10.05.2023 г.

ПРОИЗХОДЪТ НА БЪЛГАРИТЕ – РАЗРЕШЕН ЗА 10 МИНУТИ!


Истината никога не е сложна, сложен е пътят тя да бъде укрита [1]. Ако някой не е в състояние да обясни даден въпрос кратко, точно и ясно, то този човек или няма подготовката и качествата да стори това, или цели да сее заблуди. Това се постига най-вече с многословие и отвличане на вниманието посредством клевети по адрес на инакомислещите.

 

Аз често казвам, че ние, българите, сме умни хора и ако ни бъде дадена достатъчно информация, можем сами да осъзнаем кое е истина и кое – лъжа.

 

Точно това е причината определени хора да укриват важна информация , когато представят своята теза. Нека сега да направим един експеримент, в който за пореден път ще си проличи природната интелигентност на нашия народ.

 

В настоящето есе, което може да се прочете за около 10 минути, ще представя сведения, от които моите противници бягат като дявол от тамян. Всеки трезво мислещ, но и непредубеден човек ще се увери сам, че е много лесно да се разбере какъв е нашият произход, въз основа на наличните до този момент данни.


Наши прадеди са тези хора, чиито гени ние носим. По този въпрос не може да има спор изобщо. Кой за какъв се смята е без значение, гените определят дали дадена група хора са наши предци, а не твърденията на този и онзи. Титлите и положението в обществото са без значение. Важат само фактите.И така, с помощта на няколко мащабни генетични проучвания вече е доказано убедително, че ние, българите, нямаме нищо общо с тюрките. Доказано е също така , че нямаме общи корени с народите на Кавказ, Индия и съседните региони [2].

 

Най-често срещаните при нас генетични маркери са наследени от древно балканско население, което е обитавало земите ни хилядолетия преди идването на римляните [3].

 

Около 22% от българите са носители на I2, а носители на маркерите J2 и E-V13 са около 40 процента от нас. Маркерът R1b се среща при около 11% от нашето население. Носителите на I1 и G2 са респективно 5% и 4%. Всички тези маркери са наследени от хора, които са обитавали Балканите хиляди години преди идването на римляните.

 

Държа да отбележа, че споменатите тук маркери се срещат и при други европейски народи, но разбира се, в различни съотношения. Не само маркерите I2,  J2, E-V13, R1b, I1 и G2 се срещат при гърци, италианци, румънци, сърби, украинци и др., но трябва да се отбележи, че те са екзотични за населението на Средна Азия.

 

Единственият маркер, който теоретично може да свърже народа ни със Средна Азия, е R1a. Той се среща при около 18% от българите. Тук обаче също има няколко подробности, които моите противници укриват от своите читатели.

 

Първата важна подробност е, че при другите европейски народи R1a е в много по-голяма концентрация, отколкото при нас:

1.    Украйна и Русия – максималната концентрация е 65%, т.е. повече от три пъти, отколкото при нас.

2.    Полша – носители на R1a са около 57% от хората в тази страна, т.е. около три пъти повече, отколкото при нас.

3.    Белорус – маркерът се среща при 51% от населението, т.е. около два пъти и половина повече, отколкото при нас.

4.    Словакия – там R1a се среща при 42% от хората, т.е. повече от два пъти, отколкото при нас.

5.    Хърватско – носителите на R1a са 24% – определено повече, отколкото у нас.

6.    Най-фрапиращото е, че в определени региони на Германия концентрацията на R1a е 24%, в Норвегия е 27%, в Австрия е 26%, а в Швеция – 19% .[4]

 

Без изключение носителите на маркера R1a в тези държави са повече, отколкото в България. Обаче, нито в Швеция, нито пък в Австрия, Норвегия или Германия се е появил учен, който да свърже маркера R1a с късното идване на някакви степни номади, или конен народ ако искате, от Бактрия, Памир, Кашмир, Кавказ и т.н.

 

Установихме, че при нас, българите, маркерите I2,  J2, E-V13, R1b, I1 и G2 са наследени от древни балканци. Установихме и, че R1a единственият маркер, който на теория може да ни свърже с Азия, се среща при много други народи в Европа, а никой от тези народи не е потомък на бактрийци, кашмирци и др.

 

Сега идва ред на втората изключително важна подробност, също укрита от хората, които внушават, че старите българи идват от Средна Азия. Маркерът R1a се среща при 18% от нас, но по-важното е, че значителна част от вариациите е смайващо древна.

 

Около 42% от носителите на R1a у нас са потомци на балканци, които са обитавали земите ни преди повече от 11 000 години [5].

 

Това обяснява защо генетично проучване при жителите на о-в Крит е установило, че вариантът на древния критски маркер R1a показва близост с Балканите [6].

 

Разбира се, има и други разновидности на R1a при българите, но нито една от тях не е обща само за българи и иранци, само българи и пакистанци, само българи и афганистанци и т.н.


ХАРАКТЕРЪТ НА СРЕЩАЩИТЕ СЕ ПРИ НАС ГЕНЕТИЧНИ МАРКЕРИ ПОКАЗВА, ЧЕ ОКОЛО 90% ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ПОТОМЦИ НА ДРЕВНО БАЛКАНСКО НАСЕЛЕНИЕ!


Колкото до хитруването с резултати от древна ДНК – отново няма доказателства за родство с иранци, афганистанци и кашмирци. Ако някой притежава данни за мащабно изследване, публикувано в научно списание – нека го представи.

 

Представеното през 2015 година в научно списание изследване на древна ДНК, придобита от скелетни останки на ранносредновековни българи показа съвсем ясно, че дедите ни са сродни на европейските популации.[7]. Даже няма намек за общи корени с иранци, афганистанци и др.

 

Не отричам, че в нашия народ са се влели скити и сармати, но тези хора не са азиатци – нашите гени доказват това, гените на ранносредновековните ни деди доказват това.

 


I.Прочее, добре известни са сведенията на медика Гален, който твърди, че скитите и сарматите са хора с рижа коса. Това е поредното ярко и убедително доказателство, че се касае за народи, които са се оформили в Европа, а не в Азия.

 

II.Трябва ли да си затворим очите за твърдението на Стефан Византийски, че скитите са тракийски народ?


III.Трябва ли да сметем под килима свидетелството на Прокопий Цезарийски, предаващ виждане на по-стари автори относно принадлежността на сарматите към гетите [Proc. H.W. III. ii. 2 – 3]?

 

IV.Защо да не се съобразим със сведението на Овидий, от което става ясно, че гети и сармати говорят един и същ език ? Нашите издания са цензурирани, но в чуждите има важни пасажи. Заточеният в Томи римлянин казва нещо интересно: “Зная сарматския език, мога да говоря с гетите” – “Знаю сарматский язык, с гетов могу говорить.” [Тристия” V.12.55]

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1303007005


V.Писателката Ан Маккейб цитира живелия през IV век Апсирт от Константинопол, който съобщава, че на езика на сармати, гети и траки, арисп е название на растение ползвано за лечение на коне [A.McCabe, A Byzantine Encyclopedia of Horse Medicine, The sources, compilations and transmissions of Hipiatrica, Oxford University Press, New York, 2007, p.154].

VI.За сарматите трябва да бъде споменато още нещо, което е от голяма важност. Херодот смята амазонките за предци на сарматите  [Her.IV.110], a за амазонките се знае, че говорят същия език както и траките [А.Фол, Д.Попов, Христоматия по Тракология, Том първи, Ун.Изд. Климент Охридски, София, 1989, с.102].

VII.Не бива да пропускаме и откритието на талантливия археолог Георги Баласчев, който причислява сарматите към тракийския многолюден народ [Баласчев, 2018, с. 110]. Този автор съобщава и за едно интересно тракийско лично име, то е Сарматион [Σαρματιον] и е идентифицирано с племенното название сармати [Σαρματοι], поради еднаквото звучене  [Баласчев, 2018, с. 66].

 

Хората, които дефинират скити и сармати като ирански народи, укриват представената тук важна информация. Потулени са 7 важни исторически извора, а това е недопустимо. Пренебрегнати са и резултатите от 6 публикувани в научни списания генетични изследвания.

 

Задайте си въпроса: уважават ли ви тези, които укриват от вас важни данни и ви заблуждават най-безотговорно?

 

Вярно е, че част от скитите населяват и Средна Азия, вярно е, че определени скити играят роля в историята на Иран, Индия и Китай. Присъствието на група скити далеч на изток обаче в никакъв случай не е доказателство, че прародината на скитите е в Средна Азия.

 

По същия начин присъствието на потомци на англо-саксите в Австралия и Нова Зеландия, изобщо не ни дава право да наречем англо-саксите роднини на австралийските аборигени и на маорите. Това би било налудничаво, но някои минаващи за историци сънародници ползват метода за нашите предци, а това по мое мнение е срамно деяние.

 

Прародина и диаспора [преселение, колония] са две различни неща. Ако търсим произхода на народа си, ние трябва да се интересуваме от прародината на предците ни, а не от регионите, в които част от тях са се заселили след напускане на родните места.

