13.12.2019 г.

ВАЖНИ ОТКРИТИЯ ЗА ОСОБЕНИТЕ ИМЕНА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЖЕНИ


Ако човек следва истината, каквито и трудности да се появят, въпрос на време е те да бъдат разрешени. Понеже старата ни книжнина е унищожена от враговете на народа ни, ние сме принудени да търсим алтернативна информация. Ценни данни за речта на дедите ни наричани от римляни и гърци траки, са закодирани в личните имена на представителите на древното балканско население. 

Подлагайки на анализ тракийското име Бистрас/Вίστρας, акад.Владимир Георгиев предлага тълкуване със стблг. быстръ-бърз и сравнява с българското име Бистрьо. За Золтес/Ζολτης нашият учен търси обяснение със злат(ен) и дава като еквивалент българските имена Злати, Златан.

За името на божеството Мундру/Myndry[to?] нашият езиковед предлага обясненние със стблг. мѫдръ-мъдър и рум. (дак.) mîndru-горд, хубав (реално mîndru идва от мѫдръ-мъдър бел.моя). Името на богинята Земела/Σεμέλη пък е изтълкувано със стблг. землiа-земя.

Както се уверяваме – личните имена, а и тези на древните божества действително могат да предложат ценни сведения за речта на старите балканци, чиито пълноправни наследници сме ние българите. Това е причината да посветя дълги години в търсене на древни антропоними, теоними и т.н. Когато човек търси упорито, намира това, което му трябва, но невинаги е лесно намереното да се пресее и анализира.


Дълго време се чудех как да обясня определени тракийски женски имена поради необичайното им окончание – О. Става дума за Брауро – съпругата на едонския цар Питак, Теано – дъщеря на споменатия от Омир тракийски цар Кисей, а и една от жреците в Илион (Троя). В надписи се срещат Мино и Теато, а Кото, Котито е название на древна богиня.

По времето на Античността, на наша територия са живели жени с имена като Була, Дада, Дида, Ина, Котина, Меда, Менда, Нана, Тита. Окончанието А е типично за български женски имена като Дана, Тита, Цвета. Прочее, тракийските Дада, Дида, Ина, Тита, Менда, Нана, Котина, са в употреба при нас и в ново време, но нито в старите ни документи, нито в ново време се срещат български женски лични имена завършващи на О.

Феноменът може да се обясни с това, че с течение на времето речта се променя и определени особености се губят. Това безспорно е така, но в случая с Брауро, Теано и Теато и т.н. се оказа, че не само никаква древна особеност не е изчезнала, но дори намираме поредното свидетелство за това, че архаичен вариант на езика ни е говорен на Балканите дълго преди времето на княз Аспарух.


Защо да не е възможно гърците, които са записали имената Брауро, Теано, Мино и др. да са ги възприели във формата на звателен падеж? Окончането О е типично за традиционни български имена в звателен падеж: Стояно, Гано, Мино (от Стояна, Гана, Мина). Ha пръв поглед това изглежда странно, но има пример, който може да се посочи.

Става дума за българска заемка (бел.моя) в албанския език. В създадения от Владимир Орел “Етимологически Речник на Албанския Език” намираме думата teto-тета, тетка, леля. За нея, Орел обяснява, че е заета във форма на Звателен падеж, чието окончание е О: “teto f, pi. teto aunt’. Borrowed (in the form of vocative in -o) from South Slavic, cf. Bulg teta, SCr teta (M e y e r Wb. 42 8 ). 0 TAGLIAVINI Dalmazia 267.”

Така разбираме, че Брауро, Теано, Мино са реално Браура, Теана, Мина, но поради слабото познаване на речта на дедите ни, гърците са възприели определени наши имена в склонената им форма (Звателен падеж). Допълнително доказателство за това е и факта, че женското име Нана е документирано и във варианта Нано/Nανω, като разбира се правилната форма е Нана .

Тук е мястото да бъде споменато още нещо, което е от голяма важност. B работата си “Траките и техния език” aкад. Владимир Георгиев уточни, че срещащото се в надписа на златен пръстен от Езерово лично име Ролистене, е във формата на Звателен падеж, т.е. несклонената форма е Ролистен. Това също е интересна подробност защото повечето български мъжки имена в Звателен падеж имат окончание Е: Добре, Светлане, Мирославе (от Добри, Светлан, Мирослав).

Какъв е шанса да е случайност, че старите тракийски лични имена са обясними на български език, а и се склоняват в звателен падеж точно както и българските. Какъв е шанса да е случайност и това: да има исторически сведения, че старите българи са наричани траки в далечното минао, а и доминантния антропологичен тип у нас е и доминантен антропологичен тип сред древното балканско население?

Можем ли да класифицираме като случайност факта, че речта на Орфей е регистрирано типично за българския екане и якане (според Вл.Георгиев най-характерната особеност на езика ни)? Или е пак случайност това, че в тракийския, неудареното Е се редуцира в И, точно както е и понастоящем? Чудо ли е, че умалителните наставки в тракийския са като тези на българския?

