11.12.2015 г.

ДОКОСВАНЕТО НА ГОСПОДА, ИЛИ КАК БЪЛГАРИТЕ СТАНАХА БОЖИ НАРОД


Изучавам от доста време миналото на народа ни, но не спирам да се удивявам на качествата на нашите предци. Удивени са били и много чужденци, които са посетили земята ни и са се запознали с българщината. Смелостта и необикновената сила на нашия народ са широко известни. Никой не може да оспори неестествената храброст и дързост на българите. Ние обаче притежаваме и други ценни качества. Пословични са също българското гостоприемство, доброта и благородство.

 

Би трябвало да се очаква, че след няколко потисничества, през които са се провеждали жестоки геноциди, в нас не би останало нищо човешко. Ние сме клани, бесени, давени, разселвани и изтезавани от римляни, гърци, османлии и др. 

Домовете и книгите ни са горени, собствеността ограбвана, децата ни отвличани…
Въпреки всичко, въпреки стотиците години тъмнина и ужас, нищо не е успяло да унищожи светлината в душите ни. Дори и по време на най-страшното подтисничество ние сме оставали верни на себе си.

 

Преди около два века различни пътешественици посещават земите ни и остават удивени от видяното. Ето какво е казано за нас:  Българският народ е достоен да бъде почитан и хвален. Той е гостоприемен и милостив, много е усърден към светата църква, обича красотата на божиите храмове и е толкова ревностен към светите места - към Светата гора Атонска и към светия град Ерусалим, че превъзхожда всички останали християни -гърци, сирийци, грузинци, сърби, власи, молдавци и дори русите.”

 

Но ако, от една страна, и старите българи срещат с радост делото на народното образование и се съгласяват на различните полезни нововъведения, от друга страна, те не се разделят със своите патриархални привички. В домовете им - безукорна чистота, навсякъде цари спокойствие, към главата на семейството всички изпитват безгранично уважение и послушание. Изобщо българите са много гостоприемни- качество на всички славяни. Гостоприемството им е още по-хубаво, защото е просто и естествено. Като предлагат най-доброто на своя гост, те се стараят да му предоставят всички удобства.

 

Изобщо у българите е очевидна силната страст към знанието, което те и натрупват. Постоянство в стремежите  - това качество като че ли им е вродено. Откакто българите решили да откриват самостоятелно чисто български училища, гърците започнали да ги ненавиждат и всячески се стараели да им попречат.

 

Малко по-късно, когато вече сме свободни, необикновения ни характер е по-лесно забележим. Това са впечатленията на редица западноевропейци посетили Родината ни и успели да ни опознаят - Българинът е ненадминат в своето упорито преследване на целта, което комбинирано с трезвото му виждане, дава надежда за велико бъдеще на този народ...

 

Пестелив и сдържан, българинът не притежава лекомислената веселост на румънеца, големеенето на сърбина, нито мечтателния и непрактичен идеализъм на руснака. Българинът по-скоро прилича на шотландеца от равнината и носи многото си възхитителни качества зад външност, зад която малцина имат щастието да проникнат.”

 

“За българинът е достатъчно да знае какво трябва да направи и той го върши. Дълбоки чувства той изразява, без да парадира. Интуицията му е отправена към реалността, българинът изразява себе си със забележително спокойствие.

 

“Българите са прекрасни хора, здраво свързани със земята, тяхната устойчивост към морални болести е забележителна. Куражът им, а и тяхната издръжливост, са им създали славата на велики бойци из цяла Европа. Българите  имат уникални качества на тялото и духа...”

 

Джеймс Бейкър казва за нас – “Те притежават силни социални и патриотични качества, достойни за всеобщо възхищение, помагат си един на друг и насърчават по-слабите, търпеливо обучават тези, които са изостанали и не се примиряват, докато не започнат да се движат заедно напред. Cчитаме  българите са народ, който е способен на велики дела."


Сиприен Робер пише за българите следното:  Макар от петте народа на полуострова (Балканите бел.авт.) да е най-угнетеният, неволята не е съкрушила българина. Както някога, и днес погледът му е горд, а самия той – висок и хубав. Почтеността му стои над всяко изкушение...”


Може още дълго да се говори за необикновените качества на народа ни, но по-важно е да разберем как сме ги придобили. По-важно е да разберем защо дори тъмнината на подтисничеството не успява да угаси светлината бликаща от българското сърце. За тази цел трябва да се върнем назад във времето, в епохата, в която Орфей е омавал хора и зверове със своите песни и мъдрост.

 

Няма съмнение, че в началото, както и при всички останали народи, в сърцата на дедите ни е имало жестокост. Времената са били такива – сурови и безпощадни, инстинктът за самосъхранение е диктувал поведението на всеки. Ние обаче сме първите, които са се измъкнали от лепкавата кал на примитивното и грубото. 

Дивакът изведнъж е прогледнал и се е превърнал в същество на светлината. Това е станало с извършването на добро деяние. Някои от далечните ни предци е подал ръка на свой събрат, поделил е храната си с него, дал му е подслон и топлина и е станало чудото – дивакът се е превърнал в Човек.

 

Когато правим добро от сърце се случва нещо необикновено, което науката все още не може да обясни. Помогнем ли на някого било с думи, било с дела, в нашия мозък става нещо уникално – оформят се нови синапси, нови връзки, които спомагат за по-дългото запазване на здравия мисловен процес. Колкото повече правим добро, толкова повече проглеждаме, отдалечаваме се от примитивното и се докосваме до светлината на Господа, а от това няма по-голям дар. Този дар дава спокойствието което е в сърцето на всеки истински българин.

 

Този Божествен мир е уникален за нас, зная го от личен опит. Скитал съм по три континента, но не съм срещнал хора, които да имат излъчването на българите. Добри хора има навсякъде, но при нас доброто е естествено, то не е заучено, не е маска. В българина доброто идва направо от дълбините на душата.

 

За развитието на уникалните ни качества през вековете е спомогнало и нещо друго – постенето. Въздържането от месо е доктрина на траките. Страбон предава свидетелството на по-стария Посидоний за това, че мизите (наречени по-късно българи) се въздържат от ядене на живи същества. За храна дедите ни ползват мед, мляко, сирене, като водят мирен живот и поради това са наречени богобоязливи.

 

Докато при правенето на добрини се постига възстановяване и дори обновяване на мозъчните синапси,  в следствие на постенето протича също благотворен процес, но на друго ниво. Когато храната ни е бедна на калории нашата ДНК започва да се самопоправя, а това е от важност не само за телесното, но и за духовното ни здраве.

