2.12.2015 г.

ТРАКИТЕ – ПЪРВИТЕ ГОСПОДАРИ НА МОРЕТАТА


Народът на Залмоксис и Орфей рядко е свързван с морето. Знаем за гордите сатри, беси и меди обитаващи високите планини. Знаем за свободолюбивите гети и благите мизи населяващи равната Добруджа, но малко е казано за корабоплаваненето при траките. Далечните ни предци са били не само велики мислители, смели бойци-колесничари и славни музиканти, но и господари на моретата, по-точно – първите господари на моретата.

Това твърдение може би звучи пресилено за доста хора, но доказателства има, лошото е, че са неудобни за определена група хора и поради това биват игнорирани. Не е тайна, че най-старото обработено злато е това от Варненския некропол. Не е тайна и това, че медния рудник в Ай Бунар, край Стара Загора е един от най-древните. Специалистите знаят добре, че траките са изнасяли мед, злато, а по-късно и бронз към земите на днешните Румъния, Украйна, Молдова, Русия. Понеже металите са тежка стока, твърде малко вероятно е нашите ковачи да са пренасяли изделията си на гръб хиляди километри. Както отбелязва Михаил Лазаров – морето се явява най-логичния и удобен път.


 http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/iss/kap_a/illustr/varna_details.jpg


 http://visit.varna.bg/media/cache/fb/2d/thumb7_arh_museum_65_.jpg

Първоначално медните слитъци и инструменти са се превозвали със салове, с които се е плавало в близост до брега. По-късно са използвани лодки еднодръвки с дължина около 5-6 метра. Такива е имало още през Неолита. Описвайки населването на о-в Крит в най-древните епохи, Р.Хътчинсън твърди, че това е станало с лодки еднодръвки, като тези, които по времето му (1927 година) служели да превозват товари през Преспанското езеро, Македония.http://worldwideflood.com/files/includes/images/ark-hull_form-ancient_ship_files-forefoot.gif

В последствие са конструирани и първите кораби, с които нашите далечни предци са разнасяли своето злато, мед, сол и различни оръдия на труда. Понеже морето се явава първия търговски път, то е наречено от предците ни Понт – име заето от гърците, но нямащо смисъл на гръцки защото е наше. Πόντος отговаря на стбг. пѫтъ-път.


От езика на нашите деди идват гр. κάραβος - кораб и лат. carabus - кораб. Значението е коруба, нещо издълбано – точно това, което е и еднодръвката яваваща се най-ранна форма на кораба. Други сродни български думи са коруб, коруп-кухо дърво, корубла-издълбан ствол на дебело дърво, изкорубен-кух, издълбан.

Потомците на Ромул са заели и други думи от дедите ни освен carabus-кораб. Eзиковедите  признават, че mare море не е латинска дума, а заемка в този език. Маре е била древната тракийска дума за море, която по времето на Плиний Стари (I век) вече е придобила форма море, както разбираме от тракийското племенно име морисени.

Възможно е за доста хора да звучи странно твърдението, че както римляните, така и предците на южните ни съседи са изпреварени от дедите ни траките по отношение на мореплаването. Нека обаче да разгледаме как стоят нещата. Историците знаят прекрасно, че през Бронзовата Епоха господари на моретата са били траките и техните близки роднини пеласгите. Диодор Сицилийски е представил доста подробен списък на таласокрацията.

От различни извори знаем също, че предците ни – палеобалканските народи са населявали островите Самотраки, Тасос, Лемнос, Имброс, Наксос/Стронгиле, Крит. Известно е и това, че това, което днес ние познаваме като Бяло Море в древността е наричано Тракийско Море – Mare Thracicum.


В края на Бронзовата епоха настъпват сериозни климатични промени като Балканите са сериозно засегнати. Значителен брой палеобалкански племена потеглят на юг в търсене на нови земи. Една част от тези хора напуска родината си с кораби и успява да достигне дори Египет по времето на Рамзес Велики. 

Египтяните са изплашени от предците ни, няколко фараона отчаяно се опитват да отблъснат прииждащите от север траки и пеласги. Пораждат се първите масови морски битки. Благодарение на хитрата политика на Меренпта и Рамзес III балканските народи биват разединени и в последствие отблъснати. Само на една част от тях бива разрешено да се заселят на територията на древния Египет. Останалите се завръщат обратно в Левант, Мала Азия и остров Крит. 


             Походите на Морските народи (по Salimbeti и D'amato)

Благодарение на египетските летописци ние знаем имената на така наречените Морски народи. Най-известните са пелесет, дрд, чкр, уешеш, шардунаш, туршу, мешвеш. Това са представители на пеласгите, дарданите, тевкрите, бесите, сердите, травсите и мизите, които в значителен брой средновековни изрази са наречени още българи.

Египтяните са оставили и интересни фризове, на които са изобразени Морските народи. Хората наречени мешвеш-мизи се отличават с това, че част от косата им е избръсната и носят кика. Телата им пък са покрити с татуировки, а това според Херодот е белег за благороднически произход при траките.
 


   Представители на Морските народи (по Rava, Salimbeti, D'amato)
     http://www.salimbeti.com/micenei/images/seapeoples45.jpg

Пеласгите носят типичното въоръжение на тракийския пелтаст от Античността – щит, няколко метателни копия и меч. Сердите са с рогати шлемове, такива са намерени не само в Тракия, но и на о-в Сардиния, който е получил името си от представители на предците ни. Това обяснява защо ние българите делим значителен брой хаплогрупи с населението на Сардиния.

Освен Сардиния в края на Бронзовата и началото на Желязната предците ни познати като Морски народи населват и Апенините. За доминантната роля на пеласгите там знаем от Плутарх. Този автор твърди, че пеласгите покорили повечето от народите в познатия свят, а като дошли в Лациум основали Рим. Колкото и странно да звучи, най-величествения и могъщ град между I век преди Христа и V век след Христа е основан от нашите предци.

За тракийска миграция на Апенините след Троянската Война знаем от Страбон. Това, че предците ни са били значителна група се доказва не само от генетичната близост на българи и населението на Северна Италия, но и от големия брой тракийски топоними и хидроними от Апенинския полуостров.

Става дума за Adria, Atrianus, Brentesiusm, Bustricus, Carpis, Caletra, Cales, Calatia, Carsulae, Eretum, Pyrgi, Satricum, Scaptia,  Setia, Stabia. Adria, Atrianus, отговарят на тракийския хидроним Atrus-Янтра. Brentesiusm  е сроден на Brento para, Bustricus има същото значение както и Bistiros-бистър. Еквивалент на Carpis, е Carpates mons – Карпатите, чието име се обяснява с нашата дума карпа-скала.

След като знаем, че през Бронзовата и Ранната Желязна Епоха траките са били господари на моретата, след като има сведения за тракийска миграция на Апенините, а и там срещаме сериозен брой тракийски топоними и хидроними, то няма нищо чудно в това, че дедите ни са дали знания за мореплаването на старите латини.

По време на Бронзовата епоха дедите ни траките са владели и територията, която днес е наречена Гърция. Страбон е пределно ясен твърдейки, че в дълбока древност цяла Гърция е била населена с варвари, т.е. народ с произход различен от гръцкия. Страбон е дори дава точни данни обяснявайки, че цяла Атика е владяна от траките, а в Давлида, Фокида е царствал Терей. Пелопонес пък е населен от фригите на Пелопс, който дава и името си на полуострова.

Благодарение на това, че владеят Босфора и Дарданелите дедите ни добиват огромни богатства. Именно тези богатства стават причина за избухването на Троянската Война, но дори и след този конфликт, чак до VIII век траките продължават да бъдат господари на моретата. До този момент гърците, които са били дошло от Африка подвластно на дедите ни население, изобщо не са в състояние да преодолеят силното течение идващо от Черно Море. Едва след падането на Фригийското Царство под ударите на Асирия, гърците се научават да строят достатъчно добри кораби, с които да започнат своята колонизация.
Едва през VIII век пр. Христа идва край на морското господство на предците ни. Все пак то трае около четири хилядолетия – от времето на Ранния Халколит до началото на Желязната Епоха. Испания и Португалия владеят моретата век-два, след това идва ред на Англия, която пък понастоящем е изместена от САЩ.

Жалко е, че този аспект от нашата история – господството на моретата не е добре известен на широката публика. Не е известно това, че великите мореплаватели – финикийците са смесица от ханаанци и Морски народи – нашите предци. Няма съмнение, че те са научили местното население на Левант как да строи кораби. Със сигурност ранната благородническа прослойка на финикийците е от балкански произход, това се вижда от редки финикийски монети. http://www.wildwinds.com/coins/greece/zeugitana/carthage/Jenkins_024.1.jpg
http://www.wildwinds.com/coins/greece/zeugitana/carthage/t.html


Човек не бива да бяга от проблемите на настоящето търсейки утеха в успехите от миналото, но то трябва да се помни, истината трябва да се разказва. Славното минало не е просто повод за гордост, а и пример. Щом предците ни са могли да постигнат много, защо и ние носещите тяхната кръв да не можем?

