3.05.2023 г.

ТРАКИЙСКИЯТ РЕЧНИК Е ГОТОВ – EЗИКЪТ НА ОРФЕЙ ВЕЧЕ НЕ Е МИСТЕРИЯ


Имам удоволствието да обявя на своите приятели, че новата ми книга ДРЕВНИТЕ КОРЕНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК – ТРАКИЙСКИ РЕЧНИК, е готова. Тя бе плод на дълъг труд, но труд, който си заслужаваше. Завършеното е делото, което редица родолюбци започнаха. Запознавайки се с работата ми всеки непредубеден човек ще се убеди, че идеалите на обичащите народа ни Раковски, Гинчев, Даскалов, Юруков, Ценов, Рилски, Селимински, Сотиров, Бакърджиев, Бонев, Чилингиров и др. са почти осъществени.

 

Тези даровити интелектуалци и радетели на българщината пледираха за древните балкански корени на народа ни. Всеки даде своя принос в търсенето на истината, това сторих и аз в няколко вече издадени книги. С новата книга обаче тези, които са съпричастни на делото на споменатите родолюбци, вече ще имат солидно оръжие в ръцете си. ТРАКИЙСКИЯТ РЕЧНИК не само съдържа огромен брой древни думи, но са дадени и важни обяснения в няколко приложения. 

Там са обяснени манипулациите относно характера на езиците на илирите, скитите и сарматите. Дадена е информация, която на теория не би трябвало да съществува, но е факт. За жалост неудобен факт за определена група учени.

 

 Ако някой желае да се сдобие с книгата - ето линк за поръчка https://ateabooks.com/world-history-series/7227-drevnite-koreni-na-blgarskiya-ezik-trakijski-rechnik-9786197624342.html


За тези, които следят блоговете ми от 15 години новата ми книга ще е последното парче от мозайката. Хората четящи есетата ми и проверяващи информацията в тях, ценят дадения от мен труд. Разбира се има и други сънародници, които макар да хранят уважение към труда ми, все пак са скептични относно определени мои твърдения. 

Това е напълно разбираемо, това е напълно нормално. Не всеки има времето да се задълбочи в дадена тема, не всеки има възможност да провери дадена информация, а своите изводи ние правим въз основа на информацията, която притежаваме.

 

Преди около 35 години аз вярвах, че тракийският език е мъртъв. Имах пълно доверие на хората, които твърдяха, че когато пристигналите от Азия прабългари прекосяват Дунава през 680 година, тук те заварват дошлите от студения север русокоси и синеоки славяни и превърналите се в малцинство рижи траки. Не се съмнявах в това, че дедите ни са обитавали юрти, че са почитали странен бог с име Тангра и са се обръщали към своя владетел с думите ювиги хане!

 

Със същата заблуда живееха още милиони българи. А и как иначе, след като по това време нужната за проверката на изнесената в учебници и книги информация бе в ръцете на шепа селектирани индивиди. Ние сме природно интелигентни хора, но дори и най-умният може да бъде заблуден, ако не му бъде дадена достатъчно информация. Тя е ключа, защото имаш ли база за сравнение, вече си в състояние да преценяш. Разполагаш ли с достатъчно данни, вече не зависиш от хората накичени с титли.

 

Никой от нас не обича да бъде лъган, никой не иска безсъвестни хора да се подиграват с доверието му. А официалната ни история не е нищо друго освен една дълга поредица от нагли лъжи. Сдобивайки се с все повече и повече информация, аз разбирах, че истината за далечното ни минало, а и за оформянето ни като народ, е далеч от това, което се преподава в училища и университети.

 

Не бях в състояние да проумея защо хората, чието призвание е да обучават, са се заели да сеят заблуди. Всъщност все още се чудя как спят нощем тези, които защитават теории създадени от чужденци за интересите на чужденци. Вероятно всеки си има свой мотив. При един е страх, при друг е стремежа към кариера на всяка цена, а при трети навярно основна роля играят парите и престижа.

 

С помощта на приятели започнах да извършвам проучвания в няколко направления. Ономастика – защото исках да разбера как е звучала речта на траките. Археология – защото исках да събера знания за материалната култура на народа на Орфей. Етнография – защото за мен бе важно да се уверя какъв е произхода на нашите празници, обичаи, обреди, а също така и на носиите ни, земеделските ни сечива и т.н. Дали сме наследили важни аспекти от духовния си свят от старите балканци, или пък от хора, оформили се като народ в Средна Азия.

 

Разбира се задълбочих се и в изучаването на историческите извори, но имах едно наум. Още в началото осъзнах, че сведенията на старите автори са само индикация, а не доказателство. Да не забравяме и това, че повечето налични исторически извори са създадени от враговете ни. В такъв случай е доста наивно да се очаква обективност.

 


Малко по малко, ползвайки непопулярна, а и трудно достъпна информация, пред мен се появи един нов свят. Речта на Орфей се оказа странно позната, когато разбрах за съществуването на древни думи като аз аз, додо, меме, меанмен, на на,  стан стан, стар стар, залтензлатен, бруз бърз, дерздързък, водавода, зелкиязелка и още много други.

 

Благодарение на трудовете на Николай Колев, Георги Китов, Даниела Агре, Дънкън Нортън Тейлър и др. разбрах, че тракийската женска носия, а и някои типове мъжка носия са запазени до ново време. Същото важи и за типичните за българския селянин ямурлук, цървули, дълга риза. Разбрах и за това, че няколко типа тракийски рала, брани, мотики и т.н. се ползват до средата на ХХ в. Това са все ярки доказателства за приемственост.

 

Знаех отдавна, че особената почит към Гергьовден е ехо от култа на Хероса, но удивлението ми нарасна, когато разбрах, че обредите по Еньовден, Тодоровден, Атанасовден, Сирни Заговезни също са от тракийски произход. Особената почит към Св. Марина, Св. Модест, Св. Илия бе обяснена от етнолози като оцелели култове към Бендида, Хермес, Тракийския Зевс.

 

С древни корени се оказаха обредите Герман и Помана, Кукерските и Русалийските игри, а разбира се и сурвачката, и обичаната от всички българи мартеница. Трудовете на Георги Раковски, Ваня Лозанова, Михаил Арнаудов, Иван Венедиков, Евгений Теодоров, Иваничка Георгиева, Николай Колев и др. ми бяха от огромна полза.

 

Истинското удивление обаче дойде от публикуваните през 1987 г. сведения на археолога Стамен Михайлов, който ползвайки трудове на различни свои колеги поясни, че свещеният за старите българи символ IYI се среща най-рано на Балканите и то преди около 7000 години. Дори в по-късни епохи знакът IYI се среща в Югоизточна Европа – без изключение в регионите обитавани от траки.

 

Същият археолог изнася изключително важна, но и доста неудобна за повечето негови колеги информация засягаща произхода на старобългарската чернолъскава керамика. Михайлов аргументирано демонстрира, че произхода на този тип съдове трябва да се търси на Балканите. Отново на Балканите са и прототипите на старобългарските руни. Това е установено от учените извършили най-ранните разкопки на Плиска. Макар тези археолози да не са в състояние да обяснят феномена, те все пак признават за големия брой паралели между старобългарските руни и писмеността от о-в Крит, съществувала 2000 години преди времето на нашия владетел Омуртаг [Мортагон].

 

                     Старобългарски руни от Плиска [по Успенски]

Знаци от фасади на тракийски храмове [по Бранденбургер]


Сравнение на старобългарски руни с критска линеарна писменост от Бронзовата епоха

Приблизително по същото време, когато Успенски се диви защо туранските българи разполагат с критска писменост, американската лингвистка Джейн Елън Харисън изказва виждането, че въпросната писменост е от същия тип, който е ползван и от Орфей. За жалост по това време предубеждението, че старите българи са дошли от Сибир е толкова силно и е защитавано с такъв див фанатизъм, че никой не посмява да даде елементарно обяснение на чудото, а именно, че българите не са азиатци, а всъщност древно балканско население – потомци на мизите, пеоните, даките.

 

Точно това реално е причината ранносредновековните българи да са наричани от различни летописци ту мизи, ту пеони, ту даки.  Разбира се професионалните историци бързат да определят тези извори като недостоверни, макар приемането на местния произход на българите да изяснява мистерията с древните балкански корени на свещения символ IYI и на голям брой руни.

 

Проблемът е решен по недостоен, но хитър и ефикасен начин – неудобното бива премълчано, а всеки осмелил се да свърже народа ни със старото балканско население бива жестоко нападан, отричан, осмиван. Професионалните историци не се интересуват от аргументите на родолюбиви интелектуалци като Цани Гинчев, Ганчо Ценов, Данаил Юруков, Д.П. Даскалов, Кирил Рилски, Иван Селимински и др.

 

Докато преди около 30 години трудовете на прогресивните изследователи бяха забранени от цензурата, то с течение на времето дори книгите на ненавиждания от повечето наши учени историк д-р Ценов бяха преиздадени. Разбира се не без съпротива и хули от страна на професионалистите. Книгите на Ценов ми помогнаха, а пък благодарение на приятели се сдобих с още повече литература за характера на езика на Орфей.

 

От труда на проф. Влахов научих, че тракийският език е започнал да губи своите падежи още по времето на Античността. Благодарение на различни книги на акад. Владимир Георгиев разбрах, че типични за българския език фонетични явления се срещат и в тракийския. Същото важи за няколко вида умалителни наставки, особености на синкопирането и т.н.

 


Колкото повече данни намирах – толкова по-ясно ми ставаше, че нито народът на Орфей е изчезвал, нито езикът му е мъртъв. Благодарение на представените от д-р Ценов исторически извори разбрах, че през VII век, на юг от Дунава се събират не три различни народа, а три групи на един и същ народ. Едната група е тази на траките живели под римска власт до 680 г., втората група са гетите с ново име славени, е третата група са техните съседи и роднини мизите, от които произлиза и името българи.

 

Това виждане разрешава още една мистерия – пропагандирането от нашите историци и лингвисти изгубване на езика на Аспаруховите българи. Теорията на Ценов, а и още цяла плеяда родолюбиви изследователи не изисква старите българи да забравят родната си реч. Явявайки се едно перфектно допълнение на д-р Ценов, Георги Сотиров обяснява, че нашият език не е нов за Балканите, а е реално най-древният език говорен не само в Тракия, но и в древна Елада, преди разбира се от Африка да дойдат дедите на гърците.

 

И действително, ако се замисли човек – запечатаната в старобългарския език ездаческа терминология не е нито тюркска нито иранска. Думите кон, кобила, юзда, тул [колчан за стрели] и др. се срещат в тракийската ономастика. Става дума за споменатите от различни автори Cone, Cobylatus, Usdica, Toul-bila. Разбира се дори тази важна информация е премълчана от професионалистите.

 

Те предпочитат да унизят дедите ни с твърдението, че са изоставили родната си реч в полза на тази на покореното население. А реално нито има покорено население, нито има изоставане на роден език. Помислете – траките организират много въстания срещу римляните, но нито едно срещу Аспаруховите българи. 


Причината е проста – хората на Аспарух не идват като завоеватели, а като освободители на местното население от властта на Рим [Византия].

 

Макар от доста време истинската картина на реалността да бе изкристализирала в съзнанието ми, нужни ми бяха повече доказателства за това, че думите ползвани от Залмоксис и Орфей за лекуване и успокояване, се ползват и днес, макар и леко променени. Свободното ми време не е много и това направи труда къртовски, но си заслужаваше. Дума по дума, сравнение след сравнение, след много проверки успях да събера внушително количество думи от езика наричан от римляните тракийски.

 


Неотдавна с удовлетворение установих, че съм събрал над 660 думи. Това е около 300% повече от речника на акад. Дуриданов. Нямам представа защо професионалистите са пропускали интересни думи като коза коза, козилкозел, орилорел, жеравжерав. Характерът на тези думи е ясен и е в полза на виждането за древните балкански корени на народа и разбира се езика ни.

 

Може на учените да е оказан натиск, може да са се бояли от санкции и репресии. За времената на старата цензура страховете бяха напълно оправдани. Печалното е, че дори и днес се намират хора, които правят всичко възможно да спрат излизането на истината. Днес тези загнездили се в научните кръгове индивиди не могат да пратят никого в лагер, но пък нищо не ги спира да клеветят и чернят търсещите историческата справедливост.

