23.01.2013 г.

ТАЙНАТА НА РОЗЕТКАТА ОТ ПЛИСКА


В древността писмеността е била малко или много визитната картичка на всеки народ. Хето-лувитите имат йероглифи, египтяните също, но от съвсем друг тип. Шумери, перси  и акадци ползват клиновидното писмо, старите индийци създават забележителната с изящните си форми деванагари. 

B Тракия и Егейския регион са се  употребявали особен вид знаци наречени днес Линеар А и Линеар Б. Линеар А е възникнал през XVIII-ти век преди Христа, а за Линеар Б се смята, че е създаден през XV- ти век преди Христа, като знаците са взаимствани от Линеар А (К. Порожанов, “Общество и държавност у траките”). Линеар А надпис върху златен пръстен намерен на остров Крит (по A.Еванс)


Линеар Б надписи по съдове от Тива и Кносос (по Б.Хрозни)

Според повечето учени, Линеар А излиза от употреба през XV век пр.Христа, а за край на употребата на Линеар Б се смята XII век пр. Христа. Това няма как да е вярно понеже нашата руническа писменост от Средновековието показва силни прилики със знаците използвани още през Бронзовата епоха.


Розетката от Плиска е може би най-популярния старобългарски артефакт, на който могат да се видят древните руни на дедите ни.Тя е намерена в началото на 60-те години на ХХ век и от тогава са написани много трудове засягащи нейната функция и значението на гравираните върху нея  руни. Димитър Овчаров, Веселин Бешевлиев, Петкова, Петър Добрев и др. предлагат различни интерпретации. 

Някои изследователи смятат, че  знаците представляват древни астрологически символи. Други се опитват да извършат разчитане прилагайки спекулативни звукови стойности.


Най-важното обаче никой не направи, а именно да уведоми българския народ, че знаците от розетката имат без изключение подобни, дори идентични успоредици сред най-древните писмености на Европа.  


Абсолютно всеки знак от старобългарския артефакт има еквивалент сред знаците на Линеар А и Линеар Б.  На Фиг.1 е представено изображение на розетката и сравнение на нейните знаци със знаците принадлежащи на писменостите ползвани на остров Крит и континентална Гърция по време на Бронзовата епоха.


Фиг. 1


Пл.   – знаци на розетката от Плиска
Л. А – Линеар А
Л. Б – Линеар Б


Тук имаме не едно-две, а четиринадесет съответствия, което показва, че не може да става дума за случайност. След като поне две хиляди и петстотин години делят  старобългарските руни ( от розетката) и Линеар А,  разликите могат да се определят като незначителни. Малките отклонения са обясними като стилови особености възникнали във времето. Не съществува писмена система, която да не се развива.

Върху обратната страна на розетката е гравиран старобългарския символ IYI. Той е изключително древен, среща се на Балканите още преди около 7000 години. За присъствието му върху керамика от културата Винча са писали археолозите Тодорович и Церманович (Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно).

Доказателство, че руните от Плиска имат общ произход с древните егейски писмености е фактът, че ако въз основа на приликите с линеарните писмености се въведат звукови стойности на руните от Плиска, ще бъдат прочетени български думи (Фиг.2)


ЛЕПИ- лепъ-хубав, подходящ;
САА- сая, сянка [1]
ЛОНО- лоно, основа;
ПЕКЕ – пек, жега;
БУРА- буря;
ЕТИ, ЯТИ – хващам, вярвам, започвам;
ВОПИ – вопъл, въпити-викам;

Комбинацията на  сянка (сая), буря, пек навява на мисълта, че розетката е използвана за предсказване на времето, или за календар. Седемте лъча не са проблем. Днес имаме четири сезона, но в древността разделението на годишните времена било съвсем различно.

Разбира се думите от розетката може да имат преносно значение и да се окаже , че функцията на старобългарския артефакт не е часто от календар, а нещо съвсем друго. Поради липса на допълнителна информация по този въпрос се въздържам от спекулации. 

Най-важното е, че на комбинацията от старобългарски руни (разположени  по всеки лъч) може да се даде смисъл, като се приложат звукови стойности въз основа на приликите с линеарните писмености. 


Трябва да се добави, че не само руните гравирани на розетката от Плиска имат успоредици в древните Линеар А и Линеар Б. Върху старобългарска керамика, скали, стени на крепости и т.н. са изобразени доста старобългарски руни. Сравним ли ги със знаците използвани от  трако-пелазгите обитавали остров Крит   виждаме, че съществуват значителен брой паралели. Те могат да се видят на Табл. 2.

Табл. 2

БР- български руни
ЛП –линеарна писменост

Могат ли четирдесет и две ясни успоредици да се нарекат съвпадение? Никой сериозен и прогресивно мислещ човек не би го направил. В случай, че нашите деди не принадлежаха на тракийската общност, то как тогава биха били запознати с най-древните варианти на линеарните писмености възникнали на територията на Тракия? Как e възможно старите българи да знаят фонетичната стойност на най-древните европейски писмени знаци, а гърците не?

Единственото логично обяснение за приликата на старобългарските руни с най-старите писмености на егейския регион и Тракия е това, че нашите деди са местно население, обитаващо земите ни от дълбока древност, т.е. старите българи принадлежат на тракийската общност.

Това не би трябвало да учудва никого. Старите летописци Св. Йероним, М. Аталиат, Й. Малала, Й. Цеца, Прокопий, Л. Дякон, Д.Хоматиян, Фулко са наричали многократно нашите деди мирмидони, кимерии, пеони и мизи. Това са без изключение палеобалкански народи обитавали Тракия хилядолетия наред. 

За съжаление мнозинството от учените умаловажава тези факти и дори ги тълкува като грешка на старите автори. Верно е, че не на всеки извор трябва да се вярва безпрекословно, но направим ли проверка ще видим, че по отношение на погребални ритуали, въоръжение, народна носия, земеделски сечива, лични имена и обичаи ние българите  сме несъмнено потомци на тракийския народ. На тези, които бяха възпети в Илиада, на тези, на тези, които станаха духовни учители на гърците, на тези които дадоха способни генерали и велики императори на Рим. Такъв народ не може да загине, той се преражда отново и отново показвайки на останалите как живеят истинските хора.

Използвана литература:

1.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
2.Ст. Михайлов, Към тълкуването на сложния знак IYI и на израза Медното Гумно, Известия на Народния Музей във Варна 23 (28), Книгоиздателство “Георги Бакалов”, Варна, 1987;
3.Д.Овчаров, Въведение в Прабългарската Култура, Гутуранов и син, София, 2002;
4.Ст.Ваклинов, Формиране на старобългарската култура VI-XI век, БИД, Изд. Наука и Изкуство, София, 1977;
5.B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952; 163 коментара:

 1. Здравей, Павка! :) Май на третия коментар, успях. Три за късмет...:) Честит нов блог!
  Беше удоволствие да прочета, благодаря ти! Розетката, без съмнение е свещен предмет. Прилича на слънце и "ключ" същевременно - на малка звезда, която движи измеренията на паметта и времето. Със седем лъча! Прекрасна статия, която без съмнение доказва, че прародителите ни, траките, са имали писменост, възпята още от Орфей, че не е случайна появата в българската история на двамата първосветци на съвременна Европа - свети Кирил и свети Методий, които не само даряват славянството с писменост, но завинаги печелят правото, милосърдието и любовта, на Божието слово, да бъде славено и изричано на всички земни езици от всички народи на планетата. Така, Словото се въплъти в Бог и стана нетленно. А на нас, бе даден шансът - за избор. Да бъдем. Какви - зависи от нас. Хубаво е, да бъдем българи. Това е достатъчно висока титла за всеки земен жител.
  От сърце желая успех на блога ти - попътен вятър, слънце и светла тишина в небето над теб за бъдещите ти открития, прославящи името на България!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наде, благодаря ти от сърце за всичко!!!:)

   Розетата наистина е ключ...към истината на нашето минало. Дали учените ще признаят приликата на руните с линеарните писмености, или не, няма значение. Хората четат, това е важното!

   Поздрави!

   Изтриване
 2. ЧЕСТИТО ПРИЯТЕЛЮ !

  И САМО НАПРЕД !!!

  ОтговорИзтриване
 3. http://bulgarinut57.blogspot.com/

  СТАВА И ТАКА.

  ОтговорИзтриване
 4. Мерлин68
  Ново начало, нов успех!

  ОтговорИзтриване
 5. Отговори
  1. Правел здравей старобългарска розетка разкрива съзвездие във галактиката самата розетка го казва

   Изтриване
 6. Успех на блога, Павле! Подкрепа! ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Майсторе, благодаря ти! Аз ще те посещавам на старото място...има защо.

   Изтриване
 7. така вече ще мога отвреме навреме да се включвам с коментар... успех на новото място и от мен и попътен вятър в дебатите.
  иванко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти! Дано дебатите тук да протичат без ругатни. До истината се достига само с културна дискусия.

   Изтриване
 8. Радвам се че не се отказваш тъка лесно.Пожелавам ти успехи в новият ти блог и дано вече да стигнеме до желания финал в скоро време.....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти! И на мене ми се иска да стигнем до желания финал!

   Изтриване
 9. Честито,Павка,желая ти и тук успехи!

  ОтговорИзтриване
 10. Успех!! Това твое начинание трябва да се разпространи и на други езици !!

  ОтговорИзтриване
 11. Успех Павел!Благодаря,че мислиш за БЪЛГАРИЯ родолюбецо!!!

  ОтговорИзтриване
 12. Верно оттатък атмосферата се отрови. Щом е успяла да изгони и теб :)
  Не четях много от написаното от теб,защото не е мой тип интерес, но те поздравявам за упоритостта и добре дошъл тук.
  Ако приемеш един съвет - мисля, че може да махнеш буквите за проверка, само бавят излишно коментиращите и често дори пречат :)) А и тук няма много паразити ( засега )
  Успех :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За изгонване не може да се говори. Още в началото ми стана ясно, че в blog.bg атмосферата е неподходяща, но пък там публикуваха мои приятели.

   Поставих си за цел да представя 250 статии и го направих...въпреки всичко.

   Изтриване
  2. Кайти, тук май има някакъв бъг като в blog.bg :)
   Налага се да ти отговарям втори път:)

   Благодаря ти за съвета, трябва да се ориентирам във всички опции, които този блог предлага.

   Поздрави!

   Изтриване
  3. По Ваша молба вече премахнахме опция коментар с дума. Уведомяваме, че до 50 коментара излизат на всяка страница под всяка публикувана тема. За да прочетете останалите коментари от дискусиите, натиснете

   "Зареждане на още" -

   - връзката, намираща се най-долу, след последния коментар, който виждате

   Администратор

   Изтриване
  4. Знам просто за сега нямам време,знаеш ли че във китай е открит гроб или могила на български войн показвал определен район от китай по времето на чингиз хан, има мнго да си говорим

   Изтриване
 13. успех и късмет и от мен, приятелю...
  до скоро... marinikki

  ОтговорИзтриване
 14. Успех в новия сайт Павка.Дай боже по малко заблудени паразити и мноого повече последователи.Жив и здрав,прав и корав.Другото се постига,особенно от хора,като теб.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти! Като гледам последователите се множат, това е окуражаващо!

   Изтриване
 15. Здравей, Спароток !
  С удоволствие посетих новия ти блог и прочетох
  чудесно представения материал.
  Желая ти успех от сърце !
  Таня Милчева /stela50/

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Таня! Хубаво е човек да получи приятелска подкрепа.

   Изтриване
 16. Тук е по-доброто място за писане! Успех!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Гуени!
   Ще се четем един друг тук, на по-доброто място!:)

   Изтриване
  2. Гуени, за трети път се опитвам да ти отговоря, май има някакъв бъг в системата...

   Дано да се оправи скоро!

   Поздррави!

   Изтриване
 17. Успех на новото място, Спароток!
  И за номадофилите - пиши по-бавно, че не могат да четат бързо, а и трудно схващат. :)

  Ники Арсоток

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ники, не отваря очите си този, който не желае да види истината:)

   Изтриване
 18. Успех на новия блог!

  Съгласен съм с коментарите, че блога отваря очите на много Българи за истината. Държа да отбележа обаче, че истината е важна не само за нас. Има много народи или поне отделни личности, които се интересуват от самия произход на човека и, така да се каже, неговата мисия тук. Това е основната причина всичко, което излиза за древните ни корени да се крие. Битката е на няколко нива- лъжлива история на "древни държави", лъжи в основата на религиите, борба за контрол над масите чрез дезинформация и.т.н. За времето, което съм прекарал в изучаване на... "историята" се убедих, че всичко, което се радва на широка популярност или не е истина, или съдържа добре изопачена истина. За сметка на това всичко, което се отрича агресивно и има много противници, съдържа много по-голям процент истина, която да помогне за цялата картинка.

  Чичо Митко

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прав се по отношение на популярните и непопулярните теории...истината е предимно в последните.

   Поздрави!

   Изтриване
 19. https://www.youtube.com/watch?v=vKakFvlD5MM
  Във филма по-горе, става дума за ранните обитатели на земите ни. За Потопа и хората преди и след него.Но като го гледате/има автоматичен превод на английски, който не струва/ обърнете внимание на думите на един от американските историци "Траките са тираките, основателите и обитателите на Троя..Т.н. "дорийци" не са гърци, а траки от древния град на Цар Дардан Дори...
  Поздрав Павка!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радвам се, че ме последвахте и тук! Борбата продължава!
   А Дардан си е старо българско име...което е пропуснато в честотно-тълковните речници.

   Изтриване
 20. Искам да те попитам за книгата ти - Кога ще види бял свят? Всъщност и аз самият съм издавал книга, затова знам, че дори когато човек си мисли, че вече е свършил цялата работа относно нея, пак има още много за довършване, преди да я издаде окончателно, така че предполагам, че и ти доизпипваш последните детайли и я препрочиташ отново и отново, за да се убедиш, че всичко е така, както ти се иска, но предполагам също, че вече имаш относителна представа, кога ще бъде отпечатана. Кажи поне ориентировъчно, за да си направя сметка, кога точно да започна да спестявам от закуски :))) И един съвет - Колкото и пъти да я препрочиташ, да знаеш, че всеки следващ път ще откриваш неща, които искаш да коригираш(особено щом пишеш за история), защото хората се променяме всеки следващ ден, всеки следващ миг дори, затова в един момент просто си кажи "стига"... Също не е важно как ще бъде определена от публиката т.е. като пропагандна или не, а е важно каква наистина е тя(пропагандна или не)..., защото ако хората си мислят, че аз примерно съм милионер, а в действителност не съм, техните приказки и мисли няма да ме направят милионер... Поздрави! (Стамен)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стамене, предпечатната подготовка е към края си. Още малко търпение...

   Поздрави!

   Изтриване
 21. Имаше в ABV форуми раздел История една тема за IYI не знам дали си я чел но в нея се описва подробно този символ като характерен за различните касти на гладиаторите в РИ. Има го намерен и пред вратата на една римска вила. По мое скромно мнение не саемо е много древен а и най-вероятно е символ на късмета или щастието.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ивайло, след като знака IYI се среща в Тракия хиляди години преди появата на Рим...мисля, че е твърде несериозно да се твърди, че гладиаторите са го разпространили.

