21.10.2015 г.

НОВ ТРАКИЙСКИ НАДПИС, КОЙТО ПРОМЕНЯ ИСТОРИЯТА


Доста българи знаят за думите на покойната Ванга, за това, че скоро земята ще разкрие тайните си и истината за народа ни ще стане известна. Макар да не отдавам голямо внимание на пророчества, самият аз се уверявам, че по отношение на откритията от последно време Ванга е права. Все пак, на територията на България е намерено най-старото колело в света, а и най-старото обработено злато. В нашите земи са издигнати най-старите градове на Европа. Става дума за древните постройки от Провадия и Юнаците, чиито стени са се появили преди повече от 6500 години.

Не е за пренебрегване и факта, че организираното земеделие и скотовъдство се появават в Европа първо на Балканите. Важните за развитието на обществото знания достигат Западна и Северна Европа няколко хилядолетия по-късно. Отново в нашите земи започва най-ранната обработка на желязото и то дълги векове преди ковачите на гали, германи, ибери, римляни и др. се научат как да обработват здравия метал.

Заслужава си да се спомене и това, че най-ранната писменост в цял свят е изобретена не в Месопотамия, или страната на пирамидите - Египет, а тук, на наша територия. Знаците по керамиката от Градешница, Караново, Хотница и други места предхождат шумерския клинопис и египетските йероглифи с около 1000-2000 години и са ярко свидетелство за невероятните способности на предците ни. Те спокойно могат да бъдат наречени прометеевци, защото благодарение на тях Европа, а и региони от Азия са извадени от мрака посредством искрата на познанието.

Жалко е само, че в миналото съществуваше и все още съществува яростна, дори фанатична съпротива против виждането, че траките не само са имали писменост, но и, че са първите хора изобретили буквите. Създадена и усилено поддържана бе заблудата, че дедите ни са заели гръцката азбука при направата на надписите от Ситово, Кьолмен, Езерово, Браничево, Дуванлий, Надарци, Самотраки, Гордион, Птерия, Тиана, Даскилеон и т.н.

Писмените знаци от тези места са различни и не са копие на която и да е гръцка азбука, но това не притесняваше изобщо определена група специалисти. Те също така не се стряскаха и от факта, че Алкидамант определя не кой да е, а тракиеца Орфей като създател на буквите. Непопулярното твърдение на гръцкия автор е подкрепено от свидетелството на Диодор Сицилийски, който е напълно уверен, че хората ползвали най-старите букви са траките Орфей и Лин. Да не забравяме и говорещия за тракийска писменост Еврипид, който споменава за орфеева мъдрост документирана върху плочици.

Някои изследователи не бяха притеснени и от важната подробност, че по времето когато са изсечени фригийските монументални надписи по фасадите на внушителни и невероятно красиви постройки, гърците живеят все още в сламени колиби.


            ФРИГИЙСКА МОНУМЕНТАЛНА СГРАДА С НАДПИСИ -VIII ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА


Макар да се намериха учени като Вл. Георгиев и И. Дуриданов, които да определят писмените паметници от Градешница, Караново и др. локации за тракийски, тези важни свидетелства не бяха популяризирани и така българския читател бе лишен от ценна информация.

Традицията на спиране на важни данни подължава и до днес. Понастоящем само малцина сънародници знаят за откритието на Пeтер Ван Сусберген, който спомена преди доста време за значителния брой на тракийски лични имена срещащи се в минойски и микенски документи. Като пример могат да се посочат Арей, Диза, Питак, Резос, Котело, Мокос, Одрис, Перкон, Котис, Рескупорис, Гетас, Бузас и др.

Ограничен е и броя на хората запознати с виждането на д-р Харалд Хаарман и др. относно това, че използваните на остров Крит и континентална Гърция писмености Линеар А и Линеар Б, произлизат от доста по-старата Дунавска (Балканска) писменост. Доста преди Хаарман и колегите му да открият връзката между Тракия и остров Крит, Владимир Георгиев отбеляза сходството на знаци от ранната критска писменост и тези от Градешница и Караново.


Линеар А


Линеар Б


Тези данни показват, че създателите на минойската и вдъхновителите на микенската писменост са нашите деди, които в древността са наричани траки, а в по-нови времена са познати под името българи. Има и други доказателства за това, че без предците ни нито минойската, нито микенската писменост щяха да възникнат.

Присъствието на дедите ни на остров Крит  се доказва и от разпространението на така наречената линейна керамика (Bandkeramik) – съдове украсени със сложни спирали и вълнисти линии. Най-ранните образци са от Балканите и Черноморските степи – шесто-пето хилядолетие преди Христа, докато на о-в Крит съдове от този тип се появяват едва в края на третото хилядолетие преди Христа и там те се доразвиват до степен на изящност. Този въпрос е разгледан преди около 70 години от проф. Бедрих Хрозни в работата му “Ancient History of Asia Minor, India and Crete”.


Точно с появата на линейната керамика на територията на Крит, се наблюдава и появата на най-древната писменост в този регион. Трябва да се отбележи и нещо друго, което е от голяма важност – най-древните критски топоними Ида, Кносос, Пергам, Гортиния, Даво, Капа и т.н. са от тракийски произход.

Самото име Кносос е сродно на българския топоним Книшава (местност в Рила), чието значение според проф. И.Дуриданов е изкоп, ерозирало място. Това е точно описание на релефа на терена на минойската столица, за която знаем от Плиний, че е разсечена на две от руслото на река Кайратус.

Както се уверяваме – има предостатъчно сведения за това, че предците ни са създателите, или поне едни от създателите на минойската и микенска цивилизация, и най-вече писменостите Линеар А, Линеар Б. До неотдавна обаче съществуваше един проблем – имаше хиатус, прекъсване на писмената традиция от Неолита и Халколита с тази от Средната Бронзова Епоха. Докато знаците от Градешница, Караново, Вълчи Дол, Тартария и т.н. са от пето хилядолетие преди Христа, то Линеар А и Линеар Б са едва от второ хилядолетие преди Христа.

Слава Богу, вече е намерено липсващото звено и така празнината бе запълнена. Недалеч от Първомай, г-н Паун Ташев открива древен паметник създаден от дедите ни в дълбока древност. По-късно г-н Ташев обръща вниманието на Сребрин Сребрев, Йордан Стайков и Мартин Константинов на скалата със странни знаци и така камъчето се търкулва по склона.Откривателят на древния надпис – Паун Ташев – първият човек на снимката

Уникалният паметник е бил известен на местното население под името Писан камък. Не е трудно да се досетим, че причината за това са особените знаци, които са изсечени върху скалната повърхност. Знаците са шест и са с височина 35-50 см, а това е нещо забележително – става дума за първия монументален надпис в историята на човечеството!

Понеже древното послание не се намира в храм с определени архитектурни особености и няма нито керамика, нито пък друг артефакт, с чиято помощ може да се направи датировка, остава само една възможност – сравняването на формите на знаците с епиграфски паметници от различни епохи.

Tака наречената гръцка, а и латинската азбука могат да се изключат веднага. Няма връзка и с хетския, шумерския и персийския клинопис, нo съществува известна прилика с хето-лувитските йероглифи от второто хилядолетие преди Христа.
Разполагането на знаците от Писан камък обаче е доста по-различно от начина на разполагане на хето-лувитските йероглифи. Това може да се види от надписа от Булгар Маден (Български Рудник) в Анатолия – днешна Турция.  

                               http://www.proel.org/img/alfabetos/picthit10.gif


Прилика има и с критската йероглифна писменост от края на трето и началото на второ хилядолетие преди Христа. Както обаче бе споменато знаците от Градешница и Караново също са сходни с критските, но за сметка на това са по-стари. 

                              http://www.proel.org/img/alfabetos/pictcret2.gif

Йордан Стайков е първия, който прави опит за разчитане на надписа от местност край Първомай. Г-н Стайков намира прилики с йероглифите от Стария Египет. Не може да се отрече, че действително се наблюдава близост във формите. Имаме дори пълно съвпадение в някои случаи. Трябва да се добави и това, че в нашите земи са откривани египетски артефакти, а имаме също сведенията на Херодот и Йордан за идване на египтяни в Тракия, т.е. г-н Стайков има основание да търси връзка със страната на пирамидите. Понеже обясненията и тълкуването на нашия изследовател са твърде дълги, тук ще представя само една част:

“Бог Хапи, който е в храма, рече да се претеглят за садене 4,8 л лимец (зърно), като ¼ от тях да бъдат засяти под ъгъл”

“Бог Хапи повели на бог Непри да вземе (изнесе) за сеитба от храма (зърнохранилището) 4,8 л (хекат) лимец, като ¼ от това количество да бъде засято под ъгъл.”

 “Царят (Фараонът) принесе на бог Хапи в храма, един хекат (4,8 л зърно) като ¼ от него да бъде засята под ъгъл.

Повече подробности относно тълкуването могат да се намерят на този линк:


Дали четенето на г-н Стайков е правилното ще покаже времето. Изучавал съм староегипетски преди около двадесет години и знанията ми вече не са на нужното ниво, за да имам правото да възразя за определени подробности, или пък напълно да се съглася с прочита предложен от г-н Стайков.  

Аз лично виждам връзка с най-древната писменост, която специалисти като Хаарман, Мерлини, Ръгли, Кейхил и др. наричат Дунавска, Староевропейска, Балканска и т.н. Тази писменост присъства на много места по Балканите, като най-известните локации са Градешница, Караново, Тартария, Винча, Турдош, Вълчи Дол.


1.Плочка от Градешница.
2.Керамика от Вълчи Дол.
3.Керамика от Винча.
4.Керамика от Турдош.
5.Плоча от Тартария.

* Първият знак от скалата отговаря перфектно на знак от плочата от Градешница, която е датирана пето хилядолетие преди Христа.

* Вторият присъства на артефакт от Вълчи Дол, датиран пето хилядолетие преди Христа. Среща се също сред рисунките от пещерата Магура, които според някои изследователи са на около 7000 години.

* Третият знак отговаря на този от Дунавската Балканска писменост познат под регистрация ОЕ (Old Euroepaen script) 72 а. Подобен знак има и в пещерата Магура.

* Четвъртият знак се може да се види и на плочата от Тартария – пето хилядолетие пр. Христа и е регистриран като ОЕ 141. Среща се също сред рисунките от пещерата Магура.

* Петият може да се оприличи с ОЕ 70, а шестия е идентичен на ОЕ 76. И двата знака имат успоредици със знаци от стените на Магура.


Ясно е, че всички букви от надписа, без изключение имат ясни успоредици с най-древната писменост от историята на човечеството – тази създадена от дедите ни преди повече от 6500 години. Понеже знаците показват по-силна прилика с тези от Градешница, Тартария, Вълчи Дол и т.н. отколкото с минойската и микенска писменост, то е съвсем логично да се заключи, че става дума за някакъв преходен вариант на Балканската писменост, вариант, който е възникнал през Ранната Бронзова Епоха – някъде към 3000 -2900 пр. Христа, т.е. надписа от местността край Първомай е на около 5000 години, а пък монументалния му характер го прави уникален за историята на човечеството.

Това е изключително важно, но още по-важно е да разберем какво е древното послание. Аз поддържам виждането на Хаарман и др. по отношение на това, че използваните на остров Крит Линеар А и Линеар Б са вдъхновени от по-старата с хилядолетия Балканска писменост, следователно има логика на знаците от Писан камък да се даде звукова стойност въз основа на тяхната прилика с Линеар А и Линеар Б.1.Знаци от Писан камък.
2.Знаци от древната балканска писменост.
3.Знаци от Линеар А и Линеар Б.
4.Четене въз основа на приликите със знаците от Линеар А и Линеар Б.

На първия знак може да се даде стойност ПО

Вторият знак е идентичен на Линеар А и Линеар Б знак със стойност РО.

Третият знак може да се оприличи с Линеар А и Линеар Б знак със стойност ВА.

Четвъртият знак отговаря на Линеар А и Линеар Б знак със стойност ТУ.


Четенето до тук дава думата ПОРОВАТУ. Смятам, че това е име на божество в склонен вид, т.е. ПОРОВАТУ означава – на Пороват. За повечето от нас това име е странно и непознато. То обаче се среща доста по-късно в микенски документи от второ хилядолетие преди Христа във формата ПОРОВИТОЙО, отново в склонен вид.

На микенския документ PY Tn 316 са споменати и други имена на божества, но учени като Чадуик смятат, че ПОРОВИТОЙО, не е теоним, а название на месец – Пловистиосмесеца на плаването. Въпреки, че приликата със стблг. плавати е смайваща, смятам, че ПОРОВИТОЙО не е название на месец, а за име на бог, което е сродно на хетския теоним Перва, на епитет на Тракийския Херос – Перкос/Перкон и на името на почитания на остров Рюген (Северна Германия) бог Поревит. Сродна е и арийската дума парвата-планина, скалисто място.

За името на Тракийския Херос Леонид Гиндин дава следната конструкция - Ἥρως < *Pērw, добавя също, че името на древния топоним Пеиросос, който е в Троада може да се изтълкува като скалисто място“Πειρωσσός — область в Трое вблизи Зелеи (Strabo. 589. 17), < *perwosso-/perwassa- «каменистая, горная местность”.

Хетският Перва е бог на бурята и покровител на конете, почитаният на Рюген Поревит е бог-боец, какъвто е и Хероса, чийто епитет е било Перкос/Перкон. Този епитет е свързван с по-древното име на Тракия – Перке. Значението на Перкос/Перкон и Перке е скала, този, който удря, а най-добра етимология предлагат българските глаголи перкам, пера-удрям.

Трудно е да се разгадае значението на последните два знака, които могат да се оприличат на римско четириIVСмятам, че този символ е вариант на свещения за старите българи знак IYI имащ разновидност IVI. За присъствието на особения символ IYI върху неолитната керамика от Винча е писал J.Todorovic през 1970 година. Веселин Бешевлиев вярва, че IYI е символ на върховното божество на дедите ни, за чието име нашият учен твърди, че е Тангра.

В случая обаче, на открития от Паун Ташев надпис срещаме не Тангра, а Пороват – древен вариант на епитет на Тракийския Херос. Коренът в това име е пор, а етимология можем да получим от стблг. прати, порѭ-режа, от своя страна сроднo на пера-бия, удрям, което пък лингвистите извеждат от ие. *por, per (удрям, режа). Наставката ВАТ(У) в теонима ПОРОВАТ(У) срещаме в името на фригийското божество Митрават(а).

Благодарение на надписа, а и на тълкуването на Гиндин разбираме, че най-древното име на Хероса е било Пороват. По-късно то се е развило в Первос→Перкос→ Херос.

На този момент е трудно да се каже какво точно е значението на комбинацията ПОРОВАТУ IV. Каквото и да се предложи, то ще си остане спекулация. Нужни са повече изследвания и проверки. Възможно е на скалата първоначално да е имало знак IVI (явяващ се вариант на IYI), но поради ерозия на скалата, или пък умишлено вредителство последния знак да е бил загубен. Когато скалата бъде изследвана по-обстойно, тогава ще получим и повече подробности, които ще хвърлят по-голяма яснота по въпроса.

Трябва да се добави още нещо, което е от изключително голямо значение. Знаците от надписа открит от Паун Ташев не само имат успоредици с най-древната писменост, Линеар А и Линеар Б, но също така и със старобългарските руни. Интересно е, че особената комбинация IV от надписа край Първомай се среща и по стените на Плиска. Под последният знак на надписа – V има точка, абсолютно същия знак се среща и сред руните на дедите ни. Тук не става дума за някаква забележителна случайност, а по-скоро виждаме продължение на една древна традиция, чиито корени са от преди 6500 години.1.Знаци от Писан камък.
2.Старобългарски руни.

