23.06.2013 г.

ВАЖНИ ПОДРОБНОСТИ ЗА ТИТЛАТА КАНАС

Титлата   КАNАС Y BIГI  събуди любопитвото ми преди доста време. За нейното значение се спори и спекулира повече от един век. Първоначално КАНАС бе тълкувана като ХАН- дума за владетел сред чуждите на нас народи на Средна Азия. В специализираната и художествена литература, във филмите и театралните постановки, водачите на нашите деди бяха наричани ханове.

Лингвистите обаче не успяха да обяснят защо КАНАС има вариант КАНЕС. Не бе предложено също ясно тълкуване на титлата, а това задължително трябва да се направи.Обикновено думите за водачи, благородници отразяват понятия като първи, стар, силен, могъщ

Като пример могат да се посочат латинската princepsпринц, идваща от primusпърви + capere, гръцката άρχός-водач, началник, владетел идваща от άρχαιος-стар, фригийската balenводач, цар, идваща от balaios – голям, силен и стблг. могонтъ-властелин, идваща от могон-имам власт, сила.

Неотдавна редица изследователи решиха, че КАНАС е всъщност КАН и идва от иранските езици. В книги, по форуми и блогове се пласираше и успоредицата КХАН, но отново убедителна етимология не бе предложена.

И не само това, на българския читател не бе обяснено при кой обитавал Азия народ е засвидетелствана титлата КАН? В действителност нито при старите индийци, нито при старите перси, согдийци, бактрийци, или пък друг ирански народ не е засвидетелствана владетелска титла кан, кхан.

При тези обитаващи Средна Азия хора срещаме следните владетелски титли: ́ja, ́jan, xšāyaθiya, framātar,  xšaya, γwβ, chakir, rajatiraja, ašto-walgo, shah, khar, šauo,  šaurabo, oazarko fromalaro, срещаме дори basileus basileōn при кушаните, но няма khan-кан, кхан.

Нека погледнем какъв е корена на думата КАНАС, какво е първоначалното й значение? Повечето учени и изследователи избягваха да споменат откритието на проф. Ганчо Ценов, че КАНАС, КАНЕС не е нищо друго освен древен вариант на думата княз/кнез.
                      http://www.promacedonia.org/vb/vb_sn29.jpg

Аз лично смятам, че старобългарската титла КАNАС  има значението началник, първи. Нека не забравяме, че изразът КАNАС Y BIГI  е превеждан от гърците като – ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΡΧΟΝ- от в Бога водач, владетел. KANAS отговаря точно на гръцката ΑΡΧΟΝ- водач, началник, владетел. Коренът в KANAS е KAN, като значението е начало,  началник. Обяснение получаваме от стблг. *кань, конъ- начало, а също и наченти, заченти-започвам, слагам начало, зачевам.

http://www.promacedonia.org/vb/vb_sn27.jpg

Най-важното обаче е това, че титлата КАNАС е доста древна. Тя е по-новият вариант на тракийската благородническа титла AKENAS, която е документирана на надпис W-07 (Lubotsky).  В тракийската дума AKENAS коренът е кен, а както може да се очаква значението е начало, началник.  AKENAS е сродна на тракийската kenthо, която отговаря на стблг. чендо- чедо, дете, заченато.

По същият начин са образувани и шотландските и ирландски титли ceann, ceannard, ceannfidhe, ceannaire,  ceannurra– водач, предводител, владетел. Най-близка по звучене до КАNАС и AKENAS е ирл. CEANNAS- превъзходство, водачество. Подобно на  КАNАС и AKENAS, келтските думи биват изведени от шот.ирл.уелс. брет. ceud, ceаd, cynt, kentпърви. Като сродна на тях Александър Макбейн посочва нашата коньначало. Тя има форма кань, както става ясно от ζακανον - българска заемка в гръцкия език (М.Фасмер).

