30.07.2015 г.

КАКЪВ Е ПРОЦЕНТЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ГЕНИ ПРИ БЪЛГАРИТЕ?


Истината винаги побеждава, но често нейния път е дълъг и труден. Точно такъв е и случая с истината за нашите корени. Няма народ, за чийто произход да са давани толкова много и толкова различни предложения. Чужди, а и наши учени са поставяли нашата прародина на различни места. 

Някои са залагали на земите край река Волга, други са внушавали, че Сибир трябва да се приеме за най-ранен дом на нашите деди. В целия този хаос, най-жестока съпротива бе оказана на теорията, че ние българите сме потомци на древно балканско население.

Поддръжниците на вярването, че траките са наши предци са били доста. Още през XIX век различни родолюбци изразяват мнение, че ние не сме пришълци, а потомци на местни хора. През XX век броят на прогресивните изследователи на миналото ни става още по-голям. Съвсем уверено се твърди, че българи е новото име на хората, които по време на Античността са наричани траки. 

Търсейки поддръжка в исторически извори, характера на езика ни, а и в сведенията от археологическите проучвания, родолюбците Даскалов, Ценов, Йонков- Владикин, Кирил Рилски, Сотиров и много други представят аргументирано своето виждане. Логично би било теорията на тези хора да бъде приета, но уви, това не се получи.

С подкрепата на чужди исторически школи, определена група наши учени въведе едно неиздържано виждане. С фанатизъм започна да се внушава, че старите българи са тюрки, нямащи нищо общо с траките, които пък бяха обявени за изчезнали.

Как е станало това чудо невиждано никой не успя да обясни точно и аргументирано. Как народът обявен от Херодот за най-големия в Европа се е изпарил никой каза. Как се стопиха като сняг под лятно слънце тези, които бяха гръбнака на римските легиони, но пазеха своя език и култура?

Никой не отваряше и дума за това, че на север от Дунава, по време на римската окупация на страната ни, са живели огромен брой траки. Става дума за гети, беси, мизи, карпи, тирагети, костобоки и др. Траки са обитавали и Крим, земите на Стара Велика България.

Присъствието на народа, от който произлязоха Замоксис и Орфей в този отдалечен от Балканите регион е доказуемо от значителния брой епиграфски паметници, куполни гробници, исторически свидетелства, археология, топоними и хидроними, за които обаче почти никой не желае да говори. Така информацията остава недосегаема както за обикновения читател, така и за студентите ни по история и археология. 

                     Куполна гробница от земите на Украйна
http://www.encyclopediaofukraine.com/pic%5CM%5CE%5CMelekChesmen%20kurhan%20entrance.jpg

Ако за живеещите под римско подтисничество траки можеше да се приеме донякъде, че са асимилирани и са намалели като население, то как да се обясни изчезването на северните траки, тези които обитават Черноморските степи и земите край Карпатите, а и тези в земите на Стара Велика България? 

Какво направиха тогава учените – създадоха нови народи. Гетите станаха германски готи, а на смесените със скити мизи и гети бе сложен щемпел монголоиди хуни.

Никой не се притесни, че от гледна точка на археологията, идване на германи и тюрки в Източна Европа не може да се докаже. Готските и хунски находки са типични за Добруджа още по времето когато Рим е бил малко селище, но тази информация не достигаше до широката публика. 

Никой не се притесни и от това, че въпреки вековното присъствие на германи и тюрко-монголи, липсват каквито и да е било германски и тюркски топоними и хидроними в земите обитавани от готи и хуни. Такъв феномен няма никъде по света. Отново обаче тази важна информация не бе поднесена на широката публика и не бе обяснено значението й.

С напредването на науката стана възможно да се решат доста проблеми от историята. Благодарение на генетичните изследвания може да се установи какъв е етническия произход на дадена група хора. При изследването на материал от скелетни останки от старобългарски некропол стана ясно, че дедите ни нямат нищо общо с тюрките

При по-ранни изследвания бе установено, че сред нас българите се срещат носители на гени, които са присъщи на население обитавало Балканите още през Каменната епоха. Както бе споменато в някои публикации – ТРАКИТЕ НЕ СА ИЗЧЕЗВАЛИ. Според учени от IGENEA  50% от гените на българите идват от траките.

Всички тези открития разбиха на пух и прах старите теории и зарадваха прогресивно мислещите българи. За жалост остана и доста неяснота – ако само половината българи са наследници на траките, то чии потоми са останалите наши сънародници?

Нека разгледаме подробно коктейла от гени присъщ на нас българите. За J2 и EV-13 няма съмнение, че принадлежат на древното население на Балканите и Мала Азия, която е обитавана от тракийските племена витини, бебрики, фриги, бюснеи, медо-витини, меони, мейони, халиби, сарапари, а и мизите наречени през Средновековието българи. Заедно маркерите J2 и EV-13 са присъщи на 38% от населението на България.

Значителен брой от нас -18% са носители на R1b. Обикновено този маркер се определя като специфичен за хората от Западна Европа, но на Балканите той не се появава с идване на хора от запад по време на Античността, или Средновековието. Установено е, че разновидност на, по-точно R-L23 е на Балканите поне от края на Ледниковия период, т.е  представители на тази група са взели участие в оформянето на тракийския етнос. Заедно с носителите на J2 и EV-13 носителите на R-L23 (R1b) са наследници на народа на Орфей и оформят 56% от населението на България.

В определени изследвания, като носители на I2 са посочени 20% от българите. За типичният за територията ни вариант на маркера I2, по-точно I-m423 се смята, че негови носители са обитавали Балканите още в зората на възникването на организираното земеделие и скотовъдство и, че от Балканите тази група се е разпространила на други места. Заедно с другите автохтонни маркери се получава, че поне 76% от българите са наследници на траките.

По принцип това число е внушително, но не е крайно. Доста се спекулира по отношение на маркера R1a1. Той се среща сред 18 % от нас. Наричан арийски понеже 16% от индийците са негови носители. Наричан е и славянски поради това, че се среща в честота над 50% сред сорби, поляци и украинци. Някои даже вярват, че носители на този маркер са дошли на Балканите едва през VI-VII век.

Още през 2009 година обаче излезе резултата от генетично проучване, че в Европа най-стария вариант на R1a1 е на Балканите, като негови носители са били тук още през Палеолита. 

Някакви си 10 000 години се се връзват на тези, които се опитват да изкарат старите българи азиатски пришълци. Това, че сред траките е имало носители на R1a1 е ясно и от това, че този маркер присъства на доминирания от дедите ни в древността остров Крит. Там не са се заселвали нито индийци, нито перси, нито пък предци на поляци, сорби и украинци. За сметка на това, на най-ранните епиграфски паметници от Крит се срещат тракийските имена Арей, Диза, Питак, Резос.

Става ясно, че носители на R1a1 са взели участие в оформянето на тракийския етнос, а с това количеството на генетични маркери типични за траките и срещащи се при българите става 94%. Колкото и да им е неприятно на поддръжниците на тюркската и иранска теза, с фактите те не могат да се борят.

Няма да отричам, че според някои учени R1a1 е възникнал в Азия преди 25 000- 20 000 години. Възможно е, защо не, но ако се завърнем още по-назад в миналото ще се окаже, че предците на азиатските носители на R1a1 са живели в Африка.  Този период обаче не ни интересува. 

За нас е важно къде са били определена група носители на R1a1 в периода, в който е започнало оформянето на тракийския етнос, т.е. преди около 10 000 години.

Щом на Балканите преди повече от 10 000 години има носители на R1a1, друго не ни интересува. Не се занимаваме с проучване на произхода на Homo Sapiens, а с издирване на времето, в което е започнало оформянето на народа и културата ни.

Нека си има носители на същия маркер в Индия, Иран, Афганистан, че дори и Арабския полуостров, но какво от това? Носители има също в Русия, Полша, Украйна, Ирландия, че и в Дания, но какво от това? Касае се за различни групи хора, които обитават различни територии и имат различна съдба и история.

Нас ни интересува точно историята, по-точно историята на тези носители на R1a1, които са се смесили с носителите на R1b, EV-13, I2 и J2 на Балканите преди около 10 000 години. От тази амалгама се е получило нещо уникално – народът, който пръв ще види искрата на знанието – нашите деди наричани с името траки.

Поради това, че на Балканите са се смесили в незапомнени времена поне пет различни групи, се е родил народ с невероятно генетично богатство, което е донесло както крепко здраве, така и многобройни дарби. 

На наша територия няма генетични анклави, дори планините не са бариера. Това може да се обясни по един единствен начин – ние сме един от най-древните народи, може да се каже дори най-древния защото се искат хиляди години съжителство на различни групи, за да могат техните гени да се разпространят хомогенно на територията на страната ни.

Няма смесване дошли от Припятските блата хора с азиатски номади през прословутата 681 година. Няма изчезване на траки, промяната е само в имената на дедите ни, а това е един съвсем естествен процес. Завесата укриваща истината падна и е време да отпаднат и съмненията относно произхода ни, а с това и нашето делене.

Независимо дали сме руси, кестеняви, чернокоси, или рижи, ние сме потомци на едни и същи хора. Съвсем несправедливо предците ни бяха изкарвани войнолюбиви и разкъсвани от конфликти. Напротив, сред латини, гърци, келти и германи е имало в пъти повече деления и кръвопролития, но за това се мълчи. Мълчи се и за свидетелството на Демостен, че траките нямат обичай да се убиват един друг. Това се доказва от благородното поведение на цар Ситалк, а и от това на дошлия след него Котис I.

Враждите между дедите ни са били много по-малко отколкото при другите народи, а любовта и поддръжката на предците ни един към друг доста по-големи. За жалост ние бяхме залети от чуждата пропаганда, която внушаваше хитри лъжи, но ето нито траките се оказаха варвари и чужди на нас, нито пък разкъсвани от конфликти. Не случайно казват, че перото е по-силно от меча. Победиш ли съзнанието на хората, няма защо да мериш сили на бойното поле.

