24.05.2015 г.

СМАЙВАЩАТА ТРАДИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПИСМЕНОСТ


Въпрос на време е когато целият свят ще разбере, че искрата на познанието е блеснала за първи път в нашата Родина, а не в Ориента. Определени учени знаят това отдавна, но е много трудно да се разчупи остарялото вярване, че цивилизацията се е зародила в далечната Месопотамия. За щастие се намират и такива изследователи като Гордън Чайлд, който преди време, открито призна, че Тракия не е обикновено място, а е важен център, в който е грейнала зората на европейската цивилизация.

Австралийският учен бе удивен от откритията направени в нашите земи от българските археолози Детев, Миков и др. Чайлд със сигурност би определил земята ни като извор не просто на европейската, но също и на световната цивилидация, ако знаеше, че най-старото обработено злато се намира на наша територия, на коятo се появили също и първите букви.

По времето когато австралийският учен прави своето смело изказване, Варненския некропол все още не бе открит. Все още не бе известно, че древните ни предци изпреварват значително хората от Месопотамия и Египет с изобретяването на писмеността. Не става дума за някакъв незначителен период от 50-100 години, не, нашите деди създават писмени знаци 2000 по-рано от обитателите на Шумер и Египет.

                        http://www.omniglot.com/images/writing/vinca2.gif


                        http://www.omniglot.com/images/writing/vinca3.gif

Днес прогресивни изследователи като Ричард Ръгли, Марко Мерлини, д-р Харалд Хаарман и др. прокарват тази неудобна за определени среди истина. Д-р Хаарман не само успя да изолира и каталогизира 210 различни знака от древната писменост на дедите ни, но също посочи връзката им с по-късните и използвани на остров Крит писмености Линеар А и Линеар Б – 1750-1150 пр. Христа. Това, което е убегнало на вниманието на немския учен е фактът, че Линеар А и Линеар Б не изчезват безследно в края на Бронзовата епоха. Тяхното продължение намираме в старобългарските руни.

  
БР- Български руни
ЛП-Линеарна писменост

Големият брой бщи знаци е  ясна индикация, че по времето на  Бронзовата епоха предците ни са обитавали Югоизточна Европа, където са се появили и прототипите на линеарните писмености. Ако на старобългарските руни дадем звуковата стойност въз основа приликата им с линеарните знаци получаваме смислени български думи. На розетката от Плиска можем да разчетем  лепи-хубав, лоно-основа, сая-сянка,  буря,  вопъл и др.
Това само по себе си е нещо сензационно, нещо невероятно! Фактът, че комбинациите от руни от розетата дават ясни български думи, ако се замести със звуковата стойност на Линеар Б, си е ярко доказателство за това, че старобългарската писменост действително е свързана с писмеността от Бронзовата и по-ранната Каменно-Медна и Новокаменна епоха.

В древни документи изписани с Линеар Б се срещат имена като Арей, Бато, Ботийо, Бото, Видул, Дако, Дайко, Дале, Данко, Даро, Дедил, Дуна, Дунийо, Дуто, Кайо, Косо, Котел, Коти, Куйо, Муко, Перко, Перкон, Пирин, Рая, Руман, Руси. Техният български характер е повече от ясен и е огромен пропуск, че българските лингвисти проучили микенската ономастика не са представили на българския читател важната информация.

В документите от Бронзовата епоха се среща и друга група имена, която е по-малка, но по-интересна и доста по-важна: Дуло, Вокил, Ерма, Ермесио,  Крум, Винайо, Кубир, Исевер, Кармесийо, Токей. Първите три - Дуло, Вокил и Ерми са названия на старобългарски родове. Останалите отговарят на имената на старобългарските владетели Крум, Винех, Кубер, Севар, Кормесий, Токт. Документите, на които присъстват както родови, така и лични старобългарски имена са на около 3300 години. Това е поредната сензация, която бе осъдена да остане в сянка.

Сензациите не свършват тук обаче. Освен старобългарските руни, също и глаголицата показва връзка с древните писмености ползвани у нас и на остров Крит в далечното минало. Паралелите между глаголицата и Линеар А, Линеар Б са доста на брой. Това е нещо важно и интересно, най-същственото е факта, че има съвпадение не само във формата, но също и в звуковата стойност.

ГЛ-глаголица
зс- звукова стойност
ЛА-Линеар А
ЛБ- Линеар Б


Както бе споменато в началото – линеарните писмености произлизат от по-ранната балканска писменост. Понеже глаголицата показва силни прилики с Линеар А и Линеар Б, следно е да се запитаме дали няма и прилики с най-древната писменост на дедите ни? Сравним ли формите на буквите от свещената ни азбука с първите знаци от земите ни, установяваме, че има значителен брой паралели. 


БНП- Балканска неолитна/енеолитна писменост
ЛА- Линеар А
ЛБ - Линеар Б

Подобно нещо просто няма как да почива на случайност. Не е и някакъв необясим феномен, ако приемем логичното обяснение, че ние българите сме потомци на най-древния цивилизован народ. Проучванията на генетиците показаха убедително, че значителна част от нас носи кръвта на население, което е обитавало земята ни още през Каменната епоха, т.е. ние сме наследници на хората, които римляни и гърци наричат траки. Наследници сме на народа открил колелото, въвел организираното земеделие и скотовъдство в Европа, дал на много хора знания по металообработка и не на последно място писмеността.

Предците ни бяха набедени за диви варвари обичащи златото и войните. Чуждите летописци обрисуваха дедите ни в черни краски, за да скрият кражбата на история, а и по-лесно да си присвоят заслугите на нашия народ към световната култура и история. Редица важни извори бяха оставени в сянка.

Един от тях е свидетелството на Алкидамант за това, че не кой да е, а тракиецът Орфей е създател на писмеността. Друго важно свидетелство е дал Диодор Сицилийски, който разказва, че Орфей и Лин са първите, които са ползвали най-древната азбука. Интересно е и твърдението на Плиний Стари по отношение на това, че древните балканци, пеласгите са занесли азбуката в Лациум (Италия).

Защо определени учени са си затворили очите за тези важни свидетелства за мен е загадка. Не мога да си обясня и това защо бе позволено негативния облик на дедите ни да просъществува и в ново време посредством поддържането на неверното твърдение, че траките, наречени в по-късни времена българи са били безписмен народ. Та паралелите между свещената ни азбука – глаголицата и линеарните писмености са толкова много и са толкова ясни! С линеарните писмености са документирани български имена. Kакво повече да искаме?

Hие разполагаме дори с сведението на писалия още в началото на ХХ век Архимандрит Кирил Рилски, който е убеден, че глаголицата е древна азбука, с която траките, наречени по-късно българи са документирали своите езически култове.

Потвърждение за това срещаме в старо издание на житията на Св.Кирил и Методий, така наречените Панонски Легенди. Там срещаме един важен фрагмент –Бог, който иска от всекиго да познае истината и достигне до по-високо стъпало на съвършенство, като видя твоята вяра и подвиг, и сега в наши години откри букви за вашия език каквито по-рано не е имало, а само в най-старо време.


Тук става дума за глаголицата, казано е, че нейните букви са от най-старо време и, че светите братя са намерили документи с тази древна писменост, която е подходяща за записване на езика на предците ни. Ранен вариант на глаголицата е  ползван за Библия Бесика, която е същото това произведение, което Урфил е създал за гетите. Поради тази причина древната форма на глаголицата е известна и като готица, както знаем от проучванията на проф. Ценов.

Уви, тези важни неща също са пренебрегнати от хората написали историята ни в ново време. Намериха се дори такива, които обявиха свещената ни азбука просто за вариант на гръцки бързопис от Средновековието. Тези индивиди останаха слепи за това, че повечето от глаголическите знаци имат паралели в минойскота и микенска писменост от Бронзовата епоха, има успоредици и дори сред знаците на по-старата с хилядолетия Балканска писменост.


