29.12.2019 г.

БАЛКАРИЯ В КАВКАЗ И БЪЛГАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ– ИМА ЛИ НЕЩО ОБЩО?


За пореден път се уверявам, че Марк Твен е бил гениален човек. За пореден път виждам, че е бил напълно прав казвайки:  “По-лесно е да излъжеш хората, отколкото да им обясниш, че са били излъгани”. Явно не е български синдром това да ставаме лесно жертва на безсъвестни спекуланти, да вярваме на измислици и фантазии. Касае се за явление, което се случва по цял свят. Hие разбира се трябва да изчистим нашите Авгиеви обори пълни с лъжи създадени от безотговорни индивиди.

Още преди да бъде създадена българската историческа школа, голям брой чужди учени се надпреварват да ни изкарват родини на различни, нямащи нищо общо с нас народи.Постепенно се налага теорията, дедите ни са тюрки, макар да няма абсолютно никакви доказателства за това.

Вместо да окажат отпор и да представят доказателства за това, че ние сме потомци на древен балкански народ, нашите учени, като цяло, не просто приемат лъжата за тюркските корени на князете Кроват, Аспарух, Тервел и т.н., но дори предано  я защитават с невиждан фанатизъм.

С течение на времето историците преклонили глава пред теорията създадена от чужденци рафинират защитаваната от тях заблуда. Допуска се, че дедите ни не са били по произход тюрки, а са само тюркизирани. Друга група казионни учени пък смятат, че сред тюркоезичните протобългари е имало и иранци, с които дедите ни са се смесили. Едно нещо обаче остава непроменено – българската прародина трябва да е извън Балканите, колкото по-далеч, толкова по-добре.

Виждането, че дедите ни са смесица от тюрки и иранци се поддържа от различни руски учени. Цитирайки В.А.Куцнецов, А.П.Алексеева излага точно тази теза. Смята се, че балкарците са смесица от от алани и тюркоезични българи: “В статье «Археология и происхождение карачаевцев и балкарцев» В.А.Кузнецов пишет, что народ «тулас» или «таулас» образовался в результате смешения алан и пришлых тюркоязычных болгар. О появлении болгар В.А.Кузнецов пишет: «По-видимому, это была первая сильная волна тюркской колонизации в предгорьях Центрального Кавказа» («Ленинни Байрагьы», № 121, 1963 г., стр. 4).”


Подобно е и виждането на проф. В.В.Мавродин, цитиран в страница посветена на балкарците, наречени кавказки булгари: “С алано-булгарами связывают происхождение известной салтово-маяцкой археологической культуры, охватывавшей территорию от Поволжья до Дуная. О связи с ней так называемых «черных булгар» писал профессор Мавродин, признавший их потомками современных балкарцев.”


В излязла неотдавна книга зясягаща прародината на народа ни,  се споменава за предположението, че “местните народи – балкарци, осетинци и карачевци, са потомци на древните българи”.

Това изложение виси във въздуха понеже нито от гледна точка на езика, нито пък от гледна точка на генетиката ние делим общи корени с балкарците, твърде различни сме даже:

... The major Y-chromosome haplogroups in the studied groups of Balkars and Karachays were G2a-P16 and R1a-Z2123. In addition, for a better understanding of genetic relationship between the male lineages in the studied populations and other populations of the Caucasus, we performed an analysis of R1a-M198 subhaplogroups in 22 populations of this region. The principal component analysis demonstrated that a greater difference was observed between Kholams and the other Balkar subgroups. According to the Fst analysis, Chegems, for which the prevalence of haplogroup R1b-M478 (32.2%) was reported, demonstrated the maximum difference from the other subpopulations of Balkars and Karachays.”


Други изследвания, този път на наши и италиански учени също доказаха, че не може да се говори за общи корени на българи и представители на населението на Кавказ. Отново става ясно, че стоим твърде далеч от тюрки, араби, индийци, и което е важно за случая – отдалечени сме и от кавказките народи:

 “Bulgarians belong to the cluster of European populations, still being slightly distant from them. Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.” 


Заблуди за родство между нас българите и жителите на кавказката Балкария биват лансирани най-вече чрез интернет.  На страницата на Bulgarnation.com, директория Българи в Русия, Северен Кавказ -  Република Кабардино-Балкария срещаме следното твърдение:

“балкарци-кавказки българи,преки наследници на българите на кан Батбаян.Населяват най-високите части на Кавказ.В етногенезисът им взимат участие и кумани и алани.По вероизповедание са мюсюлмани сунити.Говорят на карачево-балкарски език,който е клон на тюркския език.”


На страницата на samoistina.com, твърденията са не просто странни и недоказани, но дори умопомрачителни. Там срещаме следното: “Днешното име на балкарците произхожда от името на древните Кавказки Българи, които още от 11 век, различни арменски източници са посочвали като население на различни места от Кавказките гори. Аранския автор Ибн Русти, пише че в пределите на Грузия живеело племе Таулу-ас, което означава Горни аси. Това название се припокрива с самоназванието на Балкарците - Таулу - Планинци. През 1395/1396, Тимур и неговите летописци упорито наричат балкарците качаевците - аси, и споменават за ожесточените битки. Към групата на асите в тези летописи се споменават и осетинците.Балкарски лингвисти днес са намерили хиляди думи в Балкарския, с нетюркски, а ирански или шумерски произход.”


Обърнете внимание – на авторите опитващи се да направят от кавказките балкарци българи е добре известно, че балкарците наричат себе си таулу-планинци. Ако самоназванието на балкарците е таулу, то по каква логика те могат да бъдат определени като българи?

Твърдението, че балкарски лингвисти са намерили в своя език хиляди думи с нетюрски, а ирански или шумерски произход не е подкрепено нито от цитат, нито е посочено поне едно име на учен, който да е направил това сензационно “откритие”. А и каква е логиката в балкарския да има хиляди шумерски и ирански думи и това да доказва родство с нас българите? В старобългарския няма нито ирански, нито шумерски субстрат.

Явно истината не може да бъде намерена на страницата samoistina.com, там се пускат недоказани, подвеждащи, но най-вече невярни твърдения. Каква е реалността в такъв случай? Има ли родство между балкарции българи, географските названия Балкария и България сродни ли са?
Едно нещо е напълно сигурно – балкарците са тюрски народ и езика им е разбира се тюрски. Названието Балкария идва от тюрските думи *bal/бол-много, изобилно и къар, кар-сняг. С други думи – Балкария означава страна с много сняг, а това действително е така понеже областта е планинска и е на голяма надморска височина. Все пак Кавказ е висока планина и някои върхове даже са постоянно заснежени. Най-високият връх в Европа - Елбрус (5642 м.) е на територията на Балкария.

Държа да отбележа, че това важно откритие засягащо името Балкария не е мое. Заслугата е на блогъра Илиян Вълчанов. Работата му е посочена в използваната литература.

Както вече бе отбелязано, самите балкарци наричат себе си таулу (или по-скоро таулума, а езика си тауча, малкъарча бел.моя). Като потвърждение на споменатото до този момент, представям кратък списък на думи от езика на балкарците сравнени с наши думи. За човек знаещ турски първата колонка би била разбираема.

Балкарски-Български

алма-ябълка
аскерчи-войник
байтал-кобила
въгъэмбэкъу-бразда
гу-сърце
дэ-ние
ефа-пиян
жыгей-дъб
зежэн-бягам
исын-седя
кëз-око
лячин-сокол
мангылай-чело
нек-защо
онбеш-петнадесет
сакъал-брада
тиш-зъб
топрак-земя
хау-да
угъай-не
узун-дълъг
юсю-повърхност

Както се уверяваме – нито балкарският език има нещо общо с нашия, нито името Балкария е сродно на България, нито пък самоназванието на хората познати като балкарци е сродно на нашето народностно име българи. За жалост, навярно поради звуковата прилика в имената, определени индивиди внушават, че балкарците са част от споменатите от арменските автори българи, а това не отговаря на истината.

Ето за това е хубаво да се проверява преди дадена работа бъде разпространена в интернет. Лъжите и манипулациите няма да спрат скоро, напротив, ще се увеличават защото защитниците на вредните за България теории са изплашени, че скоро ще бъдат разобличени. Не всеки, който се представя за патриот е действително такъв. Не всеки, който поднася информация галеща ухото има добри намерения.

Ние сме потомци на древен балкански народ, за това свидетелстват типичните за нас хаплогрупи. Ето и тяхната приблизителна възраст:

I2 – 13 000 години
R1b *L23 – 12 500 години
R1a – 12 400 -  4500 години.
E-V13 – 9000 години.
J2 – 9000 години
G2 – 13 000 години.

Над 80% от представителите на българското население се явяват потомци на хора, които са обивали Балканите през Мезолита, Неолита, Халколита и Бронзовата епоха. Това е доста преди времето на Потопа, това е хиляди години преди избухването на Троянската война, това е и причината гърците да наричат дедите ни – първородните на земята. Предците ни наистина са били първородните деца на нашата земя.

