20.10.2014 г.

МЪЖЕСТВОТО И ВЕЛИЧИЕТО НА ДЕДИТЕ НИ


Има народи, които се отличават рязко от останалите със своята храброст и сила. Ние българите сме благословени с точно тези качества. От най-дълбока древност до ново време предците ни са изумявали египтяни, перси, гърци, римляни, турци и др. със своята непоколебимост, мъжество и величие. Дедите ни защитават ревностно своето семейство и Родина, служат вeрно на пълководците си и правят подвизи, които другите смятат за невъзможни.

Още в най-дълбока древност богатствата не земята ни привличат чужди погледи. Описвайки историята на гетите, Йордан разказва за опита на фараона Весосис да завладее земята ни - Тази земя обитаваха гетите когато Весосис, царят на египтяните започна война срещу тях. Гетски цар по това време бе Танаус. В битката при река Фазис, Танаус посрещна Весосис и му нанесе страшно поражение преследвайки го чак до Египет. Ако гетите не бяха спрени от непроходимия Нил и отбранителните съоръжения на египтяните, Весосис щеше да намери смъртта си в собствената си страна..“ Iord. De Orig. 47.

Конфликтът описан от Йордан трява да се е разиграл се през ХХ век преди Христа, по време на XII династия. Тогава за първи път на територията на Египет се появяват коне и погребения с жертван кон. В по-късни времена дедите ни се изправят отново пред египетската армия, която този път е предвождана от Рамзес Велики. Предците ни са съюзници на на хетския цар Муватали и му помагат да разбие и прогони египетския фараон. Не случайно мизите (наречени по-късно българи) са наречени от Омир – ненадминати в ръкопашния бой.

Величието на предците се проявава и трояно-ахейският конфликт познат като Троянска Война. За дедите ни дошли край стените на града на Приам и Хектор се говори с дълбоко възхищение:

“Ако ли искате вий да се вмъкнете в стана троянски,
новодошлите тракийци стануват последни от всички.
Заедно с тях е и царят им Резос, синът Ейонеев.
Сам аз му зърнах конете — грамадни и много красиви;
те са по-бели от сняг и препускат подобно на вятър.
В злато и светло сребро му блести колесницата нова.
Има и златни, огромни доспехи, за чудо и приказ!
Не подобава на смъртни да носят такива доспехи,
а съвършено подхождат те на боговете безсмъртни.”
Hom.Il.XI-432-441, превод Ал.Милев, Б.Димитрова, 1969

Героизмът и мъжеството на предците ни са на ниво и едно хилядолетие след Троянската Война. Познаващ добре качествата на своите роднини и съседи, Александър Велики взема голям брой траки в армията си. Според Кристофър Уебър става дума за около 14 000 души. В битката при Гавгамела те решават хода на сражението: 

Дивата и необуздана тракийска конница и пехота помогнаха да бъде спряна атаката на превъзхождащата ги многократно персийска конница. - “ The Thracians, 700BC-AD46, Chr. Webber, p.11

Цар Дарий вкарва в битката при Гавгамела едно страшно оръжие – масивни колесници по чиито оси са прикрепени остри коси, способни да разполовят човешко тяло. Персийският владетел храни надежда, че с помощта на колесниците ще успее да разстрои македонската фаланга, да вклини свои хора в строя й и така да унищожи напълно армията на Александър Велики.

Безспорно психологическият ефект от грохота на колесниците, и свистенето на железните коси е бил силен. Подредени в близост една до друга колесниците наближават със зашеметяваща скорост македоската фаланга и тракийските й съюзници. Един пробив в редиците би бил равностоен на поражение. Траките обаче се славят като потомци на Арес, те посрещат новото оръжие на Дарий с дъжд от копия, безстрашно се втурват напред, хващат юздите на конете, събарят колесничарите на земята и ги пронизват с копията си - Arr.3.13.5.

С течение на времето качествата на някои народи избледняват. Хората се променят и губят старата си сила и храброст. За дедите ни това не важи. Няколко века след подвизите в армията на Александър Велики дедите ни оставят силно впечатление у новите господари на света – римляните. За тях предците ни са несъмнено потомци на Арес – мъже с тяло от стомана и несломим дух. Дори опитната македонска фаланга не внушава страх на синовете на Ромул, но пред дедите не римляните тръпнат. Това личи добре от думите на Плутарх и Тит Ливий:

Първи настъпиха траките, които както Назика ги описва бяха най-внушителните – високи, едри мъже облечени с черни наметала, под които сияеха лъскави доспехи. На раменете си те бяха облегнали масивни, железни бойни брадви (ромфеи) – Plut. Aem.Paul. 18.3.

