21.01.2021 г.

БЪЛГАРСКАТА АФРОДИТА

 

Един мой добър приятел ме съветваше често: Ако не искаш да бъдеш излъган – следвай фактите, не мненията. Често хората без да осъзнават разказват, а и защитават неверни неща, чути и приети от индивиди, които уважават. В продължение на много време се уверих, че това действително е така. Срещнах много хора, които най-искрено се опитваха да ме убедят, че траките, които Херодот, Страбон, Плиний, Павзаний и др. считат за голяма и силна група хора, са изоставили езика си и са изчезнали като народ, нищо, че са имали библия, преведена на свой език, който със сигурност е говорен до ранното Средновековие, а разбира се и по-късно.


Същите тези добронамерени сънародници искрено вярваха, че българите, подчинени на княз Аспарух са били мургави, кривокраки, обитаващи юрти номади, които въпреки своята забележителна войнственост и желязна дисциплина са изоставили своя език и приели речта на покорените славяни.


Ако следваме фактите обаче ще установим, че напълно липсват доказателства както за изчезването на старите балканци, така и за това, че по времето на Аспарух, българите са народ, който говори език съвсем различен от този, който звучи днес из цялата ни страна. Липсата на субстрат в старобългарския, а и възможността най-древните тракийски местни названия да бъдат обяснени с помощта на старобългарски е солидно доказателство за това, че хората на Аспарух са част от тракийското семейство.


Разгледаме ли критично работите на основоположниците на българската историография, ще установим, че теориите им са изградени с безсъвестни манипулации и безсрамно игнориране, дори укриване на важни сведения. Веднъж наложени, манипулациите се загнездват в съзнанието на хората, които поради добросърдечието си приемат всичко за истина без да проверят изобщо как стоят нещата.   


Това е основната причина някои сънародници днес да се отнасят скептично към твърденията, че ние българите сме потомци на траките - най-старото цивилизовано балканско население, което повлиява силно религията и културата на гърците (Откупщиков, 1988, с.60-61 и др.). За жалост нашите историци и траколози не обичат по този въпрос, като дори понякога изкривяват картината на действителността, говорейки за гръцко влияние над тракийската религия.


Макар броят на хората осъзнали, че във вените ни тече същата кръв, която имат Залмоксис, Спартак и Орфей да расте, все още за някои от нас е трудно да се отърсят от отровата на порочните стари теории. Като пореден фактор, който спира прогреса, може да се посочи липсата на информация. Не на последно място са пренебрегваните и неподложени на адекватен анализ сведения за религията на българите от ранното Средновековие. 


По тази тема интересни сведения можем да намерим в работите на Веселин Бешевлиев. Ползвайки сведения на Тодор Герасимов и др. историкът представя сведение от грузинското житие на Св. Георги Агиоритис (Светогорски), в което се споменава, че българите край Солун почитат една антична женска статуя. (Бешевлиев, 2008, с. 336). Подробно описание не е дадено, не е споменато и това, което древно божество е олицетворено с въпросната статуя.

 


Напълно е възможно българите от времето на Св. Георги Агиоритис все още да са съхранявали култа към богинята Афродита. Това може да звучи странно за тези, които не са запознати с подробности относно ранната почит към олицетворяващото любовта и красотата божество. Става дума за факта, че макар да присъства в старогръцкия пантеон, Афродита е почитана първоначално от други хора, които нямат нищо общо с гърците.

 

Култът към тази богиня принадлежи на по-старото население обитавало южните Балкани преди идването на данайците от Африка. Благодарение на Страбон и други автори, ние знаем, че в дълбока древност цяла Гърция е населявана от варвари (хора различни от гърците бел.авт.), като Атика е принадлежала на траките, а полуостров Пелопонес е населен от фригите на Пелопс (Strab.VII.71). Ще напомня, че засягайки произхода на гръцките богове, Юрий Откупщиков казва без увъртане, че влиянието на траките върху гръцката религия е огромно, или по-точно колосално - както се изразява сам езиковедът (Откупщиков, 1988, с.60-61).

 

Нека не забравяме това, че един от най-ранните епитети на Зевс е Пеласгийски, т.е. принадлежащ на пеласгите. Арес и Дионис са несъмнено изконни тракийски божествa. Такъв е разбира се и Хермес, който според Херодот е считан за праотец на тракийската благородническа прослойка (Her.V.7). Като имаме предвид, че имената на боговете Аполон, Артемида, Хефест и т.н. нямат обяснение на гръцки език, то не е трудно да се стигне до заключението, че и Афродита е била първоначално почитана от древните балкански жители явяващи се наши предци (1)*

 

So-called “Ludovisi Throne”: main panel, Aphrodite attended by two handmaidens as she rises ouf the surf. Thasos marble, Greek artwork, ca. 460 Marie-Lan Nguyen (september 2009)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Ludovisi_throne_Altemps_Inv8570.jpg/1280px-Ludovisi_throne_Altemps_Inv8570.jpg


В такъв случай е редно е да се запитаме – дали името на Афродита притежава значение на български, дали мистериозната статуя, които дедите ни край Солун са почитали е действително богинята на любовта и красотата? Дали името ѝ е свързано с думата ἀφρός-морска пяна, или пък смисъла е съвсем различен.

 

Хялмар Фриск е категоричен, че името Ἀφροδίτη/Афродита не е гръцко. Езиковедът смята, че то принадлежи на предгръцки народ, чието име обаче не споменава, но добавя, че култа към тази богиня навярно е дошъл от Изтока (по-точно Мала Азия бел.авт.) и е приет от гърците (Frisk, 1960, c. 197). Роберт Бейкес също смята, че Афродита не е гръцка богиня, споменава, че името ѝ прониква в гръцкия посредством чуждо влияние, като изразява предположението, че прототип на богинята на любовта е семитската Ашторет, Астарта (Beekes, 2009, c.179).

 

За едно нещо Фриск и Бейкес са прави – култът към Афродита е проникнал в Гърция от земите на Мала Азия. Този регион от обитаван от фригите, чиито култове към Кибела, Атис, Сабазий са приети и практикувани от гърците. Всъщност, не само земите на юг от Боспора са обитавани от наши предци в дълбока древност. Същото важи и за остров Кипър – според някои легенди родното място на богинята на любовта.

 

Знаем за това благодарение на антропологичните изследвания на Петър Боев и Робер Шарл, използвани от Юрий Откупшиков, който уточнява, че древното население на западна Мала Азия е представено от преселници дошли от териториите на Македония и Тесалия – дом на фриги и други траки, като същият тип население обитава и остров Кипър (Откупщиков, 1988, с.56).

 

Понеже в ранния стадий на запознаване с речта на дедите ни, гърците предават звука Б като Ф (Bρύγες = Φρύγες, Вάλακρος = Φαλακρός и др., по Вл.Георгиев), то и звукът Ф от името на Афродита би трябвало да е всъщност Б. Правилното название на богинята е

Αβροδιτα или Αβеρεδιτα, наподобяващо тракийското лично име Αβρο-ζέλμης.

 

Елементът *Αβеρε(τ) съответства точно на фригийския глагол αββеρετ-донася, докарва, бере, който е древна форма на стблг. глагол бьретъ-донася, бере. Колкото до частицата διτα, тя е ясен еквивалент на българската диалектна дума дица-деца (от дет-, дит-ца-деца). Правилното име на богинята на любовта е Абередита, а значението е  носеща деца, докарваща деца. Явно, освен олицетворение на красотата и любовта, това божество е олицетворявало и плодородието, по-точно многодетието.

 

С децата, а и раждането е свързано и другото име на тази богиня. Става дума за Апатурия/Άπατούρια (Ἀφροδίτη Άπατούρια), за чието значение ще разкажа в следваща си книга засягаща древната реч на предците ни. Сега ще спомена само това, че Апатурия/Άπατούρια няма нищо общо с думата за измама - ἀπάτη. Просто в далечното минало гърците не са разбирали езика на дедите ни наречени траки и са въвеждали погрешни етимологии.