Те са били първите, които са засели жито, лимец и пшеница в Европа. Те са били първите, които са изкопали медна руда и стопявяйки я са добили най-стария метал-медта. Те са били и първите, които са се научили да добиват злато от реките, а и да изработват изделия, които дори и днес изумяват със своето майсторство.

Бивайки първият високо развит народ на Европа, древните ни предци са повлияли всички хора, които са срещнали по време на своите преселения. Влияние и общи корени обаче са две напълно различни неща. Ние можем да се гордеем с приноса на дедите ни в оформянето на културата и държавността на други народи, но не бива да преминаваме границата на разума наричайки българин всеки, който е повлиян от предците ни наричани от Омир, Тукидид, Херодот и др. с името траки.

Използвана литература:

П. Петков, Българите: историята на едно уникално пътуване : 30 000 километра в търсене на прародината, Изд. Труд, 2007;

Извори от интернет:

И.Вълчанов, 09.02.2016 10:49 - Как бяха измислени “волжките българи”. Хронология и технология на измамата – трета част (посл.вид. 29-12-2019)

Е.П. Алексеева "Карачаевцы и балкарцы древний народ Кавказа" (посл.вид. 29-12-2019)

Булгары Возрождение (посл.вид. 29-12-2019)

Genetic characterization of Balkars and Karachays according to the variability of the Y chromosome, Human Genetics, Published: 11 February 2017, M. A. DzhaubermezovN. V. EkomasovaS. S. LitvinovR. I. KhusainovaV. L. AkhmetovaN. V. Balinova & E. K. Khusnutdinova (посл.вид. 29-12-2019)


Y-Chromosome genetic variation of modern Bulgarians, European Human Genetics Conference 2011, Amsterdam, The Netherlands, May 28 - 31, 2011, S. Karachanak1,2, V. Grugni2, D. Nesheva1, V. Battaglia2, S. Fornarino2,3, N. Al-Zahery2, V. Carossa2, Y. Yordanov4, A. Galabov5, B. Atanasov6, A. Torroni2, D. Toncheva1, O. Semino2 (посл.вид. 29-12-2019)

Българи в Русия, Северен Кавказ, Република Кабардино-Балкария (посл.вид. 29-12-2019)


Бат Баян и Кавказка България (посл.вид. 29-12-2019)


Бол - From Old Turkic bol‎ (bol) (compare Kazakh мол (molabundant, large)), from Proto-Turkic *bol (abundant, full). First attested in 1312. (посл.вид. 29-12-2019)


Къар- от пратюркск. *kār, *Kiār «снег», от которой в числе прочего произошли: др.- тюрк. qar, азерб. qar (гарقار), башк. ҡаргагаузск. kaarказахск.шорск. қаркаракалп. qar (қар), караимск., кирг., ногайск., южн.-алтайск. каркарач.-балк., крымчакск., кумыкск. къар, кр.тат. qar (къар), османск. قار (kar), тат. кар (qar), тофалар. ӄартувинск.хакас.,урумск. хартур. karтуркм. garузб. qor (қор), уйгурск. قار (qar), якут. хаар и др. (посл.вид. 29-12-2019)


Карачевцы и Балкарцы (посл.вид. 29-12-2019)


Карачевцы и Балкарцы (посл.вид. 29-12-2019)

86 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят да започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Този, който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Прочетох го на един дъх материала, силно впечатлен съм и много ми хареса 👍 Още една лъжа отиде на боклука 😊 Жив и здрав да сте господин Серафимов! Евала 👍

  ОтговорИзтриване
 3. Но какво пречи протобългарите да са продукт от смесицата на ираноезични алани и тюркоезични булгари? Вашата фиксация с траките е много вредна и погрешна като концепт, но Вие май не се усещате драги спароток :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 декември 2019 г., 13:11

   Няма фиксация, просто следвам фактите, а не внушенията на чуждопоклонниците.

   I2 – 13 000 години
   R1b *L23 – 12 500 години
   R1a – 12 400 - 4500 години.
   E-V13 – 9000 години.
   J2 – 9000 години
   G2 – 13 000 години.

   Коя от тези хаплогрупи е иранска или тюрска?

   Кое не е ясно на текста по-долу?

   “Bulgarians belong to the cluster of European populations, still being slightly distant from them. Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.”

   Изтриване
  2. Павел Серафимов, Благодаря Ви за всяка истина, която разкривате! Респект! Поздравявам Ви за Предстоящата Нова Година! Господ да Ви Благослови!

   Имам един особен въпрос. Аз не съм историк и интересите ми са насочени към изследване на Митологичното наследство и преноса му в религиите. Според Митология на Хетска Анатолия, тъй наречените синове на боговете - наследници на Ану - анунаки, обитавали Причерноморския регион. Почитали са в онези времена Богинята Майка, там намираме Хубаба. И ако се проследи митологичното сказание ще намерим поради всеобщия пренос корените на някои древнотракийски митове, които наричат Древногръцка митология... Спор няма, че иде реч за стара, предгръцка култура. Същите митологични основи се разчитат в Шумерските Плочки. В Историята за Потопа също е отбелязано, че боговете разчитали след Потопа, кораба, който познаваме в последие като Ноев Ковчег, да бъде в близост до мястото, в което в първом боговете са се поселили... което е в близост до Черно море... Споменати са Д' ану' накините отново и в Шумерската митология, като същите богове, наследници на Ану,. т.н. Змийски наследници, които апропо са с издължени черепи. И тук митологията се среща с науката - въпрос за новите генни изследвания на ИДЧ намерени в Перу. Някои от изследваните черепи показват матерно ДНК, което води произхода си от Причерноморието. Говоря за работата на Браян Форстър. Черепите имат цвят на косата тъмно, кафяво, червеникаво, нейде почти русо и съвсем. Наследие се среща и до днес тук таме из Перу, червеникави коси и зелени очи, примерно. Знаем от описанието за траките, които са присъствали винаги на Балканите, че също имат онзи цвят,който от Вашите материали, г-н Серафимов, запомних като цвят " препечено месо ". Знаем, че също из българските стари времена се среща ИЧД. Въпросът ми е няма ли как официално да се направи връзка и да се сравни ДНК на съответните примери с други, намерени на Балканите. Знае се още, че притежателите на издължените черепи обхождат света надлъж и нашир, като преминават и на север... Били са миролюбиви, навсякъде цивилизоват и изчезват. Знае се също, че преди около 12 - 13 000 години е имало Катаклизъм предизвикал хилядолетни брождения, миграции в разни посоки. Но се знае, че точно от Причерноморието тръгва да се пренася Културното Наследие на древните, наричани богове. Няма ли как някой като Вас, г-н Серафимов да се свърже с тези изследователи, за да има обмен на информация без да се изкриви анализа на данните. Между другото Браян Форестър спомена, че Академичните кръгове по някаква странна причина отказват да се занимават с разпростиране информацията за тези черепи.

   ...

   Изтриване
  3. ... Преди време си позволих да пиша и бях разбрана погрешно. Изтъкнах тогава прилики помежду Израелското и Българското наследство. Да го кажа направо, където едното, там са следите и на другото. Аз се извинявам, че тук пиша за това, но темата има връзка с това недоразумение. Канаан е тази земя, която нявга е принадлежала на Предпотопна Балканска цивилизация. Името Канаан се свързва с корена на т.н. Змийски богове, тези от преди Потопа, същите обитавали Причерноморието. И моята гледна точка, макар и да изглежда недокозуема е, че българите са преки наследници на тази Предпотопна цивилизация. Което респективно ги поставя в произхода им преди Израел, изобщо преди тюрките и прочие. Казва се, че Аркадия помнела времена без Луна. Знаем, че Пеласгите и тогава ги е имало... А го споменавам, защото за евреите е казано в Светите книги, че ще ги има "докато има слънце и луна." ... пеласгите ги е имало и преди това. Евреите дори знаят, пише го из светите им писания, че нявга имало два ордера за прочит на Писмото и това идва от древните царе. Те знаят, че писмената идва от Бога.

   Относно езика ни и имаме ли общо с ирански корен. Пиша го за пореден път. Имахме близко семейство от Иран. Бяха от стар род лекари. Помнеха родословието си и семейната си история. Техен прадед познавал Авицена, били от едно поселище. Та разказите им за българите бяха изумителни и те се смееха, казвайки, че персите тачат Българската История и я знаят по-добре от нас, защото българите им предали много от своята култура и били уважавани като царствени. И тогава помня как човека започна да изброява български думи, за които се знае, че идват от нашата реч, от древни времена, същите, които и до днес ползваме! Как може един персиец да знае, че древните българи са си същите българи и, че тези били носители на светлина и величие, а ние да се чудим дали не произлизаме от персите... Амнезия някаква! Та дори и до сега ще намерите, че и в Индия, и в Персия божествата произлизат от тези древни българи, просто са описани като богове и затова не ги намират всред останалите.

