16.03.2018 г.

НОВ ТРАКИЙСКИ НАДПИС СЪДЪРЖАЩ БЪЛГАРСКИ ИМЕНАПътят на истината е дълъг и труден, но е единствения, който трябва да се следва. За жалост, в миналото бяха съчинени много лъжи за произхода на народа ни. Със завидно упорство и премълчаване на важни факти, бяха наложени заблуди, които отровиха съзнанието на мнозина. Слава Богу, на това пагубно явление идва край защото вече имаме база за сравнение. Можем да се запознаем с различни виждания и сами да определим какво е вярно и какво не е.

Благодарение на книгите на Ганчо Ценов, Георги Сотиров, Асен Чилингиров, Юлия Хаджи Димитрова, Петър Георгиев, Алекансър Мошев, Андрей Киряков, Стоян Николов, днес доста сънародници осъзнават, че са потомци на древен балкански народ - траките. За това, че действително сме наследници на Залмоксис, Спартак и Орфей, са налице много доказателства, които в миналото бяха укривани, но сега ние имаме достъп до важната информация, която отваря очите ни.

Понастоящем, малко по малко, освен истината за произхода си ние научаваме и други важни неща. Запознатите с работите на старите автори Алкидамант, Тацит, Алексис, Платон, Аполодор, Диодор Сицилийски, Плиний и др., разбират, че дедите ни наречени траки, не само са създали свои книги още през далечната Бронзова епоха, но и дори са определени като изобретателите на буквите.

Твърденията на старите автори не са необосновани, съществуват достатъчно материални доказателства за това, че далечните ни предци са били не само храбър, но също и високо културен народ. B началото на XX век бяха открити надписите от Ситово и Езерово. Малко по-късно светът научи за епиграфските паметници от Кьолмен, Браничево, Дувалний, а за и 40-те посвещения от остров Самотраки.

Карл Леман публикува всичко, което бе намерил, но други изследователи  все още се бавят с обнародването на 200 други надписа. Като имаме предвид и това, че от фригийските надписи са оцелели около 340, то доказателствата за това, че Алкидамант, Платон, Диодор и др. са имали право за посочат траките като първия европейски народ разполагащ със своя азбука.

Колкото и да бъде забавяно публикуването на сведения за 200-тата надписа от Северна Гърция оставени от дедите ни, колкото и да бъдат покривани със срамно мълчание други паметници от нашите земи, като тези край Вишеград, Странджа, а и други от Елеза, Буково, Драгойна, Надарци, истината няма как да бъде спряна. Тя си пробива път, бавно, но упорито, като при това безмилостно отмива лъжите съчинени от шепа недобросъвестни индивиди. В наше време, доказателствата за това, че сме потомци на траките, стават все повече и повече.


                         Надарски надпис - снимка Мартин Константинов
           Надпис от местността Елеза край с. Буково, Първомайско

                           Надпис от Драгойна, снимка - Сребрин Сребрев

Неотдавна попаднах на научно списание, в което бе публикувана работа на български учен- Методи Манов. B нея, той е засегнал откриването на два сребърни съда в тракийско могилно погребение, а и е подложил на анализ надписите върху съдовете.

Посвещението е идентично и сравнително кратко, но за сметка на това е от голяма важност. Причината да оценя този древен епиграфски паметник така високо, е присъствието на две, според мен български имена.

Преди да публикува в “TYCHE - Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik”, нашият учен е обнародвал работа в сп. “Археология”, заедно със своя колега Никола Теодосиев. Taм двамата изследователи са представили интересна информация. През лятото на 1990 година са проведени разкопки на Пандурската могила намираща се в околностите на село Драгодан, Кюстендилско. Открито е богато тракийско погребение, като приложения обред е кремация на тялото на покойника.  Сред гробния инвентар има монети, благодарение, на които бива направена датировка –последните години на властване на император Хадриан -134-138 г.сл.Христа.


Сребърни римски касеролета с надпис, тук са споменати тракийските имена Мукапор и Апукент, изобр. – Hermann Historica (1) ***

Археолозите намират интересни артефакти от бронз, сребро, стъкло и злато, в нашия случай, най-важни са два сребърни съда заради текста върху тях. Установено е, че съдовете, за които учените използват термина “касероле”, са изработени от високопробно сребро и са еднакви по размер и орнаментация. По дължината на дръжките, с остър предмет е гравиран един и същи надпис. Специалистите дефинират буквите като старогръцки, като уточняват, че са инкрустирани със злато.

Манов и Теодосиев смятат, че по характер и изпълнение надписите от съдовете намерени в Пандурската могила са най-близки до надписи върху друго “касероле” и сребърен съд от Голяма Брестница, Плевенско. Буквите са осем и са разделени симетрично, като изследователите смятат, че става дума за две имена – собствено и бащино, първото е съкратено до първия разделителен знак.

ΟΥΛΚ  .  ΤΙΟΥ

Това е нормална практика за епиграфските паметници от римската епоха, други подобни са засвидетелствани върху съдовете от Голяма Брестница, Плевенско.  Учените правят следната нормализация на надписа: Ουλκ(ου) Τιου и предлагат превод: (Съдът е на) Улкос  (син на) Тиос.