Съществуват и други езици, в които титлите за благородник, водач, цар са изведени от дума за начало и са свързани с понятие като зачевам, слагам начало, чедо

В хетският език и близкородственият му лувийски срещаме handawat- цар, владетел, hantili- първи, начален, hantezzia- предна част, hant- чело, предна част, hanzašša- чедо, потомък. В ликийският език пък намираме xntawa- властвам, xntawati- владетел, цар.

Тук трябва да се отбележи, че древното хетско h е звучало по-скоро като к. Хетските думи hastijaš, hapae, отгоговарят на българските кости, капя. Това означава, че handawat, hant, hanzašša, са звучали като кандауат, кант, канзаша. Eгиптяните са наричали хетската държава Kheta, а Омир локализира народа Κητεοι точно там, където са живели хетите.

Виждайки логичната етимология на КАNАС – от кань- начало,  няма причина да вярваме, че това не е древният вариант на КНЯЗ. Още по-древната форма на нашата благородническа титла срещаме във фригийската дума AKENAS - водач, началник

Тя е регистрирана преди около 2700 години на надпис W-07, но има и по-древен вариант. Той е регистриран на документ - KO Za 1c, който е 3800 години стар, там срещаме U-NA-KA-NA-SI.  Дж.  Янгър смята, че се касае за някакъв термин от култа на определено божество, по-скоро обаче се касае за име на владетел, или дори титла  на владетел - (A)КANAS в склонена форма.  Частицата UN може да се изтълкува със стблг. прил. унии-по-добър, в смисъл –благороден. В такъв случай UN AKANASI би получило превод – на благородния княз. Тези данни разбира се не са представяни никога на българския читател.

Това, че дедите ни наричани в далечното минало траки, са обитавали остров Крит се знае добре. Петер Ван Сусберген и др. откриха тракийски лични имена в документите с Линеар А. Става дума за Диза, Питак, Арей и Рез. Последното име е засвидетелсвано и от Омир във формата Резос, като някои автори смятат, че в случая се касае за титла.

Доста преди Сусберген, проф. Бедрих Хрозни писа за ролята на тракийски преселници в оформянето на критското минойско общество. В началото на 50-те години на ХХ век, световно известния лингвист представи доказателства дори от областта на археологията посочвайки, че украсената с изящни спирали и други мотиви критска керамика има прототип на Балканите. Уви, тази важна информация също не е популяризирана у нас.

Явно информацията не се харесва на определена група хора. Те не желаят да видят в българите наследници на най-древният цивилизован народ на Европа, макар това да е истината.

Трудно е да се признае, че канас-княз - нашата стара дума за водач, началник е по-стара от латинските imperator, dux, caesar, английската king-цар, владетел, немската König -цар, владетел и т.н. 

Днес езиковедите вярват даже, че княз/кнез е германска заемка, че идва от една предполагаема, незасвидетелствана никъде старогерманска дума kuningas. По-скоро обаче е вярно точно обратното – нашите деди са дали титла за владетел на старите германи.

Не е тайна, че германите копират дедите ни по отношение на изкуствената черепна деформация, облицоването на гробници с греди, правенето на чаши от черепа на враговете, жертването на кон при гроба на благородник.

Тези неща не могат да се копират от растояние, просто не става. Нужен е контакт и то дългогодишен, за да могат германите да приемат странни за тях обичаи, които да съхранят за определен период от време. Щом старите германи са приели обичаи, защо да не са приели и титли от дедите ни?

За да може един народ да расте и да се развива на него му е нужно самочувствие. Това е причината някои да си съчинят славна история и същевременно да унищожат нашата. Никой не обича конкуренцията, никой не желае да е постоянно нащрек. Лошото е, че чужденците познават нашето минало по-добре от нас. Знаят по-добре от нас на какво е способен българинът. С помощта на чуждопоклонници векове наред нашия народ бе разкъсван на части. Сееше се неприязън между различните групи, внасяха се чужди идеологии. Днес жънем горчивият плод на тази политика.Суровите уроци обаче каляват. Те са като вирус, който убива слабите, но за сметка на това прави силните още по-силни. Фактът, че сме преживели много чужди подтисничества говори прекрасно що за народ сме. Фактът, че сме надживели многото си гробокопачи показва, че и този път няма да се загубим. Просто трябва да си припомним, че в нашите вени тече кръвта на тези, които създаваха и събаряха империи. Ние сме наследници на народът, който пръв повярва в своето безсмъртие, и който много пъти доказа, че не може да бъде унищожен. Не се гаси туй що не гасне!

