28.09.2015 г.

ФАЛШИФИЦИРАНАТА ИСТОРИЯ, МИХАИЛ СИРИЙСКИ И БЪЛГАРИТЕ

Изворите за нашето минало са много. За жалост хрониките, от които черпим знания са сътворени от враговете на дедите ни. Повече от ясно е, че римските и гръцки летописци не винаги са били обективни. Често важни подробности са били премълчавани, или пък преиначавани. Теофан Изповедник и Никифор имат доблестта да признаят срамното поражение на император Константин IV и победата на княз Аспарух. Войната между българите и Римската Империя (Византия) е спомената и от Константин Апамейски, но повечето от останалите автори бягат от това събитие като дявол от тамян.

Веселин Бешевлиев разказва за това явление и обяснява, че през Х век във Византия били създадени нови версии за заселването на българите отсам Дунав, които трябвало да отменят съобщенията на Теофан и патриарх Никифор и Константин Багренородни за заселването и образуването на българската държава.

Доста летописци услужливо подемат новата тенденция на фалшифициране на събитията, един от тях е Лъв Дякон. Той признава, че българите са познати и под името мизи, но пропуска княз Аспарух, премълчава за бягството на  Константин IV. Присъствието на българите на юг от Дунава бива обяснено с милостта на император Юстиниан Риномет -705-711 г. По негово благоволение дедите ни получили земята си.

Друг услужлив на Рим (Византия) автор е Михаил Сирийски. Някои сънародници изпадат в екстаз при чуването на името на този човек. Причината на това навярно се крие във факта, че този летописец изкарва българите късно дошли чужденци, чиято прародина се намира край Имеон, Средна Азия.

Средновековният летописец твърди, че по времето на император Маврикий -582-602 г. трима братя дошли от Вътрешна Скития водейки със себе си 30 000 скити. Отправната им точка била планината Имеон, а до река Дон стигнали за 65 дни. При достигането на границата на ромеите, един от братята на име Булгарий взел 10 000 човека, проводил пратеници при Маврикий да му даде земя и да живее като съюзник на ромеите. Молбата била удовлетворена и новодошлите хора получили Горна, Долна Мизия и Дакия, укрепени места, които аварите били напуснали. По името на водача си Булгарий преселниците получили народностното си име.

Всеки трезво мислещ човек би захвърлил сведенията на Михаил Сирийски в кошчето за боклук – точно там където им е мястото. Верно е, че никой стар автор не представя перфектни данни, всеки залита повече или по-малко, но в нашия случай става дума за не просто за грешки, а за груби и нагли фалшификации.

На първо място Михаил Сирийски премълчава факта, че българите отвоюват родината си. Вместо това дедите ни са изкарани хора превиващи гръб пред римския владетел. Елементът на мъжество и героизъм ни е отнет, а вместо него ни е лепнат етикет на покорно, раболепно племе, което се моли на император Маврикий.

Къде останаха думите на Енодий, който казва, че българите са народ, на който всичко е принадлежало, народ, при който на почит стои този, който купува дойстойнството си с кръвта на противниците си и, у който полесражението е родно място.

Да разгледаме и времето на идването на дедите ни - 582-602 г. Съществуват толкова много данни, в които българи и България са споменати преди този период. Дори Михаил Сирийски да не е бил запознат с някои документи, едва ли всички сведения за българи в Европа прези 582 година са му били неизвестни. 

B ирландските писания Leabhor Gabhala Eireann се казва, че по времето на цар Кир Велики -VI век преди Христа, народ наречен болги идва от Тракия в Ирландия. Това е около 1100 години преди времето когато според Михаил Сирийски българите се появяват в Европа, но за този извор средновековния автор има оправдание. Ирландските хроники стават известни в Европа сравнително късно.

Картата на Св. Йероним обаче би трябвало да е добре известна на летописецът определил дедите ни като късни азиатски пришълци. Документът е създаден през IV век, той е ценен поради това, че е отбелязано името България като тъждествено на Мизия. Според сведенията на Св. Йероним поне земите между Дунава и Стара Планина би трябвало да са населени с българи в периода 380-390 година.


http://www.angelfire.com/ak/762mm/images/bgkarta.jpg

Потвърждение за това намираме в твърдението на Касиодор цитиран от Орбини, че българите са в конфликт с Рим край Сингидунум (Белград наричан още Алба Булгарика) някъде към 390 година.

Още едно потвърждение намираме в сведението на Г.Кодин, според когото градовете Плиска, Преслав, Дуросторум и Констанца са строени по времето на Константин Велики – 306-337 година. Понеже имената на Плиска и Преслав са български, то те са строени за българи и най-вероятно от българи, ако съдим по използваните квадри.Отново доста преди споменатия от Михаил Сирийски период, Лъв Дякон поставя българи в Европа споменайвайки за военния им конфликт с лангобардите през 420-440 година. Според проф. Ганчо Ценов сблъсъка между готи и българи на Балканите е някъде през 480 г. Пак Ценов предава теофановото свидетелство за присъствие на българи в Илирия и Тракия през 494 г. Комес Марцелин описва българска победа над римска войска в Тракия през 499 г.

Българите се споменават и в събития свързани с изграждането на Дългата Стена на около 60-70 км от Константинопол през 512 година. Пишейки за същия период Йоан Малала поставя българи в армията на Виталиан. Борбата на тракиецът Виталиан с император Анастасий е документирана и от Йоан Никиуски, който даже споменава как Виталиан се върнал в Провинция България.

Името българи, а и названието на държавата ни са споменати не само от Св. Йероним, но и от Йоан Никиуски и др. дълго време преди имеонските преселници да тръгнат за Европа. Не мога да разбера защо някои хора се възхищават от Михаил Сирийски? За това, че той със замах унищожава славни моменти от историята ни? За това, че премълчава ранното присъствие на дедите ни на Балканите? За това, че ни изкарва превиващи гръб пред византийските императори?

Нека продължим с анализа на работата на средновековния автор. Той твърди, че хората основали България са били 10 000 души и, че те са населили двете Мизии и Дакия. Това е не просто несериозно, то е под всякаква критика. Дори 100 000 човека не могат да държат под властта си такава голяма територия и то територия, която е богата и, за която не само ламтят много народи, но и се водят жестоки войни. Повече от ясно е, че Михаил Сирийски е представил неверни сведения.

Следващата слабост на летописа му е описанието на похода на Булгариос и неговите хора. Твърди се, че походът е станал през зимата и е траял 65 дни. Няма разумно мислещ човек, който да повярва на такава глупост. Растоянието от Имеон до река Дон е около 5000 километра. В древността не е имало асфалтирани пътища, а и преселниците са ползвали волски коли, на които е било натоварето цялото им имущество. Зимният студ позволява прекосяването на реките, но снегът пречи на придвижването. При тези условия не могат да се минат повече от 5-6 километра на ден. Поход от Имеон до река Дон би траял не 65 дни, а няколко години.