Траките, подобно на диви зверове пуснати от клетка, с оглушителен рев се спуснаха срещу италийската конница така стремително, че макар и калени в битките италийците изпаднаха в голямо объркване и страх”. – Liv. 42.59.

“Противниковата армия бе по-голяма и изпълнена с по-добри войници – траки, македонци и илири – все мъжествени и войнствени народи...” – Liv.XVI.17.

Колкото и силни да са били дедите ни, те биват покорени от Рим. Докато гърците са прегазени за рекордно време, а келти и иберийци оказват съпротива около десетина години, на легионите на Вечния град са нужни около два века, за да сломи мощта на предците ни и то не без заговори и измами.

Турдетани, лузитани, гали, лигури и др. изгубват бързо своята идентичност, но това не важи за дедите ни. Те дори извъшват немислимото - сядат на римски престол. Първият достигнал до най-високото място в Рим е роденият в Добруджа Максимин Тракиец. Неговият сънародник и съименник – Максимин Дакиец дори изявява намерение да промени името на империята от Римска на Дакийска.

След тези велики мъже, на трона сядат и други траки. Става дума за Галерий, Константин Хлор, Константин Велики и синовете му, Ветран, Юстин и Юстиниан Велики, Юлиан Отстъпник, Клавдий Готски, Йовиан, Тиберий II, Маркиан, Лъв Бесът, Фока. Константин Велики е основателят на Константинопол и създател на ново и по-добро законодателство. Юстиниан Велики създава най-забележителните постройки от Късната Античност. За своите сънародници той казва следното:

 Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благородните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги  имат по рождени в кръвта си .’’
(превод на цитирано от Веселин Бешевлиев изказване на Юстиниан Велики – Проучвания върху личните имена у траките, БАН, София, 1965, стр.62).

Императорите от тракийски произход правят доста за народа, от който са произлезли. Константин Велики изгражда Плиска и Преслав – прекрасни градове, които ще се превърнат в столици на възродената ни държава. Юстиниан Велики дава самостоятелност на църквата на дедите ни... 

Времената обаче се променят и на трона сядат хора с гръцко самосъзнание. Дедите ни в пределите на Римската Империя разбират, че не ги чака нищо добро. През 680 година те слагат различията на страна и в интерес на общото благо се съюзяват с независимите, свобдни траки обитаващи земи на север от Дунава. Независимостта на държавата ни е извоювана, а Рим е принуден дори да плаща данък на по-силните наши предци.

Не случайно няколко века по рано Енодий пише – Страшните за целият свят българи. Касиодор твърди, че българите са народ, при който е стоял на почит този, който е купувал своето достойнство с кръвта на противниците си” (Г.Ценов, Праотечеството и Прародината.., с.59, 63). Лъв Дякон казва за цар Симеон – вождът на мизите Симеон е бил човек смел и твърде войнолюбив (П.Ангелов, България и Българите, с.198).

Понякога дедите ни са били сурови към противниците си, но не без причина. Никита Хониат обяснява жестокостите на цар Калоян с това, че той не можел да търпи повече гръцкото коварство, неверният им нрав и променящото се ежечасно поведение. – (П.Ангелов, България и Българите в представите на византийците VII-XIV век, с. 248).

За разлика от гърците, които избождат очите на 15 000 войници на цар Самуил,  българите са известни със своето хуманно поведение. Летописецът Георги Пахимер твърди, че българите имат обичаи да освобождават невредими пленниците, с изключение на знатните и големите (П.Ангелов, България и Българите...с.110)

В краят на XIV век нашата държава е отслабена от заговори на чужденци, които не се спират дори пред убийство на царски синове. Народът бива разделян и объркван, и в следствие на това, а и на други фактори турците успяват да сложат ръка на държавата ни. Настъпват страшни времена, дедите ни биват подложени на геноцид, който дори римляните не са извършвали.

Страданията и болката не сломяват духа на българина. В продължение на пет века той отказва да приеме веригите на жестокия нашестненик. Няма период от дългото зверско подтисничество, в който дедите ни да не са се бунтували и да са показвали, че духът на Спартак живее в сърцата им. Както каза Хайтов - съпротивата против нашественика не се състои от изолирани случки и събития, а е един непрестанен бунтовен кипеж, една непрекъснато ожесточена съпротива срещу поробителя.