ГЛ- глаголица
зс-звукова стойност
ЛА- Линеар А
ЛБ- Линеар Б
ГР - гръцка азбука
ЕВ - еврейска азбука
КП - коптска азбука
СМ - самаританска азбука  

И това не е всичко, българската реч съхранила в себе си тайни, които показват, че предците ни са имали азбука още от незапомнени времена. Ние имаме свои думи за най-важните термини свързани с писмеността. Във ведически арийски откриваме глагола пишати-пиша. Той е де факто идентичен на старобългарския писати-пиша. Още по-важно е това, че арийската дума пишати означва и украсявам. Същото значение срещаме и в българския език. Писана, изписана е синоним на украсена.

Друга интересна арийска дума е рекха-резка,  рекхати означава режа, правя резки, а чира отговаря на нашата дума черта. Тук трябва да се спомене свидетелството на Черноризец Храбър по отношение на това, че дедите ни са ползвали в далечното минало черти и резкиПрѣжде оубо словене не имъхѫ книгъ, нъ чрътами и рѣезами четѣхѫ и гатаахѫ....

Не по-малко интересна дума е арийската рупа-знак. Тя отговаря на българската рубило-писало, нещо, с което се правят знаци. Питаями пък означава печатам, нанасям печат върху нещо – глина, плат, кожа. Арийската маси се превежда като мастило, течност за писане.

Ведическия глагол четати е идентичен на старобългарския чьтати-чета. Значението на арийската дума е виждам, разбирам, различавам, а точно това е смисъла на четенето – да разбереш знаците пред очите ти.

Думите пишати, рекха, чира, рупа, питаями, маси, четати са на повече от 3500 години и имат ясни български успоредици, които от своя страна не са заемки, а изконни български думи. Това не бива да ни учудва, арийците не са дравиди, чиято родна земя е Индия, а стари балканци, които колонизират доста земи в Азия. Нека не забравяме, че най-древното име на Тракия е Ария – поредния важен, но дълго игнориран и пренебрегван факт.Пренебрегвано е и съобщението на Луций Ариан по отношение на това, че тракиецът Дионис е създателят на индийската цивилизация. Сведенията на Ариан са потвърдени от още стари учени. За похода на Дионис в Индия пишат Филострат,  Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон. Доста са авторите, но когато никой не ползва работите им е все едно, че нищо не е казано.

След като важните свидетелства са премълчани, не е трудно да се създадат заблуди защото читателят няма възможност да направи обективна преценка. Внушени бяха ред имислици като безписмеността на траките, тяхното изчезване, азиатския произход на старите българи. Днес, благодарение на популяризирането на важни исторически извори и резултатите от генетическите проучвания знаем, че траки и българи са само две имена на един и същ народ. Знаем и, че древните ни предци са създали не една, а няколко писмености.

Дедите ни изразиха своето благородство раздавайки писмеността и културата си на други народи. Светите братя Кирил и Методий извоюваха правото да ползваме своя азбука за религиозната си литература и доказаха на хазари, юдеи, гърци, немци и др. че българите са не само господари на бойното поле, но също са способни да победят и със своята мъдрост.


В различни епохи, още от началото на цивилизацията в нашата земя грейва искрата на познанието. С право ние можем да се гордеем с това защото без дедите ни Европа щеше да остане още дълго време в мрак. Тази гордост задължава, длъжни сме да останем верни на дедите си. 

Длъжни сме да не униваме пред трудностите, а да ги посрещаме с увереността, че ще бъдат преодолени. Длъжни сме да продължаваме да се стремим към светлината защото силите на злото не спят. Борбата между слънцето и мрака е вечна, ние обаче сме на светлата страна.


Благодаря на г-жа Стефка Иванова и д-р Дориан Александров за ценната информация

Използвана Литература:

1.Св.Свети Кирил и Методий, Панонски Легенди, Факелъ, 1934; 
2.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998; 
3.H.Haarman, Einführun in die Donauschrift, Buske, Hamburg, 2010;
4. А.Милев, Гръцките Жития на Климент Охридски, БАН, София, 1966;
5.A. Evans, SCRIPTA MINOA II, The written documents of Minoan Cretan with special reference to the archive of Knossos, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1952, 6Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010;
7.M.Vasmer,  Die Bulgarische Literatur im Zeitalter des Zaren Simeon und ihre Bedeutung für die Orhodoxe Slawenwlt, Berlin, 1929; 
8.А. Хофер Едле фон Сумтал, М. Маргаритов, За Кирил и Методий, София, 1989;

87 коментара:

 1. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ДОСТОЙНИ БУДИТЕЛЮ !

  БИЙ ПО ГЛАВАТА ЗМИЯТА НА ЛЪЖАТА И ЗАБЛУДИТЕ СЪС СЛОВОТО СИ И ПРИЕМИ ЗАСЛУЖЕНО ЧЕСТ И СЛАВА ЗА БЛАГОРОДНОТО СИ ДЕЛО !

  ОтговорИзтриване
 2. Знаците на българите далеч предхождат всички видове писмености и се ползват на територията на България поне от VІ хил. пр.н.е. www.za-balgarite.com

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, важно е обаче да популяризираме тази информация в България, а и в чужбина.

   Изтриване
  2. Популяризацията засега върви трудно, защото проблемите Същност на българите, Същност на знака на българите все още не са популярни и трудно се възприемат – още повече пропагандата срещу българите е много силна и оказва влияние върху българите – все още е трудно да се възприеме, че българите са в основата на човешката култура.
   Статистиката към e-страницата: www.za-balgarite.com показва, че средно около 500 читатели я посещават. Интересното е, че болшинството от читателите по страни всеки месец се променя: Русия, САЩ, Китай и др. А е-страницата е на български език?!

   Изтриване
  3. Пропагандата е страшно оръжие, в това съм се уверил отдавна, но пък народът вече се пробужда, няма спиране този процес.

   Изтриване
 3. Една любопитна история

  На днешния ден, точно преди една година в българското посолство в Берн се честваше „24-ти май“. Дечица от 6 до 10 год. възраст от българското училище в Базел участваха в програмата. Всяко дете рецитира по еднвоо стихче. Последното детенце възхвали делото на двамата братя, които ни били измъкнали от „мрака на безпросветността“ като ни дарили „четмо и песмо“.
  Тържеството беше заснето от екип на БНТ, воден от журналиста Бойко Василев. Възмутена му зададох въпроса дали е съгласен със съдържанието на последното стихче. Той само повдигна рамене ...
  Отидох при учителката на децата, за да ми обясни съгласна ли е със съдържанието на последното стихче. Нейният отговор беше:„Какво да правя като така е написано?“

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Като започне човек да се съгласява с всичко, което е написано вратите на ада се отварят...

   Грешката е нещо нормално, но не е нормално да се толелират грешките при положение, че могат да се поправят.

   Изтриване
 4. Честит празник! Благодарим ви за прекрасната статия. Да сте жив и здрав!

  ОтговорИзтриване
 5. Най-голямата заслуга на Светите Братя Кирил и Методий не е Българската азбука, защото не те не са я създали, а това че те са извоювали от римо-католическата църква богослужението да се води и на други езици, освен латинския. Честит празник!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Вчера гостувах в една приятелска на България страна и ме поканиха да отида в католическа църква понеже се празнуваше празникът на Свети Дух. Останах приятно изненадан, че свещеникът, родом от Косово, изрично подчерта в проповедта си, колко е благодатно всички народи да имат право да славят Бога, всеки на собствения си език. А точно това се е случило на Петдесятница!

   Изтриване
  2. Наистина най-голямата заслуга на Светите братя е отвоюването на правото ни да имаме богослужение на свой език, а също така да ползваме своя азбука за църковните си книги.

   Изтриване
  3. Явно този свещеник за когото говорите е истински божи служител.

