25.06.2013 г.

БЕЗСМЪРТНОТО ТРАКИЙСКО НАСЛЕДСТВО
Балканите са на люлката на европейската цивилизация. Тук за първи път се появяват организираното земеделие и скотовъдство. Древните жители на нашата земя идигат градове хилядолетия преди дедите на германи, келти, гърци и др. да направят това. Предците ни са първите хора, които създават писменост. За това свидетелстват знаците от Хотница, Караново, Градешница, Винча, Тартария и т.н. По отношение на обработката на злато, мед и желязо ние сме първенци на нашия континент. Много преди Питагор и Платон да се родят, траките успяват да създадат човеколюбиви доктрини. Не случайно за предците ни са употребени определения като най-праведни и най-справедливи.

Траките успяват да разпространят своето влияние и култура на много места. Гърци, римляни, хети приемат тракийски божества в пантеоните си. Галските друиди основават своята религия на учението на Залмоксис. Луций Ариан определя тракиецът Дионис като създател на индийската цивилизация. Славата на благият Орфей е била толкова голяма, че Христос е сравнен с него...
Разбира се съдбата не винаги се е усмихвала на дедите ни. Те познават много беди и премеждия. Колкото и хармонично да е било древното им общество, в него са възниквали проблеми, вътрешни конфликти. Беди са донасяли и чужденци като перси, гърци, римляни. Последните завладяват земята ни за повече от половин хилядолетие. В първите векове на окупацията много от траките са избити, други са разселени. За известно време изглежда, че дедите ни ще бъдат асимилирани и ще загубят езика и културата си подобно на келти, лузитани, ибери...това обаче не се случва.

Доста наши учени признават, че народът на Орфей не се е изгубвал, а даже е оказал силно влияние на днешният антропологически тип на българите. Ето какво казва Д.Ангелов- “Доминантен е следователно не донесеният от славяните северен тип, а характерният и разпространен сред някогашния тракийски етнос средиземноморски тип. По такъв начин, погледнато от биологична гледна гочка, ролята на траките във формирането на българската народност е несъмнено”.

Цитирайки Георгиев, Дуриданов и Влахов, Д.Ангелов подчертава и това, че ние българите все още ползваме типични тракийски имена като Бото, Дако, Дардан, Дико, Драсо, Гето, Кодо, Нено, Пато, Суко и пр.  Посочен е и важният факт, че характерното за българския език диалектно разделение на я и е (якане и екане) има стара, тракийска основа. 

Ив. Венедиков и М.Арнаудов пишат за тракийският произход на редица наши обичаи и обреди в своите работи Очерци по Българския Фолклор и Медното гумно на прабългарите. Етнологът Н.Колев определя като тракийско наследство  следните елементи от традиционната материална и духовна култура на българите:

-        I, II и IV тип рала за обработка на земята,
-        вършитбата с диканя,
-        култивирането на лозята и направата на вино,
-        трансхуматното (подвижно) животновъдство,
-        носенето на опинци и ямурлук от пастирите,
-        грънчарското колело;
-        черти от образа на св. Георги са заимствувани от тракийския херос;
-        сходството на самодивите с тракийските нимфи,
-        русалските празници водят началото си от гръцко-тракийския и римския празник на розите (rosalia);
-        кукерските игри водят началото си от Дионисиевите празници;
-        нестинарството също е извеждано от някои автори като тракийско наследство.
-        За такова наследство се смятат и летният празник на Еньовден,
-        жертвоприношението при строеж на нов мост или къща,
-        жертвоприношението при продължаване живота на възрастен човек, означавано като «помана», и т. н.

Доста преди Ангелов, Георгиев, Дуриданов, Колев и т.н. Ц. Гинчев представя своята теория, според която траките не са изчезвали изобщо, а ние българите сме техни наследници. Е.Тодоров смята, че траките от заварените в освободените от византийско господство земи, не са били никак малко... Нашият учен добавя също и това, че ние българите можем да се смятаме за преки наследници на една от най-древните култури на човечеството...