 

Нашата ДНК бива атакувана всеки ден и всеки ден търпи поражения от слънчева радиация, токсини проникващи в тялото ни с вода и храна и т.н. Учените са установили, че колкото по-повредена е ДНК на определени индивиди, толкова по егоистични, завистливи и злобни са те. От друга страна става ясно, че щедрите, добрите и веселите хора имат здрава, запазена ДНК.

 

Ето го разковничето – традициите на предците ни са ги направили чист народ, който може да се докосне до Господа. Вършенето на добро и постенето – придържането към бедна на калории диета, са спомогнали предците ни не само за запазят здрава своята ДНК, но дори и да я усъвършенстват. Дедите ни са станали чисти във всеки възможен смисъл на думата.

 

Така са наречени предците ни от гърците, за определени хора от траките е употребена думата κτιστοι, която акад. Вл. Георгиев превежда като чисти. Благодарение на учени като Александър Брокет знаем, че Орфеевото учение е повлияло така силно стария свят, че ранни християни като Климент Александрийски наричат Христос втория Орфей. 

Свети Августин казва, че Орфей е предсказал истината донесена от Божия синтова, което Орфей е започнал, Христос е завършил.

 

Джон Блок Фридман изследва ранни християнски паметници и установява, че Христос е изобразяван с фригийска шапка, с лира в ръка и заобиколен от животни – точно както е представян и великия тракиец.

 

Умберто Утро също говори за влиянието на Орфей върху ранното християнство. Италианския учен казва, че както тракийския певец опитомява дивите животни, така и Христос преобразява живота на грешниците.

 Орфей изобразен като Христос, рисунка на A.Becker

В нашите вени тече същата кръв като на великия тракийски певец и мъдрец. Ние сме потомци на хората, от които Омир, Херодот, Страбон и др. са се възхищавали. Наследници сме на тези, които първи бяха наречени чисти и първи се заеха да разпространяват светлината. Това е и причината да бъдем ненавиждани от силите на злото, които повече от две хиляди години се опитват да ни унищожат.

 

До този момент не е помогнало нищо. Нито кланетата, нито изтезанията, нито гаврите и разселванията са ни пречупили. Тъмнината обаче винаги търси начин да постигне своето. Ние можем да бъдем унищожени когато престанем да бъдем себе си, когато вече не сме българи, когато сме забравили старите си традиции и заветите на дедите.

 

Това е причината за борбата срещу християнството днес. Българските християни не са като западните. Колкото и да е променено учението на Спасителя, у нас то е запазено във вид най-близък до първоначалния. Постите и причестяването пречистват както тялото, така и душата. 

Събирането на хората в църква спомага за осъзнаването, че сме братя и сестри и не бива да се делим и караме, а редно да се обичаме и помагаме един на друг
.

 

Не само откъсването ни от християнството е атака срещу нашата идентичност. Представянето на национализма като нещо лошо, изостанало и агресивно е другата хитрост, с която ни убиват. 

Истинският национализъм не е нищо друго освен Родолюбие – уважение към семейството, преклонение към предците, към техните подвизи, почитане е иценене на тяхната култура и обичаи. Да се откажем от своята идентичност е все едно да си сложим примка на шията. Без родова памет ние сме прах духнат от вятъра.

 

Поредното оръжие на злото е една хитра игра – внушението, че сме лоши, мързеливи и крадливи и заслужаваме съдбата си. Преди време с ужас установих, че чужденци се представят за българи по различни блогове, форуми, а и др. медии. С отвратителното си държание тези индивиди тровят съзнанието ни и се опитват да ни карат да се срамуваме, че сме българи. За жалост много сънародници са се хванали в този капан.

 

Слава Богу има и други хора, има истински българи като покойния Джоко Росич. Нека тези, в чиито души се е промъкнало съмнението да си припомнят думите на този светъл Човек: 
“Когато някой ми каже: „Абе, няма вече добри хора“, това е толкова смешно, отвратително, нихилистично.
 Страната пука по шевовете от добри хора. Кофти е това, че ние се вглеждаме в утайката. Пишем за утайката, четем за утайката, правим филми за утайката. И ни се струва, че всичко е утайка, а то не е така

 

Прав е Росич, нали? Утайката може да диктува какво да се излъчи по телевизията, или да излезе във вестника, но утайката не е представителна за целия български народ. В никакъв случай! Безброй са тези, които отделят буквално от залъка си, за да помогнат на други изпанали в нужда. Безброй са тези, които макар да имат предложения да работят за чужденци остават предани на Родината.

 

Да, утайката не иска ние да видим добрите примери - добрите българи, не иска да ги чуем, не иска да им се възхитим и да се запалим от тях. Ето за това господства черния тон и простотията впресата, а дори и по форумите и блоговете.

 

Много от нас са отвратени от утайката в обществото ни до такава степен, че дори искат да прибегнат към насилие. Това обаче не е пътя. Не можеш да победиш тъмнината с нейните собствени оръжия, на нейна собствена територия. Тъмнината може да се победи само по един начин – като направим това, която тя не може – да станем хора на светлината. Не клането на бездушни марионетки би ни помогнало да достигнем по-добър живот, а подаването на ръце. Единството и любовта имат голяма сила, много по-голяма отколкото можем да си представим.

 

Когато престанем за слушаме утайката, когато престанем да се делим и мразим, тогава ще поставим и стабилната основа за едно ново общество. Ще можем да изградим общество, в което няма продажници и тихи убийци на българщината.

 

Разбира се само с благост не става. Добър може да е само силния човек, а силен не се става лесно. Нужна е воля, нужни са усилия, нужно е постоянство. Каляването на тялото и характера е жизнено необходимо. Как да порицаеш лошия и порочния, ако ти самия се поддаваш на пороците? Как да укориш крадеца, ако твоята съвест не е чиста? Как да кажеш на крадеца да се маха, ако мишците ти не са здрави?

 

Нападан бива слабия, обира се дом, чиято ограда е паднала, така е било, така и ще бъде.В нашите гени са закодирани силата, решителността и добротата. Тези качества няма как да ни бъдат отнени, могат само да бъдат подтискани. Ако икаме да счупим веригите, които ни дърпат надолу към чернилката, трябва да се върнем към себе си, да бъдем българи. Дедите ни откриха пътя, осветиха го, ние само трябва да го следваме.

