11.07.2019 г.

ОТНОВО ГОЛЯМА СЕНЗАЦИЯ И ОТНОВО ТЯ Е СМЕТЕНА ПОД КИЛИМАСъвсем наскоро международната преса гръмна с новината за генетичните проучвания засягащи ДНК на хората наречени в “Стария Завет” филистимци. Те са известни не само с едрия си ръст, но и със страховитата си военна мощ основаваща се на голям брой колесници и конници. Известни са и с уменията си да обработват желязото, а и с това, че са враждували със старите евреи. Първоначално приятели, те се превръщат в противници на цар Давид.

На територията на Израел, филистимците построяват пет града: Акрон (Екрон), Ашдод, Ашкелон, Газа, и Гет (Гат). В книгата на пророк Амоса се твърди, че този народ идва от Кафтор (древното име на остров Крит използвано от старите евреи, бел.авт.) -Ам.9.7.

До преди около 30 години дори не бе ми идвало наум да свържа филистимците с българите. Просто нямаше логика в това, ако човек се доверява напълно на официалните теории. Все пак хората, към които принадлежи Голиат влизат в библейската история засягаща събития от XI-X в.пр. Христа – времето на царете Саул и Давид. А ние, според нашите учени сме потомци на народ, който започва да се консолидира след 681-ва година, или казано с други думи – около 1750 години по-късно.

Мина доста време след първото ми запознаване с народа филистимци, докато разбера, че официалните теории за произхода на народа ни са съвкупност от нелепи измислици съчинени от чужденци, обслужват чужди интереси и само са следвани сляпо и покорно от повечето наши историци.

Благодарение на работите на родолюбци като Георги Раковски, Цани Гинчев, Ганчо Ценов и др. научих, че ние сме потомци на огромен, древен балкански народ, а не на три напълно различни етнически групи, които са се смесили след прословутата 681-ва година. Различните групи на този народ са носили различни имена – нещо, което е напълно естествено. Една от най-слабо познатите групи на широката публика у нас са пеласгите, те са същите хора, които старите евреи наричат пелиштим (פְּלִשְׁתִּים), а по-късно фелиштим- филистимци.


Пеласгийски боец от коалицията на Морските народи [J.Shumate]
https://www.beyondsciencetv.com/wp-content/uploads/2017/10/925ebfbc14689031a5b26e3204580939-sea-peoples-historical-illustrations-214x300.jpgПеласгийски боец изобразен на египетски  релеф от Мединет Хабу

Омир нарича пеласгите богоподобни, богоравни и ги локализира на остров Крит – точно там, където според пророк Амоса живеят филистимците:Вие, синове Израилеви, не сте ли за Мене като синове етиопски? казва Господ. Нали Аз изведох Израиля из земята Египетска и филистимци – из Кафтор и арамяни – из Кир?” –Ам.9.4.


Това, че пеласгите - хората, от които се възхищава Омир, са същият народ, на който принадлежи гиганта Голиат е признато от някои изследователи, които се уповават не само сведения от лингвистиката, но и от данни от областта на археологията. Цитирам дословно:

The name Pelastoi-Πελαςτοι can be identified with Old Hebrew pelisht-im (im is the ending in plural), Assirian palashta, pilishtu, and Egyptian prsht i.e. with the Philistines of the Bible. According to the Biblical tradition, the Philistines had come from the island of Crete. The French archeologist Berard (1952) confirmed this thesis with archeological data...Thus Pelasgians migrated from the Aegean region to Palestine, the territory to which they gave their name...”-V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981, р.107.


Понастоящем доста учени приемат за правилно отъждествяването на пеласгите със старите филистимци. Променено е и виждането за тези хора. Те вече не са считани за кръвожадни и войнолюбиви варвари, а за носители на забележително висока култура. През 2007, във вестник “Ню Йорк Таймс” се появи статия на Джон Нобъл Уилфорд “Philistines but less and less Philistine” – (Филистинци, но все по-малко и по-малко варвари бел.моя).

В тази работа американският журналист съобщи, че в Ашкелон са намерени фрагменти от керамични съдове с надписи. За повечето съдове с надписи се смята, че са донесени от Крит или Кипър от преселници, но има и керамика изработена с типична за околностите на Ашкелон глина и точно те са от голям интерес за науката понеже показват що за азбука са ползвали филистимците във въпросния регион.

Уилфорд цитира учените Крос и Стейгър, според които писмеността на филистимците е вариант на кипърско-минойското писмо. Според д-р Крос, някои от знаците пасват с формите на познатите кипърско-минойски знаци, най-вече с тези от земите на Кипър и Угарит, Сирия. Д-р Крос допълва и, че филистимската писменост показва и особености на Линеар А – писменост използвана в егейския регион между 1650 и 1450 г.пр. Христа:

A few pages on in the article, Dr. Cross and Dr. Stager were more emphatic about the inscription painted in red on the jar fragment made from local clay.“Perhaps it is not too bold to propose,” they wrote, “that the inscription is written in a form of Cypro-Minoan script utilized and modified by the Philistines — in short, that we are dealing with the Old Philistine script.”Dr. Cross said in an interview that several signs in the Ashkelon inscriptions “fit in with well-known Cypro-Minoan,” in particular from artifacts recovered at sites in Cyprus and at Ugarit, in Syria. He said the script had some characteristics of Linear A, the writing system used in the Aegean from 1650 B. C. to 1450 B. C.”


Благодарение на статията на Джон Нобъл Уилфорд, интересът ми към пеласгийското присъствие в Левант нарастна неимоверно много и поради това постоянно следях за нови публикации. Такива, за мое щастие се появиха. През 2013-та година останах изненадан от публикация засягаща произхода на дивите прасета на територията на Израел.

Оказа се, че още в дълбока древност, с идването си в Леванта, пеласгите наречени пелиштим, филиштим, филистимци са докарали със себе си прасета от Европа и този вид е успял да се размножи до такава степен, че да остави сериозен генетичен отпечатък в съвременните популации:

Now, in a new study, Prof. Israel Finkelstein and Dr. Meirav Meiri of Tel Aviv University's Department of Archaeology and Ancient Near East Civilizations together with Dr. Lidar Sapir-Hen from the same department and Dr. Dorothee Huchon of TAU's Department of Zoology have found that, unlike the Near Eastern wild boars in surrounding countries, Israel's wild boars originated in Europe. After a genetic and archaeological analysis, the researchers suggest the wild boars living in Israel are descendants of domesticated  pigs brought to Israel starting almost 3,000 years ago by the Philistines and other seafaring raiders.The findings were published this week in Scientific Reports. Prof. Steve Weiner and Dr. Eilsabetta Boaretto of the Weizmann Institute of Science, Prof. Guy Bar-Oz of Haifa University, Dr. Greger Larsen of Durham University, Prof. Aren Maeir of Bar-Ilan University and Dr. Liora Kolska Horwitz of the Hebrew University of Jerusalem contributed to the study.”


Че пеласгите наречени филистимци са обичали свинското месо не е тайна, важното в случая е това, че породата свине, която народът на Голиат довежда със себе си, е европейска по произход, а това показва отправната точка на преселение – Европа.

Всъщност, имайки предвид, че пеласгите-филистимци са стара балканска популация, може да се уточни, че породата свине докарана от тях в Ориента е от балкански произход. Може ли да е другояче?

Няколко години по-късно, през 2015-та, се натъкнах на интересна и още по-изненадваща информация, от която разбрах, че пеласгите-филистимци са били освен животновъди също и опитни земеделци, явно по-добри от коренното население на Ориента. На дошлите от Европа филистимци се приписва не само въвеждането на подправки като кимиона, семената от мак и др., но и култивизирането на 70 вида местни растения, които до този момент, никой от региона не е използвал за храна:

“In addition to the translocation of exotic plants from other regions, the Philistines were the first community to exploit over 70 species of synanthropic plants (species which benefit from living in the vicinity of man) that were locally available in Israel, such as Purslane, Wild Radish, Saltwort, Henbane and Vigna. These plant species were not found in archaeological sites pre-dating the Iron Age, or in Iron Age archaeological sites recognized as belonging to non-Philistine cultures - Canaanite, Israelite, Judahite, and Phoenician. The "agricultural revolution" that accompanied the Philistine culture reflects a different agrarian regime and dietary preferences to that of their contemporaries.”


Образът на филистимците като бойци-колесничари прегазващи брутално всеки по пътя си започна да избледнява и вместо него се заформи съвсем друг облик на хората, от чиито среди произлиза гиганта Голиат. 

Те не само са боравили със своя азбука, сродна на кипърско и крито-минойската писменост, не само са владеели майсторски коването на желязо и то повече от половин хилядолетие преди германите и келтите да се научат да правят това, но и са умеели да обработват земята, а и да култивизират растения. A пък за способността им да строят големи селища, свидетелстват градовете им Акрон (Екрон), Ашдод, Ашкелон, Газа, Гет (Гат).

Вече става ясно защо Омир нарича пеласгите (филистимци) богоравни. За времето си те са изпреварили много други народи в областите на военното дело, строителството, металургията, земеделието, държавната организация. Става ясно и, че Плутарх никак не е преувеличил твърдейки, че пеласгите, след като пребродили по-голямата част от обитаемия свят и подчинили по-голямата част от човечеството, се установили (в Лациум) и нарекли новото си селище Рим:

Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome.”- Plut.Rom.I.1.


Разбира се, в случая Плутарх говори за пеласги, които са потеглили на запад, в посока на Апенините. Дали идването на стари балканци в Лациум е станало по същото време както преселването на техни роднини в земите на Израел, на този момент не може да се каже със сигурност. Във всеки случай, между двете групи е съществувал контакт, за който свидетелстват немалък брой артефакти намерени по Апенините и датирани като принадлежащи на ранната Желязна епоха.

Да се върнем сега на сензационната новина. В международната преса бяха публикувани резултати от генетични проучвания на костен материал от филистимски погребения на територията на Израел. Благодарение на проучванията става ясно, че народът на Голиат има европейски корени. Oт предпазливост, или може би поради политическа коректност, не се казва точно откъде са дошли в Израел пеласгите-филисимци. Като възможности се дават континентална Гърция, Сардиния, остров Крит:

“For more than a century, we have debated the question of where the Philistines came from,” writes archaeologist Eric Cline in an email from his excavation at the Canaanite site of Tel Kabri (Cline was not involved in the current research.) “Now we have the answer: Southern Europe, and probably more specifically mainland Greece, Crete, or Sardinia. This fits with what had seemed the most likely answer previously, especially judging from [the archaeological remains], and so this seems a logical finding."


Според други източници, възможната отправна точка на пеласгите-филистимци са Гърция, Сардиния и Иберийския полуостров:“After analyzing the ancient DNA of 10 individuals buried at a Philistine archaeological site, an international team of researchers found that the Philistines descended from people in Greece, Sardinia or even Iberia (present-day Spain and Portugal). These ancestors migrated across the Mediterranean during the late Bronze Age or early Iron age, about 3,000 years ago.”


За мен колебанието на учените е непонятно. Данните са предостатъчно, за да се определи къде точно е прародината на филистимците и къде са техните колонии.