   Простете за дългото писмо, но по-добре наведнъж! Още веднъж, Благодаря ви от сърце, Павел Серафимов!

   Изтриване
 4. Все ровиш в миналото и през ум не ти минава, че вече е 21 век, а тюрската теория е отхвърлена отдавна барабар с Тангра. На нейно място е приета издържаната и убедително доказана иранска теза. Чети по-често!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Чаушев, може ли да представите връзка към (поне) част от доказателствата на иранската теория за произхода българите. Питам от чисто любопитство, винаги съм слушал за някакви митични доказателства, но освен няколко гърнета, оставам с впечатлението, че са една от най-строго пазените тайни. Все едно ги има, но нямаме право да ги знаем.

   Изтриване
  2. До Георги29 декември 2019 г., 21:58

   Аз също бих желал да получа някакви доказателства за иранските корени на старите българи, но уви - казват, че има, но все са невидими...

   Изтриване
 5. До Veselin Tchaushev 29 декември 2019 г., 13:36

  Нито тюрската теория е отхвърлена, нито пък някой е доказвал иранския произход на старите българи. Отново се правят опити тихомълком да се наложат заблуди и то вредни за България заблуди.

  ОтговорИзтриване
 6. Аз тебе не мога да те разбера, русофил ли си, русофоб ли си, поръчков манипулатор ли си? Един път клепаш виенските учени, друг пък клепаш руснаците, на мене ми прилича бая на Бай-ганьовата работа - плащайте да окепазя който искате.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н анонимен, според мен това трябва да ви дава ясен знак ,че г-н Серафимов май по-скоро се интересува от истината, и то истината за народа си, а не от парите на Русия или запада.

   Истината е една, и тя понякога е в полза на запада,понякога е в полза на изтока, а понякога нито на едната нито на другата страна. Съответно тя е неудобна, ако трябва да сме честни. Както запада, така и изтока искат да се изкарат по велики и от Бог. И това ви го казва човек който редовно общува със западняци, и не одобрявам това тяхно прехвалване, особено когато нямат право за това.

   Изтриване
  2. До Анонимен29 декември 2019 г., 14:00

   Никола Ви е отговорил, но нека да кажа и аз няколко думи. Деленето на русофили и русофоби е ненужно и глупаво.

   Както казва Никола, един път сме ощетени от хора от Русия, а друг път от западноевропейци. Да говорим само за едната група, или само за другата група, в никакъв случай не може да се нарече обективно.

   На първо място е истината.

   Изтриване
 7. Всеки е свободен да се чувства какъвто иска:за тези които се чувстват иранци, тюрки или каквито и да било алтайци да си го пазят за себе си:предполагам че и на децата си обяснявате че са иранци и...... Това е ваше самосъзнание но само ваше! !!

  ОтговорИзтриване
 8. Всеки е свободен да се чувства какъвто иска:за тези които се чувстват иранци, тюрки или каквито и да било алтайци да си го пазят за себе си:предполагам че и на децата си обяснявате че са иранци и...... Това е ваше самосъзнание но само ваше! !!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Брейчев29 декември 2019 г., 14:14

   Лошото е, че тези, които се считат за наследници на иранци, се опитват да внушат на останалите българи, че са потомци на иранци...

   Изтриване
  2. Г-н Брейчев, така е, всеки може да се чувства и да живее според собствените си разбирания и принципи. Но произходът и корените на човека са нещо съвсем различно от неговите желания. Аз може да искам да съм негър, да се пека на слънце, докато кожата ми почернее, да говоря на суахили, да танцувам заедно с шаманите и се преместя да живея в Африка, но никой и нищо, нито дори аз самият, не може да промени факта, че съм роден в България.

   Изтриване
 9. Все пак руските автори пишат за булгари, не за болгари както е названието на народа ни на руски език, нито за българи, както ние се наричаме днес. Особено активни в присвояването на названието булгари са татарите от Република Татарстан. Това явно има връзка с държавата наречена от историците Волжка България. Тя е наричана Булгария но не и Болгария или България в руските или татарски публикации. Но татари има и на Кримския полуостров. Те са останали след монголското нашествие.
  Но защо до днес все още търпим турски наименования на градове и местности. Като пример: Пазарджик (Татар Пазарджик), Панагюрище, Казанлък, Мусала. Според мен това също дава повод на чужденци, историци или политици, да имат изказвания и публикации в интерес на държавата която представляват. Първо трябва да изкореним всички турцизми и англизми в езика си от наименованията на градове, местности и продукти. Защо вече толкова години след освобождението ни от турско робство те все още съществуват. Или това е доказателство, че не сме достойни за свободата си.
  Според мен, първо трябва да решим въпроса със Северна Македония. Не трябва да признаваме такава държава на изконно българските земи, въпреки политическия натиск. После въпросите с Западните покрайнини и Пирот и Ниш. И съответно, Добруджа, земята на гетите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 декември 2019 г., 14:15

   За мен е най-важен въпроса с Македония. Нейното истинско име е България, името Македония е регионално, както Добруджа, Тракийска равнина и т.н. За жалост нямаме държавници, които да знаят как да изискат своето.

   Изтриване
  2. Търсих, търсих, ама нещо ми се губи Южната Македония...

   Изтриване
 10. Когато си търся корените,лично аз първо поглеждам към фолклора и националните костюми на съответните хора.Да се е чудо видяло кавкавци да тропат ръченица или хоро? Да се е чудо видяло българи да танцуват лезгинки по тържествата си? Да сте видяли аланки,грузунки,чеченки,осетинки идр.с нашите национални везани женски костюми?Никаква аналогия и с народните ни песни и инструменти.Да разбирате поне една дума от грузински или околни езици? И най-накрая- погледнете им физиономиите,приличат ли ви на нашенски,освен тъмната им коса и то доста по-тъмна? Единственото сходство е любовта към виното - но това си е географско сходство,поради подходящи условия за отглеждане.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен29 декември 2019 г., 14:40

   Твърде различни сме от кавказките народи, но това не е пречка за някои хора да ни сродят с тях.

   Изтриване
  2. Даже,обратното.Има доста материал в ютуб за възникване на тези нации,гледах няколко където издигат като вариант преселение на древни балкански племена(даже казват тракийски за някой),така че самите те като че искат да се сродяват с нас,но повечето наблягат за местен произход

   Изтриване
  3. До Анонимен29 декември 2019 г., 15:06

   Като цяло, балкарците, чеченците, дагестанците и т.н. са си местни хора. Имало е влияние на иранци, траки, тюрки, но това е нещо нормално.

   Изтриване
 11. Видно е, че нАуката бележи устойчив прогрес и се доближава към истината. :) Беше Памир, после Иран, сега е Кавказ. Бавно и полека, за няколко века може и да стигнат до нашите земи. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Дойчин Дойчев29 декември 2019 г., 14:58

   Май точно това е целта - да признаят истината след няколко века - времето, в което всеки ще е забравил имената на тези, които отровиха съзнанието на милиони българи и реално взеха участие в геноцида над народа ни.

   Изтриване
 12. Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите ЕВРОПЕЍСКИ НАРОДИ ❌ Васил Левски

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Vlaxa29 декември 2019 г., 17:19

   Достойни хора има, но те не биват допускани до властта, там се чуждопоклонниците...

   Изтриване
 13. В различни публикации, от автори на които бих могъл да се доверя в голяма степен, съм срещал по някое мнение, което си заслужава вниманието и в момента да не мога да посоча източниците, но по памет ще уточня за какво става въпрос.
  1. Името българин е в голяма степен свързано с нещо като "планинец", а на много места по света са наричли обитателите на хора живеещи в планините с наименование свързано с думата планина. В различните езици думата звучи различно, но в много от тях има един и същ корен, особено в древните и по този начин много наименования на планинци са сходни по звучене. Точно това дава възможност на различни спекуланти да злоупотребяват с наименования, особено разчитайки на трудния достъп до информация, в предишни времена. Така намират близко звучаши наименования навсякъде по света и както казва народа "търсят там майка си".
  2. В много съвременни езици "кав" е основа на думата пещера, а "каз" е основа на думата къща. Обединявайки двете получаваме Кавказ. В последно време има предположения, даже някои са мотиврани, че Кавказ са наричани повече от една планина където е имало обитаеми пещери, а такива е имало няколко на Балканите. На по късен етап много от наименованията, които са били на Балканите, са пренесени на различни други територии. Това, според мен, все още са доста смели хипотези, но не можем да ги отречем просто защото лично на нас ни изглеждат почти невероятни.
  Отделно, за владетелската титла при българите, търсена близо или далеч на изток, има много интересни разсъждения тук:
  https://www.academia.edu/13368890/ОЩЕ_ЗА_ПРЕВОДА_ОТ_СТАРОГРЪЦКИ_ЕЗИК_НА_КАН_В_Κάν_αςύβιγ_η_Όμουρτα_γ_
  https://www.academia.edu/12281981/Кратка_справка_за_наличието_в_лексиката_на_племената_от_българския_племенен_съюз_на_думите_хан_или_кан_
  В крайна сметка имаме многобройни и неоспорими доказателства за разселването на българи по невероятно отдалечени райони по света и разнасянето на културата им навред, докъдето са достигнали, но да търсим произхода си от там е меко казано несериозно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Грузинци-самоназвание:картвели, чеченци - самоназвание: нохчий, чуваши-самоназвание:чавашсем,марии , арменци- :самоназвание хай...Ето и за Кабардино Балкария - самоназвание: аланла „планинци“,малкъар, мн. число малкъарла и т.н и т.н
   Къде виждате и следа от наименования пренесени от Балканите при кавказците?

