8.02.2018 г.

САРМАТИ, АМАЗОНКИ И БЪЛГАРИПреди известно време мои читатели ме помолиха да дам някакви разяснения относно сарматите – що за народ са, какво се знае за тях, чии предци са и т.н. Причината за молбата бе прокараното в някакво телевизионно предаване твърдение, че старите българи са сармати, а самите сармати са набедени за иранци.

Ще започна с това, че нито един стар автор не е споменал дори за далечно родство между сарматите и народите обитаващи Персия, Бактрия, Индия. За сметка на това ние разполагаме със свидетелството познаващия добре сарматите Прокопий, който предава по-старо виждане, според което сарматите спадат към семейството на гетите - Proc. B.G.III.ii.3. Тези гети Херодот нарича най-миролюбивите, но и най-храбрите от всички траки - Her. IV. 93.

В друга книга Прокопий представя още един интересен детайл, а именно това, че аланите (които принадлежат на групата на сарматите) са гетски народ - Proc.V.i.3. Тук вече става интересно защото писалия по-рано Амиан Марцелин твърди, че почти всички алани са високи, красиви и светлокоси хора -Amm.XXXI.2.21.


Изображение на сарматски воин - II век


Освен това има и други твърдения, според които както гетите, така и сарматите са хора с руса коса: “Getae flaviSarmatae flavi”- Francisci Junii FF, De Pictura Veterum Libri Tres, typis Regneri Leers, Roterdami, MDCXCV, p.232. Тези данни показват ясно, че сарматите няма как да са народ, който се е оформил в далечната Средна Азия, а по-скоро принадлежат на старите европейски популации.Неслучайно Клавдий Птолемей определя като Сарматски Океан миещото бреговете на Полша Балтийско Море. Този автор смята река Висла за западна граница на сарматските земи, а като южна течащата в Черноморските степи река Танаис (Дон).

Севернните склонове на Карпатите, Птолемей нарича Сарматски планини, а като източна граница на европейските землища на сарматите е определена река Каркинитис (на северозапад от Крим) - Ptol.III.5.Разбира се сармати е имало и в Азия, но това не ги прави азиатци. Португалците основават колонията Макао в Китай, но това не ги прави китайци. Англичаните владеят Индия дълго време, но този факт не ни позволява за дефинираме старите англо-сакси като част от индийския народ. Холандците са създателите на Кейптаун в Южна Африка, но на никой не му идва наум да определи холандците като потомци на зулусите.

Къде е родната земя на даден народ и къде са колониите му са две напълно различни неща и е жалко, че някои хора у нас не само не обясняват това, но дори злоупотребяват с доверието на българския народ.

Има предостатъчно данни, които поволяват на учените да установят що за хора са сарматите. Ценна информация намираме в работите на Плиний, който обяснява, че римляните наричали гетите с името даки, а и сармати: “ …Getae, Daci Romanis dicti: alias Sarmatae…“ Caii Plinii Secundi, Historia Naturalis ex recensione I. Hardvini, Tomus Secundus, ex typis Iosefi Pomba, Augustae Taurinorum MDCCXXXI, p.327Отъждествяването на северните траки гетите със сарматите се среща и в други стари книги, в които намираме следното твърдение: “Daci: sed universa gens Getae, Daci,  Sarmatae & Sauromatae appellati.”- Imago Antiquiae Hungariae, Parsi I, repreasentans Terras, Adventus et Res Gestas Gentis Hunnicae, Historico Genere Strictum Prescipta a Samuele Timon e Jesu Sacrodote, typis Joannis Tomae Trattner, Vienae, Pragae et Tergesti, 1762, p.64.
 

За това, че гетите и сарматите говорят един и същ език получаваме сведения от Овидий, но за жалост не от българските издания. В “Тристия” V.12.55, заточеният в Томи римлянин казва нещо интересно: “Зная сарматския език, мога да говоря с гетите” – “Знаю сарматский язык, с гетов могу говорить.”


Фактът, че гети и сармати делят една реч е потвърден и от друго място. Ан Маккейб цитира живелия през IV век Апсирт от Константинопол, който съобщава, че на езика на сармати, гети и траки, арисп е название на растение ползвано за лечение на коне -A.McCabe, A Byzantine Encyclopedia of Horse Medicine, The sources, compilations and transmissions of Hipiatrica, Oxford University Press, New York, 2007, p.154.Общата за гети и сармати дума арисп е сродна на споменатия от Омир тракийски топоним Арисба.  От тази Арисба, на помощ на трояните идва Аcий, известен с големите си красиви коне - Hom. Il. 2.837.

За сарматите трябва да бъде споменато още нещо, което е от голяма важност. Херодот смята амазонките за предци на сарматите – Her.IV.110, a за амазонките се знае, че говорят същия език както и траките – А.Фол, Д.Попов, Христоматия по Тракология, Том първи, Ун.Изд. Климент Охридски, София, 1989, с.102.

Не по-малко интересно е това, че част от съюзилите се с Рим сармати са били изпратени да охраняват провинция Британия, а селището, в което е намерен сарматски паметник носи тракийското име Дева (като например Пулпудева - Пловдив), новото название на града е Честър. Надгробният паметник представя сарматски воин носещ военен отличителен знак (щандарт) – дракон.


Roman tombstone, fragment depicting a horse rider, almost certainly one of the Sarmatians people who once lived north of the river Danube, Deva Victrix (Chester, UK), The Grosvenor Museum - Carole Raddato from FRANKFURT, Germany

Абсолютно същият военен отличителен знак (щандарт) се позлва и от северните траки.Знаем за това благодарение на изображения от Траяновата колона, представящи действия от войната на император Траян с цар Декебал.