След като се знае, че филистимците са реално клон на старите пеласги, то единствената възможност за прародина остават остров Крит и континентална Гърция. За Гърция Херодот казва, че старото ѝ име е Пеласгия, т.е. пеласгите са най-старото население: “ …the country now called Hellas, which was formerly called Pelasgia“- Her.II.56


Старият автор Eсхил също определя пеласгите за най-древни жители на Елада чрез думите на цар Пеласг: “Аз съм Пеласг, владетелят на тази земя, син на Палехтон, когото земята роди.“- I am Pelasgus, ruler of this land, Child of Plaiaichton, whom the earth brought forth.” 


По-рано Омир локализира съвсем ясно пеласги на остров Крит използвайки разказа на пътешестващия Одисей. Старият автор използва за пеласгите епитета богоравни, а това е силна индикация за нивото на култура на тези хора: “There dwell Achaeans, there great-hearted native Cretans, there Cydonians, and Dorians of waving plumes, and goodly Pelasgians.”- Hom. Od. 19.176-178


Епитетът богоравни е употребен и в Илиада, там където става дума за дошлите на помощ на трояните пеласги: “Paeonians, with curved bows, and the Leleges and Caucones, and the goodly Pelasgi.”- Hom. Il. 10.429


Знаейки това, а и уповавайки се на факта, че пеласгите -филистимци ползват кипърско-минойска, или дори вид крито-минойска писменост, че керамиката им е от същия тип както керамиката от егейския регион, то няма как да се посочи друга прародина освен Южните Балкани.

А ето как генетиците характеризират типичната за филистимците хаплогрупа – тя принадлежи на европейските ловци-събирачи от времето на Мезолита:“Similarly, genetic clustering assigns ASH_IA1 with an average of 14% contribution from a cluster maximized in the Mesolithic European hunter-gatherers labeledWHG” (shown in blue in Fig. 2B).”


Нас обаче не ни интересуват всички европейски ловци-събирачи от Мезолита, а само тези от Балканите, защото Балканите, а не Средна, Северна или Западна Европа са посочени като прародина на пеласгите-филистимци. Хаплогрупата свързваща Южните Балкани, остров Сардиния и Иберия е I2, а тя е най-често срещаната при нас българите. За балканските носители на I2 се смята, че те са населявали земите ни от времето на Мезолита: “…haplogroup I-M423 is the genetic record of Balkan Mesolithic foragers and their expansion after the adoption of agriculture.”


Наличието на популации, при които има значителен брой носители на хаплогрупата I2 в Сардиния и Иберийския полуостров може да се обясни много лесно. По време на Бронзовата епоха стават големи климатични промени, които правят живота в определени региони от Европа труден, или дори невъзможен. Тези, които искат да оцелеят са принудени да търсят нови земи, които не са засегнати от природните бедствия. Тогава пеласгите-филистимци се съюзяват със свои роднини и така се ражда коалицията на така наречените Морските народи*. Заедно, обединените балканци успяват за завладеят цяла западна Мала Азия, Левант, малко остава да превземат и Египет.

Фараонът Меренпта спасява страната си давайки земя за заселване на част от Морските народи в Северна Африка, при условие, че минат на негова страна. Тактиката успява и маршът на Морските народи е спрян.

Пеласгите се завръщат от Египет и се установяват в земя, която по тяхно име ще бъде наречена Палестина (от пелиштим-пеласги). Част от роднините на пеласгите поемат с корабите си в посока запад и се установяват на остров, на който дават името си. Става дума за Сардиния, а пеласгийските роднини заселили се там са наричани от египтяните с името шардунаш, шерден.

Eдна група от въпросните известни с високите си воински качества шерден се завръщат на Балканите и по време на Античността стават известни с името серди. Те са хората отговорни за възникване на името Сердика*.

Колкото до хаплогрупата I2 в Испания и Португалия, то приемем ли, че визиготите основали царство там, са потомци на описаните от Херодот гети, всичко си идва на мястото. Няма нищо чудно, няма нищо мистериозно.

Ето колко прости са нещата. Ето колко лесно може да се обясни феномена, че при българи и сардинци концентрацията на I2 e доста висока. Ето колко лесно може да се обясни къде е прародината на пеласгите-филистимци. Не са нужни сложни термини, не е нужна огромна библиография. Нужно е само да се ползват историческите извори, а и данните от археологията, ономастиката и генетиката. Така всичко ще добие логичен вид и ще си дойде на мястото.

Ще стане ясно защо в Тракия има топоним Газа, а и защо според Плутарх старото име на река Стримон (Струма) е Палестин - J.Lemprieres Classical Dcitionary, p.474. Названието на филистинския град Гет също не е случайно, то е свързано с гетите от земите ни, а и с тракийското божество Суре-гет. Дали пък името на филистимския Акрон няма да сродно на това на тракийското селище Акроен, а елементът -келон (в Ашкелон) няма да е идентичен на този от Салдо-келе в Тракия и Келене във Фригия?

Поне за мен загадката с произхода на филистинците е разрешена. Те са клон на пеласгите, които по време на Бронзовата епоха колонизират Левант. Доволен съм от това, че вече има доказателства за високата култура на тези наши предци, че вече няма да бъдат споменавани само поради войните си с египтяни и стари евреи.

Доволен съм и, че разбрах каква е била съдбата им. Те не са нито прогонвани, нито избивани безжалостно. Съдейки по наличието на ДНК типична за европейски популации сред населението на Левант, учените стигат до заключение, че филистимците са се смесили с местните хора. 

Това по принцип също е сензация защото се оказва, че предположението на Герхард Херн относно етногенезиса на финикийците е правилно.

Този учен смята, че финикийците са амалгама от ханаанци и хора от групата на Морските народи. Към тях разбира се спадат не само пеласгите, но също дарданите, сердите, бесите, тевкрите, травсите, мизите, познати на египтяните под имената пелесет, дрдн, шерден, уешеш, ткр, туршу, мешуеш. 

Последната група мешуеш е позната на Херодот под името максии, бащата на историята ги локализира в Либия, обяснява, че бръснат част от косата си, а друга оставят да расте свободно, а добавя и, че те все още помнят своята прародина край Троада (там където е Мизия бел. моя).

Тези факти показват, че Артър Еванс е бил прав в предположението си, че финикийската азбука е свързана с писменостите от остров Крит. Та нали Крит е мястото, в което пеласгите са считани за богоравни, т.е. за елит, за носители на култура, нормално е те да дадат азбука на други хора, а акрофонията на финикийските букви показва, че те са създадени от хора говорещи древен вариант на българския език.

Осъзнавам колко странни са твърденията ми за някои хора, но всичко може да се провери, всичко може да се докаже, за разлика от официалните теории за произхода ни, които нито са проверявани адекватно, нито са доказвани. Това, че в миналото сме били принудени да вярваме в неиздържани теории, не означава, че трябва да продължаваме да правим това. Напротив – време е да спрем да приемаме всичко на доверие.

Имаме уникална история, имаме уникални предци, които са извършили такива неща, че са наречени богоравни. В такъв случай редно ли е ние днес да се свиваме в ъгъла и да мрънкаме, че нещата не вървят? За да потръгне нещо, някой трябва да го извърши, а този някой сме ние, друг няма да ни помогне. Господ ни е дал много дарби, а и сили да вършим чудеса, от нас се иска само да ги използваме.


ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ – ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ, ТАМ ПУСКАМ РЕДОВНО ИНТЕРЕСНИ ФИЛМЧЕТА. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!  https://www.youtube.com/watch?v=YDwsZFsFNcQ*Всъщност правилното е не Морски народи, а Народи от отвъд морето (Средиземно море), но защо учените са избрали неточния термин, за мен е загадка.

**Възможно е разбира се споменатите от Ливий серди никога да не са напускали Балканите, а увековечените в египетските хроники шерден, да са просто техни роднини напуснали земята ни.

118 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз въпроси нямам. Благодаря за статията! И аз мисля, че е било точно така. Даже ме изгониха от историческата група, тъй като казах, че българите са се разделили на 4 големи групи след потопа, когато преди това са живяли около езерото Черно море на скити, кимери, траки и гети/даки и че първото ни поробване е станало от Траян, който е смазал двете крила на нашите предци Даките и Скитите. За това се е наложило през 680-та година Аспарух потомъка на Кимерийските българи по-късно наречени хуни да идва и освобождава свойте роднини от Источно-римски гбет.

   Изтриване
  2. До GRANID 12 юли 2019 г., 2:55 ч.

   Северните траки са покорени от Траян, но роднините им на юг от Дунава са покорени доста по-рано, през I век. Аз лично смятам, че кимерии е по-скоро название на благородническата прослойка при северните траки, като значението е светли, благородници, господари.

   Изтриване
  3. Kimeri sa znaeshti traki i pravilno osaznati hora misleshti traki pravilno kazva Sparotok

   Изтриване
 2. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До natsunoame11 юли 2019 г., 19:02 ч.

   Благодаря Ви за информацията, но познавам лично и двамата автора, а съм запознат и с работата им още преди да я публикуват.

   Поздрави!

   Изтриване
 3. Но филистимците са семити, те са хора от един генезис с аморити, евусейци, амалекити и други представители на библейците нации. Вие критикувате елиноцентризма, но сам въвеждате тракоцентризъм или както е сега пеласгоцентизъм. Умеете да пишете, но не сте способен да анализирате информацията защото нямате подготовка, тя се получава след дългогодишен труд във вузовете.
  Ваш доброжелател

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Този коментар бе премахнат от автора.

   Изтриване
  2. Колко си жалък!!!...

   Изтриване
  3. До C.C.Tодоров11 юли 2019 г., 19:09 ч.

   Добри човече, как при толкова информация, към която е даден активен линк, можеш да твърдиш, че филистимците са семити? Да, в определен момент от време те почитат боговете на Левант, но това не ги прави семити...

   Изтриване
  4. Тази опорка дето не бил учил като някои вече е смешна. Павел го цитират Учени. Няма значение какво мислят за него учЕните.

   скит

   Изтриване
  5. До Скит

   Благодаря за подкрепата!!!

   Изтриване
  6. Господин Тодоров,

   Вие сте един смешник.

   Поздрави,
   Димитър.

   Изтриване
 4. И какво? А да знаеш случайно, кой фараон унищожава морските народи, след което повече не се споменават? Не знаеш, нали? Какво тогава си се хванал за тях? Или няма какво друго да пишеш и това измисли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Реално никой фараон не е унищожавал Морските народи. Част от мешвеш и др. остават в Либия, която по това време е владяна от египтяните. Пеласгите се оттеглят към Левант, дарданите, тевкрите и др. се завръщат в Троада. Сердите заминават за остров, който ще бъде наречен Сардиния, а соколотите-шекелеш се установяват на остров, който ще бъде наречен Сицилия.

   Да, от средите на Морските народи падат много жертви, но това важи и за египтяните.

