27.01.2015 г.

ПРОИЗХОД НА ГЛАДИАТОРСКИТЕ ИГРИ


Какво ли не бих дал да можех да се върна назад във времето и да посетя Колозея в Рим по време на гладиаторски двубой. За такова невероятно преживяване си заслужава. Да чуеш острия звън на стоварващите се един върху друг стоманени мечове. Да усетиш с всяка фибра на тялото си нажеженото напрежение сред публиката. Да видиш от близо мъжете, които са се пробудили в утрото с мисълта, че залез за тях няма да има и въпреки това, гордо вдигнали глава те поздравяват императора и зрителите. Арената се превръща в храм, а боецът е превъплъщение на бога на войната. Старите римляни са знаели как да организират фантастични  зрелища каращи кръвта да кипи, а дъха да спира.


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jean-Leon_Gerome_Pollice_Verso.jpgГладиато
р означава буквално мечоносец. Gladius е тип оръжие, което потомците на Ромул заемат от келтите, на чийто език то носи името кледиво *.  Разбира се освен меч са се ползвали също копия, тризъбци, секири. Имало е различни видове гладиатори. 

                  http://www.mygladiators.com/images/title-pic.jpg

Бестиариите са се борили със зверове като лъвове, тигри, мечки. Крупелариите са известни със тежките си брони. Еквите са се сражавали на кон, а еседариите са били на колесници. Името на димахерите идва от двата меча, които са държели, сагитарите  са имали лък, велитите пък копие
[1] с. 17-19, 58-61.

http://downloads.bbc.co.uk/rmhttp/schools/primaryhistory/images/romans/leisure/r_gladiators.jpg

Понякога етническият произход на боеца е давал и името му. Най-раните гладиатори са известни под името самнити. Други известни са били галите и не на последно място траките. Те биват въведени в игрите от Луций Корнелий Сула. Траките са били любимци на императорите Калигула и Домициан и са се славели като страховити бойци с невероятна сила и енергия [1] с.56-58. Най-известния техен представител е Спартак, организирал въстание, което разтърсва Вечния град до основи. Смелият тракиец от племето меди заслужава нашето възхищение, но тази работа не е посветена на него, а на естеството и произхода на гладиаторските игри.

http://www.tribunesandtriumphs.org/images/gladiators.jpg

Макар днес да ги свързваме с Рим, произходът им не е там. По начало самите игри не са били предназначени за забавление на тълпата, а са представлявали строг погребален ритуал. Звучи странно, но е така. При етруските (съседи на римляните) двубой при гроба на благородник е било нещо съвсем обичайно. Самнитите (древен италийски народ) също са почитали мъртвите си благородници с двубои и дори жертване на голям брой военопленици.

Самата дума арена е от етруски произход и означава пясък. Преди да бъде издигната специална сграда**, двубоите са били организирани на малки площади покрити с пясък. В него кръвта е попивала бързо и така шансът някой от сражаващите се да се подхлъзне е бил по-малък.

Едва ли има съмненние, че римляните вземат гладиаторските игри от самнити и етруски. Това обаче не означава, че трябва да търсим произхода на явлението на Апенинския полуостров. Много преди особения обичай да се появи в Средна Европа, той е практикуван доста по-далеч на изток.

При посещението си на Тракия   Херодот вижда погребалните ритуали на местното население. Бащата на историята споделя следното – “Богатите се погребват така: трупа държат изложен три дни наред, колят разни жертвени животни и се угощават, след като по-рано са оплакали умрелия, след това го погребват като го изгарят, или просто заравят в земята. После издигат могила и устройват разни състезателни игри, при това най-големите награди определят за единоборство според значението му”. [2] Her.IV-8.