Хората няма как да са постоянно на път, правят се временни станове, търси се храна, разузнават се местностите, през които трябва да се премине, водят се преговори с народите, през чиято територия се преминава, а всичко това отнема време. Чудя се на ума на сънародниците вярващи на Михаил Сирийски, как не са се замисляли над споменатите по-горе неща?

Поддръжниците на иранската теория за произхода на българите не са се замисляли и за други неща. Името на прословутата планина Имеон, или както Плиний я нарича Имаус, не е иранско. То се среща на няколко места в Европа и то още от дълбока древност. Антонио Скиарета споменава в своя работа за присъстващата на Певтингеровата карта Mons Imeus и го свързва с названието на река Himella, като дава значение сняг, зима, студ. Става дума за топоними и хидроними от Апенините, а не Азия.

В близост до Mons Imeus и Himella е древния град Emona, Aemona, Aemonia, на чието място се появава словенската столица Любляна. За етимологията на Емона Скиарета дава същото значение както за Имауссняг, зима, студ. Трябва да се добави и названието на една друга планина в Европа – Иметос. Това е мястото, което според Херодот пеласгите са имали обиталище. Същите тези пеласги, за които Плутарх твърди, че са колонизирали и Апенините (там където е Имеус).

Сродни на Иметос, Емона и Имаус топоними са документирани и по други места на Балканите. Страбон свидетелства, че по-старото име на Македония е Ематия, а Haemus, Αἵμων е най-древното название на Стара Планина. Според Уйлям Смит Haemus, Αἵμων означава студена планина, планина, в която стават бури.

Как да си обясним приликата между намиращите се в Азия Имеон, Имеус, а и Хималая с локализираните в Европа Имаус, Иметус, Емона, Ематия, Хемус? Xората запознати със старите извори няма да се чудят сълго. За поход на тракийския бог Дионис в Индия са писали доста стари автори - Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нон, Плиний, Страбон. Най-ценни обаче са данните на Луций Ариан, който приписва на Дионис създаването на индийската цивилизация.

Съвсем естествено е, че ако определени хора бъдат повлияни културно, те ще са повлияни и езиково. Походът на стари балканци наричани в миналото траки и завладяването на Индия обясняват защо в Индия се говорят две напълно разични групи езици – арийски и дравидски. Става ясно и защо хората говорещи арийски езици са генетично по-близо до народите на Източна Европа, отколкото до други индийци (по изследване на Скул, Шарда и Сонина).

Истината както се уверяваме е проста, но поради това, че на широката публика не са представени голямо количество данни, са станали възможни определени спекулации, не на поседно място тази, в която сведенията на Михаил Сирийски се използват като доказателство за иранските корени на българите.

Дори да е имало някакво идване на българи от земите край Имеон, на похода на тези хора трябва да се гледа като на англичаните колонизирали Индия и в един определен период принудени да се завърнат обратно във Великобритания. Кой би изтълкувал присъствието на англичани край Хималаите като доказателство, че прародината на старите англо-сакси е в Азия? Никой, нали, но защо подобно събитие се тълкува като доказателство за иранския произход на българите?

Редно би било поддръжниците на иранската теза да подложат на критика сведенията на своя кумир. Редно би било да се представят на читателите сведения за тракийското присъствие в Индия, а и Бактрия, там където Плиний Стари разполага тракийското племе сарапари. Редно би било да се каже, че сродни топоними на азиатската планина Имеон, Имаус съществуват и в Европа, а и те са споменати дълги векове преди споменаването на азиатската планина.

Всеки има право на лично мнение дори то да се отличава коренно от това на другите хора. При защитата на вижданията си обаче ние трябва да сме обективни и честни. Не трябва да изкривяваме фактите, не трябва да премълчаваме информация. Почтено е и да признаваме откровено грешките си. Как иначе ще имаме правото да се наричаме българи?Използвана литература :

1.В.Бешевлиев, Географията на България у византийските автори, Известия на Народния Музей Варна, Том 23, Изд. Георги Бакалов, Варна, 1987;
2.И.Богданов, Прабългари, Изд. Народна просвета, София, 1976;
3.Г.Ценов, Праотечеството и праезика на българите, Хелиопол, София, 2005
4. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999;
5. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
6. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
7. W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Geography, illustrated by numerous engravings on wood, Walton and Maberly, Upper Gower Street and Ivy Lane, Paternoster Row, John Murray, Albemarle Street, London, 1854;
9.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
8. A.Sciaretta, Ancient Toponymy

http://asciatopo.xoom.it/samnium.html#imeus


http://asciatopo.xoom.it/samnium.html#himella72 коментара:

 1. 1.Умолявам тези, които желаят да изразят мнението си, да го направят по културен начин и да не се отклоняват от темата. Критиката е добре дошла, но нека бъде градивна, т.е. да се посочат неспоменати факти, заглавия на научни работи, имената на авторите им.

  Предварително благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ПАК СИ СЕ ПРОЯВИЛ КАТО ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН, ПАВКА!!!

   Изтриване
  2. Това е единствената възможност Паола :)

   Поздрави!

   Изтриване
 2. За тези, които нямат кирилица http://forum.abv.bg/abv/lat2cyr.php

  Нека уважаваме писмеността си!

  ОтговорИзтриване
 3. Павле, създал си статия на много високо ниво - поздравления !!! Безспорно е, че походът от азиатската планина е напълно фалшифициран. Успял си да разгромиш наглите фалшификации от Лъв Дякон и Михаил Сирийски с много силни аргументи- сведения за българите от 6 век пр. Христа, от 4 век пр. Христа, старите хроники, при които се споменава името на българите, походът към Индия, топонимите от Южна Европа - най - вече ми допадна как си разтълкувал името на Стара Планина.Нашите предци не са получили нищо даром или по милост на Балканите. Подкрепям твоята теза - когато фактите говорят истината, боговете мълчат ! Приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Ирена! Смятам, че е недопустимо да се свързва азиатската планина Имеон с българите и същевременно да се премълчава, че то е сродно на най-древното име на Стара Планина - Хемус. Недопустимо е и да се премълчават другите сродни топоними от териториите на Гърция, Македония, Апенинския полуостров.

   Днес всеки има достъп до историческа литература и сведенията от стари пътеводители. Данни има колкото искаш, но не винаги има желание от страна на някои хора да кажат истината.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Добре написана статия! Както винаги с максимален брой аргументи!

   Изтриване
  3. Павле, благодаря още веднъж за отговора ! Подкрепям те напълно, твоите анализи са абсолютно верни !!!Успяваш да откриваш интересни и полезни теми ! До скоро !

   Изтриване
  4. Всеки може да открие интересни неща, просто се иска упорито търсене и разбира се Божия помощ. Нали е казано - Искайте и ще ви се даде, тропайте и ще ви се отвори.