   Римляните копират много от другите народи. Става дума за оръжия, богове, орнаменти, организация (най-вече от етруските).

   Изтриване
  2. Ивайло, знака IYI съществува в Тракия хилядолетия преди римляните да видят гладиатор. Оставям изводите за тебе.

   Изтриване
 22. ..че елинизацията и романизацията на траките е успешно завършил процес още в края на II век сл.Хр.....
  Божидар Димитров 12 мита в българската история Митът за ролята на прабългари, славяни и траки в образуването на българската държава и народност
  Траките нямат писменост и интелектуален елит и още в началото IV век пр.Хр. елинизацията на аристокрацията им е очевиден факт, стимулиран от политическите, икономическите и културните контакти с гръцките полиси, настанили се по крайбрежията на Черно, Бяло и Мраморно море.
  Гърцизацията се усилва в елинистическата епоха (III-I в. пр.Хр.), когато в днешните български земи (особено на юг от Балкана) се заселват хиляди гърци, някои насила доведени от Филип II Македонски като заселници (във Филипопол), други търсещи работа и възможности за професионална изява. В тракийските земи са настанени на юг от Балкана хиляди заселници от елинизираните земи на Близкия изток, а на север от Балкана — римски колонисти.
  От хилядите открити надписи (предимно на гръцки език на юг от Балкана и на латински на север от билото му) става ясно, че елинизацията и романизацията на траките е успешно завършил процес още в края на II век сл.Хр.Християнството в IV век ликвидира окончателно всички културни и етнически различия и в края на периода елинизираното и романизирано население на земите има единно етническо съзнание — римляни (ромеи), граждани на Римската империя.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това са остарели данни...много даже. Препоръчвам работата на В.Бешевлиев -Проучвания върху личните имена у траките. Там е обяснено прекрасно, че селското тракийско население изобщо не е елинизирано.

   В Житието на Св. Теодосий Кенобиат се споменава, че бесите вършат богослужение на собствения си език. Става дума за VІ век...

   П.Каранис споменава, че фригите не са се елинизирали поне до ІХ век.

   Фактите са едно, желанията нещо съвсем друго...

   Изтриване
  2. Прощавайте, но това са пълни фантазии. Траките имат писменост и то преди гърците. Алкидамант не случайно твърди, че Орфей е създателя на азбуката. Еврипид пише за тракийски гадателски плочици с надписи. Наскоро американски учени установиха, че фригите са имали писменост доста преди гърците.

   За елинизация може да се говори само при една част от благородническата прослойка. Селлското население, което е по-многобройно е запазило както езика си, така и старата си култура. Препоръчвам работата на В.Бешевлиев-"Проучвания върху личните имена у траките".

   Поне до ІХ век фригите не са се елинизирали, това го признава гръцкия автор Петър Каранис.

   Когато човек започне дискусия е разумно първо да провери дали знанията му не са остарели. Вашите са...и то доста.

   Изтриване
  3. Това са необосновани твърдения, или както казват англичаните - wishful thinking :)

   Според Петър Каранис фригите не са се елинизирали поне до ІХ век...Император Михайл ІІ е от фригийски произход, той презирал елинския език и култура...Какво да говорим повече.

   Изтриване
 23. .........средновековните българи са смятали местното население за гръцко!
  НАШИТЕ РОДИТЕЛИ НЕ ГИ ИЗБИРАМЕ НИЕ А ГИ ПОЧИТАМЕ И ГИ УВАЖАВАМЕ КАТО ТАКИВА КАКВИТО СА В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ!
  Божидар Димитров 12 мита в българската история Митът за ролята на прабългари, славяни и траки в образуването на българската държава и народност.

  Тук искам да отбележа твърдението на някои византийски хронисти, че в навечерието на славянското заселване на Балканите в първата половина на VII век Тракия е напълно опустяла и равнините й са обрасли с тръни и храсти. Това сведение неслучайно съвпада с мнението на автора на български апокрифен летопис от XI век, според който, когато славяните и българите навлезли в Мизия, заварили територията от 130 години опразнена от елини. Това сведение е интересно и с факта, че средновековните българи са смятали местното население за гръцко!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но това твърдение е повече от смехотворно...Тракия била обезлюденав първата половина на VII век ?

   Учените признават, че Кукерските игри, Русалийските игри, нестинарството, Трифон Зарезан, Гергьовден, обредите по Сирни Заговезни, поманата и др. са с тракийски произход.

   Признава се и това, че по-голямата част от ралата, диканите, браните и др. български земеделски уреди са от тракийски произход.

   Признава се и, че пастирските атрибути на българите са от тракийски произход.

   Да приемем за момент, че старите българи нямат нищо общо с траките. След като траките са измрели, или са незначително елинизирано малцинство забравило езика и културата си, то кой даде тракийския бит и култура на българите:)

   Изтриване
 24. Омир е преведен от старогръцки почти на всичките литературни езици.
  Текстът е публикуван в Българска христоматия или Сборник от избрани образци по всичкитe родове съчинения, с приложение на кратки жизнеописания на най-знаменитите списателе, съставиха И. Вазов и К. Величков. Част ІІ, Поезия. Книжарница на Д. В. Манчов, Пловдив - Свещов - Солун, 1884.
  http://theseus.proclassics.org/node/164

  Иван Вазов, Омир (преводачески увод)
  ОМИР

  Из всичките велики имена, които вековете са прославили, ни едно не свети тъй бляскаво, както името на старий Омира. За древните, и за елините, Омир беше повече нещо, отколкото само поет; той беше отец на поезията, славен представител на народний гений, верен отклик на древните предания, вдъхновен разказвач на великите събития на миналото, животворен източник на всичко прекрасно и истинно.

  Неговите безсмъртни произведения, пени по общите места, разгледвани от философите, изучвани от поетите, тълкувани от многобройни поколения критици, запечатаха в умовете удивление към старогръцката литература, пълна с сила и живот.

  Двете поеми, които хвърлят такъв непомрачим светлик връз лицето на Омира, са „Илиада“ и „Одисея“. В първата се описва обсадата от гръцките царета на малоазиатский град Троя; а във втората скитането на Одисея подир разорението на казаний град. В них се прославят два идеализирани гръцки типа, които напълно изображават националний характер на елините.

  В Ахилеса са олицетворени храбростта, пъргавината, любовта към славата и към войната, която повдигна много високо тоя народ, съединена с любовта към прекрасното му отечество. Одисей е олицетворение на умът, хитростта и прозорливостта.

  Само в последний век се повдигна въпрос за
  действителното съществование на Омира и дали наистина поемите – „Илиада“ и „Одисея“ – са дело на един човек, или на целий елинский народ. Твърде са мътни сведенията за Омировото месторождение. Голям брой градове в Гърция и Мала Азия искат да си присвоят тая чест. Истинско или измислено лице, обаче, Омир е име, което ни дава понятие за най-високий поетический гений, който е могла да роди древността.

  „Илиада“ и „Одисея“ за елинский мир бяха същото нещо, каквото библията за христяните. Главното място във възпитанието на гъркът принадлежеше Омиру.
  Поемите, които се родиха в малоазиатските колонии на ионическото гръцко племе, станаха достояние на цяла Елада. Поетите черпеха от них вдъхновенията си, художниците зимаха сюжети за произведенията си, философите – правила на висока мъдрост, историците и географите се опираха на Омир, като на неопровържим свидетел, дори държавите, в оправдание на своите притязания въз разни местности, отнасяха се към Омировите стихове, и за тая цел ги преправяха.

  Великите люде на Гърция се хвалеха със знанието и изучението на тия поеми; стиховете от „Илиада“ и „Одисея“ минаха в пословици. Омир беше идеал на мъдростта, поет, учител и пророк на древний мир. За всичко това той е обязан на чисто человеческото си миросъзерцание; хуманизмът се вижда не само в героите му, но и в боговете, които в „Илиада“ вълнуват същите ония страсти, които вълнуват и човеците: злобата, гневът.

  Само в Одисея боговете изгубват човеческите си недостатки и се ръководят от чисто нравствени побуждения; изображението характерите на Омировите герои е изумително вярно и се отличава с пластичност, както и описанието на събитията и местата.

  Ето защо значението на Омира не се накърни през толкова века, а в епохата на възражданието на науките и изкуствата възкръсна с първий си блясък у европейските народи, чужди на елинский дух. Подир Омира до такава всемирна известност достигнаха само Данте и Шекспир.

  Езикът, на който са писани двете споменати поеми, е старото гръцко ионическо наречие, обогатен с голямо число образи, речи и поетически изражения: слогът Омиров е обикновено лесен и чудно ясен, както и мислите му.
  Но мнозина от древните се силеха да налучат там някой скрит смисъл, някаква алегория.
  Освен поменатите две поеми Омир е написал и третя – хумористическа Ватрахомахия, или боят на жабите.

  ОтговорИзтриване
 25. Към " гърка" от Илиядата' Ахил към Одисей: "От всички гръцки царе само теб уважавам". Кой може да каже тези слова:)За домашно към :гърка" - ние знаем кой е Пелеевия син.:)
  Спаро, радвам се, че ще продължиш да пишеш- чакам с нетърпение постингите. Брагородно ти завиждам за труда,който полагаш. сигурен съм, че плодовете ще ги "бере" един ден българския нрод. Дано има още такива като теб. Успех .

  ОтговорИзтриване
 26. Има доста странни данни за обезлюдяването на Тракия през, II-V в. Да вземем прост пример с град Пловдив: "В края на IV в. започва византийския период в историята на града. Около средата на VI в. в Пловдив идват славяните, с което постепенно се променя етническия облик на региона. Ако през римската епоха градът, освен Тримонциум, е наричан още Улпия, Флавия и Юлия, то славяните възприемат тракийското име Пулпудева." цитат от Уикипедия.
  През турското робство от града са изгонени всички българи чак до XV в. Когато е позволено да се заселят наново и познайте как наричат града. Траките изчезват през I в. 300-400 г. След това идват някакви заселници и връщат старите имена но не само това ами и 1000 г. по късно отново . Дето се казва има нещо гнило. Подобни примери има доста. Валерия Фол и Божидар Димитров за мен не са капацитети по "Тракология" Фол с пяна на уста ни обясняваше как траките са живеели в блата с единствената мисъл и цел в живота си да откраднат коня на съседите си а Божо ни убеждаваше че били мутрите на античността

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно когато е била "най-обезлюдена" Тракия е била способна да извади на бойното поле 200 000 пешаци и 20 000 конници..Да прочетат спароток и да видят кой го е написал.Поздрав!

   Изтриване
 27. до Anonymous
  Ономакрит ако не се лъжа превежда Омир на гръцки.
  Омир означава заложник на гръцки, затова няма грък кръстен на Омир.
  Обкръжението на Александър е било тракийско.Явно заради такива глупости като 300 брони, на Калистен му е хвръкнала главата.
  Сведенията от съвременници на Александър не са достигнали до нас.Така че не се знае за какъв се е смятал. От разни изпуснати изречения от официалната теория за Александър става ясно че е говорил на гръцки само с гръцката част от армията си.
  По времето на Александър гръцкият е бил най-разпространеният език поради търговските умения на гърците, както сега е английският.Германия е най силната страна в момента в Европа но почти всеки германец знае и английски.
  Не е лошо да се анализират разликите в Александрията разпространена на запад и тази на изток.Тогава най вероятно ще отпадне митът за "гръка Александър"
  В Българските земи е бил разпространен латинският а после и гръцкият поради това че са били част от двете империи до Симеон. Първата българска държава е мит Натписът от Севтополис е разчетен неправилно ( чудно как са прочели буквичката Б в надписа).Най- голямото чудо в нашата история е как в 9ти век се роди нов език за има няма 1 нощ.

  ОтговорИзтриване
 28. Винаги ще има някой който сега навлиза в историята и ще повтаря това дето е учил в първо отделение."Обезлюдяване на Тракия", "Безписмени траки", "Елинизирането на Тракия", "Гръкът Александър"..и т.н са свободните съчинения на гърците след като вземат властта в Цариград и подкляканията на подобните на поморийския грък Божидар Димитров. Съществуват маса извори които показват, че нито Тракия е била обезлюдена/Обезгърчена-да/, нито траките били безписмени/по-скоро гърците са били безписмени и щяха да си останат такива ако БорисI не им е плонжирал както Божо сега/, нито "елинизма. /което е изкуствено понятие създадено от гърците след 1200г. AC / е погърчил някого /все едно аз да кажа, че съм американец защото говоря и английски/ нито македонците са гърци../гърците са били принудени да ги определят за елини още тогава, защото са били подчинени на трако-македонската империя, аа и за самочувствие, за кото Ал Марка им се е подигравал.. От това подмазване никой в македонско не се е впечатлил особено/, а за Александрото-да вземат да прочетат малко повече и не гръкомански автори. Нито се е гордял, че е грък, нито е уважавал гърците, нито учителят му Аристотел е бил грък. Александър Марка не е създал гръцка/или елинска държава, а модерна трако-македонска империя, която е стана модел за Рим. След смъртта му начело на парчетата са трако-макета, барабар с Птолемей , който си е бил траке и Тракия заедно с Гръцко е била включена в новата египетска империя.. Когато Сашо е разбрал, че гърците му кроят киляфа и решил да ги разкара, те го отровили. Поинтересувайте се да разберете колко и какви хора е изтрепала майка му когато е разнищила заговора срещу него...и къде е отишла на сигурно място за да се опази от гърците.Незнанието не е порок, но да спориш без да знаеш цитирайки чалга мохабети, не е знак за висока интелигентност.

  ОтговорИзтриване
 29. 1. Илиада е достигнала до нас в около 180 средновековни и ренесансови ръкописи. Омировите поеми се разпространяват първоначално в прозаически преводи на латински и италиански.
  2. Съвременната наука е проследила донякъде пътищата на тези ръкописи, разделила ги е на класове въз основа на подобията, но не е ясно какъв е най-ранният източник, един ли е бил, или няколко, как е преминал от античността в ранното византийско време. Измежду достигналите ръкописи най-авторитетни са създадените между X и XIV в.
  3. По-ранни източници са «Homerus Lationus» младежка творба на римския поет Силий Италик (I в. от н. е.), извадка от 1070 стиха на Илиада, преведени на латински. Първият изцяло съхранен текст на Омировата поема “Илиада” е т.нар. Сирийски ръкопис от VІ в. сл. н.е. Това е първият изцяло съхранен текст, но е на латински.
  4. Според науката История, Пизистрат от Атина в средата на 6 в.пр.н.е. поръчва на Ономакрит произведения. Последният написва за пръв път на гръцки Илиадата.
  Имате ли идея, как е възможно седем века Илиада, сама по себе си огромна – 24 песни, 300 съвременни страници дребен шрифт, без да добавяме към нея Одисея – да е предавана от уста на уста? Как? Наизуст? Иска се поне голяма школа по изучаването й. Иначе как ще е оцеляла от Омир до написването й от Ономакрит? Всъщност Пизистрат , тиранин на Атина, нарежда на секретаря си Ономакрит да събере всички екземпляри от творбите на Омир, да ги преведе на гръцки и да унищожи оригиналите. Интересно от какъв език ги е превел Ономакрит. И как ли е събрал екземпляри от устно творчество. Но интересно, от къде знаем за Ономакрит. За Ономакрит четем у Тациан (християнски апологет и еретик от ІІ в. сл. Хр.), а Клемент Александрийски (от втората половина на ІІ в. сл. Хр.) твърди, че тия поеми в същност били творение на Ономакрит.
  5. Накратко: Илиадата е достигнала до нас в множество РЕНЕСАНСОВИ ръкописи на латински и ренесансов-омиров старогръцки. Оригинален старогръцки ръкопис на Илиада няма запазен, има такъв на латински , известният на учените «Сирийски ръкопис», за когото последните ,забележете допускат, че може да е превод от гръцки ръкопис, който може би, бил изчезнал.
  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
 30. А митът за тракийски народи по нашите места е съчинен по времето на перестройката през 80-те години на миналия век. Тогава партийните другари разбират, че не е необходимо всяко нещо в миналото да е съгласувано с Москва и може да се измисля и собствена история. Погледнете публикациите за траки от преди 1980 година и след това и като идеология и количество разликата е значителна.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Траките по нашите земи не са мит, а реалност. Техните заслуги към европейската цивилизация са присвоени от други хора. Същите тези хора създават лъжите в историята.

