21.01.2015 г.

КАК СА ИЗГЛЕЖДАЛИ СТАРИТЕ БЪЛГАРИ?


Вярвам, че доста са тези, които все още си спомнят филма 681 Величието на ХанаВ тази доста скъпа за времето си продукция, дедите ни бяха представени като хора с азиатски черти. Много от нас приеха опърпаните юрти на старите българи и провикването ювиги хане за реалност. 

Трябва да призная, че през 1981 година аз също си мислех, че дедите ни са били с леко дръпнати очи. Не се съмнявах изобщо, че предците ми са сърбали кумис и са назовавали владететелите си хан. Какъв бе избора ми? Aлтернативна информация не бе давана. При липса на такава, човек е готов да се върже и на абсурди, най-вече, ако тези абсурди биват повтаряни с фанатизъм.

С течение на времето започнах да осъзнавам, че официалните версии за историята ни, а и твърденията за външния вид на дедите ни доста често се разминават с истината. Някои твърдения дори граничеха с безгранична глупост. В училище ни преподаваха, че старите българи са били ниски, кривокраки хора с тъмна кожа и дръпнати очи. Това дори се превърна в стереотип на предците ни.

Нямам нищо против народите на Азия. В никакъв случай не бих определил монголоидните черти като грозни. В никакъв случай не бих се присмивал на хора с тъмна кожа, криви крака и нисък ръст. 

Тук не става въпрос за определяне на дадени белези като висши, а други като примитивни. Тук става дума за истината, тя е важна.

Реших, че е най-добре сам да започна да търся данни за това как са изглеждали старите българи. Това, което намерих първоначално ме озадачи, но и зарадва. В летописите от Средновековието са рисувани и изображения, които дават ценна информация за облика на дедите ни. Те са представени като европеиди със слаба пигментация на кожата, а косата е предимно кестенява и тъмно кестенява. 

В илюстрациите от миниатюрите срещаме и хора с руса и светло кестенява коса. Няма и следа от такива, които да могат да се оприличат като роднини на тюрки, пащуни и иранци

                                                                 http://static.bnews.bg/f0475ea548f2.jpg
                                                           Княз Омуртаг


                                               Княз Крум                                                                  Цар Иван-Александър

тук победените българи са представени като хора със светла коса


В други документи от далечното минало отново виждаме български велможи със светла коса.

На менологията на Василий II могат да се видят български бойци. Тяхната кожа е предадена с по-светъл цвят от този на гърците, които са представени като светци. Докато южните ни съседи са с черна коса без изключение, то дедите ни са изобразени с кестенява, или тъмно руса коса.
Ние притежаваме не само изображения, от които можем да разберем как са изглеждали дедите ни, някои римски (византийски) автори дават добри описания на външния вид на нашите предци. 

Като пример може да се посочи Борис II. За него се казва, че е бил човек с червеникава брада. Това определено не е отличителна черта на азиатец. Нито тюрките, нито паштуни, иранци, талишци са светлокоси. За сметка на това Ксенофан споделя, че косите на (някои от) траките са червеникави.

Тук трябва да се обясни нещо важно. Тези описания са дадени от нашите южни съседи, които като цяло са хора с тъмна кожа и черна коса. В древността дори пигментацията им е била по-висока. Кестенявата и светло кестенявата коса са се считали за необичайни и светли. Днес под думата ксантос, ксантокомос гърците разбират русокос, но според проф. Мюлер, в древността се е имало предвид цвят на силно препечено месо, т.е. кестеняв, светло кестеняв, тъмно рус. В далечното минало под червеникав се е разбирало и светло кестеняв, точно това е най-популярният цвят коса сред нас българите.


Виждаме, че както описанията, така и изображенията показват, че старите българи не притежават отличителни белези на азиатски народ. За народите на Азия не е типичен и едрия ръст, а за дедите ни е казано, че са такива. Петър Ангелов предава думите на Георги Акрополит, който характеризира група българи като едри на ръст и в добър вид – с.62. За цар Калоян се знае, че е бил висок около 1.90 м, а това е доста за Средновековието. Едър и изключително силен мъж е бил и благородникът Иванко –с.61.Прочутите със ръстта си нормани са били едва 1.70-1.73 м.

