29.08.2023 г.

КГБ И ТЕОРИИТЕ ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕОт доста време различни приятели отправят една и съща молба. Призовават ме да напиша опровержение на лъжи, които моите противници пускат в продължение на няколко години. Става дума за твърденията на шепа индивиди относно това, че теорията на древните балкански корени на българите, е дело на КГБ, Коминтерна, тоталитарния режим 1944 – 1989 и т.н. Това е крайно несериозно, но когато нещо се повтаря с фанатизъм, намират се доверчиви хора, които се хващат на лъжите.

 

Нека да разгледаме фактите, които моите противници укриват. Когато се запознаем с цялата информация, нещата ще станат пределно ясни. Теориите за произхода на българския народ са основно две. Според първата ние сме потомци на древното балканско население, което по време на Античността е познато на гърци и римляни под името траки.

 

Траките от своя страна са най-стария цивилизован народ, чийто етногенезис започва през Каменната ера. Те са създателите на най-ранната писменост, те са и изобретателите на колелото, те са отговорни за разпространяването на организираното земеделие и скотовъдство в Европа. На нашия континент траките са първите, които опитомяват коня, а и първите, които се научават да обработват златото, бронза, желязото.

 

Траките дават името на Азия (първоначално само западна Мала Азия). Вече е добре известно, че траките са основателите на Троя. Те оказват силно влияние на Елада и Рим, а преди това играят важна роля в историята на хетите, египтяните, келтите, германите, персите и индийците.

 

Писмени знаци от Троада, сравнени със старобългарски руни от ранното Средновековие


Писмени знаци от Троада, сравнени със старобългарски руни от ранното Средновековие

Сравнение на най-древните писмени знаци със знаци от използваната на о-в Крит минойска и микенска писменост, а разбира се и глаголицата. Това е нещо уникално, но в научните среди е посрещнато с мълчание.

Теорията за местните корени на българите повдига националната гордост, а и дава престиж на страната ни. Все пак, да познаваш колелото 1000 години преди шумерите и да имаш писмени знаци 2000 години преди египтяните си е нещо велико. Реално никой друг народ не може да се похвали с нещо подобно.

 

Траките строят с квадри и тухли по-рано от римляните (по сведения на М. Чичикова, Г. Китов и др). Според д-р Васил Бакърджиев траките дават на гърците важни знания в областта на медицината. Старият автор Хиполит е убеден, че келтските друиди са обучени лично от Залмоксис. По думите на Херодот, дори египтяните считат тракийския народ фриги за най-древния. Реално, пиедесталът, който в миналото бе отреден на Рим и Атина, принадлежи по право на нашите деди и е само въпрос на време това да бъде признато.

 

Според втората теория ние сме буламач, смесица, потомци на три напълно различни етнически групи, като на Аспаруховите българи се дава най-често средноазиатски произход.

 

За поддръжниците на тази теория, дедите ни са се оформили като народ сравнително късно, а в Тракия те са определени като жестоки нашественици, тероризиращи, колещи и грабещи местното население.

 

Това е нагла лъжа, и не просто лъжа, но и грозно унижение, гавра с истината и паметта на предците ни. Заличават се хилядолетия история, заличават се заслугите на дедите ни, като същевременно им се приписват ужасни престъпления.

 

В общи линии – прави се всичко възможно да се отрече, че българите са започнали да се оформят като народ на Балканите преди повече от 8000 години. Отрича се и това, че нашите предци са в основата на европейската цивилизация.

 

Помислете – кой има сметка от подобно нещо? Каквито и патриоти да се изкарват поддръжниците на теорията за азиатския произход на българите, тяхното виждане не е от полза за Родината. Всеки има правото да каже каквото поиска и да претендира за каквото поиска, но последствията от действията определят дали някой наистина е родолюбец или използвайки доверието на българите, цели да наложи изгодни за чужди сили заблуди. 

 

Да обърнем внимание на няколко важни подробности. Нека видим първо кои са създателите на виждането за древните балкански корени на българите. След това ще видим и какъв е произхода на учените, които се опитват да наложат лъжата, че хората дали името на държавата ни идват от Сибир, Памир и т.н…а разбира се ще разберем и за връзката с КГБ, Коминтерна и т.н.

 

Смятам, че всеки родолюбец, който уважава предците си, би погледнал първо в историческите извори на старобългарски език. Един от тях е старобългарския превод на Флавиевата история. Там в една кратка добавка дедите ни биват причислени към северните траки обитаващи Дакия.

 

Живелият по времето на цар Симеон Велики преводач и преписвач в никакъв случай не би си позволил волност. Преди малко повече от 1000 години, нашият книжовник съвсем осъзнато е предал факт, който е считал за важен, иначе не би добавил сведения към труда на еврейския историк.

 

Отъждествяването на старите българи с древното население на Дакия е потвърдено от още един наш документ. Става дума за така наречения Именник на Българските Владетели. Там е пределно ясно е казано, че 515 години преди княз Аспарух хората от неговия род са властвали над княжество от другата страна на Дунава. Има се предвид източна Дакия – там където е споменатия по-късно от Теофан Изповедник Онгъл. Това разбира се не е случайност.

 

Пак по времето на цар Симеон Велики, в неговия двор е направен превод на старобългарски и на историята на Йоан Малала. В тази създадена някъде към 550 година работа е казано, че българите са потомци на водените от Ахил Пелеев мирмидони: “Пристигна съ атридитѣ и самси Ахилъ съ своя собствена войска, наричани нѣкога мирмидоняне, а сега българе, 3000 души.”

 

И отново през Средновековието, в ерата на цар Симеон I е направен превод на Троянската Повест (Илиада бел.авт.) и там отново живелият преди повече от 3300 години Ахил е свързан с българите: “Ciй Ахилеусь имый воѧ своѧ, иже нарицахоусѧ тогда Муръмидонесъ, ныне Болгаре и Унноу, тысоушами треми…”

 


Йордан Иванов, Троянска повест

 

Да обобщим накратко: в периода XXI век, т.е. преди около 1000 години в няколко документа на старобългарски  език, директно или индиректно българите са свързани с древното население на Балканите:

 

1.В старобългарския превод на Флавиевата история българите са наречени директно даки.

 

2.В написания на старобългарски Именник на българските владетели, начало на династията на княз Аспарух е поставено в ранния II век, на територията на Дакия.

 

3.В старобългарския превод на Историята на Малала, българите са отъждествени с участвалите в Троянската война мирмидони.

 

4.В старобългарския превод на Троянската повест също има отъждествяване на българи и бойците на Ахил Пелеев.

 

Тези четири стари документа на старобългарски език са наистина много ценни, защото отразяват виждането на нашите предци за себе си, а точно това е най-важното. За жалост изброените документи са игнорирани, или манипулирани от противниците на теорията за древните балкански корени на народа ни.

 

Въпросните сведения за балканските корени на народа ни явно са били известни на различни български възрожденци. Става дума за творилите през XVIII и XIX в. Спиридон Габровски, Поп Йовчо от Трявна, Христаки Павлович и др. Тези родолюбци свързват дедите ни с Троянската война, но също и с император Траян – човекът, който нанася страшен удар на царството на северните траки даките. Те са същите тези хора, които във Флавиевата история са наречени българи.

 

Виждаме, че от Х до XVIII и XIX в. в своята литература ранносредновековните българи и по-късните български въдрожденци гледат на себе си като на потомци на славен, древен балкански народ. В трудовете на нашите предци няма дори загатване за родство с тюрки, иранци, кавказци – нито дума.

 

Защо да не се доверим на своите предшественици и доказали се родолюбци? Защо да не вярваме на своите и вместо това да се кланяме на чуждите, които несъмнено следят само своите интереси?

 

Историческите сведения, запечатани в трудове от Средновековието и Възраждането са достоверни, защото се потвърждават от българския фолклор. В нашите песни и предания са се запазили спомени както за император Константин Велики, така и за воювалия със северните траки император Траян. Д-р Ганчо Ценов набляга на важната подробност, че римския владетел е наречен цар Латин (т.е. господар на хора говорещи латински).

 

Още по-важно е това, че потвърждение за древните ни балкански корени получаваме и от ономастиката. Определени езиковеди тълкуват имената на севернотракийските владетели Скорило, Орол, Декебал, и Золтес със стблг. скоръбърз, скор, орьлъ -орел, болиипо-голям, и българските имена Злати, Златан [Вл. Георгиев, В. Томашек и др.]. Не по-малко важно е това, че дори в ново време ние ползваме имената Скорил, Орльо, Орлин, Злати, Златан.

 

Ако имената на царете на северните траки са български по характер, не е ли това едно от доказателствата, че ние сме потомци на древен местен народ?

 

От голямо значение е и подробността, че способни археолози като Даниела Агре и Георги Китов намериха интересни паралели между женската носия на северните траки и традиционната българска женска носия. В миналото носията е белег на национална идентичност, а факта, че въпреки бурните събития ние пазим смайващо древни традиции на балкански народ, се явява поредното доказателство за нашите местни корени.