 

Афродита, или по-точно Абередита не изчезва от митологията на дедите ни. С налагането на християнството, нейната функция е поета от познатите от фолклора ни самодиви. Макар и с повишена предпазливост акад. Иван Венедиков прави опит да свърже самодивите и златната ябълка с познатите от митовете Афродита, Хера и Атина: Груйо стига до трите самодиви, превърнати в девойки и невеста, и е готов да посегне към ябълката и ракията. Дали тук няма един далечен спомен за Парис и трите богини? Хера е женената, а Афродита и Атина са девойките.” (Венедиков, 1987, с. 98).

 

Тъй както Афродита - Абередита е заменена от самодивите, така и Бендида е заменена със Света Марина, в ролята на Дионис е влязъл Трифон (Зарезан), а Тракийският Коник се е превъплатил в Св. Георги. Макар българите да практикуват възможно най-чистото християнство, проявявайки човеколюбие и благородническо поведение, все пак ехото от старите вярвания не е заглъхнало.

 

Невъзможно е това, което се е наслагвало хилядолетия наред да бъде напълно изтрито. Невъзможно е и народът, който над 7 000 години обитава земите си да бъде заличен от тях. Тук всичко ни обича – земята, горите, водите. Тук е нашето родно място, което се явява и люлката на европейската цивилизация. Оттук е тръгвала светлината, оттук е тръгвало пробуждането на народите и сега сме в навечерието на едно ново пробуждане и една нова ера на светлината. Няма да е лесно това да се постигне, но народ, който е роден в зората на времето не се бои от трудности. Така е, нали?

 

 

 

Използвана литература и пояснения:

 

Бешевлиев В., Прабългарите, история бит и култура, фондация Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008.

Георгиев Вл., Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977.

Откупщиков Ю., Догречейский субстрат, У истоков европейской цивилизации, Изд. Ленинградкого Университета, Ленинград, 1988.

Beekes, R. Etymological Dictionary of Greek. With the assistance of L. van Beekq ed. A.Lubotsky, Brill, Leiden, 2010.

Frisk H., Griechisches Etymologisches Wӧrtebuch, Carl Winter Universitäts Verlag, Heidelberg, 1960.

Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herfordshire, 1996.

Pausanias. Pausanias Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1918.

Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995.

 

 

 

(1)*Негръцкият произход на божеството обяснява и определени действия на дедите на южните ни съседи по отношение на Афродита. Старият автор Павзаний пише за статуя на Афродита, чиито нозе са вързани с въжета (вериги). Авторът предлага обяснение, а именно това, че въжетата (веригите) са поставени от Тиндарей и символизират връзката, верността на съпругите спрямо мъжете им. Старият летописец е добавил и, че съществува друга версия за въжетата (веригите) на Афродита. Според определени легенди Тиндарей наказал богинята с въжета (вериги) понеже я считал виновна за позора на дъщерите му, Павзаний обаче подчертава, че не вярва на тази история (Paus. III. 15.22).

 

Оковаването на Афродита е манифестация на древен езически гръцки обред, чрез който се цели да бъдат обезсилени враговете, като бъдат представени боговете им в безпомощно състояние. В случая врагове на гърците се явяват нашите предци наричани траки. Красивата богиня е тяхно божество, както впрочем и Арес. Описвайки Лакония, Павзаний споменава за древна статуя на Ениалий (Арес), която била твърде необичайна на вид - божеството било вързано с въжета (вериги) (Paus. III. 15.7).

 

Тази гръцка практика се запазва и в по-късни времена, както научаваме от родения в Тива Олимпиодор. Той предава един интересен, а и важен за нас разказ. По времето на император Константин Велики управител на Тракия е Валерий, на него бива известено за намиране на съкровище състоящо се от три статуи направени от благородни метали. Изобразените хора представяли варвари – това се виждало от техните дрехи, дълги коси и т.н. Същественото в случая е това, че статуите на варварите били с вързани ръце, а и с лице обърнати към север – земите на варварите:

 

 “In the reign of Constantius, when Valerius was governor of Thrace, he received information of the whereabouts of a treasure. He proceeded to the spot and learnt from the inhabitants that it was regarded as sacred, and that certain statues had been consecrated there in accordance with ancient rites. Valerius reported this to the emperor, who gave him written permission to remove them. The spot was excavated, and three statues of solid silver were found, lying in barbaric guise, with arms akimbo, clothed in parti-coloured barbaric raiment, with long hair, turned towards the north, the country of the barbarians.”

http://www.tertullian.org/fathers/photius_03bibliotheca.htm#80

91 коментара:

 1. Правилното име на богинята на любовта е Абередита, а значението е носеща деца, докарваща деца.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Серафимов, благодаря за превода от "български" на български в цитата, който съм приложил горе.
   Само не ми стана ясно, по какъв закон на развитие на българския език, тракийския или славянските или индоевропейските, абере- стана - носещ, докарващ. И има ли го някъде запазен този прастар "славянски, т.е.тракийски" глагол в съвременния славянския свят?

   Изтриване
  2. До Georgi Slaveev21 януари 2021 г., 23:34 ч.

   Ако не знаете най-елементарни неща, не виждам как можем да дискутираме.

   беру́, брать, итер. собира́ть, укр. беру́, бра́ти, ст.-слав. берѫ, бьрати, болг. бера́, сербохорв. бȅре̑м, бра̏ти, словен. bérem, bráti, чеш. beru, bráti, польск. biorę, brać, в.-луж. bjeru, brać, н.-луж. bjeru, braś. Древнее знач. сохранилось в слове бере́мя. || Исконнородственны др.-инд. bhárati, bíbharti, bibhárti «несет, приносит, ведет, отнимает», авест. baraiti «несет», греч. φέρω «несу», арм. berem — то же, алб. bie «веду, приношу», лат. fero «несу», гот. baíra «несу», ирл. biru «несу»

   https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%B1/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83

   Можете да проверите и в БЕР, Т.1, с.42-43.

   Изтриване
  3. Мисля, че тук е редно да дадете и инфо и за нося, донасям - произход, корен, развитие, иначе човек остава с грешно впечатление. Та моля да дадете инфо и изясните и тези две думи, за да стане по-ясен преводът и защо едната дума е заменила другата, ако не е заемка.
   Също мисля, е редно да обясните как глаголът беру е станал аберу в гръцки, което би означавало точно противоположното му, но вие сигурно знаете по-добре и ще намерите време да обясните.
   Също, в бълг има една дума за "носене на деца" - раждам, та вероятно ще ви е по-лесно да изведете етиология от този глагол/корен, особено след като само една от многото функции на тази богиня е била плодородието в резултат на сладострастие, все пак е била доста невярна съпруга с деца от няколко любовника.
   А за това, откъде е наследен култът, според мен е много важен фактът, че най-силно тази богиня е почитана в Кипър, под силно финикийско влияние, а може би ще ме опровергаете.

   Изтриване
  4. Georgi Slaveev22 януари 2021 г., 12:34 ч., големи са претенциите Ви драги :)
   Цитатът е от Догреческий субстрат на Ю.Откупщиков - П. Боев, ссылаясь на работы Р.-П. Чарльза (Charles 1958), пишет о том, что по своему антропологическому типу население западной Малой Азии представляет собой переселенцев из северной Греции, что этот же тип населения мы находим на Кипре. Он не имеет ничего общего с расовым типом населения внутренней Анатолии: это пришельцы из областей Македонии и Фессалии (Откупщиков, 1988, с.56).
   Пък за носенето - бере́мя также бре́мя, цслав.; бере́менная, др.-русск. беремꙗ, блр. бере́мо «ноша», ст.-слав. брѣмѧ, -ене (Супр.), болг. бре́ме, сербохорв. брȅме, словен. bréme, чеш. břímě, польск. brzemię, в.-луж. brě́mjo, н.-луж. brěḿe. || От *berǫ (см. беру́), древнее знач. которого «нести» сохранено в данном производном. Ср. др.-инд. bhárīman- ср. р. «несение, сохранение», др.-лат. offerumentum.
   - беру́, брать, итер. собира́ть, укр. беру́, бра́ти, ст.-слав. берѫ, бьрати, болг. бера́, сербохорв. бȅре̑м, бра̏ти, словен. bérem, bráti, чеш. beru, bráti, польск. biorę, brać, в.-луж. bjeru, brać, н.-луж. bjeru, braś. Древнее знач. сохранилось в слове бере́мя. || Исконнородственны др.-инд. bhárati, bíbharti, bibhárti «несет, приносит, ведет, отнимает», авест. baraiti «несет», греч. φέρω «несу», арм. berem — то же, алб. bie «веду, приношу», лат. fero «несу.