Към външния вид спада и прическата. По сведения от Именника на Българските Владетели, а и извори споменати от Геза Фехер, ние знаем, че част от дедите ни са бръснели косата си и са оставали един, или няколко кичура да растат свободно. Този обичай е запазен в България до към 30-те години на ХХ век. Древният летописец Плутарх споменава за тази прическа при тракийското племе абанти и при мизите, които по-късни автори наричат българи. Съдейки по думите на Плутарх тази прическа първоначално е била типична само за воинската класа. Това обяснява ограничената й употреба.

За старите българи е типична изкуствената черепна деформация. Според Й.Йорданов е прието да се смята, че корените на този обичай са в Азия. Същият автор обаче споменава, че изкуствената черепна деформация се среща в Тракия още през Каменната епоха. Ст. Йорданов дава повече подробности съобщавайки в работата си Тракийският Войн, че изкуствената черепна деформация е добре позната на трако-пеласгийските племена. Издължената форма на главата най-вероятно е считана като белег за благородство.

Разполагаме и с данни за облеклото на старите българи. Гръцкият летописец Никифор Грегора описва дедите ни обитаващи долината на Струма като хора с черни дрехи. Интересното в случая е това, че с черни дрехи са и най-древните обитатели на същия регион-траките. Знаем за това благодарение на Тит Ливий. Този римски автор разказва за най-ранния сблъсък на траки с римляни – 168 година преди Христа:

“First marched the Thracians, men of fierce countenance and tall of stature ... A black cloak covered both shoulders, and on their right they brandished from time to time a sword of enormous weight.“ – Liv. 44 40- Първи настъпиха траките – страховити, едри мъже. Плещите им бяха наметнати с черни наметала, а на дясното си рамо носеха тежки мечове.Слабо известен факт е това, че като отличителен атрибут на старобългарското облекло е спомената лисичата кожа. В житието на Св. Нил от град Росано срещаме следният интересен инцидент. Пътуващият из Италия свещеник намерил личича кожа на пътя, взел я и се наметнал с нея. Пристигайки в родният си град той срещнал деца, които започнали да го замерят с камъни и да викат -ти български калугере – П. Ангелов, с.71. Явно не само на Балканите, но дори на Апенинския полуостров е било известно, че лисичата кожа е елемент от облеклото на българите, който се е запазил дълго време. К.Уебър предава свидетелство на Кейсън, за това, че до края на 19 век в определени региони на Родопите са се носили шапки от лисича кожа.

Както можем да очакваме лисичата кожа е отличителен атрибут  на траките. За това споменава най-рано Хердот: “The Thracians served having fox-skins upon their heads and tunics about their body, with loose mantles of various colours thrown round over them.” – Траките носеха лисичи кожи на главите си и дълги ризи, имаха и широки наметала украсени с различни цветове -Her.VII.75.
                                 http://home.exetel.com.au/thrace/hats.gif
                             http://home.exetel.com.au/thrace/appearan.htm

С типичната за траките шапка е изобразяван българския владетел ОмуртагЦенни сведения за облеклото на старите българи дава Петър Ангелов. Той   представя фрагменти от работа на Константин Багренородни “За Церемониите. B тази книга е споменато, че българите били въвеждани и извеждани със собствените скарамангии. Според Ангелов се касае за типичната за азатските народи кожена дреха (кафтан) – П.Ангелов, с.69.

Ние не разполагаме с изображение на споменатите от Багренородни скарамангии, няма как да преценим дали те са точно копие на дрехата на азиатските номади, или пък се касае за нещо друго. Във всеки случай животинската кожа е ползвана не само от народите на Азия, но също така от старите келти, иберийци, германи и разбира се траките. Херодот свидетелства, че името на връхната тракийска дреха е зейра. Смятам, че зейра е старото предаване на звера-кожа от звяр. Освен това притежаваме изображения на траки, които са наметнати с животинска кожа.

Днес разполагаме дори и с исторически свидетелства за това, че вълчата кожа е типичен атрибут на трако-трояните. Знаем за това от Омир, който описва смърта на Долон и разказва как вълчата кожа, с която той е наметнат е взета като плячка от ахейците:

“The blade sheared through the sinews, and Dolon’s head fell in the dust even as he tried to speak. Then they took his wolf’s hide and ferret-skin cap, curving bow and long spear.” – Hom. Il.X-412-464.


Използването на животински кожи и изобщо кожени дрехи е наложително на Балканите. Тук зимите са сурови и температурата може да достигне до към 30-40 градуса под нулата. В далечното минало климатът е бил по-хладен и би било немислимо човек да се пази от мразовете само с дрехи от лен и коноп. Със сигурност са се ползвали кожуси от овча, или козя кожа, а наметала са правени от меча, или еленова кожа.

