16.11.2013 г.

ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕТО ДУЛО


За имената и културата на старите българи са писали доста автори. Симеонов, Бешевлиев, Овчаров, а също и чужденците Вамбери, Томашек, Юхас, Маркварт, Фехер, Прицак  и др. са се задълбочили в изучаването на миналото ни. Няма съмнение, че задачата на тези хора е била трудна. Сведенията за нашата история са доста противоречиви най-вече поради това, че ги получаваме от враговете на дедите си – гърците и римляните.

Някои изследователи са имали това предвид. Други навярно са сметнали, че както старите летописи, така и теориите от ново време не подлежат на съмнение. През XIX и началото на XX век бе наложено вярването, че предците ни не са европейци, а идват от Средна Азия. Не зная каква е била причината толкова много учени да си затворят очите относно древните свидетелства за тъждествеността между стари българи и траки.

Цели хиляда години дедите ни биват наричани мизи, България е назовавана Мизия, а езикът ни мизийски. Не зная и каква е била причината голяма група учени да пренебрегнат обширното антропологическо изследване на д-р Методи Попов, доказващо убедително, че ние сме европейци по произход, а също и, че носим тракийска кръв...

Дори и да не са били съгласни със свидетелствата определящи българите като тракийски народ, учените са били длъжни анализирайки старобългарската култура и език да обърнат поглед и към траките. Това за най-голямо съжаление не е направено. Търсеха се етимологии от монголски, якутски, чагатайски, кавхазски за старобългарсите имена.

Дуло е название на старобългарски род. От него произлизат Авитохол, Ирник, Курт, Безмер, Аспарух, Тервел, Севар. Родовото име Дуло е споменато в така наречения Именник на Българските Ханове. Първите тълкувания за значението му са глупак, роб, дебелак, глух. Това разбира се са опити на чужденци да унизят нашия народ. Б.Симеонов отхвърля тези предложения, като представя и вижданията на Грегоар, Фасмер и Маркварт смятащи го за аланско, иранско по произход...

Симеонов представя също мнението на Л.Сгуста, който пък е уверен, че Дуло идва от гръцката дума δούλος-роб. Историците Кун и Блау смятат, че значението на Дуло е династия, докато Прицак вижда някакво тюрско родово име Ту-ку. Търсени са и съотвествия с имена на хора от Монголски Алтай, Уйгурския ханагат и т.н.

Десетки години наред учените затваряха упорито очите си за тракийското име Дулас, Дулес - Δούλας, Δούλης. То е известно от няколко надписа, а е и название на древно тракийско Божество – Дула, Ямба Дула (Вл.Георгиев). В Плиска, по тухли от времето на римското владичество, са намерени печати с  имена като Дулес, Маркия, Дионис, т.е. знае се от доста време, че името Дуло и неговите варианти са употребявани в земята ни векове преди така нареченото идване на Аспарух.

Най-старото споменаване обаче е от XV-XIV век преди Христа на микенски документи записани с Линеар Б. Там то е във формата ДУ-ЛО (Ю.В.Откупщиков), т.е. идентично на споменатото в Именника българско родово име. В още по-старите минойски документи, с Линеар А е записано името Дуя, за жалост то е сравнено с някакво хипотетично гръцко име Δοίας. Пропускът е голям, но не трябва да забравяме, че по време през 50-те и 60-те години на ХХ век, когато бяха разчитани Линеар А и Линеар Б, тоталитарната цензура бе жестока. По това време работите на проф. Ценов бяха забранени за изучаване и за цитиране.

Навярно това е причината никой от езиковедите ни да не осмели да говори за приликата между старобългарският род Дуло, тракийският теоним Дула и споменатите през второ хилядолетие преди Христа Дуло и Дуя. Със сигурност наши и чужди учени знаеха добре за присъствието на тракийски лични имена в минойски и микенски писмени паметници.

Какво обаче означава Дуло, има ли то обяснение на съвременен български ? Смятам, че най-близо до истинския смисъл на древното родово име е теорията на Кун и Блау предлагащи династия (царски род) за превод на Дуло. Сродна е санскр. duhiati –кърмя, храня, давам мляко, която пък съотвества на стблг. доити-кърмя, давам мляко. Този глагол има диалектна форма дуя, чиято основа е ду. Тя е и основата на дреното име Дуло. Наставката ло се среща в тракийски лични имена като Скорило, а и в съвременните наши имена Владило, Добрило и др.