   Изтриване
  5. Г-н Димитър, понеже на челите им е известно за наличието на Етеокипърски и Етеокритски език и писменост, предхождащи гръцкия на тези места, който няма нищо общо с български, а от там по вашите критерии и с тракийски, отново опровергава вашата гледна точка.
   Излиза, че правилото си е вярно и антропологията няма никаква връзка с културното у езиково развитие на даден индивид, т.е. дори да приемем, че от 1-2 скелета Откупщиков е направил генерално заключение за връзка на населението на Крит и Кипър с това на балканци, които не е изяснено дали ще са траки или други, то това не значи, че са имали еднакви културни ценности и език. Както и г-н Серафимов не веднъж е казвал мозамбикците говорят португалски, но не са европеиди, перефразирам.
   А може би вие или друг запознат, ще обясни къде е "грешката", на мен не ми се отдава да я видя и затова приемам, че първичното население не е тракийско, защото няма тракийски гени има тракийска култура.

   Изтриване
  6. Georgi Slaveev23 януари 2021 г., 11:15 ч., защо не вземете за прочетете нещо по въпроса, по който желаете да спорите?
   Първо - населението на Кипър и Крит е смесено, но това или не го знаете, или се преструвате, че не го знаете, а дядо Страбон казва, че "as Homer says; at any rate, Odysseus says to Penelope: "But one tongue with others is mixed; there87 dwell Achaeans, there Cretans of the old stock, proud of heart, there Cydonians, and Dorians too, of waving plumes, and goodly Pelasgians."
   https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/5B*.html

   Второ - етеокипърският език не е чак толкова отдалечен от българския, чието старо име е тракийски. Ще дам примери:
   ana= онъ-той
   ta= тя, това
   darav=даровати-дарувам, дарявам
   kail= калъ-кал, земя
   um= оумъ-ум, разсъдък
   tu= тоу-тук
   poti=гос-подъ-господар

   И се научете да четете внимателно, Откупщиков само предава заключения на антрополози, за които вие даже не сте чувал:)

   Изтриване
  7. Прощавайте ,но явно вие не сте запознат с тези автори
   Herodotus, Histories 1. 105 :
   "The city of Askalon in Syria . . . [has a] temple of Aphrodite Ourania [i.e. of the Phoenician goddess Ashtarte]. This temple, I discover from making inquiry, is the oldest of all the temples of the goddess, for the temple in Kypros [to Aphrodite] was founded from it, as the Kyprians themselves say; and the temple on Kythera was founded by Phoinikians from this same land of Syria."
   Pausanias, Description of Greece 1. 14. 6 (trans. Jones) (Greek travelogue C2nd A.D.) :
   "Aphrodite Ourania (Heavenly); the first men to establish her cult were the Assyrians, after the Assyrians the Paphians of Kypros."
   Много ми е интересно да прочета и вашите преводи през български на етеокипърски или етеокритски текстове.

   Изтриване
  8. Georgi Slaveev24 януари 2021 г., 12:38 ч., не разбрахте ли, че не правите впечатление с надутия си тон:)
   Четете повече драги :) Ancient DNA study finds Phoenician from Carthage had European ancestry - Проучване на древна ДНК установява, че финикийците от Картаген имат европейски предци :)
   https://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160525161342.htm

   Ще ви предложа за нобелова награда, ако дадете обяснение как в асирийския език попадат индо-европейските думи sakuru, peleku, които са съответствие на гр.σαγαρις, πελεκυς :) Ще ви предложа за двойна нобелова награда, ако успеете да изтълкувате името на Афродита на асирийски или друг семитски език. Само да кажа, че на никой от известните езиковеди това не се е удало:)
   Пък за етеокритските и етеокипърски текстове, какъв сте вие, че да имате претенции и да искате това и онова, да не би да имате поне един собствен труд, който да представите на критичното око на публиката :)

   Изтриване
  9. Г-н Димитър, аз не пиша за да впечатлявам някой, най-малко вас, а за да покажа, че вашата кауза не е чиста и обективна от научна гледна точка.
   Както съм казвал и преди, г-н Серафимов и компания е направил много за популяризиране на безспорния тракийския елемент в българската история, но нищо за изясняване на историческата страна на проблема, а историята работи с факти, а те са, че българите не са траки, по смисъла на последното. И от Иво да ви напомня, че траки е културно-политическа категория, не расова и генетична.
   Сега смятам, че всеки, който иска да провери информацията, която благонадеждно сте предоставил, вече не ви смята за сериозен и че наистина сте на страната на истината, просто защото там пише - майчина ДНК U5 от Иберийски полуостров на 2500 г, т.е. от 500 г прне, и може би поне 1000 преди първия храм на Афродита да е създаден.
   И това, че аз нямам никакви научни публикации, не значи, че вие имате право да залъгвате читатели и фенове с подвеждаща информация.
   Аз не поддържам вашето мнение и затова изисквам доказателства от вас за направени от вас твърдения, които не са описани никъде другаде и които са познати явно само на вас или много избрана и посветена група. Кажете как и по какъв друг начин да се запозная с тези факти, след като вие не пишете по научни форуми и не разпространявате видимо нова и сензационна информация - за мен най-добрият начин е да ви попитам директно.
   Така, ако благоволите да разясните в детайли, защо вашето становище е право, а не приетото към момента, защото аз не разбирам вашете сляпо и безкритично оповаване на отделни думи, без връзка с контекст или други факти, както и защо не искате да спечелите вниманието на научната общност и на обществото, като предоставите детайлно обяснение за вашата правота.
   Но вие, май не целите това, а следвате модела на Навални - "Не коментирай вярно ли е или не, а разпространявай!".

   Изтриване
  10. до Georgi Slaveev 24 януари 2021 г., 12:38 ч.
   " Though Herodotus was aware of the Phoenician origins of Aphrodite,[2] linguistic attempts to derive the name from Semitic Aštoret, via undocumented Hittite transmission, remain inconclusive. "

   Въпреки че Херодот е бил наясно с финикийския произход на Афродита, [2] езиковите опити да извлекат името от семитския Ащорет, чрез недокументирано хетско предаване, остават неубедителни.

   https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Aphrodite

   Изтриване
  11. Съгласен съм с вас, така както са неубедителни и другите опити да се обясни през малоазийски езици и славянски дори. Та истината е някъде там, и много бих искал да науча нещо от вас, което е представено с убедителни доказателства като доказан преход на гласни и съгласни, естествено развитие на езика с доказани правила, превод на текст, който може да се потвърди и върху други текстове и т.нат. суха и досадна работа.
   Но ще се съгласите, че една работа или идея е майсторска и гениална, заради детайлите в нея. Дайте повече детайли, моля, обяснете го по недвусмислен начин, а не както досега - финикийски проби с европейско ДНК, т.е. всички финикийци са европейци и говорят индоевропейски, тракийски или какво?
   Детайли трябват, като в онзи линк, който предоставих, но не беше допуснат.
   Вярвам обаче, че вие имате и по-добри модели в някоя дебела книга, които може да копирате и да обясните вашата гледна точка по научен скучен начин.
   Прощавайте, че съм така любознателен по темата и все досаждам с коментари, просто се опитвам да науча нещо ново за българската история чрез отговорите и коментарите тук, от неуморими търсачи като г-н Серафимов, но уви, за траките и предтракийското и гръцко население, научих доста именно от тук, но нищо за древните българи.

