29.11.2013 г.

НАЙ-ВАЖНИЯТ ТРАКИЙСКИ НАДПИС


За мен няма съмнение, че истината винаги побеждава. Тя може да се изкривява и укрива дълго време, но не и да се унищожи. Това се знае добре от манипулаторите, чието единствено оръжие е безкрайното повтаряне на лъжи. В техен плен попадат много хора не защото са глупави, а защото нямат база за сравнение. Има и друга причина разбира се, по инстинкт ние следваме така наречените авторитети в науката.Повечето от нас смятат, че щом някой професор е казал нещо, то със сигурност е верно.

Академиците обаче са хора като нас, просто те притежават повече знания от дадена област, но това не ги застрахова срещу правене на грешки. Понякога даже се случва така, че един учен бива принуден да предаде науката поради политически натиск. 

Трябва да се знае, че еднага след освобождението на България от кървавото османско подтисничество, различни чужди сили се намесват във вътрешните ни работи. Натрапен ни бе даже чужденец за държавен глава, а учените ни покорно следваха теориите на австро-унгарската и царската руска историческа школа, които проповядваха с фанатизъм изчезването на траките и появата на предците ни от лоното на тюрко-алтайските народи.

Как да очакваме тогава истината да излезе на бял свят? Та нали представителите на така наречените велики сили са потомци на народите, които нашите предци са цивилизовали. Никой не обича бившите си господари, но за сметка на това нищият духом ламти за власт и слава, която биват придобивани с кражба на чужда история.

Заслугите на нашите деди траките бяха приписани на други xopa. Името на титаните, които изковаха древната европейска история бе покрито с безсрамни лъжи. Внушено бе, че предците ни са се отказали от езика и културата си и са приели латинския и гръцкия език като свои. Внушено бе, че народът на Орфей не е познавал писмеността и поради това е бил асимилиран лесно. Внушено бе, че някакви азиатски бежанци са се съюзили с примитивни блатни обитатели и с помоща на някакво чудо са успели да смачкат най-силната за времето си армия – тази на Римската Империя.
Тъжното е, че имаше много данни, които да оборят лъжите. Алкидамант твърди, че тракиецът Орфей е създателят на азбуката. Диодор Сицилийски потвърждава това пишейки, че траките Орфей и Лин са първите, които ползват древната азбука

                                http://www.maravot.com/kazanluk_tomb.gif

За орфическа мъдрост записана на плочици говори Еврипид. Хиполит споделя, че друидите са почерпили мъдрост за своята религия от тракиецът Залмоксис. Ариан приписва създаването на индийската цивилизация на тракиецът Дионис...но всички тези данни бяха известни предимно на шепа специалисти.

На всяка залуда и укриване на данни обаче идва край. Малко по малко различни родолюбци отмиват с работите си калта хвърлена по името на нашия народ. Все повече хора дават своят принос в намирането на истината, която ще ни донесе признание и престиж.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Thracian_Horseman_Histria_Museum_mod.jpg

В тази работа ще обърна внимание на един забележителен предмет. Става дума за златен пръстен с тракийски надпис. Артефактът е намерен през 1912 година при разкопки на надгробна могила в местността Пърженака до село Езерово. Освен тази забележителна находка са открити и редица други древни артефакти: златна диадема, малка златна лъжичка, бронзово огледало и т.н. Пръстенът е с тежест около 30 гр. а повърхостта, върху която са гравирани буквите има елипсовидна форма с размери 1,7x2 см.

Датировката на намерените в тракийската могила обекти е V-ти век преди Христа. Съдейки по характера на артефактите изследователите заключават, че пръстенът е направен специално за тридневния тракийски погребален ритуал, който гърците наричат протезис. 

Нека разгледаме особеностите на надписа. Текстът се състои от осем реда, като няма разстояние между отделните думи. Последната дума е гравирана върху ръба на елипсата, поради липса на място. Буквите са 61 на брой и са сравнително ясни.


                                                           http://soltdm.com/imags/comune/EzerovoRing.jpg


ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝ
ΕΡΕΝΕΑΤΙΛ
ΤΕΑΝΗΣΚΟΑ
PΑΖΕΑΔΟΜ
ΕΑΝΤΙΛΕΖΥ
ΠΤΑΜΙΗΕ
ΡΑΖ
HΛΤΑ


Това е текстът в разгънат вид:

ΡΟΛΙΣΤΕΝΕΑΣΝΕΡΕΝΕΑΤΙΛΤΕΑΝHΣΚΟΑΡΑΖΕΑΔΟΜΕΑΝΤΙΛΕΖΥΠΤΑΜΙΗΕΡΑΖΗΛΤΑ


Аз правя следното разделение на отделните думи:

РОЛИСТЕНЕ,   АЗ  НЕРЕНЕА   ТИЛТЕАНИС   КОА  РАЗЕА,  ДО  МЕАН ТИ  ЛЕЗИ    ПТА   МИЙ,   РАЗИЛ  ТА

Тълкуването ми е следното:

Ролистене, аз Неренея Тилтеанис, (бе) коя(то) написа- Лежи до мен господарю мой, почиващ тук (в гроба)!