Древният смисъл на Дуло е род, храненици, тези, които са откърмени. Както виждате етимологическият анализ е лесен. Жалко е само, че нашите изследователи не са намерили смелост да поднесат най-важните факти на широката публика. Ако това бе станало, още в средата на ХХ век щяха да се пресекат корените на срамните спекулации за азиатския произход на народа ни.

Щеше да се знае, че името Дуло и негови варианти са съществували още през Бронзовата епоха – XVIII-XV век преди Христа. На микенски документи от XV-XIII век преди Христа се срещат и други старобългарски родови имена като Вокило-Вокилъ и Ерма-Ерми. Срещат се дори лични имена показвайщи смайваща прилика с тези на наши владетели. Записаното преди около 3400-3200 години Кармесийо отговаря на старобългарското Кормесий, а пък Исеверийо, Токеу, Круменийо, Винийо отговарят на имената на старобългарските князе Севар, Токт, Крум и Винех.

Горчива ирония на съдбата е това, че докато на микенските документи от второ хилядолетие преди Христа няма нито едно типично гръцко име като Аристотел, Демостен и др. то присъствието на старобългарски лични и родови имена е ярко.
Самата писменост, с която старобългарските лични и родови имена са записани преди 3400-3200 години има ясна връзка с нашата глаголица, а не с гръцката азбука...но и за това изследователите затвориха очите си...
Гл- глаголица
зс-  звукова стойност
ЛА- линеар А
ЛБ- линеар Б

Не само глаголицата, но и над 40 старобългарски руни показват силна прилика със знаците от Линеар А и Линеар Б. Такъв голям брой съотвествия показва много добре, че в никакъв случай не може да се касае за случайност. Съвпадения в два-три случая биха могли да се приемат за любопитно съвпадение, но не и над четиридесет успоредици.

БР- български руни
ЛП- линеарна писменост

Розетката от Плиска също свидетелства, че присъствието на старобългарското родово име Дуло в микенски документи не е случайно. Без изключение всички знаци от древния артефакт имат успоредици както в Линеар Б, с който е записано Дуло, така и в Линеар А, с който е записан по-стария вариант Дуя.Пл. -руни от Плиска
ЛА- Линеар А
ЛБ- Линеар Б

Срамно е да имаме планини от доказателства за древният си произход и те да не бъдат представени. Срамно е да можем да покажем на света, че не дошлите от Африка гърци, а нашите деди са създателите на минойската и микенска цивилизация, но учените ни да мълчат.

Когато не потърсиш своето, друг ще ги го грабне и не само ще те лиши от наследството ти, но ще започне да ламти и за това, което ти е останало.

Хубаво е човек да е благ и добър по характер, но тези качество нямат нищо общо с раболепието и прекланянето на глава пред чужденците. Да е благ и добър може само силният, този който познава себе си и знае как да изкове бъдещето си. За слабия няма нито бъдеще, нито чест.

Ние имаме право да бъдем горди с миналото си. Ние имаме възможност да създадем по-добър живот, но, за да стане това трябва да се държим като българи. Да не се надяваме на чудеса, а само на собствените си сили, точно така както правеха и дедите ни. Те оставиха неща, с които можем да се гордеем, днес ние трябва да изберем дали идните поколения да ни проклинат, или благославят.

Ние българите винаги сме намирали път даже и в най-дълбокия мрак, защото сме народ на светлината. Това ни е помогнало да оцелеем през хилядолетията. Това ще ни помогне да преодолеем и днешните беди. 

Човек се завръща при себе си когато се отърси от злоба и омраза, когато даде покой на духа си и отвори своите очи.
Чак тогава ще види братята и сестрите си, а и мошениците смучещи кръвта ни и докарващи всички нас до полуда.
Използвана литература:

1.М.Москов, Именник на българските ханове, Петър Берон, София, 1988;
2.Б.Симеонов, Прабългарска Ономастика, Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008; 
3.Ю.В. Откупщиков, Догреческий Субстрат у искоков европейский цивилизации, Издательство Ленинградского Университета, Ленинград, 1988;
4.V.Georgiev, Les Deux Langues des Insctiptiones Cretoises en Lineair A, Academie Bulgare des Sciences, Sofia, 1963;
5.Вл. Георгиев, Траките и техният език, Българска Академия на Науките, Институт за Български Език, София, 1977
6.J.Best, Thrakische Namen in Mycenisher Schrift, Proceedings of the Fourth International Congress of Thracology, Rotterdam, 24-26 September, 1984;
7.Н.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, домашни имена, заети имена, празничнокалендарен именник, Абагар, Велико Търново, 2005;
8.С.Дамянов, За произхода на античната строителна керамика в Плиска, Мадара и Преслав, Известия на НИМ, том 5, Наука и Изкуство, София 1985;
9.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;

10.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

50 коментара:

 1. ПАОЛА ГЕОРГИЕВА16 ноември 2013 г., 14:27

  НЕВЕРОЯТЕН СИ, ПАВЛЕ!!! МОЕТО ИСКРЕНО ВЪЗХИЩЕНИЕ ЗА ВСИЧКО, КОЕТО ПРАВИШ ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА ИСТИНСКАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ!!! УСПЕХ ТИ ЖЕЛАЯ ВЪВ ВСИЧКО, КОЕТО ПРЕДПРИЕМАШ!!! ПОКЛОН!!! ТИ СИ НАЙ-ИСТИНСКИЯ ЖИВ БЪЛГАРИН!!! СВЕЩИ ПАЛЯ ЗА ЗДРАВЕТО ТИ!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Паола! Истината за миналото ни вече потече със сила, няма как да я спрат, прекалено много хора разбраха чии потомци са и какъв живот заслужават.

   Поздрави!

   Изтриване
 2. може би.., а може и да означава род който служи на народа си, въпрос на интерпретация. Във всеки случай интересни информации за линеар А, Б и глаголицата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Дали съм прав, или не времето ще покаже. В случая важното е това, че името Дуло е познато на Балканите още през второ хилядолетие преди Христа, а и, че негови варианти се ползват като тракийски лични имена и тракийски теоними.

   Изтриване
 3. Бих искал да се осведомя: Глаголицата като лингвистична система линеар ли е или руническо писмо или нещо друго
  аз съм студент втори курс във Хайделберг - "славистика"
  Възхитителна статия - поздравления от мен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Глаголицата показва родство със знаците от Линеар А и Линеар Б, но е по-развита от тях. Родство с линеарните писмености показват също карийската и ликийската азбука.

   За да не съм голословен - http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/cario

   За връзката между глаголицата и скито-сарматските руни препоръчвам - http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Glagolitsa%20i%20sarmatski%20znatsi/Glagolitsa%20i%20sarmatski%20znatsi.htm

   Изтриване
 4. то тия гърци май за всеки народ, етнос и род все си имат дума за роб - и му лепват това прозвище.
  има ли народ кото са го владели и подтискали- и значението не е било подигравателно и унизително???
  вече ми писна от гръцки описания за вся и всьо! егаси и наглите

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много хора се възхищават на гръцката култура, макар думата култура в този случай да е напълно неуместна. Гръцката държава се е крепяла на робството, на нечовешката жестокост. Педофилията и проституцията се появяват в Европа първо в Гърция.

   Същото важи и за корупцията http://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/corruption/

   Изтриване
 5. Поздрави за изложените факти ! Аз не се занимавам с история, но просто се обърках! Излиза, че българи и траки са едно и също нещо? Част от траките, които са живяли по нашите земи, отиват към Азия и от там се връщат вече като българи ли , или..?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, тракийски племена са обитавали Азия като съседи на мидийци, перси и бактрийци. За тракийското влияние върху индийската цивилизация пък съобщава Луций Ариан

   The Indians, he says, were originally nomads, as are the non-agricultural Scythians, who wandering in their waggons inhabit now one and now another part of Scythia; not dwelling in cities and not reverencing any temples of the gods; just so the Indians also had no cities and built no temples; but were clothed with the skins of animals slain in the chase, and for food ate the bark of trees; these trees were called in the Indian tongue Tala, and there grew upon them, just as on the tops of palm trees, what look like clews of wool. They also used as food what game they had captured, eating it raw, before, at least, Dionysus came into India. But when Dionysus had come, and become master of India, he founded cities, and gave laws for these cities, and became to the Indians the bestower of wine, as to the Greeks, and taught them to sow their land, giving them seed. It may be that Triptolemus, when he was sent out by Demeter to sow the entire earth, did not come this way; or perhaps before Triptolemus this Dionysus whoever he was came to India and gave the Indians seeds of domesticated plants; then Dionysus first yoked oxen to the plough and made most of the Indians agriculturists instead of wanderers, and armed them also with the arms of warfare. Further, Dionysus taught them to reverence other gods, but especially, of course, himself, with clashings of cymbals and beating of drums and dancing in the Satyric fashion, the dance called among Greeks the 'cordax'; and taught them to wear long hair in honour of the god, and instructed them in the wearing of the conical cap and the anointings with perfumes; so that the Indians came out even against Alexander to battle with the sound of cymbals and drums.