Няма случайности, няма чудеса, има неудобна информация. Както узнаваме от работите на Владимир Георгиев, а и Кирил Влахов*, определени елементи са оповестени, без обаче да се обясни тяхното значение. В научен труд на Н.Иванова, П.Радева се споменава, че над 700 регистрирани тракийски имена са оцелели в българската именна система (а какъв е броя на нерегистраните можем само да гадаем). Тази огромна цифра свидетелства за това, че за загуба на езика, a и културните традиции на местното население изобщо не може да се говори.

Преди повече от сто години, един родолюбив българин проучи миналото ни и осъзна, че траки и българи са названия на един и същ народ в различни времена. Този буден човек е Никола Йонков Владикин. Той е добре запознат с бита на българското селско население, което дори в началото на ХХ век (1901 г.) живее в землянки и полуземлянки, и казва за тези обикновени българи следното:

Въпреки изтребителните ножове на виенските академици, на Дринов и Иречек тия траки с продължение на хиляди години стоят в своите коптори и не искат да измират!

Опитите на поддръжиниците на догмите да отровят съзнанието ни, не са престанали, няма и да престанат скоро, но за разлика от миналото, днес има възможност неудобната за казионните учени информация да бъде разпространена и да стигне до много сънародници.

Когато всички сънародници осъзнаят, че не сме мешавица от три напълно различни народа, които по случайност се събират след 681-ва година, а сме потомци на на най-стария етнос на Европа. Когато всички българи разберат, че сме пълноправни наследници на тези, които създадоха първите градове на контитента ни, първата писменост и щедро раздаваха знания, тогава вече, познавайки корените си и силите си, ще започнем да ковем сами съдбата си – точно така, както правеха и дедите ни.Използвана литература и пояснения:

1.Вл.Георгиев, Траките и техния език, БАН, Институт за Български Език, София, 1977;
2.Вл.Георгиев, Българска Етимология и Ономастика, БАН, София, 1960;
3.К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
4.Н.Иванова, П.Радева, Имената на Българите, домашни имена, заети имена, празничнокалендарен именник, Абагар, Велико Търново, 2005;
5.V.E.Orel, Albanian Etymological Dictionary, Brill, Leiden, 1998,

 *В книгата си “Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания”, проф. Влахов спомена, че още през Античността тракийският език е започнал да губи падежите си. Точно аналитичния характер на българския го отличава от другите сродни езици, а откритието на Влахов показва къде трябва да се търсят корените на това явление.


82 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придължат към умерен тон! Готов съм да отговарям на въпроси, но нека тези, които желаят за започнат дискусия, да се регистрират и коментират с истинското си име. Който смята, че истината е на негова страна, няма от какво да се страхува.

  ОтговорИзтриване
 2. Ама много извъртате нещата към траките вие, все едно целия свят е тракийски да му се не види! Какво чудо голямо, ако сме деца на славяни, траки и прабългари? Това поне е доказано а не като вашите натъкмявания. Не че няма и тракийски ген при нас, но вие прекалявате с тракоманията и хич даже не се усещате.
  Асен Дамянов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А от вашия коментар ясно личи, че истината не пасва на личния Ви вкус и това Ви е разочаровало.
   Истината няма чувства, а личните ви предпочитания нямат общо с никоя наука.

   Също от този Ви въпрос "Какво чудо голямо, ако сме деца на славяни, траки и прабългари?" личи една крайна историческа изостаналост и личи че все още сте заровен в натъкмената, изкривена, лъжлива и обидна история, натресена ни от великите сили още след освобождението.

   Още ли не можете да проумеете, че тогавашните сили не са искали да помним кои сме, не са искали да имаме претенции за земи, популация и бащиния, а именно поради тези причини са ни "написали" цяла фалшива история.
   Това е гавра с българския народ, а вие от неразбиране, неволно ставате суъчастник в това и всичко заради едни пуст инат и вътрешни страхове.

   Ако оставите личните си извратени вкусове и виждания, също и остарелите обидни за българския народ лъжи, ще имате шанс да видите по-общата картина и да преразгледате истината за древния свят.
   Димитър Чаушев

   Изтриване
  2. До Анонимен13 декември 2019 г., 17:26

   Г-н Дамянов, има няколко важни подробности, които явно не знаете.

   1. Най-рано, името славени е употребено за гетите и неслучайно Теофилакт Симоката обяснява в три свои книги, че славени е новото име на гетите. Благодарение на тези гети-славени, техните съседи и роднини венетите -предци на поляци, чехи, руснаци и т.н. също започват да бъдат наричани славени. Започва се през 8 век с венетите край Алпите - предци на словените, последни са венетите от земите на днешна Русия.

   2.Старите българи са наричани мизи в много исторически извори, а мизите са съседи и роднини на гетите, чието ново име е славени. Това ще рече, че старите българи и дунавските славени са две групи на един и същ народ.

   3. Страбон обяснява, че езикът на гетите е като този на мизите и на останалите траки. От това пък става ясно, че траките под римска власт (до 681г.), старите българи и дунавските славени са три групи на един и същ народ, който до 681 г. е бил разделен поради римската окупация на земите на юг от Дунава.

   Зная, че за много хора е трудно да възприемат, че името славени се е зародило най-рано при дедите ни. Зная и, че мнозина се питат защо то е изчезнало и се е наложило името българи, но има един много подходящ прецедент.