Дедите ни загубиха много битки с коварните противници, но спечелиха войната. Въпреки страшните опити да бъдем асимилирани и унищожени, ние се запазихме. Успяхме да съхраним най-древните си традиции, народни носии, песни, предания.

Искрата пламтяла в сърцето на Орфей пламти и в съцата на днешните българи. Мъдростта на Залмоксис е намерила дом в душата на милионите добри и скромни хора. Дързостта и решителността на Спартак са в гените на всеки от нас и само чакат удобен момент да се прояват.

Когато знаеш къде са корените ти, кой си, знаеш и какво можеш, как трябва да се държиш и какъв трябва да е твоя път.
Използвана литература:

Авторитетно генетично изследване потвърди, че българите са тук от поне 10 000 г. Антибългарският мит за ‘смесения народ’ отива в небитието


Expansion of E-V13 and I-M423 from the Balkans
Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry

Sena Karachanak ,Viola Grugni ,Simona Fornarino, Desislava Nesheva, Nadia Al-Zahery,
Vincenza Battaglia, Valeria Carossa, Yordan Yordanov, Antonio Torroni, Angel S. Galabov,
Draga Toncheva ,Ornella Semino Mitochondrial DNA Suggests a Western Eurasian origin for Ancient (Proto-) Bulgarians

D V. Nesheva Department of Medical Genetics, Medical University of Sofia, S Karachanak-Yankova Department of Medical Genetics, Medical University of Sofia, M Lari Department of Evolutionary Biology,Laboratory of Anthropology, Molecular Anthropology/Paleogenetics Unit,University of Florence, Florence, Italy Y Yordanov Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum, Bulgarian Academy of Sciences A Galabov The Stephan Angeloff Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences


DNA Genealogy, Mutation rates, and some Historical Evidence Written in the Y-Chromosome, Part II, Walking the map, JOURNAL OF GENETIC GENEALOGY, 5(2), P. 217-256, 2009

A.KlyosovBulgarian Genetics: Abstracts and Summaries
 Половината от гените на българите идват от траките. Това научно твърдение е поместено в сръбското списание НИН, което се позовава на заключенията на швейцарския Институт по генетика “Игенеа”...За нас изконното население на българските земи са траки и в този смисъл ги приемаме за прабългари, вие като народ сте 49 на сто траки. Това заяви вчера за “Труд” от Цюрих новата директорка на “Игенеа” Аманда Фелбер 
“Съвременните българи са близки до средиземноморския генотип, като най-много се доближаваме до жителите на Северна Италия. “Това е свързано с общите ни тракийски корени“, обяснява си го Гълъбов...”


“Българите са силно славянска популация, но те са особен вид славянски генотипс наличие на силни тракийски елементи. Това става ясно от представеното в София изследване в рамките на проект „Характеризиране на антропо-генетичната идентичност на българския народ“. Според авторите на изследването траките не са изчезнали по тези земи, както се твърди в учебниците... 

118 коментара:

 1. И на колко българи са им взети проби за ДНК анализ? Пак ще трябва да си повторя въпроса от един стар коментар, където обясних ясно на Спароток, че от 800 проби не може да се съди за произхода на 6 000 000 души. И същевременно му посочих, че хората в Англия вземат две проби за да докажат една (виж случая с Ричард III), а ние обратното. Сега веднага ти казвам Спароток, че при подобни анализи трябва да се вземат проби от хора по цялото българско землище. Проби не са взети от българи от БЮРМ. Проби не са взети от албански българи. Проби не са взети от волжките българи, от българите в Бесарабия и Банат. Интересна статийка си публикувал, но посочи точния брой на хората, от които са взети проби за да стане ясно на читателите колко сигурни могат да бъдат тези изследвания. Спомням си един диспут по телевизията между горецитирания от Спароток учен Гълъбов и професора по средновековна история Иван Божилов. Репликите, които си размениха може ясно да видите в предаването История БГ. Темата беше за прабългарите, ако се разровите в интернет ще намерите този брой на предаването. Та проф. Божилов каза нещо много ясно на акад. Гълъбов и онзи не му възрази. Думите на Божилов бяха горе -долу в този дух : "Според мен много са малко хората, от които сте взели проби за да правите такива заключения." Гълъбов нищо не можа да отговори!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, колко пъти трябва да обяснявам, че дори и с по-малък брой изследвани хора може да се прави генетично изследване, ако се спазват установените методики.

   Не гледайте предавания, четете научни публикации!

   Изтриване
  2. Става въпрос за статистическа извадка направена по правилата на изкуството. Истинските стойности може и да се раличават малко от публикуваните, но качествена разлика в изводите няма да има - резултатите са категорични.
   скит

   Изтриване
  3. Никъде не съм чел и чувал, че първо Италианците са с турски или монголски корени, да не говорим пък за ирански, ха ха, голям смях, как тогава имаме сродни гени с тях??? Второ, Г-н Неизвестен вие явно от Статистика не разбирате нищо( или сте от тези дето се явяваха на изпити и излизаха с пълно шест без да са и отворили учебника, кои ли бяха тези, а май от тези дето ги приемаха без приемен изпит по математика???), ха ха, пак голям смях! И накрая, омръзна ми да слушам измислени истории за това колко сме били лоши и некадърни, и т.н., и т.н., събудете се Г-не, злите, лошите и некадърните българи отдавна работят,
   като лекари, инженери, учени, техници, майстори и т.н. по цяла Европа, и хората там отдавна знаят, кои са българите! Прочетете, вместо остарелите ви книги от времето на Коминтерна, някои официални полицейски доклади по интернет, на която и да е Западна държава за различните емигранти и ще ви се отворят очите, а извинете забравих, че не знаете чужди езици!

   Изтриване
  4. Айде бе.. а как се праваят сондажите?? и не са само 800 а много повече и пропорциите остават едни и същи горе долу... ама ако издържите още едно поколение и наистина българите ще се окажат потомци на индийците и то от най низшите касти..

   Изтриване
  5. Уважаеми, анонимнико!
   Наясно ли сте, че от всички народи, тръгнали да си правят генетични изследвания и дръзващи да твърдят това или онова, нашето е едно от най-МАЩАБНИТЕ като бройка и като процент на взети проби на глава от населението? Това дали Ви беше известно? Проби от македонските българи има и то доста и те са недвусмислени, показват абсолютно същите съотношение, разлика всъщност почти няма- почти, защото са изследвали общо популация, не само такива, които се смятат за българи, но и шиптари.
   Защо смятате, че трябва да се изследват Волжани, те какво общо имат с нас?! Някакви доказателства за наше общо минало освен разни попски бълнувания? Впрочем изследвания са правени и на тях :) Не знам, дали сте чувал, ама резултатите ще ви разстроят, безкрайно отдалечени са от нас.
   On the whole, Bulgarians are distant from Altaic populations and populations residing in the north of the Pamir region and they are also distant from Kazan Tatars and Iranians, although to a lesser extent.
   Така добре ли е?

   Предаването с Божилов е толкова смешно, че няма повече накъде. Божилов от генетика разбира толкова, колкото заек от свинско, ама за жалост и от история толкова разбира, виж от други неща със сигурност, щом си е подредил такава карирера на цялото това отчайващо незнание....

   Павка, аз пак да си кажа, това с Игенеа бих го прописнала, просто са несериозен източник и компрометират останалите факти.
   Бих внимавала и със мегали Вулгарията, а още повече с идентифицирането на тая Теофанова хрумка с Крим. Ма ти си знаеш, де.
   Поздрави!
   Деси

   Изтриване
  6. Някой му се иска да промени историята на народите не от вчера. Този някой има и успехи. Така бе създаден нов народ на север от Дунав за няколко столетия и услужливо му бе разширен "хабитата" ! Не е дори от значение дори името на народа ! Важното е да няма общо с Русия или народите живеещи там! Ако проговори и на друг "забравен" от него език или пропише на латиница още по добре! :) Една лъжа повтаряна дълго време в края на краищата става истина!

   Изтриване
 2. За моя коментар относно предаването от история бг, преди малко пак го гледах и само да внеса уточнение, археолога проф. Станилов затапи Гълъбов като му каза, че пробите са прекалено малко, за да се правят генерални заключения. Просто обърках неволно двамата професори.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Анонимен, нека и аз като анонимен читател да Ви отправя едно предложение: ако толкова много Ви се иска да яхате конете на Пържевалски, и наследниците Ви до 9-то коляно също да ги яздят, защо тогава не се върнете в дивите Монголски степи, там, откъдето смятате, че са дошли по незнайни пътеки лично Вашите прадедеди? Може би Вие не сте от българската етническа група, а от турското малцинство или дори от ромското и затова толкова Ви тегли към родните корени? Недейте да бъркате Вашите възжделения и носталгични чувства с родовата памет на истинските българи! Ние, които се чувстваме и смятаме за истинкси българи вярваме на всички доказателства (археологични, антропологични, етнографски, генетични, културални, битови и още много други) за автохтонния произход на българската етническа група и некомпетентните коментари на крайн неграмотни читатели като Вас, не могат да ни отклонят от правилните схващания, потвърждаване с все повече находки от различни научни области. Ако искате да Ви обърнем сериозно внимание, се аргументирайте с факти, а не с хипотези. Хипотезите трябва да се дискриминират и неверните такива да се отхвърлят, за да не развалят атмосферата на истината и прогреса. Генетичните изследвания само доказват допълнително вече намерените находки от много други области на науката (изброих ги по-горе). Бройката на изледваните хора от популацията ни ще нараства, защото изследванията продължават. Освен това данните са публикувани в реномирани световно признати научни списания, които НЕ приемта резултати, които не са статистически обосновонат - те, за разлика от тенденции от близкото ни минало, не се влияят от политически убеждения, а държат на научното реноме на списанието и не биха публикували долнокачествени данни! Тези публикации са преминали сериозна рецензия на световноизвестни учени, преди да бъат публикувани в съответните списания. И аз вярвам на преценката на тези учени повече, отколкото на злободневните коментари на никому неизвестния анонимен подпис... Толкова за Вашите заядливи писания! Образовайте се повече преди да коментирате!
   Друг Анонимен