Понеже знаците от надписа имат паралели с древната балканска писменост, но и с Линеар А, Линеар Б, то е редно да очакваме и, че повече старобългарски руни биха показали, че техните прототипи са възникнали не в дивата пустош на Сибир, или в бруленият от ветрове Памир, а в райската градина на далечното минало – Балканите.

Не една-две, а 26 руни показват невероятна близост с писмеността сътворена преди повече от 6500 години.

БР- Български руни
ТП- Тракийска писменост от Неолита и Халколита

Направим ли сравнение и с Линеар А, Линеар Б, става още по интересно защото в този случай успоредиците са 42. 


БР-български руни
ЛП-линеарна писменост

Розетката от Плиска сякаш е пратена от Бога. На нея абсолютно всички руни притежават успоредици със знаците от Линеар А и Линеар Б.Поради приликите на знаците от Писан камък със старобългарските руни, нашите специалисти навярно ще са склонни да датират уникалния надпис като сътворен през Средновековието. Няма логика за това разбира се, понеже знаците показват силни прилики и с най-древната писменост в света – тази от Балканите. Успоредиците със знаците от Градешница, Караново, Вълчи Дол, Турдош, Тартария и не на последно място знаците от пещерата Магура показват убедително, че се касае не за нов, средновековен надпис, а за творение от Ранната Бронзова Епоха.

Има и други индикации за това, че надписа е много древен, теонима Пороват е почти идентичен на почитания на о-в Рюген (Балтийско Море) бог Порeвит.  За култа към Поревит в Северна Европа свидетелства датския летописец Саксо Граматик, но споменатият бог не е местен, култа към него е донесен от балкански преселници. За присъствие на траки в Северна Европа има данни в изобилие. Находки от датските погребални могили, а и керамиката на намиращата се малко по на юг Лужишка Култура показват ясна връзка с Тракия. 

Датските археолози признават, че чужд народ, който е дошъл от юг е въвел бронза и погребалния обред кремация, но избягват да уточнят за кой народ става дума. От друга страна интереса на датската кралица към траките показва, че скандинавските изследователи знаят прекрасно, кой е дал силен тласък на цивилизацията на дедите им.

Най-логичната причина за тракийското преселение на север е дал проф. Асен Чилингиров в своята работа “ВУЛКАНИТЕ, НАВОДНЕНИЯТА, АРХЕОЛОГИЯТА И ПОЛИТИКАТА”, Херон Прес, 2013. Талантливият и прогресивен български учен е обяснил, че след избухването на вулкана на остров Санторини, (част от дедите ни) са били принудени да напуснат Балканите. Едни са се отправили към Испания и Британия, други към Скандинавия. За връзка на траките със Скандинавия е писал и Erik Nilén в “Der Norden und die Verbindungen mit dem Thrakish-Dakisheem Raum, Studia Gothika, Stokholm, 1972.

Миграцията на траки описана от проф. Чилиггиров е и причина за появата на бог Перва при хетите, които са обитавали Централна Мала Азия и са били доста далеч от вулкана на о-в Санторини. В Хетската Империя намират приют част от дарданите, а и мизите наречени в по-късни времена българи. За дардани и мизи в хетската армия знаем от египетско хроники от Бронзовата Епоха.

Благодарение на учени като О. Гърни и др. знаем също, че хетите приемат в пантеона си боговете на своите васали. Това става причина в Хатуса да бъдат почитани хиляда божества. Ето за това не бива да се удивяваме на присъствието на тракийския Пороват, който хетите преименуват Перва. Ще добавя  и това, че в Хатуса са били на почит също Кубаба- Кибела и Яриш-Арес – тракийския бог на войната...

Паун Ташев едва ли е предполагал какво земетресение може да предизвика надписа от Писан Камък. Този уникален паметник е забележителен с много неща:

* явява се най-стария монументален надпис;
* документирано е най-старото име на Тракийския Херос;
* знаците показват връзка с най-древната писменост в света;
* знаците показват връзка с Линеар А и Линеар Б;
* знаците показват връзка със старобългарските руни;
* името Пороват показва връзка с почитания в Северна Европа бог Поревит;
* името Пороват показва връзка с почитания от хетите Перва;
* името Пороват притежава българска етимология;


Не очаквам голям шум в научните среди. По правило учените са длъжни да подхождат предпазливо към важните неща, а нашите лингвисти са едни от най-предпазливите. Разбрах, че за този надпис се знае от доста време и съм удивен, че няма популяризиране на епиграфския паметник. 

Дори да не се предложи превод, поне връзката с най-древната писменост, а и със старобългарските руни би могла да се посочи. Това би затруднило работата на спекулиращите с произхода на българския народ и би дало заслужено самочувствие на много българи.

Надявам се най-сетне да бъдат отпуснати достатъчно средства, за да могат талантливи и прогресивни учени като д-р Диана Гергова да имат възможността да открият важни неща за нашето минало преди иманярите да нанесат непоправими вреди

Керамиката от Цепино е богата на странни знаци, които де факто се явяват ранна форма на писменост. За да се съхранят съдовете и да се анализират данните са нужни средства. Жалко е да се хвърлят милиони за нахлуващи в страната ни чужденци, а културното ни наследство да бъде пренебрегвано.

Грехота е да сме потомци на хора, които са считани за богове от много народи и да не знаем това. Грехота е да сме потомци на ковачите на историята, а да сме принудени да се свием в ъгъла и да се подчиняваме покорно на прищевките на чужденци. Грехота е в гените ни да са закодирани сила и способности, но те да бъдат подтискани.

Историята не е само изучаване на прашните книги, тя е и средство за възпитание. Както родителите оформят бъдещето на детето си посредством пример, съвети и напътсквия, така също и историята оформя бъдещето на един народ посредством примера на достойните наши предци. За тях трудностите не бяха проблем, а предизвикателство, за тях опожаряването на земята им не бе край, а ново начало. Така дедите ни оцеляха на кръстопътя наречен Балкани, днес ние имаме примера им, трябва само да го следваме.218 коментара:

 1. Поздравления, Работите Ви стават все по-обширни и интересни.

  Успех в откриването на още подобни находки :)

  Здрави и Чест :)

  ОтговорИзтриване
 2. Велико!!! И колосален труд!! Благодаря ви!

  ОтговорИзтриване
 3. В предаването на БТВ,предизвикано във връзка с този надпис,археорогът проф.Диана Гергова каза нещо изключително важно,според мен,а именно,че световната научна общност,включително гръцките и колеги, ОТДАВНА е наясно и са съгласни,че най-старата писменост в световен мащаб е тук,в българските земи!!!Смятам,че това е първият български учен,който заявява това от името на световната научна гилдия!!!Остава въпросът ЗАЩО това не беше оповестено досега на широката българска общественост или поне не с такава категоричност,от страна на българските научни среди???


  http://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/nasha-li-e-parvata-pismenost-v-sveta.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Д-р Гергова заслужава поклон за своята смелост, честност, а и за високия си интелект. Тя е пример достоен за подражание!!!

   Изтриване
  2. Защо не е оповестено на широката българска общественост? Отговора е елементарен! Защото такава е волята на Кремъл! Волята на Кремъл е да се внушава на българите и на целия свят, че ние българите не сме българи, а славяни, разбирай руснаци! И както световната общественост възприема днес украинци и руснаци за едно цяло, точно към това се стреми и Кремъл, българи и руснаци да бъдат едно цяло, като цялата нашата, българска история да се припише на Русия. Точно затова се и рушат и унищожават всички паметници на древната българска цивилизация по земите на цяла Русия! Точно затова беше и покръстена българската азбука и наречена славянска, разбирай руска. Точно затова беше и покръстена и православната ни религия на църковно-славянска, а не църковно-българска и т.н. и т.н. И днешните Кремълски слуги в лицето на Атака и БСП продължават да укриват, фалшифицират и променят българската история, култура, писменост и т.н. и да ни наричат славяни, т.е. руснаци.

   Изтриване
  3. Точни така!!!
   Това е целта на "Империята на злото$ - Русия!

   Изтриване
 4. Браво, Спароток - отново една прекрасна, добре защитена статия! Чудя се кога ли вече иранистите и прочие ще се огледат наоколо, за да видят какво се случва. Говоря за обикновените хора, а не за пишмян учените, които даже да ги зашлевиш с истината няма да има полза. Трябва най- накрая да се обединим, защото вече започва да става страшно.
  БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Истината за произхода на народа ни и за качествата на дедите ни има потенциала да се превърне в идеал, който да доведе до национално обединение. Това вече даже се случва, бавно, но сигурно хората се будят и започват да си подават ръка.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Изглежда невероятно на пръв поглед, но всичките ми опити да намеря недостатък, неубедителност или противоречие не дават резултат - верификацията е на страната на тази статия. Вероятността да е така изглежда твърде убедителна, ако познаваш фактите и историята...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старая се да подкрепям твърденията си с факти. Дори да съм сгрешил някъде това се компенсира от поднесените сравнения на знаците от надписа с най-старата писменост и старобългарските руни.

   Изтриване
 6. Здравей Павле, искам да изкажа своите поздравления и възхищение от блестящата статия,която си създал за най - древния надпис " Писан камък " от Първомайския регион на България !!! Всички приложени от теб аргументи са на изключително високо ниво, успял си да ги анализираш и обобщиш много добре !!!Това е една уникална находка, за която трябва да се говори повече. Споделям напълно, че " Писан камък " има връзка с нашата древна Дунавска / Староевропейска / Балканска писменост, която е първата в света и този артефакт е първият монументален надпис !!! Твоят превод / разчитане звчи напълно логично - поздравления !!! - ПРОВАТУ / на ПРОВАТ = име на бог, който е епитет на Тракийския Херос - Перкос / Первос - Перкон води до Херос или Перва - Поревит. Фактът, че надписът има корени от преди около 6 500 години и продължава традицията в старобългарските руни е уникален !!! Вярно е, че той се явява едно междинно звено между Балканската древна писменост и тази от Микена и Миной ! Павле, продължавай твоите проучвания смело напред; ти си на прав път ! Подкрепям те напълно ! Най - сърдечни поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, региона, в който е намерен надписа е интересен. Там е намерен и златния пръстен с надпис, недалеч е и надписа от връх Драгойна, има и доста знаци по скалите.

   Искрено се надявам учените да успеят да изпреварят иманярите и хората с лоши намерения. В този район има работа за много години напред.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Така е, там наблизо е село Езерово, край което е открит пръстена. А и по горите неуморими иманяри често попадат на подобни надписи, но ги свързват и интерпретират единствено като "нишани".

   Изтриване
  3. Точно това е лошото и точно от това се страхувах! Сега, слава Богу надписа е заснет, предаването е излъчено в ефир и дори някой да унищожи паметника, ще ни остане някакво доказателство за наличието му.

   Изтриване
 7. Поздравления, Павле. Чудесна статия. Какво ще кажеш за сравнение със ситовския надпис? Той не е ли почти от същото време?
  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ситовския надпис е не по-малко интересен, но е от по-късен период. Трябва да се сравни с надписите от Сакар Планина и да се види кой носи по-архаични белези.

   Изтриване
 8. Не споменавайте думички като злато, че иманяри дебнат отвсякъде.

  ОтговорИзтриване
 9. Присъединявам се към благодарностите за труда.
  Искаме да разпространим вестта по възможно най-смилаемия за масовия непознавач на историята начин. Ще ни помогнете ли?
  info@narodna.me - Народна медия

  П.П. Видео материал, показващ старини от особено значение, би подкрепил въздействието ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че може да се уредин нещо, Ваш колега вече е направил уговорка с моите приятели :)

   Изтриване
 10. Надиса се чете, от сорта на РапаТ и пять, Ропат и 5, Парат и 5, или същото като 4, или и се превръща в -ь, рапать5, рапатьх, рапатих, рапатив, рапатиу, рапатау - РапатиС, РапатС, рапатиН, рапатиМ (ако обърнем iv- на буква), и тн като рапа и пара са анаграми...

  -т.е корена е рапо, ропо, рапа или паро поро, пара и др. тъй като са анаграми.

  - в етимологията на тези корени, се намират думите, светкавица, гръмотевица, бяло, избелване, дреха и други...

  - дори звуково може да се чете не -а или -о ами -е или и- репо, репа, репе и тн... и I, да се промени в А, репет-ав, репет-ас, като П, има звукови значения Ф-В, както и Б-П-В, надписа ще се чете РаФаТ-су, Фара-тсу, Рафат-ис, Фарат-ис, -ас, и 5, 4 -иу .

  - корените идват, фаро, фара, рафа, рафо, раво, варо и тн..
  Всичко това е при нормално четене, ако обърнем натписа Р-Л се сменя както и от Р- в J, Т се сменя в Щ-К-Г

  - джафат- фаджат- , лафат-, фалат-, джафащ-, лафащ, джафаг-, лафак-, ако допълним с В на всичко , за пример, лаващ. раващ, варащ , джават, яват и тн..

  кръста се чете и като Т-З, РТФТ-IV, РТВТ-Н и РТПТН , РЗФЗН, РЗВЗ-IV тн.

  -Удълженото Ф всъщност се чете и като М, и близко значение ще има РЗМЗ-4, т.е РАМЗЕЗ Четвърти, като - IV може да подчертава - ос,ас,ис, ив, иу, просто да превръща последното З в С, РамзеС.

  - всичките тези неща са все при нормално чете, като обръщаме само корена, и вземаме в предвид окончанието да е окончание или знак, а не нещо друго.. същото правило за разчитане важи, ако се включи, както и обърнатото четене от ляво надясно, при което естествено корена ще се промени.


  Поздрави на Египтолозите и Траколозите, както и на латинолозите.

  от Рамзес 3ти

  Псь. Ето го и египетския вариант, ясно се вижда Рамзес от него.

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81_IV#/media/File:Karnak_Khonsou_080515.jpg

  - но какво значи "рамзес" е върпоса? :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Mnogo slozzni obqsneniq. Ako se imat pred vid bukvite ot glagolicata, nadpisa se chete mnogo lesno:

   PAFSIU, ili: PAJSIU

   Изтриване
 11. Поздравления за положения труд!Прекрасна обосновка!Аз се замислих за връзката със старобългарските руни.Значи те са с много древен произход, щом имат успоредица с надпис от бронзовата епоха.Част от нашите прадеди са запазили почти в непроменен вид най-древната писменост в продължение на хилядолетия и след това са я върнали в нейната прародина.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, това си е повод за гордост! Преди време се чудех защо знакът IYI се среща през Античността в терититориите на Гърция, Чехия, Дания, Британия, после като разбрах, че най-стария символ е от Балканите - пето хилядолетие преди Христа, всичко си дойде на мястото.

   Изтриване
 12. ПороВАТ – МитраВАТ – КроВАТ !

  ОтговорИзтриване
 13. Интересно четиво! Не разбирам от тия неща, но като гледах снимките, се сетих за един камък, който се намира в пещерното жилище до Ягодинската пещера. Подава се от пръста на пътеката. Хората тъпчат по него. Има издълбани линии в него, които много ми приличат на някакви знаци. Публикувах снимка тук: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205378303122056&set=a.3691016879027.2137932.1383408307&type=3&theater

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за снимката г-н Димов!!! Изображението е интересно, но фрагментарно и ми е трудно да дам мнение. Едва ли обаче е игра на природата, определени геометрични форми са добре изразени.

   Привлечете вниманието на местните археолози към този интересен артефакт, може наблизо да има и други интересни неща.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. не се отваря линка, може ли да я публикувате пак или да ми я пратите? благодаря Иванка Казакова

   Изтриване
 14. Невероятно, голяма радост за всички българи! Поздравления, Павле! Да се пукат душманите ни!
  Наскоро един мой познат италианец, ми се обади и ми съобщи, че по тяхната телевизия е гледал предаване, в което изрично са казали, че кирилицата е българска и е била създадена в България. Това е голям пробив за България ако си помислим, че доскоро това беше възможно, за нас се говореше все зле и много пари се харчеха за пропаганда против нас! Продължавай да събуждаш, нека всички българи видят и разберат какви сме в наистина, тогава ще настъпи промяната. Давай, пълна подкрепа!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радвам се много, че италианците говорят добри неща за нас! Дай Боже така и да продължава!!!

