24.11.2019 г.

КОЛКО БЛИЗКА Е РЕЧТА НА ОРФЕЙ ДО БЪЛГАРСКАТА РЕЧ?


Съвсем наскоро имах спор с един поддържник на тезата за иранските корени на старите българи. Моят противник излезе с твърдението, че в българския език “било бъкано с ирански думи”. Такива наистина има и то много, като пример могат да бъдат посочени: бакшиш, диван, сербез, душман, пешкир, пехливан, патладжан, бахча, зюмбюл, зян.

Този списък може да се удължи прилично, но това не означава, че старите българи са говорили ирански език. Вкоренилите се в бита ни иранизми ги няма изобщо в старобългарския, няма ги и в среднобългарския. Колкото и да ги търсим, няма да ги намерим по простата причина, че те не са наши думи, а заемки проникнали в речта ни с османско посредничество.

Турците са приели много от лексиката на араби и перси. Важните да османската администрация думи султан, векил, аянин, заптие, кааза, вилает, имáм и др. са от арабски произход. От друга страна паша, сеймен, сердар и др. са персийски, т.е. ирански. Поради петвековната окупация на страната ни, дедите ни волю-неволю са заели много от османлиите. В периода XIV-XIX век, в речта ни попадат както арабски, така също изконно турски, но и ирански думи. Нелепо е те да бъдат използвани като “доказателство” за иранските корени на дедите ни.

След като обясних на опонента си, че аргументите му са несериозни, той мина в атака и настоя, че сравненията на български думи с тракийски са несъстоятелни понеже езикът на Орфей е говорен много отдавна и дори да е оцеляло нещо, то би било неразбираемо за нас.

Противникът ми изобщо не искаше да приеме, че принадлежащите на речта на Орфей думи: бела, бебр, берза, зерв, коза, козил, сама, светул, стар, тарп, три и още много други, се срещат и днес под формите бяла, бобър, бреза, жерав, коза, козел, сам, светъл, стар, трап, три.

Понеже зная колко трудно човек сменя вижданията си, предложих на своя опонент да свери сам. Посочих кой лингвист, коя дума е изолирал, в коя работа и на коя страница.
За мое щастие, вярващия, че дедите ни са били иранци сънародник реши да провери и след като го направи бе доста смутен. Причината за това бе факта, че списъка с думи бе  голям, a и действително известни лингвисти като Димитър Дечев, Владимир Георгиев, Иван Дуриданов и др. бяха направили съпоставките.

Въпреки, че фактите бяха ясни, опонентът ми, въпреки неочакваният обрат, не се предаде, а продължи да търси обяснение на “феномена”. Според привърженика на иранската теория, лингвистите Дечев, Георгиев, Дуриданов и др. навярно са направили грешки - нямало как тракийския език да е толкова близък до българския, просто времевия диапазон бил прекалено голям.

Да, така е, времевият диапазон е голям, но не бива да се подценява и силата на езика ни. Той показва големи прилики дори с хетския – език документиран преди повече от 3700 години. Нека разгледаме спрежението на глагола съм в различни езици хетски, старобългарски, латински, старогръцки:

хетски-старобългарски-латински-старогръцки

1л. ед.ч.   есми -  есмь – sum -  εἰμί
2л. ед.ч.   еси  -    еси  –   е-      εἶ
3л. ед.ч.   есзи -   естъ –  еst –    ἐστί(ν)
1л.мн.ч.   асуени-есме – sumus -ἐσμέν
2л.мн.ч.   астени-есте –  estis-    ἐστέ
2л.мн.ч.   асанзи-сѫтъ- sunt-    εἰσί(ν)

Макар официално латинският и старогръцкият да са по-древни от българския, все пак, нашата реч е тази, която показва най-силни прилики с тази на хетите. Да не забравяме и това, че хетски думи като сарпа-сърп, небиш-небеса, тати-тате, гима-зима, eтри-етро (черен дроб, наденица, храна), и др. са разбираеми за нас дори и днес.

