29.03.2018 г.

ГЕНЕТИКАТА ДОКАЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЕДИТЕ НИ НА БРИТАНСКИТЕ ОСТРОВИ ПО ВРЕМЕ НА АНТИЧНОСТТА


С напредването на науката става все по-лесно да разберем истината за произхода на народа ни. В миналото се разчиташе предимно на сведения от работите на летописци, но като се има предвид, че ползваните исторически извори са сътворени от враговете на дедите ни,  не е трудно да се заключи, че на тази информация не трябва да се гледа като солидно доказателство.

Не е тайна, че в различни писания, чуждите хроникьори са представили “идването” на българите в различни времена, а и по различен начин. Съдейки по картата на Св. Йероним, трябва да заключим, че хора с име българи са населявали страната ни още през III век. Все пак нужно е много време преди голяма област като Мизия да получи новото име България, което роденият на Балканите Йероним документира по времето на император Константин Велики – началото на  IV век.

От друга страна, според Лъв Дякон, дедите ни са дошли на юг от Дунава едва по времето на император Юстиан Ринотмет – 705-711 година, т.е. през VIII век. Налице е около 500 години разлика, а това е индикация, че някои от старите автори са лъгали здраво. Кой е прав – благият християнин Св. Йероним, или “забравилият” важни факти Лъв Дякон?

Неотдавна генетиката даде отговор на този важен въпрос. Благодарение на мащабните проучвания стана ясно, че в никакъв случай не може да се говори за изчезване на обитавалото земите ни население от Каменната, Медно-Каменната и Бронзовата епоха. Във вените на голяма част от нас тече същата кръв каквато е текла във вените на хората познати като първите земеделци и скотовъдци на Европа, на хората сътворили блестящата Варненска цивилизация, на тези, които най-рано създадоха човеколюбива доктрина.

Една от хаплогрупите типични за народа ни носи името EV-13. Учените смятат, че хора, които са носители на тази хаплогрупа, са обитавали Балканите преди 10 000 години – времето на Мезолита. Несъмнено, представителите на EV-13 се явяват един от основните елементи на етноса, наречен в Античността траки, а по-късно и българи.

Не само нашите генетици свързват EV-13 с дедите ни, които гърците назовават траки. Преди време, английските учени останаха силно изненадани от присъствието на тази хаплогрупа сред населението на Британските острови. Обяснение на мистерията бе дадено с идването на траки по времето на доминацията на Римската Империя.

Действително, бивайки едри, силни и храбри мъже, дедите ни са запълвали не само преторианската гвардия, но и легионите на Вечния град. Неслучайно, най-способните пълководци на империята от времето на късната Античност са роденият в Германея (Сапарева Баня) Велизарий и роденият в Дуросторум (Силистра) Аеций.

През IV век,  един римски автор изказва своето възхищение от качествата на нашите деди, записвайки в Totus  Orbis  Descriptio”, че Тракия е неизчерпаем извор на способни войници

По-късно, император Юстиниан (чиято тракийска фамилия е Сабазий) споделя: “Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащият осъзнава благородните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета. Teзи качества са типични само за тях, те ги  имат по рождение в кръвта си.’’

Съществуват  достатъчно данни за това, че определена част от дедите ни, които са служили в римските легиони, са били квартирувани в земите на Британия. Преди няколко години, Стивън Бърд публикува една доста интересна работа: Haplogroup E3b1a2 as a Possible Indicator of Settlement in Roman Britain by Soldiers of Balkan Origin”.

Цитирайки Джарет, Стивън Бърд споменава, че до този момент са намерени сведения за тридесет и седем различни тракийски военни контингента в пределите на Римската Империя. За присъствието на траки в различни региони на Британия по време на Античността има убедителни доказателства. Карингтън съобщава за погребения на четири войника от Legio II Adiutrix, за които става ясно, че са родом от намиращият се в Южните Балкани град  Апрос (значението на топонима е обяснимо със стблг. вепръ-глиган).

По-интересно е това, че британското селище, в които тези представители на дедите ни служат носи името Дева. Това е индикация, че реално броят на траките в това място ще да е бил голям и те дори са дали свое название на мястото, което са обитавали.

Във времето на Античността, градове с елемент -дева, дава се срещат у нас в изобилие. Едно от старите имена на Пловдив е Пулпу-дева, други подобни названия са Куми-дева, Дане-дева, Ита-дева, Мури-дева, Скаи-дава, Суки-дава. Обяснение за дева-дава, Вл.Георгиев дава с блг. девам, дявам-полагам, т.е. установявам се, полагам основи, правя стан.

Отново край британското селище Дева е намерен гроб на ветеран, чиято националност е ясно упомената “Bessus natione” – бес по произход. Важна подробност е и това, че недалеч от Дева е била стационирана Първа Дакийска Кохорта - cohors Primae Dacorum. На друго място, в Колчестър също са открити следи от присъствието на дедите ни. Стивън Бърд е публикувал текста от надробния надпис на тракиец, родом от Сердика (София) :

Longinus Sdapeze  |  matygi f(ilius) duplicarius  |
ala prima Tracum pago  | 
Sardi(ca) anno(rum) XL aeror(um) XV  |
heredes exs testam(ento) [f(aciendum)] c(urauerunt |
h(ic) s(itus) e(st)Тракийски контингент е имало и в региона на Глостър. Там е намерен забележителен паметник на легионер кавалерист, като иконографията на изображението наподобява тази на паметниците на Хероса. Слава Богу, запазен е и надписа и така научаваме какво е било името на погребания легионер:

Rufus Sita, eques Cohortis VI
Thracum, annorum XL, stipendiorum XXII.
Heredes ex testamento faciendum curaverunt.
Hic situs est.
Древен епиграфски паметник, на който се споменават дакийски войници стационирани в Британия

Подобно на всеки съвестен учен, Стивън Бърд уточнява, че тепърва трябва да се установи със сигурност дали носителите на (типичната за Балканите) хаплогрупа EV-13 обитаващи Северен Уелс и Югоизточна Англия са преставители на миграция от едно и също време, или става дума за две отделни преселнически вълни.

Г-н Бърд споменава и това, че все още не е напълно ясно и кога са дошли в Британия и носителите на друга чужда за Британия хаплогрупа, а именно J2, дали предците на тези хора са дошли по време на римския период, или не?

Тук е мястото да се спомене, че типична за нас българите е не само хаплогрупата EV-13, но също и J2. Генетиците смятат, че на Балканите, носители на тази хаплогрупа са се появили по време на Неолита. С други думи – носителите на J2 също са един от елементите на тракийския етнос и присъствието на в Британия може да се свърже със стационирането на тракийски легионери там по времето на Античността.