   Изтриване
 4. "Хората няма как да са постоянно на път, правят се временни станове, търси се храна, разузнават се местностите, през които трябва да се премине, водят се преговори с народите, през чиято територия се преминава, а всичко това отнема време." Това е в най добрия случай. Ами ако народите през, чийто земи са искали да минат не са им разрешили? Или пък още по лошо решили са да си премерят силите. Ами нападенията на разбойници? Всичко това от една страна забавя, а от друга ги намалява количественно. Колко са достигнали до реката Дон? Колкото до старите автори, винаги ми е било интересно как така вярват на Михаил Сирийски, а не вярват на Комес Марцелин, който е секретар на имперската канцелария и неговите сведения са най достоверни. Официалната историография би трябвало да обърне внимание поне на Комес Марцелин, а не на някои които са преписвали и преиначавали историческите свидетелства. В този ред на мисли ме гложди един въпрос. Ами ако по голямата част от писанията на старите автори са пренаписани през 18век ??? Big Defender

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично считам историческите извори не за доказателства, а само за индикации. Те задължително трябва да са подкрепени със сведения от областите на ономастиката, археологията и анропологията. Само по този начин може да достигне до правилен извод.

   Типичните за старите българи изкуствена черепна деформация, житни ями, строежи с квадри, бръснене на коса и оставяне на кика, жертване на коне и кучета и т.н. са все неща, които са познати на най-старото цивилизовано население на Балканите, познато на гърци и римляни под името траки.

   Изтриване
 5. Така,така....защо вашите исторически статии се различават коренно от тези на Кирил Милчев?!? Защо не направите публичен диспут с Г-н Милчев и не решите кардинално различните ви тези за прабългарската история ? Ще едно добро дело за Българският изстрадал, измамен от свои и чужди изверги дело...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми господине, мога само да се радвам, че моите статии се различават от тези на Кирил Милчев. Що се отнася до публичния дебат, пет години се опитвам да склоня Милчев да направим това, но всеки път той изпадаше в истерия и отказваше. Преди няколко месеца той уреди среща в СКАТ, аз приех, но в последния момент Милчев промени датата знаейки прекрасно, че аз съм зает човек и не мога просто ей така да си отказвам ангажиментите.

   Ваше право е да вярвате на Милчев, но е хубаво да го поразпитате за следните неща:

   1. Защо не каже на читателите си, че прототипите на кимерийската материална култура се срещат най-рано в Тракия?

   2.Защо не каже на читателите си, че Страбон определя кимерийското племе трери като тракийско?

   3. Защо не каже на читателите си, че Тудидид е локализирал кимерийците трери в Тракия, край река Искос?

   4. Защо не каже на читателите си, че единствената документирана кимерийска дума е и тракийска дума?

   5.Защо не каже на читателите си, че най-ранното царство край Кимерийския Боспор е основано от траки? Траки са господствали там векове - Спароток, Берисад, Реметалк, Раскупорис, Котис.

   6.Защо не каже на читателите си, че О.Трубачов смята самото название кимерийци за тракийско? Според Трубачов кимерии идва от тракийското кер(c) морийо - черноморци.

   7.Защо не каже на читателите си, че според Киркор Джаукян тракийското влияние в Армения, а и Кавказ е започнало още преди 3500 години, това е изключително важна информация, тя трябва да се поднесе на българския народ.

   Нивото на г-н Милчев е твърде ниско, а грешките му биха ужасили и студент. Въз основа на една единствена дума Милчев определи кимерийския език като безпадежен, това е просто смешно. Всеки индоевропейски език е бил падежен в старата си форма.

   Милчев не е в състояние да направи разлика между Ур от земите на Ирак и Урарту от земите на Армения.

   Милчев твърди, че Хоразмия опирала до Дунава, а истината е, че Хоразмия е до Аралско Море, няколко хиляди километра по на изток.

   Изтриване
 6. Това,което ми направи впечатление е войната между българи и готи, по Ганчо Ценов! Нали готите са гети,тракийско племе,което заедно с мизите, друго тракийско сродно племе създават България и българската народност! Интересна война,но като че, куца логиката! Ако може малко разяснение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо, готите наречени още гети, не са едно, а мното племена. Проф. Ценов обяснява, че само в земите на юг от Дунава гетите са били 7 племена, колко е имало на север от Дунава можем само да гадаем.

   Второ, няма нищо чудно в това, че роднини се бият помежду си. Та нима гърци не колят гърци по време на Пелопонеските войни, или пък римляни не избиват римляни по време на своите граждански войни?

   В битката при Каталонските полета визиготите се бият срещу братята си остроготи, нищо ново под слънцето.

   Изтриване
  2. Малко допълнение. В същата битка двете противостоящи армии се ръководят от двама тракийци, познаващи се от деца, израснали заедно, Аеций и Атила.
   Отношенията между людете , както и между народите, са сложни и многофакторни процеси. Не могат да се разберат на база на елементарна, обикновенно базираща се на един фактор, признак, критерий или причина, логика. Трябва да се разгледат всички обстоятелства в тяхното едновременно, и взаимносвързано проявление. Елементарната, едностранна логика, базираща се на един критерий, не върши работа. Светът е много по-сложен.
   Димитров-Д3

   ПП. Няма случай в историята, когато една нововъзникваща или съществуваща, надрегионална сила, държава или империя, да не е манипулирала историята. Същото важи и за религиите. Казано най-общо, властта над хората се базира на тяхната манипулация. Ентусиастите, тези най-ценни хора, носители на новото и реализиращи човешките мечти, без да търсят лична облага, са безкрайно малко. Те нямат нужда да бъдат манипулирани. Имат си своя мотивация за действие. Но останалите 99,9% трябва да се манипулират( мотивира)т, за да следват властта или поповете. Политиката не започва с появата на нашите южни съседи. Започва с появата на Ева. Когато човеците стават двама.Тогава започва борбата за власт и т.н.

   Изтриване
  3. Разбирам въпроса, много хора биха се запитали как така има война между българи и... българи. Всъщност работата е там, а и Г-н Серафимов не веднъж е пояснявал, че с името българи първоначално са били отъждествявани мизите. По-късно понятието се разширява до всички сродни на тях племена, известни днес с обобщеното траки. Тоест, конфликтът, за който става дума, е между мизи и гети.
   А война между българи и германци в края на 5-ти век а и по-късно през Средновековието, както може би някои са си помислили, не ми е известно да е имало.
   Това го пиша, за да не остават неизяснени неща за незапознатите читатели на блога.

