15.02.2018 г.

НАРОДНОСТНИТЕ ИМЕНА ПРЕВЪРНАЛИ СЕ В ОБИДНИ ДУМИ


Враждата между хора от различен произход не е нещо странно. Не е странно и демонизирането на противника, той трябва да е по-черен и от дявола. В стария Рим децата са плашени с думите: Hanibal ad portamХанибал (картагенецът) е пред вратите на града

Този човек е дълго време заплаха на жителите на Вечния град и макар, римските писатели като Ливий макар да не отричат силната воля и желязната дисциплина на Ханибал, акцентуват и върху това, че той е ужасно жесток, че за него няма нищо свято - нито религия, нито дадена дума. Противникът на Рим е описан като непритежаващ уважение към боговете и хората, определен е и като по-извратен от останалите пуни (картагенци) и т.н. (Liv.XXI.4)

Потомците на Ромул са уважавали смелите и силните народи, а тези отдали се на интриги и неотличаващи се с храброст са презирали. Ето за това Graecula-гъркинче, а и Graeculus - гърче, Graeculus esuriens гладно гърче, са използвани като обидни думи от жителите на Вечния град.

Иронията е, че южните ни съседи не се разпознават като гърци и то с право. По начало етнонима Graeci (грайки) - гърци важи само за група трако-пеласги обитаващи Епир (Западните Балкани). Понеже се запознават първо с грайките (които пред II в.пр. Хр. вече говорят езика на дошлите от Африка данайци), римляните решават да ползват това наименование за останалите жители на страната, като не се е правело разлика между малкото останали наследници на трако-пеласгите и потомците на дошлите от Египет нашественици.

Какво е значението на грайки е трудно да се каже, възможно е името им да е свързано с грѣiати - грея, светя. По същият начин е изградено и келтското племенно име Aedui – от aedu огън. Най-вероятно, грайките, с които римляните най-рано се запознават са клон на граите, агрианите от нашите земи, както селите от Епир са клон на селите от територията на Тракия.

Дълги векове след идването на картагенеца Ханибал на Апенините, Рим е изправен пред втора подобна заплаха, това са хуните. Поради това, че бойците на Атила нанасят големи, а и унизителни поражения на римската армия, те биват обрисувани като получовеци-полуживотни, с черни краски е описан и великият пълководец.

В по-късни времена, вече станалото обидно име Hun хун бива използвано от англичаните за германците, с които те воюват по време на Първата Световна Война, макар никой германски народ да няма нищо общо с Атиловите хуни по отношение на произхода. Въпреки това Hun-хун става символ на безжалостен убиец, който оставя само смърт и разрушение след себе си.


http://www.crimeahistory.org/wp-content/uploads/2014/03/scythians.jpg
http://www.crimeahistory.org/timeline-of-the-history-of-crimea/

Всъщност правилното име на хуните е уни, като значението е благородни, царски. Обяснение можем да получим със стблг. унии-по-добър и “тракийското” име Унила.

Хуните са царските скити, за които пише Херодот, а и живелия около 900 години по-късно и използващ същото название царски скити Приск Панийски. Трябва да се добави важната подробност, че скитите обитават Добруджа още в ранната Желязна епоха, а и това, че според Стефан Византийски са тракийски народ.

Англичаните притежават и друга обидна дума, която е изведена от народностно име. Доста хора биха останали неприятно изенадани разбирайки, че англ. buggar педераст е изведена от Bulger, Bulgarus

Причината името ни да бъде изкривено и ползвано по такъв грозен начин са българските богомили. Навлекли си омразата на западното духовенство и най-вече доминиращите Западна Европа лихвари, богомилите известни още като катари, албигойци, българи, често биват клеветени.

За тях са разпространявани много и най-разнообразни лъжи, една от които е, че българите богомили са хомосексуални. Справедливостта изисква да се спомене, че първоначално негативно значение на Bulger, Bulgarus дават француците, а от старофренския, по късно вече опорочената дума преминава в английския речник, в който за жалост е запазена и до днес.

Заемайки много от речника на други хора, англичаните се сдобиват с още една обидна дума, чето първоначално значение е било съвсем различно. Касае се за philistine човек лишен от култура и образование. По начало обаче philistine притежава смисъл филистимец представител на войнствен народ споменат в “Стария Завет”. 

От този народ произлиза  Голиат, известен с отромния си ръст и необикновено въоръжение. Филистимците са клон на пеластите, които са познати и като пеласги – хора явяващи се наши предци и обитаващи както Балканите, така също Мала Азия, Апенините, а дори и Ориента където се установяват в ранната Желязна епоха и дават името на Палестина. Не е никак случайно, че в древността река Струма е наричана Палестин. И тук трябва да се спомене, че негативното значение на филистинец не е дадено от англичаните, а от германците през XVII век.


https://peterjfast.files.wordpress.com/2011/07/philistine2.jpg
https://peterjfast.com/tag/philistine/

Понастоящем южните ни съседи наричат държавата си Ελλάδα-Елада, а себе си Έλληνες-елини, но едно, че това название по право не им принадлежи, а друго, че по време на Средновековието, във Византия името Έλληνες (елини) е притежавало негативно значение, станало е символ на езичници, противници на ортодоксалното християнство.  

Колкото и странно да звучи, предците на южните ни съседи са се срамували от името Έλληνες (елини) и са се самоназовавали Ῥωμαῖοι (ромеи), т.е. поданици на Римската Империя, която е известна и като Византия.

Едва ли много от южните ни съседи знаят, че през IX век, произлизащият от средите на гърците патриарх Фотий говори с презрение за елинско суеверие, т.е. за езическа религия и обреди. Тези сведения са споменати от Ганчо Ценов в книгата му “Кроватова България и Покръстването на Българите”.

Ще добавя нещо важно и интересно за името елини. Както споменах по-горе, това народностно название не принадлежи на дедите на южните ни съседи. Сам Тукидид признава, че името елини е сравнително ново и в древността е важало за малка група хора, по-точно тези, към които принадлежи Ахил Пелеев. Подвластните на Ахил са наречени предци на българите от Йоан Малала и това не е нито грешка, нито случайно.

Както знаем от Омир, Ахил се кланя на Зевс Пеласгийски и споменава селите – пазители на Зевсовото светилище в Додона. Тези сели са трако-пеласги, а не дошли от Африка данайци. Освен край Додона, сели има в близост до Стара Планина където е областта Селетика, а и в региона на Селимбрия, която е на Бяло море познато в древността като Тракийско море. Ще добавя и това, че уважавани учени като Артър Еванс и Алберт Йорис ван Виндекенс определиха името Ахил като предгръцко, а хората обитаващи територията на Гърция в далечното минало са трако-пеласгите.

Понеже речта на данайците е твърде различна от тази на дедите ни, африканските пришълци превръщат сели в ели, елини. Ще минат дълги векове докато названието елини стане известно из целите Южни Балкани, като по това време първоначалното му значение е забравено отдавна. Отрекли се от старото си име, потомците на Данай приемат престижното име на хората, на които дължат индоевропейския си език, а и културата.

Разбира се най-опороченият и най-обърканият етноним, от който са изведени нем. Sklave, англ. slave-роб е славянин. На малко хора е известно, че това значение е възникнало доста късно, наложило се е чак през XIII век в езиците на англичаните и немците.

Отново на твърде малко хора е известно, че названията Sclavi, Sclavos, Σκλαβηνοι, Σθλαβηνοι, нямат никакъв смисъл на латински и гръцки, а и самите думи са напълно непознати на автори като Ливий, Цезар, Светоний, Страбон, Апиан, Херодот, Тукидид, Павзаний, Ариан и т.н.

