17.04.2022 г.

КОГАТО БЪЛГАРИТЕ ДАВАХА ЦАРЕ НА ДРУГИ НАРОДИ

В миналото нашите средновековни владетели са носили титлата “В Христа бога верен цар и самодържец на всички българи и гърци”. Цар Симеон Велики е първият, който се нарича василевс на българи и ромеи. Цар Калоян от своя страна е познат в латинските извори като rex Bulgarorum et Blachorum (цар на българи и власи). А в писмата си до главата на римо-католическата църква, Калоян се представя с титлата Imperator Bulgarorum et Blachorum (император на българи и власи).

 

Всички тези неща са добре известни, но има и други, които макар да са не по-малко важни и не по-малко интересни, не са популярни нито сред специалистите, нито сред широката публика. Основният проблем се състои в това, че придържайки се към догмите в историографията, професионалистите ни ограничават своя мироглед.

 

Прочее, това не е само проблем на българските учени, касае се за  европейски и дори световен проблем. Веднъж приети, определени удобни на великите сили виждания биват поддържани и всяка информация, която е в противоречие с удобното и коректното бива игнорирана. Слава Богу, има и изключения от това правило, като пример може да се посочи немския историк и филолог проф. Хайнрих Кунстман.

 

Още през 90-те години на ХХ век той тръгва против течението, без да се съобразява с мнението на своите колеги. Проф. Кунстман не приема официалната теория за произхода на източноевропейските народи и в няколко свои книги споделя своите открития. Най-сензационната работа на този учен носи заглавието Slaven und Prussen an Ostsee, Weichsel und Memel Über ihre Herkunft vom Balkan und aus Kleinasien” – Славяните и прусите на Източно море, Висла и Мемел, за техния произход от Балканите и Мала Азия.

 

Както може да се очаква, творбата на Кунстман не намира  отклик в научните среди. Това е напълно естествено, защото реално никоя от великите сили: нито тези от запада, нито тези от изтока имат интерес от откритията на немския филолог и историк.


Ние българите обаче имаме сметка, всъщност ние сме единствените европейци, които са заинтересовани виждането на Кунстман да се приеме, защото то поставя нас като създатели на държавност на други народи.

 

Според немският учен представителите на полската благородническа прослойка – Пиастите, имат предци на Балканите, където по време на Античността живеят траките пиасти. Това племенно название е много интересно по няколко причини. 

Частицата пи- в името пиасти отговаря на блг. по, а това означава, че пиасти означава хора, които живеят край астите, по астите. Смяната на О с И се наблюдава в една от думите от тракийския надпис върху златен пръстен от Езерово, където прилагателното мой е представено като мий.

 

Същата тази особеност се среща и в старобългарските надписи и по-точно в титлата КАНАС У БИГИ (KANAC Y BIГI). Тя се превежда на гръцки като ἐκ Θεοῦ ἄρχον от Бога владетел. Думата KANAC съответства на кънѧзъкняз, Y е предлога у, в, а BIГI е склонена форма на БОГЪ. Замяна на О с И се среща също в тракийските топоними на европейска Мизия. Там са селищата Васи-дина, Реси-дина, Пала-дина и др. Елементът -дина е идентичен на елемента -дона от тракийските топоними Румбо-дона, Миг-дония, Маке-дония и др.

 

Тези подробности показват, че траките пиасти, които според проф. Кунстман са предци на полската благородническа прослойка Пиасти, са говорили мизийски диалект. А пък мизите, поне от IV в. биват отъждествявани с българите, а самата България бива наричана многократно Мизия.

 

По-интересно е нещо друго. Най-старият представител на Пиастите е цар Мешко I, чието име, филологът Кунстман свързва с племенното име мизи. Правилното звучене на етнонима е всъщност меши и идва от меше вид дъбово дърво, което вирее в долнодунавската равнина. Тук не се касае за спекулация, защото самият Страбон обяснява, че името на мизите идва от особена дума за дъбово дърво.

 

И така, първият полски цар Мешко идва от род, чието название е идентично на това на траките пиасти, а и той самият носи име със значение мизиец. Такива имена са били доста популярни в древността. Знаем за Дакус, Гета, Пеон, Тюнос, Гетомиз, които идват от племенните названия даки, гети, пеони, тюни, гето-мизи.

 

Макар да е трудно да се определи кога обитавалите долнодунавската равнина мизи са се преселили в земите на север от Карпатите, т.е. територията на Полша, важно е това, че от техните среди произлиза първият владетел на Полша.

 

Изненадите не спират до тук. Дъщерята на цар Мешко носи името Све(н)тослава. Официално това име е ново, общославянско, но тракийската ономастика предлага интересни паралели. В Σαντο-βιτυς [Санто-витюс] намираме елемента сант, свент, а в Δι-σλοβιας [Ди-словиас (по виждане на Георгиев и Бонфанте) и Ithiosthla(us)/Итиo-стлав намираме елемента -слав, слов. 


Све(н)тослава става съпруга на датския цар Свен I, а от техния брак се ражда Кнут Велики. Благодарение на качествата си Кнут, познат и като Канут става владетел не само на Дания, но също така на Норвегия, а и на Англия. Казано накратко – Канут е забележителна личност.

 

Поляците считат Мешко и Свентослава, а навярно и Канут за част от своята история и това никой не бивало да се оспорва. От друга страна обаче, ако Мешко е мизиец, т.е. българин, то не само той, но и дъщеря му, станала майка на Канут Велики, трябва да част и от българската история, не само от полската, датската и английската.

 

Най-интересното според мен е това, че в земите на мизите – долнодунавската равнина, в далечното минало е властвал цар с име Канит. Той е определен като скитски владетел, но по какви критерии е направено това не зная. Зная обаче, че при траките фриги се среща името Канути-еваис [по сведения на Брикс, Люботски и др.] , а пък по сведения на Страбон може да се каже, че мизите са най-близките роднини на фригите. Името Kanuti се среща и в минойските архиви на о-в Крит [по сведения на Янгър], а това място е обитавано от траки и пеласги, не от скандинавци.