Навярно понеже работата на г-н Бърд е публикувана през 2007, а мащабните генетични проучвания у нас станаха известни в периода 2011-2013 година, той не е свързал носителите на J2 в Британия с идването на траки по времето на римската доминация. Въпрос на време е това да бъде направено и когато това стане, ще придобием по-ясна представа за ролята на дедите ни в ранната история на Британия.

Междувременно, благодарение на генетично проучване в Ирландия стана ясно, че част от предците на ирландците не спадат към местното население, а са дошли от Източна Европа и Близкия Изток. Визира се най-вероятно Мала Азия, която е обитавана от траките фриги, тевкри, витини, халиби, бебрики, а и мизите, за които Димитър Хоматиан обяснява, че по негово време вече се наричат българи.

В този случай, генетиците не тълкуват присъствието на екзотични хаплогрупи в Ирландия с римското владичество в Британия, а с идване на източно европейци по време на Бронзовата епоха. Излиза, че споменатото идване на болги в “Книга на Нашествията в Ирландия” не е плод на въображението на автора, а реалност.

Със задълбочаването на генетичните проучвания и съгласуването им с данни от археологията, ономастиката и т.н. ще стане напълно ясно точно в кои периоди от време дедите ни са пристигнали в Британия и каква е била ролята им там. Във всеки случай, преданията описват дошлите от Тракия болги като народ, който създава първите закони на Ирландия е въвежда ред в страната.

Малко по-малко става ясно, че господствалите в историграфията вярвания за азиатския произход на старите българи и за изчезването на тарките, са заблуди и то вредни за страната ни заблуди, които са допринесли значително не само за разединяването на народа ни, но и до загуба на територии и население.

Редно е учените ни да започнат да се държат като истински учени, т.е. да се съобразяват с новата информация, да я интерпретират правилно, а и да признаят грешките си. Защитаването на догмите с фанатизъм няма бъдеще, а тези, които го правят могат да са сигурни само в едно нещо – с това си поведение, те ще спечелят народното презрение.

В науката няма място за скромност и плахост породена от това, че определени изводи ще разсърдят влиятелни хора. Българите имат право да знаят истинската си история, имат право на високо самочувствие, имат право на по-добър живот. Това няма как да стане, ако в чужбина, а и у нас биват лансирани недоказани и неверни неща, които мачкат съзнанието ни. 

В Новия Завет е казано – “Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни!”. Истината за произхода и заслугите на дедите ни не само ще ни направи свободни, но ще ни даде и сили сами да иградим по-добро бъдеще.Използвана литература:


1.Steven C.Bird, “Haplogroup E3b1a2 as a Possible Indicator of Settlement in Roman Britain by Soldiers of Balkan Origin”. http://www.jogg.info/pages/32/bird.htm
2.Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry - Sena Karachanak  Viola Grugni  Simona Fornarino Desislava Nesheva Nadia Al-Zahery Vincenza Battaglia Valeria Carossa Yordan Yordanov Antonio Torroni Angel S. Galabov Draga Toncheva  Ornella Semino
3.С.Карачанак-Янкова, ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ ПО Y-ХРОМОЗОМАТА И МИТОХОНДРИАЛНАТА ДНК, дисертация за присъждане на образователна и научна степен “ДОКТОР” Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика” Професионално направление: 4.3. „Биологически науки” Докторска програма: „Генетика” НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ПРОФ. Д-Р ДРАГА ТОНЧЕВА, ДБН София, 2013;
http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1015/1/S_Karachanak_Yankova-dis.pdf
4.P10.80 - Y-Chromosome genetic variation of modern Bulgarians
S. Karachanak1,2, V. Grugni2, D. Nesheva1, V. Battaglia2, S. Fornarino2,3, N. Al-Zahery2, V. Carossa2, Y. Yordanov4, A. Galabov5, B. Atanasov6, A. Torroni2, D. Toncheva1, O. Semino2
1Department of Medical Genetics, Medical Faculty, Medical University, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 2Dipartimento di Genetica e Microbiologia, Università di Pavia, Pavia, Italy, Pavia, Italy, 3Human Evolutionary Genetics, CNRS URA 3012, Institut Pasteur, Paris, France, Paris, France, 4Institute of Experimental Morphology and Anthropology with Museum-Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 5The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, 6Institute of Organic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria, Sofia, Bulgaria, European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam, The Netherlands, May 28 - 31, 2011
5. Irish DNA originated in Middle East and eastern Europe
7.Camboglanna the site of King Arthur’s final battle 537-539 AD
8.C.U.J.Bourke, Pre-Christian Ireland, Bowne & Nolan, Dublin, 1887;

90 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да огтоварям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и спорят показвайки истинското си име и лице. Този, който смята, че защитава истината, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. ирена янчева29 март 2018 г., 18:43 ч.

  Здравей, Павел ! Благодаря много за споделените релефи-надгробни плочи и епиграфски паметници, както и от анализите. Заедно с това съм впечатлена и от факта относно "император Юстиниан (чиято тракийска фамилия е Сабазий)" - във връзка с това искам да попитам как се е образувало фамилното име, дали по родов принцип или то се е получило като название-прозвище, защото личността и властта на владетеля имат божествен произход и това да е отпратка към бог Сабазий ? Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам представа как е в случая с император Юстиниан. Може би тази работа би хвърлила светлина по въпроса:

   LIFE OF JUSTINIAN BY THEOPHILUS

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Journals/EHR/2/Life_of_Justinian_by_Theophilus*.html

   Изтриване
 3. Каква е гаранцията че британските траки са баш на българите роднина? Защо да не са от румънски сой? Ела после да пием една бира и ще те отворя по въпроса :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля ,че предположението ви е глупаво.При условие,че Южна Румъния е била основна част от България,от самото зараждане на държавата...почти до края и,би следвало да смятаме поне тези "румънци" като произлизащи от същите хора от които произлизат и днешните българи.Това чисто теоретично според историческите данни. Но и генетично теорията е потвърдена.В преден пост г-н Серафимов представи ДНК информация за Румънците.Оказа се ,че същите генни които има при българите са и при Румънците,с горе долу някаква вариация,което е нормално за хора ,макар и с един и същ произход,намиращи се в различни географски ширини.
   Така че, когато говорим за Румънски траки , може би е редно да мислим за онази тракийска маса от която произлизат и двата народа на днешна България и Румъния.

   Изтриване
  2. Благодаря Ви за намесата г-н Невенов! Нямам какво да добавя, съдейки по това, че до 19 век в Румъния книжовния език е български, а и, че румънците имат същите хаплогрупи като нас, то е повече от ясно, че тези хора са част от народа ни, но за жалост с промито самосъзнание.

   Анонимният господин е просто един дразнител. Понякога има резонни въпроси, но по-често се заяжда, а и живеейки близо до мен, се опитва да пречи на работата ми по различни начини.

