18.04.2018 г.

ДРЕВНИЯТ ПРОИЗХОД НА ИМЕТО (НА ЦАР) ИВАН АСЕН I


Името Асен се появава за първи път в средновековни летописи засягащи събития от XII и XIII век. То принадлежи на няколко български владетели царствали във въпросния период. Това са Иван Асен I, Иван Асен II, Коломан II Асен, Михаил II Асен, Константин I Асен, Мицо Асен, Иван Асен III.

През XIV век на власт идват Михаил III Шишман Асен, Михаил Асен, Иван Асен IV, Иван Асен V. Последният наш средновековен цар и Константин II Асен, неговото властване приключва през 1422 година.

В различни исторически извори името Асен е представяно по различен начин: Асѣнь,  Iωанъ Асѣнь,  Johannis Aisanus rex, Ἀσάνης. В някои честотно-тълковни речници на българските имена, Асен бива определено за тюрско (първобългарско, куманско) и притежаващо значение лек, подвижен. Като тюрско (прабългарско?) е определено и принадлежащото на Иван Асен I прозвище Белгун, от корен l, bel, bil.

Днес е ясно, че нито по отношение на антропологичния тип, нито по отношение на езика и културата, старите българи имат нещо общо с тюрките. В такъв случай, няма логика да се търси тюрска етимология за името Асен. 

Докато нито един средновековен автор не е свързал дедите ни с народите край Алтай и Енисей, то в продължение на 1100 години, различни летописци наричат българите мизи. Става дума за най-големия тракийски народ, който успява да се разпростре не само на Балканите, но също в Анатолия, а дори и северна Африка.

Опрем ли се на тракийската ономастика ще намерим логично обяснение както за името Асен, така и за принадлежащото на Иван Асен I прозвище Белгун. Фригите, чиято най-стара земя е на Балканите, са ползвали титлата есен/έσσην-цар: ο Εσσην, ο βασιλεύς. Тази титла притежава още значението свещеник, а това помага да разгадаем смисъла.


Литография с изображение на цар Асен I от Николай Павлович


Думата свещеник има връзка със стблг. свѣщѫ-светя, сияя, а есен/έσσην-цар, свещеник, е свързана с есен, чиято най-древна форма е била *asenь, идваща от корен *as -горя. Сродна разбира са диалектните есин, асан-ясен, светъл, а и санскр.sas - блясък, великолепие

Значението на Асен е светъл, ясен, великолепен и трябва да се спомене, че повечето от владетелите ни носещи това древно име, са го заслужили напълно със смелите си и решителни действия.


България по времето на Иван Асен II, карта на Димитър Ризов

Интересна подробност е това, че в говорения от Христос арамейски език съществува дума асен/hasen, тя идва от hase-свят, свещен. Дали се касае за случайност, или пък арамейската дума е всъщност древна тракийска заемка, на този момент не се наемам да кажа със сигурност.

Що се касае до даденото на Иван Асен I прозвище Белгун, то също няма как да е тюрско, смисъл за него можем да намерим в речта на Залмоксис и Орфей. В създадената от Омир “Илиада” се споменават свързаните с бог Арес флегии/Φλεγύες. 

Съдейки по това, че дедите на южните ни съседи записват старомакедонските имена Билипос и Береника като Филипос и Ференика, можем да отсъдим, че по същия начин и тракийските лични имена започващи с Б са били променяни.

Все пак, траки и стари македонци са хора от един и същ произход, говорещи изключително близки наречия.
Като пример за трансформацията на нашето Б във Ф при гърците могат да бъдат посочени паралелите: бивам-φύω, билка-φυτόν, бликам-φλύω, бърна-φάρυγξ, бял-φαλός, бук-φαγός, брат-φράτηρ, брана-φαρόω, бяг-φέυγω, бера-φερω, боя се-φόβος. Ето за това не е никак странно, че бльгии е променено от гърците във флегии-Φλεγύες.

Сега вече става доста интересно защото флегии, или както е правилно бльгии, се явава един доста добър кандидат за името българи. Преди времето на Омир името ще е звучало като бльгии, но както отбелязахме, поради това, че езикът на старите гърци е бил доста различен, те са трансформирали бльгии във флегии-Φλεγύες.

Прозвището Белгун притежава същото значение както и народностното ни име българи. То е сродно на латв.balgans-светъл, сткелт. bolgscio-сияние, блясък, лат. fulgor-светкавица, гр.φλέγω-горя, φλεγῠρος-горящ, пламтящ, да не забравяме и нашата благ, чийто най-древен смисъл според нашите езиковеди е светъл, лъчезарен.

Ето каква е истината за значението на името Асен и прозвището Белгун. Те са древни и са възникнали на Балканите в незапомнени времена

Ако различни чужденци на няколко пъти не бяха окупирали земята ни и не бяха изгаряли старите ни писания, ние щяхме да знаем това отдавна. За жалост не само голяма част от свидетелствата за местните ни корени са погубени, но сякаш да увеличат бедствието, враговете ни са създали и огромен брой лъжи, с които не само да ни унижат, но и объркат.

На този процес краят вече се вижда, но битката ще се води още дълго време. Хората, които поддържаха вредните за България догми няма да се предадат лесно. От една страна от срам, от друга от страх, те ще продължават да защитават със зъби и нокти теориите, благодарение, на които са получили титли и облаги.

Истината обаче няма как да се спре, а и броят на нейните защитници расте ежедневно. Мнозина от нас са осъзнали, че са потомци на народа наречен от Омир Траки. Повечето българи вече осъзнават, че във вените им тече същата кръв като тази на на създателите на европейската култура, на тези, чиято смелост и сила впечатли римляни и гърци.