 


Монета на цар Канит, 180 г.пр. Хр., Долна Мизия

https://www.wildwinds.com/coins/greece/scythia/SNGStancomb_310.jpg

 

Hякой може да възрази, че дори Мешко да е осъзнавал от какъв произход е, то неговия внук Канут, станал владетел на Дания, Норвегия и Англия едва ли се е считал за мизиец. Всъщност няма как да знаем това с абсолютна сигурност, по простата причина, че не притежаваме документ, написан от Канут, в който този владетел да е дал подробности за произхода си. Важното е друго – в неговите вени тече балканска кръв и то не просто балканска кръв, а тази на мизите. Същите мизи, които в много средновековни извори са наречени българи.

 

На тези, които знаят немски, препоръчвам от сърце книгата на проф. Хайнрих Кунстман Slaven und Prussen an Ostsee, Weichsel und Memel Über ihre Herkunft vom Balkan und aus Kleinasien”. Тя предлага много приятни изненади, а и важни факти за нашата история. Факти, които у нас са слабо или дори напълно неизвестни.

 

И ако някой се учудва, че траките пиасти, явно спадащи към мизите, са се превърнали в благородническата прослойка на ранна Полша – Пиастите, нека поразмишлява дали името на германския цар Арио-вист, прилича случайно на скитското Ария-пейт – зет на тракийския вледетел Терес I и на Бур-виста – съвременникът на Гай Юлий Цезар. Дали също така е случайно, че Укромир, царят на германите хати носи име, което не притежава смисъл на германски?

 

Хатите, над които властва Укромир обитават така наречената Херкинска гора, това е днешната област Шварзвалд, Германия, а според Страбон владенията на гетите започват от Херкинската гора.

 

Зная, че за много хора твърденията ми звучат като фантастика, но това се дължи на факта, че съзнанието на няколко поколения българи бе промито и изкривено. На какво ли не ни правиха: татари, угро-фини, тюрки, тюрко-иранци, иранци. Всичко друго, но не и потомци на траките – народът, който според Херодот е един от най-многолюдните.

 

За мнозина е трудно да повярват, че дедите ни са успели да повлияят други народи, защото от нас е укрита истинската и история, а което е по-лошо – на нас дълго време ни е внушавано, че сме малки, незначителни, че други трябва да ни управляват. Е, последиците от това ги виждаме – бедност и нищета.

 

Докато превиваме покорно гръб пред този и онзи, и вместо приятелство предлагаме слугинаж, нищо добро не ни чака. Който и да е нашият покровител, той ще следва своя интерес, не нашия. Други ще стават богати и многолюдни за наша сметка, а ние ще намаляваме.

 

Съдбата на един народ се крепи на неговото самочувствие, на неговата жажда за живот. Ние заслужаваме високо самочувствие, за разлика от други не сме крали история, не сме горили книги и не сме си приписвали неща, които не са наши. Важно е да научим истината за корените си и да осъзнаем потенциала си, защото само така можем да оцелеем в идващите тъмни времена.

 

 

68 коментара:

 1. Самокъдето никой не говори за мизи в Полша, но карай да върви.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 17 април 2022 г., 19:29 ч. През V в.пр. Хр. Херодот не пише за римляни, но това не означава, че римляните се появяват като народ времето на Херодот.

   Троянската война е от XIII в. пр. Христа и според Омир в нея участват елини, само където нито хетите, нито асирийците, нито египтяните споменават елини.

   Изтриване
 2. Аз не виждам нищо измислено или фантастично, само неправилно интерпретирано. В нашата историография има два значителни източника, които са водещи според мен за нашата история - Манасиева летопис и Именник на българските владетели, според които българите не са живели като общество и държава на юг от Дунав преди 4в. А, че траки са станали масово български поданици и българи, е извън всякакво съмнение. Също и че са дали много на света, с което да се гордеем, но траки и българи не е едно и също преди смесването им, поне засега, според съществуващите данни, които показват, че българите не са били еднородно общество до покръстването. В този контекст лесно можем да обясним имената Аспарух, Тервел, Крум, Кормесий, Симеон в резултат на династични бракове. Според мен, вие все още не можете да се отърсите от предразсъдъците, че траките са хомогенно цяло, които само да давали и да били заобиколени от съседи-роднини.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 17 април 2022 г., 20:26 ч.
   Манасиевата хроника е български превод на византийски документ. Колкото то Именника, там се казва, че българите няколко княза властват на север от Дунава 515 г. преди Аспарух, т.е. някъде към 165-170 г. Единствените хора, които обитават земите на север от Дунава между II и VII в. постоянно, са различни групи тракийски племена.
   През IV в. траките обитаващи Мизия получават известна автономност, дадена им от император Константин Велики. Тази автономност явно се запазва до VI в., защото описвайки бунта на тракиеца Виталиан, Йоан от Никиу твърди, че след битка с римските легиони, Виталиан се завръща в провинция България.

   През VII в. идва край на тракийския елит в римската администрация, това довежда до съюза на траките под римска власт с траките на Аспарух, като в последствие страната ни е освободена от римска власт.

   Кое му е трудното за разбиране?

   Изтриване
  2. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK17 април 2022 г., 22:39 ч.

   Да си призная и аз имам в главата си една такава теория, че Аспаруховите българи, по скоро освобождават а не завземат византийски територии. От там и си мислех ,че тракийските племенна под Римска власт са участвали в империята или защото са имали доста свободи, или им е било икономически изгодно или защото са предпочитали да са част от "модерния свят"(нещо като модерните българи които се прехласват по Запада или Русия). И основната причина да обърнат палачинката навярно ще да е отнемането на свободи или финанси.

   Изтриване
  3. До Никола 20 април 2022 г., 2:17 ч.

   Алчността на византийците им изиграва лоша шега. Грабенето и потискането на местното населеие води до загубата на една от най-важните провинции на империята.