Изконните латински думи за роб са: famulus, verna, servus, puer. Към тях може да се добави ancilla - прислужница, робиня.

Старогръцките думи за роб са: δοῦλος, παῖς, ἀνδράποδον, θεράπων, ἀτμήν, ἑρκίτης. 

В речника на старите германи намираме  þræl-слуга, роб ст.англ., ст.норв., dregil-слуга, роб ст.вис.нем., kniucht-слуга, роб ст.фриг., knecht-слуга, роб нид., Knecht-слуга, роб нем.

Тези данни показват, че поначало Sclavi, Stlavi, Stlaveni, Sclavos, Σκλαβηνοι, Σθλαβηνοι, Σθλοβηνοι e название на народ, което в последствие умишлено е изкривено и опорочено, а прецедент за точно такъв случай има и то на Балканите.

В старогръцкия намираме думата θρᾷσσα, на която умишлено е предадено вторично значение робиня, слугиня, но реално θρᾷσσα има по-старо значение тракийка, тракийска жена. По същия начин Σκλαβηνοι, Σθλαβηνοι първоначално е било име на народ, което в последствие умишлено е очернено и опорочено.

Южните ни съседи пишат склавени и стлавени, а на славени по простата причина, че в старогръцкия няма дума, започваща със звуковата комбинация СЛ, тя е странна и налага вмъкване на съгласна К, или Т. Това е причината името на Преслав да бъде предавано като Пερεσθλαβα.

За жалост нито нашите, нито чуждите учени са дали достатъчно данни, от които да стане ясно кои са старите славени, кога се е появило за първи път името им и какво означава. Днес то бива свързано предимно с руснаците понеже те са най-големия народ от славянската езикова група. Първоначало обаче етнонимът е важал за други хора.

Най-ранно споменаване на Sclaietis има през II век на латински епиграфски паметник от Дакия – земята на северните траки. Надписът е с регистрация C.I.L. III C VI и въпреки, че е публикуван от Ханс Крае през 1923 година, у нас по този въпрос не съм срещал никаква информация, все едно надписа изобщо не съществува.

В същия регион, в който е споменато името  Sclaietis, през IV век Цезарий Назиански локализира народа славени, които нарича и данувиани дунавци, т.е. хора обитаващи долното течение на Дунава – владенията на гетите. Учените пренебрегват това важно свидетелство защото според официалните теории, славените ще да са били далеч на север по това време.

Пренебрегнато и обявено за грешно е и твърдението на египтянина Теофилакт Симоката за това, че хората наречени славени са били познати под името гети в по-старо време: “Sclavos sive Getas: hoc enim nomine antiquitus appellati sunt” - Cлавeни, или гети, понеже с това име се наричали в старо време.

Ясно е, че когато пише за Getae equites гетски конници, Комес Марцелин има предвид славенските конници прегазили римската войска в Западните Балкани, но и на това важно сведение не се отдава значение.

Причината за странното поведение е това, че за повечето наши, а и чужди учени, старите славени са нашественици от север – обитатели на Припятските блата в Украйна. За повечето наши, а и чужди учени е кощунство да се каже, че названието славени първоначално е важало за северните траки – гетите и чак след дълги векове се е наложило и над други хора живеещи на север, изток и запад от тях.

Това е и причината специалистите занимаващи се с историята на славените, да не  споменат  за регистрираното преди около 2350 години тракийско име Δισλοι(f)iας (Дисло(в)йас). Акад. Вл. Георгиев  го тълкува със словлен-славен, а проф. Лариса Бонфанте смята, че името е теофорно и съотвества на сл. Богослав.

Ще минат около 1000 години след като тракийският майстор Δισλοι(f)ας /Дисло(в)йас е гравирал името си на сребърен съд, до времето в което венетите от земите на Словения бъдат наречени и слави, славени - Venetorum qui et Sclavi dicuntur”.

За хората обитаващи територията на Полша, името слави, славени ще се спомене за първи път около 1500 години след времето на тракийския майстор-ковач на сребро Δισλοι(f)ας (Дисло(в)йас).

Представената тук информация е от голяма важност, но не е представяна на българския читател. Това дава възможност на спекуланти, а и страдащи от постоталитарен синдром индивиди са лансират безумни съчинения, с които да объркват народа ни.

Проблемът с идентичността на старите славени се състови в това, че истината устройва само нас. Имайки претенции за трети Рим, историците на руската имперска истоическа школа лансират информация, която да им позволи да се обявят за корена на народите от славянската езикова група, a реално коренът е на Балканите.

За гърците е абсурд да признаят, че старите славени са древен балкански народ, по-древен от африканските данайци. Константин Порфирогенет твърди, че в ранното Средновековие земята на империята се пославянчила и станала варварска поради многобройните нашествия. Да обаче оставените уж в ранното Средновековие славенски топоними са типични за българския език и, което е по-важно, те са от същия характер както и най-старите названия на реки, градове и местности от територията на Гърция.

Учените от австро-унгарската историческа школа също има причина да укрият кои са старите славени. През XVIII-XIX век голяма част от хората говорещи славянски езици са под властта на Австро-Унгарската Империя. Признаването, че хуните, които полагат основите на държавността на германите са представители на славянската общност, би довело до брожения, загуба на престиж и загуба на територии – нещо, което империята не може да си позволи и избира решаване на проблема със съчиняване на лъжи.

Ето как липсата на смелост на нашите учени, а и измислиците създадени и поддържани от чужденци доведоха до това, че за много българи името славени придоби негативно значение. Обикновеният човек няма вина, в крайна сметка ние запомняме не истината, а това, което чуваме най-често. Ако не подложим дадено твърдение на проверка посредством подробно проучване волю-неволю ще вярваме и на заблуди, и дори ще ги защитаваме.

За да не се стига до такива абсурди е добре да не повтаряме механично чутото от други, а да проверяваме. В случай, че срещнем трудности по време на проверките, можем да се консултираме с хора притежаващи нужните знания. Най-важното обаче е това – да се пазим чисти избягвайки омразата. Тя заслепява и със сигурност ще ни поведе в грешна посока. Веднъж потънали в блатото на заблудите, не е никак лесно за излезем от него.

Накрая искам да споделя нещо, което много ме тревожи. Излиза така, че повечето от етнонимите използвани в миналото и днес като обидни думи принадлежат на предците ни. Филистинци, грайки, хуни, елини, българи, славени, са наименования на хора от балкански произход и някой изпитващ сатанинска омраза към дедите ни е очернил имената им. Все едно някакъв безсмъртен демон преследва настървено народа ни във всяка територия и всяка епоха. Наистина факт, който обезпокоява.

Да имаш врагове е нещо неизбежно и ако враговете ти принадлежат на тъмните сили и си служат с непочтени способи, означава само едно, именно това, че ние българите принадлежим на светлината, а светлината никога не загива.


78 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят дискусия да се регистрират и спорят показвайки истинското си име и лице.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Важно за един историк е да знае, че в днешна франция, думата Бугър, е свързана все пак с древното и значение "Добър и силен човек" !
   "Бон Бугре", се казва за достойни хора! Католическите значения са вече в кошчето на историята !!!