   Изтриване
 4. ирена янчева29 март 2018 г., 21:47 ч.

  Благодаря за предоставения линк, Павел !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Направо си свали този материал за Юстиниан защото след време може да го махнат от страницата.

   Изтриване
 5. Интересно. Стивън Бърд е от хаплогрупа E-V13, клон Z7461, на който има няколко изследвани българи и помаци, но разпределението е централноевропейско от времето на Бронза и е трудно да се свърже с траките от конните кохорти на помошните войски на римските легиони базирани на Албиона. Масата българи е на двата клона на E-V13-Z5017 и Z5018, но тук британци почти няма, а връзките от времето на Бронза насам са освен с други балканци, и със скандинавци и източноевропейци. Изключение прави един чисто ирландски клон, на който има открит само един извън британец и той е българин, но и тук връзката е от времето на бронза, когато индоевропейците са се разпръснали във всички посоки от централна европа. За да се докаже тракийска връзка на Британските острови, то трябва добре изследвани британци да имат общ предшественик с добре изследвани българи или поне балканци на по-малко от 2 000 години. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бихте ли споделили малко повече информация относно следното ваше изказвате - "но разпределението е централноевропейско"?

   Не мога да разбера какво Ви кара да смесвате езиковедското понятие индоевропейци с определена хаплогрупа, ще споделите ли и за това малко повече информация?

   Защо мислите, че можете да поставяте условия за доказване на каквото да било?

   Изтриване
  2. Мисля,господина иска да каже,че не може да се осланяме на информация само от останките на двама трима британци.А трябва по-мащабно изследване. Не мисля,че идеята за изследване на модерните британци ще е точно,понеже със сигурност ще има британци ,потомци на бракове между бълканци и британци.

   Но най-после прочетох статията.Г-н Серафимов,говорите за разположени войски от траки,по римско време. Но можеше и да споменете и легендата за основателя на Британия,крал Брутус.За когото се говори ,че е отишъл на островите от Троя.Според вашите заключения,Троя или поне тази местност е била населявана от Тракийски племенна.Следователно може би Брутус е бил от тракийски произход.Разбира се това е само легенда.Генетичните изследвания май не показват голям процент на тракийска ДНК в етническите британци.Но от друга страна,въпросните британци са били атакувани и завладявани не веднъж от Викинги,Сакси и тн.Колкото и да са били въпросните "Троянци" навярно са били прекалено малко след всичките инвазии и просто са се претопили в общия ДНК облик на Кралството.

   Изтриване
  3. Британските острови са посещавани от дедите ни на няколко пъти, като всеки път дедите ни са оставяли следи в генетичния фонд на населението.

   Ирландската Книга на Нашествията споменава няколко вълни на преселници, като ако не се лъжа болгите, народът на Дану, а и милезийците са определени като имащи един произход - Скития.

   Скития започва в Добруджа и свършва при западните предели на Китай и Индия. В Книгата на Нашествията обаче явно става дума за Европейска Скития, т.е. Добруджа, защото нито при ирландците, нито при уелсците има следи от хаплорупи типични за народите на Средна Азия.

   Прочее, Албърт Стоукс смята, че името скоти-шотланци може да се обясни със скотъ-добитък, като смята, че значението е - богати хора, притежаващи добитък.

   Изтриване

  4. До анархо 29 март 2018 г., 22:53 ч.

   Г-н Дилов, не е било нужно да коментирате като анонимен, аз не взривявам колите на инакомислещите :)

   Изтриване
 6. Сегашният европейски генетичен микс се забърква по време на Бронза в Централна Европа. По същото време и на същото място се формира и групата на индоевропейски говорящите, която след това се разпространява по цяла Европа, западна Азия и достига до Индия. Хаплогрупите на индоевропейски говорящите са клонове на I2a1, I2a2, I1, E-V13, J2a, J2b, G2a, R1a, R1b, T.Тези хаплогрупи се носят от хора, пристигнали по различно време от различни посоки в Европа от времето на репопулацията на континента след Ледниковия максимум. Двама човека за да са генетични роднини трябва да имат общ предшественик и в случая този общ предшественик да е живял на Балканите преди 2 000 години. За сега с британците имаме доказани общи предшественици по различни хаплогрупи на 4-5 000 години, които при това са общи и за съвременни германци, скандинавци, източно европейци, уралци, малоазиатци и ливански друзи. Аз съм от хаплогрупа R1a и имам общ предшественик на ниво 5 000 години преди н.е. с башкирци и шотландски лорд. Това е времето преди R1a да влезе в Европа и този общ предшественик видимо е живял някъде към Урал. Най-старото E-V13 е от преди 15 000 години в Мароко и е проникнало в Европа през Гибралтар. С хилядолетия е вегетирало някъде на север, но е участвало в индоевропейския микс в централна Европа и от тогава различни негови клонове в различно време са се появявали на Балканите, първи най-старите по време на бронза, след това с траките в късен Бронз, а най-късните няколко клона с готи и славяни в ранно Средновековие. Българите от съвременна България сме доста разнообразни генетично на практика по всички хаплогрупи и сме разположени на най-разнообразни клончета. Много е трудно да се намерят генетични роднини отвъд предела на документалната генеалогия, чиято граница е края на 18-началото на 19 век, когато по икономически причини се разпадат старите големи български родове-задругите и се формират сега известните семейни родове. Известните легенди, че някои родове са братски с други такива могат да се докажат само с генетично изследване, но българите се изследват малко и чакат на държавата, която няма средства за свестни изследвания на сегашното население и на стари кости от некрополите. И за това ползва спонсори, които обаче задават отговорите, т. е. желаните резултати, като условие за финансиране. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прекрасно, обаче може ли да дадете някакво заглавие на научна работа - така, както съм направил аз. Все пак, този, който не е генетик, трябва да се уповава на заключения на генетици, а не на собствения си усет.

   Изтриване
  2. Да, за разпадането на задругите съм ползвал информацията от трудовете на видните български етнографи след Освобождението Д. Маринов, Проф. Милетич, проф. Иширков. Генетичните заключения са на база последните данни от Българския генетичен проект, дървото на хаплогрупите на база пълни секвенси на Y хромозома, по които единствено може да се изчисли възраст на разделяне при общ предшественик, както и трудовете на Райх и Паабо върху намерени стари кости, включително и от нашите некрополи. Мароканското E-V13 пък е от статия, която излезе преди по-малко от седмица. Та преди 10 дни се смяташе, че най старото E-V13 е от преди 7 000 години, открито в пещера в Испания. :)

   Изтриване
  3. До анархо 29 март 2018 г., 22:53 ч. - ЧАВДАР ДИЛОВ

   Г-н Дилов, виждам, че без да направите проверка лансирате инсинуации за това, че спонсори са оказвали влияните върху генетиците ни...навярно да ни изкарат траки???