 Dacians bearing the draco - Photographed by Enciclopedia Dacica

Виждаме, че няколко различни и независими един от друг извора потвърждават, че речта на сарматите е като тази на северните траки. От описания на стари автори става ясно, че сарматите са едри и светлокоси хора – твърде различни от популациите на Средна Азия. Разбираме и това, че военните отличтелни знаци на сарматите са като тези на траките. Какъв е извода в такъв случай и защо важните сведения не се представят на широката публика? (1) *

Прочее, има и друга неспомената информация. За идване на народ от сарматски произход и трайното му установяване на юг от Дунава след 681-ва година няма как да се говори защото повече от 600 години по-рано Плиний локализира сармати при своето описание на Тракия – между Хемус (Стара Планина) и Истър (Дунав) – Plin.IV.41. Нужно е да се уточни, че живелия през I век автор не е определил тези сармати като новодошъл народ.

Важна подробност е и това, че най-старите сарматски руни са намерени не в Азия, а на територията на България. Става дума за руните от предпазител на меч намерен в могилата Рошавата Драгана - I век. Артефактът се съхранява в Регионалния Исторически Музей на Стара Загора.Въз основа на тази информация, всеки непредубенен и разполагащ с достатъчно информация човек би заключил, че сарматите спадат към огромната в древността тракийска общност и, че светлокосия елемент при траките се дължи на гетите и принадлежащите на тя тяхната група сармати.

Да, хора с руса и рижа коса са дошли на Балканите от север, но това е станало не през прословутата 681-ва година, а няколко хилядолетия по-рано – в началото на оформянето на тракийския етнос.

Редно е тези, които имат претенции да познават старата ни история, да представят всички важни данни по темата, която засягат, за да не се стига до налагане на нови заблуди. Достатъчно сме натирвани от Монголия до Бактрия, време е истината да бъде казана, дори тя да хвърли сянка върху кариерата на определени хора. Истината, а и интереса на България са важни, не престижа на шепа индивиди.

Рано или късно всичко излиза, по-разумно е да се признаят залитанията и да се сложи край на лутаниците веднъж завинаги. Да се греши е човешко, а да признаеш откровено грешката си е благородно. 

Този, който избере да запази престиж изграден с повтаряне на заблуди, рано или късно ще бъде настигнат от всенародното презрение, това е неизбежно. Надявам се хората, които представят информация за историята на България да изберат благородството защото то е типична черта на народа ни.


Използвана литература и пояснения:

1.Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
2.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
3.A.Marcellinus, History, Books 27-31, transl. J.C. Rolfe, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2001;
4.Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
5.Procopius, History of the Wars, Books IV-VI.15, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;
6.Francisci Junii FF, De Pictura Veterum Libri Tres, typis Regneri Leers, Roterdami, MDCXCV;
7.Caii Plinii Secundi, Historia Naturalis ex recensione I. Hardvini, Tomus Secundus, ex typis Iosefi Pomba, Augustae Taurinorum MDCCXXXI;
8.Imago Antiquiae Hungariae, Parsi I, repreasentans Terras, Adventus et Res Gestas Gentis Hunnicae, Historico Genere Strictum Prescipta a Samuele Timon e Jesu Sacrodote, typis Joannis Tomae Trattner, Vienae, Pragae et Tergesti, 1762;
9.A.McCabe, A Byzantine  Encyclopedia  of Horse  Medicine,  The scources, compilations  and transmissions of Hippiatrica, Oxford University Press, New York, 2007;
10.А.Фол, Д.Попов, Христоматия по Тракология, Том първи, Ун.Изд. Климент Охридски, София, 1989;
11.Homer, The Iliad with an English Translation by A.T. Murray, Ph.D. in two volumes. Cambridge, MA., Harvard University Press; London, William Heinemann, Ltd. 1924;
12.Ptolemy, Location of  European Sarmatia, publ. New York Public Library, 1932;


13. Sarmatians, Bohdan Kravtsiv, Arkadii Zhukovsky,
(1) *Не може да се оспори това, че Страбон определя сарматите като част от скитите:
Sarmatians, these too being Scythians…” - Strab.XI.2.1, тук обаче трябва да се добави свидетелството на Дион Касий, че северните траки -даките са част от скитското семейство – Dio.51.22.6. От друга страна в своята работа “Етника” Стефан Византийски казва без увъртане: “Скитите са тракийски народ.”

Благодарение на Херодот знаем, че скитите почитат Арес, Папайос, Гетосур -Her. IV.95.  Тези богове са напълно непознати на перси, бактрийци и индийци, но пък траките имат култ към Арес, Папас, а и Сурегет – слънцето (което скитите наричат Гетосур).

Както се уверяваме, има изобилие на сведения, че сарматите и скитите делят един произход с гетите, т.е. принадлежат на тракийското семейство, но тази информация не бива представена на широката публика у нас. Как мислите, редно ли е да се игнорират данни от страна на хора имащи претенции, че работят за науката, а и в интерес на българския народ?82 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека желаещите да започнат дискусия да се регистрират и излезат с истинското си име и лице. Този, който е уверен, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Хубави и интересни неща си поднесал Павеле, но няма кой да те чуе защото блога и социалните групи не могат да се мерят с пропагандата на телевизията, за която знаеме, че обслужва чужди интереси. Бори се, но не се надявай на победа над старата номенклатура, силна е още тя, бащите предадоха щафетата на родоотстъпничеството на синовете си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Победа е доста относително понятие. Аз не желая да видя труповете на противниците си, нито желая да ги сполети някакво зло. За мен ще е победа дори няколко човека да разберат каква е истината за произхода ни, а и каква е била ролята на дедите ни в историята. В такъв случай аз вече съм победил защото пробудените не са един-двама, а много.