При траките двубоите на гроба на благородник са много по-стари от  тези на самнити и етруски.  Практикувани са със сигурност поне от второто хилядолетие преди Христа. Съществува предание за една смела тракийска принцеса носеща името Харпалика. Майка й починала докато тя била още пеленаче. Тогава бащата научил дъщеря си да пие мляко направо от вимето на кобилата (точно с това стават известни и старите българи). После, макар още дете тракийската благородничка била научена да язди кон и да стреля майсторски с лък (както са били обучавани децата на старите българи).

Бащата на Харпалика бил известен със суровия си нрав. Един ден поданиците се   разбунтували и го убили, а младата тракийка била принудена да избяга в гората. Там преживявала от лов. Не след дълго се стигнало до стълкновение между нея и бившите подчинени на баща й. Схватката била жестока, благородничката убила много от нападателите си, но в крайна сметка паднала поразена и тя. Удивени от невероятната й смелост, а също и от силата й, оцелелите организирали култови въоръжени игри край нейния гроб [3] c.165.

Напълно е възможно това да е началото на ритуала, който след векове ще бъде пренесен на запад и ще стане известен под името гладиаторски игри. Може на някои да изглежда странно, че една жена стои в основата на всичко, но тракийките не са били за подценяване. По храброст и дързост не са отстъпвали изобщо на мъжете. Не случайно тракийските менади са изобразявани с меч, харпе (крив нож) и брадва.

Разбира се невъзможно е да се каже със сигурност дали култовите въоръжени игри в чест на Харпалика са най-старите. Подобни обичаи срещаме не само в Тракия, но и край омировата Троя. Който е чел Илиада знае, че при погребението на Патрокъл е имало състезания с колесници, а след това е дошъл реда на борци, копиеносци, мечоносци. Жертвани са също животни и дванадесет пленени трояни.

Тук трябва да се отбележи, че нито мирмидонът Патрокъл, нито неговия роднина Ахил са гърци. Преди около век известния британски учен Артър Еванс заяви, че имена като Ахил, Клитемнестра и др. не са гръцки по произход. Потвърждение бе дадено от фламандския изследовател Алберт Йорис Ван Виндекенс. Според него името на Ахил е пеласгийско. А пеласгите са най-близките тракийски роднини. Езиковедът В. Георгиев смята, че тракийския/пеласгийския език, е говорен в нашите земи още от времето на Неолита. [4] c.43.

За мирмидоните пък Йоан Малала казва без увъртане, че са предци на старите българи. Това обяснява защо дедите ни практикуват трако-пеласгийски погребални ритуали. Не става дума само за жертването на кон и куче в гроба на боец, но и за по-сложни обреди, чийто корени виждаме дори в Илиада.

Тъй както Ахил  изгаря в чест на Патрокъл военопленници и животни, така и княз Крум заповядва пред вратите на Константинопол да бъдат пренесени в жертва хора и животни [5] с. 351.

Следва да бъде обяснено как особеният ритуал, станал основа за гладиаторските игри, намира своя път от Балканите до Апенинския полуостров. Черпейки сведения от старите писания и съпоставяйки ги с археологически находки и топоними можем да заключим, че е имало няколко миграции на балканци в посока на Древна Италия.

Според Плутарх пелазгите били войнствен и могъщ народ, който покорил всички хора изпречили се по пътя му. Когато стигнали в Лациум пелазгите основали Рим и го нарекли така по името на оръжието си. ROME – сила (на оръжие) отговаря прекрасно на старобългарската дума раменъ-силен.

От Тит Ливий пък научаваме за странни, нелатински имена на древни царе. Става дума за Атис, Капус и Капетус, те безспорно са тракийски по произход. А сравнявайки материалната култура на Есте и Голасека (първо хил.пр. Христа) с тракийската от по-ранен период става ясно, че може да се говори за силно тракийско влияние в северните части на Апенинския полуостров през първо хил. пр. Христа.

