26.07.2015 г.

НОВИ ИЗНЕНАДИ ОТНОСНО ТЕОРИЯТА ЗА БАЛКАНСКИЯ ПРОЗХОД НА НАРОДА НИ


Благодарение на мой приятел, преди няколко месеца се натъкнах на една интересна книга. За нейния автор – Aрхимандрит Кирил Рилски няма никакви съмнения по въпроса за корените на българите. В началото на ХХ век, по-точно през 1930 година този човек пише съвсем уверено, че ние сме потомци на “древнитѣ трако-илирийски племена живели в Илирия от незапомнени доисторически времена”.

Същата теза е развита по-рано от проф. Ганчо Ценов в работите му Праотечеството и Праезикътъ на Българитѣи Произходътъ на Българитѣ. Тези творби са публикувани респективно през 1907 и 1919 година. Още по-рано тракийският произход на българите бива защитаван ревностно от акад. Цани Гинчев. Макар да използва голяма доза романтизъм, Гинчев представя железни аргументи. Навремето те не могат да бъдат оборени, поради това биват покрити с мълчание и обречени на забрава от учените чуждопоклонници.

Такава е и съдбата на писанията на родолюбци като Данаил Юруков, Никола-Йонков Владикин, Георги Сотиров и др. Тези хора защитават всеки по свой начин местните корени на нашия народ и подчертават, че траките никога не са изчезвали, просто в по-късни времена са познати под името българи. Това твърдение, в миналото обявявано за абсурдно, наскоро бе доказано от проучванията на генетиците.

Всеки път когато научвах за писанията на прогресивни българи писали в миналото и вярващи в балканските корени на народа ни, съм се питал – Колко ли още непознати автори ще срещна? Доста ли са тези, които са вярвали, а и доказвали преди 1944 и преди 1989 година, че ние българите сме потомци на Залмоксис и Орфей?

Сега, само три месеца след откриването на работата на Архимандрит Кирил Рилски, успях да се натъкна на друга, не по-малко забележителна творба. Става дума за книгата
БЪЛГАРИТѢ ПОТОМЦИ НА ЦАРСТВЕНИТѢ СКИТИ И САРМАТИ. Не познавах автора Д.П.Даскалов, той се оказа не просто любител, а член на Софийското Археологическо Дружество. Работата си Даскалов е публикувал преди повече от сто години, в далечната 1913 година.

Заглавието със сигурност би зарадвало поддръжиниците на иранската теза за произхода на старите българи. Все пак днес старите скити и сармати са набедени за иранци, а на нас ни се приписва родство с живеещите в Афганистан пащуни, талишците и др. Ако все пак някой симпатизант на иранската теза стигне до с.70 ще се натъкне на неприятна за него изненада, която би прераснала в ужас. На тази страница започва глава VII, а нейното название е ТРАКИЙСКОТО ПОТЕКЛО НА СКИТО-САРМАТИТЕ.

Оказва се, че преди повече от век се е знаело добре за общите корени на траки, скити и сармати. Още преди век се е знаело, че траките са обитавали не само земите на юг от река Дунав, но и териториите край Днепър и Днестър, и то още през Меднокаменната епоха – пето хилядолетие преди Христа. Де факто след 1944 науката бива върната доста крачки назад по отношение на немалко важни неща.

За мое удивление и радост се оказа, че на Даскалов и неговите колеги е било ясно и това, че неолитната керамика на Източна Европа е разпространена в по-късни времена на Цикладските острови, а и на остров Крит. До този момент мислех, че едва проф. Бедрих Хрозни е писал за тракийската керамика и тракийската колонизация на Минойския Крит – Ancient History of Asia Minor India and Crete”, 1952, с.219-220. Стана ми приятно, че не първо чужденец, а българи са знаели за връзката на дедите ни с древния егейски свят и изграждането на минойското общество.

Навлизайки по-дълбоко в работата на българския археолог, аз бях изненадан още веднъж. По времето на Даскалов се е знаело отлично, че възпетите от Омир трояни са потомци на трако-фригийските племена обитаващи Мала Азия – с.53. Несъмнено на доста учени от БАН това е добре известно и то от доста време, но тази важна информация започна да се популяризира едва през последните десет-петнадесет години и то твърде плахо. Поради тази причина, днес на тракийския произход на трояните, някои хора гледат като на сензация, а то си е старо знание, нещо общоприето за учените от Царство България.

Още в началото на своята работа, на с. 15 Даскалов споменава нещо, което би изпълнило сърцето на всеки родолюбив българин с радост - ”И така, къмъ 10 августъ 660 г. българитѣ минават стихийно Дунава не въ силата на известѣнъ договоръ съ византийцитѣ, да пазят като съюзници дунавската граница на империята от нахлуването на други варвари, или пък са принудени да сторятъ това вслѣдствие на нашествието и напора на хазаритѣ, а идатъ тѣ съ великата историческа задача, въ качеството си на законни наслѣдници на Балканския полуостров...“.

Даскалов обяснява, че обитавалите земите на север от Дунава българи са само освободители целящи да спасят своите братя намиращи се под римска власт и заплашени от асимилация. Византия е наречена съвсем правилно незаконна завоевателка на Балканския полуостров. През VII не се стига до смесване на чужди народи в Тракия, а до консолидиране на разединени до този момент групи на наши предци.

Eто колко проста е истината и преди колко време тя е била известна на Д.П.Даскалов, Архимандрит Кирил Рилски, проф. Ценов, акад. Цани Гинчев и десетките хиляди техни читатели. Направо ми става страшно като си представя какви усилия са хвърлени да се укрият планини от данни и да бъде изкривена картината на реалността по извратен начин.

Манипулаторите на историята ни не просто са премъчали редица заслуги на дедите ни, но и са ги изкарали чужденци в собствените им земи. По-ужасен начин да се омърси паметта на предците ни едва ли може да се измисли. Старите българи са считали земята ни за свещено място, посрещали са мечове и копия с гърдите си, за да защитят Родината, а после бездушни индивиди ги обявят за нашественици в територията на юг от Дунава.

Тези, които са обезобразили историята ни не са били нито глупави, нито заблудени. Действано е с умисъл, действано е организирано. Оправдание би могло да има в случай, че не съществуваха сведения за родството на траки и скити. За техния общ произход обаче има предостатъчно данни. 