 

Нашият фолклор е свързан с древното население на Балканите. Нашата народна носия, музика, песни, легенди и т.н. са свързани с древното население на Балканите. Най-тачените ни празници са свързани с култовете към Хероса, Залмоксис, Сабазий, Дионис, Бендида и др. Свещеният за дедите ни символ IYI се среща най-рано на Балканите, преди около 7000 години! В старобългарския няма нито тюркски, нито ирански субстрат – това са фактите. Ако те не отърват някому – това си е негов проблем.

 

Уверихте ли се, че за десет минути действително може да се разбере кое е истина и кое не е? Българите са умни хора. Когато разполагат с достатъчно информация, могат сами да разберат как стоят нещата, а информация тук вече е дадена.

 ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ - ВЕЧЕ ИМАМ СВОЙ КАНАЛ В ЮТЮБ, ДАВАМ ЛИНК КЪМ ИНТЕРЕСЕН КЛИП

 https://www.youtube.com/watch?v=FuoflA1Mjc4

 

Използвана литература и пояснения:

 

[1] * Не аз съм авторът на максимата: “Истината никога не е сложна, сложен е пътят да бъде укрита.”, но тя е съдържа мъдрост и ще продължавам да я ползвам.

 

[2] “Българите принадлежат към клъстера на европейските популации, като все пак са малко отдалечени от тях. Българите са отдалечени от турците (въпреки географската близост), арабското и кавказкото население и индийците.” -  “ Bulgarians belong to the cluster of European populations, still being slightly distant from them. Bulgarians are distant from Turks (despite geographical proximity), Arabic and Caucasus populations and Indians.” 

 

https://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=006d5e3a-ea14-49ff-9b39-f0a042d39185&cKey=bfc88c56-5e93-4ee2-89e6-c3ab1bd25f5c&mKey=%7BDFC2C4B1-FBCD-433D-86DD-B15521A77070%7D

 

[3]  “Анализът на произхода даде следните интересни резултати: (i) R-L23* присъства в Източна България от следледниковия период; (ii) хаплогрупа E-V13 има мезолитна епоха в България, откъдето се е разпространила след пристигането на земеделието; (iii) хаплогрупа J-M241 вероятно отразява неолитната експанзия на запад на земеделци от най-ранните места по Черно море” - The lineage analysis provided the following interesting results: (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.

 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

 

[4]  “Понастоящем високи честоти на R1a се срещат в Полша (57,5% от населението), Украйна (40 до 65%), Европейска Русия (45 до 65%), Беларус (51%), Словакия (42%), Латвия (40 %), Литва (38%), Чехия (34%), Унгария (32%), Норвегия (27%), Австрия (26%), Хърватия (24%), Североизточна Германия (24%) Швеция (19%) и Румъния (18%). “- “Nowadays, high frequencies of R1a are found in Poland (57.5% of the population), Ukraine (40 to 65%), European Russia (45 to 65%), Belarus (51%), Slovakia (42%), Latvia (40%), Lithuania (38%), the Czech Republic (34%), Hungary (32%), Norway (27%), Austria (26%), Croatia (24%), north-east Germany (24%) Sweden (19%), and Romania (18%).”

https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml

 

[5] “Заслужава да се отбележи, че както бе вече предложено, хаплогрупа R1a-M17 може да сигнализира различни събития – от времето на края на Ледниковата епоха [LGM - от преди 11 000 години бел.моя], до по-скорошните разселвания на славяните.” – “…it is worth mentioning that, as previously suggested [48][50]haplogroup R1a-M17 could be a signal of various events ranging from early post LGM [Last Glacial Maximum] expansions to more recent Slavic demography.“

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3590186/

 

[6] “Базираните на Y-STR анализи демонстрират близкия афинитет, който хромозомите R1a1 от платото Ласити споделят с тези от Балканите, но не и с тези от низината на източен Крит” “Y-STR-based analyses demonstrated the close affinity that R1a1 chromosomes from the Lasithi Plateau shared with those from the Balkans, but not with those from lowland eastern Crete.”

 

https://www.nature.com/articles/5201769

 

[7] В сериозните, публикувани в научни списания генетични проучвания няма дори намекване за родство с народите от Североизточна Европа, а и тези от Афганистан и Иран. Това важи и за проучването на проби от древна митохондриална ДНК извлечена от кости принадлежащи на българи живели през Средновековието: за старите българи са типични западноевразийските, а не източноевразийските хаплогрупи.

 

The modern Bulgarian mitochondrial DNA (mtDNA) and Y-chromosome gene pools predominantly consist of Western Eurasian haplogroups.... A similar pattern is observed in ancient mtDNA samples of proto-Bulgarian human remains, which belong exclusively to Western Eurasian mtDNA haplogroups (Nesheva et al., 2015).”

 

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=60322

 

 

А.Фол, Д.Попов, Христоматия по Тракология, Том първи, Ун.Изд. Климент Охридски, София, 1989, с.102.

Баласчев Г. Т., Старотракийски светилища и божества в Мезек, Глава Панега, Мадара, Царичина и другаде и тяхното значение, със 78 снимки в текста, Печатница П. Плушков, София, 1934 [Препис на съвременен български език д-р Николай Иванов Колев, GUTA-N, София, 2018].

 

A.McCabe, A Byzantine Encyclopedia of Horse Medicine, The sources, compilations and transmissions of Hipiatrica, Oxford University Press, New York, 2007, p.154.

Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;

 

Procopius, History of the Wars, Books III-IV, trasnl. H.B.Dewing, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 2000;


 

115 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да проявяват разбиране към инакомислещите! Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Многоне ми стана ясно посочените проценти са част от генома на даден народ или са за брой хора от даден народ?

   Изтриване
 2. Истината е проста, но и гениалното е просто - ти си го демонстрирал по брилянтен начин Павеле, шапка ти свалям, и извинявай за ненужните спорове!
  Димитър

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Димитре, развам се, че се появи! Ще се радвам и да ми се обадиш след час-два, телефонът ми е същия.

   Изтриване
 3. Все повече се убеждаваме, че "учените" ни са неспособни да мислят и анализират обемна информация! Иска ми се да вярвам, че това се дължи на умствения им капацитет, а не на корупция, задкулисие и обслужване на чужди интереси!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 май 2023 г. в 18:47 ч.

   Прав сте, на мене също ми се иска странните изводи на професионалистите да се дължат на умствения им капацитет, а не на корупция, задкулисие и обслужване на чужди интереси!

   Изтриване
  2. За жалост се оказва че е точно така-всичко е ПАРИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ!!

   Изтриване
  3. Ама прав сте Анонимен11 май 2023 г. в 13:46 ч.
   Гърците нямат интерес да се признае, че сме физически наследници на траките, защото ще лъснат масовите лъжи на техните хроникьори.
   Англичаните, немците, франсетата, австрийците нямат интерес да се признае, че сме траки, защото техните школи създадоха елинофилията и не могат да си позволят да стане ясно, че са лъгали като калайджии.
   Руснаците нямат интерес да се приеме, че българите са траки, защото тяхната първа държава - Московското княжество, влиза в историята 2400 години след времето на цар Резос.

   Изтриване
  4. Киевска Рус е първата държава на руснаците.Московското княжество просто се е отцепило от нея в по късен период.Нои там и в Киев управляват представители на една и съща династия.

   Изтриване
  5. до Анонимен12 май 2023 г. в 22:22 ч. Това, което пишете, не е вярно.........Киевска Рус е основана от Шамбат Кий, брат на Кубрат. Московското княжество е продължението на хазарска роботърговска колония.

   Изтриване
  6. до Анонимен13 май 2023 г. в 21:08
   Никакъв "Шамбат Кий, брат на Кубрат" няма, стига сте си измисляли глупости, не ви ли писна?!

   Изтриване
  7. До Анонимен 16 февруари 2024 г. в 18:21
   Няма личност Шамбат, брат на княз Кроват. Шамбат е еврейско име, а ние не сме евреи. Едно време ни лъгаха, че Фанагория е наша стара столиза, но отново Фанагория е обитавана предимно от евреи, няма сведения за българи там по време на ранното Средновековие.

   Изтриване
 4. Много ясно са обяснени нещата и се питам защо историците не са като Вас?
  Чест и почитания г-н Серафимов, Вие спечелихте моето уважение 😊

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Emma N.10 май 2023 г. в 18:53 ч.

   Благодаря Ви!
   Не мога да кажа защо професионалистите не се придържат към методите, които аз ползвам.

   Изтриване
  2. Това е смешно и жалко от Ваша страна! Все едно първолак да претендира, че учителката му не ползва неговите методи за обучение! Вашите методи са несъстоятелни, субективни и нямат нищо общо с която и да е наука - затова професионалистите не ползват вашите методи, би било добре, ако Вие почнете да ползвате научни методи!

   Изтриване
  3. Писачи-много/историци....никакви!!!!
   Браво Серафимов!!!Респект!

   Изтриване
  4. НА ВНИМАНИЕТО НА АНОНИМЕН Анонимен11 май 2023 г. в 12:57 ч.
   А да видим какви са методие на професионалистите де.
   1. Укриване или пренебрегване на важни исторически извори.
   2. Укриване на важни археологически открития като древността на IYI и останалите български руни.
   3. Укриването на резултатите от антропологичните проучвания на Попов и Марков, които доказват, че сме твърде различни от средноазиатските народи и, че повечето от нас са потомци на траките.
   4. Укриване на имащите паралели в тракийската ономастика български имена Аспарух, Кроват, Батбаян, Мостич, Корсис и др.
   5. Укриване на характера на скитския и сарматския език и подържане на лъжата, че са ирански.