В земите на Древна Италия  се срещат топоними и хидроними, чийто характер е трако пеласгийски.Това съобщава Антонио Скиарета в свое проучване. Италийските Алма, Калетра, Аксиа, Пирги, Руселе, Висентиум и др. отговарят на тракийските Алмус, Каластра, Аксиос, Пергам, Русидава, Висанте. А името на прочутото  Тразименско езеро се свързва с корен ТРЕС имащ значение ТРЕСА. Тук коментарът е излишен.

Ето, ние разполагаме с достатъчно данни, които показват, че гладиаторските игри са древен тракийски обичай, който е пренесен от балкански поселници на Апенинския полуостров. Първо е бил приет от етруски и самнити, а после, чрез тяхно посредничество е даден на римляните, които от погребален ритуал го превръщат в зрелище и забавление на тълпата. Това, че етруските са били в контакт с нашите предци разбираме и по факта, че в северната част на Апенинския полуостров са се почитали божества, чиито имена се обясняват на тракийски и неговия модерен вариант – българския.

Земла е етруски теоним, еквивалент на тракийската Земела, името на която се тълкува със старобългарската дума земля – земя. Сетлан е етруски бог на огъня, името му отговаря на тракийския теоним Суетулен, а и на българското име Светлан (според Вл. Георгиев).

Далеч съм от мисълта, че нашите деди траките са в основата на всичко. Колкото и способен народ да са били, другите хора също са притежавали умни и способни индивиди. Несъмнено траките са научили много от своите съседи, а и от други племена, с които са влезли в контакт. Едно обаче е безспорно, дедите ни са били едни от най-големите дарители в древността и е справедливо това да бъде споменато. Вече не върви народът на Спартак да бъде определян като войнолюбиви варвари. Ясно е, че предците ни са повлияли езика и културата на много европейски народи. Дали са и огромен импулс в развитието им, посредством знанията по обработка на металите. Без тях развитие би било невъзможно.
 
Историята учи на много неща, най-важното е това, че оцеляват само силните.Оцеляват тези, които са калени в жестоки изпитания, но са успели да запазят човешкото в себе си. Ние сме подложени на ад вече много години и все пак голяма част от нас е успяла да запази както човечност, така и благородство. Станал съм свидетел на това нееднократно и всеки път душата ми се е изпълвала с възхищения от примера на добрите хора. Как да не се гордея, че съм българин!


 Използвана литература и пояснения:

1.M.Grant, Gladiators, Penguin Books, 1967;
2.Херодот, История 4-8;
3.Г.Батаклиев, Антична Митология, Изд. Д-р П.Берон, София, 1985;
4. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
5.В.Бешевлиев, Първобългарите, История, Бит и Култура, 2008;

*Кледиво отговаря на старобългарската дума кладиво-чук. Келтския меч е бил предназначен предимно за сечене и удряне (както с чука).

** Колозея е издигнат от Флавиите през I-ви век.

***В действителност материалната култура от земите на мирмидоните е сродна с тази на Тракия. Приликите са от поне 4- то хил.пр. Христа, това се знае много добре от археолозите. Древните Тракия и Македония са били обитавани от един и същ народ. Римския летописец Помпей Трог споменава, че най-старото население на Македония ( където живеят мирмидоните) е пеласгийско...41 коментара:

 1. Коло-Зея - Зей пазар- колелото за гледане :-)

  ОтговорИзтриване
 2. Доказан е вече произхода на етруските. Тяхната азбука е използвана 1200 г по-рано в егейските острови ( за заблудените юроде - това означава над 1500 г преди появата на данацийте) .
  Техният тракийски произход обяснява многото тракийски елементи в римските традиции и пантеон.
  М. Димтров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Скоро попаднах на нещо интересно, не съм веща по въпроса, но на мен ми звучи така: в научните среди отново става подмяна на историята като се налага друг термин-"proto-greek", който дори променя визията и на микенската цивилизация. Не бях срещала до сега подобна терминология, но тя започва да се утвърждава. Скоро траките може да бъдат обявени за proto-greeks и няма да се налага на гръцките археолози да обясняват на света, защо в предполагаемата гробница на "гръка" Александър има типично тракийско погребение. "The Proto-Greek language is the assumed last common ancestor of the Greek dialects, including the Mycenaean language, the classical Greek dialects Attic-Ionic, Aeolic, Doric and North-Western Greek, and ultimately the Koine and Modern Greek. Some scholars would include the fragmentary Ancient Macedonian language, either as descended from an earlier "Proto-Hellenic" language, or by definition including it among the descendants of Proto-Greek." http://indo-european.eu/wiki/index.php/Proto-Greek_language. Ако някой може да коментира по-задълбочено ще съм благодарна. db

