2.04.2018 г.

БЪЛГАРСКАТА ДУМА ЖЕНА В ТРАКИЙСКИТЕ НАДПИСИПо време на спор, противниците ми често излизат с твърдението, че моето тълкуване на определена тракийска дума няма как да е вярно, понеже подобни думи същестуват и в други езици. Да, наистина по-голямата част от нашия речников запас, показва силна близост със сръбски, хърватски, словенски, полски, украински, руски. Това обаче в никакъв случай не е проблем.

Викингите са оставили голямо количество рунически надписи и бивайки германски народ, доста от присъстващите в старите посвещения думи, се срещат не само в шведски, датски и норвежки, но също в немски, холандски, английски. Тези паралели, близостта на дадени думи от речта на викингите, с думи от немски, холандски и др. не са причина да отречем, че определен рунически надпис е направен от викинги.

Освен близостта на езиците, трябва да се обърне внимание и на нещо друго. Това са историческите свидетелства, характера на фолклора, антропологичния тип на хората – техния външен вид и т.н. По отношение на историческите извори, с изключение на сърбите, от всички останали народи от славянската езикова група, само ние българите сме свързвани с траките и то в продължение на около 1100 години.

Отново, при нас се среща доминантният антропологичен тип характерен за траките – хора с кестенява коса и лека пигментация на кожата. Пак ние сме носители на културата създадена преди хилядолетия от Орфей, Евмолп, Залмоксис и още много други духовно извисени представители на траките. Тази древна култура е съхранена в нашия фолклор – факт, който е установен от етнолози като Евгений Теодоров.

Ето това е най-важното, същественото, то ни позволява да се наречем потомци на първия цивилизован народ на Европа, а и света. Приликата на българския език със сръбски, хърватски, словенски и т.н. само показва, че дедите на сърбите, хърватите, словените и т.н. могат да бъдат наречени роднини на траките, а такива са илирите. Те са хора обитавали в древноста земите на Сърбия, Хърватско, Словения, но също Чехия, Полша, Русия.

Нека сега да обърнем внимание на няколко тракийски надписа, които съдържат важна за историята ни информация. В посвещенията оставени от дедите ни срещаме имена като Авлу-зенис, Бри-зенис, Виси-зенис, Дула-зенис, Епти-зенис, Зера-зенис, Мука-зенис и др. Цитирайки Bechtel, Димитър Дечев съобщава, че частицата -зенис/ζενις отговаря на гр. γένης и авест. zanta-роден.

С това виждане  съм съгласен, но съм длъжен да добавя, че са пропуснати ценни подробности. Присъстващата в речта на Заратустра дума zanta-роден е свързана с авест. gǝnā, ǰaini-жена, съпруга, а и със санскр. jani-рождество, раждане, потомство, майка, жена. Връзката между българската дума жена и трак. -зенис/ζενις е очебийна, но нито в етимологическите речници, нито при тълкуването на тракийските думи, някой е направил дори бегло споменаване.Най-ранното значение на жена е раждаща, поради това и древната дума -зенис/ζενις притежава значение роден. Дулазенис притежава смисъл – роден от богинята Дула, Ептазенис е представянето на роден от богинята Епта. Тези имена са теофорни, т.е. вдъхновени са от название на божество. Малко по-различно е Висизенис, тук частицата виси може да се обясни със стблг. вьсъ-село, т.е. Висизенис = роден в селото.

За наше щастие ние разполагаме и с други доказателства за това каква е била думата за жена в речта на Орфей. По време на разкопки на могилите край село Дуванлий, Пловдивско, археологът Богдан Филов намира голямо количество интересни артефакти, сред които и пръстен с надпис: HYΣIH…..ΔΕΛΕ  ΜΕΖΕΝAI  (транскр. с кирилица - ЕУСИЕ ДЕЛЕ МЕЗЕНАИ).


http://groznijat.tripod.com/thrac/DUVANLI.jpg

Правени са немалко опити за тълкуване, като най-впечатляващото за мен е това на италианския учен Виторе Пизани. Той превежда ΔΕΛΕ  ΜΕΖΕΝAI  като “fecit me uxori– направи ме жената, съпругата. ΔΕΛΕ съотвества на стблг. дѣло, род. п. дѣлесе-дело, дѣлати-правя.