   http://www.fordham.edu/halsall/ancient/arrian-bookviii-india.asp

   Изтриване
 6. Здравейте! Дали ги има в интернет тези микенски документи с българските имена?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, но трябва да се научиш да четеш Линаеар Б.

   Виж тук за книгата на Еванс https://ia700308.us.archive.org/17/items/scriptaminoawrit02evanuoft/


   А тук за Линеар Б http://www.people.ku.edu/~jyounger/LinearA/ABgrids.html

   Виж дали ще можеш да намериш в интернет книгите на Каратели и Чадуик с дадени плочици от Линеар Б.

   Изтриване
  2. I-SE-WE-RI-JO е на плочица 798 с b 01 LIV, другите трябва да ги намериш сам.

   Изтриване
 7. Благодаря за информацията : )
  За сега уча друг скрипт, но някой ден бих научил и Линеарния. Това с имената е от важните открития, които ще изяснят много неща в близко време.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българските имена в микенски документи наистина ще разрешат много проблеми. Чужди лобита обаче ще пречат на истината да достигне до хората.

   Изтриване
  2. Този материал е ценен, но трябва да се чете между редовете http://exadmin.matita.net/uploads/pagine/1852979616_Mycenaean-Pavia.pdf

   Изтриване
 8. Поздрави! Впечатлена съм от тази изключителна статия!
  По този повод ще си позволя да споделя с вас, че попаднах на тази книга
  http://www.book.store.bg/p97070/izgubenata-imperia-atlantida-gavin-menses.html
  В която има доста артефакти за минойската цивилизация и Линеар А. Но съдейки по дългото пребиваване автора в Крит, мисля че гърците добре са си платили, да бъдат лансирани в тази книга. Така че и тя, може би трябва да се чете между редовете.
  Попаднаха ми и други интересни книги на Акад. Сергей Иванов, които ми се иска да придобият по-голяма популярност, и да бъдат лансирани от българската държава по света. Та дори и в България! Това са "Ранноисторически култури и цивилизации" и "Предисторически култури и цивилизации".
  В тях има над 150 източника на информация от световен мащаб.

  Ето част от въведението на акад. Сергей Иванов към първата книга-
  "Рано или късно историческата истина се появява на бял свят в нейния автентичен вид. Хилядолетните човешки търсения, грешки и успехи, победи и загуби, както и падения, се влагат в специфичното вместилище-историята.........Чрез показването пред съвременните българи у нас и в чужбина, и пред всички народи по света цялостната истина-панорамата на древнобългарската ни предтракийска история, култура и цивилизация, правим своя вклад в световната културна съкровищница."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип няма нищо мистериозно и неразгадаемо в Минойската цивилизация и Линеар А. Данните обаче ще накарат някои стари теории да се срутят, а с това и авторитета на доста учени. Това е причината да се упорства с укриването на истината.

   Изтриване
  2. Голяма конспирация! Жалко че нашите учени нямат финансов ресурс да се борят за истината. А държавата ни е абсолютно незаинтересувана към този момент. Само се чудя, кой финансира тези анонимни хейтъри и защо? Същност последното "защо" е малко риторично.

   Изтриване
  3. Честно казано не ме интересува кой финансира жалките човечета пречещи на истината. Каквото и да правят те не могат да спрат неизбежното.

   Изтриване
 9. Статията е уникална, чета и тръпна... дано истината час по-скоро излезе наяве,
  първо в България после и по света.

  Поздравления и успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Стояне! Имам още много подобни материали, да дава Господ живот и здраве, ще ги публикувам.