ЗА СВЕДЕНИЕ НА ПРИЯТЕЛИТЕ: ВЕЧЕ ИМАМ КАНАЛ В ЮТЮБ И ТАМ СЕ ОПИТВАМ ДА ПУСКАМ РЕДОВНО ИНТЕРЕСНИ КЛИПОВЕ. ПРИЯТНО ГЛЕДАНЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=I7uc9rZcGa0Използвана литература:

1.В.Бешевлиев, Първобългарите, История, Бит и Култура, Българско Историческо Наследство, Пловдив, 2008;
2.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1999;
3.W.W.Skeat, A Concise Etymological Dictionary of the English Language, Harper & Brothers, New York, 1900;
4.A.Kloekhorst, The Hittite Inherited Lexicon, Leiden University Centre for Linguistics, Faculty of Arts, Leiden University, 2007;
5.A.Lubostky, The Old Phrygian Areyastis-inscription, Kadmos, 21, 1, 1988, p.9-26;
7.Online Etymological Dictionary http://www.etymonline.com/
8. М.Фасмер, Етимологически речник http://vasmer.narod.ru/


54 коментара:

 1. Още един чудесен текст. Въпрос като непрофесионалист - колко случая на използване на канас са документирани и имали паралелно други подобни титли в надписи за да се направи по-задълбочен анализ. У БИГИ има ли други паралели, които да помагат да се разчете като "в Бога"?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отговорям като непрофесионалист какъвто и съм...

   Титлата КАНАС У БИГИ се среща в надписи от времето на Омуртаг и Маламир. В надписа на Пресиян от Филипи срещаме само ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΡΧΟΝ- от в Бога водач, владетел.

   Смятам, че титлата жупан има подобно значение. Предполагам, че в древността тя е двучала като зиупан, диупан и е имала смисъл - господар от бога.
   диу, зиу- бог
   пан, бан - пазител, господар

   Изтриване
  2. Забравих да добава споменатият в унгарска хроника - Keanus Magnus - великият княз на Българите. Тук с Keanus се предава титлата канас-княз.

   Изтриване
  3. Кой е този владетел "ШАМ" който е управлявал преди 15000год.,и на кой народ

   Изтриване
  4. Преди 15 000 години е времето на Палеолита, а тогава последния Ледников период още не е отминал. Човешките популации са малко, а нивото им на развитие е примитивно. Да се говори за владетели, или пък за свидетелства за владетели от това време е крайно несериозно.

   Изтриване
 2. Говорих за това преди време с един професор - той не приемаше, че канасубиги трябва да се раздели на 'канас у биги' - и предлагаше някакви други 2 варианта. Но ако поддържаш средно-азиатска теория е нормално да бягаш от всичко индоевропейско. Само дето е абсурдно да кажеш, че 'старите българи' са азиатци, на базата на всичко, което знаем за тях. За това съм съгласен с Вас, че в миналото е имало хора, които са имали ясното съзнание, че изкривяват историята. Жалко е, че в днешно време все още хората се осланят на "авторитета" на тези хора и им пляскат. К. Иречек при всеки удобен случай подкопава всичко българско, но много хора още го четат и го мислят за голяма работа. На лекция по история в един момент стана дума за траките и професора каза - "и нашите деди траките"... - при което аз си викам 'охо, напредничави хора, надскочили глупостите на соца все пак има и в СУ' и след 5 мин разказва как шопите всъщност били кумани, печенеги и узи, което е си е директно от едно "изследване" на Иречек и ми стана ясно, че под 'тракийските деди' има предвид старата догма - траки, славяни, прабългари. За това дълбоко ценя труда Ви, понеже сам виждате, че нашите учебни заведения не помагат никак в изясняването на Истината. Хубаво е, че ни давате факти, които не са популярни, а те са в крайна сметка факти и обръщат каруцата на старите измислици.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Георгиев, за професионалистите е трудно да сменят посоката, да не кажа направо - невъзможно. За жалост личности като Иречек и Шафарик са нанесли доста вреди на историята ни. Дали са направили това от неосведоменост, или са имали друг подтик не зная.