Прилики с хетския има и в словообразуването. Далугаеш/dalugaeš означава дълъг на хетски, а  далугашти/dalugašti означава  дължина. Далугашти/dalugašti  отговаря най-добре на старобългарската дума длъгостъ-дължина. Между хетските и старобългарските думи има времеви отрязък от около 2550 години, а приликите са смайващи. В такъв случай – защо да се чудим, че определени тракийски глоси и думи изведени от тракийската ономастика са толкова много близки до старобългарските и новобългарските?

Една от най-старите глоси е зейра-наметало, тя е от времето на Херодот, т.е. на около 2450 години. Благодарение на Страбон получаваме глосата врия-град, а този автор е творил преди около 2000 години. Хезихий пък живее преди около 1500 години. Ако хетските думи, които са около 2550 годии по-стари от старобългарските, все пак показват връзка с тях, защо тракийските глоси, които са на около 2450-1500 години, да не са близки до българските думи?

Нека си зададем и един важен въпрос: Ако езикът на Орфей, т.е. тракийския, е различен от българския, то защо в старобългарския липсва тракийски субстрат?
Във френския има галски субстрат, в старогръцкия има трако-пеласгийски субстрат, но при нас е на лице някакъв феномен – пълна липса на тракийски езиков субстрат.

Поне за мен обяснението е ясно – щом няма субстрат, то езика наОрфей е просто по-древен вариант на старобългарския и реално правилното му и ме не е тракийски, а древнобългарски, или архаичен български.


Правени са опити определени думи да бъдат определени като тракийски субстрат, но те са обясними на български език: заек, катерица, катеря се, газя, гъна, гудя, гуждам, карпа, копиле, мургав, рофея, кацна, кацам, къцам, рид, рипам, хрипна, цибър, цибрее, цибрина, евър-инат човек. Към принадлежащи на тракийския субстрат са определени и старобългарските залтаринъ, малдиче, палтъ, балтины.

Важна подробност е това, че в тракийския език се наблюдават  абсолютно същите  диалектни особености както и в българския. Както отбеляза акад. Владимир Георгиев, колебанието между а (я) от една страна и е (ие) от друга е засвидетелствано не само в античността (в езика на траките), но и в съвременния български език. 

Владимир Георгиев подчерта също, че в късния тракийски, гласни без ударение често се редуцират както в източнобългарските диалекти: зилен-зелен (Διντιπορις-Δεντουπορις). Това няма как да е случайност. Един нашественик може да наследи определени думи от коренното население, но няма как да наследи диалектна особеност, невъзможно е.

На акад. Георгиев дължим още една важна подробност. Уважаваният в цял свят лингвист съобщава, че понеже праславянски и тракийски дако-мизийски са били доста близко сродни помежду си, то много думи от тракийската лексика са били идентични, или много подобни на славянските.” – “Въпроси на Българската Етимология”, с.45.

Тук вече има заиграване с термините, или пък се касае за непознаване на определени исторически извори. Дунавските славени са реално хората, които Страбон и др. наричат гети. Теофилакт Симоката споменава това в три свои книги, като д-р Ценов цитира тези важни сведения преди повече от век. Ценов обяснява и това, че името славени, първоначално е било название на една сравнително малка група хора, като в последствие се налага на голяма общност поради това, че от дедите ни (гетите-славени) произлиза писмеността, която учените наричат славянска.

Да са ви известни тези важни сведения? Не, нали? Вместо да се популяризират важните данни, бяха съчинени съшити с бели конци теории, които се наложиха само поради това, че бяха повтаряни с фанатизъм, а оборващата ги информация бе укривана. Да не забравяме и демонизирането на тези осмелили се да оспорят догмите, а и поставянето на забрани за цитиране на неудобните научни работи.

Ако навремето цялата информация бе представена на широката публика, нашето битие днес щеше да е доста различно. Несъмнено чуждите учени нямаше да приемат веднага виждането, че ние българите сме наследници на народа наричан с името траки.  Трудно би прието, че гетите наречени славени и мизите имащи ново название българи са освободили своите роднини намиращи се под римска власт, но никой не може да се бори с фактите.


Волю-неволю, с течение на времето, истината щеше да бъде призната, а с това и заслугите на дедите ни в оформянето на културата на Европа. Общественото мнение не би позволило на чуждите политици да се гаврят с нас, да ни хвърлят от криза в криза, а три милиона българи не биха били прогонени от Родината.