РОЛИСТЕНЕ  е лично име в звателен падеж, както отбеляза В. Георгиев. Окончанието Е срещаме в звателен падеж на български имена като Виден (Видене!), Пламен (Пламене!), Добри ( Добре!), Борислав ( Бориславе!) и др.

 АЗ- отговаря перфектно на българското лично местоимение АЗ. Това бе отбелядано и от В.Георгиев.

НЕРЕНЕА ТИЛТЕАНИС- е име и фамилия на съпругата на починалия тракийски благородник. В този постинг няма да се спирам върху тълкуването на името й.

КОА – отговаря прекрасно на българското местоимение коя-то. Трябва да се отбележи, че задпоставения определителен член то, се появява в езика ни едва в Средновековието. Днес казваме КОЯ, вместо КОА, но в нашите стари диалекти има честа замяна на А с Я – абалка-ябълка, авор-явор, агне-ягне, агода-ягода. От това става ясно, че варианта КОА-коя е типичен за българския език.
 
РАЗЕА – отговаря на минало свършено време 3-то л.ед.ч. на глагола режа, т.е ряза. Тук е употребено в смисъл  пиша ( писа), т.е Аз бях тази, която ряза ( изряза, написа). Първичния смисъл на нашите думи ряз, рез е знак, буква. Да не забравяме, че Черонризец Храбър нарича древната ни писменост черти и резки.

ДО- отговаря на българския предлог до. Георгиев също отбелязва това.

МЕАН – е древен вариант на българското мeстоимение мен, мене.

ТИ – отговаря на българското местоимение ти.

ЛЕЗИ, ЛЕЖИ – е заповедна форма на българския глагол лежа, т.е. лежи!

ПTA- означава съпруг, господар. На пръв поглед в българския език няма такава дума, това обаче не е така. Ехо на ПТА намираме в Господ, диал. Госпот, а също така и в стблг. потьпега, където поть означава съпруг, мъж.

МИЙ – е древна диалектна форма на българското притежателно местоимение мой. В наши родопски диалекти О понякога бива заменяно с  И озка = бизка). Трябва да бъде отбелязано, че точно родопските ни наречия са изпълнени с архаизми.

РАЗИЛ – означава заминал, отишъл, тук в смисъл на починал, почиващ в гроба. Все още съществува израза – Отиде си човека ( почина човека). РАЗИЛ е свързано със старобългарския глагол разити се-изчезвам, изгубвам се. Окончанието ИЛ е типично забългарските минали причастия носил, водил....

ТА - означава тук и отговаря на старобългарското показателно местоимение та и наречието тоу-тук, на това място.

Виждаме, че всяка тракийска дума има добър български еквивалент,  като АЗ, ДО, ТИ, ЛЕЖИ са се запазили непроменени. Граматическите особености са също типични за езика ни. Това са окончанието за звателния падеж - Е ( в Ролистене), формата на минало свършено време в РАЗЕА, окончанието ИЛ в миналото причастие РАЗИЛ, предлога ДО. Ето за това надписът от Езерово спокойно може да се нарече най-важният тракийски надпис. Той свидетелства за присъствието на нашия народ на Балканите по времето на Херодот.

Имайки предвид, че надписът е на 2500 години трябва да се отбележи, че приликите на тракийските думи с българските са смайващи. Всеки непредубеден езиковед би трябвало да разбере, че става дума за древно българско наречие. Друг е въпроса дали нашите езиковеди са непредубедени,  дали са в състояние да превъзмогнат догмите и да представят нещата в истинската им светлина. Надявам се това да стане някой ден.  

На този момент е важно ние, обикновените хора да знаем истината. Важното е да разберем, че корените ни са на Балканите, а не сред племената на Централна Азия. Важното е, да прозрем, че сме потомци на тези, които древните летописци с възхищение нарекоха най-праведен народ. Във вените ни тече кръвта на хора, които сами ковяха своята история!Използвана литература:

1.В. Георгиев, Траките и техния език, БАН, София, 1977;
2.И.Дуриданов, Езикът на Траките, БАН, София, 1976;
3. S. Piggot, The Druids, Penguin Books, Harmondsworth, 1977;
4.Historical Library of Diodorus the Sicilian, printed by W. Mc Dowell, London, 1814;
5.Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийския свят, Лик, София, 2010;
6.A.Fol,I.Marazov, Thrace & Thracians, Cassel, London, 1977;68 коментара:

 1. Влез във Фейсбук на Dencho Balev и виж как те публикувам. На добър час!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори

  1. Пръстенът от Езерово, моята вариация :-)

   ROLIS-TENE AS NERENEA TILTEAN ES KOA RAZEADOME ANT ILEZ UP TAMIE ERA ZELTA

   ROLIS-TENE AS NERENEA TILTEAN>Аз, Знатната Ролис-Тене (избраната)

   ES>e

   KOA>коя

   RAZE>построи

   DOME>гробница

   ANT>до,при

   ILEZ >име на река : Илес /Иелес/Илис или просто Иле

   NB.1.Езерово, имало е езеро в този раион , значи и мочурища, кал
   2.The Ilisos or Ilisus (Greek: Ιλισός) is a river in Athens, Greece

   UP> Река

   TAMIE>Тaм

   ERA> e

   ZELTA> орляк,род или златото ни ( владенята ни , земята ни т.н)

   Повечето от думите са обяснени вече от много автори,на мене ми хрумна
   вариант с географски смисъл,
   защото Уп , Упа и други се използвало за думата река в някои сродни стари езици.
   Ако погледнеме на картата ще видим че :
   "Село Езерово е разположено в подножието на Родопа планина, на брега на река Каялийка...."
   Като знаем че Ил/Иле е означавало Кал, то Каялийка си доиде на местото -
   ако не е някаво много ново име :-)

   И така ето го моят превод:

   Аз, Знатната Ролис-Тене (избраната супруга) e която изгради гробницата(ни) до река Иле.
   Тaм e родa ни (корените,златото, владения та ни ни и т.н )

   PS. Това е само за забавление, аз не съм експерт,само една идея и тя ми харесва :-)

   Благодаря за този хубав блог, истинско удоволствие за всички нас, които споделят едни
   и същи мисли!
   Пръстенът от Езерово, моята вариация :-)


   ROLIS-TENE AS NERENEA TILTEAN ES KOA RAZEADOME ANT ILEZ UP TAMIE ERA ZELTA

   ROLIS-TENE AS NERENEA TILTEAN>Аз, Знатната Ролис-Тене (избраната)

   ES>e

   KOA>коя

   RAZE>построи

   DOME>гробница

   ANT>до,при

   ILEZ >име на река : Илес /Иелес/Илис или просто Иле

   NB.1.Езерово, имало е езеро в този раион , значи и мочурища, кал
   2.The Ilisos or Ilisus (Greek: Ιλισός) is a river in Athens, Greece

   UP> Река

   TAMIE>Тaм

   ERA> e

   ZELTA> орляк,род или златото ни ( владенята ни , земята ни т.н)

   Повечето от думите са обяснени вече от много автори,на мене ми хрумна
   вариант с географски смисъл,
   защото Уп , Упа и други се използвало за думата река в някои сродни стари езици.
   Ако погледнеме на картата ще видим че :
   "Село Езерово е разположено в подножието на Родопа планина, на брега на река Каялийка...."
   Като знаем че Ил/Иле е означавало Кал, то Каялийка си доиде на местото -
   ако не е някаво много ново име :-)

   И така ето го моят превод:

   Аз, Знатната Ролис-Тене (избраната супруга) e която изгради гробницата(ни) до река Иле.
   Тaм e родa ни (корените,златото, владения та ни ни и т.н )

   PS. Това е само за забавление, аз не съм експерт,само една идея и тя ми харесва :-)

   Благодаря за този хубав блог, истинско удоволствие за всички нас, които споделят едни
   и същи мисли!

   Кирова


   Изтриване
  2. Г-жо Кирова, интрепретацията Ви е доста интересна. Считам я даже за по-издържана от някои материали представяни на конгреси по тракология.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. Здравей,

  http://www.dragoyna.com/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD/

  Поздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията е интересна, не знаех за диал.дума телтия. Аз лично я свървам със стблг. тилище-човек, личност.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Просто ми стана интересно за кое от всичките села с име Езерово става въпрос и ми изскочи този сайт :-)

   Поздрави!

   Изтриване
  3. + Пак не си видял кой са писали по темата и как са го разчели надписа?!? Не ти прави чест?!? :(

   Изтриване
  4. Емиле, направил съм това на друго място http://sparotok.blog.bg/politika/2009/10/21/trakiiskiia-nadpis-ot-ezerovo.420144

   Освен това съм посочил и използваната литература, който желае може сам да провери, така е най-добре.