В работата си Етника Стефан Византийски пише – Σκύθαι ἔθνος Θράκιον “ -  Скитите са тракийски народ – St.Byz. Tomus Prior, MDCCCXLIX, p.578. Дион Касий гледа на северните траки – даките като на клон на скитите- Dio, 51.22. За Страбон скити и сармати принадлежат на една и съща общност- Strab. XI.2.1. Писалият по-късно Прокопий причислява сарматите към семейството на тракийското племе гети -Proc. BG, III.ii.3. Пак Страбон обяснява, че обитаващите Азия саки са от същия произход както и скитите- Strab.XI.8.2. В работи на други старогръцки автори намираме твърдения, че саките са траки- Д. Попов, Гръцките интелектуалци…с. 326.

Ето, свидетелствата за общите корени на скити и траки не са никак малко, но за жалост не са популяризирани. В пълна неизвестност е останал и важния факт, че доста скитски имена притежват тракийски успоредици. Скитските лични имена Атей, Батек, Макент, Орик, Сатрак, Скит, Солий, Тевтар, Тимнес показват силна прилика, а някои са и идентични на тракийските Атий, Батак, Макент, Орол, Сатрокент,  Скитоток, Солий, Тевкър, Тимасион.

Неизвестни са и други неща като например общия култ на траки и скити към Арес. Херодот е пределно ясен, че скитите изпитват силна неприязън към чуждата религия и наказват със смърт чуждопоклонниците – Thus do the Scythians carefully guard their own customary observances, and such are the penalties which they inflict upon those who acquire foreign customs besides their own. ” – Her. IV.80.


Освен тракийския Арес скитите почитат и тракийския Папай, който дори е тяхно върховно божество – Zeus, being most rightly named in my opinion, is called Papaios“ – Her.IV.49. Богът на слънцето скитите наричат Гетосур - Γοιτόσυρος- Her.IV.59. При траките слънчевото божество носи името Сурегет. Засвидетествано е на надпис от Баткун (Пазарджишко), Филипи, (Македония) и Дуросторум (Силистра) – D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, z.472. Има дори тракийски лични имена Суро, Сура, Суротралис, а тяхното значение е слънчев, светъл, сияен. Частицата гет означава славен, тя се среща в етнонима гети и тракийското царско име Гета (господар на едоните). Теонимите Гетосур и Сурегет притежават значение славно слънце.

Други непознати, но важни паралели в бита и обредите на траки и скити са татуирането на благородниците, изкуствената черепна деформация, правенето на ритуална чаша от черепа на повален враг, издигането на могила над гроба на благородник, а също така и жертването на коне. Стилът на тракийското и скитско изкуство е идентичен, паралели намираме и във военната тактика.

Фактически облеклото, а и оръжието на северните траки е неразличимо от това на скитите, но уви, тази важна информация не е поднасяна в миналото на широката публика. Това, че старите българи бяха наричани скити бе използвано, за да бъдат определени дедите ни като азиатски народ. Непритежавайки база за сравнение доста сънародници попаднаха в капана на тези, които се опитваха да поставят корените на българите в Централна Азия.

Даскалов не представя всички посочени до тук данни, но въпреки това е успял да разбере що за хора са били скитите и сарматите. Изхождайки от някои исторически извори, а и от свидетелствата на археологията този прогресивен учен достига до истината. Истина, която десетки години по-късно е потвърдена от археолози като А.И. Мелюкова.

В работата си Скифия и Фракийский Мир (Скития и Тракийския Свят) археоложката говори за дълговековното тракийско присъствие в Черноморските степи. Мелюкова дори се осмелява да спомене, че предскитската култура в Черноморските степи притежава тракийски елементи. Дадени са и доста примери с керамика, която всеки непредубеден специалист би видял, че е тракийска по произход.Днес, благодарение на работи като тези на Д.П. Даскалов и проф. Ценов, проф. Чилингиров, акад. Гинчев и др. ние разбираме, че капанът сковал съзнанието ни е от сравнително ново време. В миналото българите са знаели добре чии потомци са, това обяснява храбростта и себеотрицанието при браненето на Родината, а и пазенето на традициите, старите свещени извори и гори. Човек дава живота си за своето, за това, което е част от сърцето и душата му.

Ние не можем без земята си и тя не може без нас, тъй както майката не иска да бъде откъсната от децата й. Тук са се раждали герои, мислители, творци и лечители на човешката душа. Те са расли пиещи от красотата на природата ни и възпитавани от нея.

Чедата на България дори и откъснати от нея по различни причини и в различни времена, винаги са се завръщали при нея. Завръщали са се, за да се запазят, завръщали са се и за да помогнат, да избавят своите братя и сестри от чуждо подтисничество.

Този процес се повтаря и днес. Двата милиона прокудени от политиците българи не са забравили Родината. Български хора се играят на няколко континента от нашите емигранти. Наши сънародници организират фолклорни фестивали, на които се стичат като бурна река хиляди наши братя и сестри жадни да се докоснат до корените си.


Прокудените българи се превърнаха в посланици на България. Благодарение на тези хора името на държавата ни стана доста популярно. Прокудените българи са и тези, които поддържат страната ни. Средствата, които те изпращат в Родината са в пъти повече отколкото чуждите ивестиции, които де факто не помагат, а само допринасят за финансовото ни заробване.

Колкото да се стараят бездушните политици и корпоративните медии да ни делят, колкото и омраза да се сее, ние пак си се обичаме. Доброто расте и ще продължава да расте. Родолюбието расте и ще продължава да расте. 

Расте и решителността отново да се превърнем в хора, които не се носят безпомощно по течението, а сами коват съдбата си. Надеждата, че ще оцелеем вече се превърна в увереност. Веригите са скъсани и пробудения българин усеща старата сила да се завръща в мишците му. Пътят пред нас е отворен.74 коментара:

 1. Благи думи за душата и ума! Ние имаме нужда, защото докато се освободихме като държава, още не сме се освободили от оковите на лъжата за нашият произход. Там враговете на България, със всички средства се стремят и сега да лъжат народа та да се отрече от себе си и земята си! Поздрави и напред за България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да сме се „освободили като държава“ е малко смела мисъл, тъй като сменихме само името на нашите колонизатори!
   Но освободителната борба продължава с утвърждаването на ИСТИНАТА за националната ни идентичност!

   Изтриване
  2. Винаги ще има борби за контрол и надмощие, това е закодирано в гените на хората. От друга страна борбата за истината, а и за свобода, независимост ни калява, кара ни да се осъвършестване. Това е причина новото робство да бива завоалирано и представяно като нещо нормално, за се озбегне доколкото е възможно ответната реакция.