На разкаяние от страна на поддържалите догмите не се надявам, извинение няма да дойде никога. Това всъщност не е беда защото новата, истинската история на България трябва да бъде написана от нови хора. За наша радост има достатъчно будни студенти и учители, които се дръзват да оспорят остарелите теории. Тези смели млади хора обаче не биха са справили сами, нужна е всенародна подрепа защото тези, които със зъби и нокти защитават старите теории вече са си подготвили заместници.

Борбата ще е дълга, а как ще завърши зависи от участието на всички нас. Пробуди ли се народа, осъзнае ли кое е в негова полза, нищо не може да се изпречи на пътя му. Това сме го доказвали много пъти, можем да го докажем още веднъж. Можем да върнем престижа на България, можем да върнем самочувствието на младото поколение, а с това ще е гарантирана и готовността на децата ни да останат в Родината и да работят за нея.

41 коментара:

 1. И какво, вкрайна сметка е заключението Ви?
  Не разбрах, какво искате да кажете и вмените с тази близост между съвременнен български, който е славянски, и тракийския, който се оказва сроден и на хетски, полски, руски и т.нат., освен
  1. че и двата са индо-европейски
  2. че в съвременния ни език има тракийски субстрат, привнесен от тракийските поданици, които не са ползвали гръцкия като първи език
  Кой и къде твърди, че няма тракийски субстрат в българския език, който е славянски?
  И как доказахте, че близостта с хетския не е заради това, че старите българи може да са били хети - нали нищо не изчезва, значи може хетите да са се трансформирали на българи
  И как точно разбрахте, че средновековния български, който е славянски, е същият като говорения от Кубрат/Кробат и Аспарух, а от там и близък с тракийския?
  "Дунавските славени са реално хората, които Страбон и др. наричат гети" - къде Страбон е отъждествил славяни с траки?
  "много думи от тракийската лексика са били идентични, или много подобни на славянските" - как това доказва, че тракийския е родоначалник на славянския, което Вие не в една статия се опитвате да наложите по силата само на "елементарна логика"?
  На какво да дължим стотиците заемки от гръцки език? вероятно на факта, че българският е старогръцки? Елементарно, нали? Много думи в употреба от далечно време, и не са се променили много!
  Колко са германските думи във френския, и той германски ли е? Нали франките са общоприети за германци?! Или е славянски, т.е. тракийски? По силата на факта, че в предишни статии доказахте, че латините са повлияни културно и езиково от балканците, а от там и цяла съвременна Европа говори "тракийски вариации" заради романското езиково влияние!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. цитат: "На какво да дължим стотиците заемки от гръцки език? вероятно на факта, че българският е старогръцки? Елементарно, нали? Много думи в употреба от далечно време, и не са се променили много!"
   Е точно в това е проблема, че не са се променили нали?
   http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/BG-toponimia-v-GR.pdf

   Изтриване
  2. Предполагам автора лансира виждането, че "славянски" иде от готски, а той е тракийски. Така поне е изложехо по горе.

   Изтриване
  3. Езикът на аспаруховите българи - http://andorey.blog.bg/history/2016/01/24/na-kakyv-ezik-sa-govorili-bylgarite-na-asparuh.1424677
   И в предаване - https://www.youtube.com/watch?v=uPDB4jaIv-Q

   Изтриване
  4. Много интересен постинг представяте гн Киряков, моите поздравления! Човек като види нещата обяснени по елементарен начин и веднага разбира истината. Голям пропуск е от страна на нашите историци, че се увличат да повтарят стандартни неща, но и препълват текстовете си с купища неясни и твърде сложни за широката публика термини. Така не печели никой освен чуженците, които имат интерес да не знаем истината за себе си.

   Изтриване
  5. Да напълно съм съгласен с това наблюдение във връзка с нашите историци. Благодаря сърдечно и за високата оценка! Разпространявайте това което ви се струва ясно и разбираемо, само това мога да кажа...