   Изтриване
  12. До г-н Славеев. Да оставим настрана всичките други простотии с които ни заливате по милиционерски! Това за Навални е достатъчно! Вие или сте много глупав /извинявайте за характеристиката/ или се опитвате да направите нас на такива! Моля Ви, не мислете че тука всички са тъпаци! Защото явно към тях се целите с умишленото преиначаване на фактите. Това ми прилича на една идеология ориентирана към простата част от населението която действа и до днес а Ви е се явявате неин проводник! Гледайте телевизия /щото май не Ви се чете/ или нещо друго правете и не се занимавайте да сеете раздор!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  13. До господин Славеев и Христослав
   Христославе, не само ти мислиш така, аз съм на същото мнение. Дано да се лъжа, но бъдещето поведение на господин Славеев ще докаже това.
   Господин Славеев, ако наистина дълго време следите Спароток, няма начин да не знаете, че той счита древните българи за балканци по произход народ и с други думи - гледа на тях като на част от тракийското семейство. Аз не му вярвах в началото, но той представя нещата така просто и ясно, че съмненията бързо отлетяват. Искам да вярвам и на вас, но освен критика не познавам нищо ваше. Ако не ви затруднява много, хайде да споделите какви са според вас древните българи, откъде идват, но с доказателства а не само с голи твърдения.
   Станимир

   Изтриване
 2. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон, благодаря предварително! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и да коментират с истинското си име.

  ОтговорИзтриване
 3. Много се радвам, че публикувате все по-често и все по-интересни неща, защото българският народ има нужда от истината, стига е тровен от самозабравили се пуяци с дипломи без покритие! Константин Костов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Костов, българският народ ще научи истината за корените си, това е неизбежно.

   Изтриване
 4. УНИКАЛНО! - Невъзможно е това, което се е наслагвало хилядолетия наред да бъде напълно изтрито. Невъзможно е и народът, който над 7 000 години обитава земите си да бъде заличен от тях. Тук всичко ни обича – земята, горите, водите. Тук е нашето родно място, което се явява и люлката на европейската цивилизация. Оттук е тръгвала светлината, оттук е тръгвало пробуждането на народите и сега сме в навечерието на едно ново пробуждане и една нова ера на светлината. Няма да е лесно това да се постигне, но народ, който е роден в зората на времето не се бои от трудности. Така е, нали?

  ОтговорИзтриване
 5. Защо лъжете така злобно хората господине, не ви ли срам поне малко? Когато прабългарите идват на Балканите тук няма траки, но примитивни славяни, които са покорени, подчинени и пратени да пазят границата. Какви траки, какви пет лева, не четете ли Апокрифния летопис? Тангра и Умай са боговете на прабългарите, не перверзната тракийска Афродита и пияницата Дионис.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен Господине не ви ли е срам да сте толкова индоктриниран и с такова ниско ниво на оБща култура...

   Изтриване
  2. Като се замисля, май не само траки е нямало, нямало е и достатъчно ромеи, които да успеят да се защитят от тези
   кривокраки номади. А славяните налапали по един тръстиков масур и се мушнали в блатата, както са свикнали още в родният си Припят, докато отмине бурята, с после се измили от калта oблекли си белите рубашки и на бърза ръка асимилирали победителите номади, които без бой се предали, победени от русите и синеоки славянки. Какво ли не правят жените на този свят. Асимилаторки!

   Изтриване
  3. Вие Рангелов не сте стъпвал в унивеситет, но точно там се дават знанията, не в блоговото пространство. Известно е, че прабългарите водят номадски начин на живот, това е истината, която може да не Ви харесва, но е факт. Но е факт също, че по данните на археологията траките са не повече от 10 процента от населението на България, а останалите са дошли от степите. Петър Николов

   Изтриване
  4. Интересно защо никога не посочвате никакви аргументи за "фактите", за които твърдите? Така сте се научили в "университета" или във "Факултето"? Може да не Ви харесва, но е факт!

   Изтриване
  5. Съгласен съм с господина от 21. януари, 19:57ч.
   Той доказва на живо, че остатъци от примитивните славяни, за които говори и до днес са между нас.

   Изтриване
  6. До Анонимен 21 януари 2021 г., 19:57 ч.

   Старая се да не ползвам апокрифни летописи, но все пак, ето какво е казано в Български Апокрифен Летопис: "И след това чух глас, който друго ми разказваше: “Исайе, възлюблени мой пророче, иди на запад от най-горните страни на Рим, отлъчи третата част от куманите, наречени българи, и насели земята Карвунска, [1] която опразниха римляни и елини.” Тогава аз, братя, по божия повеля дойдох от лявата страна на Рим и отделих третата част от куманите, и поведох ги по път, посочвайки с тръст, и ги доведох до реката, която се нарича Затиуса [2], и при друга река, наречена Ереуса. [2] И тогава имаше три големи реки. И населих земята Карвунска, наречена българска; беше опустяла от елини за 130 години."

   Споменава се изчезване на елините -"земята Карвунска, наречена българска; беше опустяла от елини за 130 години." ?

   Изтриване
 6. До анонимния , който е от номадски произход с диплома от университет...пра българи означава древни българи на български език...древни или стари българи...за времето когато са препускали няма как да са ги наричали пра тоест древни или стари...моите пра баба и пра дядо...означават същото..няма племе прабългари...имало е само българи...факт е че искат да унищожат източноправославните точно заради това което пише тук...запазено е доста от древните учения ,традиции и хората от православните християни трудно им се промива мозъка когато си спазват традицията...няма как да са изчезнали траките...оставяйки традициите и земята си на някакви нумади,тюрки или монголи..малко помислете...във вашия университет е срам да се учи...дори не са ви научили да мислите...

  ОтговорИзтриване
 7. Благодаря отново за Вашия труд! Щом погледна Афродита и "изскача" думата роди.
  Петя В.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Петя В.

   Афродита, или Абродита, Абередита действително е богиня на плодородието и покровителка на родилките.

   Изтриване
  2. На мен ми се струва, че Петя визира комбинацията -родита-, а ти май имаш предвид нещо друго :)

   Изтриване
  3. На мен ми се струва възможно и от друга древна диалектна дума,глагола "ербя" ( петелът ерби кокошките) - Ербидита и Ербедита ,като този глагол изразява размножаване най-вероятно,зачеване на потомство

   Изтриване
  4. До Анонимен22 януари 2021 г., 18:26 ч.

   До колкото зная ербат е дума за петел със сив, сивокафяв цвят. Ербат е сродна на древната еребос-тъмнина.

   Изтриване
  5. До Димитър 22 януари 2021 г., 14:41 ч.

   Митак, всеки има право на свое мнение.

   Изтриване
  6. Защо си се уЕРБИЛ на тая кошара/дръво и т.н

   Превод от Северозападен диалект : Защо си се качил/покатерил на тази кошара/дърво?

   Изтриване
  7. До Анонимен22 януари 2021 г., 22:42 ч.

   Благодаря за информацията!

   Изтриване
 8. До Unknown 21 януари 2021 г., 22:29 ч.

  Иронията е, че дори някои учени от старата школа са по-съвестни и по-коректни от новоизлюпените специалисти. Ето какво пише акад. Ангелов:

  "И този именно богат производствен и технически опит, прилаган от населението в балканските земи и по-специално от траките, е бил предаден и използуван и от дошлите тук славянски маси при техния досег с местните жители. На основата на заварената и възприета трако-римска и трако-византийска цивилизация, обогатена и доразвита от собствения им опит, знания и умения, славяните от „българската група”, а впоследствие и прабългарите, които дошли малко по-късно от тях, съумели в сравнително кратък срок да постигнат видим напредък в развитието на производителните сили, на селскостопанската и занаятчийската техника, на ежедневния си бит, на строителното и художествено майсторство. Тракийското и балканско наследство изобщо се оказало във всяко отношение полезна и благоприятна почва, която дала възможност на славянския етнос и впоследствие на образувания от смесването на славяни и прабългари единен български народ да тръгне по-бързо по пътя на изграждането на висока за времето си материална култура и да се нареди сред най-цивилизованите през средновековната епоха народности в Европа."

  ОтговорИзтриване
 9. Ако визирате за новоизлюпен специалист този, който упорито твърди, че произхода му е тюркски номад, аз много се съмнявам. Дори той самия не твърди да е някакъв специалист, а от начина му на общуване личи, че образованието му не е от университетО, а от Факултето. Иначе нямаше да се подвизава като анонимен и да слага под коментарите си измислени имена и абревиатури.