   Изтриване
  4. Пренебрегването на Манасиевата хроника, с аргумента, че е просто препис, ви ограничава в разбирането на проблема, защото в нея има добавки от българки автор, каквито гърците не познават или не споменават. Другият проблем, който пренебрегвате и постоянно изопачавате без доказателства, само с добри пожелания, е че българите никога не са се отъждествявали с никое общество или група от племена и култури освен със себе си, което е голям проблем! Трети проблем, е че ли не сте запознат или пренебрегвате пристрастно, че българските управници, както навсякъде са сключвали династични бракове с чужденци, от което са били повлиявани културно и езиково, затова и посочих, като примери имена на някои от владетелите ни, като възможност да са резултат от такива връзки!

   Изтриване
  5. Анонимен20 април 2022 г., 21:14 ч., с този си тон ме карате да се смея, но ако си вярвате положението е за плач :)

   Изтриване
  6. Г-н Димиитрее, с подхилкване и спамене не става нищо! Ако проверите историята на коментарите си, само под тази статия са 2 напълно безмислени и типични за всезнайко, от което страдат блогът и репутацията на г-н Серафимов, като крайно несериозни по историческата проблематика!

   Изтриване
  7. Анонимен22 април 2022 г., 10:20 ч.

   До колкото съм запознат, според официалната теза на историците, имаме много малко оцелели наши документи за да разберем дали българите са се отъждествявали официално с тракийски племенна или не. Чел съм някъде ,че Симеон пред портите на Константинопол е казал "вън от градът на моите предци". Но това може да е по-скоро модерен мит от колкото дори и исторически такъв.

   Но казвате ,че българите са били отделен народ от траките до преди смесването им с тях, но има ли български документ който ясно казва "ние българите властваме над траките и славяните"? Бих попитал и има ли "византийски" документ който също ясно казва ,че "българите властвали над траките и славяните"? До колкото знам имаме доста "византийски" документи където римляните сами отъждествяват българите с тракийските племенна.
   Още повече до колкото ми е известно, названието траки не е само название. Съответно самото търсене на такъв документ може би е загуба на време.

   От тази гледна точка, дали пък на българите им е трябвало да обясняват в хрониките си, очевидно с цел лично ползване, какви са и от къде са? Това че не са властвали на юг от Дунава не означава ,че не са били траки, а още повече че ,видите ли, са дошли от далечен изток. Примерно "византийските" летописци понякога приравняват българите със скитите. Съответно ако българите са клон на тракийското племе скити, дали е лъжа ,че Българите са траки?

   Тоест не виждам защо да смятаме теорията на г-н Серафимов за невярна, при условие че няма запазен документ за ясно самоопределение на българите като "траки" или "не траки". Ако имаше, целия тоя дебат нямаше да е толкова оспорван. А що се отнася за владеенето на юг от Дунав, реално българите колкото и да са били и колкото и да са се умножили, все пак са били властващ елит над едно многомилионно мнозинство от хора с предимно тракийски произход на Юг от Дунава(чисто логично погледнато), съответно модерния българин е по-скоро наследник на този народ с предимно тракийски произход от колкото на скитите българи(поне според мен). И мисля и генетиката днес го показва.

   В крайна сметка днес за да приемем една теория ,за произхода на народ, за вярна имаме нужда тя да се потвърди и от няколко науки. Лингвистика, археология, ДНК анализ, Исторически документи... Докато по времето на Манасиевата хроника, е било въпрос на кой каквото реши да напише или препише а дали е вярно е друг въпрос.
   В тоя ред на мисли и Библията е може би най-преписвания документ в историята, но откриването на по-ранни преписи показват ясно ,че често при преписа са се добавяли елементи чисто целенасочено или поради лош превод. Съответно трябва ли да изграждаме теорията си само въз основа на 1-2 летописа написани нито в началото на българското владичество(сиреч хроникьора е по-близко до събитията), или основани на изследвания в няколко научни сфери?

   Изтриване
  8. Проблемът е в това, че и вие като г-н Серафимов твърдите без доказателства, че скитите с склон на траките, макар наличните данни да сочат обратното е по-вероятно. И прав сте, че не знаете, затова не разбирам как може да говорите за нещо, което не знаете, има достатъчно данни, на латински, от които може да се заключи, че българи и славяни не са едно и също! Просто трябва да търсите и четете повече за дейността на Омуртаг. И не забравяйте надписа от Филипи на Пресиан! Със здраве!

   Изтриване
  9. До Анонимен 24 април 2022 г., 10:14 ч.

   Когато някой знае, че не е прав, се крие в сянката :)

   За кои налични данни става дума, или просто трябва да вярваме на думите на страхлив анонимен?
   Има данни, за които или не знаете, или нямате финансов интерес да признаете, че познавате:
   1.Скитите са наречени тракийски народ от Стефан Византийски.
   2.Според Херодот скитите издигат олтари единствено и само на Арес. Той пък е тракийски бог.
   3.Археологията показва, че скитите погребват царете си под могили, като при това жертват хора и коне. Същият особен обред се среща и при траките.
   4.Цитирайки Милер, Фасмер и др. Трубачов признава, че имената на скитските благородници Саулиос, Гнур, Идантирз, Анахарзис нямат смисъл на ирански. Прочее, също важи и за скитските имена Липоксаис, Колаксаис, Собадак и т.н.

   Изтриване
  10. Не ви карам да приемате никакви установени факти, щом не искате, но вашето мнение не се базира на нищо освен на неоспоримия фак, че маси от романизирано и християнизирано местно население е станало част от българската държава. Затова колкото и да го повтаряте, това което твърдите е несъстоятелно! Ако вярвате на Стефан Византийски за скити=траки, значи не познавате писанията му, нито имате ясна представа за скити и траки като общество, политика, култура. Щом смятате, че почитането на Арес прави дадени хора траки, значи днес половината свят са арaмеи по религия и англичани по език, а повечето българи са гърци заради имената си. Доколкото знам и китайците погребват хора и коне, ама не са траки. Както вече ви посочих Симеон, Омуртаг, Иван Асен, Ирник, Исбул, Пресиан, Маламир нямат смисъл на "тракийски".
   Ако познавахте по-добре археологият, нямаше да пропуснете разликите между българското изкуство от първата българска империя и това на траки и християни. Избирателното четене и пожелателно тълкуване водят единствено до илюзията, в която искате да вярвате. Но както са казали римляните - Колкото глави, толкова мнения, затова не се сърдете, ако някой има различен поглед за неясните неща в нашата история.