 

На какво се надяват тези боящи се от излизането на истината хорица не зная. Информацията вече е налице и дори да се продължи със заплахите и клеветите, тези, които скалъпват глупави обвинения могат сами да се окажат обвиняеми. По-важното е, че народът вече не вярва на хитреците и на странните обяснения, че по заповед на чужди сили се налага виждането, че сме местен народ. Тази невероятна глупост се лансира от хора с титли!

 

Нека да разсъдим логично. Кой друг освен нас има сметка да се приеме, че ние българите сме най-древния цивилизован народ? Кой има сметка да стане ясно, че траките са създателите на славянската езикова група, ако не ние българите? Кой българин не би се гордял с това, че дедите му са създателите на най-древната писменост, на първите укрепени градове на Европа?

 

За кой сънародник не би било чест да каже, че неговите предци са най-старите златари, ковачи на мед и бронз, че на континента ни конят е опитомен най-рано на наша територия? Та нима не е велико това да знаем, че сме потомци на хората дали религия на гърци, римляни и келти? Нима не е престижно да се каже, че траките дават най-способните императори на Рим, че тракиец изчислява годината на раждане на Христос, че най-рано в Европа на наша територия християнството намира дом?

 

И изброеното до тук е само върха на айсберга! Има още много неща и те ще бъдат казани въпреки всичко. Хайде помислете сега – какви са аргументите на тези, които се борят със зъби и нокти срещу виждането, че ние българите сме древен балкански народ.

 

Според учените опитващи се да сложат корените ни в Азия, Аспаруховите българи са нашественици в земите на юг от Дунава. Дедите ни са обрисувани като номади водени от канове [ханове], колещи местното население, грабещи всичко, което може да се ограби и после с ограбените средства поръчващи на чужди майстори да строят кански [хански] резиденции и капища!

 

За мен това са страшни обиди, това е гавра с паметта на предците ни. Позор е Аспаруховите българи да бъдат слагани на едно ниво с грабещите черкези, кърждалии и даалии. Позор е да се твърди, че Аспаруховите българи са азиатци, които наемат чужди майстори да им строят.  Аспаруховите българи спадат към мизите, които пък са най-големия и най-разпространилия се тракийски народ. А траките умеят да строят и то майсторски. Те ползват квадри и тухли преди римляните и това е добре известно в научните среди благодарение на трудовете на Чичикова, Агре, Китов.

 

Професионалистите, според които старите българи са номади-грабители премълчават даденото от Анастасий Библиотекар сведение за това, че когато император Константин V започва строителни проекти, от Гърция и островите идват само 500 тухлари, а Тракия дава 5000 майстори 200 керемидчии.


Изискват се елементарни умения по аритметика, дори дете може да пресметне, че дедите ни имат много повече майстори от гърците!

 

Дано тези, които днес са се окопали в научните среди и с всякакви средства се опитват да спрат истината да престанат с тази срамна дейност. Срамно е да се заплашва и клевети, срамно е да се наемат тролове и лабилни индивиди, които да сплашват инакомислещите. Когато един ден народът ни разбере как е ограбен и унижаван, а и как са третирани тези, които се борят за справедливост гневът ще е силен, но пък, който сее ветрове ще пожъне бури.

До крайности не бива да се стига. По разумно е тези, които виждат, че губят да оставят егото си настрана и да загубят с достойнство, но да спечели народа ни. Българите са достатъчно изстрадали, достатъчно са унижавани, мачкани – стига вече! Време е за нещо друго – време е за епохата на ново възраждане, за промяна на съзнанието, а с това и на битието.

Нека младото поколение расне с мисълта, че дедите му са били творци, талантливи хора, щедро раздаващи знания на другите. Нека всеки българин да има правото да счита речта ни за свещена, защото тя наистина е такава. 


Тя е корен на езикова група от 300 000 000 души. Не само букви, думи са дали дедите ни на общност от 300 000 000 души и е въпрос на време това да бъде признато. Речта на Залмоксис и Орфей е жива, а новото ѝ име е български език.

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ: ВЕЧЕ ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ И ТАМ СЕ ОПИТВАМ ДА ПУСКАМ РЕДОВНО ИНТЕРЕСНИ КЛИПОВЕ. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=NwErmFtQvtM

 

151 коментара:

 1. Поклон! За огромните усилия, за всичко постигнато, за родолюбието - поклон!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 3 май 2023 г. в 18:08 ч.

   Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Изтриване
  2. Най-после!!! Така наречените "Траки", именувани по този начин от така наречените "древни гърци" всъщност са Великите ни прародители Бълг-арите, най-древния народ в Европа, началото на, Европейската Цивилизация, носещи най-древната култура и език - езикът на Залмоксис и Орфей!!!
   ХВАЛА ти Павел Серафимов - Спароток за упоритостта и смелостта, с която в неравна битка се пребори с фалшификаторите на древна история на древните ни прародители Бълг-арите с помощта, разбира се, на твоите предшественици, чиито постижения използваш, вместо хулите и забраните, на които те са подложени от режимите на угодничество и сервилност към империите и от купените от тях казионни учени, създали Бастилията на скритата История на древнара ни Родина и държава Бълг-ария, Родината на Дедите ни Бълг-арите!!!
   Сполай на теб и на споменатите от теб по-ранни и нови обективни източници, които свършихте изключителното дело - възстановяване на Истината и на казаното Писанието че "Всичко тайно ще стане явно"..., което винаги коментирах така: "И това време вече настъпва неумолимо!".
   По Божията воля ТОВА ВРЕМЕ ВЕЧЕ НАСТЪПИ!!!
   Благодарение на теб и плеядата твои предшественици, положили основите - от Отец Паисий Хилендарски и Георги Сава Раковски, д-р Ганчо Ценов и техните наследници - всички изброени от теб истински учени - Достойни Бълг-ари!!!
   Бог да пази България и Българите и Светлите хора по света от тъмните сили на мрака! Амин! 🙏❤️🙏🥰🙏🌿🙏

   Изтриване
  3. Nikolay Kissiov : Най-после!!! Така наречените "Траки", именувани по този начин от така наречените "древни гърци" всъщност са Великите ни прародители Бълг-арите, най-древния народ в Европа, началото на, Европейската Цивилизация, носещи най-древната култура и език - езикът на Залмоксис и Орфей!!!
   ХВАЛА ти Павел Серафимов - Спароток за упоритостта и смелостта, с която в неравна битка се пребори с фалшификаторите на древна история на древните ни прародители Бълг-арите с помощта, разбира се, на твоите предшественици, чиито постижения използваш, вместо хулите и забраните, на които те са подложени от режимите на угодничество и сервилност към империите и от купените от тях казионни учени, създали Бастилията на скритата История на древнара ни Родина и държава Бълг-ария, Родината на Дедите ни Бълг-арите!!!
   Сполай на теб и на споменатите от теб по-ранни и нови обективни източници, които свършихте изключителното дело - възстановяване на Истината и на казаното Писанието че "Всичко тайно ще стане явно"..., което винаги коментирах така: "И това време вече настъпва неумолимо!".
   По Божията воля ТОВА ВРЕМЕ ВЕЧЕ НАСТЪПИ!!!
   Благодарение на теб и плеядата твои предшественици, положили основите - от Отец Паисий Хилендарски и Георги Сава Раковски, д-р Ганчо Ценов и техните наследници - всички изброени от теб истински учени - Достойни Бълг-ари!!!
   Бог да пази България и Българите и Светлите хора по света от тъмните сили на мрака! Амин! 🙏❤️🙏🥰🙏🌿🙏,

   Изтриване
  4. До Анонимен3 май 2023 г. в 23:32 ч. Nikolay Kissiov

   Бог да пази България и българите!!!

   Изтриване
  5. Можете ли да обясните името на полуострова ни БАЛ КАН СКИ в името му се съдържа титлата КАН и въобще идва името ??

   Изтриване
  6. Анонимен7 май 2023 г. в 11:30 ч.

   Цитирам Иван Стаменов, това е многократно коментирано, "балкан" е турцизъм.
   „Балкан“ си е чист турцизъм (означава „планина“ или по-точно „планинска верига“, тъй като частите от планинската верига обикновено са носели прилагателни), който навлиза през едни добре известни пет века. Тази дума не е засвидетелствана като българска преди идването на турците. Българите са наричали Балкана с думите „Ема“ и „Матерна (родна) гора“.

   горното е от Златорог, том 3, а това е от Годишник от 1922 год.


   канара - с аналогия в турски, тъй като явно е чуждица, диалектната дума е разменила реда на буквите и е станало - карана.... (Разложко)
   https://bg.wiktionary.org/wiki/канара?fbclid=IwAR2ratBKLfqPsQ3KTDOaZntwD-tmkPYC_hfmCDCzlgFyFOIB6YkIEYv02p0


   кански
   От каня „вид граблива нощна птица“, поради пронизителния ѝ крясък, сближено по народна етимология с тур. kan „кръв“ (Български Етимологичен Речник 2: 208)

   Така че, стига спекулации и глупости с "кан" и не знам си какви щуротии. Никога такава дума-титла не е документирана и регистрирана сред българи, а още по-малко да ми я търсите като съставен елемент в други думи...

   Изтриване
  7. Значи KANACYBIГI не съществува?
   За родството каня и кан (кръв на турски) по-добре да си беше запазил глупостите за теб! За Балкан може да влязъл през турски, но той не основан на тюркски паралели.

   Изтриване
  8. До Малоумен 10 май 2023 г. в 11:49 ч.
   Какво общо има KANAC YBIГI с тюркската дума-титла "КАН", ти на какви наркотици си? Титлата е КАНАС, има я прекрасно документирана по епиграфски паметници и артефакти, в няколко варианта - "КАНАС", "KANЕC" ,"CANES". През 893г. официалният служебен език и писменост се сменят и вече се изписва като "кънѧꙁь", "к'Nꙙꙁ/ къNꙙꙁь", "кънѧꙃь" и по-късно във различни вече вариации, след въвеждане на някакви норми, които преди това е нямало.
   Тюркските думи-титли "хан/кан", на практика са едни и същи:
   КАН - II. азиатский титул, только др.-русск. канъ, Ипатьевск. летоп. тождественно слову хан (см.).
   https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D0%BA/%D0%BA%D0%B0%D0%BD

   ХАН- I, род. п. -а «азиатский титул», др.-русск. ханъ, Афан. Никит., Котошихин 187 и др., еще раньше — канъ (см. выше)
   https://lexicography.online/etymology/vasmer/%D1%85/%D1%85%D0%B0%D0%BD

   За "кан/хан" нямаме абсолютно нито едно историческо свидетелство, епиграфски паметник, артефакт, споменавания и т.н.

   Само шизофреник може да твърди, че има титла "кан/хан" в българската история!

   А как да коментирам тюроманските ви изцепки в последното изречение?! Жалка работа...

   Изтриване
  9. Поклон пред труда Ви. Как мога да си купя тази книга( ТРАКИЙСКИЯТ РЕЧНИК Е ГОТОВ – EЗИКЪТ НА ОРФЕЙ ВЕЧЕ НЕ Е МИСТЕРИЯ ).

   Изтриване
  10. До Анонимен13 септември 2023 г. в 9:31 ч.

   Най-лесно е чрез Атеа, ето линк за поръчка http://ateabooks.com/world-history-series/7227-drevnite-koreni-na-blgarskiya-ezik-trakijski-rechnik-9786197624342.html

   Приятно четене!!!