   Изтриване
  3. Да, доста хора се излъгаха, но и доста се опазиха, това е важното. А още по-важното е да си извадим поука от този урок и повече да не се делим.

   Изтриване
  4. Не сме свободни, ние сме под едно робство, което ни се представя като нещо естествено, като някакво "спасение", докато не изчезнем!

   Изтриване
 2. Местната Теория за Българите е отколешна и е ФУНДАМЕНТАЛНА!!!Даже нейните отрицатели,като д-р Кирил Милчев,ни припомнят,че "тракедон"е и първия сериозен български учен,д-р Петър Берон!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека не споменаваме името на човечето, което мърси името на проф. Ценов, а и на всички останали, които дръзват да нарекат българите местен народ.

   Изтриване
  2. Споменавам това име като събирателен образ и въплащение на всичко подло и отрицателно,защото не само плюе по истински българи,учени и родолюбци,като д-р Ценов,ами и оправдава човека внедрил тюрко-монголоидите,Гробокопача на българската Историческа наука-Васил Златарски!!!!

   Изтриване
  3. Най-големия помощник и поддръжник на това човече е Виктор, а той си е яростен поддръжник на тюркската теза. Нали знаете приказката - Кажи ми кой е приятеля ти да ти кажа какъв си.

   Изтриване
 3. ирена янчева26 юли 2015 г., 17:15

  Прекрасна статия, сякаш написаа на един дъх ! Павле, напълно споделям твоите съкровените мисли за нас прокудените българи, които са се превърнали в посланици на Родината и че ние чедата на България винаги се завръщаме при нея. Да, пътят пред нас е отворен, защото изборът е в нашето съзнание и нашата съдба зависи от нас самите, от нашите решения ! Бих искала да добавя, че аргументите, които си приложил за Балканските корени на народа ни, са направо железни - археологическите данни за предскитската култура в Черноморските степи, проучванията на Д.П. Даскалов, Архимандрит Кирил Рилски, проф. Ценов, акад. Цани Гинчев заедно със сатарогръцките автори и както и ритуалните практики, керамика, именна система, култове. Нашите родствени връзки с дедите ни , живяли по тези места стотици хиляди години назад във времето са неоспорими! Дерзай, покрепям те изцяло ! Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро ( Торонто - Пловдив ).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, честно казано аз останах с отворена уста когато разбрах какво са знаели учените ни преди повече от сто години. Нямах представа, че още тогава са направени съпоставки между материалната култура на Черноморските степи, Тракия и Троада.

   Колкото до българите в чужбина, аз пътувам не само из Родината, но също и из Западна Европа. Често се натъквам на българи готови да дадат и сърцето си за майка България.

   Изтриване
 4. Казаното в началото на коментара ти потвърждава за сетен път, че теориите, отклоняващи от истината са създадени изключително да обслужват вражески на България политически интереси и техните пропагандатори са агенти на чужди държави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен, че създателите на тюркската и иранска теория за произхода на българите са чужди агенти. По скоро бих ги нарекъл опортюнисти движещи се по течението. Това, че действията им са вреди за България е несъмнено, но нека Бог да ги съди!

   Изтриване
  2. За пръв път не мога да се съглася с теб,Павка!!!!Какъв Бог ще ги съди???Той Ганчо Ценов ги осъди в Съда!!!!После като истински българин и джентълмен отказа да ги вкара в затвора,което му беше "грешката"
   !!!!Как да не са престъпници????

   Изтриване
  3. Те може и да са престъпници, но не действат на своя глава, а си имат чужди господари. Тези господари ще си защитят инвестицията, ако тя е застрашена, а ние със сигурност не разполагаме с финансовите средства, с които разполагат тези хора. С пари се правят и преврати...

   Изтриване
  4. инж. Хансен2 юни 2016 г., 2:26

   Тука не си ли противоречиш малко? :) Ако имат чужди господари, значи са или чужди агенти, или т.нар. агенти на чуждо влияние... Което в този контекст си е на практика едно и също.

   Изтриване
  5. Аз не отричам негативния, да не кажа престъпен характер на деянията на тези хора, а само уточнявам, че инициативата не е тяхна, имат си чужди господари.

   Изтриване
 5. Привет г-н Серафимов ! Във стара руска книга от 1850 четох , че ските и сармати са прогонени евреи от Египет и заселват кавказкия район ! Но днешни осетини се смятат за потомци на ираните а и Абаев твърди ,че корена и е ирански... Нещо интересно което аз забелязах е ,че всъщност може би става смесване на 2 култури - иранска и тази от египет ... това се забелязва от археологическия материал като там се наблюдават 2 свещенни животни - овен-от иран. и елен- тракийско ! Интересно е ,че тук не се намират фигури на овен което означава ,че иранско присъствие при нас липсва :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коя е тази стара руска книга, предполагам още помните заглавието?

   Да се твърди, че скитите и сарматите са евреи е несериозно по простата причина, че скитите са споменати в асирийските хроники още преди разселването на населението на Израел от Саргон II.

   Освен това, ако скитите бяха евреи, то те щяха да говорят на иврит, щяха да запазят своята религия, своята материална култура, обичаи и погребални обреди.

   Изтриване
  2. Малка закачка, за да стане дискусията по-ведра - не е вярно, че у нас не се срещат овни. Дошляци много. А нещо по-любопитно: Божо рекламира намерена останка от глинена дестилационна за ракия, като естествено приема датировка 14-15 век. Аз съм виждал с очите си напълно запазена работеща, глинена/печена/ дестилационна в една стара къща, в долината на Струма/медите/. Мислите ли, че българите са се научили да варят ракия по времето на турската окупация? Поне 1000 години по-рано са я измислили, смятам аз./ако не и повече/ Поздрав!

   Изтриване
  3. Възможно е траките да са познавали дестилацията на алкохола. Един коментиращ в блога ми спомена преди време, че когато Октавиан Август идва в Тракия, в светилището на Дионис, за да разпита прорицателя, по време на излиянието над олтара се издигнал огромен пламък, а това било счетено за добро предзнаменование.

   Виното не може да гори поради ниското си съдържание на алкохол, но ракията гори и то прекрасно. Интересно е и това, че тракийската дума зелас-вино отговаря точно на санскритската hala - вино, ракия, алкохол.

   Изтриване
  4. Това за огъня над олтара го писах аз в предишния ти блог. Но на светилището на Дионис се е случвал и друг "феномен" огнена лилия(роза) в небето хе-хе. Подобно нещо се описва за Кръстова гора но "феномена" в небето в следхристиянската епоха е отъждествяван с кръст.
   Привет.
   Бриг.