   Това не са методи на учени, но се ползват от нашите титладжий, които претендират, че са учени.

   Изтриване
  5. До Анонимен11 май 2023 г. в 13:49 ч.

   Благодаря Ви!

   Изтриване
  6. До Анонимен11 май 2023 г. в 12:57 ч.

   Ще благоволите ли да посочите по кой научен метод бе установено, че старите българи са тюрки, а сега вече и иранци :)

   Откога наглостта и лъжите са научен метод?

   Изтриване
  7. До Анонимен11 май 2023 г. в 12:57 ч

   Аха, много е смешно, когато на монети на български цѣсари (съкратено - црь - царе) и древни ръкописи да пише име БЛГАРωМ - БЛЪГАРωМЪ (БЛЪГАРЬ'СКО), а нашите научни льольовци да ни представят БУЛГИ и БАЛХАРИ. Точно там е фактът, че българите са споменати за първи път на Балканите и в частност земя Ария - Мизия, също и Блъг-Ария (екзоним Тракия), по името на върховния Арис, баща на ари (траки), сармати (маса-гети), гимири (кимерийци - скити), всички деца на Мизи (аМАЗонки), заобикалящи Черно маре, или Пѫтъ маре - пОНтъ маре от древнобългарски (старобългарски) със звукова стойност ОН, ЪН, Ъ, А, за древната ни буква - Ѫ.

   Също така се крие, че българите са били езичници и са вярвали въ Волъ Сълньце (ιΥι), първите орачи по тез земи опитомили Туръ (дивия бик). Оттам иде и думата Б'АГА, Б'ОГЪ - Б(ик) Ага(н), Б(ик) Огъ(н), който сме занесли чак в Египет. А на монетата на князъ Исперикъ си пише ясно с руни СОЛИ-ЛАД, от СОЛЬ'ць (Soli), плюс ЛАДия, сиреч Сури - Сурия, все думи с еднакво значение в родопския архаичен диалект. Месе'чина - Мене, въСелена - отвъд се лее.

   Крие се, че глаголицата и кирилицата са производни от българските руни, сиреч АР А и Б, но също така Дунавска първописменост. Защо бре? Ние слепи ли сме?

   Ама то да е само това иде - яла, но не е. Факти и доказателства за балканския произход на благарите са планини, но нашите псевдо историчарчета ги крият от Вас за ПАРИ!

   Дали е прав г-н Серафимов? На 1000 процента и още няколко по толкова. 😉

   Изтриване
 5. Просто е само нашето Спари, то ще яде яки шамари:) Какви траки те гонят бе, какви пет лева?Траките са елинизирани после романизирани и после изчезват, когато Аспарух ги избива безпощадно.Българите са източноиранци, това е много добре доказано в различни книги и публикации, но ти искаш да завъртиш главата на народа ни и да скъсаш връзката ни с иранското семейство.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Kaкъв "народа ни", като се пишеш за "иранец", уроде гнасен, тъп и безроден?! Какви "шамари", клошар смешен и ОТЧАЯН?! От тук ти помирисваме отчаянието и агресията подтикната от страх... Страх имаш от неприемане на безспорната истина, че българите сме местен народ - безспорно е, всички доказателства са в подкрепа на това, а за дошляко-азиатските ви анти-български извращения, няма НИКАКВИ реални доказателства! Нито молекула археологично доказателство, нито топонимия, нито хидронимия, нито езикови особености - нищо! Генетично - НИЩО! Само спекулации, локумизации на авторови фантазии, всичките в супер грешна посока. Колко трябва да си тъп и умит, за да продължаваш да защитаваш най-елементарно оборимата дошляческа теория - иранската? Плаща ли ти се за това, каква е причината?

   Изтриване
  2. До Анонимен 10 май 2023 г. в 19:42 ч.

   Не си струва времето да се отговаря на такива индивиди, те са не просто заблудени, а направо зли. Коментарът е пуснат по невнимание, но няма да бъде трит, за да няма мрънкане за цензура.

   Изтриване
  3. Оть не вземеш да се кланяш на научната си степен.

   Изтриване
  4. " Анонимен10 май 2023 г. в 21:31 ч.
   Оть не вземеш да се кланяш на научната си степен. "
   Като пренебрегнем факта, че образованите и с дипломи завършват въпросителните изречения с въпросителен знак, отговора на този въпрос е даден още през VI век пр. Хр. от Лао Дзъ, китайски мъдрец съвременник, но малко по възрастен от Конфуций.
   " Умните не са учени; учените не са умни. "
   За сведение, могат да го разберат само умните, а не тези, които развяват дипломите си навсякъде за да се представят за учени. Ако не го разбирате значи сте от втората категория.

   Изтриване
  5. Благодаря, г-н Серафимов! Много ясно есе, сбито и ясно показващо произхода ни! Хубаво е, че изобилства с цитати и по-малко разсъждения, защото противниците на автохтонната теория за произхода ни, приемат всяка Ваша дума от разсъжденията като опит за внушаване.
   Искам да обърна внимание на анонимника, че етниеския произход на всеки човек има две страни: едната е как сам той се определя – тя е субективна, а другата е обективната – твоите предци, което се доказва с ДНК анализа! В науката трудно се извършват големи промени за кратко време. В историческата наука има утвърдени постулати, „теории“ (които са реално хипотези) на принципа на мнозинството приели ги и почиват на авторитета на някой учен (дори той да се усеща, че той се е заблудил). Много трудно си пробиват път новите идеи, защото младите учени са обучавани в известните и утвърдени постулати и въпреки новите доказателства, както ДНК-анализа, антропологичните изследвания и излизащи на „бял свят“ факти от стари исторически източници, на които по-рано не е обърнато необходимото внимание или са премълчани, защото не подкрепят утвърдените постулати. От времето на проф. В. Златарски всички историци стъпват и се опитват да доказват произхода ни от Източна и Централна Азия. Сега, с новите изследвания и по-лесния достъп на повече хора до историческите източници, започва една много бавна промяна, като произхоът ни е доближен до Балканите – вече е в Иранските степи! Очаквам след още някоя година този произход да си дойде тук, където сме и днес. Преди няколко дни попаднах на изказвания на проф. Игнатов, който доста смело, но все още „под сурдинак“ изказа това, което Вие от години твърдите с доказателства и правилно логическо мислене върху фактите – автохтонния произход на българите. Никой не отрича примеси в етногенезиса ни и на други народи като, келти, кумани, татари, че дори и турци, но тези примеси са по-малко от солта в едно ядене – незначително и то почти неизмеримо!
   Още веднъж благодаря и нека има повече такива материали!

   Изтриване
  6. До Андон
   Науката би трябвало да е прогресивна - появят ли се нови сведения, трябва да се появат и нови изводи. Уви, определени хора се считат за безгрешни, за полубогове, които имат неограничена власт и права те да казват каква е историческата реалност.

   Разбира се имаме и способни, съвестни учени, но те за жалост не са свързани с политиката или НПО-тата и нямат влияние.

   Изтриване
 6. Хвала Павел, кратко изложена, но необорима информация! Срещу нея може само да се шикалкави и да се залъгват незапознатите. ;)

  Генетиката е категорична, като ясно показа, че дори няма три народа, от които сме формирани, както се преподаваше едно време. Вече се установи, че всъщност няма две отделни групи хора - "прабългари" и днешни българи, а това всъщност са едни и същи хора, една и съща група - българи. Ние сме директно продължение на предците си. Тук няма някаква отделна, претопена, въображаема малка група хора, от която да е останало само името и тем подобни щуротии. Генетичното отместване е толкова минимално, между предците ни и днешната българска популация (говорим за етническите българи), че дори не може да оправдае изминалото време от 8-9-10 век до днес! Това се установи дори по старата методика с хаплогрупите и генетичните сравнения, които реално са си доста точни, дори и не толкова пълни колкото по-новата методика чрез автозомите!

  Реално има само българи, това трябва да запомнят хората!

  Ето според хаплогрупите, какво разпределение имаме предимно:

  Женска линия, mtDNA хаплогрупи (Митохондирално ДНК) са тези: H, H1, H5, H13, HV1, J, J1, T, T2 и U3.
  Произход: 100% Балкани

  Мъжка линия, Y-хромозомите: I2, G2, R1b, E-V13, R1a, J2
  Произход: 100% Балкани, като се проследяват и доказват древните походи от Балкани към Азия и др. места ("fir-bolg" към Британските острови, "bolgensis" към Иберийския п-в), оставили малки следи от временно присъствие.

  Автозомното ДНК е най-всеобхватно, защото показва цялостното ти ДНК и такива са вече новите изследвания. Те напълно потвърждават резултатите от предишните проучвания - генетичният облик на българите е изграден НА БАЛКАНИТЕ ДО БРОНЗОВАТА ЕПОХА (силен период на хомогенизация започнал преди 5000 и свършил преди 3000 години), без значителни изменения след това. Без следи от "Голямото преселение на народите", а по-скоро вътрешни размествания в Югоизточна Европа - Балкани, Панония, Западна Украйна (в кратки периоди, като източна далечна граница)... Размествания, заради владенията на Римската Империя и др., териториални разширения, свивания и т.н., но всичко тук, в региона и никакво идване през късна античност и средновековие от Азия, Кавказ, Индия, Памир, Хиндикуш, Химала и Кънда Мънда...

