Под Плиска има друг много древен град. Под Преслав също има много древен храм, за който не се споменава нищо. Българите не са траки. И не е никаква гордост да си трак.

   Изтриване
  2. До Петър 9 октомври 2019 г., 18:28 ч.

   Дедите ни не са се самонаричали траки, всяка група е имала свое име и е държала на него. Едва след консолидацията на Дунавска България се започва и процеса на приемане на колективно име за представителите на местното население.

   Надявам се да дадете някакви аргументи защо не е повод за гордост да сме потомци на най-древното цивилизовано население в Европа и света.

   Изтриване
 2. Да... Предците ни са изобретателите на колелото, най-ранната писменост, създатели на най-старите градове на Европа
  и никога не са изоставяли езика си - това наистина е повод за гордост. Отново убедителни и интересни факти и доказателства. Поздравления, Павел !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Таня!!!

   Не зная кога истината за произхода ни ще влезе в учебниците по история, но мисля, че няма да чакаме дълго:)

   Изтриване
  2. За съжаление, в учебниците вече виждаме, че Господ препичал и недопичал хората (чернокожи и бели хора) и след като открил точната рецепта, постигнал шоколадов загар. Това били циганите и затова Господ тях най-много ги обичал.
   Подобни глупости написани в одобрен от държавата учебник от една страна буди недоумение и страх за бъдещето, но от друга страна е ярко доказателство за значението на учебниците в наши дни, независимо от нивото на учебното заведение. Всеки средно интелигентен човек би трябвало вече да е проумял, че един учебник може единствено да разпространява знание (истинско или лъжа/пропаганда) и не е гаранция за истинност. Така че, дано в тези времена на дезинформация успеем да научим дори малките си деца да поемат информацията с разума и логиката си, а не само с очите и паметта.
   Поздравления за поредната чудесна статия, в която има много повече разум и логика, отколкото в официално лансираните теории. Аз продължавам да питам, кои са точно доказателствата, че идваме от азиатски земи. Единственият отговор, който съм получавал досега, общо взето е, че така пише в учебниците. Но този отговор вече малко се попрепече ;)

   Изтриване
  3. Информацията в учебниците е да разпали любопитството на децата към историята, а не затвърждава на родителите им, че няма друга литература освен учебниците. Четете ги тези научните книги.

   Изтриване
  4. А, без такива! Ако ще се разпалва любопитството на БЪЛГАРСКИТЕ деца, по-добре да се учи, че БЪЛГАРИТЕ са любимците на Господ, а най-добре да бъде нещо достоверно, но написано по интересен, достъпен и забавен за децата начин. Или и Ботев, Вазов и Паисий ги махат, за да бъде разпалено любопитството на децата? А може би най-добре да учат творчеството на Сузанита, тогава ще им е най-интересно? И после ще се чудим защо на въпроса "К'во стана бе, брат?" отговарят "Нищо бе, брат!"

   Изтриване
  5. до Анонимен 13 октомври 2019 г., 19:54 ч.
   Съжалявам ако не мога да схвана шегата Ви и ненужно се намесвам, но подобно мнение доста ме озадачава. Само не става ясно на кое повече наблягате. На "научните книги" (може и да имате принос за тях) или на твърдението, че на учениците трябва да се поднасят лъжи и измислици, за да се насочат към "научните" (Ви) книги. За да не ставам отегчителен ще посоча само една публикация, която далеч не изчерпва темата.
   https://www.kvantov-prehod.org/article/647/в-учебницитее-в-българия-сред-най-различните-хора-има-и-българи

   Изтриване
 3. Много интересно е това есе! Хубав подбор на данни от различни области, което от своя страна убеждава читателя в компетентността и намеренията на автора.
  Жив и здрав да сте г-н Серафимов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Свилен 9 октомври 2019 г., 18:23 ч.

   Понеже историческите извори засягащи далечното ни минало са писани от враговете ни, налага се да се ползват данни и от други области, задължително е даже.

   Изтриване
 4. Здравейте г-н. Серафимов. Отново ни зарадвахте със статия на високо ниво с ясни и неуборими доказателства за нашият произход. Случайно или не около час преди да видя ,че сте качили нова тема попаднах на една статия свързана със стари български женски имена записани от бележитият наш езиковед Найден Геров. Те са били популярни преди около 130 г. и след като прочетох статията ви, виждам голяма приемственост с горесоменатите от вас . Най-голямо впечатление ми направиха тези паралели: Вода-Войдана, Зуробара-Зура, Дулес-Дуля. Те са свързани с гореспоменатите хидроними и топоними от вас. Но това е само малка част от имената, които ме изумиха със своята древност и приемственост доказваща по един категоричен начин,че българите са автохтонното население на Балканския п-в познато и като траки. Ето ви и линк към въпросната статия - https://izumitelno.com/izcheznalite-zhenski-balgarski-imena/?fbclid=IwAR0qSyjFbQxI98ZubIg0if2uAxzwqsm-7QQP_nWIdT-s754_cn8fLyVa7xo . Надявам се тези имена да ви бъдат полезни в бъдещите открития .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за линка! Винаги съм се чудела на странното име на наша прабаба Ангя, има го в списъка.Незнам какво означава,мислех че идва от Ангелина,но не е така.Просто си е била Ангя :-)

   Изтриване
  2. Като баба Дюла, Дана, Кана, Бина

   Изтриване
 5. Повечето от тези неща съм ги чел при Вас, но има и нови елементи, при това интересни, за което Ви благодаря! Мисля, че най-убедителни за тезата Ви са доказателствата от генетиката, но е лошо, че те почти не са известни на българските читатели. Журналистите не само не помагат, но и пречат с недобре обмислените си пасквили.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, така е, навярно в търсене на сензации, журналистите пропускат най-важното. От друга страна обаче информацията е налична и със или без медии, пак ще стигне до хората.