   Изтриване
  4. Ганчо Ценов казва по този случай - и така различни български племена се биеха помежду си настървявани от ромеите. Трябва да се знае че по това време 3-5 век в чертите на империята е имало българи мизи федерати на Източно Римската империя и българи мизи и гети-готи живеещи свободно на север от Дунава. Политическите им виждания са били различни. Федератите българи са си избирали императорите в Константиновия град и са приемали империята за тяхна, българска. Войните през този 200-300 годишен период между федерати и Константинопол са били само верски, между гърци и българи и са граждански войни. Северните свободни българи са искали собствена държава, за това и през 165 година вдигат поредното въстание и създават огромна държава на север от Дунав от Германия до Днепър. Водените от тях войни са за възвръщане на бащините земи на юг от Дунава с Тесалия, Илирия и Македония, Двата Епира и Дардания и заедно с Дакия, Мизия и Тракия да се свърши с обединяването на българите в собствена държава без гръцките варвари. През 681 година това се увенчава с успех

   Изтриване
 7. Привет!!!Дано не помрача иначе общо взето оптимистичното настроение,но ровейки се в историческите Интернет информации,попадам на Форум с престижното заглавие "Религията на българите и произходът на тяхното име",въпроси,които вълнуват всеки от нас!!!А това е един абзац-цитат от статия на Иван Т.Иванов : " - Името българи може да произлиза от източноиранския топоним, име на древния град Балх - столица на едноименната държава около него. На езика на индо-ариите, санскрит, името на града и държавата звучат Бахлика, но на по-късния пракрит то се променя на Балхара. От дълго време тази хипотеза упорито се поддържа от П. Добрев и се споделя и от множество млади изследователи /Цв. Степанов, П. Голийски/. Напоследък тази представа за произхода на първобългарите беше подкрепена и от утвърдени български историци /Александър Фол, Георги Бакалов, Георги Марков, Божидар Димитров, Пламен Павлов и др./
  /Димитров Б. 12 мита в българската история. Фондация Ком. София. 2005; Българите. Атлас. Под ред. На Ал. Фол. София. 2001/.
  От западноевропейските историци, Altheim поддържа теорията за идването на прабългарите от Северо-Източен Иран /Altheim F., Geschichte der Hunnen. В., 1959-1962, Bd. 1. S. 85/."

  По-нататък са разгледани 38 "научно"обосновани теории за българският произход и името Българи,под които се подписват почти всички български историци и изследователи!!!Наистина жалка картина и щеше да бъде смешно,ако не се случваше именно на нас!!!Авторът във форума цитира становището на Иван Иванов и продължава така : „Причините за съществуването на толкова много и все неуспешни теории за обяснение на етимологията и семантиката на нашия етноним се съдържат в неправилната изходна позиция на авторите, а именно в твърдението, че прабългарите са били племе от хунски и тюркски етнически произход.“
  Заключението на автора е много правилно според мен, още повече, че е извел в таблицата си фонетично близки до етнонима „българи“ думи, които според него са „понятия изразяващи власт, сила, духовност, светлина“. На тази база е подчертал, че „нашият етноним вероятно е производен от някоя древна и важна религиозно-космологична категория, която ще да е била широко позната и използвана от много народи в далечното минало. Досега обаче, едва ли някой се е опитвал да дири семантиката на българския етноним в такава посока…“.

  Споделям тези впечатления за да подчертая,че нищо не е приключило и може би се намираме едва в началото на битката,да-битката за Истинската Българска История!!!!!
  С горещи пожелания за Успех!!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това показва, че от 1989 г. нищо не се е променило. Тези които определяха тенденциите все още правят това и днес. Какво да очакваме след като старите агенти на ДС все още имат власт и влияние.

   Битката за България тепърва започва!

   Изтриване
  2. както казва Ганчо Ценов противниците му малко по малко приемат доводите му, като си ги приписват /Младенов/ а територията майка на българите се стеснява все повече към Балканите. ...

   Изтриване
 8. Хубава и изчерпателна статия !Благодаря!Битката сега започва,аз вярвам в това!Много се радвам,че захванахте темата за М.Сирийски.

  ОтговорИзтриване
 9. Хубава и изчерпателна статия !Благодаря!Битката сега започва,аз вярвам в това!Много се радвам,че захванахте темата за М.Сирийски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Темата е доста важна, защото опредеделени хора поставят Михаил Сирийски на пиедестал, а той определено не заслужава това.

   Изтриване
 10. Здравей Павка. Кажи няколко думи за сведенията от Манасиевата хроника. Не считаш ли, че са важни

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Манасиевата хроника не е домашен извор, тя е превод на гръцки летопис, който е създаден след Х век - времето през което гърците започват да съчиняват нови версии за българската история.

   Изтриване
 11. Копи-пейст от сайта на Калин Петров - "........якобитския патриарх на Антиохия Михаил Сирийски (1166—1199 г.).......Сведения, които предлага Михаил Сирийски, са черпени от някакъв ранен исторически извор, но кой е той все още не е установено в извороведческите изследвания. Налице е известно сходство между разказа на Михаил Сирийски и този от „Анонима на Гуе”.................................Във всеки случай трудно е да се допусне, че Михаил Сирийски просто е съчинителствувал. "
  КАТО СВИНСКИ ЧЕРВА СА!!!
  Друг случай:
  За Фанагурис (Фанагория), архиепископ Евстафий Солунский 1115-1193г., византийски църковен писател, оратор, се основава на гръцкия писател - Ариана от ІІІ в. сл. Р. Хр. описващ легендата за основаването на града от бежанци от Теос в 546г.пр. Р. Хр. начело с Фанагор.

  Много е показателно съвпадението на годините през които творят горните „ИСТОРИЦИ” и периода на „Византийско владичество (1018 - 1185);”

  ИМПЕРИАЛИСТ


  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно, в този период българите познаващи историята са елиминирани и няма кой да се противопостави на лъжите.

   Изтриване
 12. Историята на българският ген е много по- древна и истината за нас е МНОГО- по дълбока и обширна от тази, която прозърта тук- там отбелязвайки прекалено кратки исторически периоди или субективността на нечий пристрастен древен или сравнително съвременен хроникьор .......... така не се пише за нашия народ и ген !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен, че е правилно да се говори за български ген, по-скоро можем да кажем, че същестувват особени гени, които са присъщи на българския народ.

   Изтриване
 13. Не знам защо винаги се пренебрегва Именника на българските князе
  Там ясно си пише че петте княза преди Аспарух за живели от другата страна на Дунав.
  Какъв Дон, какви иранци?
  Същото си пише и в нашия вариант на Хрониката на Манасий - Българите минаха Дунав и заеха И долната земя Охридска
  Тук много важно е това "И"
  То е сложено, защото българите преди това са си владеели Мизия.
  Да не забравяме и Йордан : "В Мизия, Тракия и Македония само българи живеят"
  И тук става дума все за времена 100-150 -200 години преди Аспарух.
  Това че Михаил Сирийски след 400г е писал глупости е обяснимо, ромеите са самохвалци и всичко друго го изкарват варвари

  Поздрави от Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, Именника дава точна локализация - сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі. остриженами главами.

   Поддръжниците на иранската теза тълкуват - от другата страна на Дунава - като на изток от Черно Море :)

   Поздрави!

   Изтриване
 14. Страхотна статия!
  Какъв Имеон, какви 5 лева? При разкопки близо до Гьобекли тепе (Невали Кори) в Турция има открити неща, които обикновено се свързват с българите и траките - примерно каменна глава с чумбас (кика), череп с изкуствена деформация. И това е от преди 10-12000 години.
  Ние просто си се въртим около Черно Море и това си е. Свидетелства за българско присъствие на други места по света може и да има, но това не означава, че идваме от там, а че сме ходили там.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно, точно така е, но за някои хора май е въпрос на живот и смърт да ни изкарат чужденци на Балканите.

   Изтриване
 15. И пак болезнения въпрос защо се налага да негодуваме срещу фалшификациите на враговете ни. Къде са нашите историографи от онова време? Има ли данни за унищожени източнинци? Къде да търсим по чудо спасени такива?
  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съмнявам се, че има оцелели старобългарски исторически книги. Враговете ни са разполагали с векове да намерят тази литература и да я унищожат.