  Нещата си идват на местото, то се знаеше и преди, но беше тема-табу за безродниците, които са участвали в подмяната на историята ни, за едната титличка, едното кетапче, правейки си четки взаимно, цитирайки се едни други и т.н.
  Всяко неестествено нещо, обвързано с лъжа, има своя край!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 май 2023 г. в 19:30 ч.

   Благодаря от сърце за допълнителната информация!!!

   Изтриване
 7. Жестоко! Някои твои врагове няма да спят тази вечер :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 май 2023 г. в 19:33 ч.

   Вината си е тяхна, не е трябвало да лъжат...

   Изтриване
 8. Прекрасно представяне на разбираем език. Разглеждали ли сте маркерите на белгийците? Има ли шанс да са потомци на траките болги/ белги, които са населявали Ирландия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 май 2023 г. в 19:45 ч.

   Днешните белгийски са фламандци, те са роднини на франките. А иначе дедите ни са оставили потомци в Ирландия, има проучвания по този въпрос

   Irish DNA originated in Middle East and eastern Europe

   https://www.theguardian.com/science/2015/dec/28/origins-of-the-irish-down-to-mass-migration-ancient-dna-confirms

   Изтриване
 9. Безапелационна победа на аргументацията Ви, Павел Серафимов. След по-горния текст, няма какво повече различно да се каже по темата. Браво!!!

  ОтговорИзтриване
 10. Дано вече тази истина стане и официалната!!!

  Учените ни сложиха фереджета, шалвари и чалми. Направиха ни лъжливи крадци на тракийската цивилизация за пред света. Направиха ни безписмени. А последно четох изказване на чужденец, че децата на тюрките българи са научили славянски, понеже след като славянските жени били изнасилени и родили, а българите отсъствали, жените научили децата на славянски език, защото как иначе българите не говорят тюркски. 😱

  Даже и убийци на траките се оказахме, след коментара по-горе, ние една шепа диви номади, а те нищо, че са били милиони и най-добрите бойци. Това са подробности. С атомна бомба сигурно ги избихме.. Преди избиването им, чрез преводач набързо научихме тракийските обичаи, за да замажем после, че сме тракийци. Така изглежда нашата скалъпена "история" Даже чужденците се главоблъскат с липсата на всякаква логика!
  Ето, до тук ни докарахте...

  Доживях да чуя истината, но не мога да простя на тези, които ни го причиниха! Изпитвам повече гняв, отколкото радост.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 10 май 2023 г. в 22:05 ч.

   Гневът Ви е разбираем, все пак дивотиите и униженията идват от страна на тези, чиито заплати идват от нашите данъци.

   Изтриване
 11. Аз съм Христо Кирилов Стоичков Дълбок поклон! Господ здраве,да ти дава! Много ми помогна. Като дете усещах,че сме пришълци по
  тези земи е фалшива! Тезата за невероятният скок от диво племе до високо цивилизовано общество не ми се връзваше. Благодаря за всичко,което научих от Вас!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен10 май 2023 г. в 22:25 ч.
   Радвам се, че съм бил от полза!

   Изтриване
 12. От изброените сравнения на ДНК анализи ясно личи как точно българите имат най малък процент с азиатски произход на населението. В същото време основната официална версия на много историци е, че точно те са от азиатски произход. Въпреки, че не съм склонен да търся конспирации навсякъде, съвсем добре се очертава как стремежа на различни иинституции е българските корени да бъдат неясни и възможно повече заличени или затвърдени разни измислени фалшификати. В същото време са известни достатъчно на брой авторитетни световни личности, които не биха си позволили да говорят публично празни приказки, но радетели на истината, а не на личното си его или политически пристрастия и да заявят открито големия принос на българите по отношение на световната цивилизация. Това ясно показва, че не непознаването на историята е причина, а всичко е известно от самото начало, но истината тенденциозно и съзнателно се укрива. Оказва се, че другите знаят за нас много, много повече отколкото ние за себе си. Убеден съм, че повечето от читателите тук са запознати с тези материали, но ще изброя само няколко за които се сещам, за да стане ясно какво имам предвид, а и ако някой е пропуснал тази информация мобже да потърси в мражата още по темата, защото има разпространени и други подобни.
  Английския професор иссторик Норман Дейвис заявява: „Българите стоят в ядрото на европейската цивилизация” С много факти, той доказва, че България е най-старата нация на Стария континент. Нещо повече, според него, когато България е била държава, Европа е ‘ходела права под масата’.
  Английският изследовател, Арнолд Тойнби пише в 12-томното си издание за историята на народите: „В света е имало 21 цивилизации и една от тях е българската. Разширявала границите си посредством своето силно културно влияние. Простирала се е от Белград до Крим и от Карпатите до Бяло Море, наричано в древността Тракийско."
  Двама френски президенти изтъкват:
  Шарл де Гол „Българската държава е люлката на европейската култура и цивилизация!”
  Франсоа Митеран „Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета!”
  Италианския президент Карло Чампи „Българите са едни от първите творци на нашата цивилизация!”
  Акад. Дмитрий Лихачов, руски филолог и културолог. „Българите са най-древната от съществуващите днес културни нации и то не само в Европа, но и в света. България е държава на духа.“
  Френския историк Алфред Рамбо „Цар Симеон бе Карл Велики за България, но по-образован от нашия Карл Велики и много по-щастлив от него, защото положи основите на една национална писменост и литература!”
  Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер „ България е Велика нация!"
  И още много други. Всичко това показва, че истината прекрасно се знае и не е недостъпна за всички, както за нас българите. Крайно време е официално да бъде обявена и пред целия наш народ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Именно, че светът знае добре кои сме и не ни отрича постиженията, така че ако България не пренапише официално своята история, могат вече спокойно да ни уличат в лъжа.

   Изтриване
 13. Иван Банчев11 май 2023 г. в 13:08

  Не ми се вярва историците преднамерено и користно да лъжат.
  По-простото обяснение е, че трудно могат да излязат от версиите за произхода на българите, които са им втълпени от училището и университета.
  Първото обяснение за света става обект и на вяра.
  В биологи

  ОтговорИзтриване
 14. Иван Банчев11 май 2023 г. в 13:08

  Не ми се вярва историците преднамерено и користно да лъжат.
  По-простото обяснение е, че трудно могат да излязат от версиите за произхода на българите, които са им втълпени от училището и университета.
  Първото обяснение за света става обект и на вяра.
  В биологи

  ОтговорИзтриване
 15. Иван Банчев11 май 2023 г. в 13:41

  Не ми се вярва историците да лъжат преднамерено.
  Просто, първото логично обяснение, което са получили за света - са приели за абсолют.
  В биологията това се нарича импринтинг.
  И е много трудно да се излезе от втълпената теория, която е и подкрепена от избрани доказателства.
  Измъкването от удобната масова догма изисква малко повече лична сила и смелост, и ... по-рационална природа ... :)
  Тежко съм спорил с професор-историци за славяните... Без да съм историк, ми е много провокативно да си представя, че изчезва тракийското човешко море и на същото място веднага се появява славянско море.
  Чисто биологично и популационно това е невъзможно.
  Ама - имало споменаване на славяните в източници. Ама нямало погребения, защото ги изгаряли и др. такива.
  Догмата не се нуждае от логика.
  Същият феномен имаме в медицината. При обучението се набиват ред догми, някои от които алогични, които после цял живот са повтаряни от иначе добронамерени и умни хора...
  Пример1 - холестеролите. Те са формата, под която се транспортират мазните чрез кръвта, която е на водна основа. Тялото е изградено от протеини и липиди. Ежедневно стотици грамове клетки и тъкани се разграждат и изграждат, през кръвта трябва да пътуват огромни количества липиди (холестероли), нали така?
  Обаче, някой кардиолог, някога, решава, че за атероматозните плаки са виновни ... холестеролите. Защо? Защото плаките са от мастна тъкан, а холестеролите носят мазнини.
  И започват война с холестеролите.
  Класическо объркване на причина и следствие. МОЛЯ, никога не приемайте статини! ТОва е изключително глупаво!
  Просто, попитайте доктора, който ви ги изписва, за какво, аджеба, служат тези гадни холестероли в кръвта? ... На бас, че 99% от докторите - НЕ знаят.
  Има и маса други подобни псевдонаучни митове в медицината, пример 2 е - солта и ролята й в кръвното налягане.
  А в климатичната митология, пък, е демонизирано най-важното за органичния живот съединение - въгледвуокиса...
  ...Ами Ковида?...
  ...
  Никога нямаше да повярвам, в младостта си, че в живота си ще стана свидетел на такива мащабни подигравки със здравия разум!!! Които така безапелационно са наложени в Целия свят!
  С псевдонаучни доводи...
  Че какво остава за историята, която даже не е наука, също като медицината...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, г-н Бачев, може навремето учените да не са лъгали преднамерено, те сигурно са вярвали на други с по-голям стаж в науката. Но после, после защо няма промяна, нали един учен трябва да си проверява изказванията, не става нещо зазубрено и вървящо да се преподава на нищонеподозиращи студенти, и то нещо, което е лъжа.