   Изтриване
 10. Стига "дивотии" приемате ли "дуела" или не - чакам отговор - "автохонна" теория срещу "азиатска" (източно - иранска) - съгласие??? Пак казвам - на мои разноски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приемам предизвикателство за културна дискусия...за дуел нямаш шанс :)

   Изтриване
  2. Ще ти бъда благодарен, ако ми представиш по-обширно антропологическо изследване на българския народ, от това, което е направил проф. д-р Методи Попов. Той и екипа му са изследвали около 11 000 българи и са стигнали до извода, че българският народ има европейски корени, азиатските примеси са незначителни, по-малко са от тези сред гърците.

   Ако според тебе ние българите сме от ирански произход, то за това трябва да има доказателства от областта на антропологията. Ще се радвам да се запозная с тях.

   Изтриване
  3. Рашев!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Изтриване
 11. Поздравления за статията, Павле! За покойната ми баба знам, че произхождаше от род, наречен Дулинци, (Софийско, с. Зимевица, над гр. Своге). Майка ми казва, че са били голям род. Ако в миналото думата дуло е била синоним на род, то възможно е от там да идва името, (дуло-Дулинци-рода) или е просто съвпадение. Поздрави и успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Георги, благодаря ти за важното сведение! Едва ли става дума за съвпадение, просто не бях очаквал толкова древна дума да се запази до наше време.

   Поздрави!

   Изтриване
 12. Много интересна и важна информация!За съжаление съвременната българска и световна история са повече политика и по-малко наука!Гърците обичат да си присвояват древната история и постижения на други народи,но пък и Тит Ливий много добре ги е описал: "...the Greeks, who pride themselves more in deceiving an enemy than in overcoming him in fair fight...a people valiant in words rather than in deeds...the meanest of mankind, and born only for slavery."Аз също вярвам,че истината и доброто надделяват и че българският народ ще получи своето заслужено признание!А на теб Спароток пожелавам да бъдеш смел и да продължаваш напред,защото си служиш с факти и аргументи,а не с лични нападки както твоите опоненти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лео, нападките показват, че някой не разполага с аргументи. Аз от своя страна, както сам си забелязал, обичам да проверявам нещата, за които говоря.

   Разбира се и аз греша, това си е човешко, а още по-човешко е да се признае грешката. Така се учим :)

   Поздрави!

   Изтриване
 13. Здравей,

  http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2543:2013-07-05-12-15-09&catid=133:2013-05-11-09-06-12&Itemid=213

  Тук прочетох (към края на статията), че според унгарците унгарският род Дюла произхожда от нашия род Дуло.

  Попаднах на тази статия докато търсех информация за произхода на името Шишманов, защото винаги ми е било чудно дали хората с такава фамилия не са потомци на царската династия; оказа се, че има цял сайт - http://shishmanovi.wordpress.com/

  А в първия сайт се изреждат "родове-потомци на старата аристокрация" и сред тях е и името на Раковски. Явно той неслучайно засяга така силно древността на българския произход.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная дали унгарският род произлиза от българския. Сред унгарците са потърсили убежище много наши сънародници, няма да се учудя, ако някои от тях са били от благороден произход.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Арпад и Алмъш са основатели на маджарската държава.Род Дуло,преки потомци на Кубрат,Стара Велика България

   Хайде де,не знаеш,да бе...

   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 14. Едно от старите имена на Пловдив е Дулосиполис. Поне така е изписано на тази римска карта от 2-и век (препис от 16-и)
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Thraciae-veteris-typvs.jpg
  Поздрави. Бриг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бриг, това е грешка. Картите се правят въз основа на данни на стари автори.

   Ето какво казва Страбон - And above Byzantium is situated the tribe of the Astae, in whose territory is a city Calybe,7 where Philip the son of Amyntas settled the most villainous people of his kingdom.8

   8 Suidas (s.v. Δούλων πόλις) quotes Theopompus as saying that Philip founded in Thrace a small city called Poneropolis (“City of Villains”), settling the same with about two thousand men—the false-accusers, false-witnesses, lawyers, and all other bad mean; but Poneropolis is not to be identified with Cabyle if the positions assigned to the two places by Ptolemaeus (3. 11) are correct. However, Ptolemaeus does not mention Ponerpolois, but Philippopolis, which latter, according to Pliny (4. 18), was the later name of Poneropolis.

   Strabo. ed. H. L. Jones, The Geography of Strabo. Cambridge, Mass.: Harvard University Press; London: William Heinemann, Ltd. 1924.