   Изтриване
  2. Какво да се коментира, някои хора виждат, че корабът с лъжите потъва и търсят нови номера поне за забавят потъването.

   Изтриване
  3. До М. Димтров

   Митак, възможно е етруските наистина да са обитавали егейския регион, някои учени изказаха отдавна предположения за това.

   Изтриване
  4. Павле, по Viasat History върви епизод от една поредица "тайни в прах" за етруските.
   Там обявиха че етруската азбука е аналогична на тази използвана в надпис от един егейски остров (забравих името, нещо с Л..) 1300 години преди етруските.
   Не нарекоха надписа нито гръцки, нито прото-гръцки ( в други епизоди използват термина "преди-гръцко население" който е коректен)
   Дадоха могилни погребения, метелургични техники и др факти, които са аналогични на тракийските.
   М.Д.

   Изтриване
  5. Може да става дума само за Лемноската стела. Този надпис е интересен, но датировката е спорна. Аз съм склонен да го отнеса към най-старите писмени паметници от първото хилядолетие преди Христа.

   Има един много интересен фрагмент от Лемноския надпис - ZIVА - той живя...:)

   Изтриване
  6. Да, точно за него става дума.

   Изтриване
  7. Владимир Георгиев дава доста интересен превод, но работата му е трудна за намиране.

   Изтриване
 3. Има ли връзка между седемте славянски племена на Теофан със седемте гетски/готски племена на св. Йероним и със седемте скитски племена на Херодот? Можем ли да кажем, че това са едни и същи племена, наричани различно през различните периоди?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По начало името славяни се използва само за стари жители на Балканите, не на Полша, не на Русия. Теофилакт Симоката казва в няколко свои книги, че славяни е новото име на гетите.

   По това време дедите на словени, словаци, чехи, поляци, руснаци и др. са носили името венети. Земите на Словения и Словакия са наричани Венетия, Тера Венеторум, Виндиш Марк. В Полша е Венетския залив, а финландците все още използват Веная като име на Русия.

   Поради това, че езика на гетите-славяни е бил близък до този на венетите, то и те биват наречени славяни, но след време. През 7 век, когато Алцек отива на Апенините, той намира убежище при княз Валук, който е наречен dux Venetorum - владетел на венети. По-късно Свети Колумбан посещава тези венети и пише Venedi qui et Scalvi dicuntur - венети, които са наричани и славяни. Векове по-късно е запазено само името славяни.

   Ето така името на гетите -славяни се налага върху словени и словаци. Ще минат векове преди полязи и руснаци да бъдат наречени славяни. Това ще стане около половин хилядолетие след времето на Псевдоцезарей и Прокопий.

   При нас името славяни се губи понеже, славянските роднини - мизите наречени още българи са по-силни политически. По същия начин, в Британия се губи името на саксите. Заедно с англите те завладяват Британия, но новообразуваната държава не носи името Англо-Саксия, а само Англия понеже англите са имали по-голямо влияние.

   Истината никога не е сложна, сложен е пътят тя да се укрите.

   Изтриване
  2. От Л. Лозанов - да, той и Цани Гинчев има абсолютно същото виждане. :) Малко е парадокс нещо друго - ние, българите, хем не сме номади хем сме обиколили половин Евразия - походите на Дионис в Индия, отношенията с китайците, с персите, с египтяните и т.н., а после обратно сме се върнали тука, подбуждани от чувства на любов по родната земяа(нещо като първобитен национализъм?І.