   Изтриване
 3. ПОЗДРАВИ ЗА ИСТИНТА!!!! В КНИГАТА НА ВАСИЛ ЛИЧЕВ"ТАЙНАТА НА СЪТВОРЕНИЕТО" ИЗЛИЗА ВСИЧКО ЗА НАШИЯТ ПРОИЗХОД!!!!КОЛЯНОТО ИЮДИНО ,всичко е написано в БИБЛИЯТА.Всичко е вярно,ние сме ГОРНИЯТ ЙЕРУСАЛИМ, МАЙКАТА НА ВСИЧКИ НАРОДИ!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съмнявам се, че българите като произход има нещо общо с родът на Юда...

   Изтриване
  2. Не се съмнявай, бъди сигурен , че нямаме нищо общо ;-)

   Изтриване
 4. Г-н Серафимов, чета всеки път с интерес вашите публикации. Бих искал да Ви попитам защо надписът е с гръцки букви, тъй като се знае, че траките са имали своя писменост. Извинявам се, ако съм пропуснал нещо свързано с моя въпрос. Благодаря Ви и успех занапред :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На надписа няма гръцки букви. Гърците вземат своята азбука от пелазгите, като в по-късни времена добавят омега, тета...Никоя от тези букви не присъства на надписа.

   Старите извори са ясни, Алкидамант определя тракиецът Орфей като създател на азбуката. Диодор Сицилийски добавя, че траките Орфей и Лин са първите писали с древната азбука. Според Плиний пелазгите са тези, които пренасят древната азбука в Лациум.

   Гърците не само, че не са създавали азбука, но със чудовищен фанатизъм са унищожавали тракийските епиграфски паментици... Напук на гърците обаче, азбуката създадена, преработена и разпространена от дедите ни, днес се ползва от около 185 000 000 души,

   Изтриване
 5. Спараток, прав сте, че много неща са ни натрапени, включително и името на столицата ни София. През 1879 година се разгаря спор за името, като жителите на града създават комитет от известни личности, който се застъпва за историческото име СРЕДЕЦ. НАДДЕЛЯВА ОБАЧЕ СТАНОВИЩЕТО НА РУСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НОВАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ …..СЕ НАРИЧА ОФИЦИАЛНО СОФИЯ.
  Сега с великото и многозначително име СРЕДЕЦ е кръстено едно странджанско градче, - бившото Грудово.
  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да си призная Средец, или Сердика ми харесва повече, но ще е трудно да се върне на столицата ни старото й име.

   Изтриване
  2. Не само трудно, но бих казал невъзможно с оглед на реалността. По същия начин стои и въпросът с ВЕЛИКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ - ето име за новата Ви книга. :))

   Изтриване
  3. Преди 9 септември 1944год. сегашното странджанско градче се е казвало Средец След тази дата го кръщават на Тодор Грудов(терорист - в представите на голяма част от местното население) и след 10 ноември отново му връщат името Средец.

   Изтриване
  4. Знае ли човек, може пък и София да се преименува на Средец някой ден...

   Изтриване
  5. Благодаря за предложението за новата книга, но вече имам готово заглавие за нея.

   Изтриване
  6. (Карабунар до 1934 г., Срѣдецъ 1934-1945 г., Средец 1945-1950 г., Грудово 1950-1993 г.)
   копи/пейст - ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 6. Павле,
  Чести и почитания.
  Преди време бях попаднал също на едно тълкувание, може и да си го виждал, но за всеки случай - Текстът върху пръстена, и опит за разчитането му:

  ROLISTENEASNERENEATILTEANHSKOARAZEADOMEANTILEZUPTAMIHERAZHLTA
  ROLISTENE - AS - NERENEA - TI - LTEA - NHSKO - A - RAZEA - DO - MEAN - TI - LEZU - PTAMIHERAZHLTA

  Ролистене, аз Неренеа ти, лтея ниско, а разеа до мен ти лежи, --------------.
  Ролистене, аз, твоята Неренеа, тлея тук долу, а сразен до мен ти лежи(ш), -------------- .

  Този опит за разчитане на надписа има за цел да покаже наличието в текста на характерни за българския език граматически особености: звателен падеж /Ролистен-е/, лично местоимение /аз/, кратка форма на притежателното местоимение твой /ти/, съюза /а/, предлога /до/, съкратената форма на лично местоимение /мен/, личното местоимение /ти/. Сиреч, дори и неразчетен до край , надписът свидетелства, че сходствата между "тракийския" език и българския са не само лексикални, но и граматически!