   Изтриване
  11. Балкан е толкова турцизъм, колкото са турцизми основни думи от речта ни като майка, татко, брат, сестра, хляб, вода. Павел Серафимов отдавна е дал древнобългарските (тракийски) корени на „бал“, а и е посочил нейното разпространение сред другите езици посредством влиянието на дедите ни сред тях. Ще си позволя обобщено от него и накратко: Бал е със значение голям, могъщ, велик, бог. Старобългарският бог Балиш съответства на тракийския Балис, Балеос (Bαλίας е епитет на бог Дионис). Имаме трако-пеласгийското божество на слънцето Бал Сбул (сбул, сбур е тракийска дума значеща светъл, сияен и дори е елемент на народностното ни име и днес, запазена е в езика ни като сбелвам, белея). От тази етимологична фигура се вижда, че е налице явен паралелизъм в езика ни от древността между бал и бел/бул/бял. На фригийски Балайос е голям, велик. Като такава е останала и в старобългарската дума бьлия (господар, големец). Съществува и фригийският антропоним Балион, който произлиза от Бален/βαλην означаващо принц, цар, княз, владетел. На старобългарски имаме още болий – по-голям, чиято по-стара форма е balii, а производна на нея е и болярин. На санскрит bala означава сила, а също и едър, голям, масивен. Други сродни думи в индо-арийския са бален - силен, балиян - по-силен, балеша - командващ войската, баламукия - вожд, водач. Сродна с тракийският е също кимерийската (кимерийците отдавна са признати за тракийски етнос, палеобалкански народ, а стари автори директно ги свързват с българите) дума балко - голям, обширен, едър. Знае се, че галската халщатска култура е създадена от трако-кимерийци. Затова няма нищо изумително, че и на галски balco е силен, здрав, а balano е боец и че сред личните им имена са регистрирани множество тракийски включително Балан и Балио. Идентична е и ирландската balc - здрав, як. Те пък имат легендата за Фир Болг (fir е мн.ч. на гаел. fear - мъж, т.е. мъже, народ, сродна е на стблг. фрьтъ - мъж, човек) за първите си господари, дошли от Малка Скития (днешна Добруджа) носещи имената Умор, Гостен, Ган, Дела, Телчиу, които са и имената на старобългарските ни владетели, а Ганю и Делю дори са все още в съвременната ни именна система. А тяхната столица в Южна Британия е носила името Вента Белгарум, а по монетите си имат особения български знак IYI. Също на уелски balch е голям, едър. Случайности няма! Да си припомним, че в близост до Йорк са живели племена почитащи богът на вятъра - Витирис и богинята на върбите - Вербея, но върба на уелски е хелиген, а вятър е гуинд.
   (следва поради невъзможността да публикувам всичко наведнъж)

   Изтриване
  12. (продължение)
   Вярно е, че топонима Балкан се среща днес сред населени с тюркско население земи, но за влиянието на дедите ни в Средна Азия и осбено над старите тюрки, включително езиково такова също достатъчно и доказателствено е изписано от автора на блога и е ясно от кого е оставен, след като няма и логично обяснение на езика им. Зная, че ще се появят ентусиасти, които да опонират с наличието на турската дума bol със значение много, изобилен, обширен, голям. Но мен пък ме навежда на мисълта дали и тя не е възникнала в резултат на тракийското влияние от бал. Любопитството ми ме накара да се поровя и ме отведе до констатацията на турските лингвисти, че за първи път писмено е регистрирана в езика им през 1312 г., като посочват неубедително, че се е развила от старотурската дума bol- „ да бъда “, но други са категорични, че не е с тюркски произход и търсят изворите и в старогръцката poly (много), персийската por (много), руската полный (пълен) ... и може скоро да уцелят истинския и произход, стига да си прескочат предразсъдъците.
   Не може да не се спомене и за един от древните писмени паметници, този от Кьолмен, където още 5 век пр.н.е. е регистрано ΒΑΛΒΝ в края на надписа, което е запазено в стблг. балъванъ - камък, каменно изваяние и имащ също значение “стълб, колона” (което е и фактическото естество на паметника и като последна дума в текста е с най-вероятното значение “издигнах паметник” или “поставих тази плоча”, което е често срещана формулировка при надгробни стели) и има успоредици както в индоевропейските езици (литовски balwonas, латински bulvans, полски balwan, белоруски болвань и т.н.), но я срещаме в балбал – каменна-поменална статуя при ранните тюрки. А защо я има при старите тюрки в толкова далечни времена, без да имат допирни точки с ранните източноевропейски народи - роднини на траките, П. Серафимов го е обяснил пределно ясно.
   Затова и няма защо да ни учудва (можем само да се дивим защо привържениците на туранския ни произход го премълчават) че топонима Балкан е регистриран стотина години преди османлиите да стъпят в земите ни, върху стара арабска карта. Отделно и самата дума БАЛ, която вече изяснихме с какъв произход и значение е, е отразена в паралелните му названия Матори гори и Стара планина. Семантично те са еднакви и са естествено развитие от този корен. Матори е наша по-древна дума за стар, а самото значение на стар е голям, израснал; санскр. sthiras - силен, здрав, едър) и да се придава чужда етимология на тази дума, когато нито е стъпвал техен крак тук, нито дори са били формирани още като етнос и като език, е пълно безумие … или родоотстъпничество и предателство към достиженията на предците ни.
   Като топонимен елемент то не е изключение, среща се Балкея, Балкия, Балей (съществува и като епитет на Зевс при тракийското племе битини, а също и като българско лично име), Балалея, Балани, Баланово, Балван, Балдево, Балик, Балея, Балша, Балагрос, Балтос, Дибалтум и др., както и сродните на тях Бела, Бела Стура, Беласица. Т.е. налице е дума със сакрално значение за дедите ни и няма как присьствието и в Балкан да е чуждица.
   И моля за извинение автора ако някъде нещо негово пресъздавам неточно.
   Венцислав Драмалиев

   Изтриване
 2. НЯМА ДА ЖИВЕЕШ ДЪЛГО , ГЛЕДАМЕ ТЕ В МОМЕНТА , ДИШАМЕ ТИ ВАВ ВРЪТА!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Научи се на Български невежо злобна

   Изтриване
  2. Nikolay KAVGADJIYSKY3 май 2023 г. в 19:42

   Признавате си вече, че е много пред вас, щом му дишате във "връта"! А това, че пишеш като анонимен по никакъв начин не означава, че не може да се разбере кой си!

   Изтриване
  3. Кажи кой си бе страшния?

   Изтриване
  4. Кои сте "вие";дето му дишате във врЪта? Поредните неграмотници ли.

   Изтриване
  5. А ти няма да умреш. Ще бъдеш грабнат приживе .

   Изтриване
  6. хаха кой си па ти бе, смешник?! Я се покажи с лицето си да те видим, трол смешен...

   Изтриване
  7. До Йохан - Одинс3 май 2023 г. в 19:58 ч.

   Ванка, просто не си заслужава!

   Изтриване
  8. Дишаштия май е с изгорели бушони ?

   Изтриване
  9. Брей, че страшен 😂, смешник и трол си ти

   Изтриване
  10. Следя всичко, което публикувате, много е интересно и ви благодаря!
   Адриана

   Изтриване
  11. Ха ха ха хахЪ

   Изтриване
  12. Иди на доктор, чадо, имаш нужда! А също и от курс по грамотност.

   Изтриване
  13. До Адриана

   Благодаря Ви и аз за интереса и подкрепата!!!

   Изтриване
 3. Браво! Сега вече ще имаме солидни аргументи в споровете с траколозите и лингвистите, да видим как ще отричат очевидното :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 3 май 2023 г. в 18:56 ч.

   Те и до сега отричаха очевидното, няма да сменят мнението си, не виждам как ще стане. Важно е народът ни да знае истината, младите да растат със самочувствие, а другото....

   Изтриване
 4. Стефан Стефанов съм, бях на срещата и там си взех вашата книга, от която съм много доволен. Лек стил, чете се приятно, а обясненията са като за малко дете, няма начин ако някой иска да разбере истината, да не я схване. Хайде попътен вятър на творбата и дано народът ни да се събуди след вековния сън, в който са го набутали блудните му синове и дъщери, имащи титли, но нямащи дарби!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Стефан Стефанов

   Благодаря Ви за добрите думи!!! Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Изтриване
  2. DNA Unravels Origin of Ancient Picts https://explorersweb.com/dna-evidence-picts/

   Изтриване
  3. До Любо4 май 2023 г. в 11:01 ч.

   Благодаря, но това във връзка с какво е?

   Изтриване
 5. Респект за положения труд

  ОтговорИзтриване
 6. Браво и благодаря!

  ОтговорИзтриване
 7. Абсолютно нелогично ми звучеше преди да започна да Ви чета трудовете , че “най-големия народ след индийците” е безследно изчезнал . Като се вземат предвид и намерените край Варна съкровища , първия град в Европа ( солниците на Провадия ) датирани с 2000 г. преди Египет е много трудно човек да вярва на наложените ни теории ,че толкова напреднали хора ( изпреварили всички познати култури сочени за първоизточник на познание и култура ) са си общували с димни сигнали или са черпили вдъхновение за обработката на злато( например ) от моментни провидение . Браво и пак браво за положения Труд !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 3 май 2023 г. в 19:49 ч.

   Трудът бе много, но е за България и българите - значи си струва!!!

   Изтриване
 8. Няма нищо по-силно от Истината! Който говори Истината, Сам с него е Господа! Господ с теб, Павка и ти след Него! Ние всички сме с теб, много сме, силни сме!
  ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен3 май 2023 г. в 19:52 ч.

   Истината побеждава всичко!!!

   Изтриване
  2. Това са пълни глупости и преднамерено използвани данни от историята, които нямат нещо общо с реалността! А защо като става въпрос за некропола от Нови Пазар не е спомената монографията на Ст. Ваклинов, където всичко е много добре написано и изобщо напъните ня някой да изкарат произхода на българите местен, т. е. балкански е пълен крах и порнография@

   Изтриване
  3. Алооо, Анонимен3 май 2023 г. в 22:50 ч., твоят Ваклинов е пълна смешка, нали той датира съкровището от село Шеремет 8 век, пък то се оказа 1500 години по-старо, но какво е грешка от 1500 години за велик учен, който пише за ханове и тюрски капища, където никъде и няма :)

   Изтриване
  4. Анонимен3 май 2023 г. в 22:50 ч., я виж какви бисери ръси Ваклинов - ' Най-ранната, уловима в археологическо отношение общотюркска фаза на тяхната култура би могла да се открие в сърцето на вътрешна Азия около Алтайските планини. В епохата, когато древните тюрки попадат под властта на хуните — около III в. пр. н. е., съюзът на 24-те хунски рода (от монголски произход) се превръща в господар на цяла степна Азия от Тиеншан до Манджурия.'

   Кой викаш се напъва ? :) Ти ако си тюрко-монголец хубаво, ама барем си признай бе ефенди :)

   Изтриване
  5. До Анонимен3 май 2023 г. в 22:50 ч.

   Станчо Ваклинов може да е бил добър човек, но писанията му са силно повлияни от политическата конюнктура навремето. Той е човекът, който твърди, че при траките няма майстори строители, а както се вижда от свидетелството на Анастасий Библиотекар - траките имат десет пъти повече майстори от гърците. Това е показателно, нали?

   Изтриване
  6. С вас изглежда, че живеем в различни реалности... В нашата реалност, единствените НЕдоказуеми теории са именно дошляческите, аз съм в шок как може дори да се твърди обратното...

   За споменавания на българи в Азия, не можем да намерим абсолютно нищо, освен късните преписи на Мовзес Хоренаци, но арменските източници не са достоверни и освен това те използват същите римски източници, в които българите са описани на Балканите. А тях дори ги има И (някои) в оригинали и в надеждни преписи, на доста по-достъпен език.

   Българите са свързани в над 15 различни исторически извори в битки срещу римляните в събитията от 388г., 390г., 450г., 478г., 488г., 491г., 493г., 494г., 495г., 499г., 502г., 504г., 512г., 514г., 530г., 535г., 539г., 540г. 550г. на Балканите и в Панония!

   Нямаме ни археологически, ни езикови данни, нищо като топонимия, хидронимия от азиатски тюркски, ирански и др. езици... Дори цялата ездаческа терминология на конния български народ е балканска, в нея няма и следа от ирански, тюрски елементи...

   Генетиката пък е още по-категорична - достатъчно ясно доказателство и в пълна подкрепа на КРИТИЧНИЯТ анализ на изворите - произход от Югоизточна и Южна Европа, в частност Балкани!
   Няма абсолютно НИКАКВА връзка с Кавказ, Близкия Изток, Араби, Тюрки, Монголи, Иранци, Бактрийци и т.н.!