   Изтриване
  3. Всички народи са били номади. За номадизма на гърците споменава Херодот, за номадизма на германите пише Гай Юлий Цезар. Дори през средата на 5 век преди Христа, някои от племената на персите са номади.

   Поне на мен не ми е известно някой народ да е напуснал до последния човек родината си. Голяма част от галите мигрират за Мала Азия през 3 век преди Христа, но през1 век преди Христа галите живеещи на север от римляните са няколко милиона.

   Част от саксите напуска Германия и се заселва в Британия, друга част в Трансилвания, но Германия не е останала без сакси. Няма съмнение, че и част от англите са останали по родните си земи, но са били погълнати от своите по-многолюдни родинини.

   Изтриване
  4. Разбира се че това са три имена на един същ народ. Не само заради съвпадението на броя им (седем) и на територията на която живеят.
   Но и поради източниците, които посочват ясно и категорично идентичността на скити-гети-склави
   М Димитров

   Изтриване
  5. Извинявайте, драги господа Лозанов и Серафимов, но аз никъде не намерих исторически извор, който да споменава за "седем скитски племена", освен уикипедия, а тя не е най-надеждния исторически извор! За седемте гетски/готски намерих(макар и доста спорен и недоказан), както и за седемте славянски, но за седемте скитски нищо не намерих. Ако тия седем племена са ви някакъв аргумент в полза на автохтонизма, то аз изобщо не съм убеден! Поздрави!

   Изтриване
  6. Прощавайте анонимни господине, но въпросът си трябва да зададете към особата, която споменава "седем скитски племена".

   Възможно е някой да се е объркал поради това, че гетите често са идентифицирати със скитите. Гетското нашествие през 3 век е описано от Дексип, който нарича работата си Скитика.

   Масагетите са класифицирани от Херодот като принадлежащи към скитската общност, но Йордан ги причислява към гетското семейство.

   Сарматите са определени от Страбон като част от скитите, но Прокопий споделя, че според старите автори сарматите спадат към семейството на гетите.

   Хората, които не са запознати с тези важни подробности могат да изпаднат в объркване.

   Изтриване
 4. „Истината никога не е сложна, сложен е пътят тя да се укрие“!

  Понякога в главата ни се зараждат подобни мъдрости, без да знаем откъде са се появили. Не ти ли се струва, че те биха могли да илюстрират нашето собствено „его“ ? След като вече се издруса в началото на тази статия, сега се спотайваш и чакаш бурята да се умири от само себе си. Недей да се криеш, а бъди мъж (за какъвто често претендираш). Ако смяташ, че си в ред – защити се от обвиненията, а ако си сбъркал – изрази съжаление за странната си еуфория, разкай се! Но ние вече с теб се разбрахме, че разкаянието е приоритет на силните характери, а не на мижитурките!
  Никога досега не ми се е случвало да се възхищавам от някого и в същото време да подозирам, че самият той като човек е твърде посредствен ...
  Е, какво пък, що се отнася до мен ...както е казал поетът:„Що значи тук някаква си личност?“ Важно е публиката нищо да не усети! Затова.....тихо !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато един мъж коментира като анонимен, това е индикация за няколко неща:

   1. Човекът е комплексиран.
   2. Човекът е страхлив и намира смелост да каже нещо само от сянката на анонимността.
   3. Човекът е самотен, търси внимание всячески, но не може да събере смелост да покаже лицето си.

   Изтриване
  2. Анонимен спамер,
   не е нужно да ангажираш всеки с личните си проблеми.