   Изтриване
  2. Като така добре защитавате вашето твърдение,защо се криете зад анонимност.От какво се страхувате

   Изтриване
 5. Много интересно, но аз съм чувал, че пеласгите са унищожени от траките! Вярно ли е това?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. През XIII в.пр. Христа пеласгите се бият рамо до рамо с траките защитавайки Троя, а това означава, че не са били унищожени. Страбон пише за пеласгийските лелеги и кавкони около 1300 години по-късно, а още по-късно, на север от Дунава, Клавдий Птолемей локализира кавкенсиите - явно клон на кавконите.

   Траки и пеласги не са различни народи, а близки роднини, бих казал дори един народ. Не зная кой е пуснал твърдението, че траките са унищожили пеласгите. Това е толкова несериозно, колкото е несериозно да се каже, че шопите са унищожили добруджаните.

   Изтриване
 6. Прекрасна статия! Прочетох я с огромен интерес! Кой знае защо, винаги съм имала някакви смътни подозрения, че старозаветните филистимци са съвременните палестинци. Турците наричат Палестина "Филистин". А когато преди 13 години Сесил Саркози успя в посредничеството си за освобождаването на българските медици в Либия, палестинският лекар Ашраф държа едно слово, което толкова ми допадна с дълбокомислието си, че си казах: "Този човек е истински българин"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная доколко арабите са асимилирали старото пеласгийско население в Левант, евреите са били там преди тях и по-скоро те са погълнали по-малкото на брой балканци. От друга страна, стари балканци е имало и на юг от Палестина, където са съжителствали заедно с арабите. Поне за мен, библейските мидианити са митаните от хетските и египетски хроники, а пък и в самият Египет и Либия е имало наши предци - гарамантите, мизите наречени максии и др.

   Изтриване
 7. Павел Серафимов, Привет!

  Преди време бях поставила коментар, с отношение към родстовото помежду Юдейското Царство и Спарта. Цитирах тогава Първа книга Макавейска от Светото Писание. Простете, че тук коментирам, но въпросът е взаимно обвързан с настоящата тема.
  Ето въпросът ми към Вас Sparotok: Според вас има ли общо помежду Пелег и Пеласгите?
  Защото освен звуковото сходство на 'пелег' и ' пеласги' има и други детайли. Например:

  Some writers, such as Perry Edward Powell[3] and Arthur C. Custance[4] associate the Pelasgi or Pelasgians with Peleg; these were Indo-Europeans who claimed Pelasgus as their first king.[5][6] Greek Orthodox tradition also affirms this connection. Strabo says in his Geography, "... the Pelasgi were by the Attic people called 'Pelargi,' the compilers add, because they were wanderers and, like birds, resorted to those places wither chance led them."[7] Gamkrelidze and Ivanov claim that the Pelasgians settled the Peloponnesian peninsula "even before the arrival of the Greeks [Hellenes] proper."[8] Elsewhere Strabo cites Greek writers who claimed that the Pelasgians came from Thessaly,[9] and there a people whom Strabo calls Pelagonians are found,[10] so there may be some merit to this assertion. The Pelasgians are said to have "spread throughout the whole of Greece" in ancient times,[11] and when the Danaans came from Egypt, they were also called by that name.[12] The apparently peaceful reception of the Danaans in Greece may well be explained, if those inhabitants of Greece before the arrival of Dan were also Hebrews. The Pelasgians were a sea-faring people who sailed the Mediterranean and were well known as traders. John Denison Baldwin suggests that acknowledgment of the Pelasgians was recorded in Sanskrit which mentions the Palangshu of Asia Minor (Placia and Mysia).[13] They also occupied a territory north of Greece between two rivers, one of which was called the Hebrus River, bearing a name reminiscent of and most likely named after their ancestor, Eber (Genesis 10:25 ).[14] Eventually they were pushed further south by the Thracians and they merged with the Mycenaean Greeks. They seem to be the only people ascribed to him.

  According to Nermin Vlora Falaschi, "the ancient Thracians, Phrygians, Lydians, Carians, Etruscans, Epirotes, Illyrians, and the Italic peoples (Samnites, Oscans, etc.) are considered the principal branches of the Pelasgians.[15] As such, the general term "Pelasgian" can be, in this context, taken to refer to both the descendants of Lud and Arphaxad (via Eber and Peleg) who had settled and colonized "Neolithic" Anatolia and Europe, replacing the previous Japhetic inhabitants who, in turn, were pushed to the northern areas of Europe and migrated farther east into Asia.
  ...
  https://creationwiki.org/Pelasgians

  Моите догатки за близост на тези така различни и дори противопоставени народи може би не заслужава вашето внимание, защото аз съм лаик, и все пак се надявам точно на Вашия коментар, Павле - Sparotok!
  Та ако проследим роднинската линия на Пелег - Евер (хебр) ще стигнем до Шем, до Ной... 'шем' има значение на светещ, блестящ... Мелхиседек е потомък на Шем.

  За пример Мелхиседек е, който посреща Аврам с хляб и вино. Най-вероятно е извършен ритуал за посрещане и причисление, както личи от развитието на събитията... по стар български обичай.

  Peleg (Hebrew: פּלג, Pẹleḡ; Greek: Φάλεγ, Phaleg[1]; "Name means::division") is the first named son of son of::Eber. ... The name Peleg means "division," and Genesis 10:25 states that "in his time the earth was divided."

  Georgius Syncellus, as quoted by Ussher, states that the Tower of Babel was built and then abandoned when Peleg was five years old.[3] Some also speculate that in Peleg's time the earth was mapped, or even that some sort of tectonic activity had occurred in that period.

  ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как да се разбере дали старите италийци самнити и оски спадат към пеласгийската общност докато не бъдат изследвани скелетни останки.

   Относно старото население на Епир, Херодото е категоричен, че става дума за пеласги. Ако не се лъжа, Виктор Дюруи беше писал, че пеласги, траки и илири са една общност.

   Колкото до библейската генеалогия, тя не е досоверна, може да се ползва за индикация, но не е нищо повече.

   Изтриване
 8. Още преди три години въз основа на пряко общуване с арамеите и лично проучване на езика и азбуката им,стигнах до заключението,че те са сродни с траките.Това за семитската им принадлежност,са легенди.Самото им име АРамеи е ясен сигнал,че принадлежат към арийската раса.Писах за това в книгата си "Връх България",излязла през пролетта на 2016 г.В статията си "Бяла земя или кои са пеласгите"отново категорично твърдя,че арамеите( палестинци и не само) не са семити,а са част от тракийския етнически блок.
  В кратката си публикация "Секелаг" от 9 юли 2019 г.във връзка с чудесната новина,разпространена преди броени дни,че израелски археолози са разкрили гетският град Сакелаг,град на коренното палестинско(филистимско) население,правя анализ на името Сакелаг и категорично твърдя,че става дума не само за тракийско укрепено селище,а направо за град на българите- за клон от българския народ,наречен секели,секеи,секули,сикани,споменат в различни древни източници.Особено добре познат е този народ в Сицилия,тъй като е първият,който я населява и владее.
  Следователно откритието,че народът на Голиат принадлежи на древния тракийски етнос, не е ново.Публикувах го преди три години.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена Върбанова11 юли 2019 г., 19:44 ч.

   Това, че филистимците са пеласги наистина не е ново, писах за това през 2013-та година
   КАК ДЕДИТЕ НИ ДАДОХА ИМЕТО НА ПАЛЕСТИНА

   http://sparotok.blogspot.com/2013/03/blog-post_17.html

   Тази работа пък е от 2011-та година - КОИ СА ПЕЛАСГИТЕ, ИЛИ КАК СЕ КРАДЕ БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/07/07/koi-sa-pelazgite-ili-kak-se-krade-bylgarska-istoriia.778839

   Новото не открите за етническата принадлежност на филистимците, новото засяга типа ДНК типична за филистимците и връзката с жителите на Сардиния - потомци на Морския народ шерден.

   Изтриване
  2. Извинявам се на г-н Серафимов, но според мен е интересно е, че унгарците също считат унгароговорящите днес секеи/сейкеи/ за българско племе. Известно е, че има много доказателства, сред които последното от преди десетина години, че аристокрацията, както и династията на Арпадите е българска. Маджарите са доведени в Европа от българи. Лично аз съм пренесъл от Румъния в Унгария един старинен инструмент, единственият ударен инструмент в маджарската музика/циганската не се брои/ със струни от овчи черва, с произход от земите на секеите, защото пътувах транзитно през Румъния и на границата не ме проверяваха. Така помогнах на унгарски студенти занимаващи се с историята на маджарската музика.Седемдесет и четири години след заселването на 7-те маджарски племена в Панония, от Волжка България в Панония идват двама правнуци на Арпад и са назначени за областни управители, въпреки мюсулманската си вяра.Анализирайки събитията от 9-ти век, стигам до предположенито, че сблъсъкът между Арпад и Симеон е заради претенциите на първия към българския престол.За 9-ти и 10-ти век има много митове в нашата история и те следва някога да бъдат изяснени, но засега това е табу, главно заради ролята на княз Борис, героизирана и считана за свещена заради "покръстването". Тези събития са свързани и със статута на земите северно от Дунава, както и с края на Първото царство. Г-н Серафимов трябва да се клонира многократно, за да може историята ни да се изсветли по-бързо.

   Изтриване
  3. До Богомил 11 юли 2019 г., 23:07 ч.

   Мисля, че имате предвид шекелите, те действително са интересна група, нищо чудно да са потомци на Херодотовите соколоти и роднини на балканските траки. Това разбира се е само предположение, за да разберем как стоят нещата е нужно да се извърши сериозно проучване, а аз лично нямам време за такова.

   Изтриване
  4. На унгарски се пише"szekely" като първото "е" е дълго, с ударение, и се произнася като "Сейкеи". Това е самоназванието им. Разбира се, че нямате време, за това предложих да се клонирате многократно.Хехе!
   Историята на сейкеите е считана за едно от доказателствата за тесните българо-маджарски отношения. Някои унгарски историци считат, че маджарите са живели с български племена в продължение на 2500 години.Всички обаче мислят българите за тюркско племе, което обаче противоречи на другото им твърдение че силното езиково влияние на българите върху унгарският език е българо-славянско. Което няма как да е "славянско, защото българите от Волжска България/Магна Унгария/ няма как да са "потъвали" в славянското море преди 7-ми век, както е близо 1000г. след това!Освен ако не приемем, че това се дължи на българското влияние след 9-ти век и се дължи на живещите там българи преди Арпад да доведе маджарите в Европа. При тази хипотеза и на базата на официалната ни "история" излиза, че българите през 8-ми и 9-ти век като завоеватели са изгубили родният си език и даже са предали новият си славянски език на друг народ, като са успели на накарат и тези българи дошли практически в намалото на 10-век от Волжска България мигновенно да променят езика си и да наложат на подчинените си маджари значителен брой думи от земеделието, животновъдството и занаятите.Ако маджарите, което е логично, са възприели тези думи от властващия над тях среден елит и висша българска аристокрация, то те трябва да са тюркски, но не са!Ако пък българите на Арпад са получили тези думи от роднините си от Дунавска България излиза, че са нямали свое думи, което противоречи на фактите, че Волжска България е изнасяла селскоктопанска и животновъдна продукция за други земи.Противоречия и безмислици, дължащи се на лъжливата основа на историята ни. Показателно е как по огромен брой проблеми на историята ни, казионните историци не могат да стигнат до консенсус. Това ярко се вижда от телевизионните предавания по исторически теми. Умерзително безсилие и конфузни усмивки, прерастващи в назидателен тон, когато им се зададе елементарен "провокативен" въпрос. Кои сме ние, че да питаме "знаещите"? Имаме ли необходимата академична школовка, за да имаме право на въпроси или не дай боже на мнение? Демокрация по "гръцки", само за избрани? Глупост е да се мисли, че отношенията в науката са по различни от тези в политиката, църквата или обществото! Щом са хора, нищо човешко не им е чуждо и не могат да претендират за неприкосновеност. Те също подлежат на контрол и оценка от останалите.Другото е разпад на морала и обществото.

