21.05.2023 г.

ДОЦ. Д-Р П. БАЛАБАНОВ МЕ ОБВИНЯВА В ЛЪЖА, НО КОЙ ВСЪЩНОСТ ЛЪЖЕ?

Представянето на новата ми книга в Националната Библиотека в София на 26 април, явно е разгневило много хора. Причината за това обаче остава напълно непонятна за мен. Работата ми не е политизирана, в нея няма компромати, няма обидни епитети, няма нито едно призоваване към насилие


Опитал съм се в 528 страници да събера доказателства за древните корени на нашия език. Не търся нито слава, нито престиж, нито богатство. Единственото ми желание е българите да получат самочувствието, което заслужават.Ние имаме право да се гордеем както с езика си, така и с историята си. Тя не започва през прословутата 681 година, а няколко хилядолетия по-рано. Представил съм достатъчно данни, всеки може да се запознае с информацията и да я провери. Дал съм важни обяснения за механизма на налагане на определени заблуди, с което става ясно, че само ние българите имаме сметка истината да излезе на бял свят. 


И понеже моето виждане не се вписва в общоприетото в научните среди, от тези среди се надигнаха недоволни хора. Съвсем наскоро един бивш директор на музей ме обвини, че създавам лош имидж на учените, че настройвам тълпата срещу учените. Господинът ме нарече също безчувствен, меркантилен, некомпетентен и безсъвестен човек.


Аз съм възпитан в християнско семейство и се опитвам да живея като християнин. Опитвам се също да не отговарям на злото със зло, защото зная, че това няма да доведе до нищо положително. Не ми е приятно обаче когато някой нарича българския народ тълпа, а читателите ми лековерни хора.


Сред читателите ми има журналисти, писатели, лекари, офицери от армията, полицията и жандармерията. Има също така адвокати, прокурори, учители, а дори и професори. Не мисля, че е почтено на тези хора да се лепят етикети като тълпа и лековерни хора. 


Помолих г-н археологът, който се явява и бивш директор на музей да избере едно мое есе и да го подложи на критика, да обясни къде лъжа, какво не е вярно и кое е вярното, ако аз не съм прав. Човекът обаче заяви, че вече е правил това някога си и отказа да посочи грешките ми. Ако господинът е отправял културна и аргументирана критика, това трябва да е било в някоя друга вселена, защото честно казано – нямам спомени нито за въпросния учен, нито за аргументацията му.


Друг негов колега обаче явно е решил да бъде конкретен. Избрал е едно мое есе и изявява претенции, че то е пълно с лъжи. Става въпрос за доц. д-р Петър Балабанов, към когото в миналото хранех уважение. 

Това уважение обаче се изпари доста бързо след като се сблъсках с вулгарните изрази на този представител на българската наука. Няма да се спирам на тях, нека приемем, че човекът е културен, но емоциите са надделели и той, само за момент е изоставил културното поведение. Няма безгрешни хора.


В социалната мрежа г-н Балабанов се е заел да изобличава “лъжи” в есето ми За чумните епидемии и великото изчезване на народите. Ще се спра на няколко от изобличенията и ще демонстрирам, че не аз лъжа, а г-н професионалистът. 


Доц. д-р Балабанов твърди, че аз без основание определям император Юстиниан I за тракиец, а за родното място на този владетел посочвам Тракия. Тук г-н Балабанов изкривява информацията доста непочтено. 


Никъде не пиша, че Юстиниан I е роден в Тракия, споменал съм родното му място Ведериана. Траки е имало и на стотици километри на северозапад от Ведериана. За тях пише археологът Микола Душек в работата си Die Thraker im Karpatenbecken, а тя е публикувана през 1978 г. Това ще рече, че информацията за траки извън територията на географската област Тракия има вече около 45 години.


Колкото до тракийският произход както на Юстиниан Велики – тук съм истински удивен. Ако един доцент не знае, че за тракийския произход на този владетел са писали различни историци, що за подготовка има този учен?


Първото доказателство, което представям е от труда на Георги Сотиров. Тук нашият доцент има оправдание да не е запознат, защото Сотиров спада към еретиците в науката, към тези, които смятат, че нашият народ има древни балкански корени. Съвсем естествено един доцент, който десетки години наред е преподавал нещо различно, няма да чете такива автори. Все пак за читателите – аргументите на Сотиров са кратки, но логични:


Юстиниан е тракиец по произход. След като е бил племенник на Юстин I и чичо на Юстин II, и двамата тракийци, Юстиниан не може да е бил различен от тях.” [Сотиров,с. 32].


http://www.ivanstamenov.com/files/gs-justinian.pdf


Второто доказателство за тракийските корени на Юстиниан Велики идва от труд на Веселин Бешевлиев. Той дълго време е привърженик на виждането за тюркския произход на старите българи, но по отношение на изследванията му за историята на траките, Бешевлиев има доста добри попадения. Ето какви доказателства за тракийския произход на император Юстиниан I биват дадени:


“Обаче в Пасхалната хроника и у Малала той е тракиец: Ἰουστῖνος ὁ Βενδαρίτης ὁ θρᾴξ [335] и Ἰουστῖνος ἀπὸ Βεδεριάνης ὢν θρᾴξ. [336] Последният автор съобщава, че и неговият племенник, император Юстиниан I, бил Тракиец (καὶ αὐτὸς (= Ἰουστ νιανός) δὲ ὢν Θρᾴξ ἀπὸ Βεδεριάνας). [337] Обстоятелството, че другарите на Юстин I имат тракийски имена — Ζίμαρχος и Διτύβιστος, [338] че един от братовчедите на Юстиниан I носи тракийското име Βοραΐδης, [339] и най-сетне, че неговият племенник Юстин II бил според Теофан [340] тракиец, говорят очевидно в полза на тракийския произход на двамата византийски императори. В случая с Ἰλλύριοι се означава не племенната принадлежност, но областта, гдето са родени. [341]” [Бешевлиев, с. 58 – 59].


 http://www.promacedonia.org/vblit/vb_8.htm


Ето и откъс от труда на Йоан Малала, разбира се преведен на английски. Старият автор, без увъртане нарича Юстиниан I тракиец от Ведериана: “ § 18.425  BOOK 18, YEARS OF KING JUSTINIAN [527-565 CE]After King Justin, the divine Justinian ruled for 38 years, 7 months, and 13 days from the 1st of April, 5th of the Indiction, the year 575 in Antioch, in the consulship of Mavortius [527 CE]. He was shortish, big-chested, well-nosed, white, curly-haired, round-faced, handsome, balding in front, florid-faced, mixed-grey hair on scalp and beard, magnanimous, Christian. He favored the Blue faction, and he was a Thracian from Bederiana. “


https://topostext.org/work/793#18.425


Кой лъже – аз, или г-н Балабанов? Той използва непочтен метод приписвайки ми твърдения, които аз не съм правил – никога не съм локализирал Ведериана в географската област Тракия. А колкото до тракийския произход на Юстиниан, учени като Сотиров и Бешевлиев са се аргументирали добре. 


Ако император Юстиниан I е наречен тракиец, носи тракийското име Сабазий, а и неговите роднини са определени като траки по произход, защо да се съмняваме в тракийските корени на този способен владетел?


Г-н Балабанов внушава, че лъжа и за тракийския произход на императорите Юстин II, Тиберий II, а и Фока. Тук отново съм удивен, че аз трябва да давам на един доцент информация, която лично считам за добре известна в научните среди. 


Смятам, че е точно толкова излишно да се обяснява за тракийските корени на Юстин II, Тиберий II, а и Фока, колкото за това, че България се намира на Балканите.


Преди около 35 години Нели Митева публикува интересен труд в сборника Thracia 8. В тази си работа нашата изследователка изрежда авторите, които пишат за тракийския произход на императорите Маркиан, Лъв I Бес, Юстин I, Юстиниан I, Юстин II, Тиберий II и Фока


“The authors after the 5th century (Jordanes, Euagrius, John Malala, Procopius, Theophylactus Simocatta, John of Antioch, and Theophanes) noted the Thracian origin of a number of Emperors of the Romaioi from the second half of the 5th to the beginning of the 7th century (Marcianus, Leo I Bessus, Justin I, Justinian I, Justin II, Tiberius, and Phocas).


http://www.kroraina.com/thracia/articles/n_miteva.htm


Ако до 1988 година тази информация не е била известна, то 35 години са приличен период от време, през който сведенията могат да бъдат и проверени, и приети. За това разбира се, се иска човек да не е предубеден, a и да е готов да приеме сведения, независимо дали те му допадат или не. А за жалост има хора, които до последно ще отричат това, което не се вписва във възгледите им.


Г-н доцентът или има сериозни пропуски в знанията, или сериозно е намислил да ме изкара по-черен и от дявола. Друга “лъжа”, за която съм обвинен, е свързана отново с некоректно представяне на моите твърдения. Аз никъде не предявявам претенции, че не e имало нахлувания на хуни и готи в Тракия.