   Изтриване
  3. Любомир Лозанов съм - г-н Серафимов(преди да ме запсувате или да ми направите психоанализа :Д да кажа, че не съм написал аз горния коментар!!!), продължавам да следя вашия блог(без да се правя на умен), но и аз съм пускал анонимни коментари понякога(щото ме мързи да се регистрирам или щото съм забравил да си напиша името, а и не мисля, че има значение за вас примерно кой съм - все едно ще ми идвате на гости егаси), но не е в това въпроса. Въпроса ми към вас е защо го обръщате на лична основа(от известно време го забелязвам)? Едно в едно ли смятате да си правите?! Обективно погледнато, вие си имате блог, където си изразявате мнението. Мнение, което не се харесва на много хора. Но да си припомним - коя е основната критика към Г. Ценов? Бил е велик историк, безспорно, one man army, дет се вика, сам е изградил и защитил цяла теория в едно много особено време. Но! Но... често той е градил своите трудове върху нуждата да отвърне на нечия подигравка или клевета. И днес, от дистанцията на времето, на нас, читателите на неговите трудове, ни се вижда смешна и излишна полемиката му с други историци(напр. с вече покойния Златарски във "Кроватова България").
   Анонимния отворко, който ви гаргари така "тънко", има правото да го прави, защото е никой. Но вие, бидейки толкова популярен в интернет и защитавайки подобна кауза, нямате такова право, защото утре некой може да извади ваши думи от контекста, а после иди обяснявай какво точно сте искал да кажете. Много често емоциите взимат връх и на всеки човек му се приисква да счупи нечии капачки, но:
   1. В България всички сме комплексирани
   2. Повечето хора в тая държава са уплашени и гледат с недоверие на всичко и всекиго
   3. А тва е вече в специалността на психолозите../
   Казвам го, не щото искам да ви казвам какво да правите, а просто е тъпо как всичко в тая държава се обърна на народно събрание - всеки репликира и дупликира...

   П.С: Аз ви питах за скитските и славянските племена, щото си направих проучване и го срещнах. Благодаря за изчерпателния отговор!

   Изтриване
  4. Г-н Лозанов, бихте ли посочил един единствен случай, в който съм напсувал събеседника си?

   Реакцията ми към анонимния бе съвсем адекватна - каквото повикало, такова се обадило. Така или иначе думите ми ще бъдат изкривявави, ще ми бъдат приписвани неверни неща, неизбежно е, това става вече 5 години.

   За мен е важно само мнението на приятелите ми, а те ме познават добре.

   Изтриване
 5. Относно Харпалика (граблива вълчица): може ли да се направи връзка с харпия (граблива птица) и Харпиите (крилати жени -похитителките, демек грабителки), грабили храната на Финей, който, както прочетох бил първо женен за дъщерята за Борей, а после за дъщерята на Дардан (все инетересни имена)?

  И една новина:
  http://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/mramoren-relef-na-bog-mitra-v-muzeia-za-istoriia-na-sofiia-6030804

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 6. Накратко:

  Вече признах, че особено високо ценя твоята дейност. От такава позиция ми беше особено тежко да приема увода към настоящата статия, но ти не публикува коментара ми по този повод. Всеки, който е прочел и намира еуфорията ти разбираема за един нормален човек е дебил !
  Венец на екзалтацията ти е сравнението на арената с „ХРАМ“, а окаяните нещастници, които принудително жертват живота си, за да „КИПИ КРЪВТА“ на такива като тебе са „ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕ НА БОГА НА ВОЙНАТА“ !
  В твоя реплика от 26. януари 12:39 се оплакваш, че „някой анонимен страхливец ме обвини в САТАНИЗЪМ“. Аз тогава си позволих да те защитя, но споделените от теб въжделения будят у мен много странни асоциации ...
  Най-малкото, мисля, че е препоръчително да се консултираш с психиатър !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни господине, гладиаторските игри не са това, което представя Холивуд. Гладиаторските игри нямат нищо общо с наказването на престъпници и роби на арената. Обучението на гладиаторите е било дълго и скъпо, не всеки двубой е завършвал с обезгляваване, или отразвяне на ръка, крак.

