26.01.2014 г.

КАКВО ОЗНАЧАВА ИМЕТО ТРАКИ?

Специалистите знаят, че имената на народите се менят през различните епохи. Дедите на португалците са били наричани лузитани. Предци на поляците са венетите споменати от Птолемей. При иранците пък срещаме няколко названия – кефени, артеи, хорсари, перси. Всички те важат за един и същ народ. Това е нещо съвсем естествено. Един етнос не се появава на бял свят в готова форма. Най-често групи от сродни племена се обединяват, като новата група получава името на най-силното, или най-голямото племе. Този процес може да трае дълго време. При различните хора е различно защото всеки живее в различна среда.

Повечето от учените смятат, че народът наричан от римляни и гърци с името траки, няма нищо общо с нас българите. В интерес на истината няма български песни, легенди и т.н. споменаващи траки. Това на пръв поглед е проблем – как така в народния фолклор не е останало името на дедите ни? Обяснението е лесно – траки не е самоназвание на предците ни, а название използвано от чужденци. В научната терминология това се нарича екзоним.

Албанци например е екзоним, тези хора наричан себе си Shqiptarë . Същото може да се каже за уелсците, те казват на родината си Cymru. Немецът път счита себе си за Deutscher... Така е било и с предците ни, макар римляни и гърци да са ги назовавали траки, бесът се е считал за бес, а гетът за гет. Всеки е държал на името си и само тези, от предците ни знаещи латински и гръцки са разбирали, че името траки се отнася за тях.

Благодарение на римляни и гърци след време екзонимът траки се превръща в научен термин, който се използва вече дълго време. Може би след време името траки ще бъде заменено със стари българи, понеже все пак става дума за нашите предци. Не вярвам обаче това да стане в скоро време. Веднъж наложени понятия се премахват много трудно. Пример за това е народностоното название хети. То също е екзоним, хората, които ние определяме като хети са наричали себе си неси, а езика си несили. Ако някой изследовател започне за ползва правилното име неси, вместо хети той няма да бъде разбран от 99% от читателите си. Поради тази причина е нужно на този етап името траки да продължава да бъде използвано като название на дедите ни.

Какво обаче означава името траки и как е възникнало то? В някои легенди се твърди, че най-старите жители на земята ни са потомци на Тракс, който пък е син на богът на войната Арес. Дали е съществувал такъв човек няма как да докаже. В древността се е вярвало, че названията на народите често са възниквали по името на даден герой. Най-вероятно обаче войнственият дух на нашите предци да е станал причина за пораждането на това предание.

Не митичният Тракс е причина за възникване на етнонима траки, а сблъсъка на старите гърци с жителите на земята ни. По сведенията на Херодот, Страбон, Плиний, а и Есхил съдим, че гърците идват от Африка, следователно те са носители на един съвсем различен език. Речта на предците ни е звучала странно за новодошлите пришълци и в началото те са преиначили доста от названията, които са чули за първи път. Не само през Бронзовата епоха, но дори и през Средновековието за южните ни съседи е трудно да произнесат определени селищни названия от земите ни. Прочее това продължава и до днес...

В древността едни от съседите на старите гърци са хората от племето дерзики, наричани от някои летописци дерзеи, дери. Тези наши предци са обитавали землища недалеч от владенията на медите и пеоните, които средновековни автори наричат българи.Лигвистите сравняват тракийската дума дерзас със стблг. дрьзъ-смел, храбър, дързък. Следователно етнонимът дерзики означава дръзки, смели хора. Определенията дръзки, смели пасват прекрасно на качествата на предците ни описани от Омир и други автори.

Идвайки в земята ни търсейки нови територии за колонизация, старите гърци се сблъскват с дерзиките и научават името им. Както обаче бе споменато, данаевите потомци говорят съвсем различен език. В Пелопонес те са асимилирали население сродно на траките и са усвоили голяма част от думите му, но въпреки това за африканските пришълци тракийската реч остава странна и трудна.

Поради тази причина вместо дерзики старите гърци са казвали терсики, което пък по-късно се развива в терейки, траки. Това название бива използвано за всички други племена говорещия същия език като дерзиките и имащи сродни обичаи. Така от названието на едно сравнително малко, но храбро племе –дерзиките възниква името на най-големия народ на Европа в древността-траките.

Прочее, по същият начин е възникнало и името германи. Корнелий Тацит обяснява, че първоначално названието германи е използвано само за тунгрите. Едва след време германи започва да се използва за всички роднини на тунгрите и се превръща от племенно име в название на една нация – “The name Germany, on the other hand, they say is modern and newly introduced, from the fact that the tribes which first crossed the Rhine and drove out the Gauls, and are now called Tungrians, were then called Germans. Thus what was the name of a tribe, and not of a race, gradually prevailed, till all called themselves by this self-invented name of Germans, which the conquerors had first employed to inspire terror”.Някои хора смятат, че траки е обидно название.Това обаче не отговаря на истината. Траки е винаги е било символ на мъжествени, силни хора. Това е мнението на Омир, Тит Ливий, Луций Ариан, а и на император Юстиниан Велики, който споделя в средата на VI век  -  Tова е важно и всекимо известно, че ако някой спомене името Tракия, веднага щом думите излетят от устните му, слушащия осъзнава благородните качества на този народ – невероятна мъжественост и страховита войнственост, изпитани по всякакав начин на бойните полета.  Teзи качества са типични само за тях, те ги  имат по рождени в кръвта си.’’
(превод на цитирано от Веселин Бешевлиев изказване на Юстиниан).

Разбира се бездушни и недобросъвестни хора са в състояние да омърсят всяко име. Определението тракидас се е ползвало от някои  автори, за да бъде изразена голяма жестокост. През Средновековието е омърсено и името българи. Англичаните го използват като символ на педераст - bugger (n.) 
"sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Cf. Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite." Softened secondary sense of "fellow, chap," is in British English from mid-19c. Related: Buggerly.В миналото е изопачено е и името на пелазгите наречени в Библията филистинци - philistine (n.) 
"person deficient in liberal culture," 1827, originally in Carlyle, popularized by him and Matthew Arnold, from German Philister "enemy of God's word," literally "Philistine," inhabitants of a Biblical land, neighbors (and enemies) of Israel (see Philistine). Popularized in German student slang (supposedly first in Jena, late 17c.) as a contemptuous term for "townies," and hence, by extension, "any uncultured person." Philistine had been used in a humorous figurative sense of "the enemy" in English from c.1600.
Реши ли някой да обижда и клевети, няма как да го спреш. Лоши хора винаги е имало и няма изгледи някога те да изчезнат някога. Ако тръгнем да се плашим от злословниците, целия ни живот ще премине в тичане. По-разумно е да държим на своето, да се постараем да търсим и показваме истината.