   Изтриване
  2. Ο Αριστοτέλης, το Πάριο χρονικό, ο Απολλόδωρος κ.α. αναφέρουν ότι οι Έλληνες πριν λέγονταν Γραικοί, πρβ: «πρώτον μεν Γραικοί νυν δε Έλληνες» (Πάριο Χρονικό). Ειδικότερα, ο Απολλόδωρος λέει ότι οι πέτρες που πετούσαν πίσω τους ο Δευκαλίωνας και η γυναίκα του Πύρρα και γίνονταν άνθρωποι λέγονταν Γραικοί και μετά μετονομάστηκαν σε Έλληνες από τον βασιλιά Έλληνα, γιο του βασιλιά Δευκαλίωνα, πρβ «ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς ἔβαλλεν αἴρων λίθους, καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων, ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα, γυναῖκες. ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν ἀπὸ τοῦ λᾶας ὁ λίθος. γίνονται δὲ ἐκ Πύρρας Δευκαλίωνι παῖδες Ἕλλην μὲν πρῶτος, ὃν ἐκ Διὸς γεγεννῆσθαι λέγουσι, Ἀμφικτύων ὁ μετὰ Κραναὸν βασιλεύσας τῆς Ἀττικῆς, θυγάτηρ δὲ Πρωτογένεια, ἐξ ἧς καὶ Διὸς Ἀέθλιος. Ἕλληνος δὲ καὶ νύμφης Ὀρσηίδος Δῶρος Ξοῦθος Αἴολος. αὐτὸς μὲν οὖν ἀφ᾽ αὑτοῦ τοὺς καλουμένους Γραικοὺς προσηγόρευσεν Ἕλληνας, τοῖς δὲ παισὶν ἐμέρισε τὴν χώραν»(Απολλόδωρος, Α, 7, 1 – 3)

   Изтриване
  3. Здравейте господин Серафимов. Исках да попитам за светлооките и светлкестенявите. За които писахте в миналият си разказ. Не разбрах дали сме кореняци Българи ? Относно ДНК изследванията .Простете че не е по темата.

   Изтриване
  4. Ithagenis Evritis9 декември 2022 г. в 20:31 ч. С това име гърците са известни в латинската литература (Graeci на поетите и Grai) и така ги наричат ​​всички европейски народи (Greco, Grec, Greek, Grieche и др.). Подобно на името Хелен, то също идва от първото родно място на гърците в Епир, Хелопия, близо до Додони. Аристотел споменава термина гърци за първи път: опитвайки се да определи къде се е състоял Потопът на Девкалион, той открива, че трябва да се е състоял „около Древна Гърция. Тези четири са за Додон и Ахелон, защото течението се е променило много, защото селианците горят тук и така наречените гърци по това време". По-късно (2 век пр. н. е.) Аполодор казва, че „той (΄΄΄λην), но от него така наречените гърци са били пророкувани от ΄΄λλην“. Pario Chronicle потвърждава същото:
   Така че става дума главно за... тясна област близо до Додони, където са говорили жителите на Селои (=гърци > гърци) известни като хипофити (=жреци на оракула) на додонския Зевс и гърци. Въпреки това остава трудно да се тълкува как латинците са взели името на малък народ от регион на Епир и са го направили етнологично за всички гърци и Гърция. Друга гледна точка, която улеснява това решение повече, е, че Grai и Graeci - гърци идват "от малка група гръцки Graias и гърци, наречени, които от Tanagra в Беотия отдавна емигрираха в Италия (n. Kymen) и те бяха първите сред гърците, които се представят на италианците“ (G. Hatzidakis, Ellas kai ΄Hellenes etc., Imerologion Megali Ellados 1925, p. 97 и сл.).
   Във всеки случай, терминът "гърци" е само частично обобщен във византийско време, но без да измества името "римляни", което преобладава и покрива изцяло "гърците". Изглежда, тъй като "римляните" обхващат всички граждани на Византия, с "гърците" гърците като такива се открояват особено, Прокопий често го третира по този начин. Прави впечатление, че българският цар Симеон (началото на X в.) също приема титлата "цар на българите и гърците". След схизмата (1054 г. сл. н. е.) терминът гръцки = православен, за разлика от термина латински = католик, често се използва. Във времената на турското робство много учени, като напр. корейците, използвайте термина гърци. Изглежда, че от доктриналното разграничение спрямо католиците, терминът придобива етнологично съдържание с течение на времет

   Изтриване
  5. До Анонимен10 декември 2022 г. в 8:47 ч.

   Както светлооките българи, така и светлокестенявите са потомци на местното население.

   Изтриване
 2. Пишете "Накрая искам да споделя нещо, което много ме тревожи. Излиза така, че повечето от етнонимите използвани в миналото и днес като обидни думи принадлежат на предците ни. Филистинци, грайки, хуни, елини, българи, славени, са наименования на хора от балкански произход и някой изпитващ сатанинска омраза към дедите ни е очернил имената им. Все едно някакъв безсмъртен демон преследва настървено народа ни във всяка територия и всяка епоха. Наистина факт, който обезпокоява."
  И все пак този "безсмъртен демон" не е ли известен? Неразпознаваем ли е или ние самите позволяваме това. Казвате, че това са основно англичаните, народите дойч и французите! А някой е проявил усърдие за изгонването на филистимците от Палестина, което също не е семитско название. Може би "безсмъртния демон" са именно англичаните, дойчовците и французите, към които днес се изпитва особен афинитет. По религиозна причина е и толерантността към семитите араби или евреи, окупатори на Палестина.
  Казвате "Да имаш врагове е нещо неизбежно и ако враговете ти принадлежат на тъмните сили и си служат с непочтени способи, означава само едно, именно това, че ние българите принадлежим на светлината, а светлината никога не загива." Но да не взимаш никакви мерки и да разчиташ на чудо виждаме, че не сработва. На война като на война. Необходимо е да влезем в битки, за да спечелим войната. А срещу нас се води продължителна война с променлив успех. Война със всички възможни средства.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, срещу нас се води война, в това съмнение няма. Злото обаче се укрива умело. Дълго време съм мислил Никифор Геник, Йоан Цимисхи и Василий българоубиец за гърци. Изпитвах силна антипатия към тези индивиди поради жестокостите, които те са причинили на дедите ни. Оказа се обаче, че Никифор е арабин, а Йоан и Василий са арменци.

   Лесно е да се отправи обвинение, трудно е да се намери истинския злодей, той и без това ще се опита да прикрие следите си. Ние първо трябва да се излекуваме от нихилизма и отчаянието, апатията и отново да стане задружен народ. Паразитите и хищниците са опасни само за слабите организми...

   Изтриване
  2. Не е нужно да се съмняваме, че ще обидим някого. Кои са тези демони се вижда и от сегешната и близка история. Основно това е семитска Англия, с припявания от семитските Дойчланд, Ѝостерайх и Франция. За помощта оказана на Османската империя по време на Руско-турската освободителна за България война, Великобритания получава остров Кипър. Шест месеца след подписване на договора в Сан Стефано, споменатите по-горе държави предизвикват Берлинския конгрес, резултатите от който са поводи за проблеми и до днес. Днешното отношение към България. Но за това сме виновни и ние самите. Нихилизма и отчаянието станаха вече родствена черта. Колко чужди думи навлязоха в журналистическият речник като за тях има прекрасни български думи. Навсякъде в рекламите рекламират "фибри", а се игнорира славянската дума нишки. В Англия за България и българите се говори или нищо или лошо. Какви доказателства повече са нужни за определяне на демоните. Разбирам Ви, със средствата на публицистиката, това което правите е максимално възможното, като се има предвид и цензурата от страна на "държавата", която не е държава на българите.