  За коректност, линк към тълкуванието:
  http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=bg&gbv=2&gs_sm=s&gs_upl=1469l1469l0l2453l1l1l0l0l0l0l203l203l2-1l1l0&q=cache:-BzhoWXKANwJ:http://ziezi.net/trakite.html+96.+%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%22%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%22+%D1%86%D0%B0%D1%80,+%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B8+%D0%BE%D1%82+%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0,+%D1%81%D0%B5+%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%80%D0%B8%D0%B3,+%D1%80%D0%B8%D1%85,+%D1%80%D0%B5%D0%B3,+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81,+%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81+-+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB,+%D1%86%D0%B0%D1%80.&ct=clnk

  ОтговорИзтриване
 7. Важното е да разберем, че корените ни са на Централна Азия, а не сред племената на .Балканите. Това учи сина ми в момента на училище....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Горкото дете...чудя се обаче на кого да съчувствам повече, на него, или на Вас? Синът Ви със сигурност ще доживее до времето когато официално ще бъде признато, че българите са потомци на първия цивилизован народ, дано и Вие да имате този късмет!

   Изтриване
  2. .чудя се обаче на кого да съчувствам повече, на него, или на Вас? На себе си да съчустваш повече, заслужено и с предимство!

   Изтриване
  3. Времето ще покаже господине, времето ще покаже кой е за окайване...

   Изтриване
  4. В централна Азия не живеят народи, които да са генетично близки до нас.
   Няма данни някой от князете и царете ни да е посочвал НИТО ВЕДНЪЖ Централна Азия за своя Родина
   Българите са европейци и генетично и по произход
   А вие, ако сте от ромския етнос, е нормално да нормално да ви тегли към Афганистан
   Ние българите обаче сме е в р о п е й ц и

   Изтриване
 8. Павка, невероятен анализ! Очакваме следващата ти книга. Разбрах, че новата ти книга е на изчерпване. Предстои ли второ издание?

  Наистина, най-важният тракийски надпис. Ти връщаш вярата ми в България. Не бива да я губим. Никога. Трябва да устоим. И този път. Зад нас са децата ни - нямаме избор. И по-добре е, да знаем, да научим историята си, за да разберем по-добре себе си и ставащото тук и сега. Това е пътят, Пътят на България. Благодаря ти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Наде!
   Аз самия се изненадах от търсенето, оказа се, че в някои книжарници книгата е изчерпана за ден-два. Не бях очаквал такъв интерес, все пак кризата е налегнала повечето от хората. Ако търсенето е все така живо ще се наложи второ издание.

   Права си, че, ако не за нас, то поне за децата ни не бива да се предаваме и да изоставяме търсенето на истината. Трябва да узнаем истината за себе си, така по-лесно ще разберем събитията от настоящето и недалечното минало.

   Поздрави!

   Изтриване
 9. Здравей Спаро,
  както винаги си "State of the Art" :-)

  На господина, който повдигна въпроса за корените ни изпращам тази кратка статия от вестник Стандарт:
  Най-старото писмо в света край Оходен
  Най-старото писмо в света се оказа в България. В жертвена яма в местността Валога край Оходен археолозите намерили две великолепни фигурки на Богинята майка с врязана украса. На тях е изобразена най-ранната протописменост, подобна на пиктограмите от плочката при Градешница, над която учените тепърва ще си блъскат главите. Те са от преди 8000 години, 2000 години преди появата на египетските и шумерските йероглифи. Екипът, който участва в разкопките на праисторическото селище в местността Валога, са изровили и ювелирно обработен кварц. "Това е неочаквана находка, такъв артефакт по нашите земи няма", съобщи ръководителят на експедицията Георги Ганецовски. Асистенти се натъкнали на медна стопилка, която ще пренапише учебниците по древна история. Досега се е смятало, че металургията се е развивала през каменно-медната епоха, т.е. преди седем хиляди години. Оказва се, че топенето на металите е било познато едно хилядолетие по-рано.
  Ето и линка: http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-12-04&article=474537

  Както се вижда, докато другите са си чоплили носовете ние сме топили метали и то 1000 години по рано от най-старите находки намерени по света преди новооткритията в Оходен.
  Със здраве,
  Митака

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Димитре, благодаря ти много за ценната информация!

   Ако нямахме влажни есени и зими, то у нас щяха да са се запазили хиляди образци на древната тракийска писменост. В Шумер климатът е по-сух и даже неибпечените глинени плочици могат да се запазят. В България това е невъзможно. Трябва да разчитаме на случайна находка на изпечен керамичен съд, по чиято повърност е гравиран надпис.

   Поздрави!

   Изтриване
 10. Между "МИЙ" и "РАЗИЛ" има "Е". Пропуснал си да дадеш тълкование на това "Е" в смисъла на изречението.

  ОтговорИзтриване
 11. Поздравявам те, Павле! Вече дори и разведчик Димитров цитира, макар и малко нескопосано, твоето тълкуване на надписа от с. Езерово. Видях го за кратко по телевизията, където отговаряше на неудобни въпроси на зрители. Разбира се, той си твърди, че надписа е с гръцки букви, но пропуска да отбележи от кой извор се е осведомил, че гъррците са създавали някога писменост. Успех!