Уточнено е и това, че името Ουλκους се среща за първи път, като подобни са споменати от лигвиста Ладислав Згуста, но са локализирани в Ликия. Относно името Τιος се казва, че е регистрирано от Димитър Дечев, но се касае за топоним, название на селище от Мала Азия (в граничната област на Витиния и Пафлагония).

По-задълбочен анализ на имената прави отделно Методи Манов. В “TYCHE” той дава доста интересни подробности, а именно това, че Ουλκους може да се сравни със стгр. λύκος, лат. lupus, англ. wolf, нем. Wolf-вълк, като не изключва възможността да има връзка и с англ.bull, нем. Bulle-бик, посочвайки и името на живелия през I в.пр. Христа тракийски жрец Вουλογαίσης (Булогес).

Поне за мен, тракийското име Ουλκους/Улкос, е най-близко до българското Вълко, а и до нашата дума вълк. Тя съотвества на стгр. λύκος, лат. lupus, англ. wolf, нем. Wolf-вълк, но несъмнено се явава най-добър кандидат за тракийската станала основа за името Ουλκους/Улкос. Защо г-н Манов не е споменал това, нямам обяснение. Не само звуковата близост на Вълко и Улкос е очевидна, но е на лице и отъждествяване на българи с траки, мизи, в продължение на около 1100 години.

Съществува и друга причина поради, която би било редно при тълкуването на Улкос да се потърсят първо български лични имена. На учените е добре известно тракийското име Орол, то бива тълкувано с помоща на стблг. орьлъ-орел, да не забравяме и нашите Орлин, Орльо. Тракийското име Бебрик (легендарен цар) може да се обясни с блг. диал. бебер-бобър, а за присъстващите при българите Бебер, Бебро, Бебрьо, Бебрю, споменава Йордан Заимов.

За тракийското име Козис, Кирил Влахов предлага тълкуване с коза, сродни са и българските имена Козе, Козо, Козьо, Козю. Принадлежащото на благороден тракиец Улкос, пасва идеално в нашата традиция на наричане по имена на животни. Тя съществува и при други народи разбира се, но не те, а ние сме наречени наследници на траките – важна подробност, която не бива да се пропуска.

За второто име, това на бащата Τιος/Тиос, Манов смята, че може да е теофорно, т.е. вдъхновено от име на бог и споменава виждането на Димитър Дечев за това, че “Tiuse название на върховното тракийско божество, чието съотвествие е гр. Ζεύς/Зевс. Това кара Манов да предположи, че може да се говори за запазване на старата тракийска жреческа традиция дори във времето на римската епоха в земите ни.

Несъмнено, както Дечев, така и Манов имат известно основание да предложените твърдения, но от друга страна ние разполагаме с името на върховното божество на далечните ни предци. То е Дин, като съществува и вариант Ден, а за тълкуване Владимир Георгиев предлага стблг. дьнъ-ден (светлина, сияние).

Смятам, че Τιος/Тиос е сродно на тракийските Тато, Татас, Татес, Тетес, които са обясними с блг. тате, татко, като за Τιος/Тиос, най-подходящ кандидат е блг.диал. тийко-тейко-татко, баща. У нас се среща и личното име Тейко, което според Йордан Заимов е пожелателно и притежава значение – да стане баща, да създаде поколение.

Изписаното по време на Античността Ουλκ(ου) Τιου не е нищо друго освен древният вариант на Вълко Тийов, Вълко Тей(к)ов. Трябва да се уточни и това, че формата на родителен падеж в Τιου е най-популярната в българската именна система, ου е древното предаване на - ов.

Писменият паметник от Пандурската могила край село Драгодан е поредното, но не и първото, или последно свидетелство за това, че ние българите сме потомци на местни хора, които ревниво пазят родната си земя хилядолетия наред. Има още древни надписи съдържащи ясни български имена, но, за да бъде показана истината, е нужна смелост от страна на учените.

В миналото, Кирил Влахов обяви регистрираното на римски надпис Velicus/Великус за идентично на българското Велико, но вместо признание за важното си откритие, получи нападки. Българският характер на друго име Voicius/Войкиус, което е споменато в древен паметник от Филипополис (Пловдив) също не е признат от специалистите, макар да е видно, че то е чуждото предаване на Войко. Специалистите отказват да видят и, че изсеченото на скала преди около 2700 години фригийско име Voines/Войнес е идентично на българското име Войн.  Учените трябва да се занимават с търсене и разпространяване на истината, не с нейното укриване, изопачаване и оказване на жестока съпротива на този, който е посмял да направи това, което те или не са посмели, или не са пожелали да сторят. Старите теории за произхода на народа ни бяха създадени от чужденци, срамно е, тази отрова за съзнанието да бъде поддържана и защитавана от българи.

Стига робуване на догмите, стига страх от това какво ще кажат западните учени, време е да се работи за интереса на България, време е да се каже истината, а именно това, че корените ни са на Балканите, че дедите ни са пазили ревностно земята си и никой агресор не е успял да ги пречупи. Във вените ни тече същата кръв каквато е текла във вените на благия Орфей, мъдрия Залмоксис, безумно смелия Спартак. Наши деди са не някакви говорещи ирански език хора, а тези, които образоваха гърците и положиха основите на културата им – траките Евмолп, Имарад, Тамир, Лин.