Това изказване не е ни най-малко преувеличено. Ние не само сме наследници на Дионис и Орфей, но и ревностни пазители на тяхното наследство. В празнуването на Трифон Зарезан, Лазаруването, Гергьовден отеква едно древно ехо от времето на героите на Илиада. Същото важи за кукерските игри, Пълялиите, запращането на огнени стрели в небето по Сирни Заговезни...

Според Е.Тодоров у нас българите има особен, дълбоко утвърден култ към прадедите, какъвто няма у никой от нашите роднини и съседи. Като цяло българинът не се е страхувал от своите мъртви както гърка. Като обяснение за това Тодоров търси връзка с древните култове на траките.  

Коледа днес се счита за християнски празник, но произходът му се крие в древната почит към слънцето наричано от траките с името Багос. От този тракийски теоним произлиза и нашата дума Бог. Нейното значение е – багра, нещо червено, светло...т.е. слънцето.

Дори и мартениците, с които се кичим всяка пролет са тракийско наследство. В. Лозанова  смята, че “първомартенската обредност и особено завързването на усуканите бяла и червена вълнени нишки, са плод на многовековна духовна традиция и възхождат към тракийската (палеобалканската) и елинската древност.”

Според Лозанова  мартеницата е интегрирана и в “обредния жест на накичване на едно клонче с плодове и тестени изделия. До голяма степен той съответства на съхраненотo и до днес в българската традиционна култура ритуално накичване на дряново клонче: суровачка, суровканица”…Безспорно сурвачката, а и името на празника Сурва са тракийско наследство. Софокъл свидетелства, че небесното светило е върховния бог на конелюбивите траки. Те са го наричали с различни имена. Някои от тях са Сурегет, Сургаст, Суротер, Сура...

Частицата СУР е имала значение слънце в древния език на нашите предци. От Сур - слънце идва и нашата дума Сурва. Казвайки сурва, децата всъщност произнасят едно от имената на древният тракийски бог! Сурва и Бог са две названия за върховното божество на предците ни – слънцето. 

Накъдето и да се обърнем, към който и сезон за погледнем – тракийското наследство е навсякъде. От ранна пролет до късна зима ние честваме празници, които са почитани по земите ни от най-дълбока древност. Никой нашественик не е успял да ни откъсне от духовният ни свят защото той се е оформял в продължение на хилядолетия тук на Балканите. Чуждото подтисничество не е смазало народа ни, защото сме потомци на силни хора, толкова силни, че произходът им е търсен в пепелта на титаните изгорени от мълниите на боговете.

Новата религия – християнството също не успява да промени нашия характер. Причината за това са няколко – добродетелите на християнството са съвпадали до голяма степен с тези на старата вяра на дедите ни. А и църквата е принудена да направи компромис. К.Узнер (цитиран от Арнаудов) прави следното интересно изказване – Християнската църква не би могла да излезе победителка от борбата срещу езическия култ, ако не бе сама възприела всичко във вяра и обред, вкоренено у народа. Съкровеното на душата не се променя като някаква дреха. Старите светилища са могли да бъдат затворени, култът насилствено отстранен, старата вяра обаче е била неизкоренима, тя се е отливала по естествен начин в нови форми, подчинени на историческата необходимост.

Узнер е прав, съкровеното на душата не се променя...и никое подтисничество и терор не може да го премахне. Дори сънародниците ни, които приемат исляма продължават да тачат старите тракийски празници като Гергьовден и даже са го считали за равностоен на Байряма (в Смолян) и по-голям празник от Байряма (в Гоцеделчевско)...

С течение на времето народите менят имената си. Иранците са познати като перси, артеи и кефени, немците са наричани германи, алемани, тедески. Ние не правим изключение, дедите ни са известни като траки, мизи, пеони, а в по-късни времена се налага и названието българи. В това няма нищо странно, но тази особеност е използвана от недобросъвестни личности, които са целели да ни изкарат чужд народ. Бяха съчинени безброй лъжи, лъжи, които все още държат в плен много хора.