   Изтриване
 3. Явно не си учил и не си се занимавал със статистика. Размерът не е единствения фактор, който определя представителността на извадката, нито пък е най-важният. Също така, определено твърдение се подкрепя с определено ниво на сигурност при различни размери на извадката спрямо популацията.
  Това че не са взети проби от Македония е факт, и доколкото знам, се дължи на несъгласието на Македонските власти (щели да правят собствено изследване уж!), за Бесарабия и Банат не съм сигурен дали не са проучвани в друго изследване, горе-долу така стоят нещата с Албания и Казан - Волга.Това обаче не променя факта за генетичното наследство на хората, живеещи в днешна България.
  Мен по-скоро ми изглежда подозрително директното сумиране на носителите на споменатите гени - все пак е възможно да има припокриване между хората имащи J2 и EV-13 /38 %/ и тези имащи R-L23 (R1b) /18%/. Тогава общият резултат няма да бъде 56 % а по-малко. Същото важи и за другите маркери, съответно няма да имаме 94% съвпадение между тези при траките и при съвременните българи. Това разбира се е в зависимост от планирането на пробите и от отчитането на резултатите .. т.е. има и вероятност да е точно така, но се съмнявам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не може да има припокриване на тези с J2 и EV-13 и R-L23. Всеки мъж (понеже това са мъжки хаплогрупи) принадлежи само на една единствена хаплогрупа, наследена от неговия баща и от прадедите му по мъжка линия. Спокойно цифрите могат да се събират.

   Изтриване
  2. Скоро ще излезат и резултатите на други проучвания. Тогава вече ще е доста трудно да се обясни как така хем траките са изчезнали, хем ние сме носители на генетични маркери типични за древното население на Балканите.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Поздрави г-н Серафимов! Поздравявам Ви за усилията, които полагате за популяризирането на Българската история и повдигането на нашето така смачкано самочувствие! Гордея се ,че съм българин!

   Изтриване
  4. Така и трябва да бъде! Будният човек е горд човек, а гордият се държи като благородник!

   Изтриване
 4. Има една наука, наречена Социология, според която необходимо условие за провеждане на емпирични изследвания, чрез количествени методи, е извадката да бъде представителна, а събраните резултати от генетичните тестове - достоверни. Ако тези условия бъдат спазени, то данните за 800 единици могат да бъдат отнесени към цялата генерална съвкупност!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, има си отдавна приети методи, но има и хора, на които определени резултати не отърват.

   Изтриване
  2. Науката се казва СТАТИСТИКА, а социологията само използва нейните методи:))), както и мнооого други научни дисциплини. А в биологията и генетиката си му викахме - Планиране и анализ на експеримента:).

   Изтриване
  3. Анонимен, генетичните изследвания не са социология, а генетика, биология. Методите са различни. Извадката е голяма за биологическо изследване.

   Изтриване
 5. До Анонимен 30 Юли,
  Явно Вие не сте запознат с изследване направено преди доста време,където са изследвани няколко хиляди българи от цялата страна,което доказа недвусмислено,че ние нямаме общо с Азия!
  Но за антибългарския ви ум това не би трябвало да се казва нали?!
  Жалко,че има още "българи" като Вас,които да ни тровят!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има индивиди, за които не съществуват доказателства за неща, в които те не вярват, това е лошото и жалкото.

   Изтриване
 6. Спароток, ти си велик! Слагам те редом до Ганчо Ценов!

  ОтговорИзтриване
 7. До Виктор Иванов: няколко хиляди българи не са няколко милиона

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всичко тепърва ще бъде направено!
   Но пак казвам,за такива като теб и Бог да каже кои сме,пак няма да повярват,само защото сте закърмени с една лъжа!

   Изтриване
  2. Никой не изследва цялата съвкупност от милиони, затова се прави представителна извадка......, а най-важното е какво искаш да получиш като информация накрая и ми се струва, че някои хора все още не могат да разберат какво се изследва в тези опити....., а освен това нямате и нужните познания, нито въпросните професори историци, за да съдите направеното генетично изследване и дали извадката е достатъчна или не е.....

   Изтриване
 8. Аз имам приятел, който е наполовина кубинец и наполовина българин, ама баща му, кубинеца, е чернокож. Доста изненадани щяха да останат генетиците :) А иначе човекът си е с българско самосъзнание и български паспорт

  ОтговорИзтриване
 9. Анонимчо от 16.37 и17.54ч.на30.07.2015г.,аз се казвам Димитър Милев.Ти защо не си напишеш името БЕ???
  И по две изследвания на шестте милиона Българи и на другите изброени от тебе да се направят,ти пак ще опонираш,независимо че резултатите ще бъдат сходни! Мосю Гилотен да те погали насън.

  ОтговорИзтриване
 10. Спароток, малко встрани от темата, обаче като е толкова велик Ганчо Ценов, защо след като е натирен от България и отива в Германия и там не го признават! А между другото теориите му са в угода на нацистите по това време! Докато в България историците търсят азиатски произход за българите, той твърди, че българите са европейци! Това би трябвало да се харесва на Хитлер, още повече, че по това време България е съюзник на Третия райх! Германските академични издателства обаче отказват да му издадат книгите. Издават ги частни издателства и то след като си плаща!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Твърдението, че теориите на Ценов са в угода на нацистите е меко казано глупаво. Ценов бе първият, който доказа, че набедените за германци готи са всъщност старите гети.

   Ако Ценов не бе признат в Германия, то там нямаше да му бъде дадена титлата доктор.

   Изтриване
  2. Надявам се г-н Анонимен...сам разбирате абсурдността на твърдението ви.
   "Това би трябвало да се харесва на Хитлер, още повече, че по това време България е съюзник на Третия райх!"
   Както казва често г-н Серафимов,истината е в полза само на нас.Макар и да се възхищавам на Хитлерова германия,няма как да не си кажем и истината.И тя е че истината за българите не е удобна за никой в Европа.Всички европейски държави по един или друг начин искат да се издокарат арийци.Още повече че може би, истинските арийци по това време са едни прости обикновени недоразвити селяни.Как ви се струва...г-н Хитлер да излезе на един от големите си митинги и да каже на хилядите германци."Ами всъщност ние не сме толкова арийци,истинските арийци са българите". Цялата идеология която е крепяла страхотния културен,морален,духовен и технологически подем,ще рухне. Дори да са осъзнавали истината едва ли биха я оповестили пред целия свят.В този ред на мисли...щом му е дадена титла доктор,по онова време.Значи е един вид признание на неговите тези.Просто от политическа гледна точка не са били удобни в този момент.

   Изтриване
 11. Защо критикарите не отнесат своите изобличения директно до швейцарския институт „Игенеа“, та „недобросъвестните“ и „неточни“ швейцарци лично да им смачкат фасона !

  ОтговорИзтриване
 12. Не зная,но от Ганчо Ценов до сега има не по-малко от 100 години,а нихилизмът български никак не е намалял!!!Отчайващо високо е нивото му!!!Павел геройски отстоява Българското,вече много години,но има упорити и злобни противници!!!Нужно е всеки от нас да му помага,според силите си,защото една птичка,пролет не прави,колкото и сладкогласна да е !!! Трябва да станем непримирими към всяка проява на безверие и нихилизъм,да протестираме и громим тези явления,където и да ги срещаме,защото иначе сме загубени като народ!!!Враговете на Истината не се интересуват нито от исторически извори,нито от генетични изследвания,нито от археологически и антропологически доказателства!!!Манипулират и извъртат резултатите с едничката цел Българите да бъдат изгонени отново от хилядолетната си Родина,да бъдат представени отново като чужденци и завоеватели на собствената си земя,да бъдат обявени за пришълци в собственото си Отечество!!!Трябва да знаем и помним тези неща,за да защитим изконното си право на Местен и Древен Народ!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лазаров, истинските българи обичат Родината, нихилизмът от друга страна е присъщ на чужди елементи представящи се за българи. Кръвта човешка вода не става.

   Изтриване
 13. Спаро,

  Добър човек си и допускам, че си истински благородник. Но и аз бих се присъединил към „бледоликия“, който в коментара си към предишната ти статия пише, че ни е нужно повече смирение, отколкото гордост. Нима не е прав, като анализираме днешния избор на избраните ни „благородници“ в Народното събрание, които изненадващо избраха „суперблагородната“ Мая Манолова за омбудсман, като отхвърлиха достойния ѝ предшественик. И никой не се опита да обясни шокиращото събитие, а работата е много проста: изборът им е много логичен, понеже тайното гласуване позволи да се разкрие стойността на болшинството от всички тях, които естесвено предпочетоха един тям подобен пред честния човек!
  И мисля, че все пак всички те са малко „по-благородни“ от всички нас, след като сме ги избрали! Но за да се убедиш, че всичко е точно така, както го казвам, попитай самата Мая Манолова, която е завършила история в Русия, какво мисли по отношение на твоите тежнения в сравнение с официалната академична версия. Би ли се тя ангажирала да се застъпи за една дискусия пред обществеността ?
  Та да се върнем на въпроса за смирението – не е ли по-правдиво да си отворим очите и за това: какъв е процентът на сметта спрямо процентът на благородниците в днешна България ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно прекалено смирения човек избира не тези, които ще са от полза за народа, а тези, които чуждите лобита са избутали напред.

   Гордият човек от друга страна не би търпял чуждо вмешателство защото знае, че то е пагубно.

   Прочее, благородството не е само в произхода, но и в държанието.