Малцина от нас знаят, че хайдушките чети не са били по десет-петнадесет човека, а понякога са достигали стотици души. Хайтов дори споменава, че по време на Търновското Въстание – 1595 г. отряд от 2000 хайдути заедно с група сърби нападнали София... като в последствие е наказан коварния Даут ага...

След Освобождението българите бързо си припомнят кои са и само няколко десетилетия по-късно поставят на колене турците в битката за Одрин. Това не е никак случайно, а се дължи на присъщите за народа ни качества. Ето какво казва Уйлям Монро за нас :

 “По никакъв начин не бих искал да подценявам българския селянин... Той е силен, трудолюбив, здрав, миролюбив и почтен, издръжливостта и упоритостта му нямат равни на себе си. Българският селянин освен това е грамотен, патриотично настроен и готов да учи… В страната няма нито богаташи, нито просяци, а селяните почти нямат нужди, които да не могат да удовлетворят сами… Хората консумират храна и алкохол умерено. Няма хазартни игри… В никоя балканска страна няма такава религиозна свобода както в България… Трудолюбието им е пословично. Издръжливостта им е забележителна. Бедността в смисъла, в който думата се използва в Европа и Америка, в България е просто непозната…” (Bulgaria and Her People. Washington, 1914г.)

Не само американецът Монро е възхитен от българите. Смаян е и немецът А.Фон Хун, който пише за нас: "Извън всякакво съмнение хората в България са превъзходни войници и са страшно издръжливи...Като всяка истински добре дисциплинирана войска, българите се отличиха в битките с изключителна храброст. (Д.Димитров, Светът за Българския Войн, с.82).

Пред българите се прекланя и французина Л. Дюпуй-Пею: "Ние се задоволихме да дадем обща представа за Българската армия...Добрият й външен вид и дисциплината, при която е подготвена, правят от нея елитна армия, способна на всякакви смели прояви, на голяма преданост и саможетрви, ако врагът дойде отново да тъпче свещената земя на Родината". (Д.Димитров, Светът за Българския Войн, с.162.

Дори англичаните са впечатлени от младата българска армия. В. Хърбърт споделя следното: "Армията е гордостта на нацията, но не е глупаво идолизирана както армията в Румъния. Има силен, непоклатим патриотизъм и изострено желание за учене..." (Д.Димитров, Светът за Българския Войн, с.197).

Друг англичанин, Х. Уудс потвърждава казаното от своя сънародник – Българската армия може да се класифицира като една от най-ефективните, ако не и най-добрата от армиите на по-малките европейски страни, тя надхвърля всички очаквания и съм уверен, че тя е много по-силна от това, което се смята от тези, които не са я виждали... (Д.Димитров, Светът за Българския Войн, с.228).

В продължение на няколко хилядолетия ние пазим своя дух, сила и решителност. В продължение на няколко хилядолетия удивяваме египтяни, гърци, римляни и др. със своите невероятни качества. Това е униколното при нас – след всяко падане ние намираме сили да се изправим. След всяка смърт възкръсваме за нов живот. Подобно на Орфеевото цвете, ние просто се нуждаем от определени условия, за да покажем на света, кои са били неговите най-ранни господари.


57 коментара:

 1. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Руският цар е започнал войната с Османската империя не заради милите ни очи, а преследвайки свои собствени интереси. Може би ще е интересно да предоставите информация и по този въпрос. Това разбира се не омаловажава жертвоготовността и героизма на синовете на Русия, които са участвали в бойните действия. Да не забравяме и хилядите българи, които дадоха живота си за свободна България.
   Светла им памет!

   Изтриване
  3. Това, че руският цар не е мислел доброто на българите е ясно. Та той е третирал своите поданици едва ли не като роби, над тях не се е смилявал, та над нас ли... Моето уважение е за обикновеният руски войник и българските опълченци. Светла им памет!

   Изтриване
  4. "Руският цар е започнал войната с Османската империя не заради милите ни очи, а преследвайки свои собствени интереси."
   Точно така. Русия окупира България това трябва добре да се разбере. Русия се отнася с българското население като с окупирано население и смята България за окупирана територия. Сан-стефанския договор е мирен договор м-ду две воюващи страни. Там ( в Сан-Стефано ) българската страна не присъства. Победената страна отстъпва на победителя територии .... и толкова. Така, че за никакво "освобождение" не може да се говори. Точната дума е окупация. Цар-Освободител всъщност е Цар-Окупатор. Хайде да не говорим легенди за 300,000 руски жертви. Цялата руска армия е била 276,000. Жив войник да не е останал пак не стават 300,000. Може би жертвите са 30,000 но и това е надуто число. Ако руснаците не бяха дошли съдбата на България щеше да е мноооги по-добра. Или Австрия щеше да ни освободи, или пък сами щяхме да се освободим. А пък и Султана не е бил далеч от идеята за Българска автономия.