   Изтриване
 16. Драги Спароток! Много добра статия, това разби иранската теория за нашия произход!
  Знам че не е по темата, но искам да те попитам, имаш ли информация за етимологията на река Вардар, защото на няколко места прочетох че била "иранска", а?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако не се лъжа Вл. Георгиев тълкува Вардар като (s)wаr drowo - черно течение, черна, тъмна вода. Частицата -дар е сродна на други древни тракийски топоними като Драва, Скаман-дър.

   Елементът (s)wаr може да се обясни със стблг. съ варъ- горещина, т.е. изгаряне, овъгляване. Елементът drowo се обяснява с древен, т.е. изтекъл.

   Изтриване
  2. Благодаря за информацията, Павле!
   Думата "варъ" (горещина), според мен, има общ произход с "жар", "гар", "пара", думи които означават нещо горещо!

   Изтриване
 17. И кой има интерес от изопачаването на историята ни ,от разделението на народа ни още от древността,кои са истинските врагове не само на нас,а и на всички останали ....!Воюваме с тях още от древността,а те се стремят към световно господство!

  ОтговорИзтриване
 18. Амударя в миналото е носела името Oxus - черна, от древната авестийска дума axsaena – тъмен, черен.

  Вардар в миналото е носела името Αξιός, Аксиос, от тракийски, което значело "Неблестящ".

  Най-разпространената теория за произхода на името на реката ВАРДАР е, че то призлиза от Bardários, което е през тракийски език от прото-индоевропейски *(s)wordo-wori- означава 'черна вода'.

  Наскоро се доказа, че прото-индийското вода е всъщност старобългарското wodЪ, точно така изписано.

  "Даря" е река от ирански. А Вардар на ирански е "Широка река" в превод. Коренът ДАР означава, не само река, но море и океан в иранския.

  Аз като видя (с)вордо - вори *(s)wordo-wori- Го превеждам веднага без да искам, като ГОРДО ВЪРВИ, река, това е вода-върви или обърнато върви-вода и от тук Вардар. Т.нар СВОРДО на лат. Swordo, ще се чете СУОРДо, което в английския е SWORD, т.е Сабя, Меч, Кама и тн, по близко в превод ще е Острие.

  Има град в област централна Македония, днешна Гърция, който се казва Αξιούπολη, Аксиополис, т.е град Вардар, но старото му име е било по Македонски т.е български Бо̀ймица (варианти Боемица, Бойница, Бойлица, Μποέμιτσα. Боймица можем да свържем с българското Бой и Боец, Бойл което логично се показва и от Swordßo.

  В русийка армения има такова име Вардануш, което се превежда черен ангел, в старата му форма се пише вардЪ (ъ-то в други езици различни от българския идва Ар-Ър, за това имаме и вардАР, по германски ще дойде вардЕР за пример) ВАРДЪ пък идва от българската дума Вардя т.е ПАЗЯ. това име се ползва от сърби, хървати, българи, регистрирано е дори в 9-10 век във Византия.

  Варда Склир (ум. 991) — византийский военачальник, руководивший восстанием против императора Василия II Болгаробойцы.
  Варда Фока Старший (ум. ок. 968) — византийский военачальник, отец императора Никифора II Фоки;
  Варда Фока Младший (ум. 989) — византийский военачальник, внук предыдущего.

  Да се върнем към вариантите на Боймина за пример и варианта БОЙЛ-ица, който е и връзка към английското Boil - което в превод на български е Варя. Когато говорим за река, която ври и кипи можем да кажем че тя е БУЙна река, от тук и Бойна, и друга връзка с името стария македонски град Вардар.

  Варда,Вардар се намират, като топоними, хидроними, имена на териториите, на Гърция, Македония, България, Армения, Русия,Турция (ака Византия), Сърбия.

  Коренът Вар се свърза с различни неща, едното е от я някаква стара форма на ТЕЖЪК, както и с ВАРварин, Вардач, Вардаджия и тн., друг пример за българско име е Вардалов, което е по близка форма за пример на ДАР в ДАЛ и славянското Дарявам, Подарявам, Давам. Вече знаем, че старите гети, готи, славяни, не са кой други, а траките т.е българите, за това ДАР можем ли да сметнем, че идва от нашите земи или от Иранските? Какво забелязваме, когато сложим на картата всичките държави, които изброихме, че около Черно море, което не е ВАР-МОРЕ, ,тъй като на тракийски черно се обяснява с керс, кир(с) или нещо от сорта по повод за пример името на трако-кимерийте, та забелязваме около Черно Море една обширна територия все свързана с българите т.е траките.

  От В.Герогиев и книгата му Траките и техния език, разбираме, че Керсос, наречен още Аксио-Керсос се превежда черния ужас, т.е КЕР е черно, а аксио е ужас, а не обратното. Това ни дава друг прочит на Вардар, наречена Аксиос, т.е Ужасна, Ужасната река, Буйната, Бойната и тн., но също така подкрепя и връзката с Черно и Черната река от гръцкото Аксиос На български КИР също означава черен, от израза за пример: махни си Кир-та от тялото.

  Подкрепянето на тезата, че "вар" идва от черно е трудна работа, макар да има и връзки. От казаното до сега, можем да си извадим извода, че само за гърците Вардар, е черно, най вероятно го свързват със смърт, а българите повече го свързват с пазя, вардя, бия, т.е българите чупят кратуните на гърците, едните реката ги ДАРява с нещо позитивно, другите с нещо лошо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря за подробните уточнения!

   Ще се опитам да отговоря подробно и аз. Що се касае до авестийската дума axsaena – тъмен, черен, нейната етимология в иранските езици е неясна.

   За това, че Вардар - Αξιός, Аксиос означава "Неблестящ" съм съгласен

   Що се касае до прото-индийската дума за вода държа да отбележа, че смятам арийските езици в Индия не за местни, а за внесени. Това се доказва от факта, че дравидите на юг говорят напълно различни езици, а и генетично се различават от населението говорещо арийски езици.

   Относно иранската дума драя – течение, река, море, държа да отбележа, че тя е сродна или даже дадена от траките съдейки по имената на Скамандър и Драва. Река с подобно име – Трава се среща и в земите на старите белги, болги – днешна Белгия.

   Реки с подобни имена срещаме и на Корсика – река Траво,

   SWORD и Schwert обикновено се свързват със свред-ел и врьтъти-въртя, в смисъл на удрям.
   С подобна семантика е гал. cledivo – меч, сродна е стблг. кладиво-чук.

   За имената Варда и Вардануш не смея да спекулирам.