   Изтриване
 6. Дано тази статия не е реакция към провокацията на Мошев, защото той май си смени убежденията и мина към лагера на дошляците. Видях как си разменя любезности с оня човек Йончев, който плюе по доктор Ценов, призля ми направо и в същото време се натъжих за теб, защото разбрах как грозно Мошката се е възползвал от добротата ти.

  ОтговорИзтриване
 7. До Станимир 9 октомври 2019 г., 19:07 ч.

  Не мисля, че г-н Мошев е сменил убежденията си, а дори и така да е, това не е престъпление. Г-н Мошев решава сам коя страна да заеме, а дали заетата от него позиция е правилна ще покаже времето.

  Прочее, тази работа я подготвям от доста време, но да - моментът бе определен от публикацията на г-н Мошев понеже доста хора отправиха въпроси към мен. С този труд аз отговарям на всички, които се интересуват от автентичността на картата на Св. Йероним.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нищо не сте привел за доказателства, че картата е автентична и авторът е Св. Йероним. Няма и как да приведете такива доказателства, защото нямате представа как изглеждат автентичните карти, нито пък къде и при какви условия се съхраняват.

   Изтриване
  2. До Анонимен 10 октомври 2019 г., 10:02 ч.

   Съхраняването на карти е едно, съвсем друго е определянето на тяхната автентичност, това е съвсем различна тема и ако не го осъзнавате, просто не виждам как можете да вземете участие в дискусията.

   Изтриване
 8. Tочно и ясно, не като локумите на Мошев: като на една карта нещо е добавено същото важи и за друга карта. Аргумент от висша класа 😃

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До M.Атанасов 9 октомври 2019 г., 21:08 ч.

   C този аргумент на г-н Мошев и аз не съм съгласен, честно казано още се чудя защо изобщо е подхванал тази тема...

   Изтриване
 9. Ами щом не споменават Плиска, значи нашата територия не е била римско владение. :)
  Също така Патриарх Фотий пише, че територията на Юстиниана Прима е била добавена към империята от Юстиниан Велики. А дотогава чия е била тази земя? :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Дойчин Дойчев 10 октомври 2019 г., 10:48 ч.

   В интерес на истината, някъде през 545-550 година, Прокопй Цезарийски споменава тракийска крепост Плисенум, но понеже това свидетелство показва, че Плиска е съществувала дълго преди княз Аспарух да се роди, сведението бива премълчавано.

   Прочее, името Плисенум е споменато точно по времето на Юстиниан Велики :)

   Изтриване
  2. Е, Плисенум е близко до Плиска, но не е идентично. Все едно да кажеш, че Павел и Павлин са еднакви имена.

   Изтриване
  3. До Анонимен 10 октомври 2019 г., 14:38 ч.

   То има разлика също между Преслав, Преславъ, Перестлава, но това не означава, че става дума за различни селища. Същото може да се каже за Бургарама, селището е познато и като Бугарака, Багарака. Съвсем нормално е чужденците да предават имената на наши селища по различен начин.

   Изтриване
 10. Как още не са те накацали тези, които подскачат като ужилени щом разберат, че някой изнася инфо за истинската възраст на Плиска?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А, накацали са го, но е цензурирал неудобните коментари, защото видно от текста сам се позовава на казионистите като Л. Дончева-Петкова, т.е. сам си противоречи като отрича професионалистите и същевременно се аргументира с техните изследвания.

   Изтриване
  2. До Анонимен 10 октомври 2019 г., 11:30 ч.

   Явно бъркаш науката с култа към личността. Няма нищо нередно в това да се съглася с определени виждания на един изследовател, а други да отхвърля. Така се прави по цял свят и това е напълно нормално, но е ненормално хора прояваващи сервилно поведение да навлизат в научните среди.

   Изтриване
  3. До Владо10 октомври 2019 г., 11:21 ч.

   Както виждаш - има слухтящи дежурни, реагират само 9 минути след коментара ти, все едно някой ги ръчка с остен :)

   Изтриване
  4. Малее, наистина само 9 минути след коментара ми ония са се натресли при тебе. Бият ли ги, принуждават ли ги, те сами ли си предлагат услугите, това го не зная, но действат бързо :) Нещо лично ще да има :)

   Изтриване
  5. Не зная дали някой размахва камшик над главите на троловете. Част от тях са неудачици, които се събират през уикенда, за да тролят по блогове и форуми. Някои от тях имат семейства, но вместо да обърнат внимание на жените и децата си, вместо да свършат някаква работа, тези човечета се занимават с простотии. По-ниско няма как да се падне...