   Изтриване
  2. Предаването беше по Боспор Ти Ви а водещия го знаем агент Кардам от тоталитарната ДС.Много да внимаваш с него че е по-опасен от разярена пепелянка и не прощава на никой дето го критикува.

   Изтриване
  3. Кой е агент Кардам и защо трябва да ми е ядосан? Не гледам БТВ, по принцип избягвам да си губя времето с гледане на телевизия.

   Изтриване
  4. Здравейте.
   Ваш фен съм, моля не преставайте да ни пробуждате и просветлявате.
   А агент Кардам е Божидар Димитров, той сам си казва, на много места може да се види и в интернет.
   Не мисля, че той би се разсърдил за нещо, просто има едни теми, дето не го интересувт толкова, колкото го занимава Македония. Като например богомилството.
   Адмирации!

   Изтриване
  5. С г-н Димитров имаме различни виждания по отношение на произхода на старите българи, но това не е причина да ми е ядосан. Може да се е изказал критично, но за друго се съмнявам...

   Изтриване
 3. Много силна статия, Павел ! Огромни благодарности за всички поднесени железни аргументи ! Обикновено нашите учени обявяват тенденцизно скити/сармати за трайно свързани общности с Ирано-Персийската група, което не отговаря на истината.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ранните мидийци, скити и сармати са повлияли хората от земите на Иран, Афганистан и Индия. Това е причината за езиковите прилики, не общия произход.

   По логиката на казионните учени трябва да обявим населенито на Мозамбик за наследници на старите римляни, понеже в Мозамбик се говори португалски, който е романски език.

   Изтриване
 4. Сарматите траки, арийците траки, скитите траки ,ами то целия свят е тракийски според другаря Серафимов, но той не се осеща как ни излага по македонски тертип. Вие да не сте от Македония бе Серафимов, то и фамилията ви една такава небългарска, или се бъркам?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павел Серафимов не може да ти бъде никакъв „другар“ бе, платен соросоид!

   Изтриване
  2. До Анонимен8 февруари 2018 г., 19:06 ч.

   Ако свеви, херуски, хати, франки, трибоки, тунгри, бруктери, лангобарди, усипети, немети, вангиони, бургунди, ангриварии, ингвеони, иствеони, адуатуки, квади, хавки, хамави, тенктери и др. са все германи и все деди на днешните немци, то защо европейските скити, траки, а и принадлежащите им арийци да не са предци на българите?

   Изтриване
  3. Ами да.И това обяснява,защо в днешно време в България има толкова много диалекти,най вероятно от езиците на различните родствени тракобългарски племена.Но кога и защо тези племена са се нарекли българи,все още не е ясно.А за даките днешните румънци генетичните проби доказаха че сме един и същ народ с тях,но те говорят език от латинската група,макар в него да има много български думи.

   Изтриване
  4. Колкото по-назад се връщаме във времето, толкова по-силен е българския характер на топонимите в Румъния, а това показва съвсем ясно какъв е бил истинския език на северните траки.

   Изтриване
  5. По-логично звучи "целия свят" да е тракийски, отколкото славянски.

   Изтриване
 5. Спарооо ами тия в Британия са язиги бе не сармати ха ха ха!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Язигите са сармати, а относно името им Р.Дж.Летъм смята, че се обяснява с ѩзикъ-народ. С това виждане аз съм съгласен понеже и етнонима тевтони е със същата семантика, тевтони идва от тевто-народ. Да не забравяме и етнонима Λυδοι, акад. Георгиев дава обяснение с люди-хора, народ.

   Изтриване
 6. Всички тези неща ги знаем вече от Ганчо Ценов, Павле, благодаря ти, че ни ги припомняш! Истината е като капките вода, които след време пробиват скалата на твърдоглавието и лъжата, върху която си отварят път. Хората, които вече са станали съпричастни на тази истина, никога няма да предадат твоята кауза!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази кауза е на целия български народ, всички печелим от истината. Лъжата е угодна само на шепа кариеристи и на чужденците, които са изградили престиж с измислици.

   Изтриване
 7. На няколко места бях чел че в северна България е било пълно с Аорси и Роксолани, особено в Добруджа и покрай Варна през 2,3 и 4 век! Дечебал си е бил предводител и на сармати и на гети и на трибали! Били са страшна опасност за Рим!
  Владимир

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че става дума за този пасаж - Haemi excelsitas passuum subitur. aversa eius et in Histrum devexa Moesi, Getae, Aedi, Scaugdae Clariaeque et sub iis Arraei Sarmatae, quos Areatas vocant.

   http://latin.packhum.org/loc/978/1/288/3619-3628#288

   Има и друг, по-стар вариант на този текст, в който се съобщава за аорси - Aversa eius et in i. Istrum devexa Moesi, Getae, Aorsi, Gandae, Clariaeque, et ** sub iis Arraei Sarmatae quos Areatas vocant.

   Изтриване
 8. Г-н Серафимов, трябва отново да прегледате аргуметнтацията си, тъй като на много места куца.

  Определянето на един народ за ирански не се прави по географски, а по лингвистичен път, така че не е нужно един народ да е от Персия, Бактрия и Индия за да бъде ирански и ираноезичен. Единственото условие е лексиката му да се класифицира като иранска. И по тази причина скитите и сарматите са класифицирани като ирански народи, доколкото чрез ономастиката от Северното Черноморие се доказва наличието иранска лексика при тях. Това няма как да се оспори. Същата е работата и с късните иранци - аланите, които не са траки, а са си степни иранци чието име е документирано в Централна Азия, а погребалният им обичай може да се проследи също там. При това в Северен кавказ през средновековието те имат християнска държава, и в днешно време наследниците им там говорят чист ирански език. Аланите разбира се не са идентични със сарматите и скитите, но присъствието им като лексика в Кавказ следва да се споменава в подобни публикации.