   Относно коренът ВАР, ще спомена, че Страбон пише за река Вар в земите на галите –Strab. IV.1.3.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Имаше още за писане, тъй като попаднах на една стара книга писана преди около 200 години и там намерих свързани неща, и забравих да спомена за въртенето на меча и биенете, тъй като ясно се прави това заключение, за това и писах - бой, боец, бойл, боя бия и тн.. че ясно се свързва с меча (swordßa). За пример Бой-мица, Бой-с-MetChA"(Mitsa) . Макар да не съм намерил до момента точен отговор на какво значи Мица/Мицо, освен, че е старо българско име (за пример цар Мицо Асен). Но мицо на латински MICO се превежда като слюда. Слюдите са блестящи, а и приличат на плоскости, като брони. А броните също пазят, вардят тялото от наранявания и логически можем да заключим, че има логика, Мицо да е броня, но тогава името придобива малко по друг смисъл, като бойна броня, въртяща се броня, въртелив пазач и тн... (И да някой в днешно време го свързват с Мечка - Мецана, Митана, Митса, Мита, Меца, Метса.. Меч-Меч-ка с един корен.)

   Поздрави!

   Между другото препоръчвам една стара книжка на от преди 200 години, английска, ако някой не я чел си заслужава четенето, тъй като в нея пише всичко, за което и ние сега пишем и се интересуваме и това е историята на древния ни народ. Книгата се казва Келтските Друиди на Годфри Хигингс издадена 1829. Там има доста писано за Скити, Траки, Сармати, и се подкрепят доста факти, че траките са носили писмеността на много места. Там се пише, че ГЪРЦИТЕ вземат наготово, много неща и че нищо не са създали, че Индия, Персия и тн, не са създатели на неща, а ползватели. В книгата се свързват скити със сармати и балхи, но не персийци и араби или индоси. Пише се доста и за Пеласгите и Кимерите. Ще дам няколко откъса от различни места, та някой може да се заинтригува. :)

   "The Druids amongst the Celts were exceedingly addicted to the Pythagoreas philosophy, his name Zalmalxis by birth Trachian, a slave of Pythagoras, was the origin there of this discipline. He, after the death of Pythagoras, teach them this philosophy."

   По повод, че разни патриарси и монаси дават имена на планинни, местности, реки и тн, и дали трябва да се вярва на тях или повече на географите Годфри пише следното.

   "The natives call the mountain which the Armenian monks as Chardin without any solid proof call the Ararat, Mas or Mesech. Now in Sanscrit these words mean Moon. Hima dri in Sanscrit is the name of Mount Imeus."

   Имеон-а бил Чар-дин, Шардин, Арменците имали цели 3 имена, като едното е МЕСЕЦ на български В кннигата е дадено MESECH (месец, месечина), и в санскрит и 3те се превеждали като ЛУНА. Месец от армено английски на български ще е МОСОХ..

   "The law was called TARA in Ireland and was the TORA of the Hebrews. Dr O Brien translates the word "Coisde", a jury of twelve men to try according to English law. So before the English the same thing were doing the old Irish people. The Coisde was delivered from Sclavonic KUCHJA, the hall of justice; to be presice from CUCHERI - the code of laws."

   Изтриване
 19. Какво бихте казали всички четящи този блог, за тезата, че народностното ни име се появява масово след идването на Спасителя и приемането на християнството за официална религия? Казвам масово, защото и да е било използвано преди н.е,. е било непознато.
  Имам причини да задам този въпрос, защото древните траки са били единствените, които са вярвали в безсмъртието на душата.
  Другото, което надига въпроси в мен, е изказването на Аполон - ,,Моят бог е Христос". Незнайно кога го е казал, може би стотици, дори хилди години преди идването на Спасителя, но е факт и то документиран в житието на света Екатерина. Това показва, че нашите предци прекрасно са знаели, и може би (почти сигурно е) очаквали Неговото идване. Като добавим свидетелствата на древните автори, че гетите са най-справедливия от всички народи, не ядат нищо, което диша и т.н. и т.н. това ме кара да мисля, че след обиколките на свети Андрей по нашите земи и проповядването на християнството, е започнало едно приобщаване на повечето тракийски племена под общото име ,,българи" или първоначално ,,богари" - нещо свързано с Бог. Казвам това, позовавайки се на Халкокондил.който нарича българите ,,божи синове" или нещо подобно. При налагането на християнството по нашите земи не са известни гонения и екзекуции на християни, така както е ставало по другите части на римската империя.
  Нямам претенции за уникалност на моето скромно мнение на любител на историята, просто бих искал да споделите всичи мнението си относно тази теза.
  Като допълнение, бих вметнал само, че след своите обиколки сред скитите и траките, свети апостол Андрей написва и историята на непознатия поход на Александър Велики. Девет месеца от похода в които никой не знае той къде е бил и какво е правил. Според думите на апостола, той ,,натикал в Тартара мръсните гени" в пустинята Таклмакан, и е запечатал входовете на проходите, водещи в центъра на земята, построявайки върху тях пирамиди, за да не могат да се върнат същите тия ,,мръсни гени". Тези пирамиди все още са там, както и тези построени от Дионис при неговия поход няколко хилядолетия по рано, но никой не говори за тях. Защо само и единствено свети апостол Андрей пише за този непознат поход не знам, но той е един от 12-те ученици на Христос и нямаме причина да не му вярваме.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Г-н Иванов,

   Позволявам си да отговоря на поканата Ви, като и аз дам скромното си мнение по засегнатия от Вас въпрос.
   В потвърждение на казаното от Вас, бях чел, че някъде в Централна Азия има благословия, която преведена има следния смисъл:„Бог да те благослови така, както е благословил българите!“
   Що се отнася до Аполон, св. Екатерина, делата на Александър Велики и пр. струва ми се, че изложените неща не са дотам сериозни и са твърде дискусионни.
   Колкото до името „БОГАРИ“, в днешно време също има народи, които ни назовават „бугари“. Има явно хора, които ни ненавиждат и твърде бих желал причината за тази омраза да е смисълът на това име, но дали днешното ни подвизаване говори за истинска съпричастност към него? Според мен отговорът е по-скоро отрицателен.
   Преди Христа сме си били езичници, а съмнявам се – и привързани към доста подозрителни „мистерии“. А колкото до името – преди известно време точно това напомнихме тук, че не името прави човека , а човекът – името!

   Изтриване
 20. Така значи, всички иисторически извори които не са в унисон с автохтонната ''теория'' ги обявяваме за заговор от страна на гърците, масоните и комунистите, а тези в които има явен анахронизъм ги приемаме за чиста монета ! Какво правим с арменските и сирийските извори които недвусмислено говорят за българите като народ живеещ в подножията на Кавказ ?

  Г-н Серафимов, тук сто пъти ви зададох въпроса защо няма абсолютно никаква приемственост в археологическо отношение между древни българи и траки, смислен и аргументиран отговор така и не получавам. Българите са идентични със сарматите по - точно с късносарматската култура в която има добре проучен и несъмнен азиатски импулс (Средноазиатско Междуречие - Кушанска империя).

  П.П. И да изпреваря казионния Ви отговор, НЕ, сарматите не са тракийски народ !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, с фанатизирано отричане не може да се докаже нищо. Не е просто една отрицателна частица, нищо повече, не е аргумент, а доказателство за безпомощност.