   Изтриване
  2. Анонимен11 май 2023 г. в 16:23 ч.

   Прав сте но не съвсем. Проблема у нас е малко по сложен, защото до по сериозен обем информация или индикации за наличието на такава се стига предимно през интернет и то само ако имаш желание да променяш много от знанията си според по големия обем източници, започвайки обаче много често от самото начало. Доста голяма част от преподаващите и пишещите учебници обаче са на възраст, която ако умеят да ползват интернет е колкото да си проверят кореспонденцията или да се поразровят из някои медии. Отделно от това голямата част от тях я карат на изживяване и не мислят да се развиват от тук нататък. От друга страна много от младите не работят по специалността си и приемствеността страда от това. Не малко и от тези които продължават професията, нямат амбиции да напредват, а разчитат основно на учебната програма и учебниците, писани по разбираеми причини от старите. Така истината продължава да бъде слабо разпространявана и най вече в мрежата или в лични разговори в кръг от съмишленици. По този начин масово продължават да се тиражират старите заучени невярни основни позиции, върху които за съжаление няма как да се гради истината защото двете си противоречат. Докато не се въведе всичко в учебните програми промените ще настъпват много бавно, защото на изпит не можеш да говориш в противоречие на преподавания и изучаван материал. Както е отбелязано в тази карикатура.
   https://www.marginalia.bg/wp-content/uploads/2019/12/history-12.jpg

   Изтриване
  3. До Анонимен11 май 2023 г. в 19:18 ч.

   Благодаря Ви за поясненията!
   Какво смятате, че може и трябва да се направи, за да излезем от този омагьосан кръг?

   Изтриване
  4. За голямо съжаление нямам идея как може да се ускорят нещата без възможност директно да се въздейства върху образователния процес, но това би било много трудно или даже невъзможно да се осъществи от хора извън структурата. Без да се опитвам да Ви лаская смятам, че начина по който Вие действате е най полезното поне за този момент и е добре, че има и други които правят подобни опити, като екипа който издаде учебните помагала "Моята България", но добре ще е когато такива ентусиасти станат много повече. Като че ли, поне засега, разгласяването е единствения най ефективен начин защото колкото повече хора бъдат запознати с истината, независимо от къде и как е научена, толкова по трудно става манипулирането ѝ. Мисля, че има достатъчно разумни хора, които като узнаят двете тези не биха се затруднили да определят кое е лъжа и кое истина. Първия момент наистина е доста стряскащ и първото нещо което ти минава през ум е, че надминахме свръх самочувствието на македонците, после от чисто любопитство започваш да следиш до къде могат да ескалират нещата, докато накрая осъзнаеш колко си бил заблуждаван. По този път тръгнах и аз само преди 5-6 години, а след около година попаднах и на Вашия блог, но още бях в първия етап. Имаше едно твърдение, че осъзнаването преминава през три етапа. Първата реакция е "-Това не може да бъде!", втората "-Тук, май има нещо!" и третата "- Как не съм се сетил досега?" Най много ми помогнаха Вашите аргументи за всяко едно твърдение, които най често липсват при други автори макар и когато говорят безспорни истини. Така се научих както сам да търся нови източници, така и да оценявам надеждността им за което съм много благодарен, защото мрежата е препълнена с всякакви измишльотини.

   Изтриване
  5. До Анонимен11 май 2023 г. в 22:36 ч.

   Напълно прав сте за фазите :)
   Една моя учителка, която ме познава буквално от бебе, ми каза преди време - Павле, израснал си пред очите ми, зная със сигурност, че не лъжеш, виждам логиката в работите ти, проверявам и отново се уверявам, че си прав, но като се събудя на другия ден си казвам - Е, не може да бъде :)

   С много други българи е така. Прекалено дълго време сме лъгани и колкото и интелигентен народ да сме, измамата е така дълбоко пропита в съзнанието ни, че борбата с нея е трудна.

   Изтриване
 16. Аз се обърках - тоя човек последно каква хипотеза защитава?
  Сега говори, че само аристокрацията може да е тюркска, ама чакали доказателства и прави аналогия с Александър Батенберг, че бил бг княз, ама не бил българин...
  https://www.youtube.com/watch?v=UcSFqCgpfqg
  https://www.youtube.com/watch?v=oyWUK1UKc84
  Описание на видеата:
  "Доц. д-р Тодор Чобанов гостува в "Дискусионно студио":
  Древното население на българските земи: Свидетелства на ДНК и на археологията.
  Каква е връзката на "нашите" неолитни фермери с древното население на Месопотамия и "Златния полумесец". Как днешната територия на България и Балканите се превръща във вторичен център на цивилизация, откъдето тя се разпространява в цяла Европа.
  Нападенията и нашествието на нова вълна преселници от културата "Ямна" и културата "Бойната брадва" - прародителите на днешните индоевропейци. Кои са траките и откъде се появяват. Ами римляните и етруските?
  ...
  Какво става с траките по нашите земи. Какви са били отношенията им с Персийската империя, с Рим. И дали изчезват към края на Античността?
  Кои сме ние, кои са прабългарите и обидно ли е това название?
  Каква връзка имаме с хуните и кои са те. А с прото тюрките?
  А славяните? Има ли "славяни" всъщност и имат ли те родствени връзки с днешните българи..."

  Това някаква нова научна терминология ли е - "Култура "Бойна брадва""? Понеже за първи път го чувам като словосъчетание, иначе ясно лабриси и т.н., култура Ямна, култура Караново...
  Моля за мнение и за това, че латините мигрирали от Молдова и другаде към Италия, понеже имало некропол с латински гени в Молдова.
  Благодаря предварително!
  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не Вие сте този, който е объркан Анонимен11 май 2023 г. в 15:53 ч., объркан е човекът, когото Вие визирате. Той не разбира материята, но изпитва голямо желание да се представи като експерт и важен човек, и както може да се предвиди той не успява - вместо това се оплита като петле в калчища.
   За културата на бойната брадва трябва да получим отговор от Спароток, той имаше някаква статия, но не мога да я намеря в този блог, може да е изтрита, но и аз може да съм се объркал.
   Станчо

   Изтриване
  2. До Станчо
   Културата на бойната брадва възниква в Тракия.
   Някои я локализират само в Скандинавия - около 2500 г. пр. Хр., но пък се признава, че тази култура е наследник на друга - тази на шнуровата керамика, а тя от своя страна е генерирана от ямната култура в Черноморските степи.

   Погребаните са в плосък гроб, а до починалия има бойна брадва направена от различен материал.
   Най-ранният пример на такова погребение е във Варна - 4600 г. пр. Хр., т.е. около 2000 години по-рано отколкото в Скандинавия.

   Бойната брадва е царски символ, скептър. Самата дума скептър - σκῆπτρον идва от дума за бойна брадва сродна на тракийския топоним Σκαπλιζώ :)

   Изтриване
  3. Позволете да добавя, че в български е станало - скъп!
   Г.Славеев

   Изтриване
  4. Нека аз да ви отговоря:

   Първо, прочетете статията на Галин Панчев, в която е ползвал критиката на Грета Димитрова и Илиян Йорданов срещу Стамов и Чобанов:
   https://www.iskra.bg/teoriite-za-proizhoda-na-balgarite-i-genetikata/?fbclid=IwAR2BY3zN9JKMN1spjhCbocajl7pqi65vYS55zuWyljH6Dbb0lXfTqWqiiWA

   После вижте това, за да разберете, че всъщност техните позиции се сменят често, понеже са некадърни, а не толкова до това, че има "нови" и "нови" данни:
   http://avtohton.org/2023/02/kak-za-po-malko-ot-dva-meseca-ot-prabylgari-stanahme-iliriici/

   Тея отричат тюркската теория, но пък клонят към Кавказ постоянно и пожелателно, заради вижданията на Чобанов, който винаги придърпва към този ареал, на база 0 доказ и 100% спекула. Те реално са поддръжници на иранската теория, но преоблечена в други дрехи и реално защитават глупостите на старите ни историци-тюркофили, също иранофили, защото оправдават доста от лъжите и манипуалциите им.