  ОтговорИзтриване
 10. Здравейте Анонимен22 януари 2021 г., 11:21 ч.,
  Ами ще Ви кажа, че новоизлюпеният специалист е завършил университет, друг е въпроса, че дипломата му е харизана заради натегачество, но не и знания. Това е нивото на днешната интелигенция, ако изобщо можем да говорим за ниво. Този, който се подвизава под ника Петър Николов е враг на Павел, който му е ядосан за това, че Павел изобличи агенти на ДС, известни с грешните си датировки на Плиска. Голяма злоба, голямо нещо, но смелост никаква и за това се правят фалшиви профили, с които този блог бива атакуван.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Димитър22 януари 2021 г., 12:12 ч. може ли да се види къде и по какъв начин точно Павел е изобличил агенти на ДС?

   Изтриване
  2. Човекът ви го пусна списъка в комплексарската ви групичка и вие като видяхте, че с пенявене не можете да го оборите, взехте че го махнахте от групата, големи мъжаги :)

   Изтриване
  3. "Анонимен22 януари 2021 г., 18:14 ч.
   Димитър22 януари 2021 г., 12:12 ч. може ли да се види къде и по какъв начин точно Павел е изобличил агенти на ДС?"

   Хмммм.... А къде може да се види кой пита???
   Защото задаващия въпроси е редно първо да се държи възпитано, а дали ще получи отговор ще прецени отговарящия.

   Изтриване
  4. Анонимен 22 януари 2021 г., 20:01 ч. сетих се за коя група става въпрос, но списъкът не беше откритие на Павел, а взаимстван от интернет мрежата. Защо се опитвате да му препишете това като откритие? Той там не внушаваше ли, че имената в списъка били на историци? Аз познавам само едно от имената като такъв, но нищо, вече разбирате защо админите на онази група са го изритали (не знаех за това).

   Изтриване
  5. "Анонимен23 януари 2021 г., 21:18 ч.
   Анонимен 22 януари 2021 г., 20:01 ч. сетих се за коя група става въпрос, но списъкът не беше откритие на Павел..."

   Ха, ха...., а задавате ли си въпроса кое от това което говорите е съществено? Ами дето сам потвърждавате, че казаното е вярно, а не кой конкретно е направил списъка и колко души от тях познавате лично.
   Поредното доказателство, че за папагалстване не е необходима мисловна дейност! Ееех, Ванка - ама много...

   Изтриване
  6. Не си губете времето с тези хорица, те могат да се самооборят без да го разберат и без да се засрамят за глупостите, които говорят.

   Изтриване
 11. до Димитър 22 януари 2021 г., 12:12 ч.
  Благодаря Ви за информацията, поне да спра да се изненадвам. Ако съдим за интелекта от публикациите му, то и прогимназиалното му образование е подарено, а от там нататък смисъла се губи напълно.
  Със здраве!

  ОтговорИзтриване
 12. Здравейте Анонимен22 януари 2021 г., 13:09 ч., аз не се изненадвам изобщо, защото го зная този тип много добре, всеки път като го срещна из ФБ и форуми се сещам за една мисъл на Тери Пратчет - Автентичната глупост винаги надминава изкуствения интелект. Но такива хора се подбират в нашите научни среди - послушни и ограничени.
  Със здраве!

  ОтговорИзтриване
 13. Здравейте,
  В подкрепа на статията, но малко по различно изтълкувано името тук пише следното: Българската божия майка Абродита (А-Ба-Родита) се произнася сега Афродита:
  http://silnibg.blogspot.com/2018/03/
  При с.Каснаково, Хасковско има светилище на нимфите/самодивите и Афродита. В близост до него под хълма Хасара до с. Сталево има останки от светилище на Аполон.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен22 януари 2021 г., 17:16 ч.

   В блога, към който давате линк има интересни неща, но материалите засягащи старата история са доста слаби. Прощавайте, но Орфей - жрец на Тангра...? Това ми идва малко в повече.

   Изтриване
 14. А защо няма намерени статуи на Афродита в България?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вие май сте в локдаун откакто сте проходили. Не знаете ли, че има храмове на Афродита в Димитровград и Поморие, за оброчните плочки да не говорим. Но сега на свой ред да попитам- А защо няма статуи на Тангра у нас, или може би на някое иранско божество като Анахита? Стефан Владков

   Изтриване
 15. Приятели,

  Съгласен съм, че истината за богинята Абередита е важна за България. Но съм убеден, че една друга истина е несравнимо по-важна не само за страната, а и за цялото човечество, за което вероломно се кове една световна диктатура! Убедете се сами: https://www.youtube.com/watch?v=BmsANOOHXao

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като непосредствен наблюдател и очевидец на събитията в Америка съм съгласен напълно с казаното в лика, но нека не забравяме че този блог е истината за древна България, не за проникването на Китайският комунизъм в Америка.

   Изтриване
 16. Много интересна статия.
  Признавам си, името на Афродита по-логично ми звучи като комбинация от 'плодородие' и 'деца', от колкото 'пяна' както твърдят гърците.
  Интересно е ,че освен плодородието и децата е богиня на красотата. Днес знаем, че физическата красота далеч не е субективна, а е свързана със това колко симетрично е нечие тяло или лице, до колко кожата е запазила качествата и тн. От там тези подсъзнателни маркери ни подсказват човека с кого е добре да се чифтоса за да създаде здрави и издръжливи поколения. Тоест красотата е свързана с избора на партньор за създаване на поколение.
  А за любовта, мисля Афродита не е свързвана със онази любов която примерно една жена може да изпитва към детето си или към съпруга си...или към приятели, а по-скоро с чисто сексуалната любов. Бих предположил ,че виждането че тя е богиня на любовта идва главно от английския превод...в смисъл мисля гърците имат 2 думи за любов -'агапи' и 'ерос'. Като 'ерос' е чисто плътската любов. Съответно Афродита е свързвана с ерос а не с агапи. Като цяло това напълно подкрепя тезата ,че името й, по-скоро би имало връзка със ерос/секс,привличане,деца,плодородие от колкото със пяна.

  Накрая да кажа ,че има правописни грешки в началото на статията. И това сиво на светлия/бял фон не е добре, трудно се чете.

  Също и ако може да ви попитам какво ви е мнението за тези езически богове и ритуалите покрай тях. Примерно знаем, че в храмовете на Афродита са правели оргии, както и какви ли не извращения в ритуалите свързани със Дионис. Мислите ли, че гърците взимайки тракийски божества в пантеона си, в крайна сметка за извратили истинското им значение и ритуали. Примерно Афродита е богиня която трябва да даде плодородие, а гърците го обръщат на оргия...чисто задоволяване на плътските нужди. Също имаме ли сведения че тракийците също са извършвали тези "ритуали".

  ОтговорИзтриване
 17. До Никола 24 януари 2021 г., 10:41 ч.

  Приемайки религията на дедите ни, гърците несъмнено извършват промени пасващи на народопсихологията им. Това е причината много от култовете да се превърнат в извращения. Най-ярък пример е християнството, няколко века гърците и др. се опитват да унищожат христовото учение у нас, като мерките са сатанинско жестоки. След като Галерий и Константин Велики слагат край на преследването, гърците приемат християнството и го опорочават.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Можете ли в отделна статия да изясните как византийците/гърците са опорочили христоянството, след като са го приели?

   Изтриване
  2. Драги Павле,

   Отговаряйки на Никола, ти „зачекваш“(съжалявам за думата) една успоредна тема от голямо значение. Темата за днешното християнство.
   Твоите знания са безспорно много полезни за изясняването на този въпрос тъй като днешната българска църква е наложена от Борис I като копие на гръцката по политически причини. Трябва ли да се разбират като „извращения“ назоваването на свещениците с обръщението „отче“, обожествяването на Христовата майка, човешкото провъзгласяване на хора в светци и поклонението към тях, поклонението към създадените от човеци икони и много други човешки ритуали?
   Считам, че макар и за атеистите тези въпроси да нямат никакво значение, то за чистата вяра в Христа те са първостепенни!
   Ще ти бъда много благодарен, ако според твоята осведоменост вземеш отношение по този въпрос.