 

Щом създадените от българи исторически извори в периода Х – XVIII, XIX в., се потвърждават от българския фолклор, от древния характер на носията ни, а и от ономастиката на северните траки, то хармонията е пълна. Така се уверяваме, че както средновековните българи, така и възрожденците от ново време напълно оправдано са се считали за потомци на народ, взел участие в Троянската Война, а по-късно и в бойните действия между цар Декебал и император Траян.

 

Теорията за местния, балкански произход на българите е не просто логична и доказана, но е и повод за гордост. Тя представя старите българи като творци, а не разрушители, като освободители на земите на юг от Дунава, а не като пристигнали от Азия грабещи и колещи степни номади.

 

Има разлика, нали? Най-важното обаче е това, че виждането за древните балкански корени на народа ни принадлежи на българи. То е отразено в най-ранните ни писмени паметници от времето на Симеон Велики, поддържа се по време на Възраждането, а и в последвалите епохи.

 

И още една много интересна подробностКГБ е създадена през 1954 г., т.е. векове след времето, когато плеяда родолюбиви българи са писали, че нашия народ е с древни, балкански корени. Да се свързва разузнавателната служба на СССР с теорията за местния произход на българите е не просто безумие, но и гавра с доверието на читателите.

 

Нека видим сега кой създава теориите за азиатския произход на старите българи и дали КГБ има някаква връзка. Във времето, в което живеят нашите възрожденци, чужди учени, като например работещия за Екатерина Велика Август Шльоцер, а също и Йохан Тунман, Йохан Енгел и др., определят нашите предци като татари, тюрки, или тюрко-татари. По стъпките на изброените учени върви и руският историк Николай Карамзин. Заслужава си да се отбележи, че термина прабългари (Urbulgaren) е въведен от Йохан Тунман (по сведения на акад. Д. Ангелов).

 

Анличанинът Едуард Гибън смята дедите ни за диво сибирско племе. Той е и един от първите, които локализират българската прародина край река Иртиш в Сибир. Това безумие за жалост се лансира дори в ново време: през ХХ и XXI в., и за жалост – от редица наши професори.

 

Малко по-късно Карл Рьослер излага виждането, че Аспаруховите българи са роднини на сибирските самоеди. Работилият в Русия немско-унгарски учен Александър Хилфердинг счита, че дедите ни са вотяки – отново сибирски народ. Според Павел Йосиф Шафарик предците ни са угрофини. Същото виждане се поддържа от неговия роднина Константин Иречек, който вярва, че българите са дошли от Урал, т.е. те са угрофини.

 

Йосиф Маркварт, Вилхелм Томашек, Армин Вамбери, а след тях и Геза Фехер, се явяват едни от поддръжниците на виждането за туранските корени на Аспаруховите българи. Руският учен Фьодор Успенски е склонен да вярва искрено на Йосиф Маркварт относно тюрския произход на титлата KANAC. Работилият по времето на Сталин езиковед Николай Мар счита българите за древен доиндоевропейски народ, но свързва дедите ни с чувашите, чийто език е тюркски.

 

Подобно е и виждането на Николай Державин. Перефразирайки Йосиф Добрoвски, той вижда в българите древен народ обитавал Източна Европа, който е сроден на сарматите, хърватите, хазарите, но е най-близък до чувашите [чийто език е тюркски]. Украинският учен Омелян Прицак също причислява дедите ни към тюркските народи.

 

Общо взето може да се каже, че от XVIII  до началото на XX в., опитите корените на българите да бъдат поставени извън Балканите, са дело на чужди учени: немци, шведи, австрийци, унгарци, англичани, чехи, украинци, руснаци.


Следосвобожденските ни учени Васил Златарски, и Петър Мутафчиев и др. следват покорно доктрината на източната и западната историческа школа. Удобните за чуждите сили лъжи биват упорито налагани и защитавани с фанатизъм.

Аспаруховите българи са изкарани тюрки, гетите, наричани още готи са обявени за германи, а траките са набедени за изчезнал народ, загубил своя език и редуциран до жалко малцинство.

 

Смелият родолюбец д-р Ганчо Ценов, пледиращ за древните балкански корени на народа ни, е наклеветен, нападан и низвергнат. С мълчание е покрит и труда на доказалия на практика любовта си към България Гавраил Юруков. Такава съдба достига и книгата на архимандрит Кирил Рилски, също и тази на Д.П. Даскалов, според когото Аспаруховите българи спадат към старото балканско население и тяхното прекосяване на Дунава не е нашествие, а освобождение на родни земи.

 

Както споменах – КГБ е създадена през 1954 г. Нека видим какво става след това. През втората половина на ХХ в. у нас книгите на д-р Ганчо Ценов и др. съмишленици родолюбци са забранени за цитиране. Сензационния труд на д-р Васил Бакърджиев от 1966 г., в който на траките се дава заслужения пиедестал, е покрит с мълчание. 


Невероятните открития на Георги Сотиров относно древността на глаголицата, тракийския произход на Константин Велики, Юстиниан Велики  (публикувани 1970 – 1974 г.) и т.н. са също игнорирани. На широката публика те са напълно неизвестни, т.е. можем да говорим за сериозна цензура.

 


Сравнение на знаци от Линеар Б [1] и българската глаголица [2] - приликите са смайващи [по Георги Сотиров]


Именно политиката на властимащите от 1954 година насам – забраната на трудовете на Ценов и хората виждащи в българите потомци на траките, а също и черненето, осмиването на хората пледиращи за древните балкански корени на народа ви, може да се свърже с влиянието на КГБ. Това е напълно в духа на тоталитарните режими, за които националната гордост е заплаха за съществуването им.

 

Преди да стигнем до епилога, нека обърнем внимание на още една важна подробност. Става дума за създаването на иранската теория за произхода на старите българи. Да започнем първо с манипулациите относно езика на скитите. 

Макар Стефан Византийски да е пределно ясен, че скитите са тракийски народ, през XIX век се налага вярването, че скитите са иранци. Един от основоположниците на тази заблуда е Всеволод Милер, който е от руско-немски произход. Прилагам фрагмент от неговата биография:


“Третья историческая работа «Экскурс о скифах» на богатом историческом и лингвистическом материале доказывает так называемую «иранскую гипотезу скифов». Согласно этой гипотезе, скифы принадлежали (во всяком случае определенная их часть) к числу ираноязычных народов….”

https://ironau.ru/miller-korifej.html

 

Дори синът на Милер става иранист и продължава делото на баща си. Виждането е прието от германската историческа и езиковедска школа, защото иранския произход на скитите пасва прекрасно на интереса на управляващите Австрия и Германия.  

 

Поддръжници на виждането, че Аспаруховите българи се явяват тюркизирани сармати (част от скитското семейство) се явяват съветският историк и археолог Алексей Смирнов и съветският историк и медиевист Васил Сиротенко (по сведения на Д. Димитров). И разбира се нито дума за това, че познаващият сарматите Прокопий споделя виждането на по-стари автори относно принадлежността на сарматите към семейството на гетите.  

 

През 1967 г., на конференция в Москва е представен труда на Веселин Бешевлиев Ирански Елементи у Първобългарите. Нашият учен спада към групата на тези, които гледат на старите българи като на тюрки, примесени с иранци. В общи линии то съвпада с виждането на Смиров и Сиротенко.

 

Едва ли някой може да оспори факта, че през 1967 г. КГБ е в апогея на своето влияние. Това обяснява жестоката цензура, поради която близостта на името на Аспарух с това на Хероса Ут-Аспиос е премълчана. Премълчан е и факта, че аспа е древна тракийска дума за кон, изолирана от наши езиковеди още през 1913 година (разискващите тракийския надпис от Езерово Димитър Дечев и Гавраил Кацаров).

 

Премълчани са също паралелите между старобългарските имена Борис, Гостун, Кардам, Корсис, Мостич, Прусиан, Тервел и др. с тракийските Борис, Гастис, Кардамил, Карсис, Мостис, Прусий, Тервелис. След като читателите са лишени от база за сравнение, те стават лесна жертва на заблудите. Ето този метод, тези действия могат да бъдат определени като последствия от влиянието на хора на КГБ.

 

Тенденцията старите българи да бъдат представяни като ирански народ, сроден на паштуните от Афганистан бе подета от икономиста Петър Добрев. Методите на този автор са под всякаква критика, но нито един езиковед не намери смелост да обори тиражираните една след друга и пълни с манипулации книги. Каква е причината за този страх, оставям на вас да проучите и разберете.

 

Във всеки случай едно нещо вече е пределно ясно – КГБ няма абсолютно нищо общо с теорията за древните балкански корени на българския народ

Дори напротив – точно във времето, когато КГБ е на власт, се поддържа теорията за туранския произход на Аспаруховите българи, като същевременно се подготвя резервната иранска теория.