   Изтриване
  4. „ПО ДЕЛАТА ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ“

   Изтриване
 6. Малко ме притеснява създаването на глаголицата. Такова съвпадение с Линеар А и Линеар Б е малко или много странно. За мене то говори, че братята са разполагали с тези знаци. После занасят глаголицата във Великоморавия, Панония. Как се създава кирилицата? Тя наистина прилича на гръцката, но носи в себе си и глаголицата. И защо все повтарят, че Климент Охридски я е сътворил, нали той работи в Кутмичевица, а там има най-много глаголически паметници? Четох книгата на Людмила Филипова "Войната на буквите", в която е обърнато внимание на Преславската книжовна школа - може би сте запознат с нея? Извинявам се за наивните въпроси, нарочно ги задавам по този начин. Разбира се, не за да Ви засягам. Благодаря за отделеното време:))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На какво ли е станал свидетел през живота си Св Константин-Кирил Философ, че в едно от житията му са предадени доводите му за оттеглянето му в манастир: че "се е нагледал на много несправедливости в този живот". Дали няма връзка и с мисията на светите солунски братя?

   Изтриване
  2. Доста дискусии са водени по повод създаването на глаголицата и кирилицата. Не зная дали е правилно да ползваме израза гръцка азбука, все пак тя не е изобретена от гърци, те са добавили само няколко букви.

   За глаголицата съм сигурен, че не е създадена по време на Средновековието, а доста по-рано. Светите братя само са я преработили, за да отговаря по-добре на развитието на езика от тяхното време.

   Изтриване
 7. Гледах предаване по БНТ, в което говореха за розетката от Плиска и Ситовския надпис. Разчитането им било невъзможно. Бихте ли коментирали?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки има право да изрази лично мнение, аз смятам, че както Ситовския надпис, така и руните от розетката могат да се разчетат. Ето вижте

   ТАЙНАТА НА НАДПИСА ОТ СИТОВО http://sparotok.blog.bg/politika/2011/09/14/tainata-na-nadpisa-ot-sitovo.819643

   ТАЙНАТА НА РОЗЕТКАТА ОТ ПЛИСКА http://sparotok.blog.bg/politika/2011/06/21/tainata-na-rozetkata-ot-pliska.769478

   Изтриване
 8. Добре, ако подредим хронологично нашите писмености, как би изглеждал реда?
  Може би така: неолитна балканска писменост - линеарна писменост - глаголица - кирилица?
  Или така: неолитна писменост - глаголица - линеарна писменост - кирилица?

  Дали съществуват паралели между кирилицата и древната балканска неолитна писменост?

  Благодаря за поредната прекрасна публикация.
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, фактически писменостите създадение от дедите ни са повече:

   1. Неолитна /енеолитна.

   2. Линеар А.

   3. Линеар Б.

   4. Пеласгийска позната още като финикийска, кадмейски букви.

   5. Руническа.

   6. Глаголица.

   7.Кирилица.

   Трябва да се добави и азбуката на Етикус Истер, а и още поне една езотична азбука, на която се затруднавям да дам име.

   Това богатство на писмености може да се обясни с хилядолетното присъствие на дедите ни на една територия, а и факта, че в миналото сме били огромен народ.

   Изтриване
 9. http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=25426

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Статията не само е несериозна, тя е антибългарска.

   Изтриване
  2. Благодаря! Исках да разбера. Тогава изтрийте поста.

   Изтриване
  3. Явно е имало хора, които да протестират срещу тази статия, вече е премахната.

   Изтриване
  4. Имах през вид този пост. Не, статията не е изтрита.

   Изтриване
  5. http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=34820
   Публикация на същия сайт. Тази статия е съвсем като Вашата статия.

   Изтриване
 10. Попадна ми следния израз “SI-DU-MI-NA-KU-MI” - част от отдавна загубен текст, изписан на линеар А, на някаква плочка намерена на о.Крит. Текстът е транслитериран с латински букви, но няма превод, тъй като не е разчетен. Позамислих се малко и стигнах до извода, че изразът, най-вероятно, е част от текст, описващ среща между двама приятели, и която, може би, е протекла точно така:

  Преди 4000 години един трибал отошъл(трибалско произношение на българското „отишъл“) на гости на свой приятел пелазг, който живеел на о.Крит.
  Пелазгът, по стар арийски(балкански) обичай посрешнал трибала пред портата - прегърнали се, разцелували се, пожелали си здраве и живот и влезнали в двора на къщата. Влизай! – казал пелазгът. -Преди малко дойдоха някакви данайци, но ти не се притеснявай - те вече са обичайно явление при нас и щъкат навсякъде. Добре че при вас в Трибалия ги нямате.
  Двамата приятели влезнали в изградената с колони минойски стил просторна и богато подредена соба(стая на трибалски), която била нещо като всекидневна. Tрибалът се поогледал… па като не видял никакви данайци попитал – КудЕ седУ?(къде са отседнали данайците). Пелазгът се засмял и отвърнал – sidU mi na ku mi. На свой ред трибалът прихнал да се залива от смях. Двамата се разбирали чудесно – ku на пелазгийски и ку. на трибалски означавали едно и също нещо…па макар и крайният звук в ку. да е изписан с точка. Сега трибалът разбрал, че приятелят му пелазг не пуснал данайците в дома си, а ги пратил у ку..ц.


  Иначе – изразът може да се преведе и така SI DUMI NAKU MI – Нако мисли самостоятелно? Все пак, мисля, че първият превод - с пращане на данайците у ку..ц, е по-приемлив.

  kansandilh

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная за този надпис, но езиковедите правят от доста време опити да разгадаят смисъла на минойско-микенското СИДУ.

   Изтриване
  2. Павка, изразът "SI-DU-MI-NA-KU-MI" е даден тук http://people.ku.edu/~jyounger/LinearA/#7b в т.9 language

   Бъди здрав!

   Изтриване
 11. продължение

  Друг възможен вариант на тълкуване на ”SI-DU-MI-NA-KU-MI” е “SIDU MINA KU MI” – Сидо ни(ме) навести. Именно това тълкуване ни дава основание да предположим, че изразът е част от текст, в който се описва среща на приятели. Що се отнася до вариантa "sidU mi na ku(ку.) mi", то, това е само една закачка с данайците, които, от Херодот знаем, насилствено са принудили пелазгите да се отрекат от себе си и да се считат за данайци. Така че данайците са си заслужавали попържни от пелазгите.

  За името Сидо виж народната песен Хайдут Сидер и Чер арап.

  kansandilh

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имена като Сиду, Тету, Кунису, Сару, Буко, Аду, Даме, Атале, Теяле са пеласгийски. Споменати са на различни плочици и печати от минойския период.

   http://people.ku.edu/~jyounger/LinearA/#10

   Изтриване
  2. ПС - Радвам се, че наминаваш Kansandilh ! :)

   Изтриване
 12. Kansandilh ! Данайците заслужават попържни не само от Беласгите,ами и от днешните българи- ДА-ГИ-ГЪТ-НЕ РО-ГА-ТИ-Я,ДА-НО!!!

  Виждам,че си падаш по музикалния ни фолклор,ама да "пием вода" хасъл от чистия Орфеев извор-ей,така,следпразнично!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=CghguqK_jZ8


  И като продължение: https://www.youtube.com/watch?v=X4EFMJCGHkQ

  А като вокал,освен Родопския славей-Валето Балканска/дето се върти в необятния Космос/,разбира се незабравимата Недялка - Тракийската Сара Воон,Махейлия Джаксън,а защо не и Елла Фицджералд:

  https://www.youtube.com/watch?v=lfHzI7ABunY
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм от Родопите, но, прав си, наистина си падам по родопските песни. Любимата ми песен от Родопите е "Притурила се планината", в изпълнение на Стефка Съботинова.

   Залял си ме с музикални клипове, които трябва да изгледам - вече ги преполових, останалите - утре.

   Бъди жив и здрав!

   Изтриване
 13. За Kansandilh ,пък и за всички!!Още от Орфеевата Планина!!

  https://www.youtube.com/watch?v=VLPuU2UaZUc

  За капак-разбира се "Рофинка й болна легнала"


  https://www.youtube.com/watch?v=qruhLVHnC7g

  Да сте живи и здрави,българи!!!