   Поздрави!

   Изтриване
 15. Фантастичен материал, приятели! Как да не се гордее Човек, че се е родил в Свещената земя Българска и е наследник на такова славно минало?! Е, това, че настоящето е много мизерно и още по-зле все ще се оправи, струва ми се, по-точно се надявам и то силно! Пожелавам ви бъдещи успехи и да ни радвате с такива вълнуващи публикации!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До бедност ни докараха чужденци, до благоденствие ще достигнем със собствените си сили!!!

   Поздрави!

   Изтриване
 16. Г-н Серафимов, учудвам се, че ви е убягнала (или пък сте счели за погрешна) връзката с българската дума "порив". Както ви е добре известно, имената на древните божества са всъщност описания на качествата, които те въплъщават, поради което и толкова много от тях имат по множество имена и епитети. В този смисъл, така предложеното от вас име (без да се наемам да коментирам разчитането на надписа, тъй като не съм компетентен) би означавало "поривистия", може би със същия корен като "поря" и "перкам", откъдето заключаваме, че най-общо значението му може да се предаде като "рязко, внезапно, силно, отривисто движение". Разбира се, с течение на времето езикът се изменя, значението на думите също. По същия начин можем да изведем Ярос (Херос/ Арес) от "ярост", което в древността може би не се е схващало само като необуздан гняв, а по-общо като младост и сила. За отбелязване е съществуването на думите яре (младо козле), но и яркост. По подобна логика е формирано името (прозвището?) на древния балкански герой Яр'кул (Хераклес/ Херкулес). Ако приемем по-тясната етимологична връзка с "перкам", тогава пък се набива на очи гръмовержецът Перун. От друга страна, ако придадем на знаците само съгласна стойност (в което има логика, тъй като лингвистите са наясно, че гласните стойности са много по-неустойчиви като цяло), получаваме "првт", което носи забележителна прилика с "първи", едно повече от подходящо определение за върховен бог (забележете също пълното отсъствие на връзка между бройното едно и редното първи).

  И един детайл, който ми направи впечатление: месец пловистиос си е направо идентичен с българското "плаващ" - плаващ месец (дали става въпрос за месец, подходящ за плаване или за месец с нефиксиран брой дни като днешния февруари?). Но по-важното - в училище всички учат, че името на Пловдив идва от Пулпудева, тракийски превод/транскрипция на Филипополис. Само че нямаме никакви доказателства или основания да смятаме, че траките са били неспособни да прознесат "ф", та да превърнат Филипо в Пулпу. Все пак Орфей е трак, а ромфеята е тракийско оръжие. Не е ли по-вероятно Пулпудева да е сгрешено записване на Плувдева, буквално Плавград - плаващият град, разположен на брега на най-пълноводната река между Дунав и Бяло море?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Доста съм се чудил за името на Пловдив и аз като Вас не мога да приема, че идва от Филипополис. Едно, че траките имат Ф, друго, че истинското име на Филип е Билип. Освен това няма локига за се добавя наставка дева, която е чужда за македонската топонимия.

   Има още много работа.

   Изтриване
 17. Отговори
  1. дева, дев е наставка, означваща бог, божествен в Индия. Така че Пулп-у-дева би трбявало да е свързано с НА еди кой си Бог е посветен града. Въпросът е на кой точно Иванка Казакова

   Изтриване
  2. В случая се касае за звуково съвпадение, нека не забравяме, че дева има вариант -дава, като в Даос дава, Пиробори дава и т.н.

   Изтриване
 18. Изключителна статия!!! Браво!!!

  ОтговорИзтриване
 19. Спароток, възхищавам се на ерудицията която сте проявили по един безапелационен начин.
  Не съм ходил на място, гледах само представените от Вас снимки на „Писан камък” и изкам да Ви обърна внимание на следното.
  1. Тези знаци, на това място и под този наклон, трудно биха устояли на 50 вековната ерозия. Скалите и камъните бяха нещо повече от мое хоби в продължение на 20 години, така че това веднага ми направи впечатление.
  2. Не звучи убедително разчитането на надписа като име на езически бог, защото не е приемливо името на който и да е бог да може да се гази от хора и животни.
  3. Надписът върху камъка съвсем не завършва със знака IV и от тук не може да се търси връзка с българския знак IYI - „хаста”.
  4. Не е ясно от къде определихте, че посоката на разчитане е от ляво на дясно. За каменоделците е по-удобно надписите да са от дясно на ляво, тъй като чукът се държи с дясна, а длетото с лява ръка.
  5. Според мен това е ГРАНИЧЕН КАМЪК НА ЗЕМЛИЩЕ със съответните индентификационни знаци и надписът е на не повече от 15 века.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е само началото, дори да съм направил грешно тълкуване има друго, което е по-важно. Става дума за това, че знаците от надписа имат успоредици както с най-древната писменост, така също и със старобългарските руни. Това е най-същественото, а тълкуването винаги ще си остане спекулативно до известна степен.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Спароток, напълно подкрепям казаното от Вашия приятел историк - "Историята ни не трябва да се коригира, тя просто трябва да се избърше и да се пренапише напълно."

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Да, това е най-добрия вариант - едно ново начало.

   Изтриване
 20. Великолепна статия!!!!, Както обикновено !!!.... Поздравления !!! ...И силно се надявам поне някои от маститите ни закостеняли "историци ", манипулиращи древната ни история и игнориращи всички доказателства (и български и световни, вкл. от древни ръкописи, арменската история, руски източници, амер., византийски и т.н. ) да проявят поне малко доблест и да признаят фактите.! И на малките деца им е ясно, че дебелите им книги, са пълни с глупости и неверни неща...и че не сме нито хуни, тюрки, нито номадски племена, нито монголи (не помня кой Велик ум беше доказвал тази теза)...Закъснялата доблест и признание ще им направят чест !!! НО....да не питам " О, неразумний юроде, поради что се срамиш да се наречеш болгарин ?!!.."...Отговорът е в марионетъчното и алчно поведение на гореупоменатите, и не само....Съжалявам такива недостойни за името "българи" същества !!!...Важна е ИсТИНАТА, която многократно е предричана от Великият Дънов, и баба Ванга, и Слава Севрюкова- НАЙ-ДРЕВНИЯ НАРОД СМЕ И сме дали познанията на света !!! И това се случва независимо
  дали го желаят или не, благодарение на СВЕТЛИ И РОДОЛЮБИВИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ КАТО ВАС ! Бъдете здрав , СПАРОТОК, и ни радвайте с още много такива статии ! Благодаря от сърце !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря и аз за подкрепата!!! Няма да е лесно учените поддържащи догмите да признаят грешките си. Нали точно за това информацията за този надпис, а и още за много други не се популяризира. Та това си е безумие - да имаш нещо уникално и да хвърлиш дрипаво чердже отгоре.

   Надявам се неудобната информация да се разпространи и обществения натиск да стане толкова силен, че волю-неволю тези, които спират прогреса престанат да правят това.

   Поздрави!

   Изтриване
 21. Благодаря Ви , че работите за Истината.

  ОтговорИзтриване
 22. Ето и разкодирането от мен,

  - Доказателството

  http://share.pho.to/9nva4/ry/original

  -оригиналната снимка

  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81_IV#/media/File:Karnak_Khonsou_080515.jpg

  1во - всички символи са налице
  2ро - всички символи, може да се каже, че имат АБСОЛЮТНО същия РЕД
  3то - 3те звезди са показани от летящата птица като царски знак, т.е птицата е 1ната точка, която помазва фигурата в 3 точки, давайки му или показвайки царската власт с една линия, която е по права на Ф-М, т.е МАЗЕЗ е името, като РА-МА-З3ЕС е с допълнение.

  Ра това е бога, т.е от бога помазан, МАЗЕЗ, се превежда и като МА-майка/баща. ЗЗЕС, като син/баща, От бога помазан, владетел на хората, от тук идва и думата МАСИ, МАСА, като хора, на обратно прочетено е ЗУЗАM, zuzam - това е движението на народа, масите, монетите. От тук идва и името на МОЙСЕЙ- MOSES, където ясно се вижда MO/MA-йсей, като Зсез, което Зсес, има значение при гърците, като Зевс ( Ζεύς, Зеус, Zeus Dios).
  А това ЗУЗ от произношение на иврит, се пише с буквите TIT-TOTh ( с това просто показвам връзки с Египет, а такива с тракийски има, тъй като Цицерон за пример е казал, човекът който вие познавате като Хермес , е този, който отиде в Египет и им даде буквите и законите, там го наричат Тот).

  -Матот/Матит - на иврит е мъчителна/ужасна смърт, МОЗЕЗ пък е измъчения баща или мъчителния син, както и друг превод.

  - знае се, че евреите са пренасяли жертви пред олтарите на Дионис

  В периода на Рамзес 2 Египет е във войни с Хетите, териториите около Сирия се сменят постоянно. В същия период е и този в които, евреите са роби и чакат МОYSES да ги освободи. В същия период са и воините в Средиземноморието, в него период и гърците идват в нашите земи и тн.

  - за пример Рамзес 2ри е бил бял и рус

  - Дори Тут, Тит-ан Камон, е бил бял.

  - богът Ра е изобразяван като птица с точка, да покаже слънцето. Мисля аменхотеп 3 беше вкарал култа към единния АТОН/Атом (Някой учени смятат , че Мосес е бил Ам.хт 4ти, заварен син и го пращал на походи дори извън границите на владенията)

  - майката на Рамзес 4ти се казвала Тита, Тити, Тути или Изиз, Исис и тн, етимолозите не са ясни, но и от името на майката се вижда промяна на буквите Т-З/С, тъй като е явно, че и те имат проблем с превода, кое как е и от къде се чете ляво или дясно (според египтолозите Aidan Dodson и Dyan Hilton). Другото й име е Исет/Теси.

  ето и нейна снимка/картина, интересно в случая е короната й, която ние бихме изписали със символа - V и точка под V-то.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Iset-ramsesIII_low.gif

  - точно както вървят връзки с точката на Ра, и 3те точки за коронация, така, може да се каже, последната точка обозначава, че и кралицата му е била с него на това място или пък майка му.

  - Дали надписа е наистина на Рамзес 4ти, и защо името му наистина излиза на този камък, точно както е и стелата от Карнак, и добавката, която е ясна за короната на майка му, за пример, или се има в предвид (аз рамзес 4ти от бога помазан, ще съм не само великия владетел, но и коронясан такъв). Знае, се че Рамзес 3ти е негодувал от Рамзес 4ти и го е пращал доста често на бойни походи из владенията и отвъд тях, точно както споменахме и за Аменхотеп 4ти.

  - птицата Ра има формата на V с разперените крила от стелата на Рамзес 4ти, Ра е в точка, така, че може да е допълнително обозначение за короноване или за този който го е короновал.

  - ДРУГО значение за 3те точки, които се намират и във военните стели на египтяните, показват с 3те точки на земята, че тази земя е завладяна.

  следва:

  ОтговорИзтриване
 23. 2ра част:
  - както по рано в по горен пост споменахме различни четения на думата, общи такива с Египет, имат думите Фаро, и Паро/Пира, както и от Рамезес, могат да с извадят думите Фара-он (phara-onus), Пирами-да (pi-ramises), и думите за Огън. Дори Фарро мисля го имаше в кушанските монети в по късен период.

  - някой учени дори смятат мита за Израел, т.е EXODUS, Тора (Torah), за създаден от Рамзес 2ри, който щял да ги заведе евреите в обетованата земя. Обетованата земя, това се знае, вече че това е България, а по него време и семитските братовчеди на евреите гърците, се появяват в българските земи.

  - по днк изследвания, някой учени дават, че евреите били близки с българи и хазари, като клонели повече към хазарите.

  - По него време, Египетската империя е била в разцвета си, териториите и са били на почти 2000 хиляди мили във всички посоки, като са владели Плестина/ Ханаан, Крит и дори така наречените гръцки острови.

  - друго интересно е че и от двете имена Ramesses, Akhenaten , могат да се извадят думите МАСА, като народ, и НАЦИЯ (nation), в допълнение един от братята на Амехотеп 4ти, се е казвал Тут-натон, бил е върховен жрец на Мемфис.

  - за да не се объркате тотално , може да видите и как се изписва АМОН-РА по стели, Р - Д - V с многоточие под Д, като Д е Фто от надписа, а както казахме Ф-М превръщане, Рто и V то са същите, като едното се чете А а другото се чете Нъ, което може да се покаже и от двойния надпис IV (N). По стелите амон-Ра държи няколко неща, който ние виждаме и от надписа Р и Кръста, т.е жезъла на властта и анкха, съпоставящ и властта на жреците , той също държи и сърп , показалка и копие, които пък се виждат в Гъбата и Нъто, както и копието което минава през М.

  http://www.antikforever.com/Egypte/Dieux/Images/Amon%201b.jpg

  Амон Ра се отъждествява и с Хорус, като Ра-Хорахти, т.е намираме отново дума за хората, като Хора, Народ, Маси..

  ето и едно от изписването му с йероглифи :

  http://www.ancientegyptonline.co.uk/images/amunrename.jpg

  а това е само на Амун/Амон, но тук ще се види разликата в последния йероглиф:

  http://www.ancientegyptonline.co.uk/images/amunname.jpg

  където държи, специален Т образен, т.е Гъбов жезъл, намират се и други различно завършващи йероглифи, със същия символ но държенето е на нещо различно, като Анкх, за пример, така просто значението леко се променя.

  -ако сме забравили да споменем, точката с черта от надписа и стелата на рамзес 4ти и фалкона/птицата, се свръзват с не само с Ра, Амон-ра но и Хорус, както и точката също показва ОКОТО на Ра, а чертата към кого сочи и пипа, докосва.

  и за още по голямо объркване, може да видите, ето този линк, там ще забележите надписите за пирамида+на кого е, т.е символите са много много близки с надписа, който се опитваме да разгадаем.

  http://www.ancientegyptonline.co.uk/names-pyramids.html

  От тук пък излиза, че може би някъде там е заровен някой фараончьо , да не се окаже, че и българска пирамида се намира там??!? :)

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както споменах в работата си - знанията ми по староегипетски вече не са на нужното ниво и няма как да коментирам.

   Изтриване
 24. Танка Георгиева22 октомври 2015 г. в 9:00

  Здравейте, поздравления за труда! 😊 Мен като лаик ми идват на ум множество асоциации. Незнам защо като четох вашата статия мислех на Перперикон.Пожелавам ви някой ден да имате щастието и да направите док.филм за истинската българска история!!и този филм да се показва по света! Както поредицата на David Adams за Александър /между другото там има доста неща и за нашата цивилизация - българската /Света трябва да разбере истината за България,за българската цивилизация. И още нещо живея дълги години в Чехия, да знаете колко често попадам на думи или названия които приличат на нашите българските / тук немисля,, славянски""/Успех

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Чехия е обитавана от незапомнени времена от траки, има си даже хубави публикации по този въпрос. Най-подробни данни е представил Миша Душек. За трако-кимерийско присъствие в Унгария пише Карола Мецнер-Небелзик. А доста по-рано за траки на територията на Словения е писал Страбон описвайки миграцията на траки и венети - дедите на словените.

   Самите венети - предци на словени, словаци, поляци и т.н. са илири и роднини на траките, точно както немците са роднини на датчани и шведи.

   Поздрави!