   Имате ли представа колко нелепо е това? Нашите генетици работят в екип с чужди колеги, те също ли се поддават на натиска?

   Инсинуациите за натиска на спонсори, чието име Гълъбов не спомена, бяха направени през 2017 година. Следните заключения на наши и чужди генетици са публикувани през 2013 година:
   The lineage analysis provided the following interesting results:

   (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period;

   (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming;

   (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea."

   http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

   Указано е съвсем ясно, че три от най-често срещаните у нас хаплогрупи са характерни за населението на Балканите от преди повече от 9000 години. Съмнявам се, че г-н Торони, г-жа Семино, г-жа Груни, г-жа Баталия, г-жа Кароса, г-жа Ал Захери и др. са се поддали на натиск и са рискували кариерата си.

   Изтриване
  4. А кое ви кара да мислите, че не са рискували?

   Изтриване
 7. Дани

  Въобще не съм изненадан, а даже от години чакам да излезе подобна информация за острова!
  Тези шотлански гайди, на които свирят, по-скоро някой им ги е занесъл от колкото сами да са ги сътворили. А и тези щури ирландски танци, хванати за ръце, подобно на нашите хора... (то тяхния английски звучи почти като моя! ) А и този остров не винаги е бил така див. С вунящи градове, кръчми пълни с полу-професионални пияници и мази(мозеи) пълни с плячка събирана от всички краища на света. Има и следи от разумна дейност като"Stonehange", например(тук отидох малко далеч).
  С мой приятел(така, на майтап) от извесно време забелязваме много английски думи подобни да български. И тук говорим за стари думи, във всекидневния бит с широка употреба, като:
  Мада'(mother) - майка
  Дади(dady) тати
  Брада(brother)брат
  Систа(sister) сестра
  Садл(sadle) седло
  Сит(sit) сядам
  Станд(stand) стани
  Кар(car) кар уца
  Клей(clay) клей, глина
  Дрес(dress) дреха
  Трап(trap) трап
  На английски трап е капан, но в миналото маскираните трапове са били най-често ползваните капани.
  Степ(step)-стъпвам, стъпка
  Вижън(vision)-виждане, зрение
  И мн. др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приликите на определени български и английски думи се дължат на събития, които са се случили доста преди англо-саксите да колонизират Британия. Учените знаят, че преди около 9000 години, голяма част от населението на Европа е говорило неиндоевропейски езици. Хората, които първи са се научили на организирано земеделие и организирано скотовъдство са тези, които поради своята по-висока култура, а и по-голяма сила са наложили своята реч на останалите народи на Европа, а и на някои в Азия.

   Ето така се зараждат индоевропейските езици и на тези древни събития се дължи приликата между определени английски и български думи. Все пак нашите деди са тези, които са първите земеделци и скотовъдци на Европа.

   Изтриване
 8. Когато фактите говорят...
  Мога само да поздравя г-н Серафимов за поредната доза самочувствие и родолюбие, от които отчаяно имаме нужда като народ! Винаги е зареждащо да прочетеш негова статия. И всичко това представено по един културен начин. Продължавайте все така! Поздрави от Беломорска Тракия!

  Христослав
  Българин по род и
  Тракиец по произход

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата!!! По принцип винаги така трябва да се действа - с ясно излагане на фактите и дискутиране по културен начин.

   Изтриване
 9. А защо учените от БАН казват, че прабългарите са иранци? Аз вярвам на учени, не на блогъри.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В популационната генетика има едно просто правило, че генетичната близост е обратно пропорционална на разстоянието в географски смисъл. Та Иран е достатъчно далеч от България и Балканите и за това генетичните връзки са почти никакви. Та прабългарите най-вероятно не са иранци, а причерноморска смес от скити, сармати, траки, готи и славяни, които са направили общо племенно обединение още в рамките на Хунския съюз, а след разпадането му обща държава, която макар, че изпада на няколко пъти под чужда зависимост в крайна сметка се разширява на юг от Дунав, като по някое време владее почти целия Балкански полуостров. Сегашната ни територия е около 1/4 от землището на българският народ, но е имало времена, в които сме се задоволявали и с по-малко. :)

   Изтриване
  2. Не зная кои учени от БАН визирате, нямам сведения някой да е доказал иранския произход на старите българи. Определени хора лансират хипотези, но убедителни доказателства, такива каквито изисква науката, не са представяни изобщо.

   От друга страна, ето какво са установили генетиците:

   "Като цяло българите са отдалечени от алтайските популации и популациите живеещи на север от региона на Памир, и от казанските татари и иранците, макар и в по-малка степен."

   "Доказано е, че българският Y-хромозомен генофонд е почти изцяло представен от западноевразийски хаплогрупи. Генетичните приноси от Централна Азия (Хг C-M217), Северна Евразия (Хг N-M231) и Югозападна Азия (производни на Хг Q-M242, Хг LM61 и Хг R-M124) са незначителни (общо 1.5%)"

   http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1015/1/S_Karachanak_Yankova-dis.pdf

   Изтриване
  3. През 2015 Институтът по История към Бан излезе със становище, че началото на българската държавност трябва да се постави в 165г сл.н.е. В началото се зарадвах, като си мислех, че най-после са изоставили близко- и далекоизточните си фантазии. Но като прочетох пак статията за това становище, видях, че те най-вероятно искат да ни свържат с Партското царство и като начало на държавата искат да сложат Партската война през 165г. (дълги години за начало на държавата ни се смяташе мирният договор след войната през 680-681г. :) ). Значи, приближаваме се лека полека към към Троянската война. :) :) :).
   Наскоро прочетох ето този материал: http://www.otizvora.com/files2018/mgarchev-kak-i-koga.pdf
   Според представените от автора свидетелства, за пръв път името Българи се използва от римляните по нашите земи във формата на Vulgari, като с него те наричат местното свободно нелатинизирано население и може би е имало значение на "простолюдие". На мен поне ми звучи доста просто и логично и обяснява защо се срещат из римските хроники изречения като "мизите са българи", "гетите са българи", "мирмидонците са българи", "пеоните са българи" и т.н. В последствие "простолюдието" явно му е писнало високомерното поведение на "гражданите" и патрициите и е решило да вземе нещата в свои ръце, използвайки нарицателното първоначално име българи като обединително за своята борба, а в последствие и като свое народностно име.

   Изтриване
  4. На вниманието на годподина с ник анархо: ами то траки, скити, сармати, готи и др. са от един корен, този на старите балканци, няма мешавица изобщо защото родопчаните и шопите също не са от различен произход, нищо че имат различни регионални имена.

   Изтриване
  5. Съвсем правилно! Ето няколко разяснения:

   1. Страбон свидетелства, че скити и сармати са една общност.