  ОтговорИзтриване
 14. България,била умирала!?Сигурни ли сте??Може би,само че - другия път!!Я вижте,какво става тука!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=TT5JB6gcUeI "Лорд оф да Денс"!? Айде,бе!!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА, БЪЛГАРИЯ СЕ ВЪЗРАЖДА!!!

   Изтриване
  2. Абе,няма ли някой печен хореограф в тоя блог,бе??Да вземем да ги разнищим тези "автентични ирландски танци"на Michael Flatley & Lord of the Dance!! Защо ми изглеждат като бледо подобие на нашите вихрени хора и ръченици!?Нещо,като бледо производно на Тропанката,да речем! С неравноделните български хора,като сложност на стъпките-изобщо пък,не може да става дума за сравнение! Ето какво казват самите Лордове по този въпрос:
   ...За краткия си престой у нас артистите от "Лорд ъф дъ денс" успяват да видят и българските народни танци и дори да научат една стъпка от тях. Не си спомнят името на хорото, но откриват някои сходства с ирландските танци. "Движението на краката беше толкова бързо, скоростта... на нас ни се стори изключително трудно"...

   Забележете,научили една българска стъпка и Лордовете вече се затрудняват от скоростта и движенията на българското хоро!!! По-интересното е,че открили сходства....!!?? Може ли да се окаже,например,че древното българско присъствие на Острова е било много по-значително,отколкото си мислим!!??

   Изтриване
 15. Не мога да го копирам .Направи ми силно впечатление откъса "да се домогне до по-голям чин на нравствено съвършенство".
  Разбирам го така.Постигане на нравствено съвършенство чрез буквите, което е било в най старо време у народа ни.
  Извинявай в една от по предните теми не уточних. Разбира се, че не всички които говорят един и същ език са едно и също нещо, може да са роднини , но може и да не са. Благодаря за поправката. Това показва , колко сте прецизен в анализите си.Поздравления. Идеята ми беше, да се запитам , какво е накарало толкова много хора, и роднини, и не , да ползват нашия език и нашата писменост.Горният откъс ме наведе на мисълта че това е нравственото съвършенство на народа ни. Къде ли сме го изгубили през вековете и хилядолетията. Та това е общочовешка мечта!

  Рорик. .

  ОтговорИзтриване
 16. Скъпи Павле! Скъпи приятели на блога!

  За разнообразие искам да ви задам един интересен въпрос, който не е чужд на нашите терзания. Преди нашият Павел, във предаването „Въпрос на гледна точка“ гостува един господин, името на когото за съжаление не си спомням. През повечето от времето той говори за Пушкин, но в края отправи един странен въпрос към българските студенти по история:„Какво е най-фрапиращото в картината на Рафаело „Атинската школа?“
  Не зная дали досега е представен някакъв отговор, но най-неочаквано днес синът ми като че ли подсказа решението на загадката!
  Нали и ние често говорим за съдбата на студентите ни по история. Дали ще успеем да им помогнем в случая ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Картините на Рафаело са прекрасни, но едва ли можем да разгадаем символиката. На мен лично ми направи впечатление човекът на преден план, той носи тракийски ботуши :)

   Изтриване
  2. Ако студент по история възприеме картината на Рафаело „Атинската школа“ като изображение на исторически момент от древността в Атина, то, той ще я определи като абсурдна(исторически невъзможна) творба, в която наред с Аристотел и Платон(двамата в центъра) Рафаело е пресъздал персони от други по-късни векове, че дори и от Средновековието. Но, ако погледне на картината с очите на културолог, а не като историк, то, студентът ще разбере замисълът на Рафаело.
   kansandilh

   Изтриване
 17. Скъпи Павле,

  Вероятно стоим пред смайващо откритие. Моят син ме заинтригова, като ме попита тези двамата в средата не са ли Кирил и Методий. Поне това си спомнях, че те са Платон и Аристотел. Тъй като нямам твоята ерудиция, нямаше да обърна внимание на тракийските ботуши на човека на преден план (пише, че тук Рафаело е изобразил лика на Микеланджело). Изучавайки фреската, предполагам, че Духът, в който вярвам ми показа нещо невъобразимо: РАФАЕЛО Е ИЗОБРАЗИЛ ТЕЗИ МНОГОБРОЙНИ „ГРЪЦКИ“ ФИЛОСОФИ, УВЕНЧАНИ ОТ АРКА, УКРАСЕНА НЕ С ГРЪЦКИ МЕАНДЪР, А СЪС СВАСТИКИ !!! Мисля, че ти най-добре можеш да ни обясниш какво говори това! Изглежда, че Рафаело, работейки във Ватикана, е имал понятие от истинската история, за която ти водиш такава гигантска борба.
  Не съм сигурен дали двете изобразени статуи на стената не са Орфей и Арес.
  След всичко това не зная дали Бог, в когото вярвам, не е особено ангажиран на наша страна в борбата за истината! Моля те, ако е възможно, отговори ми бързо, за да спя спокойно тази нощ,

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Спи спокойно, братко!

   Картините на Рафаело не ни позиционират на прага на някакви смайващи открития, каквито очакваш – Рафаело е чедо на своето време, времето на Ренесансът във Флоренция и той не знае нищо повече за историята, отколкото знаят всички други творци на Ренесанса . Именно творците на Ренесанса, а, по-късно и на Просвещението в Западна Европа, прехласвайки се пред културата на древна Елада (която откриват след тъмните си векове през Средновековието) създадоха мита, че историята на Европа започва от Атина, с появата на гърците в този основан от траките град. Те дори не са били наясно, че в България, преди тях са положени основите на ренесанс в изобразителното изкуство. Но падането на България под османско владичество прекъсва този културен процес зародил се на Балканите.

   kansandilh

   Изтриване
  2. Здравей,kansandilh !
   Разбира се,че и града,пък и богинята Атина,в основата си са тракийски! Нещо повече,символът на Гърция-Партенона,доколкото знам е издигнат от майстори-пеласги!!! В тая връзка много,ама много ми е съмнително,как гениалния скулптор Фидий успя /опипум/да извая колосална/12м/ статуя на Атина Палада,като всички знаем,че е бил незрящ !!!???Как да се сърдим,за незнанието,на гениите от Ренесанса или на съвременните културолози,когато собствените ни овцеглави траколози обявяват приказните творения от нашите некрополи и гробници за чужди "НАЙ-ВЕРОЯТНО-ГРЪЦКИ" произведения!!!???Това,че в древна Елада дълго време не се наблюдава развитие на живописно изкуство/стенопис/-или е незначително и няма откъде да се вземат тези страхотни зографски школи,дето окрасявали гробниците на тракийските главорези,за българските "специалисти"нямя никакво значение! Виж,за постулатите и произведенията на Социалистическия реализъм-те са си изцяло "наши"!!! И Альоша,и Паметника на "Великата Съветска армия"изобщо ни си ги даваме!! И прашинка не може да пада в/у тия "светини"!!! Те трябва во веки да красят милото ни Отечество-България !!!???
   Отчаяни поздрави!!!

   Изтриване
 18. Привет Павел,
  Относно картината на Рафаело за мен лично най-фрапиращо е наличието на жени в Атинската школа... определено жената в древна Атина е била със статут на слугиня и дойка и в никакъв случай не е допускана до въпросните "мъжки" занимания. Много демократични тези гърци от картината ... чак да не повярва човек :) :) :)
  Поздрави !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Абсолютно вярно, г-н Георгиев!! Всеизвестно е,че в прехвалената "демократична" древна Атина,жената се ползва само за разплод!! Обект на любовта са предимно младите момчета!!Изобщо цялата им Велика Елинистична Култура си е откровенно-Педерастична /Да ме прости,Господ!-пък и Павел,но това си е самата истина/.Жена му на Сократ злобеела!?Ами сигурно е имала сериозни основания,жената!!Пък,и тези иначе скалъпени обвинения с/у него,в развращаване на младежтта,би трябвало да имат известно обяснение в живота и практиката на великия философ-ексцентрик!!?? Е,наистина "педераст" си е чисто гръцка дума,без никакви заемки и препратки към други езици или народи!!! И това цял свят го знае-ама си трае !!!!...
   http://e-burgas.com/archives/65557

   А,дали е такъв случая с Орфей и Евридика......!!!???