   Изтриване
  5. Г-жо Върбанова, с това "публикувах го преди години", е много жалко и смешно да търсите авторство на нещо, което вие самата не сте измислила. Даже се обзалагам, че редовно си копирате от Павел, ама идвате тук с цялата си наглост да търсите "авторство"... Той ви показа, че е писал за тези неща още през 2011-2013г. - т.е. години преди вашите работи. Кой от кой е взел, вече става ясно.

   Изтриване
 9. Скъпи Павле, това за мен е най-страхотната статия, която излиза досега!
  Тя обяснява откъде произлиза корена на омразата от срана на тези, които по някакъв начин са знаели тези истини.
  Преди време гледах видео за Сардиния и останах като гръмнат от българските хора, които тропаха там мъжаги и въртяха на шиш печени прасета. Сега вече всичко ми е ясно.
  Ти си неудържим!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, имало е вражда в далечното минало, но не е необходимо тази вражда да продължава и днес.

   Изтриване
  2. За съжаление тази вражда продължава от тогава и до днес и е едностранна. Не случайно някои знаещи говорят за еврейско-гръко-турско робство и са прави. Не случайно и единствения министър председател българин от началото на промените е Жан Виденов.... Останалите не са българи. А и кой ни написа официалната история за тюркския произход? Нима българи? Приеха историята на шафарик и зет му, а такива като Раковски, а после и Ценов и много други тъпчеха...
   До къде ни докараха с нашия нихилизъм и чуждопоклоничество. За това те мразят толкова много разните учЕни

   Изтриване
 10. Почнах да чета и реших да напиша подкрепящ ви коментар, докато не стигнах до Сердите... Този път наистина много се изложихте...В историографията се приема, че са келти, което вие умишлено сте спестили на читателите си, иначе не знам как тази подробност ви е убягнала! Няма смисъл, за любознателните да прочетат това - http://archaeologyinbulgaria.com/2016/04/21/archaeologists-find-no-thracian-traces-at-roman-city-serdica-raising-questions-about-antiquity-history-of-bulgarias-capital-sofia/
  и това - https://wikivividly.com/wiki/Serdi
  Така се прави, дава се информация, не се говори по предпочитания!
  Постарайте се повече другия път!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 11 юли 2019 г., 19:53 ч.

   Не се доверявайте на всичко в Укипедия :) Четете научна литература:Ето какво пише Мечислав Домарадски: “Сред съвременните автори едни (Г. Кацаров, Б. Геров, З. Вожняк) приемат сердите за келтско племе, останало тук след голямото нашествие на Балканите. В подкрепа на своята хипотеза те привеждат несигурни данни за съществуването на името серди или подобни на него в келтските земи, както и келтския произход на някои топоними от Софийско. Втора група учени се изказва в полза на тракийския произход на сердите (Р. Вулпе, Ал. Фол). Д. Дечев в своя речник на тракийските езикови останки определя споменатите топоними от Софийско като тракийски, като добре аргументира своето мнение. Привържениците на двете теории като свой аргумент привеждат и археологическите материали от това време от Софийската котловина. Това са находки от същия тип погребения, каквито са известни от трибалските земи и които по-горе бяха определени като тракийски. В полза на тази интерпретация тук е и фактът, че в селата Горна Малина и Байлово са открити могилни некрополи, съществуващи през цялото I хил. пр.н.е. Освен един тънък предримски пласт, открит по време на разкопките в Сердика, и тук не са проучвани селища, но и при тези обстоятелства хипотезата за келтската принадлежност на сердите може да се определи като недостатъчно аргументирана, основана на редица несигурни, а в някои случаи и неверни данни. Не бива да се забравя, че сердите обитавали близки до скордиските земи и сигурно са се намирали под силното културно влияние на келтите, а може би и в някаква форма на политическа зависимост от тях.”

   Изтриване
 11. Павеле, Простете, не можах да поставя целия си коментар от веднъж! Колкото до понятието 'евреи', то е означавало тези, които са преминали отвъд... Определението е подобно на това, което се казва и за пеласгите.
  Peleg (Hebrew: פּלג, Pẹleḡ; Greek: Φάλεγ, Phaleg[1]; "Name means::division") is the first named son of son of::Eber. ... The name Peleg means "division," and Genesis 10:25 states that "in his time the earth was divided."
  Georgius Syncellus, as quoted by Ussher, states that the Tower of Babel was built and then abandoned when Peleg was five years old.[3] Some also speculate that in Peleg's time the earth was mapped, or even that some sort of tectonic activity had occurred in that period.
  ... Отбелязаните от Вас места, като Сардиня и други, също земите на баските, от изследователи се считат за населени от наследници на т.н. Атлантида. Като цяло можем да срещнем и сходства в традициите им. Знаем, макар и да не се твърди все още гласно, че Черноморския Потоп е най-отчетливото събитие от подобен порядък. И знаем, че от там е станало разселването след Потопа.
  ... Peleg's descendants lived in Paliga, or Phaliga, on the Euphrates, just about the mouth of the Khabur River. He is also known as Phalga[4] which was also the name of a city located next to the Euphrates.
  .... Eber (Hebrew: עבר, ʻĒḇer; Greek: Ἔβερ, Eber; Arabic: هود, Hud; "Name means::from the other side," "Name means::he who passed over") (Born::Tammuz 1723 AM-Died::Tammuz 2187 AM) is the named son of son of::Salah and the eponymous ancestor of the Hebrews.
  He was born in 1723 AM. When he was age of parenthood::34 years old, he had the first of his named sons, father of::Peleg. He lived for another 430 years and had other sons and daughters, among them father of::Joktan (Genesis 11:16-17 ). His total life span was life span::464 years, longer than that of any other post-Flood man of his line.

  ... The Hebrews (Hebrew: עברים, ʻIḇrīm; Greek: Ἑβραῖοί, Hebraīoi; Latin: Hebræi; "Name means::ones from beyond") are descendants of Biblical patriarch Eber, the great-grandson of Shem, son of Noah (Genesis 11:10-14 ).[1] The ethnonym "Hebrew" thus is derived from the name "Eber" which means, "to traverse or cross over." The Biblical word ʻIḇrī (Hebrew: עברי)—the plural form is ʻIḇrīm (עברים)—is usually rendered as Hebrew in English, from the ancient Greek Ἑβραῖος (Hebraīos) and Latin Hebræus and is intended to denote the people who came "from the other side of the river" (i.e. the Euphrates) from the region of Haran (Genesis 11:31 ). In Canaan, Abraham was known to the inhabitants of the land as the stranger from beyond the river (Genesis 14:13 ). "Hebrew" means, simply, an "Eberite," a "descendant of Eber."
  ... името Евер (Ебер) напомня звученето на Хебър ( в еврейския се пропуска гласния звук, ще се изпише Хебр, а ще се чете Ебр, примерно.)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не виждам причина защо име на старобалкански народ трябва да се тълкува със семитски език. Какъв е смисъла на името евреи - хабиру, това не смея да кажа, просто не съм компетентен по този въпрос.

   Изтриване
 12. Извинявам се за правописната грешка,която е превърнала правилното СЕКЕЛАГ,в САКелаг.Използвам стар телефон с повредена клавиатура,която заменя произволно и неконтролируемо буквите.Името на града на цар Анхус е ,разбира се,СЕКЕЛАГ.Съобщението ми е публикувано в блог.бг.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Милена Върбанова 11 юли 2019 г., 20:12 ч.

   Мисля, че имате предвид град Циглаг -צִקְלַג, това действително е филистимско селище, а, че името на царя е Анхус, Анхис, в това спор няма. Така се е казвал и бащата на Еней.

   Изтриване
 13. Привет, Милена Върбанова! Поздрави за труда Ви! Арамейското царство!
  В посока на Вашето изследване какво мислите за сходството помежду
  Ритуала по Възкресение на Лазар и тракийска царска мистерийна инициация? Нека си припомним Залмоксис*. Също така убийството на Йоан Предтеча, последвало танца на Саломе. За Бога това е отново древно тракийска мистерийна драма. Ритуално убийство. Имаме убийство на цар и жрец... Нека си припомним "Златната клонка" на Дж. Фрейзър.
  Аз ще си позволя да отида още по натам. Именно за Самсон е отбелязано, че е създаден с намеса на ангел. Голиат е бил също родствен на полу-боговете... Т.е иде реч не за раси, а за ново население и за старото, родствено на 'боговете', т.н. богове.
  В един апокриф бе отбелязано, че една от снахите на Ной качва на кораба тайно един от древните гиганти...
  Прилагам тази връзка, която също не е достатъчно изследвана, а е от съществено значение:
  From Apocalypticism to Merkabah Mysticism

  Supplements to theJournal for the Study of Judaism
  EditorJohn J. Collins The Divinity School, Yale University Associate Editor
  Florentino García Martínez Qumran Institute, University of Groningen
  Advisory Board j. duhaime – a. hilhorst – p.w. van der horst a. klostergaard petersen – m.a. knibb – h. najman j.t.a.g.m. van ruiten – j.sievers – g. stemberger e.j.c. tigchelaar – j. tromp

  VOLUME 114
  From Apocalypticism to Merkabah Mysticism Studies in the Slavonic Pseudepigrapha

  by
  Andrei A. OrlovLEIDEN · BOSTON 2007

  https://epdf.pub/from-apocalypticism-to-merkabah-mysticism.html
  тези данни ако се проследят през българското апокрифно наследие, което ни отвежда през богомилите и назад ще ни отведе до българския корен!
  http://macedonia.kroraina.com/bg_ap/index.html

  * http://www.promacedonia.org/iv_gumno/iv_gumno_12.htm

  Благодаря Ви Павел - Sparotok от все сърце за всяка Ваша статия! Бог да Ви закриля!