Това, което твърдя е съвсем различно, а именно, че нито готите са германи, нито хуните са тюрки, монголи, или смесица от иранци и тюрки. Има разлика нали?


Смятам, че готите са старите гети, а хуните, както познаващият ги добре Прокопий пише, са масагетите. Дал съм и сведението на Йордан, според когото масагетите спадат към гетското семейство. 


Самият факт, че в териториите населявани от готи и хуни липсват напълно топоними и хидроними принадлежащи на езика, манифестиран в Сребърния Кодекс, тюркски, монголски, или друг подобен език, се явява ярко доказателство за това, че е несериозно готите от Балканите да бъдат определяни като германи, а за народа на Атила да се твърди, че е дошъл от Средна Азия.


Държа да отбележа, че сега не е първият път, когато доц. д-р Балабанов внушава, че лъжа. Преди известно време [25-11-2022], след моя публикация за името Дуло и тракийските Дулес, Дулас и др. бях обвинен, че не казвам истината. Да, но за изненада на г-н доцента аз имах под ръка труда на негов колега, който ползвайки сведения на други автори обявява, че името Дулес със сигурност може да се обяви за тракийско.

 


Трудът на археолога Ст. Дамянов е от 1978 година, не е нещо ново, за което г-н Балабанов не е имал времето да прочете.


Странно как един доцент не познава работите на своите колеги и не прави проверка на твърдения преди да ги представи. В науката е редно да се проверява, но при г-н Балабанов забелязвам една тенденция да не прави това.


Преди време той се похвали, че е положил доста усилия да бъде издадена една книга написана на руски - става дума за Джафгар Тарихи. Г-н Балабанов призна, че е имало лавина от критики, а те са справедливи, защото според мен, а и други хора, появилата се на нашия пазар книга не е нищо друго освен неоосманистка пропаганда. Ако нашият специалист бе извършил проверка, или поне се бе допитал до други учени, днес щеше да има една заблуда по-малко.

 


Нямам нищо против критиката, нека даже да е сурова, но нито е редно, нито е почтено да се лъже и да се обвиняват другите хора в лъжи. Възможно е някой да се чувства засегнат от есетата и книгите ми – със сигурност има такива хора. Това обаче не е причина вместо културна дискусия да се сипят обиди и да се лансират лъжи. 


Пак повтарям – още съм в пълно неведение относно гневните реакции на определени наши учени след представянето на новата ми книга в София на 26 април. Та тя носи престиж на народи ни, дава ни самочувствие, но което е по-важно – представя истината. 


Възможно е някои да смятат, че поради голямото търсене на книгата ми ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – ТРАКИЙСКИ РЕЧНИК,  аз ще забогатея. Искам да успокоя хората, които са тормозени от тази мисъл. 


Уверявам ги, че няма да забогатея. Моят издател е честен и коректен човек, но тиражите на книгите са скромни. А има и друго – за период от 35 години, аз съм похарчил повече от 35 000 лева за специализирана литература, пътувания до музеи, библиотеки, трезори и т.н. Притежавам ценни, скъпи и редки книги – това ми е богатството.


Призовавам настоящите и бъдещите си критици да се придържат към културен подход, а и да не съчиняват лъжи. В крайна сметка истината излиза. Драги историци, археолози и езиковеди, умолявам Ви - погребете егото си, за да не погребе то България!ПОЯВАТА НА КОМЕНТАРИ ПОНЯКОГА СЕ ЗАБАВЯ, ЗА КОЕТО ПОДНАСЯМ СВОИТЕ ИЗВИНЕНИЯ! СТИГА КОМЕНТАРЪТ ДА Е КУЛТУРЕН, ТОЙ ЩЕ СЕ ПОЯВИ.

128 коментара:

 1. Умолявам коментиращите да се придържат към културен тон и да проявяват разбиране към инакомислещите! Благодаря предварително!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Браво Павел❤️Достоен отговор ❤️

   Изтриване
  2. До Анонимен 21 май 2023 г. в 19:30 ч.

   Благодаря за подкрепата!!!

   Изтриване
  3. Българите имаме славата на ТВЪРД НАРОД, Павка!
   От много време предатели и продажници са окупирали съзнанието народно и ни бутат към гроба !
   Така е - но има БУДИТЕЛИ като теб, които ни измъкват от състоянието в което тия гадове ни вкарват !!!
   Бъди здрав и упорит какъвто винаги си бил, Павка !
   Нека БОГ е с теб, както и целият съвкупен Български народ !!!

   АМИН ...

   Изтриване
  4. Българите имаме славата на ТВЪРД НАРОД, Павка!
   От много време предатели и продажници са окупирали съзнанието народно и ни бутат към гроба !
   Така е - но има БУДИТЕЛИ като теб, които ни измъкват от състоянието в което тия гадове ни вкарват !!!
   Бъди здрав и упорит какъвто винаги си бил, Павка !
   Нека БОГ е с теб, както и целият съвкупен Български народ !!!

   АМИН ...

   Изтриване
  5. До Анонимен22 май 2023 г. в 20:37 ч.

   Разбира се, ние сме твърд народ! Няма да се даваме на шепа нискокултурни хора.

   Изтриване
 2. Не, че защитавам доцента, но в миналото и аз мислех, че лъжеш. После като те послушах и ти проверих твърденията, взех та станах твой фен :) B.B.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен21 май 2023 г. в 17:44 ч.
   Така се прави - винаги се проверява!

   Изтриване
  2. ЧЕСТ И ПОЧИТАНИЯ Г-н Серафимов, Ташо Кючуков / Ви пише и подкрепя/ кажете от къде може да си купим книгата Ви .? А за РОДООТСТЪПНИЦИТЕ - АНАТЕМАААА

   Изтриване
 3. Балабанката явно се чувства застрашен ,че някой може да му вземе хляба и панически се опитва да се предпази от това ,но когато не си подготвен или лежиш на стари (дори измислени) лаври ,то освен да се изложиш друго няма да се случи. Нашите учени имат друг казус за решаване който няма общо с история ,истина и т.н. Те се опитват да оцеляват ,но за съжаление с цената всичко свято - дух ,доблест, достойнство са забравени понятия . В такава среда живеят и тя ги променя с времето. Стискат титлите и се надяват на добра пенсия. Това е !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Напълно вярно, за съжаление...

   Изтриване
  2. До Анонимен 21 май 2023 г. в 18:17 ч.
   Съгласен съм с Вас, но е тъжно, че такива хора обучават младото поколение.

   Изтриване
 4. Г-н Серафимов, свалям ви шапка за труда, последователността и коректното отношение даже към тези, които за коректност не са и чували.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Христина 21 май 2023 г. в 19:28 ч.

   Благодаря за добрите думи! Опитвам се да проявя разбиране към опонентите, но невинаги е лесно.

   Изтриване
 5. Каква е тази пуста нова книга бе, че ще те хвърлят чак на кладата заради нея? Да не са някакви нови протоколи, или списък на контрабандисти на антики ? :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 21 май 2023 г. в 19:38 ч.
   Няма протоколи, няма и списък на хора занимаващи се с контрабанда.

   Това е книгата ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ТРАКИЙСКИ РЕЧНИК

   http://ateabooks.com/world-history-series/7227-drevnite-koreni-na-blgarskiya-ezik-trakijski-rechnik-9786197624342.html

   Изтриване
 6. Г-н Серафимов, когато човек върви в правилна посока има срещу него много съпротива.Продължавайте на пред.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 21 май 2023 г. в 19:47 ч.

   Нормално е да има несъгласни, но някаква почтеност трябва да се спазва.

   Изтриване
 7. За съжаление съпротивата на платените продажници и апологети на чужди имперски амбиции
  огромна подплатена със солидни суми пари. България се намира в критичен период от своята история и е подложена на чудовищен натиск отвсякъде. Май само на тези, които им пука за личното благополучие не им става ясно че искат да ни вземат земята, като ни прокудят, а който се опъва - като го очистят. Причината за толкова много предателство е именно непознаването на собствената история и насаждането от вътре и от вън комплекс за национална непълноценност

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много вярно. Прогониха милиони от България. Селата са призрачни. Народът не вижда светлина и това което е светло искат да му отнемат. Народ без да познава миналото, няма бъдеще. Като дърво без корен.
   А по повод обвиненията. Боже опази, нашите учени издали безброй книги, с безброй лъжи. Един човек се осмелява да се бори за истината и го наричат лъжец. Ясно е защо. Няма да ни заблудите и винаги ще вярваме на Павел Серафимов и другите непризнати и истински българи преди него, а не на всички продажници!
   Предателството отвътре е най-страшно.. Затова трябва да се сърдим най-вече на тези вътре в България, а не само отвън.
   Другите нямат история и си я измислят. Ние имаме, но се работи най-вече тя да се заличи. Трагедия.

   Изтриване
  2. До Анонимен 22 май 2023 г. в 11:51 ч.