Няма невъзможни неща, днешните силни на деня са започнали своята история като бедни хора живеещи в мръсни, тъмни колиби, а нашите предци са имали градове още през пето хилядолетие преди Христа.

Могат да ни вземат златото, да ни окрадат горите, но не трябва да допускаме да ни отнемат талантливите млади хора, това е последното, което ни е останало. Една от причините за изкуственото поддържане на бедността в България се крие в уникалните способности на на народа ни. 

Ние сме изключително умни хора, чиито качества са смаяли представители и на Изтока и на Запада. Хиляди българи днес са инженери, лекари и копмютърни специалисти в чужди държави. Биха ли тези хора напуснали Родината, ако тук можеха да живеят нормално? Биха ли тръгвали към втори терминал сънародници, ако бяха възпитани в гордост и родолюбие, ако бяхме сплотени и си помагахме един на друг? Не разбира се!

За това ни делят, за това се сее омраза и се отвлича вниманието от действията на тези, които източват и отвличат както природните ни богатства, така и талантливите хора.На този пагубен процес може и трябва да се сложи край, ако искаме да оцелеем. Нека всеки си има свои политически виждания, но и нека да постави България над всичко.

Нека най-добрите аргументи да бъдат не псувните и обидите, а благородното ни държание. Не е лесно да си учтив, ако те заливат с помия, но обикновено лесни са лошите неща.Доброто и благородното са трудни, за това и благородниците са малко,  ние обаче можем да бъдем такива.

Нека убеждаваме проивниците си не с надвикване, а с деянията ни – оказването на помощ на тези, които се нуждаят, даването на защита на беззащитните и показвайки винаги най-доброто от себе си. Само така ще имаме правото да се наричаме българи.


Използвана литература:


1.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952; 
2.Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999
3.V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981,
4.G. Herm, Die Phöenizier, Econ Verlag, Düsseldorf, 1974;
5. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
6.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
7.М.Лазаров, Древното Корабоплаване по Западното Черноморие, Славена, Варна, 2009;
8.R.W.Hutchinson, Prehistoric Crete, Penguin Books, Harmondsworth, 1962;

9.Tell Abu al-Kharaz: New Finds from ‘Sea People’ Settlement, Jan 28, 2014 by Editors


10.Amelia Muge, THE ENIGMATIC SEA PEOPLES11.A.Salimbeti, R. D’Amato Sea Peoples http://www.salimbeti.com/micenei/sea.htm

12. A Short History of Metals http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/iss/kap_a/backbone/ra_1_1.html

13. Tim Lovett, Hints of Noah's Ark in Ancient Ships  

http://worldwideflood.com/ark/hull_form/ancient_hull_form.htm


14. http://www.minoanatlantis.com/Minoan_Science.php

15.К. Събчев, Марица е била плавателна река - кораби акостирали в сърцето на Тракия 

86 коментара:

 1. Кораб = корубан, издълбан!!! А "корубан" е сходна дума до старобългарското "корпати"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, днес се е запазил друг сходен глагол - корпам-грабвам, скубя, т.е. отнемам материал...както е при копането.

   Изтриване
  2. Искам да допълня, че Понт всъщност е същинското - Пѫтъ, с характерната звукова стойност през античността Ѫ-ОН. Или пОН(Ѫ)т. Чак през средновековието звуковата стойност сѧ променя на Ѫ-Ъ/А в зависимост от диалекта. Такава е и буквичката ни Ѧ-ЕН, която през средновековието преминава в Е/А. Пример: Чѧдо ( Чедо, Чадо, стара форма - чЕНдо). Точно както Пѫтъ (Пътъ, Патъ-пѫтека пО-Н(ъ)тека, пОНт. Буквите в старобългарския език сѫ познати като Ѫ-ОНсъ и Ѧ-ЕНсъ, а през средновековието приемаме руската форма - голям и малък Юс - Ъ/А и Е/А.

   Има още една интересна българска уникална думичка, която лично Аз смятам, че е по-стара от Кораб, а тя е... кОРИто (Ори-дълбае), ст.-бълг. корыто.

   Изтриване
 2. Много интересна и важна статия за нас българите! Ние сме владеели моретата и сме се разселили не само в земите на днешна Италия, а и в Испания! Поздрави! Жив и здрав!

  ОтговорИзтриване
 3. Където корпати, там и Карпати (Румъния) и от дълбаенето, до Лопати, Копане и тн.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Carpathians-satellite.jpg

  интересно, че самите Карпати, са като Лодка/Кораб, Люлка, какво се вижда от снимката на Карпатите :)

  Жалко, че нямаме повече информация за корабите ни едно време и тн... Преди време имаше намерен такъв тракийски кораб, правен от предците ни много много отдавна, направи се възстановка, като проекта бе даден на някакви уж големи майстори. Е, даваха филм за този проект и се оказа, че им е почти невъзможно да го направят кораба дори наново, не знаят как са успели и то без днешните технологии да направят кораба, двамата майстори имаха някъв срок от еди си колко месеца, даже доълнителни месеци били минили и те пак неуспели.
  Даже обясняваха, че нашия кораб е бил, толкова висок технологично, че гърци, португалци, англичани и тн, който и да е имал до еди си кое време кораби , самите кораби са били смешни, дори и през средновековието и по късно, съотношено с това, което ние сме имали, хилядолетия преди н.е Не е ясно, как сме загубили тази технология и тн. филма бе в на някакво предаване с репортери и тн. в 2 или 3 части, аз хванах само една от тях. това беше преди години. Може би преди 8-12тина години...

  иначе ето по ново инфо за тракийски кораби, говорят, че едва СЕГА се прави Първата Въстановка на Тракийски Кораб от около 1500г преди христа, от бронзовата епоха, преди Гърците да ги има дори и то боен кораб.

  Кораба е бил пуснат във водата 2013та...
  http://novinar.bg/news/atanas-dimitrov-razgledahme-5000-risunki-za-vazstanovkata-na-koraba-na-rezos_NDM1ODs0Mg==.html

  http://www.kmeta.bg/trakiyski-boen-korab-veche-po-vodite-kray-kavarna-16719.html

  Новини за първата реконструкция от преди 10тина години не намирам, явно защото е неуспешно, не са писали нищо в интернет.

  Но ето нещо интересно за правенето на успешния кораб, което е в един от линковете:

  - Какви майстори се включиха в предизвикателството?

  - В България вече няма майстори, вече никой не може да направи нищо. Така се случи, че сменихме майстори от три етноса – българи от български, турски и гръцки произход.

  Започнахме с българите, които стигнаха до едно ниво и се провалиха. Започнаха да се държат все едно ти слагат плочки в банята.

  След това се срещнахме с българи от гръцко потекло, но тях пък ги тресеше друго. Казват ми: „Траките не са имали кораби, само гърците са имали!” Поискаха ни космически суми. Не стана. Тогава тръгнах да търся хора към Дунав, по самото Черноморие я има 7-8 действащи майстори, я няма.
  Намерих най-накрая Майдън от Никопол. Оказа се, че той и родът му са единствените, запазили занаята непокътнат и имат желание. Оказа се, че те са най-добрите. На по-късен етап в работата по кораба се включва и братовчедът на Майдън, който носи същото име.
  Предстои да бъдат извикани рибари от Никопол, които да калафатат кораба, т.е. да слагат коноп и олио между фугите на дъските. След това ще се намаже с катран, ще се довърши оцветяването до водолинията и ще е готов за първото експериментално плаване. По план всичко трябва да е готово до средата или края на август.
  А пък тези новини са все от тази година

  http://bnt.bg/predavanyia/nepoznata-zemya/nepoznata-zemya-19-yuli-2015

  http://bnt.bg/predavanyia/nepoznata-zemya/izpitanie-na-drevniya-trakijski-boen-korab-po-voda

  http://bnt.bg/predavanyia/nepoznata-zemya/rekonstruktsiya-na-trakijski-korab

  Гръцките Българи били казали, как бе българите не са имали, никога кораби, само гърците са имали. Мали, че малоумност, наглост и предателство. Ти им показваш останки от български кораб, няколко стотин години преди гърците да ги е имало на тоя свят, те викат бил е гръцки, хахаха.