  ОтговорИзтриване
 14. Още нещо, тъй като понастоящем изучавам еврейството и ми направи впечатление, че бе отбелязано, че фамилии като - кан, кхан, коен и подобни по правило се считат за еврейски, защото с това име са наричани свещенниците, жреческото съсловие. И тези дни ми хрумна еретична историческа мисъл, е ли е възможно, вследствие на някакво бедствие оцелелите знатни фамилии да са присъствали едновременно на кастов принцип, както това е било установено в Индия, където пак има българско присъствие. Та тъй наречената расовост би могла да има смисъл тогава и само тогава, когато това се счита за генетично унаследен белег да речем при възпитание на войнското съсловие. Възможна утопична примерна схема, при подобна условност за пример монголите са типичното войнстващо племе, общо казано. И така тези касти биха могли да бъдат едновременно гъвкаво и целесъобразно ръководени, както това е необходимо при някакво бедствие.Явно в тази йерархия българите са били водачите, тези, които са пренасяли буквално кивота на бъднините, познанието за отминалия свят и неговото бъдеще. Възможно е тогава белега за тяхното цивилизационно присъствие да се среща от Перу до Япония и на кръст. България винаги е в центъра на кръста!

  ОтговорИзтриване
 15. "Всъщност, имайки предвид, че пеласгите-филистимци са стара балканска популация, може да се уточни, че породата свине докарана от тях в Ориента е от балкански произход. Може ли да е другояче?" - Може! И не е задължително да са минали през Балканите, въпреки че са занесени от предполагаемо дошли от Балканите пеласги. Може да са занесени на Крит или Кипър от други и пеласгите да са ги транспортирали само до Ливан.
  "Като възможности се дават континентална Гърция, Сардиния, остров Крит..." - Но вие сигурно ще се съгласите, че на север от Родопите, дори е спорно и за самите Родопи, пеласги не са живели, или ще ме опровергаете с доказателства, та какви роднини??
  Относно твърдението на Плутарх - може да заключим, че разселването на пеласги=филистимц е приключило с групата в Лациум и основаването на Рим, след като са пребродили познатия свят - Бреговете на Средиземно море в Африка, Мала Азия и Европа. А тези разселвания са освободили територия за заселване на гърците по първоначалните земи на пеласгите. Значи разнасяйки култура навсякъде из Средиземноморието, е било неизбежно да задържат собствените си земи. Малцината останали са се присъединили към гърците, научавайки ги на култура. Тук е момента да припомня, че ви обърнах внимание за вероятно по-голямата близост между пеласги и минойци и микенци, отколкото с траките от Балканите. А сега да ви напомня, че по веремето когато българите започват да навлизат на Балканите, пеласги не е имало изобщо. И че пеласгите не е доказано да са се разселвали на север от Родопите, за мен обяснимо с морския им начин на живот, неприсъщ на българите. Та не успях да разбера връзката пеласги-българи! Едните живели по бреговете на Средиземно море и Гьрция, другите във вътрешността на континента! Обяснението за присъствие на I2 при нас е много просто - присъединяване на небългарско население с разширение на българското влияние на Балканите и изграждането на империя, макар и малка, нарича се процес на българизация! Така както има и обратния - процес на дебългаризация, чрез политиките на съседите ни към българско населени, останало да живее на тяхна територия! Наличието на подобно население в Испания и Сардиния, не прави автоматично тези хора българи, траки или други, това трябва да го разберете - не генетиката е водеща при хората, а културата им и начина на възприемане на света, и политиките за по-добър живот! Едва ли пелaсгите са били 100% чистокръвни и носители на I2 ген само, не бъдете наивен, или поне не подвеждайте!
  "Тогава пеласгите-филистимци се съюзяват със свои роднини..." - кои са тези роднини и дали са роднини, няма значени! Имало e доста смесване още по това време! И, как такa?! - учените стигат до заключение, че филистимците са се смесили с местните хора толкова просто?! Tа те говорят различни езици, имат различни култури, как така това е възможно там, а не е възможно на Балканите?! Защо приемате това за истина, а не приемате факта, че българите са асимилирали траките?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 11 юли 2019 г., 21:35 ч.

   Можете ли да посочите мое твърдение, с което се опитвам да внуша, че пеласгите са носители само на хаплогрупата I2? Аз основавам заключенията си въз основа на информацията, която притежавам, а тя показва, че представителите на I2 могат да бъдат считани за най-старо балканско население.

   Несъмнено, с течение на времето тези хора са се смесвали с други, които пък са носители на други хаплогрупи и така във всяка епоха генофонда на балканското население се е променял, това е нормален процес. У нас обаче, поради условията, процесът е започнал доста по-рано в сравнение с други региони на Европа.

   Ако смятате българите за народ чужд на Балканите, а и народ българилизал местните хора трябва да докажете въвеждане на нов език и поява на население, които е носителна нова, непозната до ранното Средновековие хаплогрупа.

   Желая Ви успех в това начинание, но не мисля, че дори Господ може да Ви помогне в този случай...

   Изтриване
 16. Ако отидете в Сардиния,ако видите традиционните им облекла и чуете музиката им,за Вас няма да има сянка от съмнение,че сардините са свързани с нашия народ.Италианската историография е единодушна,че коренното население на Сардиния са сиканите,същите които първи се заселват в Сицилия.Това са секелите,основали и обитавали прадревния палестински град СЕКЕЛАГ.Името на Сардиния е идентично с това на древната лидийска столица Сарди,която в още по-стари времена се е наричала Тарна(Търна) и с името на тракийския народ серди,основал Сердика.Пиша за тези факти в книгата си "Връх България".Разликата в названията е само в "а"и "е",дължаща се на характерния за тракийския,латинския и българския език дифтонг.Така че Сардиния е населена с хора,притежаващи същия генетичен код като филистимлянините(палестинците)-т.е.селите,клон от българите.

  ОтговорИзтриване
 17. Ако отидете в Сардиния,ако видите традиционните им облекла и чуете музиката им,за Вас няма да има сянка от съмнение,че сардините са свързани с нашия народ.Италианската историография е единодушна,че коренното население на Сардиния са сиканите,същите които първи се заселват в Сицилия.Това са секелите,основали и обитавали прадревния палестински град СЕКЕЛАГ.Името на Сардиния е идентично с това на древната лидийска столица Сарди,която в още по-стари времена се е наричала Тарна(Търна) и с името на тракийския народ серди,основал Сердика.Пиша за тези факти в книгата си "Връх България".Разликата в названията е само в "а"и "е",дължаща се на характерния за тракийския,латинския и българския език дифтонг.Така че Сардиния е населена с хора,притежаващи същия генетичен код като филистимлянините(палестинците)-т.е.секелите,клон от българите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Културата на сардинците е интересна, за мен са от голяма важност паралелите с антропоморфните стели от късната Бронзова епоха. Нямам сведения някой наш учен да е направил разработка на тази тема, а тя е доста важна.

   Изтриване
 18. към Мила
  Мила,не съм размишлявала по въпроса дали между тракийските мистерии,обезглавяването на Йоан Кръстител и възкресението на Лазар има нещо общо.Колкото до расата на исполините - атлантите,смятам,че пеласгите са атланти или непосредствените им наследници - преход към новата арийска раса (статията ми "Бяла земя или кои са пеласгите").Според мен Голиат произхожда тъкмо от тях,а в Библията е споменат и друг великан,живял по времето на Давид - този,който прибира от бесилката изтлелите тела на последните Саулови наследници,избити по заповед на Давид.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Милена Върбанова, Благодаря Ви за отбелязването! Голиат като име не би могло да се изведе през еврейски корен. С моите сравнения аз само уточнявам, че има явна приемственост и намирам думи в еврейския, които са родствени на българските. Затова и споменах уточнението за понятието 'коен', ' kohen', 'khan', ' кан', понеже и до сега евреите приемат тези фамилии като свързани със жречеството. Ще потърся материали, за да не говоря по памет.

   Относно Голиат, той е пръв братовчед на Давид (цар Давид). Майката на цар Давид е Рут, която сама избира да приеме да живее и спазва законите в еврейската общност, нейната сестра отказва да се присъедини. Така че на бойното поле се срещат първи братовчеди.

   "According to the Babylonian Talmud (Sotah 42b) Goliath was a son of Orpah, the sister-in-law of Ruth, David's own great grandmother (Ruth → Obed → Jesse → David). Ruth Rabbah, a haggadic and homiletic interpretation of the Book of Ruth, makes the blood-relationship even closer, considering Orpah and Ruth to have been full sisters. Orpah was said to have made a pretense of accompanying Ruth but after forty paces left her. Thereafter she led a dissolute life. According to the Jerusalem Talmud Goliath was born by polyspermy, and had about one hundred fathers."

   Изтриване
  2. То хубаво, ама елате първо да откриете КАН khan'при българите и тогава пробвайте да правите паралели с коенците. Иначе не е честно.

   Изтриване
 19. Напорът след излизането на статията е неудържим! Претенциите за съпричастност в авторството илюстрира една поговорка на баба ми от миналото: „На дъното му просо да сееш ...“.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съвсем естествено човешко поведение, нищо повече, нищо по-малко.

   Изтриване
  2. Статията е стегната и с малко думи казва всичко по темата. Разводняванията само разпиляват вниманието на читателите в най-различни посоки и главното съдържание постепенно избледнява. Губи се основният смисъл!

   Изтриване
  3. До Анонимен 11 юли 2019 г., 23:41 ч.

   Винаги се старая да пиша колкото се може по-кратко и да ползвам колкото може по-ясна информация. Така всичко става по-лесно за възприемане, а и проверките от страна на читателите са по-лесни.

   Изтриване
 20. Поздравления за поредната силна и стойностна статия, Павка! Ти не си историк - ти си истинник, който рови в миналото и търси и разпространява истината. На такива хора титли не им трябват, тях ще ги титулува историята. А иначе истории може да съчинява и разказва всеки, но малцина имат волята и смелостта да стигнат до истината.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Valentin Velikov 11 юли 2019 г., 23:57 ч.

   Благодаря от сърце за добрите думи и подкрепата г-н Великов!!!

   Изтриване
 21. Ако наистина са обичали свинско, то цялата теория за великото превъзходство на траките-българи отива по дяволите. В интелектуално и духовно отношение вегетарианците са били много по-извисени от месоядните цивилизации. Изобщо много неща показват че цивилизацията идва от изток. Например принципа Ахимса за ненасилието в индуизма, по-късно приет в будизма. В християнството например тоя принцип е влязъл в употреба, но само за хора, изключвайки останалите живи същества, тоест виждаме някакво само частично разбиране на истините осъзнати и проповядвани на изток. Санскрит има прилики с всички индо-европейски езици, като движението е от санскрит към другите, включително дори иранските езици чиито религиозни понятия или копират или се противопоставят на вече съществуващите санскритски понятия.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не знам кой кого е смятал за по-извисен, но много отдавна е доказано, че човешкия мозък рязко се е променил количествено и качествено след като хората са започнали по често да консумират месо. Естествено, при различните климатични условия консумацията на месо е била различна както по вид, такаи по количество. Лесно обяснимо е защо в териториите с горещ климат свинското месо традиционно не се консумира и обратно.

   Изтриване
  2. До Анонимен 12 юли 2019 г., 5:16 ч.

   Коментиращият Анонимен 12 юли 2019 г., 11:40 ч. е дал приличен отговор на въпроса Ви. За останалите ваши твърдения мога да кажа, че са фантазия, нищо повече.