   Изтриване
  11. До Анонимен 25 април 2022 г., 20:58 ч.
   Имате големи претенции да поучавате, но не знаете елементарни неща. Името Симеон е еврейско, или ако искате библейско, християнско.
   Не сте наясно и с археологията. Съкровището от Бързица първоначално бе обявено за прабългарско - 7-8 в., после се оказа, че е тракийско - 8 в.пр. Христа, грешка от някакви си 1500 г. Самият факт, че археолозите вземат тракийското изкуство за прабългарско, говори за близостта на стила и методите на направа.

   Изтриване
  12. Ще си призная ,че г-н Серафимов малко арогантно подхожда в отговорите си, въпреки че анонимния коментира доста културно.

   От друга страна обаче Анонимен25 април 2022 г., 20:58 ч., също не казва нищо съществено а само оспорва без сам да представя факти.
   Казвате няма място за сравнение на скити с траки и Стефан Византийски не слага знак за равенство между скити и траки. Бих ви помолил да посочи кои точно писания на Стефан Византийски оспорват тезата за близостта на траки и скити.
   Иначе нека погледнем други смятани за близки народи. Примерно народите смятани за германски- франки, германи и англи. Те също са доста различни едни от други но определено са смятани за сродни. И днес се имат за една общност. Мисля тезата не е за "еднакви" а за "сродни" сиреч с общ корен.

   Съгласен съм с тезата ви за Арес, това че почитат един бог не означава че са същите хора, тоест напълно е възможно да е имало културно влияние над скитите. Но тогава погребенията с коне в Китай може и да не означава ,че китайците са траки, но може би говори за културно влияние над Китайците. Знаем има легенди за експанзия на изток на хора от европеидната раса. Древните арийци са може би най-популярните от тези легенди. След това имаме Таримските мумии както и интересната история на народа Еину в Япония който показва интересни европеидни черти. Други подобни легенди са че в първите династии на Китай, голяма част от елита са били белокожи и синеоки хора.

   Иначе коментара ви за религията и съответно че светът е населяван от арамеи според мен е малко прибързан. Нека ви припомня че според първоначалните виждания на апостолите а и църквата, християнските народи поне в първото хилядолетие са се смятали за част от 12-те изгубени племенна. Сиреч един и същ народ разпръснат в различни региони, формиращи отделни народи. Ако не се лъжа траките и пеласгите се водеха към племената на Шем. Тоест в началото си християнството е било само за народите производни на 12-те изгубени племенна. Не за целия свят.
   А що се отнася до езика, мисля сравнение не може да се прави. Аз не съм поддръжник на виждането че древния свят е бил едно изолирано място където е нямало движение на идеи. Но не може да се правим ,че това е същото като днес. Тоест ако има влияние то ще е локално. И ако в скития имат силно установен култ към Арес то или са граничили със силно и богато царство което е почитало този бог(сиреч са имитирали) или става дума за народ близък по произход.

   Що се отнася до разликите между изкуството на траките във ранните периоди на ИРИ и тази в първото българско царство. Ами честно казано то навярно има разлика в изкуството между периодите на ИРИ от началото на империята до "официалната" поява на първото българско царство. В тоя ред на мисли има ли прилика между изкуството на първото българско царство и второто българско царство? Има ли прилика между второто българско царство и възрожденското изкуство? Това е малко все едно да сравняваме керамиката от ранния ренесанс със късния рококо/класицизъм, делят ги близо 300 години но привидно са доста различни.

   Накрая само ще вметна ,че да...сами по себе си 4-5 препратки към евентуална близост на траки и скити не е нещо специално и можем да го подметем под клима(както се казва), но когато се наредят няколко неща, то е редно да се позамислим(поне). Честно казано, натъквал съм се на случаи където официалната историография понякога пише и защитава тези с много по-малко подобни факти.

   Изтриване
 3. Това за цар Канит и неговите монети не го знаех, но сега искам да ви питам дали Канит има връзка с кан и канас?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 17 април 2022 г., 21:16 ч.
   Възможно е, коренът кан притежава значение начало, канас, т.е. княз означава началник.
   Не е изключено обаче Канит да е свързано с тракийските теоними Кандаон и Кандаул.

   Изтриване
 4. Здравей Павел, моя въпрос не е много по темата, гледам в предишни постинги си коментирал влиянието на предците ни в Британия. Аз съм заинтересован от това в Шотландия. Видях, че според вас името им е свързано с нашата дума "скот". Знаете ли нещо за скотите и пиктите? Може ли да дадете повече подробности/линкове по темата?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен18 април 2022 г., 2:54 ч.

   Това, че скоти означава богати хора, хора притежаващи добитък, скотове, е откритие на Албърт Стоукс ако не ме лъже паметта. За пиктите нямам информация.

   Изтриване
 5. Страхотна статия! Има и българи, за които „Вашите твърдения не звучат като фантастика“!
  По въпроса кога обитаващите Долнодунавската равнина мизи са се преселили в земите на север от Карпатите може да се предположи, че това е станало по времето, когато и „прусите“ обитаващи Бруса в Мала Азия са сторили това.
  Няма нищо странно в това един стар надарен народ да дава царе и на други народи. Това важи и за Русия, включително и за днешния руски „император“, чиито гени водят началото си от Чипровци. Невежите усмивки ще замръзнат след справка в мрежата. В днешна България има и много калпав народ, който плюе по собствените си корени. И по единствената политическа сила, която в момента може да ни поведе да „оцелеем в идващите тъмни времена“!

  ОтговорИзтриване
 6. Мешето е вид дъб.Има бяло меше и черно меше(цер).Най-хубавите бурета ги правят от бяло меше,не питайте,какво става ако се сложи церова дъска.При нас този дъб все още го наричаме меше.
  Това е в юго-източна България.Време е да проумеем,че българи,илири,пеони,дардани,пеласги,траки,славяни,скити,сармати,мизи,гети и т.н.са разни имена на един и същи многоброен народ,който в момента се нуждае от обединение.