  ОтговорИзтриване
 4. Атанас Лазаров3 декември 2015 г. в 1:54

  "Човекът е опънал платно,преди да оседлае кон" Тур Хейердал !!!Това твърдение на великият норвежец ме вълнува от много години,защото големият морски биолог,антрополог и етнограф лично и на практика доказа,че презморските и даже-презокеанските контакти между древните народи са били възможни и вероятни,дори с примитивните плавателни средства от древността!!!Павка,статията ти е значима с това,че може да даде повод за размисъл на специалистите ни по морска археология,която като че ли не се развива с очакваните от нас бурни темпове!!!Въпреки трудностите,аз мисля,че в следващите години ще станем свидетели на вълнуващи находки от Черно и Средиземно море,които ще допълнят цялостната картина за живота и деянията на предците ни -траки,пеласги,фриги и финикийци!! Поздрави!!!
  http://www.thracians.net/index.php?option=com_content&task=view&id=265&Itemid=68

  ОтговорИзтриване
 5. Павле, поздравления за великолепната статия - една почти неизвестна и страшно интересна тема !!! Споделям своите възхищения - от теб винаги има какво да науча, нови и полезни неща ! Благодаря за ценните снимки на артефакти, карти и сведения от старите летописци Диодор Сицилийски, Плутарх, Египетските хроники, Страбон и др.Подкрепям всички несъмнени доказателства за това, че нашите предци трако - пеласгите са били първите господари на моретата - от времето на Ранния Халколит до началото на Желязната епоха - четири хилядолетия. Много ми допадна българската етимология на думите море, понт - път, кораб - коруба, корубла ( нещо издълбано ). Силно ме впечатлиха данните за нашето родство с финикийците. Виждам, че в древността нашите ппредци са били изкустни майстори в много неща - търговия, занаяти, корабостроителство и мореплаване така, както и в изкуствата, изграждането на градове, създаването на митология, религия и високо духовно ниво. Това са дела достойни за следване. Най - сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
 6. Павле,бих искала да споделя интересна информация във връзка с тракийско - пелесгийската експанзия по моретата, тяхната търговия и заселничество, доминиращата роля на пеласгите според Плутарх на Апенините и множеството тракийски топоними и антропоними, които ти си открил по тези места - намерих видео-материали от традиционните пролетни игри в Сардиния, Италия. Това са изпълнения на Кукерски игри - шествие и танц в кръг около огъня, дружината си има водач и се състои само от мъже, всички са маскирани и облечени в животински кожи, всеки от участниците носи множество чанове, чийто звук е пронизващ. Приликите с Българските пролетни кукерски игри са безусловни. По всяка вероятност става въпрос за наследници на нашите древни предци, тези хора могат да се нарекат братовчеди. Когато влезнеш в youtube можеш да напишеш Sardinia Manuthones with cowbells и ще излезе поредица от видео - материали, които можеш да погледнеш - интересни са, аз останах твърде поразена от приликите. И за тези общи неща никой до сега не е говорил. Напр.: youtube.com/watch?v=y5019Zv9k4k , youtube.com/watch?v=LdQSG-Wprs , youtube.com/watch?v=6hpvYmSrnW0 , youtube.com/watch?v=PEOaxs7hoRQ , youtube.com/watch?v=i-rvG2XFOZO Поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
 7. 1. КОПИ-ПЕЙСТ: "Според османски документ от средата на 17ти век - хюджет за 1647година
  Драгалевците заплащат данък от 31 хиляди и 340 акчета - облог в полза на кюрекчиите, ( весларите и кормчиите в императорската флота ). В този документ се споменават имената на драгалевчаните които се прехранват от занаята в морето. Ето какво пише в документа така както е поместен в сборника "Българско възраждане"1969г. Николай Генчев и Христо Христов стр.12

  "Жителите - рая от село Драгалевци Софийска кааза :
  поп Вучко, Стоян велди Михо, Кершо велди Михо, Стефан велди Недьо,
  Михаил велди Павле, Славко велди Вълчо, Вучко велди Цветко, Стойо велди Марко и Иван велди Стойчо - се явиха пред пълния състав на софийски шериатски съди в присъствието на носителя на този акт, спахията Хасан Сердар ага ибни Осван, всеки един от тях с прилично пред съда почитание изповяда и каза следното:
  "За сметка на настоящата благополучна година взехме заем от спахията Мехмет ага сумата от 31340 акчета, за да изплатим данака, който се следва на селото и който дължим на царското съкровище на кюркчийте (веслари и кормчий), що са на служба в сформираната императорска флота. Тоя данак се прибира от спахията на селото за сметка на правителството. Ние се задължаваме взаимопоръчително да изплатим горепосочената сума напълно, в срок от (три) 3 месеца от датата на настоящия съдебно - шириатски акт, без оспорване."
  Съдът след като потвърди станалата изповед по тоя заем, по желание на страните състави и написа този съдебен акт за станалото - днес, 29 ден на месец мухарем 1057година от егира, или 1647година от Рождество Христово.
  (23.02.1647г .)"

  Документът е от значение, тъй като изяснява връзката на вътрешността на страната, с морските пътища. Защо да не са били драгалевските кормчии в Егея, която от своя страна им е по близката част на страната? Още повече, че в тази част на Беломорска Тракия съществува една постоянна комуникация с манастирите в Света Гора. Както е известно, това е съхранена традиция още от времето на Иван Александър и Иван Шишман. Дали има и друга връзка с морето? Кой светец е закрилник на моряците в морето? Патрона на черквата в Бояна, която е била в миналото част от манастир с името Свети Николай. А неизвестният боянски майстор е посветил на светеца обширен цикъл. Как са стигали Драгалевци до морската шир и дали е акт на стародавна традиция за мен не буди съмнение, че има приемственост. Соколарите по царско време си остават соколари и по османско време. Преклонилите глави боляри си остават императорски наместници и по робско време, добиващите злато по царско време, добиват злато и по османско, като си остават почти със същите права, придобивки и задължения. Защо да им е чуждо корабоплаването на "конниците - номади", когато има живи традиции и предпоставки за приемственост ?"

  2. Според турските данъчни регистри, данъкът на Самоков е бил под формата на кораби за империята. Същите са били с кован железен кил и са пренасяни до морето в разглобен вид от волски кервани. В крайбрежието на сегашното Мандренско езеро близо до някогашното древно селище Деултум – с. Дебелт са сглобявани.
  Поздравление за вдъхновението с което работиш "на ползу роду".

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 8. Ti si napalno pobarkan moeto momche, nishto ne moje da te spasi, njama lechenie za tebe,......Не е известно това, че великите мореплаватели – финикийците са смесица от ханаанци и Морски народи – нашите предци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За справка относно корените на финикийците - G.Hern, Die Phoenizier....

   Изтриване
  2. Със сигурност, обаче библейския исполин Голиат, който се сражавал от страната на филистимците, много прилича на тракиец (виж 1 Царств. гл. 16-31)

   Изтриване
 9. Здравей ,Павка отклонявам се от темата.Искам да попитам за племето Дентелети какво знаеш за тях

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е информацията ми относно дентелетите - Дентелети -Δενθηλῆται, Dentheletae – Тракийско племе обитавало поречието на Струма и съседно на меди и пеони. През 29 година пр. Христа дентелетите стават съюзници на Рим. Това става причина Марк Лициний Крас (консул през 30 г.пр. Христа) да им се притече на помощ когато племето бастарни прекосява Дунава и навлиза в земите на дентелетите, чийто цар по това време е Сита-C.Dio 51-23; Livy - xxxix-53. През 181 г. пр. Христа дентелетите са в съюзни отношения с Македония, но понеже хранителните запаси на македонците привършват, македонците започват да ограбват дентелетските села- Livy- XL-22.9;

   Изтриване
 10. Интересно откаде идва името на Кораб планина, гранична между Република Македония и Албания?

  ОтговорИзтриване
 11. Много ти благодря Павка относно дентелетите,продължаваи в същия дух.Страхотен си

  ОтговорИзтриване
 12. Павле, имаше ли време да погледнеш видеоматериалите към youtube на тема - Sardinia Manuthones with cowbells - пролетни кукерски игри, които са сродни на българските. Впечатлителни са. Причината се крие в това, че нашите древни предци са засели о - в Сардиния във времето далеч преди Христа. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз ги разгледах и смятам, че не е просто прилика, а наследство от общите ни деди :). В коментарите на един от клиповете им дадох линк към две наши клипчета от Кукерски празници и пратих поздрави от България. Дано им стане любопитно.

   Изтриване
  2. Кукерите в Сардиния са от два типа Мамутонес и Ярдулонес, предназначението и символизма им е същия като на нашите кукери. Има ги и на остров Скиос в Гърция. Всъщност оттам където са минали морските народи, има проучвания за тяхното масово изселване в посока на Египет и по суша и по море, а оттам по цялото Средиземноморие. Интересно е как в нашата история не е останала и следа от морското ни минало... Това е най-странното?

   Изтриване
  3. Има следи, но не им е обърнато внимание. Нашата древна мореплавателска терминология е свидетелство за това, че сме били морски народ. Думите кораб, лодка, сал, кърма, нос, кормчия, кормило, котва, платно, пристанище, прилив, отлив, залив, море, моряк, мореплаване и т.н. не са заемки, а изконни български думи.

   Изтриване
  4. До Роси ГТодорова6 декември 2015 г., 11:27

   Доста от хората в Сардиния са носители на хаплогрупата I2, а тя е свързана с траките, по-точно даките.

   Изтриване
  5. Сирмиус Валветски14 декември 2015 г. в 22:44

   И аз обиколих Сардиния, надлъж и нашир. Все едно пътуваш из Търновско, Троянско, Згориград. Красиви, благородни хора, с троянски черти, красиви празници и ритуали. Точно тогава техните археолози гръмнаха: Ние сме били в Троя! Показаха убедителни доказателства, че Сардиния е била в битката за Троя. От Троянска страна. Мисля, че гърците са ни "хлъзнали" да търсим името българи, когато то просто то не е съществувало. Нашето име е Троянци, траки, трибали, мизи.