   Изтриване
 6. Спароток, пусни някой отрицателен коментар та да се посмеем, че нещо много сладникаво взе да става. Да, в началото на 20 век БЪЛГАРИТЕ са знаели кои са, примерите са безброй. Потвърждава го и безпримерният им героизъм в национално-освободителните войни. Наскоро научих за пробната атака през Балканската война на "ЖЕЛЕЗНИТЕ ШОПИ". Част от дивизията била вдигната в атака незабавно след прехода от Люлебургас, за уточняване на бойната обстановка при подстъпите към Чаталджа. Шопите стигнали на 20 км от препълнения с турска войска Истамбул и турското командване изпаднало в паника, но в паника изпаднало и нашето, тъй като още не било планирано превземането на града. За голямо съжаление, войниците които с очите си виждали ЦАРИГРАД, били върнати обратно.
  Така факторът ИЗНЕНАДА бил пропилян.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Железните шопи" са били върнати назад, поради заплахата руския флот, изпратен да защитава Цариград от непобедимите българи, да открие огън по тях. Връщайки се назад шопите попадат под огъня на българската артилерия, коварно насочен срещу ,видялите заветната цел български юнаци, от доказаният в последствие като руски агент генерал радко димитриев. Той ликвидира факторът изненада и преди това, когато вместо да преследва панически бягащите турски войски и да влезе в незащитения Цариград, предателят заповядва няколко дни "почивка" и организира, изтощителен за войската, парад в Люлебургаз...Подобен саботаж агентът извършва малко по-късно, по време на Междусъюзническата война, когато, като командуващ българския фронт срещу бягащите презглава сърби, като нарежда спиране на настъплението преди Ниш. Така спасява от разгром сръбската войска, на фона на обкръжената при Симитли, и водеща преговори за капитулация гръцка армия.Пред анкетната комисия разследваща виновниците за националната катастрофа, той дал обяснение, че се опасявал бягащите сърби да го заобиколят и ударят в тил..Умира като скот убит от руснаците, напълно заслужена участ на родоотстъпник.. Виж http://demograph.blog.bg/politika/2015/06/21/istoriiata-za-predatelstvoto-na-rusofilite-gen-radko-dimitri.1370779

   Изтриване
  2. Страшно е, че един човек заемащ отговорен пост може да сътвори толкова беди на цял народ...

   Изтриване
 7. https://www.youtube.com/watch?v=cQX3-cfKNdU

  Това е много интересно видео със субтитри на български. Който знае руски, може да гледа и по-дългата версия в youtube, която е около един час.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А защо? Аз не пропагандирам Нутрудинов, но бих искал да знам твоето мнение за него.

   Изтриване
  2. Не е ли ясно това, което съм казал?

   Изтриване
  3. Казал си, че не вярваш на Нутрудитинов, но не си обяснил защо не му вярваш. Нутрудинов твърди, че българите произлизат от балканите, както и ти... Вярно е, че Нутрудинов изпада във великобългарски "абсолютизъм", но това още не означава, че всичко, което казва не е вярно. Защо толкова категорично твърдиш, че не му вярваш? Не вярваш на изворите от Волжка България?

   Изтриване
  4. А ти защо вярваш? Представи аргументите си, убеди ме, че трябва да вярвам на Нутрудинов.

   Изтриване
  5. инж. Хансен2 юни 2016 г., 2:38

   Нурутдинов не извеждаше ли произхода ни от Урал? Освен това, след оригиналния Джагфар Тарихъ той, доколкото знам, е измислил и написал една сюрия допълнения в посока тюрко-булгарски синтез и легенди, заради което и почти никой у нас вече не го взима на всерёз... :)

   Изтриване
  6. Аз не вярвам на писанията на Нутрудинов. Няма съмнение, че част от населението на Волжка България представлява наши роднини, понтийския тип сред тези хора е доказателство за това, но самата история на Нутрудинов е доста съмнителна.

   Изтриване
 8. Във видеото историка застъпва тезата, че българите са потомци на траките. Обяснява също и произхода на термина славяни. Думата славяни е просто превод на думата БЪЛГАР: БЪЛГ, БУЛГ- славен; АР-човек, славен човек, сиреч СЛАВЯНИН.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хайде помислете, АР е тюркска, а не българска дума...какви ни изкарва Нутрудинов тогава?

   Изтриване
 9. Българите дариха на Руския народ Език,Писменост,Култура и Вяра!!!Чудя се,докога ние-Древните Българи,ще чакаме руснаци да ни казват какви сме,и що-сме,пък били те и Нутрудинов,Лихачов или Державин!!!Някои бивши комунисти стигат в нахалството си дотам да искат паметник на големия "благодетел"на България-академика Лихачов,като Велислава Дърева,например!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека вдигнем първо паментици на старите си князе, на проф. Ценов, на Цани Гинчев и Георги Сотиров. Другите могат да почакат.

   Изтриване
 10. Анонимен28 юли 2015 г., 1:14

  http://www.otizvora.com/2015/07/6932/

  ОтговорИзтриване
 11. http://www.dnevnik.bg/razvlechenie/2015/07/28/2580774_bronzovata_glava_na_sevt_iii_gostuva_v_muzeia_pol_geti/?ref=topicoftheday

  Жалка картина..................Бронзови скулптури от елинистичния свят" .............Бронзовата глава на Севт III гостува в музея "Пол Гети" от днес. Бронзовата глава на Севт III, открита в гробницата му в могилата "Голяма косматка" от днес може да бъде видяна в музея "Пол Гети" в Лос Анджелис, съобщава министерството на културата. Ценната находка, която беше в центъра на изложбата "Епопея на тракийските царе" в Лувъра сега е част от експозицията ""Власт и патос. Бронзови скулптури от елинистичния свят" заедно с още 50 образеца на античната скулптура. Те са притежания на италиански, гръцки и други музеи. Изложбата може да бъде разгледана до 1 ноември, като входът е свободен.

  Дори легендарният проф. Георги Китов, откривателят на съкровището, починал точно там, до Старосел, предположи, че е на древногръцкия скулптор Фидий или негови ученици. Възникна дискусия, в която други археолози предположиха че е на Лизил, живял точно по времето на Севт ІІІ. А защо именно Севт ІІІ, защото на каничка и на бронзовия шлем от гробницата е намерено името му, изписано на древногръцки. Което е сигурен знак, че е отлята в добре съоръжена леярна в Атина по поръчка на тракийския цар.Траките са неотменна част от елинистичния свят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преди повече от десет години стана ясно, че вярването, че гърците са били създателите на всички изящни произведения на изкуството не почива на реалност.