Помислете обаче – може ли един нашественик така охотно да приеме духовният свят на един победен народ и да пази така ревностно това духовно наследство?  Невъзможно е, няма как да стане защото всеки държи на своето. Пазим традициите си защото подсъзнателно знаем, че те ни сплотяват, те са нашата връзка с предците, със земята, която е дала безброи герои. Докато сме верни на себе си няма да се загубим!Използвана литература:

1.Е.Тодоров, Древнотракийското наследство в българския фолклор;
2.М.Арнаудов, Очерци по българския фолклор;
3.Ив. Венедиков, Медното гумно на прабългарите;
4.И.Георгиева, Българска народна митология;
5.В.Бешевлиев, Проучвания върху личните имена у траките;
6. Д.Ангелов, Образуване на българската народност;

7. Н.Колев, Българска етнография; 
8. В.Лозанова, МАРТА, мартеница 

25 коментара:


 1. Сур

  Имате правописна грешка,при изписване на думата "Гоцеделчевско".

  ОтговорИзтриване
 2. Иво Иванов. Поздрави за цялостния ви труд. От позицията на скромен любител на историята, Ви подкрепям с цялото си съзнание и сърце. От няколко години нещо все ме човъркаше и не ми даваше мира въпросът около нашия произход, защото нищо не се връзва с азиатската хипотеза. Имам над 10 книги на разни клоуни, които се опитваха да убедят четящия, че родината ни е някъде в Азия, и като доводи изкарваха някакви драсканици по скали, някакви съвпадения на имена и други глупости. Снимките на пустеещи равнини и безводни, скалисти хълмове и планини, няма как да ме убедят, че там се е пръкнал нашия народ. В главата ми се въртяха някои мисли и хипотези, но нищо по-специално, докато не попаднах на трудовете на Ганчо Ценов, но той не успя да ме убеди докрай, защото няма как да се защити от нападките на враговете си. И тогава попаднах на Вас и всичко си дойде на мястото. От няколко месеца следя публикациите Ви, и смятам, че истината няма как да бъде скрита, не може да се потули явното и логичното. Бих Ви бил изключително благодарен, ако бихте ми отговорил на един от многото въпроси, които ме вълнуват от доста време. Бях чел в ,,Български хроники" на Стефан Цанев(не одобрявам 1-вия том, защото робува на азиатската хипотеза и налага лично мнение по въпроса), автора не си спомням кой летописец цитира, че цар Симеон в едно от своите писма до константинополския патриарх, казва ни по-вече, ни по-малко ,,Вън от земята на моите деди", като има предвид самия Цариград. Та въпроса ми е, известен, ли ви е този документ, защото никъде другаде не съм го срещал, и ако да, то несъмнено цар Симеон е знаел какво говори от позицията на най-успелия владетел на първото ни царство, и като такъв е имал достатъчно самочувствие да си иска това , което му се полага по родово право. Благодаря.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Иванов, благодаря Ви за добриту думи! Имам огромен архив, събрал съм доста данни. Ще проверя документите свързани с цар Симеон и, ако намеря нужния документ ще го коментирам тук под коментара.

   Изтриване
 3. Г-н СЕРАФИМОВ, къде мога да намеря литература на тракийски език?

  Благодаря за вниманието!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Такава литература може да се намери във всяка българска книжарница и бибилотека :)

   Българският език е продължение на тракийския, просто имената са различни. Официално няма литература на дайнаски език, защото данайци е едно от най-древните имена на гърците...

   Изтриване
 4. Имам въпрос: Знаете ли нещо за намерени керамични плочки с изображения на Мадарския конник намерени по целия път на българите от Прародината до тук? Четох за това преди време, но не съм сигурна в коя книга беше. Разчитам на вашата осведоменост.