 

Както можем да се убедим, твърденията, че КГБ, тоталитарния режим и т.н. имат пръст в теорията за древните ни балкански корени, са обясними с нашата поговорка Крадецът вика – дръжте крадеца! Просто шепа безочливи хора се опитва да наложи лъжи, като същевременно очерни тези хора, които изобличават лъжите.

 

Всеки има право на лично виждане и всеки има правото да го защитава. Сериозните теми обаче изискват сериозни проверки. Още в началото на своята дейност в Blog.bg аз призовах своите читатели да не ми вярват сляпо, а да проверяват това, което твърдя. Тези, които последваха съвета ми, се превърнаха в мои добри приятели и верни съмишленици.

 

Все пак, както вече споменах, теорията за местния произход на българите носи самочувствие и престиж на народа ни. Тя не само повдига националната ни гордост, но и разкрива истината за нашия произход, за характера и дарбите на нашите предци. Те са дали множество примери за достойно поведение, за това как се пази родното и как въпреки всичко човек остава верен на старите традиции. Това е единствения път имащ бъдеще – дедите ни са го доказали.

 

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ СВОЙ КАНАЛ В ЮТЮБ, ДАВАМ ЛИНК КЪМ ПЪРВИЯ КЛИП

  https://www.youtube.com/watch?v=T9OPuiKFcKE

 

 

 

Основна използвана литература и пояснения:

1.Агре Д., Китов Г., Въведение в тракийската археология, Авалон, София, 2002.

2.Ангелов Д. Образуване на българската народност, Наука и Изкуство, София, 1971.

3.Даскаловъ Д.П., Скити и Сармати прѣдѣди на славяни и българи, съ 13 илюстрации, историко-археологическа студи, Царска Придворна Печатница, София, 1912;

4.Даскаловъ Д.П., Българитѣ потомци на царственитѣ скити и сармати, София, 1913;

5.Димитров Д. Прабългарите по Северното и Западното Черноморие, Г. Бакалов, Варна, 1987.

6.Йонков-Владикин Н., История на древните траки, от новокаменния период до цар Борис, 2 изд. Въз основа на книгата от 1911 год., Хелиопол, София, 2010.

7.Иванов Й., Български старини из Македония, София, 1908

8.Рилски К., БЪЛГАРСКАТА САМОСТОЯТЕЛНА ЦЪРКВА В ИЛИРИЯ, Булга Медия, София, 2012.

9.Селимински И., Българският Църковен Въпрос, Булга Медия, София, 2018;

10.Ценов Г., Праотечеството и Праезикът на Българите

11.Ценов Г., Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998.

12.Юруковъ Д., Размишления върху произхода на българитѣ, Изд. Г.Д.Юруковъ, ул. Бѣлчевъ № 28, София, 1926.

Извори от интернет:

БЕШЕВЛИЕВ  В., ИРАНСКИ ЕЛЕМЕНТИ У ПЪРВОБЪЛГАРИТЕ (Античное Общество, Труды Конференции по изучению проблем античности, стр. 237-247,
Издательство "Наука", Москва 1967, АН СССР, Отделение Истории)

http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Veselin%20Beshevliev/V_%20Beshevliev%20-%20Iranski%20elementi%20u%20pyrvobylgarite.htm

Думанов Б., Класовите основи на идеята за древнотракийския елемент в българската народност и опозицията на археолозите.

https://ebox.nbu.bg/anti/ne3/16%20Boyan_Dumanov%20+.pdf

Боян Думанов започва есето си с цитат, който е грозна лъжа: “Това наследство ни сродява по-скоро с траките, с това - по думите на самия Херодот - кривокрако, чорлаво, маслоядо и крадливо племе.”

Херодот никога не е наричал траките кривокраки, чорлави и крадливи - бел. авт.

07.03.2015 14:00 - СПАРОТОК И КГБ. КРАЯТ НА ЕДНА ЛЪЖА.

https://letopisec.blog.bg/history/2015/03/07/sparotok-i-kgb-kraiat-na-edna-lyja.1343858

Тракедонизма, подобно македонизма, са доктрини на Коминтерна за унищожаване на българската идентичност. Някои от старите комунистически доктрини на Коминтерна днес са трасформирани от Кремъл и са впрегнати в добре организирана „хибридна война“ срещу България.

23.03.2015 11:36 - ЩО Е ТРАКЕДОНИЗЪМ И ИМА ЛИ ТОЙ ПОЧВА У НАС?

https://letopisec.blog.bg/history/2015/03/23/shto-e-trakedonizym-i-ima-li-toi-pochva-u-nas.1348352

31.07.2013 14:07 - Що е тракедонизъм?

 “Тънката струя“ на българофилството е натрапваното с години от СССР славянофилство в НРБ. Да се отрича, че изобщо няма славяни и славянски език, и да се натрапва днес, че това е тракийски, е…нали разбирате…хитър ход да се сложи знак на равенство между славянски и тракийски езици. Всички големи изследователи на траките обръщат внимание на влиянието между тракийски и славянски, но нито един от тях даже и не си е представял да ги отъждестви. Но днес това се прави с лека ръка…

https://letopisec.blog.bg/history/2013/07/31/shto-e-trakedonizym.1135244

За съжаление, тази хитра геополитическа цел, се изпълнява със средства на македониският антички автохтонен апарат.

Сиреч, ние българите трябва да приемем, че сме траки и бидейки си автохтони, нямаме история в късната античност след І в. от н.е., откакто сме превзети от Рим…Добре, ще попита някой, а как така станахме с име „българи“?Един от стратезите на тракедонизмът, г-н Павел Серафимов-Спароток, разработва една теза, според която в армията на Ал. Македонски имало „хора на пълководеца Балакр“, това го пише Ариан. Г-н Серафимов иска да ни внуши, че тези военни на пълководеца, понеже Ариан не пише за друго, са по неговото име цял народ „балакри“…

Моделът е зает от скопското МАНУ. Прислугата на Теодора, жената на Юстиниан І, се нарича, според Прокопий, „Македония“. За МАНУ това е достатъчно, че през VІ в. от н.е. има македонци…И т.н.

https://letopisec.blog.bg/history/2013/07/31/shto-e-trakedonizym.1135244

ПРАРОДИНАТА...

https://letopisec.blog.bg/history/2012/10/25/prarodinata.1013447

15.07.2011 08:52 - Кого обслужва идеята, че сме траки? ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ.

https://letopisec.blog.bg/history/2011/07/15/kogo-obslujva-ideiata-che-sme-traki-obshtestvena-diskusiia.783457

110 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да проявават разбиране към инакомислещите! Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
 2. Поради това, че доста хора нарушават правилата на блога, коментарите се показват след време, след одобрение на админ. Поднасям извиненията си за това неудобство!

  ОтговорИзтриване
 3. Ами ясно е, хубаво си издирил нещата Павеле, а да ти кажа - точно навреме е. Много се политизира всичко и вече не можеш да разбереш кой какъв е. Благодаря ти за това, че внасяш мир и светлина в ежедневието ни!

  ОтговорИзтриване
 4. Страхотна статия Павеле! Много обобщаващо и същевременно конкретно е подредена информацията ти! Веднага се усеща истинността в написаното, за разлика от евтините и елементарни лъжи и клевети. Като цяло авторът "летописец" e всъщност Кирил Милчев, който е точно бивш милиционер от Карлово, а съвсем умишлената манипулация, която прави в публикациите си е толкова гнусна, че не знам какъв човек трябва да си, че да му се вържеш на глупостите и да не се отвратиш!
  Достатъчно е човек с малко повече интелект, да прочете твоите и неговите работи и веднага ще му стане ясно. Благодарим ти за труда и това, че разпространяваш информация, която е в пъти по-точна и близка до реалността, от глупостите на редица папагали без усет, а и на редица чисти манипулатори и лъжци!
  Бог е с теб, сполай ти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 август 2023 г. в 18:40 ч.
   Гадното в цялата история е това, че точно бивши галеници на тоталитарния режим сега се правят на борци за справедливост. Такива презирам най-много.

   Изтриване
 5. Георги Георгиев29 август 2023 г. в 18:53

  Г-н Серафимов Вие сте безценното съкровище България! Най-големия будител на нашето време, нищо случайно няма. Не сте сам, както виждам на хиляди българи вече се отвориха очите,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Георги Георгиев29 август 2023 г. в 18:53 ч.
   Радвам се, че съм успял да направя нещо добро!

   Изтриване
 6. Истината стои и чака, чака дълго и знае, че със сигурност ще бъде видяна и разкрита. Виждана е ясно от истинските българи преди нас, вижда се сега и ще продължи да се вижда. И свети та чак ослепява. И не се вълнува от чуждите злобни кроежи, нито от нашите чуждопоклонници и заплатаджии, преписвали небивалици един от друг и раздавали си титли за послушание, мълчание или откровени лъжи. Няма спиране, лавината на истината и същината на гените, по стари са и от КГБ, ДС, СССР, Коминтерна, БКП, по древни са и от номади, чергари, тюрки или иранци. Всичко си идва на мястото.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 август 2023 г. в 18:56 ч.
   Да, всичко си идва на мястото!