   Изтриване
 18. Афродита е родена от морската пяна древногръцка богиня и няма нищо общо с тракийската религия.В Орфизма има Велика богиня майка и е наричана различно в отделните тракийски райони с тези имена,Бандида,Котито,Брауро или Зерентия.Това са тракийските богини на плодородието и на вас оставам да разгадаете какво означават имената им.С уважение, Александър Фиков!:)

  ОтговорИзтриване
 19. Според гръцката митология Зевс е скочил Кронос и от семето му се е появила Афродита,което отново доказва,че тя няма място в тракийската митология и не е Абередита за която никой не е и чувал в научните среди,нито има древен надпис!С уважение, Александър Фиков!:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Александър Фиков

   Хубаво, но Звес не е гръцко, а пеласгийско божество, Ахил се обръща към него с думите: О, Зевсе, Пеласгийски, додонски - “Ζεῦ ἄνα, Δωδωναῖε, Πελασγικὲ" :)

   Освен желанието си да изкарате Афродита, Абродита гръцка богиня, имате ли доказателства за нейния гръцки произход? Дори най-известните лингвисти нямат....

   Изтриване
  2. Страбон на две места посочва един и същ цитат от Илиада, където Омир нарича Зевс "цар пеласгийски":
   " Освен това Додонският Зевс е бил наречен от самия поет “пеласгийски”: “Зевсе додонски, царю пеласгийски” (Ил. XVI. 233)." (Страб. 5.2 4)
   " Този оракул според Ефор е бил основан от пеласгите. А пеласги са се наричали най-ранният от всички народи, които са владеели Елада. И поетът се изразява така: „Зевсе додонски, царю пеласгийски…” " (Страб. 7.7.10.)

   Също цитира и Хезиод:
   " Но най-вече човек може да повярва на Хезиод, когато казва за тях:

   "Че Локрос беше вожд на лелеги, които нявга

   Зевс, синът на Кронос, който знаеше неща нетленни

   даде на Девкалион – хора от земята избрани." (Страб. 7.7.2)

   След като Зевс е пеласг и е син на Кронос, значи и Кронос е пеласг. До колко това са чисти легенди или имат връзка с реални личности, всеки сам да прецени, но никъде не се споменават "данайци" или "гърци" и е нереално да бъдат свързани с тях.

   Изтриване
  3. До Анонимен25 януари 2021 г., 10:48 ч.

   Така е, но Дионис и Арес също никога в древността не са определяни като изконни гръцки богове, Тракия, а не Гърция е свещено място за Арес, но в по-късни времена, Арес и Дионис са изкарани гръцки богове.

   Изтриване
  4. Ако трябва да бъдем по-конкретни, няма сведения гърците да са донесли или постигнали самостоятелно нещо значимо. За развитието на всичката култура и история имат най-голям принос предгръцките заселници на Балканите. Не знам дали това произхожда от някъде, от още по дълбока древност, но гърците може би са първите за които е показателно цялостното крадене на история и култура. В по късни времена това допада и на други, които започват да го практикуват не по зле. Самите гърци по-скоро разделат местното население на различни групи, като ги противопоставят една на друга. По този начин никога не се налага самостоятелно да защитават собствени интереси, понеже те често съвпадат или са изгодни на някоя от групите и така винаги имат съмишленици. Дори и във всичките емблематични войни преди новото летоброене, войската е от местни привърженици или наемна, понеже гърците дори не са умееели да воюват.

   Изтриване
  5. До Анонимен 29 януари 2021 г., 12:32 ч.

   До голяма степен имате право. Конницата, стрелците с лък, а дори силите на реда в полисите са били представени от чужденци - предимно траки и скити.

   Това, че гърците са страхливи и негодни за военна служба споменават различни автори. Тит Ливий пише: "Ето, македонци, траки и илири – все силни и войнствени народи, докато сирийците и азиатските гърци са най-долният човешки род, годни само за слугуване". Половин хилядолетие по-късно Прокопий изказва твърдението, че гърците са страхливи и негодни за военна служба.
   Отново около половин хилядолетие след Прокопий Робърт от Лондон споделя следното за гърците – “Ако питате за войнствеността на гърка, той се сражава не с оръжие, а с хитрост. Ако питате за верността му – като приятел може да ви напакости, а като враг не може да ви причини беда.... Това племе е вероломно, поколение негодно и съвсем изродено...

   Гърците деградираха напълно в жени, като изоставиха настрана всякаква мъжественост, както на думи, така и по дух. Те с лекота се кълнат в това, което според тях би ни се понравило, но никога не спазват клетвите си към нас, нито пък проявяват себеуважение...

   Изтриване
 20. "Ако не искаш да бъдеш излъган – следвай фактите, не мненията. Често хората без да осъзнават разказват, а и защитават неверни неща, чути и приети от индивиди, които уважават. " Това е правилно, но как да се филтрират верните факти без наличие на солидни знания, това не се уточнява.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много лесно: първо се изобличават тези от общоприетите „солидни знания“, които са манипулативно лъжливи и след това верните факти сами се налагат.

   Изтриване
  2. Анонимен24 януари 2021 г., 15:48 ч.

   Прав сте че човек трябва да има достатъчни познания по дадена тема за да е способен да си направи изводите сам. Но самия процес на филтриране мисля е по-скоро зависим от здравия и трезво мислещ ум. От там мисля ,че и човек със средно образование може да филтрира лъжата от истината когато съпостави двете една до друга. Тоест не му трябва да знае много и не му трябва да е висшист. Даже бих казал ,че висшистите най-често стават жертва на чувството за "знаене" за сметка на "разума". Това го казвам като висшист. Тоест имам наблюдения над хора със средно образование и такива с висше и да си призная, по-често срещам трезво и разумно мислещи хора сред тези със средно от колкото при висшистите. Това не означава ,че всеки без висше образование всъщност е супер умен и интелигентен(качества които аз не свързвам напълно със "знаенето"), но определено е тенденция която се наблюдава доста днес, и реално би трябвало да повдига повече вежди сред хората.

   Що се отнася до самите хора с "образование" , бих казал че тези хора ,противно на собственото им виждане за самите себе си, много от тях реално са хора със средно ниво на интелигентност. Проф. Едуард Дътън нарича тези хора полуумници, като ги определя като хора които са достатъчно умни да разберат дадена теза , но неспособни да я подложат на критичен анализ. Съответно тези хора лесно взимат висше образование, понеже разбират информацията и са способни да я рецитират обратно на изпитващия, но реално нямат способността да я анализират и да стигнат до извод сами за себе си дали тя е вярна. Съответно се лежи главно на общо приетото мнение, което се защитата в крайна сметка не с доводи а с "ти имаш ли като моята диплома?", "виж колко много книги съм изчел." и тн.
   Така ,че ако сте "висшист" , бих ви съветвал да сте по отворени...дори и към лудите идеи. Навремето моя професор казваше "не знаеш от кой храст ще изскочи заека."

   Изтриване
  3. ЖИВ И ЗДРАВ ДА СИ НИКОЛА, АМА КОЛКО ХУБАВО СИ ГО КАЗАЛ САМО -Проф. Едуард Дътън нарича тези хора полуумници, като ги определя като хора които са достатъчно умни да разберат дадена теза , но неспособни да я подложат на критичен анализ. Съответно тези хора лесно взимат висше образование, понеже разбират информацията и са способни да я рецитират обратно на изпитващия, но реално нямат способността да я анализират и да стигнат до извод сами за себе си дали тя е вярна. Съответно се лежи главно на общо приетото мнение, което се защитата в крайна сметка не с доводи а с "ти имаш ли като моята диплома?", "виж колко много книги съм изчел." и тн.

   Изтриване
 21. Анонимен24 януари 2021 г., 15:48 ч., ама колко сте оригинален само, направо без думи оставам. Къде драги се получават солидните знания, във вузовете ли? Но не ме карайте да се смея, защото там е конвеир за дебили. Спароток беше изобличил един доцент, който пусна тъпизма, че прабългарите били по произход индоевропейци и това личало от салтово-маяцката керамика!!!!!!! Аз взех, че изгледах клипа от История БГ и зяпнах - наистина доцентчето каза тази зашеметяваща глупост. Следя авторът на този блог и във ФБ, а там един негов противник, пак доцент пусна лафа, че пеласгите били митичен народ. Ох майкооо, ела Боже та си събери вересиите, само това мога да кажа. Но ще цитирам Ричард Файнман - Never confuse education with intelligence, you can have a PhD and still be an idiot :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Браво, момчета! Интелегентността не може да се придобие в никакъв ВУЗ, ако не ти е дадена по рождение!