   Поздрави!

   ....

   Изтриване
 19. До Анонимен26 май 2015 г., 18:51
  Скъпи приятелю!Мисля,че отговора на въпросът Ви не е толкова труден,той просто се набива на очи и няма никаква завоалираност или символика.За пореден път се убеждавам,че големия американски поет-символист,критик и криминален писател Едгар Алан По е прав,като твърди,че най-добре ще скриеш нещо,като го оставиш на показ,т.е.пред самия поглед на разследващия детектив.Ето,Павел забелязва такава дребна подробност,като тракийските ботуши на предния персонаж,защото вниманието му се фокусира към търсене на скрити дълбоко детайли и улики.При това,му убягва крещящото,фрапиращото несъответствие,а то включва и правилна историческа датировка м/у определени детайли,с времева разлика някъде около 20 века!!!Да,понякога ни е трудно да видим очевидното!!!Никога не съм ходил в Рим и Ватикана/за да видя Рафаел в оригинал/,дори в Атина не съм,пък и нищичко не разбирам от архитектура,но си залагам главата,че такава постройка от времето на Аристотел в Атина няма!!!Рафаело е поставил своята "Атинска школа"в една типична сводеста римска базилика от неговото време,т.е изобразените древни гърци от V в.пр.н.е. са поставени в обстановка от XVI век от н.е.Емблематичния за Елада Партенон е сграда-колонен тип, с прави правоъгълни покриви с триъгълни фронтони и украси,като барелефи,метопи и фризове.Арката/свода/става осн.архитетурен елемент чак в епохата на Римската империя.Може и да бъркам,но мисля,че това е верният отговор на загадката и най-фрапиращото несъответствие във фреската на Рафаел.Нещо като да изобразиш конгрес на ДПС в Храм-паметника "Ал.Невски"! Е,има и др.интересни подробности,като напр.че Рафаело е нарисувал самия себе си най-вдясно,че момичето в бяло,с дългата руса коса,вляво от центъра е неговата любима,че изобразения като Платон всъщност е колегата му-Леонардо да Винчи и др.Но тези неща ги има в началните учебници по Италиански Ренесанс и едва ли могат да бъдат предмет на някаква загадка.Изобщо,доколкото разбирам,идеята на гениалният художник е да спусне мост на приемственост м/у две различни,но значими епохи.Пък и всички знаем,че големите езически филисофи като Аристотел,Сократ,Платон са се изучавали и цитирали нашироко от католическата теология.Мисля,че това е най-вероятното разрешение на загадката Ви. Ще се радвам,ако съм помогнал с този отговор!
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
 20. Г-н Серафимов, има два факта които не мога да премълча. Екскурзия, прибираме се от Перперик и Гъбите. Спираме до едно крайпътно кафене, това става на главния път, искаме да си поръчаме нещо разхладително, а една ханъма ни посреща с думите: Това е турско кафене, не е за българи.Една минута в размисъл....Още един факт и свършвам. От историята знаем, че читаците и чаушите задължително са били ергени и безимотни. Когато са "отвоювали" тези места, доброволно или не, са се женили за българки. Много ми е интересно, ЗА КАКЪВ МАЙЧЕН ЕЗИК ми говорят турците сега.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-страшни са ренегатите, тези, които са се отрекли от своя род и език.

   Изтриване
 21. Действително като че ли Рафаело е придал особено значение на тракийските ботуши на Хераклит–Микеланджело! Почти всички персонажи са боси, а тоя зиморничав як мъжага е изтъпанен не само на преден план в средата на композицията, но и не обръща внимание на това, което е започнал да пише, а е вперил влюбен поглед в необикновените ботуши!
  Какво е искал да ни предаде великият Рафаело с всочко това?!

  ОтговорИзтриване
 22. P.S. Вижда се, че Хераклит не е в добро настроение. Може би току-що е написал неговото прословуто „Панта рей“ и е вперил поглед в тракийските си ботуши с мисълта:„А ето, че и всички ходят вече боси. Кога ли ще ме задължат и аз да се ражделя с любимите ми ботуши ?!“

  ОтговорИзтриване
 23. До Г-н Атанас Емилов Лазаров, 27.05, 14:03ч.

  Г-н Лазаров,
  Радвам се, че се интересувате от разликата и приликата между българските национални танци и ирландските.
  Аз имах възможност един път да видя по телевизията ирландски танц, а българските танци са ми добре познати, тъй като дълги години съм играла в елитен танцов състав.
  Ирландските стъпки много приличат на българското натрисане, което е познато в Западна България (Софийско, под наименованието „Граовски танц“ или „шопски танц“). Този танц много трудно и не от всеки може да се изиграе, защото натрисането е много трудно за изпълнение.
  Г-н Лазаров, ние имаме богато разнообразие на български танци. Във всяка област на България се играят различни по трудност и бързина танци. Всяка област се характеризира с бита на хората в нея. Много е трудно в този кратък коментар да се каже всичко за българските танци.
  Сърдечен поздрав: Емилия Атанасова Лазарова

  ОтговорИзтриване
 24. Драга съименничке,Емилия! Песните,танците,обредите и ритуалите на един народ са свързани с неговите език,бит,душевност и култура,а всички те пък,определят неговата История! Така,че с Вас не напускаме главната тема на поста.Напълно съм наясно с нещата за които пишете/поне в музикално отношение/,също и с фолклорните области в Б-я.Обожавам вихрените танци на"белодрешковците" от Граово/грахово поле/,Перник,Радомир,село Копаница и Чуйпетльово!! Не съм съгласен,обаче, с Вас,че "ние имаме богато разнообразие на български танци"! Според мен,разнообразието на бълг.песни и танци не е просто богато,то е огромно,гигантско и свръхуникално за планетата Земя!!!Не случайно К.Сейгън и НАСА изпратиха именно "Излел е Делю,хайдутин" на среща с Космическите цивилизации!! Все ми се иска,все ми се струва,че не правим достатъчно бълг.музика и танц да заемат полагащото им се челно място в Световната културна съкровищница!! А ирландците,от нищо-нещо и покориха Бродуей.Какво ни представя Флетли/не обсъждам танцьорската техника-тя е перфектна/?Един повтарящ се,отчетлив,"натъртен"ритъм в тактов размер 2/4 и непрекъснати ,еднообразни цигулкови мотиви!При това-не особенно богата хореография,с показни гимнастически ефекти! И ето ти-грандиозен милионерски спектакъл!! Направо бих ги иронизирал,но виждам,че г-н Рачков ме е изпреварил и май се справя добре!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=mWjfSXUUl58

  Шегата-настрана.Ирландците не са лоши,даже- са прилични.Но не може да става и дума,за сравнение с нашето богатство и магия!!!Напоследък имам известна връзка/макар-индиректна/ с фондациите МС/НС/ на ЦИОФФ-София и усещането ми е,че фолклорните фестивали в Б-я са се удвоили,ако не и утроили,сравнено с преди 20-30год.Радостно е,че все повече българи/дори по чужбините/обръщат взор,душа и сърце към фопклорното ни наследство!!!
  Сърдечни поздрави!