   Изтриване
  2. До Анонимен29 декември 2019 г., 20:57

   Четете по-внимателно :) Никъде не твърдя, че чеченци, грузинци и т.н. са получили имената си от старите балканци. Не твърдя и, че има връзка между имената на българи и балкарци.

   Изтриване
  3. Не беше към вас въпросът г-н Серафимов, а за Анонимен29 декември 2019 г., 20:06,по повод "кав" и "каз" и връзката им с планина. Ето аланла е „планинци" на балкарски,например,не се забелязва връзка с Кав-казв смисъл планина

   Изтриване
  4. До Анонимен30 декември 2019 г., 18:54

   В интернет често стават недоразумения.

   Колкото до Кавказ, то името е тракийско. То е сродно на древнобалканските етноними кавкони и кавкенсии, а и на лит. kaukas-височина. Сродни са и блг. чука-връх (от *kauka), кукер (от *kaukaras)- висок.

   Изтриване
 14. Атанас Лазаров29 декември 2019 г., 20:51

  До Анонимен29 декември 2019 г., 14:40
  "Когато си търся корените,лично аз първо поглеждам към фолклора и националните костюми на съответните хора..."===========Ех,де наистина да беше толкова просто,приятелю,с един поглед и да се ориентираме,но за съжаление,не е.Татари,гагаузи,уйгури и др.тропат ръченици,като стой-та гледай!!!Точно от там идват и объркванията,защото при кримските татари,определено има българско влияние и присъствие,което се използва за манипулации и ни пращат на Волга ,в Идел Булгар,където самият Златарски,установил на място,че "българи"там,се наричали само циганите!!! https://www.youtube.com/watch?v=qvfDGdWWs8c

  ОтговорИзтриване
 15. Атанас Лазаров29 декември 2019 г., 21:11

  До Анонимен29 декември 2019 г., 14:40
  " Единственото сходство е любовта към виното - но това си е географско сходство,поради подходящи условия за отглеждане."===========Твърде смело изявление,защото ако някой ми пусне тази фолклорна музика без да ми казва откъде е,вероятно ще се закълна че е от България,а все пак съм дипломиран музикант,изучавал и Българска народна музика,включително!!! https://www.youtube.com/watch?v=S59DRq1mbOw

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това ,че арменски музиканти изпълняват един български танц(Seven Eight Band - Bucimis (Bulgarian folk dance)),значи ли че бучимиш е национален танц в Армения?

   Изтриване
 16. Атанас Лазаров29 декември 2019 г., 21:45

  Анонимен29 декември 2019 г., 14:40
  А този прекрасен български Бучимиш (един от трудните български фолклорни танци ,с дълъг, неравноделен размер 15/16),е в изпълнение на "братята"арменци от Кавказ!При това,е едно от най-добрите изпълнения в мрежите за споделяне,сравнено даже и с българските изпълнения! Така че фолклорът(танцов,песенен,музикален) едва ли може да бъде надежден ориентир за "произход"и присъствие!Някои изследователи намират сходства между българските носии и тези на чувашите или поне така твърдят те,което също не може да бъде надежден ориентир,за някаква "близост"!!
  https://www.youtube.com/watch?v=HSx8iQHl56E

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има определени сходства с чувашките носии на пръв поглед,орнаменти и елементи,общи не само с тях,но кройката на костюмите,даже техниката на бродирането е различна.

   Изтриване
  2. AFF!Истината е,че Историческата ни наука на академично ниво е пропита от чужди интереси,но за щастие в интернет всеки може да потърси изворите и да си свери знанията!Има много нови открития в България и старите лъжи написани в учебниците нямат шанс да продължат за дълго!Това,че намираме по далечни места на изток някакво сходство или легенди за произход се дължи на Александър Велики и неговите завоевания!Основните му бойци като хипасписи и агриняни са тракийци и сродявайки се с местните аристокрации по пътя са останали следи до ден днешен! Историята ни не започва от 1300години,а от около 5500г. та е трудно да се сглоби цялата набързо!Колкото повече хора ровим по света и у нас,толкова повече ще научим!Руските историци са недостоверен източник на Исторически данни,защото още от Екатерина Велика и Петър започва една политико-историческа машинация и стремеж към величие,която не се спира пред нищо спрямо целта си!Те не боравят с научни факти и доказателства,а се занимават основно с интерпретации и манипулации които нямат край!Наслояваните стотици години фалшиви исторически данни е трудно да се опровергават една по една за кратко време и са нужни много години,само за изчистване докато се стигне до налагане на Историческата Истина!

   Изтриване
 17. Арх.Г. Петров:
  До : Анонимен30 декември 2019 г., 14:42
  AFF!
  Здравейте,
  Коментарът Ви отразява позиция,много близка до личното ми разбиране на Древната Българска история.
  Единствено ,а и Вие споменавате история от поне 5500 г.,предлагам да подчертаем, че много от нас са съгласни,че е имало цивилизаторско проникване на протобългарската култура хилядолетия преди Александър Велики и ,че той е бил безкрайно изненадан ,а може би не, да открие на края на света,в което е бил твърдо убеден ,че е достигнал,не друго а
  себеподобен народ с почти идентични език,бит и материална култура !
  Историческите предания разказват,че той бил потресен,когато неговата съпруга Роксана го завежда на планинския връх ,зад който
  очаквал да види самия край на света, когато пред него се разкрила умопомрачителната за него картина на безкрайна необхватна земна шир !

  И като добавим до какви предели оттатък тази земна шир ,и то в дълбока древност,е достигнало нашето българско племе , става пределно ясно в какво се състои разликата между нас ,Българите, и... всички други ...!

  5500 години май не стигат !
  : )
  Ето защо :
  "... Българин да се наричам,
  първа радост е за мене ! ..."

  Честита Нова година !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Драги колега!

   Преди малко се приземих с парашута след отсъствие в любимия блог и се натъквам на Вашия коментар, с който съм абсолютно съгласен. В подкрепа публикувам и долния линк с изключителна стойност:

   https://www.bnt.bg/bg/a/252406-novoto-poznanie

   Лично на Вас, на всички единомислещи участници и на безценния Господин Серафимов желая здраве, дързост и постоянство в поставената цел!

   УСПЕШНА НОВА ГОДИНА !

   Изтриване
  2. До Анонимен31 декември 2019 г., 21:23

   Дано Новата 2020 да е добра за всички ни!!!

   Изтриване
 18. То е ясно, че срама си нямате, г-н Серафимов, а за iliyanv дума да не отварям даже.
  Понеже все генетика изтъквате, ето ви елементарна статия:

  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B

  Там на тракийски руски ще намерите повечко информация. С оня приятел, дето смята Аспарух за сапунена опера... за него ще има допълнителни изненади. Ако дядо му е чакал римляните да му дадат името БЪЛГАРИН, докато им се е молил за земя...дядовците ми явно са натикали Рим, дето му е мястото.
  Толкова. Късмет Ви желая за Нова година.

  ОтговорИзтриване
 19. Честита Нова Година!
  Здраве, щастие и мир на планетата и у дома!
  Продължавайте с доброто послание за истината в древната ни история!
  Ние съмишлениците сме с Вас!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Drevnostta1 януари 2020 г., 10:05

   За много години! Здраве и щастие!!!

   Изтриване
 20. Павеле, не коментираш Ванандските Българи. За тях има писмени сведения от арменски източници !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Istinata1 януари 2020 г., 14:29

   Сведенията на Мойсей Хоренски не са достоверни поради техния хаотичен характер: " Movsēs Xorenac‘i. The latter is particularly complex, as he usually mixes local oral traditions with heterogeneous Greek and Roman sources; the result is a chronological hodgepodge criticisms, leading many scholars, especially in the West, to reject his historical value; an authoritative voice, such as the late Robert Thomson, remarks that Xorenac‘i’s History is not only controversial, but also basically untrustworthy."