Казват, че крушата не пада по-далече от дървото и това безспорно е така. Нашата история е окрадена, окрадена е и голяма част от изконната ни земя, но дарбите, които Господ ни е дал, няма кой да ни отнеме. Те са закодирани в гените ни – както силата, така също смелостта и изобретателността на дедите ни.  Дадено ни е всичко, с което ни е нужно отново да станем могъщ и богат народ. От нас се иска само да действаме.Използвана литература:

1.Й.Адреев, А.Пантев, Българските ханове и царе, от хан Кубрат до цар Борис III, Абагар, Велико Търново, 2005;
2.Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й.Заимов, Ст. Илчев, БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК, Том I, А-З,  Фототипно издание, Академично Издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 2007 ;
3.В.Атанасов, Х. Дейкова, Л.Димитрова-Тодорова, У.Дукова, Д.Михайлова, М.Начева, М.Рачева, Г.Риков, Л.Селимски, Т.Тодоров, БЪЛГАРСКИ ЕТИМОЛОГИЧЕСКИ РЕЧНИК, Том VI, пускам-словар, Акад.Изд. Марин Дринов, София, 2012;
4.Н.Ковачев, Честотно-тълковен речник на личните имена у българите, Д.И. Петър Берон, София, 1987;
5Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
6.Ив.Дуйчев, Българско средновековие. Проучвания върху политическата и културната история на средновековна България, Издателство Наука и изкуство, София 1972;
7.H.Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, Carl Winter Universität, Heidelberg, 1960;
8.Ю.В.Откупщиков, Догреческий Субстрат у истоков европейской цивилизации, Изд.Лениградского Университета, Ленинград, 1988; 


114 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят дискусия да ср регистрират и коментират показвайки истинското си име и лице. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В една от статиите ти(ще добавя и вметки, не се хващай за тях) даваш обяснение на тракийски Балкия-голям, многоброен; Балеос - название на върховния Бог; санскрит: bala-силен, едър, голям;галски: balco - силен здрав, як; уелски: balch - голям; болии на нашенски - същото и други. От там и според мен Балкан - големите/многото планини/върхове.
   Сега сияйни, светещи, светулки, горящи, лампички.
   На lat. Fulgor, и те ли нямат/са заменили Б.
   Вярно, че майката на баязид светкавичката е българка и то не коя да е, ама да фъкаме и бъкаме според случая, не бива. Допускам, че може и да греша. Но имаш несъответствия на места. Дълги години ги прескачах.
   За да не драскам и друга тема, защото въпреки вътрешния напор, мисля да спра да поставям букви в твоята книга, ще ти кажа следното: Александър Македонски никога не е гонил българи от никъде, напротив стават му съюзници, част от тях, ако не и всичките. И то равнопоставени съюзници. Нарочно няма да се обосновавам. Някой ден ще стигнеш до истината, но, така като гледам, ще е по трудния начин.
   Въпреки всичко, винаги ще ти бъда признателен, написал съм ти за кое.
   И последно - относно забележката ти в друга статия, за изписването на държавите с главна буква. Докато съм жив, ако може и след това, всичко свързано с етиопия, гърция и т.н. ще пиша с малка буква. Въпреки че и там има свестни хора, ще ги проклинам наред с турците вовеки. Защото няма по-големи изчадия от предците на тези опити за народи.
   И наистина последно. Прочетох в dariknewws статия за теб и някой си Мошев, ако не се бъркам, с когото сте стигнали до извод, че "българи" е име на над 3500 години и че най-старите сведения били в Индия.Близо, много топло, но не съвсем. Поне сме на едно мнение, че сме от Балканите.
   Жив и здрав Павеле(Апостоле,бебе)
   😋😉

   Изтриване
  2. Добри човече, нагледал съм се на всезнайковци, които не са чели нищо, но имат огромни претенции. Не бях впечатлен в миналото, не съм впечатлен и сега.

   Ако един сериозен човек може да се обоснове, той го прави иначе става за смях. Не се обосновава празнословецът.

   Изтриване
  3. А бе Павеле аз те мислех за окомуш човек пък ти се връзваш на треторазряден трол като Михайлов, ако му е това баш името де, аз много не вярвам да е. Не му давай от времето си ни на него ни на другите тролове и тролици - все жалко душици :)
   Митака

   Изтриване
  4. Митак, изобщо не се връзвам, даже ми е забавно да гледам как троловете се мъчат да ме злепоставят. Реално един и същ човек коментира като различни индивиди. Един път се представя като мъж, друг път като жена и така :)

   И в двата случая обаче се прави на мой разочарован фен и се надява мнимото му огорчение да зарази и други хора :)

   Изтриване
  5. Чакай, чакай. Сега разбрах как трябвало да се подходи, колко съм несъобразителен.


   Анонимен: Господин Серафимов, мигрирала ли е голяма част от българите от Тракия към Хималаите? Създавали ли са там държава? Ако да, имали ли са договорености с гърците тогава? Ако да, голяма част от тези българи, поели ли са на север и създали ли са огромна държава? За хазарите имам много въпроси, но кажете моля Ви, езикът им идентичен ли е на българския? Пълно ли е с общности и днес в Чувашия, Башкирия, Балкария, Татарстан, Карачаевския край, Бесарабия и други, които се наричат българи, имат наши обичаи, макар и с вече заличени донякъде български черти?
   Моля, Ви отговорете! Ако имате и дарителска сметка, ще съдействам.

   Изтриване
  6. Не ти завиждам Павка, не, не, не! Ти гледаш да дадеш инфо, което си го търсил дълго време, даваш го даром, обясняваш на достъпен език и пак майна се намират диванета като Деян, ако му е това името на трола де, сигурно не е. Атаките срещу тебе се засилиха в последно време и това не ми харесва приятелю, но ти знаеш, че има на кой да разчиташ, винаги, по всяко време, за всичко. Казах!
   Владо

   Изтриване
  7. Радвам се, че не публикува 3 мои коментара. Разбира се право на квалификации има само твоята свита.
   Ето малко четиво за размисъл.
   http://www.desant.net/show-news/35375

   Изтриване
  8. Владо, казват, че когато змията умира, тя хапе най-лошо. Да, има известно засилване на тролските атаки, но това не са много хора, а шепа индивиди, които се представят под различен профил. Жалка работа, но какво да се прави, така е от 2009 година и няма изгледи да стане различно.