  ОтговорИзтриване
 25. Анонимен от 26. май, 18:51

  Уважаеми Г-н Лазаров,

  Трябва да призная, че с удоволствие прочитам последните Ви коментари, въпреки че преди време оспорих някои, от Вас изложени позиции. Очевидно е, че, доколкото „нищичко“ не разбирате от архитектура, дотолкова и „нищичко“ не разбирате от народни танци. Скандализиран съм от степента на проявената от Вас скромност ! Намирам, че Вашите изяви в блога са от тези, които допринасят в най-голяма степен за неговия престиж. За да не си помислите, че Ви лаская, заявявам, че запазвам правото си да изразявам и в бъдеще скромното си несъгласие с Вас, ако, разбира се, е необходимо. БОГ, ЦАР, ОТЕЧЕСТВО !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. До Анонимен от 28 май 2015г., 19:03.
   .Г-не ! Сърдечно,благодаря за похвалите,но мисля,че престижа на блога се определя от неговия домакин,от изключително интересните,съдържателни и вълнуващи душите и съцата исторически студии,които той разработва,с любов за нас,българите!!Настина,около главната тема на всяка от лекциите на Павел,в коментарите се получава импровизирана дискусия,възникват спорове,изказват се мнения,споделят се възгледи,разискват се и странични подтеми.Предполагам,че това е и основната идея на автора - открит диалог,със съмишленици и опоненти,който,надявам се,обогатява всички участници.Поне мен - определено ! Г-не,архитектурата е една ужасно сложна материя,това че понякога различавам антична от ренесансова сграда,не ме прави специалист,нали?Уверявам Ви,това си е по-малко и от „нищичко“.За танцовия фолклор - той има два осн. компонента: музика и танц/стъпки/ От първия-определено разбирам, но хореографията/стъпките и движенията/- определено ми куца.Изобщо,изказванията ми тук,са по-скоро плод на най-обща култура и случайни,разнопосочни познания,отколкото на системна,целенасочена историческа подготовка,каквато много бих искал-но,наистина, не притежавам.Накрая - подкрепям финалния Ви апел само в частта БОГ и ОТЕЧЕСТВО,защото смятам,че тоя наш "цар" е една маскара и се самоизключи-самият той,наруши това свещенно за нас Триединство !!!
   Поздрави и благопожелания!

   Изтриване
  2. Безрезервно Ви подкрепям в казаното за Саксофончо !

   Изтриване
 26. Древното тракийско име на град Пловдив е Пулпудева. На хинди Дев означава Бог, а Деви означава Богиня. Пулпул на хинди означава свързване, заграждение. Ако приемем, че при заграждение се има предвид град, то Пулпудева означава Град на Боговете.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хубаво, но тракийският език не е хинди. Индийският вариант на дева е dadhvas - слагам, девам, дявам.

   Изтриване
 27. Уважаеми съмишленико, не става дума за високомерие, а за фактология, която на вас ви липсва напълно. Знам много добре вашата теория, но тя е научна фантастика. Даже не е и научна, като се замисля:) Не може да твърдите всичко това, без да приложите поне един извор във ваша подкрепа. А такъв няма, нали? Обичам да споря с аргументи, а не с лозунги. Съветвам същото и вас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Едностранчиво разсъждаващи човече!

   Досега ни бих оспорил това, че наричаш „теорията ми 'ненаучна фантастика' “, защото, както казваш, свободният избор на вяра е изконно право на всеки човек и всеки персонално поема последиците от този избор. Не така обаче стои въпросът с една обществена формация, в която всички ние живеем и колективно носим отговорност! От решаващо значение е идеологията, която изповядват водачите, но и будителите на угнетените, за успеха на всяко добро начинание!
   Неочаквана подкрепа получих от Анонимен 29 май, 3:22ч.. Той ме накара да се запозная с Обръщението на папа Франциск пред ЕП, в което той споменава фреската „Атинската школа“. Папата казва следното:

   „Бъдещето на Европа (разбирай: България) зависи от възстановяването на жизнената връзка между тези два елемента („небето, рая“ – духовното и „конкретната реалност“ – материалното). Европа (България), която вече НЕ Е ОТКРИТА КЪМ ТРАНСЦЕДЕНТНОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЖИВОТА е изправена пред опасността да изгуби душата си и този „хуманистичен дух“, който тя продължава да обича и защитава.“

   И моя незначителност не казвам за първи път, че докато възхваляваме българските мускули и славно минало, докато славим
   ариани, богомили и катари, които не само от църковни събори, но и от изтъкнати наши духовници, като отец Серафим са определени като ереси, водим народа не към възраждане, а към пълно погубление!

   Изтриване
  2. До Анонимен 29.05.2015, 14:04
   Господине, а Вие откъде знаете, че самообявилите се за "православни" през 381г. , без участието на тракийските духовници, са истинските, според тях самите, православни? Апостолите тогава са били на небето. Може би самиятХристос ви го е съобщил? Траките са покръстени от ап.Павел и ап.Андрей и затова нашето християнство е апостолическо. Това, че самообявилите се за "православни", обевяват нашите предци, изповядващи първо арианския, а после Сирмионския символ на вярата, за еретици, е просто средство в. борбата им за власт в Римската империя, която от 3-ти до ктая на 6-ти век е доминирана от траките-българи, т.е. от "еретиците".След 200 години те постигат целта си и тракийската доминацияме прекратена. Тракийските-българските храмове са съборени, глаголическите ни богослужебни книги изгорени. Унищожена е идентичността на българите живеещи на тероторията на империята. Това е причината Аспарух да премине Дунава.Това са деянията на православните. И Вие искате да уважавам убийците на българската идентичност, културами книжнина! Вие българин ли сте? Знаете ли между другото, колко по-човеколюбиво е учението на нашите "еретици", наречени по-късно богомили? Знаете ли за техните проповеди за свобода, равенство и братство чрез любов към човека? А другия полюс са "православните", винаги заедномс властта, взаимно обслужвайки се. Така е и днес в Русия. Та вижте колко са изостанали и днес "православните" страни. Няма по.жалки от тях в Европа! Какво тук значи отец Серафим, пред действителността?
   Димитров-Д3

   Изтриване
 28. „Атинската школа“

  Тъй като досега НИКОЙ НЕ СЕ ОСМЕЛИ ДА КОМЕНТИРА СВАСТИКИТЕ, които покриват арката във фреската на Рафаело (по понятни причини), за незнаещите трябва да се обясни, че този древен символ е открит като най-стар, отпреди около 8000 години, на територията на БЪЛГАРИЯ като символ на доброто и благоденствието, а по времето на хитлеризма е използван ВИДОИЗМЕНЕН И С ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ.
  Това разбира се не означава, че трябва изобщо да бъде сравняван със символа на християнството !

  ОтговорИзтриване
 29. Здравейте,

  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
  Първа снимка може доста да се увеличава и съответно да се види всичко в най-малки детайли.
  Освен свастики, се вижда и друг, традиционен за тракийските гробници, фриз като тoзи в Старосел, Казанлък и т.н.:
  http://www.kroraina.com/thracia/staros_1.html
  Има нарисувани дъбове от двете страни, кон (вдясно и под него човек), грифони, водни кончета, птици и някакви други животни.
  В долната рамка има бичи глави и Дионис ли е това, не знам.

  „Господинът“от „Въпрос на гледна точка“ е Димитър Недков, масон.
  Благодарение на предаването преди време прочетох обръщението на Папа Франциск пред ЕП, в което той прави хубаво тълкувание на позите на Платон и Аристотел в картината и не само...:
  http://kultura.bg/web/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0/
  Що се отнася до жените в древногръцката философия – имали са равен с мъжете достъп до някои школи като Питагорейската, например, а Диоген Лаерций говори за жени-философи.