   Да, така е за жалост - Другите нямат история и си я измислят. Ние имаме, но се работи най-вече тя да се заличи.

   Изтриване
 8. Който го е страх от вълци, ами да не ходи в гората. Като ще се правиш на учен, ще научиш да приемаш критиката на професионалистите без да ревеш :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз една критика не съм видял срещу Серафимов, черно на бяло. За толкова години, къде са "оборени" на Серафимов публикациите? :)

   П.П. Балабанов е пишман-професионалист. :)

   Изтриване
  2. Не мисля че някой реве ,а дава смислен и културен отговор.

   Изтриване
  3. До Анонимен21 май 2023 г. в 20:16 ч.
   Критика и злепоставяне са различни неща, научете се да ги разпознавате!

   Изтриване
  4. Бих ти отговорил на Български но ще ме цензурира.

   Изтриване
  5. Мда, тук се допускат само хвалебствия към собственика на блога, всичко друго се цензурира, защото г-н Серафимов го е страх от дебат.

   Изтриване
 9. Мдаа... Основният проблем, както гн Серафимов много пъти е изтъквал, е че науката и учените отдавна са престанали да бъдат обективни и независими. Основен критерий за това колко успешен е един учен е получаване на финансиране за научни проекти. НО темата на тези проекти предварително се определя от разни правителства, международни комисии т.н., които с повечето случаи си имат своите политически планове. Като пример, ако от министерство определят 10 милиона финансиране по темата "За азиатския произход на българите", нашите мили учени или се нареждат на хранилката и пишат нелепости или остават честни, но гладни и неуспешни.

  А би трябвало, така както лекарите се заклеват да запазват живот, историците да се заклеват да запазват истината за историята на своята родина. Един лекар може по небрежност да изгуби човек, но един историк, може да затрие цял народ.
  Огромна и тежка е тази отговорност и не всички са достойни за нея.

  Поздрави,
  Ивайло

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Ивайло

   За жалост средства се отпускат предимно за търсенето на прародината ни в Азия.

   Изтриване
 10. От доста години следя постовете ти и те чувствам все по близък ,сякаш винаги съм те познавал.хората около мен се запознаха с твоят труд и ставт все повече ,вече не е популярност делото с което си се заел а истина която е много дълго чакана .забелязвам пробуждане и будните те усещат като близкият ,нашият човек които вече е тук и връщане на зад няма истината е като светлината а тъмнината не съществува тя е липса на светлина ! Бъди силен приятелю вече сме твърде много има за какво да се страхуват но и всеки носи своя кръст. С теб сме и ставаме все повече .....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 21 май 2023 г. в 22:16 ч.

   Да, хубаво е, че сме много, иначе лошо ми се пишеше...

   Изтриване
 11. Балабанов е бивш археолог, преподавател в НБУ... За какъв се мисли, за представителна извадка или пратеник на всички учени ли?! Има редица колеги, които са на тотално противоположни мнения от неговите. Той обаче мненията си представя като истина от последна инстанция, което е повече от комично и несериозно, а да не говорим за заблудите, в които се е оплел със страшна увереност.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен21 май 2023 г. в 22:58 ч.

   Миналата семица в История БГ проф. Игнатов сподели, че не е съгласен с теориите поставящи корените на народа ни в Азия. Проф. Игнатов допълни, че гледа на българския народ като на наследник на древното балканско население.

   Египетските култове в Тракия през елинистичната и римската епоха,

   https://www.youtube.com/watch?v=w3z_NyMaxQ0&t=2015s

   Изтриване
 12. За 16 години не съм видял Павел Серафимов да обиди дори един човек. Такова силно качество на търпение, зрялост и доброта, са едно на милион. Възхищавам се на този човек и съжалявам всички дребни душички, които се държат недостойно с него.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 21 май 2023 г. в 23:06 ч.

   Благодаря Ви от сърце за добрите думи!!!

   Изтриване
 13. Аз имам въпрос :
  Защо професори като г-н Балабанов не се опълчиха срещу булдозерите и багерите,които заличиха древния град Скаптопара ?
  Колко призиви за подкрепа имаше от благоевградчани......

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 22 май 2023 г. в 2:19 ч.

   Аз също си задавам този въпрос, а не е само Скаптопара, други археологически обекти също са унищожени.

   Изтриване
 14. Разбирам Вашето огорчение от реакцията на опонентите Ви , но това трябва да Ви покаже, че Вие сте на правия път на историческата истина! Радвайте се, че "разлаяхте" статуквото. Те се чувстват застрашени от Вашите задълбочени анализи и обобщения, основани на сериозни проучвания и доказателства. Безсилни да Ви оборят
  с читави контрааргументи, прибягват към лични обиди! Облегнете се на хората, които Ви вярваме, а ние не сме малко! Ще използвам думи с тракийски произход от Вашата прекрасна книга за кратко послание към Вас: Вели войнес Спароток, Бит дързъ, бит ведер, одолевати дорд, дат исти, дале исти, вер исти, славит исти. Да ти спори!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Анонимен22 май 2023 г. в 3:26 ч.
   ...Безсилни да Ви оборят с читави контрааргументи, прибягват към лични обиди! ..."

   Точно! И аз съм го казвал много пъти, че всеки който няма начин да представи стойностни аргументи срещу истината която разобличава лъжите му, защото такива просто не съществуват, коментира и отправя лични обиди към автора. Това в днешно време стана основно занимание на защитниците на лъжците, затова с такива коментари се сблъсква всеки и навсякъде. Такива можеш да ги нараниш само с демонстриране на безразличие и оставяне коментарите им без отговор, защото тяхната цел е винаги да раздразнят или нервират опонента, а не да го оборят. Защото последното е непостижимо и те отлично го знаят. Има няколко мъдрости по този повод като следните: " С глупака не спори! " или " Убий простака с мълчание! ". В случаите когато останат без внимание са най нещастни и разочаровани, защото не са постигнали целта си да ходят по нервите на набелязаната жертва.
   От друга страна историята и политиката не от сега и не само у нас са толкова много преплетени, че е невъзможно да бъдат разделени, а всички знаят, че политиката е мръсна работа.
   "Историята е набор от лъжи, по които е било постигнато съгласие." (Наполеон Бонапарт)
   Нека не забравяме и присъдата, която определя великия Сервантес, за фалшификаторите на история:
   " — Ако авторът я беше написал иначе — каза Дон Кихот, — писаното вместо истина щеше да бъде лъжа, а историците, които си служат с лъжата, трябва да бъдат изгаряни живи също като фалшификаторите на пари. " ( Сервантес - Знаменитият идалго Дон Кихот де Ла Манча, част 2. глава 3)
   https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl_uPE4Ij_AhUZSvEDHfg-BRgQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fchitanka.info%2Ftext%2F2991%2F29&usg=AOvVaw1oOOzPny8g12HoZ4Rvj-06

   Изтриване
  2. До Анонимен 22 май 2023 г. в 3:26 ч.

   Благодаря Ви за подкрепата!
   Благодаря Ви и за добрата оценка на книгата ми!

   Изтриване
  3. До Анонимен22 май 2023 г. в 13:58 ч.

   Мъдър е бил Сервантес, наистина мъдър!
   Благодаря за хубавия коментар!

   Изтриване
 15. Не се учудвай Павле, това е официалната българска политика, контролирана извън България, целта е унищожение на българската история, памет и корени. Но както казваш в други публикации винаги сме оцелявали. "Не се гаси туй що не гасне", забравих на кой велик българин беше тази мисъл но е вярна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Валентин К.22 май 2023 г. в 8:04 ч.
   Мисълта е на Вазов, великият българин Вазов!
   За нас е радост, слънце златно
   в навъсен ден когато бляска,
   но лучът му грей по-приятно
   през някоя тъмнична рязка.

   Една звездица – и тя тоже
   моряка води сред морето,
   едничка искра нявга може
   пожар да дигне до небето.

   Огънят, в който Хус изчезна,
   огря вселената по-ясно,
   в нощ мрачна, бурна и беззвездна
   светкавицата грей ужасно.

   Тирани, всуе се морите!
   Не се гаси туй, що не гасне!
   Лучата, що я днес гасите,
   тя на вулкан ще да порасне.

   Тук всичко мре, изтлява, гние
   и тез, що бдят, и тез, що падат,
   престоли, царщини и вие
   и червите, що вас изядат.

   Едната светлина е вячна -
   една във хаоса грамадни!
   Със нея тоя свят се начна,
   със нея няма да пропадне.

   Във мрачен гроб фърлете нея -
   тя повеч блясък ще се пръсне,
   убийте я във Прометея -
   тя във Волтера ще възкръсне.

   И ако слънцето изчезне
   от тия небеса приветни,
   то някой в ада ще да влезне,
   главня да вземе, да ни светне!

   Изтриване
  2. БЛАГОДАРЯ

   Изтриване
 16. "Истината боли"! Браво Павел Серафимов!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен22 май 2023 г. в 8:59 ч.