  Проф.Д.И.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз поне съм конкретен, представил съм единствената документирана сарматска дума, тя е арисп. За нея е казано, че се употребява освен от сарматите, също от гетите и траките.

   Сарматската лексика може да се обогати с личните имена на сарматите, но не зная да има иранска етимология за имена като Бабай, Росимонд и т.н.

   Странно е и, че сарматските племенни названия саи, удини, агрии, са близки с тракийските саи, одони, агриани, а още по-странно е, че езиковедите избягват да споменат тези неща.

   Хармата, а и други дефинират без никаква обосновка срещащи се по епиграфски паметници от Северното Черноморие като сарматски. Съвсем различно е положението с Бабай, за него знаем, че е сармат, знаем и за удините, че са сармати, за ареите. За сарматско трябва да се обяви лично име, или етноним, ако има исторически сведения позволяващи това, а не иранското звучене.

   Прочее, ако приемем, че осетинците са потомци на сарматите, то ние не сме сармати.

   "Although Ossetian is a language closely related to Scytho-Sarmatian [...], speakers of this language have a very high frequency of [Y-DNA haplogroup] G2, not R1a. [...] Thus, the languages spoken by present-day Ossetians and Adygheans, who genetically descend from the glacialtime population (patrilineage G2) of the Caucasus, have probably been adopted from paternally unrelated populations of the Eastern Europe and the Middle East, respectively."

   http://www.khazaria.com/genetics/ossetians.html

   Май излиза, че арийските, или както е политически коректно - иранските езици са наложени от население дошло от Източна Европа...

   Изтриване
  2. Иранските езици,не принадлежат ли към същата тази индоевропейска общност,която се е оформила на балканите и в северното причерноморие?И как да съдим за езика на траките,когато има едва няколко известни думи от него?Генетиката доказва че тук на балканите ни е прародината,че сме европеиди и бели хора и от тук сме се разселили на изток до Иран,и там вече как са се формирали разните езици е друг въпрос.

   Изтриване
  3. До Анонимен13 февруари 2020 г., 7:30

   От речта на дедите ни наречени траки са оцелели не само 40 глоси, но и близо 400 надписа- над 350 във Фригия, около 40 на Самотраки, а на наша територия са надписите от Ситово, Езерово, Кьолмен, Браничево, Дуванлий, Вишеград, Буково, надписа върху сребърен съд от Пандурската могила и др.

   Документирани са и огромен брой лични имена, като за някои даже е указано значението Tzita qui et Vitalis. Докато Vitalis идва от vita-живот, то Tzita се превежда със стблг. жити-живея, съществувам.

   Изтриване
  4. Има ли исторически или археологически доказателства, че Сарматите , респ. Даките и Гетите са ираноезичен народ? Ако няма как и защо се твърди това?

   Изтриване
  5. До Barmaley30 юли 2020 г., 17:35

   Няма никакви доказателства за това, че сармати и даки са говорили ирански езици. Това вярване е наложено, за да се укрие факта, че сарматите, гетите, европейските скити, агатирзите, масагетите и т.н., са предци на източноевропейските народи.

   Изтриване
 9. Колкото и да не се иска на някои или заблудени от пропагандата или не българи но нещата са лесно обясними. Не бива вината да се хвърля само върху научните работници, защото те следват течението. Защо няма правителствени органи които да се занимават действено с тези неща? Обяснението се натрапва от само себе си: поне от няколко века се говори за "нов световен ред" който така и не могат неговите инициатори да изпълнят. А те са с еврейски произход. Западна Европа е наричана Еврейски съюз, защо всеки знаещ разбира. Нима същества като Соломон Паси биха направили нещо полезно за България? Не, никога. Виждаме етиопските евреи, гърците и проблема за името Македония, въпреки, че те нямат нищо общо с територията на древна Македония. И те са поддържани от братята си в Еврейския съюз. Управляващите отново не са в час и говорят за някакви "общоевропейски ценности" като за вълшебна пръчка. Докато показването на истината не стане политика на държавата и тя да има съответните служби по въпроса нещата няма да се променят. Тогава и заданията за разработките на научните работници ще имат друга формулировка и търсенията ще са насочени към други предпоставки. Истината е, че няма държава която да застане на страната на интереса на България, а не да слуша какво ще кажат евреите Юнкер, Туск, Меркел, Макрон, Рюте, Тереза Мей или служителите на Тръмп. Повоче от ясно е, че те работят за интересите на собствените си страни и силна и самостоятелна България, горда със своите предци не им е нужна. Някакъв нихилист Анонимен8 февруари 2018 г., 19:06 ч., по-горе беше написал, че господин Серафимов счита, че "ами то целия свят е тракийски според другаря Серафимов", визирайки "лошите, тъпи комунисти" според примитивното му мислене. На този привърженик на "Отворено общество" или БХК ще му кажа, че траките действително са били от Ирландия до Сахалин. На островите познати днес като Япония са живяли айните, местна европеидна раса със светли очи, които съществуват и до днес по северните острови. В лелеяната от него Дания се оказва, че тракийските могили по брой са идентични с тези в България. Виждаме какво става когато допуснеш човешко отношение към не човеци, евреите. Все ми е тази, дали ще ме обвинят в антисемитизъм, или някакви други глупости именно тези които чрез лъжата се домогват до територии и присвояват чужда култура. И понеже много "вярващи" могат да бъдат огорчени, ще им припомня думи от Книгата, Библията: с каквато мяра мерите с такава ще ви отмерят. Рано или късно истината се появява.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 8 февруари, 23:11

   Прав си до болка! Но, мисля, не във всичко.
   Идеализъм е да се надяваш, че истината ще бъде наложена от безхаберните управляващи. И в предишния строй, и в сегашния.
   Ако добре те усещам, опитваш се да защитаваш „лошите, тъпи комунисти“, без да си даваш сметка, че тъкмо те са вече отживелите времето си отрочета на твоите „любими“ евреи.
   Виждам, че като атеист, поставяш всички вярващи в един кюп. Това е от незнание, което доказва и приложения от теб цитат, който има малко по-друг смисъл. Ако искаш и тук да си точен, както в политиката, прочети 17 и 18 глава от Откровение на Йоан и се надявам да разбереш какво имам в предвид.
   Желая ти успех.