  И нещо по „старата тема“ за шевиците:
  http://www.otizvora.com/2015/05/6850/

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Момчета,хайде да не изпадаме в мегаломания,наистина - с този Рафаело!!!Чуйте,каквото и да е изобразил Рафаел/свастики,фризове,ботуши,богове,коне,птици и пр/ в Школата,при вс.случаи си е мислил,че е ДРЕВНОГРЪЦКО!!!Висшия идеал на ренесансовите творци е Древногръцкото изкуство и култура,а не древнотракийските такива! Водещ асимилационен принцип у гърците и до днес е "крадеца вика-дръжте,крадеца"! Усвояват-крадат нещо/главно от нас/,после обаче,го НАЗОВАВАТ и ЗАПИСВАТ,по този начин това нещо добива популярност като "тяхно".После,където и да се появи подобно нещо,се обявява за "откраднато"от тях!!Изобразения на свода фриз не е свастика,това е т.нар."прекъснат меандър"- свастиките са в Несебър.Има мн.видове меандри,свастиките/като фриз/също могат да се нарекат-меандър.Въпросът е,дали меандърът е наистина гръцки монопол!!??
   http://www.i-school.dimovengraving.com/2009/06/blog-post_03.html

   Да,по-дребния фриз,челно на голямата арка в "Атинската школа"го има в Старосел и Казанлък!!??

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Reproduction_of_Thracian_tomb_1.jpg/1280px-Reproduction_of_Thracian_tomb_1.jpg

   Предполагам,че точно такива"доказателства"дават "категорични основания"на траколозите ни да обявяват разскошните стенописи на тракийските ни гробници за "гръцки"произведения,въпреки,че в Елада те просто нямат аналог/ако някой има др.сведения-моля,да ме опровергае!/Затова и Рафаело ги изобразява,за да придаде на Ренесансовата сводеста зала "древногръцки"характер! Аз мисля,че е точно обратното-не елините,а елинизираните трако-пеласгийски майстори са истинските творци на тези красоти!!!Нужни са ,обаче,доказателства!?
   От Великата ренесансова тройка,Да Винчи,Микеланджело-Рафаел е най-ефирен,най-весел,даже-закачлив!Просто е обичал творчески,фриволно да смесва епохите.Ето друга негова фрезка,явно в същата или подобна
   сводеста зала,но със сменена орнаментика-вече не е "гръцка".Вляво,носен от Швейцарската си гвардия е изобразен папа Юлий II /съвременник на художника/ как наблюдава,като в театър,древна библейска сцена!

   http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Raphael_Heliodorus.jpg

   И стига вече с този,Рафаело!И с масонските гатанки на Недков!Да се върнем на Темата! - Много по-интересно интервю на Керев с казионната историчка А.Джурова/!!/,която,обаче говори за важни неща-Ватиканската библиотека,Лондонския музей,Манасиевата хроника,Лондонското четвероевангелие и най-вече,за Асеманиевото евангелие/изписано с типичната българска ОВАЛНА ГЛАГОЛИЦА,с бележки на кирилица отстрани/

   https://www.youtube.com/watch?v=uIY91MvRIRs

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/CodVatSlav3Glag158.jpg

   Поздрави на всички!

   Изтриване
 30. "Хубаво, но тракийският език не е хинди. Индийският вариант на дева е dadhvas - слагам, девам, дявам."

  Не знам какво имаш предвид с това, че индийският вариант на думата е dadhvas. Че хинди си е индийски. Да нямаш предвид санскрит? И все пак dadhvas звучи като Деватас - Боговете на хинди.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По времето когато възниква името Пулпудева, хинди още не е оформен като език.

   Изтриване
 31. Здравейте Анонимен 29 май 2015 г., 3:22,

  Благодаря за предоставената информация относно Питагорейската школа. В интерес на истината не съм запознат с творбите на Диоген Лаерций, но ми се струва малко спекулативно това твърдение, поради обстоятелството, че въпросният е живял 750 год. след Питагор. Освен това, доколкото ми е известно самото учение на Питагор се е изучавало в изключително затворен кръг, спазвайки обети за мълчание, а и Питагор не е писал трактати поради тази причина.
  От друга старана, ако приемем легендите за Питагор и неговото учение за истински, все пак трябва да имаме предвид, че той е прекарал по-голямата част от съзнателния си живот в Египет и Вавилон , където е оформил своите възгледи. Така че според мен е логически допустимо неговите разбирания да са много по-различни от типичните за древногръцката "демокрация".

  Още ПОздрав :-)

  с уважение,
  Тодор

  ОтговорИзтриване
 32. Но езикът хинди, дори и да не е бил напълно оформен по това време, се основава на някакви по-древни езици. факт е, че Пулпудева означава Град на Боговете но хинди. И това една ли е случайно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На хинди град на боговете е Дева пур, Дева нагара, не познавам думата пулпул, на хинди ограда е - дивара, барха, бара лагана, ара, мера.

   Изтриване
 33. Би ли обяснил защо коптската азбука толкова много прилича на българската? Подозрително много и човек ще си каже, че едните са преписали от другите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не мога да дам обяснение. Имената на коптските букви са взаимствани от гръцките - алфа-алфа, бета-бида, гама-гама, делта-далта, но пък гръцката азбука не притежава шей, хей, хори.

   Буквата шей прилича на нашата Ш, а хей на глаголическата Х.

   Нужни са доста проучвания преди да стигнем до истината.

   Изтриване
 34. Костадин Костадинов: Отново лозунги. Както и да е, това е показателно за липсата на аргументи. Иначе поканата за разкопките си остава. Идете, поработете и после пишете. Ще е интересно. Искате да обсъждаме източници, според които французите са наследници на троянците, англичаните са римляни, руснаците са тавроскити, турците са персийци? Та самите наши автори наричат турците през 14 век перси. Вижте Анонимната българска хроника. Значи ли това, че са такива? Нашите предци не са чували за турци, но персите са им били добре известни. Турците идват от изток, значи са перси – проста логика, нали? По подобна логика, с подобни откъслечни и объркани фрагментарни изречения македонците „доказват“ „хилядолетното“ си съществуване. Мирмидонците били българи? Траките били българи? С подобни нелепици, неподкрепени от нищо реално, нищо материално и нищо археологическо, компрометирате дори безусловно доказаната теза, че траките са третия основен компонент от нашата народност. Съжалявам, но в желанието си да измисляте история, дори и от патриотични подбуди, опошлявате истинската ни история. Цитирате генни изследвания? Та някой от вас въобще запознат ли е, че тези „изследвания“ са с процента на допустимост от под 5%? Четете повече, работете на терен. Друго нямам какво повече да добавя.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Господин Костадинов, Вашият коментар доказва незавидното състояние на родната ни "историческа наука".Не е очудващо, че сте стигнали до длъжността директор на музей.Очудващо е, че и хабер си нямате от точни науки като ДНК-анализи и статистика! Защото никой не днес не може да се нарече историк, ако не владее статистическите методи за обработка на историческите данни. Особено като се има предвид високата степен на тяхната манипулация и прптиворечивост. Аз се заномавам повече от 50 години със статистическа обработка , но такъв термин като Вашия " процент на допустимост" не съм срещал. Как да споря с Вас, ако не познавате термините? Та ние ще говорим на различни езици. Това е безмислено толкова, колкото и Вашите заплахи.И моля, припомнете си, какво става с този, " койтомнож вади ...." А за работата на " терен" си ангажирайте част от безработните, там стига само един "образован" археолог. Обработката на артефактите и осмислянето на историята е работа на друго ниво.Там няма директори, там не се гонят длъжности, а се търси истината, като все повече се използват точните науки, от които нашите "историци" странят, защото са полуграмотни и защото са още зависими,Вие си знаете от кого!
   Димитров - Д3, бивш Генерален Директор, член на ЦК и пълномощник на МС за работата на терен

   Изтриване
 35. Г-н Павел Серафимов, скоро ще ви затрия блога, предупреждавам ви! Няма по-мръсен и долнопробен занаят от вашия......

  Костадин Костадинов,
  Общински съветник във Варна и директор на Регионален исторически музей – Добрич.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо не си Костадин Костадинов, второ - това, което правиш е подсъдно, трето - в интернет няма анонимност. Помисли следващия път когато нарушаваш закона. Произходът ти няма да те спаси от наказание.