   Изтриване
  2. Да, така е, интелигентността е по рождение, но във ВУЗ-овете подбират послушни папагали, които се съгласяват с всичко и повтарят до главозамайване мантрите на доцентите, получили титла по байтошово време.

   Изтриване
 22. По принцип не е добре да се говори с предразсъдъци, но е факт, че във ВУЗовете и научните институти нещата не са кой знае колко истински през последните години. При атестацията на преподавателите и научните работници на даден период, се изискват определен брой публикации за този период. Каква е стойността на публикациите, какъв е техният принос към науката, няма такова значение за даваната оценка. По този начин средностатистическия професор у нас събира в кариерата си да кажем 200 или 300 публикации и това се има като голяма работа. Винаги се сещам за контра-примера с един немски професор, който имал само 3 публикации, но въпреки всичко бил голяма звезда в немската наука. На въпроса на нашите "е как така?" било отговорено, че въз основа на всяка една от тези публикации било създадено ново производство в немската индустрия. :)
  Та на въпроса. У нас се стимулира количеството, а не качеството. Ако не си открил нищо ново и нямаш какво ново да представиш на научната общност, е достатъчно да събереш стари неща, да смениш малко думите и да напишеш статия. Т.е. старото, казано по нов начин, се приема за ново. Историчарите вероятно не се отклоняват от общата тенденция. Като извадиш трудовете на Златарски и сие, някой друг съветски академик, смениш някой и друг препинателен знак и хоп - нова статийка. Събереш си публикациите за няколко години и хоп - книга. По този начин кариерата върви безпроблемно - ставаш доцент, професор, отделно - малък доктор, после голям доктор и т.н.
  Т.е. не трябва да се учудваме на яростната съпротива на тези хора. Те пазят статуквото, пазят системата, по която се развива кариерата и изобщо, животът им. Старите професори си защитават титлите и името, а новите учени - утъпкания път, технологията. Ако излезе, че масово възприетите трудове в историографията са неверни, те откъде ще преписват, кого ще цитират?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Дойчин Дойчев 26 януари 2021 г., 13:45 ч.
   Доста се отклонихме от темата, но да добавя и аз нещо. Това, за което говорите, според мен, се отнася за "старата" практика, т.е. за тези, които днес вече притежават титли и звания още от преди, и малко след падането на комунизма. Не ми се мисли какво следва като виждам, че в днешно време средно завършват неграмотни, а по нагоре е само въпрос на плащане на таксите и малко или повече отгоре.
   Относно историята, която все още официално се тиражира и преподава, според мен е писана още през 1855 г. от Александър Хилфердинг (ПИСЬМА ОБ ИСТОРИИ СЕРБОВ И БОЛГАР), а по късно през 1872 г., поради липса на по систематизиран източник, българският книгоразпространител Драган Манчов (Димитър Василев Манчов от Батак) решава да отпечата и предложи учебник, състваен основно върху това издание. Явно той много добре си е давал сметка, че това не е най доброто, но в онзи момент е можело да послужи за основа, а после да се допълва и осъвременява. Това говорят и неговите думи: "Аз ще бъда рад на работицата си, ако видя, че тая книжка послужи за предаване в нашите училища, докле се сдобием с по-добро ръководство за българската история.”
   За съжаление, век и половина по късно не сме мръднали и йота напред за да се "сдобием с по-добро ръководство за българската история", а продължаваме да маршируваме още в средата на XIX век. Новата информация оборва старите догми, а от там и "авторитета" на разпространителите им.
   http://macedonia.kroraina.com/dr2/dr2_11.html

   Изтриване
  2. Това дето си го написал е вярно, само това дето намекваш че в Германия или където и е другаде не било така, не е вярно. Тия "традиции" не са ги измислили нашите професори. Това е то световната съвременна наука.

   Изтриване
  3. Не, не, не казвам, че навсякъде другаде цъфтят и връзват. Дадох за пример само един немски професор. При всички положения имаме добри примери и в България. Затова и започнах с уговорката, че предразсъдъците и стереотипите не са хубави. Не обобщавам навиците в научните среди на другите държави, понеже имам наблюдения само у нас.

   Изтриване
 23. Близко сте, но по - скоро ми се стува, че името е почти непроменено и на съвременен български: Обродита, което си носи и пълния смисъл на значението й дори в гр. митология. А окончанието - та е характерно за много български женски имена като Гита, Пита, Мита и др.

  ОтговорИзтриване
 24. Йок, г-н Спасов, йок, не става, защото не съществува българска дума ображдам. То има, но е за слагане на забрадка, а не за раждане. Окончанието -та не е точно българско, ами помислете: Анахита- персийска богиня, Пердита-испанско женско име, Хайнрита-немско женско име.

  ОтговорИзтриване
 25. "Анонимен26 януари 2021 г., 21:39 ч.
  ...Анахита- персийска богиня..."
  Схващам намека Ви за потвърждаване, че произхода на българите е ирански, но нещо не се вързва. Според Амиан Марцелин произхода на персите е от скитите, а не обратното. Това перфектно обяснява каква е връзката ни с иранците и как нашите "капацитети" се опитват да изопъчават историята.
  " From the same causes the Persians also, who are Scythians by origin, are highly expert in fighting." (AMMIANUS MARCELLINUS XXXI.2.19)
  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ammian/31*.html

  ОтговорИзтриване
 26. Анонимен26 януари 2021 г., 22:21 ч., ами няма такова нещо г-не, аз не залитам по шизофреничната теория за иранските корени на българите, само ползвам име на богиня,която даже Спароток е споменавал и е питал защо ние, като сме иранци не я почитаме.

  ОтговорИзтриване
 27. αφρός е пяна, на гръцки. На Афродита ли са именували пяната?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown28 януари 2021 г., 2:56 ч.

   Думата αφρός-пяна няма нищо общо с елемента Ἀφρο- от името Афродита, нито с лат. дума africia, или пък с името на римлянина Scipio Africanus.

   Изтриване
 28. Докога ще се вълнуваме от илюзорни утопии и ще си затваряме очите пред неумолимата истина:

  https://www.youtube.com/watch?v=zL5JZXiW66U

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вълнуваме се, понеже това, което обсъждаме, а именно - повдигане на националното самочувствие посредством осъзнаване на истинското минало на нашия народ, е едно от необходимите условия за изход от "неумолимата истина". Иначе само да говорим "реално", без да предлагаме никакво решение, какъв е смисълът? Да легнем и да умираме ли?

   Изтриване
  2. Ще се присъединя към г-н Дойчев.
   Аз лично крайно недолюбвам проф. Иво Христов. Както казва г-н Дойчев...много приказки но никакво решение. Много хора му се прехласват, не защото това което казва е толкова радикално и непознато а вероятно защото го казва с много високопарни думи. За мен той е типичния соц интелектуалец, който се е научил да ползва турдно разбираеми думи за да изглежда по-интелигентен. А реално всеки средно статистически човек с интерес към процесите в българия,европа и светът може да каже същите неща...само че по-простичко.
   Да не говорим ,че както вече казахме той само коментира ситуацията без да дава някакви решения или предложения.
   Общо взето само си чеши езика.
   Но ако тези негови качества не са нещо чак пък толкова лошо, даже понякога е са добре дошли, то има едно негово качество което мен лично ме отвращава. И то е непрестанното негативно и унизително мнение за останалите българи. "Всички сте будали и балъци ама аз съм над вас" , му е типичния възглед, въпреки че както казах, няма нищо оригинално или е нещо повече в гледните точки които изказва. Но уви той, заедно с други подобни "псевдо соц интелектуалци", създават една атмосфера на взаимна ненавист сред българите. Всеки се чувства като проф.Христов, че той е над всички а останалите са едва ли не рая. Те и така ни наричат де...овцедушни, овце, лемниги, стадо.... и тн. Може и да греша но за мен всеки който проповядва омраза към собствения си народ, пък било то с красиви думи е фалшив пророк. Разбира се има разлика между критика и омраза, но мисля отношението на проф.Христов си е чиста ненавист и омраза.