   Изтриване
 10. И едно уточнение, Велики Спароток,
  Световната наука е убедена, че сарматите са с индоирански произход. На кого да вярваме Велики Спароток,
  на световните учени, или на теб и още неколцина фантазьори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди време световната наука е считала скити и сармати за представители за татари. Преди време световната наука е считала, че хетския език е хамитски. Преди време световната наука е считала, че галите са от един произход с ирландци, шотландци и др.

   Днес знаем, че доста от вижданията на световната наука са били погрешни :)

   Изтриване
 11. Велики Спароток, видях по-горе, че наричаш предаването История бг "някакво предаване". Моите уважения, но ако попаднеш като гост в История бг, то това ще бъде велика чест за теб. Но уви, скоро няма да се класираш поради факта, че нямаш нищо общо с историческата НАУКА. Ти не правиш НАУКА, а псевдонаука като следваш пътеводната светлина на един "учен-чукундур".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросният "учен-чукундур" - Ганчо Ценов ще остане в сърцата на милиони българи, а тези, които изкривяват истината защото нямат нужното мъжество да си признаят, че са повтаряли механично теории наложени от чужденци, ще бъдат наградени с народно презрение.

   Изтриване
  2. В тоя разкапан свят е наложено токова явни лъжи да се приемат за истина, камо ли пък в казионната „наука“, наречена история!

   Изтриване
  3. Някои учени правят кариера поддържайки лъжи, някои народи градят престиж създавайки лъжи, а за някои лъжите са стабилен доход...как да му дойде края...

   Изтриване
  4. Гледам го от време на време това историческо предаване,някои от гостите(учени) не впечатляват с нещо особенно,стари соц кадри дъвчейки до болка познати теми и други новоизпечени "професори" бутани напред от соросоидни организаци.Нищо ново под слънцето,наука няма в България от много години,за съжаление.

   Изтриване
  5. Ако слепецът е поставен начело, то какво остава за народа...волю-неволю върви към ямата...

   Изтриване
 12. По случайност прочетох в една книга за млечен продукт, който се казва "родопска брънза" или "бръмза", забравих вече. Докато гледах някакъв канал с реклама на млечни продукти на румънски - какво учудване, когато същата дума се появи в рекламата. Никога нямаше да обърна внимание или пък да си помисля, че тази дума е българска, но съгласете се - този продукт не се предлага в магазините, може дори и да не се произвежда вече от стопаните в Родопите, а думата е направо "загубена" за нас, които не сме родом от Родопа планина. Е, как тази дума е стигнала до Румъния, ако не делим един доста позабравен език и обичаи. На Комунистите им трябваха 45 години, за да промият мозъка на един народ, а какво може да се постигне за хилядолетие?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За хилядолетие може да се постигне много, а нас ни делят и подлагат на геноцид повече от 2000 години.

   Изтриване
  2. Румъния е била българска територия до времето на цар Петър а много големи територии от днешна Румъния и след това - при Асеневци и т.н. Българският е офциалният писмен език в Румъния до 17 век, кирилицата се използва до 1862 година. Нищо чудно няма.

   Изтриване
 13. Преди време световната наука е считала Земята за плоска и понеже съм била част от "науката" искам да кажа, че там важи само правилото, че познанието е вярно само до "време", докато някой не го оспори с нещо по-правилно:) и така - не се позовавайте много на Световната наука

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето, това е приказка! Въпреки усилията на статуквото да задържа топката!

   Изтриване
 14. Ало,анонимките,Сармизегетуза се казва столицата на Децебаловото царство!!!!

  ОтговорИзтриване
 15. Има един лайтмотив, който се подчертава не само от Вас, а изобщо от болшинството хора, които се интересуват по-задълбочено от нашата история. След като първото цивилизовано население на Балканският полуостров в огромна част от древните извори е описвано като от високи, светли, руси и синеоки хора, то не виждам какво общо имаме ние с тях. Доколкото виждам с невъоръженото си око, ние българите, не само че не сме високи, руси и синеоки, а дори не сме и минали покрай такива. Дядо ми е чист българин от Родопите, където смесените бракове с други етноси са абсолютно табу до ден днешен. Особено с турци или други от различна религия. Та дядо ми Христо — чистак българин има тъмнокафеви очи, сравнително нисък е и има тъмна кожа, каквито са и много други хора от Родопите. И тук подчертавам дебело, че става въпрос само за чисти българи, а не за етническите турци — роден съм там и знам много добре какво е българин, турчин и т.нар. помак. Майка ми — чиста българка, също е с тъмнокафеви очи, тъмна кожа и не става за волейболистка. Баба ми Лиляна — чиста българка шопкиня е със светла кожа, кафеви очи и кафява коса. Братовчедите ми са все същите и дори ако отворите Уикипедия, ще видите, че ние сме едни от най-ниските в Европа. В македонските народни песни се пее: "калеш девойко", което означава чернооко момиче.