   Изтриване
  2. Г-н Костадинов,явно,през годините на вещо управление на Добричкия окръжен ист.музей,както и в управлението на страната,сте натрупал изключително много негативна енергия! Някак си,не подобава,на млад и иначе-много симпатичен,виден общественик/като Вас/да отправя злостни квалификации и груби,персонални заплахи! Напомням Ви,че живеем в демократично общество и всеки има право на мнение и свобода на словото!!!В този блог,често се изразяват диаметрално противоположни становища,но поради изричното настояване на Павел Серафимов,се спазва добрият,възпитан тон на спора и диалога! Дори крайните опоненти на Автора се въздържат от неприлично поведение,обидни квалификации и заплахи,до Вашето появяване! Ясно е,че не понасяте мнение,различно от Вашето и проявявате крайна нетърпимост към "инакомислещите"!!! Чудно ми е,с този си начин на мислене и поведение, как ли се справяте с общинското управление на морската ни Столица,но това е друга тема!?По скоро искам да Ви попитам,след като категорично отстоявате " безусловно доказаната теза, че траките са третия основен компонент от нашата народност"- кои точно са останалите 2 компонента,според Вас,кои коренно различни етноси се сляха,по най-естествен начин и как точно, образуваха хомогенната сплав на българският народ?? Как да се тълкува явното противоречие в собствените Ви думи - задавате въпрос: "Траките били българи?" и веднага Вие самият ги обявявате за основен компонент на българите,т.е.Вие самият наричате Траките-Българи,поне на 1/3,нали???И още нещо,след като апелирате за "реални,материални и археологически"доказателства,бихте ли споделили с нас "заблудените"собствените си открития и изводи!?Неуморно и добросъвестно работейки "на терен"колко славянски наколни хижи и блатни сламени колиби разкрихте,колко пра-български юрти и конски подкови изровихте,т.е.какви са вашите научни контрааргументи,въобще??Защото когато човек възмутено отрича и злобно напада,би трябвало да предложи някаква алтернатива!!!??Аз.лично,а предполагам и всички останали тук,безкрайно съжалявам за провала на проекта Дебрене и разкопките на крепостта "Славната канара" инициирани от Вас,но за това блога на Спароток едва ли има някяква вина,даже-напротив!!!Всички,биха се радвали на научните Ви успехи и разгледали с особен интерес успешните резултати от "теренните"Ви проучвания!!Да не говорим,че мненията/поне-лично моето/по важни,актуални въпроси,като Украинският,за страданията на народа,включително на българското малцинсво там,в името на чужди разнопосочни интереси и безхаберието на Бълг.държава,напълно съвпада с публично изразеното от Вас становище! В този блог,освен тезите и идеите на Автора,се следват научните теории на редица известни бълг.историци: П.Хилендарски,Г.С.Раковски,акад.Ц.Гинчев,Никола Владикин,д-р Г,Ценов,Данаил Юруков,Георги Държинов,Петър Геогиев,Андрей Киряков,Чавдар Бонев,Йордан Табов,проф.Н.Тодоров,проф.Асен Чилингиров,сигурно пропускам още поне 20-тина имена на големи бълг.учени,които,макар с известни различия/и за разлика от т.н. "Дошляци"/поддържат фундаменталната ист.Теория за"Местния Дунавско-Балкански произход на българите"!!!Не е коректно всички тези хора да бъдат обвинявани в практикуване на "мръсен и долнопробен занаят "! И никакви,дори диаметрални различия в мненията,не оправдават крайния антагонизъм и невъзпитано държане на всеки един Гост на блога!!!Да не забравяме,все пак,че всички сме потомци на Велик народ и всички сме-Българи!!!
   Надявам се,на искренните Ви извининия!С уважение!Поздрави! - Съотечественик

   Изтриване
 36. До Костадин Костадинов.

  Не можеш да събудиш човек, който се прави на заспал - индианска поговорка!

  Толкова приказки и арогантност, нито един исторически източник, само две титли за "авторитет"!
  Едва ли ще успеете да убедите някого, в каквото и да било, с този подход!

  Станимир,
  Българин, който отдавна не вярва сляпо на т.нар. официално-наложени "авторитети"!

  ОтговорИзтриване
 37. ирена янчева25 май 2016 г., 16:32 ч.

  Здравей, Павле ! Благодарности за положения труд ! Много ми допадна статията - нашите букви и книжовност са най - древни и това не е случаен процес! Приликите с Коптите са поразителни. Видях, че при сравнението БНП - ЛА - ЛБ - ГЛ първата буква прилича съвсем ясно на човешка фигура, а в последствие тя се развива в кръстен знак = стилизирана графика на човек !? Какво мислиш по този въпрос ? И още нещо: десетата буква от същата сравнителна таблица прилича на дърво - Можем ли да назовем този буквен знак стилизирано Дърво на живота ? Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 38. Димитър Кунев
  Тази статия е поредният опит да се отрече славянската=словенската същност на старобългарската азбука, глаголицата. Всяка буква от глаголицата отговаря на славянски фонетичен звук. А всяка буква от глаголицата е с точното положение на езика, небцето, зъбите, т.е. на движението на въздуха в човешката уста, което е и членоразделната реч, езикът. Преди 7 000 или 6 000 години не е имало славянски език, а всеки знак от руните може да прилича на латинска, елинска, готическа, индианска, японска - т.е на всяка азбука. Глаголицата е чисто славянска азбука, предназначена за великоморамците, т.е. днешните чехи и словаци. При един научен спор тази статия ще бъде разобличена 100 %.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Кунев, няма такова нещо като готическа азбука, готически е определение за стил в архитектурата -XII-XVI век. Нявярно имате предвид готската азбука, но пък и тази, която е ползвана за записването на Сребърния Кодекс не е готска, а лангобардска. Проф. Асен Чилингиров и Юлия Хаджи Димитрова са дали убедителни доказателства.

   Твърденито Ви, че "всеки знак от руните може да прилича на латинска, елинска, готическа, индианска, японска" е крайно несериозно и показва пълната липса на подготовка. В такъв случай съм удивен, че имате претенции да знаете всичко и дори имате представа какво е научен спор.

   Изтриване
 39. Гледайки линеарите и глаголицата.Забелязах че глаголицата в някой букви прилича повече на линеар А от колкото на Б.От самия пост а и от някой от коментарите,ми дойде една идея.Може би братята не са създали азбука или преработили азбука.А просто може да са използвали вариант на линеар А(който са открили) за да възобновят изгубената азбука.Знаем че по това време се е използвало гръцки широко от елита.Също ако се замислим,възможно е траките под римска власт наистина да са забравили езика си...или поне писмената му част.Интелектуалците от траките нявярно е трябвало да учат и говорят на гръцки ако са искали да имат по-добър живот в империята.А обикновения селянин едва ли си е правел труда да се учи да пише.Тоест е възможно наистина когато се освобождава населението от римска власт...освободителите да заварват безписмените траки.И делото на братята всъщност е намирането на старите тракийски азбуки и връщането им обратно в експлоатация.Изгубването на съзнанието на един народ не е нещо невиждано.Все пак Паисий, е извършил подобно дело,когато българите забравят историята си.Той не измисля нова или преработва стара...а търси и представя старата история на българите. Проблема на подобни размишления ми се струва обаче,че ако освободителите заварват безписмените си събратя,защо просто не им припомнят писмеността им.Ако твърдим че освободителите са идентични по род със поробените траки.Вие какво мислите за подобна спекулация, г-н Серафимов?

  ОтговорИзтриване
 40. Костадин Боянов13 декември 2017 г., 10:49 ч.

  Знаех си! Знаех си, че от руните произлиза глаголицата! Много се радвам. Лично ме интересува руната горе вдясно на картинката какво означава- нещо ми е позната.

  ОтговорИзтриване
 41. Невероятно. Браво.Само ще допълня; Половината свят пишат на Латиница създадена на основата на арийския език –езика на древните истински българи. Останалата половин свят пишат на Кирилица(може би Климентиница) създадена на основата на езика на така наречените българи върху азбуката на Улфила Готица или Глаголица около река Янтра.Цялото езикознание идва от Първата Арийска цивилизация( Българийска)

  ОтговорИзтриване