Ние сме наследници на хора, непознаващи думата поражение, непознаващи израза - предавам се. Калени от съдбата, нападани от злото, но и пазени от Бога, предците ни са успели да съхранят езика и култура си хилядолетия наред. Наш дълг е да измием лъжите омърсили името на дедите ни и подобно на тях да дадем пример на идните поколения, да покажем, че можем да се преборим с покварата, с апатията и нихилизма, и да изградим мечтаната от Левски чиста и свята република.


Използвана литература:

1.M.Manov, Eine neue Inschrift auf zwei silberen Schöpfkellen aus Thrakien, TYCHE – Beiträge zur Alten Geschichte Papyrologie und Epigraphik, Band 9, Herausgegeben von Gerhard Dobesch, Herman Harrauer, Peter Siewert und Ekkhart Weber Verlag, Wien 1994, z.89-92;
2.Н.Теодосиев, М.Манов, Могилно погребение при с. Драгодан, Кюстендилско, сп. Археология, кн.1, Археологически Институт и Музей при БАН, 1993, с.31-42;
3.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
4.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
5.Йордан Заимов, Български Именник, Второ фототипно издание, БАН, София, 1994;
6.D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, Wien, 1957;


 (1) ***  Дано някой заможен българин да посети страницата на аукциона Hermann Historica и да закупи сребърните съдове, на които са гравирани тракийските имена Мукапор и Апукент. Името Мукапор е известно, но Апукент се среща за първи път, поне по мои сведения. Апукент е двусъставно, като Апу отговаря набългарското Япо, а - кент на ЧедюЧѧдо→Kendo.87 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да не се отклоняват от темата. Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят дискусия да се регистрират и да коментират показвайки истинското си име и лице.

  ОтговорИзтриване
 2. Ама защо така по кагебейски тертип я карате бе Серафимов? Защо да не споря като анонимен, на кого пречи това, на вас ли или на тези, които ви финансират?
  Аз имам чувството, че не българските учени а вие клякате пред интересите на Раша изкарвате истинския език на българите славянски, докато всеки знае, че езика на Аспарух е ирански. ФАКТ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дискусия се води открито, а не от сянката на анонинмността. В случай, че истината е на ваша страна, то няма от какво да се страхувате.

   Българският език принадлежи на славянската езикова група, това е признато от английски, американски, френски, немски лигвисти. Съмнявам се, че тези хора служат на Русия, друг е въпроса, че името славяни е политизирано и често се използва некоректно.

   Най-рано, хора с името славени са споменати на Балканите - II век, надпис -C.I.L. III C VI от Дакия. През IV век славените са споменати от Псевдоцезарей, който ги нарича и славени, и данубиани - дунавци.

   Едва в края на VII век, името славени започва да се използва като алтернативно название на венетите - дедите на словените.

   Чак през XII век територии от Полша и Германия се определят като Славиния и биват споменати славяни там от Саксо Граматик.

   Доста по-късно името славяни започва да се ползва и за хора като украинци и руснаци – около хиляда години след първото спомеваване на Sclaietis/Склаветис в Южна Дакия. За жалост тази важна подробност е твърде слабо позната на широката публика.

   Името на Аспарух не е иранско, не само защото аспа-кон е заемка в иранския, но и поради това, че аспа се среща и в името на върховното тракийско божество Ут-аспиос.

   Изтриване
  2. Господа, спорете с факти, не с голи твърдения, на които вярвате само вие. Вече пета година са на разположение на всички резултатите от генетичните изследвания на българския народ. Казано е на разбираем език, че наличието на хаплогрупи от Централна Азия е незначително, оценя се на около 1,5 %. С иранците и останалите хора от Централна Азия са свързани само 1,5% от нас, останалите сме потомци на местни хора, ето това е факт!

   Изтриване
  3. Другарю тракедонист ще представите ли доказателства за твърдението си или доказателствата са в мислите ви, а ние сме задължени да ги приемем безусловно и без възражения?

   Изтриване
  4. Доказателства има, от ясни по-ясни:

   с. 116 Като цяло българите са отдалечени от алтайските популации и популациите живеещи на север от региона на Памир, и от казанските татари и иранците, макар и в по-малка степен.

   VIII. ИЗВОДИ

   6. Доказано е, че българският Y-хромозомен генофонд е почти изцяло представен от западноевразийски хаплогрупи. Генетичните приноси от Централна Азия (Хг C-M217), Северна Евразия (Хг N-M231) и Югозападна Азия (производни на Хг Q-M242, Хг LM61 и Хг R-M124) са незначителни (общо 1.5%).

   Ето и линк към научната работа

   http://nt-cmb.medun.acad.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1015/1/S_Karachanak_Yankova-dis.pdf

   Изтриване
  5. Добре де, Старобългарският език и езикът на Аспарух едни и същи ли са? Ако да, каква връзка има той с иранския? Ако не, къде сте чували някой да говори на него?