  Желая Ви успех в благородната кауза!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Цвета,нашата прародина е тук на Балканите. Част от предците ни са се заселили в различни области на Азия и Европа, като са внесли на всяко място и своята култура.

   Иконографията на Мадарският конник е тракийска. Подобни изображения има също в Анатолия и Галия.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Здравей,

  относно Стефан Цанев:

  Той по-много интересен описва желанието на повечето ни владетели да превземат Константинопол-как като гарван тази идея прелита през вековете от главата на един владетел в главата на друг... Така описано, това ме накара да се зачудя, от къде пък чак толкоз зор у нашите да превземат тоя Константинопол (досега не се бях замисляла в някакъв по-страничен аспект освен антагонизма и мегаломанията). От цялата чуденка се върнах и към твоите статии. Ами съмнявам се всички владетели до един са били психари-мегаломани:)
  Сега сериозно: Явно наистина има по-дълбока причина в този неистов стремеж за завладяване на града, може би е тази, за която ти пишеш-траките. Това, което е сигурно, е, че гърците са изгорили бая български книги.

  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ми това е геополитика -всяка империя (римска ,българска ,османска ,руска) с войни се опитва да контролира входа(константинопол-Истанбул) на Черно море-Средиземно море.

   Изтриване
  2. Димитър Вълков съм. Ами Константинопол е построен върху останкита на стария Бизантион, от където идва и името Византия. А Бизантион е тракийски град построен от траките. Какво чудно има, че Крум Страшни и Симеон са искали да върнат старите тракийски/български земи в рамките на държавата? Все едно сега Варна да е в рамките на Румъния и ние да си стоим и да искаме да върнем един от най-древните ни градове (старо име Одесос, още по-старо има и тракийско). Много често отговорите са много прости и логични :-)

   Изтриване
 6. Здравейте . Не Цар Симеон а княз Тервел е казал на Юстиниан2 ,че Константинопол пренадлежи на дедите му . Прочетете " Хрониките на Авила " .Казват че се намират във Ватиканската Библиотека .

  ОтговорИзтриване
 7. Гърците твърдят, че обичая с мартениците произлиза от Древна Гърция - http://edu.klimaka.gr/diafora/557-paradosi-marths-klimaka.html
  Нямат срам тези негодници!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека си твърдят, на всяка лъжа и идва края...

   Изтриване
  2. Напълно логично е тяхното твърдение - нали голяма част от гърците имат българско потекло, те са запазили българските традиции - мартеници, фолклорни носии, гайда и др., а и в древността тракийските племена на техни територии са били елинизирани; но са наречени елини и гърци, така че затова и те твърдят, че произлизат от траките, че Македония и Тракия са гръцки и т.н... само дето трябва да им се обясни, че трябва да обявят цялата истина, а не само тази част, която им е изгодна!

   Изтриване
  3. Безспорно голяма част от гърците носят българска кръв. Някои знаят това, други не...Лошото е, че при южните ни съседи младежта се индоктринира здраво, внушават се лъжи и вече зрелите индивиди са готови за умрат защитавайки тези лъжи, които обаче са смятани за истина от тях...

   Изтриване
  4. Да, точно така е. Бях чела, че в миналия век, когато са провеждали геноцида над българския народ около Балканските войни и световните войни, българският елит е бил избит, българските училища - затворени, а останалите, които не са напуснали Гърция - подложени на страх от репресии; не са смеели да говорят на български извън домовете си; принудили са ги да подпишат документи, че са гърци. Те помежду си са знаели коя е истината, но пропагандата е работела толкова умело, че е успяла да заблуди останалите - тук всичко се внушава, като извършителите на неправда се обявяват за жертви на неправда, а жертвите - за злосторници, вършещи беззаконие; така се подменя истината с лъжа; а са били улеснени и от факта, когато България и Гърция се оказват в противоположни коалиции и лагери на историческата сцена. На гърците им се внушава, че отвсякъде са обградени с врагове, които искат да им вземат земите, принадлежащи им от сътворението на света. Освен това в Гърция непрекъснато е течал и тече процес на внедряване в населението на гръцко население от Мала Азия и от други места, и на негръцко население от всички краища на света. Тези хора не са наясно с нашата локална Балканска история, така че манипулациите биват улеснявани от много фактори, а техните потомци научават това, което пожелае образователната пропаганда. А внушенията и възпитанието в националистичен дух започват още в детските градини. Няма откъде другаде да научат истината, освен от чужди източници, ако намерят и потърсят такива, които казват истината - това е друг въпрос. Така че, получава се един затворен кръг. Надеждата ни е само в това, в България и в Европа да започне да се пише и казва истината на официално равнище. Разчитаме на вас и на всички, които търсят истината като вас, за да се сложи край на всички лъжи и измами. Успех!