   Все пак, благодаря за подкрепата!!!

   Изтриване
  9. Да плаща се много, за да бъдеш злепоставен. Хиляди левове!

   Изтриване
  10. Барем си признават душманите, че им се плаща, ама срам никакъв нямат.

   Изтриване
  11. Срам имат само хората с чиста съвест, никой съвестен човек не би приел пари, за да черни и злепоставя свой сънародник, това в никакъв случай не е поведение на българин.

   Прочее, някои от троловете не са с българско самосъзнание, макар да говорят български сравнително сносно. На други, IP-то на компютъра им е от чужбина, извода го оставям на Вас.

   Изтриване
  12. В крайна сметка има си официални историци. Не може всички да са продажни, незнаещи и какви ли още не. Има си начини думата ти да тежи за историята. Не съм имал такава амбиция. Кривиш от пътя, меко казано. Спирачката е важна. Самият Ганчо Ценов е радетел на факта, че българите са създадени от ирански народи и европейци, но се е отклонявал от пътя, който да вкара труда му в официалната история. Не космосът е крив, а ракетите.

   Изтриване
  13. Ценов е радетел на виждането, че старите българи са балкански народ. В никоя своя работа този учен не твърди, че българите са смесица от ирански народи и европейци, самия подбор на думи е неточен. Гърците, германите, иберите, а дори и финландците са европейци.

   Не спирачката е важна, а строгото следване на фактите и тяхната обстойна проверка.

   Изтриване
  14. Ценов: Българският народ е смесица от трако-илири и келто-скити.
   Които са автохтонни европейци. Но ние говорихме за българи като българи, за техния произход въобще не споря. Формирането на името българи е ключът към това кое е нашето семейство. Иначе можем да стигнем и до Шумери и преди тях. И по-точно за успехът на българите да създадат българска България, не Одриско царство, не Троя. България. Първата такава не е на Балканите, не е и в Европа.

   Изтриване
  15. Eто, оказа се, че Ганчо Ценов никога не е твърдял, че "българите са създадени от ирански народи и европейци".

   Факт.

   Изтриване
  16. Скитите са от групата на иранските народи. Друг факт.

   Изтриване
  17. Спароток какво чудно има, че IP-то на някой от читателите е от чужбина, нали сам показваш колко четения имаш на ден от там? Защо внушаваш, че критики не може да има от чужбина, а някой просто се е скрил за да те критикува? На всеки е ясно, че си доста добре мотивиран финансово за дейността си. Дори си имаш и коректори да ти прикриват граматическата неграмотност.

   Изтриване
  18. В критиката няма нищо лошо, на културна критика аз съм благодарен. В случая с IP-то на един г-н от гр. Солун, Гърция, положението е съвсем различно. Неговите коментари не само са злобни и лишени от елементарна култура, но този човечец се изявява като трол в различни български форуми. Ето това е проблема.

   Що се касае до финансите, дай повече информация, че да отида да си прибера парите :)

   Изтриване
  19. До Деян Михайлов21 април 2018 г., 0:50 ч.

   Скитите не са иранци, понястоящем биват считани за иранци, но това изобщо не е обосновано, а и много неща са пренебрегнати.

   Пренебрегнато е твърдението на Стефан Византийски, че скитите са тракийски народ.
   Пренебрегнато е твърдението на Дион Касий, че северните траки - даките са клон на скитите.
   Пренебрегнато е твърдението на причисляващия сарматите към скитите Страбон и връзката с по-късното свидетелство на Прокопий относно това, че сарматите спадат към семейството на гетите - северните траки.
   Пренебрегнато е свидетелството на Страбон, че саките са източни скити и връзката с по-ранното Аристофаново твърдение, че саките са траки.
   Пренебрегнат е факта, че траки и скити имат общи богове - Арес, Папайос, Гетосур (Сурегет), като Арес е единствения бог, на който скитите издигат олтари.
   Пренебрегната е важната подробност, че куполните гробници на скитите от Крим са напълно непознати на персите, но за сметка на това са типични за траките.
   Пренебрегнат е факта, че скитите са описани като хора с руса коса, докато иранските народи са чернокоси и с тъмна пигментация на кожата.

   Скитската ономастика в никакъв случай не е иранска, най-близката до ирански език скитска дума е ойор-мъж. Тя отговаря на авестийската vira-мъж, но също на латинската vir-мъж, галската uiro-мъж, ирландската fear-мъж.

   Изтриване
  20. Стефан Византийски е казал това през 5 век. Първите скити в Европа се появяват през 7-8 век преди н.е.
   Познай от къде идват.

   Изтриване
  21. Археологически следи от такава миграция няма, а и за скити става дума дълго преди 7-8 век. Диодор Сицилийски пише, че тракийският цар Мопсус имал за съюзник скитския цар Сипил. И двамата са живели преди Троянската война - 13 в. пр. Христа.

   Изтриване
  22. Няма следи от скити в Азия!? Да приемем сведението от Диодор Сицилийски. От къде са се появили тези съюзници?
   Скитите водят началото си от синдийците, които са от Азия.

   Изтриване
  23. Защо ако скитите идват от Азия не приличат на азиатци, а на европейци - светлата им коса, а и сините очи на скитите будини доказват, че просто няма как този народ да се е оформил в Азия.

   Религията на скитите има парели с тракийската, но не и с персийската.

   Погребалните обреди на скитите имат паралели с тракийските, но не и с персийските.

   Скитската ономастика не показва, че става дума за ираноезичен народ.

   Изтриване
  24. Не приличат на китайци и прочие, защото са от Мала Азия.