   Изтриване
  6. Прав сте г-н Дойчев, но едва ли някой ще Ви даде отговор. Няма да спра да се чудя на дивотията за загубения език на старите българи. Тя се равнява само на една друга глупост, а именно това, че липсата на старобългарски топоними и хидроними се дължи на това, че византийците ползвали старите названия на селищата. Хубаво, но що за имена са Плиска, Преслав, Варна? Tе са споменати през ранното Средновековие.

   Името Аспарух бе набедено за иранско защото бе премълчано, че има тракийска дума аспа.

   Името Кроват бе набедено за ираско защото бе премълчана връзката с тракийския етноним кровизи.

   Името Тервел бе набедено за иранско защото бе премълчано, че още по време на Античността, на Балканите в епиграфски паметник от Дурач се среща Τηρεὺς Τρεβελλίου - Терес Тервелов.

   Името Мостич бе набедено за иранско защото бе премълчано съществуването на тракийското Мостис.

   Като гледам какви са методите на представителите на българската наука, се чудя дали изобщо можем да говорим за наука...

   Изтриване
 3. Улкос е най близко и до Илко - независимо, че го водят късно християнска диалектна форма на Илия, който пък го водят за ивритското Елохим (елияху)... Ни мои са спрат да крадат иврутата и всички останали...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името Илия-Iliyah е еврейско и означава - мой бог е Яхве (Й.Заимов, Български Именник, 1994 г., с.111).

   Наши са Ило, Илван, Илин, Илко, Ильо, те са обясними със стблг. илъ-кал, глина.

   Изтриване
  2. Нали това казвам бе Павка :) Всеки може да си направи справката за Елохима... работата, е че се твърди наляво надясно, че всички останали Ил-овци идвали видиш ли от Илииката и били негови диалектни форми... Спаро ми се със еврейчетата, че техния е диалектна форма от нашeто Илу... Глинения (Илу) Той (him) ... Те тей еврейчетата викали на камените статуи и от тама ще да е дошло името на богът им...

   Изтриване
  3. Староеврейските думи за идол са: pesel, pasal, etseb, atsab, tsir, matztzebah, teraphim, hamanim, нито една от тях не започва с ел, ил.

   Думата him-той не е българска, а английска, дедите ни са обитавали Ханаан, но не и англо-саксите.

   Изтриване
 4. Много хубава и точна статия - браво Спаро.
  Нещо, което мисля ще бъде от полза за тълкуването на надписа:
  В селото от което са бабите и дядовците на моята съпруга - Попинци, към човек, който се казва Вълко, хората се обръщат с Луко.

  Поздрави още веднъж за информацията и анализа.
  Бъди сигурен че хората, който искат да научат истината от ден на ден стават повече и повече.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за интересното сведение! Що се касае до това, че хората желаещи да научат истината стават все повече - да, наистина е така!

   Изтриване
 5. ирена янчева16 март 2018 г., 16:56

  Здравей, Павел ! Съхраненото название в надписите от сребърните съдове "Тиос"- Зевс, както и сравненията с други имена като "Дин-Ден", означаващи светлина или сияние, които се свързват несъмнено с почитанията при траките на техния Върховен бог Слънцето, представляват за мен още един пример за устойчивостта на традиционните тракийски обредни практики и религиозно-митологична система. Бихме могли да потърсим тенденции на приемственост от Късната Античност към Ранното Християнство.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не смятам, че в случая Тиос е представяне на Зевс. Дал съм тълкуване с думата тийко, тейко-баща...

   Изтриване
 6. А аз искам да попитам лингвистите, гръцка ли е гръцката азбука и защо по нашите земи около първи век след Христа се намират съдове и каменни плочи написани на гръцки, след като в Библията е написано на няколко места, че Свети Петър и Павел проповядвали християнството на елините в Синогогата. Това означава, че елините (гърците) са пишели на иврит и не са се кланяли на Зевс преди новата ера, а на Йехова. От това следва, че както Гръцката митология не е гръцка, така и гръцката писменост може да се окаже, че не е гръцка, а една от старобългарските писмености. Половината от буквите в гръцката азбука са като българските.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросът Ви е справедлив, все пак като създатели на азбуката са посочени траките Орфей и Лин, а пък Паламед - човекът добавил няколко букви, също не е грък, а е пеласг. Сам Херодот твърди, че най-ранните букви са били наречени пеласгийски.

   Изтриване
  2. Мисля,че това е малко заблуда от неясноти.До колкото съм чувал,е имало период в който еврейте са се гърчеели.Като този период завършва с изколването на огромна част от тези евреи а и гърци от самите евреи(Ханука е точно отбелязването на избиването на тези гърци и еврей).Но вследствие на този период,в еврит остават думи с древногръцки произход като синагога.Поне така чух наскоро,че думата синагога е гръцка и е в следствие на културното влияние на гърците над евреите.

   Изтриване
  3. По-скоро е обратното, немалко гърци приемат юдеизма по време на Античността. Те са наричани прозелити и реално не евреите, а гърците прозелити са преследвали първите християни на Европа. Иначе е вярно, че много от юдеите са говорили гръцки, но пък и латински, все пак, това са били най-разпространените езици в Римската Империя.

   Думата синагога наистина е гръцка, но юдеите наричат синагогите си - беит кнесет, а значението е дом за събиране.