Може някои автори да са използвали името траки като символ на грубост и жестокост, но какво от това. Нима лъжите ще премахнат факта, че благия Орфей и мъдрия Залмоксис са траки? Без Орфей, Лин, Тамир, Евмолп, Имарад, Залмоксис и др. траки, гръцката култура щеше да е значително по-бедна. Да не забравяме приносът на тракиецът Езоп съчинил множество интересни и поучителни басни.

Тукидид не се срамува от тракийските си корени. Темистокъл също носи тракийска кръв, той е син на тракийката Абротона. Първата гръцка граматика е създадена не от грък, а от Дионисий Тракиец.  Човекът въвел годината на рождениието на Христа като начало на тово летоброене е също тракиец Дионисий Малки. Той е от рода на тракиеца Виталиан, в чиято армия се бият хора наречени българи.

Нека обясним и защо името траки е заменено с българи. Вече бе посочено, че е напълно нормално имената на народите да се менят. За иранците важат още четири названия– перси, хорсари, артеи, кефени. В различните времена хората, които ние познаваме като немци са наричани tungri, germani, allemani, tedesci... Щеше да е чудо, ако дедите ни бяха запазили най-древното название използвано за тях от други хора.

Смятам, че българи идва от название на първоначално малко племе от групата на мизите. Това е и причината от времето на Св.Йероним до това на Й.Кантакузин – около 1000 години наред, българите да бъдат отъждествявани с мизите. Възможно е българи да идва от топонима Балагрос – древното име на Беласица, не е изключено обаче и племе балагри да е дало името на планината. Има Венетски Алпи, Сарматски планини...В посвещения към Арес и Зевс се среща епитета Блегурос. Понеже се касае за различни божества, то явно Блегурос е етнически епитет. Явно е имало племе от групата на мизите носещо име блегури, блъгариНе трябва да забравяме, че едно от най-ранните изписвания на народностното ни име с кирилица е БЛЬГАРИНЪ.

Едва ли някога ще получим повече сведения за тракийското племе блегури, блъгари, балагри. Нека не забравяме, че омразата на определени хора към дедите ни е граничела с фанатизъм. Най-вероятно сведенията са унищожени още по време на Античността. Възможно е хората наричани блегури, блъгари, балагри да са били свещеническа прослойка радваща се на висок престиж и това да е допринесло за налагането на името върху всички сродни племена.

Точно по същия начин възниква и етнонима елини. Елите, наречени още сели са малка група хора обитаващи Додона в Епир и пазещи светилището на Зевс. Понеже елите са се радвали на висок престиж, то след време данайците захвърлят старото си название и също започват да се наричат ели, елини.

“The Selli, whom Homer describes as the interpreters of Zeus, “men of unwashed feet, who slept on the ground,” appear to have been a tribe. They are called by Pindar the Helli; and the surrounding country, named after them Hellopia (Ἑλλοπίη), is described by Hesiod as a fertile land with rich pastures, wherein Dodona was situated. (Strab. vii. p.328; Schol. ad Soph. Trach. 1167.) Aristotle places the most ancient Hellas “in the parts about Dodona and the Achelous,” adding that the Achelous has frequently changed its course,--a necessary addition, since the Achelous does not flow near Dodona. He likewise states that the flood of Deucalion took place in this district, which “was inhabited at that time by the Selli, and by the people then called Graeci, but now Hellenes.” (Aristot. Meteor. 1.14.) Щом малкото и почти непознато племе ели може да даде името на елините и Елада, то защо да е невъзможно почти непознатите блегури, блъгъри, балагри да са дали името на Българите и България? Има доказателства, че през първото хилядолетие преди Христа в Тракия е имало хора с име болги.

В ирландcката книга Leabhor Gabhala Eirenn се споменава за идване на народ болги от Тракия по време на цар Кир Велики – VI преди Христа. Това сведение е включено в “Енциклопедия Британика” - “The Thracian party become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299).

Ирландците нямат причини да лъжат. Те не са били финансово, или политически зависими от царете на България. Свидетелството, че през VI преди Христа в Тракия е имало хора наречени болги може да се приеме за вярно и поради това, че точно в този период на британските острови се появяват артефакти от тракийски произход...За жалост повечето изследователи са вперили влюбен поглед в Памир и Тибет търсейки следи от старите българи и поради това ценното ирландско свидетелство е останало скрито за широката публика...

Името траки не е повод за срам, а за гордост. То е гърцизираният вариант на племенното название дерзикидръзките, смелите. Такива са били дедите ни, такива можем да сме и ние понеже носим кръвта на герои. Ще е жалко да пропилеем наследеното. Нашите деди не са се вайкали и не са чакали друг да им помогне, а са показвали, че във вените им тече не само кръвта на благия Орфей, но и на силния Арес.


На по-добър живот се надява слабият, силният прави така, че животът му да стане по-добър. Историята показва, че слабите изчезват без следа, остават само тези, които дръзват да се борят. Не случайно римляните са казали, че съдбата преследва слабите, а помага на силните...или както е казал нашия народ – Помогни си сам, да ти помогне и Господ!