  ОтговорИзтриване
 7. Меше означава дъб, а не бук. Дори и днес в различни райони на страната, в местни говори, дори по често се употребява бяло меше и черно меше вместо бял дъб и черен дъб. От друга страна, много автори сочат дъба като свещеното дърво на траките.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 18 април 2022 г., 21:24 ч.

   Да, имате право, мешето спада към разновидностите на дъба, а не на бука. Благодаря за поправката!

   Изтриване
  2. Аз пък смятам,че името МИЗИ трябва да се изведе от МИЗИнец ,тоест от църк.слав, мѣзиньць, почти при всички "славянски" народи звучи близко, да не кажа еднакво и означава по-малък син, дъщеря изобщо по-малкото дете в семейството. Вероятно мизите да са клон на някакво по-голямо племе,синове на някой известен... така ми минава идея , не мога да я защита исторически ,но не не ми се вижда достоверно да са наречени на вид дърво ..Кажет енякой народ наречен на любимото си дърво? Аз не се сещам
   ЛК

   Изтриване
 8. Разбираш ли Павка... от къде идва сега и името"Моузес"?... Неслучайно е и съвпадението Хеброн със Хеброс- Хибру= Евреи- Европа- което са пеласгийски (Беласки) наименования. Неслучайни ще се окажат и други съвпадения, като хазарското-"Ашкеназ" със "тюркското"- "Ашина" и българското-"Асеня"... И те така!... ;-)

  ОтговорИзтриване
 9. До Софроний Врачански 18 април 2022 г., 22:51 ч.
  Не мисля, че има връзка между Хеброс с хабиру - номади.

  ОтговорИзтриване
 10. Извинявям се Павка, но такова нещо като самостоятелно Ипсилон без да има отпред друга гласна, да се чете от гръцки У или Ю - няма. Н и Т - ΝΤ ντ в словосъчетание се чете Д. Като ΜΠ μπ - Б. Като ΕΥ ευ - ЕВ ев. Няма такова нещо като СаНТовитЮс (Σαντοβιτυς). Чете се СаДовитИс! Правите една и съща грешка почти всички, които четете Канас У Виги, или Кана СЮ Виги. ΚΑΝΑΣ Υ ΒΙΓΙ (κανας υ βιγι) се чете Канас и Виги! Самичко ипсилон Υυ се чете И. В дума без да има друга гласна отпред се чете И. Такова нещо в гръцкия като У без да е в словосъчетание от ОУ - ΟΥ ου - няма. Звук Ю изобщо не съществува. Може да се чуят Ю, Я и Ш в диалекти от емигранти, но всъщност са ИУ, ИА и С. Забеляза ли как смених при канаС с малки букви Сигмата със Стигма. Накрая се пише със стигма, макар главната да е била Сигма. Затова Стигмата е зададена и като малка Сигма.

  Помагам, не се карам или критикувам. Гръцкия е отвратителен език. Беден и постен като баница с изгорели съчки. Иначе да изкарваме тракийски (български) от гръци език е абсурд! Те гърчолята не са разбирали Александър Велики какво си е говорил с войните му, ние тук сме тръгнали да изкраваме тракийски думи от бедния фъфлещ данайски език, който си го пишели както си искат. Защо не са използвали линеар А и Б, а са го заменили след тъмните години - след избеляване с родния африкански - етиопски? 🤔

  Не беше ли името на морския народ от египетски Мешвеш за мизите? Разлика с мешко и мешвеш - няма. От какво ли дърво са им били корабите? Бригите Биги (тъй наречени от фъфлищите гърчоля фриги) не са ли почитали дървото повече от всичко? Дори съм чувал, че могилите им са били изцяло от дърво, както и съдовете. Познавали са златото и камъка не по-зле от другите, но са боготворяли дървото. Дали тези бриги не са били преди това клон на мизите, а след това се отделят от племето (народа)? Такова деление на едни и същи хора наблюдаваме и в ден днешен. Самата дума Карави (кораб) няма обяснение на гръцки! 😉

  Хеброс е по-късно име погърчено с келпавото им Х отпред! Преди това е било Ебър, Евър, Евьр, Ебро, Евро, Евмо, Ев - последователно. Евмо-лп е живял 150/200 години преди Евро-па. Официално Еврос го свързват с широк, но аз мога да го свържа и с (р)ебро! 👌

  Друго нещо!
  След като знаем вече, че Мизия се е простирала доста на запад, а славяните са измислица от гето-славените, защо да не сме дали потекло на братските отделилите се народи? Ние имаме основание да се наречем деца на траките, а не тиренци - италианци, латинизираните румънци и прочее...
  Кои са тези Северно македонци? Те са деца на българите мизи, а албанците отдавна са примесени от българи и гърци. Кой друг има право да се нарече тракиец (ариец), ако не българинът? Който в самото си народностно име носи две тракийски имена. Всъщност, траките не са били никакви траки с този гърчоляшки екзоним, а българи с по-старо име мизи и одриси. Откъде накъде едрите планинци родопчани Дии (Даи - Даки - Гети) прогонени от византийците, ще са румънци? Че те дребнички и набити тези румънци, бре!

  Братя и сестри... ние сме най-старата държава на Балканите, с покръстени князе и наша си писменост, едно към едно с линеар А и Б. С държавност, закони и първите договори. Нима още вярвате, че някакъв си новоизлюпил се народ от бъркочи дошъл от пещерите на майната си и създал държава с писменост, закони и договори за някакви си - десетки години? 😂

  Няма да ми стигне една година и 1000 поста, за да ви изкарам един куп гръцки думи с българско значение, но нямащи такова на гръцки. Ето един нагледен пример! Порта (врата - пред), хрисо (злато - рус), поди (крак - под), трапези (маса - трап - трапец), приони (трици - трити), приони (трион - трия), кокальо (кокал - кост), дя-воло (дя-вол), по-тами (поток - река), дендро (дърво - дънер), тсекури (секира - сека), валкони (балкон), доматьо (стая - дом), и т.н. и т.н.