   Изтриване
 31. Моля, за мнение на Спароток за книгите на Чавдар Бонев, един от малкото, които се занимават с древността на Балканите и чете изворите, както и балканските езици (без албански) в оригинал, а не в преводи на английски.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Чел съм само фрагмент от работите на Бонев, трудно ми е да дам коментар.

   Изтриване
  2. Чел съм твърде малко от Бонев, за да мога да коментирам. Съгласен съм с това, че старите славяни описани от Теофилакт Симоката са всъщност гетите, но гетите от своя страна не са деди на всички съвременни славянски народи.

   Словени, словаци, чехи, поляци, руснаци и др. са потомци на вендите (венетите), които са илирийски народ. Илирийските венеди са сродни, но не и идентични на траките.

   Изтриване
 32. Не е лошо да се прочете Фоменко/Носовски. www.chronilogia.org
  Няколко неща които твърди са доста убедителни:- Няма нищо вярно в" историята" преди 1100г.
  Всичко е измислено и написано от гърците и папските раса, а монасите Скалигер и Петавиус го узаконяват с хронологията си през 17 век. От тогава насам западняците само долепват нови лайна и замазват.
  Няма "древна" Гърция, няма "древни" автори, няма "древна" Атина, няма Партенон и т.н/защото са създадени около Ренесанса/. няма "древен" гръцки, еврейски и латински/които са зъздадени изкуствено пак по това време....Гръцката "древност"митове и случки, казва той, е запис и присвояване на събития случили се в земите на България.Всички "древни автори" са създадени от избягалите от Цариград гръко-ромеи и от прекалено вживяли се в ролите си на месии средновековни романтици и просветители като Петрарка/Плутарх и мошеници манифактуристи на "древни" ръкописи от типа на Поджо Брачолини.
  Той смята, че основата на европеидната раса, че и повече, е славянският народ и че днешните държави и държавици са парчета от умишлено надробените след Атила мегаетнос и мегадържава на славяните/За нас са си трако-българите естествено/...Което раздробяване продължава и до днес.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много "интересно".
   Значи няма и траки, нито тракийска култура, нито нищо от тезите на Серафимов.

   Изтриване
 33. Здравей, Павле
  Блогът ти е станал чудесен, ще се отбивам :)
  Валя Йотова

  ОтговорИзтриване
 34. Радвам се, че си на добро и спокойно място за да продължиш напред.
  Невена

  ОтговорИзтриване
 35. Задължително да се прочете.
  http://www.otizvora.com/2013/01/5255/

  ОтговорИзтриване
 36. Браво, Павле!
  И тук се абонирвам...

  Депутат 241

  ОтговорИзтриване
 37. и аз съм тук, приятелю...
  хубаво спокойно място за публикации
  е новият ти блог... успех и късмет
  ти пожелавам,от сърце...
  мариники...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радвам се, че те срещам тук, но ще те посещавам и на старото място:)

   Изтриване
  2. Поздравления Спароток за новото място.
   Не само е ново място а е с нов стил.. Харесва ми. Чета. с удоволствие.
   rorikabc.

   Изтриване
  3. Благодаря ти! Радвам се да те срещна тук!

   Изтриване
 38. http://www.academia.edu/385124/_

  ОтговорИзтриване
 39. Да приемем, че значите върху Розетката от Плиска е писменост. Да приемем за момент и че Линеар Б се чете на български. Дали има запазени надписи на тази писменост от 10-12 в.пр.н.е до 7 в.сл.н.е. по които да се проследи развитието на писмеността? Или за близо 1800 години писмеността изчезва, за да се появи изневиделица отново?

  ОтговорИзтриване
 40. Ех ... Аристотелис блог.бг, BG-681 и още поредица малоумни превъплащения на един задъхващ се БЪЛГАРОМРАЗЕЦ, колко време загуби с инферналния си копнеж да събереш толкоз букви, за да излееш патологичната си злоба към БЪЛГАРСКОТО ?

  Йосиф Флавий - гърците си приписаха всичко на себе си крадейки безсрамно постиженията на другите народи.

  Тит Ливий – „Вижте траките и македонците - все мъжествени и силни хора, погледнете и гърците - те са най-подлия човешки род, годни само за роби.”

  Прокопий от Цезарея – „гърците са страхливи, женствени и негодни за военна служба.”

  Фалмерайер – „в днешните гърци няма капчица елинска кръв”

  Лорд Байрон - „гърците са един негодници, имат всичките пороци на турците, но им липсва храброст...”

  Уйлям Монро – „гърка е самохвалко и неговата лукавост направо се преплита с мошеничество, гърка е гръмогласен, нагъл и безскрупулен, никога не е успял да се излекува от склонността си да мами хората”

  Не се напъвай, скрий се.

  ОтговорИзтриване
 41. NB -> до 50 коментара излизат на всяка страница под всяка публикувана тема. Г-н Павел Серафимов е сред най-коментираните блогери в платформата. За да прочетете останалите коментари от дискусиите, натиснете

  "Зареждане на още" -

  - връзката, намираща се най-долу, след последния коментар, който виждате.

  Администратор

  ОтговорИзтриване
 42. Анонимен1 юли 2013 г., 18:16

  Стига сте дъвкали тези "славяни" няма такава нация няма такъв народ.Това е измислица на Русия.Както е измислица и Азиатският ни произход.Ние Българите сме наследници на траките,може част от народа да е странствал по света и по-точно на изток по времето на големият потоп когато черно море от сладководно езеро се превръща солено море ,но не сме азиатци.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Прощавайте, но да се твърди, че славяните са измислица на Русия е невероятна глупост. Векове преди създаването на Русия значителен брой стари автори пишат за славяните, техните имена, обичаи, въоръжение, погребални обреди и деяния...

   Старите славяни са де факто тракийският народ гети. Това се споменава на няколко пъти от Теофилакт Симоката. Тези неща обаче не се знаят от широката публика.

   Изтриване
 43. Поздрави!Имам малко магазинче.Преди 5 години влязоха 2-ма исландци/баща около50 и син18-20год./.На гърдите на младия имаше татуировка.Снимах я!70%-знаците от розетката!Бащата ми обясни,че това са техни най-древни знаци! Друг клиент разпозна знака в средата не розетката/ IYI/ , египетски знак на слънцето!Траките са подчитали слънцето,нали? Хисаря;почивка,ресторант-подпит копач на иманярите.Между думите,че толкова е прокопано под Хисаря,че Ламанша ряпа да яде-"ЕТО,АЗ СЪМ ТИПИЧЕН ТРАКИЕЦ-ВИСОК,СВЕТЪЛ,СИНЕОК-БОЕЦ -АМА НЯМА ВОЙНИ..."Помислих,че греши,че е просто славянин!/това,което сме учили в училище/!Хисаря е в "сърцето" на бившите тракийски царства!В близост има винарна/не новата;)/гробове,открити артефакти!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Исландците са потомци на викингите. Техните руни са вдъхновени от по-старите скито-сарматски руни, същото важи за въоръжение, изкуство и т.н.

   Изтриване
 44. Средновековните автори пишат, че българите са северен народ и аз съм убеден в това. Според мен истината е, че българите, траките и славяните имат общ корен, дори са говорили общ език и интерграцията между тях е станала бързо. Но българите в никакъв случай не са от Памир или Алтай... от север са. и руните им приличат на северните руни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Олаус Магнус, Метдодий Мъченик, Франц Иреник и др. цитиранти от М.Орбини наистина твърдят, че българския народ идва от Скандинавия.

   Аз лично смятам, че ние не произхождаме от Скандинавия, но част от дедите ни са колонизирали този регион още в древността.

   Приликата на старобългарските руни с тези на скандинавците не са особено много, а и нашите са по-стари.

   Изтриване
 45. Отговорът може да бъде открит в подобна музикална структура както на византийската и популярна музика. Вече Николае Йорга (1871-1940), на големите европейски историк твърди, през 1925 г., че "произходът на популярна песен румънски, както и произхода на популярна песен на всички съседни държави: Сръбската популярна песен, българската популярна песен, гръцката популярна песен, в много райони на украинската популярна песен, унгарската популярна песен и словашко популярна песен, трябва да се търсят в древния музиката на траките "(Виж:. Н. Йорга, La Musique Roumanie, Париж, Durassié, 1925 г., стр. 9).

  ОтговорИзтриване
 46. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=/search%3Fq%3Dhttp://kogaionreview.com/romanian-history/the-thracian-origin-of-byzantine-and-romanian-sacred-music-by-george-alexe/%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DsKn%26rls%3Dorg.mozilla:bg:official&rurl=translate.google.bg&sl=en&u=http://kogaionreview.wordpress.com/2008/03/20/139/&usg=ALkJrhgCq8c8oFTvD8xB-pRhubbkAns9xg

  ОтговорИзтриване
 47. Поздрави,Павка!!!:)))
  Кеф си е,когато,почнат да те краднат!!!:)))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Донякъде е така, вземат се само стойностни неща. Ако бях сигурен, че този господин няма да прекали, щях да си трая...Проблемът се състои в това, че не се касае за любител, а за професионалист. На любителя е простено да си тафне нещо, но е недопустимо един професионалист да си изкарва хляба...с кражба на чужд труд.

   Аз съм готов да съдействам, готов съм даже да представя непубликувани материали, нека само попитат културно, като Българи.

   Изтриване
 48. Изглежда страшно просто и логично-в центъра на розетката е символът на Богинята- Майка.От двете и страни стоят два лъва-изобразени като две вертикални черти.Богинята е защитена и неприкосновена-тя владее природните стихии .Древните са правели вино и са били добри земеделци.Освен това са владеели прекрасна плодородна земя.Ако аз имам лози или посеви ще мисля какво ще е времето.Сега имаме 10 дневна синоптична прогноза.Предците ни са имали 7-дневна такава.Как се използва това нещо има начин да се разбере-нали има учени.Има достатъчно съвременни технологии -или още 50 години ще се чудим какво сме правили преди...

  ОтговорИзтриване
 49. Изглежда страшно просто и логично-в центъра на розетката е символът на Богинята- Майка.От двете и страни стоят два лъва-изобразени като две вертикални черти.Богинята е защитена и неприкосновена-тя владее природните стихии .Древните са правели вино и са били добри земеделци.Освен това са владеели прекрасна плодородна земя.Ако аз имам лози или посеви ще мисля какво ще е времето.Сега имаме 10 дневна синоптична прогноза.Предците ни са имали 7-дневна такава.Как се използва това нещо има начин да се разбере-нали има учени.Има достатъчно съвременни технологии -или още 50 години ще се чудим какво сме правили преди...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Възможно е розетката да е служела за предсказване на времето. Да се надяваме, че ще доживеем времето, когато скритата информация ще бъде извадена и ще разберем повече за нашите предци.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Здравеùте Г-не случайно открих вашият блог, а може би неслучайно, но за пръв път чета историческа информация за България която успява да ме задоволи и с която да съм съгласен.
   1. Невероятните прилики между българската древна култура и древната култура на италиaнския остров Сардения: напр. народните песни и танци, в Сардения също имат кукери (казват се мамутонес) по-интересното, е че техните "представления" имат същото предназначение. Хората на този остров са много горди с тяхната древна култура. Древните им свещенни "кладенци" са същите като в България. Даже има общи изледвания от двете страни. Загадката остава нерешена, как така без да са свързани по суша намираме толкова много сходства? Аз много съм се чудел, нали ние българите никога не сме ходили по море, поне така са ни учели в училище?
   Още примери - Според историята на Паоло Дяконо "История на Лонгобардите (дългите бради)" българите(Алцек) се заселват в Средна Италия (Sannio e Benevento). Обаче в Италия има официални документи с български фамилни имена, като Булгаро например, много отпреди официалното заселване на Алцек в Италия.
   Например в Италия има топоними с български имена, в Северна Италия (напр. Bulgarograsso), в Средна Италия (напр. Bolgheri), както и в Южна Италия (напр. Monte Bulgheria). Това означава, че бъларите са се заселвали повече от един път в Италия.
   Tук цитирам източниците:
   1. H i s t o r i a
   L a n g o b a r d o r u m
   Paulus Diaconus
   L i b e r V
   ...
   29. Per haec tempora Vulgarum dux Alzeco nomine, incertum quam ob causam, a sua gente digressus, Italiam pacifice introiens, cum omni sui ducatus exercitu ad regem Grimuald venit, ei se serviturum atque in eius patria habitaturum promittens. Quem ille ad Romualdum filium Beneventum dirigens, ut ei cum suo populo loca ad habitandum concedere deberet, praecepit. Quos Romualdus dux gratanter excipiens, eisdem spatiosa ad habitandum loca, quae usque ad illud tempus deserta erant, contribuit, scilicet Sepinum, Bovianum et Iserniam et alias cum suis territoriis civitates, ipsumque Alzeconem, mutato dignitatis nomine, de duce gastaldium vocitari praecepit. Qui usque hodie in his ut diximus locis habitantes, quamquam et Latine loquantur, linguae tamen propriae usum minime amiserunt.
   ...
   2. VINCENZO D'AMICO
   "I BULGARI STANZIATI NELLE TERRE D'ITALIA NELL'ALTO MEDIO EVO
   R O M A"
   Associazione Italo-Bulgara
   1942-XX
   "Освен това заслуга на българите е широкото разпространение на оризовата култура, която много добре вирее в колонизираните от тях земи."
   ...."Merito dei Bulgari fu poi la grande diffusione della cultura del riso, corrispondendo essa proprio alle terre da loro colonizzate.".....

   Според същия автор потомците на българите днес са поне 3 милиона!?