   Изтриване
  3. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
  4. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

   Изтриване
  5. Ето ви отговор от нашите историци, 300 години , преди да съществува БАН. Отговора може да не ви хареса, но не убивайте пощальона, не съм го писал аз.
   Но свети Кирил и Методий по-късно били поставени за епископи на славяните в Морава, не сръбската Морава, която тече през Шумадия, но друга Морава, при Окиан-море, което се нарича Балтинско море, при Брандибур. Оттам най-напред са излезли българите, а ония, които са останали там, се наричат славени. Там няколко време Кирил и Методий епископствували и учели тия славени на християнска вяра. И така по-късно поради тоя народ нарекли писмото и книгите словенски. И така, който народ и да чете тия книги, те изобщо се наричат словенски. Но гърците, понеже знаели отначало, казват и досега български книги, а не иначе. Така от целия славянски род най-напред българите получили славянски букви, книги и свето кръщение.

   Изтриване
  6. И преди съм се питал защо едно от най-големите славянски светилища Арковна се намира в Балтийско море и защо толкова много ми напомня на тракийско светилище.

   Изтриване
  7. И преди съм си задавал въпросът, защо едно от големите "славянско" светилища Арковна се намира в Балтийско море и защо толкова много ми напомня на тракийско

   Изтриване
  8. До Tyro 22 февруари 2022 г., 18:44 ч.

   За влиянието на траките в северозападна Европа е писано, но за жалост работите на Куно, Кунстман, Летъм, не са популярни у нас. Юлия Хаджи Димитрова успя да компенсира до голяма степен, но нейната книга е в ограничен тираж.

   Изтриване
  9. Graeci в него ae е дифтонг в латинския тоест две гласни се четат като една и грес/ц/ и

   Изтриване
 3. Възхитена съм от тази статия! Никой до сега не е доаказал, че руснаците и поляците не са славяни. Много коментирахме въпроса за "История славянабългарская" и имета на народа ни. Това проучване доказва, че ние наистина сме славянобългари. Генетичните изследвания сочат, че руснаците и поляците имат различни гени в сравнени с нашите. Те били славяни, а ние защо сме също славяни....???? Аз до сега не можех да си отговоря на този въпрос. Светците като Св. Паисий Хилендарски нямат право да пишат и говорят лъжи. Това изследване доказва, че може безусловно да се вярва на написаното в "История славянобългарская". Свещениците наричат божествения български език, на който четат молитвите - църковнославянски.Този термин също ме смущаваше. Нали българската писменост е създадена от българи? Какво общо имат руснаците и поляците с нея. Поляците дори не пишат на кирилица, както и унгарците, чехите, словените, хърватите и румънците. Гърците пишат на съвсем друга измислена азбука. От "славяните" само в Русия се пише на кирилица. Ще трябва да подредим пъзела на нашата история.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Паисий не е говорил лъжи, чела ли сте изобщо от кора до кора История Славеноболгарская? Точно Паисий обяснява кои са старите славени, споменава за войната им с москалите, т.е. предците на руснаците и т.н. Паисий е прозрял много неща, жалко е само, че хората днес не четат.

   Изтриване
  2. Госпожо Ivanova, какви са по-различните "гени" на поляци и руснаци, сравнени с тези на българите? Ако имате предвид хромозомните мутации, то те не показват някакво различие. Дори се срещат "парадокси". Оказва се че съгласно хромозомните маркери 80% от мъжете в Германия са със семитски предци. Погледнете герба на Полско-Литовското княжество, което е окупирало Московското княжество. Герба е изпълнен с полумесеци и звезди на Давид. Още нещо, говори са само за У хромозоми, но сравнение на митохондриално ДНК на женските организми няма. Защото навсякъде се оказва, че жените не са местно население. "Научно доказано". А Паисий е ползвал произведения на Мавър Храбън. В илюстрацията поместена от господин Серафимов виждаме светлокоси хуни в битка с чернокоси персийци. Та, каква е нашата "генетика", сиреч род.

   Изтриване
  3. Москалите драги Серафимов са производно на по-ранния "народ Рос", който е смесица от нормани и анти случила се в земите на Новгород.

   Изтриване
  4. Господин Серафимов, обяснете по-подробно , ако обичате за войната на старите славени с москалите. Доколкото зная, обидното москали е произлязло от местното население на Москва, мордовското племе "мокша", като първоначално Москва е било село. Споменаването на Москва в историческите източници започва около 1147 година. До средата на 12 век Москва е село във владенията на княз Юрий Долгоруки. Неговия син Андрей Боголюбски през 1156 година построява в Москва дървен кремъл-отбранително съоръжение, което превръща селото в град. През следващото столетие Москва остава неголяма крепост с военно-стратегическо, но не и политическо значение за князете на Владимиро-Суздалското княжество.
   Къде са тук "старите словени" или гетите от Добруджа, както Вие ги наричате!
   А България по времето на появата на Московското княжество е била под Византийска власт 1018-1185 години. Но Вие не твърдите, че българите са "старите словени". Тогава възниква въпроса, как гетите от Добруджа се оказват в война с едно от суомските тюркски племена, мордовските мокши.

   Изтриване
  5. Афет имал един син, наричали го Мосхос. На неговото племе и род се паднал и от него се отделил нашият славянски език и се наричал Мосхосов род и език. Тоя род и език отишъл на север, гдето е сега Московската земя, и по онзи свой прадед Мосхос нарекли Москва реката, гдето най-напред се заселили, а по нея и селището. После постепенно го превърнали в град, там поставили царския престол и поради това всички се нарекли московци — и до днес. В Московската земя има една страна, нарича се Скандавия. Както се разпръснали най-напред, ония, които били в тая страна, нарекли ги скандавлани. Тия скандавлани след много години и време, като се умножили в оная земя, дигнали се от нея, отишли на запад и намерили там земя покрай Окиан-море. Това море се нарича Балтско и Помариско. И се заселили тия скандавлани там покрай Брандибур, а по това име сандавлани после нарекли тоя род славяни — и до днес. Ония, които останали там, се зоват славяни. Кръстили ги свети Кирил и Методий и заради тях нарекли нашите книги и целия род и език славянски род. Те говорят славянски език най-правилно и най-чисто и говорят много думи, подобни на българските, но сега държат римска вяра и воюват на страната на немския цар. Римляните ги подчинили под властта и вярата на папата. Тия славяни са от един род и език с българите. Когато се населили в оная земя край немците и брандебурите, по едно време се подигнал много народ от тях и отишли пак в Московската земя, но москалите и русите не ги пуснали в своята земя и станала голяма война и бран. Тук във войната славяните победили, отново влезли в оная земя и се заселили край голямата река Болга, която тече от юг към север през Московската държава и се влива в Окиан-море. Поради тая река Болга, славяните се нарекли болгари — и до днес, и били в оная земя много години и времена до 328 г. от рождество Христово

   Изтриване
  6. Най-ценното от този пасаж е разделението, което Паисий прави:

   (1). скандинавляни (славяни).
   (2). москали - предци на днешните руснаци.
   (3). руси- предци на днешните украинци.

   Интересна е локализяцията на предците ни край Балтийско и Северно море. За това разказва и Димитрий Хоматиан, но явно Паисий е ползвал друг извор защото предава само посока север-юг, докато Хоматиан обяснява, че мизите-българи са прогонени на север през 4 в.пр.Хр. и завръщайки се с голяма войска, завладяват Тракия, Далмация, Македония...

   А иначе това за Яфет и Мосох са си просто легенди.

   Изтриване
  7. До Анонимен16 февруари 2018 г., 9:36 ч.

   Москалите и рос са различни хора. Хората наречени рос нямат нищо общо с норманите защото обитават територията на Украйна още през късната Античност.