   Изтриване
  6. До Анонимен 26 ноември 2019 г., 0:37

   А аз се присъединявам към Андрей - разпространявайте това, което Ви се струва ясно и разбираемо, а за неясните неща питайте!

   Изтриване
  7. Имам въпрос.Коя година е създадена държавата Гърция и кога България?Датирайте гръцки език моля!

   Изтриване
  8. Имам въпрос.Коя година е създадена държавата Гърция и кога България?Датирайте гръцки език моля! Въпроса ми е към Анонимен.

   Изтриване
  9. до Unknown 27 ноември 2019 г., 22:07
   Въпроса е малко неясен, но така както го задавате, Гърция е държава от 1830г. Населението, което се води гърци, идва на Балканите приблизително около XV век пр. Хр., но заварва тук трако-пелазгийците (българите), които са от местен произход. Друг е въпроса тези които днес се наричат гърци от какъв произход са и какъв точно език говорят. Ето какво пишат някои от съвременните гръцки автори по темата:
   http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/N_Teodoridis_GR_Al_Sl.pdf

   Изтриване
 2. Не бива да спираме да говорим за това. Виж какво си говорят гърците:
  https://qr.ae/Ti3uBf
  хубаво е да имаме текстове на английски за да можем да цитираме блога ти.
  Мислех си още колко силно ще въздейства един исторически филм, който да обобщи автохтонната теория.

  скит

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Гръцките бълвочи трябва да се секнат с научни методи и постоянно опровергаване, където лъжата е откровенна, и с разяснения, където текстовете или заключенията са манипулирани!
   И това трябва да става с помощта на държавата и въпреки "мързеливата" ни наука, но не и чрез лъжа! Как ще бориш една лъжа с друга, по-розова? Нека да започнем с книга, която да ясно да обясни колко гръцка е всъщност гръцката култура, и нещата от самосебе си ще си дойдат намясто! Ако има някой толкова ерудиран, да го направи, аз признавам няма да успея сам, едва ли е работа и за един човек.
   Г-н Серафимов е събрал достатычно материал, ако го издаде на английски, но с цел изобличаване на гръцката присвоена история, а не допълнително омазване на нашата!
   С това, което той е писал досега за траките, гърците бая ще ги заболи отзад!
   Опровергаване с факти, не с други лъжи!

   Изтриване
  2. Езикът на тракийци и на гърци - http://andorey.blog.bg/history/2012/08/07/traki-i-greki.986235

   Изтриване
  3. Много интересно е това Андрей, браво, наистина браво!
   М.Стоянов

   Изтриване
  4. Благодаря, служа на Република България! :)

   Изтриване
  5. До Анонимен26 ноември 2019 г., 0:33

   Андрей наистина има много хубави работи.

   Изтриване
 3. Благодарности за статията! Ще кача едни стихове, неизвестния автор да ми прости, но много ми харесаха и си ги заех :). Само това с бончука не ми е много ясно, но... Имали ли са всъщност някои тракийски родове традиция за конски опашки като знаме?
  Нашепват тревите за минало време, за вещи знахари и диви добри,
  за битки юнашки и песен за стреме, за вино кипящо и залезни дни.
  И като въздигнаха своето светилище в земите на Мадара,
  благарияните приковаха с бончука си гордия лъв към свещената земна твърд.
  И в камък преобрази се великият конник и повели велегласно навсъде
  - Благородена да бъде земята Благария и чедата й!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 24 ноември 2019 г., 19:20

   Това с конската опашка е недоразумение, подобно на "чалмите" на старите българи.

   Изтриване
 4. Това акламация ли е или пропаганда?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен24 ноември 2019 г., 19:54

   Това е истината, която явно е неудобна за определени хора.

   Изтриване
 5. Е, ама не става така бе, не може да се процедира по този начин. Като ще засягаш сериозна тема, да беше подходил научно, с точно цитиране, но ти не си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До T.A.25 ноември 2019 г., 0:24

   За най-важните неща съм дал автор, работа и страница, ако Ви интересува нещо друго - кажете и ще Ви предоставя допълнителни данни.