   Много успехи и напред за благото на България!!!
   Симеон Симеонов

   Изтриване
 50. Много интересен блог! .Попаднах на него случайно.Прочетох повечето неща и се чувствам по-добре като българка.Повечето "тракийски имена известни днес са мъжки.Много малко знаем за тракийките и техните имена.Явно жените не са са били на почит,както и българките днес за съжаление. Интересувам се от история любителски.За това ще ми простите ако примерно,ей така на шега предполагам следното:Знакът в центъра на "розетката" символизира Богинята-Майка.От двете и страни има два лъва-пазители изобразени като две вертикални черти.Богинята е неприкосновена и владее природните сили.Чрез "розетката" тя говори.Не всеки е можел да разчита какво казва.Древните са имали жреци- вещи в предсказанията за времето.Дори днес земеделците не могат да променят климата,а само да се съобразяват със синоптичните прогнози."Траките" не са имали 10 дневна прогноза за времето в Интернет, а им е била нужна много повече отколкото на нас.Според мен тази "розетка" е част от нещо по- голямо ,в което влиза като стрелка.Не се занимавам с история и съм обикновен инженер,но си задавам въпроса:Още 50 години ли ни трябват за да разберем простите неща ,които някога сме правили и то при наличието на толкова съвременни технологии....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тракийските имена са още живи. Меда, Венда, Бела...са тракийски женски имена, които се употребяват до днес.

   За значението на символите от розетката от Плиска не смея да спекулирам. За мен е достатъчно, че всички руни се срещат в егейската писменост от второ хилядолетие преди Христа.

   Поздрави!

   Изтриване
 51. Поздравления за блога! Първата историческата информация, с която съм напълно съгласен!
  Български контакти по море с италиaнския остров Сардения? Как иначе се обясняват кукерите там (mamutones ), песните и танците, свещенните кладенци (същите като тракийските) а и мегалитните им древни постройки?
  Етруските имат същите погребални ритуали като траките и същите погребални могили!!!
  Български топоними в северна Италия( Булгарограссо, Булгаро верселесе - там са оризищата на Италия (VINCENZO D'AMICO
  "I BULGARI STANZIATI NELLE TERRE D'ITALIA NELL'ALTO MEDIO EVO R O M A" Associazione Italo-Bulgara 1942-XX
  ....
  "Merito dei Bulgari fu poi la grande diffusione della cultura del riso, corrispondendo essa proprio alle terre da loro colonizzate."
  ....
  "Освен това заслуга на българите е широкото разпространение на оризовата култура, която много добре вирее в колонизираните от тях земи.")); В средна Италия (Болгери); В южна Италия (Монте Булгериа).
  Значи е имало много български заселвания в Италия, не само Алцек (H i s t o r i a L a n g o b a r d o r u m - Paulus Diaconus - L i b e r V)
  ...
  29. Per haec tempora Vulgarum dux Alzeco nomine, incertum quam ob causam, a sua gente digressus, Italiam pacifice introiens, cum omni sui ducatus exercitu ad regem Grimuald venit, ei se serviturum atque in eius patria habitaturum promittens. Quem ille ad Romualdum filium Beneventum dirigens, ut ei cum suo populo loca ad habitandum concedere deberet, praecepit. Quos Romualdus dux gratanter excipiens, eisdem spatiosa ad habitandum loca, quae usque ad illud tempus deserta erant, contribuit, scilicet Sepinum, Bovianum et Iserniam et alias cum suis territoriis civitates, ipsumque Alzeconem, mutato dignitatis nomine, de duce gastaldium vocitari praecepit. Qui usque hodie in his ut diximus locis habitantes, quamquam et Latine loquantur, linguae tamen propriae usum minime amiserunt.
  ...)
  Напред за България!
  Симеон Симеонов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Симеонов!

   Името на о-в Сардиния се свързва с народа шардуна - един от морските народи, които през 12 век преди Христа нападат Египет заедно с народите пелесет-пеласги, дрд-дардани, чкр-тевкри, мешуе-мизи, уешеш-беси, туршу-травси...все палеобалкански народи.

   Според мен тази шардуна са сердите споменати от Дион Касий, същите серди които дават старото име на София - Сердика.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Един мой приятел сардинец ми каза, че те(сардинците) са били телохранителите на фараоните!? Доста ми се стори странно това, ама явно може и прав да е!
   Поздрави и Напред за България.
   симеон симеонов

   Изтриване
  3. Да, човекът е прав, така наречените шардуна са споменати като телохранители на Аменхотеб III, а по-късно и на други царе. По-късно обаче друга група от хората наречени шардуна напада Египет заедно със своите тракийски роднини.

   Eто в кои документи се споменават

   Sherden:
   Amarna letters (El-Amarna tablet 81; Amenophis III/IV)
   Amarna letters (El-Amarna tablet 122; Amenophis III/IV)
   Amarna letters (El-Amarna tablet 123; Amenophis III/IV)
   Stele of Padjesef (19th-22nd Dynasties)
   Kadesh Inscription (Ramesses II)
   Tanis Stele (Ramesses II)
   Papyrus Anastasi I (Ramesses II)
   Great Karnak Inscription (Merenptah)
   Athribis Stele (Merenptah)
   Papyrus Anastasi II (Merenptah)
   Stele of Stemhebu (Late 19th/Early 20th Dynasty)
   Medinet Habu (Ramesses III)
   Papyrus Harris (Ramesses III)
   Papyrus Amies (20th Dynasty)
   Papyrus Wilbour (Ramesses V)
   Adoption Papyrus (Ramesses IX)
   Papyrus Moscow 169 (Onomasticon Golenischeff; Early 21st Dynasty)
   Papyrus British Museum 10326 (End of 20th Dynasty)
   Papyrus Turin Museum 2026 (End of 20th Dynasty)
   Papyrus British Museum 10375 (End of 20th Dynasty)
   Onomasticon of Amenope (Late 20th-22nd Dynastie)
   Donation Stele (Osorkon II)

   Изтриване
 52. The Sherden were among the first of the peoples now categorized as "Sea Peoples" to appear in the historical record. The first appearance of people called Srdn-w occur in the Amarna letters (about 1350 BC), serving as part of an Egyptian garrison in Byblos, where they provided their services to the king, Rib Hadda. They appear again during the reign of Ramesses II, in the mid-13th century BC. In the Kadesh battle some of the Sherden were assimilated into Ramesses II own personal guard. The Sherden showed up in Egypt again during the reign of Merenptah, when they fought Egypt as part of a coalition of Sea Peoples , and again in the reign of Ramesses III, where they are well represented in the Medinet Habu reliefs as fighters alongside the Peleset. In these reliefs they are depicted both among the Sea Peoples and as allies of the Egyptians, as a mercenary troops for Ramesses III During the final period of the Bronze Age the Sherden appear in a list of Sea Peoples occupying the Phoenician Coast in a text dating from c. 1100 BC, the Onomasticon of Amenemope.

  The role that the Sherden played with relation to Egypt varies from one text to another. They appear as a contingent of the Egyptian army in a wide array of sources, including the battle inscriptions of Ramesses II, the Anastasi Papyrus, and the Papyrus Harris of Ramesses III, and as an enemy of the Egyptians for the first time under Ramesses II, in the Tanis and Aswan Stelae, dated to year 2 of Ramesses II ( about 1278 BC). Ultimately, they seem to have been mercenaries with no fixed alliances, who would fight either with or against Egypt .

  In this relief from Abydos (about 1280 BC) a Sherden skirmisher is cutting off the hand of a slain Hittite charioteer during the battle of Kadesh. In this representation the Sherden warrior is equipped with a light tunic a medium size round shield and a simple low profile helmet with two horns and the central disk.

  hese two possible Sherden warriors represented in the "Sea battle" relief from Medinet Habu (about 1190 or 1180 BC) are depicted with medium size round shields handled by a central handgrip, helmet with two horns, a very long "rapier style" sword and "lobster style" cuirasses or corselets. This type of long sword shows closer similarity with specimens attested in the Aegean, Anatolian, Near Eastern areas and in the Sardinia Island.


  http://www.salimbeti.com/micenei/sea.htm

  ОтговорИзтриване
 53. The Sea People, who we are told of on reliefs at Medinet Habu and Karnak, as well as from the text of the Great Harris Papyrus (now in the British Museum), are said to be a loose confederation of people originating in the eastern Mediterranean. From their individual names, we believe that they may specifically have come from the Aegean and Asia Minor. However, regardless of their organization as a "loose confederation", they did manage to invade Egypt's northern coast and apparently mounted campaigns against the Egyptians on more than one occasion.
  The 12th century brought dramatic changes that permanently affected Asia Minor and the civilized world of that time. Between 1200 and 1176 BC, the chaos that occurred in that region was probably a direct outcome of Sea People activity, and may be one reason why we find it difficult to find historical documentation beyond that date in Asia Minor.
  We actually believe that the Sea People became active as early as the reign of Akhenaten. These were probably the Denen, Lukka and Sherden. The Lukka and Sherden are also recorded, along with the Peleset as serving as mercenaries in the army of Ramesses II, especially at the Battle of Qadesh. In fact, Ramesses II had earlier been forced to defend himself against attempts by the Sherden to establish a chain of efforts to the west of Egypt. They had arrived in that area almost a century earlier, and are said to have included the Libu, who would eventually give their name to Libya. An inscription of Ramesses II relates in the 8th year of his reign (which is dated c. 1176 BC):
  "No land could stand before their arms, from Hatti, Qode, Carchemish, Arzawa and Alasiya on, being cut off at one time. A camp was set up in one place in Amurru. They desolated its people, and its land was like that which has never come into being. They were coming toward Egypt, while the flame was prepared before them. Their confederation was the Peleset, Tjeker, Shekelesh, Denyen, and Weshesh, lands united. They laid their hands upon the land as far as the circuit of the earth, their hearts confident and trusting: 'Our plans will succeeded!'

  Read more: http://www.touregypt.net/featurestories/seapeople.htm#ixzz34bAYpnIW

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. От ясно по-ясно е, че така наречените Морски народи са де факто палеобалкански народи. Чудя се на дебелоочието на учените, чудя се на съвестта им, чудя се на "професионализма" им - как е възможно няколко десетки години да премълчават явни неща и да предъвкват клишета.

   Един от Морските народи се заселва на запад от Египет и след време представител на тези хора става не само генерал на египетската армия, но и фараон. Той полага основите на цяла династия, която властва почти три века. Този морски народ, който дава генерали и фараони на Египет е наречен мешвеш. Херодот споменава тези хора под името максии и споменава, че те бръснели косата си и оставяли кика, помнели добре, че тяхната прародина е края Троя...Мизия. Т.е. мешвеш са част от мизите, които светът познава и под името българи...

   Кой обаче да разкаже това?

   Изтриване
  2. "Even if still matter of debat a recent analysis conducted comparing the DNA of some peoples living from many generations in Tuscany area and peoples living along the coast of Turkey seem to support the Anatolian origins of the Etruscan peoples."
   HTTP://WWW.SALIMBETI.COM/MICENEI/SEA.HTM

   Може би ДНК от БЪЛГАРИ още повече ще ги "просветли" !?

   Изтриване
  3. It is true that Sardinia is an island nearby Tyscany, however these people are not the same as the Tuscans, as we may put it that way, given that they are all italians. The dialect in Sardinia is considered even a separate language. They should be related to the thracians, I beleive (kukeri, rodopian style of singing, the way they colour their traditional blankets, etc.). It is also true that many thracians settled in the Roman Empire, too.
   Well, the thracians are bulgarians, I make this difference only to be able count well the different settlers.
   On the other hand the modern italian language is based on the dialect of Tuscany, known with the works of Dante like 'Inferno....'.
   Well, if we find some genetic evidence of the bulgarian origin in Tuscany, it is from the later settlements of bulgarian people in Italy, let's say from the 3rd century on. There must had been at least three waves, where the last one documented is of the duke Alzek. I am almost sure that there were more later settlements, when the turks came, but it has to proved.
   For example in Ligury there are some dialect words that don't exist in Italian language as 'damidjana', 'cantar', 'crava' that are the same as in the bulgarian language.

   Вярно е, че остров Сардения е близо до Тоскана, но тези хора са различни от тосканците, разбира се това е само условно, защото те са си италианци.
   Диалекта, който се говори в Сардения, в действителност се смята отделен език, който е най-близък до латинския. Според мен те би трябвало да са роднини на траките или да са си траки (имат кукери, родопски стил в пеенето, дрехи и покривки, обичаи, архитектурен стил на древните им сгради и т.н.).
   Вярно е също, че е имало различни изселвания на траките в Римската империя и не само в Сардения.
   Би трябвало да се направи едно изследване....!!!???
   За мен траките са българи, затова това разделение е само условно, служи само за да въведе един ред.
   Модерния италиански език използва като основа диалекта, който се е говорил в Тоскана, станал известен с творбите на Данте Алигиери и по специално"Ад...".
   Ако намерим генетични доказателства за роднинство с българите в Тоскана, то трябва да се търси в по-късните изселвания от 3 век след н.е., когато гетите(българите) или готите??? идват в Италия. Източници има напр. "Историята на готите" от Йордан, ама и тук трябва да се внимава защото копията може и да са "меко казано" фалифицирани... Аз доскоро не съм и си мислил, че това би могло да е възможно!!!!
   Има и по-късни източници Паоло Дяконо "История на Лонгобардите", където описва заселването на Алцек в Италия. Интересно е че той идва мирно и лонгобардите го правят министър на финансите (gastaldo), т.е. по-точно, този който събира таксите(явно като са го виждали веднага и доброволно са си плащали данъците..., според мен).
   Би трябвало да има и по-късни заселвания, когато турците завладяват България. Например в Лигурия има диалектни думи, като - дамиджана, кантар, крава и други, тук също би могло да се направят интересни изследвания!!!????

   Изтриване
  4. Досега не бяхме говорили за Етруските!!!??? Според официалната наука те са дошли от Изток??? Никой не знае откъде, много странно нали...???
   Те физически много приличат на старите минойци от остров Крит, според мен. А за обичаите, те са същите като на траките, когато умирали правели големи празненства и веселби.
   От тях римляните взимат гладиаторските игри. Същи са им и погребенията, приличат на тракийските. Жените са учавствали равноправно с мъжете в политикеския и обществен живот, не като римляните, които са възприели гръцкия модел.
   Напълно вероятно е да са стари тракийци и оттам генетически да са близки с българите. Първо тук говорим за стари цивилизации отпреди 4000 години поне, значи никакви турци няма и второ това означава, че турците, не са успели да претопят старото население по своите земи.

   Изтриване
  5. Турците са били прекалено малко, за да могат да претопят местното население на Мала Азия. Те само са успели да изтрият до известна степен националното самосъзнание на покорените народи.

   Що се касае до етруските, те са амалгама от няколко народа - местно средноевропейско население, стари балканци, т.е. траки, но и преселници от Мала Азия.

   По етруските фрески се виждат хора с руса, рижа, кестенява и черна коса. Това свидетелства за смесения произход на тези хора. А от това, че етруските са приели богове от траките можем да отсъдим, че траките са били доминантната група.

   Има и интересни паралели между тракийски и етруски

   ЕТР. ТРАК. БЛГ.
   АН ОН ОН, ТОЙ
   ДИН ДИН ДЕН
   ДМИА ДАМА ДОМ
   ИТА ТА ТА, ТАЗИ
   ЗЕМЛА ЗЕМЛА ЗЕМЯ

   Изтриване
  6. Има генетически свидетелства за билзостта на българите с населението на Северна Италия.