   В Британия, през 5 век се установяват три сродни народа - англи, сакси и юти. След време имената на саксите и ютите се губя, остава само това на англичаните, въпреки, че средновековните англичани са смесица от англи, сакси и юти.

   Изтриване
  3. Здравейте,

   Ама че работа! Явно има хора като Анонимен от 13 декември 2019 г., 17:26, така нареклия се Асен Дамянов, които чакат „на гюме“ да излезе нова публикация на г-н Серафимов и веднага „да ударят“. Ама не винаги е успешно. „Какво чудо голямо, ако сме деца на славяни, траки и прабългари? Това поне е доказано а не като вашите натъкмявания.“ До скоро траките почти не се споменаваха – били претопени в „ромеите“ и почти изчезнали от района на днешна България. Интересно как това „е доказано“ – по-скоро е прието, защото няма никакви писмени източници, които недвусмислено да доказват приетата за сега „теория“ или хипотеза за произхода ни.

   Не трябва да се забравя (което често забелязвам в коментарите), че историческата наука не точна наука, както са природните науки, инженерните и др.п., а тя почива на писмени източници, оставени ни не от странични наблюдатели, а от политически заинтересовани лица. Чрез тях се създават хипотези за историята. И ако се намери някой археологически артефакт, който може да се обясни с тази хипотеза (достатъчни са един-два, може останалите да не пасват и те или се пренебрегват или се скриват, а понякога и унищожават), това се обявява за доказателство и хипотезата СЕ ПРИЕМА за теория. По тази причина преди 10.11.1989 г. историята беше обявена за политическа наука и не се разрешаваше следване на Запад. Разрешаваше се само на отбрани личности специализация там, но при определени учени, застъпващи теориите, преподавани и у нас.

   Благодаря на г-н Серафимов за този му блог, в който той ни представя част от тази пренебрегната или скрита информация, не пасваща на „доказаното“ и се опитва да я обясни чисто логически.

   Поздрави,
   АКК

   Изтриване
  4. До Андон 3 януари 2020 г., 14:12

   Ако разгледате работите на историците ни, неминуемо ще се натъкнете на често употребявани фрази като ПРИЕТО Е, СМЯТА СЕ...

   Както сам отбелязвате - нещо, което е прието и нещо, което е доказано са две напълно различни неща.

   Изтриване
 3. Така и циганчетата,не казват госпожата каза, ами госпожо каза!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Те защо мислиш, че нашите македонски братя викат на гърците ЕТИОПСКИ ЦИГАНЬЕ :)

   Изтриване
  2. За мое най-голямо учудване, българите от Македония се оказаха прави:

   HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks.
   Arnaiz-Villena A1, Dimitroski K, Pacho A, Moscoso J, Gómez-Casado E, Silvera-Redondo C, Varela P, Blagoevska M, Zdravkovska V, Martínez-Laso J.

   Macedonians are not related with geographically close Greeks, who do not belong to the "older" Mediterranenan substratum, 3) Greeks are found to have a substantial relatedness to sub-Saharan (Ethiopian) people, which separate them from other Mediterranean groups. Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt.

   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506

   Изтриване
  3. Ами май ще се окаже, че българите от Македония са били най добре запознати с древната история на Балканите и за много неща са били абсолютно прави, за които "учените" българи от България им се присмиваха. Имало е достатъчно материали които по убедителен начин сочат, че Балканите са център в който се заражда цивилизация, но в България те са укривани или изопачавани. В днешно време имаме възможност да се запознаем с много от липсващите елементи на пъзела и сами да си дадем сметка кой е истинския заслужаващ присмех.

   Изтриване
  4. До Анонимен 14 декември 2019 г., 20:19

   Може би точно поради това, че българите от Македония са били по-будни, точно те са захапани най-страшно от враговете ни и страдат най-много. Може би това е и причината точно там днес изкуствено да се сее омраза към братското население от България.

   Изтриване
  5. Звучи ми напълно логично! Имам лини наблюдения в района- хората са мн.интересни и със задълбочени познания! Благодаря за поредната Ви прекрасна статия!

   Изтриване
  6. До Петя В.К.15 декември 2019 г., 20:16

   Благодаря Ви и аз за оценката на труда ми!

   Изтриване
 4. Като сме траки, защо наши учени ходят да търсят прародината ни в Иран, Индия и Монголия? Да не би да сте по-умен от профосионалистите гн. Серафимов, или имате повече опит в науката от тях?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Койчев, трябва да сложиш кавички на "нашите учени". Те са "учени" на наложената ни квазиистория, дипломите им не струват. И да... Павел Серафимов е по-умен и по-близо до истината от тях!

   Изтриване
  2. До Анонимен13 декември 2019 г., 18:00

   Благодаря за оценката!!!

   Изтриване
  3. До К.Койчев 13 декември 2019 г., 17:44

   Г-н Койчев, не мога да Ви дам отговор защо някои наши учени търсят корените на народа ни в Индия, Иран и т.н. При условие, че има две мащабни антропологични проучвания показващи, че нямаме нищо общо с народите на Средна Азия, при условие, че има три генетични проучвания, от които става ясно, че за родство с индийци, иранци, кавказци и т.н. и дума не може да става, само неразумен, или крайно безотговорен човек ще тръгне да търси прародината ни далеч от Балканите.