   От истината се страхуват само тези, чиито дела са тъмни.

   Изтриване
 17. Milena Georgieva
  5 ч. ·
  "Обявявам кръстоносен поход срещу Спаротоците. Колеги, време е да се включите, защото се задава новата националистическа и расова чума, в която лековерните и неуките започнаха да вярват, че е истина, а издателства и библиотеки, наред с медии започнаха нагло да популяризират. Споровете под поста на доц. Балабанов са много смешни, но и много страшни...."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросната Георгиева нали знае че кръстоносните походи не са били за вярата и за освобождението на Божи гроб а за пари, власт и политика. Нейният поход със сигурност е от този тип.

   Ивайло

   Изтриване
  2. Milena Georgieva
   5 ч. ·
   "Обявявам кръстоносен поход срещу Спаротоците.

   Божее, богоборците атеисти тръгнали на кръстоносен поход срещу човек, който се е доказал като християнин! Аз съм почти сигурен, че Георгиева вече е изтрила коментара си, защото е подсъден. Но моля ви, как с лека ръка ще сравняваш Павел с "новата националистическа и расова чума" !
   Павле, разходи тази г-жа до съда, за да знаят другите като нея, че не могат да клеветят и обиждат безнаказано хората!

   Изтриване
  3. Внимавайте какво "обявявате"! Първо коя сте Вие да обявявате "кръстоносен поход"! И то срещу човек, който не е направил нищо лошо, а и да беше направил пак питам, коя сте Вие да обявявате...каквото и да е било. Дали не ви се иска да има пак народен съд? Мнооого ама мнооого се въздържайте от каквито и да е било подобни изяви, защото нали знаете: каквото повикало това и ще се обади!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  4. Последно "КРЪСТОНОСЦИТЕ" летяхте от една блъгарь'ска пропаст с благословията на славния блъгарин Калоян (ИОаница), докато папата му се молил и обяснявал в писъмца, какви тракийци и троянци са, а в ехото отсреща се чувал гръмогласен тракийски смях.

   Да не тръгнем ние на поход, че как ви е насъбрал народа, ще подминете Алтай и Памир съ скоростен бяг!

   Господа мерзавци - нямате грам срам, но за това пък се криете като хлебарки, сгушени в титлите си жалки!

   Изтриване
  5. До Milko Kostov22 май 2023 г. в 22:11 ч.

   Всъщност изразът кръстоносен поход е подходящ.
   Кръстоносците са поели към Светите земи с цел да изтребят хората там, за присвоят тяхната собственост и да забогатеят.

   Изтриване
  6. Видях профила на въпросната "Milena Georgieva". Пише, че е завършила в Национална Художествена Академия и сега работи в БАН. Значи най-вероятно е завършила "История на ИЗКУСТВОТО"... Тази никаквица, първо коя е въобще, второ за какви "походи" говори и от името на "кой"?!?!?

   Изтриване
 18. Milena Georgieva
  Кръстоносен поход срещу Спаротоците. Колеги, време е да се включите, защото се задава новата националистическа и расова чума, в която лековерните и неуките започнаха да вярват, че е истина, а издателства и библиотеки, наред с медии започнаха нагло да популяризират. Споровете под поста на доц. Балабанов са много смешни, но и много страшни....
  Петър Балабанов
  3 дни ·
  От няколко години в електронната мрежа се разпространяват системно текстове, подписани от името на г-н П. Серафимов. Те имат претенцията, да откриват „неизвестната“ досега история на българския народ, както и да заклеймяват десетките хиляди специалисти – историци, археолози, филолози, антрополози, напоследък и генетици – които „нарочно“ или „срещу заплащане“ крият истината за нея.
  Теорията на г-н Серафимов се крепи на четири аксиоматични за него постулата:
  1. Маймуната е станала човек в България. Българите са най-стария народ в света, открил всички благини на човешката цивилизация. Те не само са заселили огромна част от Евразия – от Египет до Кавказ и Урал, но и са дали началото на всички праисторически цивилизации.
  2. Българи са ако не всички, то по-голямата част от известните антични императори и пълководци (странно защо г-н Серафимов не обръща внимание на учените, писателите, лекарите, строителите…).
  3. Блестящата култура на българите, все още подвизавали се като траки, е открадната от гадното етиопско племе на данайците, от които произхождат съвременните гърци. Всичко, известно като постижения на Древна Елада, всъщност е постижение на траките. Гърция е една трако-българска област, заграбена от диви необразовани звероподобни чужденци.
  4. Десетките хиляди антични, средновековни, съвременни европейски и български автори, които твърдят несъвместими с теорията на г-н Серафимов неща, са или платени агенти на злостно ненавиждащи българите и България чужденци или заблудени невежи, които крият истината. Особено съвременните български и чуждестранни учени, които не са съгласни с него.
  За „доказване“ на своите „открития“ г-н Серафимов ползва елементарен набор от инструменти: присвояване на откритията на ненавистните му „щатни“ историци и археолози, използване на наскубани цитати (понякога редактирани от него), собствена интерпретация на резултатите от чужди изследвания, политически лозунги, както и откровени лъжи.
  Оправдание на своята дейност той вижда в „отваряне на очите на българите за славната им история“, което ще доведе до „издигане на националната гордост“ и от там – до възход на съвременна България.
  Странно защо г-н Серафимов не обръща внимание на истинските постижения на обитателите на нашите земи и на реалните им приноси към световната култура и история, открити и широко популяризирани от българските изследователи.
  Като доказателство на критичните бележки спрямо г-н Серафимов ще публикувам няколко разбора на негови „творения“. Предчувствам, че това ще породи лавина от голословни оплювания по мой адрес, защото единствените аргументи на неговите фенове е празнословното попържане и истеричните вопли, че някои не мисли като НЕГО. На тях няма да отговарям. С хората, които реално се интересуват от истината или желаят да дискутират конкретни проблеми винаги съм готов да разговарям. Серафимов 5
  Този текст започва с една лъжа: „От друга страна генетичните проучвания показаха, че типичните за нас маркери I2, E-V13, J2, R1b*L23, G2, а и значителна част от R1a, са наследени от хора обитавали Балканите преди повече от 9000 години.“ 1) Г-н Серафимов така и не може да каже: кога, къде, кой е намерил на територията на България човешки кости от преди 9 000 години? К

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Milena Georgieva

   Похвално е някой да иска да се застъпи за своите колеги, но е и разумно първо да провери техните аргументи.

   Един човек може да създаде лошо име на цяло съсловие с некултурно и нечестно поведение. Фактът, че заставете безпрекусловно зад човека, който ме клевети говори зле за вашата подготовка, а и морал.

   Изтриване
  2. Уважаема Milena Georgieva, не ви зная отношенията с доц. Балабанов, но вие двамата май още мислите, че се намирате в средата на ХХ в. и можете с политически лозунги да сплашвате хората, така ли е? Видях ви профила, пенсионерка сте, на почтена възраст сте, но това не ви оневинява, не можете с лека ръка да изкарвате някого нацист и расист, като свързвате името му с "новата националистическа и расова чума". Но вие чела ли сте нещо от Спарток, или отправяте обвинения в расизъм и нацизъм с надеждата, че възрастта ви ще възпре наклеветеният да ви подведе под отговорност?

   Изтриване
  3. До Анонимен 23 май 2023 г. в 14:42 ч.

   И аз видях профилът на дамата, но съдейки по думите и, тя не е чела абсолютно нищо от мен.

   Изтриване
  4. Г-жо Георгиева, говорите за :"десетки хиляди автори, които казват противното на г-н П,Серафимов". Но това не е аргумент за истината. Има няколко по десет хиляди публикации на северомакедонски автори, за съществуването и днес на македонски народ и език, различни от българските. Еее, и какво от това? Това вярно ли е? Още големият Макс Планк(не е историк) е казал че, истината не побеждава чрез убеждаване на протовниците й, в нейната правота, а просто минава време, идва ново поколение, което приема за естествена тази истина, теория или закон, аксиома. Мъдрите не чакат да мине много време, а правят своя мултидисциплинарен анализ и решават дали да подкрепят новото преосмисляне на даден проблем, защото твърденията на хилядите "стари"автори не са довели до една непротиоречива и и пълна историческа картина за нашата история създавайки само нови и нови необясними и противоречиви теории. И се започват едни измислици за "Великопреселение", за три кораба " немци - готи", завзели половин Европа и след няколко века мистериозно "изчезнали" или за стотина Гумильовски хуни, тръгнали от Китай, женили се по пътя и когато стигнали до Европа я завладели, погледнали назад и се изумили каква огромна империя са създали по дългия си път
   После се пръкват от едни блата милиони, милиони "славяни" и заливат не само балканите, които предвидливо са опразнени от траките, изчезнали незнайно къде, въпреки, че само преди 100 години тракът Юстиниан строи за тях Юстиниана Прима- център на апостолските им църкви или пък се появява "църковнославянски " език, по - стар от българския, без да имало някаква християнска държава "Славяния", но пък е имало България, където живеят първите християни в Европа, имали свой епископ, сп. Ерм, като българския владетелски род Ерми и тракийското име Ерми.
   Г-жо Георгиева, честит празник на българската култура и българската писменост, чести празник на българицата! Или няма българи а, а някаква мъглива кирилска, славянска азбука, според "хилядите автори" и т.н.? Ако аз ви поканя да отпразнуваме моя рожден ден, то той става ли и ваш рожден ден, става ли общ за всички мои гости рожден ден или си остава мой рожден ден?