   Изтриване
 7. Прочетох коментарите за кан Аспарух и пак ще се намеся. В Лудогорието има град Исперих, кръстен на Аспарух. Това, което ни учеха като деца е, че ханът са казвал Исперих - така са го наричали хората в североизточна България според преданията, а Аспарух е книжовното му име.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че и трите варианта са правилни: Аспарух, Есперих, Испор. В тракийската ономастика намираме три сродни думи за кон: аспа, еспа, испа/исба, не ми се вярва това да е случайност.

   Изтриване
 8. Нека ви кажа че грешите уважаеми г-н Серафимов. Тракийски и български са два индоевропейски езика, нормално е да имат общи думи, но това не означава, че българите са траки, защото тракийският показва близост с гръцкия, а и арменския, но най-вече е родствен на латвийски и литовски, не на българския.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Виждането, че тракийския е най-близък до балтийските езици се защитава от проф. Иван Дуриданов. За някои неща той има право, за други, поне според мен пресилва нещата. Нека не забравяме, че не латвийците и литовците са отъждествявани с траките, а ние българите.

   Изтриване
  2. Охохоооо! А латвийския и литовския до кои езици са най близки? Да те просветна ли?
   До славянските езици, г-н. професоре, заедно със славянските езици, балтийските образуват балто-славянското езиково подсемейство.

   Изтриване
  3. Кой отрича близостта на славянските и балтийските езици? Характерът на даден език и историята на даден народ са две напълно различни неща.

   Бурите в Южна Африка донасят нидерландски език, който в началото е бил идентичен на този говорен в Кралсто Нидерландия. В последствие, граматиката на бурския се опростява, навлизат много чуждици, но пак е разпознаваем като език идващ от нидерландския.

   От друга страна, съдбата, а и историята на бурите е доста по-различна от тази на хората обитаващи Нидерландия. Надявам се да разбирате какво искам да кажа.

   Изтриване
  4. Искате да кажете, че не може да обясните лансираната теория как езиците в балтика били тракийски, но не отричате, че са славянски. Решете последно за ваш към кое ще се придържате, не може все да демонстрирате раздвоение на мисълта, но пък да сте категоричен, че науката до сега ни била лъгала, но само според вас.

   Изтриване
  5. Драги господине, нито съм твърдял, че балтийските езици са тракийски, нито пък съм ги наричал славянски. Балтийските езици са си...балтийски езици. Те показват близост с езиците от славянската езикова група, но и с езиците от германската езикова група.

   Науката не лъже, лъжат хора, които се представят като работещи за науката. Някои индивиди лъжат понеже ги е страх да тръгнат срещу статуквото, други лъжат защото така ще направят влиятелни хора доволни и ще им се отвори пътя към успешна кариера. Има и такива, които лъжат защото имат финансова изгода. Нека не забравяме и посредствените "хора на науката" повтарящи всичко, което някой авторитет е казал, без да си направят труда да помислят.

   Вие от коя група сте?

   Изтриване
  6. За да задоволя любопитството ви г-н Серафимов ще ви каже, че не съм от никоя от двете групи, но виждам как от три месеца цензурирате собственото си признание, кое точно ви притеснява в него? Разобличавате се сам с него или просто се срамувате, че не сте точно будител за какъвто се представяте? : "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ – SPAROTOK 5 ноември 2015 г., 13:47 ч. Като има кой да те финансира, ще намериш всичко, дори и това, което го няма."

   Изтриване
  7. Пак ме разсмивате :) Сериозно ли мислите, че това е доказателството, че съм се продал...за кинти :)

   Ще обясните ли на кого съм се продал, че ми стана доста интересно - кой друг освен българския народ има сметка от истината, която показвам?

   Едно е ясно - казионните учени, въвели в заблуда няколко поколения българи, нямат сметка. Нямат сметка и чуждите лобита. Кой остана ...???

   Изтриване
  8. Спароток ще споделите ли вещото си мнение за вашите читатели, кои точно са тези казионни учени и чужди лобита или просто по този начин поддържате творчеството си на конспиративна теория за да се върти в пространството по дълго?

   Изтриване
  9. Регистрирайте се, покажете лицето и името си, и ще ви дам въпросните имена и заглавия. Точно коментирането като анонимен е храна за конспиративните теории.

   Изтриване
 9. Браво Павка! Само така! Радвам се, че си пак сред нас! Никакво отстъпване пред кирчо милчовци, гошета, мошета и тем подобни човечета!
  Поздрави от САЩ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако се страхувах от критика и нападки, нямаше изобщо да се захвана с делото си. А пък и имам подкрепата на много приятели, тези, които ме клеветят са самотници.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Г-н Серафимов, а кое Ви кара да мислите, че сте се захванал с някакво си дело и в какво точно се изразява то? Всеки има приятели и подкрепата им, но това не е аргумент за някакъв вид дело. Поздрави!

   Изтриване
  3. Анонимни господине, ако до този момент не сте разбрал с какво дело съм се заел, не аз, но дори и Господ няма да е в състояние да ви обясни...