   Изтриване
  5. За жалост поддръжниците на лъжата разполагат с добре работеща и добре финансирана пропагандна машина. Това разбира се няма да спре истината, но ще я забави. Рано или късно не само българите, но също западноевропейците, а дори и гърците ще разберат, че българите са наследниците на създателите на европейската цивилизация.

   Изтриване
  6. И аз съм твърдо убедена в това! Истината винаги излиза наяве! Трябва да се съберат повече от тези, които търсят и казват истината. А и когато вървим по пътя на истинската вяра, чиста и неопетнена, тогава и от само себе си ще се стремим към истината по отношение на всичко, тогава и всичко останало ще си бъде на мястото - това трябва да е приоротет номер 1. Така или иначе историята на държавата ни и историята на Православието се преплитат и са взаимно свързани.

   Изтриване
  7. Броят на хората търсещи истината расте. Ганчо Ценов бе смазан защото бе сам, днес обаче има много достойни и родолюбиви българи, които не се страхуват да защитят местните корени на нашия народ.

   Изтриване
  8. Димитър Вълков съм с нов коментар за мартениците-Обичаят с Мартениците е само в Севрна Гърция, а там до Балканста война над 60% от населението е българско, 10-евреи, 10-15-гърци и останалото турско. Така, че гърците са възприели един древен български/тракийски обичай и си го смятат, че е техен, а той е, по простата причина, че те са били българи преди 70 години само. И сега на състезания в северна Гърция по парапланеризъм като кацна някъде по полетата там се срещам със стари овчари, които в началото започват на гръцки а после бързо минават на стар диалект български и твърдят, че родителите им са били българи-затова и могат да говорят български, а те са гърци гърци видите ли. Смях в залата...прескачат си родословието и изведнъж стават гърци. А и смеят ли да продължат да се наричат българи-нали гръцката върхушка ще им отнесе главите :-)

   Изтриване
 8. Здравей те !
  Някой има ли информация от къде произлизат кюрдите , доста се интересувам ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кюрдите са древно население на Южен Кавказ и Мала Азия - хуритите.

   Ето тук има интересни данни за тях.

   http://earlyworldhistory.blogspot.nl/2012/03/hurrians.html

   http://history-world.org/hurrians.htm

   Изтриване
 9. "...хуритите се превръщат в основна политическа сила след като попадат под властта на елит от външни завоеватели. Тези чужденци идват от Централна Азия и говорят или ведически санскритски, или близък предшественик на този език. Те кремират мъртвите и въвеждат употребата на коня и колесницата на бойното поле, събития с явни паралели със Северна Индия по същото време. Тази чужда аристокрация постепенно изоставя своя език и го заменя с хуритския, но запазва индоевропейските си имена, както и почитането на ведическите богове.

  При тези чужди владетели хуритите значително разширяват териториите си на юг и запад. Не се образува обща хуритска империя, но около 1540-1520 пр.н.е. са създадени множество хуритски държави в Северна Месопотамия"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма данни за идване на митани (господарите на хуритите) от Централна Азия. Митрасил, Арунасил се споменават най-рано в Анатолия, не в Индия. Конят е опитомен в Черноморските степи, не в Индия.

   Изтриване