   2. Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ.

   3. Прокопий обяснява, че гети и готи са едни и същи хора, а също и, че сарматите спадат към същната общност.

   4. Теофилакт Симоката твърди, че старото име на дунавските славени е гети.

   Ето как се припокриват нещата, но в миналото някои хора са решили да направят пълна каша и са направили от дунавските славени северни пришълци, а на техните съседи и роднини мизите познати и като българи е даден азиатски произход. Братята им под римска власт пък бяха обявени за изчезнали като народ...Със сигурност това е било желание на определена група хора и те са направили много, за да го постигнат, но за щастие не са успели.

   Изтриване
  6. До Doychin Doychev30 март 2018 г., 18:28 ч.

   Аз не мога да се съглася, че българи идва от vulgus, по-скоро обратното е вярно. Представям цитат от книга на Джулияно и Лариса Бонфанте: "The name had eventually its own history: from vicus Tuscus came Spanish tosco, which means vulgar." - The Etruscan Language, Introduction, 2007, p.51.

   Ако името българи бе екзоним, т.е. дадено от чужденци, то дедите ни едва ли биха го приели. Албанците не се самонаричат албанци, немците не се самонаричат немци, а и гърците не се самонаричат гърци.

   Етноним възниква, за да стане ясно, че се касае за строго определена група хора. Вярно е, че етнонима лидийци означава люде, народ, но думата е лидийска, а не чужда. Част от дедите на ирландците са се самонаричали Туата де Данаан - народът на Дану, но и в този случай, думат туата принадлежи на ирландския гаелски.

   Латинското vulgus означава тълпа, простолюдие, а не организиран народ - populus. Дедите ни под римска власт не са били само представители на простолюдието, но са представлявали и част от благородническата прослойка и то не само на Балканите. По времето на Константин Велики, губернатор на Египет и Киренайка е тракиецът Реметалк. Самият Константин Велики е от тракийски произход, такива естествено са и наследниците му.

   Г-н Гарчев има интересни идеи, но точно с тази просто няма как да се съглася.

   Изтриване
  7. Да, има силна логика и във Вашите думи. Наистина е възможно римляните да са заимствали думата.
   Но пак остава въпросът със значението, което са и придавали. Едва ли е било добро отношението към тези местни хора, които отказват да говорят на латински, изповядват християнска вяра, дори когато тя е била забранена, а после пък отказват да приемат "официалното" християнство и т.н. Уж са подчинени, ама не точно. :)
   По отношение на това, че траки са заемали важни постове в империята, включително и императорски. Тях бихме ли ги причислили към нелатинизираното население на Балканите? Знаем, че Юстиниан не говори добре латински, а предпочита родния си език, но пък убива братовчед си, който се бил съюзил с българите.

   Изтриване
  8. Както Юстиниан Велики, така и Константин Велики правят много за сънародниците си, като разбира се има и изключения. Константин първо воюва с дедите ни на север от Дунава, а после ги ползва за съюзници и дори им дава известна автономия, която се запазва поне до началото на VI век.

   Юстиниан пък дава самостоятелна църква на дедите ни и по този начин спира вредното влияние на гръцкото духовенство.

   А иначе, нито Юстиниан, нито Константин са били светци. Нека не забравяме - всяка власт покварява.

   Изтриване
  9. Напротив. Константин Велики е обявен за светец и то точно от римската империя и нейното гръцко духовенство. По произход е илириец или поне произхожда от жители на римската провинция Дардания. Античното население на север от Дунав са даките. В тази връзка всички тези племена не са наши деди - нали твърдите, че сме наследници на траките! Също така въобще не отчитате етническата промяна през следващите векове - особено на север от Дунав. Там в продължение на векове живеят готи, склавини, хуни, маджари, кумани, печенеги, татари, българи и др. Етническата картина от времето на Константин Велики до днес се е променяла многократно и това е засвидетелствано в толкова много източници включително и археологически, че не може да бъде пренебрегнато. Тук става въпрос не за близки народи, както се опитвате да ни убеждавате, а племена със съвсем различна материална и духовна култура, религия и език.

   Изтриване
 10. Това е напълно вярно и някога ще блесне истината!Много от Тяхните думи са синоними на нашите,доста от градовете на п-ва са кръстени с бг.имена и бг местности!Внимание ...Лондон носи името на местност намираща се в общ.Тополовград казва се Лондон Дере,а там са известните Долмени дело на Траките освен тях е пълно и с много други следи от нашите прадеди!И Помнете това някой ден ще се докаже!

  ОтговорИзтриване
 11. Няма да е същото да ти кажа, това Лондон Дере и Лондон Дери, Ама нека серафимката да си каже тежката дума.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От една страна дере е турцизъм, от друга Лондон, в тази си форма няма обяснение на български език. Има други паралели, името на Довър и това на Дебър, значението е дебри, дълбоко място. Интересен паралел виждаме в името на Темза-Тамесис и нашата Темешница. Да не забравяме британската Дева и нашия град Пулпу-дева.

   Изтриване
 12. Привет.Няма ли начин да се изиска ,от държавата или институция някаква докоментация от библиотеката във Ватикана.Обеден съм , че там ще пише в прав текст доста интересни неща.Преди бях попаднал на на някакви писания,че кореспонденцията между Калоян и папата не е точно такава, каквато ни е позната.Атам трябва да има доста информация

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Във Ватикана със сигурност има интересна литература, но тя само може да допълни историята ни. На разположение на учените са планини от данни, но те не желаят да ги използват защото ще излезе, че самите техни работи ще отидат на боклука. Там им е мястото защото са пълни със заблуди и в никакъв случай не могат да бъдат наречени научна литература, уви, тези, които са захапали кокала, няма да го пуснат лесно.

   Изтриване
  2. Браво Павле!!! Кратко и ясно – цялата истина в прав текст!
   Желая ти приятно и осмислено прекарване на Великденските празници! Бог на истината да те благослови щедро и да те пази за възраждането на България!

   Изтриване
 13. Дани

  Аз благодаря на г-н Серафимов за отговора и разяснението към коментара ми! И понеже тук се говори за генетика, искам да се обърна към аудиторията:
  Как стои въпроса с днешните волшки българи, чуваши и други, които се самоопределя като българи? До колко те са близки до нас генетично?
  Защото тяхната ситуация е много оплетена. Твъдят, че са българи, имат красиви носии с шевици като нашите, в същото време изповядват исляма(до тук добре) но най-объркващото е, че говорят на тюркски диалект и твърдят, че това е оригиналния и единствен жив, древен български език.(това го пише в много источници)
  Допускам, че трябва да има някаква маниполация от страна на Кремъл.Но в крайна сметка на нас пак се пада да разплетем тая шарена кошница!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросът с волжките българи е важен, но и труден, а ние имаме достатъчно трудна задача - изриването на Авгиевите обори на официалната историография.