   Изтриване
 21. Весели празници и щастлива нова година на г-н Серафимов и всички участници в коментарите.
  до Анонимен 30 декември 2019 г., 18:54
  Съжалявам, че за мнението ми по горе се очертаваше твърде дълъг текст и в старанието си да го съкратя, съм се изразил доста неясно. И в двете точки става въпрос за етнонима българи като в първата е за вероятното понятие с което е свързана, а във втората за усърдието на някои историци да го търсят далеч от Балканите. За съжаление не мога да посоча конкретния материал където българи се свързваше с планинци и на различни други езици посочваха думи с близко или същото значение с корен "бол", "бал" и др. подобни, но за нещо подобно ни говори Петър Георгиев с понятието "Балкан".
  https://www.academia.edu/40712528/ЗА_БАЛКАНСКИЯ_ПРОИЗХОД_НА_НАИМЕНОВАНИЕТО_БАЛКАН
  По втората точка има твърдения, че когато в древни текстове се говори за Кавказ, Меотида, Кимерийски босфор и др. не става въпрос за местата които днес се наричат така, а такива наименования са били дадени първо на балкански обекти, а на по късен етап, когато се разширяават познанията на хората за по далечни територии, те биват пренесени на други места. За горните наименования ни говори Есхил в Прикования прометей, а действието се развива на Балканите. От описанието се очертава, че от Кавказ извира реката която днес наричаме Марица. Предполага се, че Меотида е наричан канала днес наричан Златния рог, в Истамбул. В ония времена вероятно е било просто заблатен залив, а устието му са наричали Кимерийски босфор. Днес всички тези имена са много далеч от тези обекти и ако трябва да проследим маршрута на кравата Йо, от Прикования прометей, очертават се огромни скокове от Европа в Азия и пак обратно на Балканите. Не си спомням в кое друго произведение се очертаваше, че Кавказ е източно от Родопите. Значи е имало повече от един Кавказ само на Балканите, а нашите историци търсят произхода на българите около днешния Кавказ. Не е ли странно, че ние които не сме запознати с много много подробности, достигаме до тази информация, а на професионалните историци тя убягва. Вероятно има доста по "важни" неща от достигане до истината.

  ОтговорИзтриване
 22. https://www.youtube.com/watch?v=EEzGq1laNV8

  Говорим за Коледа като някаква предишна вяра на българите . Ето ви нещо за принципа на Митраизма.
  Спомних си и че Кирил е погребан в храм на Митра в Рим?Бащата на Кирил и Методи се е казвал Лъв.
  Има Лъв 1 и Лъв 2 императори. Що пък да не са били от императорска династия?

  ОтговорИзтриване
 23. арх.Г.Петров
  До : Рорик3 януари 2020 г., 9:25

  Идеята Ви е заинтригуваща,
  но за съжаление,има непосилно разминаване във времето :

  "...През 473 година император Лъв I Тракиец , коронован на 7 февруари 457 г. провъзглася своя внук Лъв II за император и съуправител, става Август (Кандид, „История“:1).
  След смъртта на дядо си на 18 януари 474 година Лъв II поема номинално властта..."
  ...
  Но има едно близко съвпадение с Вашата идея , с име,време и място и ранг (!?), което си струва да се оповести :

  Става дума за :
  Лъв Математик Философ  (на гръцки: Λέων Μαθηματικός) - изследовател, математик  и философ от IX век,архиепископ(!) на Солун (840-843).
  Той играе голяма роля по времето на т. нар. Македонски ренесанс във Византия.
  (https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8A%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA )

  : )

  ОтговорИзтриване
 24. арх..Г. Петров
  До : Рорик3 януари 2020 г., 9:25
  ( 2 )

  Официалната версия според житиеписеца на Константин -Кирил Филосф е,че братята са родени в Солун, като деца на висшия византийски военачалник, друнгария Леон, известен в българската историография като Лъв  (на гръцки: Λέων, Леон), подстратег (помощник управител) на Солун и областта, и на жена му Мария. Това многобройно семейство според житиеписеца на Константин е „от добър и почтен род, отдавна познат на бога, на царя и на цялата солунска област“. Те са високопоставени поданици на Византийската империя. Според някои автори, родителите Лъв и Мария, като византийски аристократи, са ромеи, а разговорен славянски език братята, които са полиглоти, научават на пазара в Солун. Съществува хипотеза за славянски произход на майката на двамата братя.
  Методий, най-възрастният брат в семейството със седем сина, е роден през 815 година. Константин, който пък е най-малкият син, е роден през 827 година; приема името Кирил и монашество към края на живота си в Рим.

  https://bg.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. AFF!И кой точно "славянски" език са говорили на пазара в Солун през 9-ти век???:):):)Точно от това произлизат лъжите,защото "славяните" са политическа сглобка от 16-ти век,а не Реално или Исторически съществуващи!!!:):):)Нали това е Целта в крайна сметка,да се излъже че няма тракийски език,а "славянски" от Москва!!!:):):)

   Изтриване
  2. AFF!Кои са Ромеите след като сме част от Римската империя от 2000години с изключение на 500 под Османско иго???:):):)България се е лутала между Рим и Константинопол,като сме искали и признаване от папата за отделна Империя,трети Рим???:):):)Източна Румелия след Освобождението ясно показва какви сме,Източен Рим или последния оцелял от Ромелия на Константин! Гърците просто си присвояват чрез езика огромна част от Историята,но в крайна сметка винаги сме били роднини на Балканите,като доста от Императорите в Рим,Константинопол или Архонти на Атина са били Тракийци!При един от Тракийските Ромейски Императори на мястото на част от Одриското царство,от Одрин на запад е дадено административното име Тема Македония от където идва и объркването,че тези Императори са македонци,вместо Тракийци!Ромеите сме ние,Трако-Вулгарите колкото и шокиращо да звучи,а не само днешните гърци!

   Изтриване
  3. До Анонимен4 януари 2020 г., 0:16 AFF

   Най-рано, географското понятие Славиния е манифестирано на Балканите - долнодунавския регион и Македония.

   Най-рано, етническото название славени се употребява за гетите, като в три свои книги Теофилакт Симоката уточнява, че славени е новото име на гетите.

   Най-късно името славени се прилага за руснаците, а това е напълно нормално защото те са най-отдалечени от гърци и римляни.

   Да се твърди, че "славяните" са политическа сглобка от 16-ти век,а не Реално или Исторически съществуващи" е едно от най-глупавите неща, които съм чувал. За мен това се е избиване на комплекси породени от посттоталитарния синдром.

   Изтриване
 25. арх..Г. Петров ,
  Благодаря!
  Ама 499 години са си едно турско робство .
  Пък , на гледай как си се знаем че сме българи .
  Четох някъде едни списъци на такива ромейски военоначалници и там така се определят внук на тоя , правнук на оня .
  Та за това ми хрумна тая идея.
  Баща му го кръстили на Лъв 1 а пък него на Константин от НИШ.Има я някаква .
  Не са били обикновени монаси , от сой са си.
  Като изслушах лекцията за митраизма , там казаха че просъществувал чак до 800 н- та година та за това си помислих , какви съвпадения има в историята ни тогава.
  Изчезват траките но се появяват българите покръстени , а императорите вече са тракийци.
  Като надделяват гърците тогава им отсфирваме империята и си правим държава.
  Както спомена някой по горе , някъде четох че около Охридското езеро са имали такъв цар Коледа. Те македонците не са били там . И синовете му се споменаваха.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Арх.Г.Петров
   До :
   Анонимен4 януари 2020 г., 0:16
   AFF!И кой точно "славянски" език са говорили на пазара в Солун през 9-ти век???:) ..."

   Здравейте !
   Радвам се на Вашата реакция и съм съгласен със нея ! : )

   Но... !
   Публикуваният текст е точна извадка от цитирания източник и го използвах заради включената датировка,която ,както виждам ,не се оспорва ...!?"
   Нали !?
   В коментара на Рорик има елемент на убеденост,че в живота случайни неща няма !
   Вярвам ,че и Вие,както и аз, сме съгласни,но и убедени с това,че съзиданието и качествената стъпка напред могат да се случат само на базата на изключителна подготовка и на ума ,и на знанията, и на духа ,за което особена роля в онези времена играе и произходът, и рангът и възпитанието на двамата Свети братя ,още от ранни години !

   Да си спомним цар Симеон и Магнаурската школа ...!

   В случая ,иначе недолюбваната и винаги подлагана на съмнения Wikipedia.org ,съдържа точната времева информация .

   А иначе ,за мен остава удоволствието да се съглася изцяло с Вашия коментар , заедно с емотикончетата !

   Да ни е Честита Новата година !

   Изтриване
 26. Арх.Г.Петров
  До: Анонимен 4 януари 2020 г., 0:42
  AFF!Кои са Ромеите...

  Колкото до славянството,
  има един придворен дворянин при ЕкатеринаII,
  който ,впечатлен от пребиваването си като неин посланик в Западна Европа, от експонираната древна история,след завръщането си в Русия се задълбава в историческите корени на Русия и
  ...достига до българските корени на Руската империя...!

  И оттогава,явно с Височйша подкрепа, се започва с целенасоченото великоруско прекрояване на българската част от Световната история...

  Ефектът от което оттеква и до днес ...За съжаление !

  В конкретиката си Спароток е напълно прав, той не измисля - той цитира !