   Изтриване
 25. Здравейте. Поздравления за разработката.
  Преди години открих подобни графеми не къде да е, а на Татул. Снимах ги и ги публикувах в моя форум. Можете да ги видите на тази страница: https://forum.tisitova.com/viewtopic.php?f=53&t=1425&start=50
  Ще се радвам ако можете да разчетете думата.
  Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви от сърце за ценните изображения! За жалост не мога да предложа веднага тълкуване. Искат се доста проучвания преди да може да се каже нещо конкретно.

   Проблемът се състои в това, че доста старобългарски руни имат успоредици не само сред Линеар А и Линеар Б, но и е сред знаците на доста по-старата балканска писменост. Трябва да се види дълбочината на жлеба, а и да се изследва повъхността понеже винаги остават микроскопични частици от инструмента, с който е правен надписа.

   В зависимост от това дали длетото е от мед, бронз, или желязо, може да се даде сравнително добра датировка. Освен това са нужни и повече данни относно исторически обекти от местността, в която е надписа.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Едва ли би Ви било полезно, но пхин, хин и пин съществуват като думи в различни тоналности в китайския мандарин.

   Изтриване
 26. ето още един надпис от Източните Родопи - https://www.facebook.com/toma.belev/media_set?set=a.1765952581508.99918.1019942229&type=3

  ОтговорИзтриване
 27. Драги Павле,

  Не мога да кажа, че възхищението и ентусиазмът ми са по-малки от изразените дотук от нашите сънародници. Искам само да обърна внимание на друг аспект от случващото се.
  Непрестанно се вълнуваме от издялани в камъка древни имена на богове, съпътствали в земния им път нашите предци. Но почти никой не се интересува от въпроса – а къде стоим ние днес по отношение на нашата духовност ?
  Малко по-горе ти заявяваш:„... до благоденствие ще достигнем със собствените си сили“, вероятно повлиян от госпожа, която възкликва:„БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!“. Най-накрая обаче ти вразумяваш:„Бог да пази България и българите!!!“.
  Смея да твърдя, че всички тези лъкатушения не са без значение. Бих казал дори, че са от висша важност за успеха на каквото и да било! В момента проучвам древни хроники, от които се заключавало, че в религията на траките за първи път в света била вложена идеята за Исус като Бог – Изкупител. Не зная какво ще намеря, но мисля, че не това е най-важното. Най-решаващото е нашето собствено духовно състояние, защото е писано:„Търсете на първо място Божието царство, а всичко останало ще ви се приложи!“

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма лъкатушене, несъмнено без Божията помощ нищо не става, но има една прекрасна наша поговорка - Помогни си сам, да ти помогне и Господ!

   Бог помага на добрите и чистосърдечните, но, за да си добър и чистосърдечен, ти трябва и да си силен - както физически, така и психически.

   Ето го разковничеството - стремеж към придобиване на духовна чистота, изпълване на сърцето с любов, странене от пороци и придобиване на сила.

   Изтриване
  2. Все едно ми е дали ще публикуваш този коментар или не, понеже никой от публиката не заявява дори и най-малък знак за някаква духовна принадлежност.
   Лично на тебе ще припомня написаното на стената във вавилонските палати:„Мене, мене, Текел, у Фарсин.“
   Също така думите на Господа до Лаодикийската църква:„Зная делата ти, че не си нито студен, нито топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те избълвам от устата Си.“
   И понеже цениш българските поговорки:„Насила хубост не става!“

   Изтриване
 28. Прекрасна статия! Поздравления за всички Ваши усилия! Гордея се, че има хора като Вас! Ето още нещо в подкрепа на тезата Ви : http://www.balkanmysteries.com/bg/?p=1020

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за интересното сведение! Бях чувал за това съоръжение, но не бях виждал снимки. Връзката с о-в Сардиния може да се обясни много лесно. Точно през 12 век преди Христа е съществувал съюз от древни балкански народи, които поради промени в климата, или някакво бедствие са били принудени да напуснат родинте си места. Едни се заселват в Мала Азия, а други се спускат чак до Египет и остава малко да превземат египетското царство.

   Сред тези хора - дардани, мизи, тевкри, пеласги, беси, са и сердите, които египтяните наричат шардунаш. По времето на Меренпта тракийските народи са отблъснати, на някои се позволява да се заселят в Либия, а други се връщат на север в Левант, Крит, а също така и островите Сицилия и Сардиния. Де факто Сардиния е носел друго име, но с идването на сердите острова получава тяхното име.

   За жалост през 1 век преди Христа старите сарди са почти унищожени от римляните. Голяма част са избити, а други са продадени надалеч в робство.

   Изтриване
  2. Забравяш картагенските битки на КанисБал Барка от 3 век, доста от тях са на сардинските, сицилийските острови, сиракуза и тн, все тракийски територии, а тракийски монети се намират и на двата, дори около ботуша в древния Сирис и Атина от по рано има тракийски монети със сатирове убиващи войни в гръб и в допълнение по различните монети се намират двойния делфин - ин-ян, тройния ин-ян и по късно четворния, който се изразява и със пречупения кръст на Хермес, в така наречените Гръцки монети пък, същото това място се заема, от Нике, тройния крак, а на доста от тях и светкавицата в различни форми, на Македонските монети присъства и грифона като троен символ лапа, крак и крило и в някой дори главата като четворен, както и колелото с кръст, че и хикса в квадрат (показано, че Траките са познавали Квадратите)

   Всички тези монети се свързват с гръцки, тракийски и македоно тракийски колонии, като бегло се споменават етруските, а преди тях не е имало нито римляни, нито картагенци, нито някави други народи, които да са били на някакво по развито ниво, изключвам естествено баските и други, дори гали и келти са доста късни, а ибериите и те не са били нещо , всичко е било повлияно от траките.
   Дори Картаген е имало тракийци с разни други народи, и баш с африканци и Нумидийци, Като траките се местят през 13-12век в мала Азия отново в КанаАн, после част от тях са и в създаването на Картаген. Картагенците са тези който почитат, Танит, Танис, Балл, Молох.

   Танит и Молох, това са Луната и поглъщатото луната Слънце, злото лице на Баал, който е слънцето, през 19 век руснаците ко ползват като СЕРП И МОЛОТ (т.е сърп и чук). От тук идва и името на сърбите (Сърп) Луна, Съюз (съюз в дрените времена символично се е пишел като месечина знака, U). Лоши учени свързват, че тези неща дошли в Русия от Хазарите, който пък били котилото на евреите. В германия също се е използвал съпра и чука, но там е имал идеята знание и сила. А само да подчертаем, в Русия сърпа и чука се свързва с Крестьяните (селските християни), които пък могат да се свържат с Византия и България, за Армения не съм сигурен.

   Изтриване
 29. Лошото е че не се вижда и чува нищо за Траките и техните предци, като основатели на Европейската култура, раса, реч и писменост в Wikipedia. Какво ще се направи по този въпрос ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз лично не мога да направя нищо. Човек трябва да направи трезва преценка кое е по силите му и кое не. За жалост доста са недобросъвестните хора можещи да внасят корекции в Уикипедия, там битката ще е неравна, а аз не разполагам с излишно време.

   Изтриване
 30. Г-н Серафимов - Благодаря , за труда и неуморната Ви работа за изнасянето пред всички на материали и факти за миналото ни , за просвещението на всички ни , за светлината която разпръсквате ! Благодаря и поклон !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Правя това защото познавам народа си и съм благодарен за всичко, което съм получил от своите сънародници.

   Поздрави!

   Изтриване
 31. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 32. Здравейте, статията е наистина много добре аргументирана и доказателствено обосновена. Аз обаче имам един въпрос - в статията се говори за траки наши прадеди, но всъщност ор скромните ми познания по история, а те наистина са такива, България и българите са дошли от Волжска България? Тогава как може да се твърди,че тези хора живели по нашите земи,много преди да се заселят Аспарух и компания (бъдеща България) са наши предци?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма сведения старите българи да са идвали от Волжка България. Тази държава не съществува нито по времето когато император Зенон сключва съюз с българите - около 488 година, нито пък два века по-късно - по времето на Аспарух.

   В Именника на Българските Князе е казано, че дедите ни са имали княжество на север от Дунава 515 години преди Аспарух, т.е. някъде към 165-170 година. В този период от време, на север от Дунава живеят свободните траки - племената гети, тирагети, костобоки, беси, мизи.

   Траки са обитавали и Приазовието, че и Кавказ и то поне от 15 век преди Христа, т.е. отпреди 3500 години. По този въпрос е писал Киркор Джаукян, който даже споменава кои тракийски племена са обитавали териториите на Армения и Грузия, това са скаите, халибите, трерите.

   За жалост тези данни не са познати на българския читател и това позволява на различни хора да спекулират с произхода на народа ни.

   Изтриване
  2. Всъщност държава "Волжска България" или каквато и да е било България никога не е имало около Волга.
   Няма никакви исторически източници, които да говорят за българи по тези земи.
   Има единствено един град, на име Болгар, но той е от 9-10 век (в най-добрия случай) и очевидно никакви българи не биха могли да дойдат от там в 4-5 век (когато са първите сведения за българи в Европа)
   Населението на град Болгар е многократно описана, главно от арабски автори.
   То е наричано кипчаци и скалиби, но никога българи.
   Градове с имена Болгар, Булгаро и подобни има по цяла Южна Европа, при това много по стари от волжския им съименник.
   Но никой не измисля "Апенинска България", "Пелопонеска България" или "Пиринейска България"
   Българите от никъде не са дошли на Балканите, винаги са си били тук
   Поздрави от Митко Димитров

   Изтриване
  3. Когато пуснах текст за историческото влияние на черните братя и кобинирах информацията с такава от проверяван от мен с десетки години окултен източник, имах предвид отваряне на очите на казионно настроените хора, както и аз дълго време вярващи в безкористността на света.За съжаление реалността е друга. http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=51786

   Изтриване
  4. Волжка България ще си остане още дълго време загадка. Не разполагаме с летописи от времето на създаването й, трябва да разчитаме само на чужди автори, а те са представили твърде малко данни за езика.

   Изтриване
 33. Здравейте всички!
  Кога ще имаме цялостна хипотеза или теория събрана в една дебела книга? Напредък има, но все пак всичко остава толкова фрагментирано. Опитът на академик Киряк Цонев е мека казано несполучлив, но все пак опитвайки се, все става за някаква отправна точка. И още ме интересува много сериозно- до кога ще продължава вечната борба между школувани и нешколувани историци?
  Ако има такива книги след това ще се обсъдят важните въпроси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. История събрана в дебела книга е работа за цял екип, който е финансиран от правителството, иначе не става.

   Изтриване
  2. Предполагам сте чели книгата на Димътър Х.Попов "История на българските империи". От поне 10 години търся подобен опит, съчетан със всичко, което преди не е имало как да се напише.

   Изтриване
  3. Няма как да наруша авторско право и да ви покажа книгата, но мога да препратя към интересен линк, който можете свободно да прочетете.
   http://bradva.bg/bg/article/article-47368#.VipR4ysnFv2
   Проблемът за тълкуванията, не опира само до изворите. Затова аз правя единственото възможно - опитвам се да се прочета колкото се може повече. Но събирането и компилирането им наистина е невъзможна задача.

   Изтриване
 34. Иранисти? Меко казано обидно. Повечето от нас са твърдяли, че Персия е силно повлияна от древната българска култура. Хипотезата за преселенията на арийци никога не се е свързвала с извод, че българите са ираноезичен народ.
  А спорът за изворът на индоевропейските езици не е за тук.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Древните арийци нямат нищо общо с народи като афганистанци и иранци. Патанджали твърди, че едно от задължителните качества на един брамин е да е с руса коса, а местното население на Иран и Афганистан е както с черна твърда коса, така и с тъмна пигментация на кожата.

   Изтриване
  2. Защо мислите, че иранците не са арийци? Колкото до русите брамини, едва ли русите коси идват от нас. Но и не идват от дравидите. Интересна хипотеза са белите хуни( евталитите), но въпросът е изключително хлъзгав.

   Изтриване
  3. Трябваше да уточня нещо, в древността дори кестенявата коса е наричана руса. Доминиращият цвят коса при арийците е била светлокестенявата.

   Като арийци са посочени саките, а те не са роднини на персите. Нито персите казват това, нито пък гърците са чували за родство между перси и саки, но пък в работите на определени гръцки автори имаме твърдението, че саките са траки.

   Сред персите е имало арийци, това са асимилираните мидийци, но те са били малцинство. Фактът, че персите асимилират арийци и персийската аристокрация се самонарича арийци, не означава, че персите като народ са арийци.

   Изтриване
  4. Зависи кой прави превода.

   Изтриване
 35. Автор: Афродита Алексиева - Книжовно наследство на българи на гръцки език през XIX век Т.1: Оригинали

  http://www.books/bg/%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-1/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5__%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-175,15,162,373/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-111434/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7_XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%A2_1__%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-66688/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E-500000.html

  Един интересен феномен в българския културен процес през Възраждането е книжовната дейност на българи на гръцки език. Тя е обусловена от цялостния културен живот на Балканите и специално от създалите се в българските земи условия през този период. Формирането на голяма част от представителите на българската възрожденска интелигенция в гръцки просветни центрове от първата половина на XIX век им дава възможност да овладеят гръцкия език, да се запознаят с идеите на гръцките просвещенски дейци и чрез гръцката книжнина да влязат в достъп с научните постижения на Западна Европа. Билингвизмът е характерно явление за тези интелигенти. Те до такава степен овладяват гръцкия език, че създават на него лично творчество, преводи на поетични и драматични творби, художествена проза, научна литература, преводна и оригинална учебна книжнина, оригинални и преводни научни съчинения - исторически, философски, в областта на естествените науки. А през втората половина на столетието, когато пред тях стои въпросът за извоюване самостоятелността на Българската църква, те излагат църковната политика и своите схващания и на гръцки, за да бъдат по-добре разбрани от представителите на Цариградската патриаршия.