   Изтриване
  3. Никола, не мога да приема оценката ти за проф. Иво Христов. Макар и депутат от БСП, не мога да си представя, че може да съществува друг „соц интелектуалец“ на неговото ниво. И анализите които прави, са богато подкрепени с изказвания на други световни социолози по подобие маниера на нашия Павел. Прослушай във вчерашната „Панорама“ участието на английския учен.
   Той не дава „никакво решение“ защото е достатъчно интелегентен да разбира, че такова не съществува, но пък представя варианти в развитието на световните процеси.
   Не зная дали изпитва „омраза“ към българите и за какво ще цели да създава „взаимна ненавист“ сред тях. Той каза изрично: „Моята цел не е да се харесвам на слушателите ми, а да им разкривам истината такава, каквато е“!
   Предполагам, че не говориш от позицията на елитите, които той демаскира. И гледай да не пишеш България с малка буква.

   Изтриване
  4. Анонимен30 януари 2021 г., 19:42 ч.

   Бих поспорил за интелигентността на проф. Христов. Навярно не сте ме разбрали, но когато визирах "соц" не говорех за това че е депутат от БСП. Ако не се лъжа той не беше такъв до преди няколко години. С това определение, главно визирам една прослойка "интелектуалци" от онова време, които са се научили да ползват много сложни и високопарни думи и фрази, като така излъчват аура на много интелигентен и знаещ човек. Както казах нищо от което той казва не е чак толкова интелигентно и нищо което казва не е недостижимо от обикновен човек който също се интересува от събитията по света. Още повече ако беше наистина толкова интелигентен, то той нямаше да използва такъв речник. Поне аз съм забелязал ,че наистина интелигентните хора обикновено ползват думи и фрази които са доста по-близки до речта на нормалния човек, именно защото се опитват да предадат и обяснят иначе сложната информация на масите или поне на човека с който комуникират.
   А когато някои ми ползва много сложни термини и фрази...особено по телевизии и други медии предназначени за масите, това ми говори само едно , че този човек няма интерес да го разберат а да се издига в очите на хората. Та да, има много такива ...особено по телевизиите и проф. Христов не прави изключение.

   Що се отнася до истината...да, признавам че за много неща предлага малко по-истинно представяне на нещата от крайно лявата/западна пропаганда която залива българския ефир. Само че изказвания от типа "той е достатъчно интелигентен да знае че няма решение" ,е честно казано опит да се замаже един проблем...и той е ,че решение винаги има, въпроса е дали му стиска да го назове. От там се вижда ,че дори и да е много интелигентен и прозорлив, реално той не говори "истината", а явно има някаква друга цел която следва, дали волю или неволю няма как да знаем.

   Накрая само да вметна, че ако искате пример за "соц" интелектуалец, бих посочил коментара ви за малката буква. Такова идолопоклоничество и издигане на пиедестал на някакви маркери и вторични ефекти на "патриотизма" или "интелигентността", е типичния пример за такъв човек. Не ценим написаното а "как" е написано. Както миналата година имах един случай където в един коментар си излях душата от любов към народа ни, и някаква госпожица отговори със коментар от типа "какъв българин сте като пишете България с малко 'б'". На нея и на вас ще ви кажа "майната ви", ще си пиша България с малка или голяма буква, на кирилица или със латинеца. Това нито ме прави по-малко българин нито омаловажава любовта към собствения ми народ, за разлика от многото "интелектуалци" и "големи глави" дето пишат и говорят правилно но не им дереме за "овцете", важното джобовете да са им пълни, или да ги имат за големите "интелектуалци".

   Изтриване
  5. Никола, 31 януари, 2:50
   Прав сте Никола.Ако някой добре разбира и осмисля нещата, той може да ги обясни на много хора, с прости думи.
   Когато се вижда и осъзнава ясно същността на явленията и събитията, те се обяснявят лесно. Веднъж на една сказка на А.Айнщайн, една дама го спряла на излизане от залата:"Г-н Айнщайн, как успявате дя обясните на всички в залата вашата теория на относителността?" "Ааа, много е лесно" -отговорил Айнщайн-"избирам си най-тъпата физиономия и обяснявам докато и тя просветне" - "Но защо тогава през цялото време ме гледяхте така втренчено"- попитала дамата.
   Не всички умеят да видят главните движещи сили на събитията и процесите.Повечето хора си избират един- два фактора и мислят, че те са определящите. Затова се получава нещо като строителството на Вавилонската кула.Няма консенсус и резултат. От дърветата не виждат гората. Умението да се оцени правилно влиянието на отделните фактори, да се отделят маловажните от основните при анализа на сложни многофакторни системи и да се намерят главните, определящите движещи сили, фактори на явленията и събитиятае характерно за подготвените и интелегентни хора. Върхът е формализираното мислене, способността да се опише действието на основните сили и фактори, определящи протичането на явленията и събитията чрез математически модел - проста формула, без много излишни и маловажни думи. Колкото по-интелигентен и образован е даден човек, с толкова по-малко и по-прости думи показва същността на нещата.

   Изтриване
 29. Уважаеми Г-н Дойчев,

  Горното обръщение не е формално. Съгласен съм,че Вашата преценка за дейността на този блог е високо благородна. Сигурен съм обаче, че усилията ни чрез просвета да постигнем материално благоденствие за народа ни са утопия. Трябва да сме наясно, че светът в този му вид е обречен на гибел, което е невъзможно да се избегне. Не казвам, че трябва да сме черногледи, но при липса на познание добре ли е накрая да останем излъгани?! Нашият оптимизъм обаче трябва да се базира на съвсем друга основа, не на вяра в еволюцията на този свят на злото.

  ОтговорИзтриване
 30. "Анонимен29 януари 2021 г., 13:54 ч.
  Докога ще се вълнуваме от илюзорни утопии и ще си затваряме очите пред неумолимата истина:"

  Вместо да питате "до кога", по добре си задайте и си отговорете на въпроса "защо"! А отговора е много лесен. Защото позволихме да отнемат личното ни пространство. Свободата да имаме собствено мнение, планове и цели. Човек който не мисли, не знае и не помни няма ценности, които да се стреми да защитава. Достатъчно му е да го нахранят, да му предложат легло, лечение и зрелища, пък било то под ключ и режим. Дори вече и собствения му живот не представлява ценност, а само егото и личната му угода за момента.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отговарям си на въпроса „защо“: защото сме слепи до такава степен та не се усещаме, че „ни работят“ според техните „протоколи“ за промиване мозъците на наивните гои(добитъци).

   Изтриване
 31. " Анонимен30 януари 2021 г., 19:57 ч.
  Отговарям си на въпроса „защо“: защото сме слепи до такава степен та не се усещаме, че „ни работят“ според техните „протоколи“ за промиване мозъците на наивните гои(добитъци)."

  Именно! Значи всичко ще продължава дотогава, докато продължаваме да бъдем такива. Понеже вече сме "много умни"! Преди време хората са били "прости" и са търсели начин да се обединят за да решават общите си проблеми и отстояват интересите си. Колкото са по единни, толкова по лесно са успявали. По голяма сила от единен народ няма. Сега, без много да размисля, всеки бърза да дава съвети и да упреква другите, че не могат да преценяват правилно нещата. Много често съветите му обаче обслужват не лични, а чужди интереси. От многото "умници" се оказа, че не останаха прости, които да се вслушват, а всеки бърза да поучава всички останали. Така вече всеки е срещу всеки, стреми се да решава проблемите сам за себе си, а те всъщност са общи и няма как да бъдат решени на парче. Временното измъкване от ситуация, натопявайки или прецаквайки някой друг, не е решение, а задълбочаване на проблема като цяло. Е, как няма да се намерят и такива, които да се възползват от така създадената ситуация? Дори старата максима "Разделяй и владей!" вече не е необходима защото няма цялост, която да разделяш. Остава само да владееш и защо да изпущаш такъв шанс.

  ОтговорИзтриване