   Изтриване
  25. Спаро, не си губи времето с трол! Тоя даже е от треторазрядните, не се усеща как си противоречи - хем ти бил фен бая години, хем бие контра на всичко, което ти казваш. Поздрави от Кирил!

   Изтриване
  26. Ами те скитите са наричани татари, монголи доста време и чак после им лепват етикета иранци, ама защо - един Годпод знае.

   Изтриване
  27. Били са в съюз със траките за битка в Мала Азия.
   Все едно да се чудиш защо днес българи извън България са със заличени български чертти, език и религия.
   Дръж си да не казмам какви по-узаптени, че са изгонили доста народ от последователите ти. Последните не е задължително да се съгласяват с всяка буква безкритично.

   Изтриване
  28. Никога не съм изявявал претенции, че съм прав за всичко и, че всеки трябва да се съгласи с мен. Държа обаче, ако някой има различно мнение, да се обоснове с ясни аргументи. Какво лошо има в това?

   Изтриване
  29. До Анонимен22 април 2018 г., 12:17 ч.

   Скитите са наречени иранци, за да се прикрие факта, че българите, а и сродните им съседни народи са потомци на местни хора. Това вече не е история, а политически ход, добре планиран, добре финансиран и добре изпълнен...но не и перфектно защото никоя лъжа няма как за омайва вечно.

   Изтриване
  30. Думите пата-убивам и ойор-мъж са изполвани от скитите в Азия.
   Черпим сведения за обща култура, език на скитите с хетите през 2-то хил. пр. Хр.

   Изтриване
  31. А как е убивам, удрям на староирански :) Не е ли janaite, tadayate?

   Хезихий твърди, че скитското име за месечината е Мес, а на староирански е maha.

   Плиний пише, че между скитите има жени, които бият с очи и са наречени Bitiae...това название има връзка с бити-бия, но не и със староиранските janaite, tadayate.

   Страбон обяснява, че скити означава номади, т.е. скитащи, обяснение идва от скытати се, а не с помоща на ирански глагол.

   Изтриване
  32. Кириле, не се притеснявай! Нека четат хората и да видят какви са методите, а и качествата на моите противници. Един сигурен в правотата си човек би бил културен, а и би се обосновавал ясно. Тролът не може да направи това, той има суфльори, но и те не могат да помогнат.

   Изтриване
  33. Пата е и оръжие от Азия.
   Не всичики ирански народи са говорили един и същ език.
   Казах, че скитите са от Хетите.
   Въобще не натъртям, че са чисти иранци, а че са от Азия. Със сигурност.

   Изтриване
  34. Осет. Пата - нож, част от ножа. Ирански народи използвали именно пата за убивам. И редица други думи с ...пата... от ирански езици.

   Изтриване
  35. Сходство с носии, ирански думи, купища находки от археологията - оръжия, прословутият лъв с криле и глава на орел от Плиска, много други факти, говорещи за миграциИ на предците на българите към Иран и обратно на Балканите.
   Не ми се мисли, ако беседваш с някой историк, колко оарован ще останеш.

   Изтриване
  36. Глупости на търкалета Деяне :) Общата за санскрит и авестийски дума със смисъл 'удрям', 'бия' е с корен HAN/JAN, не съчинявай на воля и не пласирай фантазии като реалност, да не ставаш за смях в този блог ;)

   Изтриване
  37. Дори е невъзможно да се обясни тук, че под "ирански народи" се има предвид над 20 такива, включително и предшестващи. Сходства с носии, ирански думи, купища находки от археологията - оръжия, прословутият лъв с криле и глава на орел от Плиска, много други факти, говорещи за миграциИ на предците на българите към Иран и обратно на Балканите. Айде пък да нямаме нищо общо.
   За мен е чест да съм обект на вашия смях.

   Изтриване
  38. Санск.Ghna-гина, патати बोटति - убивам, тапата-бия, удрям, лопаяти- удрям-унищожавам.
   Недейте избирателно с пускането на коментарите, че все пак излагацията трябва да е пълна..

   Изтриване
  39. Това बोटति не се чете патати, а ботати, ако ще пишеш с девангари, научи азбуката по-добре. Ето така се пише пата पट.

   Няма санскр.глагол тапата-бия, тапати означава топля: tapati -to make warm , heat http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/cgi-bin/tamil/recherche

   Ghna e само вариант на hanti-удрям и авест. janaite-удрям, нашата сродна дума е жѧти.

   Не виждам каква връзка има лопаяти със скитската дума пата...родсто с една буква ли търсиш?

   До този момент ти си този, който се излага. Хубаво е човек да иска да дискутира, но за това са нужни знания, само с желание не става.

   Изтриване
  40. Деяне, опитай се първо на себе си да дадеш обяснение какво разбираш под ирански народи. Недей да вадиш моите думи от контекста, аз споменах, че описаната от Херодот миграция на скитите през VIII в.пр. Христа, не е доказана по археологически път. Ако имаш конкретни данни- представи ги, иначе караш на принципа - една жена каза...

   Изтриване
  41. तेपते. За грифона забравихте да информирате, че е тракийски, може би, хайде, хайде. Носии, обичаи също се пропуснаха от полезрението.
   Кабардино-Балкария, Балкария, Шумен и Варна в Афганистан, късният Мадара, поговорките за българите, въобще баба Злата пита къде е вътрешна Скития
   На български „парса” означава „такса”, името на град Персеполис е използван само три дни в годината, за да събират данъците. Мартенички бол там. Живееш на Балканите, дали потоп, дали пика, местиш се в Мала Азия и скачаш до Иран. После наобратно. И после пак и пак. Кучи- болгар.. Името мусала от иран. Доминиращ, градове - Бргас, Ловеч. Хайде само да не е всичко от сеенето на тракийска култура. Защо все с клизма трябва да излиза истината. Да питам ли на вас кой ви плаща, или е рано? Да ни се подиграва света или да ни подлагате на греките? Чешма, чардак.. И пйк да стоетя много народи биват наречени ирански най-вече чисто географски. Но нашето семе и крепости са хвърлени там. Ходете до Иран и хапнете булгар-кебап, па си пръцнете в една от родините ни. И гледайте да не сбъркате някоя иранска песен с наша.
   Ако е нужно ще разровя по-обстойно. Но мисията ми в случая е обречена. Някой ден обаче и вие ще се уверите, че изначално скитите са от Азия и са прекарали по-голямата част от пътя си именно там.