   Изтриване
  3. Интересно ми е къде и от кого е доказано,че човешкият мозък рязко се е променил количествено и качествено след като хората почнали да консумират по-често месо ??? Но е доказано ,че месото е канцероген и влошава качеството на живот. Някак си се получава едно противоречие, освен ако това количествено и качествено е в отрицателен смисъл.

   Изтриване
 22. Браво Пасеше, отдавна чаках такава статия, аз също си мисля, че пеласгите са наши предшественици.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Сребрин 12 юли 2019 г., 10:37 ч.

   Преди около двадесетина години се запознах с работа на акад.Георгиев, в която той обясняваше, че българската дума брей-вид растение и блювам, бълвам, имат паралели в пеласгийския език. Доста се зачудих как е възможно това - та нали уж дедите ни са дошли на Балканите около 1000 години след изчезването на пеласгите?

   От една страна думите няма как да бъдат заети, от друга те са обясними на български! Брей бива свързано със стблг. брити-бръсна, режа защото растението причинява обриви при докосване. Изводите ги оставям на теб :)

   Изтриване
 23. Здравейте, искам да Ви попитам дали има документирани пеласгийски глоси? Зная за записани тракийски глоси, но не съм чела за пеласгийски, това е важна тема, а инфото е трудно да се намери.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Гергана 12 юли 2019 г., 11:46 ч.

   Предполагам, че Вие сте същата Гергана, която ми зададе този въпрос във Фейсбук? Пеласгийски глоси действително няма по простата причина, че това реално са тракийски глоси, наречени на тракийски понеже в периода от време, в който са записани, колективното наименование, което гърците са ползвали за дедите ни е траки.

   Изтриване
 24. Не претендирам за компетентност, но аз съм останал с впечетление, че няма отделен пелазгийски език, коренно различен от тракийския. Дори и да е имало някакви нюанси мисля че, пелазгите също са част от тракийските племена и са ползвали същия тракийския език

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 12 юли 2019 г., 12:32 ч.

   Съвсем правилно заключение, аз също смятам, че няма разлика между тракийски и пеласгийски.

   Изтриване
 25. ПРОФЕСИОНАЛИСТ12 юли 2019 г. в 14:44

  Вие се представяте на непросветените хора като експерт по лингвистика, макар да не сте стъпвал в университет и да не сте разгръщал учебник по лингвистика. Като сте такъв факир, дали ще можете да дадете българско тълкуване на пеласгийския антропоним Тевтам? Надявам се моята скромна молба да не Ви причини душевен смут и проблеми с психиката.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До ПРОФЕСИОНАЛИСТ12 юли 2019 г., 14:44 ч.

   Благодаря Ви за загрижеността за душевното ми здраве! Факир не съм, но според мен, личното пеласгийско име Тевтам е сродно на илирийското Тевта, а и на тракийското Тетес, което Димитът Дечев тълкува като татенце. Сродна разбира се е и нашата диалектна дума тейко-тате.

   Изтриване
  2. До "ПРОФЕСИОНАЛИСТ12 юли 2019 г. в 14:44"

   - Вие сте ПСЕВДОпрофесионалист.

   Поздрави и хубав ден!

   Изтриване
 26. Филистимци = Орфеизъм ,основа на хритиянството .Ето от каде са копирали евреите .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 12 юли 2019 г., 14:54 ч.

   Не виждам какво общо има късното еврейско предаване на пеласги-фелиштим с учението на Орфей. Ще Ви бъда благодарен , ако дадете повече пояснения.

   Изтриване
 27. Велко Иванов Александров12 юли 2019 г. в 15:52

  Сега ако кажеш, че Голиат означава големият, да знаеш, че ще ми се пръсне корема от смях 😄😄😄😄😄😄😄😄😄

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Голиат е изградено по същият начин, по който ca изградени и лидийските имена Алиат, Садиат, но от друга страна, определени учени смятат лидо-мейоните за част от тракийската общност. Това би обяснило тракийски лични имена като Атис, Манес, Ардис при лидийците, или по-скоро при лидийската аристокрация.

   Колкото до елемента Гол, то в Тракия има топоним Голое, регистрирани са тракийски лични имена като Голес, Голеус, Голеис, а пък Димитър Дечев тълкува името на тракийското племе галии със стбрет.gall-сила и стблг. голѣмъ-голям.

   Изтриване
 28. Не, разбира се, Голиат означава "Голи-ят", "човек-ът без дрехи"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Голиат според тебе може да е бил „без дрехи“, но с шлем на главата и „на голо“ с изрядна ризница. И все пак тази представа като че ли принадлежи на човек с голо въображение, който трябва да внимава с корема си под въздействието на собствени остроумия...

   Изтриване
  2. Самата граматика не позволява Голиат да се преведе като голият. Причината за това е, че задпоставения определителен член -ят, се появава много, много по-късно.

   Изтриване
 29. Голиат означава точно "гол"- без дрехи.Убедих се в това,когато заживях в Италия и чух тяхното произношение на името - Golia.Сякаш към един и същи субстантив се приставяше пълен и непълен член.Тогава си казах: "Я,гледай,май филистимляните наистина са говорели по нашенски"!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Милена Върбанова, Благодаря Ви още веднъж! Сутринта коментирах предишен Ваш отговор. Излиза, че има логика да се свърже името 'Голият' с българското 'гол'... В случая през иврит: 'разкрит, открит, проявен', подобно на 'без дрехи, разголен, съблечен'. Сега погледнах и прочетох следното:

   Γολιαθ(Ancient Greek)

   From Hebrew גָּלְיָת (Golyat), possibly derived from גָּלָה (galah) meaning "uncover, reveal". This is the name of the giant Philistine who is slain by David in the Old Testament.

   https://www.behindthename.com/name/goliath
   ...
   Докато преглеждах данни за живота на Питагор ( сайта sacred texst) се натъкнах на сведението, че е пътувал до Израел, където също е обменял познания. Ако погледнем сериозно на Питагоровата математическа система ще намерим същото учение, което и до днес е дял от еврейството, това е т.н.Гематрия, която се занимава в сравнение с данните от числовата стойност на едно понятие, име, фраза... не е тайна, че това кореспондира с херметичното учение за подобието, което ползват и т.н кабалисти. Темата е обширна и не е тук мястото да говоря това. Времето, по което се твърди че е живял Питагор изглежда съвпада (не мога да твърдя това със сигурност) с времето на Вавилонския плен. Интересно е, че всичко това ни отвежда първо към арамейското царство, а в последие също към халдей. маги... и по скоро от там би следвало да има някакво влияние върху еврейската система от вярвания, идващо от древните тракийски познания, а не обратното. Често се посочва и връзка с хетите. В много отношения разкопки на хетски поселища напомнят български градежи... У хетите присъства същата легенда за снопа стрели и бащината повеля. Т.е аз продължавам да твърдя, че тази стройна космология и математически познания идват от Балканите, пренесени бих казала във всички посоки!
   Това, което ме притеснява е, че към момента претенциите за първенство в земите на т.н. Палестина, биха поставили работата на Павел Серафимов в сянка. И на мен ми се ще Павел Серафимов да можеше да се преумножи, и аз това го писах нейде из фейсбук, защото малко са човеците, които работят всеотдайно за възстановяване на истината и при това без да изтъква воите лични претенции, както много други търсят слава и порочна полза, в ущърб на историческите факти! Павел Серафимов, дори ми е неудобно да публикувам коментари, поради дълбокото си уважение към работата Ви!
   ... Споделих Ви, че изучавам еврейството. В настоящия момент съществува движение от страна на ортодоксалното еврейство в Йерусалим за възстановяване на връзката помежду християнството и юдаизма. Тук не е мястото да обсъждаме в детайли за какво точно иде реч. Споделям това, защото материалите на Павел Серафимов се появяват някак пророчески и в крак с тази инициатива в тези времена. Може би ще ви бъде интересно да знаете, че има евреи, които имат интерес към тракийската култура и символизъм и аз бих се радвала ако тази статия е преведена на английски, за да я споделя с тях. Интересно, може би ще бъде да се запознаете с позицията на един от ортодоксалните равини, с когото поддържам контакт. Защото става дума за точно тези тракийски поселища...: https://m.youtube.com/watch?v=f2PN0VDdguA&t=317s
   Ariel Cohen Alloro - YOU ARE THE MAN! - The Secret Connection between Yeshua & the Biblical Land

   Ала няма как да чуем за древно българско присъствие в тези региони, защото българите изглежда са неудобни за постигането на политическите цели на световните сили:
   https://m.youtube.com/watch?v=Jbf2LjF8OPw
   Who are the Palestinians? An Arab Invention. CBN.

   Изтриване
  2. Не мога да разбера дали отговора, който поставих ще бъде публикуван. Поставям повторно отговора си, съкратен:

   Милена Върбанова, Благодаря Ви още веднъж! Сутринта коментирах предишен Ваш отговор. Постете! Излиза, че има логика да се свърже името 'Голият' с българското 'гол'. В случая през иврит: 'разкрит, открит, проявен', подобно на 'без дрехи, разголен, съблечен'. Сега погледнах и прочетох следното:

   Γολιαθ(Ancient Greek)

   From Hebrew גָּלְיָת (Golyat), possibly derived from גָּלָה (galah) meaning "uncover, reveal". This is the name of the giant Philistine who is slain by David in the Old Testament.

   https://www.behindthename.com/name/goliath
   ...
   Докато преглеждах данни за живота на Питагор ( сайта sacred texst) се натъкнах на сведението, че е пътувал и до Израел, където също е обменял познания. Ако погледнем сериозно на Питагоровата математическа система ще намерим същото учение, което и до днес е дял от еврейството, това е т.н.Гематрия, която се занимава в сравнение с данните от числовата стойност на едно понятие, име, фраза... не е тайна, че това кореспондира с херметичното учение за подобието, което ползват и т.н кабалисти. Времето, по което се твърди че е живял Питагор изглежда съвпада (не мога да твърдя това със сигурност) с времето на Вавилонския плен. Интересно е, че всичко това ни отвежда към арамейското царство, а в последие към халдей. маги. Често се посочва и връзка с хетите. В много отношения разкопки на хетски поселища напомнят български градежи... У хетите присъства легенда за снопа стрели и бащината повеля. Твърдя, че тази стройна космология и математически познания идват от Балканите, пренесени във всички посоки!
   Това, което ме притеснява е, че към момента претенциите за първенство в земите на т.н. Палестина, биха поставили работата на Павел Серафимов в сянка.
   В настоящия момент съществува движение от страна на ортодоксалното еврейство в Йерусалим за възстановяване на връзката помежду християнството и юдейството. Материалите на Павел Серафимов се появяват някак пророчески и в крак с тази инициатива в тези времена. Може би ще ви бъде интересно да знаете, че има евреи, които имат интерес към тракийската култура и символизъм и аз бих се радвала ако тази статия е преведена на английски, за да я споделя с тях.
   Ето позицията на един от ортодоксалните равини, с когото поддържам контакт. Иде реч за споменати тракийски поселища...: https://m.youtube.com/watch?v=f2PN0VDdguA&t=317s
   Ariel Cohen Alloro - YOU ARE THE MAN! - The Secret Connection between Yeshua & the Biblical Land

   Трудно ще бъде да се признае древно българско присъствие в тези региони, тъй като едно доказано българското присъствие изглежда неудобно за постигането на политическите цели на световните сили:
   https://m.youtube.com/watch?v=Jbf2LjF8OPw
   Who are the Palestinians? An Arab Invention. CBN.