61 коментара:

 1. Пак претопляш стари манджи.
  Траки е прякор, даден от враговете на БЪЛГАРИТЕ. Целта е да се прекъсне Българската ни родова памет. Незнаейки древното си и славно минало, Българите нямаме опора против гръцките домогвания и преиначавания на нашата история, обичаи, религия, богове и т. н. Нямаме опора и против експанзията на разни мними доброжелатели, които ни натириха да търсим великите си предци в дън- горите тилилейски, пардон алтайски.
  Близко e до ума, че “Траките са изчезнали” от Българските земи, точно както са изчезнали и гяурите, 15 века по-късно.Да се твърди, че гърците са почитали предците ни и за това са им дали такова название е върховна глупост. Х песен от "Омировата" Илияда в която се появяват траките е от 16 век. ...Нашите родни гъркомани, пишат за траките каквото им наредят, но ето какво пише в „Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ” речници:
  1. трак-уплах, стес,страшилищe, колики, НАГЛЕЦ, ПРОСТАК
  2. трака-трошачка;сблъсък,парзитизъм,прося,изпросвам
  3. тракадорос- просяк, курварин

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А това видялли го - bugger (n.)
   "sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Cf. Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite." Softened secondary sense of "fellow, chap," is in British English from mid-19c. Related: Buggerly.


   http://www.etymonline.com/index.php?l=b&p=46&allowed_in_frame=0

   Не можеш да спреш лошите хора, които бълват лъжи. Не можеш да бягаш винаги когато някой омърси името ти.

   Никога не съм твърдял, че гърците са почитали дедите ни и поради това са ги нарекли траки. Не ми приписвай неща, които даже не съм си помислял.

   Гяур е определение, което е възникнало на верска основа, значението е огнепоклонник.

   Тракиец е екзоним, чиято основа обаче е действителен етноним от Балканите.

   Изтриване
  2. Няма как "тракиец" да е обида, при положение, че има римски император с прозвище "Тракиецът" ( Максимин )

   Хаджи Ахил

   Изтриване
  3. Аз също смятам, че траки не е обидно название, но определени хора смятат другояче. Не е лошо, ако мненията по даден въпрос се разминават, лошо е когато се правят твърдения, които не са подкрепени с доказателства.

   Изтриване
  4. 1. Гърците са лукава пасмина и за да налапаме “тракийската въдичка”, са сложили доста примамки. Разбира се, като всеки престъпник и те оставят УЛИКИ, едва забележими. Много от тях са трудно доказуеми, като откраднатия епос за “Троянската война”, където във фалшивата допълнителна Х песен от “Илияда” ни се натрапва, че по това време имало и траки. Същевременно “Веда Словена” е обявена за фалшификат с единствения обективен аргумент, че при проверката 20 години по-късно, не били намерени на посочените места, съответните народни певци. Те просто били избити от наемни банди след издаването на сборника.
   2. Не са нужни по-големи доказателства от написаното в оксфордския гръцко-английски речник или дебелия гръцки речник на Бабиньотис.
   3. Император Гай Юлий Вер Максимин е синоним на див, прост, кръвожаден, необразован варварин и е всявал смъртен ужас сред римската аристокрация, която му е и лепнала обобщаващия прякор ТРАК. На всичко отгоре има и становища, че е от германските племена...
   4. Гърците не са могли да ни обиждат на верска основа като турчолята, защото и в древноста и днес ИЗПОВЯДВАМЕ ЕДНА РЕЛИГИЯ.
   5. Спараток, нищо не Ви приписвам, а само обобщавам написаното от Вас.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  5. На ирландците пък явно не им е обидно името Болги...все пак да отбележа :)!?

   "sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Cf. Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite." Softened secondary sense of "fellow, chap," is in British English from mid-19c. Related: Buggerly.

   В този текст не пише, че на средновековен латински българин означава педераст...! На латински нито "bugger" , нито Bulgarus, нито Bulgarian означава содомит или педераст! Всеки може да намери превод на латински на тези думи!
   Пише , че етимологията на думата "bugger" във английския означава "sodomite,heretic" и , че в английския "bugger" е взето от средновековен латински Bulgarus,но не като значение, а като звучене и това е следствие от (забележете) тесногръди или фанатичните представи за сексуалния живот на източно православните християни или от сектатa на еретиците "видни"(или изпъкващи) там(в Източното Православие)...!

   Погледнете, какво означава думата "Bog" на английски! bog - блато, тресавище, ...клозетна яма!!! (това е от английско-българския речник)

   Погледнете във същия online etymology dictionary , от който Спароток взема значението на bugger ,какво предлагат като етимология на Bulgaria
   -Medieval Latin, from Bulgari "Bulgarians," perhaps literally "the men from the Bolg," the River Volga, upon whose banks they lived until 6c. But the people's name for themselves in Old Bulgarian was Blugarinu, according to OED, which suggests a different origin. In other sources [e.g. Room], the name is said to be ultimately from Turkic bulga "mixed," in reference to the nature of this people of Turko-Finnish extraction but Slavic language.
   Името българи явно най-много обичат да го правят на "миш -маш"...поне в етимологичния онлайн речник, с който се занимаваме... !!
   "...в редица чужди енциклопедии името "българин" се тълкува в подобен "вулгарен" смисъл, като му се придава значение на "варварин", "човек от простолюдието", "дивак-мелез" и дори "содомит"!? Последното се използва във Франция във връзка с "бугрите" (богомили, катари, албигойци и др.) свързано с верските борби и догми. В гръцка енциклопедия името "българин" е залегнало като - "мръсна дума, с която се обиждат запалянковците на някои футболни отбори от Солун"!... Сърбо-македонистите използват същия претекст, за да ни наричат "бугари-татари" и т.н..." (Проф. Крум Балтаджиев)

   Изтриване
  6. Гърците не обичат наименованията- гърци и Гърция. Грек на староеврейски означава неверник т.е. човек който не вярва в правата еврейска вяра. Гърците и сега наричат себе си елини а държавата си Елада, независимо че са минали 2000 г.от тогава

   Изтриване
  7. По начало народът наречен от римляните Graeci е различен от дедите на южните ни съседи. Става дума за пеласгийско племе от Западните Балкани. Римляните ползват името на тези хора за обозначение на жителите на Елада.

   Самото име елини идва от ели, сели, а те също са пеласгийски народ. Поради престижността на името, то е прието от всички древни обитатели на Гърция.

   Изтриване
 2. Надявам се да е полезно за читателите на блога -http://novanews.bg/news/view/2014/01/25/66926/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Интервюто с Александър Мошев е интересно и заслужава да се види. Мошев е не само интелигентен човек, но и прогресивен учен.