  ОтговорИзтриване
 12. Поздравявам те, Павле! Вече дори и разведчик Димитров цитира, макар и малко нескопосано, твоето тълкуване на надписа от с. Езерово. Видях го за кратко по телевизията, където отговаряше на неудобни въпроси на зрители. Разбира се, той си твърди, че надписа е с гръцки букви, но пропуска да отбележи от кой извор се е осведомил, че гъррците са създавали някога писменост. Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Георги, кого имаш предвид под разведчик Димитров? За д-р Божидар Димитров ли става дума? С него сме на диаметрално различна позиция по въпроса за съдбата на траките и ми се вижда странно да ме е цитирал.

   Относно гръцките букви...това е погрешна, но отдавна наложена терминология. Правилната дефиниция е трако-пеласгийски букви. Все пак за техен създател е посочен тракиецът Орфей. Гърците нямат своя писменост, те само добавят няколко букви. Първата гръцка граматика е написана от Дионисий Тракиец :)

   Изтриване
  2. "...За д-р Божидар Димитров ли става дума?..."
   Да Павле, за същия става дума. Лично името ти не беше цитирано, а част от твоя превод на надписа от Езерово, с което отговаряше на зрител, че е запознат с подобни тълкувания на някои млади съвременници, но той не ги споделяше и твърдеше, че написаното е с гръцки букви. Наясно съм с неговата позиция, относно нашия произход и мнението му за траките. За мен няма съмнение, че гърците са си присвоили и азбуката, защото съм запознат с твоите статии по този въпрос и с древните изворите на които се позоваваш, но се питам каква ли мисия е изпълнявал г-н Димитров във Ватикана и след като е издирвал документи за българската история там,както сам твърди, как така не попадна на някой такъв, който да противоречи на неговата теория. Интересувал ли се е изобщо?
   Исках да кажа, че информацията която ти и други твои съмишленици, търсещи истината, ни предоставяте, достига до все повече читатели и вече ще бъдат задавани все по-неудобни въпроси към историците ни, които доскоро се наслаждаваха на собствен дискусионен комфорт.

   Изтриване
  3. Интернет изигра лоша шега на някои учени. Днес е възможно да се намерят старите извори, а и определени антропологически изследвания. По този начин всеки от нас може да сравни и, ако се усъмни, че се го лъгали в миналото, ще е в състояние да зададе неудобни въпроси.

   Дискусионният комфорт свърши :)

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Предложете Вие нещо :)

  Предложението не е към мен . Може ли да предложа аз нещо? Не ги знам старите думи , ама не само гроба е от време оно, даже мисля че гроба е по късно от нещо друго, нали ?
  Ммм , надписа е на пръстен , не на надгробна плоча , нали?
  Хубаво заповядва да се лежи тракийката ,ама защо да е в гроба ?Има мъж , господар,има лежане , ама защо в гроба? Що да не е на някоя зелена морава? :)

  Ми,първично и изначално и поетично? :)

  Поздравления, Спароток!

  Рорик

  ОтговорИзтриване
 14. Ангел Стоев
  Поздравления за страхотната статия! Започвам да търся книгата ви, защото почти изчетох всички публикации. Споделям статиите ви, които са ми направили най-голямо впечатление (давам линка на всяка статия), надявам се това не е проблем. Поздрави и все напред!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Стоев, нямам нищо против да ползвате или разпространявате работите ми. Не съм сигурен дали книгата ми я има още по книжарниците, ако не я намерите в големите вериги, пробвайте чрез мейл sparotockniga@abv.bg

   Мои приятели са се заели с алтернативното разпространение на работата ми, дано са останали бройки.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. разведчик Димитров, по-известен като Божо Кацата :) пълен смешник, зададох му въпроси по електронната поща - чакай от умрЕл писмо.

  ОтговорИзтриване


 16. Д
  -р Стефан ГайдТракийското ПисмоДЕКОДИРАНОII
  (Detailed Summary in English Included

  ОтговорИзтриване
 17. Преди време аз попаднах на публикации на този автор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично смятам работите на този автор за подвеждащи и пълни с грешки...но знае ли човек, може аз да съм този, който се бърка.

   Изтриване
 18. Поздравления отново! Аз винаги съм смятал, че гърците не са си измислили азбуката, а са си я присвоили от финикийците, защото е същата. Не съм и предполагал, че в действителност това е тракийска азбука. Това е напълно логично, защото никой не може да накара по-силният да използва средствата за общуване на по-слабия.
  Напред за България
  Симеон Симеонов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През 8 век преди Христа гърците нямат нищо, което да впечатли, докато траките имат монументилни сгради, добре уредени пазари, изкуството им е на високо ниво.