   Изтриване
  3. Мила, легендата за снопа с пръчки не е част от българското историческо наследство, у нас тя си има автор и той живее в 20в. Иначе я срещаме при Езоп (трак), има я и в близка Хрватска, но у нас липсва.
   Внимавайте с подаряването на информации и търсенето на паралели, има сили, които само това чакат. Или може би не знаете за скандалните напъни на варненеца Николай Панайотов изцяло в услуга на план Еврия с идеята да изкара коренните жители на Балканите не какви да е, ами от племето на "богоизбраните"... После идете, че доказвайте, че това е наша земя. Наистина бъдете по-бдителна, това не са конспирации, за тях се говори твърде открито.
   Цитат със съкращения:
   С Т А Н О В И Щ Е
   на колегията от отдел Археология при Регионалния исторически музей–Варна относно монографията на Николай Панайотов “Евреите и юдаизмът – начало на човешката цивилизация преди 7000 години”, София, 2002
   .... Повод за нашето становище е обстоятелството, че ние се чувстваме пряко засегнати от откровените фалшификации на автора с цел да докаже предпоставената си идея. Налице е злоупотреба с важни за историята и археологията на България паметници.

   Още във въведението той я определя като: “собствена научна теория за генезиса на материалните и духовни култури” (с. 10) и ... следват дванадесет тези, които малко по-долу характеризира като “невероятно откритие”. Според Н. Панайотов през петото хилядолетие преди Христа днешният Балкански полуостров е бил обитаван от евреи, изповядващи юдаизма, които се разселили оттук в различни посоки и дали начало на човешката цивилизация....

   Още веднъж, внимавайте

   Изтриване
  4. Снопът пръчки
   Тази история е изключително популярна у нас и едва ли има учебник за началното училище, където да не е разказана, или пък да не е илюстрирана с прословутата картина от 1926 г. на Димитър Гюдженов "Заветът на кан Кубрата". Само дето това е измислица, в която се смесват различни сюжети. За първи път се появява в "Кратък учебник върху българската история, от най-старо време и до днес", издаден в Пловдив през 1882 г. Негов съставител е Стефан Савов Бобчев, който именно и вмъква този сюжет. Той изрично пише, че учебникът е създаден по историята на Константин Иречек, но "внесъл малко ново нещо от себе си, тъй като е имал пред вид, че пише учебник, а не историческо изследване".
   ...

   Изтриване
 30. XAX - Не очаквах, че шегата ми ще бъде публикувана...и засегне някой! Hякой явно не я е разбрал!
  Сега сериозно, чел съм някъде за възможната връзка на историята за Голиат с Илиада или друг определено гръцки мит и за това, че решаването на конфликти с единична битка на шампионите е гръцка традиция, вместо да се избиват и да няма кой да прибере реколтата. Т.е. определено е имало конфликт между евреи и несемити, но не е много сигурно според мен, че това са били точно филистимците = пеласгите,, ако се приеме факта, че това е преразказ на по-стара история, който дори не е достигнал в оригинал до нас, вероятно многократно преработван за целите на Библията и е от след 3 в.н.е.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До „шегаджията“

   Приятелче, много си нищожен, за да можеш да изразяваш съмнения върху Библията, какво ли пък остава да оспорваш историческите истини!

   Изтриване
  2. До Анонимен 12 юли 2019 г., 21:52 ч.

   Двубоите между индивидуални представители на две армии има и в Западна Европа. Като пример може да се посочи двубоят на Тит Манлий с гал край река Аниен, след победата си Манлий отнема торквата на гала и получава прозвището Торкват.

   Марк Валерий Корв също се сражава с гал и го побеждава. В момента не мога да се сетя кой точно от тези римляни се бие с гал с огромен ръст.

   Изтриване
  3. До Анонимен13 юли 2019 г., 11:25 ч.
   Е, не знам вече, то угодия на нико няма, ако приказваш срещу автора, цензура, ако се шегуваш, 'сериозните' размахват пръст, а набожните направо ти теглят една дълга анатема!
   Знаете ли Библията е книга за нравите и обичаите на чужд на мен народ, който е посегнал на всичко свято и не зачита собствените си морални закони!
   Как да уважавам нещо чуждо, не е ли родното на първо място? Чуждата вяра е изродена отдавна и няма нищо общо с началната си чистота и намерения! Но то всичко, попаднали в ръцете на юдеи и гърци придобила разрушителен характер! Кой български Бог е споменат във свещената ви книга, драги анонимен, и каква българска история е записана там? Опровергайте ме или си стойте тихичко и четете съмненията, не уверенията, ако наистина искате да научите нещо! За вас не знам, но аз се съмнявам във всичко, което не съм преживял лично и за което няма достатъчно и категорични доказателства!
   Библията е литературен шедьовър, доказано копирал по-стари предания, притчи, нравствени поучения и чужди вярвания! Ако не сте съгласен, значи ви липсва доста информация!

   Изтриване
  4. По време на битката един гарван помага на римлянина и напада галът... Поради това е наречен Корвус - гарван.

   Изтриване
  5. Тази история за Корвус съм я чел в книгите на Тит Ливий още като ученик, но после гледах един документален филм за келтите и римляните, и там един експерт каза, че разказът може да е разкрасен. Понеже ГАЛИТЕ НОСЯТ ОСОБЕНИ ШЛЕМОВЕ , НА КОИТО КАТО УКРАСА ИМА ПТИЦИ, на римляните им се сторило, че гарван е кацнал на главата на гала, а то си е било шлема му, но иначе Маркус Валериус май наистина е победил и е взел ризницата на гала, която е струвала много пари навремето.

   Изтриване
 31. Павка,

  По-горе си споменал тракийско име „Голес“, на което и днес съответства фамилно име „Голеш“ у близка нам народност.
  Как искаш горните пишман-капацитети да приемат статията ти щом не могат да се съгласят с твоето обяснение на името „Голиат“?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 12 юли 2019 г., 23:31 ч.

   Всъщност, никой не е длъжен да се съгласява с мен, но е хубаво да се проверява и да се търси логичното обяснение.

   Изтриване
 32. Много жалко,че за Вас е само шега,смятах,че сте по-проницателен.Чрез българския език могат спокойно да бъдат преведени множество древни понятия,а филистимляните са народи,родствени с българския,така че звуковите сходства изобщо не са случайни.Има удивителни паралели между арамейския и българския език,също и в собствените имена. Познавам една госпожа Гущерис - Вие как бихте превели името й?Самите юдейски имена в голямата си част са възприети от коренното палестинско население и също са лесно преводими чрез българския - напр.Йонатан,което евреите пишат и произнасят като Йоната-млад,юнак.Надав пък означава даващ,щедър и т.н.
  Не стигайте само до шегите,а разсъждавайте по-смело.

  ОтговорИзтриване
 33. Съгласен съм с една от горните забележки, че борим гръкоцентризма чрез тракоцентризъм, което не трябва да се случва по този начин.
  И все пак по повод на асирийците или арамейците, не съм много сигурен, давам линк, който много ме впечатли. Асирийска ортодоксална музика, която прилича всъщност на българска народна музика! - https://www.youtube.com/watch?v=NRjxpxH0RE8

  И асирийски танци - приличат на македонските танци ... - https://www.youtube.com/watch?v=hrG1h4ZrtUE

  https://www.youtube.com/watch?v=SEcGZtCR8w0

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Блогът на д-р Иванов 13 юли 2019 г., 11:18 ч.

   Асирийците са много интересен народ, познавам асирийци, които са се заселили в Грузия, а зная, че има около 8 000 000 в Турция. Прави ми впечатление, че имат правилни европеидни черти, макар да няма индивиди със светли очи и светла коса.

   Ако не се лъжа, в периода 14-19 век, немалко българи са заточени в Анатолия, точно в териториите заселени с асирийци. Дали тогава е имало културен обмен, или в по-ранен период, не смея да кажа.

   Изтриване
  2. До Блогът на д-р Иванов 13 юли 2019г.,11:18ч.

   Ние не гоним някакъв „тракоцентризъм“, но сме принудени да действаме според поговорката: „Клин клин избива“ – до възтържествуване на истината!

   Преценката Ви за прилика с македонски танци на танца от двата Ви линка не се покрива. Първият Ви линк показва известно сходство с нашата музика.

   Предлагам линк от вокално изпълнение на арамейски език(родния език на Исус Христос), което е досущ нашите родопски напеви, дори и исото(държан основен тон) не липсва:

   https://dobrotoliubie.com/2016/09/11/за-езика-на-който-е-говорил-иисус-христ/

   Орфей

   Изтриване
 34. Според мен голям не може да е правилното обяснение за Голиат, защото единствената дума-корен в бъл. е 'гол'. Освен това има и подвеждане от физическия размера на героя, явно е с образователна цел, не е исторически достоверно. Както казах, чел съм някъде за връзката с по-стари митове и персонажи. Ще ви обърна внимание също, че възвишени степени за 'голям' са 'огромен' и 'грамаден'. Точно пък по поречието на река Струма има особеност на диалекта и замяна на Л с У, значи 'голям' става 'гоУем'. Та, според мен Голиат ще значи нещо друго! Ако намеря какво, ще го споделя!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Името Голиат би могло да се свърже и с еврейското "гои" ,което първоначално в Стария завет е знаело народ,общност и т.н ,но с тази дума са наричани и не евреите,тоест чужденци, като е вложен и обиден смисъл,подобно на гръцкото "варвари", Голиат - Варваринът? Всъшност прякор, а истинското му име вероятно е друго(ако изобщо е историческа личност).Писаха ,че при разкопките на предполагаемия Гет/Гат са намерени и текстове с имена на филистимци,но незам да са публикувани някъде

   Изтриване
 35. Свилен Ганчев13 юли 2019 г. в 14:02

  Есето е много интересно, но аз се радвам не само заради откритията в полза на България, радвам най-вече на липсата на хейтъри, с малки изключения расзбира се. Нещо са утихнали враговете Ви и май има сериозна причина за това 😉👍

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Ганчев, не зная дали противниците ми са утихнали. Поради липса на време и ред други неща, от известно време друг одобрява коментарите тук. Важното е да няма закани, цинизми и т.н. Само с културно отношение може да се постигне нещо положително.

   А иначе промени има и това кара противниците ми да се позамислят преди да започнат да викат.