  Нека гърците си върнат катаревуса да видим какво ще им остане от великия език, където дали на света? 😃

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вие твърдите, че знаете гръцки език, но предполагам съвременен елински. Докато Павел думи от късния античен елински. Предполагам, че знаете, че елинският език се е развивал като всички езици, но има, поне на мен ми е известно, 4 официални езикови реформи - първата през VI в. пр. Хр. за уеднаквяване на езика в отделните полиси, втората през III в. пр. Хр., след разпадане на империята на Александър, когато езикът е бил повлиян от азиатските и много от тракийските езици. Третата голяма реформа е малко преди получаване на независимост на Гърция в началото на XIX в. Но този елински език е бил много далече от древния, поради което към средата на века е направена не много сполучлива реформа за приближаването му до древния елински.

   Изтриване
 11. До БлъгАрин20 април 2022 г., 5:03 ч.

  Ипсилон (главна буква Υ, малка буква υ) е 20-ата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 400.

  Първоначално в старогръцкия език тази буква се е произнасяла вероятно като у, а по-късно и като звук близък до ю и е имала два варианта- кратък и дълъг. В модерния гръцки тя се произнася като късо и. В началото на думите ипсилон бил предхождан от придихание, което в латинския език се преобразува в hy (hypnose).

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. " БлъгАрин 20 април 2022 г., 21:09 ч.
   ...Дори си мисля, че цар Калоян е носел името Коло(с)-ан (с тракийската частица АН)..."

   За останалото може да сте прав, но тук имате грешка. Рожденото име на цар Калоян е "Иваница". Тъй като е имал забележителна фигура, външност, а вероятно и характер дори и сред гърците е бил доста уважаван. По тази причина те са го нарекли "Кало Янис" и за вас не е нужно да пояснявам, но ако някой не знае в превод означава "Хубав (Добър) Иван" От там остава псевдонима Калоян.

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  5. Истинското име на Калоян е Иваница, а в западноевропейските извори той е наричан Йоанис, Йоаница, например от Жофроа Вилардуен, Робер дьо Клари и Алберик Трирски: Johannis li rois de Blaquie et de Bougrie, Iohannicius Bulgariae et Blackariae dominus, Johannis li rois de Blaquie et de Bougrie.

   Изтриване
  6. Има нещо друго, че на печата ясно пише КАЛОЯН. Няма никакви Янеци и Иваници. Там също ясно пише БЛГАРИЯ, с носовката БЛьГАРИЯ. Това БъЛГАРИЯ, е много голяма грешка в исторически план на нашите (златни - умници) историци, които променят смисъла на на народностното ни име от БЛъГ-Ария (благ) на БъЛГАР-ия (буламач). 😉

   Защо смятям, че Калоян е Колоян? По политическа причина и разминаването на българското Коло(с) (снажен) с гръцкото Кольо (дупе).

   Ако бяхте си направил труда да погледнете наследниците след Калоян, то те са Коло(м)ан I, и Коло(м)ан II.

   А откъде ли идва чисто българското име Кольо?

   Изтриване
  7. Вие говорите за артефакт, за който *се смята*, че е пръстен-печат на цар Калоян. Аз мисля, че е това е фалшификат от ново време, защото надписът е неграмотно направен. На пръстена думите са КАЛОAIНОВ ПРСТЕНЪ, а трябва да е КАЛОIAHOBЪ ПРЬСТЕНЬ.
   Съмнявам се, че при поръчката на пръстена, цар Калоян е забравил, че е цар, съмнявам се и, че не е бил запознат с граматиката на българския език от онова време.

   Изтриване
  8. " БлъгАрин29 април 2022 г., 0:24 ч.
   Има нещо друго, че на печата ясно пише КАЛОЯН. Няма никакви Янеци и Иваници. "

   Не Ви отговорих по рано, въпреки, че в един от Вашите вече премахнати коментари се обръщахте конкретно към мен. Някой вече беше ме изпреварил, макар и не точно според изискванията Ви, но и не желаех да разводняваме повече темата. Съзнателно още в първия си коментар не посочих източник, който да потвърждава моето становище понеже понякога се появяват спорове около надеждността на източника, а не мисля, че това е от особена полза и понеже източника не е един единствен, а и в днешно време подобни проверки са детска игра даже за хлапета без особени знания и умения.
   https://www.google.com/search?client=opera&q=Калоян+Иваница&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
   На никого не се опитвам да налагам моето мнение като единствено вярно. Всеки носи глава на раменете си и може да си направи собствена преценка. Така или иначе няма единно мнение по въпроса, а всеки преценява според знанията и подготовката си.
   В същото време акцентирахте към прецизния превод на гръцкото "кала/кало" че било добър/добро, а не хубав. Нямам никакви претенции, понеже не говоря гръцки, а знам само значението на няколко единични думи и то не твърдя, че е най правилния превод. Дори не се опитвам да споря как точно звучат самите думи защото може и да греша. В същото време думите добро и хубаво в българския език са синоними и в определени случаи могат да се заместват. Не съм напълно сигурен, но мисля, че така е и в гръцкия.

   "Защо смятям, че Калоян е Колоян? По политическа причина и разминаването на българското Коло(с) (снажен) с гръцкото Кольо (дупе)."
   Не виждам обаче и Вие да посочвате документ или източник на твърденията си. И не намирам това за предизвикателство за спор дали сте прав или грешите. Не знам дали и аз съм прав, но възприемам трибуната, която господин Серафимов ни е предоставил, като възможност да споделяме мненията си и помагайки си взаимно да открием заедно истината, която чужди и наши демагози се опитват да скрият от векове, а не да си мерим знанията или разни други атрибути. По принцип не обичам много да пиша по форуми, особено където голяма част от участниците търсят подтекст или повод за спор във всяка дума.
   Със здраве и нищо лично!

   Изтриване
  9. Господине... според вашите писания - не трябва да имаме Георго-вци (Гьорго - виж Горго), а Джорджо-вци, защото така ги били записали чуждите, тъй ли?