   Изтриване
  42. Скитските мумии, гробове от Алтай, не се коментира и че на осетински пата е нож , на санскрит е наш, хинди чекия си е чекия, но не онази чекия, санскр. Чедо е чеда, вихър е вихру.
   Ще помогна малко, тракийски миграции е имало, градове може би са създавани, но нищо трайно и неомесено. Не може вся и всьо да е тракийско.

   Изтриване
  43. Осетинската дума за нож е КАРД, не е пата, какво друго да кажа освен това, че ти просто си съчиняваш. Опитваш се за изкараш санстр. ботате като патати, опиташ се за заблудиш, че осетинската дума за нож е пата, а реално тя е кард, за другото направо съм без думи.

   knife in Ossetisch - кард - utensil or tool designed for cutting

   https://glosbe.com/en/os/knife

   Ще може ли сега линк към осетинския речник, в който думата за нож е пата?

   Изтриване
  44. До Деян Михайлов24 април 2018 г., 8:11 ч.

   Санскр. तेपते се произнася тепате и означава трептя, пръскам, изтичам.

   Балкария няма нищо общо с името на народа ни, нито пък балкарския език има нещо общо с българския.

   Няма градове Шумен и Варна в Афганистан, пак провери.

   Думата парса не е българска, тя не присъства нито в старобългарски, нито в среднобългарски. Парса навлиза в речника ни по време на турската окупация на страната ни, но държа да уточня, че думата е от италиански произход - borsa - кесия, торбичка. За справка - Български Етимологически Речник, Т.5, с.73.

   Изтриване
  45. Български воини, с типични за тях шапки, изобразени на гробници на ахеменидски императори.
   Скитските мумии, гробове от Алтай, не се коментира и че на осетински пата е нож , на санскрит е наш, хинди чекия си е чекия, но не онази чекия, санскр. Чедо е чеда, вихър е вихру. Религиозни сходства, скитски съкровища от Тува.
   Нека да си съчинявам всичко. И нека скитите да не са от Азия, и нека да съм трол, заработил солидна сума ;)
   Айде със здраве!

   Изтриване
  46. А бе Павеле ти наистина ли вярваш, че тролчето Михайлов ще представи точна и достоверна информация? Той завалията две думи на може да върже накръст, в началото се представяше за твой фен, после нещо се оказа ,че не е баш така, накрая тролчето съвсем се издъни 😄 Не можеш да случиш на умни противници 😉 Ха ха ха 😀

   Изтриване
  47. Анонимният, да не казвам какъв, може да върже някаква по-сочна дума от изконно българската трор(да си измисля още веднъж)
   Не пиша някои неща, защото тук е забранено. Забранено е явно да се коментират и скитските съкровища от Тува(за анонимните, това е на северния пояс).
   Връх Джангал( Пирин) се превежда от персийски - горист. Думата не е турска, защото турския аналог е дж/чингар и означава шум, джангър. Нонсенс, казано на български :-)
   За селища изчезнали и явни, има доста, имало е, както има и стотици топоними..
   Сарматите може да са наречени гети, но това не пречи предците им(мидийци) да са от Азия и да са имали там империя дълго време. Те и гърците са в Европа, но не пречи да са от Африка.
   Няма да препубликувам редактирани и неизлезли коментари. Явно само по-постните виждат бял свят.
   В началото исках да засвидетелствам уважение, обидите и да не казвам какво(досеклщате се защо), пречупиха някои мои усещания.
   Подозирам, че друга песен ще се пее и тук за скити, траки и българи.
   Една дума(понеже две не мога) |Y|

   Изтриване
  48. Деяне, повечето от коментарите на читатели засягащи този материал са твои. Всеки, който може да чете се е убедил в това. Ако търсиш платформа, в която да бомбардираш хората с неясна и трудно проверима информация, съветвам те да си създадеш свой блог.

   Прочее, за скитските съкровища в Тува съм писал преди няколко години, по-точно през 2011 година - СЕНЗАЦИЯТА, КОЯТО БЕ ОСЪДЕНА ДА ОСТАНЕ В СЯНКА

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/05/29/senzaciiata-koiato-be-osydena-da-ostane-v-sianka.755855

   Аз все още се надявам да дадеш линк към осетинския речник, в който можем да намерим осетинската дума пата-нож. Иначе читателите могат да останат с впечатление, че ти умишлено представяш невярна информация.

   Изтриване
  49. До Анонимен25 април 2018 г., 13:02 ч.

   Не вярвам Деян да представи вярна и точна информация, просто няма как да стане това. Въпросният господин прилага една изтъркана хитрост - като усети, че е хванат натясно, сменя темата.

   Започна се с невярното му твърдение, че Ценов е обявил българите за смесица от автохтоннни народи с иранци...и се свърши с "иранското" име на връх Джангал, име, което не е регистрирано нито по време на Античността, нито по време на Средновековието.

   Изтриване
  50. Спирам да заемам пространство. Всичко хубаво!

   Изтриване
  51. И все пак редица от доказателствата, които посочих(някои не видяха бял свят тук), умело се пропускаха от вас. Някои повторих, но уви глас в пустиня.
   Много се изцапах, общувайки с невъзпитани, меко казоно, може би българи.
   Тук никога няма да просъществува сериозна историческа теза, от специалисти(такъв не съм), особено след като се сблъска с посрещането ви. Нека в последния ми(струва ми се) коментар, отново да стои |Y|. Говори достатъчно сам по себе си.