   Изтриване
  5. Видях профила на въпросната "Milena Georgieva". Завършила е Национална Художествена Академия и работи нещо в БАН. Най-вероятно е завършила "История на ИЗКУСТВОТО".........
   Първо, каква е тая никаквица?!
   Второ, за какви "походи" пише, от името на "кой"?!?!?
   Трето, цитира пенсиониран, бивш археолог, преподавател в НБУ, който също не е представителна извадка на всички учени.......
   Кои са тези индивиди, че си позволяват да насъскват хората и пр., щом не им допада дадена историческа теза?! То по тая логика, до сега ние трябваше да сме осакатили и публично линчували всички български продажни предатели, които са писали за "тюркски", "ирански" и друг азиатски произход на предците ни!!!!! Вместо да ни благодарят, че сме ги оставили да си живуркат най-необезпокоявано, те наглеят повече и повече!!!!!!!

   Изтриване
 19. Очевидно г-н Серафимов има проблем с дискусията по същество. Той, както и повечето от неговите фенове предпочитат да назидават и осъждат. Ето някои цитати от "спокойните, културните и неполитическите" му публикации:
  - …Това за жалост не трогва представителите на казионната наука, някои от които се опитват да възкресят уж обявената за отхвърлена теория за тюрко-алтайския произход на старите българи. На какво разчитат тези хорица не зная. Днес трудно може да се наложи цензура, а и изживяващите се като тролове студенти и доценти нямат особено голям брой почитатели (НЕ МОГА ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА ДА НЕ ОТБЕЛЕЖА, ЧЕ НАЙ-МНОГО ПОЧИТАТЕЛИ ИМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛКИТЕ НА НАЙ-ДРЕВНАТА ПРОФЕСИЯ)
  - …„Кой дава правото на шепа самозабравили се човечета да забавят истината, за не бъдат накърнени финансовите им интереси? На какво се надяват тези, които безбожно нагло манипулират резултатите от мащабните генетични проучвания? Това са въпроси, чиито отговори не само аз, но и много други будни българи биха желали да получат.“
  - „Служейки на чужди интереси и накърнявайки истината, казионните учени от началото на ХХ век реално се явяват съдружници на палачите на българския народ. Ако виждането на Ценов, Владикин, Даскалов и др. бе подкрепено от историците ни и те бяха потърсили подкрепа на запад, дори да не бихме получили пълно признание, дори да не бяхме получили Тесалия, Епир и т.н., поне нямаше да има условия за етническото прочистване над сънародниците ни от Беломорска Тракия и Македония.“
  СЛУШАЙТЕ! Внимателно!! Внемлите!!! Историците ни са виновни!!!! Не Фердинанд и неговата камарила, не осъдените от българския народ и българския съд политици, не корумпираните „честни частници“, предизвикали негодуванието на ген. Вазов. При това не всички историци, а само тези, които са били на държавна заплата. Ех, ако Ценов, Владикин, Даскалов бяха на държавна издръжка… Ако г-н Серафимов бъде издигнат за академик… Както се полага, щом му бъде зададен конкретен въпрос, г-н Серафимов се омъглява, а феновете му надигат вой (некултурно, лично, злобно и неграмотно) срещу този, който се е усъмнил в правотата на НЕГО. Последният въпрос, който зададох бе: как определя г-н Серафимов (някои от феновете му може ли да му помогне?) съдържанието на термина "Трак"? С интерес очаквам отговора.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ехехехе-ехехе и замириса на на доцентe :) Ex другарю, ех другарю, лежа на гърба на народа над 50 години, но вместо да направиш нещо за тези, които те хранят, като млад матросовец се хвърляш да защитаваш гърците :)
   Ти другарю, ти генерираш злоба и цинизъм, но другите ти били виновни, айде холан гръцко театро ще играеш и ще ни омайваш със софизми и интернационализми :)
   Май още не можеш да простиш на онова студентче, което те избъзика с надписа ΔОВЕΛТ, какъв смях пада още ако знаеш :)
   Познаваш ме, познавам те :)

   Изтриване
  2. Ти ли се криеш зад "Милена Георгиева"? Като си прав и знаеш ИСТИНАТА, кажи я да я чуем. Щото само едни истерични плюнки пръскаш тука ! Сега ли осъзна че си прецакан или винаги си си го знаел? Някакви доказателства ще извадиш ли от някъде или по стар милиционерски тертип просто ще плюеш и ще оставиш наплютия да обяснява, че няма сестра? Ако ти си произлязъл от маймуна добре, не го оспорвам, но аз а и много такива като мене не смятаме, че сме произлезли от маймуни. Виж ... там който и да си , белите хора отдавна и успешно оспорват теорията на Дарвин а ти ми говориш за нашата история, която е съшита с бели конци и то от чужди и враждебни нам хора! Вземи се в ръце и стъпни на земята и се успокой. Сега ти изглежда страшно, но ще свикнеш с времето даже съм сигурен че пръв ще хрипнеш да защитаваш писаното от СПАРОТОК, когато вятъра си смени посоката. А това време идва, да знаеш! Бавно, мъчително, но идва!

   Христослав
   Българин по род и
   Тракиец по произход!

   Изтриване
  3. До Христослав
   Милена Георгиева е действително лице, не е фалшив профил. Преди малко се уверих, че тя е авторката на текста, в който бивам асоцииран с крайни идеологии. Жива и здрава да е госпожата, то си е на нейната съвест.

   Изтриване
 20. Анонимен22 май 2023 г. в 15:57 ч., Ако мерзостта вонеше, вашата воня щеше да стигне до Форт Лодърдейл във Флорида. Човекът преди мен също ви е усетил, а даже твърди, че ви познава лично и щом е така значи моето усещане не ме лъже.

  ОтговорИзтриване
 21. Това в никакъв случай не е християнска ценност, нито професионална - "Става въпрос за ... към когото в миналото хранех уважение."
  Християните понасят критика и прощават, професионалистите понасят ктитика и си взимат бележки, къде са сбъркали, поправят се, или показват неопровержими доказателства за правотата си! Уви, с това ви твърдение, не сте сторил нито едното!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимен22 май 2023 г. в 20:06 ч. Ами Спаро да не би да не е простил, или може би случайно се е разгневил и е пребил хулигана с бухалка, то аз не съм разбрал? Аман от шабеци!

   Изтриване
 22. До Анонимен22 май 2023 г. в 15:57 ч.

  Виждам, че са Ви идентифицирали вече, стилът Ви е неповторим :)
  Qualis homo ipse est, talis est eius oratio - Какъвто е човекът, такива са и думите му.

  Сгреших, че в миналото не Ви прецених добре и загубих ценно време за човек с ниска стойност.

  ОтговорИзтриване
 23. Господинът не иска да признае, че Дулес, Дуло, Долон са все имена свързани с Дои, Дои-ло (Доvло), Долу (Долоv). Името е свързано с мизите кисти (чисти), употребяващи повече млечни продукти за сметката на месото. А те не са ли ари (траки), или и те са тюрки? Ами за скитите дето пият мляко направо от кобилата пише Омир. Всъщност смешното е, че името на Омир се свърза с това на ГОмер (ГОмир), кимериеца баща на Мариандин. Кимерийците скити са деца на аМАЗонките, за което име балто-славените (не аз) твърдят, че идвало от МЪЖ (мъжествени), а стари автори твърдят, че мизи и аМАЗонки са едни и същи хора, тъй като единствено от тракийските племена, мизийките се сражавали редом до мъжете си на кон.

  В библията пък се твърди, че Мазака, Гомир, Мадай и Тирс са братя. Няма как да е иначе. Точно името Тирс се свърза с Танит (аТина - Нейт - небесната) и Баал, брат близнак на Агенор. Все тракийски (славенски) имена.

  Името аТина е свързано също с небесния Тинос (Тиния) - Тин - Дин (Юпитер), мъж на Уни (Uni) - IOнона, което име е свързано с уни-гурите. Няма как да е иначе, защото тя е майка на върховното им божество Арис (от дорийски Ара), сиреч МАрс. И тук пак стигаме до Мари-ан-дините (ари - траки), предвождани от тини (ви-тини) и мизи. А ДОЛИоните са си чисти мизийци с предводител със славенско име Силен.