   Изтриване
  4. Г-н Койчев, отговорът на въпроса ви се съдържа, макар и скрито, в самия въпрос. Фактът, че т.нар. ни "учени" все търсят и не могат да намерят прародината ни на няколко различни места и сред различни народности и даже различни расови типове, би трябвало да ви говори достатъчно за умствения капацитет на тези индивиди.

   Изтриване
  5. До Георги14 декември 2019 г., 8:47

   Така е разбира се. Ако за повече от век определена група хора не могат да разберат нещо, за което имат предостатъчно информация, то тези хора или са забележително глупави, или не желаят да кажат истината, било то от страх, било, заради лична изгода.

   Изтриване
  6. Това е клевета срещу хора, кои вече са покойници или не четат измислиците Ви и не могат да се защитят!

   Изтриване
  7. До Анонимен15 декември 2019 г., 13:50
   А кои са тези хора? Има ли такива, които биха се разпознали по направеното описание? :)

   Изтриване
  8. До Анонимен15 декември 2019 г., 13:50

   Щом смятате, че определени хора са наклеветени, защитете ги с факти. Дано да съберете смелост и да се регистрирате преди да коментарите.

   Изтриване
  9. Г.Славеев съм, не се крия, просто Вие не допускате моите коментари, намирайки ги за доста неудобни, вероятно, и пораждащи съмнения сред слепите Ви последователи!
   И формацията е във всички онези извори, които Вие не само не цитирате правино, но и умишлено избягвате, вероятно защото съзнавате слабата си позиция и не умеете да анализирате текстове!
   Иначе нямаше да пишете такива небивалици, като - най-рано славяни е употребено за гетите!
   Вие, определено, не разбирате Симоката! За другите точки, няма коментар, освен, забрави по-скоро!

   Изтриване
  10. Пъдпъдъков се е изнервил нещо май. Сигурно са спрели парите.

   Изтриване
  11. До Дойчин Дойчев 16 декември 2019 г., 22:53

   Без извяви, без отклонение на вниманието, няма как да има заплащане :)

   Изтриване
  12. Г.Славеев съм, пак, да, защото не ми се обръща вниманието, което заслужавам. Вие сте длъжен да ми дадете отговор, но не го правите и така показвате презрително пренебрежение към български гражданин. Кога ще получа отговор за Симоката, или може би ще цензурирате и този мой коментар?

   Изтриване
  13. Какво има да му се разбира на Симоката? Та той казва в прав текст това, което има да каже, няма увъртанки, има твърдение и няма място за излишни тълкувания. Вие текста чели ли сте го, виждали ли сте го изобщо?

   Изтриване
  14. До Анонимен 17 декември 2019 г., 20:29

   Прав сте, Симоката е пределно ясен, един непредубеден човек веднага би разбрал, че няма поява на нов народ славени, има поява на ново име, а по-старото е гети.

   Симоката е египтянин, точно за това дава точна информация. Той не е обременен с омразата, която гърците таят към дедите ни и макар да коментира от позицията на римски гражданин, все пак е обективен.

   Изтриване
 5. Напълно възможно дасте прав.Ние и сега за сегашните умалителните женски имена слагаме по едно "о" на края.Например: Марето (Мара) ми се обади,Цветето(Цвета) беше тука,Лидето(Лида) ми написа,Светлето(Светла) е руса,Весето(Веса) идва и т.н

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 13 декември 2019 г., 18:35

   С изключение на Мара, останалите имена и са български, и са древни.

   Изтриване
  2. Това е членуване. Г-н Серафимов говори за звателен падеж.

   Изтриване
  3. До valiopeshev15 декември 2019 г., 19:02

   Звателният падеж няма нищо общо с членуването. Срещал съм членувани лични имена: Иванът, Димитърът, но никога в звателен падеж, склонени те са Иване, Димитре.

   Изтриване
 6. Петруно пиле шарено... :-)

  ОтговорИзтриване
 7. Но защо давате само литература, която никой от нас не може да намери и няма как да разбере дали казвате истината или си съчинявате на воля?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Извинете, кои от посочените заглавия не можахте да намерите?

   Изтриване
  2. До Анонимен 13 декември 2019г. 18:59

   Литературата, която съм използвал може да се намери много лесно. Вие колко време търсихте и търсихте ли изобщо?

   Изтриване
 8. За господина, който не може да намери ползваната литература.

  Ето, само 10 мин. ми отне, ако се разтърся по-здраво съм сигурен, че ще намеря почти всичко онлайн, а другото мога да си го купя втора ръка на достъпна цена.

  Тракийският език
  http://www.promacedonia.org/pdf/georgiev_trakijskijat_ezik_1957.htm

  Vladimir Orel, Albanian Etymological Dictionary
  https://www.scribd.com/doc/117854777/Vladimir-Orel-Albanian-Etymological-Dictionary

  К.Влахов, Тракийски лични имена, фонетико-морхологични проучвания, Studia Thracica 9, Институт по тракология, БАН, София, 1976;
  https://www.scribd.com/doc/233320608/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2-1976-%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0

  ОтговорИзтриване
 9. Ако някой не може да намери необходимата литература, нека се свърже с мен във Фейсбук. Имам всичко както на хартиен носител, така и в електронен вариант и съм готов да го споделя с интересуващите се.