   По твоята логика анонимни господине, ние трябва да се откажем от спорта борба, защото виждате ли - жескоко е да грабнеш някой и да го тръшнеш на земята.

   Изтриване
 7. "Г-н Лозанов, бихте ли посочил един единствен случай, в който съм напсувал събеседника си?"
  Пошегувах се, не съм искал да ви засегна или нещо подобно. :) Това е нещото, за което ви се възхищавам - имате идея, кауза, цел, смисъл в живота, който ви води напред, и може би затова приемате нещата по-лично.
  За повечето хора(като тези, които ви нападат) е по-лесно да цъкат с език и да недоволничат от всичко, но тия хора си идват и си отиват за едното нещо в тоя свят, те не оставят никакви следи и са просто някакви илюзии, които само съществуват и не правят нищо повече. Просто си ходят по улиците и най-великото нещо, което може да им се случи, е да намерят некоя стотинка на земята. Едва ли има смисъл какъвто и да е емоционален досег с тях...:)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ясно, не съм разбрал шегата. Стават и такива неща, най-вече, ако контактът не е директен, а във виртуалното пространство. На живо по тона на гласа си личи кога някой се шегува, тук е по-трудно.

   Изтриване
 8. От Лозанов - Аз затова не съм регистриран в никаква социална мрежа - виртуалното общуване има много недостатъци. :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Лозанов, в момента, в който сте написали нещо на компютъра и мобилния Ви телефон е бил наблизо, вече сте регистриран. Следят ни отдавна и то не нашите служби за сигурност, а такива, срещу които не може да се направи абсолютно нищо.

   Изтриване
  2. Така е, за жалост...

   Изтриване
 9. ".......в момента, в който сте написали нещо на компютъра и мобилния Ви телефон е бил наблизо, вече сте регистриран. Следят ни отдавна и то не нашите служби за сигурност, а такива, срещу които не може да се направи абсолютно нищо."


  Това е възможно , но е малко вероятно .

  ОтговорИзтриване
 10. интервю с проф.Гергова:
  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2015/01/30/2462440_novoto_stroitelstvo_v_arheologicheski_obekti_-_skandal/

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 11. 16. Възлюбеният от своя Господ Самуил, пророк Господен, основа царство и помаза царе за своя народ;
  17. той съди народа по закона Господен, и Господ посети Иакова;
  18. по своята вяра той беше истински пророк, и по думите му се познаваше верността на предвиждането.
  19. Той викна към Всемогъщия Господ, когато враговете отвред го притискаха, и принесе в жертва агне млечниче,
  20. и Господ изгърмя от небето и със силен шум направи да се чуе гласът Му;
  21. и изтреби тирските вождове и всички князе филистимски.
  Ако библейските извори са прави, конфликтът достигнал своята връхна точка около 1000 г. пр. Хр. След като цар Саул и неговия син паднали в кървава битка с филистимците, цар Давид, който известно време живял при противника, поел задачата да пречупи силата на филистимците. Кратко житие на Св. Климент Охридски се твърди, че българите са мизи, преселени от Мала Азия? Случайно ли едно от филистимските княжества се е наричало Гет? Пелесет или филистимляните от Библията са всъщност пеласги от Крит...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, филистимците са пеласги от остров Крит. Ашкелон, Акрон, Газа, Гет и Ашдод са пеласгийски селища в края на второто хилядолетие преди Христа.

   Изтриване
  2. Благодаря,но кои са "тирските "вождове тогава...!?

   Изтриване
  3. Във всеки период от време са били различни хора.

   Изтриване
  4. Въпросът ми е пелазги,ли са ...и дали не става въпрос за Троя?
   Поздрави!

   Изтриване
  5. Тир и Троя са на различни територии, това са две различни селища. В края на Бронзовата епоха земите край Тир са били обитавани от пеласги. До кога те са запазили своята доминация е трудно да кажа.

   Изтриване