   Изтриване
 6. Преди време излезе една книга за иранските думи в българския, направо да се шашне човек - толкова много са и то не някакви засукани, ами чисти битовизми, които се използват често. Но както Вие казвате - те са от късен период, няма ги изобщо в ст.българския. Не, че им пречи на някои да ги ползват по време на жалките си опити да изкарат аспаруховите българи иранци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Георги 25 ноември 2019 г., 11:46

   Ето поради тази причина трябва винаги да проверяваме. Не всеки изследовател е съвестен...

   Изтриване
 7. Отново изказвам голяма благодарност на г-н Павел Серафимов за положения труд! Притесняваме единствено факта, че докато ние наследниците на траките бавно се борим за истината, в други страни действайки бързо ще се опитат да укрият или унищожат някои археологически истини! Ето и линк към един скорошен филм за траките, който може да предизвика любопитството ви: https://www.facebook.com/oblachka/videos/10159248411064768/UzpfSTEwMDAwMDUwNjExMzg0OToyMzc3Mjc5MTk5MDYxNzMw/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Ангел 25 ноември 2019 г., 12:23

   Будните хора се борят активно, лошото е, че тези, които поддържат лъжите за миналото ни разполагат с повече средства и влияние, но и това ще е до време.

   Изтриване
  2. Филма, който е посочил "Ангел 25 ноември 2019 г., 12:23" е уникален! Напълно си струва да се изгледа до край. Само дето румънеца към края малко се увлича, стигайки до даките позабрави, че не само даките са траки, но това е нормално. Нали трябва да работи и за вдигане на самочувствието на румънците? Те също са от ощетените. Достатъчно ясно се подчертава, че сме от един произход, а и българския преводач не пропусна да отбележи отклонението.

   Изтриване
  3. Благодаря за линса на филма за траките, който сомо поддържа изследванията на Спароток! За румънците това е огромна крачка напред в осмислянето на историята!

   Изтриване
  4. До Петя В.К.27 ноември 2019 г., 6:55

   Аз също се радвам, че този филм се появи защото и в Румъния се разпространяват заблуди. Една от най-опасните е, че езика на дако-гетите е бил близко сроден на латинския, т.е. румънците все още говорят древния си език. Това не е така разбира се, древният език на румънците е българския.

   Изтриване
 8. Практиката на тези,които пропагандират своя теза от интерес,е да представят истината обратно.Та не ирански думи са влезли в българския,а обратно,за гръцкия -хронолигично ,в историята,данайците са поели български думи,но ги представят за свои,макар на техния си да нямат смислово значение. Латинския също е повлиян от български,като наследен от предно население,връзката между етруски и български е доказана.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Emil Yonov26 ноември 2019 г., 1:24

   Така е, но докато в нашите научи среди не се намерят смели хора, чуждите ще ни крадат най-нагло.

   Изтриване
  2. Хетите са били империя до преди 3200години,като основна заслуга за изчезването им е на Пеласгите, които са били част от тази империя! Цялата Северна част на съвременна Турция около брега на Черно море е административна част от Хетската империя и се е наричала Палаа,а техни източни съседи са Каските!В един момент около 1178г.пр.н. те явно се съюзяват и унищожават Хетската империя!Най-вероятно названието Пеласги е събирателно на Палаите и Каските!Главния Бог на Палаите е бог Запарва,който е аналог на по-късно приетия и от гърците Зевс!Запарва е богът гръмотвержец, интересни са и другите богове на Палаите,които са първообрази на Древногръцката митология!По същото време на сцената се появява и Орфей,като историческа фигура!Все още има много неща да се откриват,но ясно се откроява факта,че под Морски народи се има в предвид тракийските племена около крайбрежието на Черно море и всички останали морета на територията на днешна Гърция!Троянската война е ключовия момент в който става разделението и отчуждаването между различните племена!

   Изтриване
 9. Арх.Георги Петров :

  Пеласги < > Пелгари = Българи

  Отдавна , от самото начало на борбата срещу фалшивата ,писана със зла умисъл ,но "научно приета" българска история ,се разгаря грандиозна полемика относно възстановяването на "Историческата истина" !

  Като Първи ключов момент се очертава състоятелността или не на твърдението,че българите са наистина древен балкански народ !