  Така че аз много се радвам, че тези джинджъри са толкова напреднали, но очевидно не е адекватно да броя споменатите за предци на мен, моите роднини, приятели, познати, както и на сродният ни румънски народ — при тях също не виждам високи, руси и синеоки мъже. Или пък жени с червена коса и млечнобяла кожа. Такива има в Норвегия, Швеция, Дания и северна Русия, а повечето украинци са досущ като нас.

  Докато при вас — българските любители историци, този евтин 14/88 мотив само прозира, то гърците съвсем ясно и настойчиво твърдят, че едно време са били чисто бели, но понеже са там от 5000 години, са почернели.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли дал точен цитат за това, че първото цивилизовано население на Европа, по-точно хората от Балканите, са били само високи, светли и руси хора?

   Може би не знаете, но в древността, за косата на дедите ни е използвано и определението ksanthi. Днес то се превежда като руси, но в древността значението е било кестеняви, кафеви. Не случайно има kasnthizoo- правя кафяв и ksanthoderkes-имащ кафеви очи.

   Старите гърци са дошли от Африка, за тях хората с лека пигментация са светли, а кафявата коса светла защото контрастира с напълно черната коса на старите гърци.

   Изтриване
  2. Не е съвсем коректно да смятате,че всички чисти българи са тъмнокоси,тъмнооки и ниски на ръст,обиждаме се ние дето сме светлокожи и светлооки.Примерът ви за Македония също не приемам,моят род е от там и са с много светла кожа,светли очи,руси и кестеняви и са високи,даже жените.А в световен мащаб във вековете ръстът на човека е варирал,а от 150г насам дори се запазва горе-долу еднакъв.Храната е най-важна за ръста, а не гените.По разнообразна и качествена - по висок ръст,а планинците като цяло са с по-ограничени видове храна,по-малко култури се отглеждат по високите терени.А преди откриване на Америка картофи,царевица,люти чушки и др, не са се яли в Европа,не ги е имало,тоест от 450г насм се ползват.Цветът на очите,косата и кожата зависи от наличието или липса на пигментното вещество меланин,иначе ирисът е син,цветът на очите се променя с възрастта.При хората тези, които имат по-тъмна кожа имат по-високи нива на меланин. И обратното – тези, които имат по-малко меланин са с по-светла кожа.Албинизмът е състояние, характеризиращо се с липсата на нормално количество меланин.Сини очи,руса коса- това са рецесивни гени-слаби,а доминиращите гени са кафяви очи и тъмни коси.Тенденция е русите,синеоките,рижавите и т.н да намаляват за в бъдеще.

   Изтриване
  3. Няма смисъл да давам точен цитат, тъй като не изказвам твърдение, което трябва да бъде подкрепено с нещо. Не споря, а споделям впечатлението, което остава у мен, а вероятно и у други читатели. Това, че дадено нещо е субективно, съвсем не го прави и маловажно. Както Вие често припомняте, е грешно в отвращението си от манипулациите да отричаме славянската си принадлежност. Мисля, че с описаните от мен неща по-горе, се получава нещо сходно — за да отречем измислените прабългари, които имат ясно изразени монголоидни черти, много любители историци, вероятно без да искат, тенденциозно представят цитати и внушения за точно противоположен външен вид — високи, руси, синеоки мъже. Ние сме такива, колкото сме и "прабългари". Аз няма да се изкуша да Ви дам цитати, картинки и т.н., защото в подобен спор ще се изгуби същественото нещо, което се опитвам да Ви кажа — външният вид на дадени хора от древността трябва да се представя изключително внимателно, балансирано и добре пояснено, както го направихте в отговорът си към мен. Това не е критика конкретно към Вас. Важно е да не се омаскаряваме сами, защото така помагаме на враговете си, които изобщо не са в древните хроники. Точно на този етап в Quora, Youtube и други сайтове с огромен трафик, покрай антизападната пропаганда, която не ни засяга пряко, вилнее и зловеща антибългарска такава, свързана точно с историята и нагласите на българите, гърците и сърбите.

   Изтриване
 16. Павел, не би ли било по добре хора без собствени лица да ги игнорираш напълно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спести си съветите на нереализиран милиционер, защото в интернет има хиляди профили на тролове, имащи: име, снимка, пояснителна информация, местоживеене, описание, студентски книжки на Adobe Photoshop и всякакви подобни неща. Въпреки това бълват измислена българска история на конвейер.

   Изтриване
 17. Павел ,не би ли било по добре ,хора без собствени лица да ги игнориранш напълно?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои възрастни хора срещат трудности при регистрирането, заради тях съм оставил възможност да се коментира и като анонимен. Иначе съм изказал молба - всеки, който желае да проведе дискусия да се регистрира.

   Изтриване
 18. Ти нали щеше да спираш с като гледам продължаваш противно на обещанията си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спокойно, всяка година спирам за известно време :)

   Изтриване
  2. Павел многократно е доказвал, че е милостив човек. Ако той спре, вие ще умрете от глад!

   Изтриване
  3. Изобщо не бях се замислял, че действително някои жалки хорица се изхранват с плюене е клеветене по форуми и блогове. Аз май наистина не бива да спирам, не ми се иска да бъда отговорен за умирането от глад на някои индивиди, пък било те и паразитиращи...

   Изтриване
 19. ==Сарматите траки, арийците траки, скитите траки ,ами то целия свят е тракийски според другаря Серафимов, но той не се осеща как ни излага по македонски тертип. Вие да не сте от Македония бе Серафимов, то и фамилията ви една такава небългарска, или се бъркам?==

  Ми така е.
  Казват го и други не само Серафимов.
  Нашите тракийци са част от една стара цивилизация която е била по цялата земя и едно от ядрата е точно в тази земя. .
  Къде се затри информацията за триметровите кости край Дунав??
  Нали щяха да ги изследват?
  Но трябва нашите професори да искат пари за това и те да се дават на световни изследователи .
  А нашите професори предпочитат да си работят по европроекти и да си публикуват "научните работи" по международни списания и да ходят по световни конференции и да се хвалят какви деликатеси са хапвали.
  Хората имат "професори" на по 30 години , нашите искат само пари за заплати , щото с една пенсия не се живее.
  Ако има едни млади хора да се разровят по архиви, по кости , ще изровят истината.