ΜΕ отговаря съвсем точно на кратката форма на личното местоимение мене -ме.

ΖΕΝAI означава разбира се жена, като трябва да се уточни, че типичния за днешния български език задпоставен определителен член -та (в жената), се появава сравнително късно в речта ни – чак през Средновековието.

Трябва да се кажат и няколко думи за началния текст на надписа. Смятам, че ЕУ/HY отговаря на стблг. показатено местоимение ево- ето, ето това. За жалост част от думата СИЕ/ΣIH е заличена и можем само да гадаем за вида, а и значението и. Навярно българската диалектна дума сивна-хвърлям, снемам е свързана с древната СИЕ-ΣIH, като смисъла е хвърлен, снет предмет, жертвен обект.

В такъв случай, превода на HYΣIH…..ΔΕΛΕ  ΜΕΖΕΝAI  е: Това е жертвен предмет, направи ме жената (на починалия).

Съществува още един много интересен надпис, на който,  поне по мое виждане се среща българската дума жена. За този паметник, цитирайки учените Биттел и Гютербок, съобщава лингвистът Владимир Нерознак. Касае се за име изсечено на тъмновиолетов камък, намерен в Богазкьой, Турция – земята обитавана от дедите ни фриги и мизи. Нерознак уточнява, че освен фригийските букви, по предмета са изсечени и йероглифи (навярно хето-лувийски бел.моя).Понеже посоката на четене е неясна, възможни са две четения ZAINU или UNIAJ.За тълкуването са предложени са няколко лични имена – Ζαυευ, Νουνας, Оννης. Аз лично смятам, че ZAINU/ЗЕНУ съотвества най-точно на стблг. женоу-на жената, на съпругата. Тъй като надписа е фрагментарен, ние няма как да разберем за чия жена, съпруга става дума, но печат с примерен надпис  - (това принадлежи) на жената (на Атис), е нещо съвсем в реда на нещата.

Ако създателите на Български Етимологически Речник, а и специалистите, които са изучавали тракийската ономастика бяха по прецизни, днес щяхме да знаем доста повече за езика на далечните си предци. 

Оказва се, че древната ни дума за жена се е запазила в почти непроменен вид. Това не бива да ни учудва защото използваните в епохата на Орфей думи баба, ма, деде, тате, гелавос, янатера и т.н. съотвестват на българските баба, ма-майка диал., дядо, тате, зълва, ѥтры (йентры)-етърва.

За пореден път се уверяваме, че народа ни пази ревниво традициите си, като езика е един от най-важните. Неслучайно българската реч има магично звучене. Неслучайно българските народни песни  сякаш идват от някакав друг свят. Донякъде е така защото основите на нашата култура са положени в незапомнени времена тук на Балканите, тогава когато всичко е било чисто и предците ни са живели в пълна хармония с природата. Бивайки хора на светлината, дедите ни са се докоснали до божественото и така са били облагородени.

Това е ценен дар защото злато може да бъде откраднато, летописи изгорени, или  преписани по-късно, но с положени в тях лъжи, благородството от друга страна, няма как да бъде откраднато. Истинският българин – будният, смелият, потомъкът на земята, носи благородството в себе си и никой не може да му го отнеме. Истинският българин не се оплаква, а действа, не ругае, а мисли как да намери разумно разрешение. Такива бяха дедите ни, такива сме длъжни да бъдем и ние, ако искаме да носим святото име на предците ни.
Използвана литература:

1.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;
2.В.П.Нерознак, Палеобалканские языки, Наука, Москва, 1978
3.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
4.Е.Тeодоров, Древнотракийско наследство в българския фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972;
69 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон. Готов съм да отговорям на въпроси, но нека тези, които желаят дискусия да се регистрират и да коментират с истинското си име. Ако някой смята, че истината е на негова страна, няма причина да крие името и лицето си.