   Антропологията също - Расовият тип на българите и траките е един и същ - понтийски.
   Това е определено еднозначно от всички учени антрополози, които са изследвали расата на хората, населяващи нашите земи.
   Расовият тип на иранските народи е индо-ирански....

   Нашият език е от славянската езикова група.
   Иранският - от иранската...
   Нашият език има много общи характеристики с тракийския и много малко - с иранския език, като ВСИЧКИ ТЕ са навлезли като "турцизми" чрез османската инвазия!

   Нашият фолклор се базира на тракийските вярвания, обичаи, песни и т.н. И няма нищо общо с иранския.
   Нашите гени са едни и същи с гените на македонци, румънци, черногорци и са много близки с гените на гърци, италианци. Не може те да са местни народи, а ние да сме "пришълци". И нашите гени се различават много от гените на азиатските народи.

   Т.е. категорично може да се каже ние и траките сме едни и същи хора. Но ние и иранците - не.

   Та, направо се чудя на какви наркотици сте или може би вашето е чиста шизофрения... Без никакви доказателства, вие да пропагандирате "дошляко-номадско-азиатски" теории, с държавни пари, ако нямате болест, с която да оправдаете тези нелепи действия, значи сте за съд.

   Изтриване
 9. Научих за вас от Петьо от Бургас :) Но вие не сте човекът, който той описва, не сте някакъв хитрец, то се вижда като ви прочете човек нещата, аз просто не разбирам защо Петьо е така против вас. Моля ви се да не му се сърдите, той е с горещ темперамент, но иначе има добро сърце, мисля, че някой ви е наковладил пред него, друго няма да е.
  Ст. Танев

  ОтговорИзтриване
 10. Поздрави към автора! Истински родолюбец и неуморен изследовател, вглъбен в това истината да бъде разкрита. Следя отдавна статиите ви, имате подкрепа!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен3 май 2023 г. в 20:16 ч.

   Благодаря Ви за подкрепата!!!

   Изтриване
 11. Почит и възхищение!

  ОтговорИзтриване
 12. Благодаря ви г-н Серафимов! Аз съм завършил математика, но съм любител на историята, като малък винаги ми е било интересно защо части от историята ни има толкова бели петна, защо от едни източници една част се приема за истина, а друга се приема, като плод на "заблуда", защо едните са ханове, другите князе, как така уж предците ни били Тангристи, а никой древен автор не е забелязал това, как така за една година целият народ станал християнски, че и построили църкви навсякъде 300-400години преди това, защо на София казват Сердика, а не Сердица , защо е имало област Загора при Тервел, да не говорим за смешните обяснения, как имената на хановете станали "славянски" и т.н. Благодарение на Вас и другите автори, изброени по-горе, всичко в моята представа за история си идва на мястото, като решена задача :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен3 май 2023 г. в 20:34 ч.

   В новата книга има още по-подробни обяснение в приложенията :)

   Изтриване
 13. Здравейте, Г-Н СТ. ТАНЕВ, той Бургас е голям град, не е малко село като Малко Село, кой е Петьо, археолог ли е, историк ли е?

  ОтговорИзтриване
 14. Речникът е впечатляващ г-н Серафимов, приемете моите комплименти за положения труд! Аз бях на представянето в библиотеката, но не успях да поговоря с Вас, автограф имам благодарение на намесата на съпругата ми. Прочетох приложенията в книгата Ви, те са много добро потвърждение на изложената от Вас теза. Казвам го с чисто сърце - това е материал за докторат, само трябва да се преведе в научен стил и ще можете да получите титла.
  С уважение,
  Н. К. Колев

  ОтговорИзтриване
 15. Браво Браво дълбок поклон пред вас

  ОтговорИзтриване
 16. Гордея се, че има българи, които милеят за род и родина в тези страшни времена. Разбира се, на нашия народ никога не му е било лесно... Бъдете живи и здрав и дано творбата достигне до повече хора!

  ОтговорИзтриване
 17. Истината винаги излиза на яве! Респект.

  ОтговорИзтриване
 18. Браво, за всеки Ваш труд относно тракийското минало и връзката му с българите, г-н Серафимов, но...българите във своите писания и в чуждите са ЗАВОЕВАТЕЛИ, не освободители, трябва да го приемете.
  Това че са управлявали 515 г отвъд Дунав не ги прави мизи, гети, траки, иранци или китайци, но определено е могло да допринесе до културни заемки в това число и езикови - и това трябва да приемете.
  Не съм чел нито една от книгите Ви, писанията в блога Ви ми стигат, но ми стана интересно с този речник и специално за една дума - приятел! Ако "приятел" е в съставения от Вас речник, моля да дадете сведение, благодаря.
  Г.Славеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, Г.Славеев, да, има такава дума в речника на Серафимов, тя е на страница 319. Ако Павел Серафимов разреши, мога да сложа информацията като коментар, но не преди той да се съгласи и да даде писмено съгласие. Блогът на Серафимов е интересен, но е само блог, ограничен е, а книгите са по-изпипани в много отношения, там има повече информация и илюстрации. Но вие решавате дали ще търсите негови книги или само четенето в блога ви стига, голям човек сте.
   Виктор

   Изтриване
  2. До Анонимен4 май 2023 г. в 0:30 ч.
   Ако Ви се занимава - цитирайте, няма проблем от моя страна.
   Само да Ви предупредя - г-н Славеев се интересува само от своята истина, която не възнамерява да доказва :)

   Изтриване
  3. Истината винаги е имала субективна страна, иначе вие нямаше да пишете така пристрастно и често необосновано. Ако пък тълкуването на една дума е такава Велика Тайна...дано някой публикува какво сте написал за "приятел" в тракийския речник.
   Г.Славеев

   Изтриване
  4. До Анонимен7 май 2023 г. в 19:47 ч.
   Къде можем да прочетем нещо ваше, което да оборва написаното тук?

   Изтриване
  5. "Това че са управлявали 515 г отвъд Дунав не ги прави мизи, гети, траки, иранци или китайци,"
   Г-н Славеев, в Именника, който визирахте, пише буквално

   "сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ..."

   Пише "ОТ ДРУГАТА СТРАНА НА ДУНАВ", нали? Не пише "от другата страна на Черно море", не пише конкретно "Кавказ, Алтай, Пакистан, Индия, Марс, Венера".
   От другата страна на Дунав, г-н Славеев са земите на Румъния, Молдова, Запанда Украйна (за определено време), кое не е ясно? Територията на Мизите/ Гетите е почти същата. Гетите са живяли точно из територията на Румъния, Молдова и т.н., та към Панония, до преди 2000г. и по-късно също. Даките и те къде са, да не са около Приазовието или Памир, Хиндукуш, Хималаи?! Не ни карайте да се смеем, моля. Северните траки са свободните траки и са в състава дори на основното оригинално скитско население също, преди скитите да се разрастнат и разширят към Азия вече като някаква общност, включваща и далечни суб-етноси, с които нямаме общо. И генетиката вече го доказа категорично - популацията ни е само от тук, без никакъв Азиатски субстрат, а опитите с връзка с Кавказ са смехотворни, понеже са чиста лъжа - нямаме нищо общо и с кавказците.
   Много ми е интересно и за какви "заемки" говорите, при положение, че в нашия ранен език, няма документирани никакви ирански, тюрски елементи, а тракийски има и могат да се докажат. Че то цялата ездаческа терминология на старите българи е 100% балканска... Конен народ, с балканска ездаческа терминология, без нищо азиатско (иранско, тюркско и т.н.)... Та, дошляците нямате нищо, освен смукане на пръсти и спекулиране.

   Изтриване
  6. До Анонимен9 май 2023 г. в 18:54 ч.
   Следете този блог! С благоразположението на г-н Серафимов и админите му, може прочетете още от моите разсъждения?
   Г.Славеев

   Изтриване
  7. Г-н Славеев, позволете да Ви попитам - от колко време коментирате в блога ми, за тези няколко години написахте ли поне едно есе, за да видим вашия стил и аргументация?

   Изтриване
  8. Г-н Серафимов не ми е нужно да пиша есета, не работя в сферата на историята или археологията, любител съм като Вас и не виждам смисъл да си изсмуквам от пръстите и да си измислям история и теория. За останалото има доста съвременни учени, които пишат достатъчно, човек само трябва да не е предубеден, а Вие сте!
   Понеже позволявате коментари, макар и не винаги, аз си позволявам да изложа мнение и да Ви помогна да видите, че Вашите пожелания в историята имат многолик характер и могат да се тълкуват и така и иначе, а също и да Ви помогна да не се изгубите в егоцентризма си, като неоснователно свързвате българския род с всичко тракийско, а всичко тракийско с всичко славянско!
   Моля обърнете внимание на последното предаване по БНТ История бг как почитаемият проф Игнатов, който е на висше ниво в египтологията, се замеси в нещо, от което не разбира - тракийските въпроси. Това е пагубно!
   Моля бъдете по-внимателен при тълкуване на фактите и взимайте под внимание времето и условията, в които са съставени!
   Успех
   Г.Славеев

   Изтриване
  9. Здравейте отново г-н Славеев, за пореден път виждам, че отново пишете недостоверни неща. Да ви напомня, че проф. Сергей Игнатов, от НБУ, е директор на института по египтология, цял живот работил с института по тракология, работил и с гл. ас. д-р Весела Атанасова - института по балканистика с център по тракология към БАН, преподавател в СУ и НБУ.
   Съответно е доста нелепо да кажете, че "се меси в нещо, което не разбира" :))

   И сега нека цитираме от БНТ, ИСТОРИЯ.BG, 08.05.2023
   Какво казва проф. Игнатов:

   4:42:
   "В онези години, не е било много лесно да се създаде тази нова област (тракология), защо? Защото истината е, и сега спокойно може да го говорим, че все повече ние ще намираме отговор за етно-генезиса на българите в древна Тракия! Аз не съм голям привърженик на другите теории като се почне от китайската стена, тюркски и т.н., защото като учен, който се занимава с езика, аз не виждам топоними, хидроними и всякакви други "ними", които да имат тюркски или някакъв друг такъв далечен, азиатски произход, на територията на Тракия до османския период."

   6:49:
   "Последните генетически изследвания показаха, че ние сме тук някъде от 8-мо хилядолетие преди Рождество Христово. Та това е едната страна на този въпрос и аз мисля, че все повече и повече във близките години, отговорите на много въпроси ще бъдат намерени в Тракия."

   по-нататък във видеото, от 12:00, коментирайки споменавания при египтяните за "пелесата", които визира като пеласги, казва:

   "а, ние сме представители в своите древни корени на пеласго или трако-пеласгийската общност."

   Нататък продължава със свидетелства за Анатолийска Мизия и мизите, които казва, че са описани от египтяните, а и изобразени различно от останалите морски народи, дошли в Египет.

   28:15:
   "Тъй като Египет наистина духовно е покорил целия този район на Средиземноморието и ние до ден днешен живеем в една трако-египетска култура, ние българите, без да го съзнаваме това."

   (...)

   Изтриване
  10. 51:00:
   "В заключение, бих искал да кажа, че влиянието не е еднопосочно, а двупосочно, тъй като ние пропуснахме да споменем златото. Първият златен цар в световната история е от нашите земи - Варненският некропол. Предшества египетското злато, но в Египет е формулирано какво е златото. Златото е тялото на бога. Такава реч държи бъдещият фараон Рамзес, сред разбунтувалите се работници от златните рудници, тъй като чиновниците крадат и той казва така: "Що се отнася до златото, тялото на бога е "еди-какво си". Искам да кажа, че не е еднопосочно, "Египет - Европейски югоизток", а дори в тези все още невидими за нас времена, преди края на бронзовата епоха, има влияние и проникване на култура от Балканския полуостров, тогава това е "Европа към Египет". Особено знаменателно е, че нашият тракийски конник Херосът, става изключително популярен в Египет, по време на римската епоха. Естествено той също променя частично функциите, той там е спасител и играе същата роля, подобна роля на тези египетски божества, които се разпространяват на европейския континент... Имаме изключително много силно влияние на балканската култура, те проникват постоянно, ние египтолозите го наблюдаваме постоянно, в епохата на Новото царство имаме постоянно присъствие на елементи на балканска култура, отбелязани по гробниците или по някакъв друг начин. Вземете ги дори тези моркски народи, те имат семейства, като дори загубили битката там, връщайки се, ближейки си раните, те са разказвали къде са били."