   Изтриване
  5. Още едно допълнение. В учебниците пише за две-годишно руско управление след 1878.
   Но ако не беше Берлинския конгрес това управление хич нямаше да е временно а вечно руско управление.
   На Берлинския конгрес Европа спаси България от руската окупация,
   спаси България от жестокия, тираничен, азиатски деспотизъм.

   Изтриване
  6. Г-н Георгиев, вашите думи са образец за демагогия, извираща от неграмотен и промит ум. Това че вие споделяте тази демагогия, е показателно за навика ви да мислите критично. Още по-тревожно е че никой не е осъдил вашите думи, защото вие, г-н Георгиев, очевидно нямате ни най-малка представа за това какво е причинил на България Берлинския конгрес. Но очевидно държите да се изкажете, да изтъкнете вашата бляскава, но посредствена папагалщина.
   Това което Европа направи по време на Берлинския конгрес, свикан от евреина Бенджамин Дизраели, когото Вазов в стихотворение нарича "бездушен жид", е катастрофа за България. Този Дизраели, който пише книга, в която възхвалява тайното правителство в сянка, което дърпа конците в Англия, сиреч банкерите от Ротшилд, за които Дизраели е бил една проста маша, марионетка, кукла на конци.
   Този конгрес отсъжда и приема решението, които Ротшилдови са взели предварително, а именно да няма обединена България. Решение, които води до смъртта на близо милион българи. Това радва ли ви? Кара ли ви да се чувствате горд европеец? Решение, което стои в основата на Кресненско-Разложкото въстание; решение, което стои в основата на Сръбско-българската война; решение, което предизвика Илинденско-Преображенското въстание, където срещу няколко хиляди българи е изпратена 250 хилядна редовна турска армия; решение, което вкарва България в две балкански и две световни войни; решение, което вкарва България в национална катастрофа и довежда на власт комунистите( които да вметна са финансирани от любимата от Европа и нейните истински монарси - банкерите). Това е едно решение, което среща яростна съпротива в целия български народ и неговата интелигенция. Срещу това решение са били всички българи - от земеделца, тероризиран от гръцката, турска или сръбска власт, пред войника, който с песни и цветя е отивал на сигурна смърт за обединението на България, до личности като Иван и Владимир Вазови, Пейо Яворов, Борис Дрангов, Гоце Делчев, Стефан Стамболов и т.н.
   Но очевидно тези факти са неизвестни вам, еврофилите. Защото, такива като вас, по време на робството са плюли по Левски и са правили теманета на агата, присмивали са се на опълченците, а след освобождението са станали първи европейци. Не ви ли е срам бе? Та нали именно Англия и Дизраели, които свикват тоя сатанински конгрес, са предлагат военна помощ на турската армия в потушаването на априлското въстание!? Нали именно тая Европа търгува със своята послушница Османската империя, докато българите тука ги бесят и колят като кучета!? Нали именно тая Европа, след като ни е "спасява", ни налага несправедливо непосилен дълг и ни разпарчетосва като касапин!? А знаете ли какво е презрителното отношение на великия Запад в лицето на "велики европейци" като Чърчил и Едмънт Ротшилд? Ако знаехте всичко това, нямаше да пишете подобни простотии!
   Казвате, че Европа ни е спасила от "жесток, тираничен, азиатски деспотизъм". Ами това, което Европа, в лицето на Англия, Холандия, Испания, Португалия и Ватикана налагат над останалия свят какво е? Демокрация? Затриват цели народи, грабят им богатствата, въртят търговия с роби и развиват расови теории как европейците са най-велики. Да, расовата теория, която Хитлер(и той е западняк по случайност) приема е създадена от френски и немски учени през 19 век и се основава на Дарвинизма. Не е демократично да налагаш на една държава чрез войни да и купуваш наркотиците, така както Англия налага на Китай след опиумните войни, когато създава новият "път на коприната" - трафика на наркотици. Знаете ли за агента на МИ-6 Джон Колеман, англичанин, който сам признава нещо, коеот цял свят(само не и еврофилите в България) знаят.
   Спрете да говорите глупости и гледайте реално на нещата. Поздрави то Любомир Лозанов!

   Изтриване
  7. П.С От Лозанов: Извинявам се за правописните грешки, просто нямам време да редактирам написаното от мен.