   Изтриване
 3. Поздрави за материала.Искам да те уверя че,имаш подкрепата на много съмишленици,които по една или друга причина остават анонимни.Моля ако имаш възможност напиши нещо за библия бесика.Благодаря предварително.Бъди здрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето една статия за Библия Бесика http://sparotok.blog.bg/politika/2011/03/30/besi-vesi-i-bibliia-besika.719303

   Изтриване
 4. Привет!

  Обаче мисля че римляните, като наричат елините "греки" имат предвид "траки". Какво мислиш по въпроса, дали названията "траки" и "греки" произхождат от един корен?
  И на второ място, спомням си, че названието на фирболг идва от някакви кожени кесии, които са носели на кръста си. И "болг" значи точно такава кожена кесия... Мисля че когато ранните балкански племена се предвижват на запад към Британия сред тях има и траки, но и гърци, т.е. във Великобритания могат да бъдат проследени както "тракийски" така и "гръцки" имена и езиково влияние...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Андрей!

   Етнонимът Γραικοι е засвидетелстван на територията на Епир, касае се за малко племе. Докато Θρᾷξ- тракиец е засвидетелствано в друг географски регион, а и траките са обявени за най-големия народ след индийците.

   Хората наречени Γραικοι са пеласги, т.е. роднини на траките, или клон на траките ако искаш. Първоначално наистина под Γραικοι наистина се е разбирало народ сроден на траките, в последствие обаче, след асимилацията на тези хора от данайците, Γραικοι добива ново значение.

   Верно е, че в Leabhor Gabhala Eirenn се казва, че Fir Bholg идва от bholg - кожена торба. Смятам обаче, че това е народна етимология, подобна на тази, че етнонима българи идва от името на река Влога.

   Аз лично свързвам Болг с гаел. boillsg - gleam; *bolg-s-cio-; Latin fulgeo, shine, English effulgent, Lithuanian blizgù, glance, shine, English blink, Indo-European bhleg, *fulgeo.

   http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/mb04.html

   Напълно възможно е при миграциите си траките да са взели със себе си и хора от данайците. Както е логично и тези от дедите ни колонизирали Азия, при завръщането си в Европа да са довели азиатски васали.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Интересно... Позовавате се на Leabhor Gabhala Eirenn за легендарния народ Фир Болг, но отричате етимологията на името му, дадено в същата тази хроника. Вероятно, защото не отговаря на тезата ви. И това, ако не е манипулация...
   Всъщност цялата статия започва с една манипулация:
   "Дедите на португалците са били наричани лузитани"
   Това сериозно ли го мислите? Лузитаните са племе, населяващо Иберийския полуостров през ІІ в.пр.н.е. Вярно, част от територията им съвпада с част от днешна Португалия. Те попадат под властта на Рим през същия този втори век. За тези събития е и давания по бтв сериал Легендата за Испания. В него няма и думичка за португалци. Наистина, това е художествено произведение, но въпреки това...
   Докато португалците са появяват на историческата сцена едва края на ХІ, началото на ХІІв н.е. или около 1400 години по-късно, когато от лузитаните няма и помен. Територията е била римска, после под властта на свеви, вестготи, араби. Португалия първоначално е графство, а от 1139 кралство.
   Ей такива са ви всички теории - манипулации и изопачаване на историческите данни

   Изтриване
  3. Всеки образован човек знае, че лузитаните са деди на португалците - The Lusitanians are what is recognized as the ancestors of the current-day Portuguese culture. http://www.portugal.com/information/lusitanos

   Това, че не се съгласявам с етимологията на Фир Болг дадена в Leabhor Gabhala Eirenn не е манипулация. Манипулация би било, ако премълча, че в миналото се е вярвало, че името на Болгите идва от название на вид торба. Аз обаче споменах това, освен това се аргументирах защо смятам, че значението е друго давайки гаелска дума обясняваща етнонима болги.

   boillsg - gleam; *bolg-s-cio-; Latin fulgeo, shine, English effulgent, Lithuanian blizgù, glance, shine, English blink, Indo-European bhleg, *fulgeo.

   http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/mb04.html

   Както виждате, аз мога да подкрепя твърденията си с данни. Вашите твърдения обаче висят във въздуха - нещо типично за евтин опит за манипулация :)

   Изтриване
  4. Между прадеди и ново име на народа има малка разлика, не мислите ли?
   Не мисля, че някой спори, че старите лузитани в една или друга степен са предци на народа, който днес наричаме португалци. Но да се твърди, че португалците произлизат едва ли не от лузитаните е несериозно. То и французите се гордеят с галския си произход, но никой твърди, че французите са ново име на галите.
   Всъщност идеята на цялата тази манипулация е да се покаже, че българите са всъщност траки. Без изобщо да се взема под внимание миграционните процеси в ранното средновековие. Ако се върнем на португалците, със същото основание може да се каже, че свевите са прадеди на португалците. Или бургундците на французите, или на швейцарците, или, на който народ ни харесва. Само дето това не е научен подход, а елементарна словесна еквилибристика. А г-н Петер Трифонов бих посъветвал да се поинтересува малко от история на Реконкистата и династичните борби.
   И след като оспорвате етимологията на Фирболг, дадена в Leabhor Gabhala Eirenn, мисля, че е редно да се обосновете, защо считате, че единствения източник, който споменава този народ греши, както и какво е довело до тази грешка в хрониката
   п.п. кои твърдения ми висят във въздуха?

   Изтриване
  5. Ако имахте някакви елементарни познания по история щяхте да знаете какво е това народна етимология...

   По времето на Мавро Орбини се е вярвало, че българи идва от името на река Волга...трябва ли да вярваме на тази глупост...

   Много по-рано се е вярвало, че елини идва от Елин- син на Девкалион...пак глупост разбира се. Елини е променен вариант на ели, сели - племе обитавало земите край Додона...

   Трябва да се мисли анонимни господине, трябва да се мисли! Болгите са врагове на дедите на ирландците, Кухулин се хвали, че не си ляга без да е сложил глава на болг до краката си. Как да очакваме обективност..

   Прочее, глупаво е да се сравнява Франция с България, процесите и събитията са съвсем различни. Във Франция се смесват различни народи, това все още си личи от езиците говорени там, а и от разликите в антропологичния тип.