  ОтговорИзтриване
 36. Трябва да се разбие световния монопол и манипулация на информацията с център Великобритания.Техните археолози при египетската кампания бяха военни (полковници) и към всеки отряд е имало група за заличаване и подмяна на неудобни находки. Това научих от възрастен британски археолог. Същото вършат и сега, като са снабдени с перфектно оборудване и безшумни хеликоптери, които употребиха неотдавна в Румъния при откриването на подземния град в местността Градище. Румъния беше създадена на бивша българска територия не без помощта на завоалирания Хазарски каганат (създаден в 4 век-прикривано инфо), проявил се с опита си да поислямчи/тюркизира света. Според "Еврейская енцикопедия" намираща се в мрежата вече и на руски, хазарите разбиват Велики Болгар около 680 г с братоубийствени войни и владеейки централизирана парична система със столица в днешна Украйна. При тях е и бащата на тюрките. Днешния елит ползва скенири които виждат под земята както сонарите, само че на свърх дълги вълни.Чрез своите информационно контролни служби имат директива да поддържат тезата за дивия произход на човечеството и скриват и унищожават всички артефакти показващи богата древна култура. А диваци има и в днешни времена и ако в бъдеще извадят само техните оръдия на труда, за 21-ти век ще се извади друга представа.Изследователи с български произход на запад, са попадали на инфо за българска история между няколко потопа. Според скрита информация потопите са на период от около 13000 години, свързани са са с един ефект открит при отвинтване на гайка на орбитална станция, която ускорена при отвинтване периодически е правила в пространството напречни завъртания. Земята периодически завърта полюсите си на 90 градуса и те идват на екватора, а изтока и запада отиват на полюсите. При това се топи и замръзналата в почвата вода и покачването на водите е над изчисленията на учените. Отделно стартират тектонични процеси тъй като от центробежната сила "плочите" започват ново движение от полюсите към екватора и цели континенти потъват, а други (древни) се въздигат от водата.Древните народи са знаели това и предварително са се преселвали на безопасни места (великото преселение на народите). Това обяснява смисъла на открития древен текст: "българите се завърнаха по своите древни места". Връх Мусала е бил върха на комплекса Олимп с височина непристъпна за човеците (12000 м) и слиза на 6000 м. преди последния потоп. Накрая само една малка част от върха е останала непотопена.Проблемът е, че сегашният световен елит, който знае и е скрил истинската история на човечеството ни счита за потомци на своите най-големи врагове.Опитайте се да предпазите децата си от съмнително ваксиниране. Още преди 50-тина години висш правителствен чиновник ми каза, че в страната ни е разкрита мрежа от имунизиращи лекари, предпазващи от имунизация близките си. Вътрешните ни служби са открили поразявяне на детеродните способности, а в днешни дни с нанотехнологиите се поразавя директно и интелекта. Белята с нашите деца извършват докато раждащите майки са под упойка. Препоръката за изход от положението е била имунизация със скандинавски имунизации, но не знам дали това важи за днешни дни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. здравейте анонимни,
   много интересни твърдения. От къде ги черпите. Дайте малко и ние да прочетем, не ги дръжте само за вас. пишете ми на gogo_biss@abv.bg

   Изтриване
 37. Г-н Павел Серафимов,възхищавам се от вас и вашата дейност.Вие вършите същото,каквото е вършел Паисий Хилендарски и другите народни будители навремето.Сега също има много тъмнина и незнание в нашият народ,която тъмнина вие разпръсвате и се появява светлината на истината за миналото на нашите деди.Аз препоръчвам и споделям вашите статии с всички мои познати и ще продължа да го правя.От телевизия и вестници ни залива пошлост,порнография,убийства,насилие и дезинформация.Това се прави,за да опростеят и оглупеят хората в България,да загубят моралните си ценности и достойнство,да загубят своето самочувствие и гордост на наследници на най-старата цивилизация и народ в света.След това те лесно могат да се лъжат,манипулират и купуват,Пожелавам ви много здраве и дълъг живот,за да продължите будителската си дейност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви г-н Ванов! Имате право за пагубното действие на медиите. Добре, че сме народ, който е устойчив на морални болести, иначе щяхме вече да сме дегенерати.

   Поздрави!

   Изтриване
 38. Г-н Серафимов,може ли да напишете статия с описание на племената,които се присъединяват към Българската държава и влизат в Българската народност след официалното създаване на България.Доколкото знам това са узи,печенеги,авари,кумани,татари и др,Какъв расов тип са били те?Колко са процентно спрямо по-старото българско население.Доста от вашите читатели спорят,че прабългарите били монголоиди,защото от съвременните българи има много с монголоидни черти.Аз смятам,че монголоидните черти в някои българи се появяват след присъединяването на гореизброените племена към създадената вече Българска държава.В това няма нищо лошо,даже това генетично разнообразие е голямо богатство за нашия народ.Затова нашите хора са винаги на първите места в света в спорта,науката,различни олимпиади и конкурси по красота.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Антропологическите проучвания показаха, че българите със слаби монголоидни черти са едва 1,5% от населението ни. Същия резултат показаха и генетичните изследвания.

   Нямам представа откъде хората говорещи за голям процент българи с монголоидни черти черпят информация. Най-вероятно се касае за лично желание, или дори провокация.

   По принцип това, което Ви интересува вече е написано. Проверете в работите на Пламен Павлов, Димитър Ангелов, Петър Коледаров.

   Изтриване
  2. Някои книги можете да намерите тук http://www.promacedonia.org/history.html

   Изтриване
  3. До сега не съм видял нито един българин да прилича на монголец (с изключение на комунягата Христян Вигенин)... Народите които най много приличат на нас са румънци, сърби и македонци.

   Изтриване
  4. Съжалявам, че се намесвам. Говорите за биологическата антропология и типа череп. Има редица такива изследвания.
   Ето един пример:
   http://gepard96.blog.bg/history/2011/08/25/rekonstrukciia-na-cherepi-ot-drevnostta.807714

   Изтриване
  5. С македонците въпроса е ясен, те са си неотделима част от народа ни. С румънците сме братя по кръв, но съзнанието на тези хора е промито отдавна, що се касае до сърбите, да сред тях също има типове, които приличат на тези от България.

   Изтриване
  6. Ako vzemem, che e na glagolica: PAFSIU, ili: PAJSI I

   Изтриване
 39. Уникален научен труд !!!!! Надявам се ,усилията Ви г-н Серафимов , да не отидат напразно , защото в момента няма държава , която да ви даде кураж и помощ . Продължавайте смело , пък каквото ще да става ! Може би ще дойде време, страната ни да се окаже изключителна туристическа дестинация , благодарение и на Вашите усилия . Желая ви УСПЕХ !!!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Държавата това сме ние - обикновените хора. Правителствата идват и си отиват, хората остават. На мен не ми е нужна подкрепата на правителствата, а на сънародниците.

   Поздрави!

   Изтриване
 40. Павле, виж това - май е интересно.
  http://www.nature.com/news/ancient-civilization-cracking-the-indus-script-1.18587
  скит

  ОтговорИзтриване
 41. Етническа карта много интересна от 1914 на Европа, показаното в оранжево е един народ, българи, хървати, чехи, поляци... във сърбия се наблюдава смесено украино турско население... А български групи има както там , така и в при унгарци, украйнци, румънци...

  за Княз Войвода е тази 100 години по стара на Европа, от предната тема за върпоса му защо, българите викали, че са сърби, в Румъния
  http://webspace.ship.edu/cgboer/map1815.gif

  ОтговорИзтриване
 42. Малко монети, за който му е интересно т периода е между 6-1век преди христа, Средиземноморието, Балканите и Мала Азия

  Трако-македонска на Едоните и техния крал Гет-ас
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24875

  Атина и Пегас с трикракия Хермес от Сиракуза
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24870

  Лукания - тук макар да е дадено, че пише А, всъщност се вижда че пише: " РА МЕТА"
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24861

  Една иберийска малко по късно, но се вижда нещо интересно:
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24856

  - БОЛШ-КАН превод на обратната страна, на лицевата БН, тук се вижда Ж-Б превръщане, което може би е връзката, която се търси при сръбското Жупан.

  3 трако-македонски от Сирис
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24876
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24877
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24878

  още 3 тези от тракийски регион по късни
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24912
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24913
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24914

  ето една българска с Деметър в лъвска кожа, като Херакъл, и Зевс, колелото и дори двоен IYI.
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24916

  Пересей
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24920

  Македония под Рим
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24921

  2 Пеонски Патраус (петър?)
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24922
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24923

  Ето една Тракийска от 2век преди христа. Маронея, Дионис, носещ Митра
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24924

  - според мен лицевия образ прилича на тракийска царица, а не на Дионис.

  Тракийски от Тасос 5век
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24925
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24926
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24929
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24927
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24930
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24931

  Вижда се сатир хванал русалка и пречупения кръст!!

  ОтговорИзтриване
 43. по късни от Тасос
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24932
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24933

  сатира е още тук, но му слагат името Херакъл в лъвска кожа.

  същите монети, от Тасос, но вече дадени като копия на източни и дунавски Келти от същия период?
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24934
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24935
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24935

  Тракийска на Лизимах
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24937
  почти същите са дадени в Перинт и Пергам
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24938
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24939

  Една от 5век от Атина 454 пр.хр
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24959

  -същите или подобни монети се намират в Египет, Месопотамия, Северна Арабия и Югоизточна Арабия, Сирия, Азия Минор, Финикия в период от следващие поне 300 години...

  Боспорското царство:
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24975

  о-в Крит Ариадна и Лабиринта
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24974

  Ето една МИЗИИСКА много яка монета!!!
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24980

  Втора Мизииска от друг регион, озъбен лъв от едната страна, от другата глиган и риба
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24981

  Тази е от регион до Троя отново на Черно Море
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=24979

  Ето една от Тарсус, на която пак има лъв нападащ бик този път.
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=25008

  Надписа е преведен като БулТарз, т.е Баал в Тарсос

  Тези от едната страна са същите с лъва и бика, но са от Библос
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=25023
  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=25024

  доста други монети могат да се видят тук, някой са толкова редки, че информацията и снимките трябва да се съберат, някой монети съм ги виждал и по други места, но на различни от тях липсва по нещо, я букви я символи я нещо друго.

  https://www.numisbids.com/n.php?p=sale&sid=324&cid=9481&pg=3&so=1&search=&s=1

  и една последна монета от СИРИЯ, където пише на БЪЛГАРСКИ от 1 век :)

  https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=324&lot=25043

  Васинич, Васинис, ETO VCK, някой го е прочел Василис, но Л няма вижда се ясно Н-N

  ОтговорИзтриване
 44. " Йордан Стайков е първия, който прави опит за дешифровка на надписа от местност край Първомай........

  “Бог Хапи, който е в храма, рече да се претеглят за садене 4,8 л лимец (зърно), като ¼ от тях да бъдат засяти под ъгъл”

  “Бог Хапи повели на бог Непри да вземе (изнесе) за сеитба от храма (зърнохранилището) 4,8 л (хекат) лимец, като ¼ от това количество да бъде засято под ъгъл.”

  “Царят (Фараонът) принесе на бог Хапи в храма, един хекат (4,8 л зърно) като ¼ от него да бъде засята под ъгъл.
  .....

  Дали четенето на г-н Стайков е правилното ще покаже времето."
  Г-н Серафимов, няма смисъл да се чака времето да покаже дали превода на г-н Стайков е правилен. Той е абсолютна глупост поради една причина - не съществува метод за сеитба на зърно под ъгъл. Превода е чисто механичен и лишен от логика. Бих бил много благодарен, ако някой ми обясни тази технология.
  Отнсно Вашият превод, имам няколко въпроса:
  1 На снимките се вижда, че последният знак V е отделен на по голям интервал, отколкото са интервалите между останалите знаци. Има ли това значение при изписването според Вас?
  2 Как би се прочел надписа, ако разглеждаме знаците I и V като част от надписа, а не като отделни знаци?
  3 Възможно ли е надписа да е частичен, а не цял и да е имало други знаци, които са на откъртени парче от скалата и как биха променили смисъла на написаното?
  4 На какво се дължи синьото оцветяване на знаците и имали сходно оцветяване в други скални надписи?
  В. Янков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Започвам с отговор на последния въпрос

   - знаците са маркирани с тебешир, за да могат да се видят по-добре

   - да, възможно е някои части от надписа да са пострадали от ерозия, или умишлено вредителство

   - каквото и да кажа за знаците I и V си остава спекулация, нужни са повече такива надписи, за да имаме по-голяма сигурност

   - възможно е дистанцията на последните два знака да е предопределена от древната ортография

   Изтриване
 45. Здравей Спаро!!! В момента споря с един твърдоглав който не ми признава аргументите че сме били траки, искал бил някакъв английски сайт в който да има тракийски думи с паралелки на български, казвам му че такъв няма, но тези тракийски думи съществуват, давам му страницата на уикипедия, където ги има тези думи, той ми отрича... имаш ли някакъв линк към такава страница? А също ти май имаше един пост за тракийската граматика... Но сега нещо не го намирам, можеш ли да ми пратиш линк към тази страница? А също ако имаш и някаква английска страница за документираните граматически особености на тракийския, дай я... Нали знаеш... не искат да признаят истината...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има много материали, но се касае за специализирана литература. Препоръчвам ти три мои статии, в тях е цитирана специализирана литература

   ПРИЗНАНИЯ ЗА ТРАКИТЕ

   http://sparotok.blogspot.nl/2015/01/blog-post_6.html

   ТРАКИЙСКИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ДОКАЗАТЕЛСТВА

   http://sparotok.blogspot.nl/2015/03/blog-post_6.html

   БЪЛГАРСКИЯT ЕЗИК КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРАКИЙСКИЯ

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/03/04/bylgarskiia-ezik-kato-prodyljenie-na-trakiiskiia.698568

   Изтриване
  2. Благодаря Спаро!!! Беше ми от полза!!!

   Изтриване
 46. Прекрасна статия г-н Серафимов! Трябва да има повече българи като вас! За жалост обаче...
  Добра работа вършите! Помагам на дъщеря си по история, карам я да мисли четейки учебника си и ваши статии и да съпоставя. Ще е хубаво ако дадете сведения и за Трибалите. Аз съм от чипровския край "пътя на златото" така да се каже.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Eто това мога да Ви предложа за трибалите:

   Трибали, Triballi – независимо тракийско племе обитаващо земи на запад от Одриската Империя -Thuc.II-96; одриския цар Ситалк намира смърта си по време на поход срещу трибалите, наследява го Сефт - синът на Спародок- Thuc. IV.101, Тукидид не съобщава за причината на тази война. В началото на IV век преди Христа Александър Велики организира поход срещу трибалите -Arr.Anab. I.I-5; Дион Касий ги нарича съседи на мизите - C.Dio -51.22.

   Диодор Сицилийски съобщава за конфликт между трибалите и жителите на Абдера (град на полуостров Херсонес – днешния Галиполи). Притиснати от глад, траките излизат да търсят храна извън местообиталищата си като стигат с тридесет хиляди бойци до Абдера и успяват да вземат голяма плячка. Завръщайки се у дома на разделени на групи те са нападнати от войници на Абдера, в битката загиват около две хиляди трибали. В желание да отмъстят за съплеменниците си, трибалите извършват повторно нападение.

   Надявайки че, траките от Херсонес ще им опомогнат, войниците на Абдера посрещат трибалите на бойното поле. Там обаче те са изклани почти до последният човек след като херсонеските траки отказват да им съдействат...Атинянът Хабрий с войската си спасява Абдера от пълно разорение - Diod. Sic. XV.36

   Изтриване
  2. Може да се добави и опита за анализа на племенното име:

   Името трибали е двусъставно, първата частица - три отговаря на българското числително три. Втората частица - бал(и) отговаря на тракийската дума балайос-голям, силен, а тя от своя страна е древния вариант на стблг. болии-по-голям, т.е. силен, едър.

   Трибали означава тройно силни, извънредно силни. Племенното име е сродно на личното име Тервел, което е познато и под варианта Тривелии - три = три, велии = голям.

   Ще добавя, че името Тервел, Тривелии е много древо, регистрирано е на Балканите още през Античността.

   В Дурач са намерени няколко надписа, в които се споменава име като това на нашия владетел –Epidamnos-414: Τηρεὺς Τρεβελλίου (Терес Тервелов, Терес син на Тервел).

   Изтриване
 47. Господин Серафимов, очаквах да споменете нещо за изследванията и публикациите на братята Стефан и Цветан Гайдарски.
  Диан Дементиев

  ОтговорИзтриване
 48. Спаро, Да се смея или да плача?

  ОтговорИзтриване
 49. До Диан Дементиев-

  Г-н Дементиев, дълго време чаках братята Гадарски да представят намерените от тях документи, ако не оригиналите, то поне факсимиле, чиято автентичност е заверена от библиотеката, в която се съхранява оригинала. Въпреки интереса, документите не са представяни.

  Подложих на проверка методиката на г-н Гайдарски и останах дълбоко огорчен. Предлагам Ви цяла статия на тази тема:

  БИБЛИЯ БЕСИКА И МЕТОДИТЕ НА Д-Р ГАЙД

  http://sparotok.blogspot.nl/2014/10/blog-post_26.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето и виждането на д-р Светана Янакиева за творбите на Гайд:

   “Друг проблем са появилите се в последните години абсолютно безпочвени спекулации на Ст. Гайд за намирането на Biblia Bessica (Гайд 2008: 103-117). Авторът на тази грандиозна манипулация за лековерни читатели (каквито са и другите три книги от поредицата) твърди, че именно на тракийски език е написан бохарският превод на Светото писание.