   Изтриване
 11. Г-н Серафимов, защо не споменавате, че когато Константин Велики буквално бяга от Рим след няколко опита да бъде убит и под предлог , че ще придружи майка си Елена до божигроб той обикаля Мизия за да получи подкрепата на местните князе и спира в Сердика където се среща с най влиятелните БЪЛГАРИ. Това ще да е било около 325 година. Или това не е вярна информация. Как мислите?
  Димитър Стоилов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Стоилов, напълно е възможно през 325 година Константин Велики да е бил в Сердика, напълно е възможно да е търсил подкрепа от народа, от който произлиза.

   Изтриване
  2. Г-н Стоилов, ще посочите ли първоизточника на тази информация?

   Изтриване
  3. Истинското име на града е СРЕДЕЦ. За благозвучие, неговите граждани са се наричали Серди, вместо Средци... Името Средец по късно преминава в Сердица, както при думите среда – сердце. Изписано на латиница Сердица става Serdica, а по-късно е „побългарено” на СердиКа. В латинския език, C пред е-звук или и-звук се чете не като к, ами като ц.
   Във Витошката грамота на цар Иван Шишман от края на 14 век, областта и жителите се наричат и Средечки.
   В науката филологията се обяснява добре как се променя мястото на гласните и от СРЕДА се получава СЕРДА.
   София е обявена за столица на 3 април 1879 година от Учредителното събрание по предложение на проф. Марин Дринов, като стар български град, отдалечен от турската граница и средищно разположен в българските земи според тогавашното разбиране.През 1879 година се разгаря и спор за името, като жителите на града създават комитет от известни личности, който се застъпва за възстановяване на историческото име СРЕДЕЦ. НАДДЕЛЯВА ОБАЧЕ СТАНОВИЩЕТО НА РУСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, т. е. на руския губернатор Алабин И НОВАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ …..СЕ НАРИЧА ОФИЦИАЛНО с гръцкото име СОФИЯ. Явно името СРЕДЕЦ не е влизало в руските планове за ТРИБУТАРНОТО княжество България.

   Изтриване
 12. Вие отричате "ДНК генеалогията" на Анатолий Алексеевич Клесов, изучаваща миграциите на популациите и генетичната история на човечеството, но въпреки това описвате "хаплогрупи типични за българите" съгласно
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/. Това основаване на хаплогрупите етногенетика ли е или популационна генетика?
  Коректно ли е превода от латински на Vulgaria да е България. Защото vulgus – народ, vulgaris - обикновен, простонароден.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен10 октомври 2019 г., 19:17 ч.

   Помислете малко - на латински Vulgaria звучи странно. Не може въз основа на някаква прилика в думите да се правят крайни заключения, иначе ще излезе, че гърци и идва от латинската дума grex-стадо.

   Изтриване
  2. Не зная защо римляните са нарекли гърците, гърци. Самите те наричат страната си Елада, а себе си елини.

   Изтриване
  3. Преди да се запознаят с потомците на данайците, римляните имат контакт с обитаващите Епир Graeci. По тяхно име са наречени обитателите на Южните Балкани, макар да нямат нищо общо с грайките-гърци.

   Прочее, самото име елини принадлежи единствено и само на пеласгите. Поради своята престижност то е прието от околните племена, а след време става колективно за всички обитатели на Гърция.

   Изтриване
 13. Любопитно ми е ако си направя ДНК-изследване какво ще покаже...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 октомври 2019 г., 19:29 ч

   Аз си направих изследване, потомък съм на хора, които са обитавали Балканите преди 10 000 години. Лабораторията намери дори мои роднини на различни места - Северна Гърция, Македония, Румъния, Босна.

   Изтриване
  2. Ще благоволите ли да покажете обобщени резултати и коя лаборатория ги е направила, и ние да си направим там, та да не кажете, че лабораторията е компрометирана?

   Изтриване
  3. До Анонимен 11 октомври 2019 г., 12:31 ч.

   Да, ще благоволя :)

   Свържете се с мен във Фейсбук, ще си уредим виждане в Пловдив, аз черпя :)
   На живо ще покажа разпечатка на изпратения ми доклад, а и може веднага да се логнем на страницата на лабораторията. Имам свой акаунт и всичко, което ми е изпратено може да се види там.

   Хайде до скоро ;)

   Изтриване
  4. До Анонимен 11 октомври 2019 г., 12:31 ч.

   Никога не съм си мислил, че някой ще откаже почерпка и то в хубав град като Пловдив :)
   Още по чудно е, че напирахте да видите генетичните ми изследвания, аз предлагам разпечатка на доклада, предлагам и директно логване, а Вие се страхувате да осъществите контакт.

   Не се плашете, аз не съм потомък на сарапарите :)

   Изтриване
  5. Знаем, че не сте потомък на сарапарите. Предците ви евреите чийто имена и кръв носите не са балканци, нито траки. За среща в Пловдив се опасявам, че ще ви хванат онези, които ви преследвали поради "откритията ви" и сте бил принуден да се криете по държавите. Странно, защо не се криете на изток, а сте се ориентирал на запад.