   Находките от Тува -8-7 век преди Христа доказаха, че когато гърците са живели в сламени колиби и са били в тъмните си векове, скитите са били майстори златари.

   За тракийското майсторство в областта на златарството просто е изишно да се говори.

   Изтриване
 12. Уважаеми Спароток,
  Виждам, че смятате българите за потомци на траките. Обаче имам едно питане: Как така от средните векове та до днес изчезват тракийските лични имена?! Няма да срещнете нито един Ситалк, Терес, Севт, Резос, Раскупор, Котис, Реметалк и т. н. Няма български боляри и владетели с такива имена през Първата и Втората българска държава. Няма хора с такива имена и през турското робство. Е, от 20 в. насетне можете да срещнете тук-таме някой друг Спартак, но това се дължи на широката популярност на името предвид известността на историческата личност, което го е носила. Вярно е, че след приемане на християнството много езически имена изчезват и се заменят с общохристиянски като Павел, Георги, Петър, Димитър и др., но остават и чисто български. През турското робство например в турските регистри масово се срещат имена като Жельо, Момчил, Въльо, Биляна, ама тракийски няма. Надявам се, че няма да ми излизате с разни етимологични похвати и да ми обяснявате как името се променя например от Севт на Светльо. Името Момчил например и днес е такова каквото е било през 14в. и не е претърпяло промяна. Просто моето обяснение е ,че споменатите най-горе тракийски имена са чужди на българите и за това не ги намираме у българския народ през Средновековието, не ги намираме през Възраждането, не ги намираме и днес. Прочетете хубаво имената на Вашите "академични" корифеи Ганчо Цанов и Цани Гинчев. Ганчо и Цани ау, какви аристократични тракийски имена :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имайте малко търпение, подготвям материал точно на тази тема. Преди тя да бъде публикувана, помислете защо днес англичаните не употребяват имената на старите си царе Хенгист, Офа, Eтелред, Педа, Пенда, Кнеба, Креода???

   Изтриване
 13. Изобщо не съм съгласен с Лазаров за Лихачов! Лихачов беше един от малкото руски учени, да не кажа единственият, който свободно и без страх изказваше мнението си в Москва, че писмеността идва в Русия от България! Винаги по международни конференции, а той беше уважаван дори в Англия, защитаваше българската кауза. Когато Рыбаков и други московски историчари бълнуваха за някакви рошки писмена използвани от Кирил и Методий, той съвсем гласно изразяваше мнение, че българите са цивилизаторите на Източна Европа и новата писменост, станала културен феномен в Средновековна Европа, е спасена именно от България и впоследствие български книжовници започват да я разпространяват. Неговата дъщеря също защитаваше българското гледище. Не мога да разбера защо трябва да се сипят негативни коментари към хора, които са говорили по света с добро за България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всъщност, да, имате право. Лихачов бе един от малкото, които защитаваха България и то във времена, в които това не бе без риск.

   Изтриване
 14. Добре, Серафимов! Виждам, че започваш да узряваш за идеята за скитските корени на Българите, нещо за което ти пиша отдавна. Остава ти още малко за да разбереш, което май и гуруто Ценов също казва, че скитите не са азиатци, а индоевропейци. Това че индоевропейците са стигали до Китай, Иран, Индия и Египет не ги прави азиатци, иранци, индийци или африканци. Тракедонците ще трябва да проумеете, че траките може и да са родствени, но не са скити, а оттам и българи, въпреки, че и едните и другите са индоевропейци. В случая това са гръцките наименования за хора исторически обособили се като култура и начин на живот в различни региони и поради това разграничавани от другите племена и народи. Може да погледнете какво пише в “Генезис 10” за произхода на народите. Библията наистина ще се окаже най-мъдрата книга разкриваща и космологичната теория за Вселената, и антропологияната теория, както и историята на човек от най-древни времена. Хората са регионално и времево идентифицирани, a това се припокрива и със съвременните исторически разкрития за генезис и връзки между народите.
  Ти го пишеш следното - “Мелюкова дори се осмелява да спомене, че предскитската култура в Черноморските степи притежава тракийски елементи.” – т.е. признаваш, че има тракийска и скитска култури, а културите са основата за разграничаване на народите. Когато разбереш, че траките и скитите са различно нещо, ще разбереш разликата между съвременните самонаричащи се “българи” тракийски и всякакви други елементи, и Българите основали държавата.
  Може и да се повторя, но пак ще го пиша – проблемът на съвременните българи не е, че не са заварените анархистични траки, каквито са си действително, а това че отдавна ги няма Българите държавотворци, които да организират и водят това безумно стадо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако искаш да бъдеш взет на сериозно, представяй аргументи, а не лични желания. Обори ако можеш Стефан Византийски, Прокопий, Дион Касий и всички други, които поставят същество между траки и скити. Докажи, че тези автори са се объркали и потърси някакви исторически извори показващи родство между перси и скити.

   Така се дискутира, другото е просто мрънкане.

   Изтриване
 15. :) Недялко Неделчев - Какво ще кажеш за моята теория обобщаваща автохтонството и дошлячеството? МЕСТНИЯТ НИ,ИСТИНСКИ, ПРОИЗХОД https://www.facebook.com/notes/разказимузикахуморпоезия/местният-ниистински-произход/619082278181458

  ОтговорИзтриване
 16. Анонимен29 юли 2015 г., 9:43

  Павка, като толкова отричаш тюркската теория, какво ще кажеш за гагаузите? Музиката, носиите им са български. До преди трийсетина години по-голямата част от тях, като включвам и тези в Бесарабия, се считаха за българи и бяха с българско самосъзнание. По вероизповедание са православни християни. Но неоспорим факт е, че те говорят на тюркски език и то от огузката езикова група. Езикът им е много близък до турския. Даже мои познати гагаузи казват, че се разбират отлично с българските турци, като има известни различия, но те са по-скоро различия на диалектна основа. Същевременно в гагаузкия език има и остарели пратюркски думи, които отсъстват или са видоизменени в турския и татарските езици. Какво правим с гагузите тогава? Българи ли са, или не са? И ако са българи, то те са сериозен аргумент в полза на тюркската теория за произхода на българите. А и не са малко хора - общата им численост на тези, които живеят в България, Украйна и Молдова надхвърля 350 000 души. Едно време се тиражираше една смешна хипотеза, че били българи, но през турско време си забравили езика и проговорили на тюркски. Значи помаците, които са помюсюлманчени и в културно и религиозно отношение стават по близки с турците не са забравили българския си език, а гагузите, които са християни са забравили родния си език и са се тюркизирали? Мисля, че гагузите са сериозна спънка не само за автохтонната теория за произхода на българите, но и за индо-иранската.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Произходът на един народ и асимилирането на част от него от чужденци са две различни неща. В Ирландия повечето хора говорят английски, само едно незначително малцинство владее изконния гаелски език. Това не означава, че ирландците са англичани.