Често се спекулира с произхода на бойното облекло на старите българи. Някои изследователи се опитват да го характеризират като типично за азиатските номади. Образец на костюма на старобългарските бойци е представен в менологията на Василий II. Дедите ни са изобразени с тясна куртка и тесни панталони.Този вид костюм- тясна куртка и тесен панталон е типичен за траките и в никакъв случай не е създаден край Алтай, Памир, или Тибет.

Данни за бойното облекло на старите българи намираме в работите на Веселин Бешевлиев. Той цитира Маврикий, който споменава особен вид военно наметало наричано българско. Геза Фехер смята, че този тип дреха е носена от българските конници и е била достатъчно дълга, за да покрие и колената на конника. Дълго наметало ползват траките, както може да се види от определени изображения. Старите българи са имали различни видове украшения. Медалиони със знака IYI са се произвеждали дори масово. Най-ранната поява на този знак обаче е на Балканите, преди около 6500 години, това не може да се отрече. Сведенията са представяни дори в научни публикации.

Друг вид украшение е торквата. Тя представлява обръч, който се носи около врата, изработвала се е от злато, или сребро и е била предназначена за благородническата прослойка. Такъв атрибут е намерен сред даровете от погребението на княз Кубрат в Малая Перешчепина.Торквата е позната на тракийските благородници. Най-древните варианти на този особен вид украшение са от Балканите, XXII век преди Христа.

Ето това е в общи линии описанието на външния вид на старите българи. Виждаме, че както описанията на летописците, така и изображенията от хрониките ни представят европеиди с лека пигментация на кожата, с руса, кестенява, а понякога и черна коса.

Дрехите на старите българи не са от азиатски произход, не са от азиатски произход и украшенията, обичаите.

Пак напомням, че тази статия не е насочена срещу хората с тъмна кожа и монголоидни черти. Не става въпрос за красота, за черти на висши и за черти на низши хора, съвсем не. Става въпрос за търсенето на истината, а ние имаме право да я знаем. Имаме право да знаем и това защо бяхме лъгани толкова дълго време, и най-вече защо не идва край на лъжите?

Защо някои хора нападат с фанатизъм защитниците на теорията за местния произход на българите? Защо противниците на балканските ни корени не се спират пред обиди, клевети и заплахи? Защо няма обрат във виждането на учените, след като генетичните проучвания доказаха убедително, че сме потомци на местен народ?

Нека питаме докато получим ясен отговор.105 коментара:

 1. Защо ? Защо ? Защо ?

  Защото тогава приспособленците и защитниците на чужди на народа ни интереси ще трябва да си плюят в суратя ! Да не мислиш, че е толкова лесно ?!

  ОтговорИзтриване
 2. Манджа с грозде ти е историята. Същото ти е и в главата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Отдавна не бях срещал толкова смислен и задълбочен коментар :)

   Изтриване
 3. Спароток, извинявай, но пак виждам, че некоректно се опитваш да правиш сравния с цел да докажеш предпоставената теза, че българите нямат нищо общо с иранци и пущуни. Сред античните перси се срещат изключително често блондини, тъй като е доказано, че те са носители на гена R1a. Дори до днес сред пущуните и памирските народности се срещат много често руси синеоки и рижи хора. Между другото рижите коси са били характерни изключително за азиатските индоевропейски народи Усуни и Тохари (Wusun / Yuezhi). В китайските хроники тези хора със зелени коси и рижи коси и бради са описани изключително цветисто. Именно от тези етноси (и смесването им със Саките) произлизат познатите ни в Европа сармати. Aрхеологията недвусмислено показва че прабългарите са едно от многобройните сарматски племена.

  Археологически сарматите са твърде различни от траките

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще ти бъда безкрайно благодарен, ако посочиш откъде си почерпил сведения за това, че "Сред античните перси се срещат изключително често блондини"

   Надявам се да правиш разлика между хора, които са колонизирали Азия и хора, чийто произход е от Азия. Днес в Австралия преобладава европейдното население, а официалния език е английски. От тези данни не можем да отсъдим, че прародината на англо-саксите е Австралия.

   Колкото до R1a, той се среща най-често сред сорбите в Германия. Те определено не са иранци.

   Казваш - археологически сарматите са твърде различни от траките...А ти самия имаш ли представа какви са вариациите в тракийската материална култура. В древността не е имало масово производтво, а и много групи са живели изолирани от другите. Това е довело до регионални разлики, нещо, което е напълно нормално.

   Прочее, сарматите са определени като принадлежащи към семейството на гетите, а гетите са тракийски народ.

   Изтриване
  2. Разбира се че се сред античните перси се срещата изключително често блондини след като е ясно че са били носители на гена R1a. Това че този ген се среща при славяните не е чудно, иранският език е тръгнал по свой път след разделянето на индоевропейското езиково семейство.

   Разбира се че индоевропейската колонизация на Азия започва от европейска територия - вероятно от ареала на Ямната и Катакомбната култура, но това не променя факта че прабългарите са обитавали Азия. Това се потвърждава от археологията.

   Да, археологически сарматите са твърде различни от траките. Със всичките вариации на тракийската култура не познава нишовите погребения (които обаче са характерни за азиатското междуречие) и ямните погребения.

   Иначе сам можеш да се убедиш дали сред иранци и пуштуни катко и сред памирските етноси няма блондини и синеоки/зеленооки хора дори и днес. Това са гените на древното индоевропейско население - тохари, усуни, кидарите, хионити, ефталити.

   https://pastmist.wordpress.com/

   Изтриване
  3. Аз помолих за исторически извор, някакво сведение, че сред "античните перси се срещат изключително често блондини", такова обаче не получих.

   Това, че някой е носител на R1a не означава, че е рус. Узбеки, казахи и киргизи са носители на R1a, но като цяло са чернокоси и с черни очи.

   Аз не отричам, че старите българи са обитавали Средна Азия, просто не съм срещнал доказателства, че произходът ни е там.

   Нашата прародина е на Балканите. От тук, на няколко вълни дедите ни са колонизирали Средна Азия и са повлияли населението там както езиково, така и генетически.

   Изтриване
  4. Аз пък настоявам за доказателство че "прабългарите са обитавали Азия. Това се потвърждава от археологията."
   Къде са данните от архиологията, които показват че българите са обитавали Азия?????

   Изтриване
  5. Ами такива доказателства отдавна съществуват. Нишовите погребения при българите са съвършено непознати на Балканите, но пък са характерни за средноазиатското междуречие. Археолозите свързват появата им там с миграция от изток на индоевропейските племена Yuezhi и Wusun (Тохари и Усуни / Аси).

   http://www.kroraina.com/p_bulgar/p_bulg2a.htm

   Изтриване
  6. Много ми е интересно следното. Да предположим, че старите българи са азиатци. Поне от 488 година те са на Балканите и на Балканите погребват своите мъртъвци. Как тогава на Балканите няма да има погребения типични за старите българи?

   Бихте ли обяснили този феномен?

   Изтриване
  7. Къде ги тия нишови погребения в Илирия, където са българите още от 5-ти век?
   Само спекулации, приятел
   .... а това показва предубеденост и манипулативност.

   Нищо азиатско няма у българите и това ви вбесява

   Изтриване
  8. Няма регистрирани нишови погребения на територията на България, които да се свържат с българите (или пра-българите, каквото и да значи това) !!!
   Спекулациите с тази тема се осъществяват на база открити в Украйна и Крим МАЛКЪК процент нишови погребения (ПРАБЪЛГАРИ на доц. д-р С. Ангелова, и монографията на Д. Ил. Димитров „Прабългарите по Северното и
   Западно Черноморие), които по НИШО не могат да се свържат с българския народ.
   Така че от научна гледна точка аргумента че българите са азиатци заради "нишови" погребални традиции е абсолютна лъжа защото:
   - идентифицираните като български нишови погребения са НУЛА,
   - сарматите са тракийски народ и дори народа на Аспарух да беше сарматски, това не променя нищо
   - народа на Аспарух няма значение какъв е защото българи живеят в Мизия, Тракия и Македония 300 г преди Аспарух.
   Ако ни интересуват какви са били българите в 7-ми век, то не се чудим какви хора е "довел" Аспарух, а какви са били българите на Сабиниан, Виталиан, Аспар и т.н.
   - няма нито един достоверен източник, който да посочва азиатски произход на българите

   В заключение - жалките опити да се спаси азиатщината на българите добива все по-гротескна форма.
   Ако само такива 'аргументи" са останали не е чудно защо историческата ни наука изглежда като мулти-левъл компания за продажба на фалшива козметика
   М. Димитров

   Изтриване
  9. Съвсем точно!