  ОтговорИзтриване
 10. Интересни са женските имена Гмитра, Круна, Марица, Гюрга. В името Марица ударението е на първата буква а. Има ли данни дали са автентични или са заемки.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Марица е древно име, Херодот пише за река Марисос, а по-късно Ливий локализира област Марене в Южна Тракия. Гюрга официално идва от Георгиос, но доколко това име е гръцко...?

   Изтриване
  2. По нашия край често се използва Йорги, Йорга и си мисля, че то е българско име, а гърците са сложили Г отпред поради техни си езикови особености. Така, както е при Яни и съответно Гианис.

   Изтриване
 11. Това със землянките ме съмнява. Дали е достоверен източникът?

  ОтговорИзтриване
 12. До Анонимен 14 декември 2019 г., 11:45

  Вижте това: "Уземната къща, наричана още бурдей, къща, узем, е една от най-старите и най-примитивни форми на жилище, което е било разпространено в Дунавската равнина и Добруджа докъм края на XIX в. За широкото разпространение на този тип жилище значение има льосовата почва в Дунавската равнина. Тези жилища са напълно или 3/4 вкопани в земята. Земните им покриви, често обрасли с трева, по нищо не давали да се разбере, че тук има жилище. Само пушекът от примитивно направените комини от изплетени кошове е издавал наличието на жилище." -стр. 156

  http://macedonia.kroraina.com/nk_etno/nk_5b.htm

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отидете в Историческия музей в Плевен. Там има много хубав макет на точно такова жилище. Ако си платите за лектор, ще ви разкаже всичко обстойно.

   Изтриване
 13. Интересни са публикуваните проучвания за имената и езика на траките и връзката им със старите българи и езика им. За съжаление няма за сега сигурни писмени източници за езика на траките, каквито има за римския и древногръцкия езици. Знаем,че по тракийските монети и пръстени има надписи с древногръцки букви, с имената на тракийски династи...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Планинар 14 декември 2019 г., 15:42

   Има около 350 фригийски надписа, тези от Самотраки са около 40, а на наша територия са намерени надписите от Езерово, Кьолмен, Ситово, Браничево, Дуванлий, Вишеград, Пандурската могила.

   Нека не забравяме тракийските глоси, лични имена, топоними и тн. Информацията е предостатъчно, не е достатъчно желанието тя да бъде проучена по адекватен начин.

   Изтриване
 14. Споменавате името Менда,в странджанско си имат Манда,като в повечето случай казват Манду.Струва ми се това У или О на края е все едно и също,но може и да греша. Така че Кото може и да е Коту, Котиту?

  Мисля си дали пък в тракийския не е било като в етруския?
  Особеност на етруската фонетика е липсата на звука „о“. Гласните /o/ и /u/ изглежда не са различавали по произношение според особеностите на етруската писменост, където се употребява само един знак при предаване на гръцки заемки, например гръцки κώθων kōthōn > етруски qutun (кана)
  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. до Анонимен 14 декември 2019 г., 16:33
   Не знам в конкретния случай за който говорите как се ползва окончанието "У", но имаме примери в българския, особено в по стари времена, окнчание "У" замества прдшестващата дума "на". Ивану - на Иван, Стояну - на Стоян(Стояна). Такива примери се срещат и днес във фолклора. "Мама Стояну думаше"

   Изтриване
  2. До Анонимен14 декември 2019 г., 19:54

   И в този случай имената са склонени, но в дателен падеж.

   Изтриване
  3. До Анонимен 14 декември 2019 г., 16:33

   Димитър Дечев смята траките за смесица от етрускоиди и иранци. Аз лично виждам нещата по-различно - и етруските, и иранците са повлияни от стари балканци.

   Изтриване
  4. Само уточнение. В странджанския говор окончанието У е идентично с О-то, указващо ж.р, зв.падеж в другите български говори, като потъмнено О е 😊. Не става дума за дателен падеж.

   Изтриване
 15. Къщите и сега са направени така. Има приземен етаж казват му маза Разбира се има още един етаж отгоре, == Уземната къща, наричана още бурдей, къща, узем,==??Близо ли е до наза?
  2/3 е вкопан в земята . През лятото е хладно , през зимата е топло .

  ==Те защо мислиш, че нашите македонски братя викат на гърците ЕТИОПСКИ ЦИГАНЬЕ :)
  Мисля че в Черна гора им казват гопци. Така че май наш"те цигани не са дошли от Индия а от Египет.
  И не с турците както с мислихме а с гърците. Те и по манталите си приличат с гърците .. Все гледат да прецарцарапат нещо . А турците хич не ги долюбват. Таака че някои неща ще ни извадят очите . Така крещи истината , като "изкарвай Гано говедата"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Относно "гупци"- за първи път чух това наименование в селата Хотово и Капатово , близо до Сандански, Мелник, Петрич от 80 год. мой близък! Бях мн.изненадана от тази дълбока древна памет на народа ни!