   Изтриване
 7. Добро есе Павеле, аргументирано си представил всичко и това печели доверието на четящите, включително и моето :) Много се спекулира с КГБ а не бива, ако има нещо - нека да се каже, но не бива да се лъже както правят Думанов и Милчев. Възможно е да имаш предвид и други писачи на политфейлетони, но да си решил да ги оставиш анонимни защото са свързани с огранизираната престъпност :) Не се плаши - ниски топки са, само се правят на мъжаги :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 август 2023 г. в 19:11 ч.
   Доста са тези, които спекулират, а не бива. Трябва да се представят факти, а не оформени от политическата конюнктура мнения.
   За греховете на хората от КНБ не бива да се мълчи, но е важно да се посочват конкретни действия, а не измислици.

   Изтриване
  2. Прощавайте, но Вие все още не умеете да анализирате дори кратки съобщения и се получават много лоши манипулации от Ваша страна (надявам се не умишлено, а именно от нерабиране), като това за скитите в края на статията, където авторът изрично е посочил, че на основата на езикови и други артефакти може да се заключи, че част, повтарям, че Вие сте пропуснал - Част от скитите имат ирански произход, а вие сте обявил това за манипулация. Също показва, че нямате представа за съвременните знания за скитите и какво са пресдтявали като култура и общество, а правите необосновани обобщения, наивни заключения и се довеярвате на текст, който по никакъв начин не доказва връзката траки-скити, нито културно, нито езиково, нито генетично, и е написано от човек, който очевидно не знае нищо за скитите, най-малкото защото такива по негово време отдавна няма, и очевидно грешащ, ако се разгледат всички открити скитски некрополи от Европа до Китай.
   За съжаление отдавна сте напуснал историческата територия на проблема тракийски елементи в българската култура и език и сте навлезли дълбоко в мътнате води на спекулациите, доказуемо от Вашия коментар в края на статията - "Все пак, както вече споменах, теорията за местния произход на българите носи самочувствие и престиж на народа ни. Тя не само повдига националната ни гордост, но и разкрива истината за нашия произход, за характера и дарбите на нашите предци." Първите 3 може да са верни, но последното твърдение "разкрива истината" по никакъв начин не е доказано от Вас, напротив не веднъж съм ви показвал, че не сте прав, за което съм бил цензуриран. А това, че аз съм прав, а вие не е доказано от факта, че се осланяте вече много години на голото обобщение на Стефан Византийски, а пренебрегвате всичката литература написана след него по въпроса , особено съвременната!
   Сполай ви, надявам се един ден наистина да се ограничите до фактите, без манипулации и измислици (имам предвид заключения, с които правите категоричната връзка, че българи са траки и са дали всичко на света).

   Изтриване
  3. До Анонимен1 септември 2023 г. в 15:25 ч.
   Не Ви прощавам :) Вие нямате доблестта да се изправите с лице и име, на всичко отгоре и хитрувате.
   Няма да си губя времето да обяснявам, читателите ми са умни хора, запознати са и с другите ми есета на тема скити :)

   Изтриване
  4. "Анонимен1 септември 2023 г. в 15:25 ч.
   Прощавайте, но Вие все още не умеете да анализирате дори кратки съобщения и се получават много лоши манипулации от Ваша страна (надявам се не умишлено, а именно от нерабиране), като това за скитите в края на статията, където авторът изрично е посочил, че на основата на езикови и други артефакти може да се заключи, че част, повтарям, че Вие сте пропуснал - Част от скитите имат ирански произход, а вие сте обявил това за манипулация. Също показва, че нямате представа за съвременните знания за скитите и какво са пресдтявали като култура и общество, а правите необосновани обобщения, наивни заключения и се довеярвате на текст, който по никакъв начин не доказва връзката траки-скити, нито културно, нито езиково, нито генетично, и е написано от човек, който очевидно не знае нищо за скитите, най-малкото защото такива по негово време отдавна няма, и очевидно грешащ...
   ... А това, че аз съм прав, а вие не е доказано от факта, че се осланяте вече много години на голото обобщение на Стефан Византийски, а пренебрегвате всичката литература написана след него по въпроса, особено съвременната..."
   Развеселихте ме и не можах да се сдържа повече. Да не би Вие да сте съвременник на скитите, че изказвате най компетентното мнение, по компетентно дори и от Стефан Византийски? А може би сте от тези, които умеят много точно да цитират съвременните автори, но не познават древните? Това ми напомня за скеча на румънските хумористи Мирча Кришан и Сорина Дан "Краставицата"
   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK9tun3ImBAxVEcvEDHXJeBvsQtwJ6BAgOEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DITP8f1U9sPA&usg=AOvVaw3jGr_5zb02sfFknIld2tRh&opi=89978449
   Да не си мислите, че Херодот е бил съвременник на всички събития, които описва, а може би Омир? Или според Вас в ония времена будните и образованите не са имали щастието да имат достъп до предания или да четат записки на техни предци съвременници на събитията, които "днешните" автори на "съвременната литература" старателно са унищожили ( нищо, че тук дискутираме за история) и не само ние, но никой вече няма достъп до тях. Други пък, които не са имали такива възможности, са разчитали на собствената си памет, запомняйки многобройните предания от предишни поколения. Самия Херодот се изненадва как някои са разказвали исторически събития случили се 8 -10 поколения преди тях. А съвременните пропагандисти дори и от това са ни лишили. Унищожавайки напълно или фалшифицирайки и изопачавайки фактите на предания и легенди от миналото. Затова масово не си знаем истинското минало, личностите и датите на бележити събития от историята ни, но за сметка на това и пеленачетата знаят имената на лидерите и бележитите дати на една друга азиатска държава, чиито интереси винаги биват поставяни над нашите. Имената на личностите, които би следвало най много да величаем, са познати на младите ни сънародници най вече от наименованията на спортните клубове. Бележитите дати и символите от историята ни не са познати на младото поколение по простата причина, че са омаловажавани много десетилетия за сметка на чужди такива, които бяха налагани за светини. По голямата част от онези, които изобщо са чували за Паисий Хилендарски и се налага да го цитират знаят единствено "О неразумний юроде... ", но без да могат да завършат цитата. И всичко това е в следствие на горещо препоръчваните от Вас автори на "съвременната литература", която се представя от академичната общност като история.

   Изтриване
 8. Блестящ! Благодаря ти, Павка за смелостта и за неуморния труд, който полагаш!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 август 2023 г. в 19:55 ч.
   Благодаря за подкрепата!

   Изтриване
 9. Благодаря Ви, господин Серафимов ! Винаги Ви чета с огромно удоволствие и любопитство. Бъдете здрав и Ви пожелавам всичко само най-добро!

  ОтговорИзтриване
 10. Много хубава статия! Винаги ми е интресно да те чета. Надежда има. Миналата седмица със семейтвото ми посетихме няколко гробници в "Долината на тракийските владетели". В "Голяма Косматка" екскурзовода ни проведе интересна беседа. Той е привърженик на първата теорията. Там имаше още няколко семейства, които също бяха добре запознати с древната ни истрия и всеки се включваше с нещо в беседата. Дори синът ми, който за жалост не го вълнува нищо подобно, наддаваше по едно ухо и каза, че му е било интересно. Екскурзовода /за съжаление не му запомних името/ дори беше написал, за да показва на посетителите на 1 лист, имената на изследователи, които пишат за траките. Поговорихме и за теб и той се сети, че трябва да те добави в списъка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има го в списъка! Аз също скоро бях там и видях листа - Sparotok Павел Серафимов беше сред първите имена.

   Изтриване
  2. До Ники Орлов
   Да, вече ме има в списъка, бях там наскоро :)

   Изтриване
  3. До Маги 29 август 2023 г. в 20:54 ч.
   Надявам се и за в бъдеще да мога да представя интересни есета!
   Колкото до гробницата на Севт - посетих я и съм в списъка на хора пишещи за траките.

   Изтриване
 11. Здравей ,има нужда да се обясни на аудиторията и за т.нар."паралелни археолози,които в ранните години на комунизма са унищожили милиони ,фрески,икони,релефи ,канелюрми,надписи ,и цели скални обители ,за да не стигнат до нас и да прикрият историческите факти за Велика България,всъщност това е процес ,който е под режисурата на Големия Брат,но нямам за цел да засягам братския народ ...това са си факти!Успех и прави това с което си се заел,на прав път си!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 август 2023 г. в 21:10 ч.
   Археологът Атанас Милчев се осмели да говори за унищожените паметници от Плиска, но до ден днешен на никого не е потърсена отговорност.