   Нашият проблем се състои в това, че истината оттърва само на нас българите. Никой друг не е заинтересован заслугите на нашия народ да бъдат признати.

   Днес обаче има средства за осведомяване, за които никой в миналото не е и дръзвал да мечтае. Достатъчно е да се появят няколко будни човека, които да разпространяват слабо известните факти и е само въпрос на време когато всички българи ще разберат чии потомци са.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Приемайки тезата за целенасоченото подменяне на историята,напълно съм съгласен че в един модерен свят,където всеки е свързан със всеки в интернет,няма как лъжите да пребъдат дълго.
   Едва ли онези ,към които г-н Серафимов постоянно отправя упреци за фалшификация на историята, са си представяли ,че ще има една част от обществото която ще копае земята и ще се рови из дупки,търсейки отговори на въпроси или липсваща информация.Навярно са очаквали ,че като всичко е под земята е загубено завинаги.Навярно не са очаквали и да има хора които пък да анализират езиците и от това да будят въпроси относно истинността на тяхната "подправена" история.
   А нас не трябва да ни учудва че някой, някъде, някога е искал да промени историята, целенасочено или не.Та дори през последните 100-на години има не една лъжа а няколко,които се разпространяват от медии и се настоява всеки да рецитира като зомби лъжите им.

   Изтриване
  3. Да, а някои лъжи ако не ги повтаряш, лошо ти се пише, дотам са ни докарали...

   Изтриване
 3. Уважаеми г-н Серафимов,
  Постовете ви имат един съществен недостатък. Не се позовавате на достоверни източници. Иначе казано, всички исторически проучвания се правят на базата на РЕАЛНО установени и документирани източници. Вашите теории се базират на принципа на наместването - имате някакви резултати и някакви изходни данни и си ги подреждате така, че да паснат на тезата ви. Не съм съгласен с подобен подход. Заблуждавате както себе си, така и хората, които четат по една или друга причина постовете ви.
  Единственото, с което мога да се съглася, е, че който познава историята си има повече научени уроци. С вашата система на излагане на тезите, обаче, постигате обратен ефект - опитвате се да наложите собственото си мнение като исторически достоверно. Това не е просто лоша идея, а дори - извинявайте за силните думи - откровена демонстрация на собствената глупост на един иначе начетен човек.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Андреев, старите българи бяха наречени тюрки без да има дори един исторически извор, в който това да се твърди. За сметка на това Фулко, Хоматиан, Зонара, Цеца и др. определят българите като траки.

   Да се пренебрегнат историческите извори и да се твърдят неща, които никой не е казвал, ето това е наместване и машинация.

   Няма доказателства от антропологията, че българите са потомци на тюрки, или други азиатци. За сметка на това има две антропологически изследвания, които определят българите като европейски народ.

   1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
   2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

   Въпреки, че тези данни са публикувани отдавна и то от БАН, пак се намират хорица, които да ни изкарват тюрки.

   Аз работя с проверени данни, Вие отправяте упреци и обвинения без дори да си направите труда да бъдете конкретен в критиката си и да представите подкрепени доводи.

   Това меко казано е неморално...