  ОтговорИзтриване
 2. Blagodarya vi za vdahnivyavashtata statya!

  ОтговорИзтриване
 3. ирена янчева2 април 2018 г., 21:21

  Здравей, Павел ! Възможно ли е да приемем, че обръщението в надписа от с. Дуванли, Пловдивско е отправено към Великата Богиня ? Виждам, че текста обгражда образа на Тракийския конник (класическа сцена). Някои ромени в семантитиката и иконографията настъпват по-късно, през Римския период, когато зад образа на конника вече се появява конкретния образ на починалото лице, а понякога в непосредствена близост се виждат и членове на неговото семейство (каменни релефи). Коя от тези две тенденции доминира тук ? Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Великта богиня носи имената Ма, Матар, Вендида, Епта, Кюбела, а нито едно от тях не пръсъства на надписа. Възможно е самия конник от пръстена да изобразява починалия.

   Изтриване
  2. По принцип е възможно и читателите да започнат да ви вярват, но а дано, ама надали.

   Изтриване
  3. Аз не искам читателите ми да ми вярват, а да започнат да се интересуват, да четат, да проверяват. Това, което те намерят сами ще е безценно, защото никой вече няма да може да ги вкара в старите заблуди.

   Изтриване
  4. Точно, че вече читателите ти проверяват и твоите писания в цитираните източници и прозряват фалшификациите, които си им пробутвал до сега. Кирека идвало от кирка, смях в залата. Чуят ли хората Павел Серафимов - Спароток и подминават да отварят публикациите, а ти си вярвай, че рейтинга на блога ти не падал. Кофти бизнес без дълготраен ефект е обречен на забвение.

   Изтриване
  5. Прав си за това, което предлагаш, но мисля, че си човек, достоен за доверие!

   Изтриване
  6. Анонимен3 април 2018 г., 14:21 ч.

   Драги ми анонимни, как да ми е паднал рейтинга на блога, като само ти влизаш по 100 пъти на ден :) А пък, ако ме познваше добре, щеше да знаеш, че статистиката на блога не ме вълнува особено. Популярността и липсата на популярност не са нищо повече от суета.

   Изтриване
 4. HYΣIH…..ΔΕΛΕ ΜΕΖΕΝAI или както го разглеждате : HY ΣIH….. ΜΕΖΕΝAI.Не може да се намери е нета хубава снимка с надписа,за да се прецени колко горе-долу букви липсват и дали това Н в ΣIH не е случайно В ,та да стане ZIBYTH..(IDES) или с 2 думи пръстенът е за: На този благородник/аристократ/свити направен от жена му.
  Много ми хареса преводът ви,както и цялата статия ,много резонно звучи
  ЛК

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дано след време да попадна на по-качествено изображение. То със сигурност ще помогне за по-доброто разбиране на текста.

   Изтриване
 5. Защо заблуждавате хората така нагло бе Серафимов? Всеки образован студент лингвист знае много добре че фригийската дума за жена е вонок, от същия корен като гръцко беотийската вана - жена. Басирам се че тоя критичен, но културен коментар няма да се появи изобщо защото се тресете от страх някой да не ви изобличи като ви покаже кирливите ризи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А не е ли bonekos=жена на фригийски ?

   Изтриване
  2. И за това съм чувал, има го тук: bonekos (a wife) https://tied.verbix.com/project/glossary/phry.html

   Проблемът е в това, че няма фригийска глоса, която засяга дума за жена. В повечето случай, учените са склонни да определят значението на дадена фригийска дума въз основа на приликата й с гръцка. Това според мен е доста наивен подход.