   Изтриване
  6. До Анонимен 13 октомври 2019 г., 19:49 ч

   Толкова ли силно духа в Шумен, та чак и нормалните мисли е отнесъл вятъра :)

   Изтриване
  7. Павеле, тоя пишман вечен студент няма грам оригиналност, няма и ум в главата защото ако имаше, надали щеше да троли през уикенда заедно с група кочове, вместо да обърне внимание на жена си :)

   Изтриване
 14. Ако някой продължава да си въобразява, че може да продължава да манипулира и подвежда хората, че българите изобщо са някакви пришълци на Балканите, без значение кога и от къде, все по малко може да разчита на успех и дори да го постигне не може да е трайно. Наяма да спорим дали има следи от българско присъствие в Каквказ, Памир, Алтай и къде ли не, защото не коментираме до къде са стигнали при разселването си, а от къде произхождат. За присъсътвието на българи на полуострова през IV век има толкова много сведения, че едва ли някой разумен би тръгнал да го оспорва, без да попадне на "греда". Освен горе изброените от г-н. Серафимов, които са повече от достатъчни, в мрежата можем да намерим още колкото си пожелаем. Само като потвърждение, мога да посоча и други също добре подбрани, обосновани и систематизирани матриали, а поединично могат да се намерят безброй.
  http://starotarnovo.blogspot.com/2017/11/blog-post_19.html
  http://starotarnovo.blogspot.com/2019/04/blog-post_5.html
  За българи на балканите се говори още от Троянската война. Остава неизяснено само по какъв начин името българи е било свързващо между различни тракийски племена, а много факти ни навеждат на подобна мисъл. След III IV век имаме сведения за различни племена, изоставвили името си и се нарекли българи. Не ни е ясно и какво точно е провокирало това поведение, но явно има причина. Знаменателно събитие по това време е бързо настъпващото разпространение на Християнството на полуострова, но не е ясно дали има връзка с това. Има и друго изследване за българи, участници в армията на Александър Македонски. Тук поне за половината цитати лично съм издирил документа и местото точно от където са взети.
  http://chronologia.org/bl/bulgarialexmacedon-1.pdf
  Знаем, че траките не са се самонаричали така, а са са били много племена, всяко със свое име, но Гърци и Римляни са ги нарекли с общо название Траки. Дали част от тракийските племена, освен като членове на отделни племена не са се самонаричали и с обобщаващо название българи, като смисъла е бил общия им произход, единоначалието. Това е най голямото предизвикателство и не знам дали някога ще намерим категоричен отговор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен10 октомври 2019 г., 23:08 ч.
   Наскоро чух подобно твърдение но за друг народ.И до известна степен сякаш може би има някаква капка истина в предположението ви ,че тракийците се преименуват като Българи след приемането на християнството.
   Тоест ,че така един вид масово се отричат от езическите си богове(като думата 'българи' не е задължително да говори за християни.Понеже г-н Серафимов е показвал че подобна дума се намира и много преди 1-ви век).

   Един вид също както свещеници и монаси ще приемат църковно име.

   Изтриване
  2. Дали не ги е обединил езикът който говорят?

   Изтриване
 15. До Анонимен 10 Октомври 23:08
  Продължават си манипулациите и по-лошо става. Защо ще ме попитате, може би. Ами затова, защото сме поколение от снежинки. Книги не четем от старите, в които може да се намери истина, а само в интернет се веем. А в Уикипедия, която най-масово се използва от децата пишат не нашите ами пак чуждите представители. И така за Мизия не пише, че има горна и долна, а само за турската такава..
  За Орфей и останалите тракийски герои - че били от периферията на днешна Гърция и все такива подобни. За Александър Велики и войската му, да не говориме. Там и без нас кръв се лее между гръцки и македонски учени. Македонците твърдят, че те са дали азбуката и подобни. Ами ние сами сме си виновни. Официалните историци чакат някой проект да им плати усилията, а тези които плащат поръчват и музиката. И оставаме с вас като Дон Кихот срещу вятърната мелница...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Drevnostta 11 октомври 2019 г., 14:15 ч.
   Ами аз не мисля, че нещо необичайно се се е случило. Обстановката, за която говорите, винаги е съществувала. Без значение по какъв начин. Нека не забавяме че има сведения и за много по тежки моменти. В онези времена грамотността е била по някакъв начин привилегия на малко хора. Затова и авторите, които са описвали събития, са препоръчвали не само преписване и разпространение на написаното от тях, но също корекции и допълнения ако е нужно и има промени в обстановката. Понеже разполагаме предимно с преписи, в древни текстове често попадаме на описани небивалици, но не можем да съдим всеки от преписващите за некоректност. Вярно е, че ние разчитаме повече на интернет отколкото на хартиени носители, но не мисля, че това ни ощетява по някакъв начин. Много по лесно и бързо можем да получим достъп до материали и сведения по интернет, за които иначе можем да загубим огромно време и без успех. Да не говорим за случаи в които изобщо не предполагаме за съществуването им. Съгласен съм и с противоречивата информация, която ни се сервира, но за това всеки носи глава на раменете си. Налага се да "отсяваме" всичко ненужно или нереално и сами да преценим кое си заслужава внимание. Ако чакаме всичко да ни се поднесе сготвено и сдъвкано, няма да дочакаме. Винаги е имало такива които са се "борили с вятърни мелници", но май само Дон Кихот не е успял. Защо е така, всеки сам може да прецени. За пример ще
   цитирам част от словото за Неделя Православна Високопреосвещеният митрополит Климент Търновски (1841-1901) (за много от нас по известен с името Васил Друмев)
   "Ами после, братие, ами после, когато по Божие попущение настъпиха за народът ни тежки и многовековни жестоки времена? В продължение на много векове, както знаете, нашият народ беше тъпкан, унижаван, лишаван от всякакви човечески права, лишаван от правото да се учи и да се моли Богу на езикът си, да се нарича с името си... Писмеността му потъпкана, книжнината му унищожена, съзнанието му смазано, сам той изложен на всевъзможни теглила, биде докаран до крайно изнемощение и отъпение... Всичко беше насочено към твърде грозната цел - да се затрие от лицето на земята името на народът ни. И за по-сполучливото постигание на тая ужасна цел върху какво най-много се насочваха и трупаха всичките тия грозотии през толкова тежки и жестоки за нас векове? - Върху вярата на българина! Знаеха, вижда се, неприятелите на народът ни, че докогато той си пази вярата, дотогава никакви жестокости и неволи, никакви тъмници и окови, никакви бесилки не могат подкопа и унищожи името и съществованието му, та затуй приемаха с радост всички тия българе, що отстъпваха от бащината си вяра, и ги обсипваха с правдини и богатства, правеха ги големци и властелини, а тъпчеха немилостиво тези, които си оставаха верни на бащината вяра. Да, братие. Ако може някъде с най-голяма справедливост да се приложат думите на апостола Павла, които приведох в началото на речта си, то е тука, върху нашият народ през речените грозни за него векове."