   Изтриване
 13. Господари на реките може но на морета абсурд!

  ОтговорИзтриване
 14. Спомням си, че имаше някакви открити останки на тракийски кораби по Черно море, но не помня подробности. Това, което ми е интересно като гледам картата е, това не са ли тези морски народи, някой, които се заселват в съседство в еврейте- наречени филистимци по бреговата ивица между Египет и Израел. Защото се еизползвало за тях и думата- пелищин. И се загатва, че идват от Крит.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-стария вариант на филистимци е пелиштим, а то от своя страна е мн. ч. на пелесет - пеласги. Това е признато от учените, признато е и, че пеласгите идват от Крит и Егейския регион като цяло.

   Изтриване
  2. Вярвам на разясненията, които даваш. Може ли тогава да се каже, че Далила е от пеласгите. И второ: оттук ли иде омразата или от това, че сме първите християни ?

   Изтриване
  3. Несъмнено е имало съперничество между старите евери и пеласгите. В по-късни времена обаче става смесване на евреи и пеласги, а това означава, че враждата е забравена. По принцип в Ориента е било наистина зъб за зъб, око за око, избивани са цели народи включително жените и децата. Пример за това е съдбата на амалекити, мидианити и др. Явно пеласгите не са били избити, а просто асимилирани, като процесът е продължил около 700 години.

   Изтриване
 15. Нищо не каза за Финикийците Павеле?

  - да смятаме ли Кадъм за Трак?
  - да смятаме ли Кадъм царят на Финикийците и основника на Тива за Трак/Българин?
  - да смятаме ли, че Кадъм е станал цар на Илирия и Илирците?
  - да смятаме ли, че Картагенците, са смесицата на Кана-анци и финикийци?
  - да смятаме ли, че арабските историци имат записи, че картагенците са деца на херакъл/херкулес?
  - да смятаме ли, че те са потомци на Хетите, така е записно в еди си коя библия?
  - да смятаме ли, че за Хет и Хети се говори за Гетите?
  - да смятаме ли Картагенци/Финикийци и траки за един роднински народ?
  - да смятаме ли, че СКИТИТЕ и те са Финикийци/Картагенци, като и те , нейде бе записано, се смятат за потомците на Хераклес?

  - както за Картагенците, така и за Траките се говори, че о-в Тасос е бил техен?
  - същото се говори и за Кан-ските земи - Тир, Библос, Сидон, Гамариа и тн. Преди да стане Египетски, преди да стане Асирийски, преди да стане Римски, преди да стане Израелски, преди някакви гърци да се наместят там, преди да стане арабски?

  - говори се че Сардиния и Сицилия били тракийски , а на други места, че били основани от Картагенците? кое е вярно? Като се знае, че Картагенците са се били на тези острови с Гърците и не са им дали да станат тяхни, Картаген и етруските са били съюзници, Рим като римска империя, все още е ходела права под масата.
  Също се говори, че пуническите войни т.е Картаген да нападне Рим става, след като Етруските губят власта над Рим от Латинците, и тъй като Картагенците и етруските са били роднини, Картагенците са започнали мащабни войни против Римляните. дори някой гърк бил споменал, че двата народа всъщност са образували една могъща държава по повод, Финикийците(носещи огъня) и етруските.

  - и на последно както писахме/питахме за Херакъл, нужно е да споменем, че не само за картагенци/финикийци и скити, се говори, че са потомци на него, но и гърците ПРЕТЕНДират, че са негови потомци. Херакъл е от древния град ТИР-ИНТЕ, който се е водил и Микенски и като владетели за пример са дадени, Персей и Евристон още нейде 1500г, преди да е имало такова животно като гърците там...?

  И да допълним, само макар и главно божество да е била Луната и Танит*Астарта и т.н. Финикийци/Картагенци да са принасяли жертви в даден Бог, то главния им Бог всъщност е слънцето Баал, а жервите са били в името на злият Баал Молот, за да не бъде зъл и да стане добрият Баал. Не случайно името им идва от птицата Феникс и е свързано със Жар, Огън, Слънце и тн. Това последното го казвам, защото много хора робуват, че те били с главен бог ЛУНАТА и за това били двупотони номади от Африка, които принасяли жервти и нямали общо с траките- за които пък много хора казват, никакви жертвеници никога не е имало, а те траките почитали Слънцето.

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Казал съм повече от достатъчно, но някои хора четат по диагонал...

   Изтриване
  2. Павка не съм онзи дето де е дракал по горе, но изследвам нещо за Картагенците и тези неща, ако имаш време, бих искал да ми отговориш? :)

   Мисля, че е важно, някой неща да се знаят в повече, все пак Победата на Рим НАД Картаген,ги прави Римляните най силните за векове наред. Интересен е съюза Картаген-Етруските-Македонци и Витини т.е траките и битките на Картаген не с кого да е ами с Гърци и Римляни. А и Картагенците успяват да вземат на своя страна Ибери и Келти плюс Африканци.

   ето една статия за Картаген много много интересена:

   http://wol.jw.org/bg/wol/d/r46/lp-bl/102001806

   ...от френско списание, писали са статия и за етруските, но броя е стар и не можах да го намеря.

   Изтриване
  3. По принцип правилното име на картагенците е финикийци, римляните ги наричат пуни. Финикийците са били смесен народ, аз лично смятам, че аристокрацията е била от трако-пеласгийски произход докато простолюдието е било съставено от ханаанци и други сродни на тях народи.

   Има доста публикации за финикийците, но твърде малко внимание е обърнато на ранната история на този въпрос, а той е изключително важен. В миналото и дума не можеше да се издума, че Кадъм не е финикиец, но понастоящем учени като Янакиева и Порожанов са готови да причислят Кадъм към древните балкански народи.

   Доста време ще мие преди да се сдобием с неудобните данни, които определени хора все още укриват. Все пак има надежда, щом някои учени са се осмелили да повдигнат малко завесата, ще се намерят и други, които да направят това.

   Изтриване
  4. Carthago Delenda Est „Картаген трябва да се разруши“- Анибал преминава Алпите със слонове и спечелва всички битки по пътя към Рим, римляните тогава решили да нападнат като последна отчаяна стъпка Картаген! Разрушават го напълно и посипват със сол земята така че нищо да не може да расте! Анибал не успява да се върне навреме... После преместват тяхната столица, но историята вече не се повтаря...

   Изтриване
  5. С упорство може да се победи и най-силния народ. Лошото е, че понастоящем има хора, които казват - Християнството трябва да се унищожи...Ето това ме плаши.

   Изтриване
  6. Павка, струва ми се, че това е най-странният коментар, който съм чел от теб. Озадачава ме връзката: упорство – най-силния народ – християнство. Знаем, че агресия срещу християнството се заражда още при неговото възникване, а нашият народ е изпитал на гърба си последствията от такива прояви. Пише, че в последните времена тези тенденции ще доведат до победа над последователите на тази религия.
   Мисля, че за първи път чувам от тебе израза:„Това ме плаши“. Ето, това най-много ме озадачава, защото мисля, че не е свойствен за теб.

   Изтриване
  7. Страхът е една нормална реакция. Ако нямаше страх, човечеството не би оцеляло. Страхът е просто осъзнаването на определена опасна ситуация.

   Едно е да се опасяваш от нещо, друго е да се предадеш.

   Изтриване
  8. Действително страхът е нормална реакция. Но пише, че има два вида страх. Единият бил положителен, другият – неоснователен. Положителният бил „страхът“ от Бога, в смисъл – да внимаваш какво вършиш („Страх от Бога е началото на всяка мъдрост!“).
   Всякакъв друг вид страх бил без основание за определени хора: „Бог е канара моя – няма да се убоя!“ или „Ако Бог е с нас, кой може да бъде против нас?!“
   Доколкото съм те опознал, ти не си много от страхливите. Друг е въпросът да бъдеш предпазлив – за това ти самият би имал пълно основание!

   Изтриване
  9. Напълно съгласен, човек може да изгуби страхъ си от всичко, това което ще остане обаче, е неосъзнатия страх, този който се крие в дълбините на съзнанието, скритото Аз, което будното Аз не усеща. За това човек, бил страх, т.е НАБИЛ (Надвил) страхът си, трябва да е много предпазлив и внимателен с изострени анализиращи сетива, към това което може и дори не може да го нарани, защото той е изгубил страхът си, загубил е и част от предпазливоста си. Понякога скрития страх, под формата на инстинкти наследени помага. Друга истина е че човекът по принцип в пирамидата на живота, стой като животно на 3-4ред с прасетата, тъй като доста други хищници са много по пъргави и силни и единственното, което помага на човекът да стой най отгоре, това е неговия Разум , способността му да Разсъждава (Reason), над себе си, над животните, природата и всичко останало във вселената.

   Много открития са станали на този свят, от незнанието т.е от липсата на страх поради незнание, "любопитсвото убило котката, но наученото я съживило".