   Проф. Валерия Фол, 53:14:
   "В Египет е имало тракийска диаспора. Над 500 тракийски имена са открити изписани. В Тракия е имало египетска диаспора, хората са живеели в общ свят. Империята на Александър, всъщност е премахнала границите и е позволила движение на хора... Така, но въпреки това, и Тракия и Египет, успяват да съхранят и през римския период своята културна идентичност! Не се страхуват да вземат и да направят свое, и да го впишат в културната си идентичност, според мен това е най-важното и за Тракия, и за Египет, а и за нас, не бива да се страхуваме от това, което идва и да го направим свое."

   Проф. Игнатов, 55:41:
   "Светът в древността, както и днес е бил цялостен, не е бил накъсан. И смисълът на днешния разговор е да запалим огъня в сърцата на следващото поколение изследователи и да напомним на нашите институции, че в България има място за тракология, за египтология, това не са "екзотични" названия, защото да повторим с това, което започнахме - историята на културата е по-древна от историята на държавата, а ние от европейските държави сме последния жив остатък от античността, тъй като България не сие променяла името, това не е мое мнение, акад. Лихачов го пише навремето."

   Проф. Валерия Фол, 56:28:
   "Обръщение към младите хора - опитайте се да си обясните, защо във всички възрожденски къщи на тавана в центъра има слънце."
   https://bnt.bg/news/egipetskite-kultove-v-trakiya-prez-elinistichnata-i-rimskata-epoha-317599news.html?fbclid=IwAR24FyvaT0WghbWbnsDwyfSjFrkl_mnGtaDyebB4TDQaG1t_SHPWAAYxKgA

   Изтриване
 19. Стефан Д. Трашлиев4 май 2023 г. в 3:59

  Хвала за труда, поклон за смелостта! Ние, българите, сме подложени на, несрещан в нашето минало, геноцид, организиран от евреите, с цел нашето заличаване. Последните събития говорят, че това е елемент от доста по обширен план за световно господство. Независимо колко силно реват евреите, прикрити зад български имена, и българската им прислуга, за конспирология, амтисемитизъм, толерантност, иде реч за безнаказан грабеж и системен геноцид. Механизма е ясен, както и начина да се противодейства. Просто българите трябва да се организират., а там са нужни усилията на всички образовани българи, за да поведат народа си!

  ОтговорИзтриване
 20. Благодаря Ви за труда и отдадеността, чета Ви от години, хубаво е че има хора, като вас които да съберат, систематизират, сравнят различни автори, източници, забравени или умишлено неглижирани публикации.
  Четем Ви с интерес с детето ми Вие сте един истински човек на буквите, хронист, хора като Вас излизат извън пространството и времето и даряват знание. Благодаря! Ро Шахонова

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 4 май 2023 г. в 9:14 ч.

   Благодаря Ви за добрите думи!!!

   Изтриване
 21. до Славеев Приятел означава да ти е приятно да общуваш с някой. До ден днешен в румънският (романизиран български) език приятел се произнася - приетен. Ето и цяло изречение на чист румънски език - Баба плете чорап на праг. , Хайде бре и т.н.

  ОтговорИзтриване
 22. До Анонимен4 май 2023 г. в 9:31 ч.
  Да напишеш толкова глупости с толкова малко думи, си е талант, продължавай да го развиваш!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За да бъдат окачествени като "глупости", би трябвало да можете да ги оборите с нещо "умно", та ще го видим и прочетем ли вашето оборване? :))

   Изтриване
  2. Моето оборване за Вас е в новия речник на тракийските думи запазени в българия език, написан от г-н Серафимов. Ако пък не го приемате, ще помислим по-задълбочено!

   Изтриване
 23. Поздрави на всички четящи и пишещи в този блог. Тъй като рядко пиша коментари искам само да изкажа една малка благодарност на г-н Серафимов. Той заслужава и всички ние го знаем. На него "Докторати" едва ли са му нужни, а онези дето дишали, одавна издишат. Темата за "добрия пример" малко ме изненада, не, че е лоша, но винаги бих предпочел нещо по научно. Все пак авторът има право да пише по своя воля, а това е и вид разтоварване. Знам, че всеки ден неможе да се произвежда труд с висока стойност, но напоследък темите ми се струват все по обзорни. По някога от коментарите също има какво да се научи. А българомразците няма нужда да се пънат по тези страници.
  Цветан Петров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Цветан Петров
   Прав сте, титла не ми трябва, важно е народът ни да знае истината за корените си.

   Изтриване
  2. До Анонимен4 май 2023 г. в 15:37 ч.

   Ами толкова години подред всеки месец по няколко теми, понякога по 5 - 6 на месец, наличната информация постепенно се изчерпва. Като се има предвид, че става въпрос само за античността до късното средновековие, за които изворите и фактите не са толкова обилни, няма как да продължава до безкрайност. Другото е безотговорно писане на измислици, както практикуват и едни други автори. Нормално е да се получават по големи интервали, докато се натрупа нова информация, а в промеждутъците да има и известни отклонения. Все пак това не са свободни съчинения, където автора може да си позволи да импровизира. Достатъчно сме чели такива и се понаучихме да ги разпознаваме с не особено големи усилия.

   Изтриване
  3. Анонимен4 май 2023 г. в 23:00 ч.
   Точно какво искате да кажете уважаеми господине, или госпожо?

   Изтриване
  4. Уважаеми, Анонимен4 май 2023 г. в 23:00 ч., Античност и Средновековие не се ли пишат с главна буква?Но и аз не разбирам каква е целта на вашия коментар, виждам, че не съм сам в това чудене и се надявам да удостоите мен, а и другите питащи с отговор.
   С най-добри чувства,
   Д.Георгиев

   Изтриване
  5. Имах предвид, че сведенията за далечното минало не са неизчерпаеми, а точно обратното. Умишлено унищожавани и силно ограничени. Няма източници с подредена и читава информация откъдето да се черпи големи обеми, а понякога даже от цяла книга може да послужи само част от изречение. Така събирането и обработката става много бавно и е нормално след време трудностите да се увеличават. По тази причина е трудно да се поддържа едно и също темпо, и да се спазва строго темата.

   Изтриване
 24. Безумна глупост е да позволяваме,да бъдем третирани за втора ръка хора,само за това ,че нямаме достатъчно интелигентни управници. Тяхните интереси са съсредоточени в натрупване на средства,с които незнам и те явно не знаят, какво да правят. Можеше част от всички тези капитали да са за просветна дейност и достойнство на всички НАС. Да се подпомогне дейности на хората радеещи за ползу рода. Срамно е да не се похвали човек като Павел. Какво имат великите нации -присвоени истини за славно минало,а ние оплюваме собствените си заслуги

  ОтговорИзтриване
 25. Браво, браво, браво! "Древните корени на българския език" е много добра книга, препоръчвам я на всеки, който се интересува от истината! Речникът е много дълъг, там информацията е подробна, суха, но Вие сте намерил много добро разрешение с вместените интересни цитати и фланкираните орнаменти. Аз Ви чета от дълго време, но тези цитати чак сега вникнаха в съзнанието ми, може би заради особеното позициониране, друго обяснение нямам. Най-стойностното и най-важното от цялата книга са приложенията. Този път те са в синхрон, а не като друг път, това също е разумно решение, защото по този начин, за читателите е по-лесно да възприемат истината. Удивявам се на вашата методичност и оригинален подход, впечатлен съм от вашата смелост да се изправите срещу тълпата хрантутници, които със сигурност Ви мразят от много време. Но с Вас са много хора, ако се наложи ще се намесим, защото ако не пазим будните хора, не ги заслужаваме, а Вие сте истински будител!
  Д. Георгиев

  ОтговорИзтриване
 26. С божията истина напред!Благодаря ви за положиния изследователски труд с който осветлява те нашето минало.

  ОтговорИзтриване
 27. Здравейте г-н Спароток, бих искал да Ви попитам как бихте обяснили българските добавки към превода на Манасиевата хроника, поръчан от цар Иван Александър. Там изрично се споменава, че княз Аспарух преминава Дунава и превзема земята на днешна България от гърците. И това е писано от българи. Няма освобождение, сливане и т.н., а превземане. Как ще коментирате това писание?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старобългарският превод на Флавиевата история, в която българите са наречени даки е векове по-стара от Манасиевата хроника. Освен това самият български фолклор доказва, че има връзка между българи и даки. А пък и дакийската носия оцелява в определени български народни носии.

   Изтриване
  2. Ама моля ви се г-н Серафимов, няма такова нещо като запазен старобългарски превод на Юдейските Войни от Йосиф Флавий!
   Пореден изключително непрофесионален и подвеждащ от Вас отговор към любознателен почитател на блога Ви!
   Всички запазени преводи на славянски са от 15в насетне, с множество добавки в руска среда върху незапазена в оригинал българска основа, и не е ясно, а и няма как да стане ясно, дали тези добавки са от българските или късните руски писатели. Затова и Даки = Българи е доста пожелателно тълкуване от Вас. Тези понятия не са познати на Флавий!

   Изтриване
  3. До Анонимен6 май 2023 г. в 12:33 ч.
   Има такъв превод, просто реакциите на нашите учени са стандартни :)

   Даките са определени като предци на българите

   За старобългарския превод на „История на Юдейската война“ от Йосиф Флавий
   Пламен ПавловПЛАМЕН ПАВЛОВ23 ДЕКЕМВРИ, 2020

   https://voinaimir.info/2020/12/starobulgariski-prevod-flavius-josephus/

   Изтриване
  4. До Анонимен 6 май 2023 г. в 12:33 ч.

   Колко хитро забравихте, че отъждесвяването на българи с даки във Флавиевата история е потвърдено от сведенията в Именника, за княжеството от другата страна на Дунава, т.е. Дакия, за приемствеността на дакийските носии и за присъствието на Траян и Буребиста (като изкореняващия лозите Крум) в българския фолклор :)

   Изтриване
  5. Благодаря за линка, познат ми е, но вие не сте обърнал внимание или не сте разбрал обясненията на Пл.Павлов, а именно, че такъв текст на старобългарски от времето на писането му вероятно при Симеон - няма запазен, т.е. няма такъв текст по-стар от Манасиевата летопис.
   Запазените текстове са от 15в насетне, както казах, цитирайки именно този източник, който вие сте публикувал. Тези текстова, отново да повторим, са върху старобългарска основа, но този първоизточник не е запазен, за да знаем, кое е добавено по-късно, което прави твърдението Даки=Българи интересно и привлекателно, но недостоверно и неоснователно. Това се потвърждава и от Именика на българските владетели, където е казано, че българите управляват отвъд Дунав 515г, а даките населяват тази земя много, ама много по-отдавна. Ако пък тезата за българите били даки се окаже дори от части правилна, то вашата теза за българите мизи моментално се срива, защото даки и мизи може да са били родствени общности, но в никакъв случай тъждествени.

   Изтриване
  6. А бе, Анонимен6 май 2023 г. в 20:01 ч., ами нали Спароток ти писа "просто реакциите на нашите учени са стандартни :)"

   За теб всичко неудобно е недостоверно, н'ъл тъй :)

   Изтриване
  7. До господинът, който казва, че -Ако пък тезата за българите били даки се окаже дори от части правилна, то вашата теза за българите мизи моментално се срива, защото даки и мизи може да са били родствени общности, но в никакъв случай тъждествени.
   Ами той Павел обяснява, но Вие се правите на разсеян, защото така Ви отърва. В дакийската държава е имало доста тракийски племена, ако даките дават царете, то е нормално и за мизите да им казват даки. Нали Страбон казва, че Аилий Катон преселил 50 000 гети при мизите и те сега се казвали мизи,а Салуст твърдеше, че мизите са гети :)

   Изтриване
  8. До Анонимен6 май 2023 г. в 20:01 ч.
   - Но моля ви се, господине, изключително лъжливо, непрофесионално, подвеждащо и доста некадърно твърдение направихте! Как може дори да си позволявате да критикувате на фона на това?!