   Г-н Гайд или е пълен невежа, или смята за такива българските си читатели. Както е добре известно на езиковеди и историци, бохаирският (бохейрски) е диалект на коптския език, последния стадий от развитието на древноегипетския от около І-ІІ век насетне. Откровена нелепица са твърденията на Гайд, че се спорело за това към кое езиково семейство принадлежи коптският, че най-голямата част от специалистите го определяли като състоящ се от два компонента - семитски и индоевропейски - и че „по всичко личи, че индоевропейските компоненти преобладават в бохарския диалект", който бил тракийски диалект…


   Без съмнение древноегипетският (включително и коптският) принадлежи към хамитския клон на семито-хамитското езиково семейство. Коптските преводи на Библията и други текстове се изучават от няколко века - класифицирани са ръкописите в различните библиотеки, добре проучен е и самият бохаирски диалект. Той никога не е имал нужда да бъде „декодиран", тъй като има дълга писмена традиция и до днес се употребява като литургичен език в коптската православна църква.

   Няма никакво съмнение, че евангелският текст, който психиатърът Гайд иска да ни представи като тракийски, е на коптски език и няма нищо общо с индоевропейския тракийски…

   Смехотворно е да се твърди, че в посочените текстове се срещат племенните названия траки и беси, както и името на Орфей. Това са преводи на различни части на Библията и те дори теоретично не биха могли да съдържат нещо, което не се съдържа в оригинала…”

   http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=103

   Изтриване
  2. Павле,

   Благодаря ти за изказаното от теб мнение за „трудовете“ на Ст. Гайдарски. Вярвам на твоята ерудиция, а и моята интуиция ме караше да се съмнявам в истинността на тия фантасмагории. Внушенията на Гайдарски издигаха трако-българите като един втори божи народ, който дори е бил по-благословен да получи Божието откровение за Исус Спасителя още преди времето на еврейските пророци, които само са мечтали за това. Плодовете на едно такова високомерие се виждат от днешното духовно състояние на другия Божи народ!
   Жалкото е, че има и други такива „Гайдаровци“, които величаят прекомерно народа ни, без да обръщат внимание на днешната му духовна нищета!

   Изтриване
  3. Методите на Гайд са меко казано несериозни. Всеки запознат с история и лингвистика човек знае, че Исус е гръцкото предаване на Йешуа, а правилното име на Дионис е Дивонус. Да се чете Дионис като Дион-Исус е подигравка с доверието на хората, или демонтрация на пълно невежество.

   Изтриване
  4. Жалко, че отново доказваме и потвърждаваме една истина за българския манталитет - всеки е солов играч и особено ако се е взел много насериозно и страшно "ревнува" и се страхува да не го "детронират" по-кадърните му братя. Вместо всичко да се хванат заедно и да работят за общото благо - да въздигнат достойнството и славата на българските корени - то ще се карат кой е по-"ерудит" и кой е "смешен". Хубаво е, че Серафимов така ревностно се труди да издигне "скрити" истини за произхода и ценноста на културата ни, но тази "негова" толкова голяма "чувствителност" да не се намерят и други учени, които даже го предхождат в този път и са постигнали повече. Ако гордостта не беше по-голяма от родолюбието - може би и плодът на всичкия този труд би бил по-смислен. Ако просто се бориш да те "хвалят" и да ти ръкопляскат няколко почитателя - дори с цената да стъпчеш труда на другите - това само показва, че каузата ти е не е нещо извън теб, а е просто едно ОГРОМНО ЕГО!

   Изтриване
  5. Драги ми анонимни, страхуващ се да се представиш, стремежа към изява не може да се нарече български манталитет, това си е общочовешко качество.

   Мненията на страхливите анонимни по принцип не ме интересуват, но пък случая е удобен да поясня нещо. Считам Ганчо Ценов, Цани Гинчев, Георги Сотиров, Асен Чилингиров и др. за стоящи доста над мен...та толкова за егото ми :)

   Изтриване
 50. Интересна статия и коментари за Гайд от http://sparotok.blogspot.nl/2014/10/blog-post_26.html

  Но никой не се е сетил за най видното нещо за връзката българи, бох-ари и това е ДУМАТА БОКС, Box-ing ...

  - А бокса е засвидетелстван в нашите земи от 4-3то хилядолетие най малко от археологията и други извори, като и стелите в Египет и древните автори.

  -това и времето в което Хексовете, Хиксовете управляват в Египет и носят там бокса.

  -цистух, цистус, пък е засвидетелствана дума за бой с меки ръкавици, гърците нямат Ц, та са писали думата с Тс, Т, Х, Тета, Тау и квото им кефне, и ще получим близки думи до ТОТ ТИТ ТЕТ, ТИТИС, ТАТАС, АТА, сега ако видим и първата династия или прединастичните владетели какви имена имат :)

  -че и първия даден Менас, направо на Мидас бие, който пък е във връзка с ТИТАС-МИДАС (т-м). от Фригия, Бригия (ф-б), останалите и те са ати, тати, атотис, татис и тн...

  Боксьорите, са се биели и с бикове едно време, на монети от Мизия и Библос и други, лъвове пък бият бикове. Бесни лъвове, бият побеснели бикове, като вбесени кучета страдащи от бяс, боксьорската.

  -дори това цистух, цистус е връзка с думи като кист, чист, кост, кух и други думи и синоними на тях, но и тук се вижда връзка от Хикс, Хекс, Тета, Hex,Мех, МЕк, "Нок-аут" и тн.

  Ако разгледаме някой думи в английския, ще видим връзки с бесите , хитите и тн и бокса. ХИТ (Hit-удрам, бия); БИйт-Beat-Бия; Кик - удрям с крак, ритам; БесТ (best-най добрият в битката); и други, направо си се виждат връзките с Бесите, Хиксовете, Бокса и Хитите дори и други.

  И, не не съм, чел книгите на Гайд, но просто ви показвам, ясна връзка с БОКСа, който е измислен по нашите земи най-малко 4-3то хилядолетие, само не знам защо се дава гръцки, като гърците не ги е имало.... а Цистуха си е ясна трако-българска дума...

  Box-ers - Бох-арски (Бокс на английски означава и Кутия, Кут, Къща, този знам се пише и квадрат, приличен от надписа от статията по средата, при финикийците е се е имал звук Хет, при тях Х отговаря на Т и обратно, вижда се от краденото от гърците Тета, Хеха, но когато е във средата получава двойна звукова стойност, Текс, Хекс, Цест и тн)

  още доста такива връзки могат да се намерят, като се хванат няколко глави да търсят такива...

  ...................................................................

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
 51. Какви са тези олигофрени, които драскат с тебешир по древни надписи??? Сега вече надписа наистина никога няма да може да се датира, защото е замърсен с въглерод от тебешира, който е от същият материал като скалата (Калциев карбонат), а надпис върху камък може да бъде датиран само с in situ радиовъглероден анализ. Това не е научно изследване, а вандализъм! Стига сте лансирали повреждането на археологически паметници!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лицемерие придружено от високомерие е възможно най-лошата комбинация качества на характера на даден човек. Ако преди двадесет години учените си бяха свършили работата, днес надписа щеше да е известен, датиран, охраняван.

   Ако не бяха тези хора, които привлякоха вниманието на журналистите и на съвестните учени, ние никога нямаше да разберем за този надпис. Такива паметници са неудобни за определена група индивиди и те ги подлагат на унищожение.

   Ето нещо по въпроса - През 1864 г. Асеновият надпис се появява отново, този път в страниците на в. „Гайда”, по-късно надписът е обнародван от вестник „Македония”, а през 1881 г. се появява и в пловдивския в. „Марица”.

   На камъка е издълбан текста „В лето 6739 (1231) индикт четвърти от бога въздигнатий цар Асен на българи, гърци и други страни постави Алекси Севаста и изгради този град”

   Унищожаването на този надпис е през 1883 година (след близо 700 години),

   когато начело с тогавашния кмет на града Атанас Епитропу група от гъркомани, виждайки заплаха от текста, го изсичат до заличаване. Когато през същата година тук пристига Константин Иречек каменното посланиое вече не съществува и той отбелязва това в записките си.

   http://skribezium.blog.bg/turizam/2010/05/29/110-godini-ot-vyzstanoviavaneto-na-aseneviia-nadpis-na-aseno.553381

   Изтриване
  2. Ето го Асеновия надпис, миналата година го заснех.
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=606901956013975&set=a.100729866631189.1437.100000825287042&type=3&theater

   Изтриване
 52. Здравейте Г-н Серафимов

  С интерес следя статиите Ви в този блог и съм убеден че историята на Блъгария се нуждае от сериозно осъвременяване което да отразява последните исторически изследвания.Историята е била безмилостна за блъгарският народ но едва ли има друг народ който след 5 века мачкане и смазване е възкръстнал като феникс от пепелта.корените на такъв народ трябва да се търсят дълбоко в земята която го е родила.Възхищавам се на такива народни будители като Раковски, Цани Гинчев, Ганчо Ценов и от съвремието Асен Чилингиров, Георги Сотиров, Петър Георгиев и Вас разбира се...Продължавайте ...блъгарите имат нужда от такива като Вас.

  ОтговорИзтриване
 53. Здравейте, една интересна статия : http://alexandradelova.blogspot.bg/2015/02/blog-post_92.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Голяма част от тази статия е заета от мои работи, копирали са даже грешките. За да не съм голословен ето сравнения:


   „Преди известно време, в интервю за Български Дипломатически Преглед директорът на института по Тракология проф.Кирил Йорданов изказа мнение, че траките са били безписмени.”


   Преди известно време, в интервю за Български Дипломатически Преглед директорът на института по Тракология К. Йорданов изказа мнение, че траките са безписмен народ

   http://sparotok.blog.bg/politika/2009/09/25/trakite-i-tiahnata-pismenost.403712
   В миналото се считаше, че кадмейския мит е от източен произход, но както отбеляза С. Янакиева (цитирана от К. Порожанов) преданието за финикиецът Кадмос е палеобалканско, т.е. трако-пеласгийско. Г. Херм потвърждава казаното от Порожанов и Янакиева пояснявайки, че финикийците са амалгама от ханаанци и морски народи. Последните са несъмнено трако-пеласги. Египтяните предават някои от имената им като пелесет (пеласги), дрд (дардани), чкр ( тевкри), мешуе (мизи), уешеш (веси), шерден (серди) трш ( трауси)... .   В миналото се считаше, че кадмейския мит е от източен произход, но както отбеляза С. Янакиева ( цитирана от К. Порожанов) преданието за финикиецът Кадъм е палеобалканско [3] стр 60, т.е. трако-пеласгийско. Г. Херм потвърждава казаното от Порожанов и Янакиева пояснявайки, чефиникийците са амалгама от ханаанци и морски народи [5] стр 61. Последните са несъмнено трако-пеласги. Египтяните предават някои от имената им като пелесет(пеласги), дрд (дардани), чкр ( тевкри), мешуе (мизи), уешеш (веси), шерден (серди )трш ( трауси)...

   http://sparotok.blog.bg/politika/2009/09/25/trakite-i-tiahnata-pismenost.403712   Това научаваме от Диодор Сикулски, който споделя, че пеласгите са първите, които използват кадмейските (финикийските) букви и поради това те са наричани още пеласгийски   Това научаваме от Диодор Сикулски, който споделя, че пеласгите сапървите, които използват кадмейските (финикийските) букви и поради това те са наричани още пеласгийски [4] стр.208.

   http://sparotok.blog.bg/politika/2009/09/25/trakite-i-tiahnata-pismenost.403712


   Особеностите на ханаанските надписи от Лакис и Бет Семеш също показват връзка с много по-старата неолитна писменост от нашите земи. Става дума за пунктуациите и хоризонталните редове за разделяне на текста, които се срещат за първи път в Търдош (Дакия) и Градешница (Тракия).” - /Протоханаанска писменост:


   Особеностите на ханаанските надписи от Лакис и Бет Семеш [8] показват връзка с много по-старата неолитна писменост от нашите земи. Става дума за пунктуациите и хоризонталните редове за разделяне на текста, които се срещат за първи път в Търдош ( Дакия) [10] и Градешница ( Тракия) [11].

   http://sparotok.blog.bg/politika/2009/09/25/trakite-i-tiahnata-pismenost.403712   Изтриване
  2. Г-н Атанасов, това също е заето от мои работи :

   Това също е мой текст, който е буквално копиран:

   Напълно естествено е текста да е неразбираем от пръв поглед. Все пак този, който е издялал думите е живял преди няколко хиляди години, а това е огромен период от време, при който само основния речников запас би оцелял и то в променена форма.

   Напълно запазени от думите са:

   ОН - той ( употребява се все още в западните ни диалекти)
   УЧЛ – отишъл (сравни отчленяване - отделяне)
   У- в, във, у

   НЕБУ е в местен падеж, окончанието е също както при ст.блг. дв. число – селу ( в селото), душу ( в душата).

   ЕЧЛИ е мин.св. вр. на глагола екам – викам (сравни с екот, ек- шум, грохот, ехтене, разекал = развикал).

   СИНЕЙ – синове, означава по-скоро потомци, деца, наследници, отколкото наследници от мъжки пол.

   НЧАЙ – нищъ (ниско стоящ, в случая със значение - мъртъв) ст.блг.

   КУИС – кой е идентична на хетската куйс – кой, който, но тук трябва да се отбележи, че българския език показва смайващи прилики с хетския. В този древен език думите тата, сарпа, небиш, куна, нас, пас имат значение тате, сърп, небе, куна(ръка), нас, пазя...Явно по-древната форма на ст.блг. кыи-кой, който, е била кыйс, куис.

   ЧИА – тук има най-близък еквивалент в латвийската ČΙΑ- тук, но както бе отбелязано по-горе, сродна е и ст.блг ЧЬТО, която е изградена от две показ. мест.
   ЧЬ(А) и ТО (В.Георгиев). Трябва да се отбележи също, че латвийския език показва много общи белези с тракийския ( И. Дуриданов, Траките и техния език), но също разбира се и с по-новата му форма, а именно българския.

   В ЗИМЛЕ виждаме една тракийска диалектна особеност, а именно това, че гласни без ударение често се редуцират : Διντιπορις –Δεντουπορις (В. Георгиев ).

   Изтриване
  3. Eто това е оригинала

   Напълно естествено е текста да е неразбираем от пръв поглед.Все пак този, който е издялал думите е живял преди няколко хиляди години, а това е огромен период от време, при който само основния речников запас би оцелял и то в променена форма.

   Моето тълкуване на надписа от Ситово е следното:
   Той отиде в небесата оплакан от синовете, този, който бе погребан тук в земята.


   Ето и смисъла на отделните думи:

   ОН – онъ (той, този) ст.блг.
   УЧЛ – отишъл
   У – в, у
   НЕБУ – небе (небето)
   ЕЧЛИ – викали
   И/У– негов(ите) ст.блг.
   СИНЕЙ – сыны (синове) ст.блг.
   НЧАЙ – нищъ (беден, ниско стоящ, в случая със значение - мъртъв) ст.блг.
   КУИС – кы (кой, който) ст.блг.
   ЧИА – тук (сродна дума е ст.блг чьто )
   У – в, у
   ЗИМЛЕ – земля ( земя) ст.блг.


   Напълно запазени са:
   ОН-той ( употребява се все още в западните ни диалекти)
   У- в, във, у

   НЕБУ е в местен падеж, окончанието е също както при ст.блг. дв. число – селу ( в селото), душу ( в душата).

   ЕЧЛИ е мин.св. вр. на глагола екам – викам (сравни с екот, ек- шум, грохот, ехтене, разекал = развикал).

   СИНЕЙ – означава по-скоро потомци, деца, наследници, отколкото наследници от мъжки пол.