   Изтриване
 6. Първо, не е вонок, а бонок. Второ, това не е дума за жена, а лично име: "bonok, nom.sg. of dedicator's name. For the zero-ending cf. nom.sg. vanak in M-04 and probably monok in M-01c."

  https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/2660/299_011.pdf

  bonok : akenanonagav[os] vrekun : t edatoj : jos tu tut[ej] d[e]mnoj : akenanogavos aes
  materan : areyastin
  "Bonok, the keeper of monuments, let dedicate a magic object that here for the ... pediment
  established (for?) the Mother Areyasti"

  https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/113980/N_GraecoLatina_10-2005-1_3.pdf?sequence=1

  ОтговорИзтриване
 7. Ето, както се уверявате - няма проблеми с допускането на критични коментари. Прочее, бих желал да добавя и тази информация към горната: "Besides, most probably there are two dedicators: Bonok and Ataniyen. accompanied by titles: akenanogavos and kuryaneyon (?) respectively"

  http://eprints.nbu.bg/2642/1/9.pdf

  Никъде не се казва, че Бонок е жена, или женско име. Въз основа на беотиската дума бана, е направена връзка с Бонок, но само въз основа на звуковата прилика, трябва да търсим връзка и с шот.гаел. bana-жена, уелс.benyw-жена.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ами ти каква гаранция имаш и даваш, че на последния надпис четенето не е зайну ами униай? Ко праим тогава ако не си прав бе господин всезнайко?

   Изтриване
  2. Никой не може да даде гаранция, нито аз, нито който и да било друг. Тълкувам ЗЕНУ като - на жената, въз основа на трак. имена с наставка - зенес, занес. Все пак фригите са тракийски народ според Херодот, Страбон, Стефан Византийски.

   Изтриване
 8. Едва ли "зенис" отговаря на блг. "жена", по-скоро е стб. "зенть" тъй като втората дума спада към и-склонение, докато "жена" е към а-склонение... А "зенис" следва да се предполага че е към и-склонение.
  Има и други неща с които не мога да се съглася... Примерно търкуването на "заину" като "жену" (форма за родителен и местен падеж, двойнствено число, което се използва рядко) е съмнително... Дифтонг "аи" не може да даде стб "е", а само ятова гласна, която в стб. е строго разграничена от "е".
  Членуването също не е толкова ново явление, има наченки още в старобългарски, и с право може да твърдим че то е с древен произход.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако приемем, че надписа от Богазкьой е от V в.пр. Христа, все пак, до IX -XII век има 1300-1500 години. Това е доста голям период от време.

   Докато не бъдат намерени ясни свидетелства, че задпоставения определителен член е познат и преди времето на Средновековието, по-ранната употреба си остава спекулация.

   Изтриване
  2. Дългите форми на пилагателните са стари членувани прилагателни, и имат жива употреба още в старобългарски... Среща се и в балтийските езици, което говори че тази особеност е стара.

   Изтриване
  3. Доста съм уморен и навярно заради това не мога да Ви разбера. Ще Ви помоля да дадете конкретни примери, не е нужно да са много, но нека да са ясни.

   Ако действително дадена граматична особеност се среща в балтийски и български, няма как да се отрече, че става дума за нещо, което е съществувало още в дълбока древност.

   Изтриване
  4. Ето ви конкретни примери:
   Стб. добръ, добра, добро (кратка форма; но добръи, добрая, доброе (дълга определена форма, букв. добриЯТ, добраТА, доброТО); род. пад. добраего (м. и ср. род), добрыę (ж. род); дат. пад. добруему (м. и ср. род), добрěи (ж. род), и т.н. Тези форми са стари контракции на склоняемото прилагателно и склоняемото анафорично местоимение *и, *я, *е (старо показателно местоимение, среща се често с частица -же: иже, яже, еже... А без тази частица в останалите падежи, без именителния: род. пад его, еę; дат. пад. ему, еи, и т.н., тези форми отговарят на новобългарските го, него; я, нея; му, нему; и, неи...), по същия начин се е оформило новобългарското членуване, чрез контракция на старо склоняемо същ. и показателно местоимение: градът < стб. градъ тъ (в стб. показ. местоимение може да стои и след думата), градов (мак.) < градъ овъ, градон (мак.) < градъ онъ, и т.н.