 

 

 

Основна използвана литература:

 

С. Минкова, Т. Трифонов, Народно-психологически щрихи на Българина, София, 1990.

М. Кожухарова, Руски пътеписи за българските земи XVII—XIX век, София, 1986.

J.Baker, Turkey in Europe with two maps, second edition, Cassel Petter & Galpin, London, Paris & New York, 1877

W. Monroe, Bulgaria and Her People. Washington, 1914.

 

 

 

78 коментара:

 1. Наистина много вълнуваща статия. И как няма да е вълнуваща, когато гъмжи от истини. Павел, с любовта и доброто които проповядва, е един велик учител, от какъвто спешно се нуждаем ние българите (но и целият съвременен свят!).
  Но как да постигнем едно такова духовно ниво, когато ежедневието ни демонстрира точно обратното?
  Примерът на дедите! Когато непрестанно мислим за тях и постим, ние ще постигнем целта! Ще станем кротки и смирени като дивите животни, които е усмирил с песните си Орфей – първият Исус. Ако проумеем това, изобщо няма смисъл да се сещаме повече за втория Исус – и без това неговото учение е било променено, както пояснява Павел в статията си! Не става яно къде точно може да е промяната, но поне в това: апостол Павел казва, че когато е немощен в тяло, е най-силен духом, а нашият Павел ни учи, че колкото тялом сме по-яки, толкова повече ще бъдем и духом такива!
  Не е ясно също така дали Орфей не е вторият Исус, защото някои траколози имат претенцията, че Дионисий е бил първият и истинското му име е Дион Исус, но спорът още не е разрешен ...
  На рисунката, където Орфей е изобразен като Исус просто се просълзих, защото над кръста са изобразени някои символи на исляма, което предвещава скорошното обединение на религиите в една единствена световна религия!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нашият народ има уникални качества, с които бих могъл да се гордея, но не трябва да забравям, че образа на бай Ганьо е по силно изявен в българския манталитет и характер като литературен герой на Алеко Константинов в контекста на последните 100 години.

   А добре е Орфей да не се отържествява с Христос по никакъв начин. Защото макар и да се преплитат и да се търсят допирни точки в тяхното дело по някакъв начин- Исус Христос е ненадминат и всяко сравнение с други големи герои и митични фигури е нелепо. Той е засвидетелстван, изявен много векове преди своята поява с големи подробности на своя живот и своето време. Исус не е написал книга, но книгите писани за Него не могат да се поберат на едно място, не е изгърмял с оръдие, употребил насилие. Но векове по късно рухват цели империи. Неговото слово и дело са уникални и несравними. Империи, царства, завоеватели, големи умове, които смаяха авета със своя ум и способности като цвят угаснаха и окапаха като буря дойдоха и отминаха. И когато имената им се изучават с досада в учвбниците Христовото име е все тъй високо от всички философски недомислици взети заедно. Нашето летоброене започва от Него, възкресението Му никой не е успял да опровергае. Той раздели Библията на две, света на две епохи, промени светогледа и даде надежда на хората. И да се интерпретира името Му с криво и праворазбрани заблуди, философии и особено ислям е арогантно. Та ислямът е зло, враждебен навсякъде където го има. Примиривен и изостанал с поне 1000 години. Никой не може да имитира Исус в рзличен образ и символ нвзависимо коя е епохата и народностната митология. Той е актуален образ, непреминал и независим във времето, извън всякаква философия или религии.

   Изтриване
  2. Г-н Николов,не съм напълно сигурен че бай Ганьо е образ на целия български народ.Мисля ,че има солидна доза пропаганда,която се е издигнала в идолопоклонничество към образът на бай Ганьо.Образът може да е бил реален,което говори че навярно г-н Константинов просто е документирал един забавен образ на простоват човек,сблъскващ се със модерния свят.Филми и истории на тази тематика има и до днес.Ако не е бил реален човек то може би е бил един вид мисловен експеримент на Константинов,как би постъпил простоватия по онова време българин,ако пътуваше към Чикаго.Както виждате,може да има и друг прочит.Които далеч не говори за целенасочен стремеж към описание на целия българския народ.Даже да си призная,това ми прилича повече на типичните тъпотии, които модерните изкуствоведи измислят за дадена творба на някой художник.При условие ,че в 80% от случаите единствения импулс на авторът да нарисува или извая дадена творба е просто желанието му да документира или създаде красота.А не да предизвиква някакви дълбоки чувства или някакви психологически и психоаналитични търсения,както в повечето случаи се представят творбите на публиката.
   И както споменах има не малко доза пропаганда където едва ли не, ние трябва да сме горди с бай Ганьовите изцепки,че дори да го имитираме.Не е ли редно да се запитаме защо няма такава голяма пропаганда издигаща култ към някой достоен българин,а не към реално един слабо морален образ.
   За Христос,също не съм напълно съгласен.Идеята на ненадминатостта на Христос на мен ми е чужда.Макар и да имам дълбоко уважение към християнството,не мисля че е редно да ограничаваме Бог до само едно проявление.Мисля че желанието на това създание да ни извиси духовно е взимало форма,взима форма и ще продължи да взима форма на много места и хора,докато има и същества достойни да се развиват духовно.
   За империите също не съм съгласен.Християнския свят стъпва върху постиженията на тези империи,и доразвива техните възгледи.Разбира се пречупени през християнската призма.Също макар и Христос да не е убил никои,реално в негово име са се убивали стотици хиляди.Да не говорим ,че и той самия се разгневява на търговците в храма.Още повече,в периодът на най-силно влияние на християнството в Европа,в Европа са се клали почти на всеки 50 години.Така че,за мен,описания от вас Христос и Християнство е малко заблудено.
   Г-н Серафимов, мисля че е редно да се уточни,че прекалената доброта води до това което виждаме днес.Едни народи и етноси ни се качиха на главата от толерантност.Мисля,че дедите ни са имали много по-здравословна връзка между реалният живот и религията и нейните учения.Връзка която аз намерих в Бхагавад гита.А именно разговорът за дългът и духовния път.Иначе съм съгласен.Онези които редовно промиват мозъците от медиите ,че сме какви ли не изроди,са предимно чужденци.Като съм забелязал и едно течение,където ако си известен актьор,музикант, режисьор и тн.,то за да покажеш колко си извисен над нещата,то непременно трябва да направиш коментар колко завистливи и не-цивилизовани са българите.И сякаш всички са били обучавани от един и същи човек,понеже използват едни и същи сравнения и изречения.