   Изтриване
 4. Уважаеми г-н Серафимов,
  Постовете ви имат един съществен недостатък. Не се позовавате на достоверни източници. Иначе казано, всички исторически проучвания се правят на базата на РЕАЛНО установени и документирани източници. Вашите теории се базират на принципа на наместването - имате някакви резултати и някакви изходни данни и си ги подреждате така, че да паснат на тезата ви. Не съм съгласен с подобен подход. Заблуждавате както себе си, така и хората, които четат по една или друга причина постовете ви.
  Единственото, с което мога да се съглася, е, че който познава историята си има повече научени уроци. С вашата система на излагане на тезите, обаче, постигате обратен ефект - опитвате се да наложите собственото си мнение като исторически достоверно. Това не е просто лоша идея, а дори - извинявайте за силните думи - откровена демонстрация на собствената глупост на един иначе начетен човек.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "не се позовавате на достоверни източници" . Г-н Андреев, нали сте наясно, че ако вие не се позовавате на конкретни факти от поста, твърдението ви има по-малка тежест от него и критиката ви остава само на емоционално ниво.

   Изтриване
  2. Поста на Dobromir Andreev ще бъде ясно разбираем, ако заменим подчертаната от него дума РЕАЛНО с друга - ОФИЦИАЛНО. Ще стане така: Всички исторически проучвания се правят на базата на ОФИЦИАЛНО установени и документирани източници.
   Защото в статията на Спароток има посочени реални източници, само че те не са ОФИЦИАЛНО утвърдени!

   Изтриване
 5. Поздравления за целия блог. Много вярно, много на място. Историята е и голяма доза усещане, не е само документи. Тангристчетата и азиатчетата се задъхват ми се струва. България има нужда от личност като вас, с факел в мрака, да освети тъмните кътчета на прашасалата ни история. Само искам да вметна между другото, една ,,прилика" между траки и ,,прабългари", която не видях никъде отбелязана в блога, а именно многоженството. Доказано е, че и едните и другите ,,народи" са практикували многоженство. Поздрави.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За многоженството сред траки и българи съм споменавал в друга работа, която обаче е публикувана на друго място.

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/07/14/prabylgarski-etnicheski-substrat.782999

   Изтриване
 6. Много ми хареса тази статия, дано да пускате повече такива неща, че хората трябва да знаят истината, а не да се оставят да ги мачкат някакви шушумиги политици, дошли от незнай къде.
  Да си жив и здрав приятел!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На интернет почти всеки е анонимен. Ако сте на 70 и интернет ви се вижда нещо неестествено то проблема не е в интернет.

   Изтриване
 7. Точно така. Имаме и родова памет. Тя също говори.

  ОтговорИзтриване
 8. Точно така. Имаме си и родова памет. Тя също говори.

  ОтговорИзтриване
 9. първо - възможно е това да не е титла, а например династия /в Хърватско имаме владетелска династия SUBIGI/, и второ - разделянето на КАНАС У БИГИ е изключително несигурно, при положение , че в латинския език имаме два сто процентови термина CANA и SUBIGI, а никога никъде нямаме засвидеталствано КАНАС У БИГИ

  ОтговорИзтриване
 10. първо - възможно е това да не е титла, а например династия /в Хърватско имаме владетелска династия SUBIGI/, и второ - разделянето на КАНАС У БИГИ е изключително несигурно, при положение , че в латинския език имаме два сто процентови термина CANA и SUBIGI, а никога никъде нямаме засвидеталствано КАНАС У БИГИ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В латинския няма термини CANA и SUBIGI, който Ви е казал това Ви е заблудил.

   Изтриване
 11. Имайте си в Хърватско...

  ОтговорИзтриване
 12. очевидно е, че княз, king, König, кан , хан, kanas и т.н. имат един и същи произход, който идва от средна азия

  ОтговорИзтриване
 13. Отговори
  1. Кавкан, кавхан* са и нямат нищо общо с "хан".
   "Кавхан" е вторична/третична титла, като никъде не е отбелязано, че става дума за българи. Това е аварска титла, нищо не пречи асимилирани авари на служба в българската армия да са я ползвали. "Хан" е главна титла, но при нас такава не се среща, а и няма как да ги сравнявате двете, само защото края на една дума ви прилича на друга дума.