   "Та той е третирал своите поданици едва ли не като роби, над тях не се е смилявал, та над нас ли..."

   Само да поясня, г-н Серафимов, че в началото на 20 век Русия е първа промишлена сила в света, и държавата с един от най-високите стандарти на живот. Западни журналисти от тази епоха предричат, че до средата на 20 век руското население ще достигне 300 милиона, ако темпото на развитие продължи да бъде толкова високо. Еврейския пуч, представян като революция на руския народ, предотвратява това и оттам тръгвам неверните клевети по адрес на руската монархия. В интерес на истината Александър Втори, който отказва на европейските банкстери да отворят свой клон в Русия, и който е отровен именно от евреи, е имал идеята да създаде конституционна монархия. По негово време различните съсловия се радват на много по-големи права, отколкото са имали народите от другите страни. Така че мита че руските гражданите в края на 19-ти и началото на 20-ти век са били масово бедняци е несериозен и все повече това ще става ясно на хората.

   Изтриване
  8. Г-н Лозанов, най-откровено Ви признавам, че знанията ми по нова история са слаби. Честно казано бях шокиран когато преди 2 години разбрах, че болшевишкия преврат е финансиран, организиран и подпомаган от банкерите на Уолстрийт. След като се натъкнах на книгата на проф. Антъни Сътън за банкерите и болшевишката революция, разбрах, че имам още доста да уча...

   Изтриване
  9. Българи също са писали по тия теми. Трудовете на Никола Николов и на Волен Сидеров(преди политическата му дейност) са доста доста изчерпателни и убедителни. Поздрави!

   Изтриване
  10. - Най-вероятно нямаше да говорим на турски, а съдбата ни щеше да е като на арменците - частично изколени, частично изгонени, който остане може би потурчен (впрочем, това постигна всички православни, които не се освободиха от Османската империя до края на ХХ век - например малоазийските 2-3 милиона гърци...). Ролята на Русия е безспорна и огромна, независимо какво е имало в главата на (доста прогресивния) руси император. Съдим по делата, а не по предполагаемите мисли. (Ако не беше така сега повечето мъже щяха да лежат по затворите заради мислитие, които предизвикват преминаващите край тях предизвикателни девойки...:)))

   Изтриване
  11. - Да, най-вероятно нямаше да говорим турски, а щяхме да бъдем като арменците частично изклани, частично прогонени и малцината останали - потурчени. Впрочем, това бе съдбата на всички православни, които не се освободиха от Отоманската империя до 1912 г - напр. и онези 3 милиона малоазийски гърци. А ролята на Русия е безспорна и огромна за нашето освобождение - въпреки политкоректната днес теза, че всички руско е зло. Независимо какво е имало в главата на руския император (който, впрочем, е бил доста прогресивен, вкл. разрешил на България една супермодерна конституция..). Все пак съдим по делата, не по преполагаемите мисли, нали ? (Иначе всички мъже щяха да са по затворите - ако съдихме по мислите, които предизвикват предизвикателните девойки наоколо..:)))

   Изтриване
  12. Заслугата на обикновените руснаци, украинци, румънци и финландци, които са се сражавали за свободата ни аз никога няма да отрека. Редно е обаче да има баланс - без Русия щяхме да сме по-малко, а страданията ни от турците повече, но от друга страна без България, или по-точно българската азбука и българските просветители, Русия нямаше да се появи, или поне нямаше да се превърне в сила.

   Изтриване
 2. Уважаеми Анонимен Господине, моля да не забравяте, че България дава повече жертви през последната руско-турска война: 15000 опълченци и 110000 от населението. За справка русия, Украйна и Влашко -15000.
  И Русия окупира България, за което България заплаща и репарации след обявяването на независимостта си.
  Уважаеми г-н Серафимов, благодаря Ви за поредната страхотна статия!
  Даниел К.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господине, съжалявам, но излагате пълната си неизформираност и като че ли злобна пристрастност. Какви 15 000 опълченци загинали - та те са всичко 7500 и по-голямата част са оцелели ! Какви 15000 руси, украинци и др. - бройката е в пъти по-голяма. И РУсия НЕ ОКУПИРА БЪЛГАРИЯ, а част от Османската империя, която ДАРЯВА на новата държава България ! България не плаща никакви "репарации" - получавайки част от земите на Османската империя тя поема част от издръжката на руската войска, останала тук - и то да ни пази, докато си създадем своя армия и милиция! За една седмица това не може да стане - затова руската войска ни пази около 9 месеца...