   Изтриване
  52. За ножа не е от линк, ще го снимам и ще го прикача.

   Изтриване
  53. И прощавайте много, но аз не съм искал до ви убеждавам в нищо, а да изразя мнение, на базата на което, евентуално да задам въпрос. Оказахме се в сериозно различие и безпричинните ви обиди ме накараха да споделя някои неща. Нищо повече. Никога не съм се смятал за шсторик и нямам намерение да правя подобен блог. Занимавам се с други неща. Не знам, жалко, много жалко. Нищо друго не ми идва наум, и по-добре.
   |Y| 😚

   Изтриване
  54. Деяне, има огромна разлика между твърдение и доказателство, второто трябва да се докаже, а ти доказателства не си представил. На няколко пъти те хванах, че представяш невярна информация, а и, че променяш темата.

   Обиди аз не съм отправял, това си е твой патент, читателите могат сами да се уверят.

   Изтриване
  55. Представих. Безспорни, такива, които не се оспориха и от вас. Не всичко е в интернет. Да снимам грифоните от Плиска, българските воини от гробниците на ахеменидите, да ви изчукам думи на санскрит, хинди, персийски, хетски може би? Да се разходя до китайските пирамиди и да снимам знака на българите в пирамиди на възраст по-стари от Египетските? Не ви се изрежда. Нищо не искам да доказвам. Уважавам чуждото мнение и ценя свободата на ума. Да докажеш нещо на опониращ е да му влезеш в обувките, изкараш от там и да го напъхаш в твоите. Така мисля, рядко ми се налага.
   Допускам, че блогът е изцяло нахпатриотична основа и ви желая късмет,искренно!
   |Y| 😎

   Изтриване
  56. Според мен и намерените в Плиска шахматни фигури, говорят за същото.
   Хубаво е обаче читателите да проследят началото на разговора ни в предишната тема, а и ти явно си забравил как бях посрещнат. Халал да е. Аз си връщам острите думи, ако позволите, другото някак изгуби значение за мен.
   Констатациите оставям на вас.

   Изтриване
 2. Искам да попитам дали има връзка между арамеите и скитската глоса арима-едно, дали арамеи значи единствени, избрани от бога? Какво мислите по този въпрос господин Серафимов, има ли връзка, няма ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арамейският език е семитски, докато скитския принадлежи, поне според мен, към палеобалканските езици. В далечното минало е имало контакти между семити и балканци, дедите ни са оказали влияние над народите на Ориента, но дали са и вдъхновителите на народностното название арамеи, не смея да кажа.

   В обитаваните от арамеи земи има град Скитополис, а от Плиний знаем, че има скити арамии -Beyond this river are the peoples of Scythia. The Persians have called them by the general name of Sacæ,1 which properly belongs to only the nearest nation of them. The more ancient writers give them the name of Aramii.-Plin.VI.19.

   Най-вероятно името на арамеите идва от областта Арам, или пък да идва от хетското arai- движа се, местя се, т.е. номади. Аraim би било множествено число на arai.

   Изтриване
  2. Литературата ти е само за тежест, нали? Едва ли си успял да прочетеш шестте монографии и да не промениш нищо от до моментните си публикации като съдържание в текста.

   Изтриване
  3. Анонимни господине, различните хора имат различни възможности. На вас явно ви се отдава единствено даването на злобни коментари.

   Изтриване
  4. Много те хапят бе Спаро, като бесни кучета налитат троловете от всички страни, ха-ха-ха 😃😃😃

   Изтриване
  5. Какво са се прави, ако господата разполагаха с аргументи, нямаше да им се налага да злобеят. Отправянето на злобни коментари е признак на безсилие.

   Изтриване
  6. С твоите Скалъпени "аргументи" Спароток много скоро ще се разправят юристите. Дано да си вземал достатъчно сребърници, че да си позволиш авторитетен адвокат да те вади от батака, който сам си си създал.

   Изтриване
  7. Да заповядат юристите на обвинителите :)

   Изтриване
 3. ==Като пример за трансформацията на нашето Б във Ф при гърците могат да бъдат посочени паралелите: бивам-φύω, билка-φυτόν, бликам-φλύω, бърна-φάρυγξ, бял-φαλός, бук-φαγός, брат-φράτηρ, брана-φαρόω, бяг-φέυγω, бера-φερω, боя се-φόβος. Ето за това не е никак странно, че бльгии е променено от гърците във флегии-Φλεγύες.==

  Критикарите , бихте ли казали колко са приликите и разликите между българския език и "старогръцкия" в посочените думи???

  ==ама да фъкаме и бъкаме според случая, === Не зная дали да фъкаме или бъкаме според случая , та анализирайте грешките , моля?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не бих привел гръцка дума като описание и значение на нашия род. Еле пък да приема, че са ни напичали - сияйни и прочие.

   Изтриване
  2. Къде пък видя гръцка дума? Или ти е хоби да опонираш на инат?
   Димитър Димитров

   Изтриване
 4. А не е ли Асен също прозвище? Нали всъщност Йоан му е името на царя? И затова Асен и Белгун да имат подобно значение. Т.е. и двете да са прозвища.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, напълно е възможно първоначално Асен да е прозвище, което по-късно да е прието като лично име.

   Изтриване
  2. Асен не е прозвище, а името на царя. Йоан е общият дядо, който всички царе от този род възприемат в името си.
   Това е обяснено добре от Паисий и неговата "История Славянобългарская". Но най-интересното е да се разбере кой е дядото Йоан. Това е никой друг, освен Муртагон или Омуртаг!

   Изтриване
  3. За Белгун- не сум сигурна, но може да означава -носител на белезите на цар. В древни документи съм чела, че като отвели гърците някой от нашите царе в Цариград го съблекли от царските дрехи и му взели царските белези/ тоест скиптъра и там всички символи на царската власт.