   Я ми изкарайте тракийско име - Йованица и Иваница, защото по род - Калоян е тракиец. А Никита Хониат направо си го е погърчил на Яни - правилно на гръцки Иани (Йоан-и).

   Ама сигурен ли сте, че титлата му е била цар? И защо трябва да присъства на печата?

   Нищо не ми отговорихте за Коломан I-ви и II-ри, непосредствено след него!?!

   Ако знаехте поне малко гръцки, щяхте да знаете, че Кало и Иани са с гръцко звучение и предаване.

   Като не знаете гръцки как тогава коментирате гръцките извадки от византийските летописци?

   И да ви е ясно едно, че навсякъде преводите от гръцки на български са просто жалки и неточни, от липсата на познание на гръцки език предаван в българските университети. Жалки...

   И да ми твърдите Вие, че КАЛЬО било Хубаво, затвърждава думите ми по-горе.

   Поне да бяхте използвали гугъл транслейт, че да не се излагате с преводи на чужд език, който не разбирате.

   И по ми е интересно как гърците записват Каломан, а римляните Коломан. 😉

   Дори и в българския Кал и Кол са две различни по значение думи, като Кальо (добро) и Кольо (дупе) в гръцкия. Оставаше гърците да изписват царете ни Кольо-ракя (задни-чета), пази Боже!

   Всичко добро!

   Изтриване
  10. Ха... ха... ВЕРОЯТНО! На вероятности ли ще лежим от Уки-Пики? Не ми допускате коментарите, защо? Бъркам Ви догатките и вероятностите ли? С гръцкия език сте пълни инвалиди - ФАКТ! Да бяхте прочели, че новогръцкия е на 99 процента от старогръцкия, но вероятностите за нагаждане са по-интересни. Нямам намерение повече да Ви посещавам блога. Живи и здрави!

   Изтриване

  11. БлъгАрин3 май 2022 г., 12:59 ч., ами вие сигурно си мислите, че света се върти около вас и, че собственика на блога трябва да виси по 24 часа в денонощието, за да угоди на всеки главозамаян шебек. Случайно зная, че Павел е болен, а админа му е зает и няма време да одобрява коментари. Не, че вашето е коментари, то е опит за търсене на внимание от страна на един гурбетчия.

   Изтриване
  12. Друг анонимен
   Г-н Серафимов, това годините за нищо ги нямата. Какви години, вековете направо. Поне да бяхте погледнали в Уикипедия и историческото развитие на гръцкия език, а не да пишете глупости.
   Каменните надписи на Омуртаг и Маламир са отдалечени на поне 10 века от старогръцкия език.

   Изтриване
  13. Господине... какво развитие е претърпяла гръцката азбука оттогава досега, знаете ли? А сега ми отговорете, колко редакции е претърпяла българската азбука? Аз като емигрант с гръцки език разчитам надписи на старогръцки в Еллада на 2000 години. Азбуката си е все същата, думите и изписването също. Някои думи и изрази вече не се използват, затова се учи този старогръцки. 😉

   Няма как да го разберете - асимилирате това, тъй като вие гръцки език не знаете. Нито сте живяли дълго като мен. Нито сте обиколили Гърция с всички острови като мен. Нито сте видял - това, което аз съм видял. И нека като говорим за гръцки език, да не го смесваме с линеар А и Б - тракийски. Не за друго данайците не използват наличния линеар А и Б, и го заменят с друг. Време е пак да се запознаете с Катаревуса. Четете внимателно, няколко пъти. 😉

   Изтриване
  14. До БлъгАрин 3 май 2022 г., 12:59 ч.
   Вие се правите на велик познавач на гръцкия език, а не правите разлика на днешния гръцки език с елинския език в Ромейската империя като ни пращате в Гугъл преводач. Много думи са изписвани по различен начин и имат различно значение. Дори днешните гърци трудно се справят с ромейския средновековен елински език, а Вие сигурно сте голям специалист в езикознанието, за да правите тези смели, не търпящи възражение, коментари!

   Изтриване
  15. Наясно ли сте каква невероятна глупост сте написал? 😂🤣🤣 Искате да кажете, че ромеите са дали език и писменост на еллините? 🙈🙈🙈 Дори римляните не могат да се похвалят с това. 😉

   Изтриване
  16. Вие изопачавате написаното от мен! Или Ви е прекомерно голямо егото и не може да схванете какво съм написал. В по-преден коментар съм го казал. Елинският език като всички езици търпи изменение и усъвършенстване. На мен са ми известни поне 4 езикови реформи в елинския език. Това прави много трудно четенето и разбирането на древния елински дори от днешните гърци. Поради това отделни изрази и цели текстове отпреди 19 в. е трудно да се разбират, ако се превеждат със съвременен речник. Затова Ви писах, че не може да критикувате преводи на Серафимов на стари текстове, само със знаене, дори перфектно, на съвременен гръцки!

   Изтриване
 12. О неразумни и юроде, от какви мешови дърве идва името на мизите,ако не от първородният син на тракийският цар Орфей и царувал след баща си Музей (Мизес)...

  ОтговорИзтриване
 13. Анонимен21 април 2022 г., 17:07 ч., да не би да не се чувствате добре?

  ОтговорИзтриване
 14. Има и още една връзка на поляците - ляхи, лехи, с езерото Лихнида (Охридското езеро). Търсена е и такава връзка още мисля през 19 век, така че това не е нещо ново. Имам предвид, че отдавна е търсена връзката с Балканите...
  Мавро Орбини говори и за чешките владетели, които населяват Бохемия, че идват от Балканите. Той пише че това става през Средновековието, но тази легенда всъщност е от римско време, чел съм го на друго място.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!
   Полският език е запазил много от белезите на старобългарския. Това, че зная малко полски ми помогна да разбера какво е значението на името на траките ксанти. Смятам, че ксанти означава светли и, че името е звучало по-скоро като швянти, подобно на пол. święty, но просто няма как да накараш грък да произнесе ШВ, като имаме предвид, че тогавашното В е било по-скоро дигама, т.е. по-скоро У.