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен, ние не сме избирали никого...Нито ти, нито аз, нито г-н Серафимов. Последните 70 години - те сами си се избират, а ние лапаме мухите, а напоследък дори най-нагло си купуват и продават гласовете и постовете, вече дори не си правят труда да сформират митинги и да ни замазват очите. Армията и полицията на нашата родина са все още техни и не са преставали да бъдат от 70 години. Много по-лесно става последните мандати - парите отиват в няколко медии и няколко цигански махали или при бедни и невежи или просто продажни "българи", готови да се продадат за 50 - 100 лв., за да са на кяр, така да се каже. Колкото до Мая Манолова - няма какво да я питаме, тя е в парламента, защото е чадо на нашите окупатори, изобщо не ме интересува какво мисли и изобщо мисли ли! Ние все още сме окупирани, просто се залъгваме, че сме свободни и че правим избор. Извинявайте, че Ви казвам истината.....

   Изтриване
 14. Най-тежката умствена болест сред българите се нарича автохтонизъм. Павле, защо не публикуваш всички коментари? Помолих те по-рано да преведеш две изречения от съвременен български на тракийски език, понеже си спец по древните езици, но така и не публикува този коментар. Изпратих съобщение и на господата социолози и стъкмисти, но и него не го публикува. Но пък публикуваш разни просташки словоизлияния, в които ме плашат с гилотината и "смачкване на фасона". Браво Павле, много благородно, г-н Потомък на благородници. А на Симеонов книгата никога няма да прочета, чак толкова време за губене нямам. А, щях да забравя, здравей Димитър Милев, казвам се хаджи Иван Петков. Наистина съм хаджия, миналата година бях в Йерусалим.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старая се да не публикувам глупави и обидни коментари, а твоите са точно такива.

   Опитай се да се държиш културно и почтено, не е чак толкова трудно.

   Изтриване
  2. Тодор Карапетков1 август 2015 г., 18:11

   Господине, аз съм специалист по тракийски език, напишете тези 2 изречения , за които говорите?

   Изтриване
 15. Павка, с теб съм!
  Жени Николова

  ОтговорИзтриване
 16. Браво Наско Лазаров! Евалата за коментара! Само, че онова дето го каза за Лихачов в коментарите по предната статия ме издразни! Нито ти, нито аз, нито Павката имаме толкова заслуги за България, колкото Лихачов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен30 юли 2015 г., 23:29
   Г-не,сърдечно благодаря,честно казано,нямам нищо против хора,като Лихачов или Державин,които са направили про-български изявления,в помощ на Историята ни,даже определено се чувствам благодарен!!!Имам против попълзновенията на бившата комунистическа номенклатура,настояванията да се издигат още руско-съветски паметници в БГ!!!Бъдете сигурен,че ще се използват за пропагадни цели точно от силите,довели страната до това мизерно положение!!!Визирам г-жа Велислава Дърева,която наскоро се изказа много язвително спрямо всички будни българи,които с право не желаят повече руско-съветска символика,дето и без това ни залива от всякъде в уж свободна и суверенна България!!!Прибавяйки факта,че още нямаме паметник на истински български родолюбец,като Гинчев,Ценов или Владикин,считам и не само аз,че Лихачов или Державин би трябвало да почакат,такава е и хронологията!!!!Те в никакъв случай не са и никога няма да бъдат забравени!!!!

   Сърдечни благопожелания!!!

   Изтриване
 17. Анонимен31 юли 2015 г., 0:18

  Брех, колко интересно стана! Ще кажеш тука, че е бъкано със социолози, историци и генетици. Сигурен съм, че нито един от тях не е специалист в дадената област, обаче се изказва като такъв! Е, това е най-големия проблем на нас българите. Всеки се прави на това, което не е!

  ОтговорИзтриване
 18. Г-н , "Анонимен" , въпросното предаване ИСТОРИЯ.БГ, проф. Станилов заяви , че всички древни Българи намерени в различни акрополи са антропологитески ЕВРОПЕИДИ и не само това , били са едри и силни хора около метър и 80 високи и нямат никакви характерни за Тюрките антропологически черти

  ОтговорИзтриване
 19. Анонимен31 юли 2015 г., 8:51

  Уважаеми г-н Ташев! Индо-иранските народи също са европеиди. Проф. Станилов е привърженик на иранската теория от няколко десетилетия. Аз също допускам смесването на ирански елементи в българската народност, наред с тюркските. Ставали са такива неща в историята. Например съвременните азербайджанци са народ от смесването на ирански и тюркски етноси. По-важното е, че проф. Станилов не подкрепя автохтонната теория за произхода на българите, към която клони Гълъбов и ясно му каза, че за да бъдат достоверни генетичните изследвания трябва да бъдат по-масови т. е. да обхванат много повече хора. Между другото Гълъбов, хубаво каза, че хората от некропола в Ножарово са европеиди. А защо не е взел проби от костите на погребаните в некропола в Девня? За некропола в Девня има публикувани няколко антропологични експертизи и те доказват, че хората от този некропол са били монголоиди. Позаинтересувайте се за раннобългарския некропол в Девня и ще останете изненадани. Между другото същите антрополози, които разглеждаха скелетите от некропола в Ножарово и казаха че хората там са европеиди, написаха че хората от Девня пък са монголоиди. Ако Гълъбов беше взел проби и от Девня друга щеше да е картинката.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Погребаните в масовия гроб край Девня не са монголоиди. При повечето индивиди лицевите кости са силно повредени, да бъдат определени тези хора като монголоиди може да стане само със силен напът и доста голяма доза фантазия.

   Цитирам дословно думите на Йорданов - "Изследваните ЧЕРЕПИ са както от цели скелети, така и намерени отделно от другите кости, или в близост с различни кости от крайниците, туловището, В ДОСТА ЛОШО СЪСТОЯНИЕ - СИЛНО НАЧУПЕНИ, ТРОШЛИВИ." - Антропология на Древните Българи, Масовия кръгов гроб при Девня, с.85.

   По-натам, Йорданов подчертава още веднъж - "Ще отбележим, че В ТВЪРДЕ ГОЛЯМ БРОЙ ОТ СЛУЧАИТЕ ЛИЦЕВИЯ ДЯЛ НА ЧЕРЕПА Е СИЛНО ПОВРЕДЕН, КОСТИТЕ СА СИЛНО НАТРОШЕНИ, МНОГО ОТ ТЯХ ЛИПСВАТ" -c. 98.


   Има и друго, в гробове с номерация 25, 47, 57, 69 е намерена антична керамика. Как е попаднала тя в един слой с мъртъвци, които са положени в рова през Средновековието, Йорданов не обяснява, а аз съм любопитен да разгадая този феномен.

   Изтриване
  2. При Девня има няколко големи масови гроба, но предвид, че г-н Серафимов не е ходил там му е трудно да се ориентира. А антична керамика попада в слоя когато се прехвърля земната маса при изкопаването на ямата, но който никога не е виждал археологически разкопки не може да си го представи, камо ли да го знае.

   Изтриване
 20. Зародишът на българския народ е още по-стар от споменатите 10000 години. Защото българският език е с най-развит аналитизъм от всички индоевропейски езици. Езиците се развиват от синтетизъм към аналитизъм, като аналитичният език тласка синтетичния към аналитизъм. При това положение българският език, като език с най-развит аналитизъм е тласнал другите индоевропейски езици към аналитизъм. За изпадането на един падеж са необходими между 1500-2000 години. От тук се изчислява времето на обрузаване на българите. Около 15-то хилядолетие преди новата ера. ЕЗИКЪТ Е НАЙ-ГОЛЯМОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО, защото се говори от милиони, милиарди хора във всеки момент и поради тази причина не може да се фалшифицира. Фактът, че на Земята има хиляди живи езика, ясно говори, че случаи като Америка, където се говори един език от много и различни народи, не е масово явление. И това не е аргумент против това, което показва езика. Прочетете "Българският език и произходът на българите" в "Astrohoroscope.info"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приятелче!

   Твърде се съмнявам, че с твоите странни мъгляви теории имаш за цел да пускаш вируси в блога! И ти ли си бил в Ерусалим, за да изучиш тоя мурафет? Ако това е така, препоръчвам ти да си завреш твоя „Astrohoroscope.info“ „някъде си“ , тъй като за нас аргументите на Г-н Серафимов са напълно достатъчни !!!
   Благодаря за разбирането, което ще проявиш!

   Изтриване
  2. Да, и аз съм я чела тази статия и най-важното е, че самите думи в езика не са от голямо значение, а начина по който се построява речта, т.к. думите се менят бързо в днешно време, но постройката на изречението, с което искаш да предадеш смисъла ще остане същата и ще съгласуваш всички части по един и същи начин, за да бъде разбрано посланието ти.

   Изтриване
  3. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС1 август 2015 г., 16:34

   ТОВА СА ПЪЛНИ ПРОСТАЩИНИ И ДИВОТИИ.


   ПЪРВО: --- И ДВЕТЕ ДУМИ--СИНТЕТИЧЕН И АНАЛИТИЧЕН СА ГРЪЦКИ...ВТОРО ВАШИЯТ ВУЛГАРСКИ ЕЗИК Е ПЪЛЕН СЪС ЧУЖДИЦИ И ЧУЖДИ ДУМИ !!....ВИЕ БОРАВИТЕ С ХИЛЯДИ ЧУЖДИ ДУМИ...ТОВА НЕ ГО ПРАВИ АНАЛИТИЧЕН...И В СЪЩОТО ВРЕМЕ СТРУКТУРАТА, ГРАММАТИКАТА И ЛОГО-ЛЕКССИКО-МОРФИКАТА НА ЕЗИКА ВИ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНА...А ТОВА НЕ ГО ПРАВИ И СИНТЕТИЧЕН !

   ОБОБЩАВАМ : ВАШИЯТ ЕЗИК НЕ Е НИТО АНАЛИТИЧЕН, НИТО СИНТЕТИЧЕН.