   Борба на два фронта е невъзможна, а тази за истинската история на Дунавска България едва сега започва. За нас тя е по-важна и не можем да си позволим отклонения.

   Изтриване
  2. Генетично с уралските народи не сме роднини. Види се е станала някаква грешка и объркване покрай името на тамошен град Булгар, по скорошното име на река Волга. Така някои средновековни пишман историци са направили палралел между волгари и болгари. На руски българи може и да е болгари, но не сме дошли от река Волга. Самоназванието на българите идва от местоживеенето им покрай долното течение на река Буг, а не от Волга. та от биги, буги, бугри се стига до блъгари и българи. :)

   Изтриване
  3. Генетично с уралските народи не сме роднини. Види се е станала някаква грешка и объркване покрай името на тамошен град Булгар, по скорошното име на река Волга. Така някои средновековни пишман историци са направили палралел между волгари и болгари. На руски българи може и да е болгари, но не сме дошли от река Волга. Самоназванието на българите идва от местоживеенето им покрай долното течение на река Буг, а не от Волга. та от биги, буги, бугри се стига до блъгари и българи. :)

   Изтриване
  4. Няма как самоназванието на народа ни да идва от името на река Буг по простата причина, че тя е наричана Хюпанис в далечното минало. Едва през VI век е споменато новото Вагосола/Vagosola - Jord.De Origine Actibusque Getarum. V.30.

   През X век е известно названието Βογου̃, употребено е в работа на Константин Багренородни.

   В латински извори от IV век, народностното ни име е представено като Vulgares. На плочата от Виница -VI век, се вижда BOLGAR.

   Изтриване
  5. Здравейте,

   Съгласен съм с Вас, г-н Серафимов.
   Изразявам своето мнение, което между другото бях публикувал преди около година, когато пак имаше подобен въпрос.

   Смятам, че благородническата прослойка във Волжка България (а такава държава е съществувала г-н с ник."анархо", а не само град), която е дошла от Стара Велика България, както я наричат в ИРИ (Византия), е управлявала добре и справедливо. Освен това, в тази част на света, българите като носители на една по-висока култура, са успели за периода на съществуване на държавата, 400-500 години заедно с мюсюлманския период, да консолидират разнородното население. Те приемат исляма, защото са заградени от народи с различни религии, далеч са от християнския свят и много близка до силния и агресивен ислямски халифат. Освен това, да не забравяме за смесените бракове и че тази България е осигурявала част от търговския път между Азия и Европа и поради това е била изключително богата. Така цялото население е придобило самосъзнание, че са българи.

   Но през XII-XIII в. тази силна държава, въпреки че единствена не е била победена от Чингиз хан и се е държала около 60 години да не бъде стъпкана от неговия внук Бату хан и неговите наследници, все пак е била покорена. Почти напълно е била унищожена благородническата прослойка, както и по-голямата част от населението. Много са успели да избягат към Европа.

   Така, че днес едва ли има етнически българи там. Останал е споменът за тази, можем да кажем Велика България и понеже местното население счита, че татарите, които са основното население сега, са били на по-ниско културно ниво, решават да се нарекат потомци на българи. Този спомен за великата държава ги кара да се родеят с нас и нашата история и ако бяхме по-добре материално и поне с авторитета на Гърция в света, то съм сигурен, че те биха вдигнали бунтове и биха искали да направят федерация с нас.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  6. Да, имало е времена когато е било престижно да се наречеш българин. И пак ще дойдат такива времена, неизбежно е!

   Изтриване
  7. До Анонимен30 март 2018 г., 21:16 ч., Дани. Дани, отиди в териториите между Волга и Кама и сам се убеди, доколко местното население дори само външно прилича на българи. Не е това, че са мюсюлмани по вероизповедание, което също е условно. Като расов тип са монголоиди. Дори татарите имат монголоидна външност. Има данни и за хаплогрупите които са представени за тези области. Така, че всичко е ясно, потърсете сам материали по въпроса. А това, че някой иска да ни представи като тюрки, също монголоиди е ясно защо, въпреки че населението на Турция е в по-голямата си част семитско. И още нещо, в гените на европейците има около 10% неандерталски гени, което определя светлите коси и очи. В Африка неандерталски гени няма, там са хомо сапиенси без неандерталски примеси. Чети повече, не задавай само въпроси.

   Изтриване
 14. В Интернет средите съм известен като АНАРХО. Някои ми викат ДОКТОРА, но никой не съм изкормил. За разлика от вас не смятам официалните историци за дяволи с копита, а официалните генетици за снежнобели ангелчета, защото и едните и другите са на една хранилка и изпълняват едни и същи поръчки. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам че изразаза "изпълняват едни и същи поръчки" не е съвсем точен. Не ми се вярва някои да получават пари за ревностното поддържане на старите догми. Мисля, че в различните случаи мотивацията е различна. Едни са просто ограничени и повтарят угодничедки. Други са умни, но не особено смели и не смеят да тръгнат срещу течението. Съвсем малка, но за жалост влиятелна е групата, която осъзнато мъти водата и пречи на съвестните си колеги да кажат истината.

   Дали представителите на последната група получават пари за дейността си от чуждо лоби, или дори чужди служби, не мога да кажа. За два господина съм чувал такива неща, но да чуеш и да знаеш със сигурност са две различни неща.

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов само от словореда на думите ви мога да преценя капацитета ви на какво ниво е - "За два господина съм чувал такива неща...". При внимателен прочит на вашите писания се вижда, че цялостната ви стратегия и структура се гради на предположения, както за липсата на конкретни обвинения,които отправяте на виртуални виновници и лобита, така и за липса на достатъчно сигурни аргументи за хипотезите ви.

   Изтриване
  3. Какво да се прави, един вижда едно, друг вижда друго. Един търси справедливостта, друг измерва щастието в живота с пастички и слугинаж на порочната система:)

   Изтриване
  4. Охоооо, старите ти врагове са излезли от дупките си бе Павеле:) Пак ли са наели админи да мътят водата както истимарно правеха в блогбегето? Значи не мога да ги разбера тея мишоци, какво сега, не знаят ли това че всеки проблем си има лично име и адрес, не е трудно да се разбере кой кога е бил на смяна и се е правил на Господ Бог:) Я пусни кучетата брат, че е грехота да имаш зъби и да не ги ползуваш като покажеш на тарикатите къде зимуват раците:)

   Изтриване
  5. Драги Павле,

   Префиненият критикар, който те „изобличава“, е далеч от пиедестала, на който се самоиздига. В един скромен коментар – 4 правописни грешки, една от които – липса на пълен член вследствие НЕПРАВИЛЕН СЛОВОРЕД, за какъвто упреква теб самия! При теб е множественото число, а не словоредът. И не се казва „отправям обвинения НА някого“, а „КЪМ някого“.
   Колкото до съдържанието, то е абсолютно произволно и не отговаря на истината!