   Изтриване
  6. Всъщност знам какво е народна етимология, пък и да не знаех, достатъчно е да прочета една-две ваши статии, за да разбера.
   "Болгите са врагове на дедите на ирландците"
   Това къде го прочетохте? В хрониката не пише нищо такова. Според нея Фирболг са потомци на Немед, които се завръщат в страната си след като са били роби в Гърция. А името им идва от кожените торби, които са носили като роби.

   А между Кулухин и ФирБолг има няколко века, а това, което казвате, е неговото магическо копие Gae Bulg. Не си ляга, без главата на копието е до краката му, т.е. да му е под ръка винаги. Ето нагледен пример как изопачавате източниците.
   Та не може да се очаква обективност, а? Това е най-удобното извинение. А какво точно пише в източника, какво значение има?
   И какво излиза? Фирболг са си ирландци и не са никакви врагове на дедите на ирландците. Има ги в средновековната хроника Lebor Gabála Érenn, включени са в списъка с ирландски крале. На вас това прилича ли ви на опит за обругаване и недостоверност? Е, друг е въпросът, че говорим за легендарен народ.

   Изтриване
  7. Не зная каква литература ползвате, но е време да се пренасочите към сериозни издания...

   Също Ви съветвам да се опитате да мислите логично. Щом се намесвате в тази дискусия, то трябва да знаете за копието Gae Bholga...според Вашата логика това е копие ...в торба...не особено ефикасен начин за използване на оръжие :)

   А мечът Calad bolg по Вашата локига трябва да е меч в торба :)

   Приемем ли обаче, че болг означава блясък, светлина, всичко си идва на мястото.

   boillsg - gleam; *bolg-s-cio-; Latin fulgeo, shine, English effulgent, Lithuanian blizgù, glance, shine, English blink, Indo-European bhleg, *fulgeo.

   http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/mb04.html

   Препоръчвам

   1.C. Matthews, Celtic Tradition, Element Books Ltd, MCMXCV;
   2.L. Winifred Faraday, Cattle-Raid of Cooley, 1904;
   3.D. Leeming, The Oxford Companion to World Mythology, 2005;
   4.M.J.Green, Celtic Miths, The Trustees of the Brithish Museum, 1994;
   5.J.O'Donovan, Annals of the Kingdom of Ireland, 1849;
   6.R.A.Stuart McAllister, Lebor Gabala Erenn, 1941;

   Дори да нямате възможности да си набавите сериозна литература, поне в интернет да бяхте потърсили, за да не се излагате...

   The Firbolg warrior Fer Díad, was the companion of Cú Chulainn. He was one of Medb's champions who fought against Cú Chulainn in single combat. Fer Díad was killed after three-day fighting.

   http://www.timelessmyths.com/celtic/invasions.html#Firbolgs

   Изтриване
  8. Какви книги чета няма значение.
   Копието на Кулухин го споменах само заради начина, по който преиначавате източниците. Вие твърдяхте, че "Болгите са врагове на дедите на ирландците, Кухулин се хвали, че не си ляга без да е сложил глава на болг до краката си. Как да очакваме обективност.." В опит да докажете тезата си, че болгите и ирландците са врагове, споменавате Кухулин. В контекста на казаното от вас излиза, че ирландският герой не си ляга без да е убил някой болг и поставил главата му до краката си. Но всъщност става дума не за убит враг, а за копието. Изобщо не съм правил анализ на името на това оръжие.
   А сега вие измествате темата към етимология на името на копието и ми приписвате твърдения, които не съм казвал. Макар че дадения от вас цитат всъщност доказва манипулативното ви твърдение от предния пост за обстоятелството, че болги и ирландци са врагове. Излиза все пак, че Кулухин все пак не е враг на болгите и не ги е избивал преди лягане. В тази връзка бихте ли преосмислили твърдението си и да признаете, че изопачихте източниците?
   Но щом пък споменахте етимологията на името на това копие - Gae Bulg, има различни хипотези, като едната е именно корем. Другите са копие на смъртта.
   Не разбрахме и за португалците. Как стана така, че от лузитаните скочихте директно на португалците, като пропуснахте някакви си 14 века история, пълна със завоевания, преселения, възникване и рухване на държави

   Изтриване
  9. Анонимки господине, редно е първо да се извините и да признаете, че сте сгрешил по отношение на думите си - "А между Кулухин и ФирБолг има няколко века,"

   Споменете също къде я намерихте тази информация, че Кухулин не е враг на болгите, аз дадох цитат, Вие не...

   Изтриване
  10. Добре, не са няколко века. Казах го, смятайки от кралете Фирболг, без да съобразя, че те са управлявали само три-четири десетилетия, а след като са паднали от власт, народът не е изчезнал.
   Това променя ли фактът, че вие казахте ""Болгите са врагове на дедите на ирландците, Кухулин се хвали, че не си ляга без да е сложил глава на болг до краката си. Как да очакваме обективност.."?, пък сега друго твърдите "Споменете също къде я намерихте тази информация, че Кухулин не е враг на болгите, аз дадох цитат, Вие не..."
   Последно? Ще заемете ли окончателна позиция или ще продължавате да лъкатушите?

   Изтриване
  11. Анонимни господине, струва ми се, че Вие сте този, който лъкатуши. Аз не съм променял позицията си, нито пък съм уличен в грешка, грешки направихте Вие.

   Прочетете внимателно книгите на Матюз, Грийн, Фарайдей. Мисля, че ги има и някъде в интернет. Ако са в PDF ще Ви е по-лесно да търсите.

   Без да сте добре осведомен, не сте в състояние да водите дискусия.

   Изтриване
  12. Разбира се, прав сте...
   Аз твърдях """Болгите са врагове на дедите на ирландците, Кухулин се хвали, че не си ляга без да е сложил глава на болг до краката си. Как да очакваме обективност..", после аз казах ""Споменете също къде я намерихте тази информация, че Кухулин не е враг на болгите, аз дадох цитат, Вие не..." Аз бях този, който се опита да оспори сведенията в Lebor Gabala Erenn, относно етимологията на Фирболг с някаква измислена ненавист и липса на обективност, аз въведох Кулухин в дискусията, за да докажа твърденията.
   Естествено, вие сте последователен.
   Всъщност, що ли си губя времето да споря с човек, който си сменя позицията, както му е угодно? Пишете си там измислиците, все ще си намерите верни последователи. Пък, че това не е история, на кой му пука?