   Лъгаха ни, че гърци са давали азбука на траките защото бе укривано, че траките са били на по-високо ниво на развитие от гърците. Това, че траките са били по-напред в развитието си свидетелства и факта, че в гръцкия пантеон са приети тракийски богове...

   Изтриване
  2. Това е така, защото по-късно, когато римляните "завладяват" траките отнасят в Рим и много статуи. Най-голямата, от които е тази поставена до наù-голямата арена в древния Рим и била толкова голяма, че и дава името му. От тогава тази арена се казва "Il Colosseo" известна в цял свят. Аз винаги съм си мислел, ами нали нашите траки бяха диви племена а изведнъж, се оказва че си правят огромна статуа??? Това го четох, но мога и да намеря отново източника.
   симеон симеонов

   Изтриване
  3. Това деяние е извършено от Лукул - The greater part of Apollonia was founded on a certain isle, where there is a temple of Apollo, from which Marcus Lucullus carried off the colossal statue of Apollo, a work of Calamis, which he set up in the Capitolium.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7F*.html#6.1

   Статуята е струвала 50 таланта, или около 1000 килограма сребро...не съм сигурен обаче кой талант има предвид Плиний -
   [imago inanis]
   xviii [imago inanis]
   39
   audaciae innumera sunt exempla. moles quippe excogitatas videmus statuarum, quas colossaes vocant, turribus pares. talis est in Capitolio Apollo, tralatus a M. Lucullo ex Apollonia Ponti urbe, XXX cubitorum, D talentis factus;


   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/34*.html#39

   Изтриване
 19. ролистенe ас нереанеа тилтеа нискоа раьеадом еантилеьйста мьие раьилта
  ролистене аз нереанеа титулувам се ( title ), низходяща на рода на еантилей майка раилта

  Здравей, моето мнение е, че е подвеждащ е погребалния контекст с леженето и раните, това може да е годежния пръстен на Ролистен където са написани имената и рода на годеницата, а той просто си е погребан с него. Тилтеа е днешното кръстена, но тогава не са покръстени и респективно само се наименоват и тилтеят, не се кръщават. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Титла не е българска дума, същото важи и за титулувам.

   В текста няма раилта, а разил-та, това, което четете като И е всъщност З...но пък иначе всеки има право на свое виждане и тълкуване.

   Поздрави!

   Изтриване
 20. Здравейте, всъщност I е ь, мьеко звучене :), мягхкий знак или ер малък, Зет въобще не се използва според мен, изцяло се пише със С, затова е АС = АЗ, обърнете внимание имам една грешка в нереанеа, вместо в неренеа, другото трябва да е вярно. Предлагам да пробвате използвайте тази транслитерация директно и в други надписи, следвайте, ритъма на гласните и съгласните за да отделяте думите, които имат дълги и падежни красиви форми, най важата буква е Й тя е свещенна съчетава се със две ь от двете и страни и се вижда от сателитни снимки в скалите.

  ОтговорИзтриване
 21. tarsite balgari nazad vav vremeto predi 2500 god sigurno ste umni hora za6to dopuskate niakakvi maloumnici da ni pretopiavat i da dariat Belikata ni Balgaria na ciganite ne vijdate li sega kakvo stava obedinete horata za da zapazim stranata si za nas i da varnem decata si ot 4ujbina

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хората не се обединяват току така, нужен е някакъв идеал. Аз работя за кристализирането на този идеал, работя с цел моите сънародници да придобият самочувствието, което заслужават.

   Без самочувствие нищо не се получава, докато човек не осъзнае стойността си и не откаже да слугува на чужденци и мошеници, никакво обединение не може да се постигне.

   Децата си можем да ги запазим като ги възпитаваме да бъдат горди хора и да следват примера на благородните си предци. Корените на всеки от нас са в семейството и не е нужно да се чака спасител, или водач да показва пътя. Щом някой е поел отговорността да стане родител, трябва да има и силата да възпита децата си като Човеци.

   Дано ме разберете правилно.

   Изтриване
  2. През 2004 г. археологът Георги Китов, който провежда разкопки в Долината на царете, отваря неограбената гробница на Севт ІІІ. По намерения метален шлем с гръцки букви е изписано името „СЕВТ”.
   Как един велик тракийски цар е написал на бойният си шлем името си с азбуката на своите врагове? Поздрави!

   Изтриване
  3. Можете ли да споменете поне един единствен древен автор, който да твърди, че гърците са създали азбука. Нямам предвид няколко букви, а азбука като цяло.