   Рос, или русите са предци на украинците, които са известни и като малоруси. В случая мало не означава малък, а благороден. Все пак, не само ние, но и украинците са наследници на царските скити, които света познава най-вече под името хуни.

   Изтриване
  8. Да, ние имаме написано на чист български език кои са българите - и от Паисий, и от Димитрий Хоматиан, и от Поп Йовчо и Спиридон Габровски, ако щете. Но не, трябва непременно да търсим някакви гръчки, чифутски или други измислици, за да оборим написаното от нашите хора. Ей те това малоумие не мога да проумея. Подлоги такива!

   Изтриване
  9. И аз не мога да проумея това държание, което направо граничи с престъпление. Още навремето Орбини е казал, че поради омразата си към българите, гърците са съчинили много лъжи. След като учените ни знаят, че най-големия ни враг са южните ни съседи, то е било безумие да се приемат безкритично гръцките исторически извори.

   Възможно е върху учените да е оказан натиск - директен, или индиректен. Все пак великите сили ни принуждават да приемем техен човек за държавен глава - Фердинанд Сасккобургготски. Той не само пречи на военните операции на българската армия, но и въвлича страната ни в дългове карайки Радославов за вземе заем от австрийските банкери, които дават пари срещу безбожна лихва.

   Интересно е, че един представител на тоталитарната власт - Огнян Дойнов, бе приет с отворени обятия в Австрия. Май австрийските банкери все още дърпат конците?

   Изтриване
 4. "Излиза така, че повечето от етнонимите използвани в миналото и днес като обидни думи принадлежат на предците ни. Филистинци, грайки, хуни, елини, българи, славени, са наименования на хора от балкански произход и някой изпитващ сатанинска омраза към дедите ни е очернил имената им. Все едно някакъв безсмъртен демон преследва настървено народа ни във всяка територия и всяка епоха. Наистина факт, който обезпокоява."

  Ние ясно трябва да видим и заявим кои са тези, които изпитват омраза към нашите деди, да определим порочните им средства и методи и заклеймявайки ги, да ги оборим по всяка една точка! Едно е сигурно - трябва ясно да назовем враговете си! Може и да греша, разбира се!
  Владимир!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако сте напълно сигурен кои са нашите врагове - споменете имената им! Има обаче едно нещо, казана дума-хвърлен камък. Обвиниш ли някого в престъпление, което е извършил друг, ставаш съучастник на въпросното престъпление.

   За себе си зная, че трябва да се внимава, не всеки е този, за който се представя, или за какъвто го представят определени летописци. Ако всичко в историята бе ясно, на мен нямаше да ми се налага да ровя, търся и проверявам.

   Изтриване
  2. "Все едно някакъв безсмъртен демон преследва настървено народа ни във всяка територия и всяка епоха. Наистина факт, който обезпокоява." - аз пък си мисля, че е имало ОСНОВАНИЕ! Няма дим без огън!

   Изтриване
  3. До Маргарита 23 февруари 2022 г., 13:36 ч.

   И основанието е:........?

   Изтриване
 5. Здравей, благодаря за статията:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Fall_of_the_Western_Roman_Empire - това ми хареса как звучи и кой го е направил.

  Може ли да дадеш повече сведения за Куманите?
  Че в вики-то е пълна боза : ) - https://en.wikipedia.org/wiki/Cumans

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съдейки по това, че алтернативното име на куманите е половци, т.е. русокоси, че тези хора са едри европеиди, трябва да се отсъди, че става дума за представители на част от скитското семейство. Куманите-половци обаче са тюркизирани, т.е. загубват старата си реч подобно на уйгурите, а и много други европеиди попаднали в Средна Азия.

   Изтриване
 6. Здравей Спарто, статията ми хареса, макар една част от нещата да са твърде спорни, а други - леко недостоверни (като това за хуните). Но това, което ме притеснява, е внушението за тенденциозно очерняне и "война" срещу нас.
  Да правиш нещо от любов към родината си е патриотизъм, но да подтикваш към омраза срещу други народи/държави - това е национализъм, а от него до фашизма е един социализъм разстояние.
  Това, че живеем на апетитно място, обяснява повечето "неблагополучия" в историята ни, а не някакво тенденциозно отношение именно към нашия народ. Който и да беше на това място щяха да го нападат по-силните съседи. А за това, че сме се разединили и отслабнали, сме виновни само ние и нашия манталитет.
  Така че да се обвиняват другите (зли сили, демони и т.н.) ми се вижда прекалено.
  Трябва да си дадем ясна сметка, кой е имал/има интерес да ни отслаби, и да му се противопоставим, и затова можем да ползваме примери от миналото, но чак пък да се изкарва, че някакви "обидни" думи са измислени нарочно, е прекалено. За подобна "чест" - да са нарочени за обект на омраза - могат да претендират само евреите, за нас през повечето време дори не са чували

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавай, но не мога да се съглася с теб, че сме разединени и отслабнали заради своя манталитет. Не е така, наистина не е така. Нас ни разделя и противопоставя една добре организирана и добре финансирана машина. Тези, които ни делят познават човешката психика до съвършенство и знаят кое бутонче да натиснат, за да постигнат желания резултат.

   Нашият грях е, че сме прекалено добри, прекалено чистосърдечни, прекалено великодушни. Тези качества правят човек уязвим.

   Изтриване
  2. Те така римляните са завладели Балканите, пък вероятно и други територии. Разделяй и владей. По-късно същото правят и Османците.

   Изтриване
  3. Именно, разделението е най-ефикасното оръжие, то е като вирус, който напада организма и го отслабва, прави го податлив за следващата инфекция, в случая - чуждото господство.

   Изтриване
  4. Ще коментирам коментара на г-н Йордан.От една страна понеже той изразява мнение което е близко до моето а от друга понеже засяга тема която ми е близка и мисля ,че пропуска важни неща.
   Първо съм съгласен с неговата критика към вас г-н Серафимов.И в предишни статии вмъквате една идея която на мен не ми се нрави,а тя е едва ли не за богоизбран народ.Мисля ,че и без нея,историята ни е достатъчна за да се гордеем с това ,че сме се родили точно българи.
   Второ,г-н Йордан говори за Патриотизъм като нещо положително а за Национализъм като нещо негативно.
   Всички знаем ,че Патриотизъм произлиза от думата за баща и основната идеология е за служба към родината...или по-точно татковината.С други думи,независимо какъв си ,по важното е къде си се родил и следователно твоята лоялност е към тази земя и нейното политическо управление.Само ,че тази идеология е идеология на мултикултурните държави и навярно води начало от империите.Я си представете обаче,че тази държава в която сте роден,към която трябва да имате любов и лоялност ,реши че вие и вашето семейство,и вашия етнос реално сте пречка към добруването на тази "държава".И следователно въвежда мерки към вашето бавно или бързо унищожаване.Е,тогава според вашия патриотизъм,трябва с усмивка на уста,и силно чувство за изпълнен дълг да приемете този геноцид.А още по-страшно става когато вие сте изконтите създатели на тази държава и сте мнозинството в нея.
   Точно този проблем се решава с национализма.А както името говори,вашата любов и лоялност е към нацията(етноса) от който произлизате,а не към мястото в което сте роден или живеете.Следователно,ако държите патриотизма като позитивен идеал а не национализма,то реално българите през 19-ти век не е трябвало да се освобождават,точно обратното трябвало е да помогнат на османската империя да разшири границите си.Сам виждате ,че ако сте българин за вас няма да е никак лесно да решите кое е по-справедлива,по-правилна идеология. Редно е да отбележим ,че реално в една сравнително етнически хомогенна държава,каквито са били държавите в миналото,няма как да си патриот без да си националист.Така ,че ако сте българин патриот,милеете за България и за българите,то реално вие сте националист.Точка!
   Но да минем и на последното ви бръщолевене на тази тема.А именно идеята ,че като добавите към националист +социалист,то се получава фашист.
   Не съм на дълбоко запознат понеже не ми е на сърце,но фашизъм не е национал социализъм.Основните разлики са изразени именно от техните лидери които казват:
   Според Мусолини държавата с нейните закони и морални ценности е това което определя народа.Тоест Европейския съюз е един вид фашистки...понеже твърди ,че дори и терориста от алкайда или ислямска държава,когато стъпи в европа и "спазва" законите и моралните ценности,то той вече е европеец.
   Докато Хитлер казва обратното ,че народът е това което образува културата,ценностите,законите и държавата.Тоест колкото и мюсюлмани да вкарате в Германия,те никога няма да станат гемранци.Даже още по-лошо ще стане,а именно ,че Германия с нейните ценности и култура и управление ще престанат да бъдат германски,а ще почне да заприличва на арабска страна,право пропорционално на броя на мюсюлмани в държавата.Колкото и да не ви се ще,то това е самата истина,понеже днес имаме рядкото удоволствие да го виждаме със собствените си очи.
   Крайно време е дъртите ви глави да си поразмърдат клетките и да спрат да повтарят пропагандите от соц времето."О! комунистите ни лъгаха и репресираха,но ни казваха истината за фашизма и нацизма" е мисленето на хора като вас г-н Йорданов.От една страна отричате социализма а от друга вярвате сляпо на пропагандата му.