   Горе сте написал:
   "от Именика на българските владетели, където е казано, че българите управляват отвъд Дунав 515г"

   Ама моля ви господине, как може така недакърно да лъжете?! В именника пише:
   "сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі. (515) остриженами главами. И потѡм пріиде на страну Дунаѧ. Исперих кнѧз тожде и доселѣ”"

   Коете НЕ значи че ПРЕЗ 515г. сме имали княжество оттатък Дунав, а пише, че 515 години преди Исперих кнѧз сме имали княжество, от другата страна на Дунав. Това прави 2-ри век, господине.
   Освен това буквално пише - "от другата страна на Дунав", а това всички знаем кои територии са - Румъния, Молдова, (може и Западна Украйна да добавим в даден момент).

   Та, защо лъжете?

   Лъжете и за преписа от Симеоново време на Юдейски войни. Ние го имаме и там в добавките са запазени точно елементите, които Серафимов коментира, съвсем точно. Жалките ви опити да замажете положението с типичното "ма то било късен препис бла бла бла" са изключително нелепи и смешни, като по вашата логика трябва да премахнем 90% от историческите сведения въобще.

   А да поговорим и за 3-тата ви лъжа - защо създавате ВНУШЕНИЕ, че в Манасиевата хроника се говори за едва ли не за пръв път идване тук и видиш ли нямало "сливане" и т.н.? Аз разполагам именно с единият от 5-те преписа, който е най-богато украсен и се пази във Ватиканската библиотека, като всеки може да го види с линк към библиотеката (свободен достъп). Та искам да ви попитам, защо изпуснахте преди примера с Аспарух, да коментирате за примера от 200 години по-рано?

   "При този цар Анастасий българите започнаха да превземат тази земя, като преминаха при Бъдин. А преди това започнаха да превземат долната Охридска земя и след това цялата тази земя. От тръгването на българите досега са изминали 870 г.“

   Византийския император Анастасий I, е живял в края на V и началото на VI в. (491–518), а това са 200 години преди Аспарух. Те са влезли през Видин и идват от Панония.

   Защо удобно лъжете?
   Благодаря

   Изтриване
  9. До Анонимен 9 май 2023 г. в 19:34 ч.

   Не хабете усилия за хора като човекът, на когото отговорихте. Те се интересуват само от исторически извори, които им отърват, а дали тези извори са в хармония с данни от ономастика, археология, антропология и т.н. те не се интересуват. Няма и как, защото веднага си проличава, че лансират само голи твърдения.

   Изтриване
  10. Здравейте, г-н Анонимен6 май 2023 г. в 0:30 ч.,
   След внимателна проверка на написаното от вас, установих че има възможни САМО 2 ЕДИНСТВЕНИ варианта:

   1. Да лъжете
   2. Да сте некадърно подведен некадърник

   Да уточним: Написал сте "..българските добавки към превода на Манасиевата хроника...Там изрично се споменава, че княз Аспарух преминава Дунава и превзема земята на днешна България от гърците."
   Това си е чиста лъжа. :)
   В Манасиевата хроника, абсолютно никъде не е споменато името на Аспарух. Защо лъжете?
   В Манасиевата хроника, абсолютно никъде не са споменати българите на Аспарух, които по негово време видиш ли са влезли и завладели земя.
   В Манасиевата хроника, пише за българи близо 200 години преди времето на Аспарух, които са по времето на Анастасий, управлявал ИРИ от 491 до 518 г. Ето точния цитат:

   " При Анастаси цри начашя блгаре поемати земя сия прешдеше оу бъдьiнъ и прежде пояшя охридская земя и посем сия земя "

   Това е точният цитат. Няма да давам преводите от горе, а също и този на Дуйчев, тъй като не отговарят на истината.

   Та въпросът е, лъжете или сте си некадърен?

   Изтриване
 28. е нали ги отричахте тези работи преди , .. толкова години , па сега сте ги открили.. евала ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 6 май 2023 г. в 6:29 ч.

   Отговорът би бил лесен, ако уточните кой какво е отричал? :)

   Изтриване
  2. Г-н Спароток, защо игнорирате въпроса за Манасиевата хроника. Задавам Ви го за 2-3 път под Ваши постове, но не казвате нищо по въпроса. Българите започват да превземат сегашната ни земя през края на 5ти - началото на 6ти век, а окончателно Аспарух завзема земите на сегашна България. Дословно го пише.

   Изтриване
  3. До Анонимен 6 май 2023 г. в 15:31 ч.
   Защо смятате Манасиевата хроника за едиствения достоверен документ, при условие, че точно при Иван Александър започва подготовката за затриването на България :)

   Изтриване
  4. Какво имате предвид, защо да започва подготовка за затриване на България? Откъде е тази нинформация?
   Поздрав,
   Авитохол

   Изтриване
  5. Г-н Анонимен6 май 2023 г. в 15:31 ч. , защо тълкувате нещата грешно? Днес македонистите показват снимка, на реален документ от 1941г., в който се чете "окупация на Македония", буквално. Това го представят като доказателство, че сме завладели земята им. Всички знаем, че ние не сме "завладели чужда земя", а сме окупирали държава Югославия, в област Вардарска Македония. В документа "окупация" е военен термин и ако се чете буквално, може да се възприеме така, както македонистите го възприемат.

   Същото е и с примера, който давате с Манасиевата хроника. Отново имаме документ, писан от българи, илюстриран от българи и с български добавки (специалистите спорят, дали всъщност самият оригинал на Манасий е български документ изначално (писан на български език в двора на царя) или е византийски в двора на цяря, за който е поръчано да се направят българи преводи). В него вярно пише "завзеха земята", но как може да се тълкува това? Защо не може да се тълкува като "отзавладяхме земята от гърците"? Вие не споменахте, че в хрониката има и сведение за 200 години преди Аспарух, което е към края на V и началото на VI в. по времето на византийския император Анастасий I (491–518), като там ясно пише, че сме влезли през Видин. Освен това българите идват от Панония.

   "При императора Анастасия наченаха българите да завземат тази земя, като преминаха (през Дунава) в Бдин (Видин) и първом почнаха да завземат Долната земя Охридска, а след това цялата тази земя"

   Завземат е съвсем нормално да пише, след като я отвоюваме от византийците, нали така? Това значи ли, че няма свободни българи на север и няма българи под римска власт на юг от Дунав?! Не. През 500 годишно османско робство, няма България на картата, обаче всички знаем, че има българи...

   Българите са свързани в над 15 различни исторически извори в битки срещу римляните в събитията от 388г., 390г., 450г., 478г., 488г., 491г., 493г., 494г., 495г., 499г., 502г., 504г., 512г., 514г., 530г., 535г., 539г., 540г. 550г. НА БАЛКАНИТЕ И В ПАНОНИЯ! Не сме нито били в Кавказ, нито в Иран, нито в района Памир, Хиндукуш, Хималаите, нито на Марс, нито на Венера, нито в Алтай, а пък за смехотворното ЛЪЖЛИВО тълкуване за държава на българите до Азовско море, няма да коментирам (там всеки запознат критично с източниците знае).
   Тоест, за вашите дошлячески теории, нямаме никакви доказателства, защо така?

   И понеже коментирахме Манасиевата и Анастасий, е важно да допълним и от средновековния летописец Йоан Зонара, който разказва как император Анастасий (491 -518 г.) изградил така наречената Дълга Стена – Μακρά Τείχη της Θράκης. Тази стена се намира доста долу, почти до Босфора.

   Предназначението на това укрепление е да спре атаките на мизите, наречени още българи. Дългата Стена е разположена на около 64 км от Константинопол – столица на Римската Империя. Съоръжението е завършено през 512 г. - малко преди бунта на предвождащия българи Виталиан.
   Никой от учените ни не се е заел да обясни ясно и подробно защо император Анастасий ще гради стена недалеч от Константинопол, за да се предпази от българите, които според официалните теории по това време трябва да на на територията на Украйна? Горе ясно казах, че всички извори говорят за присъствие и битки на българите, само в Панония и Балкани, нямаме в Азия нищо, а също и за Украйна нямаме такива сведения, всичко масово като сведения е само за тук. Автохтонната теория е подплътена с факти, докато дошляческата не... Има изместване на териториалното владение, но все нещата се случват в Панония и Балкани + в някои моменти Западна Украйна, като североизточно разширение и нищо повече.

   Изтриване
  6. Г-н Анонимен6 май 2023 г. в 15:31 ч. ,
   Да продължим с критичен преглед над съмнителния извор от Теофан Изповедник, също даващ сведение:
   "В тази година- 494 така наречените българи, които живееха в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха, преди да ги забележи човек..."

   В хрониката на Йоан от Никиу, описваща събитията от 513-515 г. нашите земи са наречени "Провинция България" - "Cyril the general retired into the city named Odyssus, and stayed there while Vitalian withdrew into the province of Bulgaria." J.Nikiu, Chr. LXXXIX.75
   http://www.tertullian.org/fathers/nikiu2_chronicle.htm

   Картата на Св.Йероним - IV век, където пише Mesia hec & Vulgaria – Мизия, също и България. Тази карта обяснява защо Йоан Никиуски пише за провинция България когато разказва за бунта на предвождащия българи Виталиан (512-513) година.

   Павел Серафимов, много правилно е писал:
   Макар част от дедите ни да са живели в пределите на Римската Империя, те все пак са имали известна автономност, която според мен е дадена от Константин Велики. Тази автономност е пазена ревностно и поради това Виталиан повежда българите си срещу император Анастасий.

   През IV век, в Европа има две държави – Римската Империя и България. А на север от Дунава, в свободните територии държавността ни е възстановена (макар и непризната от Рим) още през II век, или както е казано в “Именника” - 515 години преди времето на княз Аспарух (Исперих кнѧз), сме имали княжество ОТ ДРУГАТА СТРАНА на Дунав (Румъния, Молдова):

   "сii ҃е кнѧз. дръжаше кнѧженïе обону страну Дунаѧ. лѣтъ. ҃ф.҃еі. (515) остриженами главами. И потѡм пріиде на страну Дунаѧ. Исперих кнѧз тожде и доселѣ"

   Очевидно имаме разместване на териториални владения и все тук в този регион, никъде от където дошляците твърдите...

   Изтриване
  7. До Анонимен6 май 2023 г. в 15:31 ч., за 3-ти път да ви го смеля всичкото и да обобщя, като за малоумен дошляк:

   Българите са свързани в над 15 различни исторически извори в битки срещу римляните в събитията от 388г., 390г., 450г., 478г., 488г., 491г., 493г., 494г., 495г., 499г., 502г., 504г., 512г., 514г., 530г., 535г., 539г., 540г. 550г. НА БАЛКАНИТЕ И В ПАНОНИЯ!

   Отворете латинския анонимен извор “Patria Constantinopolis” и прочетете, че император Константин Велики (306-337 г.) докарал водопроводни тръби от България (става дума за Днешна Мизия). Има го записано дори в GIBI V, c.322. Отидете и вижте от 331 г. - 420 г. картата на Йероним, където пише Mesia hec & Vulgaria (Мизия тук е и България). Отидете отворете Синаксарът на Цариградската църква, който съобщава за военни действия между българи и войската на император Валент, долу при Одрин даже. Това също е записано и в GIBI V, c.292. Валент е управлявал през 364-378 г.- IV век. Отидете прочетете за присъствието на част от дедите ни в Панония векове преди Аспарух, които са имали конфликт с лангобардите на тази територия през 423г. година. Българите побеждават крал Агелмунд и отвличат дъщеря му, за справка – Paul. Deac. “Historia Langobardorum” XVI-XVII. После прочетете отново за друга битка с лангобардите 439 г. - Ламисио побеждава българите и отмъщава. Там се водят постоянни войни с българи, от както има известни на историята лангобарди и техните първи херцози и после крале.. Отидете вижте в РСМ, керамичните плочки икони от Виница, на които пише BOLGAR, които са от IV век също. Отворете и прочетете за по времето на император Зенон 474-491 българите са на Балканите и то не край Дунава, защото през 499 година разбиват римска армия край Чорлу в днешна Турция, който е долу в Източна Тракия, недалеч от Константинопол! Йоан Антиохийски съобщава, че в края на V век император Зенон съюзява с българите и ги умолява да нападнат готите. И така нататък има 1 тон извори за българите от 3-4-5-6-7 век през цялото време.