   В библията е казано в паслм 23-4 : Да! и в долината на мрачната сянка, ако ходя Няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята тояга, ме утешават.

   Изтриване
 16. Сирмиус Валветски6 декември 2015 г. в 15:16

  Привет, Павле! Доколкото съм чел Вашите статии, правя извод, че не се доверявате много-много на Омир. За мен това е грешка. Той много ясно описва Фтия, Ахил, страната на мирмидонците - данайци, ахейци, елини. Какво още разказва Омир за Ахил? Във всичките 10 години на Троянската война, той и войската му атакува (недостойно) градовете на Троянските съюзници (всички са тракийски народи), чийто войски са пред стените на Троя. 25 града. Разрушени, ограбени, благородните семейства избити, народите продадени в робство. Самият поет Омир, негов сънародник, нарича "позорно" поругаването на трупа на Хектор, завързан от Ахил за колесницата и така влачен три пъти около свещения ни град. А двубоят с Хектор? Ахил няма благородството, честта да се откаже от предимството, което му дава измамницата Атина (тя тайно връща копито на Ахил и когато Хектор връхлита за двубой с мечове, Ахил го пробожда лесно с 4 метровото копие), а щедро се възползва от него. Впрочем при синът на Ахил, Неоптолем - Пир, жестокостта на този род добива садистични характеристики (убийството на бебето Скамандър, ритуално хвърлено от "героя" от стената на Троя.). Самият Неоптолем нарича себе си с гордост "изрод"...Данайски черти, които не са характерни за траки и римляни. Та изобщо ми се вижда доста странно да споменавате с гордост това име във Вашият блог. Все едно на Шипка да сложим една паметна плоча и на Сюлейман паша. Освен ако не съществува некоя много важна връзка с одрисите/ Sparotok, която аз да съм пропуснал...:))) Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Реално погледнато ние нямаме гаранция, че разполагаме с автентичните думи на Омир. Илиада е преписвана многократно и то от гърци, те са имали възможност да добавят, или заличат каквото си поискат.

   Кой кого и кога е убил не е ясно. Гърците наричат траките коварен народ понеже нападнали гърците през ноща и се оправдали, че имали примирие само за деня. Де факто тази хитрост е на гърка Хагнон, с нея той успява да установи колония в земите на едоните.

   Историческите извори са важни, но аз лично ги ползвам най-вече за данните от георграфията и описанията на погребалните обреди. Другите неща почти винаги са предадени в манипулиран вид.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Сирмиус Валветски7 декември 2015 г. в 14:31

   Е, каква по-добра гаранция за автентичност от делото на Хер Шлиман ... Човекът без ценз, без Херодот, без Божидар Димитров дори, е открил Троя с една "Илиада" в ръце.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. Сирмиус Валветски7 декември 2015 г. в 14:31

   Е, каква по-добра гаранция за автентичност от делото на Хер Шлиман ... Човекът без ценз, без Херодот, без Божидар Димитров дори, е открил Троя с една "Илиада" в ръце.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Автентичността на Илиадата е под съмнение защото най-старото и пълно копие е от 5ти век от н.е., а най-старият запазен откъс - от 2ри век преди н.е. Омир е живял около 8 век преди н.е. Каква е гаранцията че достигналото до нас не е редактирано?
   За справка по въпроса - https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
   В. Янков

   Изтриване
  5. Абсолютно сте прав. Не само древните им богове като Атина и много други , а също и така наречените герои лъжат и мажат на поразия :-) Е, какво да очакваме тогава за простосмъртните ? За сравнение си спомнете за древния Египет - Съд над душата. От едната страна на везните е сърцето на покойника, а от другата перото на истината на богинята на правосъдието Маат. Определено египетските богове не са насърчавали лъжите :-) , но не е така за древногръцките, а какво остава за простия им народ :-)

   Изтриване
  6. Сириус Валветски8 декември 2015 г. в 17:20

   По-важното е, че е достоверна. Войната е била събитието на хилядолетието... Флота от 1230 кораба, изброени, описани.. 110,000 войници в Ахейската армия. Отсреща "белокаменна, широкодрумна" Троя, със своите 10,000 герои и 10 до 20,000 съюзници. Знае се всеко име, род, народ, история.... Вергилий нема нито една поправка към Илиадата на Омир. А той е разполагал с богатата Римска библиотека на Август. Напротив, неговите 12 книги (Енеида) естествено продължават Историята на погрома върху Светия град, чрез разказа на Татко Енео/Еньо (Омир сякаш не е искал да пише за измамата с коня, грабежа, клането, пиянството, позора). А по-вероятно е да го е написал, и то така образно, че после гръцката цензура в Атина да са го махнали...;-) Позорът за боговете (отново) и данайците е бил огромен. Омир е описал гениално премитането на следите... Троянският залив изчезва(морето се дърпа). Скамандър и Симоент сменят коритата си и удрят право в Ахейското укрепление. Камъни, мед, ровове изчезват отнесени в морето. Двете реки запълват залива с 10-15 метра наноси (т.н. Алувиална равнина). Следите от пиянството са заличени... Само Шлиман е имал късмет, щото е чел книгата, а не уикипедията...:-)

   Изтриване
  7. Сириус Валветски - "(Омир сякаш не е искал да пише за измамата с коня, грабежа, клането, пиянството, позора). А по-вероятно е да го е написал, и то така образно, че после гръцката цензура в Атина да са го махнали...;-)"
   Имам чувството че говорим за един и същи проблем, но по различни начини. Именно тази цензура за която говориш, ме кара да се съмнявам в автентичността на Илиадата. Не смятам че е променена изцяло, а само определени детайли. Лошото е че не можем да знаем истината. Дали преписите останали до днес са променените или са оригиналните? Няма как да знаем това.
   С тази идея съм дал и линка по-горе. Не знам дали Атинодор Кордилион е променял Илиадата и дали това което четем днес не е неговата, или на някой като него редактирана версия. Но е факт че цензура е имало, както тогава, така и днес. За съжеление, наследството оставено от такива хора е съмнението.
   В. Янков

   Изтриване
  8. Всеки запознат до някъде с история знае, че старите източници, доста от тях са изфабриковани, т.е част от тях са истински, но са фалшифицирани, след като знаем, че едно 80% от съществуващите извори са фалшификация, ние няма как да вземаме в предвид, кое, как и какво и тн от тези извори. Няма проблеми да се проверяват, все нещо пропуснато и не фалшифицирано ще се намери, но само в предвид знаейки тези факти за изворите, и естествено търсейки нещата през археология, лингвистика и тн.. Едно време сме имали много извори* книжовни, гърците окрадаха и изгориха всичко на няколко пъти, същото е и от турците, същото е и по времето на инквизициите.

   Изтриване
  9. Сирмиус Валветски10 декември 2015 г. в 2:18

   Променили, каквото променили... Пропаганда за ахейци, хиперболи, премълчани престъпления, но все пак песните са били достояние на целия свят, цензурата не е била безсрамна (като днес) .... Омир ги е произвел ефектно. Вергилий със сигурност не е цензуриран... По важно е, че Троянските Руни в голема степен съвпадат с тракийските. Керамиката също. Златни и сребърни сервизи също (Рогозен). Имена лични и на народи също. Вергилий написа, че " ни свързва дружба от древност и общи Пенати". Халес Трибалски донесе съкровището от Абдера, в безумство отнето с убийството на Принц Полидор (то е в РИМ Враца понастоящем). Генното изследване показа нашите най-близки роднини (в ред) - Италия, Северна Гърция, Панония, Плиска по подир! Какво повече ни трябва за да кажем кои сме?!? Основно гръцки хроници, попове и обикновени данайци ни засилиха да търсим българи във всички точки на света: татари, тюрки, славяни, хуни и какви ли не... Гените показват - населението на Мизия, Тракия, Македония е автохронно! Аспаруховите българи са (най-вероятно) завръщащ се народ, но той не е в тройката на нашите гени. Съдейки от това къде се е заселил, той е с мизийски или одриски произход. Изводът е неизбежен: Мизия, Тракия и Македония са наследниците на Троя и Троада. Да, те не стигат величието на Рим, но без нас Рим не би бил възможен... Татко Енео/ Еньо е създал Римската цивилизация, за нас е останал един Еньовден ... :-)

   Изтриване
  10. "....В онова време, понеже не съществувало книгопечатане, свещения текст често бивал повреждан от преписвачите. Понякога това ставало по недоглеждане и от невежество. А понякога лъжеучители умишлено изопачавали текста, като внасяли в своите преписи лъжливи мнения...."
   Из „Житие на св. Лукиан Антиохийски”

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  11. Сирмиус Валветски11 декември 2015 г. в 2:10

   :-)) Империалисте ... Точно така са доставили второто издание на Троянския кон данайците. Борис I Българоубиец (умопомрачил се в последствие) го е вкарал в Плиска. Резултатът? 2/3 от хилядолетни родове са избити. Родовете на Аспарух, Крум, Владимир. Данайците кротко са ни намазали ските и са ни пуснали да търсим къде точно са се срещнали татари, склавони, оногундури, пеони, хазари и чукундури в Балх, Бактрия или наблизо (а те са се самозвали Римлянонаследници!!) Накрая Гошо W. Храсталаков мъдро е заключил - Траките са цигани! (вижте снимките), даго€&на...