   Изтриване
  3. Здравейте,г-н Серафимов.Следя публикациите Ви с възхищение за положения труд и търсенето на истината за нас ,българите.От пълен нихилист започнах да усещам гордостта да бъдеш българин,благодаря Ви за това.
   Скоро прочетох на не едно място как тук,на Балканите,се е появил първият светлокос и синеок човек с бяла кожа.
   Един въпрос не ми дава ми дава мира вече с дни.Как тогава следва да тълкуваме старозаветната книга на Инок/Енох,където ясно се описва как от небето слезнаха синовете божии с коси,бели като памук,лица като сняг и очи с цвета на небето и като харесали дъщерите човешки,взели ги за жени...От тях произлезли великаните,от стари времена силни и храбри люде...
   Не ми е известно тая книга да е фалшификат.И така-как да установим къде именно са слезли божиите синове?
   В днешните свети,хм,земи откъде са можели да знаят що е това сняг и какъв цвят има?
   Ще се радвам,ако и други исторически насочени блогъри изкажат вижданията си по този въпрос.
   С цялото ми уважение:Красимир Добрев,обикновен българин

   Изтриване
  4. Здравейте г-н Добрев! По темата за нефилимите, гигантите все още върви мое проучване. На този момент не мога да Ви кажа кога ще съм готов. Надявам се до към два месеца.

   Поздрави!

   Изтриване
  5. то хубаво ама вси4ко се отнася за българи от старо време ,

   Изтриване
 2. Няма какво да се допълни.Истината говори сама за себе си.Благодаря.

  ОтговорИзтриване
 3. Няма какво да се коментира.Истината говори сама за себе си.Благодаря.

  ОтговорИзтриване
 4. Много силна и топла статия, нека достигне до сърцата на повече Българи! Поздравления!

  ОтговорИзтриване
 5. Старите българи са яли месо. Човекът е бил дивак докато е ял СУРОВО МЕСО. Учените доказаха, че с откриването на огъня и готвенето на месото, едва тогава дивака прото-човек се е превърнал в човек. За това е и уголемяването на главните ни, на нас хората, това е довело до образуване на повече синапси в мозъка и уголемяването му, а не вегетарианството. Но хората трябва да ядат по малко месо, това си е вярно от ново придобитата човешка точка на виждане, т.е не-диваческата, трябва да оставим животинките и те да живеят, а доста животни, вече са изчезнали и продължават да се топят на брой, па били те и такива, които ние не ядем.
  В месото се съдържаше еди си какво, без което организма не може, не зависимо, че има хора които цял живот живеят без месо, те не живеят пълен живот, а и децата им ще страдат от еди си какво(не помня какво беше години минаха откак четох тази статия и гледах и филм по въпроса). Огънят и готвенето на месото, това е фактора силова еволюция превърнал дивака в човек.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не смятам, че Дарвин е прав ! Хората нямат нищо общо с маймуните и не са имали ! Други сили извън земята ,са създали човечеството ! Българите са може би едни от първите в експеримента, но знанието им е унищожавано защото знанието е сила и днес е така !Склонен съм да споделя, че атлантите и българите са първите заселници на тази планета !Битовизма дезинформацията дори чрез интернет днес не спомагат хората да изградят синхронизирано перфектно общество, което да работи и се развива ! Тогава ще ни допуснат в галактиката ! КАЗАХ!

   Изтриване
  2. Аз пък смятам , че маймуните са произлезли от мангалите ( всички знаем защо ) и точно тук се крие фундаменталната грешка на Дарвин ( може би съзнателно) .
   Поздрави Павка за перфектната статия .
   Бъди здрав .

   Изтриване
 6. Сирмиус Валветски11 декември 2015 г. в 23:55

  Когато Енео (Еньо) извежда остатъците от Дарданите от Троя те са 20 кораба. Около 3000 човека. На гърбът му е Татко Анхиз. До него Юл, Юли. Той взема курс северозапад. Земята на траките, на Ликург Безпощадни. Единствен цар Тракийски, който сред останалите тракийски народи не участва в съюза пред Троя. Енео тръгва натам не случайно. Първо, това е земя, която "дружба от древност и общи Пенати" я свързват със Троя. Второ, Енио се надява да намери последният син на Приам - Полидор, който натам е заминал със мисия. Приям, виждайки че силите на Данайците превъзхождат петкратно троянските и след 10 години война съюзът е обезкървен, иска помощ от Ликург. Мисията поема Полидор. Той трябва да покаже на Ликург "скъпоценен товар", сервиз златносребърен за вино, който ще е негов, ако помогне в битката. Ликург иска една вечер за размисъл, но упоен от виното "Полидора посякъл и всичкото злато заграбил"... Известно било, че Ликург има проблеми с пиянството, неведнъж нахвърлял се срещу семейството с меч. След като разбира това, Енео решава да пусне корабите и отплава, независимо, че вече са положени основите на нов град - Енеади. "Към що духовете не тласкаш, жажда проклета за злато?" 376 г.пр.н.е. Цар Халес изпълни дълга си и отмъсти, превземайки Абдера, градът където е убит Полидор, "където всяко право е презряно".

  ОтговорИзтриване
 7. Павле, поздравления за емоционалната статия - есе !!! Благодаря за данните от Климент Александрийски и Свети Августин и влиянието на доктрината на Орфей за Ранното християнство. Много ми допадна ранната иконография на Спасителя, която изглежда почти идентична на Орфей. Напълно подкрепям основната ключова идея на изложението: " Това, което Орфей е започнал - Христос е завършил ". Ето затова мисля, че скритите тайни убийци на българщината воюват с всички средства срещу проявите на истинския, неподправен българизъм - нашата православна идентичност и преданост към действителните принципи на Християнството от неговите първоначални времена, възрожденските родолюбиви идеали, стремежите към обединение и добруване, към просвещение и светлина. Съхранените неразривни връзки с нашите предци и следването на техния път според мен е единственият начин за нашето спасение и духовно израстване като истински българи ! Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не знам, защо, г жа М върбанова е бясна, и ви набеждава,обижда, и клевет!!
   РАЗГОВОР С MILENAVARBANOVA9

   , а ти, откъде знаеш..


   Аз, коя съм, и с кого..лягам и ставам..
   спри да пишеш селски кл'юки в блога си
   зомбирана си, болна, и нещастна..
   какво ти е виновен и Павел, дрта драка..
   с дълъг и дебел нос, на баба Яга..