   Аз лично познавам гагаузи, които са с българско самосъзнание. Тези, които се наричат турци го правят отскоро и то благодарение на активната намеса на турското правителство поддържащо неоосманизма.

   Изтриване
 17. Павка, говориш за различни неща. Две култури идентични по вяра една с друга по-лесно да търпят асимилация. И ирландците и англичаните са християни, а до Хенри VIII са даже в лоното на една църква - католическата. Виждам, че и ти си от хората, които смятат, че гагаузите са по-късно тюркизирани българи, навярно от османците. Тук обаче при нас говорим за две коренно различни култури ислямска и християнска, освен това едната религия е враждебна спрямо другата. Нелепо е да твърдим, че гагаузите са се тюркизирали езиково, а пък са запазили религията си. При сблъсък между християни и мюсюлмани обикновено асимилацията тече първо по религиозен път. Не случайно ти дадох пример с помаците. Помюсюлманчването е опит за асимилация, но ислямизираните българи все пак си запазват езика. Трудно могат да ме убедят, че гагаузите взели да се турчеят, ама само езиково, а пък всичко останало религия, фолклор, обичаи си останали български! Според мен по-скоро гагузите са онзи тюркски компонент в създаването на българската народност от средновековието, който оправдава до някаква степен тюркската теория за произхода на българите. А за съвременната турска пропаганда сред гагаузите си прав. Основно парите идват от Анкара.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От анонимен към анонимен: Твърдението че гагаузите като потомци на Аспаруховите българи насилствено са запазили стария си тюркски език но приели новата вяра е нелепо. Какво правим с останалите Аспарухови българи? Те защо са забравили тюркския? И как така те бидейки малцинство променили светогледа и порядъка в славянското море и при това заимствали строителни умения от изчезналите траки . И как така гагаузите бидейки малцинство спрямо горното малцинство са си запазили тюркският афинитет?

   Изтриване
 18. Спароток, сега ти видях питането за англичаните и имената на техните крале и веднага ти отговарям: и до ден днешен се използват имената на англосаксонски крале, разбира се не на всички, но на достатъчно представители на английския трон. Говоря за тези от преди нормандското нашествие от 1066 г. Имената, които ти изброявам са на англосаксонски крале управлявали британските о-ви от 9 до 11 в. Алфред, Едуард, Едмънд, Едгар. Между другото гледам, че си споменал Етелред. Е, на Етелред Уесекски не знам дали се използва, но на брат му Алфред се използва и до ден днешен. И то в доста държави с германоезично население. И още нещо, арменците са също много древен народ, но в арменската история името Тигран можеш да го видиш пр. Хр. можеш да го видиш и сл. Хр., можеш да го видиш и в средновековието, можеш да го видиш и през 16-17 в. , можеш да го видиш и днес. Непроменено! Името Ашот можеш да го видиш и през 9 в., можеш да го видиш и през 15 в., можеш да го видиш и днес. А де ги Керсеблепт, Ептайкент и Децебал?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем нормално е някои имена да изчезнат от употреба. Тези на англосаксите, които съм споменал са излезни от употреба. Това, че други се ползват все още е също нещо нормално.

   Скорило е име на тракийски цар, бащата на Декебал. Скорил е българско име, промери в честотно тълковните речници.

   Бергай е име на тракийски цар, то е еволюирало в българското име Брего.

   Меда е име на тракийска принцеса, нали не е нужно да споменавам българските имена Меда и Медичка.

   Золтес е цар на гетите, името му е древен вариант на българското име Злат.

   За повече подробности ще трябва да изчакаш излизането на статията ми за тракийските имена.

   Изтриване
  2. А за стотиците гръцки имена какво има да кажеш?

   Изтриване
  3. Какво трябва да кажа за гръцките имена? По принцип теофорни имена като Аполон, Динонисий, Аполодор и др. не са от гръцки произход по простата причина, че Аполон, Дионис и т.н. не са гръцки божества. Знаеше ли това?

   Изтриване
 19. бледоликия29 юли 2015 г., 17:18

  Здравейте.
  Ние Българите сме май единствените които развиваме държавност върху двете световни религии. Мюсюлманска България бива превзета от Християнска Русия, а Християнска България от Мюсюлманска Турция. И двете завоевателки биват оплодени с култура от срещуположните Българии. И много от така наречените турцизми ние ползваме защото са заемки от Волжка България. Кой друг народ има подобна опитност? Те нещата са много по дълбоки, но в момента сме предимно плиткоумни та за това и ума ни не стига до тях, защото подобно минало изисква сила на волята и прави стъпки за да може да се носи. Не гордост ни трябва на нас, от гордост в момента сме на това дередже, а смирение!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз пък смятам, че сме се смирявали твърде дълго време. Не е лошо човек да е смирен, но смиреността не помага във времена като днешните. Ако заслужаваме да сме горди, защо да не се гордеем, защо да нямаме смелостта да кажем, че сме потомци на благородници?

   Има обаче и нещо друго - благородството задължава. Задължава да бъдеш честен, добър, силен и смел. Има ли нещо лошо в това?

   Изтриване
  2. Никаква връзка нямаме с мюсюлманската Волжка България, хората там не са ни роднини..

   Изтриване
 20. бледоликия30 юли 2015 г., 6:06

  Това са твои сметки. Каква смелост е необходима да кажеш че си потомък на благородници?! За това са необходими само джуки. Смелост се иска да покажеш с действия не с думи, на теория еша си нямаме докато на практика никакви ни няма.....все още.