   Изтриване
 14. В византийских источниках как отмечено καυκάνος, καπχάνης, κoπχάνων [2] ) является одним из самых важных чиновников в Первой болгарской империи .Kavkan (по мнению некоторых исследователей [1] название следует читать Капхан в византийских источниках как отмечено καυκάνος, καπχάνης, κoπχάνων [2] ) является одним из самых важных чиновников в Первой болгарской империи . Согласно распространенному мнению, kavhan является вторым наиболее важным человеком в стране после болгарского правителя. Он имеет ряд государственных обязанностей и соответствующих личность сочетает в себе огромную власть и авторитет. В соответствии с текущими достижениями болгарского медиевистики , первого командира kavhan в, Верховного главнокомандующего болгарской армии и одного из первых государственных дипломатов. Он был членом Болярской Совета и как таковой является одним из ближайших советников болгарского правителя,

  ОтговорИзтриване
 15. Титулы: кавхан, боритаркан, ичиргу боил, багаини ,кан, тархан ,капхан ,ельтебер, балтавар ,каган ,чигот , и тд. Боляри (булгарский ) наследственный титул ,самая высшая прослойка феодальной аристократии участвовала в создании государств Великая Болгария , Болгария Дуная, в Молдавии ,в Руси, и в Волжской Болгарии , а также в создании венгерского города Пешт (Буда-Пешт)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. „Чергов боила” /”чрьгѹ быліа”/ се превежда от украински език
   https://bghistoryanalysis.blogspot.com/2016/01/blog-post.html

   Изтриване
  2. "балтавар" българите нямат, онези там са други хора (палхар), есегел, берсула и нямат нищо общо с българите.

   Изтриване
  3. Цялата тази "Волжка-история" е събрана от 2-3 арабски пътеписа на кръст, различно превеждани на руски, английски и т.н. Преписите се разминават, а най-точни са американските, просто защото са неутрални и са хвърлили доста пари и преводачите им съвестно са превели текстовете коректно.
   Ситуацията се усложнява още повече, когато пътешественикът е персиец, а в случая с пътеписа на Ибн Фадлан и когато преписвачът не е знаел арабски, е преписвал механично, изпускайки на определени места точки под и над графемите, проблеми които А. Ковалевски изчиства едва с второто руско издание от 1956 година.

   Ето пример с един и същ израз, взет от различни преводни издания на книгата:

   Руско издание от 1939 г.: „ Когато пристигна писмото от Ал-Хасан, синът на Балтавар, царя на славяните ...”

   Руско издание от 1956 г.: “Когато пристигна писмото от Алмуш, син на йълтъвар Шилки, царя на славяните...”

   Българско издание от 1992 г: "Когато пристигна писмото от Алмуш на Хазар, син на Балтацар - цар на славяните ...”

   Американско издание 1979 г. на университета в Индиана, превод от арабски: „When the letter of Almish ibn Shilki Yiltawar, the King of the Saqalibah reached ...”
   (Translation from the original Arabic into English is the work of James E. McKeithen, “The Risalah of Ibn Fadlan: An Annotated Translation with Introduction,” PhD dissertation, Department of Near Eastern Languages and Literatures, Indiana University, 1979)

   И ето какво пише Илиян Вълчанов за това:
   "Забелязва се пълното смислово сходство между руския превод от 1956 и американския от 1979 г., в текста вече присъства тюркската благородническа титла „йълтъвар” – важно доказателство за тюркския произход на волжките туземци. Американския превод твърдо се придържа към Машхадския препис и „сакалиби” не са манипулирани в „славяни”. Американското издание е особено важно за нас и с наименованието на т.н. „булгари” – Bulghars. Както се вижда, на английски изписването и фонетичното звучене на волжките булгари е съвсем различно от дунавските българи, а звученето е почти идентично с татарското „Болфар”. Именно „булфар”, а не „булгар” е наименованието на ценните животински кожи в Средна Азия на местните тюркски езици. Горните констатации получават потвърждение и от друг арабски пътешественик - Абу Хамид Ал Гарнати Испанеца, който посещава Булгар през 1136 година и се е докоснал лично до езиковите неволи на арабите с тюркските наименования и имена, който пише: "... А учените при тях се наричат БАЛАР, затова са нарекли тази страна БАЛАР, което означава "учен човек", и това са го арабизирали и са започнали да я наричат Булгар."