   Изтриване
 7. Ами то ингилизите за кого нямат обидни думи за пакистанци, за ирландци, за французи, за уелсци, голям праз че и за нас са измислили нещо гадно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И какво са измислили - педераст? Цял свят знае за "английската болест". Педерастията там е на почит, пренасят я и при руснаците. Колкото до нашите врагове те са ясни, но с тях трябва да се работи със хитрост, твърдост и упоритост. Никой от т.нар. велики сили не е щастлив от факта, че на така желаните от тях проливи живее умен, способен, работлив и красив народ. Ние сами трябва да извоюваме и отстояваме уважението на другите народи. Няма да е лесно. Само трябва да сме единни.
   И Павел е прав! Четете бе хора. Четете книги. Всяка книга отваря нов прозорец. А и там ще намерите, кой най много желае нашето унищожение. И тогава ще знаете какво трябва да правите. Не случайно Доналд Туск каза в речта си: "Не дължите никому нищо"! Ако можеше щеше да каже, че е точно обратното всчки около нас са взели от нас и територии и народ и култура идържавност и какво ли още не. Точно това е проблемът обаче! Всички около нас искат нещо от нас и са подкрепяни в това нещо от т.нар. велики сили. Ако обаче твърдо и почтено отстояваме това което сме били, сме и ще бъдем рано или късно ще заемем полагащото ни се място. Пък и в Библията нали пише, че последните ще станат първи!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  2. Нека бъдем точни и коректни! Думата bugger не е английско изобретение, а следствие от клеветите на френското "духовенство", на което пороците никак не са били чужди. Посредством старофренския, думата навлиза в английския речник.

   Вярно е, че педофилията, а и други извращения се срещат често в Англия, но причината за това не зная. Дали носителите са истински англичани, или не можем само да гадаем.

   Изтриване
 8. Браво господин Серафимов рано или късно истината ще възтържествува. Ще се докаже кои сме за да имаме основание да се гордеем .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ние можем да се гордеем както с новата си, така и със средновековната си история, но пък е редно да добавим и подвизите на дедите ни от времето на Античността, а и предхождащите я епохи.

   Изтриване
 9. Филистинците са семити бе спорчооооо, къде си ходил на училище и слушал ли си като е говорил преподавателя? Според тебе май цялата планета е пълна с българета, а сигурно и на Луната ги има, или може би на Марс другарю тракедонист?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Учени като Владимир Георгиев и Фредерик Ваудхойзен смятат, че филистимците са старите пеласги изхождайки от това, че старото название ползвано от евреите е пелиштим, название, което може да се свърже с египетското пелесет, акадското палашту, а и гръцкото пеласти, пеласги.

   Не съм твърдял, че дедите ни са били във всяко кътче на планетата, но не е лишено от логика да се каже, че най-многобройният народ на Европа имайки завидно висока култура навремето е успял да се разрастне до такава степен, че да се наложи заселване и вдруги територии.

   Това не е нещо странно, експанзия след нарастване на населението е едно доста добре познато явление в историята.

   Изтриване
  2. 2016 откриха гробище с над 140 скелета на филистимци датирани от XI-VIII век пр.н.е. в близост до Национален парк Ашкелон в южната част на Израел. ДНК пробите показаха,че те са с европейски гени.Ръководителят на разкопките Даниел Мастер казва:„Сигурно е само, че те са били чужденци в Семитските земи мeжду Газа и днешен Тел Авив, които са населявали около 1200 до 600 г. преди Христос“ „Морският народ“, както са наричани филистимците, вероятно произлиза от района на Егейско море.

   Изтриване
  3. Ашкелон е старо селище на пеластите, които старите евреи наричат пелиштим, филиштим. Същото важи и за Газа, Гет и др.

   Елементът -кел в Ашкелон се среща в Келене, Фригия и Залдо келе, Тракия.

   Газоура е крепост на едоните в европейска Тракия, а в малоазийските владения на мизи и фрииги се срещат Газиура и Газелон. Прочее, Газа е и тракийско лично име, а Стефан Византийски съобщава и за тракийска крепост Газа.

   Гети-стирум е тракийско селище споменато в Acta Sanctorum.

   Като имаме предвид европейските гени на пеластите-филистимци и това къде се срещат имена на техни градове, не е никак трудно да се определи и къде е била прародината им.

   Изтриване
  4. Във връзка с откритията на израелските археолози ще предложа една интересна статия от Ню Йорк Таймс:

   J.N.Wilford, Philistines, but less and less Philistine

   http://www.nytimes.com/2007/03/13/science/13phil.html

   Става дума за филистински надпис, като се смята, че буквите произлизат, или поне са сродни на Линеар С.   Изтриване
  5. Протоканаанска писменост:
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/ProtoCanaan.jpg/220px-ProtoCanaan.jpg
   От статията:
   https://static01.nyt.com/images/2007/03/13/science/phil.3.600.jpg

   Публикуван само един 9-знаков надпис. А общо надписите били 19 в различни гробни места, което подсказва, че в това общество писмеността не е била "привилегия за избрани", а по скоро дори "народно творчество".
   Надписът не е разчетен през финикийски, арамейски и т.н. семитски езици.
   Аз лично чета отдясно наляво "ЯЗАТАТИНУ", вкл. повлияно от старокирилицата. Безумно може би, но засега аз нямам лично друг разчит.
   ====================================
   Стефани Соколова

   Изтриване
  6. Едно уточнение:
   Предпоследният знак (отдясно наляво) от ашкелонския надпис очебийно не е подобие на "А" - вижте самия надпис, а не скицата. Иде реч за "Н". Вероятно скицьорът е бил заблуден от пукнатина, прокарваща се в горния край на надписа.

   И по повод Граи или Гораи.
   Ами ако мейнстрийм обяснението "македнос" като "highlenders" Източноепирския топоним Ематия също е определяемо, но не с високо, а с голямо през албанския: http://i85.servimg.com/u/f85/13/95/49/70/pictur39.png

   Възможен ли е "собственостарогречки превод" на понятия по смисъл водещи до Гораи и Гора (планина) в претендираното като гречки Македнос (висок, длъгнест) понятийно свързано с ГОРЕ и ГОЛЯМ (като за тогавашните размери Македония се оказва много повече от площта на средно-статистически град-държава, на всичкото отгоре подавляващо планинска, особено в най-старите си граници)?