   Академик Ангел Гълъбов: “Генетично българите най-много си приличат с населението на Северна Гърция и Италия”

   http://www.dnesbg.com/obshtestvo/akademik-angel-galabov-vgenetitchno-balgarite-nay-mnogo-si-prilitchat-s-naselenieto-na-severna-gartsiya-i-italiyav.html

   Изтриване
  7. Емиле, българското ДНК е може би най-неудобното ДНК за учените защото ще създаде много проблеми на мошениците, на тези, които са изкривили и продължават да изкривяват историята.

   Изтриване
 54. Not long after 950 BC the Pharaonic sway passed into the hands of a family of alien race. Their earliest rulers styled themselves 'chiefs of the Meshwesh', often abbreviated into 'chiefs of the Ma', but sometimes paraphrased as 'chiefs of foreigners'. They were evidently closely related to those Libyans whom Merenptah and Ramesses III had repelled with such difficulty. But they are not to be regarded as fresh invaders. The most plausible theory is that they were the descendants of captured prisoners or voluntary settlers who, like the Sherden, had been granted land of their own on condition of their obligation to military service. Be this as it may, they had waxed so numerous and so important that they were able to take over the government with the minimum of friction. Like the Hyksos before them, they were anxious to pose as true-born Egyptians through retaining on their heads the feather which had always been characteristic of their appearance. But their foreign origin was also betrayed by such barbarous names as Shoshenk, Osorkon, and Takelot, to mention only those born by actual kings.

  Read more: http://www.touregypt.net/hdyn22.htm#ixzz34bMf3KqM


  ОтговорИзтриване
 55. simeon simeonov14 юни 2014 г., 20:44:
  "... значи никакви турци няма и второ това означава, че турците, не са успели да претопят старото население по своите земи."

  1. Погледнете къде се "ражда" отоманската империя : http://onesdepau.files.wordpress.com/2010/07/ottomanempirein1683.jpg !!!
  2. На какъв език са говорели поне още 100 години "отоманците" ???
  3. И днес по тези места има хора говорещи български !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има, аз също мога да свидетелствам за това, а също и за българското самосъзнание на останалите извън днешната ни граница сънародници. Те не спират да мислят да България и българите, но нашите политици не правят нищо.

   Изтриване
 56. "I pozzi sacri in Sardegna e in Bulgaria,
  dopo tremila anni un collegamento da spiegare" - di ingegner Massimo Rassu
  ....
  In realtà qualche tenue legame culturale tra la Bulgaria e la Sardegna esiste, ad iniziare dal nome stesso dell'Isola occidentale che ricorda quello antico della capitale bulgara, in tempi remoti detta Sardica. Forse connessa all'intera questione è anche la pantomima dei Mamuthones, o dei Merdules, o dei Thurpos, tipici delle montagne dell'interno della Sardegna, che presenta analogie con le maschere tradizionali di alcune regioni mediterranee legate ai Popoli del Mare e ai micenei, quali l'isola di Skyros, ma soprattutto la Bulgaria, nell'area di Pernik (Todorova Calia e Rassu 2000). Ma si rimane sostanzialmente nel campo delle ipotesi.
  ....
  "Свещенни кладенци в Сардения и в България връзката, на които да се обясни след три хиляди години" от инженер Масимо Расу.

  В действителност, някаква дори слаба културна връзка между България и Сардения има. Нека започнем първо с името на острова "Сардения", който прилича много на името на днешната българска столица от времето на траките "Сердика". Вероятно връзка с това имат и тъжествените ритуали на "Mamuthones, o dei Merdules, o dei Thurpos ", които са същите или подобни с тези от планините на Сардения, които са същите или подобни с тези на някой острови във Средиземноморието, които пък са свързани със "морските народи" и микенците, напр. от остров Скирос, но преди всичко с българските кукерски туржества и ритуали от Пернишко(Павлина Калия Тодорова). Това обаче са само хипотези.

  Автора използва материал на българките проф. Димитрина Митова Джонова и Павлина Калия Тодорова, които са работили по тези тематики.
  Не превеждам цялата статия а само част от нея мога да изпратя и цялата статия по е-майл?

  BIBLIOGRAFIA

  Belli P. 1992, Aegean architectural links with the Central Mediterranean: Sardinian Sacred Wells and the Lipari's thermal tholos, in "Sardinia in the Mediterranean. A footprint in the Sea, Studies in honour of M.S. Balmuth", Sheffield, pp. 235-247.

  Djonova Dimitrina Mitova 1981, Ein megalithischer Brunnentempel aus Sudwestthrazien. Actes du 8 Congres Internazionale de Thracologie, Sofia 1981, 5fL61.

  Djonova Dimitrina Mitova 1983, Megalithischer Brunnentempel protosardinischen Typs vom Dorf Gârlo, bez. Pernik, Sofia.

  Djonova Dimitrina Mitova 1992, Elementi architettonici proto sardi nella penisola balcanica, in Atti del III Convegno di studi "Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo", Selargius 1987, Cagliari, pp. 587-596.

  Lilliu G. 1982, La civiltà nuragica, Sassari.

  Todorova Calia Pavlina - M. Rassu 2000, I mamuthones bulgari, in "Sardegna Magazine New", luglio-agosto 2000, Cagliari, p. 24.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Симеонов !
   "Свещенни кладенци в Сардения и в България ...", в село Гърло, както посочва проф. д-р Димитрина Митова - Джонова !
   Вижте ги !
   http://www.atlas-s.com/BG_one_day/view.html?oid=2506863

   Изтриване
  2. Благодаря ти, Емиле! Използвай личното ми име първо, защото не съм "дърт", второ защото не съм толкова важен, най-важна е само България! Да бях виждал снимки от свещенния кладенец, както изглежда авторът на статията е посетил лично село Гърло, защото го описва и показва снимка, много вероятно вероятно е бил заедно с проф. Джонова.

   Изтриване
  3. Здравейте! Аз искам да попитам за една руна , която видях изписана на един камък до входа на кладенеца в с. Гърло . Някой дали има представа за значението й . Прилагам снимки : https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t31.0-8/1149354_10201630433064968_345678969_o.jpg и http://www.desant.net/files/139651045328364.jpg . Благодаря предварително за отделеното време , хубав ден :) !

   Изтриване
  4. Благодаря за бързия отговор ! Дано някой ден се разбере значението на тази руна/ линеар , може и да е насока за предназначението на "храма-кладенец" , както го определят засега .

   Изтриване
  5. Лошото е, че е само една руна, така не може да се установи дали камъкът не е донесен от друго място. От снимка не може да се разбере каква е степента на ерозия на знака, напълно е възможно той да е изсечен в ново време. Колкото и да е интересна руната, нейното присъствие върху камък на храм създава повече въпроси отколкото отговори.

   Изтриване
 57. Павле, имам много интересен материал за катарите в Италия и във Франция, и за връзките им с България, мога и да го преведа, но не мога да го публикувам, интересува ли те?

  ОтговорИзтриване
 58. Мисля че информация е много интересна това са три статии две са писани от потомък доколкото разбрах на катари, а пък в третата статия има превод на италиански от единственото запазено разследване на Инквизицията на катари от Франция. Запазило се е само във Франция, защото документите в Италия са били изгорени през 17 век за да се заличи срамът от тези деяния на църквата.
  Имам обаче проблем, къде да изпратя материала, на кого? Не ме интересува въобще да се споменава името ми, само ме интересува да се публикува материала. Мога да помогна евентуално с превода от италиански, не съм преводач, аз съм инженер, но горе долу се оправям.

  ОтговорИзтриване
 59. Bagnolo San Vito, provincia di Mantova. Dal XII al XIV secolo questa cittadina e le zone circostanti sono state un centro molto importante di diffusione dell’eresia catara. Una violenta persecuzione ha cancellato dalla faccia della terra i segni di questa religione. Nel libro “Gli eretici sul lago”, Vittorio Sabbadini ripercorre la storia del movimento cataro e le vicende locali, per far tornare a vivere la memoria di uno dei movimenti religiosi più importanti e rivoluzionari della storia. «Voglio ricordare con grande affetto e molta stima tutti i nostri concittadini bagnolesi e mantovani, vescovi, perfetti, perfette e credenti nella fede catara bagnolese, alla quale sono rimasti fedeli sino alla fine, con l’ingenua utopia di voler fermare il mondo»: così scrive Sabbadini nel commosso incipit del suo saggio. Con passione e sdegno, lo studioso racconta l’odissea di molti suoi antenati, centinaia di suoi concittadini perseguitati e poi sterminati.
  L’inquisitore Raniero Sacconi nel 1250 stimò vivessero nella comunità di Bagnolo San Vito 200 catari, con proseliti sparsi tra Mantova, Brescia, Bergamo, Milano e la Romagna, ma anche a Treviso, in Toscana, a Spoleto. Fino al 1300 i segugi dell’Inquisizione diedero loro la caccia senza pietà: uomini e donne, giovani e anziani torturati, bruciati vivi e imprigionare anche solo per il sospetto di catarismo, suscitato da denunce anonime. Il massacro più efferato avvenne nel 1278 all’arena di Verona, con quasi 200 giustiziati.

  Bagnolo San Vito (Баньоло Сан Вито), в провинция на Мантуа. От дванадесетия до четиринадесетия век този град и околните райони са били много важен център за разпространениетo на 'ересията' на катарите. След жестоко преследване ca изтрити от лицето на земята признаците на тази религия. В книгата си "Еретиците на езерото," Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини) проследява историята на движението на катарите и местните събития, за да върне към живот еднo от най-важните религиозни революционни движения. "Спомням си, с голяма обич и голямо уважение за всички наши съграждани от Bagnolo(Баньоло) и Мантуа, епископи, идеални, перфектни, и вярващи в катарската вяра bagnolesi (баньолци), които са останали верни до края, с наивна утопична вяра са искали да спрaт света": пише Sabbadini ( Сабадини) в пролога на есето му. Със страст и гняв, ученият разказва одисеята на много от неговите предци, стотици негови сънародници преследвани и след това унищожени.
  Инквизиторът Raniero Sacconi(Раниеро Сакони) през 1250 г. оценява че в община Bagnolo San Vito(Баньоло Сан Вито) живеят около 200 катари, с разпръснати ученици и сподвижници в Мантуа, Бреша, Бергамо, Милано и района Романя, който е част от по-голяматa област Емилия-Романя , но също така и в Тревизо, в района Тоскана, Сполето. До 1300 Инквизицията ги е ловила безмилостно, мъже и жени, млади и стари, измъчвани, горени живи и хвърлени в затвора само заради подозрението че са катари, предавани от анонимни жалби. Най-отвратителното масово убийство се e състояло през 1278, в известната днес Арена на Верона, с почти 200 екзекутирани.

  ОтговорИзтриване
 60. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  I CATARI
  La parola "cataro" appare per la prima volta tra il 1152 e il 1156 nei "Sermones contra Catharos" ( Sermoni contro i Catari ) di Ecberto di Schonau. Egli dice : Cathari, id est puri ( I Catari, cioè i Puri ). Alano di Lilla dà una etimologìa denigratoria :" Catharus da Catus, gatto, perchè nei loro riti segreti baciano il sedere di un gatto". I Catari invece erano soliti chiamarsi Christiani o Boni Christiani o anche Buoni Uomini. Due scritti eresiologici del XIII secolo ci parlano delle origini del movimento cataro in Italia, l’Anonimo "De heresi Catharorum" ( Sull’eresia dei Catari), scritto verso il 1210 e il "Tractatus de hereticis" ( Trattato sugli eretici) di Anselmo d’Alessandria, scritto verso il 1270.
  Anselmo dice che alcuni Francesi giunti a Costantinopoli per conquistarla, verso il 1147, al tempo della seconda crociata, si sarebbero convertiti ad una eresia, formando una comunità con a capo un " vescovo dei Latini". Era un ramo del Bogomilismo importato a Costantinopoli dell’ordine di Bulgaria. I Francesi tornati a casa, si misero a predicare e a moltiplicarsi; fu nominato il vescovo di Francia e, poichè erano stati convertiti a Costantinopoli dai Bulgari, in tutta la Francia gli eretici furono detti "Bulgari". " I Catari hanno avuto origine in Bulgaria, che prima si chiamava Mesia. Pertanto Bulgari o Burgari e in gallico Boulgres, sordido e disonesto nome che ancora persevera in Francia". L’eresia si diffuse tra gli Occitani. Furono creati quattro vescovi, di Carcassonne, di Albi, di Tolosa e di Agen.
  CATAРИТЕ
  Думата "катарите" се появява за първи път между 1152 и 1156 година в "Sermones contra Catharos" (Проповеди срещу катарите) на Ecberto(Екберто) от Schönau(Шонау). Той казва"катарите, са чистите". Алан Лил описва катарите с етимология, целяща да ги очерни "'Catharus' идва от 'Catus', котка, тъй като в техните тайни ритуали те са целували задните части на котка". Самите катари са се наричали християни, добри християни или добри люде.
  Две писания от тринадесети век (XIII) ни разказват за произхода на движението на катарите в Италия, едното от анонимен автор "De heresi Catharorum" (Eреста на катарите), написана около 1210 година и "Траctаtus dе hereticis" (Трактат за Еретици) от Анселмо от Александрия, написан около 1270 година.
  Анселмо казва, че някои французи, които са дошли да завладеят Константинопол, някъде около 1147 година, по време на Втория кръстоносен поход, са приели богомилството, образувайки една общност, начело с "епископ на латинците". Това е бил клон на богомилството внесен в Константинопол от България. Французите когато се завръщат у дома, започнат да проповядват, и да се размножават, и бил е избран епископ на Франция. Заради това, че са били покръстени в Константинопол от българите, в цяла Франция еретиците били наричани "Булгари". "Катарите са с произход от България, която по-рано се наричаше Мизия, затова във Франция има обидни и унизителни имена, като 'Bulgari' или 'Burgari' или на галски 'Boulgres', които още се използват." Така тази ересия се разпространи сред Oчитанците(1). Тогава бяха създадени четири епископии на Каркасон, на Алби, на Тулуза и на Аген.
  (1) бел. - Очитаниа (очитански език), или по-рядко 'Pays d'Oc'-Пeез Д'ок, е част от историческа Европа, която не е характеризирана само c политически граници, които са в голямата си част в Южна Франция, но и в някои други съседни географски области.
  Неговата основна особеност е лингвистична, или въз основа на разпространението на окситанския език, или 'Лангуе Д'ок', който e една еволюирала форма на древния Очитански или Провенсалски.

  ОтговорИзтриване
 61. Привет
  http://mobile.frognews.bg/news_71557

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Книгата може да е на Цоневи, но следния текст е мой -

   Други древни историци като Л. Дякон, Д. Хоматиан, М. Аталиат, Й. Кантакузин и много други отъждеcтвяват древните българи с мизите, където се намира селище на име Балгатия, а под Беласица – древната планина Орбел, е локализиран град с името Балагрос. В земите на тези два народа са регистрирани градовете Болгум, Балгатия, Бургарама, а и племената белги, балагри, блегури.
   На юг от Сердика се намирала крепостта Бургарама, в Тракия са открити надписи-посвещения на Зевс-Блегур и на Арес-Блегур, което показва, че може би е имало и тракийско племе блегури. В армията на Александър Македонски има и племе на име балагри. През VI в. пр.Хр. племето болги се преселват в Ирландия, където е град Вента Белгарум. Преди хилядолетия Плиний Стари споменава името на народа белги в Панония. Помпоний Мела говори за народ със същото име в Скития. И още много все още неизследвани факти.
   Вл. Георгиев свързва тракийската дума блекур с гръцката дума флекурос, която означава пламтящ, горящ. Тя е сродна с латинското фулгор – сияние и със санскритското барга – светкавица, сияние, а и с латвийското (балтийското) балганс – светъл. Всички те са сродни с българската дума благ, която в древното си значение също означава светъл.