  Ще го напиша пак за тюркчеещите се историчарчета! Траки е ексо онома - екзоним (външно име) за арите от Ария и Перки (Тракия), за арките от Аркадия (Аркас), за арите от град-държава на Крит - Ария, позната и като Арви, оттам и арвиати - илирийци, с баща Илирий, баща Кадъм, име близо до АЛ-кади (Херкулес - Ираклис), с майка АЛ-кмана, близо на АЛ-секо, Ал-тсикурс - Ала секира - Алцек. Али (но) Алцек (Алсеко) е от род Дуло (Доило), дето пият мляко направо от кобилата.

  Тия неща господин Серафимов ги знае, но другия господин титла не ги знае. А нещо да рече за БЛАГ-АРИТЕ, БЛЪГ-АР-ОМЪ? Или и там не е гледал монетите на нашите цясари (црь - царе)!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. " Milko Kostov22 май 2023 г. в 20:57 ч.
   ... и Баал, брат близнак на Агенор. Все тракийски (славенски) имена... "
   Ще помоля за извинение ако се намесвам не на място, но бих добавил и мое мнение за този Баал, който според мен е библейския Тубалкаин в Битие 4:22, известен като първия ковач. Според Jacob Bryant (1715–1804) английски учен и митограф, бива наричан още Баал-Каин. Според мен има голяма вероятност нашата Стара планина да е получила от там названието "Балкан", което по късно римляните преобразуват на Вулкан. Освен това за Скитите се гоивори, че имали клон който се е наричал Тубал. Някои все още упорито се опитват да наложат мнението, че името е турско, но според различни автори то е съществувало много преди XIV век, когато се появява Османската държава и "поканена" на Балканите като съюзници на ИРИ се превръща в империя.

   Изтриване
  2. До Великов23 май 2023 г. в 12:11 ч.

   Ако е Ваал то произлиза пак от нашето Вол. С такъв лик е бил Ваал - Бик - Вол - БиВол.

   Но съответствие на Баал също е Бел. Има ли смисъл от превод? Кан (кань), кон (конь), отговаря на старобългарското - начало, предел, край. Бал-кань е със значение - Бяло начало, предел, край (Стара планина - Моторни гори - Хемос - Химонас - Зима). БалКань - БалКонь. АРкань, АРконь - гръцката замазка АРхОН-т. Грешката идва от нашето руническо К (Х - кръстосване), което е изписано на трите пръстена на князъ Кровъ, с руническа представка отгоре О (V) - ω"Кровъ - пО'кровъ. Буква Х (К) ясно е очертана от слънца в краищата ѝ, че да се знае, че е отделна буква.

   Оттам идва грешката Ави-ток-олъ - Авитохолъ, Испе-ри-къ - Исперихъ, ДохСъ (Дух - духовникъ) - ДокСъ (уж свиня) и т.н.

   Де гледат тия наши историчарчета с титли, ала дръж ми шапката?

   Поздрави!

   Изтриване
 24. Нима е лъжа, че гърците са етиопски номади (даже цигани, че номерата им май точно цигански се оказаха) Нима е лъжа, че са африканци, почитали египетски богове, поради липса на свои. Нима е лъжа, че са дошли в Европа като роби, но в изображенията на черни в склуптурите им не се разпознават, а говорят за африканско присъствие в Гърция.
  Нима е почтеност да лъжеш нагло целия свят откъде си дошъл и кой ти е корена. Мда, досега не съм чула грък да си признае. Напротив само ругатни и заплахи, ако им кажеш.
  Не става въпрос за техния произход и раса, да не би някой да си помисли. А затова, че гърците, с доказан етиопски ген, са обявени за големите създатели на "европейската" цивилизация, за която те като етнос нямат грам заслуга, нито са били в Европа по това време.
  От друга страна, българите, с доказан европейски и тракийски ген, са обявени за тюрко - иранска дива сган, която няма нищо общо нито с Европа, нито с траките, а едни крадци на тези свети земи.
  Значи ние да стоим и да търпим тази нечовешка гавра во веки веков! Ами то излиза, че гърците били хем елини, хем траки.
  А ние нищо, едно тюркско племе, кучета ни яли, всеки може да се гаври както пожелае и така ще възпитаваме децата си.
  Затова е нашето недоволство. хайде стига да ни правите на балами.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 22 май 2023 г. в 22:43 ч.

   Именно, недоволството ни е напълно оправдано, защото ни карат да се гордеем с осакатена история!

   Изтриване
 25. Спомнете си за д-р Ганчо Ценов, него също го критикуват и забраняват да издава трудовете си в България. Да, тогава е нямало интернет, само вестници и книги. Как Г.С.Раковски е знаел толкова много за нашата история и нито един "доказал се дипломиран историк не е обърнал внимание на неговите издания. Утре ще оспорят и "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски, защото и той не е бил историк! За съжаление г-н Серафимов живеем в интересни времена, а това е най-голямото проклятие на нашият народ. Вярвам, че ще продължите да осветявате нашата история, защото народ който има календар на 5506 годишни преди Христа, той не е от вчера! Желая ви много успехи и дано ако не нашите деца,то поне внуците ни учат истинската история на България.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 22 май 2023 г. в 22:44 ч.
   Благодаря Ви за добрите думи и подкрепата!
   Съдбата на д-р Ценов е печална, но такива са били времената - било е трудно да се разпространят новите виждания. Днес е по-различно и това дава надежди.

   Изтриване
 26. Павеле, имам 3 от твоите книги, но на снимката, пред теб и онзи другия човек има още една. За нея ли те плюят и охулват в социалните мрежи разни дами и господа? Има ли я по книжарниците или са ти ударили бойкот след критиката на титладжиите?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен23 май 2023 г. в 10:57 ч.

   За новата книга иде реч, за ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ТРАКИЙСКИ РЕЧНИК.
   Не зная дали я има по книжарниците, но Атеа я предлага

   http://ateabooks.com/world-history-series/7227-drevnite-koreni-na-blgarskiya-ezik-trakijski-rechnik-9786197624342.html

   Няма нищо опасно в книгата, няма представяне на расистки идеи, или нещо подобно.

   Изтриване
 27. Павка, ако искаш да разбереш защо даден индивид постъпва по един или друг начин, дръж сметка за етническия произход на индивида. И да опитите да ни затрият като нород Богарски датира още от времената, когато Върховният Създател е пожелал местните владетели Баал и Моллох да го нагостят. Баал, който е водел тази група хора, към която принадлежат Богарите е приготвил храни с растителен произход, а Моллох приготвил храни с животински произход. Когато дошъл Създателят, погледнал блюдата и казал - "Създадох растенията да ви служат за храна, а животните да са ви помощници" - и се нахранил с блюдата на Баал. Разбира се Моллох не понесъл това, намразил и от тогава неговите владения са обвити в лъжи и омраза. От тогава подвластните му се опитват да затрият от лицето на Земята хората на Баал. Баал непрекъснато е демонизиран, нещо, което можем да видим в въвременните филми и произведения.
  Та, исведо ми се за етническия произход на въпросните особи, които те обвиняват в лъжа.
  Поздрави и много успехи!
  И благодаря ти за работата, която правиш по изваждането на действителността на повърхността!
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 23 май 2023 г. в 12:26 ч.

   Всички народи имат и светци и злодеи. Не мисля, че в случая самосъзнанието на моите опоненти играе роля, но не и невъзможно. Щом обаче живеят в България, редно е да не вредят на българщината.

   Изтриване
  2. Не знам от къде ги измисли тия работи анонимния, Бог не забранява яденето на месо, даже има доста обстойно описание какво месо е позволено от него да се яде в Левит.

   Иначе г-н Серафимов, несъмнено всеки народ има "светци и злодеи". Но факта че същите тези светци и злодеи, обикновено поставени в среда където тяхната група се бори за местните ресурси с друга група(физически или политически), въпросната група винаги ще гледа своя интерес. Съответно е редно да си го кажем в прав текст, единствената група на която и пука за "българщината" са етническите българи. Всички останали ги е грижа само до толкова до колкото могат да изкарат някакви дивиденти от нея, иначе ще я захвърлят и оплюят при първата възможност когато нямат полза от нея.

   Изтриване
  3. До Никола 25 май 2023 г. в 2:21 ч.

   Да, имате право, така е.

   Изтриване
  4. "Никола25 май 2023 г. в 2:21 ч.
   ... Съответно е редно да си го кажем в прав текст, единствената група на която и пука за "българщината" са етническите българи..."