   Изтриване
 12. Имате хубав стил, есето се чете леко, а аргументацията е просто перфектна. Разбрах за Вас наскоро, но ще Ви чета редовно от днес нататък, уверен съм, че има какво да науча и да се обогатя.
  Венцислав

  ОтговорИзтриване
 13. "За поддръжниците на тази теория, дедите ни са се оформили като народ сравнително късно, а в Тракия те са определени като жестоки нашественици, тероризиращи, колещи и грабещи местното население." Бихте ли предоставил източници за тази измислица?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 август 2023 г. в 21:20 ч.
   Мога да Ви дам даже скрийншот на изказване на професионалист. Дайте мейл, на който да го пратя.

   Изтриване
  2. Мислех, че няма какво да криете, поставете го в статията, като онези картинки на неясни знаци или в отделна статия! Но това не е вярно и важно, щом само един "професионалист" го твърди.
   Вие сте го представили така в текста, че едва ли не от Марцелин насам всички автори са го знаели и повтаряли. Умишлена манипулация от Ваша страна?

   Изтриване
  3. До Анонимен30 август 2023 г. в 20:32 ч.
   От какво се страхувате, да не би да сте един от хората, които визирам ?

   Изтриване
  4. Щях ли да ви карам да го публикувате публично, ако се страхувах? Вие предлагате прикриване на истината, а аз ви призовавам към публичност!

   Изтриване
  5. Анонимен31 август 2023 г. в 18:17 ч., ти уби коча с лопатата бе пич, ами нали си анонимен, как да не си страхлив и за каква публичност говориш като те е бъзе:)

   Изтриване
 14. Хайде да обърнем внимание на факта, че мирмидонците не са траки, че скоръ не лат. заемка – бълг. е бърз, орьлъ -орел, не знам има връзка с ора, и поря, болии не е бълг.– бълг. е по-голям, и българските имена Злати, Златан са заемки по същия начин като Павел и Иван, още повече, че има промяна в корена золт в злат, което може да стане само при външно влияние или заемане на думата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 29 август 2023 г. в 21:31 ч.
   Четете внимателно - няма твърдение, че скоръ-бърз е латинска заемка. Колкото до болии-по-голям, съветвам Ви да си набавите старобългарски речник и да проверите как стоят нещата :)

   Изтриване
  2. Анонимен29 август 2023 г. в 21:31 ч.,
   Уважаеми, хайде да обърнем внимание че или не знаете Български или нарочно ни губите времето. Думата "болий" има корен "бол", който означава "много" и се използва в съвременния ни език. Предполагам също така разбирате "станната" дума " бол-шинство". Господин Серафимов вече ви посъветва са си намерите старобългарски речник. Ако това ви затруднява отворете Гугъл преводача и го помолете да преведе "болий" от сръбски. Споменавам сръбския език защото той, също както и руския, представлява разклонение на стария Български език, което е замръзнало в развитието си. По тази причина в тези два езика ще намерите съвременни думи, които в Българския се смятат за стари или диалектни.
   Надявам се това да помогне ако искрено се интересувате от нашия език. Ако не - здраве да е!

   Поздрави,
   Ивайло

   Изтриване
  3. Значи твърдите, че в старобългарски речник, думата болии е изначално бълг., т.е. съществува от зараждането на българите като нация отпреди...12000г? Тогава, каква е думата голям? А че скоро е лат. заемка, е повече от ясно!

   Изтриване
  4. "Анонимен29 август 2023 г. в 21:31 ч.
   Хайде да обърнем внимание на факта, че мирмидонците не са траки..."
   Хайде стига сте обръщали внимание на така наречените от Вас "факти", които за да станат в истинския смисъл на думата факти е необходимо да посочите не само аргументи а дори неоспорими доказателства, но явно боравите с понятия които не разбирате. Нищо подобно не правите, а само назовавате измислиците си с неподходящи изрази и очаквате на всичко отгоре някой да им обърне сериозно внимание щом задавате въпрос и чакате отговор. За да получите отговор е нужно да го заслужите, защитавайки първо собствените си твърдения по някакъв начин, а едва след това да правите сравнения с другите мнения. Всичко останало е несериозно отношение и опити за разводняване на темата. То си личи и от броя на безсмислени коментари с които се опитвате да провокирате останалите, демонстрирайки невежество и заядливост. Мисля дори, че повечето от коментиращите се досещат и кой сте.

   Изтриване
  5. Вие току що изобретихте ново правило в линвистиката: "Ако в даден език две думи са синоними то едната е чужда заемка." Вероятно можете да го обосновете?

   Изтриване
  6. Анонимен31 август 2023 г. в 0:02 ч., ами той спаро ги е обяснявал тези неща преди няколко години, мисля, че даде тези примери на дублетни думи
   БЪЛГАРСКИ ТУРСКИ
   лоза асма
   поле кър
   локва гьол
   кладенец бунар
   хълм баир

   Изтриване
  7. Хайде да обърнем внимание на това, че коментарът ви се състои от едно голо изречение, в което липсват, както аргументация, така и доказателствена част, с която да защитите поне малко краткото ви изреченийце. Изглеждате смешно и несериозно, като мрънкащо дете на фона на публикацията и автора й...

   Изтриване
  8. до Анонимен30 август 2023 г. в 18:40 ч.

   Изобщо няма нужда от преводи от чужд език, а най малко с гугъл преводач, че винаги може да бъде оспорено. Проверката в старобългарски речник никак не е сложна за ползващи интернет.
   " бол҄ь -бол҄ьш -бол҄е прил срав.
   1. По–голям [по размери, по обхват и под.]. вьꙁьметъ бо коньнѫ своѭ отъ рꙁꙑ. ꙇ больш дра бѫдетъ М Мт 9.16 ꙇ рее се сътворѭ раꙁорѭ жтьнцѧ моѩ  большѧ съꙁждѫ М Лк 12.18 З А СК болъше богатъство непъщевавъ ег(.) пътъскꙑхъ (съ)кровщъ Е 7б 12 а наслаждаѭштеі сѧ недостоіно. большѫ мѫкѫ себѣ прімⷷлѫтъ К 8а 40 по вьсꙙ же асꙑ. съмрьть помꙑшл҄ѣѧ дѹшѫ своѭ въстав на бол҄ьшꙙ трѹдꙑ С 274.11—12 кꙑ кѹпъ бол҄ї стъ плѣвънꙑ л л пꙿшеньнꙑ
   2. ... "
   https://histdict.uni-sofia.bg/oldbgdict/oldbg_show/d_00656/
   И в Електронна библиотека Българско езикознание, Старобългарски речник, т. I. Отг. ред. Дора Иванова-Мирчева. Изд. „Валентин Траянов“. София, 1999 на стр. 110
   https://dcl.bas.bg/lib/Starobalgarski_rechnik_tom1/page/0110

   Изтриване
  9. Анонимен31 август 2023 г. в 9:50 ч.,
   Няколко избрани примера не са доказателство за вашето твърдение. Аз веднага мога да представя няколко противоположни примера:
   Планина - Гора
   Твърдина - Крепост

   Моята грешка беше че в началото допуснах (невинен до доказване на противното) че не сте от "онези". С такива като Вас не си струва да се разговаря.

   Ивайло

   Изтриване
  10. Господа, Анонимен31 август 2023 г. в 12:53 ч., Анонимен30 август 2023 г. в 18:40 ч. и др. Моля Ви, когато коментирате, ако не желаете да се регистрирате, поне споменете някакво име, за да може дискусията да се следи.

   Изтриване
  11. Ама моля ви се, Ивайло, не се цупете, а учете - Планина - Гора
   Твърдина - Крепост са двойки думи, произлизащи от различни езици!

   Изтриване
  12. До Анонимен31 август 2023 г. в 0:02 ч. Вие определено не знаете, какво е значението на чуждицата синоним! Четете и учете, заради такива, като вас и последвалите коментари, този блог е посмешище за българщината или поне за българския език!

   Изтриване
  13. До Анонимен31 август 2023 г. в 12:53 ч. Искате да кажете, че този речник е преставителен за бълг. език 12в. пр.н.е във времето на Троянската война ли и думите в него са "Началото на света", без отпадане и чуждици и заемки и че болии е една от тези изконни български думи?

   Изтриване
  14. До Анонимен30 август 2023 г. в 23:10 ч от написаното разбирам, че не четете нищо по историческа тематика извън този блог, съжалявам няма как да ви предоставя доказателства в едно сдъвкано като за вас изречение!

   Изтриване
  15. до Анонимен31 август 2023 г. в 18:11 ч.
   Аз каквото искам да кажа съм го казал. За разлика от изброените твои над 15 оста в които нищо не казваш, а в повечето задаваш само въпроси, на които очевидно нямаш отговор. За какви знания тогава претендираш, че и съветваш другите да четат докато ти също като един чукча " Чукча не читатель, чукча писатель! "?