  И то като съзидател ,носител и глобален разпространител на основополагащите умения да се променя околната среда и да се осигуряват оптимални условия за обитаване и възпроизвеждане , означени недвусмислено с понятието "цивилизация" , а не само като случайна група хора,свързани по биологичен или родов признак с единствената си цел - оцеляване ... !

  Много е важно да се отчете фактът,че практически никой не оспорва цивилизационно присъствие не само на Балканите,но и на трите континента около Средиземно море с изключителни пистижения в архитектурата, художествената и матери ална култура ,което по никакъв начин не е свързан с ГРЪЦКО присъствие и ГРЪЦКО участие !

  Поставя се на дневен ред въпросът за премахването на понятието "ДРЕВНОГРЪЦКИ" за историческия период преди появата на самите гърци на Балканите !?

  Имам простичък въпрос към всички :

  " Някой да е чул,видял или чел за каквото и да е " ГРЪЦКО архитектурно, художествено или културно произведение " преди идването им на Балканите ?
  За ГРЪЦКИ писмени паметници от това време ...!

  НЯМА ...!

  Считам,че с това можем да приключим ,преди да сме започнали,каквато и да е полемика , дали гърците изобщо могат да претендират ,че са основоположници на Европейската цивилизация !?

  Те да се радват,че са получили писменост и материална култура,
  за което и междувпрочем са се "намърдали" по нашите земи !

  Това е най-големият резултат от дългогодишната работа на абсолютно всички участници в тази полемика !

  Винаги е имало ,има и ще има защитници на статуквото,плащащи данък на научни "авторитети" , следващи "научните апологети" !
  Но те вече като че ли се плашат от извиращата лавина от нови и по-стари,но умишлено скривани неоспорими артефакти !
  Съвременните средства за комуникация буквално "разкостиха" вкостенелите исторически твърдения и разбиха на пух и прах "академичните" постулати !

  Точно тази проявяваща се опозиция, срещу истината , стимулира още повече желанието на все повече разумни и начетени люде да анализират съществуващите и новите исторически сведения ,да ревизират официалните "научни" позиции и в крайна сметка , парче по парче, Историческата истина ще бъде реабилитирана !

  ОтговорИзтриване
 10. Арх.Георги Петров :

  Пеласги < > Пелгари = Българи 2

  Където и да се надзърне в разкритата съществуваща историческа информация ,има българска следа в създаването и формирането на цивилизационното присъствие !

  Българското племе е сияйното, недостижимото ,можещото .. !
  Но едновременно с това и силното ,могъщото,непобедимото !

  Е , това наистина е непростимо !!!

  Как така те ?
  С какво право те ?
  Всички знаем ,от ежедневния ни житейски опит , как некадърното , незнаещото и неможещото са способни да се обединяват на биологическа основа за да надделеят над превъзхождащото го ...!

  И когато им се е удавало ,винаги са се стремели безогледно и безпринципно да вземат връх :
  - Те да решават - естествено неудачно ...
  - Те да харчат - естествено безсмислено ...
  - Те да обучават - естествено катастрофално ...!
  С цената на всичко !

  Но за съжаление най-добре им се е удавало да унищожават всичко,което им напомня за собствената им нищожност !

  Неслучайно проф.Христо Маджаров наименува своята книга - Големият заговор срещу българите !
  Хиляди години история - хиляди години борба за истината.

  Точно тази борба е и в настоящето .
  И всички ,в този момент, сме участници в хилядолетен процес !

  Явно е ,че думата "Българи" както в далечното минало,а и в сегашното време предизвиква разнопосочни чувства,в зависимост от гледната точка.

  Явно е ,че Българите наистина сме един изключително Древен народ !!!

  Неслучайно сме споменати и в Светото писание в списъка на първите народи от човечеството.

  Никой не може да отрече ,че Библията съдържа много древна информация , включително и от предисторически времена !
  Така че споменаването на Българите като народ от зората на човечеството е достатъчно условие за историческа давност ...

  Никой не отрича,а всички древни историци подчертават ,че древната история на Европа ( старото име на Балканите) е пряко свързана с народа ,наречен Пеласги ( Пелгари) !
  Достатъчно е да споменем Зевс Пеласгийски на Омир !