   КУИС – кой е идентична на хетската куйс –кой, който, но тук трябва да се отбележи, че българския език показва смайващи прилики с хетския. В този древен език думитетата, сарпа, небиш, куна, нас, пас имат значение тате, сърп, небе, куна(ръка), нас, пазя...Явно по-древната форма на ст.блг. кыи-кой, който, е била кыйс, куис. Не трябва да забравяме, че прародината на хето-лувитите е Източна Европа, населявана от траки поне от времето на Неолита. Взаимното вековно съжителство на дедите ни с хетите е довело до езикови влияния.

   ЧИА – тук има най-близък еквивалент в латвийската ČΙΑ- тук, но както бе отбелязано по-горе, сродна е и ст.блг ЧЬТО, която е изградена от две показ. мест.
   ЧЬ(А) и ТО (В.Георгиев). Трябва да се отбележи също, че латвийския език показва много общи белези с тракийския ( И. Дуриданов, Траките и техния език), но също разбира се и с по-новата му форма, а именно българския.

   В ЗИМЛЕ виждаме една тракийска диалектна особеност, а именно това, че гласни без ударение често се редуцират : Διντιπορις –Δεντουπορις (В. Георгиев ). Същата тази особеност е характерна за източнобългарските диалекти: зилен –зелен, зимя – земя. Това разбира се не е случайно, за пореден път става ясно, че нашия език е само развита форма на тракийския, говорен от Орфей, Ситалк и Залмоксис...Какъв може да е ситовския надпис, ако в него се наблюдават български диалектни особености?

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/09/14/tainata-na-nadpisa-ot-sitovo.819643   Изтриване
  4. Ето още заето от мен...

   Речта ни е древна, много по-древна отколкото ние смеем да помислим.Приликата на наши думи с хетски и с такива на изключително консервативния литовски доказват това. Направим ли сравнение на български с други езици, говорени в далечното минало ще забележим нещо интересно. Българския е много по-близък до ведически санскрит и хетски, отколкото прехвалените латински и старогръцки.


   Речта ни е древна, много по-древна отколкото ние смеем да помислим. Приликата на наши думи с хетски и с такива на изключително консервативния литовски доказват това. Направим ли стравнение на български с други езици, говорени в далечното минало ще забележим нещо интересно.Българския е много по-близък до ведически санскрит и хетски, отколкото прехвалените латински и старогръцки.

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/09/14/tainata-na-nadpisa-ot-sitovo.819643

   Изтриване
  5. СЕГА МИ Е ЯСНО ЗАЩО СТАТИЯТА ТОЛКОВА МЕ ВПЕЧАТЛИ !

   Изтриване
  6. Няма лошо, ако някой ползва работи на други автори, но не е редно да се копира безогледно и да се премълчава името на този, които е положил труд за придобиването на информацията.

   Изтриване
  7. Съгласен съм със Вас интересното в случая е малко повече информация за Орфеевата книга и снимките.

   Изтриване
 54. Здравейте!

  Статията е просто невероятна. Друго не знам какво да кажа!

  Бихте ли написали статия за следното "гръцко" откритие? Или поне тук да коментарите тези открития тук?
  http://www.cnn.com/2015/10/27/europe/greece-pylos-warrior-tomb/index.html

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам няколко статии даже. Тук ще добавя само, че Пилос е в Пелопонес, а според Страбон полуострова е получил името си от фригиеца Пелопс, който го е населил с хората си - in the ancient times the whole of Greece was a settlement of barbarians, if one reasons from the traditions themselves: Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him;

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7G*.html

   ТРАКИЙСКИТЕ ГОСПОДАРИ НА МИКЕНСКИТЕ ГЪРЦИ-I

   http://sparotok.blog.bg/politika/2010/05/17/trakiiskite-gospodari-na-mikenskite-gyrci-i.546983

   ЗАЩО ЛИНЕАР Б НЕ МОЖЕ ДА Е ГРЪЦКA ПИСМЕНОСТ?

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/05/blog-post_14.html

   Изтриване
 55. It could be that the stone inscription is written in Tifanagh. http://www.ancientscripts.com/tifinagh.html

  Letter "Q" is indicative because it is written with 3 dots, just like on the stone.
  Above could be the letter B and before it letter T.
  Last two letters would be N and D.

  So only the first letter and "umbrella" don't match.

  If we read umbrella as A we get the word KAND, which in Sogdhian means stone fortress. (ie Samarkand, or many other cities from Turkey to Iran and India). If this is true, the stone is not neolithic but dates back to the time of Alexander the Great, and what is written on it is a name of a city. Just a theory...

  ОтговорИзтриване
 56. Георги Лозанов: От IV хилядолетие пр. Хр. е пинтадерата (кръгъл глинен печат), открит при най-голямата селищна могила в Европа - Карановската. Могилата при Караново има огромно значение за световната археология, понеже е приета като еталон за подреждане по хронология на периодите в праисторията. Тя е модел за уеднаквяване на датирането и изследванията на праисторическите култури. Карановската пинтадера е открита още в 50-те години от археолога от АИМ Васил Миков. Навремето акад. Владимир Георгиев, изследвал тракийския език, се е опитвал да разчете знаците по нея, но не е могъл.

  Известни са подобни плочки със знаци с давност 6000 години и в земите на Румъния, при Тартария, обясни проф. Кирил Йорданов. Но до момента не е разчетено дори много по-късното т.нар. Линеарно писмо-А. Първото разчетено писмо е Линеар Б, който е едва от ХVI-ХIV в. пр. Хр. и тази най-ранна писменост е приета много правилно за протогръцка, обясни проф. Йорданов. Била е разпространена в Крит, в Микена, Пилос и пр. Плочките с Линеарно писмо Б са служели в търговията, обслужвали са сделки със зехтин и други продукти, обясни тракологът. Няма по-старо разчетено писмо, дори прочутият диск от Фестос на о. Крит от ХVI в. пр. Хр. не е разчетен.

  Съвсем нелепо е твърдението за споменаване на името Тракия 4000 г. пр. Хр., заяви траколожката доц. Валерия Фол. По онова време изобщо не е бил формиран тракийският етнос, който е по-късен и е бил безписмен. Нямало е държави с територия, имало е племена, които не са били траки и не са се наричали така, обясни тя. Възможно най-ранното споменаване на траки е у Омир (чак VIII в. пр. Хр.), при това той споменава събития от ХII в. пр. Хр. и нарича траки племената по Североегейското крайбрежие и Хелеспонта, защото за други не е знаел, добави Валерия Фол.

  Няма следи от тракийски топоними в енеолита, категоричен е и проф. Йорданов. Дори по времето на Варненския халколитен некропол в V хилядолетие пр. Хр. индоевропейски етнос и траки още няма. Известният наш египтолог доц. Сергей Игнатов, ректор на Нов български университет, заяви, че отдавна се знае, че знаците по плочките от българските земи (ако са писменост) са по-древни от Шумерската. По думите му знаците от Караново и от Градешница са различни, има и парче глинен съд, открито при с. Юнаците, на което двата вида знаци са на едно място. А топонимът Тракия е късен - елински, и е смешно да бъде пратен в енеолита, каза Игнатов.

  В езикознанието няма термин "декодиране", в науката се употребява "разчитане на надпис", уточни пък доц. Светлана Янакиева, специалист по палеобалкански езици от Института по тракология. По принцип писменост, писмен текст, може да бъде разчетен, само ако има един текст на два езика, за да има въз основа на какво да се определят непознатите знаци и думи, обясни тя. Така е било разчетено навремето египетското писмо на Розетския камък, съдържащ и паралелен гръцки текст, каза Янакиева.

  Според нея има сходство в знаците от Градешница и Караново, но те са като йероглифи и не може да се каже, че са на индоевропейци, каквито са траките. Много скептично се отнасям към съобщението, че са "декодирани", добяви тя. Според Светлана Янакиева не може да се говори за траки в IV хилядолетие пр. Хр., не знаем какви са били като етнос обитателите по днешните ни земи. Така че и споменаване на "Тракия" в онази епоха не е възможно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според "видния" български проф. Иванов, българите идват от планетата Марс, но тъй като е много "ангажиран", не му остана време да посочи историческите извори, на които базира своята теза!
   Да му благодраим все пак, че ни отдели от своето ценно време!

   Изтриване
  2. Да, нелепо е да се говори за етноним траки през 4-то хил. пр. Христа.

   Да не забравяме обаче - траки е чуждото предаване на съществуващ тракийски етноним, най-вероятно дерзеите, макар някои да предпочитат травсите като най-добри кандидати.

   Съгласен съм както с Валерия Фол, така и със Светлана Янакиева, но не разбирам каква е връзката с работата ми. Аз не съм се заел да декодирам древната балканска писменост, а само показвам връзката между нея и по-късните писмености, като тази от егейския регион и старобългарските руни.

   Изтриване
 57. Историта се пише от историци а не от лайци като тебе!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тя историята се пише предимно от политици и резултата е едно омотано кълбо прежда. А кой си ти да даваш определения, като дори не си написал името си.

   Изтриване
  2. Великите неща в живота , започват винаги от ентусиасти лаици , а не от специалисти - те се появяват после.

   Изтриване
  3. Аз не възнамерявам да пиша история, а да оспоря тези неща, които са неверни. Това е право, а и задължение на всеки буден човек. Дано да ме разбереш драги ми аноними.

   Изтриване
  4. Когато робът започне да говори като господар - това е забавна гледка!

   Изтриване
 58. Здравейте, г-н Серафимов. Благодаря ви за този текст. Така се случи, че той послужи за основа на лекциите ми тази седмица и дори ще го дам като задача за изпита на студентите ми (по творческо писане на тема "науката като творчество". За да да е достъпна тази задача и за отсъствалите записах лекциите си, вдъхновени от вашия текст на видео запис, който обработвам в момента като филм-презентация. Споделям ви готова част тук: https://youtu.be/ygorQwo5roM - Като станат готови, ще ви споделя и останалите части от лекцията ми, свързана с вашия текст. Избрах като подходящ за темата на лекциите ми и за задача за студентите ми вашия текст, не защото е безспорен, а напротив - тъкмо защото е спорен и поради това повдига много важни въпроси. Още веднъж ви благодаря и желая всичко най-добро. Петър Канев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Канев! Благодаря Ви и аз за това, че ми предоставихте възможността да се запозная с виждането на един културен и интелигентен човек! Радвам се, че има хора като Вас, радвам се за Вашите студенти, че получават знания, които не вкарват съзнанието им в коловоз, а са знания даващи им възможност да определят сами пътя си на развитие.

   За студентите, а и за всеки човек е важно да търси истината постоянно, никога да не се задоволява с постигнатото и никога да не се страхува от грешки. Никой не се е научил да ходи без да пада, самия страх от грешка е грешка.

   Всичко най-добро!

   Изтриване
 59. Здравей, Павле, благодаря за анализите ти. От много години се радвам на търсенията ти, на знанията и куража ти. Пожелавам ти много успехи!
  Имам малко предложение - сигурно ще ти е трудно, но като се има предвид количеството знания които си натрупал, може би ще намериш много интересни неща в китайската история и писменост.
  Аз например бях изненадана, че хора от улицата (в Китай) знаеха за България, синограмата за България значи "защитавам", в старата им история не сме им непознати, буквичката "ш" се пише като "планина" на мандарински и се произнася като "шан", на керамика 2 може да се прочете "10", на номер 3 -- "среда" (то и изглежда като нещо разделено на 2), трите черти могат да значат голямо количество (защото две е малко, а едно си е едно нещо), буквичката "л" от "люде" на китайски също представлява човече и т.н.
  Искам да кажа, че колкото и стари да се пишат китайците, доста са си присвоявали и са всявали заблуди, но понеже не сме им съседи, отвреме навреме казват изненадващи неща за българите. Дори като отида в уикипедия (разбира се не смятам че са достоверни историите там) и четеш на френски, анлийски, полски, руски и т.н., на китайски хващам някои идеи обратни на традиционните клишета за българите.
  Със сигурност ще намериш много интересни идеи при старите китайци :)
  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Китайците признават, че основателят на първата династия - Ша е от рода на хуните. Тези хуни са дошли от Балканите, а тяхната миграция може да се проследи с разпространяването на така наречената линейна керамика - Bankeramik. Голяма част от знаците ползвани за гадаене по време на династия Шанг съвпадат със старобългарски руни, но също и с доста по-старата балканска писменост.

   Поздрави!

   Изтриване
 60. В Интернет пространството онези, които се кефят на статията с т. н. "прочит" от Първомай, 80% са невежи лелки с плетки и лаици, които и грам не разбират нито от лингвистика, нито от история. В тези прожектори ли искаш Павле да те възхваляват!?
  Плюеш Гайд, защото си го окрал от всичките му открития и плювайки го и злословейки по него, искаш да се еманципираш.
  Нека да чуят тези, които ти ръкопляскат, че си крадец и страхливец, защото си градиш кирпича от кал върху откраднатата от теб конструкция и открития на Стефан Гайд . И си страхливец, защото написа пасквила си срещу Стефан Гайд , чак когато той премина от този свят! Това е голямо безчестие само по себе си, а камоли за някой, който се има са патриот и родолюбец, а плюе сродника си дори когато не е между живите. Достойния човек ще спори с компетентния, дори той да му е противник и да не са на едно мнение, но ти искаш да ти ръкопляскат леките с плетките, лаиците и хората на статуквото. Ще отговаряш пред Бога на Стефан и Спараток , на този същия Спараток на когото си откраднал името и го носиш недостойно!
  Какво общо има един крадец и страхливец със Спадер - /Спараток / Великия цар на Одрисите !
  Покай се пред Бога и бой се, защото има възмездие!....а, и плoчката от Градешница я обърни, защото я "четеш" неправилно :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да наречеш голям брой непознати хора невежи и лаици е недостойно, дори долно поведение.

   Да наречеш някого крадец е престъпление по законите на България.

   Да си коментираш страхливо като анонимен, но да наричаш друг страхливец е жалко и смешно.

   Да плюеш и да изобличаваш са две напълно различни неща, най-често мошениците са тези, които се гневят когато са изобличени.

   Изтриване
 61. Красота и чудо! http://autochthonesellhnes.blogspot.bg/2015/03/blog-post_20.html

  ОтговорИзтриване
 62. Продължавай да се кефиш на лелките с плетките и ръкопляскането на лаиците от статуквото . Така откривател нема да станеш!
  Ще бъдеш съден за сърдечното си размишление не по законите на България, а по Божиите закони!
  Имах честа и голямото удоволствие да познавам лично д-р Стефан Гайд . Не можеш да се приближиш и на милиметри до еродицията , познанията и родолюбието на този свят човек! Разбирам защо ти е трудно и невъзможно да проумееш откритията му. Просто нямаш нито капацитета, нито лингвистичните му умения, нито без лицемерното му живеене, нито смирението му пред Бога! Разбирам и защо ти е трудно да спориш със Стефан - Живия, по-горе споменах - страх и липса на капацитет в много направления - могат да спорят поне равен с равен, но дори и да издишаш по много показатели, пак щеше да е по-достойно да не плюеш, а да признаеш, че не си този, който е открил топлата вода. Не високоумствай, а бой се, защото както обвиняваш Стефан, така много хора с познания повече от твоите биха те обвинили в заблуди и лъжи и ще са много прави! Смееш да заблуждаваш хората с титаничните си глупости по отношения на "прочита ти" на какво ли не. Затова и пиша, за да не се имаш за много прав и да не се мислиш за невинен, като заблуждаваш мнозина наивници. Пиша и за това, защото се познаваме, ако има случай, ще ти го кажа лично!
  Не се опитвай да разчиташ словото на Бога, без на познаваш Бог-Словото-Исус. Няма как да се получи!
  Ако сам Бог- Словото не те познава. Не се напъвай, защото който се напъва излиза само нечистота, ако не е получил дара си с Више. Моят съвет е, почни начисто, отначало като се покаеш за множеството си изговорени заблуди и лъжи!
  Знам, че ще ти е трудно да схванеш, но все пак изгледай това видео, мисля че тук ще се разпознаеш някъде и ще намериш начин да размислиш.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZvYpUFlOnfg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. „Моят съвет е, почни начисто, отначало като се покаеш за множеството си изговорени заблуди и лъжи!“

   Уважаеми г-н Анонимен,

   Вашите коментари безкрайно ме заинтриговаха. Те претендират да внесат един нов полъх в дейността на г-н Серафимов.
   Но за да се случи това, Вие трябва да изясните в какво конкретно го обвинявате. За да осъдиш даден човек, не е достатъчно да го упрекнеш, че заблуждава и лъже, а трябва да посочиш поне няколко изказани от него заблуди и лъжи. В противен случай се получава оклеветяване!
   Имам чувството, че вашите разбирания съвсем не стоят далеч от тези на г-н Серафимов. Откъде тогава тези осъдителни обвинения? При едно такова противопоставяне само вашите общи врагове могат да потриват доволно ръце!
   Ще Ви бъда безкрайно благодарен, ако посочите поне няколко неща, които Ви дразнят у г-н Серафимов, за да разберем за какво в същност става въпрос.
   Благодаря Ви предварително!