   Изтриване
 15. Може би трябва да припомните какво точно значи рих на тракийски? Май такова окончание няма в имената на нито един тракийски цар, т.е. това не е тракийско име.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 август 2023 г. в 21:36 ч.
   Къде в текста се споменават имена с наставка -рих?

   Изтриване
  2. Оо, значи в Аспарух, рух не е форма на рих или обратното!? Извинете, мислех, че съм блог за наука!

   Изтриване
  3. Анонимен30 август 2023 г. в 20:25 ч., по твоята логика ти винаги си прав :) спаро имаше статия за името на Аспарух и там рух се тълкува с рухо-дреха, но нека дам точен цитат
   частицата –рух може да се отъждестви с рухо-дреха, в смисъл на покритие, нещо, което предпазва. В такъв случай Аспарух би означавало пазещ конете, защитник на конете.

   Имена с окончание -рух се срещат в българската именна система, но по някаква причина биват упорито избягвани от съставителите на честотно-тълковни речници.Чест прави на Димитър Ангелов, че споменава името Велирух – Образуване на българската народност, с.365. За Белорух съобщават краеведи от Югозападна България.

   Накрая нека да обърнем внимание на значението на тракийската дума аспиос/еспис. Нейното значение е бързина, а обяснение можем да получим с помоща на стблг. спѣхъ-бързина, спѣшѫ-бързам, чиято по-древна форма е била *aспѣхъ, aспѣшѫ. Връзка показва и използваната от Омир σπέυδω/σπεῦσε – бързам, затичвам се.

   За сродната тракийска дума асва обяснение получаваме от оясвам се /оасвам се – разбързвам се, бързам, работя бързо.

   Аз предпочитам да вярвам на спаро, защото той излиза с лице и име, и защитава труда си смело. Не е като страхливите тролове славейски :)

   Изтриване
  4. Допълнително, имайки предвид че старият Български ( тракийски) език и Санскрит са близки езици от индо-европейското семейство, аз винаги посягам към Санскритски речници за обяснение на стари Български думи.
   Отваряме на думичката "ruha" и четем. Такаaа... има няколко значения измежду които "езда/ездач" и "стрелба/стрелец".

   "аспа" беше любезно обяснено от Господин Серафимов и е допустимо да преведем "аспарух" като "бърз ездач", "бърз стрелец", а дори и като "бърз воин".

   Поздрави,
   Ивайло

   Изтриване
  5. До Ивайло
   Действително правилното име на тракийския е древнобългарски. Нужно е обаче време това да бъде прието.

   Изтриване
  6. До Анонимен31 август 2023 г. в 9:59 ч.
   Благодаря Ви за аргументирания отговор!!!

   Изтриване
  7. Здравейте,
   А възможно ли е рих да е свързано с ръка или сръчност, или държане? Все пак поводът се държи с ръка , лъкът се опъва с ръка и т.н. Един вид да е човек, който борави много добре с ръце си.
   Ръката е в ръкавица, за да не се наранява при тези дейности и оттам рих да се свързва и с дреха? Отделно ръката държи и оттам самодържец, държавник. Владее държавата, владее повода, владее стрелбата...
   ПОздрав!

   Изтриване
  8. До Ивайло Анонимен31 август 2023 г. в 13:56 ч. Посочил сте, че рух на санскритски е ...(много неща?!) и едно от тях е ездач, но не у бърз, затова заключението ви за името Аспарух като "бърз ездач или стрелец" си е чиста необоснована приумица, ако разделим името на двете му части се получава "коннен ездач или стрелец" според представените от вас значения. Но тогава, откъде накъде индийците ще помнят думата рух, а ние не и ще си измислим думата ездач?

   Изтриване
  9. До Анонимен31 август 2023 г. в 9:59 ч - първо да обърнем внимание, че Серафимов никога не употребява частицата аспа със значение бърз, а за кон! Второ, много хубаво сте направил представянето на спеша от омирово време, но за съжаление по никакъв начин не сте обяснил езиково прехода спеша - бърз! Предполагам от представеното от вас, че спеша е заемка в бълг., ако не, тогава бърз е заемка в тракийския език.

   Изтриване
 16. Трудът ви е интересен, но не съм напълно сигурен дали има нужда от него, просто не мога да си представя някой що-годе образован човек да се хване на твърдение, че КГБ и Коминтерна са оттоворни за появата на теорията, според която българите са пълноправни наследници на траките. Ами това е все едно да кажеш, че Джорж Сорос ще плати на България външния дълг и даже ще ни помогне да си вземем обратно заемите дадени на иракчаните и други араби :)
  Не отричам, че има хора с налудничави твърдения, а има и други по-наивни, които хващат вяра на всичко, но като цяло българите не са идиоти, нищо, че един чичко изкара 80% от нас такива. Станислав Станиславов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 август 2023 г. в 23:19 ч.
   Г-н Станиславов, на мен ми се иска това есе наистина да бе излишно, но не е. Да, българите са умни хора, но не подценявайте пропагандата на безсъвестните хора, ако е упорита, тя е и опасна.
   КГБ има големи грехове спрямо нас, но те не включват създаването на теорията за местния произход на народа ни.

   Изтриване
 17. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Milko Kostov30 август 2023 г. в 0:00 ч. ти си най-наглия спамаджия, еша си нямаш, но спаро е виновен, че ти търпи простотиите а това ще му орезили блога.

   Изтриване
 18. И аз съм чувал за свързване на КГБ с тракийската теория при един пишман блогър, ама на оня мозъка е похабен от кокаин и хероин. Те КГБ, че са правили бели е ясно, че за трепели хора, че са ги заплашвали е ясно, че са горили книги е ясно, но никога не са действали в полза на национализма.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 30 август 2023 г. в 9:58 ч.
   Хора на КГБ действително имат участие в опорочаването на историята ни, но в никакъв случай деятели на КГБ не са създали теорията за местните корени на българите. Ето това е важното, това трябва да се изясни.

   Изтриване
 19. Относно император Траян, може би не случайно Йоан Владислав има син със същото име.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен30 август 2023 г. в 15:30 ч.
   Някои изследователи смятат, че Троян е свързано с числителното три.

   Изтриване
 20. Поредната много добра статия - подредена и синтезирана информация, ясни и логични доказателства! Поздравявам ви господин Серафимов

  ОтговорИзтриване
 21. Сравненията с Троянската Писменост ме впечатлиха много и се зачудих защо няма наши научни публикации по въпроса. Вие можете ли да дадете отговор на този въпрос?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има хиляди статии в блога си по темата, проверете в архива на профила му.

   Изтриване
  2. До Анонимен30 август 2023 г. в 18:19 ч.
   Някои наши учени отричат не само тракийската писменост, но и тази на трако-трояните. Защо се прави това и защо наличната информация не се попуяризира - това вече не зная.

   Изтриване
  3. От казаното следва, че траките имат своя писменост, за което мосля мама съмнение, макар и да няма пълна яснота, но и друга, която ползват съвместно с торянците при някакви определени условия, което вече звучи сензационно и интересно; от което пък излиза, че троянците не са траки, доказано от словосъчетанието трако-трояни. Може ли да кажете откъде черпите информация за тракийската и трако-троянската писменост, като "доказано" отделни такива?
   И извинете, ако съм ви наранил, науката е жестоко "бойно" поле.
   За да няма съмнения и да има по кой да ругаят другарите ви коментари:
   Анонимен1 септември 2023 г. в 15:25 ч.
   Анонимен29 август 2023 г. в 21:20 ч.
   Анонимен30 август 2023 г. в 20:32 ч.
   Анонимен31 август 2023 г. в 18:17 ч.
   Анонимен31 август 2023 г. в 18:17 ч.
   Анонимен29 август 2023 г. в 21:31 ч.
   Анонимен30 август 2023 г. в 20:28 ч
   Анонимен31 август 2023 г. в 18:04 ч.
   Анонимен31 август 2023 г. в 18:04 ч.
   Анонимен31 август 2023 г. в 18:07 ч.
   Анонимен31 август 2023 г. в 18:11 ч.
   Анонимен31 август 2023 г. в 18:13 ч.
   Анонимен29 август 2023 г. в 21:36 ч.
   Анонимен30 август 2023 г. в 20:25 ч.
   Анонимен31 август 2023 г. в 17:52 ч.
   Анонимен31 август 2023 г. в 18:01 ч.
   Г-н Серафимов, моля ви да обърнеъе внимание, че освен моите, всички други коментари са някак си лакейски, на които вие отговаряте с "продължавайте да ми....." - няма наука, няма история, няма нови данни, които да опровергават вашата информация от 1913г или '71. Зациклил сте в миналото и не можете да се измъкнете, а като ви се подаде ръка, я хапите!
   Животът в илюзия е най-сладък!
   Г.Славеев (за всеки случай, ако регистрацията с имейлът ми не се получи отново)