   Изтриване
 10. Интересно ме ,чисто от любопитство,как от "ΤΙΟΥ" се решава че е Tios или пък Tiov. До колкото знам Y на гръцки е като на английски...вид "и". Следователно не би ли трябвало да се чете Tioi или Tioy. Та това ми е интересно,как като надписът е изписан като Тиой от къде се решава ,че реално е Тиос или пък Тиов.Изглежда малко нагласена работа да звучи или гръцко или българско.Ще се радвам да обясните на необразованите от нас по тази тема.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В миналото Y се е произнасяло като Ю, У, а пък имена завършващи на -ΟΥ са в генетив.

   Изтриване
 11. Каква връзка намирате между славяни и траки?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Димитров, по-горе съм обяснил каква е връзката между старите славяни и траките, но ще повторя защото въпроса наистина е важен: Най-рано, хора с името славени са споменати на Балканите - II век, надпис -C.I.L. III C VI от Дакия. През IV век славените са споменати от Псевдоцезарей, който ги нарича и славени, и данубиани - дунавци.

   Едва в края на VII век, името славени започва да се използва като алтернативно название на венетите - дедите на словените.

   Чак през XII век територии от Полша и Германия се определят като Славиния и биват споменати славяни там от Саксо Граматик.

   Доста по-късно името славяни започва да се ползва и за хора като украинци и руснаци – около хиляда години след първото спомеваване на Sclaietis/Склаветис в Южна Дакия. За жалост тази важна подробност е твърде слабо позната на широката публика.

   Малко хора знаят и това, че финландците до ден днешен наричат Русия Venaja, а на руснаците казват vene, venelaienen-венетски народ.

   Земите на Словения и Словакия са познати в далечното минало под имената Terra Venetorum, Marca Winedorum, а венетския залив е локализиран в Севера Полша.

   Изтриване
 12. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 13. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 14. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 15. Поздравления за новата статия! Господин Серафимов, успяхте ли вече дв посетите новата тракийска изложба от колекцията на Васил Божков? Ако се съди по снимките, има уникални неща, много филигранна изработка. Ще се радвам да узная мнението Ви. Кураторката Любава Конова е траколожка, наскоро защитила дисертация, нямам представа обаче какви са й вижданията.

  С поздрав: Марина Попова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви! Нямам възможност да посетя изложбата на Васил Божков, но съм сигурен, че съдържа уникални неща. В уменията на тракийските майстори съм се уверил отдавна.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Когато на лъжата краката са къси се пишат подобни статийки с невярна информация. "Moukaporis, son of Apoukenthos, and his brothers, have consecrated this offering. This is in fulfilment of a pledge to the Syrian Goddess."

   Изтриване
  3. Поздравявам ви г-н анонимен от 18 март 8:27ч., вашият коментар е тотално в унисон с поговорката: „Да се изтаковаш на метеното!“.

   Изтриване
  4. И аз се чудех какво иска да каже анонимния господин, но навярно той самия не е разбирал какво точно иска да каже....

   Изтриване
  5. По-скоро г-н Серафимов е спестил важните подробности от използвания източник за да изтъкне неговото виждане на неспециалист като му се е сторило, че става въпрос за някакви български имена, но не може да обясни връзката със сирийските божества и ги е подминал, нали или греша?

   Изтриване
  6. Характерът на две имена и вярата на индивидите, на които принадлежат тези имена, са две напълно различни неща. Ако желаете, вие можете да развиете темата за сирийските божества, никой не ви спира.

   Изтриване
  7. Г-н Серафимов между вашето псевдонаучно писане и научното също има разлика нали? След като информацията вече е публикувана няма нужда аз да развивам нещо по тази тема. Вие може да се учите и да се упражнявате, никой не ви спира, само не си лансирайте писанията като истина, защото на всички в блога, а и не само в него е ясно, че не сте специалист по история.

   Изтриване
  8. Аз съм благодарен на Господа за това, че не съм "специалист" по история.

   Точно "специалистите" лансираха и поддъжаха лъжите за тюрския произход на старите българи, лъжите за бог Тангра, лъжите за юртите на дедите ни, лъжите, че за българска държава на Балканите може да се говори едва в Средновековието.

   Ето това драги ми анонимни е псевдонаука - методите на "специалистите" и вие разбира се го знаете, иначе нямаше да коментирате страхливо от сянката на анонимността :)

   Изтриване
  9. Драги Спароток имате свободата на ги опровергаете. Написвате доклад и им го обяснявате на конференция, а не да хвърляте голи обвинения по форумите. В такава ситуация сте просто смешен в очите на специалистите, дрънкате небивалици колкото да ви се върти името в пространството. Ако целта ви е просто да сте известен считайте, че сте я постигнал.

   Изтриване
  10. Много доклади представени по конференции са стойностни, но събират праха в библиотеките, а информацията представена в тях остава неизвестна на широката публика.

   Има и друго, дори доклади на специалисти не биват допускани на конференции защото са в разрез с вижданията на организаторите на конференцията. Какво остава за доклад на неспециалист?

   Ако хвърлях голи обвинения и бях смешен в очите на специалистите, те нямаше да си правят труда да посетят блога ми втори път. Реалността е различна, нали?

   Когато не съм съгласен с нещо, аз посочвам ясно защо не съм съгласен, като давам и обяснение как би трябвало да бъде. Би било добре, хората, които ме критикуват, или даже обвиняват, да са ясни и конкретни. В този дух - може ли няколко примера за голи обвинения от моя страна?