   само, ти си "учена"...смешна и платена...кокошка
   без 2 лева..
   ако, беше поне мллко, по умна, нямаше да се
   караш с хората/задочно/ в Ефира.

   опомни се, и пак, ще напиша..
   за твоето Възхвално Слово, за Тръмпоида..

   излагация, Голяма, та и Публична..)
   Изпратено: 12:07 От: milady

   Изтриване
 8. "АКО НЕ ЗНАЕШ, НЕ РАЗЛИЧАВАШ, НЕ РАЗПОЗНАВАШ ИЛИ ДОРИ НЕХАЕШ, ЧЕ СРЕЩУ ТЕБ ВОДЯТ ВОЙНА, ВОЮВАТ, И ТО ЯРОСТНО, ГАДНО И ДОКРАЙ, НО ПРИКРИТО И ПОСТОЯННО ОТРИЧАНО, АКО НЕ ЗНАЕШ КОЙ, ОТКЪДЕ, КАК И ЗАЩО ТЕ НАПАДА И ВОЮВА С ТЕБЕ, ЕДВА ЛИ МОЖЕШ И Е РЕАЛИСТИЧНО ДА СЕ НАДЯВАШ ДА ПОБЕДИШ, ТОЕСТ ДА СПРЕШ УДАРИТЕ СРЕЩУ ТЕБ"!/КОНФУЦИЙ/

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно такава е войната в момента и българите, народ по природа благороден и наивен, съвсем не познават врага си.

   Изтриване
  2. Приятелю, срещу нас се е изправил най-страшния враг - този, който е унищожил много народи в миналото. Такъв враг не се преборва лесно, той е хванал в плен съзнанието на хората от цял свят. Борбата не е просто за власт, борбата е на живот и смърт.

   Изтриване
  3. Врагът са русите!
   Вековен, упорит, безмилостен!
   Навредил на българската кауза повече от турците!!!
   Казал го е едни голям руски славянофил - Аксаков: "Всяко тържество на България е смърт за Русия"!

   Изтриване
  4. Няма такава сила, която би могла да сломи Русия. Русия ще се развива, ще расте, ще крепне. Всичко ще се разтопи като лед, само едно ще остане незасегнато – славата на Владимир, славата на Русия. Твърде много жертви са принесени. Никой не може вече да спре Русия. Всичко ще помете по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света.
   (Валентин Сидоров, Людмила и Ванга, 1979 г.)

   Русия ще разпери криле, ще се издигне. Ще мине още време, трудно ще й бъде, но Русия ще си остане Русия.
   (Записано от Бойка Цветкова)

   Гърците са хитри, а турците са мешан народ, различен от нашия. Да търгуваме с тях е добре, но никога няма да станем искрени приятели. С Русия нещата са други. Русия няколко пъти ни е помагала, ще ни помага и в бъдеще, защото сме славянски, християнски народи, свързани от векове.
   (Красимира Стоянова, Истината за Ванга)

   ЗА РУСИЯ

   Да не разваляте дружбата с Русия. В дядо Иван, а не в брат Джон е спасението.
   (Казано пред Мариана Конова)

   Нямате ли срам. Насрани ли се чувствате, че предавате Русия - дала свобода и подпомагала армията на България. Как ще ги гледате когато отново ни освободят? На враговете бази даваме, но те не дават самолети, което е доказателство какви са, и какви са руснаците. ПРИЯТЕЛЯТ И БРАТЪТ - ТЕ ПРАВЯТ СИЛЕН И МОЖЕЩ, ВРАГЪТ ТЕ ПРАВИ СЛУГА И СЛАБ.

   Изтриване
 9. https://www.youtube.com/watch?v=MvZY3CTPUyk

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прав е г-н Дончев, няма желание у нашите учени да покажат истината. Дали е от страх, дали е от покорство, не зная, но на това безобразие трябва да дойде край.

   Изтриване
  2. http://education.actualno.com/ucheni-iskat-v-uchebnicite-po-istorija-da-se-vpishe-nova-teza-za-proizhoda-na-bylgarite-news_513260.html
   Някакъв опит, но толкова несмел, че може би по-скоро ще затвърди заблудите.
   скит

   Изтриване
 10. ЗАВЕСАТА ПАДНА !!!

  Допусках, че вършиш глупости от заблуждение, но последните три дни ме убедиха, че си добре прикрит, коварен враг на българския народ. Нещо като поредното издание на братя Гайдарски, с които се конфронтираш за маскировка.
  Неочакваното интервю с Антон Дончев сложи точка на моите съмнения. Човекът си го каза едно към едно, че любимите ти траки са притежавали книги със заклинания, тайни формули, чрез които са контактували със зли духове, всеизвестните мистерии ...
  Престъпните ти в духовно отношение внушения в последната ти статия всред ангелски хвалебствия за „достойнствата на дедите“ ясно показват накъде тегли сърцето ти. Зад „Разпятието на Орфей“ в комбинация с небесните светила над него прозира образът на Дионис-„Bacco“, дебелият мъж с кози крака и жезъл със змии, за който споменава Дончев.
  С „трогателните“ си статийки вероятно служиш и на известни земни сили, които целят окончателното затриване на народа ни. С чиста съвест бих те проклел, но зная, че има Един, от Когото никой не може да се укрие. Не е безопасно да риташ срещу остен! Ако все още ти е останал кредит – осъзнай се!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. След като е "паднала завесата и са ти се отворили очите", бъди така добър да не посещаваш блога ми. Честно казано - не ми се занимава повече с лабилни хора.

   Изтриване
  2. И защо тогава отговаряш с "лабилен" отговор? Мнението на госта е може би изразено по грешен начин, но ти можеш ли да ми отговориш кое доказва че ние смепо-велик народ от другите? Че имаме мъченици и че сме патили много, и съграждали от нищото мнго - да! Но нима ние сме единствения, или пак казвам, един от превъзхождащите народи? И ако Орфей е като втори Христа, то изобщо ще има ли значение символа на Христа като спасител??