   Съгласен съм донякъде с Вас, но искам да допълня, че за голямо съжаление според мен значителна част от етническите българи не само, че изобщо не им пука за "българщината", а под имитацията да демонстрират явна незаинтересованост съзнателно или не, открито разпространяват безразличие и никога недоказвани твърдения на фалшификатите разпространени предимно от чужди политици и свързани с тях идеолози. Тази пропаганда се осъществява също от голяма част от останалите извън днешните предели на държавата и обработени до степен на фанатизъм, а много от тях дори е напълно възможно вече да не знаят истината за произхода си. За подобен казус например говори един материал, публикуван от родолюбеца Никола Григоров от село Делчево, община Гоце Делчев, за сегашния президент на Македония Стево Пендаревски. Материала е доста обширен и ако на някого му се чете всичко, аз акцентирам конкретно върху раздела " ОТ ДЕКА Е ДОШЕЛ СОЙОТ МАКЕДОНСКИ НА МАКЕДОНСКИОТ ПРЕЗИДЕНТ СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ "
   Начина по който всички разпространяват неверни твърдения и изводи обикновено се свежда почти винаги до един и същ похват. Недоказано популярно твърдение, което ползват за основа като даденост, която не се нуждае от доказване, преплитат някои реални факти и въху всичко това извеждат всевъзможни небивалици игнорирайки всички неудобни автори, както древни така и съвременни. По същия начин много исторически автори от XVII XVIII век са се поддали на разпространената тогава невярна представа, че египтяните са създатели и разпространители на културата по света, което води до множество неврни твърдения и изводи, които са били приети като безспорни. Естествено тръгвайки от грешна база почти винаги се тръгва по грешен път и от там се стига до грешни изводи. Такива примери не мисля да посочвам, защото всеки се е сблъсквал с тях многократно. Бих искал да посоча обаче обраното, когато всички достигат до различни изводи ползвайки неправилна база, но все по грешни и невъззможни за доказване, а друг тръгва по различен път и доказва без усилия това, което други не успяват от десетилетия. Става дума отново за блогър, който не търси начин за разчитане на старобългарския титул "чръгоу биля" с непознати езици възможно от най далеч, както са практикували останалите които не са успяли да уточнят значението, а ползва един от най близките до нас езици украинския, защото по негово мнение той е претърпял най малко промени във времето и е възможно най близък до този на Кроватова България. Колкото и някой да оспорва или да се опитва да оборва подхода, не може да ме убеди, че по правилно е да търсим ключа за разчитане в далечна Азия или други непознати езици по света.
   https://bghistoryanalysis.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
   Може да не сме убедени напъно, че навсякъде автора е абсолютно прав, но дори да има незначителни отклонения те според мен не са съществени.

   Изтриване
  5. Анонимен27 май 2023 г. в 14:35 ч.
   Съжалявам за пропуснатия линк.
   https://www.sitebulgarizaedno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=323:-q-q-&catid=1:latest-news
   Никола Григоров
   " ОТ ДЕКА Е ДОШЕЛ СОЙОТ МАКЕДОНСКИ НА МАКЕДОНСКИОТ ПРЕЗИДЕНТ СТЕВО ПЕНДАРОВСКИ "

   Изтриване
  6. Анонимен27 май 2023 г. в 14:35 ч.

   Прав сте ,че много от етническите българи не ги е грижа за техния произход и "българщината". Но мисля и правилно анализирате ,че това не е естествено състояние а е плод на пропаганда. Нека си го кажем в прав текст. Днес наблюдаваме нещо което никога досега не е било възможно. А то е, да се прави масово препрограмиране на дадена популация. Знам... леко конспиративни думи, но как иначе да опишем действията на мас медиите? Като изключим безбожието което се промотира навсякъде, няма как да не пропуснем факта, че никъде и никой не промотира запазването на етническите българи. Даже ни се набива в главите от уж "родолюбци", че ние сме смесен народ и че такова нещо като "чист" българин нямало. Но мисля предната статия на г-н Серафимов не само доказва, че има но и показва че 40% от етническите българи са директни наследници на хора които са живеели тук още преди гърците да дофтасат от Етиопия.

   А за историята, честно казано аз не виня хората от миналото и техните теории. Те са направили най-доброто което са могли да сторят с информацията която са имали. Днес обаче е друго, имаме в пъти повече информация за древните времена и инструменти които хората от 18-19в само са можели да мечтаят. Проблема не е в хората от миналото и техните теории, а хората днес, които наивно си мислят ,че онези в миналото с ограничената си информация и инструменти, са създали неоспорими теории за произхода на народите. Е няма как, близко е до акъла , но както Серафимов казва , за някой от тези герои , те с това си изкарват хляба и няма как да се откажат от него.

   Изтриване
 28. Павеле,
  Господ здраве да ти дава заради това което вършиш !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Светлини от миналото 23 май 2023 г. в 13:07 ч.

   Благодаря! Дай Боже да има здраве наистина!!!

   Изтриване
 29. Похарчил си 35000 лева за проучванията ти!?%$#@ Що не си купи някаква къща бе човеко?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 23 май 2023 г. в 16:20 ч.

   Късно е вече :)

   Изтриване
  2. Уважавам ви, но ми се струва, че преувеличавате с твърдението за 35000 лева похарчени за книги. В Софийската Библиотека няма книги за толкоз пари, а вие не живеете в библиотека.Много ви моля, ако искате да запазите уважението ми да се коригирате.
   Мирослав Колев

   Изтриване
  3. До Анонимен29 май 2023 г. в 13:04 ч.
   А сканирани документи за произход на средствата няма ли да искате?

   Изтриване
  4. До Анонимен 29 май 2023 г. в 15:07 ч.
   Господин Колев малко прекалява, но аз си пазя касовите бележки. Съмнявам се обаче, че той ще ми даде адрес, на който да му пратя копие, то всъщност ще е цял колет :)

   Изтриване
  5. До Мирослав Колев

   Ще Ви дам няколко конкретни примера на това каква е цената на специализираната литература, а и колко струва ходене на музейна изложба в друга държава:

   1. Etymological Dictionary of Greek (2 Vols) – 121 EURO.

   2. Athens, Thrace, and the Shaping of Athenian Leadership – 115 USD

   3. The Origins of the British: The New Prehistory of Britain – 90 EURO


   4. Ancient Europe – 59 USD   5. Wer zivilisierte die Alten Griechen?: Das Erbe der Alteuropäischen Hochkultur – 28 EURO


   6. Dawn of the Horse Warriors: Chariot and Cavalry Warfare, 3000-600BC – 26 EURO


   7. Thracian peltasts and their influence on Greek warfare – 25 EURO


   8. Das Rätsel der Donauzivilisation: Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas – 18 EURO


   Пътуване AMSTERDAM – MUNCHEN 200 EURO
   HOTEL – 120 EURO
   Цената на билета в музея и храната нужна за престоя в Мюнхен не са включени :)

   Надявам се любопитството Ви да е задоволено. Мога да Ви пратя копия на касовите си бележки, ако ми дадете адреса си :)

   Изтриване
  6. Не съм Мирослав, но искам да отбележа - Това не са 35000 лева, към 1600 са :) Пак не е малко, но не са 35000 както казваш ти :)

   Изтриване
  7. До този, който не е Мирослав :)
   Вие сериозно ли смятате, че ще тръгна да отчитам цената на всичките си книги, пътувания и посещния на музеи?

   Дадох пример, а дали Вие вярвате или не, ми е все едно :)

   Изтриване
  8. Защо им даваш лични данни кое колко струва , ако ще да вярва , тзи трол дава само за кайма и наденица явно цял живот ,защо му даваш отчет ? Той не е прочел внимателно 1 статия, а сметки прави на касови бележки, хайде прав му път !

   Изтриване
  9. До Анонимен 31 май 2023 г. в 17:16 ч.

   Да, имате право, не е нужно да се отчитам никому, защото реално похарчените средства са си лично мои, а не народни, от бюджета.

   Изтриване
  10. Според мен интереса на троловете в такива случаи изобщо не е да търсят някакви доказателства за каквото и да било, а да провокират някого и да го вкарат в някакъв безкраен обяснителен режим. Същите провокации опитват и към всеки коментиращ, а ако някой се закачи започва една безкрайна поредица от оспорвания и отговори за неща нямащи нищо общо със самата тема, но затова пък спама е повече от смислените коментари. По този начин на много случайни посетители им става безинтересно, а даже и досадно да четат глупости и отбягват да посещават такива сайтове. Мисля, че точно по тази причина в много иначе смислени блогове, където често има какво да се дебатира или допълни, коментарите са твърде оскъдни и в повечето случаи от едни и същи спорещи. Ако се появи някой нов, който се отнася сериозно към темата, след няколко коментара се оттегля заради създадената атмосфера. Така, без да предизвиква масово възмущение, трола неусетно си е свършил работата перфектно. Най добре на такива да не им се отговара нито веднъж, защото после лавината тръгва и няма отърване. Освен ако не се появят няколко такива, които да си отговарят един на друг и по този начин да си прехвърлят топката. Понякога и тона сериозно се изостря точно заради досадни тролове, което пък ги кара да се чувстват победители.

   Изтриване
  11. До Анонимен 31 май 2023 г. в 20:58 ч.
   Мисля, че имате право.