   Изтриване
  6. Някои врагове са стари, други са нови, а иначе способите са действително стари :) За мен не се притеснявай, нали знаеш, че не си оставям каруцата в калта. Всеки получава това, което заслужава.

   Изтриване
  7. До Анонимен31 март 2018 г., 18:03 ч.

   Какво са се прави, някои хора от бързане да си получат сребърниците, се омотават в собствените си думи. Горките човечета си мислят, че с безпочвени твърдения, още повече от анонимни коментатори, някой ще се върже. Българите не са дебили!

   Изтриване
 15. Още една хубава статия, Павле. Я виж това 10.1073/pnas.1719880115 (ако не го знаеш вече). Мисля,че е по тема, по която си писал.
  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря, информацията е много интересна! Това, което бе изнесено в пресата бе твърде общо, а и неточно.

   Изтриване
 16. Дани:

  Г-н Серафимов, благодаря за отговора!
  Благодаря и на Доктора!
  Аз не казвам, че точно Вие трябва да дълбаете в тази посока. Виждам, че и така работите доста усърдно! Въпросът за волшките българи е интересен. От наша страна има хора, които срещат и търсят информация. Някои се обвързват емоционално дори. Затова мисля, че сега е момента да се разяснят нещата. Преди да сме се забълбукали в поредната солидна теория.
  Ако, наистина не сме подобни генетично, то за мен е ясно нещата в каква посока вървят. Но във всички източници за мойто ниво(аз съм обикновен потребител) ги представят като "българи". Не съм намерил алтернативна информация.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано да се намерят специалисти, които да проучат въпроса с волжките българи. Наскоро ми бе пратена статия на руски автор, който бе дал хубави аргументи за това, че населението на Волжка България е било смесено - славяноезични, тюркоезични, угро-фини и т.н.

   Изтриване
 17. Аеций трак ли е? Доколкото чета, неговата майка е била от знатен рисмки род, а баща му е се е казвал Flavius Gaudentius>

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Смятам, че свидетелството на Йордан е доста точно: "Aëtius was in command of the army. He was of the bravest Moesian stock."

   Според Йордан, благородникът Аеций произлиза от храбрия народ на мизите. Същите тези мизи са наречени българи от Хоматиан, Аталиат и др.

   Now at that time the Patrician Aëtius was in command of the army. He was of the bravest Moesian stock, born of his father Gaudentius in the city of Durostorum.

   https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html

   Изтриване
 18. Malko sa kriticite Vi,no sa zlobni za dve syurii bashibizuk, neshto ste gi yadosali zhestoko tezi hora, da nyama nekakvi lichni vendeti tuka, ili se byrkam,kakvo shte kazhete ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Малко са наистина, повечето са с един IP адрес :) Мога да съм ядосал само комплексирани, посредствени хорица, които се страхуват, че ще им спре алъш-вериша с книгите, които са пълни с неверни неща :)

   Изтриване
  2. Точно затова те обвиняват, че налагаш цензура, защото истината е, че ти по този начин си пазиш твоя алъш-въриш, който няма нищо общо с истината.

   Изтриване
  3. Всеки може да си съчинява каквото поиска. Някой трол даже може да ме изкара и реинкарнация на инквизитора Торквемада, който се е завърнал само и само да мъчи честните учени...

   Изтриване
  4. Спароток сега ще имаш възможност да прочетеш личните си съчиненията пред квалифицирани професионални специалисти на конференцията в УАСГ на 12-13 май 2018 г. Ще ти се обърне специалното внимание което търсиш, въпреки че си последен в програмата ще те изчакат да те изслушат и да се аргументираш внимателно. Подготви се добре да не се изложиш като в блога си или в сп.8.

   Изтриване
  5. Не знаех, че в "Списание 8" се публикуват излагации :) Това е списание за интелигентни хора, които се интересуват от нова информация, а не от овехтелите писания на шепа посредствени хорица.

   Изтриване
  6. Естествено, че за твоите посредствени познания като неспециалист е нормално да е значимо събитие за си съавтор в научнопопулярно издание, но то няма никаква тежест сред сериозната наука. Как тогава читателите ти да си обяснят името на акад. Д. Ангелов застъпник на тюркската хипотеза в използваните от теб източници? За мен е ясно, че си ползвал конкретен пасаж изваден контекст и името на специалиста само за тежест на твоята теория, което може да го направи само виден аматьор като теб. Много интересно как се използва тюрската хипотеза за да потвърдиш тракийската?

   Изтриване
  7. За да се разберат някои неща се иска едно определено минимално ниво на интелигентност. Ако то не е налице, който и да обяснява, както и да обяснява, все ще е causa perduta :)

   Изтриване
 19. Слушай бе фантаст, ако фир болг бяха българи нашите учени щяха да го кажат, но те са преценили, че няма нужда да се търси под вола теле и по този начин да се излагаме като македонците.

  ОтговорИзтриване
 20. Слушай бе, гръкоман, а по какъв начин преценяват вашите учени, че се излагат македонците?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Иронията е, че точно специалистите са търсили под вола теле, само и само да изкарат старите българи тюрки. Нека видим каква е реалността:

   1.Нито един стар автор не е свързал дедите ни с тюрките.

   2.Нито един стар автор не е споменал, че речта на дедите ни е като тази на тюрките.

   3.На територията на ранносредновековна България няма нито един тюрски топоним или хидроним.

   4.Нито един стар автор не е описал старите българи като народ принадлежащ на тюрко-алтайската общост.

   5.В никоя средновековна миниятюра старите българи не са представяни като азиатци, напротив, в Менологията на Василий II дедите ни са представени като хора с по-светла кожа и по-светла коса от тази на гъците.

   6.Нито едно антропологично проучване не дава основание да се говори за тюркски примеси у нас, напротив дори, резултатите на две мащабни антропологични изследвания показват, че ние нямаме нищо общо с тюрките.

   Представете си сега какво напъване и нагаждане на факти е било, само и само да се утвърдят явни лъжи, които са удобни на чужденци.

   Изтриване
  2. До момента не сме прочели нито едно конкретно име да си обвинил от онези виртуалните специалисти, има ли въобще такива или на това ти се гради бизнеса в блога Спароток?

   Изтриване
  3. Трябва Ви конкретно име? Спрете се пред някое огледало и се вгледайте внимателно :)

   Изтриване
  4. Последно за вас проф. В.Златарски фалшификатор ли е или уважаван учен?