   Изтриване
  4. Мисля, че става дума за Борис II. Той е отведен от Йоан Цимисхий в Константинопол и там са му отнети царските артибути.

   Изтриване
 5. Може ли да се смята, че турското име "есен", което означава силен е прието от фригите, които са присъствали в Мала Азия. Явно, че и самата османска империя и селджуките са смес от траки и семити. Тюркски монголоиден елемент нямат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Селджуците проникват в Анатолия преди Иван Асен да се роди, но неговия род не е от Анатолия, просто няма логика името Асен да се свързва с тюрките и техния език.

   Изтриване
  2. Явно не съм се изразил както трябва. Въпроса е следният: Може ли да се предположи, че селджуци и османци са приели от фригите, от траките думата есен, по-късно използвана и за име.

   Изтриване
  3. Да, възможно е. Все пак турските титли султан, везир, векил, имам, заптие, гавазин и др. са от арабски произход. Турски имена като Сюлейман, Дауд и др. са от еврейски произход. В такъв случай не е изключено турците да са заели и доста думи от по-старото население на Анатолия.

   Изтриване
  4. Защо се казва че Асен е от куманите те нали са от турската нация и са дошли от Азиа?

   Изтриване
  5. Куманите са тюркизирани скити, те са стари европейци, които подобно на други хора са били принудени на приемат чужда реч. Другото име на куманите е половци, а значението е русокоси. Просто няма как едри и руси хора да са от тюрски произход.

   Изтриване
  6. До анонимен 19 април 2018 г., 10:39 ч.
   От словоизлиянието Ви излиза, че османската империя едва ли не е наследник на траките и нямали тюркски елемент, само поне 10-на западноазиатски и централноазиатски хаплогрупи, включая и характерни за Африка и Индия такива . Още малко ще ги изкарате едни наши близки братовчеди, малко по-мургавки и с криви физиономии, ама то сигурно им идва от "облагородената" семитска кръв. По-полека с внушенията, предвид общата ни, меко казано кървава история.

   Изтриване
  7. В представите на Спароток всичко, което е с бяла кожа и светлокосо е трак т.е. българче. Хабер си няма от история тоя фантазьор. Щом от Милчев се плаши за диспут, значи сам не е убеден в писанията си и го е шубе да си ги защити. Мъка, мъкаааа.

   Изтриване
  8. В кой театър изнасяш комедийните си представления :)

   Изтриване
 6. В кой речник да намерихме думата есен? Имам предвид с гръцки букви, но да е обяснено значението не на гръцки, по-добре на някой днешен език.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата έσσην можете да намерите в работата на Hjalmat Frisk "Griechisches Etymologisches Wörterbuch", Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg, 1960, c.575.

   Можете да потърсите и в работата на Ю.Откупщиков, "Догреческий Субстрат у истоков европейской цивилизации", Изд.Лениградского Университета, Ленинград, 1988, с.110.

   Изтриване
 7. Горд съм че съм бълг-ар-ин като ги чета тея неща и много се кефя от истинската история. Поздрави от Юесей usa!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви за подкрепата! Ние сме един от малкото народи, които имат пълно право да се гордеят с историята си.

   Изтриване
 8. ==Не бих привел гръцка дума като описание и значение на нашия род. Еле пък да приема, че са ни напичали - сияйни и прочие. ==

  А дали е гръцка думата?
  РТова имах предвид българска дума изречена от грък и написана на гръцки???

  ОтговорИзтриване
 9. Благодаря за хубавата тема!
  В стари църковни източници името Асен е определено написано като Ясиение- тоест започващо с А, но с апострофа отгоре. По същия начин е написана и думичката - аблъко А с апострофа означаваща ябълка.
  Поъдрави: Агритянката Бес

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Палатализирането на А е нещо нормално в българския: агне-ягне, агода-ягода, авор-явор.

   Изтриване
  2. Тоест Асен - Ясен - Светъл - Белгун.

   Изтриване
  3. Да, а другата възможност е да е имана предвид древната дума за цар, т.е. есен, асен.

   Изтриване
 10. ирена янчева21 април 2018 г. в 15:01

  Интересна статия, Павел ! Древните имена "Ясен - Асен" все още се употребяват, твърде често срещани са и до днес сред нашата етническа общност. Към тях трябва да прибавим и свещеното дърво "ясен" в българската обредна система, употребявано за "кумово дръвце" или "сватбено дърво" (годеж-сватба), коледно-новогодишна сурвачка и др. Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чудя се на лингвистите защо така лекомислено са определили името Асен за тюрско. Прочее дума с корен *as и значение бърз, е по-скоро индоевропейска:

   asu-бърз, кон санскр.
   asva-кон санскр.
   asuwa-кон лувит.
   оясвам се-разбързвам се блг. диал.

   Изтриване
 11. ирена янчева21 април 2018 г. в 17:26

  Благодаря, Павел ! Имаме и български топоними: напр. село Ясеново, което се намира до река Лешница и тракийска могила Голяма Арсеналка, в подножието на Стара планина, Казанлъшка околия.
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името на село Ясеново е интересно и важно, но за Арсеналка смятам, че става дума за ново название.

   Изтриване
 12. ирена янчева21 април 2018 г. в 18:55

  Да, така е Павел, просто уточних мястото на селото. как да бъде намерено най-бързо и точно.

  ОтговорИзтриване
 13. Кой е основал Рим и кога

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според едно предание разказано от Плутарх, пеласгите са основателите на Рим...

   Изтриване
 14. Това че "Белгун" било тюркско име е чиста пробна гавра с езикознанието! Не знам кой пръв е изказал подобно мнение, но той трябва определено да бъде заличен от научните среди... Да се пренебрегне чисто славянската наставка -ун си е направо грях!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това не е единствената гавра. В опит да се представи езика на старите българи като тюрски, думите къща, баща и т.н. навремето също бяха обявени за тюркски, а те не са.

   Изтриване
  2. Къща си е старобългарска дума: коншта = хижа.