  ОтговорИзтриване
 20. Привет! С скифи и сармати сега образуват сега наречените алани. А сега аланите казват, че скифи и сармати са от древните тракийски племена . И реално сега ако се качим на самолета и кацнем в Ставропол и започнем едно пътешествие до Дагестан, като спираме на всички музеи да хвърлим по едно око..... ще видим освен хилядите могили които подминаваме по пътя , че тяхните артефакти са идентични с тези от нашите музеи. И при наличие на еднакви погребални обичаи и артефакти за какви различия можем да говорим ...освен имената на племената :)
  Поздрави от Стойко!
  П.С. От Истанбул до Кабардино Бълкария има сравнително евтини самолетни билети . В Кавказ транспорта е евтин даже такси за цял ден с гид а храната е страхотна. Препоръчвам ! ако някой има съмнения, да си свери часовника !

  ОтговорИзтриване
 21. Но какво сега, ще спираш ли с постингите или не бе спаро? Моташ хората и ги заблуждаваш с своите обяви за напускане на блоговата сцена а не го правиш изобщо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ванга каза:,, Земята ще се отвори и Българите ще разберат кои са !
   Вероятно ще бъде неоспорим артефакт или писано слово !
   12.02.2018 г.,23:05 ч.,тогава ще си глътнеш езика !

   Изтриване
 22. Аз пък те моля да не спираш и вместо ход назад да дадеш ход напред. Кучетата ще си лаят, на тях за това им се плаща, но ти Павеле продължавай, мачкай кариеристите и мижитурките, които промиха съзнанието на милиони българи.

  ОтговорИзтриване
 23. Г-н Серафимов,случайно да сте запознат с Oera Linda ?
  http://fryskednis.blogspot.bg/
  Изследователя твърди ,че според този ръкопис, Атина е създадена от тези Фризийци.Прави същите аналогии със имената в индия както и с гръцки названия които нямат обяснение на гръцки.Само ,че той прави аналогия с скандинавските езици.

  ОтговорИзтриване
 24. https://www.youtube.com/watch?v=XWJyHJx0Wf0

  Ето тук е споменат Дуранкулак - Трапанация на череп от преди 10 000 години.

  ОтговорИзтриване
 25. На първата снимка се чете името "Трифон". Той дали е индо иранец, късен иранец - алан, степен иранец с документирано име в централна Азия или пък може би скит, тракиец и направо да си го наречем българин, защото при индийците и иранците доколкото знам това не е най често срещаното име. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
 26. Здравейте г-н Серафимов

  Поздравления за упоритата ви изследоветелска и просветителска дейност.
  Наскоро в една книжарница се е появила и бързо изчезна една нова книга за истинската ни история от тракийския период.
  Доколкото разбрах - с ваше авторство или съавторство. Това което зная е, че е голям формат, богато илюстрирана, цена 27 лв. В книжарницата не можаха да ми намерят никакви данни за нея.
  Бихте ли ми помогнали.

  Поздрави и пожелания за успехи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Книгата бе създадена по инициатива на г-жа Цвета Кирилова, мисля, че Сдружение Азбукари все още разполагат с екземпляри на книгата и тя може да се поръча при тях - http://www.azbukari.org/istoria/

   Успех!

   Изтриване
  2. Минути за реклама, а? Дали НАП няма да се заинтересува за начинът по разпространението на този продукт, как мислите г-н Серафимов?

   Изтриване
  3. Ами направете донос до НАП, уведомете агенцията и ще разберете:)

   Аз съм готов да платя 99% данък върху това, което съм получил като възнаграждение :)

   Изтриване
 27. не е по темата но е доста интересно....https://www.blitz.bg/obshtestvo/v-nova-zagora-otkrikha-nakhodka-kakvato-ne-be-vizhdana-v-tsyala-evropa-che-i-v-tseliya-svyat-snimka_news579145.html

  ОтговорИзтриване
 28. И все пак остава една загадка. Господин Серафимов пише "Може би не знаете, но в древността, за косата на дедите ни е използвано и определението ksanthi. Днес то се превежда като руси, но в древността значението е било кестеняви, кафеви. Не случайно има kasnthizoo- правя кафяв и ksanthoderkes-имащ кафеви очи.
  Старите гърци са дошли от Африка, за тях хората с лека пигментация са светли, а кафявата коса светла защото контрастира с напълно черната коса на старите гърци". Да приемем, че това е така, Но както пише Анонимен10 февруари 2018 г., 22:03 ч., "Има един лайтмотив, който се подчертава не само от Вас, а изобщо от болшинството хора, които се интересуват по-задълбочено от нашата история. След като първото цивилизовано население на Балканският полуостров в огромна част от древните извори е описвано като от високи, светли, руси и синеоки хора, то не виждам какво общо имаме ние с тях. Доколкото виждам с невъоръженото си око, ние българите, не само че не сме високи, руси и синеоки, а дори не сме и минали покрай такива". Откровено казано основната маса е тъмнокоса и матова. Но това не важи само за българите но и за населението на Балканския полуостров. Господин Серафимов е споменавал, че словенци и хървати са наши братовчеди, но не и братя, но и при тях, както и при румънците-даки се забелязва същият феномен! Същото се забелязва и в синеока и светлокоса Русия. Вече този руски генотип може да се види само в затънтените области на Сибир. Може би дарвиновата еволюция е започнала ново действие! Така ли е в действителност или има някакъв неясен феномен променящ не само външният облик но и душевността на цели народи. Нима нещо не напомня за Одисей и синът му Телегон, който се ражда в негово отсъствие. Или околната среда се е променила дотолкова, че влияе силно на биологията, въпреки, че данните от у-хромозомните изследвания показват същите хаплогрупи както при траките. Явно, че отговор без приемане на някои "ненаучни" постановки и доказателства няма да има от "научните среди". За изясняване на въпросите е необходим интердисциплинарен подход, не само на археолози и историци. А въпросите са основно два, от къде идваме и къде отиваме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дори в началния период на тракийския етногенезис повечето хора са били светлокожи и русокоси, поради смесването с хора с тъмна коса и леко пигментирата кожа, с течение на времето светлокосите хора ще намаляват. Това, че по време на Античността те вече са малцинство се вижда от фреските от Казанлък, Александрово и т.н.