   Изтриване
  5. Ето и за балтийскитже езици: http://promacedonia.org/id_gram/gal/dur_gram_203.html

   Изтриване
  6. Прощавайте, но тук не става дума за кратки и дълги форми, а за различни склонения на дадена дума.

   Изтриване
  7. Дългото склонение произлиза точно от сливане на склоняемото прилагателно със склоняемо показателно местоимение, както е и новобългарското членуване.

   Изтриване
  8. Няма различни склонения на дадена дума, има едно кратко (именно) склонение на прилагателните, и едно дълго (определено именно-местоименно) склонение на прилагателните, ползват се съответно като новобългарските просто прилагателно и членувано прилагателно.

   Изтриване
 9. Поздрави за полезната информация!
  Също съм убедена, че българският език, бит и култура са директно свързани кум тракийските. Необходими са храбри историци като Павел Серафимов, които да оборят и поправят грешките въведени в историята ни по една или друга причина. В подкрепа на гореписаното от автора искам да спомена, че и доднес в нашия език фигурират голям брой думи от женски род които завършват на " НИЦА" от зеНЕС като > паница, ръченица,грешница, кошница, магарица, царица, Берковица, парица и тнт. Безброй са думите, и обединяващото за всички е че са от женски род.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Убеден съм, че в бъдеще ще се появи още ценна информация за речта на нашите деди.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. ирена янчева3 април 2018 г., 10:21

  Благодаря, Павел, за споделените размисли ! Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че с тази работа е направена стъпка напред в проучванията на тракийската ономастика. Малка стъпка, но всеки напредък е нещо положително.

   Поздрави!

   Изтриване
 11. За зенис мога да се съглася ,че има някаква далечна връзка с общославянската дума жена ,но останалите работи са изсмукани от пръстите съчинения.Надявам се да си миете добре ръцете след ходене до тоалетната Серафимов че с вашите подходи , нали разбирате каква е опасността от действието?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за загрижеността относно личната ми хигиена! Уверявам Ви, че няма причина да се притеснявате за мен :)

   Изтриване
  2. Опасността е много по-голяма ако не си миете ръцете преди влизане в тоалетната. Но не всички са дорасли да го правят.

   Изтриване
  3. Аз работя с метали, гипс, глина, химикали, това налага редовно миене на ръцете :)

   Изтриване
 12. Удивително.

  Бихте ли препоръчали книга за Тракийската писменост(тракийските надписи)на английски или български?

  ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако Ви е нужна информация на ниво статистика, това четиво е интересно - Thracian Language and Greek and Thracian Epigraphy
   Author(s): Peter A. Dimitrov

   http://www.cambridgescholars.com/thracian-language-and-greek-and-thracian-epigraphy-14

   Изтриване
 13. Спароток, проверете КОЛКО и кои "гръцки" глоси, В ДЪЛБОКАТА ДРЕВНОСТ, са записвани със знака Y.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето Ви една, "гръцка"-в кавички, глоса с Y
   ΣΕΥΘΟΥ.
   Как ще я изговорите?
   ...сеВтоВ!!!
   Мисълта ми е, че HY е точно ев и не са необходими ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, както уклончиво сте написали в статията...

   Изтриване
 14. Не е лош материала, но не е в научен стил понеже е емоционално натоварен, а това е недопустимо Серафимов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз съм блогър, никой не може да ми отнеме правото да развия и използвам свой стил на писане.

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен
   Щото пък учените не влагат емоции,или пък винаги предпочитат истината и фактите пред благото на някаква идеология или пък защита на самочувствието на този или онзи народ,този или онзи интерес,или пък техния собствен.

   Днешната научна среда е далеч от безпристрастна и не емоционална.Ако беше, много лъжи които и до днес са на висок пиедестал,щяха да рухнат и ние щяхме да се чудим как е можело хората от миналото да са се връзвали на тия открити и абсурдни лъжи.