   След това прочетете статията на Никола Църцаров:
   "Отговор на лъжите от Десислава Нешева и Тодор Чобанов за българските гени"
   https://www.otizvora.com/2023/01/15109/otgovor-na-luzhite-ot-desislava-nesheva-i-todor-chobanov-za-bulgarskite-geni/

   и това:
   "Твърденията на Светослав Стамов за гените на днешните българи се опровергават от собствените му методи и новите данни"
   https://www.otizvora.com/2023/01/15125/tvurdeniyata-na-svetoslav-stamov-za-genite-na-dneshnite-bulgari-se-oprovergavat-ot-sobstvenite-mu

   и това..
   http://avtohton.org/2023/05/todor-chobanov-traki-sa-bili-v-imperiata-na-atila-nosim-tehnite-geni/?fbclid=IwAR1Io9KcTl5bw7XCOQCc--IfcbojYvSVidGqRKbZ33kayIUbXGuSe1Z8S6k

   и това
   http://avtohton.org/2023/04/razlichni-li-sa-bylgarite-ot-sysednite-narodi/?fbclid=IwAR0zwdKS00A7jksPjvJoFKpzk8BL52KWQZxVT28ZW2YWMrki4xSaCDl3_G0

   и сега това, което съвсем ясно показва нещата:
   https://www.otizvora.com/2023/05/15469/genetichnata-nasledstvenost-v-bulgarskite-zemi-ot-neolita-do-nashi-dni/?fbclid=IwAR1zJg6ok2H91TgfV5FfUFcnAFTTIijYnZbQexUUrIUusZbzkGekDNMHeLI

   След това, би трябвало вече всичко да ви се изясни на 1000%. ;)

   Изтриване
  5. Тодор Чобанов винаги разказва много интересни неща, благодаря за линка. Като цяло неговите тези са много логични, а и се препокриват от доста исторчески извори.
   Авитохол

   Изтриване
  6. До Анонимен 12 май 2023 г. в 2:04 ч. [Авитохол]

   Г-н Чобанов често се появява по медиите и разказва много неща. Според мен обаче, в повечето случаи се касае за фантазии. Ако не се съгласен с мен - изберете едно изказване на г-н Чобанов и посочете аргументите, с които то е подкрепено. Може пък Вие да сте прав, а аз по невнимателност да съм пропуснал аргументацията на нашия учен.

   Изтриване
  7. Мога да илюстрирам позицията на доц.Чобанов. Когато беше зам.кмет по културата в София, се появи метроспирка "хан Кубрат"?! А днес, той е в първите редици на учените доволни от постиженията на генетиката, но тълкуването му е, че българите идват от Ямна? Печи го, вари го, все тая.

   Изтриване
  8. Богомиле, ти се радвай, че Чобанов не е измислил име на улица Ханство Българо-Кавказия :)

   Изтриване
  9. Анонимен12 май 2023 г. в 2:04 ч.
   Г-н Димитър Димитров, познавам ви от Фейсбук групите и със сигурност мога да кажа, че сте смахнат и обикновен кокошкар. Представяте се за нещо, което не сте! Нито сте учен, нито имате квалификация, нито нещата, които твърдите за самият вас са верни, нито нещата, които твърдите за генетиката и историята са верни. Обикновен никаквец.

   Изтриване
  10. Анонимен17 май 2023 г. в 4:12 ч.
   Г-н Йончев, познавам ви от Фейсбук групите и със сигурност мога да кажа, че сте смахнат и обикновен кокошкар. Представяте се за нещо, което не сте! Нито сте учен, нито имате квалификация, нито нещата, които твърдите за самият вас са верни, нито нещата, които твърдите за генетиката и историята са верни. Обикновен никаквец. Правите се на историк, но сте само пропагандист, и то страхлив.

   Изтриване
 17. БРАВО! От това по-ясно здраве му кажи :)

  ОтговорИзтриване
 18. Бихте ли коментирали моля, твърдението на няколко близкоизточни народа, че са българи?
  Говоря за волжките българи основно, но и др...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 11 май 2023 г. в 17:22 ч.
   Към кого е адресиран въпроса Ви?

   Изтриване
  2. Аз бих!
   Мащабни, многогодишни проучвания са правени през 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 до сега. Официално е доказано, като няма резултати, които да си противоречат и са прогресивно проучвани и анализирани от специалисти, като Сена Карачанак-Янкова, Десислава Нешева, Бермишева и т.н. В лаборатории в България, Хърватия, Италия, САЩ, Руските Републики (Бермишева) и др.

   Сред хората от Руските Републики, които са татари или хора представящи се за "булгари" (първоначално към 400 души, само заради движението "Булгаризъм"), определено има хора с европеидни чети, има и монголоиди, но са сигурно 10% от всичко. Европеидно изглеждащите хора, нямат български черти! Те имат чисто руски и угро-фински тип черти!

   Десислава Нешева и екипът й са правили всякакви съпоставки и сравнения на наши проби с техни, както и на прото-български проби с техни и няма никакво сходство. Ползват се и базата данни от Бермишева, която има стари и нови проби от целият район Волго-Урал.

   От интервю през 2018г.
   - "Още преди години споменахме, че изследванията ни сочат, че нямаме тюркски произход, не сме близкородствени до турци и алтайци."
   - "Категорично се вижда и че траките нямат близост с тюркско-алтайските популации, а татарите нямат никаква генетична близост както със съвременните българи, така и с прабългарите..."

   И пак да повторим:
   "...а татарите НЯМАТ НИКАКВА генетична близост КАКТО СЪС съвременните българи, ТАКА И С прабългарите...""

   Генетическите международни експерти доказаха, че "пра"българите нямат никакво съответствие с татари, тюрки, монголи и други азиатски популации!

   Изтриване
  3. Най-мащабните генетически изследвания, правени от специалистите, които не само са взели хиляди проби от днешни българи ами и са тествали множество проби от доказани старобългарски некрополи, ето какви резултати показват:

   - "We found no evidence of East Asian and African haplogroups. Thus, our results do not support theories of Мo ngоlo-Altaic and Hun-Тatаriс origins of proto-Bulgarians."
   (Не намерихме никакво наличие на източноазиатски и африкански хаплогрупи. Следователно, нашите резултати не подкрепят теориите за монголо-алтайски и хуно-татарски произход на прабългарите.)

   - "Proto-Bulgarians are positioned among South-Eastern and Southern European populations including modern Bulgarians."
   (Прабългарите са позиционирани сред населението на Югоизточна и Южна Европа, включително и съвременните българи.)

   - "Proto-Bulgarians are genetically distant from Northern and Western Europeans and populations from the Near East and Caucasus."
   (Прабългарите са генетично отдалечени от северните и западните европейци и популациите от Близкия изток и Кавказ.)

   - "On the greatest distance from Proto-Bulgarians are Volga-Ural and Arabic populations."
   (На най-голямо разстояние от прабългарите са популациите от Волго-Урал и арабско население.)

   - "Our results therefore suggest that proto-Bulgarians are genetically similar to modern Bulgarians and to certain South-Eastern European as well as Italian populations."
   (Следователно нашите резултати предполагат, че прабългарите са генетично сходни със съвременните българи и с определени популации от Югоизточна Европа, както и с италиански популации.)

   В научната публикация изследванията са над mtDNA.
   "The PCA analysis of modern Eurasian populations, including Volga-Ural populations and Proto-Bulgarians is based on mtDNA haplogroup frequencies given in Supplementary Table."

   Да повторим сега и това отново:

   "На най-голямо разстояние от прабългарите са популациите от Волго-Урал и арабско население."

   Самият факт, че прабългарите нямат никаква връзка с популациите от Волго-Урал, че даже и са на най-голямо разстояние, показват недвусмислено, че там нито е имало българи, нито са оставали, ако някога е имало преди монголското нашествие 13-ти век. С днешните популации там, не делим нито език, нито ген, нито история, нито култура, нищо общо нямаме.

   В изследванията, там където се съпоставят проби от Поволжието е дадено и изследването на Бермишева като източник с нейната база проби:
   "Bermisheva, M. A., K. Tambets, R. Villems et al. 2002. Diversity of Mitochondrial DNA Haplogroups in Ethnic Populations of the Volga–Ural Region."

   Има го в таблиците, като пише конкретно от кои народи са взимани проби.
   "Supplementary Table. Populations included in the PCA, number of samples analyzed and number of individuals belonging to mtDNA haplogroups."
   https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=humbiol_preprints

   Изтриване
  4. И в допълнение ще дам два цитата от Йохан Цолов:

   "Какво всъщност е странното явление "булгаризъм", появило се в 19-ти век и наново оживяло в началото на 90-те години в Поволжието? Кой е Багаутдин Ваисов и неговите "ваисовци"?
   Сам себе си определя като "наместник на накшбандийско-муджаддийския халиф шейх Джагфар Ал-Кулаткъ, който през учителя си Абд Ал-Халика ал-Булгари и Вали Мухаммадшан, продължава силсила-духовната приемственост от знаменития кабулски шейх Фаид-хана Ал-Кабули"...

   За въпросния булгарист - Багаутдин Ваисов, негов съратник (Ибрахим бин Зайнулла Ал Булгари), казва че имал документи, с които можел да докаже, че баща му е пряк потомък на Мохамед, а майка му-на българските "ханове".
   (после защо бил затворен в лудница)

   Създаденото от Ваисов ислямско суфитско движение "Ал-Фиркату Ан-Наджия" означава просто "Спасяваща се група" и е взето от корана, за да може все пак на някой да бъде "сердар" (пълководец), за какъвто сам се е обявил след 20 годишното си обучение за дервиш. Обвинява мюфтията и моллите в изопачаване на корана, като поддържа върховната власт на руския цар - Джагфар, е критикувал дагестанския имам Шамил, заради организирането на въоръжена съпротива. От една страна Ваисов се нарича "истински мюсюлманин", а от друга подкрепя войната на русите срещу неговите едноверци в Северен Кавказ.
   Днес се измислят какви ли не глупости за мащабите на сектата, за това, че били преследвани, че Ваисов бил отровен и какво ли не...
   Никой не ги е преследвал (въпреки, че са били крайни ислямисти), дори напротив - получавали са финансиране от държавата. В негово произведение "Тарик-и ходжаган" предлага услугите си на руския император срещу последователите на имам Шамил, като завършва със прослава на властта и подчертава, че е приемник на покойния Джагфар и представител на братството Накшбандийя.