   Алкидамант от друга страна поставя Орфей като създател на азбуката. Диодор Сицилийски споделя, че траките Орфей и Лин били първите, които си служили с древната писменост.

   Изтриване
 22. В Белограчишко съм чувал торлаците да казват-бешка от туа/бягай от тука/или от туя .

  ОтговорИзтриване
 23. Кристализирането на този идеал ще отнеме не 40 години ходене в пустинята а 2 по 40 години ,Благодаря много за наученото от вас ,Следя всичко написано от вас по темата за произхода на българите

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за доверието! Ще съм Ви благодарен също, ако проверявате твърденията ми и при съмнения отправяте запитвания.

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Здравейте г-н Серафимов,

  От няколко месеца ви чета блога и сравнящам с мои проучвания в книжарници и библиотеки тук в Минесота, и намерих много книги които говорят за Минойците че са сходни с други балкански племена и тем подобни изказвания с които показват че знаят истината но естествено я премълчават. Даже имаше една статия в Ню Йорк Таймс където говорят за така наречената Дунавска писменост и керамиката намерена около Варна която е от 4 века пр. н. е. ако не се лъжа и наподобявала стила намерен край река Волга.

  Та това ме довежда до въпросите ме и простете ако сте отговирили някъде на тях а съм ги пропуснал.

  - Кое племе на траките образува Волжка България?
  - Името на река Волга българско ли е? Много си прилича на България направо...
  - Тези керамики намерени край Варна които приличат на тези край Волга - имат ли нещо общо? Не доказват ли че сме траки след като има такъв очевиден паралел между тях и българите край Волга? И не доказва ли също че траките мигрират на много нови територии, както Вие сте доказали като Индия, Египет, та и до Ирландия?
  - И един въпрос за писмеността на траките който и ме накара да напиша въпросите си под тази статия - Вие показахте много съвпадения между линеар А, Б и глаголицата и казвате че така наречената гръцка азбука всъщност е на пелазгите - а те са траки. Защо траките са имали две азбуки след като няма много съвпадения между линеарите и тази пазбука/буквите използвани на този надпис?

  Благодаря Ви предварително и продължавайте със светлото си дело!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така наречената Дунавска писменост е от пето хилядолетие преди Христа. В същия период няма подобна керамика и подобни знаци в региона край река Волга. Нейното най-древно име е Ра, през Ранното Средновековие се налага названието Атил, а по-късно и Волга.

   Във Волжка България са се събрали много народи, предполагам, че старите балканци са били малко. Когато получим повече данни от генетичните изследвания на волжките българи, ще разберем точно как стоят нещата.

   Различните тракийски племена ползват различни азбуки, а и в различни времена се ползват различни азбуки. Линеар А и Линеар Б са твърде сложни, те стават за администрация, но е трудно да се запише с тях някаква хроника. С течение на времето е създадена нова, опростена и по-ефикасна азбука. Сър Артър Еванс бе първия, който изрази виждането, че финикийската азбука произиза от линеарните писмености.

   Изтриване
  2. Благодаря Ви!

   Значи излиза че дедите ни са създали Линеар А и Б, финикийската азбука, и кирилицата/глаголица?

   Значи Волжка България не е имала много голяма връзка и прилика с Дунавска България? Може ли малко пояснение за Волжка България и хората които и днес се наричат българи в Татарстан и чувашите?

   Изтриване
  3. Нямам много данни за ранната Волжка България, а това затруднява отговора ми. Със сигурност една малка част от волжките българи са наши роднини, но повечето принадлежат на местното население обитавало средното и горно течение на река Волга.

   Неотдавна излезе резултата на генетичното проучване на чувашите - resent-day Chuvash speak an Altaic-Turkic language and are genetically related to Caucasians (Georgians), Mediterraneans, and Middle Easterners, and not only to Central or Northern Europeans; Chuvash contain little indications of Central Asian-Altaic gene flow. Thus, present-day Chuvash who speak an Altaic-Turkic language are probably more closely related to ancient Mesopotamian-Hittites and northern European populations than to central Asia-Altaic people."

   http://www.khazaria.com/genetics/chuvashes.html

   Изтриване
 25. РОЛИСТЕНЕ АС НЕРЕНЕА ТИ ЛТЕА НИСКО А РАЖЕА ДО МЕАН ТИ ЛЕЖ УП ТА МИ ИЕРА ЖИЛТА
  РОЛИСТЕНЕ АС ЖЕНА ТИ МОЛЯ СЕ НИСКО/тихо/А ИЗГОРЕН/овъглен/ДО МЕН ТИ ЛЕЖ НАД/връз/ ТА МИ
  ГОРЕЩИНА/жега/ЖЪЛТА/пламъкът на огъня/

  ОтговорИзтриване