   Изтриване
  13. Четейки този спор,бих казал че анонимия има право.Изкривили сте малко цитата за да се лансира тезата за омразата към въпросната група Fribolg.Също съвсем основателно ви разкритикуваха за приемането на едни сведения от този източник "Lebor Gabala Erenn" а други отричате.
   Но пък според мен дадохте разумни обяснения защо предпочитате да не се осланяте на значението дадено в обсъждания източник.Ако вземем за вярна тезата за враждата.Нещо което вашия критик явно не искаше да разбере.Интересното е че и той също явно преиначи някой сведения но поне се е извинил за тях.
   Но нещо се обърках.Ако приемем идеята че въпросния владетел Кухулин не си ляха без това копие,чиито глава лежи в краката му.То тогава защо е кръстил копието с названието болг.Ако за него думата болг е означавала нещо негативно.От това би следвало да заключим ,че думата болг реално не е била негативна дума,но пък това не се вързва с твърдението за враждата между тези племенна.Ако мразиш някого...едва ли ще кръстиш нещо ценно за теб на неговото име.
   Хич не съм чел тези документи или пък съм запознат с дадените от вас препратки.Просто се опитвам логично и разумно да навържа нещата,и тук нещо не успявам. Ще се радвам ако дадете някакво пояснение,главно за тези които след мен ще четат този спор. Разбира се когато имате време.

   Изтриване
  14. мисля bholg торба иде от същото както BuLGe, BuLK, VuLGos, БаЛКан, ВеЛиК, БРеГ, оБаГРен- издигане

   Изтриване
 5. Г-н анонимен, според вас откъде са се появили тогава португалците "на историческата сцена едва края на ХІ"? От нищото не става. Д-р Нобел направи достатъчно опити по въпроса и доказа, че не става (дори и при наличие на вода, въздух и температура).

  ОтговорИзтриване
 6. На картата която сте публикували има GRAECIA , съседи на дерзеите. Какво е това? Звучи направо като Гърция, Кога е направена тази карта и за кое време се отнася.
  Поздрави!
  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Катртата е от 18 век, ако не се лъжа. По принцип държава Гърция няма, името на държавата на нашите южни съседи е Елада, тя възниква през 19 век. Преди това южните ни съседи не са имали своя държава.

   Така наречената Византийска Империя е многонационална държава, в която официалният език е гръцки. Императори са били доста арменци, но също исаврийци, фриги, хазари, араби...

   Изтриване
  2. Ами Траусите? Не са ли по-близо до "траки" от дерзеите?
   Бриг.

   Изтриване
  3. Има и такава версия, но името на траусите бива свързано с троша, т.е. слаби, безсилни хора. Те са описани като такива от Херодот.

   Дерзеи, дерзики от друга страна е свързано с дерзас-дързък.

   Изтриване
 7. Пишете за история, а за историята, както за всеки занаят, трябва инструментариум, в случая това са познания по чужди езици - латински, старогръцки и още един куп източни езици. Вие колко от тези езици владеете, за да четете целите документите в оригинал, а не само интересуващата ви част от него в измислен английски превод?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Златарски, Иречек и др. според чиито виждания е написана българската история не владеят гръцки, латински, авестийски, санскрит, хетски, асирийски...и въпреки това техните теории са приети.

   Не способността да се прочете един документ в оригинал (какъвто прочее няма) прави някого историк, а възможността му да направи връзка между определени събития, а и анализ на последствията на дадени събития.

   Изтриване
 8. Bravo be maystore. Golqm nau4en trud. Nqma 6to. Vseki den - novo 20. Lud umora nqma.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трогнат съм, че отделяш от свободното си време, за да четеш писаниците на един луд :)

   Изтриване
 9. Здравейте,

  Искам да обърна внимание на един факт.
  На ирландски език FIR = мъже
  http://www.irishdictionary.ie/dictionary Google translator прави същият превод
  Така че най-вероятно FIRBOLG = мъжете БОЛГ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, fir е множествено число на fear-мъж...а на старобългарски фрьтъ е също мъж.

   Изтриване
  2. Здравейте не вярвам да сте го пропуснали, но bolg на ирландски е корем... a firbolg би трябвало да значи дебелаците от Тракия

   Изтриване
  3. Думи с подобно звучене, но различен смисъл се наричат омоними. Такива се срещат както в българския, така и в ирландския:

   boillsg
   gleam; *bolg-s-cio-; Latin fulgeo, shine, English effulgent, Lithuanian blizgù, glance, shine, English blink, Indo-European bhleg, *fulgeo.

   ето пак - *bolg-s-cio- gleam, болг означава блясък.

   http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/mb04.html

   Изтриване
 10. В " История на Татар Пазарджишката кааза " Стефан Захариев споменава - " Траките са второто по големина племе след Индусите - те са Яфетово коляно " !!!!!!! Яфет е син на Ной !!!

  ОтговорИзтриване
 11. В " История на Татар Пазарджишката кааза " Стефан Захариев споменава - " Траките са второто по големина племе след Индусите - те са Яфетово коляно " !!!!!!! Яфет е син на Ной !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Яфет е титана Япет - бащата на Прометей. За траките се е вярвало, че са се родили от пепелта на титаните...

   Най-вероятно едрия ръст на дедите ни е станал причина за възникването на легендите за титаните. А това, че дедите ни са подарили знания на други народи пък става причина за възникването на мита за Прометей.

   Изтриване
  2. В ямболско са намирани скелети от над 3 метра, но всичко е било потушено през комунизма

   Изтриване
 12. В книгата "Нави" /хрониките на Хаброзалмокс/ са описани изключително интересни предания за тракийските царе.
  Моля ако имате възможност напишете нещо за тази древна книга и не я пренебрегвайте...Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не ми се иска да Ви разочаровам, но ще кажа каквото мисля - книгата Нави е хитра манипулация.

   Изтриване
  2. В полза на този, който лансира манипулацията. Така наречената "Тракийска Църква" носи доходи на създателите й, нали?