   Изтриване
  12. За ролята на княз Борис І, аз имам една хипотеза, но за целта ми е необходимо да се уверя, вярно ли е твърдението, че Борис е седнал на престола с помощта на Исбул, на кавхана, командващия армията? Ще бъда благодарен, ако някой ми даде сведения зя тези съдбоносни за българите събития.
   Димитър Димитров- Д3

   Изтриване
  13. Сирмиус Валветски12 декември 2015 г. в 1:23

   Димитър Д., тази информация (дори за Павел) е недостъпна.... Ако Плиска е била 20,000-на, 15,000 са били надлежно заклани. Това са били най-будните, най- силните, най- критичните. Новият Бог явно е обичал също кръвта... Борис е изперкал необратимо, обяснимо. Неговите съветници, гръцките духовници, не са. Те са произвели Борис в ангел, светец, Архиангел... Нашите български братя са се събудили в "правата вяра", за сметка на това 2/3 заклани и 1/3 гъркопослушни...

   Изтриване
  14. И днес и преди 1000 години и преди 5000 години човеците и техните постъпки са сходни, при сходни условия и сходни движещи сили.Основна движеща сила при човека е да живее по-добре и по-лесно. Най-лесно е за сметка на другите човеци или народи. За това е необходима властта! Властта над другите се основава на авторитет или манипулация, обикновено чрез религия или идеология.Няма властници - светци. Има борба за кокала(грубо, но за краткост).!
   Не намирам източника си,но съм чел, че Борис е заел престола с помощта на армията.Ако е така, то Борис е извършил военен преврат. Преврат върши само този, който не е бил одобрен за владетел от съвета на боилите. След преврата узурпаторът среща съпротива. Губи позиции. Несъгласните не му се подчиняват, за тях той не е авторитет. Не признават властта му. България се смалява. Борис губи власт и сила. За да се укрепи, започва да унищожава другомислещитеи несъгласните. Каква религия, какъв светец? Борба за власт! Борис е човек! Светците живеят в друго измерение. България е вече по-слаба и много части от нея се отделят. Борис печели време като лавира между притискащите го две християнски империи. Това е временно. Борис капитулира пред Константинопол и приема Никейския символ на вярата, извършвайки предателство спрямо "българския" Сирмиумски символ на вярата. Защо? Намалява натиска от запад и изток, приемайки "православието". Укрепва властта си, защото православието е винаги тясно свързано с властта и я легитимира, като дадена от бога. Но "православието" също се бори за власт, "православната" църква се борила против българската доминация в Римската империя! Българите в империята са били най-големия народ с най-хубавите земи, с най-древна култура. По-малките и млади народи в империята искат "българското" във всичките му проявления! Инструментът е "православната" църква, като организация за избутването на българите от властта в империята! Това продължава 200 години.След смъртта на Юстиниян Велики "православните" побеждават и разрушават всичко българско. Разрушени са църквите, изгорени са книгите,обявени сме за безписменни, еретици и варвари разрушават се и тракийските светилища, обявените за варвари и "еретици" българи губят идентичността си, заличава се историческата им памет. Това е началото на залеза на българската цивилизация, първата в света. Жаждата за власт на Борис води до предателство към собствените традиции, води до постепенна загуба на завещаното ни от Орфей, от нашите първохристияни. След това, пазителите на тракийския, българския дух(българската ерес), богомилите,са изгонени от България. Губим колосален елит и наследство, от Орфей насам. По нашите земи има непрекъснатост на духовната традиция и държавността, до "покръстването" на Борис.Синът на цар Симеон, Св.Иван в отрицание на вършеното от дядо му и бащу му става отшелник и се изолира от властта. Не пожелава даже да се види насаме с брат си цар Петър. Навярно от уважение към чичо си Владимир?! След прекъсването на традицията се прекъсва и българската държавност. Вече не сме гордите и силни трако-българи, а част от вече чужда империя. Но идеите на българите, носени от богомилите, стават основа за разцвета на Западна Европа. Свобода, равенство, братство, чрез любов! Дали днес, след 1150 години на упадък и бавна смърт, ние, последната отломка на Великата българска цивилизация, ще оцелеем физически вече е почти решен.Вече почти нищо не ни остана освен името и фалшифицирата история.Защо е трябвало прадядо ми да се върне от Америка преди 99 години и да бъде убит от руски куршум в Добруджа, ако аз не съумея да защитя името и достойнството си на българин? Аз спасих себе си, доказах се пред недоброжелателите ни в професионаллен аспект и останах свободен българин. Но за мнозинството не е така. Затова са нужни хора като Серафимов! Да направят българите свободни, в смисъл да осводят духа им от лъжите на недоброжелателите ни.
   Димитър Димитров - Д3

   Изтриване
  15. 1. В България, след археологически проучвания, са разкрити останки от християнски църкви 3 века преди 865г. - официалната дата на покръстването.
   2. За християнското богослужение, във всяка черква е необходимо да има Свети Книги по които да се извършва службата. Книгите са правени от пергамент – специално обработена фина кожа от чифтокопитно домашно животно. За обширната, по това време, територия на България са били необходими над 10 000 комплекта Християнски книги. За да се изготвят са нужни няколко милиона животни. По това време няма сведения за такива масови „хекатомби”.
   3. В сведенията се посочва, че Българската Църква по времето на архонт Михаил-Борис става самостоятелна, за този акт е необходимо Църквата ни да е съществувала дълги години преди да бъде призната за автокефална.
   4. Колкото е вярно, че Българската държава е основана през 681г., толкова е вярно и че сме приели християнството през 863-865 г.
   5. Наглата фалшификация на Българската История е много добре стъкмена и споена.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  16. Здравей Императоре, както винаги твоят коментар е съдържателен. Аз нямам и малка част от познанията на нашия уважаван домакин г-н Серафимов, както и от твоите. Но анализа на сложни многофакторни процеси ми е специалност и ясно виждам движещите сили на процесите. Надявам се моята хипотеза да не засегне чувствата на вярващите християни. В един статистически подход към нещата,който абсолютно необходим при анализ на древната история, отделната личност и нейните качества не може да се отъждествяват с характеристиките на общността, към която тя принадлежи. Надявам се, че никой от коментиращите тук, ще приемат моето мнение за атака срещу православието. Но нима историята на държавата ни може да се отдели от историята на църквата? Та те са дотолкова свързани, че са почти неотделими. Това както знаем в края на средновековието тази обвързаност става пречка за развитието на цивилизацията. Та църквата забранява Евангелието на Тома. Забранява познанието! Затова се налага отделянето на църквата от държавата. Нашите богомили и тук са предвестници! Моята цел е да се намери истината за историята ни. Не се меся във вярата и религията. Но "православната" църква е много мрачна институция. Та погледнете, тя е правила с нас българите, това, което прави сега радикалния ислям. Горят се древни библиотеки(в Мали), разрушават се храмове и културни паматници, горят се живи хора. Разликата е само във времето. Не може да не се постави на масата въпроса за църковната ни история, ако търсим истинската си история. Защото църквата влияе върху духа на човеците и не е нуждо да се доказва, че в духът е човешката сила, силата на народа. Духът който ни обединява, духът който ни прави хора, достойни за предците ни.Ако имаме проблеми с идентичността си, с познанието на историята ни, със самочувствието и нравствеността си, то нашето общество е много болно. Задачата е непосилна, но Паисий доказа, че трябва да се борим за народа си!
   Димитър Димитров - Д3

   Изтриване
  17. Сирмиус Валветски14 декември 2015 г. в 1:19

   Напълно съгласен съм с Димитър Димитров - ДЗ, ( и аз с бележката, че това е лично мнение, което никак не включва неуважение към хората свързали се с Християнството!). Покръстването е началото на края за народите в Мизия и Тракия. Следва мрак и очакване на Османците. Същото се е случило в Рим, 700-800 г. по-рано! От Юдея идва учение. То донася смирение, покорство, страх от Смъртта (Теодор Момзен). Константин го легализира след години, в които то е преследвано. Преследвано е защото подменя един основен принцип на дохристиянските вервания - Злото да се бори тук на земята, сега и докрай. Дълг, който не се отлага. На никаква цена. Рим пропада за броени години в новата религия. Ватикана прибира всички богатства от Колизеума, баните, храмовете, митреумите. Окопава се във Ватикана и мавзолея на Адриан (Сант Анджело), създава гвардия да пази съкровищата, но не народа...Започва да продава каменните блокове като кариера, оловните скоби като вторични суровини... Във Форума създал Европа, се настаняват магарета и гъски. Подобна е участта на нашите Плиска, Преслав, Търново. За мен няма съмнение, че една Римска Европа, със не повече от 8-10 легиона щеше да върне османците с поне 1000 км на Изток, където да се "утаят" в други държави. Павката много точно го казва по-горе: Врагът е прикрит, унищожил много велики народи. Аз бих добавил: И винаги в пропагандата е представен като Жертва ;-)
   P.S. Империалисте, не мисля че по това време има 10,000 църкви в Мизия и Тракия. Абсурд. В наше село (Косталево), първата църква бе вдигната в 60-те години на миналия век, но беше некаква акция, непокълнала.
   Поздрави на всички!