  Много е ценно нещата да се назовават с истинските имена !
  : )

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Надявам се, че няма да възразите ако добавя и моето становище. По времето на ЕкатеринаII в Европа властва Австроунгария, а тя самата е от немски произход и е владетел на втората по величие империя. С други думи и двете империи, които са начело на Европа и Азия имат за цел да се възвеличаят, а това не може да стане ако и двете признаят, че предшествениците им са българите. Още повече, че в този момент България не съществува на картата. Удобен момент за да бъде обезличена. Въпреки всичко и между тях двете също има интереси кой да е по велик. Някъде бях чел, че преди началото на Руско-турската война (1877 – 1878), за да не се повтори случая от Кримската война (1853-56) когато цяла Европа застава на страната на турците, Русия води 2 години преговори за ненамеса от Великите сили на страна на османците. Може да се досетим какви са причините, през цялото време никой изобщо да не споменава България. Чак в края на преговорите Русия отваря дума за българи и България, и едва ли е чудно защо. Дори Санстефанския договор, който е в нарушение на всички предварителни договорки от предварителните конференции и споразумения ясно ни дава отговора. Никак не е случайно орязването на териториите на следващите етапи. С други думи Русия трябваше да се държи далече от Босфора и затова пострадахме и ние, като потенциални съюзници. Сега всичко се обърна с краката нагоре и Запада изпада в ужас, но това е друга тема.

   Изтриване
  2. Към Анонимен, 4 януари 2020 г., 21:08, Екатерина II е с пруски произход. Прусите не са "дойч", а са траки! И още нещо, защо винаги чакаме някой друг вместо нас да извърши това което ни е нужно. Всяка държава има свой интерес. Понякога интересите съвпадат, понякога не. Смешно е да виним някой, че не ни е дал нещо, което ние силно желаем. Да си го вземем сами! Но това само с писане и хвалебствия не става.

   Изтриване
  3. До Анонимен5 януари 2020 г., 10:35

   Екатерина II няма нищо общо със старите пруси, тя е германка. А иначе имате право - тази императрица не знае почти нищо за българите, които са редуцирани до малцинство от три милиона души. По времето на Екатерина II ние не сме политически фактор, страдаме не защото някой ни мрази, а защото Екатерина II и нейните роднини в Западна Европа следват своите интереси стремейки се да увеличат териториите на държавите си.

   Изтриване
  4. Дори само пълната титла на Екатерина II, от уикипедия, ни говори достатъчно.
   Пълната титла на императрица Екатерина II е: С Божията милост, Ние, Екатерина Втора, Императрица и самодържица всерусийска, московска, киевска, владимирска, новгородска, царица казанска, царица астраханска, царица сибирска, господарка псковска и велика княгиня смоленска, княгиня естландска, лифландска, карелска, тверска, югорска, пермска, вятска, българска[1] и други, господарка и велика княгиня новгородска на ниските земи, черниговска, рязанска, ростовска, ярославска, белозерска, удорска, обдорска, кондийска и на всички северни земи повелителка и господарка на иверските земи, на карталинските и грузинските царе и кабардински земи, на черкаските и горски князе и на други, наследствена господарка и притежателка[2].
   [1] Титлата Владетел Български се присвоява след покоряването на Волжка България.
   [2] НЕМЦЫ-КОЛОНИСТЫ В ВЕК ЕКАТЕРИНЫ : https://wolgadeutsche.net/history/manifest.htm

   Изтриване
 27. ==AFF!И кой точно "славянски" език са говорили на пазара в Солун през 9-ти век???:==

  Тракоготски език.Императорите са Трайийски и даже има Готски. Ние сме ромеи . Гръците са венециански пирати. Гръци са от 1832 година даже. Изкуствена държава взела най много от България.
  Почти както сега Македония.
  Колкото е разликата между българския и македонския днес , толкова е била и разликата между елинския и българския.
  Така идва работата с признаването на малцинствата.После чистят езика си от старите български думи, коитп ние сме реформирали вече в литвратурен , и си съставят език , държава и добавят закони. .
  Както я караме ще стигнем до феодализма . Секо село с езок и държава.
  Та май основополагащото за държавата е езика???

  ОтговорИзтриване
 28. В крайна сметка, който и както да нарича езика или говорещите този език, езика си е български, а говорещите езика - българи. Аз засега мисля така. Кога и как останалите народности са научили истинското име е много спорно. Трудно е да гадаем от всички кой кой е и колко от "различните" са едни и същи, но под различно име. По лесно е да се уверим, че различни хронисти са наричали едни и същи народи с различни имена. Нещо повече, много от тях за ползвали чужди записки и по този начин, говорейки за един и същ народ, са го идентифицирали в различни моменти по различен начин, според източника който са ползвали. Ще ползвам един цитат от материал в който се разискава подобна тема:
  Съществуващите засега хипотези по тоя въпрос са [4]:
  1. Че българите са татари (Енгел).
  2. Че са славяни (Венелин).
  3. Че са урало-чуди (Шафарик).
  4. Че са турци (множество наши и чужди учени).
  5. Че са монголи (Нибур).
  6. Че са смес от фини, турци и славяни (Френ).
  7. Че са угри, както хазарите (Хволсон).
  8. Че са самоеди (Рьослер).
  9. И най-сетне, като реакция на всички тези хипотези, че не са дошли от никъде, а са си
  коренни жители на днешна България от памтивека (Д-р Ценов).
  http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Statii%20ot%20drugi%20avtori%20za%20indo-evropeyskiya%20proizhod%20na%20prabaalgarite/Daskalov-1913.pdf
  Ако искаме да си съставим лично мнение шанса е само да отхвърляме онези за които сме убедени, че са грешни. От останалите, на по късен етап, запознавайки се с нови материали, отхвърляме едно по едно докато остане само едно. Поне на този етап, това е единствената възможност. Ясно е, че никой не може да ни даде категорични и неоспорими факти за един единствен отговор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен4 януари 2020 г., 20:23

   Просто защото някой използва един атрибут от една идентичност не го прави част от тази идентичност. Подобно размиване на представите за едно или друго нещо доведе до модерните виждания за различните джендъри и хомосексуализма. Където се твърди ,че човек може да се е родил мъж или жена но това не означава че е мъж или жена. Това е отричане на биологичната истина, само защото на някой му се ходи с къса или дълга коса, или си мисли че може да върши работата на другия пол със същото качество и отговорност,което доведе много от тези хора до самоубийство(мисля че беше близо 40-50% от тези индивиди се самоубиват). И всичко това само защото отричат биологичната реалност на собствените си тела.

   По същия начин, отричането на българите като биологична реалност, и насаждането на виждането че - видите ли , българин не е название на една добре отличаваща се биологична група от хора, ами по-скоро название на хора говорещи общ език, или населяващи една и съща територия, или имащи едни и същи обичаи и култура,или наричащи се българи,или ги наричат българи, или пък както един идиот по телевизията твърдеше ,че това било название на хора дето са били свободни. Това също ще доведе до същия край както с хората от ЛГБТ и той е самоубийството на един цял народ.

   Факт е ,че българската идентичност е съставена не от един народ. Но е и факт ,че всички компоненти от този микс, през всичките тези векове имат нещо общо. И то не е език, не е и култура, не е и чувство за свобода, или обитаване на една и съща територия, а обща кръв и гени. Наскоро един генен изследовател в една лекция сподели,че е проведено изследване и е открито ,че човек избира за свой партньор и приятели хора които са генетично близки до него.
   При условие ,че многократно древните историци поставят знак за равенство или родство между българи и другите народи от тракийски произход, а и генетичните изследвания над българския народ доказват същото. Според мен това повече от ясно говори че имаме ако не друго, то неоспорими факти за тракийския/местния произход на българите. Да, нямаме ясна картина на нещата все още, но със сигурност имаме достатъчно дефинирана такава.
   Следователно всяко размиване на биологичната истина,какво е това българин/ка според мен е или несериозно, или незапознато с фактите или просто целенасочена злонамереност.

   Изтриване
 29. Спароток, не разбирате ли, че официалната ни история за ПРОИЗХОДА е 100% фалшива. Непрекъснато се опитвате да намерите някакви допирни точки с нея... Ако не беше 100% фалшива, а примерно 90%, то останалите 10% щяха да се забелязват и да пречат в цялата много добре СКЪЛЪПЕНА Българска История за азиатския ни произход...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На : Анонимен4 януари 2020 г., 22:28
   с прозвището "СКъЛЪПЕН" :

   Преди да нарочвате Спароток заради неговите лични коментари ,прочетете подробно всичките му статии ,чрез които той е заявил ясно собственото си верую за истинската ни българска история и е застанал зад него със собственото си име .

   Изплувайки незнайно откъде, изръсвате някаква глупост за него .
   И после вероятно получавате поне един от 30 -те
   сребърника !?
   А дали се разписвате за "получил" като "Анонимен" - едва ли !

   Изтриване
  2. До Анонимен5 януари 2020 г., 10:18

   Благодаря Ви за стойностния коментар!