   Ибн-Фадлан излиза, че пише за "bulghar" (т.е. "бУлХар", както професионалните преводи на английски пишат) и до приемането на исляма не са имали централизирана власт, а въпросният Алмуш се е писал емир на берсула, а не на българите.

   Изтриване
  4. При всички случаи става въпрос за племенен съюз от разнородни племена, събрали се, за да контролират търговията по Волга и нищо друго. За никаква държава на българи "Волжка България" не може да става дума, първо защото не всичките управници са българи (ако приемем, че въобще българи е имало и са били една малка част от управленческата каста) и второ, защото популацията от хора в този регион НЕ Е ОТ БЪЛГАРИ! Това са местни племена, хора от друг произход и не са свързани с нас българите и нашата история!

   И говорейки, че в професионалните преводи пише "BulgHar", също така като имаме предвид и че имаме свидетелство от 1136г. от Абу Хамид Ал Гарнати Испанеца, в което той казва, че те (местните) сами са си наричали страната "БАЛАР", а после тази дума била арабизирана до думата "Булгар"! Тоест, оригиналното е "Балар", арабската транскрипция е "Булгар".

   Ами по същото време, че и през цялото Средновековие, ние българите употребяваме БЛЪГАРОМ, БЛЪГАРИ, БЛЪГАРСКАГО и т.н. Не познаваме такива тюркски думи като "Балар" и "Пулхар" и пр...

   И като споменах "Пулхар", местните популации из днешен Волго-Урал, употребяват тюркската дума "Пăлхар". Тоест, това си е тяхната дума, самоопределение. Има я запазена и в по-старо време, което значи, че "Балар", "Пăлхар" са думите, които са транскрибирани до нещо близко по звучене до нашето име, но реално нито в превод, носят значение "българи", нито имат общо с етнонима ни!

   Всички тези думи са транскрибирани на арабски и руски и от там следват всички обърквания, а и съвсем умишлени манипулации при модерните историографи.

   Изтриване
 16. От известно време ме гложди една идея - просто вариант на логическа трактовка на титлата "КАНАС У БИГИ". Вариантът с "Княз" е правилен според мен, но поради други съображения - това мисля е развитието на самото название. Що се отнася до произхода на самата титла "КАНАС", обръщайки се към старобългарския език и изследвайки остатъчните в днешният ни език форми и тяхното значение, установяваме че в днешният български език имаме глагола „Каня” , чието смислово значение се тълкува като : Викам, зова, подтиквам, предлагам, свиквам, калесвам и т.н. във всички достъпни тълковни речници. С други думи – изразява лично, субективно, официално, в нередки случаи – повелително изявление на воля. В тази връзка, според мен най-адекватното значение на титлата „КАНАС” е „повелител”, като пълната трактовка на "КАНАС У БИГИ" следва да се разбира като „Повелител у Бога”, което не е далеч от интерпретациите на съвременниците на нашите предци, когато са превеждали тази титла като „От Бога (поставен) владетел”. Без да претендирам да съм особен капацитет по темата, мисля че тази логическа връзка заслужава внимание. Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Канас има същата семантика както и ирл. ceann- водач, тя идва от ирл. ceud- пръв, тъй както канас идва от корен kan, konь- начало, наченти, заченти.

   Времето ще покаже чия версия е правилна.

   Поздрави!