   Изтриване
  3. Към А.К. Госта с инициали.
   '.. любимите ти траки са притежавали книги със заклинания, тайни формули, чрез които са контактували със зли духове, всеизвестните мистерии ...'
   Да, говорим за много, много отдавна. Да така е. Пра-отците ни са били пагани, почитали са Богове като Перун, бога на Слънцето, Майката Земя и т.н. Няма спор, че като са почитали такива божества /може би много напреднал извънЗемен разум /, им е било заложено да владеят силата на Енергията, Светлината и чрез Словото да влияят, да променят. Нима Словото не е вид Заклинание. Всеки знае, че думите имат вибрации, имат енергия. Какво е Магията? Слово, казано и написано. Как лошите думи, крещенето разболяват. Как леенето на куршум помага? М? Все пра стари методи на лечение. Ами танците или песните на Бялото Братство от Дънов, което е признато от цял Свят? От кого сме го наследили? От Дявола ли? Как Орфей слиза в Подземното Царство на Хермес? Нима това са само легенди? Не мисля. Такова 'преминаване' през световете може само, ако си велик просветен, владеещ силите на Енергиите. Темата е обширна. Не зная за коя 'завеса' е паднала за теб, но виждам, че още си със затворени очи. А, да кълнеш какво е тогава? Всичките ми въпроси към теб, А.К. са риторика, теми за размисъл.

   Изтриване
  4. Подземното царство е на Хадес... Хермес (Ерми) е Велик Посветен... дал културата на траките и египтяните...

   Изтриване
 11. Весели празници г-н Серафимов,Бог да ви благослови!Благодаря за труда положен от вас за полза на целия български народ.


  ОтговорИзтриване
 12. Г-н Серафимов, пожелавам ви здраве! А след почивката с нетърпение ще чакам нови и още по-интересни статии. Весели празници!

  ОтговорИзтриване
 13. Весели празници г-н Серафимов, Бог да ви благослови за да спрете мастурбацията че вреди на мозъка!

  ОтговорИзтриване
 14. Благодаря Ви г-н Серафимов!Дано има повече хора като Вас,та да се отворят очите на „неверниците”,че „и ний сме дали нещо на света”!Весели празници и бъдете здрав,за да продължите великото си дело по осъзнаване на нацията!
  М.Царева

  ОтговорИзтриване
 15. Здравейте г-н Серафимов,
  какво бихте казали за една

  Организация на
  Родолюбивите
  Формации за
  Единение и
  Иновации

  Бог да ви пази

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ОРФЕЙ се пише с Й, затова предлагам да я кръстим
   Организация на
   Родолюбивите
   Формации за
   Единение и
   Йога

   Опазил ни Бог .....

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  2. ИМПЕРИАЛИСТ, предполагам разбирате, че става въпрос за мн. ч.

   Изтриване
  3. Важно е Духът да доловим, за буквата няма да се препираме.

   ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИЧКИ

   Изтриване
 16. Г-н Серафимов, искам да цитирам Бай Илия Минев, Бог да го прости. На всеки човек може да се помогни, само на душевно мъртвия и Бог не може да помогни. В мнозинството си, българският народ го смятам душевно осмъртен от 71-на години, затова аз не се считам за родолюбец, а за родинолюбец. Тадея. п.п. Пожелания за весели празници.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Атанас Буров: "В икономиката има още един велик закон, и то страхотен закон — законът на принадената стойност. Това е суров закон. Не може без него. Маркс, вашият бог Маркс, го показа на света. И светът го разбра. Но светът се промени през 1919–1933 година. Богатите хора започнаха да дават по един комат и на работника. И го спечелиха.

   В Чехословакия професор Масарик и Едуард Бенеш задължиха богатите да дават помощи на работниците. Да делят от залъка си и за тях. Същото стана в Англия и Франция."

   Изтриване
  2. Буров безспорно е бил умен човек, аз бих го сравнил с Хенри Форд и живелия по-рано Ливен Гефаерт, те са поддръжници на разумния капитализъм, при който на човека не се гледа като на средство за производство, а като на личност.

   Изтриване
 17. Истината има две страни. Едната страна е, че тези които я очакват да се появи я приветстват, помагат и тя да се запази, да тържествува за доброто на всички. Втората страна е, че тя истината е неудобна, събаря стени издигнати от лъжата, зад ИСТИНАТА не можеш да се скриеш, както зад ЛЪЖАТА, всичко ти става ясно и всичко се вижда, за това истината не е удобна за тези които се крият зад нея. Със истината не може да манипулираш хората, защото тя се вижда има доказателства, логика и последователност. За истината не ти трябват сложни думи или могъщи оръжия, трябва ти единствено чисто сърце. Кое ще избереш е решение на всеки един.
  Г-н Серафимов е последователен, винаги подкрепя твърденията си с доказателства и има логика в тях, не е обидил никой, както персонално, така и расово. За мен, г-н Серафимов има чисто сърце.
  Кое ще избереш ти си е твое решение. Аз избирам ИСТИНАТА!
  БАЛАГОДАРЯ ВИ Г-Н СЕРАФИМОВ

  ОтговорИзтриване
 18. Истината има две страни. Едната страна е, че тези които я очакват да се появи я приветстват, помагат и тя да се запази, да тържествува за доброто на всички. Втората страна е, че тя истината е неудобна, събаря стени издигнати от лъжата, зад ИСТИНАТА не можеш да се скриеш, както зад ЛЪЖАТА, всичко ти става ясно и всичко се вижда, за това истината не е удобна за тези които се крият зад нея. Със истината не може да манипулираш хората, защото тя се вижда има доказателства, логика и последователност. За истината не ти трябват сложни думи или могъщи оръжия, трябва ти единствено чисто сърце. Кое ще избереш е решение на всеки един.
  Г-н Серафимов е последователен, винаги подкрепя твърденията си с доказателства и има логика в тях, не е обидил никой, както персонално, така и расово. За мен, г-н Серафимов има чисто сърце.
  Кое ще избереш ти си е твое решение. Аз избирам ИСТИНАТА!
  БАЛАГОДАРЯ ВИ Г-Н СЕРАФИМОВ

  ОтговорИзтриване
 19. Весели празници г-н Серафимов
  Благодаря Ви,че Ви има
  Господ да ви дава здраве и да Ви пази!
  Благодаря за поредната прекрасна и пълна с любов и смирение статия .....