   Иначе стилът на г-н Серафимов не е лош.Прави информация която е в "научен" стил,достъпна до обикновения човек.Очевидно е че целта е, да се запознаят масите с информацията,а не да се впечатлят платените и подкупени,анти български научни среди.
   Понеже днес живеем във време където българския елит,самозабравил се,вече никак не се отъждествява със българския народ ,то е редно да помогнем на този народ да припомни какво се случва с елит,който вече не дири благото на собствения си народ ,а само личното си благо.

   Изтриване
  3. Благодаря Ви за намесата г-н Невенов! Ще си позволя да добавя нещо за елита. Народът ни неслучайно е казал - Рибата се разваля откъм главата. Винаги е било така, винаги падението ни е започвало с падение на елита.

   Враговете ни винаги са се опитвали да повлияят нашите управляващи и когато не са успявали, са прибягвали до други средства. Една от съпругите на цар Ситалк е гъркиня, сестра на жителя на Абдера Нимфодор. Явно Ситалк не се е поддал на контрол, навярно затова и умира при неизяснени обстоятелства.

   За Котис I знаем, че е убит от двама ученици на Платон - братята Пютон и Хераклид. След убийството и бягството си в Атина, тези хора са посрещнати там като герои и са обявени за почетни граждани. Като оправдание за деянието си Пютон и Хераклид посочват, че поради своята жестокотст, Котис I кастрирал техния баща още докато този бил момче...по какъв магически начин са се родили те, не обясняват.

   Има още примери за покушения над наши държавници милеещи за народа. Последното е това над Негово Царско Величество Борис III.

   За жалост учените ни също са част от елита. Родолюбци като Ценов, Юруков, Владикин, Димитров, Сотиров, Рилски и др. биват осмивани и чернени, а тези, които поддържат вредни за България теории, получават титли.

   Видовден наближава и голяма част от тези, които са изкривили истината, за да градят кариера, сега изпитват панически страх от разобличение, а и от гнева на народа. Това е причината за повечето "критични" коментари в блога.

   Изтриване
  4. Уважаеми господин Серафимов, покушенията против траките Ситалк и Котис са едно. Но да се говори, че евреина Борис III от австрийската еврейска фамилия Кохари е мислел за народа е некоректно, да не кажа смешно. Но ако смятате, че е бил убит в Германия от еврейското управление на Третия Райх, начело с евреина от фамилията Ротшилд, Шикългрубер е еврейски водевил, защото България е била окупирана страна. Нищо не се е решавало без одобрение от немците.

   Изтриване
  5. Не мислите ли, че прекалявате с твърденията си? Честно да си кажа, нямам представа, кой от враговете ни е извършил покушение над Борис III. Ако разполагате с точна и достоверна информация, ще се радвам да я споделите.

   Изтриване
  6. Зная, че при смъртта на цар Борис III народът е плакал. Колкото до покушението, чел съм, че малко преди смъртта си е посетил съветското посолство. Но доказателства няма.

   Изтриване
  7. Уважаеми господин Серафимов, не вярвам, че човек с Вашата ерудиция не знае какъв е произхода на Фамилията Кохари-Кобургота! Предполагам, че сте чел спомените на банкера Буров, в частност за бащата на Борис, Фердинанд. Още повече при Вашата осведоменост за събития и факти, датиращи от преди новата ера, да не знаете за произхода на управляващите върхушки в основните държави, участнички във Втората световна война, СССР, Германия, САЩ и Великобритания, е несериозно и смятам, че поради други причини се учудвате на "прекалените ми твърдения". По въпроса има достатъчно литература, но един поглед върху студиите на журналиста Красимир Иванджийски, издател на вестник "Строго секретно" би Ви дал първоначални минимални сведения по въпроса.

   Изтриване
  8. Няма как да зная всичко, а и новата история е по-забулена от старата защото определени интереси са все още актуални. По принцип не вярвам сляпо, обичам да проверявам няколко пъти и чак тогава приемам информацията.

   Благодаря Ви за предложението да се запозная с работите на г-н Иванджийски, но едва ли ще мога да направя това в скоро време. Ангажиментите ми са доста, а и целите ми са от друго естество - историята на народа ни от времето на Античността и ранното Средновековие. Просто няма как да разделя вниманието си на части.