   Изтриване
  2. Е това заглавие на статия в Списание 8, им бърка на враговете ти там, където слънце не огрява :)

   "Носим гени на траките"
   "Анализ на древна ДНК от некрополи показа, че измежду всички балканци ние, българите, сме най-близки с тях"

   https://www.spisanie8.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9-72019-%D0%B3.html


   Аз не мога да си обясня едно нещо - къде ще се денат скоро тия, които сега те плюят? Те не се борят само срещу тебе, но срещу целия български народ. Но не е ли това ИЗМЯНА НА РОДИНАТА, не е ли ДОЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО и чиста проба ЧУЖДОПОКЛОНИЧЕСТВО? Вече е късно да ти затворят устата защото камъка е тълкулат по надолнището и спиране няма да има, освен ако някой не иска да бъде смачкан, но толкоз глупави не са тез посредствени човечета, напротив хитряги са, но май се прецаха сега. КАК ШУМЕНСКИТЕ, СОФИЙСКИТЕ И ПЛОВДИВСКИТЕ опоняги ще гледат хората в очите за в бъдеще ? Дано са бездетни, че не виждам с какво оправдание могат да се измъкнат и да обяснят на синовете и дъщерите си, че са вредили на България!

   Изтриване
  3. БЕЗКОМПРОМИСНО, НО ЗАСЛУЖЕНО!!!

   Изтриване
  4. До Борислав 14 юли 2019 г., 12:25 ч.
   Искам да допълня, че самите историци вече не успяват един-друг да си оспорват позициите. Наскоро гледах интересно развитие на мнения в "история.бг". Мисля, че беше някакво повторение. Участваха трима или четирима професори, всеки с различен профил. Историк, археолог, а единия по генетика. Последния твърдеше, че изследванията на генома на днешните българи категорично показва, че са от местен произход, а азиатските гени клонят към нула. Често не го оставяха да се доизкаже, прекъсвайки го с доводи, че трябва да бъдат сравнени с тези на древни жители и др. такива. По късно, когато отново получи думата, той продължи мисълта си и потвърди, че е направено сравнение с тези на древни българи, а резултатите напълно съвпадат. Веднага го апострофираха откъде е сигурен, че пробите на древни са от българи. Човека посочи два некропола и каза: "Нали самите вие ги определихте като прабългарски погребения?" Нямаше вече как да го контрират и само се съгласиха, че така са ги определили. Тъй като на няколко пъти не успяха да защитят достатъчно успешно твърденията на така наречената официална история, последва въпрос от публиката: "Трябва ли да вярваме на историята писана от Златарски и неговите екипи?" Отговора беше даден от историка и с доста ултимативен тон: "Никой не може да ви задължи!" Последваха пояснения с по специфични термини, които не запомних, но смисъла беше, че голямата част са мнения формирани от наличните материали и не представляват неоспорими доказателства. При наличие на нови или допълващи материали, представата на всеки може да бъде променена.

   Изтриване
 36. Отдавна очаквах точно такава статия и бях сигурен, че рано или късно ще се появи. И то именно от Спароток. Не поради нещо друго, а заради начинът и стилът му на работа. Някои го наричат "тракедонист", вероятно защото се опитва да изложи познанията си покрай наложените и масово разпространени източници, в които и с които не винаги нещата коректно са обяснявани и представени от казионната историография. Познанията в тази насока, придобити не по назначение и някакви зависимости, но подложени на логически и друг вид оценки /специалистите знаят какви/, водят до правдиви и логически обосновани предположения и изводи, които за официалните власти са еретични и не се вписват в "правата линия" на Партията, нейните марионетки и слуги - учЕни, или на нейните/техните господари. Не е необходимо човек, който има интереси в тази ОСНОВОПОЛАГАЩА за света област, да представя някакви доказателства, за да изрази някакво мнение по въпроса, след като същите са обект и основание на защитими тези от страна на пробили и настанили се на това проприще "любители", с изказаното и представяното които "не цепят басма" на корифетите историци. Та да се върнем на темата, а тя е ВРЪЗКАТА между понятията "БЪЛГАРИ" И "ПЕЛАСГИ" /транскрипцията между тях и цялостният процес по това/, а между и покрай тях "ТРАКИ", както и останалите термини като "СЛАВЯНИ" и "ПРАБЪЛГАРИ". Белите конци, с които е същита официалната позиция за произходът на българите и възникването на българската държава, отдавна се набиват на очи, но сега е дошло времето научно, аргументирано и с логически похвати да се покаже ИСТИНАТА. А ТЯ Е НЕ САМО С НАЦИОНАЛНО, НО И СЪС СВЕТОВНО ЗВУЧЕНЕ. Поздравления за Павел!

  ОтговорИзтриване
 37. Благодаря Ви за подкрепата!!! Нещата се развиват добре и скоро дори и май-големите скептици ще приемат истината. Все пак, тя е изгодна за нас българите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Павка, виж това. Любо Банско.
   http://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/archaeologists-find-remains-of-ancient-warrior-who-died-2000-years-ago-from-failed-brain-surgery-buried-alongside-a-toddler-covered-in-jewellery-in-russia/ar-AAEQpM3?ocid=spartanntp

   Изтриване
 38. До Анонимен 13 юли, 17:35 ч.

  Приятелю, длъжен съм да ти кажа някои неща, без да оспорвам правото ти на свободен избор.
  Библията не е етно-исторически справочник за еврейския народ, а ръководство за взаимоотношенията между Бога и висшето Му земно творение – човека. Ако този народ е нарушил първоначалната си връзка с Бога, това не е наша работа, по-добре да видим къде стоим ние спрямо Него.
  Ако познаваш поне малко Новия Завет, ще видиш, че Божието послание е отправено към всеки човек на Земята. Вярата в Исус Христос нито е „чужда“, нито изгубила „началната си чистота и намерения“, ако човеците са станали безразлични към нея.
  Искам да ти дам малко кураж. Всеизвестно е, че родният език на Исус е арамейският, който вероятно е бил разпространен в Назарет. Колежката Милена Върбанова, а и не само тя, твърди че той има „удивителни паралели с българския“. Малко преди да издъхне на кръста, Исус казва на непознат език: „Или, Или, лама савахтани“, което може да бъде преведено единствено на арамейски със смисъл: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?“.
  Е, както ти препоръчва Милена Върбанова: „Не стигайте само до шегите, а разсъждавайте по-смело“.

  ОтговорИзтриване
 39. Последните дни ни изненадват с нова сензационна находка в Пловдив. В медиите се появи заглавие: "Откриха гигантски надпис на мистично Дионисово сдружение от III век на Епископската базилика" Надписа е напълно запазен и интересното в него е, че се говори за "Тракийския Предводител Дионис", а стелата е изработена по повод спасението от голямо готско нашествие през 251 г. и малкото на брой оцелели жители. Поредно доказателство, че Дионис е бил смятан за тракиец.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето едно от най-подробните засега описания на стелата - http://podtepeto.com/aktualno/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b3%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be/

   Изтриване
 40. Към Анонимен 14 юли,1:04
  Благодаря Ви,най-сетне някой в този форум да каже добра дума за мен!
  Ще се радвам,ако хвърлите поглед на статията ми "Библейски палестински градове с български имена" в блог.бг.
  И понеже тук се започна спор за една любопитна подробност - името на Голиат,ще допълня,че исполинът не е измислен персонаж,че това е неговият прякор,а не името му и че този прякор няма нищо общо с понятията "гой" и "голям"."Гой"в еврейските писания никога не се видоизменяло нито в "гол",нито в нещо друго,а още по-малко това би могло да се случи в Тората.Колкото до "голям",в еврейската традиция съществува понятието "гулем",чудовище,ръкотворен глинен великан,който чрез кабалистки ритуали и надписи,може да се движи и да изпълнява волята на създателя си.Явно думата е заета от арамеите и означава "голям,великан".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето естатията в трафикнюз за Секел - https://trafficnews.bg/kultura/nasha-istorichka-otkri-balgarska-sleda-osnovavaneto-148366/

   Изтриване
 41. Лука 8:32
  А там имаше голямо стадо свине, което пасеше на хълма; и демоните Го помолиха да им позволи да влязат в тях. И Той им позволи.

  Благодаря за статията и коментиращите, най-после схванах откъде идат тези свине. Пожелавам ти успехи. Преди години си мислех, че вече няма Българи по тази земя, но случайно или не попаднах на твоя блог, а и на други такива. Благодаря.
  И.Василев

  ОтговорИзтриване
 42. Продължавай-ти си велик-разбрах за мен толкова много неща-никой не може да те спре и поклон пред твоя велик неуморен труд-винаги ще те пазя като енергия

  ОтговорИзтриване
 43. Павка, виж това.
  http://www.msn.com/en-xl/europe/top-stories/archaeologists-find-remains-of-ancient-warrior-who-died-2000-years-ago-from-failed-brain-surgery-buried-alongside-a-toddler-covered-in-jewellery-in-russia/ar-AAEQpM3?ocid=spartanntp

  ОтговорИзтриване
 44. Няма да суспеят Павеле !
  Докато има хора като теб, няма да успеят.

  ОтговорИзтриване
 45. Няма да суспеят Павеле !
  Докато има хора като теб, няма да успеят.

  ОтговорИзтриване
 46. добре -при нашата енергия е естествено че не могат да ни победят-просто ни правят по- силни- но защо да не направим една контраатака- като първо се обединим-естествено че ги е страх-защото ние сме най-близо до боговете- а те са ги забравили- но е време да направим нещо- първо трябва да изобличим техните лъжи и да покажем истинският път-всичко ще стане- просто е въпрос на време - никога не губете кураж-всичко тук е на друго ниво-естествено че боговете са с нас-ха и ще помагат - но първо трябва да си помогнем сами

  ОтговорИзтриване
 47. На много места споменавам да не се пропусне факта, че името Голиат се превежда само на български, на никакъв друг език няма смисъл !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Привет господин Серафимов.Благодаря ви за новата статия.Не се очудвам,щом като и строежа на китайската стена е започнат за защита от траките...Привети и много здраве Просветителю.

   Изтриване
 48. Благодаря за новата ви статия.Но четейки вас и други историци,не се очудвам.Щом и началото на китайската стен е започната,за защита от траките...

  ОтговорИзтриване
 49. Харесва ми всичко което пишеш Павка !Само напред и нагоре !Ставаме все повече !Винаги ми се струваше че учим глупости в училище и все спорехме учителите по история !

  ОтговорИзтриване
 50. Благодаря за статията. Признавам, че съм пълен лаик, по отношение на историята, но за това пък ми е страшно интересно да откривам нови неща за мен. Въпросът ми е възможно ли е да се направи някаква фонетична връзка между гр. Акрон и Аркона на остров Рюген. Все пак те са географски и във времето доста отдалечени. Но колкото повече чета за Аркона, толкова повече ми прилича на тракийско светилище - култ към белите коне, четирилико божество подобно на това от Преслав и т.н. Съжалявам ако съм задал несериозни и смешни въпроси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Tyro 27 март 2022 г., 20:26 ч.

   Не е лишено от логика да се търси връзка между Аркона и Акрон, защото и двете селища са основани от стари балканци.
   Проф. Хайрих Кунстман е посветил няколко работи, засягащи произхода на славяноговорящото население на северна Европа, или с други думи - траките са стигнали и до Балтийско море.

   Изтриване