   Това, че сарматите са част от гетите е казано не от кой да е, а от очевидеца Прокопий Цезарийски. Той е следвал генерал Велизарий и е опознал народите, които по-късно е описал в работите си. Препоръчвам Bello Gothico, III.ii.3.

   Земите на са били гъсто населени със сармати. Знаем за това от Плиний Стари - Plin. HN Iv.xi.41, а също и Амиан Марцелин -Amm. A.V. 6.32.

   Ако тези сармати бяха иранци, къде са иранските топоними, които те би трябвало да оставят? Или може би сарматите са били глухонеми и не са били в състояние да дадат имена на селищата си и местностите, които обитават?

   Изтриване
  2. Това че сарматите не са траки е пределно ясно на всички историци и археолози. Те (сарматите) както и българите (като част от сарматскиje племенd) нямат нищо общо като археология с траките.

   Плиний и Амиан писали че земите на Гетите били гъсто населени със сармати. Ами то това не е тайна, ама тези сармати не са траки, тяхната родина не е Тракия, материалната им култура не е тракийска.

   Къде са тракийските ямни погребения ? Ами няма ги. Нишовите гробове колкото и да се опитваш да ги игнорираш са типични (освен по - масовите ямни) за българите и съвършенно непознати на траките.

   П.П. Пак не получавам отговор на въпроса защо българските езически некрополи нямат нищо общо с тракийските ?

   Този въпрос съм ти го задавал под много твои статии и ще продължам да настоявам за отговор !

   Изтриване
  3. Анонимни господине, за да получите конкретен отговор трябва да зададете конкретен въпрос. Дайте данни за масовостта на нишовите погребения на територията на България, посочете кой ги е проучил, представете заглавие на научна публикация, иначе си оставате само с викането.

   Ако някой прави игнориране, това сте Вие анонимни господине. Аз дадох исторически извор, в който сарматите са представени като част от семейството на гетите, но Вие се престорихте, че не сте го видели.

   Посочих също и липсата на ирански топоними, които би трябвало да са оставени от сарматите, но Вие хитричко избягвате и този неразрешим за Вас проблем.

   Дискусия се води не с викане и истерия, а с представяне на исторически извори и установени факти. На този момент само аз правя това, време е да започнете и Вие.

   Изтриване
  4. В допълнение от по горния ми пост за Годфри, че нямаше място да цитирам по него малко..

   "Lucan says, that according to the Druids opinion the ghosts of the dead descended not to Erebus, or the empire of Pluto,( there to remain in a state of separation from all body as the Greeks and Romans thought) but that the same soul actuated an other body in another world.

   Pomp. Mela* declares that the Druids maintained that the souls were immortal and that there was another life after this, wherein they existed among other departed ghosts; and that they did for this reason burn and inter with the dead what suited their rank and inclinations when they were alive.

   Their moral doctrines seem to have been short and simple to worship the gods to do no evil and to be valiant in battle. This code of moral law is very short but it is very comprehensive and it may be a question whether if every individual in a society acted up to these precepts the society Would not be the happiest of any that ever existed. In these three pithy sentences are included our whole duty to God, our whole duty to man and our whole duty to our country. Without any very violent extension every thing necessary seems to be included. "

   И по повод Мела е добавил: "Mela the geographer says the Thracians held the doctrines of the Druids as a common national persuasion and it is not improbable that they may have learnt it from them that souls after being purified by their transmigration attained a condition of endless felicity."

   Значи, според Мела, Тракийците изповядват Друидските доктрини, но тъй като смята Зълмоксис за роб на Питагор и че Питагор е бил един от друидите, то не може Тракийците да са друидите. След, като е ясен, че гърците не следват и не са следвали, както и римляните, такова нещо като задгробен живот и явно Питагор, 100 процента не е грък. Но не е ясно какъв е. (6век пр.е остров Самос)

   Добавя, че част от кралските особи вече по негово време т.е не в древността използват и те този обичай да погребват мъртвите с ценности, но добавя, че такива открития за древно време е имало само в Siberia. Все пак по него време ние сме били по турско робство, колко е знаел че траките-българите са живи и че след 150-200 години ще се открият толкова много неща тук, че да му обърнат фантазията.

   Добавя че великите магове Орфеанците и Кабирите, както и Египтяните са изчезнали със смяната на техните институции. И не се знае какво се е случило с народът, носил всичко на човечеството, това което е успяло да се запази се намира в Гърците и Римляните, но не е тяхно.

   Споменава за обичая Сурва Сурва година с клонки и поздравяване, честита нова година?!?! ВТФ ;) и че този ритуал се забелязал при Бургундите по него време от случайно появили се някви нови хора там и обичая бил на по древен народ, който той не познавал, та го свърза с друидите. Споменава още, че Цезар и Мела от римляните едно време имали най много знания за кой са друидите и какви неща познават, като цитира Мела: The Druids know everything relating to the planets and their motion. ( До момента се знае, че старите българи са тези, който и до момента знаят с точност движението на планетите, Българския Календар)

   хахаха оо човека, преди 200 години говори за гените и народи и смята, че генът на хората в Гърция, Италия и Англия, по повод древните движения на този стар народ трябва да е един и същ, както и свързан с този в Иран, по повод неговите изследвания от народите и старите находки, който се намират. И добавя, че генът на Ирландците и Англичаните, нямало да се учуди ако е най стария в Европа :) ахаХАХАХАХАХАХАХ малеееееееееееее преди 200 години е писано това... жалко, че не е жив човека, да се посмеем заедно :))))

   Поздрави.

   Изтриване
 21. Тъй като има вероятност да ме изпързялят в спиралата на времеемкото тролене, съвсем накратко 1. Зима, Зимен, (Х/З)име(о)н e повече от вероятно да има паралел дори в (Х)има(лаи) (http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=hemalla&direction=SE&script=HK&link=yes&beginning=0) . 2. Xurva e календарен термин на пеласгоетруските. ;-) Е, спори се за кой месец идело дума, да питат баба Пена от село и ще научат. :-)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно, Имеон се обяснява със зимен, заснежен, студен, същото е и значението на Хималаите - хима-зима, алая -обиталище. Алая идва от по-старо валаяте-валям, обгръщам, обграждам.

   Що се касае до етруското име на месец октомври, ако не се лъжа то е xurvar.

   Изтриване
 22. И три препратки от Палеолексикона, които биха заслужили внимание в контекста на темата: http://www.palaeolexicon.com/ShowWord.aspx?Id=19630 (protoindoeuropean *ǵʰéi-mn̥-/ЗИМА)

  http://www.palaeolexicon.com/ShowWord.aspx?Id=18711 (HAIMUS - thracian)

  http://www.palaeolexicon.com/ShowWord.aspx?Id=18776 (ZEM(e)LIA - земя - thracian).

  ОтговорИзтриване
 23. HAIMUS, веднага бие и на българското Хаймана, човек който го гони вятъра

  Между другото, намира се паралел в Корея за Хемус и за човекът превърнал се в митологичен цар, създал Кралство Byeo (Пуьо, Пуйо).
  Името му е Hae-mo-su , чете се ХЕ-МО-Съ/Су. Бил е син на небето, водел е каляска от 5 дракона, с крилете на вятъра и облаците, дефакто бил син на Вятърен Бог също. Когато слязъл от планината, решил да си вземе жена от водното божество Haеbak, поискал 3те дъщери , но получил само най голямата Речна Богиня.