   "Булгаризмът" е яхнат от ваисовците, за да се разграничат и "етнически" от останалите мюсюлмани и е вторичен, а не основен елемент на движението.
   Тези "подробности" се спестяват от днешните "булгаристи"...
   Багаутдин Ваисов е вкаран в лудница на 80 години, където умира на 89 (никой не би тровил старец,който е затворен от 9 години) Ваисовците, през 1909г. са били 120 на брой, в Казанска губерния и 296 в Томска губерния. Горе-долу толкова са и "булгарите" в РФ днес"

   Изтриване
  5. До Анонимен11 май 2023 г. в 23:28 ч.

   Неотдавна един доцент от НБУ се похвали, че той е човекът, който е съдействал за появата на Джафгар Тарихи на българския книжен пазар. Джафгар е представена без абсолютно никаква проверка на материала в нея, а това показва красноречиво методите на работа на някои професионалисти.

   Изтриване
  6. Ми вие що не го проверите и надеждно да го представите на публиката? Компилациите и съчиненията ви досега са доста успешни.

   Изтриване
  7. До Анонимен13 май 2023 г. в 12:39 ч.

   Това вече е направено от друг човек:

   Как бяха измислени “волжките българи”. Хронология и технология на измамата – Първа част

   https://e-sustnost.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82/2016/04/19/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8/

   Изтриване
  8. До Анонимен13 май 2023 г. в 12:39 ч.

   Това вече е направено от друг човек:

   01.02.2016 11:15 - Как бяха измислени “волжките българи”. Хронология и технология на измамата – първа част

   Как бяха измислени “волжките българи”. Хронология и технология на измамата – втора част

   Автор: iliyanv Категория: История

   https://iliyanv.blog.bg/history/2016/02/05/kak-biaha-izmisleni-voljkite-bylgari-hronologiia-i-tehnologi.1427612

   Изтриване
  9. "Как бяха измислени “волжките българи” - това е нагло и позорно от ваша страна! Волжки българи е имало и ще останат в Историят с много повече от каквито и да е траки!

   Изтриване
  10. Казвам се Мартин Георгиев, реакция към Анонимен13 май 2023 г. в 19:06 ч.
   Позорно е една анонимка да се прави на светец и да работи за пропагандата на неосманистите. Като не си съгласен с нещо от станията на Илиян Вълчанов, защо не кажеш къде се бърка човека?

   Изтриване
  11. до Анонимен13 май 2023 г. в 19:06 ч.

   Хайде пояснете какво всъщност се опитвате да правите. Да изразите мнение или само да спамите темата? Ако имате нещо да кажете не става само с " - Аз може да не знам как е, но не е така". В противен случай е по добре да си замълчите или поне да се идентефицирате по някакъв начин. Всичко друго говори за инфантилност.

   Изтриване
  12. Когато ти се обясни какво е жираф и кажеш, че такова животно нЕма, значи не е нужно да ти се обяснява, колко много грешиш! Същото е и когато говориш, че Волжки българи няма и не е имало!

   Изтриване
 19. Много ми е интересно какво мислят братята македонци....хи хи хи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 12 май 2023 г. в 21:23 ч.
   Македонски учени: С българите имаме еднакво ДНК

   http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1198084


   Изтриване
  2. До Анонимен 12 май 2023 г. в 21:23 ч.

   След продължило 6 години изследване учени от Института за съдебна медицина в Скопие доказаха, че македонците имат най-близък ДНК профил с българите и сърбите.

   Проучването показало, че хърватите са близки с босненците и сърбите, а само косовските албанци се различават почти изцяло от останалите народи от региона.

   Резултатите са публикувани в световни издания, занимаващи се с генетика.

   https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/1198084

   Изтриване
 20. Цитирате 24 часа, но не и международните издания - смях!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Казвам се Мартин Георгиев, реакция към Анонимен13 май 2023 г. в 12:13 ч.
   Да, вярно, ние забравихме, че само когато Тодор Чобанов казва нещо за 24 часа е сериозно - смях!

   Доц. д-р Тодор Чобанов: Носим гени на "хуните" на Атила. Неслучайно е сочен за родоначалник на Дуло
   https://www.24chasa.bg/mneniya/article/14315324

   Изтриване
  2. Малее, ами това са шамански истории бе, хора - Доц. д-р Тодор Чобанов: "Новото ни изследване с най-известния в света палеогенетик – професор Дейвид Рейк от Харвард, вероятно ще потвъри тезата на Рашо Рашев, че прабългарите всъщност са сармати, степни иранци, увлечени от хуните в походите им на запад"
   ВЕРОЯТНО ? А НЯМА ЛИ ДА Е ПО-ДОБРЕ ВМЕСТО ДА СЕ ПРАВИ НА ШАМАН, ДА ИЗЧАКА ТЕСТОВЕТЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА, ЧЕ ТОГАВА ДА ГОВОРИ?
   Въпросът е риторичен:)

   тук още една лъжа: "Отдавна установен генетичен факт е, че мъжките линии на тези хора изчезват, а женските оцеляват, което вероятно означава древен геноцид."

   R1b от източна България е на 11 500 години, I2 е на 12 000 години, EV13 и J2 са на по 9000 години...това доцентче лъже май за геноцида ;)

   Изтриване
  3. Ами то няма такова нещо като " iranic people". Нито са ирански, нито персийски. Какви са? Измислени хора, да им дадат някакъв произход. Да укрият истината. Нали официално скитите са " iranic". То такъв народ няма, измислица е, само защото скитите са обитавали близкия изток. А иранците не ги определят като перси, веднага ги разграничават по форумите. Те си знаят кои са иранците явно, а ние не сме от тях. По същата странна логика защо не наричат скитите bulgaric. Тракия е стигала до Индия и Иран, то е много сложно да се проумее явно, че тогава е нямало нито тюрки, нито монголи, нито иранци по тези земи, а чисти българи(траки). Монголи и тюрки идват като номади, без култура, след скитския период!

   Изтриване
  4. До Анонимен 14 май 2023 г. в 14:10 ч.

   По принцип учените би трябвало да изясняват миналото, но от доста време те правят точно обратното - създават невъобразима каша.

   Изтриване
 21. https://twitter.com/andtartary2/status/1657370141376536576?t=LU-w4LFNbBW9Ve-kjjwkAw&s=19

  ОтговорИзтриване
 22. Хубаво есе, но трябва да минеш и към ютюб Павеле, иначе изоставаш много. Преди малко направих една сметка и видях, че имаш 22 853 260 посещения в блоговете, наближаваш 23 милиона! Но аз ще те помоля отново да направиш и видео-канал, за да достигнеш до още по-голяма публика. Хората в България се будят, но и душманите не спят, куцо, кьораво и сакато търси грантове или политически девиденти :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен13 май 2023 г. в 21:22 ч.

   Много хора ми препоръчват да създада ютюб канал, надявам се скоро да успея.

   Изтриване
 23. Здравейте,
  Новооткрита мозайка с Еней в Османие.
  Има видео, в което се показват повече мозайки:
  "The mythical hero of Troy and Rome Aeneas’s peerless mosaic discovered in Türkiye"
  https://arkeonews.net/the-mythical-hero-of-troy-and-rome-aeneass-peerless-mosaic-discovered-in-turkiye/
  ПОздрав!
  П.П. Благодаря за отговорите.
  Не можах да открия данни за молдовския некропол, за който говори Чобанов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 14 май 2023 г. в 0:25 ч.

   Не се надявайте много да намерите данни за неща, за които говори този човек...

   Изтриване
 24. Вървете и вижте, в ютуб англичанин е направил клип, за паганизма на скитите, където обявява скитите за днешните славяни, според последни генетични изследвания, а религията на скитите е тракийска, богове като Арес и други!
  Може ли иранци и тюрки да почитат тракийски богове, ако не са им дадени от траките! Цял свят е повлиян от тракийската ни митология. Ама само ние още сме "тангристи", срамота...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 14 май 2023 г. в 14:20 ч.

   Не ние, някои от нашите учени продължават упорит да насаждат вредни заблуди. И докато няма обществено порициние за тази дейност, те ще продължават да я вършат.

   Изтриване
  2. Лъжите са се превърнали в масова хипноза. Това ги спасява лъжливите историци. Иначе не знам, ако този заспал народ се пробуди... Че то как може българите да живеят в земите на Тракия, а да нямат нищо общо с нея. Не е ли логично досега претенции да са предявили други. Те без причина го правят, а камо ли с право ще си траят. Що за идиотщина ни насаждат.. Те другите народи, че са крали, та крали е факт, но през цялото това време един народ неорекъснато е обитавал тези земи и това са българите. Защо ли...
   Дано броят на осъзнатите скоро достигне критична маса и да скъса оковите на тази жестока заблуда!