   Изтриване
  11. Субектите без достойнство и без конкретика при „изобличението“ имат под ръка единствено обобщаващи обвинения без всякаква обвинителна стойност. За жалост досега не се появи нито един „професионалист“, който да се отличава от упоменатия тип!

   Изтриване
  12. Ще конкретизирам по последното ви изречение. Има някаква нова група във FB пространството не си спомням името й, но в нея вашето творчество взема връх като псевдонаука и се цитират направо ваши думи, в които признавате сам, че дори не докосвате книгите, които "цитирате". Най интересно беше, че бяха ви обърнали внимание, че не познавате и авторите. Да цитирате Ст. Ваклинов и Ст. Станчев, а да не знаете, че това е една личност е меко казано непонятно за претенциите ви. Разбирам и защо ви обвиняват в цензура, тази информация ще ви урони авторитета пред почитателите ви, но не би ви оправдал, че си съчинявате истории след като не сте специалист. Лъжи всеки може за представя в интернет пространството само да има наивници да му повярват. Ако искате да сте по значим трябва да се мине през ситото както си му е редът. В противен случай сте обречен.

   Изтриване
  13. Анонимният със Сирийските богове, да вземе да учи лингвистика, че да му стане ясно, че Сар-рийските богове, са цар-ските богове и отде иде всичко... Тироси, Сироси, Тир, Тираси и да се спре с арабските муабети...

   Изтриване
  14. До Анонимен20 март 2018 г., 18:24 ч.

   Това опит за разсмиване ли беше? Ако е така, успешен е, посмях се :)

   Изобщо не ме интересува кой и защо създава нови групи във Фейсбук, а и какво се говори там. Нека си клеветят хората, нека си плюят, нека се смеят. Най-добре се смее този, който се смее последен :)

   Помислете само - кой разумен човек ще си губи времето да посещава редовно страница, в която се лансират глупости. Виж, ако някой е публикувал материали в подкрепа на вредните за България заблуди и този някой се страхува от разобличение, тогава е ясно защо редовно влиза в блога ми :)

   Изтриване
  15. Доста от читателите ви вече не ви вярват и посещават блога за да следят поредното ви разобличаване, но е ясно и че налагате цензура за да не стане ясно, че представяте невярна информация под някакъв вид писания. Ето по-горе г-н Серафимов ваш почитател фен на лингвистиката, без да е лингвист направил емоционално заключение за виртуални "Сар-рийските богове, са цар-ските богове и отде иде всичко... Тироси, Сироси, Тир, Тираси и да се спре с арабските муабети..." типичен подход и при вашите изложения.

   Изтриване
  16. Със сигурност има хора, които си мечтаят да ме "разобличат", пожелавам им успех, но едва ли ще дочакам да стане това. Като гледам методите на тези индивиди, методи, които и на вас не са чужди, ми става весело, защото "аргументите", които представяте, а опитите да ме дискредитирате, са меко казано жалки.

   Прочее, не съм забелязал намаление на посещенията в блога ми, ето това е статистиката на посещенията за днес:

   България 3233
   Обединеното кралство 295
   Съединени щати 218
   Испания 151
   Германия 131
   Италия 69
   Гърция 66
   Нидерландия 60
   Украйна 48
   Русия 45

   Изтриване
  17. Това ли наричате, че не ви е паднал рейтинга? Скоро се бяхте похвалили, че по 7000 посещения сте имали на ден,но вече се примирявате с приблизително 4000. Цифрите са показателни, двоен спад, както и липсата на ТВ изяви. Останал е само кръгът около вас, който споделя по няколко пъти разработките ви. За ваше съжаление българите не ви вярват на фантазиите.

   Изтриване
  18. Анонимни господине, имате талант за комедиант :) Опитите ви да ме дискредитирате са смешни и никой сериозен читател няма да се върже.

   Изтриване
 16. https://www.facebook.com/teodor.ivanov.988/posts/10214206173020801
  mole komentiraite

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е гробище на кашкайци, а те са тюрки живеещи на територията на Иран. Още по време на Античността, тюрките са повлияни от саките, за които гръцки автори казват, че са траки. Ето как един важен за дедите ни символ се появава и при други народи.

   По същия начин е разпространена и свастиката. В нашите земи този символ съществува още през шесто хилядолетие преди Христа, а при индийците се появява 3000 години по-късно.

   Изтриване
 17. ирена янчева18 март 2018 г., 20:30

  Здравей, Павел ! Видях това позоваване във връзка с божеството Зевс: "виждането на Димитър Дечев за това, че “Tius” e название на върховното тракийско божество, чието съотвествие е гр. Ζεύς/Зевс."
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично не съм съгласен с Дечев, а и съм уточнил това.

   Изтриване
 18. https://www.facebook.com/teodor.ivanov.988/posts/10214206173020801

  ОтговорИзтриване
 19. ирена янчева19 март 2018 г., 10:29

  Добре ! Благодаря !