   Изтриване
  12. Пълен игнор на такива и недопускане на подобни коментари в блога! Точно трол е това, че и отчет ще му се дава! Реално Вашите разходи са много повече, защото това е дългогодишен незаплатен труд, който ако бъде признат и истинската му стойност за България, трябва да струва не знам колко милиони!

   Изтриване
  13. До Анонимен1 юни 2023 г. в 20:10 ч.

   Да, 35 години труд е много, наистина много, но нали знаете поговорката - На чужд гръб и 100 тояги са малкко.

   Изтриване
 30. Честит празник Гн. Серафимов и приемете моити благодарности и признание за огромния положен труд!
  Честит празник на всички Българи, които милеят за родината!

  За останалите, катрана се поддържа врящ там долу :)

  Поздрави,
  Ивайло

  ОтговорИзтриване
 31. Книгата ти ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК е невероятна! А за речника просто нямам думи! Много хора са ти задължени Павле, жив и здрав да си, и да не ти пука какво казват малките човечета! Завистници винаги е имало, зложелатели също, но не бива да им обръщаме внимание изобщо. При теб съм го чел това - Времето е най-скъпата валута, да я харчим само със стойностни хора!
  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 24 май 2023 г. в 15:23 ч.

   Честит празник!!!

   Изтриване
  2. Честно казано ако въпросния доцент наистина сипе ругатни като един вид аргумент, то аз наистина съм крайно изумен от "учените" образовани от ерата на "великия комунизъм". Всички тия индивиди, така са индоктринирани да не разсъждават и да са крайно нелюбопитни ,че единствената им реакция е някак си да охулят всичко което върви на контра на тяхната индоктринация. А най-странното е ,че това идва от историци. Хора които трябва много добре да знаят ,че обикновено иновациите и новите открития не идват от догмите а от някоя странна(на пръв поглед) идея. Направо не мога да си го побера в главата, как тези хора смятат ,че теориите в една наука не могат да бъдат оборени от нова информация. Ето точно наскоро публично излезнаха и казаха западните учени, че в следствие на новата информация от Дйемс Уеб телескопа, ще трябва да се преосмисли теорията за "големия взрив" и има възможност тя да не е вярна. Една теория която се проповядваше като абсолютна истина именно до преди няколко дена.

   Изтриване
  3. До Никола 25 май 2023 г. в 2:33 ч.

   Господин доцентът може да си вярва, че е прав, но по-вероятно е да не му се иска да признае, че не е прав. Какво остава от живота му, ако признае, че не е прав обаче??? Та в случая май се касае просто за инстинкт за самосъхранение.

   Изтриване
 32. Доц.Д-р Балабанов е професионалист, той е световно признат археолог, а Вие какво сте? Никаквец сте, арогантен тип с големи претенции за научност, но без нужното образование и диплома.Някой да Ви цитира трудовете, или да имате издадени книги, а?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При научните публикации съществува феноменът най-стойностните трудове да се цитират най-рядко. Защо? Ами защото ако цитираш добър труд е много по-трудно да докажеш че собствения ти труд е достоен за публикуване. Освен това, много "учени" просто не цитират неудобни публикации и прокарват спуснати от горе тези.
   Колкото до въпроса за издадените книги... сериозно ли?!? Ще приема че коментарът е разрешен от модераторите заради смехотворното съдържание.

   Ивайло

   Изтриване
  2. Анонимен26 май 2023 г. в 23:23 ч.
   Вижте, в днешно време всеки може да издава книги. Това нищо не значи. Ето според вас г-н Серафимов е г-н "Никои", но и той има издадени книги.
   А цитирането на даден учен занимаващ се с история не е задължително признак за истинност а по-скоро липсата на компетенция от този който го цитира. Нека си признаем, освен ако г-н Доц.Д-р не е присъствал лично на събитията за които е бил цитиран, то цитата му е плод на неговия научен труд. Труд който може да е грешен. Само ,че този който го цитира може да не знае това ,защото е възможно сам да не е проверил информацията. Понеже всички сляпо вярваме ,че щом пред името му има Доц. Д-р то несъмнено той не може да греши.

   Мисля никои не критикува Доц.Д-р-а че може би е сгрешил, а по-скоро за липсата му на интерес към нещо което може би противоречи на неговата теория. Самата цел на науката е да се стигне до истината на проблема и ако има теория която опровергава предложената от учена, то несъмнено трябва да бъде тествана и анализирана от този учен. Бях чул наскоро, че признак за интелигентен човек е човек който е способен да приеме дадена теория за вярна дори и да противоречи на неговия мироглед. Като така я подложи на анализ отвътре, ако е грешна да покаже къде, ако е вярна да признае защо е вярна.
   Вместо това реакцията е на чисто просташко поведение с обиди(до колкото сме информирани от г-н Серафимов).
   Мисля ,че това е основната критика от страна на г-н Серафимов. А и мисля това са основните доводи на г-н Серафимов от статията. - Ако единствените ти доводи са обиди, то това говори достатъчно за теорията която защитаваш.
   Както са казали, "Истината не се страхува да бъде разследвана".

   Изтриване
  3. Моля не ставайте смешни:(.

   Изтриване
 33. Никога будителите не са учени със световно признание.Примери много в историята ни, Паисий Хилендарски, ироксимонах Спиридон Ганровски, поп Йовчо от Трявна и много други.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 27 май 2023 г. в 11:28 ч.
   Световно признание не е нужно, важно е народът ни да разбере истината.

   Изтриване
 34. Чел съм го при теб: - Ако се спреш да хвърлиш камък по всяко куче, което те лае никога няма да стигнеш до целта си.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен28 май 2023 г. в 0:57 ч.

   Изказването е на Чърчил, не го харесвам тозих човек, но в случай е прав.

   Изтриване
 35. Поздрави, г-н Серафимов!
  Благодаря, че има будни хора, като Вас. Следя с интерес публикациите Ви и много се радвам, че се активизирахте отново. Надявам се, да се радвате на дълъг живот и крепко здраве!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Иво Леов28 май 2023 г. в 22:08 ч.

   Благодаря Ви от сърце!
   Скоро ще има и други нови материаи!

   Изтриване
 36. Не мога да повярвам, че доцент от НБУ е вкарал у нас измамата Джафгар Тарихи! Гледам скрийншота, чета коментарите, но пак не мога да повярвам, че един учен, който има и eрудиция и подготовка, и време за проверки ще направи такова глупаво нещо! Този човек беше министър на културата, тогава ли е вкарал Джафгар, кой е финансирал това?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 29 май 2023 г. в 13:00 ч.

   Предполагам, че г-н Балабанов е вкарал Джафгар Тарихи у нас във времето, когато беше министър. Колкото до финансирането - кой друг освен българския данъкоплатец?

   Изтриване
 37. Балабанов не е лош човек, не можеш да търсиш кусури на държанието на човек, който е на 71 години, и ти ще си така на неговата възраст, да знаеш Павеле 😀

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре. може да простим съгрешението, но то е извършено много преди да стане на 71г., деецът е бил наясно какво прави. А сега, ако не е наред с главата, защо продължава да преподава? Защо Балабанов си прави ала-бала с историята?

   Изтриване
  2. До Анонимен 31 май 2023 г. в 4:02 ч.

   Не казвам, че г-н Балабанов е лош човек, просто не ми харесват метода му на преценка на новата информация, а и начинът му на общуване. Г-н Балабанов има представителна функция и би трябвало да държи сметка с тази важна подробност. Как да храним уважение към хората от научните среди, ако те не се държат подобаващо?

   Изтриване
 38. Егото на недоучените ни историци едва ли ще погребе България, но подлостта на продажните ни политици – със сигурност!!!

  ОтговорИзтриване
 39. "Обявявам кръстоносен поход срещу Спаротоците"

  Спаротоци, колко сме?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз заставам до Спароток, ако ще на барикада за излезе.
   Димитър Димитров

   Изтриване
  2. И аз излизам в защита на Спароток!
   Станимир

   Изтриване
  3. Xa-xa-xa, Спарката умря, само двама души излизат в негова защита :)

   Изтриване
 40. Ало Неизвестния от 22:00 ч.
  Зад Павел са хиляди, ама няма как да знаеш, понеже ти си мъртва душа.

  ОтговорИзтриване
 41. Павел има много приятели, но и много врагове, а причината за това е проста: той не само излиза от коловоза, но помага на много хора да направят същото. Посредствените, а и българомразците - прикрити и неприкрити, не могат да му простят това, не не искат буден народ. Едни думи на Артур Шопенхауер са много актуални за случая - " Това, което стадото мрази най-много, е този, който мисли различно. Проблемът не е в самото мислене, а в дързостта, че индивидът иска да мисли самостоятелно. А това е нещото, което мнозинството не притежава."

  ОтговорИзтриване
 42. Тези учени които без видима причина се опитват да Ви злепоставят са чисто и просто агенти на чужди исторически общности целящи изопачаването и пренаписването на нашата история. На първо място са нашите южни съседи от Гърция.

  ОтговорИзтриване