   Изтриване
 22. Благодаря за цитата от Константин Клайдович, което е ново за мен, където по безспорен начин се прави паралел между българи и хуни. Темата е огромна и никак не е лесно в кратко есе да се побере поне най същественото. Затова ще направя опит да допълня според личните ми познания, а ако някъде греша не възразявам на корекции. Според различни автори предгръцкото население на Балканите, макар и разделено на много общности, са живели доста сговорчиво и без особено деление или сериозна враждебност. По мое мнение разделителни линии се оформят едва след трайното настаняване на гърците на полуострова, които не са завоеватели, а доброволно са приети като етиопски бежанци прогонени от египтяните. После пристигат други техни сънародници и роднини, които се заселват на различни места по крайбрежието. Така образуват удобна верига от крайбрежни заселници от Африка до Пелопонес и започва интензивна търговия, без дълги преходи. Бързото забогатяване привлича и местни, които за да се включат по лесно във веригата са се погърчвали.
  https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0126%3Abook%3D1%3Achapter%3D58
  Така започва деление между общества, което води и до конфликти, а по богатите оформят класа, която претендира за всички положителни постижения като свои, а прави всичко възможно да заличи паметта на народа която противоречи на твърденията им. От тогава започва фалшифицирането на българската история. Доста по късно това се харесва на силните на деня и тази практика се прилага от много други общности спрямо по слабите, което продължава и до днес. Деление по етнически признаци започва да се формира едва с началото на създаване на национални държави в Европа в края на XVII и началото на XVIII век. Преди това в голяма част от общностите функциониращи като държави населението е било доста разнородно. Смяната на владетелите на различни територии не предполага задължително изселване на местното население и заместването му с друго. Сравнително по това време започва изследване на произхода на различните народи, в частност и на българския. В 1709 г. шведският изследовател Йохан Филип фон Страленберг, който попада в руски плен и е заточен в Сибир за пръв път изказва мнение относно етноса на българите, като свързва етнонима „българи“ с р. Волга и гр. Булгар, като и с казанските татари. Само това е достатъчно за да стане ясно, че се отнася най вече за българите от Волжка България, където наистина е имало присъединени много тюркски народи, но всичко това механично се прехвърля и за Дунавска България. Неговият съвременник Василий Татишчев (автор и на първия капитален труд по история на Русия) възприема тази идея и започва да я популяризира. Тя е възприета и от немските учени на руска служба Август Шльоцер и Йохан Кристиан фон Енгел, както и на шведа Йохан Тунман.
  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX-7HFsISBAxUSYPEDHZdDBNoQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fbg.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%258A%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&usg=AOvVaw2XESsCgGxinevzLenJFzzG&opi=89978449
  Така първата теория за тюркския произход на българите води началото си още от царска Русия, а не от СССР. Тъй като това не е истина за да не бъде опровергано се прилагат всевъзможни начини да се унищожат неудобните сведения или поне да се скрият и да няма свободен достъп до тях. Г-н. Серафимов не е единствения който е представил теза за наличието на Балакр и балакри във войската на А. Македонски. Николай Тодоров - бесараба също е работил по темата.
  https://www.academia.edu/43151269/Българи_във_войската_на_Александър_Македонски
  За български територии отвъд Дунава едва ли има повод за съмнение, след като до появата на изкуствената държава Румъния чак в средата на XIX век в основните ѝ територии Молдова и Влашко се говори на български и се пише на кирилица.
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Румънска_кирилица

  ОтговорИзтриване
 23. "Общо взето може да се каже, че от XVIII до началото на XX в., опитите корените на българите да бъдат поставени извън Балканите, са дело на чужди учени: немци, шведи, австрийци, унгарци, англичани, чехи, украинци, руснаци."... и ако проучиш произхода на тези "учени" ще разбереш, че ВСИЧКИ, без изключение са евреи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодарско Валентин К, спестихте ми проверката. Спомням си преди г-н Серафимов имаше статия колко далеч във времето се появява тюркската теория за произхода на българите. От имената които беше изписал, близо 80% бяха или евреи или хора със вероятно еврейски произход(в предвид многото елементи на техния "произход").
   При тези факти, човек може само да се чуди защо им е на евреите да лъжат за нашия произход. Тук според мен...дадени твърдения за произхода на скитите, може би хвърлят известна светлина.

   Изтриване
  2. До Валентин и Никола
   Да, някои учени, които са се заели с нашата история, действително са от еврейски произход. Енгел, Тунман, Гибон, Карамзин и др. обаче не са евреи.
   Свят голям - хора всякакви.

   Изтриване
  3. ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK4 септември 2023 г. в 11:49 ч.
   Така е...свят голям, но коментара ви би имал логика ако живеехме в свят в който ...да кажем... има гърци защитаващи тракийския произход на българите, а и не гръцкия на древните македонци, и такива които твърдят че ние сме чужденци на балканите и древните македонци са гърци. Сам знаете, че ако има такива които мислят по първия начин, то те са крайно и безгласно малцинство.
   Мисля Лизбет Любенова правилно казва, че най-голямата грешка на модерните историци е да пренебрегват ролята и влиянието на евреите в европейската история. Щото, свят голям ама евреите като група нормално гледат своя интерес и влияние. А анти-европейските(тоест срещу европейците) им виждания днес дори са официална политика на ЕС. Та да се правим ,че те са незаинтересована страна в историята на европейските народи, които случайно са австрийци, германци, руснаци и прочие. И че не те, като група, а техните домакини са причината за тази или онази беда причинена на народа ни, е в пълно противоречие на научния метод, който би трябвало безпристрастно да гледа и търси истината.

   Изтриване
  4. До Никола 8 септември 2023 г. в 10:53 ч.
   Да, определени евреи имат огромно влияние и да - някои тези хора не ни обичат, някои са нанесли големи вреди. Сред евреите обаче има също много свестни и стойностни хора. Като започнем с Феликс Каниц и свършим с Владимир Орел, чийто принос към тракологията е безценен. Руско-израелският учен е този, благодарение на когото е популяризиран надписа от Ситово, считан за пукнатини от Кайнозойската ера от нашите учени. Пак Орел обявява албанската дума bure - мъж, за заемка от старовисоконески - bur.

   Пак казвам: свят голям - хора всякакви.

   Изтриване
  5. Нямам специални симпатии към който и да е народ и не знам доколко съм прав, но ми идва малко в повече, когато се опитваме да виним една конкретна нация за манипулациите извършвани спрямо българите и тяхната история. Вярно е, че някои имат по голям принос за това, но според мен участие имат всички европейски нации, а и не само, които са имали възможност да окажат по сериозно влияние върху международната политика в различни моменти. Това според мен се дължи най вече на враждебните настроения между Русия и Запада още от средновековието и липсата на ясна позиция на българския политически елит, както и на сериозна част от народа по тази тема. Този феномен се наблюдава в Европа най вече сред българите, докато останалите славянски народи повече или по малко са клонили към Европа, отколкото към Русия. Тази неясна и колеблива позиция води началото си още от средата на XVIII век и продължава до ден днешен. За да поддържа това състояние голяма част от политиците още от възстановяването на българската държава след Руско-турската война (1877 – 1878) услужливо прикриват истинските причини опитвайки се да заздравят ориентацията към Русия, а това не се харесва на Европа и така с не премерени действия ставаме жертва на техните вражди. Един виден българин Константин Стефанов, който е роден през 1879 г. в Банско, все още под турска окупация, е описал доста добре тези проблеми, но е почти неизвестен за широката публика. Учи в Банско. В 1892 година завършва Американския колеж в Самоков. Заминава за САЩ и учи в академията Монсън в Масачузетс. В 1899 година завършва магистратура по английска литература в Йейлския университет. Специализира философия в Берлинския университет през 1902 година. Автор е на първия англобългарски ре

   Изтриване
  6. Нямам специални симпатии към който и да е народ и не знам доколко съм прав, но ми идва малко в повече, когато се опитваме да виним една конкретна нация за манипулациите извършвани спрямо българите и тяхната история. Вярно е, че някои имат по голям принос за това, но според мен участие имат всички европейски нации, а и не само, които са имали възможност да окажат по сериозно влияние върху международната политика в различни моменти. Това според мен се дължи най вече на враждебните настроения между Русия и Запада още от средновековието и липсата на ясна позиция на българския политически елит, както и на сериозна част от народа по тази тема. Този феномен се наблюдава в Европа най вече сред българите, докато останалите славянски народи повече или по малко са клонили към Европа, отколкото към Русия. Тази неясна и колеблива позиция води началото си още от средата на XVIII век и продължава до ден днешен. За да поддържа това състояние голяма част от политиците още от възстановяването на българската държава след Руско-турската война (1877 – 1878) услужливо прикриват истинските причини опитвайки се да заздравят ориентацията към Русия, а това не се харесва на Европа и така с не премерени действия ставаме жертва на техните вражди. Един виден българин Константин Стефанов, който е роден през 1879 г. в Банско, все още под турска окупация, е описал доста добре тези проблеми, но е почти неизвестен за широката публика. Учи в Банско. В 1892 година завършва Американския колеж в Самоков. Заминава за САЩ и учи в академията Монсън в Масачузетс. В 1899 година завършва магистратура по английска литература в Йейлския университет. Специализира философия в Берлинския университет през 1902 година. Автор е на първия англобългарски ре