   Изтриване
  2. До Анонимен 11 октомври 21:21
   Мисля, че ме разбирате неправилно. Не обвинявам никого в използването на интернет като източник и доказателства, а напротив искам да подчертая, че информационната война отдавна се води там, а нас ни няма с нашите изследвания. Защо ли- ами защото няма единство на българските учени по най-древната ни история. Комунистическите учени твърдяха, че сме тюрко тартари. Сегашните започват да пеят песента на ирански произход и египетски и китайски и всякакви спекулации. И когато Спароток и наша милост излезем с най- вярната теория за древния тракийски и фригийски произход, международните източници започват да отговарят с думите на иранските или тартарските или другите български хипотези.
   Ами един пример да дам за древната орфическа златна плоча открита по поречието на Струма. Италианците веднага опровергаха идеята за текста й да е еднакъв с етруските. Били сме направили фалшификат. Щях да падна от смях. Днешните българи и 24 каратен фалшификат направен така умело! Ето и сега ако горната статия се преведе, снежинките ще кажат: ама Мизия е в Турция според Уикипедия. Значи българите са турците. Или пък -да ама Орфей е от гръцка Тракия. Ами Вие знаете ли, че дори папата е изгорил книга на Волански и е искал да го затвори, защото последният е твърдял, че етруският е словенски език? С това искам само да подчертая, че интелектуалната война за историята съществува, а ние се бориме между себе си, а другите в това време ни шамаросват и отнемат територии от историята.
   Е ще ми отговорите така е ама какво да се прави?
   Ами трябва да се почне от вкъщи почистването на останки от вредните трохи на тоталитаризма. Да се излезе с единна официална теория за дрените българи и тя да се прокламира навсякъде и във всички интернетни пространства.
   Трябва да се изиса и фонд от държавата за интернетни публикации с официалната и приета от нас теория.

   Изтриване
  3. Древност, то хубаво, но как разбирате коя хипотеза е най-вярната? И защо така избирателно без доказателства приехте, че е трако-фригийската?

   Изтриване
  4. Този въпрос е шега от Ваша страна. Как сте участник в тези блогове и твърдите, че нямало доказателства за тракийския произход? Ами четете стотиците материали поднесени от автора на блога. Нека аз да Ви попитам обратното: А какви са доказателствата за нетракийския произход на днешните българи?

   Изтриване
 16. Здравейте, г-н Серафимов!
  От дълго време чета статиите Ви. Поклон за труда и енергията които влагате да осветлите истинската историята на нашия окаян народ.
  В началото на август месец пътувах до Плиска и навръщане минах през Кабиле край Ямбол. Направи ми впечатление, че върху тухлите от които е изграден така наречения воден резервоар (според мен това съоръжение не може да задържи вода в него, но това е друга тема) и върху тухлите от които е изградена ранно-християнската базилика в Кабиле има абсолютно едни и същи знаци. До колкото си спомням съм чел някъде, че всяка тухларска работилница си е оставяла собствен белег върху тухлите като знак за качество.
  Според мен това е едно косвенно доказателство, че така наречения воден резервоар в Плиска и раннохристиянската базилика в Кабиле са правени горе-долу по едно и също време като тухлите са им произвеждани в едни същи тухларни. Едва ли тези тухларски работилници са съществували 400 - 500 години каквато е разликата в официалните датировки на двете постройки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 11 октомври 2019 г., 15:42 ч.

   Действително, върху тухлите от времето на Античността, а и по-късно има надписи и знаци. Не съм сигурен дали наистина тухлите за Плиска и Кабиле са произведени на едно място. Растоянието между двете селища е доста голямо и пренасяне на обемист и тежък материал отдалеч, през проходите на Стара планина, ми се струва доста неефективно занятие.