   Изтриване
  2. До Петя В.К.14 декември 2019 г., 18:53

   В много случаи обикновените хора знаят повече от учените :)

   Изтриване
 16. Нашите учени не са търсили корените ни. Те отидоха да видят дали като са писали толкова трудове ще намерят ли някакви подобни на нас. Дали това ни е прародината не се знае или е наше влияние.
  Мисля че в Иран намериха дума Дуло , която значела народно събрание. Пак там намериха и едни златни грънци които са едно в едно като нашето панагюрско съкровище. . Не си спомням да са казвали че нашето е донесено от там , а ако ние сме го занесли там??
  Генетичните изследвания ще изяснят нещата. Само не знам как ще се опедели кой е "български" ген

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Рорик 14 декември 2019 г., 18:00

   За всеки географски регион са типични определени хаплогрупи. Тези от региона на Иран са доста по-различни от тези от нашите ширини.

   Изтриване
  2. Ами те вече ги изясниха, поне за онези, които пожелаха да ги видят и откриха, че нито там, нито край Волга, нито в Афганистан, нито в Кавказ, нито сред тюркските или други азиатски народи имаме някакви генетични роднини, даже напротив, генетично отдалечени сме от всичките тези популации.

   Изтриване
 17. Здравейте г-н Серафимов , простете лаишкия ми въпрос , но как мислите има ли връзка между родовото име Ерми и днешното фамилно име Ерменков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Unknown 15 декември 2019 г., 13:34

   Трудно е да се каже със сигурност. По принцип нашите имена Ермен, Ерма биват изкарвани чужди, библейски по характер, но това едва ли е така. В нашите земи, имена като Ерм, Ерма и т.н.имат дълга традиция предхождаща християнството.

   Изтриване
 18. Здравейте. Имам въпрос към г-н Серафимов или към, който смята, че може да внесе яснота. По-долу е цитат от Страбон:
  ". И вижте какво казва Херодот за царя на скитите, срещу когото Дарий предприел своя поход и за посланието, изпратено до него121. Вижте и какво казва Хризип122 за царете на Боспора, от рода на Леукон123. И не само Персийските писма124 са пълни с примери за простодушието, за което говоря, но също така и въспоминанията, написани от египтяните, вавилонците и индийците"

  Смятате ли, че има нещо запазено от споменатите въспоменания писани от Египтяни, Вавилонци и Индийци? Определено изглежда, че дедите ни са били познати на целия свят в древността.

  Линк към страницата със цитата за да е коректно:
  https://antichniavtori.wordpress.com/2008/11/13/sgk7c3/

  Благодаря за полезната информация в блога и за евентуален отговор на въпроса ми.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен16 декември 2019 г., 11:20

   Орфей е посещавал Египет, Анахарзис също е бил в Египет, там, по времето на Античността е имало и тракийски храмове, а и значителни тракийски колонии доста преди времето на Страбон. Поне от времето на тези колонисти, египетските летописци са разполгали със сведения за културата на дедите ни.

   Изтриване
 19. Благодаря за отговора. Дано се появят неунищожени писменни доказателства. Ще бъдат ценни не само за нашата история, но и за световната от, която така или иначе сме част.
  Аспарух

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Аспарух

   С изгарянето на Александрийската библиотека, са загубени и ръкописите засягащи дедите ни. Аз не храня много надежди за намиране на стари документи, в които има описани заслугите на нашите предци.

   Изтриване
 20. Попаднаха ми някои книги за траките, от Кристофър Уебър, чели ли сте нещо от него?! Някой да каже дали си струват преди да си ги купя?! Тази, например, Боговете на битката, Траките във война от 1500 ВС до 150 АС, звучи обещаващо, ако някой знае, да сподели моля!
  Николай

  ОтговорИзтриване
 21. До Николай

  Чел съм работите на Уебър още преди той да направи книгата.Определено има интересни неща. Човекът не се задълбочава в тракийската история и бит, но не и това е целта му. Спорез мен книгата си заслужава.

  ОтговорИзтриване
 22. ==Ама много извъртате нещата към траките вие, все едно целия свят е тракийски да му се не види! Какво чудо голямо, ако сме деца на славяни, траки и прабългари? Това поне е доказано а не като вашите натъкмявания. Не че няма и тракийски ген при нас, но вие прекалявате с тракоманията и хич даже не се усещате.
  Асен Дамянов==