   Изтриване
 15. Пишман-опонентите могат да продължават напъните си колко им душа сака, но „видовден“ за повечето участници в блога е отдавна настъпил, а те не са безгласни. Не се гаси това, що не гасне!

  ОтговорИзтриване
 16. "Мистичната връзка на древен Египет и траките. Тайната за историческата заблуда?" с доц. Вачкова:
  https://youtu.be/71mxAM2V7zw

  Поздрави,
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Станимире! Надявам се през месец май да се видим отново при нашия приятел и учител :)

   Изтриване
 17. Христос воскресе.Светъл празник .Бъдете живи и здрави.

  ОтговорИзтриване
 18. Една новина от миналата година, подходяща за празника:

  "Родолюбец изгради мегалитен комплекс в Еленския балкан -
  https://trud.bg/родолюбец-изгради-мегалитен-комплек/

  Честит празник.

  ОтговорИзтриване
 19. За езика на траките - https://www.youtube.com/watch?v=c75E-YdE7Mg&t=210s

  ОтговорИзтриване
 20. И още за езика на траките - http://andorey.blog.bg/history/2015/08/05/trakiiskata-zeira-i-slavianskata-riza.1381568
  http://andorey.blog.bg/history/2018/03/10/imenata-na-trakiiskite-bogove.1598119
  http://andorey.blog.bg/history/2018/01/18/pulpudeva.1588855
  http://andorey.blog.bg/history/2017/11/30/trakiiskite-glosi-starobylgarski-dumi-zapisani-s-grycki-bukv.1580449

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Киряков, защо решихте, че риза е българска и тракийска дума? Къде, в кой тълковен речник го открихте. Мисля, че славянското, тракийското българско название е кошуля. Риза има по-скоро теологично тълкуване.

   Изтриване
  2. Що се касе до думата риза - ри́за «верхнее облачение священника при богослужении», ри́зка «пеленка младенца, в которую его завертывают после крестин», укр. ри́за, блр. рíза, др.-русск. риза «одежда, облачение», ст.-слав. риза ἱμάτιον, χιτών (Остром., Супр.), болг. ри́за «рубаха», сербохорв. ри̏за «одежда», чеш. řízа «риза» Не имеет надежной этимологии. Предполагали — при условии наличия к. с долгим дифтонгом — родство с *rězati, *razъ (см. ре́зать, раз); см. Младенов 561; Миккола, Berühr. 157; Маценауэр, LF 17, 163 (Ср. лит. ráižyti, ráižau «царапать, резать», лтш. raîze ж. «острая боль; забота»; см. Траутман, ВSW 245; Ильинский, РФВ 74, 121 и сл.). Но здесь вполне могло быть и заимствование. Ср. фрак. ζειρά ̇ εἶδος χιτῶνος, ἐπιβόλαιον (Гесихий); см. Томашек, Тhrаkеr 2, 1, 11; Г. Майер, ВВ 20, 117 (без слав. слов). Ср. слав. *zidъ : фрак. δίζα ̇ τεῖχος

   Изтриване
 21. Няма как руският език да не прилича на българския, руският речников запас над 50% се основава на стария български език на който са роповядвали в руските църкви, самата руска църква и изследователи го потвърждават. Другото е тюркски и угрофински. Това не означава че т.нар. великороси са славянски етнос, имащ нещо общо с траки, илири и славяни, както се показва и в статията по-долу:
  https://www.24chasa.bg/novini/article/4780635

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, още през 20-те години на ХХ век, съветският лингвист Макс Фасмер пише за българскато влияние върху руския език, но доказателства за това, че езика на московитите е угрофински няма. Това, че думите баран и овен са различни, не означава, че са от две различни езикови групи.

   Старите българи са стояли на доста по-високо културно ниво и поради това са успели да повлияят всичките си роднини, включително венетите от Североизточна Европа - дедите на днешните руснаци. Ако това не бе станало, езиците ни пак щяха да са от една и съща група, но щеше да има доста по-големи разлики.

   Изтриване