   Изтриване
  3. Г-н Серафимов, следвайки логиката на написаното от Вас, вижте какво се получава:
   - първи гърците и римляните са наричали българите „траки“;
   - тъй като римляните са по-късни, следва, че първи гърците са наричали българите „траки“;
   - всеки човек, още повече народ, разсъждава с категориите на собствения си език;
   Следователно значението на понятието „траки“ би следвало да се търси в гръцкия език.

   Изтриване
  4. Мисля, че по-уместно е да се каже, че траки е гръцкото предаване на името на древен балкански народ. Смятам, че това са дерзеите, чието име означава дръзки. Обърнете внимание на следните думи:

   θρασυμέμνων-дързък
   θράσος-дързост
   θρασύνω- дръзвам, добивам смелост
   θρασύς-дързък, смел
   θρασύτης-дързост
   θρασύμαχος-дързък в битка
   θρασυκάρδιος – имащ дръзко сърце
   θρασυμήδης-имащ дръзки мисли


   θρᾷσσα- тракийка, тракийска жена, тракийска слугиня

   Изтриване
 13. Г-н Серафимов, в Странджански регион и до днес живее етнографска група наречена тронки(трѫки). Както знаем "ѫ" голямата носовка в старобългарски език преминава в "а", "у", "ъ" в различните български диалекти и се променя през годините. "ѫ"-"а"; "ѫ"-"ъ"; "ѫ"-"у". Възможно ли е името на тази етнографска група(трѫки) да е преминало в други български диалекти в днешното наименование - "траки"? Има ли връзка между двете наименования?

  ОтговорИзтриване
 14. Траките са царска кръв. Такава кръв която имат някой западни владетели. Затова е бил и кръвния данък докато сме били под робство и много други неща които не желая да коментирам

  ОтговорИзтриване
 15. Траките са царска кръв. Такава кръв имат в жилите си някой западни владетели. А други от тях твърдят че имат такава кръв. Затова е бил и кръвния данък в османската империя. И доста други неща които не желая да коментирам.

  ОтговорИзтриване
 16. За мен името идва от Трос и Троя! Точно там се появява за първи път името Трак. Тъй като всички балкански племена се съюзяват срещу данайците. Трой е със същата семантика като Илион (лиа - лее - лъч). Ари, траки и трояни е едно и също нещо - слънчеви. Трой - трие, точно както в родопския диалект Сура - сурни (трие) - СЛЪНЦЕ.

  ОтговорИзтриване
 17. Някой ако не е запознат, освен тракос, гърците използват и Θρακών - ТраКон. Нищо чудно превода да е троянски коне. Трие(щи) коне. Не за друго свързвам (траките) с Тро(я)-кон, и първото им споменавяне точно там като племенен съюз само от ари срещу данайците.

  ОтговорИзтриване
 18. Няма никакво оправдание за тези, които тук пишете срещу траките и статията на Павел Серафимов. Да се откажеш от своето историческо минало - най-старото на Европа и Азия, е все едно да се откажеш от самият себе си още при раждането си... Явно повечето от вас не са сте си научили урока , че Орфей е син на Еагър, който е син на Харопс, а всичките те са царе на тракийското(българското) племе Едони (Едонци). Едон е и Цар Рез, описан в от Омир в "Илиада" , като най-известният тракийски цар за времето, убит подмолно през нощта докато спи от тракиеца Одисей и Диомед, защото ако е жив е нямало сила да го победи... Освен избоените от Павел световноизвестни траки-българи добавям и Диодор Цар на Едоните, Ликург Цар на Едоните, Залмоксис (създателят на първото в света монотеистично вероучение изобщо и основаващо се на връзката Слънце (небе) - отвъден свят (подземен) като символа ми е знака "Ий" - трите черти , средната с горно разклонение който го има по древните тракийски гробници , векове, преди да се завърнат хуно-българите (отбележете си, че написах "завърнат") както ни нарича римо-католическата църква заради Канас Атле, и който те пък наричат "Бич Божий", отново по нашите земи. и върху това вероучение за света на Залмоксис , юдеите (евреите) се опитаха да поставят днешното християнство . Не по малко известни траки са Цар Пелей и сина му Ахил - царе на тракийското племе мирмидони (мирмидонци) също описани от Омир в "Илиада"-та му.
  Троянската война е тракийска война, описана от Омир, но видоизменена от гърците като древногръцка, след 1830 година за да ни изличат нас българите (траките) от историята на света, но е неуспешно.
  До 1821 година не съществува нито името Гърция, нито понятието древни гърци и Гърция, защото те са африкански цигани като племе от преди новата ера - данайци.
  За ирландските връзки също е прав Павел Серафимов, но не знам защо не написа, че знамето на днешна Англия, е знаме на български Цар, който е бил във войските на Канас Юбиги Атле (Атила) от рода Дуло, и днес това знаме се намира описано и записано като рисунка и герб в Мюнхенският музей... Днес се намира там в гр.Мюнхен, защото племето бавари (баварии) са били част от войските на Канас Юбиги Атле (Атила) .... И това знаме с тези три лъва е пратено от Атле с един отряд от 4-ри племена на Албион и там остават... после се започва с преданието на сагата със счупеният меч на един английски рицар забит в един камък... А този меч и тази сага са от истинската битка на Канас Атле срещу Римските войски край гр.Шалон, известна като битката на Каталунските полета на римската коалиция от съюзнически войски, водени от „последния римлянин“ - Флавий Аеций , който е роден и е тракиец в земите на днешна Добруджа - роден е през 395 или 396 г. в Дуростор (Durostorum, днес Силистра) в провинция Долна Мизия, а Канас Атле е хун от рода Дуло, така че пак се е повторила Троянската война, но след цели 13 века - българин срещу българин се сражават като тракиеца Цар Приам от гр.Троя срещу тракийците водени от братята Менелай и Агамемнон - царе на гр.Спарта, (траки от о-в Крит, избягали в Спарта след убийството на баща им) който гр.Спарта е запазен и съхранен от набезите на Атика, заради военната помощ на тракийското племе Едони с царете му Харопс – дядо на Орфей, Еагър – баща на Орфей и Орфей... а след него и други едони...