   Докато за споменавания в Азия не можем да намерим НИЩО освен късните преписи на Мовзес Хоренаци, но арменските източници не са много достоверни и освен това те използват същите римски източници, в които българите са описани на Балканите. А тях дори ги има И в оригинали и в надеждни преписи. И е изключително смешно дори да го коментиарме този едничък СЪМНИТЕЛЕН пример, на фона на толкова много други извори и примери...🙂

   Ето го от ясно по-ясно:

   - Генетичната картина е достатъчно ясно доказателство и в пълна подкрепа на изворите! От Югоизточна и Южна Европа, в частност Балкани!
   - Нямат НИКАКВА връзка с Кавказ, Близкия Изток, араби, тюрки, монголи, иранци, бактрийци, памирски роми и т.н.!

   Толкова по темата! ;)

   Изтриване
  8. До Анонимен9 май 2023 г. в 20:38 ч.
   Тъжно е, когато някой "смеля" за другите, нещо което не разбира и сам не осмился след три пъти повтаряне - плача ЗА Вас, а българщината ОТ Вас! Подсказка - човешката история не започва с Латинския Анонимен хронограф в, който българите на Зиези са посочени за първи път, отбележете си, че в по-старите му редакции, българите отсъстват! Също си отбележете, че българите са свързани с определени събити в посочените от Вас дати, но вие не знаете какви са тези събития, прочетете! Още подсказка х има една война на Констанций 2, наречена Сарматска, с която е свързан и Зиези! Записахте ли си?! Сарматска, а не Тракийска! Може да ви е трудно и непосилно да го приемете, затова има професионална умствена лекарска помощ!

   Изтриване
  9. До Анонимен10 май 2023 г. в 10:02 ч.

   Според Прокопий, който е непосредствен свидетел на описаните от него събития, сарматите наречени още савромати спадат към семейството на гетите [Proc.De Bellis Libri III.ii. 2 -3].

   За това, че гетите и сарматите говорят един и същ език получаваме сведения от Овидий, но за жалост не от българските издания. В “Тристия” V.12.55, заточеният в Томи римлянин казва нещо интересно: “Зная сарматския език, мога да говоря с гетите” – “Знаю сарматский язык, с гетов могу говорить.”

   http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1303007005

   Ан Маккейб цитира живелия през IV век Апсирт от Константинопол, който съобщава, че на езика на сармати, гети и траки, арисп е название на растение ползвано за лечение на коне -A.McCabe, A Byzantine Encyclopedia of Horse Medicine, The sources, compilations and transmissions of Hipiatrica, Oxford University Press, New York, 2007, p.154.

   За сарматите трябва да бъде споменато още нещо, което е от голяма важност. Херодот смята амазонките за предци на сарматите – Her.IV.110, a за амазонките се знае, че говорят същия език както и траките – А.Фол, Д.Попов, Христоматия по Тракология, Том първи, Ун.Изд. Климент Охридски, София, 1989, с.102.

   Важно е и сведението на медика Гален, според когото скитските и сарматските племена са с рижа коса, а това показва, че тези народи просто няма как да са се оформили в Средна Азия.

   Изтриване
  10. По-добре да бяхте цитирал Овидий в оригинал на латински!
   Много е странно как се оповавате на руска литература и преводи, при условие, че именно те са най-големите манипулатори и разрушители на нашата история, и ме веднъж сте се вузмущавал от това, че наши учени в миналото са следвали чужди интереси (руски)!

   Изтриване
  11. До Анонимен11 май 2023 г. в 10:10 ч., още два празни коментара. Ще се аргументирате ли с нещо, понеже до сега нищо нямате?
   Това за политизирането на темата, с подвеждане към "руски манипулатори и разрушители", нито има общо с темата, нито е вярно, тъй като "най-големите манипулатори и разрушители на българска история" са немската и австро-унгарските исторически школи, заедно с двама французина, двама англичанина, някой друг швед и т.н., които са съставили по изцяло ненаучен път дошляко-азиатските, позорни теории за произход на българите, а към бройката на "най-големите манипулатори и разрушители на българска история", ще добавим и българските продажници. 90% от измислиците, манипулациите в историята ни, са дело на Централна Европа, а и на България, за това, че приглася и допринася до ден днешен. Другите 10% са дело на Русия. Да бъдем коректни. Следователно от русофоби, е логично да се превърнете във шведофоби, германофоби, англофоби и т.н., нали?
   Ако изобщо има някаква логика в това да си фоб... Доста нисък интелект...
   Относно цитата, който Серафимов е споделил, нищо не казахте. Това, че е на руски език аргумент за какво е?

   Изтриване
  12. Като не четеш, няма да знаеш, като не знаеш, ще пишеш врели-некипели, твоя си работа! Серафимов казва според Прокопий..., игнорирайки Овидий, който е по-надежден от Прокопий, и който после цитира преднамерено грешно от измислен руски превод. Опитайте с латински тук https://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.tristia5.shtml или английски тук https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/OvidTristiaBkFive.php#anchor_Toc34217370.
   Изобщо някой от вас чел ли е Овидий в цялост, за да разберете, че Гети и Сармати са различни понятия? Едва ли! Анализите на който и да е текст са ви слаби, а от там и заключенията и връзките несъстоятелни.

   Изтриване
 29. Още веднъж ми се потвърждава теорията, че т.н. прабългари идват на родните си места. За мен голямото пътуване е тръгнало след големият потоп( ставането на черно море от езеро в море). Тракийските народи покрай Черно море, са тръгнали да се спасяват.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 6 май 2023 г. в 19:06 ч.

   Богатите духовно народи никога не забравят Родината си.

   Изтриване
 30. Здравейте, г-н Серафимов! Чест и почитания!
  Историята е любимият ми предмет още от началното училище и интересът ми не е стихвал никога. Естествено българската история ме вълнува най-много. Поради мъглявия характер и странните постановки на официалната доктрина през годините търсих алтернативни теории, които могат да обяснят силата и устойчивостта на българския дух. Стигнах до извода, че историята основно се пише и чете по поръчка и най-практично е да се разглежда като процес, повлиян основно от икономиката на съответното време и егото на малцинство свръх успели семейства. Учителката ми по-физика често повтаряше една поговорка като едва ли не основен физичен закон - ''Интересът клати феса''. Разбира се, не бива да се отричат духовността, силата на кръвта и традициите. Според мен както крайният романтизъм, така и крайният прагматизъм изкривяват малко или много реалните факти. Отскоро чета SPAROTOK и се възхищавам на достиженията Ви. Вашите статии ме успокоиха, че не съм прекалено голям романтик, защото винаги съм се притеснявал, че егото ми ме подвежда. Коментарите също са много ценни. Поздрави и на другите Ви поддръжници, също и на инакомислещите, които се стараят да Ви предизвикват достойно. Така получаваме други гледни точки, както и допълнителни знания от Вас. Срам и позор за скудоумните ругатели.
  Лингвистичният подход ми харесва, защото може да се каже, че езикът и културата са тъждествени. За мен, без да имам претенции да съм голям капацитет, Вие доказвате съвсем красноречиво, че България и българският народ са незаобиколим фактор в европейската и световна история още от дълбока древност. Това разбира се не е удобно за силните на деня, но на практика сами си пречим. Може би това е дефект на характера ни още от време оно. Не знам. Обаче съм сигурен, че ако се поучим малко от упорството и ентусиазмът, които съседите ни влагат в рекламата си, и изкристализираме посланието и образа си пред света, базирани на необоримите доказателства за величието ни в миналото, ще добием и достойно бъдеще. Достойно не само в културно-исторически план, а и в икономически, защото по-доброто самочувствие води със себе си и по-висок коефициент на полезно действие.
  Присъединявам се към мнението в коментара, който Ви приравнява с будителите от Възраждането. Сега не по-малко имаме нужда от духовно възраждане. Дай боже, в това време на мигновени комуникации, процесът да бъде много по-бърз този път. Безкрайно благодаря за помощта Ви!
  Имам и въпрос. Много Ви критикуват, че говорите за тракийска писменост, а няма тракийски книги. Не видях в блога Ви коментар на златните пластини от Румъния и преводаческата теория на Алексей Иванович Умнов-Денисов. Според него това са архиви с хронология, обхващаща от додинастичен Египет чак до 10 век от новата ера. Умнов-Денисов нарича този своеобразен исторически сборник Златната книга на тракийците и е написал книга озаглавена ''По следам изчезнувшей древнейшей библиотеки болгар''. Въпросът ми е дали сте запознат със съществуването на това съкровище и трудовете на Умнов-Денисов? В интернет има снимки на въпросните текстове върху метални пластини и клипове, в които Умнов-Денисов ги превежда и коментира. Прилагам видео на Виделей за недопуксането на Умнов-Денисов в Румъния преди три години за историческа конференция на тази тема и друго с негово интервю в Школа Здравого Смысла:
  https://www.youtube.com/watch?v=L3tE7rZp2Gw
  https://www.youtube.com/watch?v=EWn09qu2PhE
  С уважение,
  Камен Пенчев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Пенчев!

   Благодаря Ви за добрите думи и подкрепата!!!

   В предишната си работа НЕРАЗКАЗАНАТА ИСТОРИЯ НА ТРАКИТЕ съм дал подробни обяснения за възникването на древната азбука.

   Относно писмеността на траките мога да Ви предложа това есе: http://sparotok.blogspot.com/2017/05/blog-post_24.html

   Изтриване
 31. Здравей Спароток, защо славяните са създатели на славянската езикова група като структурата на тракийския език е коренно различна от тази на славянските езици. Това го показва съвременният български език като наследник на тракийския. Лексиката ни е в много голяма степен славянска, но това е с налагането на черковнославянския език през 9 в. и руските му редакции и навлизането на руска книжнина през Възраждането и т. н. Дори в много далечното минало в индоевропейската прародина тракийският е с различна структура от славянските езици, защото за изпадането на един падеж отиват 1500-2000 г. Българският като наследник на тракийския е с най- развит аналитизъм от всички индоевропейски езици, защото има най-много глаголни врема 18 заедно с преизказните и знаеш че аналитичният език тласка синтетичния към аналитизъм. Славянските езици са силно синтетични и това означава, че структурата им не е създадена от тракийския. Защото явно в това много далечно минало има разделение между славяни и траки и славяните избягват аналитичното влияние на траките докато други го възприемат. Единствено в това много далечно минало могат да се намерят някои граматични прилики като някои падежи, защото падежните остатъци в българския език особено в някои диалекти отговарят на падежите в черковнославянския език, погрешно наречен старобългарски в официалната ни наука. Но този индоевропейски език може да е създаден от някой и този някой да е създател на всички индоевропейски езици от тук на славянската езикова група и всички индоевропейски езикови групи. Знаеш, че граматиката е структурата същността на езика не лексиката дори да има думи запазени за хилядолетия Прочети работата на Иван Желязков Българският език и произходът на българите трето издание преработено и допълнено в Астрохороскопе инфо Прочети и коментарите след работата някои от коментарите са на самия автор и са много важни

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен9 май 2023 г. в 15:08 ч.

   Никога не е съществувал език наречен черковнославянски. Това е едно неподходящо название на старобългарския език.

   Не зная въз основа на какво изчислявате колко време е нужно на един език да премине от падежни към безпадежни форми. Всеки език се развива в различна среда при различни условия.

   В миналото тракийския е бил падежен, това е установено отдавна. Формите на падежите обаче са почти идентични на тези на ранносредновековния български.

   Изтриване
  2. Ако наричате Българския език черковно-славянски защо не наричате латинския черковно-католически!? Целият западен свят признава Българския език за основа на всички славянски езици, само тук ви има едни продажници. Исус, казат, са го предали за 30 сребърника. Вие България за колко я предавате в наше време?

   Ивайло

   Изтриване
  3. А вие въз основа на какво наричате руски, белоруски, украински, македонски, сръбски, хърватски, словенски, чешки....език, а не български, и още по-смешно - тракийски езици?