   Изтриване
 3. Уважаеми анонимни господине, казвате че без руснаците всички сме щели да говорим на турски (това с турската епархия не го разбрах). Може ли да ви попитам тогава, без българите, сега руснаците на какъв език щяха да говорят и каква религия да изповядват?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сам Юрий Венелин нарича българите учители и наставници на Русия. По-късно руският лингвист Макс Фасмер казва без увъртания, че руския език е създаден на основата на старобългарския.

   Изтриване
  2. До Анонимен20 октомври 2014 г., 21:55

   Вие казвате - "Без Руснаците сега щеше да говориш на турски а България щеше да е турска епархия!"

   Петстотин години геноцид не бяха достатъчни да унищожат българския език, а и Априлското въстание показа, че българинът не се е отказал от мечтите си за свобода.

   На обикновения руски войник аз съм благодарен и ще съм благодарен до края на живота си. Ще съм багодарен и на румънците, финландците и др. които паднаха за своодата ни. Нека не забравяме обаче и нашите опълченци, тяхната роля не е била никак малка, нито пък е била малка ролята на българското население, което е снабдявало руската войска с храна и сведения.

   Изтриване
 4. Освен това нека се замислим и за това колко войници от български произход са участвали в руската армия...

  ОтговорИзтриване
 5. http://www.uq.edu.au/antiquities/images/object_august.jpg

  ОтговорИзтриване
 6. Имаше една книга на времето ,,Бойните изкуства на древните българи", и вътре имаше един цитат на японски учител по бойни изкуства, който казваше, че в Япония 1 на 20 начинаещи имат данни за практикуващи бойни спортове. В България, казваше той, съотношението е 1 на 5-6. Всеки непредубеден, страничен наблюдател, не може да отрече бойните умения и на обикновените, нетренирали българи. Това го виждаме и в самите бойни спортове, всички, без изключение, както и в ММА, виждаме го и в нашето ежедневие. Дори в условията на робство, пак българите са съхранявали своя боен дух, не само като четници и хайдути. Имам предвид познатия допреди няколко десетилетия, овчарски бой. Именно овчарския бой, или боя с геги, е бил доста опасно умение от тези, които са го практикували. И по принцип, българина е винаги готов за бой, вижте какво става по нощните заведения в малките часове на нощта :). Не бих се наел със степенуване на способностите на други народи, но съм убеден, безспорно, българите са страхотни войници, и 100% превъзхождат всички свои съседи. Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иво, способността на българите да натрупват бързо мускулна маса, а и да учат бойни изкуства ме е смайвала често. Генът си е ген :)

   Изтриване
 7. Всичко казано за траките е еквивалентно и за нас българите. Това което е казал Юстиниян е валидно за българската войска от ново време, спомнете си Дойран хе-хе. Но най-важна според мен е силата на духа. Нашите братовчеди в Авганистан(диви планинци хе-хе) са го запазили, руснаците не можаха да ги победят, и американците няма да могат.
  Привет.
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная да имаме братовчеди в Афганистан...виж, Балканите са друга работа.

   Изтриване

 8. Това за "овчарския бой" е абсолютно вярно. Също така в хората и ръчениците има много елементи на бойни изкуства, при японците такива изяви се наричат "ката". При нас катата е под съпровод на музика и с елементи на забавление :).
  Моят пра-пра дядо е от село Шипка. Един светъл ден за пореден път при него дошли двама известни турци, за да си вземат някое друго агне от неговото стадо. Не знам как е станала припирнята, май че са поискали да вземат баш овена, но се сбили и дядото ги утрепал и двамата на бързо с овчарската си гега. Явно е бил толкова бърз, че въоръжените до зъби с ятаган, пистолет и пушка турци не са успели да реагират. След това дедо ги погребва на тайно място, за да не могат да ги открият, казва на жената да има търпение и беж да го няма чак в северна Добруджа. Там купува ниви и имот /явно от овчарлъка добре е припечелвал/, връща се и взима цялото семейство и го преселва. Неговият брат обаче остава и дори участва като опълченец в боевете при връх Шипка. Невероятно, но е един от малкото оцелели в тази 3-месечна атака на върха.
  Та така.... Бойните техники в боя с тояги не са забравени и до днес. Скоро се срещах с един овчар от Калофер, който си има мая и ген :), невероятно силни ръце и ходи с .... гега. Разправяше ми как някакви "уж гъбари" се разхождали из планината и крадяли малки агнета-бебета, които редовно заспиват в храстите и изостават. Та ги понатупал с гегата си, хе хе :).
  Митака

  ОтговорИзтриване
 9. Ето един интересен материал за бойните умения на средновековните българи