  Корейците го имат този мит в техните исторически саги, Samguk Sagi писани 12век, компилирани от по стари писания...

  Преди няколко години, дори се намери връзка с корейски къс меч правен в Тракия/България от не кой да е а Българин през 4-5век, доказателство за това се намира и от материала, който се намира само на балканите...

  http://history.rodenkrai.com/new/drugi_izsledvaniq/kulturni_vryzki_mejdu_koreq_trakiq_bylgariq_i_iztochen_rim.html

  Поздрави :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много интересно!
   За съжаление липсват част от видеата.

   Изтриване
 24. Докато търсех снимка на меча, излезе ето тази микенска кама:
  https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/79/21/57/79215720e4aa9df81be67b0e22df289b.jpg

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е важен артефакт понеже се вижда, че микенските бойци носят панталони, а това облекло се счита от гърците за варварско.

   Поздрави!

   Изтриване
 25. Здравейте, следя много от писаното от Sparotok. Разкритията и богатият арсенал средства и източници са впечатляващи. С много неща съм съгласен, с други съвсем не съм. Искам да направя едно предложение за корекция. Г-н Серафимов, Моля имайте предвид че средната скорост на един пешак е около 5км/час, каруците и обозът биха се движили с подобна скорост. Това означава при 8 часа преход дневно и посочено разстояние от 5000 км. около 125 дни. Т.е. искам да кажа, че ако движението е системно преходът може да се извърши без притеснение за около 1/2 година. При зимни условия може и повече, но "години" би отнело само ако се спира за продължително време - не се върви с постоянно темпо и т.н. други условия или препиятствия.
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Как си представяте поход от няколко хиляди километра да се направи без спиране, без разузнаване на териториите, през които трябва да се мине, без преговори с хората, през чиито земи трябва да се мине?

   Да не забравяме, че днешните пътища и мостове тогава не са съществували, а падне ли доста сняг движението на преселниците не просто се забавя, а спира.

   Изтриване
 26. Ако територията е твоя или е била твоя, ще знаеш от къде и как да минеш, няма нужда от разузнаване :) прародината НЕ Е, Памир и Хиндокуш, все едно някой българин да каже, че прародината е София, друг да тръгне не Варна е и тн... Само противниците на българите говорят измисльотини, ако българин говори така, то той е явно поставен такъв, я гръкоман, я тюркоман, я русофил, я англофил и тн...

  ОтговорИзтриване
 27. 4ти век да се говори за Преслав? Преслав да е българско име? Нещо не е както трябва. Преслав е славянско име. Градът се появява в Християнска България

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Драганов, мисля, че е по-правилно да се каже, че Преслав е име, което може да се обясни с езиците спадащи към славянската езикова група. Това не означава, че селищното име не е древно.

   Споменатите от Прокопий Цезарийски през VI век топоними Сане, Кабецос и др. биват обявени за славянски от Вл.Георгиев, но какво да кажем за доста по-древните Сане и Кабесос?

   Фактите показват, че тракийския език спада към славянската езикова група, а може да излезе и така, че тракийския е в основата на славянската езикова група, тъй както латинския е в основата на романската езикова група.

   Изтриване
 28. Интересна статия.Бих казал ,че за мен доказателствата които предоставяте от типа тази дума е близка до онази дума,бледнеят пред критиката ви към теорията на историка и картата която предоставихте.

  Първо,идеята на въпросния историк или хроникьор, че българите били направили прехода за еди си колко дни...е малко в заключенията на един от коментиращите по-горе.Че щом пеша ще минем еди си колко км на ден, то за да се мине цялото разстояние са нужни еди си колко дни. Та направо си представям как този Михаил,е седял с идеята да ни изкара чужд народ при което е решил че ще ни натика възможно най-далече от владенията на империята(навярно за да няма хора които да оспорят написаното от него).След това си е задал въпроса колко време ни е отнело да достигнем до балканите и е решил ,че щом се стига до еди си кой град за еди си колко време...то за да се мине разстоянието от измислената родина до балканите е еди си колко.

  А коментарите на г-н Серафимов към историческия извор а и към коментатора който подхожда по същия глупав подход,са доста логични и основателни.Ако тези хора са извършвали този поход то те са се сблъсквали със какви ли не пречки.Както спомена г-н Серафимов...това не ни е модерния свят в който има пътища из целия познат свят и с един паспорт можеш да преминеш почти всяка граница,при което да се движиш навсякъде из тази държава без да се притесняваш от каквито и да е препятствия на пътя.Още нещо...ако се е стигало до зимни условия,то най-вероятно се е налагало да се изчаква до пролетта.Средновековната история на Европа е пълна със войни чийто военни действия спират през зимата и продължават през пролетта.

  Също...ако приемем казаното от Михаил за вярно.То гледайки картата е редно да се поинтересуваме...защо един народ,решава че ще си дигнат дупетата групово и да пътуват целенасочено само в една посока докато не стигнат до дадено място.Тоест според тезата на Михаил,българите сякаш едва ли не, търсят бълканите така както Колумб търси Индия.Тоест те целенасочено тръгват към бълканите едва ли не на живот и смърт.А ако са били номади...както ,мисля че ги изкарват, е много по-реалистично да предположим ,че тази миграция се е случвала с години ако не и с десетилетия.А не за 2-3 месеца.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много резонен въпрос наистина - защо им е трябвало на старите българи да напускат земите край Имеон и вместо да потърсят по-близка и позната земя, да прекосят половината свят, да отидат на друг континент, сякаш животът им зависи от това.

   Изтриване
 29. Това са най-ценните сведения за древната българска история, шизофренико! Пълен идиот си Серафимов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Вийников, човек на вашата възраст би трябвало да знае, че употребата на обидни епитети е признак на две неща -1. Липса на аргументи, 2. Липса на елементарна култура.

   Може да не съм прав за нещо, може да не съм прав за много неща, на Вас обаче не ви пречи културно и спокойно да дадете разяснения.

   Изтриване
  2. Анонимен28 май 2018 г., 0:22

   Ж.Войников, вие май имате голямо самочувствие, но дали се покрива със знанията, които притежавате? Няма да коментирам върху некултурния ви начин на изразяване, но не мога да не ви обърна вниманието на това, че на сведението на М.Сирийски могат да повярват само хора без никаква подготовка по история, а и без никаква връзка с реалността. Вие имате ли представа какви са температурите в Централа Азия през зимата? Да тръгнеш да се преселваш през зимата е самоубийство, няма как да стане и няма кой да се навие на такова нещо. Да не говорим за това, че и по-вода да им е вървяло на Болгиос и хората му, те няма как да стигнат от Имеон до река Дон за 60-65 дни, това е фантазия, нищо повече. Вие Ж.Войников ако искате вярвайте, никой не ви спира, но не се правете на експерт, много не ви достига.

   Изтриване