   Може да има друго обяснение - случайна прилика между знаците по тухлите и имената на собствениците на тухларните.

   Изтриване
  2. Може и да раюсъждавам наивно, но въпреки голямото разтояние допускам, че в ония времена не е напълно изключено транспортирането на тухли от Шумен до Ямбол, ако това е било наложително. Колкото и днес да ни се струва странно. Има много необясними строителни постижения, не само в България, които ни изглеждат невъзможни заради трудностите които трябва да бъдат преодолени, но са неоспорими факти, част от които са оцелели и до наше време. Всичко е въпрос на организация, амбиции, упоритост и вяра в способностите. Многократно съм се убеждавал, че представата ни за знания, умения, способности и възможности на предците ни е тотално погрешна. Макар и да не са имали съвременни обяснения за света, те са умеели по свой начин да се справят с всякакви предизвикателства и несгоди, с които са се сблъсквали в ежедневието си и изобщо в живота. Не знаем къде точно се е намирала тухларната за да правим изводи за разтояния на транспорт и дали е била само една. Не изключвам и вероятността тухли да бъдат използвани и повторно,, след десетилетия, а в ония времена защо не и столетия, което още се практикува дори и в наше време. Не можем да си вадим изводи само от единични съвпадения, без да имаме и друга основа за анализ.

   Изтриване
  3. Храмовете край Старосел са със същия "Плисковски" градеж. Приликата е невероятна.
   Когато споделих това с археоложката която продаваше и билетите,тя замълча като няма, а иначе беше много словоохотлива в беседата си за траките.
   В катедралата св.Вит в Прага има изложено едно табло с "майсторските тамги" на строителите. По-голяма част от тях ги има и в Плиска.
   Майсторът-строител на „Карловия мост” в Прага – ХІV век, според туристическата аудио-визуалната беседа на чешки език, се казва Петър Пърлеша,. Синът му е започнал градежа на катедралата св. Вит. За Петър Пърлеша се знае, че е чужденец, но с „неизвестен произход”. Пърле на чешки не значи нищо.
   Самият „Чешки език” е кодифициран чрез "Чешко-немският речник" (5 тома, 1835-1839) на евреина Йозев Юнгман.

   Изтриване
  4. До Анонимен 13 октомври 2019 г., 0:09 ч.

   Всеки що годе подготвен археолог знае, че траките познават строежите с квадри. Столицата на цар Декебал е строена с едри квадри, но нашите специалисти се правят на разсеяни и "не виждат" приликите.

   Изтриване
  5. До Анонимен 12 октомври 2019 г., 23:46 ч.

   Вярно е, че дори по-големи артефакти от тухла са пренасяни на по-големи растояния от тези между Плиска и Кабиле. Става дума за колони, фризове, статуи и т.н. Дали и тухли са пренасяни по някаква причина, не ми е известно.

   Изтриване
  6. Аз съм Анонимен11 октомври 2019 г., 15:42 ч.
   Аз забелязах три знака които се повтарят и на двете места. Едно повторение е съвпадение, две повторения са подозрителни но три повторения вече изключват всякакво съвпадение. Наистина два от знаците са изключително прости - един диагонал на тухлата и два кръстосани диагонала. Личи си как са направени с пръсти. Третия знак който се повтаря обаче е по сложен. Бих го описал като горната част на музикалния ключ сол. Тухлите са плоски квадратни може би 25х25х4 см или някъде там. Знаците са върху плоските страни и се виждат защото и двете постройки са полуразрушени, иначе няма как да се видят.
   Наистина не е много удачно тухли да се разхождат на такова голямо разстояние, но пък самите майстори тухлари заедно с техните инструменти могат да отидат навсякъде. Самите пещи за печене и те могат да се построят лесно навсякъде. Естественно, че наблизо трябва да има подходяща глина.
   Дори наистина това да е само едно невероятно съвпадение, то все пак говори за една много дълга майсторска традиция.

   Изтриване

  7. Арх.Г. Петров :

   До Анонимен13"томври 2019 г., 18:24 ч. :

   Здравейте,
   Счетох за уместно да подкрепя тезата,която по-горе сам развихте ,именно защото в нея се съдържа сърцевината на понятието "цивилизация".
   Примерите за "еднакви" тухли са точен пример за типична цивилизационна практика по това време, като не важно дали са в една и съща година !
   Нищо чудно да има разлика поне 100-200 години...!
   Важното е ,че знанието е едно и също и е приложено на различни места с еднакъв успех !
   Това е цивилизационно знание !
   Основополагащото в това понятие е натрупването и запазването на комплексното човешко знание за активното пригаждане за обитаване на съществуващата среда или новосъздаване на обитаема среда ...
   А това включва умения да създадеш подслон ,използвайки природни дадености - всички знаем за скални жилища ,които са къде ли не,включително и у нас или за създаването изкуствени заслони дали от дърво или камък ,задължително покрити ,с оставен отвори в стените за вход и светлина и вентилация,а в покрива за димоотвеждане.
   В началото са обособявани общи помещения,впоследствие с натрупването на строителни познания и техники ,се стига до все по-сложни конструкции и строителни системи ...
   Строителните умения са грижливо пазени и съхранявани от баща на син,от род на род ...
   Те са разпространявани при миграционните процеси или завоевателни кампании ...