  ОтговорИзтриване
 21. Анонимен30 юли 2015 г., 9:23

  Мисля, че Симеон Радев (авторът на Строители на Съвременна България ) беше казал "Господ и етимолозите могат всичко да докажат", а аз бих добавил, че и Павката, без да е етимолог може всичко да "докаже". Павка, моля те карай по-сериозно! Нали те помолих да не ми играеш с разни етимологични похвати. Простичък въпрос ти бях задал: Как няма нито един средновековен български владетел или болярин с името Терес, Севт, Ситалк, Котис, Рез, Раскупор и т. н. Повечето от тия имена са на славни тракийски царе. Не е нормално да не се повторят по-нататък в историята ако сме роднини с тях. Че даже и сред обикновените хора не се срещат. Сега за имената, които си ми цитирал: как Бергай стана на Брего? Щото означава бряг ли :) От къде знаеш, че на тракийски език тази дума има същото значение като на български? Тракийският език не е разгадан и малко се знае за него. Има някои учени етимолози и разни любители, които търсят родство, но докато тракийските надписи (тези които са на тракийски език разбира се, а не на гръцки), не бъдат разчетени и не се разгадае този език изцяло, всичко останало е в сферата на фантастиката. Извинявай ама Золтес ми прилича повече на унгарското Золтан отколкото на Злат. Или май коренът идва от "злато"? Я виж, и аз станах май учен етимолог :) Къде драги Павка видя името Скорило или Скорил сред средновековните български владетели и боляри? Имало е едно имение от 19в. в Румъния с такова име, но аз лично не съм срещал това име сред българите никъде. Ако има някъде то е супер изключение. А чакай да не забравя Скорило идва от скоро нали? Е, Павка моля те да ми издадеш документ за професура по етимология! Виж сега драги, името на краля Едуард се повтаря на няколко пъти сред англ. крале та чак до 20 в.Дадох ти пример и с арменските владетелски имена Тигран и Ашот, които се повтарят непроменени през няколко епохи. Тракийските имена са чужди имена на българите. За това няма да срещнеш никъде през Възраждането, когато са живели истинските патриоти, някой българин да кръсти детето си Ситалкчо или Децебалчо, или Раскупорчо, или Спаротокчо. А за Скорилчо не знам, ти си спеца там!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Обясних ти всичко съвсем елементарно, по-елементарно просто няма как да се обясни. Това, че не си разбрал, или не искаш да разбереш говори много зле за теб и подготовката ти.

   Изтриване
  2. "Тракийските имена са чужди имена на българите."
   Можеш ли да докажеш това анонимнико? По какво съдиш за това? По лъжите на платените българоубийци? Как така в етнографията сме запазили неща присъщи към народите на Балканите? Как така като се срещнем в чужбина, българи, сърби, македонци, румънци, юго украинци все едно една майка ни е раждала? И къде са тези тюрки на Балканите 7 век? Как са минали през морето от славяни и как са се загнездели на най горещата точка и следващите 7 века не са и припервали дори в радиус от 600км? Ще кажеш тракийските имена изчезнали, т.е. българите не са траки. Славянските имена са изместели българските но странно защо целия славянски свят около границите на днешна България се опитва да се докаже наследник на траките. Делото на Павел е достойно за уважение и докато ги има такива като него има шанс за България. А платени драскачи или още по лошо, заблудени българомразци като теб, ще си лаете отстрани докато ви писне и се скриете в дупката си.

   Изтриване
  3. Добромире, учените ни официално признават, че над 700 тракийски имена са се запазили в нашата именна система. Някои са се загубили по простата причина, че са станали архаични и са започнали да звучат странно, както например днес звучат странно имена като Тихота, Лепота, Звиница.

   Други имена, най-вече теофорни са изчезнали под натиска на религиозни фанатици. Въпреки това, сред нас българите се срещат над двадесет тракийски теофорни имена и нито едно тюркско, или иранско теофорно име.

   Това са фактите, но както сам си забелязал - на някои хора истината не отърва.

   Изтриване
  4. Въпросът със запазените "тракийски" имена е доста по-сложен и в този форум е дискутирано и за ТЕРес и за КЛАТис /ситалк/ и за КЛАТИ-МИР/реметалк/. Когато ти отрежат корена на родовата памет, чрез популяризирането на прякора ТРАК ти вече си лесен за асимилация и ОБЕЗЛИЧАВАНЕ.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
 22. Уважавам усилията, които полагаш за да защитиш тезата си. Харесва ми това, което казваш, защото ме кара да се замисля и да се вгледам по-внимателно и критично в неща, които съм приемал за "дадени".
  Но защо имам усещането, че си самотен войн. Обикновенно подобни каузи изискват един по-широк кръг от сподвижници и и съвместо работещи хора. И тези хора не работят хаотично, а си изграждат и намерения и стратегия и план и стъпка по стъпка ги осъществяват.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Усещането ти те лъже, изобщо не съм сам, но от цялата група аз имам стил, който се възприема най-лесно. Това е причината да пиша и публикувам предимно аз. Има и други, които правят това от свои блогове, но не са толкова активни.

   Изтриване
 23. Анонимен31 юли 2015 г., 0:10

  Добромире! По-спокойно! Няма такива народи като македонци и юго украинци? Иди се прегледай

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги ми анонимнико. Смятах те за по интелегентен. Смяташ ли че ще ти се вържа на инсинуацията за въпроса за народността? Но за да съм по ясен в коментара си по горе за общият пройзход на народите на Балканите и Причерноморието ще ти го кажа по друг начин. Запитай някой имигрант, който доста е пътувал, сред кой общности се чуства като сред свой? Сред околните нам етноси или сред бурятите и чукчите от Азиа. И понеже обичаш статистика най вероятно, избери по голяма извадка от мнения :)

   Изтриване
 24. Обезличаването на бг и българите в ускорен темп особенно става след 1878г.Голям принос имат весдесъщите гърци /по произход евреи/ да не забравяме и дядо ни Иван,а това за радко димитриев и ,,железните шопи'' е ново за мен...колко българи са в неведение за раихщадското споразумение и будапещенската конференция определящи изхода на берлинския конгрес?Петко Д. Петков,Ст.Стамболов,не смея да помисля, ако беше жив левски,унищожаването на Волжска бг в 1554г и избиването на 400 000 българи......от руснаците/втория след арменския геноцид,, КОИТО НИ ОСВОБОДИ ТОИ И ЩЕ НИ ЗАРОБИ,'' -В.Левски.Троянския кон в е.с. бг депутатите.Нека да помислим занапред,кое по първо да спасяваме?

  ОтговорИзтриване
 25. Обезличаването на бг и българите в ускорен темп особенно става след 1878г.Голям принос имат весдесъщите гърци /по произход евреи/ да не забравяме и дядо ни Иван,а това за радко димитриев и ,,железните шопи'' е ново за мен...колко българи са в неведение за раихщадското споразумение и будапещенската конференция определящи изхода на берлинския конгрес?Петко Д. Петков,Ст.Стамболов,не смея да помисля, ако беше жив левски,унищожаването на Волжска бг в 1554г и избиването на 400 000 българи......от руснаците/втория след арменския геноцид,, КОИТО НИ ОСВОБОДИ ТОИ И ЩЕ НИ ЗАРОБИ,'' -В.Левски.Троянския кон в е.с. бг депутатите.Нека да помислим занапред,кое по първо да спасяваме?