  ОтговорИзтриване


 20. Рорик

  Ммм даа,
  Тя истината е едно на ръка.Истините са толкова колкото са и човеците.Като се започне от най малката клетка на обществото ,семейството ,та се стигне до световни икономически,военни,религиозни,...съюзи.
  Какво нещо е живота на човека.Лекарите казват че най доброто свойство на мозъка е да забравя.Ако много помни човек се побърква и в опасност е съществуването му.Тогава какъв е смисъла на живота,за какво сме създадени на тоя свят.Излиза че с раждането си човек трябва наново да търси своите си истини,своите си представи за справедливост,достойнство,доброта, ...и куп други качества.Разбира се семейството е това което култивира мисленето и чертае начина на живот на индивида.Родителите заети да да осигуряват прехраната на децата си , паметта се предава от дедите и бабите ни.Колко мъдро е казал народа ни.Един завет оставиха дедите ни.Паметта се предава от дедите на внуците.Не ни харесваха руснаците като одържавиха собствеността /земята/на хората.Не му хареса на дядо дето му взеха конете Плака за тях.Не и хареса на баба дето и отнеха цветната градина пред новата къща,и ги накараха да строят къщата на шосето , та сега дрънчат прозорците като минават колите, люти клетви ги кле,че искат да не и се видят кокошките и петела дето се разхожда като барон.Не му хареса на тате като му казаха че тротоара бил общински а не се грижат за него и насади черници и асми да му пазят сянка на дограмата и на плочките. Не ми хареса на мен че убиха Шаро и днес чакалите се разхождат по улиците.Не ми харесва на мен че 20 години строих измислен комунизъм набутан в панелки, ,и още20 измислен капитализъм. Не ни харесва сега ЕС.На 18 години да отделиш детето си и да прекъснеш връзката с родовата памет. Инстинктивно човекът се размножава за да запази рода си. Но какво е рода? Само кръвната връзка ли? Не е ли още нещо,което е равностойно на кръвната връзка.Дядо, тате ,баба,мама се бориха като изнесоха цветята, асмите на тротоара.Аз сега трябва да се боря с кмета феодал да не ми отрежат черниците и асмите, да го накарам той да се грижи за комарите в купената на безценица локва край реката,за съборените гнезда на лястовиците , на щъркелите за да му е чисто.
  Ами не им харесва на децата ми да живеят в чужбина.Искат си тук.И според възможностите си , хем не късат връзката с България , хем не си лишават децата от избор да са граждани на света. И си идват 40-годишни и внуците питат за щъркелите и лястовиците, кокошките,гледат небето и се чудят, я колко звезди има тук, мръщят се на сметището край реката,,....Не,не е прекъсната родовата памет.Животът е борба.Както дедите ми показаха че може да се бориш,така трябва и ние да покажем че можем да се борим за да се борят и внуците ни.Казват че дедите ни не са имали писменост.Дали им е трябвала, като имат по-големо богатство-родовата памет ,която е много по истинска и е истинската история.

  Благодаря и аз за статията,която ме накара да напиша тези симисли.Много хора мислят така, както пише Серафимов.
  Имаме богатство от хора с родова памет и природа.
  Ако на някой му се струва сълзливо,негова Родина е Сахара.Но е повече от сигурно че децата на тези ще ги накарат да видят какво имат и ще ги накарат да се срамуват че не са запазили бащино огнище.
  Весели празници !!!
  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Капитализмът е роден от диктатурата. Затова капитализмът вирее добре при тиранията. Лявото е родено от свободата. Затова лявото вирее при демокрация.

   Изтриване
  2. И лявото и дясното са като песнопеенето, зависи кой и как ще се изяви. Една система винаги трябва да се съобразява с народопсихологията, не е редно на един народ да му се натрапва дадена система само защото някой е казал, че тя е по-добра.

   Изтриване
  3. Ти си ляв, Спароток. Държиш на доказателства а не на традиции и конформизъм. Революционерството, също е ляво действие. Саможертвата, също. Самарянството. Христос, Ботев и Левски. Демонично е да обичаш само себе си, Божествено е да обичаш всички, така е и с дясното и лявото. Насилието или сърцето. ПОЛИТИКАТА Е НАСИЛИЕ, НО КАЗВА ЧЕ Е САМОЖЕРТВА

   Изтриване
  4. Драги ми анонимни, ляво и дясно са само условни понятия от политиката, не от историята.

   Изтриване
 21. Честита Коледа и Рождество Христово на Павел Серафимов и всички негови приятели . Желая ви здраве , късмет и силата Божия да е с Вас.
  Поздрави Стоян Шопов

  ОтговорИзтриване
 22. Весели празници и много здраве през 2016 ! Очакваме с нетърпение още и още по-интересни неща в твоя блог през 2016.
  От всички , който бяхме с теб и мислим като теб!

  ОтговорИзтриване
 23. Личните мнения не правят История!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това лично мнение ли е или клише? Защото клишетата също не отразяват истината и не са сериозни колкото и да са остоумни. Всяка критика или реплика се нуждае от обосновка или нещо подобно, за да е градивно иначе става нещо като злобен коментар.

   Изтриване
  2. Г-н Анонимен, трябва ли да напомним тука, че "личното" мнение на Хайнрих Шлиман доведе до откринането на микенската култура , на практика не Омировата Троя , но 7 изчезнали града..даже предмети принадлежат на цар живял хиляда години преди Приам , а това е История. Има много примери и в други науки освен археология,така че просто Ви игнорирам. Ако сте историк, археолог и т.н просто си кажете Вашето лично мнение по темите тука, иначе наистина сте безполезен с този пост - да,само едно клише, нищо повече.

   Изтриване
 24. Я па тоа!Личното си мнение,за личните мнения,заври знаеш къде....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм с Анонимен 27 декември 2015 г., 10:58, макар и да не е посочил източника си. Въпреки това е добре да уважаваме различните мнения, дори и да не са подкрепени с аргументи! На всеки човек е дадена свише свободна воля, която му дава право да вярва в каквото пожелае, включително да я изтъргува за пари!

   Ето един възможен източник на неговото твърдение:
   „Историята е индуктивна наука, която почива на факти, а не на мнения – което не почива на факти – не е история“, „Историята е сбор от систематизирани факти, а не сбор от мнения“. - д-р Ганчо Ценов.

   Весели празници.
   Станимир.

   Изтриване
  2. Станимире, затова ли Ганчо Ценов не владее хронологията, а просто нагажда удобно фактите, според мненията и предчувствията си? Павел работи в наши дни по същата схема.

   Изтриване
 25. Павле, благодаря за ценната, синтезирана информация, не само за тази статия, а за целия ви труд, който полагате да излизат целенасочено потулвани истини от нашата история.
  Имам един въпрос - замисляли ли сте се да публикувате статиите си и в wikipedia? Там биха били прочитани от много повече хора, и при това не само българи, което би било многократно по-ценно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В Уикипедия са много "редакторите", иначе платформата е добра, просто се изисква време, а и солиден екип, който да следи публикуваното да не се унищожава, или редактира безобразно.