   Изтриване
  3. копи-пейст ".........Прeз вcичкитe вeкoвe, бългaрcкaтa иcтoрия e билa пoдлaгaнa нa нaгли мaнипулaции, бeзoчливи фaлшификaции, крaжби и дирeктнo унищoжeниe (гoрeнe нa книги, рушeнe нa културни пaмeтници и гeнoцид cпрямo живитe нocитeли нa иcтoричecкaтa иcтинa и трaдиция). В тoвa oтнoшeниe, нaй-гoлeмитe врeди нa бългaрcкaтa иcтoрия ca нaнeceни oт гърцитe, турцитe, eврeитe, руcнaцитe и cърбитe! В пo-нoвo врeмe грубaтa игрa бeшe зaмeнeнa c някoи пo-рaфинирaни cрeдcтвa и мeтoди, нo тoвa нe прoмeня нeщaтa. Нaпримeр - Cвeтoвнaтa бaнкa oтпуcкa някaквa жaлкa цeлeвa cубcидия нa Миниcтeрcтвoтo нa oбрaзoвaниeтo и cрeщу тoвa гo oбвързвa c дoгoвoр, нeйни cпeциaлиcти дa изгoтвят учeбнитe прoгрaми, пo кoитo щe учaт бългaрcкитe учeници и cтудeнти. И зa дa ca нeщaтa тoчни - в тoвa нe учacтвaт бългaрcки eкcпeрти зa дa нe oбъркaт нeщo. Тoчнo и яcнo!..."
   Проф. Крум Балтаджиев
   Сп. Авитохол кн. 20-21/2002 г.

   Изтриване
 30. Ще перифразирам названието на статията от блога на господин Серафимов така: БУЛГАРИЯ НА ВОЛГА И БЪЛГАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ– ИМА ЛИ НЕЩО ОБЩО? В последно време особено силно в Татарстан се говори за принадлежността на населението на Волжка България към татарския етнос. Те наричат държавата Булгария. Дори искат да се преименува Татарстан на Булгария, а те да се наричат булгари. Не зная доколко са идентични наименованията България, Болгария и Булгария.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен5 януари 2020 г., 12:02

   Напълно е възможно хората от Татарстан да искат да се определят като булгари, или българи, но дали наистина има основание за това...

   Делим ли един език, една култура и едни и същи гени? Езикът, културата и гените определят дали две групи хора са роднини или не.

   Изтриване
  2. до Анонимен 5 януари 2020 г., 12:02
   Реално погледнато древната Волжка България е имала много общо с етноса българи. То си личи и от името само, че след завладяването ѝ от Русия и най вече при Сталин нещата коренно се променят. Той размества хора по цялата територия на СССР, като фигури на шахматна дъска. Отделно когато личните документи стават задължителни, в тях се вписва народност каквато са решили тези които издават документа. Местни твърдят, че до войната рода им е бил български, а при мобилизацията са ги писали татари. Всичко е възможно и вероятно има някаква част които да са прави. Това, освен други причини, също е част от кампанията българите да бъдат разпръснати, асимилирани, заличени, за да се забрави и заличи предишното им величие и Русия да се утвърди като люлка на славяните. Те и сега обикновените руснаци не знаят много за българите и траките.
   http://www.svobodata.com/page.php?pid=12486&rid=6
   Точно заради подобни кампании отвън, не само от Русия, историята ни е преобразена до неузнаваемост, че и ние самите изпадаме в недоумение как е възможно чак толкова.

   Изтриване
  3. Господин Анонимен 5 януари 2020 г., 15:18, добре би било да не показвате политически пристрастия и ненавистта си към Русия. Защо не написахте, че Монголия е завладяла Волжка България. Унищожава я Чингиз Хан. И Русия е два века под монголско владичество, но успява сама да го отхвърли. Какви са тези документи до войната и след това. За коя война пишете. Къде е било това в Крим или в Татарстан. Вие самият българин ли сте и ако сте били в земите между Волга и Кама приемате ли местните за Ваши сънародници. Аз живях известно време там, но никак не можах да почувствам нещо което да ме свързва с тях.

   Изтриване
  4. до Анонимен 5 януари 2020 г., 21:07
   Не знам какво Ви кара да си мислите, че изразявам неща за които изобщо не ми е минавало през ум. Понятия от типа омраза и ненавист при мен отсъстват като правило, а не само в конкретния случай. Няма държава или народ който да мразя. Дори изпитвам малко симпатии точно към руснаци. Друго е неодобрението на политици или конкретни тяхни действия, но аз не харесвам и нашите, а не само чужди. Колкото до войната, всеки знае Сталин коя вина е водил. Ако гледате на коментара ми през някаква собствена призма и търсите подтекст, проблема си е Ваш, а не мой.

   Изтриване
 31. Това е карта от 1848 година
  Къде е Гърция? Къде е и Македония?
  Нали казвате че е Гърция създадена към 1832 - ра година?Тоя чиляк що не знае ?
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Carte_Europe_1843.jpg

  От дядо си по сборове съм чувала за Янина ,Кавала, Солун,Одрин ,Ниш, .. ...!!!

  Те за това ли турците така все им газят въздушното пространство?

  Колкото за волжките българи.

  Имат някакъв спомен че са българи. Вярно че са малко далеч , и нямат много много български гени по днешните наши разбирания , ами нашите помаци са с наши гени ама езика им е друг, вярата друга , и са граждани на България .
  А къде са българите от Велика България? Една жена каза че там някъде , при тях има традиция да помнят предците си до 8-мо коляно ако не се лъжа.
  Та дали имат основание или не , не е наша работа. Да наричат държавата си както си искат .
  Ние само може да се гордеем че искат да са като нас и да се вземем в ръце и да бъдем за пример.
  Що, македонците нямат ли нашия ген , нашия език, нашата вяра , ама на , викат че са македонци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Към Рорик 5 януари 2020 г., 15:55, има един особен феномен на българските наречия, в една сравнително много малка територия да не могат да се разбират хората един с друг, ако опитат да разговарят на наречие. Пример от едно предаване на телевизия 7/8 наречено "вечер на северозапада". Участниците в предаването разговарят на врачанско наречие. Решили са да канят и други хора от други области в България. Бяха им на гости от Смолян. В последното предаване имаха гости от Хасково. И гостите от Хасково казаха следното: Човек от Трън и човек от Хасково не биха се разбрали без преводач! Езикът в Северна Македония е много по-близък до съвременния български език, отколкото трънското или хасковското наречия до съвременния български език. Но и едните и другите се наричат българи. Но и друго също показателно е, че българите бързо се разтварят в етноса при който живеят и приемат поведението и говора на този етнос. И започват да мразят сънародниците си!

   Изтриване
  2. Рорик

   Не виждам какъв ти е аргумента. Еди път си от едната позиция, в другия си в другата.
   Но според мен въпроса е ние как виждаме себе си и според нас кой е част от нашата група. Това е по-важно от това кой как се казва или какъв език ползва. Като основаваме този възглед на научно доказани или рационални факти. Да, нека се наричат както си искат, но нашата позиция трябва да е точна и ясна ,че те 'са' или 'не са' част от нашия народ. Волжките "българи", щом не са генетично близки с нас то ние трябва да сме ясни ,че нямаме нищо общо с тях. Още повече ми е интересно какъв е този "наш" език на който говорят. Старбългарски ли? Ако е така,че то цялата "славянска" общност говори на него. За Велика България е ясно 3/5 от тези "българи" са или на бълканите или в централна европа и Италия. И 2/5 са избити или претопени в Старите си земи.
   За македноците то е ясно. Нашата позиция трябва да се основава на фактите и те са такива ,че за нас те са българи. Ако те не желаят да се идентифицират като такива, тяхна си работа. Същото и с помаците. Те самите се делят от нас. За което ще си понесат последствията.

   до Анонимен5 януари 2020 г., 21:25
   Кажете кой народ с лекота се разбират във всички краища на неговата държава. И във Германия,Франция и Великобритания примерно също го има този момент. Примерно хората в Уелс говорят много различно от Лондончани.А северните области пък още повече.Добре ,че е общия кралски английски, че да се разбират по-лесно. Ако ви е интересно има много видеота във youtube където показват различните диалекти на различните области.Едва ли ще чуете еднакъв английски във всичките области.
   За разтварянето в друг етнос, то е нормално за всяка група. Когато си крайно малцинство и нямаш шанс да станеш мнозинство, просто се претапяш.Или измираш бавно без да оставиш следа.Може би само езика и обичаите-както навярно е станало с волжките българи. Това се случва навсякъде, не е отличителна черта на българите. Но със сигурност е нещо ужасно от наша гледна точка, понеже това са българи оставени да изгният в места където вече няма българи(главно за днешно време говоря).
   За мразеното, то просто показва характера на групата в която се претопяват. Ако групата ни мрази то и тези български малцинства ще проповядват омраза към собствената си кръв, за да оцелеят. Това е добре документиран психологически рефлекс. Може да се наблюдава и на индивидуално ниво. Ако си нов в дадена група или има нов член във твоята,ще забележиш ,че новия започва да имитира навиците на другите членове на групата, дори и те да са противоположни на неговите естествени такива. Просто инстинкт за самосъхранение. Едва ли някой ще живее дълго ако е краен български националист и живее в гърция,сърбия или турция примерно.