  ОтговорИзтриване
 20. Г-н Серафимов , помисляли ли сте да се явите на конкурс при Слави Трифонов,за новият му проект. Мисля , че скоро ще е фактор в България ,доста будни и успели личности се явяват там .А от такава трибуна бихте имали възможност да изложите тезите си, открито пред целият народ и свят.Пък ,който му стиска и има гащи нека излезе и да ви обори .А дано децата ни някой ден да четат истинската си история в учебниците и вървят с високо изправени рамене и глави .Поздрави ,здраве и успех.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще ви призная, че не не обичам много медиите, не обичам и вниманието. Дали г-н Трифонов ще е фактор в скоро време, не зная. Зная обаче това - за да се постигне промяна, свен добри намерения се изисква и опит, знания, международни връзки.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Не зная каква представа имате за Слави Трифонов, но считам за голяма обида към Г-н Серафимов Вашето предложение. Това са две крещящо противоположни като човешки тип личности!

   Изтриване
  3. Глупости Спароток, как да не обичате вниманието и медиите като постоянно сте в ефир, и набутвате лъжливите си писания на читателите. Точно по тази причина намалява популярността ви. Всички виждат, че като станахте известен с конспиративни теории я подкарахте през пръсти, продадохте се за кинти и слава.

   Изтриване
  4. Глупост е това да се твърди, че съм постоянно в ефир, след като телевизионните ми изяви са доста редки. За някого писанията ми са неудобни защото изкарват показват лъжите и некоректното поведение на определени "професионалисти".

   Ще има ли уточнение на кого съм се продал? Възнамерявам да отида да си потърся парите, или както се изразавяте - кинтите.

   Изтриване
 21. Току що получих резултатите от генетичен тест

  ОтговорИзтриване
 22. Резултатите от моя генетичен тест:
  61% Italy and Southern Europe ; 37% Eastern Europe

  ОтговорИзтриване
 23. Резултатите от моя генетичен тест:
  61% Italy and Southern Europe ; 37% Eastern Europe

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямаше ли по-точна информация? Реално не са ви казали нищо, резултатът може да се интерпретира всячески защото в България се срещат EV-13, I2, R1a, J2

   Изтриване
 24. Радвай се, Павле, радвай се, че не те оставят на мира! Посредствеността и, да си го признаем, особено българската, не може да понася големите личности. Това да ти е за мярка: престанат ли нападките срещу тебе – значи нещо си изпуснал работата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разбира се, кучетата не лаят дълго време без причина. Някои хорица са се усетили, че българския народ ще разбере как са градили кариера с вредни да България лъжи и сега треперят от страх, а и гняв от това, че биват изобличени.

   Посредствеността не е грях, но пък комбинирана с амбиция се превръща в нещо опасно.

   Изтриване
 25. Само не знам, защо все пак ще има страх какво ще кажат западните учени като реално българската история е писана от комунисти под диктат на началниците им от Москва. Известен е указът на СССР в окупираните територии през Втората световна война да бъдат дискредитирани и забравени националните герой. По скоро има страх тук от източните учени и комунистически стратези, които в миналото измислиха македонската нация и поставяха своя агентура да налагат подмяната в насилствен вид.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма съмнение, че след 1944 година, всяка форма на национализъм е била подтискана, Ценов бе даже забранен за цитиране.

   Не бива обаче да си затваряме очите пред няколко факта: Ганчо Ценов е оплют и оклеветен още преди 1944 година.

   Изследванията на д-р Методи Попов доказващи, че е безумие да се свързват българите с тюрките, е публикувана през 1938 година, а никой историк до 1944 година не желае да използва доказателствата на Попов.

   Хора като Данаил Юруков са писали още през 1926 година и са спорили с историци от това време относно произхода на народа ни, но уви, както с огорчение отбелязва Юуруков, нашите историци, с една упоритост граничеща с фанатизъм, поддържат теорията, че българите са дошли от Волга...

   Не само Юруков и Ценов не са намерили подкрепа в периода преди 1944 година. Никола Йонков Владинкин, Д.П. Даскалов, Кирил Рилски и др. са писали преди 1944 година за местния произход на българския народ, но всички работи на тези хора са отречени от представителите на българската историческа школа от царско време.

   Изтриване
  2. Да се позовавате на Владикин, който през 1911 г. ако не се лъжа е писал, че за траките нищо не се знае, но сега ето ние им даваме история. Страшно тъпо да се позоваваш на такъв автор и още повече Спароток като НЕспециалист да се прави на фактор за някаква истина, която била укрита (само от него).

   Изтриване
  3. Всеки има право на лично виждане. Аз считам за много наивно позоваването на авторитети като Златарски, Иречек, Фехер, Симеонов и др.

   Изтриване
  4. Не е задължително да пишете каквото и да било от тези автори, но да се позовавате, и да измисляте тепърва история и народ не е сериозно. Измислици да ги лансирате като истина и да искате децата да учат по тях.

   Изтриване
  5. Кое е измислица, това че старите българи са местен народ, а не пришълци от Средна Азия ли? Както доминантния антропологичен тип у нас, така също културата, езика, а и гените ни доказват, че сме потомнци на местен народ.

   Изтриване
 26. Къде е този тракийски надпис в каква среда е открит и кой го разчете?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако можете да четете български, проверете пак в текстта, дадена е предостатъчно информация.

   Изтриване