   Изтриване
  18. СИРМИУС, първоначално, Християнското Богослужение се е извършвало в най-обикновени помещения. В моят пост се визират 10 000 КОМПЛЕКТА богослужебни книги.

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  19. Сирмиус Валветски16 декември 2015 г. в 21:49

   Да да, Империалисте. Така е. Всъщност, аз разбирам, че говорим за едно и също - няма нужда да има 10 000 комплекта, защото ако има по един комплект на селище (със или без черква), а селището има да кажем 500 човека, това значи 5 млн.население, което ние нямаме. Както и гърците не могат да препишат 10 000 комплекта... Още по-трудно е строителството на 10 000 черкви. Това не е основното, което исках да споделя в моя пост. Основното е, че аз смятам, че християнството, представено в този вид (!), не е нищо друго освен анестезия на една друга доктрина.
   Поздрави

   Изтриване
  20. Сирмиус, проф. Чилингиров пише за 900 разрушени от"православните" църкви в края на VІ-ти век. Към тях трябва да прибавим и другите "помещения" където се извършвало богослужение. След това нека да екстраполираме за релиода от VІ-ти до Х-ти век, време на експанзия на християнството. Има и разкопки, където често разстоянието от една до друга църква(параклис) е много малко, 50-60 метра. Някой докторант трябва да направи проучване, но считам че броя на комплектите(3 книги, ако помня добре) приближава цифрата 10 000. Честито Сурваки, раждането на Сур, млада бога! На всички родолюбци!Природата се обновява и ние, човеците трябва. Продължаваме!
   Поздрави: Димитър Димитров - Д3

   Изтриване
  21. Няма друга европейска държава с по-стари църкви и също с толкова стари църкви!

   Изтриване
 17. Каквото са могли гърците да унищожат, заличат, пренапишат, окрадат, сменят и тн са го направили. ако някой си мисли, че са били умни като бог се лъжат, грешки правят всички, за това ние в днешно време, откриваме Кражбите, откриваме, повече истина и тяхното заличаване се вижда, вижда се какво си присвояват и се вижда, че това го правят от хилядолетия. Не-НА гръцката престъпност!

  Когато Болг-Ариа (Оракия) е валдеела света, гърците са ходили прави под масата, същото важи и за римляните.

  Не случайно се доказа, че повче гърцки/римски колонии всъщност са били Тракийски т.е български. За това и влизат теориите, че българите са живели в Балхара, в Скития, във Фригия, в Австрия, в Италия , на Средиземноморските ос-ви, Египет и където се сетим/ т.е видим, че някой вади теория. Защо не се говори, че това са гърци или римляни? Защото ние сме били на всякъде, а не гърците, дори не и римляните. Истината е , че и гърция и рим са били български, но докато ние сме още живи и си носим културата от емнайси хиляди години, нито Римляните, нито Гърците са живи, Гърците се оказва, че голяма част са наши потомци (останалото е политика), Италианците половината са също наши потомци, останалото е Иберийци. Та къде са гърци/римляни? И те половината са били Български, а пък като нищо и на много повече проценти.

  Някой иска примери, еми аджаба, какви са Сърбия, Македония, Хърватска и Румъния бря? ПОлитиката казва, че тия народи са еди и какви, ами ние си знаем, че са български и само българи живеят там, Ето това е мръсната политика на народите срещу България и българите. Така е било винаги, това не е нещо ново. ПРОСТО се сменят имената, това е и поликата на демокрацията за пример и смяната на робството с друго.
  Това друго се наричат "свобода", но е робство, просто му е сменено името.

  Ако всичко това не беше вярно, нямаше едни българи, да се наричат Първите, нямаше да ходим и да разпряваме ние сме първата цивилизация, ние сме древните, ние сме потомци на ходещите богове и герои, ние сме тези за които се пише в библията, децата на бог, ние сме първите християни, било в Европа било в света (Орфей) е българин, той е и първия христос. Нямаше английски историк да говори, че Склавоните са народът формирал държавите в Европа и Азия, че са този народ който е дал законите и писмото/четмото, съда и културата* на всички, това не са ирландци, англичани, римляни, гърци, египтени, еврей, арааби, персийци, индийци, някой от тези народи носят, нещата на които сме ги учили и интересното е че най близките народи който го носят това са Римляни, Гърци и Индийци! С кой народ, мъртъв или жив се обяснява всичко това, ми те хората са го казали, СКЛАВОНИТЕ и са дали Скалвонските думи, КУЧА и КУКЕРИ. :)

  Най богатите арехологически места на планетата са 3 , Италия, Гърция, България. След като се говори, че първите 2 култури се признават от света, защо не се признава третата, българската? След като историците, чуждите такива, още 18век, когато българите са били под османска власт, са ги казали, тези неща, за склавоните-българите ?!?!? вярно, не казват Българите като име , ами склавони, но пък дават НАШИЯ ЕЗИК, а не някой друг такъв, все пак тука е била османската империя (един османец да прочете тази книга и ако види българи там, най вероятно може да подтикне нещата към по голям геноцид, някой замислял ли се е над това).

  ОтговорИзтриване
 18. НЯКОЙ замисля ли се, че всички войни последните десетилетия, са все около БЪЛГАРИЯ, било хървати, било сърби, било албанци, било украйнци, било Либия (КАРТАГЕНСКИТЕ ЗЕМИ-Финикийски), било СИРИЯ, Иран, Пакистан, Ирак, Авганистан, Чечения, Албания и тн.

  Какво се забелязва, в страните около нас, дето все още няма войни, гърция, македония, румъния за пример? Забелязва се гръко-римска политика!

  Какво се забелязва в другите страни, които не споменахме, за пример, унгария, австрия, полша, германия, словакия и тн В момента се забелязва, централизирана миграция на милиони в тези територии. Каквито и да са, но не са българи .

  Някой замислял ли се е , че българия стой най мизерна, защото политиците ги е страх, че ако тръгнем да си връщаме бляскъка и силата, всички ще тръгнат срещу нас и този път ще ни заличат завинаги. Малка българия я има 4 милисиона я няма, останалото е Турци и Цинаги (и други не-българи). Та ние бяхме 4 милиона след освобождението на България, като всеки 4ти бе в Армията, през световните имахме почти 1 милиона армия, почти цялото боеспособно население се биеше!!! Най голямата армия по Глава на Населението бе България. В момента от 7 милион, 3 милиона и отгоре, НЕ СА БЪЛГАРИ в нашата Българска държава. Какво правят тия 3 милиона не българи тук? Подмолват държавата, културата и историята ни, подмолват ни сега и нашето бъдеще. Онзи ден Борисов се изцепи пред журналисти в Брюксел ли къде, че скоро ще влазят в България !0 милиона мигранти от Сирия, пратени от Турция?!?! ВТФФФФФФФФФФФФФ

  Айде всички не-българи да си ходят от тука. Имаме си Сащ на тая планета, който иска да се меси, смесва да ходи там.

  Да не ви падат кепенците, знаейки кой сме, какви сме, през какво сме минали и какво става в момента, ще знаем и как да вървим и какво да правим в бъдещето. Защитавайки си държава и хилядолетната култура, така правят българите в Гърция, и политически и религионзно пазят гръцкото, което наполовина не е тяхно, един пример.

  ОтговорИзтриване
 19. Здравей,

  Ето нещо, което не е "морско" (по темата), но интересно :
  "Неподправената история: Кой и защо изгори император Валент. Размисли върху едно сведение от „Синаксар на Цариградската църква“ и върху опитите на „наши“ историци да пратят читателите си за зелен хайвер"
  http://www.otizvora.com/2015/12/7298
  http://www.otizvora.com/files2015/tschilingirov//atch-koi_sa_26-te_machenici.pdf
  („Кои са 26 те мъченици, чиято памет църквата чества на 26 март?“, Асен Чилингиров)

  По църковните сайтове пише, че 26-ти март освен, че е Събор на Св. Архангел Гавриил, е и ден на Св. мъченик Георги Софийски Стари: “Когато навършил 30 години, се озовал в завзетия от турците град Одрин. "който някога беше блажен град, защото имаше християнско население, а сега е нещастен, защото гъмжи от заблуда, както преди когато го владееше нечестивия род на езическите елини", както уточнява житиеписецът. Там на 26 март 1437 година мъченикът Георги пострадал заради искрената си вяра в Господ Иисус Христос…” (http://www.pravoslavieto.com/life/03.26_sv_Georgi_Sofijski_stari.htm)

  И нямаше как от всичко прочетено да не намеря някаква мрачна символика в това, че 26-ти март се чества и като „Ден на Тракия“ заради превземането на Одрин – „На този ден се чества подвига на българските воини, паднали край Одрин и из тракийските полета, както и почитта и паметта към хилядите българи - тракийски бежанци, намерили подслон в пределите на България и запазили родовата си памет. Чества се като годишнина от денят в който е превзета Одринската крепост на 26 март 1913 г. от Българската армия през Балканската война... “ (уикипедия)

  Въпреки мрачността, ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 20. Корабите са правени от дърво. Нека си зададем въпроса къде са се намирали най-старите гори....допреди изсичане на горите ни, под предлог постояване на железницата и то по време на Османската империя (първата железница), територията на България е била покрита от гори, гъсти и мноого, мноого стари. Сегашната картинка е бледо подобие на това, което е покривало земята тогава..почти нищо не е останало. Как ще станеш мореплавател, ако нямаш от какво да си направиш съд. Как ще направиш съд, ако единствения начин да стигнеш до дървесина е да минаваш стотици километри?
  Та трябва да имаш материал, знания за материала, познания за обработката му и свойствата му и после познания за морето.