   Дулополис, или Понерополис е малко по-на север от Византиум, на територията на астите, а не на одрисите и койлалетите, които живеят край Филипополис-Пловдив.

   Изтриване
  2. Създателят на картата се е объркал по името Филипополис. Има няколко града с това название. Eто какво казва Амиан Марцелин за имената на Пловдив - In the midst of this great confusion Aequitius, who had learned from trustworthy sources that the whole burden of the war had been transferred to Asia, marched through the pass of Succi and with all his might tried to open Philippopolis, formerly Eumolpias, 1 which had been closed by the enemy's garrison; for that city was very favourably situated and, if left in his rear, could hinder his attempt, if he should be compelled to hasten to Haemimontus 2 [p. 643] in order to bring reinforcements to Valens; for he had not yet learned what had happened at Nacolia - Amm. 26.10.4

   Ето ти друг Филипополис в Гърция - Having thus become master of Thebes he sold its existing inhabitants into slavery, and drafting in some Macedonian settlers changed its name to Philippopolis.- Plb. 5.100

   Изтриване
 15. Ангел Стоев
  Привет Павел, имам един въпрос свързан с рода на майка ми. По баща е Дулчева, интересното е че имаме родословно дърво, което започва от 1737 година и там е записано, че родът на майка ми започва с родоначалник на име Дулчо (трима братя са били, от които двама са убити). Та за въпросния Дулчо се пише - с идването си в този край се заселва се в с. Сбор (аз съм от Пазарджик на 19 км от селото). Като малка е казано на майка ми, не помни от кого, че Дулчо бил преселник от Италия, а на италиански "дулче" значело "сладък, сладко" (това според спомените си казва тя и мисли че идва от там). Не твърдя, че имам нещо общо с рода ДУЛО! Та въпросът ми е, според теб дали наистина Дулчо е преселник от Италия, съвпадение ли е самото име или просто е кръстен така? Извинявам се ако съм затормозил темата.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Просто няма как да дам точен отговор...Ако действително се касае за преселник от Италия, то името би могло да е италианско, но ми се вижда странно през 18 век някой от Италия да се пресели в нашите земи, които са били под турска окупация. Просто няма логика.

   Без подробна и достоверна история на рода е невъзможно да се даде тълкуване на фамилното име.

   Изтриване
 16. Немой да се пулиш да дулото ,оти ке ти извади очите....

  ОтговорИзтриване
 17. В съвременния български език напоследък навлезе думата "дула". Дулата е жена, която подпомага майчинството. Дулите помагат на бременните да се подготвят, съветват ги, присъстват на раждане, подпомагат при отглеждане и кърмене на новороденото. Може да не съм го обяснила съвсем коректно, защото и аз не съм запозната с подробности, но приблизително е това. Чудех се откъде са взели това име, но май отговорът е в тази статия. Поздравления за това, което правите! Винаги Ви чета с огромен интерес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подкрепата! Не съм срещал думата дула, но щом действително тя е за гледачки и кърмачки, то постройката й е логична.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Ето например тук: http://www.estestveni-idei.com/prod/polezno-1/birth/birth-doula.html
   Напълно заслужавате подкрепа. Българите трябва да се събудят!

   Изтриване
  3. Благодаря за интересната информация!!!

   Изтриване
 18. http://www.hakikat.com/dergi/217/tarih01.jpg - това знак на Дуло ли е и какво търси върху меча на Осман I ?!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е знак на род Дуло,намерен е на много места,най-старата му форма е на Балканите от поне преди 6000 години.
   Да,част от българите участват в оформянето на тюркския племенен субстрат заедно с Монголи и Мангали.На кого не сме дали царска кръв,май само на папуасите не сме.
   Добрев,обикновен българин

   Изтриване
 19. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 20. ирена янчева31 май 2016 г., 15:58

  Здравей, Павле ! Истински благодарности за блестящо защитената научна теза - Нашите предци са създателите на Минойската и Микенската цивилизация! Името на рода Дуло се среща далеч преди Христа, това означава за пореден път, че ние българите не сме азиатци ! Като допълнение - щастлива съм, че графиката на моята буква " И " се доближава по изписване и значение ( Глаголица, Линеар " А " и " Б" )на древния символ Дървото на Живота. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване