31.01.2015 г.

МАКЕДОНИЯ И НЕЙНИТЕ БЪЛГАРИ


Държавността в Европа започва на Балканите. Тук хората успяват най-рано да се консолидират. Тук се зараждат първите значителни царства. Най-богатото и силното през V век преди Христа е Одриското Царство. За неговата мощ свидетелства Тукидид - Thuc. II-95-97

По времето на владетелите Терес и Ситалк, както гърците, така също илирите и македонците се страхуват от огромната армия на траките и всячески се опитват да спечелят благоволението на одриските благородници-Thuc. II -29, II-67, II-101.

С течение на времето по-силни стават македонците. Цар Филип II успява да обедини своите хора, а и да създаде способна армия, с която да подчини своите съседи – Just. VII-6. След убийството на Филип II неговият син Александър III (Велики) създава империя на два континента – Arr. V-xv. Нейното съществуване е твърде кратко. 

Преждевременната кончина на Александър III довежда до раздори и войни сред неговите приемници. Самата Македония е толкова отслабена, че не успява да отбие нашествието на галите. През 279 г. пр. Христа самоувереният Птолемей Керавън посреща галските бойци на цар Болгий и не само бива победен, но и загубва живота си.

По-късно Филип V прави сериозни опити да възвърне величието на Македония, като дори воюва с Римската Република. Синът му Персей упорито продължава съпротивата срещу нахлуващите римляни, по през 168 г.пр. Христа, край Пидна армията му е разбита от легионите на Емилий Павел. Жителите на седемдесет и два града биват отведени надалеч и продадени в робство – Plin.IV.39.

Македония никога повече не се съвзема. Оцелява само селското население на страната. То е било нужно както на македонските царе, така и на римските завоеватели, защото някой е трябвало да обработва земята, да строи и т.н. Въпросното селско население обаче е предимно от тракийски произход. Знаем за това от различни исторически извори.

Тит Ливий разказва как македонският цар Филип V докарва в страната си огромен брой траки, понеже населението на Македония е било оредяло - Liv. XXXIX-24:

"But that he might restore the ancient population, which had been lost in the calamities of war, he did not merely look to the natural increase of the people, by requiring all to beget and rear children, but [4??] he had transferred a great number of Thracians to Macedonia "

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.02.0166%3Abook%3D39%3Achapter%3D24


Самите древни македонци делят един и същ произход с траките. Разказващ историята на Помпей Трог, Юстин поменава, че най-старото население на Македония са пелазгите –Just.VII.1. Към пеласгийските племена спадат долопите, хиянтите, а и мирмидоните, които Йоан Малала определя като предци на българите.
До неотдавна това твърдение се смяташе за грешка на старите автори, но проведените генетически изследвания доказаха, че във вените на значителна част от българите тече кръвта на население обитавало Балканите още от Каменната Ера. Т.е. с пълно право ние можем да се наречем наследници на траки и пеласги:

Авторитетно генетично изследване потвърди, че българите са тук от поне 10 000 г. Антибългарският мит за ‘смесения народ’ отива в небитиетоДруго компактно население от територията на Македонското Царство са пеоните. Те също не са се изпарявали мистериозно, а просто в по-късни времена са наречени българи. Това прави Йоан Цеца, казвайки:  А Пирехъм водеше пеонци, или още българи от река Аксиос, или още Вардара -Tsets. Varia, II. Интересна подробност е това, че името на пеонския цар Одолеон се обяснява със стблг. одолѣние-победа, т.е. значението на Одолеон е победител, този, който надвива


                                        Монета на пеонския владетел Одолеон Не по-малка група хора обитавала земите на Стара Македония са мизите. Херодот свидетелства, че преди Троянската Война мизи и тевкри покоряват всички траки от Босфора до река Пеней (южната граница на Македония):

Mysians and Teucrians, before the Trojan war, who passed over into Europe by the Bosphorus and not only subdued all the Thracians, but came down also as far as the Ionian Sea and marched southwards to the river Peneios. “ – Her. VII.20.


Подобно на мирмидоните и пеоните, мизите също са определени като предци на българите. Това прави Деметрий Хоматиан, който дори свързва дедите ни със събития от времето на Александър Велики:  “…европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били    изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.”


Хоматиан не само описва българите като древен народ, но и ги определя като господари и жители на Македония през Ранното Средновековие. След този период няма сериозна промяна на населението на Македония. Проф. Ганчо Ценов бе първият, който обърна внимание на свидетелството на Равенския Космограф: “Inter  Thraciam  vel Macedoniam   et   Mysiam   Inferiorem modo Bulgari habitant.” – В Тракия, а също Македония и Долна Мизия  само българи живеят.

През XIV век Никифор Грегора посещава Македония и пише, че повечето жители са стари преселници от Мизия – П.Ангелов, България и Българите в представите на византийците, с.150, бел.176. 

След XIV век в Македония се заселват турци, албанци, а и евреи. Макар в началото на ХХ век броят на късно дошлите евреи, албанци и турци да е значителен, преобладаващо е българското население.

През ХХ век, по различни причини, различни групи хора с фанатизъм се опитват да откъснат Македония от тялото на България и да посеят вражда между братя. Никой не иска силна и самостоятелна България на Балканите защото тя ще подчини всички свои съседи, а след време със свои сили ще отвоюва и откраднатите от чужденци територии.

България на три морета би била заплаха дори за великите силиДори разпокъсаната, ограбена и изтерзана България притежава мощ. Това го разбират англичаните по време на битката при Дойран. Там генерал Вазов и мъжествените български бойци смазват съкрушително елитната британска армия, която е най-модерната за времето си. Представете си на какво би била способна една обединена и богата България...

Никой не би бил в състояние да унижи и ограби населението на такава страна. Никой не бил в състояние да пороби пробудените и възвърнали самочуствието си българи.
Това е причината чужденци щедро да спонсорират откъсването на македонците от българските им корени. Принципът –Разделяй и владей не е от вчера.  

Все пак има начин да се съберем с нашите роднини живеещи в Македония.Това може да се постигне като не отвръщаме на хулите от македонска страна. Те са дирижирани от чужденци.

Никой истински македонец няма да каже лоша дума за българин и никой истински българин няма да обиди своите братя и сестри в Македония.

Ние можем да покажем благородството си като помагаме на братята си, като по един умерен и културен начин им представим доказателства за общ проиозход. Такива има в изобилие. Езиковедите доказаха отдавна, че е безумие да се отделя македонското наречие от българския език:

“Фактът, че новата писмена норма в СРМ се създава върху западнобългарски диалект, достатъчно ясно говори за характера на създаващата се книжнина. Тази норма има ярко изразен областен (регионален) характер дори по отношение на самия географски район. В Благоевградско, Петричко, Разложко, Гоцеделчевско се говори само книжовен български език, а интелигенцията в Солунско, Костурско, Леринско, Кукушко, Сярско до закриването на българските училища от гръцките власти е говорела само българския книжовен език. Нещо повече — с българската литературна норма е свързана и част от интелигенцията на онзи дял от Македония, който беше присъединен към Сърбия през 1913 г., тъй като училищата още през турското робство в цялата област винаги са били изключително български…”За да могат македонците да приемат българските си корени, ние самите трябва да бъдем народ за пример. Нека станем отново известни с честността и добротата си! Всеки иска да се идентифицира с благородния и избягва сравнението с покварения. Когато българинът покаже истинското си лице, ще заслужи и истинската си съдба на благоденстващ и силен народ взел под крилото си всички свои събратя.


33 коментара:

 1. Благодарности за новата радост!Има ли сведения какво се е случило със цар Болгий впоследствие?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Милев, Павзаний разказва как войската на Болгий разгромява македонците, но след това се завръща по родните си места. В Зографска История обаче, този същият Болгий е представен като родоначалник на българите.

   Мисля, че това е преувеличено, Болгий е най-вероятно предводител на галите от Галия Белгика, те са познати на Гай Юлий Цезар като белги, а в ирландските летописи са наречени болги. В ирландските предания се твърди, че болгите идват от Тракия по времето на Кир Велики - 6 век преди Христа.

   Интересното е, че легендата за идването на болгите в Ирландия съвпада с разказа на Херодот за пеласгите в Атика и прогонването им от там.

   Аз лично смятам, че през Желязната Епоха Тракия е обитавана от племе болги, част от което мигрира на запад. От мигрантите една група се установява в земите на Франция, друга заминава за Ирландия, а трета се заселва в Южна Британия където е Вента Булгарум.

   След време тези болги се завръщат в Източна Европа, някои остават в Тракия, а други се отправят към Мала Азия.

   Изтриване
 2. [10.19.7] Cerethrius was to be leader against the Thracians and the nation of the Triballi. The invaders of Paeonia were under the command of Brennus and Acichorius. Bolgius attacked the Macedonians and Illyrians, and engaged in a struggle with Ptolemy, king of the Macedonians at that time. It was this Ptolemy who, though he had taken refuge as a suppliant with Seleucus, the son of Antiochus, treacherously murdered him, and was surnamed Thunderbolt because of his recklessness. Ptolemy himself perished in the fighting, and the Macedonian losses were heavy. But once more the Celts lacked courage to advance against Greece, and so the second expedition returned home.

  https://www.utexas.edu/courses/ironagecelts/Pausanias10.html

  ОтговорИзтриване
 3. Super, napravo 4udno! Kakto nqkoi be6e komentiral - ako ti mahnem citatite, ni6to drugo ne ostava. No puk napisano uvlekatelno... kato za 3 klas... Make li si Sparo?

  ОтговорИзтриване
 4. ..“По времето на владетелите Терес и Ситалк, както гърците, така също илирите и македонците се страхуват от огромната армия на траките..“
  *Това априори създава разлика между македонците и траките,като сам по-долу, в целия материал, поясняваш,че са едно и също!
  *“ През ХХ век, по различни причини, различни групи хора с фанатизъм се опитват да откъснат Македония ..“
  *Тези групи хора не са ли сърбите и каква е причината да не ги посочиш? Може и да имаш нещо друго впредвид,питам просто!Но нещата с историята ни няма да се оправят никога,докато водещи историци,за какъвто те смятам, не спрат с омекотяване на истината и заобикалянето и за по-приемливо!Това не ни помага,а удължава агонията ни!На света едно към едно, трябва да се каже,както и доказваш,че траки и българи са едно и също и екзонима траки, да започне да се замества повсеместно от Българи!Тук има огромно поле за дейност!
  Знам по принцип,че не се радваш особено на моите мнения,но аз не печеля от това,даже ме боли ! Правя го в името на Истината и се опитвам да допринеса,до колкото мога. Нямам нито полза,нито нещо искам. Няколко пъти ти соча неща и задавам въпроси на които отговаряш частично,а важното игнорираш! Забелязва се и не е хубаво!Силните понасят истината и я признават и това е велико!Аз не виждам проблем!Ти и хората,като теб,са изключително важни за България днес,но когато се вижда несигурност и непоследователност,нещата трябва да се изясняват! Иначе чия ще е ползата? Бях си казал да не пиша,но някак си все ме провокираш,в добрия смисъл! Е,нещата са в твои ръце,но За Бога, не отхвърляй Българи! И приятели! Иначе защо..?
  Ник

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Консолидацията на един народ е бавен процес, като често отделните групи воюват помежду си. Този процес се наблюдава в римска, германска, келтска, гръцка, а дори и хетска история.

   Това, че дадени хора воюват не означава, че те не са от един произход. Най-много жертви американците дават по време на Гражданската Война.

   Много от тези, които се наричат сърби не са сърби изобщо. Така е и в Македония, много от тези, които ни наричат татари, не са македонци.

   Колко войни има през цялата ни история със Сърбия? Колко са войните с така наречената Византия ? От края на 19 век та до днес, както ние, така и сърбите сме манипулирани от чужденци. Ние се трепим, те печелят, ние намаляваме, те нарастват.

   Никога не бих отвхвърлил приятел, но това не означава, че трябва да играя по свирката на приятелите и винаги да се съгласявам с тях.

   Изтриване
 5. Уважаеми Анонимнико от 18:54......Моля те едно....Чети само цитатите на Спаро! Просто защото не ги е писал той....Те са истински, а и когато са писани, той още не е бил роден !!! Него не го чети, не си заслужава просто.....Но... ако ти правоверни ми сънароднико, успееш да прочетеш цитатите му, дето ти ги поднася под носа, и поне се опиташ да ги разбереш... повтарям, поне се опиташ да ги разбереш, тогава ще съм горд с теб !!!! Защото само един четвъртокласник може да даде истинска преценка за всяка минута, час, ден, година отдадени на търсене на истината за истинската история народа ни, и да разбере, че тези публикации са на ниво трети клас!!!
  Тодор Димов
  работник
  Белгия
  дипломиран осмокласник

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Всеки път с различно име, но със същите комплекси
   Жалка картинка, пълниш нета със спам в порив да се почустваш значим. безнадежно

   Изтриване
  2. Kolko struva tazi moneta

   Изтриване
 6. Навременна статия и на място. Отношенията ни с братята македонци винаги са определяни от лъжите, които се говорят на тях и на нас.
  Само истинския прочит на историята може да ни обедини

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, разделили са ни с безброй фанатично повтаряни лъжи, но истината не може да се скрие.

   Изтриване
 7. От къде идват Мизите първоначално - от Мала Азия или от днешна Мизиа в северна България? Има ли някаква информация от изворите по този въпрос?

  Питам защото най ранното изображение на човек с чумбас е от Gobekli Tepe в днешна Турция, от преди ~12,000 години.

  http://www.templeofbabalon.com/images/02_01_gobekli_tepe_large.jpg
  http://4.bp.blogspot.com/-evag2eYrtg0/Ut2KDk_LycI/AAAAAAAAAq0/WqWKQyXWtUQ/s1600/Gobekli-tepe5.png
  https://www.z2systems.com/neon/resource/cosm/images/Schoch06_RobertSchochUrfaMan.JPG

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трудно е да се каже къде по-точно е прародината на мизите. Трябва да се уточни и това, че преди около 10 000 години Мала Азия е обитавана предимно от европеиди, които в по-късни времена са прогонени от акадци, асирийци, тюрки и др.

   На акадски стели са изобразени пленници с чумбас, а тази прическа е чужда за народите на Ориента

   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Victory_stele_of_Naram_Sin_9070.jpg


   http://sumerianshakespeare.com/mediac/450_0/media/2bb5ecf2c805583affff8209ffffe415.jpg

   http://lost-history.com/images/slaves_stele.jpg

   Изтриване
  2. ЧемБас - ПерЧем - е най - старата ШоПе - ( които бяха) традиция - ритуално кръщенье !

   Изтриване
 8. Hahahahaha... Spartoka daje premina v ataka. Aide otkoga 4akame da razbie6 RT. Ili o6te ne si gotov. To da nyuha6 v 80 grupi, koi kakvo pi6e, ta da ti svur6i rabota i na tebe, ne e lesno. Bozmana te napravi na marmalad i to ne vednuj, ti oba4e qvno si mazohist i ti ne dreme. No s nego ne moje6 da se meri6. Mnogo ti e kus 6lifera.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. РТ е само една малка част от истината. Смешно е да се набеждава за цялата истина само един дял от нея. Бул(р)гарите(войните бици) са само военната класа на БАЛгурите. Нашата народност обаче се формира от Блъгарите(добрите хора) тук.
   Бриг.
   Привет.

   Изтриване
 9. ''Боцмана използва научни термини...'' И да не използва научни термини, стилът му на писане превъзхожда твоя наивен стил. Ти пък си пълниш статийките със съмнителни илюстрации, някои от които дори не са оригинали, за да имат повече обем. Не те бива и в споровете, и коментарите ти за казармата го доказват. Кой знае на каква скатана службичка си бил, с две дневалства и без караул. А докато другите са се чанчили от тактики, стрелби и строеви, ти си изнасял сказки за ''истинската история'' в телевизионната зала. Пък де да знае човек, може да си бил и в ''специалните сили'' като дедите си. Да се разбира - в кухнята.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да се говори за стил на боцмана е смешно, този човек няма стил :)

   Какъв съм бил в казармата и колко подчинени съм имал знаят приятелите ми, това е важното.

   Изтриване
 10. " Макар в началото на ХХ век броят на късно дошлите евреи, албанци и турци да е значителен, преобладаващо е българското население."
  Не съм съгласна с Вас. Четох архивни извадки за българското население в Македония преди ПСВ, гърците са по малко от 2 %, турците са още по малко, албанците са около 5 %, а останалото население е изцяло българско, както във всеки град в границите на България по това време. А..... забравих за сърби въобще не се говори!!! Съжалявам, че не мога да дам линк.
  PS:До господа анонимните, които пишат на "шльокавица". Не мога да разбера, защо го правите? Комплекси ли някакви избивате или е под достоинството ви да пишете на кирилица?? Защото, ако сте толкова "велики" за колкото искате да се представите, бъдете истиски българи и НЕ пишете с латински букви!!! Не защитавам, автора на блога. Само си мисля, че заради такива като вас, след време ще се пише, че българите нямали собственна азбука, а използвали латински букви да кажат каквото имат!!!
  Евдокия

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сърби, аз не съм споменавал изобщо. Що се касае до евреите и гърците, те не са били никак малобройни в Солун и даже Охрид.
   Данни за това има предостатъчно.

   Разбира се най-многобройни са българите.

   Изтриване
 11. Такава просташка сбирка от коментари в сайта скоро не се е срещала!

  ОтговорИзтриване
 12. http://balkani.actualno.com/V-Skopie-Cipras-e-makedonec-news_453370.html

  ОтговорИзтриване
 13. "....От края на 19 век та до днес, както ние, така и сърбите сме манипулирани от чужденци. Ние се трепим, те печелят, ние намаляваме, те нарастват...." Спароток, това не очаквах - да ни приравняваш с шумадийските свини.

  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Първо, аз не приравнявам българи със сърби, а споменавам, че и те и ние сме насъсквани един срещу друг от чужденци.

   Твоят език бълващ омраза не ми допада. Никога повече не посещавай блога ми!

   Изтриване
  2. Чети, поне малко да се образоваш по въпроса...http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/Bagrjana_Popvasileva_SR_EU.pdf

   ИМПЕРИАЛИСТ

   Изтриване
  3. Това е само потвърждение на думите ми относно това, че от доста време чужденци насъскват българи и сърби едни срещу други.

   Не всеки, в чийто паспорт пише, че е сърбин е действително такъв и не всеки, който се зове българин е такъв.

   След като ти предпочиташ да разпространяваш омраза, нямаш място сред хората, с които общувам.

   Всеки по пътя си, тук повече не идвай!

   Изтриване
 14. Привет на всички Българи, отдавна не бях срещал толкова читаво написан мателиал за Българското.
  ДА ТАКА Е!!!
  Българин е синоним на благородско, духовност, свободолюбие и още мн. Не случайно никъде няма сведение българин да е поробил. НЯМА. И това е показателно за онова което носим вътре в нас. И то трябва да се дава на хората С ЛИЧЕН ПРИМЕР. Това прави и авторът на този блог, за което му се покланям.
  Продължавий в същия дух Братко, това е Пътя.

  ОтговорИзтриване
 15. Павле, благодаря за добре поднесения материал ! Пролижените от теб исторически данни от Йоан Малала, Йоан Цеца, Херодот, Димитър Хоматиан, Равенцкия Космограф, николай Грегора са безспорно железни доказателства за етническия нарактер на Балканите и в частност географската област Македония !!! Езиковедските факти - също ! Напълно подкрепям концепцията, че ние днес сме кръвно - родствените наследници на трако - пеласгите = българи и живеем тук от 10 000 години !!! Разбирам идеята, че за да настъпи пълна държавна консолидация е необходима и солидна армия като укрепване и самозащита. Искрено се надявам, че обединението с нашите кръвни братя македонци ще настъпи по естествен път някой близък ден. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 16. Има ли изобщо съмнение, че древните македонци са просто едно от т.н. "тракийски" племена..?

  ОтговорИзтриване
 17. Има ли изобщо съмнения, че древните македонци са просто едно от многото т.н. "тракийски" племена...?

  ОтговорИзтриване
 18. Прадядо ми поп Ангел е прогонен от западните покрайнини, той е бил с един крак щото се е сражавал, баба ми беше родом от Битоля, поп Ангел с бебе и волска каруца е стигнал до с.Каменица и се заселил там , та аз какво съм БЪЛГАРИН като всички македонци

  ОтговорИзтриване