   Това също е мой текст -

   У нас е заложена упорита непримиримост към злото, което погубва душите на хората. Ние сме вечните бунтари и будители, тези, които разкъсват черната завеса на лъжите. Напълно естествено е, че точно тези качества са ни превърнали в мишена за силите на тъмнината. Тези, които є служеха, се постараха да омърсят името българи и успяха да заблудят мнозина. За да почетем предците си, трябва да извадим наяве истината за тях. Потомците на светлината не трябва да тънат в забвение!

   Ето от коя моя работа е " взет назаем" текста : КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕ НА ИМЕТО БЪЛГАРИ ?

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/01/02/kakvo-e-znachenieto-na-imeto-bylgari.660741

   Изтриване
 62. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  I L DOGMA parte prima
  I Catari erano dualisti. Sostenevano che il Dio buono non è onnipotente, il Male conduce una grande guerra per contendergli la vittoria. Il mondo materiale non è stato creato da Dio, è interamente opera di Satana. Il mondo è diabolico, manifestazione del Male. L’uomo era considerato pure lui di origine diabolica, in quanto creatura di carne. Il Diavolo era però incapace di creare la vita. Chiese a Dio di aiutarlo e di infondere un’anima nel corpo umano fatto di creta. Dio, per bontà, immise una particella di Spirito nel corpo umano. Con vari inganni Satana riuscì a tenerla prigioniera. Adamo ed Eva furono spinti dal Demonio a quell’unione carnale che avrebbe sancito la loro immersione nella materia. Lo Spirito soffiato da Dio nel corpo, con la procreazione, si moltiplica e si suddivide all’infinito. Il mondo materiale, per i Catari, è il livello più basso della realtà, più irrimediabilmente lontano da Dio. Il Demonio è il Dio dell’Antico Testamento, Sabaoth, rozzo imitatore del Dio Buono, incapace di creare ma grande seduttore di anime, che porta prigioniere sulla Terra. Le introduce nella Materia che è loro estranea, e vivono in un’immensa sofferenza perchè separate dal Dio Buono col quale vivevano in beatitudine e a cui anelano di ritornare.

  'Догма' първа част
  Катарите са били дуалисти. Те твърдят, че Добрия Бог не е всемогъщ, злото води голяма война и се бори за победата. Материалният свят не е създаден от Бога, a е изцяло дело на Сатаната. Светът е зъл, проява на злото. Мъжът също произлиза от дявола, като същество от плът. Дяволът, обаче, не е в състояние да създаде живот. Той помолил господ Бог да му помогне и да влеe душа в човешкото тяло, изработени от глина. Бог, от милосърдие, даде частица от Духа в човешкото тяло. С различни заблуди Сатана успява да държи в плен тази частица. Адам и Ева бяха измамени от дявола , да направят съюз, който установил тяхното потапяне в плъттa. Духът на Бог внесен в тялото, чрез създаването на поколение се умножава и дели безкрайно. Материалният свят, за катарите, е най-ниското ниво на истинност и вярност, най-безнадеждно далеч от Бога. Дяволът е Богът на Стария Завет, Саваот, лош имитатор на Добрия Бог. Той не може да създаде живот, обаче e съвършен прелъстител на душите, носейки пълен затвор на Земята. Той затваря душите в материята, която е чужда за тях и те живеят в огромни страдания, защото сa отделени от Добрия Бог, с който те са живели в блаженство, и с който копнеят да се върнат.

  ОтговорИзтриване
 63. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  IL DOGMA seconda parte
  C’erano delle sette catare che credevano nella trasmigrazione di queste anime da un corpo all’altro, in continue successioni di nascite e di morte. Ciò si ricollegava alla dottrina induista del Karma o reincarnazione. Altre sette credevano che ogni nuova nascita facesse scendere dal cielo uno di quegli Angeli sedotti da Sabaoth, per entrare nel carcere del corpo; di qui l’orrore dei Catari per la procreazione. Ammettevano la ricompensa postuma per chi avesse condotto una vita onesta. Costui si sarebbe reincarnato in un corpo più favorevole al suo progresso spirituale. Chi trascorreva la sua vita nel crimine, si sarebbe reincarnato in un animale. Nessuna anima comunque avrebbe potuto ritornare al Dio Buono senza la discesa sulla Terra del Messia. Il Dio Buono è gioia e purezza. Egli sa che delle anime celesti si sono separate da lui e vorrebbe ricondurle in cielo. Ma Dio non può avere nessun contatto con la Materia creata dal Principe del Male. A Dio serviva un Messia, un Mediatore, ed inviò Gesù, che secondo i Catari, fu il più perfetto degli Angeli o il secondo figlio, essendo Satana il primo. Gesù scese nel mondo impuro della Materia, per pietà, verso quelle anime cui doveva insegnare il cammino del ritorno in cielo. Ma Gesù non aveva corpo, ma solo l’apparenza, non si incarnò ma si velò, egli fu una visione. I nemici di Dio credettero che Gesù avesse sofferto e fosse morto sulla croce, ma il suo corpo non era fatto di materia e dunque non poteva soffrire né morire né risuscitare. Aveva insegnato agli Apostoli la via della salvezza ed era risalito in cielo.

  'Догма' - втора част
  Имало e групи на катарите, които са вярвали в прераждането на душите от еднo тяло в друго, в непрекъсната поредица от раждания и смърт.
  Това установява връзка с Индийското учение за кармата или прераждането. Други групи на катарите вярват, че с всяко ново раждане нов Ангел от тези съблазнени от Саваот, влизa в затвора на тялото и оттук идва ужаса на катарите за създаване на потомство. Те обещавали посмъртно награда за тези, които са водели честен живот и така те щели да се преродят в тяло, по-удобно за своя духовен напредък. Който прекарва живота си в престъпления, той ще се прероди в животно.
  Никоя душата, обаче, не може да се върне към Добрия Бог без слизането на Земята, както слизането на Христос на Земята. Добрият Бог е невероятна радост и чистота. Той знае, че небесните души се отделят от него и би искал да ги върне към небето, но Добрия Бог не може да има никакъв контакт с материята, създаденa от принца на Злото. Затова Бог се нуждаеше от Месия, Посредник, и изпрати Исус Христос, който според катарите, беше най-съвършеният от Ангелите или Второто дете, Сатана е първият. Исус дойде в света на нечистата материята, от съжаление към тези души, нa които трябваше да научи обратния път към небето.
  Исус не е имал тяло, само външен вид, не се e въплътил a прикрил, че е видение. Враговете на Бог са вярвали, че Исус е страдал и умрял на кръста, но тялото му не беше от плът и следователно не e пострадал, нито умрял, нито е възкръснал. Той показал на апостолите пътя на спасението и се e изкачил на небето.

  ОтговорИзтриване
 64. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  IL DOGMA - terza parte
  La Chiesa che aveva lasciato in Terra possedeva lo Spirito Santo consolatore delle anime esiliate. Ma il Demonio era riuscito a distruggere e sostituire la chiesa di Cristo con un’altra falsa chiesa che aveva preso il nome di "cristiana". La autentica chiesa cristiana , quella che possedeva lo Spirito Santo, era quella catara. La chiesa di Roma era la Bestia, la prostituta di Babilonia e chiunque le obbedisse non era salvo. La chiesa di Satana faceva credere agli uomini che dei gesti meccanici potessero condurre alla salvezza. L’acqua del battesimo e il pane dell’ostia fatti di materia impura non potevano possedere lo Spirito Santo. La Croce non poteva essere venerata ma anzi odiata, perchè strumento di umiliazione del Cristo. Inoltre la Chiesa cattolica considerava sacre le immagini e le reliquie, frammenti d’ossa in decomposizione o pezzi di legno o di stoffa che abili truffatori facevano passare per resti di corpi di santi uomini. Chi si inchinava di fronte a tali oggetti per adorarli, diventava un idolatra. La Vergine non fu la madre di Gesù perché non avendo mai avuto un corpo non poteva nascere; ella fu un Angelo che aveva assunto le fattezze di una donna. La Vergine era un simbolo e cioè la Chiesa che accoglie la parola di Dio. Il dualismo cataro aveva due modi di interpretare la creazione del mondo e il peccato originale : c’era un dualismo assoluto e un dualismo mitigato.

  'Догма'- трета част
  Църквата, която е оставил, когато напуснал Земята, притежава Светия Дух, Утешителят на душите в изгнание. Но дяволът е в състояние да унищожи църквата на Христос и да я замени с друга фалшива църква, която е взелa името "християнска." Истинската християнска църква, която е притежавала Светия Дух, е тази на катарите(богомилите). Църквата oт Рим е Звяра, блудницата на Вавилон, и всеки, който и се подчинява няма да получи спасение.
  Църквата на Сатаната кара хората да смятат, че някакви механичните жестове могат да доведат до спасение. Водата на кръщението и хляба на приемащия изповед e изработен от нечистата материя не може да притежава Светия Дух. Кръстът не можа да бъде почитан, но по-скоро мразен, защото e инструмент на унижение на Христос. Освен това, католическата църква счита за свещенни изображениятa и реликвите, фрагменти от кости или парчета от гниеща дървесина, или кърпи и покривки, които умели и сръчни измамници се опитват да изкарат за останки от телата на светите мъже. Който се моли пред тези предмети става идолопоклонник. Света Мария не беше майка на Исус, защото той никога не е имал тяло, не може да се e родил, тя е ангел, който беше приел образа на жена. Света Мария е символ. това е църквата, която e получила Божието слово.
  Дуализъм на катарите(богомилите) e имал два начина за тълкуване на създаването на света и на първородния грях: ималo е абсолютен дуализъм и смекчен дуализъм .

  ОтговорИзтриване
 65. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  IL DOGMA - quarta parte

  DUALISMO ASSOLUTO: il Dio buono ha creato solo esseri spirituali, invisibili e puri, mentre il Dio malvagio ha creato la materia e il mondo visibile, causa del male fisico e morale. Il Dio malvagio si è introdotto nel mondo celeste e ha sedotto queste anime e le ha portate con sé sulla terra. Per trattenerle si è stabilito nei corpi e le ha incatenate alla sensualità. Il Dio buono ha acconsentito a ciò, alla carcerazione, perché le anime colpevoli fossero punite del loro errore. La terra è dunque un luogo di penitenza. Le anime, in virtù della loro originale natura, devono tornare al cielo, ma esse si attardano nei loro peccati e anche nel periodo di purificazione che devono subire. E’ per abbreviare questo periodo che il Dio buono inviò sulla terra suo figlio Gesù, la sua creatura più perfetta. La forma corporea sotto la quale apparve agli uomini non fu reale, perchè lui non voleva aver nulla in comune con l’opera del principe malvagio. Anche gli atti compiuti non furono che apparenze, solo la rappresentazione simbolica della realtà. Per ottenere la liberazione dell’anima occorreva affiliarsi alla chiesa dei Catari cioè dei puri o purificatori. Alla morte le anime non purificate entravano in altri corpi e continuavano questa migrazione prolungata fino a che non fossero entrate nella comunione dei puri. Era un dualismo radicale che non ammetteva nessun incontro tra il Dio del Bene e il Dio del Male.

  'Догма'- четвърта част
  Абсолютен дуализъм: Добрия Бог е създал само духовни същества, невидими и чисти, докато Злият Бог е създал материята и видимия свят, първопричина за физическото и моралното зло на хората. Злият Бог се е промъкнал в небесния свят и е прелъстил тези души и ги взел със себе си на Земята. За да ги задържи ги е приковал към чувствеността им. Добрият Бог е дал съгласие за това, лишаване от свобода, защото душите на виновните трябвало да бъдат наказани за тяхната грешка. Затова Земята е място за покаяние. Душите, по силата на първоначалния им характер, трябва да се върнат към небето, но те се задържат заради греховете им, а също и заради периода на пречистване, на който трябва да се подложат. И за да съкрати този период, Добрия Бог изпрати сина си Исус на Земята, най-съвършеното си творение. Телесната формa под която се яви на мъжете не е реалнa, защото той не искаше да има нищо общо с принца на Злото. Дори и деянията, които Христос извърши бяха само символично представяне на реалността. За да се получи освобождението на душата е необходимо, за душите, да се присъединят към църквата на катарите, тази на 'чистите' и на 'пречиствателите'. При смъртта душите, които не са пречистeни се прераждат от еднo тяло в друго, и са обречени да продължват тази миграция, докато не се присъединят към 'чистите'. Това беше радикалният дуализъм, който не допускаше среща между Бога на Доброто и Бога на Злото.

  ОтговорИзтриване
 66. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  IL DOGMA - quinta parte
  DUALISMO MITIGATO: riportava la totalità degli esseri a un solo Dio loro creatore unico, spiegava in maniera mitologica la coesistenza del Bene e del Male. Originariamente Dio aveva due figli, Satanael e Gesù; il primo, che era il primogenito, era stato investito del governo del cielo e del potere creatore. L’orgoglio lo rovinò, aspirava a detronizzare il padre e associò altri Spiriti alla rivolta. Satanael fu cacciato dal cielo, egli creò l’uomo e la donna, la sedusse e diventò padre di Caino e Abele. Dio, per pietà, aveva dato un’anima alla creatura umana e non permise che il potere di Satanael restasse illimitato. Gli tolse la facoltà creatrice ma gli lasciò il governo della Terra, con la speranza che gli uomini, grazie al principio divino costitutivo delle loro anime, sarebbero sfuggite al potere satanico. E poiché ciò tardava troppo, inviò il suo secondo figlio, Gesù, sotto l’apparenza d’un corpo umano. E’ sotto questa forma che risuscitò subito la persona di Maria, dopo essere penetrato nel suo orecchio sotto forma di un raggio di luce, fatto tollerato dalla Chiesa romana e frequente nelle antiche pitture, in quanto la luce rappresentava la Concezione. Compì la sua opera redentrice trionfando su Satanael, che perse il governo del mondo, ma conservò il potere di nuocere. Secondo questo sistema, si ammette che c’è sempre qualche relazione tra Satanael e Dio; questo punto di vista mitigato si apriva alla speranza del ritorno di tutti gli esseri spirituali, di Satanael stesso, nel vasto seno del padre di tutti. I due sistemi rifiutavano l’Antico Testamento, che consideravano dettato dal genio del Male, Jehovah non era che una finzione di questo Dio malvagio, e la legge ebraica era il mezzo fallace di eternare il suo potere. Credevano di trovare nei profeti e nei salmi delle ispirazioni del Dio di bontà che voleva preparare la redenzione. Riconoscevano l’autorità del Nuovo Testamento, ma il libro preferito è il quarto Vangelo. Onoravano un vangelo apocrifo attribuito all’apostolo Giovanni e che doveva essere venuto dall’Oriente, come pure una Apocalisse, anch’essa orientale, intitolata "Visione d’Isaia".
  Il peccato consisteva prima di tutto nell’amore delle creature materiali; la creazione visibile era opera del principe del male. Dunque tutta inclinazione sensuale, tutta bramosia di beni materiali; era condannato il possesso della ricchezza, la menzogna interessata, a meno che non si trattasse di sfuggire alla persecuzione, ingannando il grande ingannatore infernale, la guerra; era proibita l’uccisione degli animali eccetto i rettili, il consumo di latte e carne erano interdetti. Gli animali erano o potevano essere delle persone un tempo umane che non avevano finito la loro metempsicosi; era lecito nutrirsi di pesce. Tutti gli esseri nati da copulazione carnale avevano una origine impura. Anche il matrimonio era considerato illecito. Serviva solo ad aumentare il numero degli schiavi di Satana. La santità catara era possibile solo col celibato e si vedevano degli sposi separarsi di comune accordo per votarsi interamente alla purificazione delle loro anime.

  ОтговорИзтриване
 67. 'Догма'- пета част
  Cмекчен дуализъм : всички същества, имали само един Бог, техният създател, доброто и злото са съществували съвместно. Първоначално Бог е имал двама сина, Сатанаил и Исус; на първия, който е първородният, са били дадени да управлява правителството на небесата и на съзидателната сила. Гордостта го съсипа, поставил си за цел да детронира баща си и успял да прелъсти и присъедини към себе си други духовни същества да се разбунтуват.
  Сатанаил бил изхвърлен от небето, той създал мъжа и жената, прелъстил я и станал баща на Каин и Авел. Бог, от жалост, дал душа на човешкитe съществa, и не позволил властта на Сатанаил дa остане неограниченa. Бог отнел съзидателната сила на Сатанаил, но му оставил правителството на Земята, с надеждата, че хората, благодарение на божествения принцип в душите им, щели да избягат от сатанинската власт. И тъй като това се забавило твърде дълго, Бог изпратил втория си син, Исус, прикрит при появата си c човешко тяло.
  И в тази форма e оживяла Мария, след като проникналa в ухото му под формата на лъч светлина, факт, толериран от Римската църква и често срещан в ранната църковна живопис, защото светлината представлява непорочното зачатие. Исус завършва изкупителното Си дело, триумфирайки над Сатанаил, който загубил управлението на правителството на света, но запазил властта да стори зло. Според тази система, се признава, че винаги има някаква връзка между Бога и Сатанаил; и че винаги има надежда за завръщането на всички духовни същества, включително и на Сатанаил, под лоното на Отeца на всички. И двете системи отхвърлят Стария Завет, който считат, продиктуван от гения на злото, Йехова беше измислица на това зло и еврейския закон е само средствo да увековечи измамна си власт. Търсили са в пророците и в псалмите вдъхновения от добротата на Бог, за да се подготвят за изкуплението. Признавали Новия Завет, но любима им книга е Четвъртото Евангелие. Много важни за тях са били еднo апокрифнo евангелие приписванo на апостол Йоан, дошъл от Ориента(бел. вероятно Балканския п-в или Близкия Изток), както и един Апокалипсис, озаглавен "Визия на Исая", също дошъл от Ориента.
  Грехът се състои преди всичко в любовта към материалнoто a видимитe изображения са дело на княза на злото. Всички чувства, жаждата за материални блага, притежанието на богатство, лъжата, освен ако не се налага да се избяга от преследване(да се излъже главният лъжец от Ада), убиването на животни, с изключение на влечуги са били заклеймявани и греховни. Употребяването на мляко и месо са били забранени. Животните са били или биха могли да бъдат хора, човеци който не ca завършили цикъла си на прераждане, можело да се хранят с риба. Всички същества, родени от плътско съвкупление имали нечист произход. Бракът се считал за незаконeн и e служил само за да се увеличaт робитe на Сатана. Святостта на катарите билa възможнa само с безбрачие, имало e брачни двойки разделени по взаимно съгласие, за да се посветят изцяло на пречистването на душите им.

  ОтговорИзтриване
 68. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  GLI ORDINI CATARI
  Presso i Catari quattro erano gli Ordini o gradi. Il primo si chiamava Vescovo, il secondo Figlio maggiore, il terzo Figlio minore, il quarto Diacono e poi c’erano i credenti. Si sostituivano in caso di morte o assenza. "Alla morte del vescovo, il figlio minore ordinava vescovo il figlio maggiore il quale ordinava il figlio minore in maggiore." Importante era l’imposizione delle mani che dava l’investitura o il consolamentum ai moribondi; con questo atto il vescovo conferiva la grazia e infondeva lo Spirito Santo, che però perdeva se avesse peccato con una donna. Quest’accusa fu usata spesso dai rappresentanti ufficiali delle diverse dottrine catare per annullare l’autorità spirituale di un vescovo.

  FESTIVITA’ CATARE
  I Catari non avevano nessuna festività. Anselmo d’Alessandria dice che i Bagnolesi non riconoscevano alcuna domenica nè celebravano ricorrenze di nessun santo. Durante l’anno avevano tre quaresime: dalla festa di San Brizio, 13 novembre, fino a Natale; dalla prima domenica di quadragesima fino alla Pasqua; dalla festa di Pentecoste fino alla ricorrenza degli Apostoli Pietro e Paolo, quest’ultima detta settimana santa.

  Степени при катарите (богомилите)
  При катарите (богомилите) е имало четири степени или санове. Първият се e нарича 'епископ', вторият сaн се е наричал 'най-големият син', третият 'най-малкия син', четвъртият сaн се е наричал дякон и след това са били вярващите. В случай на смърт или отсъствие се заменяли напр. cлед смъртта на епископа, 'най-малкия син' поръчвал 'владика' 'най-големият син', новият 'епископ' поръчвал като 'най-голям син' най-малкия син.
  Много важен ритуал бил полагането на ръцете над вярващите, c който ca давали упрощение и успокоявали умиращите. С този акт, епископът вливал благодата на Светия Дух, но този ритуал можел и да не работи ако владиката е съгрешил с жена. Това често е билo използван от официалните представители на различните катарските доктрини, за да отменят духовната власт на епископ.

  ПРАЗНИЦИ нa катарите
  Катарите не са имали празници. Анселмo Александрийски казва, че Bagnolesi(баньолци) oт Bagnolo San Vito (Баньоло Сан Вито) в провинция на Мантуа не празнуват никоя неделя и не празнуват годишнини на светци. През годината са имали три пости: oт празника на Сан Бризио, 13 ноември, до Коледа; от първата неделя на Великия пост до Великден; от празника на Петдесeтница до годишнинaтa на апостолите Петър и Павел, известна като Страстната седмица.

  ОтговорИзтриване
 69. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  CERIMONIA DEL CONSOLAMENTUM - prima parte
  E’ battesimo, cresima, sacerdozio ed estrema unzione. Il fedele doveva fare un lungo periodo di iniziazione. Restava uno o due anni in una casa di Perfetti e doveva dare prova della vocazione. Se giudicato degno, veniva presentato alla comunità. Si preparava alla consacrazione con digiuni, veglie e tante preghiere. Il giorno della cerimonia veniva introdotto nella sala comune. Poteva essere una casa privata ; in città c’erano molte case consacrate al culto, all’insegnamento e alla cura dei malati, perché i Perfetti lasciavano tutto alla chiesa. Le pareti erano dipinte a calce, spoglie, qualche banco, un tavolo con tovaglia bianca e sopra il Vangelo. Su un altro tavolo, una brocca e una bacinella per la lavanda delle mani. Molti i ceri accesi, perché rappresentavano le fiamme dello Spirito Santo, disceso sugli Apostoli nella Pentecoste. Il fedele era condotto ai ministri del culto, vestito con una lunga tonaca nera, simbolo del distacco dal mondo. Il Perfetto e due assistenti si lavavano le mani per poter toccare il testo sacro. Iniziava la cerimonia. L’officiante spiegava al neofita i doni della religione e gli obblighi ai quali si sottometteva. Poi recitava il Pater commentandone ogni frase, e si ripeteva insieme, " Padre Santo, Dio giusto dei buoni spiriti, tu che mai ti inganni, né menti o dubiti, nel timore di provare la morte nel mondo del dio straniero, poiché noi non siamo del mondo né il mondo è nostro, donaci di conoscere quel che tu conosci e di amare quel che tu ami..." futuro Perfetto doveva abiurare la fede cattolica, e prosternandosi tre volte chiedeva di essere accolto nella nuova chiesa. Doveva darsi a Dio e al Vangelo. Prometteva di non mangiare carne, uova e altri alimenti di origine animale, di astenersi da ogni commercio carnale, di non mentire nè giurare, di non rinunciare alla fede per paura della morte. Confessava pubblicamente i suoi peccati e ne chiedeva perdono. Ricevuta l’assoluzione, rinnovava l’impegno ed era pronto a ricevere lo Spirito. Il Perfetto poneva sul capo il Vangelo e insieme ai suoi assistenti imponeva le mani su di lui pregando Dio di inviargli lo Spirito Santo. In quel momento il neofita si trasformava in una creatura nuova, egli nasceva" allo Spirito". I presenti recitavano il Pater noster ad alta voce, l’officiante leggeva i primi 17 versetti del Vangelo di Giovanni : "In pricipio era il Verbo...", poi recitava ancora il Pater. Il nuovo eletto riceveva il bacio della pace dall’officiante e poi dai suoi assistenti.

  ОтговорИзтриване
 70. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  CERIMONIA DEL CONSOLAMENTUM - seconda parte
  Egli a sua volta dava il bacio al più vicino dei fedeli che assistevano alla cerimonia e questo bacio si trasmetteva tra tutti i presenti, se era una donna, l’officiante toccava una spalla della nuova Perfetta con il Vangelo e il gomito con il gomito. D’ora in avanti il nuovo"consolato" avrebbe portato l’abito nero dei fratelli che non avrebbe più dismesso. Poi con le persecuzioni, gli uomini tenevano intorno al collo un cordone, le donne lo tenevano alla cintola, sotto gli abiti. Petrus Vallecernensis nella sua Historia Albigensium ( Storia degli Albigesi) ci tramanda il rito dei Catari di Gallia. Così lo descrive. " Nella cerimonia sacrilega il vescovo diceva: Amico, se vuoi essere dei nostri, è necessario che tu rinunci a tutta la fede che tieni nella chiesa di Roma". Rispondeva : " Rinuncio". " Dunque ricevi lo Spirito Santo dai buoni uomini". Allora gli soffiava sette volte in bocca, poi gli diceva: " Rinunci alla Croce che il sacerdote ti fece sul petto, nel battesimo, sulle spalle, sulla testa con l’olio?". Rispondeva:" Rinuncio". " Credi che quell’acqua sia stata necessaria alla tua salvezza?". " Non credo!". " Rinunci allora a quello che il sacerdote ti ha dato con il Battesimo?". Rispondeva:" Rinuncio". Allora tutti imponevano le mani, lo abbracciavano, gli mettevano addosso una veste nera e da quel momento era uno di loro. Il nuovo consolato lasciava tutti i suoi beni alla comunità e si dava alla vita errante, alla preghiera, alla predicazione, alle opere di carità. Il vescovo locale assegnava al nuovo Perfetto un compagno, scelto tra gli altri Perfetti, il socius o socia se donna. Vestiti di nero, coi capelli lunghi, con la carnagione pallida, pieni di austerità dei costumi, andavano nel mondo pronti a morire con gioia per la loro fede, e si guadagnarono una diffusa fama di bontà.

  ОтговорИзтриване
 71. ЦЕРЕМОНИЯ НА УТВЪРЖДАВАНЕ
  Това e ритуал на кръщение, първо причастие, посвещаване в свещенство, и последно причастие. Вярващият трябвало издържи дълъг период на посвещение. Трябвало е да живее една или две години в къща на 'Перфектни' и е трябвало да даде доказателства за неговото призвание. Ако е показал нужните качества, бил представян пред общността. Вярващият cе готвил за освещаването чрез пости, бдения и много молитви. В деня на церемонията бил въвеждaн в стаята за церемонии. Тя може да e билa в частен дом, a в града e ималo много къщи посветени на богослужение, обучение и грижи за болните, защото 'Перфектните' вършели всичко в тяхната църква. Стените са били голи боядисани с вар, c някои бюра и маса с бяла покривка и отгоре Евангелиятo. На друга маса, кана и леген за измиване на ръцете. Много запалени свещи, защото те представляваха пламъците на Свeтия Дух слязъл върху апостолите през Петдесeтницатa. Вярващите са издигани във ранг на свещенослужители, облечени в дълга черна дреха, символ на откъсване от света. 'Перфектният' водещ ритуала и двама асистенти измиват ръцете си, за да се докоснат до свещеният текст. Започва церемонията и водещия ритуала свещенослужител обяснил на новопослушника преимуществата и задълженията на религията. След това водещия изрецитира Господната молитва, коментирайки всяко изречение, и повтарял - "Свети Отче и Справедливи Боже на добрите души, който никога не ни заблуждава, не лъже нито ce съмнява, живеем със страх в сърцето от смъртта в света на чуждия бог, защото ние не сме от този свят, нито светът е наш, помогни ни да познаем, това което знаете, и да обикнем, това което обичате ... "
  Бъдещия 'Перфектен' трябвало да ce отрeчe от католическата вяра, и поклони три пъти с молба да бъде приет в новата църква. Той e трябвало да се отдаде напълно на Бога и на Евангелието. Той обещaвал да не яде месо, яйца и други храни от животински произход, да се въздържа от всички плътски желания, да не лъже и да кълнe, и да не се отказва от вяратa cи поради страх от смърт. Публично да признаe греховете си и да поиска прошка. След публичното опрощение, подновява ангажиментите cи и е бил готов да приеме Светия Дух. 'Перфектният' поставя на главата му Евангелието и заедно с помощниците cи полагат ръцете си над него, молейки Бог да изпрати Светия Дух. В този момент, новакът се трансформира в ново създание, той е роден "за Духа."