   Изтриване
  2. След като познавате лично д-р Гайд, може ли да разкриете за нас историческите извори, възоснова на които той е изградил своите тези?!
   Защото без необходимата аргументация, неговите съчинения ще си останат в сферата на фентъзи жанра, колкото и награди да му присъждат, колкото и медии да го отразяват!

   Колкото и да използвате думичките Бог-Слово-Исус, това няма да Ви направи по-ерУдиран дори и в очите на лелките с плетките!

   След като сте толкова сведущ по божиите работи, би следвало да знаете, че святостта се познава по делата, а не по думите!

   Останете си със здраве и може би е добре да не използвате името на Бога за щяло и нещяло!

   Изтриване
 63. Господин Серафимов, имам един въпрос. Галилейците, които се споменават преди 2000години, дали са евреи или отделен народ? Благодаря предварително. Тадей.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да дам сигурен отговор на този въпрос. Хитлер смята, че галилейците са гали, действително Галилея означава Малка Галия, но това може да е случайност.

   Изтриване
 64. Да наречеш някого крадец е престъпление по законите на България. ???

  Няма такава глупост, или не има само в България, престъпната държава си е престъпна, такива са и хората, за това когато някой нарича някого престъпник, той всъщност е против държавата и тези престъпници, които я управляват и всички които ги следват, да прав си, НЕ НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА... (т.е има и това е ясно от поста ти).

  Благодаря за точността.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма престъпна държава, може да съществуват политици, управници, чието поведение и дествия са престъпни, но държавата като цяло не може да бъде престъпна поради простата причина, че е съвкупност от милиони индивиди.

   Изтриване
 65. Много интересно, благодаря .А когато погледнете на снимката на Скален некропол с жертвеник - Ковил, В близост до пътя Крумовград – Хасково - например на този линк http://grabo.bg/guide/view/skalen-nekropol-s-jertvenik-s-kovil ,
  не ви ли се струва че има подобен надпис или само на мен така ми прилича ? Ерозията си е изиграла ролята естественно, но се забелязват определено 4-5 голями знака ..Археолозите не са забелязали и коментирали това ? Разгледаите снимката с Фотошоп-а и сте ги видите по-оттчетливо. Определено има там надпис за мен ....
  Л.Кирова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за информацията, но не ми се отдава да видя някакъв надпис, нито пък дори един знак.

   Изтриване
  2. Да, надпис има, но някой трябва на място да отиде, ето и горе долу какво се вижда от него:

   http://s23.postimg.org/hqpeyewej/url1.jpg

   дори след А има една буква, ама не ми се отдаде с дебелия бръш да я извадя, че и мишката ми не е добре.. но вижда се ясно, че има букви и то някой от тях са наши стари такива, но надписа е доста стар, и поразбит, може и някой нарочно да го е унищожавал, все пак кърджалийско, фраш е с турци па и на границата там .

   Изтриване
 66. хм, дори се намират още два знака, интересното е, че те са последователните ЖЗ в черно малко след средата на камъка... докато първите, няколко са принципно рунични, тези ЖЗ, не са.. а явно е имало и други знаци, изтрити от някого преди време, за да не се види истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На мен първите два знака сьщо ми се приличат на V и Y ( от ляво на дясно) ..после Ф или квадрат с ветрикална ..после като Р подобно и т.н...ЖЗ са от по-ново време, добавени ..ако има Ж....
   Ето един линк намерих за подобен надпис , незнам колко е достоверно това:
   http://www.unet.com.mk/ancient-macedonians/osincani.htm

   Изтриване
 67. Поздрав и от мен!
  Това, което правите с Мартин и Данчо изпълва сърцето ми с надежда.
  Браво Момчета!!!
  Поздрави и Успех!
  Bgwest

  ОтговорИзтриване
 68. Павка,

  Какво стана с твоя мастит обвинител, привърженик на д-р Гайд? Представи ли някакви доказателства за твоите „заблуди и лъжи“?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не, аз все още чакам и имам усещането, че чакането ще е дълго, много дълго :)

   Изтриване
 69. Професоре, какво значи на тракийски «ΠΑΡΕΛΑΒΟΝ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ»?

  ОтговорИзтриване
 70. Спароток, какво мислиш за тезите на Пламен Пасков?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За някои неща съм съгласен, за други не. Трябва да се набляга не толкова на историческите извори, а на връзката им с други данни от археология, ономастика, антропология.

   Изтриване
 71. Пасков е насочен към Българите и средновековната история, а не към траките, докато Павел е тракоман :), все още се чака някой учен Данубец-Родолюбец да се извъди за народа преди етноса траки...

  ОтговорИзтриване
 72. Здравейте г-н Павел Серафимов, един истински интелигентен българин и родолюбец ! Статиите Ви ме впечатлиха много, попадам на тях в интернет за втори път - доста наши хора ги споделят и във Фейсбук профилите си, и в групи там.

  Изпращам линкове които ще бъдат интересни за Вас и хората тук:

  1)'За българските топоними на имена, срещани в цял свят, изследване на инженер от Плевен:

  http://www.parallelreality-bg.com/statii/zagadki/takiiskobalgarski/219-2011-01-31-01-52-24.html

  2) Българските символи и свастики, отразяващи принципите на движение на Вселена, космически тела и системи, и в цялата Природа.
  Ще забележите, че тези символи и мотиви се срещат и в народни носии и фолклор на индианци и други, примерно азиатски народи, което доказва пра-връзката ни с тях и общи корени:

  http://prarodinata.blog.bg/history/2012/12/01/kosmicheskata-svastika-na-bylgarite.1026373

  Пожелавам ви Бог да е с Вас и осветява пътя ви, за връщане силата на народа ни пръснат по света, и обединение на България, продадена и поробена от модерно робство под всякакви форми и имен, с помощта на ”българи”, както често става в нашата история от векове...

  Поздрави от Боян Димитров (един от наследниците на рода на Петко и Пенчо Славейкови).

  Бавария, Южна Германия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Димитров! С блогъра - prarodinata се познавам лично, съграждани и приятели сме.

   Поздрави!

   Изтриване
 73. Миналата година на Татул установих един надпис който не видях в цитираните . Ще изпратя снимката.

  ОтговорИзтриване
 74. "Отново в нашите земи започва най-ранната обработка на желязото и то дълги векове преди ковачите на гали, германи, ибери, римляни и др. се научат как да обработват здравия метал." Къде са доказателствата за това твърдение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Цветанов, това е толкова елементарно, би трябвало да Ви е известно, че най-ранната обработка на желязо започва на Балканите.

   Препоръчвам Ви книгата на Уйлям Риджуей "Early Age of Greece". На с.623-624 можете да намерите нужната информация.

   Ето Ви няколко фрагмента - 624 - As Damascus, Toledo, and Ferrara sword-blades were made at the places from which they were named, so we may assume that Thracian swords were made in Thrace or came through Thrace into the Asiatic markets. It may then be concluded that the Thracian iron-working is of a date earlier than that of the Chalybes in Asia Minor, and that accordingly the Balkan and Danubian area were not indebted to Asia Minor for the knowledge of iron.

   The evidence is in favour of the movement of iron from the Balkan into Asia Minor rather than the other way. The sword of the Trojan Helenus came from Thrace, and axes of a regular Danubian type are found at Troy. There is therefore no reason Avhy the two pieces of unworked iron found in the second or Burnt City should not likewise have come from the same quarter. As the Troad was the landing place in Asia for the tribes who crossed from Europe, it was just the very spot where, if the art of working iron came from Europe, people on the Asiatic side would first learn to work it.

   Изтриване
  2. Ето и още -623 -Iron must then have either crossed with the Achean settlers from the mainland of Greece, or have come there from the Troad, as is shadowed forth in the legend of the Idaean Dactyli. But, as we shall soon see that the great iron swords were imported into the Troad from Thrace,

   624- o then instead of finding that the Trojans valued especially swords from the Chalybes or some other place in Asia, on the contrary it was evidently from Europe that they obtained the best weapons, and it is still more significant to find that the Thracian swords were in use among the Paeonians, or in other words, in the Danubian region.

   http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/The_Early_Age_of_Greece_v1_1000143304/641

   Изтриване
 75. Би трябвало да Ви е известно, че гръцката дума за високо качествено желяно, стомана е χάλυβος и идва от името на тракийското племе халиби. Според проф. σιδηρος - желязо идва от цвета на метала и идва от корен suide -светя, блестя. Нали не е нужно да наблягам на връзката с трак. Светулен, и стблг.свѣтити.

  ОтговорИзтриване
 76. SUIDE - или както англичаните пишат У т.е В-W, както се вижда от множество старо-тракиийски думи, идва SWIDE, swede, swete,swetq, , което доказва връзка към думата Светя, както и връзки с Цветя и Суета и тн.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Немското Schwert и английският sword дали се вписват в тази поредица?

   Изтриване
 77. Г-н Спароток,
  Преди време прочетох една статия, в която пишеше: че руският език е произлязъл от нашия черковно-славянски, т.е. от старобългарският език. През вековете двата езика се развиват ,къде повече, къде по-малко.Нашият език се е развил най-много и най бързо, а руския- най-малко почти никак. В нашият език са изчезнали падежите, с изключение на звателния /Иване, Петре /, докато в руския и другите славянски езици се запазват. Също така ако, се четят творбите на Г. С. Раковски,"Избрани съчинения в 4 тома, изд.1986 г., ще кажете ,че Раковски е писал на руски език -няма разлика, защото са старобългарския език. Проведох консултации с българи, завършили руска филоогия в България и СССР /тогава/, които подтвърдиха ,че двата езика фактически е един и същ език -древния черковно славянския, древния български език. Пиша ВИ това във връзка с непрекъснатите спорове за различни думи от нашата история: тези били на руски, а пък тези на български !!?? Повече не съм се задълбочавал по този въпрос, още повече, че сега може да се гледа По Руската телевизия истинската Коледна служба на православното християнство: на 07,01, всяка година. Там се Слуша църковната служба на Черковнославянски език и тя се разбира от нас слушащите я българи!
  Не е ли дошло времето да се изясни този въпрос в писанията на историците ни!?

  Какво е Вашето мнение, г-н Серафимов ?
  14 декември 2015г.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Действително старобългарски и старочерковнославянски са две имена на един и същ език - този на дедите ни. След 15 век в старочерковнославянския навлизат доста руски думи, но пък самия руски преди това е силно повлиян от българския.

   По принцип този въпрос е изяснен отдавна, в началото на ХХ век проф. Макс Фасмер обясни добре ролята на българския в оформянето на руския и сръбския език. Днес се спекулира и се разпространява дезинформация по политически причини.

   Изтриване
 78. Първо, артефактите не доказват нищо константно- днес ще се намери тук, утре-там. Второ, траките не са били корено население на Балканите-те са мигрирали от север тук. Трето, на територията на днешна България не е намерен нито един документ да дава "свещено писание". Всичко е нагласации от пишман-учени в епохата на интернет. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Артефактите винаги доказват нещо. Няма абсолютно никакви доказателства, че траките са пришълци на Балканите. Не съществуват легенди в, които траките са обрисувани като дошли от друго място. Освен това антрополозите Боев и Чолаков доказаха, че тракийското население от Бронзовата епоха е наследник на по-старото от Халколита.

   Когато спорите, спорете с факти, а не с лични фантазии.

   Изтриване
 79. Благодаря за обширния труд!
  Благодаря и за всички коментари! Наистина тук се получи чудесна дискусия и много хора допринесоха с ценни материали и връзки.

  Аз нямам компетенцията да се изказвам по същество, но много се чудя на изказването, че не е възможно датирането на надписа от Писан камък. Също така, смятам за непрофесионално и разрушително ползването на тебешир за очертаване на знаците. Още повече, че преди това не е правена експертиза на повърхностния слой.

  С удоволствие и интерес чета работите Ви и Ви пожелавам много сили и успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ползването на тебешир за контрастиране на знаците не е професионално, но в случай, че професианолистите си бяха свършили работата преди двадесет годни, това нямаше да се случи. Надписът е познат на специалистите защото в близост до Писан Камък има археологически обекти. Вниманието на специалистите е привлечено, но навремето те нито са подложили надписа на датировка, нито пък са направили нещо за неговото съхраняване.

   Как да се сърдим на любителите, ако след като професионалистите не си вършат работата както трябва.

   Изтриване
  2. Кой прави подобни експертизи в България? Предполагам, че е въпрос на технология и специалисти. Не е ли възможно да се постави частна поръчка към някоя от утвърдените лаборатории? Финансирането не би трябвало да е проблем за частните фондации като Танакра и подобни.

   Изтриване
 80. Като гледам г-н Серафимов здраво се е поровил в източниците, за да разкрие тези неща!!!

  И като казвам източници, говоря най-вече за научните трудове на д-р Стефан Гайд, които съвсем явно си личи, че се опитва да присвои и изопачи, неща открити преди вече 10-тина години. Разбира се без да разбира методологията на Гайд резултатите му ще впечатлят единствено повърхостния интернет-конспиратор, за който Гугъл е бог.

  Като цяло имах уважение към г-н Серафимов, но след като така грозно оплю трудовете на Гайд с явно неразбиране, след което си крадна от тях ми падна жестоко в очите.

  Не е лошо човек да търси и да се развива, доколкото знае и доколкото са му източниците /ограничени, както в този случай/, но да се обръщаш срещу хора с явно по-голям научен принос, много по напреднали и разработили ясна и цялостна методология си е чиста комплексарщина и злоба.

  Без злоба, но със съжаление към вас:-).

  https://www.youtube.com/watch?v=iYBOmDkE1TQ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Николай, не съм ползвал нищо от Гайд, думите ти са клевета. Недоказаното обвинение на когото и да е било в присвояване на чужд труд се санкционира от закона.

   Няма нужда да оплювам Гайд, той се е изложил здраво, жалко е, че много добросъвестни и лековерни хора са се хванали на заблудите.

   Изтриване
 81. Важно е какъв си сега а не какъв си бил някога,много хора НЯКОГА са били заможни но СЕГА ровят по кофите.

  ОтговорИзтриване
 82. Искам да изкажа своите поздравления и възхищение от блестящата статия.

  ОтговорИзтриване
 83. На мен ми е интересно как Фригиските надписи много приличат на викингски руни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз бих казал, че карийската писменост има по-силна прилика със скандинавските руни. Вижте в http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/cario

   Изтриване