  ОтговорИзтриване
 26. Интересен пост отново.Винаги е интересно да чуе или прочете човек,нещо което хората преди нас са казали за нас.
  По горе имаше интересен въпрос от поредния анонимен.И макар г-н Серафимов да не даде никакъв конкретен отговор,аз ще си кажа мнението.Не съм специалист,но от чисто логична гледна точка според мен не може да има сравнение със англичаните и техните имена.Все пак колко робства са преживели англичаните до днес?С идването на нов властелин на земите,идва и избиването на елита на един народ.Ако приемем тезата за траките,то колко пъти тези траки са били под робство до днес.Кажи речи към 3.И трите с по над 100-тина години.Навярно бихте се противопоставили на тази теза с думите "ами нали са останали пак тракици,те защо не са си запазили имената.Ами нека погледнем...имената на владетелите навярно са били като запазена марка както г-н Серафимов спомена в предишни публикации.Следователно можем да предположим че обикновения селянин е използвал други имена.А и да са назовавали децата си в чест на владетеля,идва другия момент.И той е поробването.С него се избива елита и остава необразования селянин който знае само че е трак...ама не знае нищо за славното си минало.Минават се 100 години и повечето от тези прости траки започват да имат елит.Само че,този елит започва да ползва имената на поробителите,понеже шансовете за по-добър живот се увеличават ако имат да кажем римско име.Дори и днес циганин с име като Асен,се приема инстинктивно по-добре от колкото с име Али.Минават се да кажем още 100-тина години.Въпросния елит разбира че да си тракиец никак не срамно...и че управляващия етнос на който те подражават е всъщност поробител.Не след дълго се освобождават някак си.Някак си разбират за славното си минало.Обаче вече са минали да кажем 200 години минимум.Дори и да знаят имената на великите си владетели,то те биха им звучали странно и архаично както г-н Серафимов спомена.Навярно някои крайни родолюбци биха си избрали подобни имена за своите наследници.Следователно е напълно нормално в именната система на новоосвободените траки да има много малко от имената на техните владетели преди да паднат под робство.Да споменем само че всяко поколение от 50-те години робство нататък дори и не знаят че са имали владетели а някои дори и че има такова нещо като тракйско име. А сега да умножим този ефект по 3.Не е далеч от здравия разум да се досетим че е възможно и нито едно от някогашните имена да се е запазило.
  По горе г-н анонимен също не приема доказателства от рода "това име е производно на онова,или това име произлиза от онова". Погледнах стари англо-саксонски имена в интернета,почти под всяко име имаше обяснение че то произлиза от някое си друго,по старо или е някаква вариация.Как така за английските имена може а за българските не може.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип и от старите анлийски царски имена доста не са оцелели до днес. Пенда, Офа, Аеле и др. не се ползват днес, а както сам казвате, англичаните никога не са били така подтискани както нашия народ.

   Изтриване
 27. Накрая бих искал да коментирам края на самия пост.Вярно умишлено ни делят на българите тук и българите извън българия.И е редно да се обединяваме а не разединяваме.Обаче както каза един анонимен тук "като кажеш А трябва да кажеш и Б".Моето "Б" може да обиди българите в чужбина ама е редно да си го кажем.Понеже постоянно от социалните медии а и от традиционните ни тръбят ,че едва ли не елита на българия е зад граница и ние тука сме останали простаците и неамбициозните.Някъде някой беше коментирал че сме останали само послушните овце.Едва ли не втора,трета ръка хора.Само гледайки тези видео материали за български хор'а в други държави,хитч не ми топли сърцето.Даже обратното,направо ми се гади.Тези наши българи зад граница съвсем нагло парадират в чужда държава за това колко интересни и велики са българите.Само че тези хора щяха да имат 100-пъти повече сила ако бяха парадирали в българия.Въпросния елит,от смели,амбициозни и интелигентни хора,справящи се с всяка ситуация се изнесоха уж обидени на държавата.Отидоха в чуждите домове и взеха да парадират какви велики патриоти и родолюбци са,докато в опразнените им къщи или стоят изоставени бабички или се пълнят с цигани и турци.Земите си разпродават на гърци,цигани,труци и руснаци,защото вече не им трябват.Казвате г-н серафимов вкарвали големи инвестиции в българия.Така е само дето тези инвестиции не отиват за подобряването на живота на българите.А отиват за да могат изоставените им родители да оцелеят до следващата мизерна пенсия.А иначе по-голямата част от техния къртовски труд отива да пълнят гушите на другите държави.Реват ,че им взимат правото да гласуват,а от 2-4 милионите емигранти, казват едва 300 000 упражняват правото си на глас.И за кого гласуват за всеки друг ама не и за националисти и патриоти...понеже видите ли иначе ще ги нарекат нацисти.Казвате били посланици на българщината,вие сам знаете през колко робства са минали въпросните траки(както споменах по-горе) до ден днешен.И при всяко е имало хиляди ако не и милиони "посланици на българщината".А каде са те сега?тук там чуваме за някоя си група се имала за българи.Колко от тези "елитни" "посланици" са запазили "българщината".Историята сама говори,че онези "послушните","не амбициозните","овцете" са запазили българщината и през най-страшните години.И един ден ако успеем, дай-боже, да оправим неправдите в тая държава и тя стане отново годна за нормално живеене за всеки 2-ри човек."Посланиците" ,дай-боже, ще се завърнат.Би ми било интересно да ги попитам тогава,а вие какво направихте за това подобрение,освен да си стоите в къщите на два етажа или големите апартаменти с две коли паркирани от пред.Нагло натрапвайки културата си на друг народ.И продавайки труда си за да пълните хазните на другите държави.Съжалявам ако българите в чужбина се обидят...но просто тези хора и фестивали трябва да се случват тук а не там.Да сме българи в българия а не в чужбина.Защото децата на тези българи в чужбина ще се чувстват по-малко българи,а техните деца дори няма и да искат да споменават че са българи.Ще получават не български имена понеже така ще имат по-голям шанс да преуспеят.Ще се смесят с онези хора и нравите и обичаите ще изчезнат.

  ОтговорИзтриване