   Изтриване
  7. Знаците имат по-скоро прилика с линеарните писмености, направи сравнение с тях.

   Изтриване
  8. http://file.scirp.org/Html/2-1590552_69428.htm
   Тука може да се види превод на надписът,от ляво на дясно е разчетен ,казват на прото-славянски и звучи:
   L] *IUDI PADI PA WEDIMI или нещо като: Хора елате и ме вижте.
   Обаче от дясно н аляво си се чете на прост български: Смлян или Смляно на съвременен език, или Млататин(и)ю. Млатя бг,млатати укр,молоть на руски и т .н явно някакъв смлян продукт - зърно или друго,съдържащо се в тази амфора.Складирането си е вечно в търговията,надпис да се знае какво има в съда това е по-важно.Но специалистите имат думата разбира се,ние се забавляваме само.**За да си донатъмят превода са решили ,че само една буква липсвала от целия текст- от дясно.

   Изтриване
  9. Интересна интерпретация, интересна е и цитираната литература :)

   Не е ясно обаче защо четенето е от дясно наляво, след като това не е обичайно за линеарните писмености.

   Аз лично виждам нещо различно - последните два знака в дясно се четат ДЕ-ДУ.
   Преди тях имаме ПА-Е, ПА-Е, a най-вляво мисля, че има лигатура ЯВА.

   Четеното по мое виждане е следното - ЯВА ПАЕПАЕ ДЕДУ
   ЯВА-овъ, *avъ-това
   ПАЕПАЕ - древно навание на съд. ср. мик. пияла-фиала, санскр. паати-пия, стблг. пити-пия.
   ДЕДУ- лично име Дед в склонен вид.

   Иначе люди е древна дума, срещаме я в самонадванието на лидийците, а те са обитавали Мала Азия от незапомнени времена.

   Като протославянски може за се определи само тракийския, защото славени е алтернативното име на гетите.

   Изтриване
 10. θρᾷσσα

  Дезавоалира се с куп аргументи привичката по една или друга причина за прибавяне най-вече на "К" до съгласни от старо(незнам-вече-как-да-ги-нарека).
  θ, Т (и Д в западно ИЕ ареал) в началото на дума/израз са признак на определителна членуваност, в нашия език:
  Тези думи = думите (the words);
  Тази гора = гората (the forest);
  Това дънерче = (the Botorita ;-)
  Този кънез (ди кьониг, the king) ;-) *2 и т.н.

  Известен е автонимът на т.нар. етруски: Расена (също записвано и като Расна). Срвн. с писмена, рамена, времена, колена и т.н. Съществува реална възможност това да са "родове, народ", обозначена с една пейоративирана през 20 век думичка РАСА.
  И ако старотракийският в действителност е бил вече аналитичен θ-ρᾷσσα защо да не е посмислово Таз"Раса, Расата (народът).
  От друга страна преди названието Етруски по-разпространено е било названието Тир'сени, от където и съответното море.

  Две загадайки, закачки:
  1. Морфологична разбивка и смисъл на името Расате;
  2. Същото за Граово.
  Дали Граи или Гораи, далеч преди Грайки?

  Предварително благодаря за обърнатото внимание!

  ==============================================

  Стефани Соколова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Стефани! Думата "раса" е сравнително нова и не е българска. Думата раса не е позната нито на старите гърци, нито на изконните балкански народи. Расена е сродно на санскр. rajan-цар и нашето Резос. Тъй като в основата си етруския език е неиндоевропейски, а rajan-цар, Резос са индоевропесйки думи, то май названието расена по начало е принадлежало само на аристокрацията на етруските, която от своя страна идва от Балканите.

   Тирсени, или по-точно тюрсени идва по-скоро от туат раснал - етруски народ.

   Расате според мен е чуждото предаване на Хръсъ, Хърсъ.

   Граово може да е свързано с името на граите.

   Изтриване
  2. Здравей отново, Павел,
   1. Действително Рез, Рекс вероятно и Арес води до "този който РЕШава".
   2. Какво би могло да означава Раскупор (Раскупорис) още повече като сложно съставно име. Една "разбивка" Рас+Купор би могла да скандализира, защото може да доведе до асоциатив Рас+Кубер без гаранции за еднозначност, разбира се.
   3. С оглед (на)родовото "расово" предположение за произхода и смисъла на Расена и Расна.
   След Раждам иде Расна. Не прави ли впечатление поне фонетичната близост? :-)

   С поздрав: С.С.

   Изтриване
  3. Според мен Рез е означавало първоначално богат, сияен, имащ злато, окичен със злато, като сродна дума в стблг. е резъ-печалба.

   Санскр. раджа, раджан е свързана с б-раджате-светя, блестя, а в българския резъ е свързана с б-рез-светъл.

   Рескупор, или по-точно Рескубор не е задължително да е свързано с Рез, а по-скоро да има връзка със стблг. рискати-бягам, или рачити-желая. В такъм случай Рескубор означава -бърз борец, умеещ да побеждава, или желаещ да се бори, име сродно на Любор-Любобор.

   Името на Арес е предадено от хетите като Яриш, а в минойски надпис на златен пръстен е Ярей. Аз лично търся връзка с думата ярост, тя е подходящ епитет за бога на войната.

   Изтриване
  4. Понеже се спомена за Рез,та не се сдържах.Това ми е любим герой от Троянската война.Пристига с няколко кораба и персонал за голямата битка.Доспехите и колесницата с белите коне- блестят от злато и сребро,знаете какво пише Омир за него,просто неземен,богоподобен.И естественно мислейки си,че ще се бие с подобни нему знатни особи аристократи,обаче вижда дрипливи ахейци(дори Агамемнон е с медни).Естествено,че след малка изява се оттегля в лагера си,нарежда да опекат големи рогати(май волове беше) и праив парти,естетственно с много и то хубаво тракийско вино.По-нататък историята ми се струва да е протекла така:качва се обратно на корабите и си заминава-като няма равностойни по знатност за битка,защо да се бие с дрипльовци само гледащи да му отмъкнат златните доспехи(както ни описва Омир,ахейците само това и са правили с убитите).Да, ама Омир твърди,че хитрия Одисей подкрепян от бухалооката Атина го убиват спящ след партито и замъкват разкошните коне,каквито явно с аим били кът.Ако Омир беше измислил смъртта на Рез в битка на бойното поле - можеше и да му повярвам.Но щом вмъква божественни сили за да затрие цар Рез - не,не..извинете не приемам :-) Най-вероятно да си е заминал по мирно и здраво в неговите владения.А изобщо дали ахейците са победили в тази война,един Зевс си знае.Но,определено е била война между по-богатите и технологично напреднали северни европейски траки застанали зад Троя(създадена от тях) и по-бедните,да ги наречем южни,вече напоени с данайска кръв и по-други интереси ...а може и да се заблуждавам.Но истината е,че сме едно дърво бвз корени,всели е рязъл от корените ни от как свят светува,а и наши режат и даже сега продължават,а то съхне и съхне...

   Изтриване
  5. Кой е победител в Троянската Война си личи по това кой става господар на протоците. От 12 в.пр.Хр. до 8 в.пр.Хр. господари на протоците са трако-пеласгите.

   Прочее, не мисля, че корените ни ги режат българи...