   Изтриване
 17. Само искам да добавя литературния(или разговорен) израз "От КАНски времена"-ползва се за нещо по-старо от най-старото;-). Думата "изКОНен", може би "заКОН".
  От роднински разкази знам, че имам пра пра пра баба на име Кана. Това са факти. Тълкованията може да са различни.
  Виждам че публикацията е старичка и може вече да е обсъждано, но все пак искам да отбележа.
  Милен

  ОтговорИзтриване
 18. Димитър Вълков е отново с коментар. Само за Хетите искам да спомена нещо-столицата им се е намирала близо до Байраморен в Северна Турция-води се нещо като Понтийски регион, бях там по време на Една Световна купа по Парапланеризъм-големи каменни постройки и мегалитни строежи. Хетите са били голяма и древна Империя, на които Троянците са били подвластни. А Траките са участвали в Троянската война според Омир поне. Както и Мирмидонците на Ахил, които по древни данни са Българи. Със сигурност траки и хети са имали постоянен културен, търговски, а защо не родов обмен или езиков. В крайна сметка тракия е обхващала голяма част и от МалаАзия-т.е били са съседи на хетите... :-)

  ОтговорИзтриване
 19. Здравей Павле ! Благодаря за споделената информация и за факта, че българската благородническа и владетелска титла е може би най - старата на континента - документ от около 3 800години, а също така и надпис от около 2 700 години / Lubotsky надпис. Разбирам, че начинът на словообразуване и етимологията по принцип са сродни като поява и развитие с тези на другите европейски етноси - очевидно практиката е налагала този подход при названието - първи, водач, владетел, начало, началник. Бих искала да попитам коя титла е по - висша в йерархията - " цар " или " княз " ? И как така се получава в последствие през Средновековието, че " цар " измества " княз " ? Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ирена, князът е водач, началник, а царят е автократор, самодържец, в него е върховната власт. Официално цар идва от цесаръ, а тя от кесаръ - caisar. Верно е, че се наблюдава преход на К в Ц при цента-монета, но какво да кажем за кинъсъ-census, кенътоурионъ-centurion, коустодиа-custodia, къмотра-cummater?

   Изтриване
 20. В защита на Константин Иречек трябва да отбележа нещо много важно... В неговата История на България той нарича първите български владетели князе! Става въпрос са Аспарух, Тервел, Кормисош и т.н..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е Андрей, Иречек казва и доста добри думи за характера на българите. Жалко, че се хваща на капана за тюрския език на старите българи.

   Изтриване
 21. Владимир Т. василев20 февруари 2016 г. в 11:10

  Много добра работа. Не писана от непрофесионалист, а напротив. Казвам го като човек, който е учил история и се занимава професионално. Продължавай да пишеш и да мислиш, защото само чрез различното мислене има шанс да достигнем до истинската история.

  ОтговорИзтриване
 22. Здравей Павле ! Благодаря за отговора ! Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 23. Благодаря! само не знам как ще обяснявам на децата, че учебника по история не съвпада с историята....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тъпреливо, много търпеливо. Не подценявайте децата, техният разум е необременен и поради това те по-лесно възприемат истината. А защо са написани лъжи - защото в след Освобождението великите сили не само са ни натрапили цар, но и определени виждания в науката. Една голяма, имаща самочувствие България е залък, който никоя голяма сила не е могла да преглътне и поради това е направено всичко възможно страната ни да бъде разкъсана, а народа объркан.

   Изтриване
 24. Споменавате думи от келти и сродните им, бих искал да направя вметка към това, келтите произлизат от траките, живели са между Искър и Осъм , а факти за това са монетите и украшенията които излизат при разкопки в района.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От къде разбрахте, че келтите са произлезли от траките, след като имат различна материална култура, латенски тип?

   Изтриване
  2. Преди да се появи Латенската култура, има друга, по-стара - Халщатската. Тя е създадена от северните траки, които в специализираната литература се наричат трако-кимерийци. Те въвеждат могилните погребения в Галия, въвеждат нов тип юзди, оръжия.

   Изтриване
 25. Поздрави. Аз се сетих за думата кончина. Като интересното за мен е,чме се използва за починалия. Мисля, като край.Кон- начало, кончина- край.????

  ОтговорИзтриване
 26. Отговори
  1. Анонимен16 ноември 2023 г. в 20:13, харесайте и видеото на Павел в ютюб, защото така му помагаме.

   Изтриване