   Изтриване
  4. Лексиката на един език е динамична и бързо променяща се система Вижте как с каква скорост се променя днес българската лексика. Но граматиката е много по-,консервативна и се променя много бавно. Затова не виждам никакво противоречие в твърдението, че славянската езикова група се оформя под влияние на старобългарския език. Става въпрос преди всичко за лексиката на славянските езици. Нека си представим какво възприятие оставя в чужденците славянската реч. Това е наличието на славянски думи, славянска лексика. Тяхното сходство кара чужденците да определят даден език като славянски.. Граматиката в случая не е важна, а общата лексика
   Както днес много чужди думи с лекота влизат в нашата лексика, така и старобългарските думи на първия писмен славянски език, който едновременно е език и на първите християни в Европа, навлизат лесно в езиците на нашите родствени народи. Проводник на това влияние е разпространението на писмеността и християнството в Източна Европа.

   Изтриване
  5. Това изказване може да се отнесе за "чуждите тюлени" по морето, но не и за професионалистите, но за вас това не е важно - "Нека си представим какво възприятие оставя в чужденците славянската реч. Това е наличието на славянски думи, славянска лексика. Тяхното сходство кара чужденците да определят даден език като славянски.. Граматиката в случая не е важна, а общата лексика"

   Изтриване
  6. Можете ли да разсъждавате статистически? Колко са били преди 1000 години "професионалистите езиковеди"? Каква е била тежестта на тези " професионалисти"?
   Трябва ли един чужденец да е "професионалист", за да може да определи един език като славянски? Разбира се, освен лексиката и много други характеристики ни подсказват какъв е даден език. Но, трябва да умеем да видим основното, главното, а то е лексиката. Влиянието на един език върху друг е преди всичко в лексиката. Новата лексика не изисква задължителна промяна на граматиката. Затова влиянието на старобългарския език е нещо естественно, той е първият литературен и църковен славянски език. Какво по- естественно от това?

   Изтриване
  7. По вашата логика българският6не е славянски, а латино-гръцки език, но вие елементрани неща не разбирате, камоли този мой коментар! Продължавайте "по вашата хилядолетна традиция" с логика и непрофесионализъм!

   Изтриване
  8. " Анонимен13 май 2023 г. в 11:03 ч.
   Продължавайте "по вашата хилядолетна традиция" с логика и непрофесионализъм!"
   Направо всички с подобна логика и професионализъм биха Ви завидели как толкова перфектно ги представяте.

   Изтриване
 32. Здравей отново Спароток. За колко време изпада един падеж показва Балканската езикова ситуация. Влиянието на българския сиреч тракийския над гръцкия. Знае се колко падежа е имал старогръцки знае се колко падежа има съвременния гръцки от тази разлика се виждат тези 1500 2000 г. Но прочети това което посочих. Там е обяснено защо черковнославянският не е старобългарски. Иначе има да си говорим напразно. Може всеки език да се развива в собствена среда но всеки език търпи влияние от езика с който има досег. Затоеа има закон по който се развиват езиците от синтетизъм към аналитизъм. Като влияние оказва аналитичният над синтетичния Но моля те прочети посоченото

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен9 май 2023 г. в 19:08 ч.
   Не ми стана много ясно какви основни различия виждате между работата на Иван Желязков и Павел Серафимов, освен някои дребни детайли, което е нормално да се получи при използване на единични различни източници като допълнение и от там леко отклонение в детайлите. Наистина си заслужава човек да се запознае с работата на Иван Желязков, която е доста изчерпателна в конкретната област и я прегледах отново след Вашия коментар, но дори самия той посочва в глава VІІ "Нови доказателства за тракийския / тракопеласгийския / произход на българите" блога на Павел като потвърждение на негивата теза.
   " За някои може да не са толкова нови. В първото издание на “Кои сме ние?-Езикът, който говорим, ни показва това...” те не бяха споменати, защото не се знаеше за тях. Но аз бях сигурен, че ще излизат все нови и нови доказателства за нашия тракийски / тракопеласгийски / произход. Дори не знаех за блога на “Спароток”. И не се излъгах. "
   https://www.astrohoroscope.info/balgarite.htm#7

   Изтриване
 33. До анонимен 10 май 2023 г. 10 и 45. Разликата е че Иван Желязков доказва че черковнославянският не е старобългарски. Но прочете работата. Третото изданив. Прочете и коментарите на автора след статията те са много важни С това свое доказателство Иван Желязков напълно изобличава лъжите на официалната наука и предпазва от някои подвеждания

  ОтговорИзтриване
 34. До Спароток 9 .05. 2023 г. в 17:56

  В "Българският език и произходът на българите" много добре е обяснено защо има черковнославянски език и защо той не е старобългарски. Кога ще прочетеш тази работа? За колко време изпада един падеж се вижда от Балканската езикова ситуация. Знае се кога гърците идват на Балканите. Знаят се падежите в старогръцки и в новогръцки. Разликата показва за колко изпада един падеж и още сръбският език от близо 1500 години търпи аналитично влияние от български, но не е изпуснал нито един падеж. Прочети посочения труд. Всичко е обяснено точно и ясно там. Там е обяснено защо славяните не са траки и колко опасно е да се твърди че са.

  ОтговорИзтриване

 35. Здравейте, мисля, че тези записи на метални пластини от Румъния са от изключителна важност и може би единственият шанс да научим за събитията от гледната точка на нашите предци. Знаейки много добре недостатъците на пергамента, те са инвестирали в максимално прочен носител за писаната си история. Естествено по-високата цена на медията е предпоставка за по-лаконичен стил. Сигурно има и кодировка за предаване на повече информация с по-малко знаци. Едва ли някой от научните ни среди е искал достъп до оригиналите, а най-вероятно дори президентът да постави въпроса, пак няма да получим, предвид че вече са станали известни като древна българска библиотека. Румънците са много ревниви към манипулациите в тяхната официална история. Все пак Умнов-Денисов е публикувал много снимков материал и нашите специалисти също трябва да се произнесат.
  Камен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 11 май 2023 г. в 22:15 ч. [Камен]
   Плочите от Синая, Румъния са безспорно интересни. Проблемът е, че нито един оригинал не е оцелял, сега вече е невъзможно да се определи кога са изработени.

   Изтриване
 36. Сигурно са преписвани и дописвани многократно както и другите източници. Може да са ползвани и нещо като клишета. Важното е, че последните записи са санкционирани от княз Борис. Явно веднага или малко след него практиката е преустановена. Малко иронично, със започването на златния век преставаме да попълваме златната библиотека. Сега сме се оплели доста трагично, но ми се струва, че имформацията и информираните наближават критичната точка. Дано успеем скоро да възстасновим славата си пред света и отново да тръгме по по-достоен път като народ и държава.
  Камен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Камен

   Нека не съдим княз Борис твърде сурово, все пак тогава времената са били други. Държавата ни се е намирала между чук и наковалня - от едната страна Византия, а от другата следващите Рим алемани, франки, фламандци и др.

   Изтриване
 37. Костадин Гаджев13 май 2023 г. в 9:46

  Здравейте, Павел,
  какво е значението на думата България според вас?
  Моята теория е, че идва от думата "благ" и разбира се леко се е променило като произношение.
  България = Блага ария
  БЛАГодаря за вниманието.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Костадин Гаджев 13 май 2023 г. в 9:46 ч.

   Думата благ действително има връзка с името българи, но ранното значение е светъл, сияен.

   Изтриване
  2. Имате ли статия за значението и произхода на името българи?

   Изтриване
  3. До Анонимен 14 май 2023 г. в 22:47 ч.

   Да, мога да Ви предложа това есе КОГА И КЪДЕ СЕ ПОЯВЯВА НАЙ-РАНО ИМЕТО БЪЛГАРИ?

   http://sparotok.blogspot.com/2018/11/blog-post_18.html

   Изтриване
 38. За да превеждате Българин със светъл, сияен, означава, че идва от език, който сега не ползвате, т.е. не е тракийски, ако приемем връзката траки-славяни! Такова сърупване на съгласни в тракийски не ми е известно. В славянските езици на запад от нас звук Ъ няма нито знак за твърдост се ползва, в руски задължително се замества с гласна.
  Това, което всички приемат за гласен звук Ъ и понастоящем се ползва като такъв, в миналото е било знак за твърдос в сравнение с Ь знак за мекост на предходната съгласна - за справка отворете старобългарски речник! Произношението на блъгарин и българин е едно и също, но граматически има промяна в звуковата стойност на знака Ъ и ролята й в думите.

  ОтговорИзтриване
 39. Браво за труда, който сте положили! Поздрави Viseo.

  ОтговорИзтриване
 40. Как да си обясним тогава факта, че тракийски думи като ВОДА, СТАР и др. се срещат във всички днешни славянски езици. Нима и на територията на западните славяни например в миналото са живели траки!?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 25 май 2023 г. в 1:07 ч.
   Според проф. Кунстман траки са живели дори край бреговета на Балтийско море. Траки е имало в Истрия, Хърватско, а също и в земите на Словения. За заселване на траки и енети на север от Адриатическо море след Троянската война, свидетелства Страбон. За траки на територията на бивша Чехословакия и писал Микола Душек. Траки е имало на територията на Украйна и Русия, за тях са писали Сергей Крикин, Ружа Попова и др.

   Изтриване
 41. Благодаря за колосалната работа и за вашето постоянство и упоритост. Смятате ли да преведете/публикувате (цялата или части от ) книгата на английски за разпространение на тази нова информация извън границите на България? Имате ли нужда от помощ за това? БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕН ЗА ЛЮБОФТА ВИ КЪМ БЪЛГАРИЯ!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен 30 май 2023 г. в 10:44 ч.
   Благодаря Ви за добрите думи!
   Благодаря Ви и за предложената помощ, но на този момент се справям добре.
   Работи се за създаване на страница за тракийския, т.е. древнобългарския език, дано се реализира скоро!

   Изтриване
 42. Поздравления за огромния труд който си положил Павле!
  Свършил си работата на цялата БАН. Ще си позволя да ти отклоня вниманието към ръкописа Войнич. От няколкостотин години хора от цял свят се опитват да го разчетат но без успех. Прилича ми на нашата глаголица. Твоето мнение?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Валентин К.10 юли 2023 г. в 9:01
   Не съм имал време за този документ.

   Изтриване
 43. Симеон Ненков17 ноември 2023 г. в 19:28

  Поздравления за труда! Подкрепям дейността ви и имам едно питане, тъй като информацията за езика на дедите ни е оскъдна - откъде събирате представените думи ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Симеон Ненков 17 ноември 2023 г. в 19:28 ч.
   Изворите са различни.
   1. На първо място това са глосите, тях може да ги разделим на тракийски, фригийски, дакийски. Интересни, дори прозрачни глоси са зелкия - зелка, волинт - вол (= волѧте).

   2. Топонимите са също извор. За Ди-балтум знаем от Марцелин, че се намира край блато, така разбираме, че -балтум означава блато.

   3. Личните имена като Скорило например също дават важна информация. Скорило бива тълкувано от лингвистите със стблг. скоръ - бърз.

   4. Названията на боговете и те предоставят ценни данни. Ерик Бернекер тълкува името на Кабирите със стблг. кобь - съдба, участ.

   5. Думите от надписите са интересни. Специалистите са изолирали тракийски думи като аз-аз, до-до, ме-ме, мен-мен, ти-ти, жена-жена, земла-земя, гара-гора и т.н.

   Надявам се да съм успял да дам отговор на въпроса Ви!

   Изтриване
 44. Павел, СТРАХ ТИ Е ДА СПОМЕНЕШ ИМЕТО Сотировски ОТ КАДЕТО ЧЕРПИШ ИНФОРМАЦИЈА ЗА РУНИТЕ КОЙТО Е ДЕКОДИРАМ И КАЗАЛ ЧЕ "ТРАКИ" НЯМА КАТО ОБЯСНЯВА ЗАЩО*

  ОтговорИзтриване
  Отговори

  1. Ей, Анонимен19 ноември 2023 г. в 19:41, карай малко по-кротко и се научи да пишеш на български!

   Изтриване