   Изтриване
  6. За името Раскупор.Може да идва и от Хърс (още Хърсой, Хръс, Хорс..или египетското Хор- крилато слънце). Например:Хръс,(х не се чете,както в някои диалекти Хубав= Убав)и става (х)Ръскупор или изписано като Раскупор . Хръско най-така нашенски ми звучи:-),умалително от Хръс,като Петко,Ванко и подобни

   Изтриване
  7. Трудно ми е да видя Раскупор трансформирано в Хърсой...

   Изтриване
  8. Хръсград - селище до Разград през Втората българска държава (точно Х в началото е отпаднало да стане Ръсград и Разград после)
   Хърсовград - древна крепост в Котелско
   Хърсово - селища в Егейска Македония,Добруджа и другаде в България?

   Изтриване
 11. Първа Световна Война трябва да се пише Първа световна война, защото нито световна, нито война са собствени имена, и съотвено няма оправдание за главна буква. Като човек, който пише често е добре да го знаете. Приятен ден.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги господине, защо смятате, че единствено и само вашите възгледи са правилни и това Ви дава право да ги налагате на други хора?

   Изтриване
 12. Здравеѝ, Павел ! Благодаря за споделените малко известни артефакти, които могат да послужат като пример от областта на етнопсихологията !

  ОтговорИзтриване
 13. Абе серафимка то се е видяло че няма са се пръждосваш ама барем кажи ще пускаш ли нещо ново или пак ще притопляш стари манджи.?

  ОтговорИзтриване
 14. Blagodariq vi za interesniq posting sparotok,

  ОтговорИзтриване
 15. Остров Крит е не само родината на филистимците, и не само мястото свързано с Линеарите А и Б, подобни на глаголицата но и под формата на предания се говори за ноу-хау и роботизация. Да, именно ноу-хау, защото древните не са имали как да обяснят приложенията на неизвестни за тях устройства! Това са Тал, бронзов великан, златно куче от което никой не може да избяга и колчан стрели които винаги попадат в целта. Тал не бил роден както хората и боговете, а създаден по заповед на Зевс. Приличал на огромен човек с тяло от мед и имал само една вена поддържаща живота му. Тя започвала от рамото и завършвала в дланта, а вместо кръв в нея течала разтопена стомана. На дланта се намирали медни пирони които не позволявали на стоманата да се излее. На монети намерени в двореца Феста, Тал е изобразен като млад и с крила. Крилата обясняват високата скорост с която облитал 3 пъти в един ден остров Крит за да то защитава от всевъзможно нападение и да не позволи на вражески кораби да се доближават към бреговете на Крит. Ако все пак някой кораб успявал да акостира на брега, очаквала го неприятна изненада, Тал влизал във водата, неговото бронзово тяло се нагрявало и корабът изгарял без следа. Това са описания на технически средства без аналог в древността. Всяко предание се основава на реални събития. А и легендата за Минотавъра говори за генно инженерство в древността. Някой много се е страхувал от филистимците. Наследниците му се заселили в Палестина, Апенините и на Албион, но страха и омразата останали и до днес.

  ОтговорИзтриване
 16. Обидна дума е и да те нарекат ВАНДАЛ.Кои са тези страшни ВАНДАЛИ,чието име е останало толкова века нарицателно за разрушително действие?И имат ли връзка с нашата истинска история?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В трета книга на Готските Войни, Прокопий Цезарийски споменава, че вандалите и готите спадат към общността позната като сармати и гети - BG.III.ii.2-3.

   Вандалите са опустошили Рим, самите римляни са опустошили безброй градове - като започнем до Испания и стигнем до Мала Азия и Египет.

   Изтриване
  2. Спароток, ако въобще сте прочели книгата Готски войни щяхте да сте наясно, че в 3 в. има конфедерация от различни народности насочени срещу Империята, а вашите "клиентски"тракийски царства се бият като граждани на Рим и в негова защита.

   Изтриване
 17. Всичко това подчертава какъв огромен фактор са нашите предци, в исторически план, та се е налагало толкова много очерняне от враговете им. Това може да се разглежда и като повод за гордост, "така сме им бъркали в реалността" та не са могли да преодолеят обстоятелствата освен с хули и обиди. Това са похватите и приомите на слабия.

  ОтговорИзтриване
 18. History of Buggar po Wikipedia.
  The term is thought to have emerged around the early 13th century, after Pope Innocent III and the northern French kingdom engaged in the Albigensian Crusade in southern France. This led to the slaughter of about 20,000 men, women and children, Cathar and Catholic alike and brought the region firmly under the control of the King of France. The crusade was directed against heretical Christians and the nobility of Toulouse and vassals of the Crown of Aragon. The populace of Provence and Northern Italy sympathized with the victims of the crusade because of their moral purity. It was then that the Catholic clergy launched a vilifying campaign against them, associating them with unorthodox sexual practices and sodomy.

  История на Buggar по уикипедиа
  Смята се, че терминът се е появил около началото на 13 век, след като папа Инокентий III и северното френско кралство участват в кръстоносния поход срещу Албигойската ерес в Южна Франция. Това довежда до избиването на около 20 000 мъже, жени и деца, катари и католици, и поставя региона твърдо под контрола на краля на Франция. Кръстоносният поход е насочен срещу еретичните християни и благородството от Тулуза и васалите на Арагонската корона. Населението на Прованс и Северна Италия симпатизира на жертвите на кръстоносния поход поради тяхната морална чистота. Тогава католическото духовенство започна срещу тях клеветническа кампания, свързвайки ги с неортодоксални сексуални практики и содомия.

  По време на тази кампания, инквизицията разпитва партньорката на Магистъра на богомилите. От този разпит научават за противозачатачните практики на еретиците. Това им дава идеята за очернянето на сектата.

  ОтговорИзтриване
 19. Браво за този отговор! В книгите за Александър Македонски никъде не пише, че е завладял евреите, а на картите е отбелязан и днешен Израел във владенията му! Палестина и Сирия са български земи, но нямаме доказателства от историята. Земята на евреите е Синайския полуостров. Те произхождали от там. В Палестина са нашественици сега и по времето на раждането на Христос. Йерусалим бил също български град!

  ОтговорИзтриване
 20. Йоан 1:5
  И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами да,точно така е в идеалният свят ,в който всички преминаваме на края на земният си път.Но от собствен опит знаем,че тук на земята, светлината може да помръкне в нашите,а и на нашите потомци очи за период,който от човешка гледна точка е цяла вечност!Веднъж се е случило за 500 години!Ако сега се повтори,с тази напреднала техника за контрол,нищо чудно и да удариме още по голям джакпот(: ! Светлината е възможна,когато си свободен!!!Иначе е мрак и при съвременната техника за контрол -мутация!Това със сигурност ни очаква нас и децата ни ,ако не успеем да се обединим и преборим със злото,което ни е нагазило.Ще ни мачкат докато шаваме ,защото това е единствиният им шанс да са сигурни,че няма да живнем и им потърсим сметка.Съдбата на нашите братя,както се оказа,разпръснати по морета и пустини най-вече,може само да ни служи като много,много,много,много,много,много...бегъл ориентир за това,което ни очаква,ако не се борим до смърт за свободата си.Следя блога на г-н Серафимов с неотслабващ интерес.Мисля,че тази истина и светлина трябва да достигне до всеки българин и това е неотменен дълг на всички нас,които черпим живот от този несъмнен извор на познание за нашето минало,а и за всеки,който се отвращава от злото и лъжата.Поздравления за предната,мисля беше,статия за нашите братя по род,както се оказа,палестинците!

   Изтриване