  Предлагам всички ние да се съгласим с позицията на
  Великия Българин - Георги Раковски:

  "Това племе познато в елинската стара повестност под общото и обширно народно име пеласги, не е друго освен българи, изкривено от гръцките описатели на поради недостатката на езика им. (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери. Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.)" 

  "Българска старина", месец юлие 1-и Букурещ 1865 г.

  http://www.pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:377979

  На него доказано може да се вярва !
  Той директно е ползвал древни и достоверни писмени източници,преди да ги сполети всеобщото плячкосване ,присвояване или унищожение ,на принципа "Няма ръкопис -няма проблем ! "

  Това е вторият ключов момент !

  Тогава всички спорове за това кога се е появило името "Българи" стават безпредметни !

  Тогава става безкрайно ясно ,че в Световната история , понятията,коитп сме изучавали в "История на древния свят", "История на изкуствата" и "История на архитектурата" като "Древногръцки" повсеместно трябва да се пренапишат и заменят с "Древнобългарски" !!!

  Да, и ние истински трябва да се гордеем ,че ние ,Българите наистина сме един изключително древен балкански народ - Основоположникът на Европейската цивилизация !!!

  И ние истински се гордеем !

  ОтговорИзтриване
 11. Арх.Георги Петров :

  Бих желал да отдам заслуженото уважение към г-н Павел Серафимов -Спароток -
  авторът на толкова много и ценни публикации в нестихващата му борба срещу фалшивата,но "научно приета" българска история и за реабилитирането на "Историческата истина" !

  Както и на многобройните негови съмишленици ,които неуморно отсяват и събират всички разпиляни ценни късчета история,с които най-накрая пъзелът на истината ще бъде изцяло подреден !

  Хвала Вам и Сполайте !

  ОтговорИзтриване
 12. Ето какво се случва като се сблъскат дървени глави от две страни - не може да се разберем даже с македонците по ключови моменти от нашата история - https://www.mediapool.bg/balgaro-makedonskata-komisiya-kapitulira-news300832.html
  Много жалко, дълбоко съм огорчен от това неразбирателство, и най вечеот научните и личностни качества на нашите историци (и македонските, като тяхно огледално отражение).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има една подходяща македонска поговорка:
   „Който не знае да целува ръка, ще целува г-з!“ Па бил той и албански...

   Изтриване
 13. Г-н Серафимов, вчера в Смолян се състоя среща с Елена Хайтова, която представи новата си книга "Орли от пламък" като възпоменание за 100г. от рождението на Николай Хайтов и повод за възпоменание на съпруга и Никола Гигов - и двамата - известни изследователи на родопската душа и история. В думите и се долавяше неизказана мъка и упрек към историците, свързани с липсата на оценка за труда на Никола Гигов, чийто изследвания са преведени на много езици, но само в България, като че ли все още не е дооценен. Сигурно малко хора знаят, че Н.Гигов е включен в световната класация "Великите мъже на 21 век", получава отличие от Кеймбридж "Диаманта на Леонардо", а за патриотичната си лирика получава златен медал от Американския биографичен институт в Южна Каролина. Цитирам дословно думите и, които ми направиха силно впечателние: "Какво би коствало на толкова много историци да направят една дискусия, да видят това което той/Н.Гигов/ е намерил - 5 плочи с древна писменост в районите на с.Гела и да поведат ако трябва дискусия, но да обърнат внимание на един творец, който е посветил 50г. от живота си на изследване на Орфей!" За жалост книгите на Гигов се четат и превеждат повече в чужбина, отколкото в България! Знае ли се нещо повече по въпроса за плочите, които той е открил?

  ОтговорИзтриване
 14. Ангел 3 декември 2019 г., 12:30 вижте на следния адрес по темата за плочите: http://prarodinata.blog.bg/
  За душман не съм убеден, поради наличието на следния топоним Δούσμανες, Дусманес (ГИБИ 2, 162) – ново укрепление в обсега на Пауталия, в Скасетанска област, към VI век.

  ОтговорИзтриване