   Изтриване
  2. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
 15. Здравейте, г-н Серафимов! Чест и почитания за тежката работа, с която сте се заели! За първи път оставям коментар към вас и вашето общество. Малцината винаги са теглили мнозинството и сега не е по различно. Идват черни времени, но това ще бъде единственият ни шанс да отмием лъжата около нас и нашата дълбока история. Единствено, когато настъпи световен хаос и глобални размествания, бихме имали шанс да издърпаме истината на повърхността. В сегашното статукво е на праткита невъзможно да пренапишем историята си и тази на света, в която ни заемаме централно място напук на всичко на всички родоотстъпници и предатели. Ако днес можеше да излезе истината то света щеше да изпадне в колапс, защото промиването на мозъци е достигнало невиждани в човешката история размери.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Калоян25 април 2022 г., 11:37 ч.,
   Трудно е да се предвиди какво точно идва. За да знаем какво идва трябва да сме запознати с всички фактори и участници в определени събития, а никой от нас не е запознат.

   Изтриване
  2. В много голяма степен съм съгласен с Калоян, че при условия на "глобални размествания, бихме имали шанс да издърпаме истината на повърхността", но дефиницията за това е различна за всеки, според мен. Ето какво имам предвид:
   "Размествания" и "пролуки" в статуквото са налице почти постоянно и те са все по-достатъчни за да се стартира истинското начало на излизането на яве на истината. Въпроса е в хващането на подходящия момент от подходящия човек за да се стартира процесът. Стартира ли се веднъж грамотно и читаво - няма да има път назад. Повлече ли критичната маса - лавината ще отнесе всяка лъжа по пътя си. Условията, според мен, за това стават все по-добри.

   Никога преди хората не са имали повече достъп до информация, отколкото днес! Нека някой скоро се възползва от това преимущество.

   Изтриване
 16. Привет отново, Павеле

  От една седмица вече обикалям в Европейска Турция по исторически обекти. Ще публикувам репортаж със снимки като се върна. Много интересно е, има могили, тракийски гробници, долмени и т.н.
  В град Текирдаг съм в момента. Тук в музея, който е безплатен между другото, са изложени костите на тракийския цар Керсеблепт, син на Котис I. Това е почти неизвестен факт, аз бях го чул случайно от едни колеги османисти... До скоро!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Блазе ти Андрей! Текирдаг е хубаво място, бил съм там, навремето имаше доста български мюсюлмани, все хубави хора.

   Какво да кажа - снимай, там поне историята се цени.

   Изтриване
 17. Саркофаг с телохранител на император Диоклециан е открит в Турция- пише, че е от Румъния:

  https://www.actualno.com/interest/sarkofag-s-telohranitel-na-imperator-dioklecian-e-otkrit-v-turcija-news_1747715.html
  Открих статия и на английски - вижда се самият надпис:
  https://arkeonews.net/a-roman-sarcophagus-bearing-the-title-of-emperors-protector-was-found-for-the-first-time-in-anatolia/

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 18. Хайде г-н Серафимов новата статия?

  ОтговорИзтриване
 19. Само да не станем и ния като тия... украинците. Трябва да се внимава -

  https://blitz.bg/svyat/seir-v-oon-vizhte-kakvo-pishe-v-ukrainskite-uchebnitsi-nadminakha-i-skopskite-istorichari-video_news885764.html

  ОтговорИзтриване
 20. Само да не станем и ние такива, като украинците, че натам вървят нещата - https://blitz.bg/svyat/seir-v-oon-vizhte-kakvo-pishe-v-ukrainskite-uchebnitsi-nadminakha-i-skopskite-istorichari-video_news885764.html/amp

  ОтговорИзтриване
 21. Уви (на чист български с модерни букви или в стар стил - YBI - IYI), този блог е пред тях на светлинни години, погледнете само заглавието на статията!

  ОтговорИзтриване
 22. До Анонимен, 18 май 2022 г., 9:25 ч.
  Господине/госпожо, този блог е много стойностен. Това не значи, че авторът му, Sparotok, няма право отвреме-навреме да прави и по-закачливи и лековати публикации. Това е за разтуха, а може да повдигне и самочувствието на някои хора. А иначе е нещо нормално управляващите от различни държави да сключват бракове помежду си, без това да значи, че един народ е дал цар на друг народ. Маршал на Наполеон става крал на Норвегия и дава начало на нова династия, което не значи, че Франция е дала крал на Норвегия, Владислав полски става и крал на Унгария, но това не значи, че Полша е дала крал на Унгарците. Чиста германка става най-великата императрица на Русия. Ние получаваме след Освобождението за цар австриец. През късната античност и ранното средновековие климатичните условия не са били особено добри, а е имало и няколко епидемии. Това е причина доста народи или части от народи да се местят по-интензивно. Когато един по-развит културно народ попадне сред по-изостанал, е нормално да започне да предава знанията си и така да получи голям авторитет. Често водачът на дошлия народ без военно завладяване е избиран за водач/цар на заварения народ.
  Приемете спокойно тази публикация, а обърнете сериозно внимание и анализирайте по-стойностните публикации на автора, които са много правилно построени и обосновани. Малко са в интернет блоговете на историческа тема с толкова добра защита на тезата за местния произход на българите!

  ОтговорИзтриване
 23. Андон, ще приема Вашия коментар, като признане на автора за провокация и закачка с историческата наука. Също и да ми прости за моите закачки в обратна посока. Много ми харесват стойностните му разработки за влиянието на тракийската култура и език при развитие на българщината, но никак закачките му, когато претендира за сериозност. Г. Славеев

  ОтговорИзтриване
 24. Меше по дунавския край е вид дъб (Quercus). От този край съм и така го знам от дядо и други хора.
  Благодаря ти Спароток, купих си книгата ти за историята на траките.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До К1 октомври 2022 г., 19:39 ч.
   Надявам се книгата да Ви допадне!
   Поздрави!

   Изтриване
 25. Само се уточнете Рим или Византия!

  ОтговорИзтриване