   Класически пример е римското влияние ...

   Имаш ли знанията ,правиш жилищни и обществени сгради сгради,пътища ,водопроводи и канализация.

   Строителството е разчитало на леснодостъпни материали.
   Където има камък и пари -каменни сгради,където има по-малко пари се ползва глина за тухлени сгради ...
   За специални обекти са транспортирани материали /напр.бял мрамор/на дълги разстояния и т.н.
   Но за тухлени постройки е достатъчно да се намери глина наблизо и който знае как,прави пещ за изпичане или
   площадка с кал за сушене на суровите тухли и т.н.
   След построяването на обекта ,майсторите са на следващ обект ...

   Устойчивостта и съхраняването на знанията ,не само за строителството ,но и за битово обзавеждане,за дрехи и завивки, за храна създава цивилизацията...

   Тя е продукт на груповото съжителство,което прераства в общество - единствената доказана рецепта за оцеляване на на
   човечеството...!

   Изтриване
 17. Много я харесах тази статия Павеле, направо шапка ти свалям за нея и искам да ти благодаря за това, че пишеш на разбираем език, без хън-мън, без усукване и купища термини.

  Антон Генчев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Генчев, по принцип винаги трябва да се пише кратко, ясно и точно. Хората, които претрупват работите си с термини, а и поднасят твърде много и то невинаги свързан с темата материал, не търсят истината.

   Изтриване
 18. Вие може би знаете, но за всеки случай искам да Ви уведомя, че във ФБ има две групи, в които хора с интелектуално ниво на олигофрени олюят по Вас. Ако искате мога да Ви пратя screen shot, за да имате доказателства за дейността на тези българофоби.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 13 октомври 2019 г., 12:21 ч.

   Зная за тези хорица,но не ми се занимава с тях. Те са много, много неизвестни и просто не си струва да им обръщам внимание. Кучетата си лаят-керванът си върви :)

   Изтриване
 19. И какво сега, значи скарахте се с Мошката за радост на бетонните глави? Жалко, мнооого жалко, че не можа да си глътнеш егото Спаро, на полза роду щеше да е, ама ти си инат и това ще те погуби, язък ти за дарбата!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Изобщо не съм се карал с г-н Мошев. Не само с него, дори и с други приятели имаме сериозни различия по дадени въпроси, но това не означава, че се караме.

   Изтриване
  2. Прощавайте, може ли някакъв линк към въпросната изява на Сашо, за която чета вече в няколко коментара?

   Изтриване
  3. Вижте на профила на г-н Мошев, датата е 2 октомври https://www.facebook.com/flavius.kanas

   Изтриване
 20. Арх.Г. Петров :

  Здравейте,г-н Серафимов !

  Поздравления за категоричната позиция ,заявявайки и отстоявайки ,че българите не са гости на Балканите ,а същинските стопани и съзидатели !

  Темата за името Българи в
  4 век сл.Хр. ме подтикна
  да споделя с Вас ,как през това лято, в една юлска нощ,изгледах по RAI UNO ,
  в тяхна дългогодишна историческа рубрика за историята на Римската империя, филм за превземането на Балканите от легионите на император Клавдий ( това е I в. след Христа ) ,в който периодично, като фон на изреждането на исторически факти в текст ,бе показвана редакционна историческа карта на Балканите .
  В тази карта на юг - върху Пелопонес и Тесалия бе изписано Гърция,над нея -вляво над Лариса - Македония и вдясно Тракия,като двете заедно започваха от Бяло море,
  на север от Дунав - Дакия ,
  на юг от Дунав ....
  България ...!?

  Няма ли кой да изучи италианците на "История"..!?
  Та нали Българите сме "дошли" в 681 г...!?

  Става дума за походите на император Клавдий на Балканите ( I в. след Христа ) ...!?

  Освен това ...:

  Темата ме провокира да инициирам един Ваш коментар на наименованието на общоприетите съзидатели на Балканската цивилизация - народът ,дал на историята Гърмовержецът Зевс Пеласгийски (по думите на Омир )- пеласгите , но
  в другия познат изговор :

  Пелгари !

  Знаем,че гърците не изговарят буквата "Б"..
  Нито пък използват звук и буква "Ъ".. !?

  Не е ли "ПЕлгари" един работещ вариант за изговаряне на думата "БЪлгари" ....от хора с ограничен звуков изказ , каквито са нашите гръцки
  съседи ...?

  Сполайте и успех в трудната Ви мисия !

  ОтговорИзтриване
 21. Здрасти, Павка.
  Може ли само една забележка, защото смятам, че е важно. Ти пишеш: разказва как е опожарен аула на българския владетел.... АУЛ е поредната тюркофилска спекулация на ист. ни клир, всъщност е предумишлен манипулативен превод на гръцкото АВЛИ (ауле), което значи ДВОР, ДВОРЕЦ и пр. https://en.m.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AE
  Поздравче от Деси

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Деси

   Деси, тюрската дума aul-село, най-вероятно е заемка, ср. санскр. alaya-дом, убежище. Гръцката αὐλή също е заемка, защото коренът е реално *val-валям, търкалям, обикалям, ограждам. Caнскр. alaya-дом, убежище идва от valaya- кръг, ограждение, градина.