  “Багрянородният император, господарят Василий, като стигнал до Мория, разположил стенобитните си машини, силно обстрелвал града, а след това започнал да прави насип.” Срещу прецизно подготвената обсада българите “намислили такава хитрост, която трябва да се помни”. Изпратили насреща няколко млади и смели мъже, като ги надарили богато. Те се промъкнали вътре в насипа по скелетните греди и проникнали надълбоко. Носили си факли, смола и огнехвъргачки. Подпалили вътрешността на насипа и се оттеглили. Пламъкът не се виждал, защото горял надълбоко, отвътре под пръстта и дървената грамада. “На утрото пламъкът лумнал нависоко и насипът рухнал.” Изобразеното огорчение на императора носи злорадството на обсадените. Разказът завършва триумфиращо: “Жителите на града останали свободни и непобедени.”

  http://www.liternet.bg/publish13/n_dragova/izcheznalite/voinski.htm

  Поздрави
  Пламен (зелас)

  ОтговорИзтриване
 10. Всъщност нещата са малко по-сложни, нашата народна музика(имам впредвид и танците, които са важни и за качествата на мускулите) е имала ама и сега е така, въздействие върху по-вътрешните и по-дълбоки части на мозъка. В какво се състои това въздействие, ами в способността да се управляват мускулните цикли или най-важният от тях, този с който мускулните влакна се удължават. Доказано е от учени, лекари и т.н., че мускул, който се удължава или разпъва развива 10 пъти по-голяма сила от мускул който се свива и уголемява, като тези на културистите. Доскоро се смяташе, че е невъзможно да се управляват мускулите, които се удължават. Всъщност много малко хора по-света са способни, това е и тайната на т.н. вътрешни бойни изкуства. Има обаче българи, които са способни и много такива дето са се родили с тези способности, но само трябва да ги доразвият. На колко българи им се случвало да правят неща с необичайна бързина или със сила, когато са опасност или случаят го изисква? Поздрав на всички българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да се отбележи, че жените имат много по-качествени мускули от мъжете, т.е. са с по-бързи мускулни влакна. Предполагам само как амазонките са тренирали способността да управляват мускулните цикли (народните хора), а при бой са имали невероятна сила и бързина, и как са пердашили враговете.
   Поклон пред нашите прадеди!

   Изтриване
  2. http://youtu.be/rEo42yPIc2A
   http://youtu.be/KJr2BdUTYkU

   Изтриване
 11. "Сам аз му зърнах конете — грамадни и много красиви;
  те са по-бели от сняг и препускат подобно на вятър.
  В злато и светло сребро му блести колесницата нова.
  Има и златни, огромни доспехи, за чудо и приказ!
  Не подобава на смъртни да носят такива доспехи,
  а съвършено подхождат те на боговете безсмъртни.”

  Звучи като сцена от Махабхарата :)

  http://oi62.tinypic.com/aoqdj9.jpg

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защо да се чудим, родината на старите арийци е Тракия :)

   Изтриване
  2. Аз пък знам,защото съм в моята група като студент имаше афганистанец с когото бяхме и приятели и имаме много сходни думи.Освен това в Афганистан знаят за Коджабулгар.

   Изтриване
 12. Интересно е имено на гетския владетел.Танаус=Θανατος="БОГЪТ НА СМЪРТТА",името на богът на смъртта,самата смърт!

  ОтговорИзтриване
 13. Интерестно е името на гетския владетел.ТАНАУС=ΘΑΝΑΤΟΣ="БОГЪТ НА СМЪРТТА" ,САМАТА СМЪРТ!

  ОтговорИзтриване
 14. Ще проверя какво точно е изписването при Йорданес.

  ОтговорИзтриване
 15. Убеден подръжник съм на идеята,че в автентичните български хора са запечатани и пренесени през вековете съвсем издържани дори от съвременна гледна точка тактически прийоми.И в тази българска хороводна магия кристално се вижда,че дедите ни са били много добре подготвени за дните на бран.

  ОтговорИзтриване
 16. Убеден подръжник съм на идеята,че в автентичните български хора са запечатани и пренесени през вековете съвсем издържани дори от съвременна гледна точка тактически прийоми.И в тази българска хороводна магия кристално се вижда,че дедите ни са били много добре подготвени за дните на бран.

  ОтговорИзтриване
 17. Интересно е имено на гетския владетел.Танаус=Θανατος="БОГЪТ НА СМЪРТТА",името на богът на смъртта,самата смърт!