   Изтриване
  3. Анонимен17 май 2023 г. в 13:10 ч., ако този народ се събуди, ще натири мошениците в горите тилилейски. Нали за това хрантутниците са се активизирали и заливат ефира с лъжи, ама мазни лъжи, че да го е гнус човек да докосне телевизора.
   Станимир

   Изтриване
  4. Абсолютно, просто останах вече без думи... Аз затова телевизия гледам рядко и подбирам..
   Ето нещо пак, за "дивите" пришълци "прабългари" . Един ирландец, който е чел доста неофициална история, ми потвърди, че сме Fir bolgs, те го знаят, а от този блог излиза, че сме и още повече:

   http://oeralinda.blogspot.com/2012/08/the-ancient-irish-most-certainly-knew.html?m=1

   Изтриване
 25. Прочетох новата Ви книга с огромен интерес, очарован съм, но имам много въпроси. Къде можем да ги задаваме, тук или под другия постинг? Сега използвам случая да ви попитам следното: защо в речника на академик Владимир Георгиев и академик Иван Дуриданов не присъства думата "слава? Нали тя е намерена в тракийското име Ди-словиас и я тълкуват със старобългарската словлен?
  (К. Михайлов)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До К. Михайлов

   Публикацията на акад. Георгиев за името Дисловиас е от 1987 г., а книгата му, в която е публикуван тракийски речник е от 1977 г. Нашият учен просто няма как да предвиди какво ще се появи благодарение на откритието на Рогозенското съкровище.

   Изтриване
  2. Има логика, но те не са ли знаели за надписите Скла еитис и Итио стла? Вие пишете за тях и ми е едно такова чудно: как аджеба професионалистите не ги знаят :)
   (К. Михайлов)

   Изтриване
  3. До Анонимен 15 май 2023 г. в 21:56 ч.
   По принцип тези сведения за Sclaeitis и Itiosthla са от 1927 и 1957 г., но е невъзможно да се прерови и анализира цялата научна литература. Би било хубаво, ако нашите академици бяха успели да сторят това, но уви...

   Изтриване
  4. Може ли повече информация за тези думи?

   Изтриване
  5. До Анонимен17 май 2023 г. в 0:27 ч.

   Разбира се, аз обещах да давам информация на тези, които имат въпроси.

   Името на бог Ithiosthla[us] e споменато от акад. Дечев: D.Detschew, Die Thrakischen Sprachreste, 1957, c. 215. Надписът [K D P 486, Karaisen] е намерен край село в близост до град Свищов. Етимология не е предложена.

   Името Sclaietis е регистрирано на надпис, датиран II век, а локацията е Дакия [C.I.L. III C VI ]. Името е представено от Ханс Крае, който обаче не смята името за гето-дакийско, а за илирийско: H.Krahe, Lexikon Altillyrischer Personennamen, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg, 1929 [1927?].

   Един от майсторите на Рогозенското съкровище е Δισλοιας /Дислойас. Лариса Бонфанте смята, че името е теофорно и съотвества на славянското Богослав [ L.Bonfante, The Barbarians of Ancient Europe: Realities and Interaction, Cambridge University Press, Cambridge, 2011с.156-157;. Частицата σλοιας може да се обясни със стблг. славити, словѫ-славя, прославям. Акад.Вл. Георгиев предлага тълкуване със стблг. словлен, рус.ц.сл. словлю, като добавя, че значението на името Δισλοιας е – “славещ (бога) ΔΙ “ [Вл.Георгиев, Бележки относно надписите върху съдовете от Рогозен, Сп.Археология, кн.3, Jusator, София, 1987, c.36].

   Изтриване
  6. Здравей, Спаро, ти спечели уважението ми с твоята отдаденост към читателите и народа. Стремиш се за отговориш на всеки, показваш търпимост към хора, които не те обичат, не злословиш както правят твоите врагове, и не обиждаш, както правят твоите врагове. Аз не зная дали българите оценят жестовете ти, но в мен ти можеш да намериш истинско признание за дейноста ти. Евала ти правя, ще продължавам да разпространявам това, което ти публикуваш а пък ако мога да ти помогна с нещо някога, ще съм щастлив да го направя.
   Драгомир Зарков

   Изтриване
  7. До Драгомир Зарков

   Следвам един прост принцип - Обичай хората, за които пишеш! :)

   Изтриване
 26. Но доц.Чобанов не говори за тези интересни факти, а те променят съществено представата ни за етногенезиса на скити и сармати. Не го разбирам това, защото той преподава, изпитва, има изяви по телевизията, но не знае толкова много съществени неща, без които е невъзможно да се говори за компетентност по темата. (софиянец)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Софиянец, я си натискай парцалите и остави доцентите историци да вършат това, за което са обучени от професионалисти, а не от блогъри с мания за величие (Асеновградчанин).

   Изтриване
  2. До Анонимен20 май 2023 г. в 7:09
   Драги ми Смехурко, не сте запознат с темата въобще, а и с изследванията...
   Първо, Светослав Стамов, е завършил ...СОЦИАЛНА антропология (даже не е и физическата антропология, а просто социална специалност) в "Университет по библиотекознание и информационни технологии" (УниБИТ) и МА "Мaster of arts" (магистър на изкуствата) в Университета "Дюк", което има толкова общо с генетичната наука и представителството на специалистите в тая сфера, колкото вие имате връзка с ацтеките.

   Това няма нищо общо с физическата антропология и генетичните науки, особено свързани с изследвания върху произход.

   Тодор Чобанов е човекът, който реално пробутва Светослав Стамов навсякъде, а и най-вече в шоуто за близки приятели по БНТ "(Псевдо)История БГ", а Чобанов е освен археолог, то и политик към партия ГЕРБ.

   Той също няма нищо общо с генетиката.

   Светослав Стамов не е "провел" никакви изследвания, той не е никакъв, че да "провежда изследвания". Изследванията на Дейвид Райх нямат връзка със Светослав Стамов...

   Тодор Чобанов е изпращал проби към лабораторията на Райх за тестване и датировка, както правят и другите държави, които се включват в международното изследване.

   Никаква друга връзка няма Чобанов с въпросното изследване на Райх и със самото действие на "изследването" като цяло!

   Стамов и Чобанов лъжат публично, най-нагло, че са "ПРОВЕЖДАЛИ" изследвания, че са пълноправни участници в тях и т.н., а всъщност нямат абсолютно никаква връзка с работата на специалистите Лазаридис, Хаак, Райх и т.н.

   Единственият им контакт е този, че Чобанов като археолог изпраща пробите за тестване до лабораторията ... и толкова. Нищо друго. Това обаче не им пречи да спекулират пред българската публика, по телевизии, вестници, статии в интернет, че са "правили изследвания"...

   Стамов и Чобанов, са известни с извратените манипулации и спекулиране с генетични данни, в своите публикации и работи, също са известни и с фалшиво (лъжливо) "цитиране" на думи на специалисти!

   Така че, когато прочета или чуя изказвания от сорта "специалисти, доценти, историци бла бла бла" и ме хваща гнус от невежеството, наглостта и тъпотията, които сте облякъл в нелепо самочувствие, което съвсем прави образът ви на нелеп невежа, все по-отвратителен.
   Същото важи за всеки псевдоспециалист, или друг фен на дошляко-азиатската псевдонаука и нейните метастази в България.

   Изтриване
 27. Като става въпрос за укриване на истината, някой задавал ли си е въпроса защо България с над хиляда години писменост, освен църковна, няма почти никаква или съвсем малко написана литература преди 1800-та година? Това са ДЕСЕТ ВЕКА!!! Този въпрос си го задавам от няколко десетилетия и някой ако може да обясни причината за тази липса.

  P.S.
  Като чета коментарите виждам, че винаги изследванията на Павел са придружавани от псевдоучените с титли, които не желаят истината за българската история да се разкрие.
  Това са хора без срам и достойнство. Те със сигурност не са българи, а чужди слуги.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз си задавам същия въпрос. За мен също не е логично, предвид колко стара писменост имаме (Линеар А) и ме навява на мисълта, че тя е просто унищожена или укрита.

   Изтриване
  2. Ако имате търпението да прочетете само заглавията от този списък ше намерите отговора и изобщо няма повече да си задавате подобни въпроси.
   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw2u7i2Iv_AhXyRvEDHXWYDicQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Felectronic-library.org%2Fbooks%2FBook_0087.html&usg=AOvVaw1mJDMnSG01PdtcDWYCNogs

   Изтриване
  3. Благодаря за сайта. Дааа... да рева ли, да тъжа ли. Съдба. Кръстопътя на който се намира България, епохите, хората, съседите... Сега още повече трябва да ценим труда и усилията на Павел, безценни...

   Изтриване
  4. Валентин К.24 май 2023 г. в 6:24 ч., Ние го ценим Павел, ама онези са овластени, малко са но имат защитата на политиканите. Не, че това трябва да ни плаши и да ни спира, само подчертавам защо някои хора подкрепят Павел, но ги е страх да го кажат открито - защото ще си загубят работата в държавния апарат.

   Изтриване
  5. Както и подозирах..😓 Едва ли има по-крадена история и унищожавана писменост от нашата...

   Изтриване
  6. До Анонимен24 май 2023 г. в 15:35 ч.

   Не, няма...

   Изтриване
 28. Здравейте, Спартак е прякор най-вероятно. Трябва да се открие истинското име на Спартак!

  ОтговорИзтриване
 29. "Траки от Родопите са живели в Троя" https://skafeto.com/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F/189376/#

  ОтговорИзтриване