   Изтриване
  3. Да, старобългарска е, документираните варианти са кѫща, коуща, честно казано не разбирам какво е подтикнао езиковедите в миналото да предложат тюрска етимология.

   Изтриване
 15. Уважаеми господин Серафимов, интересни статии за генофонда на Европа и в частност за тракийската хаплогрупа I могат да се прочетат в http://germanicvs000.blogspot.ca/ или http://www.proza.ru/avtor/germanicvs
  Интересното е, че хаплогрупата I e разпространена в Скандинавия, без Финландия и на Балканите преобладаващ0.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви! Ще прегледам материалите непременно. Дали хаплогрупата I (I2?) е разпространена и в Скандинавия не зная, но Дания и България са европейските държави с най-много надгробни могили - общо около 100 000.

   Изтриване
 16. Днес БГ радио протестира.Държавните историци си кротуват , те други държави им дават заплатата.Един ден всички за друга заплата ще се редим на друга опашка ще чакаме там ще видим как е .

  Коево М.С.

  ОтговорИзтриване
 17. Името Асен е куманско и идва от тюрк. esen - здрав, а Белгун от bilge - мъдър. ВБД е създадена от кумани, с куманска аристокрация и кумански династии! Спараток, не си в час, както винаги!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А ти в час ли си? Ти имаше една статия дето тълкуваше имената Звиница, Телец, Негавон (Негован) за неславянски... Щях да падна от смех!

   Изтриване
  2. Г-н Войников, правите ли разлика между тюрки и тюркизирани хора? Куманите са наречени не случайно половци - светлокоси, благодарение на изображения от унгарски и руски паметници, става ясно, че половците са европеиди с руса, или светлокестенява коса и не притежават монголоидни белези.

   Това, че голяма част от куманите са асимилирани от тюрки, не означава, че станали тюрки. В случай, че Асеневци бяха тюркоговорящи, или имащи вид на тюрки това щеше да се знае. Притежавате ли достоверни извори, от които това да стане ясно?

   Защо никой не говори за особения външен вид на Асеневци, а и за небългарският им език? Калоян е бил едър и красив мъж, неслучайно го наричат Калоян - красивият Йоан. Типичните тюрки са ниски, мургави, чернокоси и имат монголоидни белези, защо никой не говори за такива неща, когато става дума за Калоян?

   Замислете се и за друго - по времето на Асеневци България е християнска държава. Ако Асеневци бяха новодошли тюрки, изповядващи своя езическа религия, дали това нямаше да направи впечатление на някого?

   Изтриване
  3. Калоян според някои е румънец (влах), това е мнението на много румънци, :)
   Според мен трябва да се създаде форум за спор между румънски грандомани и тюркофили, да се скъсат от спор, какви са Асеневци, румънци или тюрки. :)

   Изтриване
  4. Да, но в такъв случай неизбежният извод ще е, че румънците са българи с промито самосъзнание :)

   Изтриване
  5. До Анонимен14 май 2018 г., 0:59 ч.

   Не зная какви са аргументите на г-н Войников за това, че имената Звиница, Телец, Негавон (Негован) за неславянски, но в никакъв случай не мога да се съглася. Самата структура го подсказва, Звиница и подобно на Добротица, Телец е подобно на Смилен, а Негован на Драган, Балан и др.

   Тук държа да отбележа, че славени са гетите, тяхното име започва да се използва и за роднините им -илирите венети поради приликата в езиците.

   Изтриване
 18. Здравейте г-н Серафимов, не съм писал отдавна (от публикацията ви за мизите, където говорихме и за кимерийците, Зографската история и т.н.), поздравления за статиите и за труда, който полагате.

  Както всеки свободен човек ще изразя мнението си и разбира се не задължавам абсолютно никого с него.
  "Значението на Асен е светъл, ясен, великолепен" - не съм съгласен.

  "Асен" е прилагателно. Наставката "ен" се използва в българския език за образуване на прилагателни - облачен, силен, вечен и т.н. "Асен" - буквално означава "от Асите". Както знаем "Асите" са почитали Световното дърво "Игдразил" - което е "ясен". В случая разликата между "а" и "я" идва от характерната ятова граница в българския език, а и в много случаи на транскрипция и грешки при превода.

  Корена на думата се среща и до ден днешен в северните езици:
  Askar - ясен на шведски
  Ash tree - ясен на английски
  Ясно се вижда, че коренът "Aс" или "Аз" (както са наричаме в първо лице, единствено число) присъства. За уточнение ще добавя, че всичко това се случва след преселването от Бурса към Северно море.

  ОтговорИзтриване
 19. Павле,знам че няма никаква връзка с темата,но искам да ти споделя едно интересно съвпадение.Подариха ми икона от Атон с изображение на Архангелите.Дрехите/ не мога да ги нарека хитоните,защото нямат дипли/ и обувките им са точно както на картината на Николай Павлович с Цар Асен I.Освен,че авторът може да е от същата школа като Н.Павлович,може да се размислим и защо точно за Архангелите ,които са от Семейството на Светлината е използван същият подход. Остани си със здраве !

  ОтговорИзтриване
 20. Атанас Лазаров12 ноември 2020 г. в 13:45

  Аве,"куманоговорящите"анонимковци,споделете в КОЯ академия го научихте тоя кумански език,според който Белгун,било куманско,та и ний-неграмотните,да се образоваме научно в нея!?! В кой извор прочетохте,че Асеневци,Тертери и Шишмани,са говорили кумански/половски език,като "майчин"???Цар Йоаниций Първи-Калоян,въпреки че е водил на бран кумански конници,е регистриран от враговете си като "предводител на траките",а не като "кумански вожд"!!! Четете си баре ГИБИ-тата и ЛИБИ-тата,преди да лъжете грозно!!!

  http://www.promacedonia.org/libi/4/gal/4_147.html

  ОтговорИзтриване