  ОтговорИзтриване
 21. Привет, Павеле,

  кораб - коруба, по-скоро го свързвам с крив, изкривен, на англ. curve, на исп. и итал. е подобна думата. Закръглена форма, корен к-р-в или к-р-б . Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Андрей, английската, а и испанската дума са от латински произход. Колкото до латиската curvus- крив, тя може да е заета от трако-пеласгите. В латинския си има доста суми за крив - concavus, pandus, arcuratilis, convexus.

   Изтриване
  2. Точно така, Павеле, напълно съм съгласен...

   Изтриване
 22. Корабоплаването по българските земи - едно предаване, с моя добър приятел и колега Теодор Роков - https://www.youtube.com/watch?v=lHcKDpLc2MY

  ОтговорИзтриване
 23. Киряков, а какво стана с БАГУРАТА, МАГУРАТА, кораба майка на Българите и пещерата Магурата. МА гур/кураб. Говори се, че магурата е бил овален кораб т.е покрива и той е бил овален за да не пада вода в него, за това го наричат и Ковчег, т.е Ноевия Ковчег. От тук има и връзки с еврейски, турски, индийски и тн. като Гурбан/Курбан, гуробха, шербет и други, дори близки български думи са с връзки от магур(кораб майка), като гроб, утроба и други,

  ОтговорИзтриване
 24. Признавам, че по този въпрос не съм мислил... И в пещерата Магура не съм бил... С това че много основни термини и понятия тръгват от Балканите съм съгласен.

  ОтговорИзтриване
 25. Уважаеми Спароток,
  Аз съм "попрочела", следвала съм лингвистика и съм си попътувала и се отнасям уважително към проучванията Ви. Не съм историк, но разбирам методите на историческата лингвистика. Въпреки, че не е директно по темата на статията, позволявам си да Ви задам един от купчината въпроси, които ме притесняват: как се отнасяте към Именника на Българските Князе и връзката му със Стария Завет която някои му приписват?
  На тези, които ще ми се нахвърлят дължа да уточня предварително, че отдавна съм се отрекла да черпя знание от телевизор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Считам "Именника" за интересен документ даващ определени индикации относно древността на българската държавност, а и имената на ранните ни владетели. Не зная за връзка със Стария Завет освен приликата на името Авитохол с евритския израз авихолол - баща на всички.

   Последната книга от Стария Завет засяга събития от V век пр. Христа, а в Именника най-ранната дата е 515 години преди княз Аспарух, т.е. около 165 година след Христа. Имаме разделение от около 600 години...

   Изтриване
 26. Спомням си за един сайт за история,където от години не съм коментирал ,имаше там един капанец мисля от Веселиново беше,Валентин Иванов-АТИЛА,който позовавайки се на "Джагфар тарих" и някои други писания в Далечния Изток непрекъснато пишеше за "Булгарския Флот",как по подземни канали са пътували бУлгарските "кораби"!Един с прозвището "БОЦМАН" непрекъснато Го вземаше на подбив,че такова "НЕЩО" не е имало!Но въпросния Атил непрекъснато изкарваше "някакви доводи",че е истина!Има нещо вярно внеговите твърдения,защото все повече ДАННИ излизат за ВРЪЗКАТА на Българите с народите населяващи в древността континента Америка!Този въпрос за Българите като МОРЕПЛАВАТЕЛИ мисля ,че не може да бъде ИЗЧЕРПАН само в една статия!Обширна дискусия и сглобяване на фактите може да даде някаква по ясна представа по този проблем!

  ОтговорИзтриване
 27. Не може всичко живяло по нашите земи да се нарича траки - според "най-оптимистичните" оценки за траки може да се говори след около 3500 г. пр.н.е.
  Също така не е коректно да се "присвояват" постижения на други народи, само защото в етногенезиса им има някакъв процент "траки".
  Най-старата намерена лодка (в Холандия) е на 10000 год, а според последните открития още неандерталците са излизали в морето: http://www.sciencemag.org/news/2018/04/neandertals-stone-age-people-may-have-voyaged-mediterranean

  ОтговорИзтриване
 28. съгласен съм със горния коментар, възможно е да са траки така наречените от египтяните морски народи, но това не ме кара да се чувствам горд, за мен бандитизма на западната цивилизация идва именно от пиратското начало на създаването и, може да греша, но само така си обияснявам възможнжстта да се зароди и оцелее такъв вид общност, на суша мисля че такъв вид дяволи не биха оцеляли, има голяма вероятност да греша и да със доста предубеден, но това вие като по запознат бихте могли да кажете.

  ОтговорИзтриване
 29. извинявав се, предубеден съм доста, не възможно, а доста вероятно е траките или пелазгите, хората преди римляните и гърците, гърците за които знаем че идват от етиопия, та за по старите европейци от гърците са били доста добре запознати със мореплаването, доказателство за което е нишите за урни и мястото за трупоизгаряне издълбано във скала със нещо като маса точна за трупоизгаряне по средата, което може да се види на глухите камани близо до град любимец, нещо което съм виждал с очите си и същата пещера със олтар или маса за трупоизгаряне по средата и същите по форма и размер ниши за урни на остров по средата горе доло на атлантическия океан, второто можете да видите във ютуб филма се казва исплуването на атлантида, така че извинявам се.

  ОтговорИзтриване
 30. Здравей Павел, прочетох поредната ти работа и си мисля: Тази поредна статия е на български и ще я прочетат няколко стотин българи и какво от това, ефекта ще е минимален. Все едно да викаш от дъното на кладенец. Имаш ли възможност твоите работи да ги преведеш на английски, испански за да могат да се четат не само от българи, но и по целия свят. Ако нямаш можем да помогнем. Ние си знаем, че сме най-древни, но останалия свят не. Трябва пълноценно да се използва интернет! Качена в различни социални мрежи ( Facebook, Twitter, Instagram и др.) тази информация може да придобие ефекта на лавина. Когато стотици милиони хора по света опознаят нашата история ( а тя е и тяхна ) , тогава могат да започнат тези положителни процеси за които си мечтаеш ( пък и не само ти )!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам кратък вариант на историята ни на английски. Скоро ще публикувам материала и ще помоля съмишленици и приятели за съдействие при печата и разпространението.

   Изтриване
 31. Интересна статия! Препоръчвам ви книгата на Светлозар Попов -"Халколитната Цивилизация Варна". И нека си зададем въпроса- Ако дедите ни през енеолита и халколита са познавали морето толкова добре и до опитомяването на коня, това е бил най-разпространения начин за транспорт, който е развил най-старата цивилизация в Европа, а може би и в света, то нима е възможно това да се е загубило? Едва ли по-нататашните местни народи, познати ни като траки, са забравили древните морски пътища, които са стигали до Егейско и Средиземно море, та чак и до Египет..
  Ето ви част от книгата на г-н Попов: https://drive.google.com/file/d/1H6Xb1a5fb9l5nh-xp79U7plb_jkLkZEh/view?usp=drivesdk

  ОтговорИзтриване
 32. Няма съмнение, че Кораб и Караби е българска дума!

  По ми е интересно, нашите деди, кое първо са КАРАли - КАРУцата или КАРАбито?

  Ако КОЛелото е измайсторено преди карабито, то каруцата печели с две ръце, нищо че и двете са с формата на лодка.

  Също така ми е интересно, как тъй КИЛа ще е английски патент, като е изведено от КАРИна, дори и при норвежците, а КИЛ отговаря на нашия КОЛ, а оттам и КИЛването на боба с КОЛа. 🤔

  Или аз съм идиот, или западняците се правят на много големи идиоти! 😄

  Още по-интерсно ми е... как така за 1300 години ще има такава последователсност на КОРа, КОРаб КАРам КАРуца, КОРмило, КЪРма, КОЛ, КОЛона КОЛя, КОЛа, КОЛело, КОЛесница, КИЛ, КИЛвам, КИЛав, КОПам, КОПвам, КОПие, КУПА, КУП, КОН, КОПита, КОНюшна?

  Това само при много стар език може да се срещне.

  Тези 5 века под османско робство много назад са ни върнали във времето - това е живата истина.

  ОтговорИзтриване