   ДНЕШНИЯТ ГРЪЦКИ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БОГАТ НА ДУМИ....НА СВОИ ДУМИ !!!---НА СВОИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ СОБСТВЕНИ ДУМИ..= АНАЛИТИКОС МИЛАС ! А В СЪЩОТО ВРЕМЕ Е ДОСТА ОПРОСТЕН ГОВОРИМО..ТОВА ГО ПРАВИ СИНТЕТИЧЕН....ГРЪЦКИЯ ЕЗИК Е И АНАЛИТИЧЕН И СИНТЕТИЧЕН..КАКТО Е БИЛО В ДРЕВНИЯ АТИНСКИ ИОНИЙСКИ.

   Изтриване
  4. Бедни ми влахо, българският език е роден език и на твоите предци. Тяхната трагедия е в това, че в борбата си за оцеляване са позволили на чужденци да промият съзнанието им.

   Прочее, не броя на чуждиците определя дали един език е синтетичен, или аналитичен, а граматиката, по-точно присъствието, или отсъствието на падежи.

   Изтриване
 21. Павка цитирал си Йорданов както на теб ти отърва. Сега аз ще го цитирам за некропола в Девня : "Извършените по скопичната методика на Michalski '- Wiercinski изследвания показват наличие на монголоидни признаци към европеидните черепи". И Още:"...проличава, че останките са принадлежали на хора, притежаващи белезите на смесения расов тип - от европеиди и монголоиди". Това, което доказва и моята теза, за която писах на Ташев: иранци+тюрки= българи. Цитатите, които съм използвал са от книгата на антрополога Йорданов "Възстановяване на главата по черепа" стр. 176. Има още една експертиза, която също доказва наличието на моноголоиди при Девня. Открий я!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре, да приемем за момент, че старите българи са били монголоиди. Дедите ни са били многобройни, иначе не биха могли да победят Римската Империя, нито пък да владеят не само Балканите, но и земи от територията на днешна Унгария - Стара Панониия.

   Въпросът ми е - къде се изпариха тези монголоиди, защо ние българите нямаме монголоидни белези, които впрочем са доминантни.

   Като се има предвид, че сме били 5 века под властта на тюрки, а и в земите ни са се заселили узи и печенеги, направо си е чудо, че само при 1, 5% от нас са открити гени типични за тюрките.

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен, Жие пишете:
   "останките са принадлежали на хора, притежаващи белезите на смесения расов тип - от европеиди и монголоиди". Това, което доказва и моята теза, за която писах на Ташев: иранци+тюрки= българи.

   Доста свободно, но пък твърде категорично, боравите с антропологията. Ако можем да приемем за нашите цели и с известни условности, че монголоиди = тюрки (японците тюрки ли са?), как така решихте, че европеиди задължително означава иранци? Да не искате да кажете, че англичани, норвежци и италианци са иранци по своя произход? Тогава с какво цитираното от Вас твърдение доказва вашата теория?
   За останалото, г-н Серафимов Ви е отговорил.

   Изтриване
 22. Г-н "Анонимен" това предаване го гледах няколко пъти.Проф. Станилов мисля , че спомена акрополите даже и Девня и други много и не само тези акрополи , които са в България , но и Русия и мн други държави. Почти всички са на 'ЕВРОПЕИДИ" с черти характерни за източноевропейци.Това заключение го каза с видимо недоволство, даже спомена , че и много други учени като проф. Рашев също са достигнали до това заключение. Проф. Гълъбов се държа много достойно и отговаряше аргументирано. Другите учени не отрекоха тези нови методи на изследвания , смятаха че трябва да е по-широко и мащабно и да обхване и средновековието.Доколкото знам , сега също се правят големи генетични изследвания и на други народи , които се смятат за Българи .Скоро нещатат ще са още повече ясни и конкретни и няма да има никакво съмнение за произхода на древните Българи наречени "Прабългари", а те са си просто БЪЛГАРИ. Има около 18 милиона Българи по целия свят , мисля , че няма как да изследват всичките. Хайде със здраве си останете.

  ОтговорИзтриване
 23. Македонският език е с най-развит аналитизъм от всички индоевропейски езици!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. „Макединският ЕЗИК“ ???!!!

   Изтриване
  2. Няма македонски език както няма и шопски, родопски, добруджански, или странджански език. Има български македонски диалект.

   Изтриване
 24. До анонимен 31 юли 10:04
  Ужас!!! Какъв каламбур си написал за индоевропейските езици и за българския език. Оплел си се като пиле в кълчища.

  ОтговорИзтриване
 25. Абе коя академична институция е удостоила с професорско звание Ганчо Ценов, че всички тука упорито го наричате "професор"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Берлинският университет. Там не са давали титли току така.

   Изтриване
 26. Спароток, след като готите са вид наши родственици, то въпроса ми е ? Имат ли нещо общо Остроготите и Вестготите със готите ? Защото Вестготите се бият със трако-илирийците ( българите ) и царят им побеждава за ''първи път'' непобедимите до тогава българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тази битка не е единствен пример за братоубийствена война. За съжаление и цар Симеон води унищожителна битка с хърватите, която губи и в същия ден умира.

   Изтриване
  2. Откакто свят светува роднини воюват помежду си. Случва се даже така, че точно братоубийствените войни да са най-жестоки. Римляни са клали римляни по време на Гражданските войни, гърци са клали гърци по време на Пелопонеските войни, за германите Цезар твърди, че било въпрос на чест да опустошат земите на своите съседи.

   В битката при Каталонските полета състава на армиите е бил почти идентичен. Не виждам какво му е чудното на това, че поради определени причини хора от един произход се изправят едни срещу други. В американската Гражданска Война загиват около 500 000 души, а във войната с Виетнам около 50 000.

   Изтриване
 27. Аре бе Спароток! Къде изчезна? Стана ми скучно! Днес е последният ден от отпуската ми. Дай да си побеседваме още, че утре няма да имам време, щото се връщам на работа. Още не си ми публикувал отговора, който ти пратих за некрепола в Девня!
  Поздрави от г-н Анонимен, известен още като хаджи Иван Петков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аре бе, хаджи Иванчо, шо се прайш на дебил, не разбра ли,че мястото ти не е тук!

   Изтриване
  2. Анонимни хаджи Иван Петков, не си чел внимателно, за това ето ти още веднъж - Погребаните в масовия гроб край Девня не са монголоиди. При повечето индивиди лицевите кости са силно повредени, да бъдат определени тези хора като монголоиди може да стане само със силен напът и доста голяма доза фантазия.

   Цитирам дословно думите на Йорданов - "Изследваните ЧЕРЕПИ са както от цели скелети, така и намерени отделно от другите кости, или в близост с различни кости от крайниците, туловището, В ДОСТА ЛОШО СЪСТОЯНИЕ - СИЛНО НАЧУПЕНИ, ТРОШЛИВИ." - Антропология на Древните Българи, Масовия кръгов гроб при Девня, с.85.

   По-натам, Йорданов подчертава още веднъж - "Ще отбележим, че В ТВЪРДЕ ГОЛЯМ БРОЙ ОТ СЛУЧАИТЕ ЛИЦЕВИЯ ДЯЛ НА ЧЕРЕПА Е СИЛНО ПОВРЕДЕН, КОСТИТЕ СА СИЛНО НАТРОШЕНИ, МНОГО ОТ ТЯХ ЛИПСВАТ" -c. 98.


   Има и друго, в гробове с номерация 25, 47, 57, 69 е намерена антична керамика. Как е попаднала тя в един слой с мъртъвци, които са положени в рова през Средновековието, Йорданов не обяснява, а аз съм любопитен да разгадая този феномен.

   Изтриване
 28. ирена янчева31 юли 2015 г., 15:41

  Павле, благодаря за прекрасната статия ! Напелно съм съгласна с теб - Перото е но - силно от меча ! Благодаря и за уникалната снимка на куполната гробница от Украйна, подобна информация до сега не се е разпространявала. мисля, че данните, които прилагаш са важни не само за обучението на историци и археолози, но също така и за хора, които се занимават с лингвистика, стара литература, културна антропология / етнология, а и за всеки любознателен българин. По моя мнение аргументите от генетиката са направо железни! Поздравления ! Напълно споделям истината, че ние българите сме потомци на древно Балканско население, започнало да оформя нашия етнос преди 10 000 години. Вярно е, че не сме асимилирани и унищожени, а съхранени. Всичко, което създаваш е добро, полезно и качествено,истината ще пребъде ! Най - сърдечни приятелски поздрави ( Торонто - Пловдив ).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, сведенията, че в Украйна и по-специално Крим са доминирали нашите деди пречат на много хора, поради тази причина информацията бива подтискана. Днес обаче това е невъзможно поради интернет, едно откритие може да се разпространи по-бързо отколокото желаещите да укрият данни успеят да попречат.

   Поздрави!

   Изтриване
 29. Павле, мислил ли си да поканиш молкулярен антрополог и да го интервюираш доколко тези данни подкрепят автохтонната теория? Писна ми от анонимни съдници, които хвърлят опорни точки. Доколкото разбирам от подобни данни (имат някакво сходство с моята работа в молекулярната диагностика) особено показателни са многомерните анализи (факторен, главни компоненти) - онези графики с много точки, всяка обозначаваща една от световните популации, а взаимното им положение показва тяхната близост (подобие). В тези анализи се обобщава цялата генетична формула и всеки от маркерите допринася в зависимост от тежестта си. Забележете как във фигура 3 от статията на Карачанак (от PLoS) популациите дори се подреждат почти като на географска карта. И то само на базата на генетична близост.. Не забравяйте още, че наследяването на Y-хромозомата и митохондриалната ДНК изключват генетични примеси получени във времето. На практика тук виждаме произхода на далечните предци на изследваните днес индивиди. И винаги тези предци се оказват там където географски се намират потомците им днес - между гърци и италианци и сърби. Едва ли има по точна, "математическа" дефиниция на автохтонизъм. Единственият начин дедите на Аспарух да са живели в Тяншан е техните деди все пак да са живели тук (заради мащаба на историческите периоди обхванати от този анализ), но дори и тогава централно-азиатските популации щяха да приличат много повече на балканските (заради следите, които сме оставили
  ), което очевидно не е вярно.
  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има ли в България учени, които да не са зависими от някого...

   Изтриване
 30. Ташев, не се казват акрополи, а некрополи! Ограмоти се малко! Акропол е друго нещо. За антропологичните белези на погребаните в Девня нищо не е коментирано в предаването. Станилов основно коментираше Ножарово. Само спомена, че е копал и на други места, но основно дискутираха Ножарово.В некропола в Девня наистина има монголоиди. Както казах има две антропологични проучвания, които го доказват. Обаче Гълъбов не е взимал от там генетичен материал. По-изгодно е за тезата му да вземе от Ножарово, защото още през социализма беше известно, че погребаните там са европеиди. Всъщност в предаването Гълъбов нищо ново не каза за Ножарово, но го използва като аргумент. За Девня обаче премълча. Ако беше взел ДНК от там стъкмистиката щеше да излезе по-иначе.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, материалът за генетичните изследвания не е подбиран от проф. Гълъбов, а от д-р Йорданов.

   Прочее, ако старите българи бяха монголоиди, как така ние техните наследници не сме. Монголоидните белези са доминантни, но ето, ние сме европеиди. Не вярвам климатът в Европа да е заличил монголоидните черти на народа ни :)

   Изтриване
 31. До анонимен от 30.07.2015г.22.51ч.Радвам се че сме колеги,аз също съм ханджия.Д.Милев.

  ОтговорИзтриване
 32. Драги Павле,

  След цялата канонада от коментари, голяма част между които и критични, на които ти винаги любезно намираш сили да отговориш искам да ти кажа едно голямо БЛАГОДАРЯ за твоята изключителна дейност!
  Нямам в предвид само истината за българската история, за която ратуваш. В личен аспект намирам в твоя блог един чуден катарзис от огромната пошлост на нашето ежедневие. Убеждението ми, че си един непоправим мечтател не ме обезсърчава, тъй като и аз самият вярвам в настъпването на „ерата на светлината“ макар и не точно по пътя, по който ти си го представяш. Но самото общуване с теб чрез блога ме зарежда с оптимизъм и чувство за истински смисъл на човешкия живот всред върха на беззаконието.
  Зная, че далеч не съм сам, изказвайки подобна благодарност. Благодатно е да те имаме, който ни връщаш вярата в доброто, благородството и духовната възвишеност на човешкото същество!
  Лека нощ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може наистина да съм мечтател, но нека не забравяме, че промените се предизвикват от хора, които дръзват да следват мечтите си. Ако всички българи замечтаят за по-добър живот, но и дръзнат да следват мечтите си с решителни действия, то няма да мине дълго време и мечтите ще са вече реалност.

   Няма велика държава, чието начало да не е било малко и скромно. Асирийци, египтяни, римляни, англо-сакси, всички те са започнали растежа си в сянката на други. Нашето предимство се състои в това, че макар днес да сме малка държава, в гените ни е закодирано как да растем бързо.

   Изтриване
  2. Благодаря Ви за добрите думи, а и за вярата в мен! Аз лично съм оптимист защото познавам българския народ добре благодарение на скитанията си из Родината. На нас просто ни е нужен подходящ стимул и можем да извършим чудеса.

   Изтриване
  3. Ако наистина претендираме да сме „нацията на духа“, трябва да си дадем сметка, че хармонията в света почива на важна закономерност: Създателят си има своя роля и функции, създанието – свои. В случай, че създанието си позволи да изземе функциите на Създателя хармонията се нарушава и неминуемо се стига до катастрофа.
   Днешното неимоверно нарастване на световното зло е допуснато, за да се изяви тази закономерност. Представата,че един народ, колкото и „велик“ да е той, може да предотврати това развитие и предопределената катастрофа е твърде дръзка и нереална.
   Разбира се, ако болшинството от земните обитатели биха били подобни на теб, нещата щяха да стоят по друг начин, но това е невъзможно.

   Изтриване
 33. Некои българи, които са от памти века тук имат монголоидни черти. Това е факт. Виждал съм много такива. Дори родната ми баба имаше такива черти. Това обаче в никакъв случай не означава, че ние сме някакви пришълци от Азия! От всички писмени древни доказателства, археологически артефакти, лингвистика, топонимия, ономастика, антропология и най-вече генетика(която е не желязно, а хром-ванадиево доказателство), става ясно, че по-скоро някои азиатци са произлезли от Балканите, а не обратното!
  Толкова е просто и ясно!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Настев, монголоидната раса е възникнала в Азия, но самата Азия е колонизирана още в най-дълбока древност от европеиди, които стават аристокрацията на някои азиатски народи.

   Изтриване
 34. Павле, много съм разочарован, че не публикува моето сбогуване с теб и агитката ти, а то бе в най-любезен тон. Както ти казах от днес съм твърде зает, за да водя безсмислени дискусии с фанатици, понеже вече съм на работното си място. Но с риск да ме накаже шефа, ако ме хване, че се занимавам със странични дейности, реших да ти драсна само тези няколко реда. Първо за цитатите на Йорданов. Книгата му "Възстановяване на главата по черепа" видях, че е качена в нета и може всеки онлайн да я прочете. На стр. 175 - 176, съвсем подробно коментира некропола в Девня, а има и достатъчно снимки. Там той ясно посочва наличие на монголоиди и смесени индивиди - потомци на европеиди и монголоиди. Има и още една експертиза, която доказва същото и не е правена от Йорданов, но ще се поразровиш и ще я намериш. Ако все още имаш някакви съмнения по позицията на Йорданов иди в София, в Антропологическия музей, Йорданов е направил реконструкция на някои от черепите от Девня, разбира се на тези, които са най-добре запазени и там с просто око ще видиш, че са си монголоиди. Аз обаче не твърдя, че през историческото си развитие българите са останали монголоиди. Както ти посочих се смесват и с иранци, а впоследствие и със славяни, че даже и със заварено ромейско население (гърци, славяни, любимите ти траки, че даже и онези готи (подчертавам, че те са германски народ), които са останали на Балканите и станали поданици на василевса ). Раннобългарските некрополите, обаче, в които са погребани индивиди с монголоидни черти, е сериозен препъникамък за теб, който отдавна е преобърнал автохтонната ти каруца.
  Поздрави: хаджи Иван Петков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Петков, никога не трия културни коментари. Или коментара Ви е одобрен по-късно, или има бъг във блога.

   Смесване с други хора наистина ще спомогне за намаляване на монголоидните белези, но следи ще останат в гените. Такива следи обаче няма.

   Вие казвате, че монголоидните черти на старите българи са били по-ясни в далечното минало. Прощавайте, но няма никакви доказателства за това.

   Нито изображението на княз Тервел, нито тези на Крум и Омуртаг могат да се определят като принадлежащи на монголоиди. Имаме описание на външния вид на Борис II - той е бил с рижа брада, а няма нито един азиатски народ, който да притежава рижа, изобщо светла коса.

   В Менологията на Василий II старите българи са представени като европеиди с по-светла кожа и по-светла коса от гърците.

   Това са фактите.

   Възстановяване на лице по черепа е до известна степен субективен процес, да не забравяме, че нашите антрополози са обучени по съветската методология.

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС1 август 2015 г., 19:54

   Здрасти Павка..

   Тази картина и аз съм я виждал..Говориш за картината където едни ТАТАРИ-ВУЛГАРИ КОЛЯТ С МЕЧОВЕ ХРИСТИЯНИТЕ. НАЛИ ЗА НЕЯ .ГОВОРИШ.?..КЪДЕ ВИДЯ ЧЕ ПРАВУЛГАРИТЕ СА ПО-СВЕТЛИ ИЛИ ПЪК БЕЛИ, ОТ РОМЕИТЕ , А ПАВЕЛЕ ??

   ВСЪЩНОСТ ТЕЗИ ВУЛГАРНИ ТАТАРИ СА УБИВАЛИ ТРАКИ НАИ-ВЕРОЯТНО....А МОЖЕ БИ И ТВОИ ДАЛЕЧЕН ДЯДО !

   ЗАЩОТО ТВОИТЕ ДЯДОВЦИ ГОВОРЕХА НА ГРЪЦКИ..И БЯХА РОМЕИ..И СИ ДАДОХА ЖИВОТА СРЕЩУ НОМАДСКАТА ЧАЛГА ОРДА, КОЯТО Е ОТКРАДНАЛА ТЕХНИТЕ ИЗКОННИ ЗЕМИ.

   ПАВКА...ТИ СИ ОТ МОЯ ОТБОР...НЕ ОТ ОТБОРА НА ВРАГОВЕТЕ НА ТРАКИТЕ !!

   Изтриване
  3. АНТРОПОМОРФЕН ОБРАЗ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАБЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛСКИ РОДОВЕ ОТ РАННА БЪЛГАРИЯ.

   http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Antropomorfen%20obraz.htm

   Ето картини!
   Най-долу в статията има много интересно изображение: Старинна икона от гр. Просека (днес Демир капия) - БЮР Македония- старинна икона на св. Йоан Богослов (фиг. 14) –
   –"За наше голямо удоволствие, ние може би притежаваме една невероятна, хубава “фотография” на обикновен прабългарин от епохата на ранното християнство."

   Ето и снимки на възстановени човешки глави от варненския некропол:

   http://miroslav.eu/wp-content/uploads/2012/06/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1-43-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF-%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-150x150.gif

   http://miroslav.eu/wp-content/uploads/2012/06/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1-43-%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-150x150.jpg

   http://miroslav.eu/wp-content/uploads/2012/06/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1-43-%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-2014-%D0%B3.-150x150.jpg

   http://miroslav.eu/wp-content/uploads/2012/06/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-150x150.jpg

   Не знам по каква методология е обучаван професор Йорданов , но тези две възстановки от варненския некропол съвсем не са на монголоиди!...освен ако аз греша! Човек едва ли трябва да е специалист дори в случая , за да види , че това са глави на европейци!
   Всъщност това са двете възстановки на глави от варненския некропол!!!

   Първата е на :
   Гроб No.43 – т.нар. погребение на цар-жрец. Открит в края на месец ноември 1974 г. Съдържа скелет в изпънато положение по гръб на около 40-50 годишен мъж. Това е и един от най-възрастните индивиди, погребани в некропола; проучванията на останалите скелети на израсналите индивиди сочат между 20 и 35 годишна възраст. По костните останки се предполага, че височината на мъжа е била между 168,6-176,5 см. (168,6 см. по методиката на Pearson, 170-172 см. измерен директно в гроба, 176,5 см. по методиката на Trotter-Gleser) – над средната за епохата (за жените е 156 см., а за мъжете – 168 см.); чувствително превъзхожда всички останали конкретно от този некропол, които са с ръст по методиката на Pearson от 148,4 см. за жените и 161,2 см. за мъжете). Гробните дарове са изключително богати и разнообразни и включват ритуална брадвичка с обкована в злато дръжка, изпълняваща ролята на жезъл (скиптър), златен накрайник за фалос, златни обковки от лък, 7 броя медни сечива (включително меден връх на копие, гореспоменат като единствена подобна находка от тази епоха, откривана в Югоизточна Европа – повече от всички медни предмети от Дуранкулашкия некропол), 7 броя каменни оръдия (включително кремъчен нож с дължина 44 см.), 5 броя глинени съдове, костена гривна със златни апликации, мъниста. Златните предмети са 1011 (990 ?, 991 ?) с общо тегло 1516 грама, повече от цялото открито злато по света от тази епоха. Проф.Йордан Йорданов е автор на възстановка на главата по черепа.

   Ето отново и линка на сайта-със снимки и история на разкопките и още доста инфо:
   http://miroslav.eu/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB/

   Изтриване
 35. http://miroslav.eu/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB/

  В линка има снимки на възстановени човешки глави по останки от черепи в гробове от Варненския некропол!...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прекрасна страница, благодаря Ви г-н Неделчев!!!

   Твърде малко са тези, които показват връзката между Варненския некропол и други места от Европа.

   МЕСТА И ДНЕШНИ ДЪРЖАВИ, КЪДЕТО СА ОТКРИТИ ИДЕНТИЧНИ НА ВАРНЕНСКИЯ ХАЛКОЛИТЕН НЕКРОПОЛ НАХОДКИ (ТИП ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВАРНА)

   - могила при с.Хотница, община Велико Търново – златни украшения
   – могила при с.Караново, община Нова Загора, област Сливен – златни украшения
   – халколитен некропол край Дуранкулак, община Шабла, област Добрич – златни украшения, медни и глинени предмети
   – халколитен некропол край град Девня
   – могила при град Русе – златни украшения
   – могила в солниците на град Провадия
   – съкровището от с.Дъбене, община Карлово, област Пловдив – златни украшения
   – Карбуна (Кърбуна ?) (Среден Днестър, Украйна) – медни сечива
   – край Саратов (р. Волга, Русия) – медни сечива
   – при Велке Рашковце (Словакия) – златни антропоморфни амулети, медни сечива
   – Винча (р. Дунав, край Белград, Сърбия) – мидени черупки от Егейско море
   – в мегалитна гробница в Бретан (Франция) – каменно копие на златно украшение от некропола
   – Румъния
   – Молдова

   Изтриване
  2. Една от най-важните може би прилики и връзки са открити в днешна Турция, в гробове, датирани от времето на цивилизацията на Хетите, от столицата им Хатуса.


   Изтриване
 36. Българския Генетичен Проект:

  https://www.familytreedna.com/groups/bulgariandna/about/results

  http://dnagenealogy-bg.org/mybb/index.php

  ОтговорИзтриване
 37. Истинските генетичните изследвания се правят чрез изследване на кръвта. По популярни, по- лесни, по-многобройни, но и затова ПО-НЕТОЧНИ са тези чрез изследване на слюнката.
  За сериозни изводи трябва да се работи единствено с генетични изследвания от кръвни проби.
  Траките са най-древния народ на Земята и праотци на всички индоевропейци, а ние българите сме най- преките им наследници и около 33 % от нас носят най-древния тракийски ген.

  ОтговорИзтриване
 38. Само аз ли забелязвам, че от всички включени в изследването на Игенеа държави България води по най-голям относителен дял на основния си генетичен стълб (49-50%). Но действително да се дири геном на религиозен орден (тевтонци) е неловко - има и други недоразмения там, например "античномакедонският" ген самобитен или трябва да се търси като "стъпил" връз тракийския и хеленистичния (основно) геноми, след като имено и тези два генома са също включени в изследването. Все едно да включат в една класация гена на прадядо от Пулпудева, прабаба ми от "с.Субсахара" и накрая моят "античномакедонски" геном за разкош ;-) - да се взема него предвид, за сметка на участващите от Пулпудева и Субсахара. Не е произнесено към кой геном Игенеа са съотнесли основните общностите от антична Македония Dorians, Pelasgians, Dardani, Thracians, Bottiaeans, Bryges, Pieres, Maedi, Agrianes, Penestae, Sintians, Derrones и т.н., защото много добре се знае, че няма по-хлъзгаво и доктринерно (да не кажа невярно) понятие от "македонски народ". Дори и в Античността. От тази епоха Боспорското царство е многовековно, но лично аз нямам сведения там да се е пръхнал "боспорски народ" или "боспорска нация". Засега съм на тази позиция и по отношение на "македонски народ". От време оно. Малкото "античномакедонски" езикови реликти са вариатив на койне и не представят различен (по-моему) език. Послепис: *дон е тракийски езиков реликт, обозначаващ земен ареал, област http://www.palaeolexicon.com/ShowWord.aspx?Id=18699 . Има много тракийски общности, завършващи на *дон-и". В днешно време опазили се от Християнстовото имена като Дончо и Донка - също. В контекста на етимологията за мен не ясно - има ли предимство "старогръцкия епоним МакеТУН" или можем да я предположим като не толкова митично, но чини ми се доста смислено "родина на едоните" = Мак-едони-я.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС2 август 2015 г., 15:56

   ТОВА СА ДВЕ ЧИСТО ГРЪЦКИ ДУМИ---МАКИС/МАКРИС/МАКРОН==ВИСОК.ЕДЪР....ХТОНОС/КЕДОН = ПОЧВА.ЗЕМЯ !
   == МАКРОХТОНИА = МАКЕДОНИА !!

   Изтриване
 39. За моя радост и за радост на всички, които се интересуват от истината за българската история, и тук в доводите на противниците на автохтонизма няма нищо смислено.
  Генетичните изследвания са толкова категорични че:
  1. Съвременните българи са европейци, източноевропейци, близки до средиземноморския тип.
  2. Съвремнните българи принадлежат към хаплогрупи, които или произхождат от Балканите или са били тук хилядолетия преди сакралния 7-ми век
  3. Древните българи са генетично идентични на съвременните. Изследванията на БАН доказват че така наречните "пра"българи по-нищо не се различават от нас, съвременните. При тях липсва всякаква азиащина и няма никакви генетични доказателства че са пришълци на Балканите
  4. Разпределението на хаплогрупите в България е толкова хомогенно - еднакво за всички географски области, че е очевадно че смесването им е протекло далеч назад в хилядолетията, а не измисления 6-ти век.
  За сравнение - смесените в историческо време народи и днес имат значими разлики в разпределението на хаплогупите - такива са разликите Северна - Южна Италия, Гърция, Германия. Така е и в Иран където шаренията е по-ярка от цветовете на дъгата. В съседна Турция е абсолютно същото - там разликите в населенията на различните области се виждат с просто око. НЯМАЛО Е ВРЕМЕ ЗА СМЕСВАНЕ.
  При нас хомогенността е 100% и това доказва че народът ни се е образувал преди хиляди години.

  Срещу тези железни изводи на генетиката, анонимни "противници" вадят несъстоятелни аргументи : като ... представителността на извадката?
  Това е въпрос не на приказки, а на цифри. Представителността на изследването на БАН е оценена с най-висока степен (5 от 5) в публикацията на eupedia:
  http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups.shtml
  В графата "Sample size" срещу данните за България стоят 5 звезди.
  Това доказва несъстоятелността на този "довод" на анонимните "противници"

  Друг що-годе формулиран довод срещу железните изводи от ДНК изследванията няма. Има само празни приказки, заяждания и обиди, които винаги идват когато си отиде логиката.
  Но нас те не ни интересуват
  Поздрави, Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
 40. Поредната "научна" статия замазваща разликите между реалното и авторовите фантазии. Да се търси някакво непроменено древно генетично наследство в съвременните българи, което е същевременно "коктейл" от всякакви гени е абсолютно смешно. Да се твърди, че в най-контактната зона в която непрекъснато е имало доказано движение във всякакви посоки през човешката история, от хилядолетия живеят наследниците на едни и същи хора е несериозно. Да се признава загубата на идентичност по време на Рим и наследницата му ИРИ, и да се обяснява как един хубав ден те се осъзнават и изведнъж стават българи е глупаво. За каква изобщо обща българска идентичност може да се говори сред куп враждебни едно спрямо друго тракийски племена ? Защо точно българска, а не гетска/=готска=тракийска идентичност и държава? Как така става, че готите/гетите/траки се спасяват с бягство през цяла Европа, а тук едни Българи основават държава? Крайно време е авторът да си изясни разликата между етнически групи, народ, държава/империя и нация, защото преди да станат българи местните предтракийци+траки са станали римляни, след това ромеи/византийци, след това отново ромеи, турци, интернационалисти-славяни и в крайна сметка нихилистични индивиди с всякакво(=никакво) самосъзнание. Македонците се борят да създадат македонска нация, великотурците - турска, а за какво се борят тракедонците? За Велика Тракия? Абе вие да нямате нещо общо с ония измекяри дето искат създаване на автономен административен район Тракия в ЕС?
  Ateas

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бог да ги накаже такива измекяри (защото в България комай за справедливи наказания само на него се надяваме), лошото е, че такива работи биха станали и стават без да се пита народа - без референдум например улазихме в ЕС и НАТО, признахме БЮРОМ (+ куп други "пропуски" да се проведе референдум - например чрез "изчезналата" според Огнян Герджиков подписка за оставане на 1-4 блок на АЕЦ Козлодуй. След туй ракурсът умело се придвижи към скъпата мафиотската схема Белене, резултатът го знаете). Административна тема Тракия е в идеологията и откровенната простотия на дошлякофилите, защото имено те твърдят, че траките нямат нищо общо с генезиса на българския народ, ерго всичко наречено Трак/и/я/йски ни е чуждо. Ако бяха живи Златарски и Бешевлиев, досега да спретнали района, еле па Златарски какви 'убави карти рисува, на които България "се чертае" жестоко орязана. ... Та така и не разбрах Вашата теза за генома на българите - състав и произход, културно (човешки) носители - индикатори в археология и антропология. Аз лично припознавам в дошлякофилията най-редовния признак на безпомощност чрез аргументи от типа "я не знам как е, ама и те така не е".