   Изтриване
  3. до Рорик 5 януари 2020 г., 15:55
   " Това е карта от 1848 година Къде е Гърция? Къде е и Македония?"
   Ами Гърция си я има на територията на Пелопонес. Границите са отбелязани със зелени линии и с големи букви почти вертикално пише GRECE. На останалата част от Баклканите още е турско. Македония и Тракия не са отбелязани самостоятелно, а са с общото име Румелия, както турците са наричали територията на юг от Балкана.
   " Що, македонците нямат ли нашия ген , нашия език, нашата вяра , ама на , викат че са македонци."
   Разделянето на Македония от България не е толкова наша или тяхна вина, а на чужди и наши политици. Решението е взето още преди Руско-турската война от "Райхщадското споразумение": " Съгласно текста на това споразумение Австро-Унгария и Русия се съгласяват, че „ако се стигне до териториални промени или разпадане на Османската империя, създаването на голяма компактна славянска или друга държава е изключено“."
   https://bg.wikipedia.org/wiki/Райхщадско_споразумение
   Също и от "Будапещенска конвенция" : " Конвенцията потвърждава Райхщадското споразумение, с което страните са се съгласили на Балканите да не бъде създадена голяма славянска държава. "
   https://bg.wikipedia.org/wiki/Будапещенска_конвенция

   Изтриване
 32. Анонимен5 януари 2020 г., 21:25

  Ами аз за това написах че всяко село може да бъде държава.
  Ама българите още преди 2000 години са рекли че ще правят държава и са я нарекли България.
  Една държава се прави от държавотворец , законотворец , език ....Няма значение какви са хората .
  Те искат да живеят тука . И така като българите да възпитават децата си .
  https://www.youtube.com/watch?v=lAvY8lLiw2I
  На тях им харесва нашия начин на живот , нашата храна , образователната система, здравната система .
  Та ние с една приятелка от съседното село различно си правим чорбата .
  Нали ти показах картата в предния си пост .Ами това са от турска Европа , хората от тази карта които са искали да направят България.
  Ами ето това са хората които са решили да правят държава макар че са различни и единния език за да се разбират са ги обединили и това е черковно българския .
  Различни различни, ама в българския език има от всички езици и са го нарекли български.
  Аз съм контактувала със чехи , словаци , росияне , ... достатъчно е да ги слушам една седмица и започвам да ги разбирам .
  Ето ти пример
  https://www.youtube.com/watch?v=HL4J3-WXJwg
  Тя им говори на български а те я разбират разбира се с помощта на английския. .Поляците и росиянете нямат дума за пуканки.Ползват английската.
  И вижте как се радват децата в коментарите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори

  1. Рорик 6 януари 2020 г., 11:20

   Първо не може всяко село да бъде държава.

   Второ държава не се създава от държавотворец,законотворец,език и тн. Всичко това е второстепенен ефект. Държавата се създава не от някакви си там термини в нечии ум, а от хора.Хора които се сработват заедно или общо взето имат общи цели и идеали.А за да е издръжлив сюза , трябва и да изповядват едни и същи възгледи за светът и моралът като цяло.Няма как да създадеш държава в която единия край са добродушни вегани, а от другия са войнствени канибали.(Разбира се говоря за създадена държава а не покорена)

   А за да има всички тези предпоставки, тези хора - както казах по-горе - трябва да имат сродни или близки гени. Ще кажете ,че не е вярно но един генетичен психолог др.Дътън споменава многократно в своите лекции ,че 80% от човешкия ген отговаря за различните елементи на мозъка. Съответно и най-малките разминавания при гените на един човек и гените на друг, води до промяна в начина на мислене. И мисля еднояйчните близаци са типичен пример за това. Те имат почти идентично ДНК но малките разлики водят до различен характер.

   Съответно според мен няма как тази формация наречена "български народ" да е просъществувала офицялно близо 1340г, и да пази ревностно тази идентичност, без тези хора които са влезнали в нея да са генетично сродни и от там да имат общи цели,идеали,възгледи за живота,морал и ценности.

   А и мисля ,че 90% от статиите на г-н Серафимов се опитват да ни обяснят именно това, че пра-българи, траки, славени, готи, гети, мизи,скити всички тези реално са една група от хора, насляваща голяма територия, които споделят общи и сродни гени.

   Цялата тази идея,че пра-българите дошли на бълканите, че са малцинство и в същото време се разпореждат кой как ще се казва и кой какво ще прави,кой къде ще живее, кой с кого ще воюва, мисля е история за малки деца.

   Изтриване
 33. България не е създадена според мен де , като сме определяли кой е наш и кой не е наш . Напротив на всички които споделят наши представи сме казвали че са наши . Така се обединява а не разединява.
  Укранските българи се сърдят като им казваме украинци , казват че са българи.

  Ето ви тук .
  Знаете ли какво е думата Варош , Вароша??Имаме ли го в българския?

  Аз не знаех.Тая дума сме я забравили ама на, това било град за живеене . - варосан град.
  А ето тук разбрах .
  https://www.youtube.com/watch?v=4JivjZYLclE

  Тиган=тиган, ,птак ,пулка - пуйка, потя = птат,литя летя, газдунство=статку,газда =господар - господарство -.маме,маеме = имаме , бромбора, земняк, , булва/ кръгла форма/буля,= булва,крумпли, рипа ряпа ===картоф,весрница . вси = село, стриха = стряха, пуд = таван , сходу, граде , гарадичи = Греда,
  Не намерил в никой език , разбирате ли колко сме отсечени от тия хора които говорят български??
  Летва, ядене ,,арно, =айно= харно от Карпарска Панония

  Кашубиан /Померания/, Чехия , Полша

  https://www.youtube.com/watch?v=4JivjZYLclE

  Бенатки , венеция , венесио - Венеция,
  Тоя ми е по трудно да го разбера.
  Но като го послушах може и да се справя.

  Това ви го показах как се изменят думите според възможностите на хората да говорят.
  Така че че някоя дума прилича на нашата си е съвсем нормално да търсим общото.

  За Померания пак дядо ми говореше по сборовете.
  Не ми е ясно тия хора как са знаели за тези земи?
  Не е имало ни интернет ни телефони.
  Сигурно някой е пътувал , скитал по тези земи и им е разказвал .

  Направи ми впечатление бук... - нещо кръгло??
  Звучи ми като ония с кръглите палатки???
  Да не би от там да ни идва името , а ие тук да сме изменили у с ъ?

  Някой от вас знае ли какво е Вароша??

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има много значения в Старобългарски речник за :
   варь 1. Дворец, палат
   2.варъ -а м:
   Жега, горещина, жар
   3.варъ -а м : Вар [строителен материал]
   4. варити - Готвя, приготвям храна и т.н
   Предполагам,че дворците/палатите са били бели,варосани - затова Варь да означава и дворец.
   Например летният дворец на цар Срацимир в с.Бела е описан от фрацузин от последния Кръстоноцен поход 1396 като бяла представителна сграда с много екстри- колонади и т.н
   Варош/вароша може да означава стара крепост,дворец,останки от град и др извън населено място ?
   Имали сме стари думи с окончание -ош,напр. "кокош" стра дума за петел ,в руския има "пороша" - лек пухкав сняг валял през нощта
   ЛК

   Изтриване
 34. Г-н Серафимов, кога да очакваме следващата ви статия в блога? И на каква тема ще бъде тя?

  И още едно питане... Колко време ви отнема проучването и написването на статия на определена тема?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен17 януари 2020 г., 18:05

   До ден-два пускам материал за българските думи употребени от Омир в Илиада и Одисея.

   Различните теми отнемат различно време за проучване, проверка и постройка. От голямо значение е и това - дали аз самия имам данни, или са нужни допълнителни сведения. Някои теми са готови до седмица, за други са нужни месеци.

   Изтриване
 35. Днешните българи не знаят и не се досещат дори, че историята ни е така жестоко смачкана и фалшифицирана, че няма да повярват на това, което се пише тук-там по света от изследователи, историци, родолюбиви българи... Нашият народ днес е дотолкова обработен и със смачкано самочувствие, че ще ни звучи невероятно и смахнато повдигането на подобни теми, като например, че българите са сред най-древните организирани народи на света, създали най-старата държава на света. Първото нещо на което следва да се опрем, за да се отърсим от схемата и рамките на заблудата, че България започва с хан Аспарух през 681 г., е да проумеем, че българите са сложно съставен народ, най-древната народност и нация в света.

  http://www.dailypress-bg.com/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но това е грозна манипулация. Няма Хазарска България, хазарите винаги са били врагове на България, независимо дали действат от територията на Хазарския хаганат, или от византийския двор както прави Ирина Хазарка-Чичак.

   Изтриване