   Изтриване
  5. До Анонимен 6 февруари 2020 г., 16:48

   Анонимна госпожо, господине, коментарът Ви е в стила на един забележителен с некъдарността си студент с инициали Г.Т. Въпросният индивид се е оставил съпругата му да го хрантути и сега избива комплекси, като клепа Павката във форуми и групи. Вместо да запретне ръкави, да се хване на мъжка работа и да усигури добър живот на семейството си, този Г.Т. троли все едно е още в пубертета. Не му се връзвайте на уйдурмите на Г.Т., по-резонно е да проверявате какво точно е написал авторът на този блог.

   Изтриване
 21. Според сведения от Волжските българи Аеции е вуичо на Атила.а описанието на Каталунската битка е на 180 градуса от това на ,,авторитетните'' латински източници...така са ,,разбили''Атила,че след няколко месеца Атила с воиските си е пред Рим и римляните са в молитвена поза да не влиза в Рим.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Херман Шрайбер смята, че Атила е роден през 395 година. Аеций от друга страна е роден 391, т.е. те са почти връстници, а и няма данни за роднинска връзка. Честно казано аз се доверявам повече на латинските източници защото тези на волжките българи се появяват едва в началото на ХХ век.

   Изтриване
 22. Bерно бе, те нашите учени само истината казват :) То не бехме тюрки, то не бехме тангристи, то не бехме юртаджии :) Все истина 101% :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. B Blog.bg имаше една дама - Радост Димитрова, тя имаше подобни изказвания, навярно, за да защити честта на мъжа си...археолога.

   Изтриване
 23. Респект, господин Серафимов, за усилията Ви и вярната според мен посока на разсъжденията, анализа и изводите Ви. Ще си позволя да цитирам един коментар на статията Ви:"Интересни тайни се крият в биологичния компютър ДНК молекулите. Кодираната в тях информация разбива исторически лъжи и ни разкрива връзки между развитието на цивилизацията, историята, географията, антропологията, културата, литературата, езика, религията, политиката... Въпросът е кой има интерес да крие и да заличава такава информация. И защо?".
  ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще си позволя да отговоря с цитат от Новия Завет. Вие питате "кой има интерес да крие и да заличава такава информация. И защо?".

   Отговорът е "Името е Легион"...защото са много.

   Ако човек намери името на един враг и се концентрира само върху него, ще остане сляп за останалите врагове, а това може да се окаже фатално. Според мен е по-разумно да се стремим да ставаме по-силни, по задружни, това е разковничето защото както хищниците, така и вирусите нападат първо слабите.

   Изтриване
  2. Разбрали сте въпроса ми. И в отговора Ви намирам поуката от мъничките мравки, които организирано и синхронизирано изграждат един мощен биологичен социален организъм, способен да осигури тяхното оцеляване и защита от себеподобни и дори по-добри индивиди.

   Изтриване
  3. Към Анонимен 1 април 2018 г., 20:11 ч. Интересно какво сте разбрали от цитата на Новия Завет. Не съм религиозен, но доколкото си спомням, когато Христос пита съществото как е името му, то отговаря "името ми е легион, защото сме много". А какво е това същество и къде се случва описаното прочетете сам. Общото с безполовите насекоми е само безпрекословното подчинение на царицата. И коя е тази общност е пред очите Ви, но явно Вие се разсейвате от други съпътстващи гледки.

   Изтриване
 24. Уважаеми господин Серафимов, поздрави за поредната интересна статия. Има много неща да се кажат по въпроса, но ще се определят като не подходящо "политкоректни". По отношение на Вашите думи "Ще си позволя да отговоря с цитат от Новия Завет. Вие питате "кой има интерес да крие и да заличава такава информация. И защо?".

  Отговорът е "Името е Легион"...защото са много."
  Мисля, че много точно определение на Легиона е дал Григорий Климов (Калмиков) в книгата си "Моето име е легион" Не зная как се нарича на английски език, но на руски език е "Имя мое легион". Излиза първо на английски език, защото Климов живее и работи в САЩ от 1947 година, където и умира. Да интересен е този Легион или както го нарича Климов, "нищото което унищожава". Самия Климов е представител на Легиона, въпреки, че не го признава. Но данните които публикува са интересни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Явно трябва да потърся тази книга. Неудобната истина е разпръсната на парчета, никога няма да я намерим на едно място.

   Изтриване
  2. Явно Спаро ти е по важно да наложиш цензурата в блога на разобличаващите те коментари, отколкото да потърсиш книгата.

   Изтриване
  3. Не бъркай цензура с недопускане на клеветнически и неприлични коментари, има разлика. Ако смяташ, че си прав, регистрирай се с истинското си име и официално ме обвини, после ще видим кой кум и кой сват :) В случай, че не си клеветник, няма от какво да се страхуваш.

   Изтриване
 25. Статията ви г-н Серафимов е интересна. За мен като социолог е абсурдна тезата за дошлите от Север конници, които се заселват и започват да орат, сеят, жънат... Нито пък, че с подписване на мирен договор, може да възникне държава. Без съществуването на интерсубективни идеи, споделяни от населението на аспарувата държава, няма как тя да възникне. А това са времена на трудни комуникации... По тази тема през 2011 г. огласих хипотеза за началото на българския народ.
  Тя е на адреса - http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%A1%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4&IDMenu=103&IDArticle=279
  Мисля,

  ОтговорИзтриване
 26. Тези генетични изследвания потвърждават моята теория,че сме роднини с келтите и келтите са тракийско племе.Келтите са се преселили от Балканите в Южна Франция,в Португалия и Западна Испания.После са се пренесли на Британските острови-Ирландия и Шотландия.Не е възможно да са живели заедно с други тракийски племена на Балканите и да не се избият,ако не са били роднини!Неотдавна научих,че келтския език още съществува в Ирландия и Шотландия.Вие като изследовател може да отидете там и да изследвате келтския език,така ще научите и какъв е бил тракийския език?

  ОтговорИзтриване
 27. Павка, в средата на 90-те години на 20-и век в Европа беше създаден и работи международен мултидисциплинарен екип, който си беше поставил за цел да установи окончателно къде е била прародината на индоевропейците. Не съм запознат в детайли с работата и междинните резултати от нея на този екип, но в крайна сметка той стигна до категоричното заключение, че Балканският п-ов е ОГНИЩЕТО НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРА-ИНДОЕВРОПЕЙЦИТЕ! (На английски този термин е FOCUS OF ORIGIN.) Това става някъде през втората половина на последния ледников период на Земята, който е траял 1.1 милиона години и свършва с т.нар. Велик или Всемирен Потоп, който по нашите ширини е Черноморски Потоп - т.е. говорим за възникване на първичната човешка популация тук, на земите, които след десетки хиляди години ще представляват Балканския п-ов, п-ов Мала Азия, Долния Дунав и Причерноморието!

  ОтговорИзтриване