   Жалкото е, че хора с авторитет пласират несериозни твърдения.

   Изтриване
  10. При прабългарите има нишови погребения (Ибн Фадлан описва нишови погребения при волжките българи има ги и в Девня) които наистана са в по - малък процент от ямните. Но при траките не се срещат и ямни погребения.

   Бихте ли ни информирали кое точно тракийско племе погребва своите сънародници в единични гробни ями с беден инвертар и керамика характерна за района на Кавказ ?

   Автохтонната теза е в пълно противоречие на данните от археологията !

   Изтриване
  11. Ти наистина ли си толкова нахален, че повтаряш една и съща глупост нон стоп.
   Това че в Кавказ, Крим, Урал, на майна си райна имало нишови погребение КАКВО ОБЩО ИМА С БЪЛГАРИТЕ?
   На територията на България НЯМА такива!
   Ако българите бяха сармати (или пък каквито и да било други с нишови погребения) то България трябваше да е зарита от такива.
   А такива НЯМА и това е ФАКТ
   Българите НЯМАТ нишови погребения и ако това ти е единствения аргумент срещу местния ни произход, то ти си слаб противник. Може да повтаряш като папагал една и съща глупост, но нямаш стойност.
   Омуртаг си строи могила, лузрче!!!
   М О Г И Л А !!!
   Ето това е ФАКТ. Могила като всеки тракийски владетел
   Нали си наясно че други данни за погребенията на ранните ни владетели нямаме.
   Това е единственото и СИГУРНО сведение за погребалните традиции на първите български владетели.
   И то КАТЕГОРИЧНО сочи че традициите са ТРАКИЙСКИ

   Чакам поредните "сведения" за прабългарска археология от Памир, Алтай, Кавказ, Марс и Млечния път, която я НЯМА в самата България
   .

   Изтриване
  12. До Анонимен 25 януари 2015 г., 20:55

   Аз имам книгата на Ибн Фадлан, но не си спомням той да е писал за нишови погребения. На коя страница трябва да потърся ?
   Не че ще намеря нещо, но все пак :)

   Изтриване
  13. Вземи и се хвърли в някоя пропаст,далеч от населено място че да те осмърдиш хората,тъпак... Вземи и си направи труда да прочетеш целият труд и разработки на г-н Серафимов... и тогава акай тука..педал!!

   Изтриване
 4. Като потвърждение на това как са изглеждали старите българи, мога да кажа, че родът ни е от Южна Тракия, изселили се в североизточна България. Всички сме светлокоси, а малките деца запазват сламената си коса почти до пубертета и след това тя потъмнява до светло и тъмно кестенява. Майка ми която е капанка ни е превързвала и стягала главите с прегъната на четири по диагонал мъжка кърпа. Правила го е за да има главата красива и удължена форма и да не е сплескана отзад. Правило се е докато бебето е на няколко месеца. Мъжете от рода са високи над 1м 80. Като имаме и няколко доближаващи двата метра. Родът ни е много стар и никога не сме се наричали другояче освен БЪЛГАРИ.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. И в моят род е така. Повечето от нас са родени руси, но с течение на времето цветът на косата потъмнява. За практикуването на изкуствената черепна деформация в ново време не знаех. Благодаря Ви за сведението!

   Изтриване
  2. Браво Юнаци! Павка, чета и ми се плаче от радост! Прекрасна статия!! Баща ми не се разделя с кърпата за глава и винаги съм се учудвал на тази особеност. Рода на баба е от село м/у Асеновград и Първомай. Много здрави яки хора, каквото подхванат го правят майсторски.

   Изтриване
  3. Познавам хората от твоя край, действително са здравеняци дори и да са на възраст.

   Поздрави!

   Изтриване
 5. Здравей Павел и поздравления за новата статия !

  Преди няколко дни гледах в yotube едно предаване на история.бг, в което един от гостите беше въпросният професор по антропология от БАН Й. Йорданов. Меко казано, същият ми направи доста неприятно впечатление и дори създаваше впечатление на подпийнал... Говореше доста несвързано, понякога откровени глупости и се държеше като ощипана мома. Та г-н професора, на въпрос от публиката: "как са изглеждали старите българи", подскочи като ужилен и категорично заяви "абсолютно различно от нас, ние нямаме нищо общо, те са били само тъмнокоси и тъмнооки", след което започна да плещи глупости за Тангра и символите му: IYI и кръг с точка в средата, които се срещат много често по нашите земи. Направо не знам този така наречен професор как не умира от срам от явната си некомпетентност... Знаем колко древен е символа IYI, а и кръгът с точка е символ на Кибела (Земела).