   Със сигурност по време на късната Античност светлият елемент в обществото ни е бил по-голям отколкото е днес и това си е напълно в реда на нещата.

   Изтриване
  2. г-н Анонимен,
   не съм напълно съгласен с наблюденията ви.Поне аз където живея наблюдавам ,че светлооки хора има много.Чийто цвят на очите не е само син.Възможно е "сини" да е лош превод на гръцки текст които описва външния вид на траките. Напълно е възможно да са записали светли,а преводача да е разбирал под светли,само сини и така да е внесъл объркването.А светли очи имаме много...или поне по мое наблюдение.А мисля ,че някъде беше направено статистическо проучване и светлооките хора в българия бяха към 40-50% ако не се лъжа.Да не са мнозинство но далеч не можем да говорим за малцинство.От друга страна в същата статистика русокосите...или тези дето минават за такива бяха към 20-30%.Друг е и въпроса с "тъмнокосите". Понеже където съм,циганите са почти на половина на българите.И спрямо катранено черните коси на циганките,тези на нашите момичета изглеждат определено светли.Като леко червенеят.Напълно покриващи нормите за цвят кестен или тъмен кестен.Което ми напомня ,че веднъж един чужденец ме попита защо като сме наследници на траките косите ни не са червени,понеже в уикипедия пишело ,че траките били червенокоси.Е реално сме червенокоси.Косите на тези момичета спрямо тези на циганките направо си червенеят.Разбира се спрямо огнено червенокосите ирландци или пък сламено русите северни народи,нашите коси изглеждат тъмни.Но спрямо катранено черните коси на цигани и гърци,сме със светли коси.Да има и не малко напълно чернокоси,но по мои наблюдения в моя регион, косите на българките и съответно на българите ...са предимно тъмно кестеняви от колкото черни,очите им са предимно тъмно кестеняви,но има и не малко светлооки,като това са не само сини,но зелени и жълти също.А за кожата да не говорим.Независимо дали някой е малко по тъмен,сравнение с хората от арабския свят сме изключително бели.Спрямо южните гърци,сме си бели.Крайно време е да спрете да гледате на светът през обектива на пропагандата която ни се ръси още от детство.Че българите сме изцяло чернокоси и чернооки.Казвам го от личен опит,понеже и аз ги бръщолевех тия работи.Докато реално не прочетох няколко от постовете на г-н Серафимов и не започнах наистина да се замислям и да заглеждам хората.Така ,че не знам къде живеете,че да виждате само чернооки и чернокоси българи.Може би дори не и в България.

   Изтриване
 29. Кои други народи освен българите са идентифицирани като етнос с сарматски произход и имаме ли ния близки генетични белези с тия хора?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Украинците най вече са сармати, основно в западната част, в източна Украйна има много руснаци преселени след масовото изтребление на украйнци от Съветския съюз.

   Изтриване
 30. Здравейте на всички с тъмни,светли ,червени,сини,зелени коси и очи .Мисля че има лесен начин да се провери кои от къде е и за какво се........ Когато чуеш гайдата да засвири,тъпана да бие и гледаш мъжкото хоро в студените води .Кожата ти настръхва сърцето бие лудо ,и същата гайда свири до голяма жарава и тръгне нестинарка въглените да мачка .И пак това сърце не спира с радост да тупка и тяло и същество са в синхрон с тази земя .А в,който нищо не трепва ............

  ОтговорИзтриване
 31. Скоро четох публикация за сръбските виждания за техния произход.Те твърдят че са преки наследници на траките, като дори имало племе серби. Било най старите, населили Балканите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Част от сърбите наистина са потомци на траки, но други са потомци на илири, а дори и скити. Всъщност и при нас е донякъде така, но при нас тракийският елемент е много по-силен.

   Изтриване
  2. Спароток здрасти по късинети часове чета те онтдавна и приемам всичко което пише за истина защото е така. Сега ше ти пусна моята страница там съм публикувал преведена френска книга от мен за Тракииските царе. Та ще те помоля ако имащ време хвърил едно око за да видищ че последния тракииски цар мисла се щазва Савромат което е доста билоз до Сармат. Но виж я все пак. Книгата е направена по желание на Френския крал Луи XVI 1785 или нещо такова. Мисля че може да ти помогне и в другети тъпсения за Българското Тракииско начало! Та така и един съвет идив издател ми иска разрешение да я издаде срещу 200 евро и аз отказах естествено. Та въпроса мие заслужава ли си въобше да я издавам?!??
   https://www.facebook.com/groups/789419204577284

   Изтриване
  3. Повтарям се не знаех как се пише тук и затова прегледаъ предното ако и стиганоло ако не ето го отново За тракииските царе и Босфора!
   https://www.facebook.com/groups/789419204577284

   Изтриване