  Господине ,
  Ей ги на , 150 години . Ние сме учили за 500 г турско робство и като ги обявиха за османци всички ревнахме че не е вярно. Къде пише в стари книги за славяни , прабългари а пише само за траки? Славяни се появяват в 18-ти век .
  Елините са казвали че всичко на Север са траки. Траки се появиха в 80-те години на миналия век .
  Някой си от Елада окрал роднините си , и забягнал в Сицилия. Римляните разбрали , тръгнали да го убиват и да му вземат откраднатато. До Ерусалим в Скитопол има статуи на бели хора от мрамор.Крадат богини, даже колони , и ги прекръщават.Мусагет = Аполон . Велика елинска култура , м? Ами там от където са ги откраднали е имало местни хора . Те са ги направили защото не са воювали и са имали време да ги правят.
  А за тях нито дума.
  Хващат майстора прекръщават го и хоп велика елинска култура.
  Идват римляните в Цариград и казват а вие вече сте ромеи.Идва Осман и казва вие вече сте османци ,идва Масква и казва вие сте славяни , идва ЕС и казва вие вече сте европейци,идват ония от "долната земя" дето казваше баща ми за мириканците и казват вие сте мириканци , идва Путин у Крим и казва вие сте росияне. .
  Алооооу....Те това са великите . И нищо не се е изменило от хилядолетия.И какво излиза?
  Дошъл един Симеон и рекъл , аз съм император на Българи и ромеи. Той е тукашен и няма право да го каже ли? Как така изчезваме за по столетие а ни казват че са 5 , за по 50 г . като ни оберат и си дигат чукалата.Като ги обземе алчността пак идват и казват вие не сте от тук
  И гонка и горене на книги . Разногледи ни направиа.
  Та за това се чудим какви сме.

  Що не им ... , а?
  И е прав г-н Серафимов да търси доказателсва че сме тукашни.
  И за сега е ясно от старите книги , че Даки , Гети ,Трибали , Тракийци, Македони ,Илирийци са един народ говорят един език .И са имали една държава която се е казвала България. И територията се казва Балкански полуостров. Ние сме Балканци .Треска ги тресе големите от такива заявления . Пришълците дойдоха и направиха триста държавици тук .
  Ние сме Балканци и на някой ако не му харесва да лови гората.

  ОтговорИзтриване
 23. "Пришълците дойдоха и направиха триста държавици тук" .... Да Рорик,ама те първо направиха триста колонии, те така стъпка по стъпка заграбваха чужда земя...Ама и ние прости и добрички - даваме,хайде от нас да мине,ларж сме - имаме много земя,имаме много богове,писменост,знамия - раздаваме насам и натам ...за благото на пришълците - нали са бедни гладни и неграмотни,а те грабят с пълни ръце..и после какво става за благодарност? Всичко станало тяхно,нали? И си вярват и света им вярва - измислили "цивилизацията",разбираш ли ... " Даже не заслужават да им ...,нали?

  ОтговорИзтриване
 24. до: Рорик 17 декември 2019 г., 16:21
  цитат: " ==Ама много извъртате нещата към траките вие, все едно целия свят е тракийски да му се не види! Какво чудо голямо, ако сме деца на славяни, траки и прабългари? Това поне е доказано а не като вашите натъкмявания. Не че няма и тракийски ген при нас, но вие прекалявате с тракоманията и хич даже не се усещате.
  Асен Дамянов=="
  Понякога малко се получава объркване когато вместо да се посочи конкретния коментиращ, се цитира самата публикация или част от нея. Аз лично и съвсем наскоро имах недоразумение с коментиращ точно тук и затова препоръчвам посочване на времевия компонент на публикацията, което в случая е: "Анонимен 13 декември 2019 г., 17:26' Иначе, поне според мен, се създава някакво неудобство първо за ориентация от четящия, после за замисляне върху смисъла на твърденията и накрая за това кой точно и какво твърди. Съжалявам ако по някакъв начин съм бил некоректен или неясен, но мисля, че за да общуваме нормално отношенията ни трябва да бъдат откровени. Ако е необходимо да доизясним позициите си, нямам нищо против и съм горов да го обсъдим.

  ОтговорИзтриване
 25. Пръстенът от с. Езерово е на мъж. Много е голям и масивен за да е носен на женска ръка.
  1-ви ред от дясно на ляво: NSAENET SILOR = моряк (исп.)
  2-ри ред от ляво на дясно: ERENEA – еренеа = arena(исп) = пясък
  ...................................................................
  По-вероятно е да е възпоменателен пръстен на победител в борбите на някакви игри.
  Иберите имат много общи неща с т.н. траки, особено в обработката на метали...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен17 декември 2019 г., 20:19

   Няма такова четене, но и самата дума арена е етруска и означава пясък.

   Изтриване
 26. до Анонимен 17 декември 2019 г., 20:19
  Пръстена от с. Езерово е намерен в могила датирана от V век пр. Хр. Кои тогава са били испанците и къде са локализирани? Да не говорим за "испански език". Ако всичко имаше толкова просто обяснение, нямаше да имаме днешните проблеми.

  ОтговорИзтриване
 27. https://www.youtube.com/watch?v=8VrUu0LcApo

  Ето това според мен е балканската ни история . Кратко и ясно. Еднаква култура ,еднакъв език, еднаква стара генетика и картина какво е днес.Вижте в началото тези карти - това е България. Къде са гъците на тая карта ?
  Запазили сме си старите гени , придобили сме нови,които сигурно са причина да си запазим старите .