   Иначе имаш право - преводът не е коректен и за жалост не е единственият такъв...

   Поздрави!

   Изтриване
 22. И да допълня само, че има още сведения от изворите за масово българско присъствие на Балканите, в Панония (П. Дякон и историята за Агелмунд, която реално се отнася към 4в, а не към 5ти, както е масово разпространено), че даже и на Италийския полуостров (хрониките на гр. Месина и др.) от въоросния 4в.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Деси, аз също съм попадал на сведения, от които става ясно, че Агелмунд е живял през 4 век - Agelmund king of the Langobards, A. D. 392.

   Ако обаче представиш тази информация на нашите велики историци, ще срещнеш реакция като: йок, сакън, сус бе :)

   Изтриване
  2. Павка, то даже елементарна математика стига, за да се изчисли времето на Агелмунд, деца в първи клас биха се справили с тази простичка задача, но явно нашите историци, а и голяма част от западните им колеги са бягали в часовете по математика-тва просто за да не влизам в конспирации, макар че последното е далеч по-оправдано като обяснение на феномена. За наше щастие се намират и недотам подкупни изследователи, които все още си позволяват да ползват сивото си вещество. За желаещите да смятат да намекна все пак, че могат да ползват данните за Одоакър като репер в изчисляването на годините, в които е живял Агелмунд. Най-добре сами да се уверят.

   Изтриване
  3. Това, че Агелмунд е убит през 392 г. в Панония, обяснява и друг "феномен", за който пише Орбини, а именно сведението за това, че през 390 година българите се сражават с армията на Теодосий Велики...в Панония, но пък и това ще да е недостоверен извор :)

   Изтриване
 23. Здравейте! Всъщност много ми с еиска да пусна интересен коментар тук под тази статия , но не се получава!

  ОтговорИзтриване
 24. Понеже стана дума за Константин първи или Константин Велики, както е по-известен, /а също и като св. Константин/...!
  Във БЪЛГАРСКИ АПОКРИФЕН ЛЕТОПИС: "СКАЗАНИЕ НА ПРОРОК ИСАЙЯ КАК БЕ ВЪЗНЕСЕН ОТ АНГЕЛ ДО СЕДМОТО НЕБЕ." неизвестният автор пише за "цар Константин" като за покровител на българските царе-това е моето виждане. Описвайки в исторически план българското царство в разказа е вмъкнат изненадващо и нелогично от хронологична гледна точка живота и царуването на Константин Велики като се споменава примерно, че е създал и много градове в българската земя.

  От друга страна от текста разбираме. че преди Испор/Аспарух/ е (забележете) царувал цар Слав при това става дума за земите под Дунава и става дума за цар т.е. владетел и то царувал цели 119г. (тук човек прочел Именника на българските князе се сеща за първите описани там владетели и тяхното вековно царуване).
  Този цар Слав със името си логично напомня за т.нар. склавини със по-старо име Гети населявали земите около Дунав.

  Но за мен като непредубеден читател вмъкването на живота на Константин Велики редом до царе като свети Петър т.е. живели векове след него, говори единствено за това, че Константин е бил техен духовен водач и пример.
  И това може да се види в реални измерения във "ЗАКОН СУДНЬIЙ ЛЮДЬМ" или Закона за съдене на людете (както би звучало днес)- първият достигнал до нас текст на законодателен паметник на писаното право на България. Съставен е през втората половина на ІХ век или началото на Х век (след покръстването) по времето на Борис І (Михаил) или Симеон І.
  Под номер едно там е записано:
  1."Преди всяко право, трябва да се говори за Божието право. Затова и свети Константин, като написа първия закон, предаде го, казвайки така: всяко село, в което се вършат езически треби или клетви, да се отдаде на Божия храм с всичкия си имот. Които господари има в това село и вършат [подобни] служби и клетви, да се продадат заедно с всичкия си имот, а цената им да се даде на сиромасите."

  Закон основан на законодателство от времето на св.Константин.

  http://ald-bg.narod.ru/biblioteka/bg_srednovekovie/bg_letopisi/bal.htm
  https://zh.b-ok.org/book/2875617/bf020a

  И двата текста дават добри насоки за размисъл и трябва да се четат непредубедено предвид бележките под линия и в единия и другия. Под апокрифа рецензентите все още използват за нашите владетели титлата Хан, а в самия текст се говори за царе..., така че най-вече техните изводи относно текста трябва да бъдат поставяни под критика.
  Също ми прави впечатление и написаното за създаването на Дръстър И Плиска по времето на Исперих-Дръстър обаче със сигурност е съществувал още преди Аспарух, но под друго име..., същото се отнася със сигурност и за Плиска.

  Поздрав!
  от Константин Неделчев.

  ОтговорИзтриване
 25. Има два основни въпроса!Кой и Кога е нарекъл траките,горните и долните мизи и македоните с общото название БулгАри-ВулгАри?И от Къде произлиза думата Булг-Вулг-Вълг-Вълк?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В българския език думите вълк и влак произлизат от глагола влача.

   Във френския език думите train (влак) и traineau (шейна) идват от глагола trainer (влача).

   Изтриване