   Изтриване
  7. Съжалявам, че неволно изпратих недовършен коментар и без да се идентифицирам, но ще го продължа. Константин Стефанов е съставил първия англо-български речник, а в последствие и българо-английски. В края на 1904 г. той се връща в Европа като български аташе в Атина във възобновеното дипломатическо представителство. Става редовен преподавател по английски език и литература в Софийския университет на 1 октомври 1906 година. За съжаление книгата в която описва последователните събития в края на XIX и началото на XX век е на английски и не само е непозната, а така и не е издадена с български превод. Там като съвременник, а вероятно е имал и достъп до документи с които ние вече не разполагаме или поне нямаме свободен достъп, много точно описва причините за настъпилите щети и промени след Санстефанския мирен договор и причините за тях. Въпреки първоначалното становище на всички европейски институции и специалисти, че този договор отразява доста точно пределите на землището, с население предимно от български етнос и съвсем нищожни примеси от други националности. Също рязкото влошаване на приятелските ни отношения с всички съседи, Румъния, Сърбия и Гърция в следствие на Берлинския договор.

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/The_Bulgarians_and_Anglo-Saxondom_%28IA_bulgariansanglos00steprich%29.pdf

   Според мен този автор, който ни представя картината на събитията от първа ръка не само неволно, а съвсем тенденциозно е пренебрегнат, защото е бил неудобен не само за времето когато е творил, а и даже в днешно време щом продължава да бъде държан неизвестен за широката публика. Най големия проблем за българския народ е, че по голямата част от нашите съвременници знаят много повече за Руската история, но не хронологично, а само това което е одобрено за изучаване в учебните заведения, отколкото реалната българска история. Така си навличаме проблеми и негативизъм, които са следствие от чужди вражди отношения, а не от наши лични.

   Изтриване
  8. г-н Серафимов, това което казвате беше илюстрирано от мен с препратката към теоретичните групи сред гърците. Като по никакъв начин не отхвърли казаното от мен или г-н Валентин К. .
   Преди години когато се рових из уфологията, имаше един уфолог който казваше "Трябва ти един бял гарван за да докажеш че не всички гарвани са черни". Е аз имам обратната интерпретация "Това че има един бял гарван не означава че гарваните не са черни по принцип". Тоест, като знаем че 60-70% от хората наложили виждането за "смесения" и "не местния" произход на българите са евреи, мисля е редно да бъдат посочени и държани отговорни за въвеждането на вредните възгледи. Като навярно в някои ситуации тези възгледи са били директна причина за изселване и избиване на българи през войните на 20-ти век.

   Изтриване
 24. Дори и без дълбокия анализ, КГБ няма как да са основните пропагандьори на автохтонната теория, понеже тя изгражда така наречения "негативен шовинизъм". Където един народ започва да се вижда като отделен(и по-специален) от другите с виждането си че има право да съществува като отделна група от останалите. Чисто идеологически това е в пълен разрез с идеологията на комунизма която вижда расовото, етническото и класовото разделение като враг номер 1.
  Съответно малко е глупаво да си мислим ,че КГБ ще промотират идеология която сама по себе си е анти комунистическа, анти СССР и анти братска Русия. Даже по-възрастните от нас ако си спомним, какви бяха лозунгите в уроците по история? -" Всички в българия сме смесени. Българите не са "чист" народ. Всеки който е минал от тука си е оставил семето" ... и прочие пълни глупости, които теоретично звучат правилно но на практика се оказаха напълно грешни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Никола2 септември 2023 г. в 15:32 ч.
   Да, така е, всеки разумен човек би разбрал, че КГБ просто няма как да се ангажира с нещо, което пробужда националната гордост. Аз обаче съм дал примери в използваната литература. Някои автори действат примитивно, а други по-рафинирано и така залъгват някои сънародници.

   Изтриване
 25. Интересна теория за произхода на скалните ниши в България...

  https://www.styleglassbg.com/skalnite_nishi/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Валентин К.3 септември 2023 г. в 9:37 ч.
   Благодаря за информацията!

   Изтриване
 26. Надявам се тази книга да е интересна и полезна за читателите - Etymological Lexicon of the Indigenous (Thracian) Elements in Romania
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Книгата е забавна, даже думата борш - супа, е обявена за дако-тракийска :)

   Изтриване
 27. Тази също е интересна Thracian Language and Greek
  and Thracian Epigraphy, а може би и този сайт http://www.palaeolexicon.com/Thracian
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Такаа, какво точно е интересното г-н Славеев :)

   Изтриване
  2. Моля прочетете книгата, надявам се да Ви е от полза в начина на обосновка, макар, че няма да се съгласите с някои заключения, но може да ви вдъхнови за...още обвинения срещу науката, все пак е книга с чуждо научни критерии и методи, и не са "патриотични", а просто научни и скучни!
   Г.Славеев

   Изтриване
 28. И преди съм го казвал в коментари под твои статии и ще го повторя:
  Иречек е погребан във военното гробище в Прага като офицер от тайните служби на Австро-Унгария...Изводите всеки сам да си ги прави.
  Поздрави bgwest!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,

   Иречек е погребан във Вишехрадските гробища. Ало желате мога да ви изпратя снимка!

   Поздрави,
   Милен Александров

   Изтриване
  2. Здравейте,
   Аз това, което открих за Иречек е, че е погребан във Виена. Той е супернеизвестен "учен", популярен само в България. Издава първият си научен труд на ....17 години и е завършил Терезиадата, защото изобщо не е от случайно потекло - нито по Иречекова линия, нито по Шафарикова линия.
   Вижте, обаче Павол /не е грешка/ Шафарик е световен учен, погребан във Вишеград със сериозна гробница там.
   За военото гробище и тайните служби, може и да е така. Мисля, че това беше твърдение на Божидар Димитров.
   Мога още да кажа за Иречек, стига на някой да му е интересно.

   Поздрави,
   Кристиян

   Изтриване
 29. До гн.Александров.Здравейте!!!
  Преди десетина и повече години по Канал1 на БНТ имаше едно предаване на исторически теми.Водещ беше уважавания от мен професор Божидар Димитров.
  Твърдението ,че Иречек е погребан във военно гробище в Прага като офицер от тайните служби на Австро-Унгария беше негово.Разказа му беше доста подробен какво и как се е случило докато намерят гроба му с помощта на пражкото кметство.
  После предаването от БНТ1 се премести в една кабеларка.Евроком мисля но не съм сигурен.Там също беше разказана тази история от същия човек 1-2 години след първия разказ....Струва си да се провери дали е вярно...
  Поздрави!!! Bgwest

  ОтговорИзтриване
 30. Света вярва, че през 100 г. Пр. Хр. в Палестина са писали на руски. Изкривяването на историята е с фатални последици...

  https://twitter.com/andtartary2/status/1700495673081151677?t=5jZxQ6sHpWBb2_gqFFkzrw&s=19

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Валентин К.9 септември 2023 г. в 16:27 ч.
   Руският език е оформен под силното влияние на старобългарския, следователно просто няма как да се говори за руски език през 2-1 в.пр. Хр.

   Изтриване
 31. Много добра публикация, но и много вредители са я напълзяли. Модераторите, грабвайте син камък и мятайте пръскачката на рамо - хубавото лозе най-много трябва да се пази!


  Ивайло

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Ивайло
   Модераторите учеха за изпити, а аз гледах да почивам :)

   Изтриване
 32. Абсолютно съм съгласен със Спароток.
  Бих препоръчал на аудиторията книгата "Петър Димков: Откровено" на Магдалена Асенова. Там той говори за историята, архивите, слагачеството и много други неща, свързани с това. Тук има извадка от част от нещата, за които говори:
  https://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3755:2014-01-31-09-39-19&catid=152:great-persons&Itemid=235

  Поздрави,
  Кристиян

  ОтговорИзтриване
 33. Интересна карта с тракийски топоними...
  https://twitter.com/ValentnKarmanl2/status/1703419241158877229?t=PrB_Zn33DSSWcOMfMXmU7w&s=19

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Валентин К.17 септември 2023 г. в 17:45 ч.

   Да, картата е интересна. Благодаря!

   Изтриване
 34. Четете:
  Как бе отхвърлена тюркската теория за произхода на българите
  https://bulgarianhistory.org/tyurkska-teoria/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отхвърлят манипулативната тюрска теория, за да наложат нова лъжа - тази за кавказката.

   Изтриване