   Изтриване
  2. Призната загуба на идентичност по време на Рим и Византия?
   Гети/траки се спасяват с бягство към Европа?
   Траките са станали римляни/ромеи?

   Господине, Вие четете ли изобщо какво се пише в този блог или пишете тук просто за убиване на времето?

   Изтриване
 41. http://www.pravoslavieto.com/books/history_paisij/
  Прочетете "История славянобългарская" редактирана от монасите. Ние не знаем истината за българската история, Паисий също е ползвал оскъдни източници, но фактите са факти! Аз съм била като студентка в Украйна, там видях и говорих с българи на чист български без акцент. Бях изумена. В никоя история не пише, че ние сме били един народ. Сега и татарите в Русия претендират, че са българи. В "История славянобългарская" на православието тези факти се потвърждават. Там е написано, че ние преди 681 година сме населявали балканския полуостров и сме се наричали българи, но гърците ни наричали волгари, т.е. варвари, защото в техния език няма буква Б. Река Волга също са я наричали Болга. От там произхожда името ни. Българи били и скандинавците, маджарите (унгарците) и цялото население по поречието на река Волга до Москва. Прочетете какво са написали в православието и го сравнете с генетичните изследвания. Аз вярвам на генетиката, но има и други източници, които я потвърждават.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да се стигне до истината трябва да се проверят не само сведенията от областите на генетика и стари летописи, но също така и археологията, ономастиката.

   Изтриване
 42. Тодор Карапетков3 август 2015 г., 0:47

  Г-н хаджи Иван Петков,
  Пишете за някакви 2 изречения, които да се преведат. Аз съм специалист по тракийски език, напишете ги тези изречения.

  ОтговорИзтриване
 43. Искам да поздравя госпожа Жужана Р с мнението си от 31 юли 15 09 ч. Апсолютно съм съгласен с вас. Само една малка подробност. От много време не ходя на избори и чувствам, че нямам никаква полза от това. Аз живея с 250лв. доход, друго си е при избори на всека секция да има ценоразпис с ПАРТИЯ и ЦЕНА, друго си е. Тадей.

  ОтговорИзтриване
 44. Извън темата за съжденията и достоверността на доказателствата в тази статия, трябва да се има предвид, че тя защитава теза, която трябва да се приема като вярна по принцип. Нека не забравяме, че всъщност останалите, иноземните теории трябва да се защитават с много повече и по-категорични доказателства, което до този момент не се случва.
  Все едно да трябва да се доказва, че 2+2=4, а да приемаме за вярно, че 2+2=5 или 2+2=6 и т.н. И хиляда години да търсим математиката, според която 2+2=5, няма да я намерим, също както от десетилетия се търси прародината ни и според историците ни още не е известна. Няма и да я намерят в Азия, както няма да я намерят в Австралия, Северна или Южна Америка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Георги, истината не е сложна, сложен е пътят тя да се укрие. За това и съвременните теории са като паянтови каруци...

   - Няма директно назоваване на българите като тюрки, ползва се отъждествяването на българите с хуните.

   - Няма директно назоваване на хуните като тюрки, но понеже обитават и Азия...

   - От друга страна българите са отъждествявани с мизи и пеони в продължение на около 1100 години.

   - Хуните са наричани мнотократно скити, а според Ст.Византийски, Дион Касий и др. скити и траки са роднини.

   Що за наука е това, която отрича явното и налага фантазии?

   Изтриване
 45. ирена янчева6 април 2016 г., 13:54

  Здравей, Павле ! Благодарности още веднъж за прецизно написаната статия, приложил си много добри източници! Подкрепям аргументите за нашият древен местен произход като народ - тук на Балканите. Защо никой от българските историци не коментира резултатите от генетичните и антропологичните научни изследвания ? Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Ирена! Аз гледах дискусията между д-р Гълъбов и някои от нашите историци. Въпреки, че Гълъбов обясни, че генетиката дава най-ясните доказателства, събеседниците му историци не пожелаха да приемат новите сведения.

   Изтриване
 46. Само да вметна, че името на река Росица е хидроним с най-вероятно германски произход, като корена й няма нищо общо с думата "роса", а "ротци", като това си име тя носи много преди приетата дата на създаване на българската държава, и появяванет на думи и имена в българския език с корен "роса". Кръстена е така на племето живяло по нейния бряг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трудно ми е да приема че корена на името РОСица идва от РОТоци.
   Най-вероятно на вас пък ви е трудно да приемете че думи и имена с корен "роса" има тук много преди нарочената дата на създаване на българската държава

   Изтриване
 47. Към Павел Серафимов,"ИГЕНЕА"правят ДНК "изследване" ,но според това ,което съм чел ,техните "етнически разделяния"са меко казани "СТРАННИ",като се има предвид какво направиха с ДНК "изследванията" за БЮРМ!Така,че "доверие" на "ИГЕНЕА"с бележка "О.М."!Тука има "някакъв" Павлос Георгадис,който явно е с доста "ПРОМИТ МОЗЪК" от Асфалията и от Образователната система на т.н. "Гърция"Да му припомним на тоя "отворко",че т.н. държава "Гърция" СЪЩЕСТВУВА от 1830 година!Преди това са били "данайци""ромеи" "урумци" "руммилет",но не и "елини"!!!Една ПАСМИНА,които не са знаели КОИ са!Първият епископ в Атина е назначен в ДЕСЕТИ ВЕК!!!Дотогава са се кланяли на Черната Атина и други божества ПОЧЕРНЕНИ и ПРИСВОЕНИ от ПЕЛАЗГИТЕ!От Африка са "ДОНЕСЛИ" ДВЕ неща 1.Номадските погребения и 2.Педофилията!

  ОтговорИзтриване
 48. Защо спорите България е запазила името си 2000години на територията на Европа дори само това да е истина пак сме най древния народ в Европа,който съществува и днес с едно название българи това е достатъчно за да сме горди...

  ОтговорИзтриване
 49. Защо спорите България е запазила името си 2000години на територията на Европа дори само това да е истина пак сме най древния народ в Европа,който съществува и днес с едно название българи това е достатъчно за да сме горди...

  ОтговорИзтриване
 50. Анонимен23 юни 2016 г., 9:02

  ЦИТИРАМ : Няма да отричам, че според някои учени R1a1 е възникнал в Азия преди 25 000- 20 000 години. Възможно е, защо не, но ако се завърнем още по-назад в миналото ще се окаже, че предците на азиатските носители на R1a1 са живели в Африка. КРАЙ НА ЦИТАТА. ИСКАМ САМО ДА ДОПЪЛНЯ, ЧЕ АКО СЕ ВЪРНЕМ И ОЩЕ ПО-НАЗАД ЩЕ СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ ПРЕДИ АФРИКА СМЕ СИ БИЛИ ПАК ТУК ОКОЛО ЧИРПАН :) http://www.politika.bg/article?id=24525

  ОтговорИзтриване
 51. Цялата статия и голямата част от коментарите са поредния опит да се отрече славянския=словенския произход на българите. Вкл генетическите манипулации. Езикът, етнокултурата, генетиката, историята, археологията, връзките ни със съседите - всичко доказва, че сме славяни. Това, че сме славяни, е толкова ясно, че дори не се нуждае от доказване. "Спароток" бяха публикували списък с 800 "тракийски" думи, аз доказах, че 100 % от тях са със славянска етимология.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Кунев, българският език спада към славянската езикова група, това никога не съм го отричал.

   Славяни, или по-точно славени, е име, което е употребявано най-рано за жителите на България.

   Теофилакт Симоката споменава в три книги, че славени е новото име на гетите, които според Херодот са най-храбрия, но и най-праведния тракийски народ. Страбон пък твърди, че мизите са роднини на гетите и говорят същия език както и останалите траки. В продължение на 1100 години мизите са отъждествявани със старите българи.

   Приликата на езика ни с този на сърби, хървати, словени и др. се дължи на това, че тези хора са потомци на тракийските роднини илирите, някои от които са познати и под името венети.

   Прочее, преди са тръгвате да доказвате нещо, Вие трябва да сте подготвен, а от думите Ви съдя, че подготовката ви е твърде слаба. Не може да съдите за неща, които не познавате.

   Прочетете написаното от мен няколко пъти, ще Ви е от полза.

   Изтриване
 52. ,, Анонимните " Врагове на Човешкия Род ( ODIUM GENERIS HUMANI ), и в частност, в много по-голяма степен, и на България, са бесни - всичките им псевдо научни теории се оборват и провалят! Край на наглите им манипулации ! Не трябва да бъдат допускани в научните среди, никога повече !

  ОтговорИзтриване
 53. Щапаров Младши:

  Напоследък някои учени искат да изкарат,че старите минойци били семити защото са дошли от Азия,но по тази логика индийците и китайците също са семити,понеже също идват от Азия.

  ОтговорИзтриване
 54. http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/darzhavata-ne-dava-pari-za-da-otkriem-korenite-si.html

  ОтговорИзтриване