  ОтговорИзтриване
 18. http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=41564

  ОтговорИзтриване
 19. IYI Струя виделина у мрака……господ здраве да ти дава !

  ОтговорИзтриване
 20. Пвле, поздравления за добрата статия ! Макар, че не съм специалист в областта на бойните изкуства, въоръженията и военната тактика мисля, че темата е поднесена по един твърде увлекателен начин. Впечатлена съм и от количеството на траки, които се добират до императорския престол в Цариград и тяхната позитивна роля. Желязната логика, добрата грамотност и храбростта дават добро съчетание при нашите предци и на практика.те са непобедими или трудно покорявани. Напълно споделям идеята, че героизмът и мъжеството на дедите ни са били твърде характерни техни качества, защото те са защитавали права кауза - своята земя, народ и свобода. В този аспект бих могла да кажа, че цар Калоян е един от моите любимци. Напълно си прав за това, че ние българите се нуждаем днес от добри условия, за да реализираме на дело свия дух, сила и решителност. Поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 21. Ти ли пишеш речите на плевналиев за 3-ти март? Само там се говори за Освобождението ни, дошло отнякъде! Само от него и подобни на него можем да чуем не благодарност за това, а как Русия имала свои собствени сметки за проливите...Този "обикновен руски войник" е дошъл, защото е бил обучен, доведен по нашите земи. Армия без пълководци няма.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Само човек, незапознат с нашата история, може да благодари на Русия за нашите освобождения. Нормално е да благодарим на руския, финския, украинския, молдовския, румънския и другите войници, участвали в бойните действия, но не и на руските управници. Напишете в търсачката "колко ни струва освобождението" - около 32 тона злато първия път, 1085 милиона златни франка втория. С които пари се плаща и на русофилите у нас.
   „Ний Александър І с Божията милост и народна воля, княз на българите, провъзгласяваме: Народното събрание прие, Ний утвърдяваме следующата КОНВЕНЦИЯ за изплащане от България на Русия разноските по окупацията на Княжеството от Руските Импер(аторски). Войски, съгласно с определението на Берлинский договор”

   Изтриване
 22. Благословен бъди, Павел Серафимов !!!

  ОтговорИзтриване
 23. Храбростта и Младостта никога не могат да победят Подлоста и Старостта Единственото сигурно в този извечен конфликт е Примирието за да си поеме дъх Старостта Привет Гавраил

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбрах, че примирие било данайска дума !

   Изтриване
 24. Прелиминарния/предварителен/ Сан Стефански мирен договор и Берлинския конгрес -не могат да бъдат разбрани без да се запознаете с Раихсщадското споразумение и Будапещенската конвенция,но които иска да се запознае с по-старата ни история е редно да прочете ;1/-всичко свързано с царския български род Дуло/от които е Аспарух,от които е и Атила/....2/Основния труд на проф.Ганчо Ценов,,Произхода на българите,бг църква и държава''и 3/-то двадасетина статии на Спароток ....изписвате наи-добре една от тях в гугъл примерно ,,Семиския произход на гърците''дори наи-напред, те трябва да се прочетат -така човек ще се предпазва от възможността да пише глупости по адрес на българите и ще научи за кан Арпад,кои е създал Киевска България,кои е Ахад Мосха и какво е създал 1088г.,че първия период в ,,късата Руска история'' е тъи-наречения,, Български период'',кои е построил гордостта на Москва....- Кремъл,кои е дал християнството на Киевска Рус,кои е Урфила и как един ,,безписмен'' народ е създал наи-стария/ на 7500 год./ календар в света факт признат от ЮНЕСКО за наи-точен до момента....неоценимо наследство на човечеството.преди това прочетете за културата,,ЗАГОРА-ВАРНА'',и трогава сравняваите разни ,,неури''.,,будини/водини/'',,венети'',,земеделски скити с БЪЛГАРИТЕ,не бъдете такива безродници-българохули.

  ОтговорИзтриване
 25. О, руси, о, братя славянски,
  защо сте вий тука? Защо сте
  дошли на полята балкански
  немили, неканени гости?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Защото братята са ги командвали немци, да не забравяме също, че ПСВ е план на немски политици и банкери...е имало е и други политици и банкери разбира се :)

   Чудя се колко човека знаят, че английското кралско семейство е с немска кръв, че истинското им име е Сакс Кобург-Гота и, че Николай Романов и Джордж V не просто са братовчеди, но и са като еднояйчни близнаци :)


   https://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_II_of_Russia#/media/File:Tsar_Nicholas_II_%26_King_George_V.JPG

   Изтриване