   Изтриване
  2. В Уикипедия може да се публикува много информация, стига да се спазват правилата в нея. Те са дискутирани в беседата към статията за Ганчо Ценов:
   https://bg.wikipedia.org/wiki/Беседа:Ганчо_Ценов

   Поздрави,
   Станимир.

   Изтриване
  3. Хубаво, но пак се иска доста свободно време...

   Изтриване
 26. Прабългарите говорили гръцки!

  Обстоятелството, че прабългарските надписи са съставени на гръцки език, на пръв поглед като че ли намалява тяхното значение и ги свежда до една разновидност на многобройните гръцки антични надписи, намерени в България. Обаче това е само привидно така.

  Употребата на гръцкия народен говорим език и разните видове надписи, за които в гръцката епиграфика не могат да се намерят образци за подражание, показват, че тук не се касае нито за традиция, нито за продължение на една практика.

  Трябва да се изтъкне, че първите прозаични съчинения на никой народ не са написани на неговия език, но на езика на друг, по-стар народ, който е притежавал от дълго време богата писменост и литературно обработен език.
  Това на пръв поглед чудновато явление се дължи преди всичко на обстоятелството, че културното развитие на народите не е ставало едновременно.
  Затова у даден народ, когато е станало нужда да се запишат някои неща, той е вземал наготово, така да се каже, назаем или под наем изразните средства, писмото и езика от по-напредналите в това отношение народи, докато родният език добие необходимите писмени качества.

  Така първите прозаични съчинения в Рим не са на латински, а на гръцки. Най-старите исторически съчинения в Германия, Чехия, Полша и др. са написани на латински, а не на съответния народен език.
  Също и в Румъния първите исторически съчинения са съставени на старобългарски, който дори дълго време е бил официалният език в румънските държавици.
  В Европа започват да пишат на родните езици едва в IX в. Изключение от това не правят и прабългарите.

  ОтговорИзтриване
 27. В Румъния официалният език до 17-и век е българският. През 1862г. кирилицата излиза от употреба там. Имам един приятел румънец, който научи български много бързо и говори без акцент. Изводът е следния- кръвта вода не става. Значи значителни тракийските съчинения и старобългарските изчезнаха, а останаха само гръцки, май това е целенасочена политика.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По принцип най-старите топоними и хидрониими от територията на Румъния са обясними на български език. Това показва съвсем ясно кои са най-старите обитатели на страната.

   Изтриване
  2. Нека съм луд,Българче от Тракия

   Изтриване
  3. Искам само да допълня към Georgi Nikolov. Явно Ви не сте запознат с темата Орфей, нито пък с Христос, защото реално духът на Орфей е именно един и същ с този на Хростос. Всичко става въпрос за един и същи пратеник и то с мисия. Моля, не подценявайте делото на Орфей, защото Орфей е бил много по-величествен от Христос, а и именно отново говорим за едина и съща душа. Той просто е имаш мисия, която да изпълни. В единия случай първо е бил разкъсан от менадите, а в следващото му прераждане е бил разпънат на кръст. Третото му прераждане ще бъде, за да оправи света и въведе ред.

   Изтриване
 28. Не спирай да пишеш

  ОтговорИзтриване
 29. Нямат срах от бога

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямат страх от бога само лъжците .

   Изтриване
 30. ирена янчева21 май 2017 г. в 21:42

  Здравей, Спаро ! Бих добавила две интересни заглавия: Деян Енев - " Народ от исихасти ", С., 2010 ; Бисер Божков - " История и съвременно състояние на Света гора (историко - патристичен, социологично - правен и каноничен анализ )", С., 2013
  Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 31. Просълзих се! Много силна статия 😊 Благодаря, че те има Серафимов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Просто преразказвам това, което съм преживял, това, на което съм станал свидетел - на добротата българска.

   Изтриване
 32. Ваня С Иванова24 декември 2017 г. в 13:26

  Към А.К. Госта с инициали и Анонимен. Ама, поне изпишете си имената. Говорим за национално самосъзнание, за България. Смелост се иска, не плямпане.
  '.. любимите ти траки са притежавали книги със заклинания, тайни формули, чрез които са контактували със зли духове, всеизвестните мистерии ...'
  Да, говорим за много, много отдавна. Да така е. Пра-отците ни са били пагани, почитали са Богове като Перун, бога на Слънцето, Майката Земя и т.н. Няма спор, че като са почитали такива божества /може би много напреднал извънЗемен разум /, им е било заложено да владеят силата на Енергията, Светлината и чрез Словото да влияят, да променят. Нима Словото не е вид Заклинание. Всеки знае, че думите имат вибрации, имат енергия. Какво е Магията? Слово, казано и написано. Как лошите думи, крещенето разболяват. Как леенето на куршум помага? М? Все пра стари методи на лечение. Ами танците или песните на Бялото Братство от Дънов, което е признато от цял Свят? От кого сме го наследили? От Дявола ли? Как Орфей слиза в Подземното Царство на Хермес? Нима това са само легенди? Не мисля. Такова 'преминаване' през световете може само, ако си велик просветен, владеещ силите на Енергиите. Темата е обширна. Не зная за коя 'завеса' е паднала за теб, но виждам, че още си със затворени очи. А, да кълнеш какво е тогава? Всичките ми въпроси са риторика, теми за размисъл.

  ОтговорИзтриване
 33. Бъдете здрав Спароток! Нека всички българи бъдем здрави, борбени и търсим истината!

  Х.Х.

  ОтговорИзтриване
 34. По повод спора за Орфей или Христос-има един единен Божествен план за подкрепа на човечеството и затова се изпращат Учители като Буда,Орфей,Христос,Беинса Дуно.Те са Божи пратеници за спасение на човешката душа,но ,,който има очи ,да види,който има уши-да чуе".Останалите потъват в мрака на невежеството и блатото на лъжата и заблуждението.Прав е Спараток- борбата е жестока ,защото е борба за човешката душа.Народът ни е бил силен и е пребъдвал,защото е пазил светлината на душата си (чистота,морал,вяра и вярност към традициите) и това е завещавал и на деца и внуци.Продажността е на всякъде около нас,затова днес е още по-важно да пазим светлината на душите си Само така ще ни има,защото в Божествения план е да победи светлината.Вече започва да се чувства как самата Земя започва да се чисти Благо-даря на г.Серафимов за неуморната му работа за истината,която е същността на Бог.Да бъде жив и здрав и Бог да го пази.

  ОтговорИзтриване