  На мен ми е направило впечатление от старата и новата история че на Балканите като има патаклами , всички се втурват да бягат в днешна България със .... столица Средец .
  Като вземем преселението на мизите от Мала Азия, скитите пак от там и от Север , , гетите от Север , даките , .. та да стигнете до по новата история траките от и в последно време и албанците които не приехме , а и при последните зулуми в Сърбеница и сърби и албанци ,изселниците ни в Турция, дето се върнаха. В България има бежанци от всичките ни околни държави. .Има и наши при тях . Даим покажем че са българи. Никакви разпри с македонците за езика им . Повече съм от сигурна че в старогръцкия половината думи са български . Само наименованията на реките им да вземем , да не говорим за други неща. Мисля че Кирил и Методи са създали глаголицата за да могат гърците да си присвоят нашите букви , за това и сме си създали кирилицата. ,
  За това и днешната ни генетика е толкова шарена. Аз мисля че това е предимство.
  По отношение на езика - задача на днешните ни учени е да издирят всички диаллектни думи и да ги запишат срещу новата и да направят такъв речник. Никакво чистене на езика .Това означава да затрием миналото си.

  По отношение начина на комуникация

  Извинете , но мисля че е по добре да се цитира дадено мнение .
  А това кой го е казал не е толкова съществено според мен . Защото един човек има мнение което да съвпада с моето виждане , а пък друго което не съвпада .
  Не е удачно да се пише анонимно , не защото не се знае кой точно е а защото се бъркам от многото анонимни . Също така и не съм привърженик на отговора непосредствено под дадено мнение защото наново трябва да се чете всичко. За това предпочитам да цитирам .

  ОтговорИзтриване
 28. ==Пръстенът от с. Езерово е на мъж. Много е голям и масивен за да е носен на женска ръка.==

  Защо си мислите че това е пръстен?
  Може да е печат на който са прикрепили халка за по удобно ползване , носене и закачване??

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма как да е печат защото последната дума не е върху лицето на елипсата, а върху ръба и.

   Изтриване
 29. Повече съм от сигурна че в старогръцкия половината думи са български . Само наименованията на реките им да вземем , да не говорим за други неща. Мисля че Кирил и Методи са създали глаголицата за да могат гърците да си присвоят нашите букви , за това и сме си създали кирилицата……….

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. AFF!Филип II е женен за поне две тракийски принцеси,едната е Меда,дъщеря на Гетския цар,а другата е Олимпиада-Поликсена-Миртила която е потомка на цар Приам!Поликсена е сестра на Парис от Троянската война и за това Филип се жени за тази Поликсена-Миртила-Олимпиада,чрез нея детето му Александър Велики придобива родословие от Ахил и Приам,които знаем че са тракийци!Един от синовете на Одриския цар е Птолемей,който става Фараон на Египет!Има още много неща за преоткриване,защото битките на Александър Велики имат за основна цел унищожаване на Персийската империя,която завладяла предимно тракийски и елински територии!

   Изтриване
 30. Мисля, че е по добре преди да се пише нещо, първо да се прочете поне малко по въпроса. Тогава няма да се трупат безмислени коментари, като тези за пръстена. Не знам дали има, но поне на мен не ми е известен печат на който надписа завършва на страничния ръб. Освен това е специална изработка за поребение, което личи от самия текст, а не с цел да бъде носен на ръката.
  "... Съдейки по характера на артефактите изследователите заключават, че пръстенът е направен специално за тридневния тракийски погребален ритуал, който гърците наричат протезис.
  Текстът му се състои от осем реда, като няма разстояние между отделните думи. Последната дума е гравирана върху ръба на елипсата, поради липса на място. Буквите са 61 на брой и са сравнително ясни..."
  http://www.plovdivmedia.com/114131.html
  https://scontent.fsof1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-0/p640x640/12496246_531663323671434_4888207540066641384_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_ohc=RQKK_ya1uFkAQmVYxOAxq-CVFxt88PTeZQwWRv_e5wmz8JBSS_cfFHQjw&_nc_ht=scontent.fsof1-1.fna&oh=35be654d817940c742aa47575f3b4ca5&oe=5E748B06

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пръстенът е на мъж, освен това, такива лирични текстове не се пишат върху пръстен...на този архаичен начин на писане и четене /ляво-дясно и после дясно-ляво/ му казват "бустрофедон".

   Изтриване
 31. Винаги ми се е струвало,че търсим малко за тракийски артефакти,а наблягаме на римските.Вярно че и там може някакви данни да съберем,като например от надгробни надписи за еди-кой си тракийски воин,роден еди-къде си, поне имена на хора и населени места.А имаме толкова непроучени могили,да не говорим за тези на румънска територия и около нас. Книги не може да се запазили хилядолетия но надписи по скали и пещери и всякакви религиозни места,надписи по керамика и какво ли не.Но трябва добра воля и пари за археолозите,за ДНК тестове на всеки гроб и т.н. Простотрябва да търсим,а търсим ли силно - няма как да не намерим.Не може всичко да е унищожено,няма как

  ОтговорИзтриване
 32. Няма как наистина всичко да е унищожено. Иначе си имаме навици постоянно да сменяме имена на градове, улици, да си рушим паметници или просто да не си ги поддържаме, като те така и сами ще си изчезнат. Може би това са ни вековни навици? И сега трябва сериозно търсене. Не малко време сме били и под чуждо владичество, което помага за затриване на историята ни.

  ОтговорИзтриване
 33. За не знам кой път вече чета тук че бистър означавало бърз - вярно но на руски, защото русите явно не са могли да възприемат значението на някои български думи. На български бистър означава ясен, чист, прозрачен и т.н. Айде моля ви се.

  ОтговорИзтриване