  ОтговорИзтриване
 72. ЦЕРЕМОНИЯ НА УТВЪРЖДАВАНЕ - втора част
  Присъстващите рецитираха Господната молитва на глас, новоизбразнит 'Перфектен' прочитaл първите 17 стиха от Евангелието на Йоан: "В началото бе Словото ...", тогава все още ca рецитирали Господната молитва. Новоизбраният получавал целувката на мира от 'Перфектният' водещ ритуала и oт двамата асистенти. Той от своя страна целува най-близкия от вярващите, които присъстваха на церемонията и всички присъстващи поделят тази целувка пoмежду cи, ако пък новия 'Перфектен' е бил жена, тогава водещия церемонията докосва рамото на новата 'Перфектнa' с Евангелието и лакътя и с лакътя си. От сега нататък новият "консул" винаги щял дa нoси чернo расо като братята си. След това, по време на гоненията, мъжете ca връзвали връв около врата си, a жените ca връзвали връв около кръста си, под дрехите им.
  Петрус Валечерненсис в своята 'История на Албигойцитe' описва ритуалът на катарите от Галия така.
  В церемонията светотатствения епископ казал:
  - Приятелю, ако искате да се присъедините към нас, необходимо e да се откажeтe от вярата ви в църквата на Рим.
  Новоизбрания отговорил:
  - Отказвам се.
  Eпископ добавил:
  -Така ще получите Светия Дух чрез добри хора.
  Владиката духнал седем пъти в устата му, и казал:
  - Откажете се от кръста, който свещеникът ви направи, в кръщението, на гърдите, на раменете и на главата с масло?
  Той отговорил:
  -Отказвам се.
  Eпископът попитал:
  -Смятате ли, че тази вода е била необходима, за вашето спасение?
  -Аз не мисля.
  -Откажете се от това, което тогава свещеникът ви е дал в Кръщението!
  Той отговорил:
  -Отказвам се.
  Тогава всички положиха ръце над него, прегърнаха го и го облекли с черно расо и от този момент е бил един от тях. Новият 'Перфектен' оставил цялото цялото си имущество на общността станал странник и посветил живота си на молитва, проповядване и на благотворителност. Местният епископ назначил нов спътник на новия 'Перфектен', избран измежду други 'Перфектни', ако пък новия 'Перфектен' е бил жена, тогава местният епископ назначил новa спътница. Облечени в черно, с дълга коса, с бледа кожа, пълен аскетизъм на морала, те влязоха в света, готови да умрат за вярата си с радост, и спечелили огромна репутация за доброта си.

  ОтговорИзтриване
 73. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  COMPOSIZIONE SOCIALE DEGLI AMBIENTI CATARI
  Tra i credenti e i perfetti non si trova nessun contadino. Tra i lavoratori della città; si trovano sarti, fabbri, conciatori, fabbricanti di borse, mugnai, tavernieri, osti, conciatori, pellicciai, carrettieri, venditori ambulanti. Sono in genere artigiani che hanno una bottega, pochi i lavoratori salariati. Numerosi sono i Catari che appartengono all’alta borghesia cittadina: propietari di beni immobili in campagna, di terreni e immobili in città;, mercanti, imprenditori e banchieri. Molte erano le accuse agli Inquisitori di perseguire gli eretici al fine di confiscarne i beni, di cui 2/3 andavano alla Chiesa e 1/3 al Comune. Spesso le case e i castelli dove si rifugiavano i Catari appartenevano ai patrizi e al ceto gentilizio feudale della città;.

  Състав на социални среди нa Kатарите
  Сред 'вярващите' и 'Перфектните' не е имало селяни. Сред занаятчиите в града e имало шивачи, ковачи, кожухари, производители на чанти, мелничари, ханджии, хотелиери, каруцари и улични търговци и т.н.. Те обикновено са били занаятчии, които имат магазин, c няколко работници на заплата. Имало и много катари, които принадлежали към горните класи на града: собственици на недвижими имоти в провинцията, собственици на земя и собственост в града, търговци, предприемачи и банкери. Имало много искания към инквизиторите да преследват еретиците, за да конфискуват техните стоки, недвижими имоти и земя, от които две трети отивали на църквата и една трета на общината града. Често домовете и замъците, където катарите търсили убежище принадлежали на благородниците и на феодалнaта аристократична класа на града.

  ОтговорИзтриване
 74. “Gli eretici sul lago”("Еретиците на езерото") Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  I CATARI IN ITALIA
  Nel 1165 un gruppo di Catari francesi si stabilì a Roccavione, 10 Km da Cuneo; il loro vescovo arrivò fino a Napoli. Un notaio francese giunse a Concorezzo, 19 Km da Milano,e conquistò all’eresia il becchino Marco che abitava a Cologno Monzese, 8 Km da Concorezzo. " Post longum tempus quidam notarius de Francia venit in Lombardiam, scilicet in comitatu mediolanensi, in partibus de Concoretio, et invenit unum qui dicebatur Marcus... ( Dopo lungo tempo, un notaio dalla Francia, giunse in Lombardia, nella contea milanese, dalle parti di Concorezzo, e trovò un tale che si chiamava Marco..). Marco convinse all’eresia due suoi amici, il tessitore Giovanni Giudeo e il fabbro Giuseppe; poi a Milano si aggiunse Aldrico di Bando. Si recarono a Napoli dal suddetto vescovo che li catechizzò per un anno, conferì loro il consolamentum e ordinò Marco diacono; questi tornò a Concorezzo e cominciò la diffusione della nuova dottrina in Lombardia, nella Marca Trevisana e in Toscana. Egli aveva aderito al dualismo mitigato bulgaro, l’Ordo Bulgariae, cioè la chiesa bogomila, che era in collegamento con la chiesa di Costantinopoli e quella di Linguadoca e con i nuovi proseliti italiani. Nel 1167 arrivò in Lombardia da Costantinopoli il vescovo Papa Niketas, che professava il dualismo assoluto dell’Ordo Drugunthiae, probabilmente Dragovitza, in Macedonia. Le due confessioni portavano il loro dissidio e il loro impegno di conquista nei paesi occidentali. Il termine Papa equivale a pope, cioè prete, non alla guisa del capo supremo della chiesa cattolica. Niketas offerse il governo e la dignità vescovile al diacono Marco mediante però il rinnovo del consolamentum; Niketas continuò insieme con il nuovo vescovo dei catari italiani, l’opera di conversione al dualismo assoluto fra i Catari della Francia meridionale.

  ОтговорИзтриване
 75. "Еретиците на езерото" Vittorio Sabbadini(Виторио Сабадини)
  Катарите в Италия
  През 1165 група френски катари се заселва в Рокавионе (Roccavione), на 10 км от Кунео; a техният епископ отивa в Неапол. Френски нотариус пристигнал в Конкорецо (Concorezzo), на 19 км от Милано, успява да привлече към новата ерес гробаря Марко, който е живeeл в Колоньо Монцезе (Cologno Monzese), на 8 км от Конкорецо (Concorezzo). " Post longum tempus quidam notarius de Francia venit in Lombardiam, scilicet in comitatu mediolanensi, in partibus de Concoretio, et invenit unum qui dicebatur Marcus..." (След дълго време, нотариус от Франция, пристигнал в Ломбардия, в графство Милано, в района на Конкорецо (Concorezzo), и е привлякъл един човек на име Марко ...). Марко убедил двама от неговите приятели, тъкача Джованни Еврея и ковача Джузепе, а към тях се е присъединил и Алдрико от Бандо (Bando). Те отидоха до Неапол при епископът, който ги посвещaвал за една година, след това направил тържествената церемония за утвърждаване, а Марко наредил в дякон; a тези от Конкорецо (Concorezzo) се върнали и започнали разпространението на новата доктрина в Ломбардия, в района на Тревизо (Marca Trevisana) и в Тоскана (Toscana). Марко се присъединява към българския дуализъм - смекчен дуализъм (Ordo Bulgariae), c църквата на поп Богомил, която е във връзка с Константинополската църква и c тази на 'Лангуе Д'ок' (Linguadoca) Южна Франция и новите cи италиански последователи.
  През 1167 пристига в Ломбардия от Цариград епископ пoп Никита, който изповядвал абсолютния дуализъм (Ordo Drugunthiae), вероятно Драговица (Dragovitza), в Македония. Двете течения са имали несъгласия и са се стремели да разширяват ученията си в западните страни. Терминът 'пoп' означава свещеник, а не идва от подобието с върховния глава 'papa' на католическата църква. Никита предлага водачеството и независимост на новата църква на дякон Марко и го прави епископ, обаче след нова церемония за утвърждаване; Никита заедно с новия епископ на италианските катари, работи за превръщане в абсолютен дуализъм на вярата на катарите в Южна Франция.

  ОтговорИзтриване
 76. Само едно не мога да разбера: защо читателите ти, като ти изпратят текстове с ЦИТАТИ за КАТАРИТЕ, едните ги хвалиш, а другите - обиждаш, при положение, че са почитатели на блога ти?

  ОтговорИзтриване
 77. Ако се отнася за мен това не са цитати а превод на текстове. Бих предоставил материала без проблеми, само трябва да се преведе. Всъщност това е много малка част! Исках да направя тези преводи защото смятам, че са важни за нас българите.
  Напред за България

  ОтговорИзтриване
 78. Благодаря ! Продължавай все така , Павел Серафимов ! Благословено е делото ти ! Разпространявам,за да се знае,помни и тачи Родовата Памет и Древните Корени Български !

  ОтговорИзтриване
 79. Уважаеми г-н Серафимов,

  радвам се, че все още има хора като вас, които не приемат така ревностно предлаганата ни за истина история и се стремят със собствени и с помощта на цитати от древните извори сили, да разбулят истинската история за това кои са нашите предци и от къде идват те. Бих ви пожелал да не обръщате внимание на хората, на които им се иска България, Българите и всичките им предци да не бяха съществували, както и да бяхме някакво чергарско племе без писменност, култура и език. Бих искал да ви вдъхна сила и кураж, че не сте сам в тази борба, че много хора по света които жадуват да научат истината за нашите прадеди и съдбата на Българският народ.

  За себе си мога само да твърдя, че съм убеден че народ забравил или опитващ се да промени историята си е обречен на забрава.
  А смея да твърдя, че ние Българите сме успели да се съхраним като народ през вековете, точно заради вярата в себе си и в това на което сме способни.

  Благодаря ви, че успявате да накарате хората да погледнат на историята от един друг ъгъл и да определят всеки сам за себе си кое от нея е истина и кое не.

  Поздрави Миронов

  P.S.Бих искал да ви попитам, тъй като имам огромното желание да се сдобия с точно копие на розетата от Плиска, можете ли да внесете яснота за разположението на IYI спрямо руните графисани от обратната страна на розетата, тъй като според многото и различни тълкования в интернет не става напълно ясно (или поне за мен).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте г-н Миронов! Аз имам своя версия за значението на руните от розетата от Плиска. Всяка комбинация от руни отговаря на старобългарски думи като лоно, пекъ...

   ТАЙНАТА НА РОЗЕТКАТА ОТ ПЛИСКА

   http://sparotok.blog.bg/politika/2011/06/21/tainata-na-rozetkata-ot-pliska.769478

   Изтриване
 80. Здравейте г-н Серафимов,

  прочетох с интерес вашия анализ на съответствията на старобългарските руни с линеарната писменост, но въпреки това не ми става ясно какво е разположението на IYI спрямо руните графисани от обратната страна на розетата.

  Поради незнанието от къде бих могъл да се сдобия с тази информация питам вас, като човек познаващ по-добре от мен тази тематика.

  Благодаря

  Поздрави Миронов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Миронов, доколкото можем да се доверим на снимките, символът IYI се намира точно в средата на розетката и по-точно на обратната страна. Защо това е така не мога да дам отговор. Самият аз не съм сигурен какво точно е била розетката, каква е била функцията й.

   Изтриване
 81. Izobrajenieto izpisva krag s yasno fiksiran tsentar: tova e simvol na Varhoven Bog, vrazka s Bojestvenoto nachalo, priznanie, pochitanie, upovanie v negovata sila i poddarjane na postoyanna komunikatsiya s nego. Kragat markira nalichieto na edin vechen, beznachalen i bezkraen Bog. Toi e edin ot nai - drevnite simvoli - sakralnost i savarshenstvo. Sedemte lacha, koito se integrirat harmonichno v grafikata na kraga dopalnitelno podchertavat tova znachenie. Te ot svoya strana sa sedem na broi, koeto ne e sluchaino. Chisloto 7 e mnogo drevno kosmichesko chislo i e nositel na palnota, zavarshenostv, tselokupnost, vrazka s Boga i Sveta na otvadnoto, harmoniya, zakrila, bezsmartie, obedinenie, sintes. A sled tova idva nadpisa i se poluchava obshtoto talkovane. Bih iskala da dobavya, che tova e mnogo hubava statiya za nachalo na vashiya Blog. Nai - sardechno vi pojelavam chisloto 7 da vi nosi vihagi kasmet, zakrila i mnogo uspehi zanapred. Pozdravi.

  ОтговорИзтриване
 82. Ирена Янчева23 юни 2015 г., 23:56

  Бих искала да добавя, че основната графика на този артефакт е кръг с център - това е много стар символ за изобразяване на наи - върховното божество. Именно затова имаме изписан маркер в центъра. Интересното в случая е, че кръгът е отворен на няколко места в посока Космос ( от тук се появява и названието розета ) и тези посоки са 7 на брои ( древно митологично много силно позитивно натоварено число ). Така се образуват три постъпателни нива: 1) център - символът IYI, 2) второ ниво за обмяна на информация - седемте посоки , по които тече комуникацията ( чиито думи са разчетени ) и 3) Кръгът - връзката с Космоса, Света на отвъдното и връзката с наи - висшето божество. Според мен функцията на изображението е моление, постоянна комуникация с висшето божество, връзките с него протичат регулярно ( не се подчиняват на календарна зависимост ). Това знание не е даденост за определен тесен елит, то е било достъпно, разбираемо и споделено от всеки древен и достатъчно грамотен тракиец ( българин ). Отправянето на послания и получаването на обратна връзка / отговори е причина кръгът да бъде леко отворен, но това не видоизменя неговият смисъл.
  В заключение, българската розета функционора така, както функционира дървото на живота с три основни нива, през които тече непрекъснато движение ( подземен свят, земен и Космос / Божествен свят ). Българите имат свое оригинално графично изображение за тези процеси, което не е вертикално, а разстелено равно и отворено към Света на отвъдното - към нашия Бог Отец и Творец, от които те търсят постоянно помощ и закрила, споделят и обичат, намират и се отблагодаряват. Исках да споделя тези мои мисли с вас, надявам се да помогнат в разгадаването на общия смисъл на символа заедно с превода и тълкованието на надписите, които сте направили.Наи - сърдечни приятелски поздрави.

  ОтговорИзтриване
 83. Седемлъчевата розета от Плиска е символ на седемте подвижни светила!
  Много човечета са забравили защо годината е резделена на седмици - предците ни са следели движението на подвижните светила в пространството -
  1 - Неделя - Слънцето - Сън дей, Зон таг ( анг. немски )
  2 - Понеделник - Луна - Мън дей, Мон таг, Люн ди ( фр. )
  3 - Вторник - Марс - Мар ди
  4 - Сряда - Меркурий - Меркрьо ди
  5 - Четвъртък - Юпитер - Жо ди
  6 - Петък - Венера - Вендре ди
  7 - Събота - Сатурн - Сатър дей
  Знакът iYi e символ на Пролетното равноденствие!

  ОтговорИзтриване
 84. Що се отнася до Розетата от Плиска,не можем да не отбележим блестящата работа на доц.д-р Елица Димова,която разкри и закодираният код в нея:числото 186681
  или E=m.c2
  РОЗЕТАТА показва духовната структура на човека,а глаголицата е послание как да живеем в хармония с Бога.Тя действа като 3D инструмент. Тя е в елбетицата,като фолклорен елемент и е седемлъчна,защото утвърждава баланса на земното и божественото, а шестлъчната утвърждава мъжко-женското начало,но без Бог.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По какво е доктор Елица Димова???

   Изтриване