  ОтговорИзтриване
 19. Няма никакво оправдание за тези, които тук пишете срещу траките и статията на Павел Серафимов. Да се откажеш от своето историческо минало - най-старото на Европа и Азия, е все едно да се откажеш от самият себе си още при раждането си... Явно повечето от вас не са сте си научили урока , че Орфей е син на Еагър, който е син на Харопс, а всичките те са царе на тракийското(българското) племе Едони (Едонци). Едон е и Цар Рез, описан в от Омир в "Илиада" , като най-известният тракийски цар за времето, убит подмолно през нощта докато спи от тракиеца Одисей и Диомед, защото ако е жив е нямало сила да го победи... Освен избоените от Павел световноизвестни траки-българи добавям и Диодор Цар на Едоните, Ликург Цар на Едоните, Залмоксис (създателят на първото в света монотеистично вероучение изобщо и основаващо се на връзката Слънце (небе) - отвъден свят (подземен) като символа ми е знака "Ий" - трите черти , средната с горно разклонение който го има по древните тракийски гробници , векове, преди да се завърнат хуно-българите (отбележете си, че написах "завърнат") както ни нарича римо-католическата църква заради Канас Атле, и който те пък наричат "Бич Божий", отново по нашите земи. и върху това вероучение за света на Залмоксис , юдеите (евреите) се опитаха да поставят днешното християнство . Не по малко известни траки са Цар Пелей и сина му Ахил - царе на тракийското племе мирмидони (мирмидонци) също описани от Омир в "Илиада"-та му.
  Троянската война е тракийска война, описана от Омир, но видоизменена от гърците като древногръцка, след 1830 година за да ни изличат нас българите (траките) от историята на света, но е неуспешно.
  До 1821 година не съществува нито името Гърция, нито понятието древни гърци и Гърция, защото те са африкански цигани като племе от преди новата ера - данайци.
  За ирландските връзки също е прав Павел Серафимов, но не знам защо не написа, че знамето на днешна Англия, е знаме на български Цар, който е бил във войските на Канас Юбиги Атле (Атила) от рода Дуло, и днес това знаме се намира описано и записано като рисунка и герб в Мюнхенският музей... Днес се намира там в гр.Мюнхен, защото племето бавари (баварии) са били част от войските на Канас Юбиги Атле (Атила) .... И това знаме с тези три лъва е пратено от Атле с един отряд от 4-ри племена на Албион и там остават... после се започва с преданието на сагата със счупеният меч на един английски рицар забит в един камък... А този меч и тази сага са от истинската битка на Канас Атле срещу Римските войски край гр.Шалон, известна като битката на Каталунските полета на римската коалиция от съюзнически войски, водени от „последния римлянин“ - Флавий Аеций , който е роден и е тракиец в земите на днешна Добруджа - роден е през 395 или 396 г. в Дуростор (Durostorum, днес Силистра) в провинция Долна Мизия, а Канас Атле е хун от рода Дуло, така че пак се е повторила Троянската война, но след цели 13 века - българин срещу българин се сражават като тракиеца Цар Приам от гр.Троя срещу тракийците водени от братята Менелай и Агамемнон - царе на гр.Спарта, (траки от о-в Крит, избягали в Спарта след убийството на баща им) който гр.Спарта е запазен и съхранен от набезите на Атика, заради военната помощ на тракийското племе Едони с царете му Харопс – дядо на Орфей, Еагър – баща на Орфей и Орфей... а след него и други едони...

  ОтговорИзтриване
 20. Днес това място на битката на войските на Римската Империя срещу Канас Атле "Бич Божий" е днешният град гр.Троа, Франция, на около 110 км. от гр.Париж.
  Каква игра на съдбата с имената на вйната - гр.Троя и гр.Троа....
  Сега ме убедете, че нямало висша съдба...
  Канас Атле предвожда крила. Самият той застава начело на центъра, където се намира хунската тежка конница. Остготската конница и пехота, оглавявани от Валамир (от рода на Амалите), Теодемир и Видемар, заема левия фланг. Гепидите, под ръководството на Ардарих, и другите предимно пеши съюзници – скири, бастарни, херули, руги, анти, алемани, тюринги, бургунди, балти, бавари, маджари, англи, сакси, юти и фризи... Последните четири племена се преместват в землищата на съвременна Великобритания, която по онова време е била заселена от келтски племена. През VII-X век англите и саксите се обединяват в единна етническа група англо-саксонци, основа за съвременната английска нация, със знамето на българите с трите лъва..
  Тук е мястото да спомена , че и други известни таки има - Бог Арес (син на Хера и едно цвете). Софокъл го нарича „роден в Тракия“. За тракийския му произход се пише в Одисеята на Омир и в пиесите и трактатите на Овидий. С изключение на богинята на любовта Афродита, той е мразен от Олимпийските богове (гръцките уж) , включително и от майка си и баща си... които приписват Зевс за негов баща... Жалки крадливи данайци...
  Бащата на Одисей е тракиеца Лаерт.
  Еней - друг герой от Троянската (тракийската) война е тракиец. Еней е троянски герой, син на принц Анхиз и богинята Афродита. Неговият баща е братовчед на цар Приам (тракиец). След като напуска превзетата от враговете траки и данайци гр.Троя, той тръгва на път и основава днешния гр.Рим.
  Еней е важна фигура както от днешната крадена гръцка, така и за днешната крадена от римската митология изстина за нас траките.
  Фактите обаче са безмилостни - Римската империя има 13 императори тракици, а Източната Рисмка империя е създадена от тракиеца от племето серди (гр.Сердика) Цар Константин, и след него цели 16 императори на гр.Константинопол са тракийци.. който се бият срещу хуно-българите на канас Аспар-хрук, Тервел и Крум...
  Не е случайно, че едни от най-големите имена в световната история - руски, германски и англо-саксонски признаха и написаха, че ние българите сме началото и историята на науката на световната човешка цивилизаци, единствена запазена и съхранена от преди 10 века преди христата до днес.. .
  няма нито една друга държава и народ с толкова древна и продължителна история. На възходи и падение, но все още ни има. Затова не се нахъсвайте срещу Павел Серафимов, който ви пише исторически истини за нас българите и България, а се гордейте че сме деца и наследници на траки и хуни - създателите на най-големите държави и империи в световната история...

  ОтговорИзтриване