  Относно това как са изглеждали нашите предци бих искал да допълня с няколко цитата от Прокопий Цезарийски, живял по времето на император Юстиниан Велики (цар Управда):

  “Имаше много готски народи в старо време, както и в наши дни, но най-големите и важните от всички са готите, вандалите, визиготите и
  гепидите. В антични времена обаче те бяха наричани сауромати и меланхлени; имаше и някои, които наричаха тези народи гетски.” [35] 21
  “...всички те имат бели тела и светли коси, и са високи и красиви на вид, и спазват едни и същи закони, и служат на една религия. Всички те принадлежат към арианската вяра и говорят на един език, наречен готски; струва ми се, че всички те са произлезли по начало от едно племе, а по-късно са отличавани според тези, които са предвождали всяка от групите.”

  И по нататък в "Anecdota" на Прокопий четем за описанието на "варварите", които още Константин Велики бил заселил в Константинопол (70 000 души). От същото това "варварско" племе е и личната гвардия и охрана на Юстиниан.
  Прокопий:
  “А те не си пипат мустаците или брадите изобщо, а ги оставят винаги да израстват много дълги, като на персите. Но косите на главите си те режат отпред до към темето, оставяйки една част отзад да виси доста дълга, както е при масагетите. Всъщност, по тази причина на това му се вика хунска мода.” [110]
  “...техните плащове и гащи и особено обувките им, по име и мода, също мязат на хунски”. [111]

  Та кое ли ще да е било това "варварско" племе, ползващо се с такива префернции и облаги, след като произхода и на Константин и на Юстиниан е добре известен.. :-) :-) :-)

  Поздрави и успешен ден!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Приеми комплиментите ми! Малко са тези хора, които познават добре историческите извори!

   Изтриване
 6. Българите са си изглеждали като сега.
  Хуните на Аспарух са били най-вероятно руси и синеоки, каквито са хората в Украйна и Южна Русия.
  Генетиката не показва данни за нахлуване на азиатци - няма значимо присъствие на хаплогрупи, типични за иранци или монголци.
  Да не говорим че много преди Аспарух населението на Илирийска България се нарече българи.
  Така че кой, какъв е дошъл от североизток (ако изобщо е идвал) няма такова значение - българския народ се формира тук от тукашните хора
  поздрави от М Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това, че дори и обитавалите Сибир хуни са били руси е вече установено от генетиците. Всъщност то си се знаеше отдавна. Марцелин обрисува хуните с тъмни краски, но но друго място казва, че аланите са руси, едри хора, които по абсолютно всичко си приличат с хуните.

   На килимите от Ноин Ула, Монголия, хуните са изобразени като хора със светла коса и очи. Самата материална култура на хуните има произход на Балканите.

   Изтриване
  2. Теофан и Никифор (единствените "опори" на дошляшките теории) различават хуните на Аспарух от българите, които ВЕЧЕ са си тук.
   Захарий Ритор, Созомен, Прокопий Кесарийски също говорят за хунугундури, кутригури ОТДЕЛНО от българите.
   Така че ако търсим как са изглеждали българите, то не трябва да се интересуваме от народа на Аспарух. А от българите, които са си тук поне 300г преди Аспарух.
   А те според съвременниците си са трако-илирийски народ.
   И според съвременната генетика са такива.
   Защото те са основата на днешния български народ, а не мнимите преселници на Аспарух§Co
   Ганчо Ценов го е формулирал добре още през 1907г
   М. Димитров

   Изтриване
  3. Теофан и Никифор не са имали представа кои са били хуните, а това са царските скити, които обитават Черноморските степи от незапомнени времена.

   Тези царски скити почти не се отличават от северните траки по отношение на облекло, външен вид и език.

   Изтриване
 7. Ето нещо интересно...

  Въпрос на гледна точка - Великата илюзия за България
  https://www.youtube.com/watch?v=VxUqBRf3Jzk

  И за да не пускам коментар напълно извън темата, бих искал да чуя мнение за следното:

  Anthropological data collected from medieval Bulgar necropolises from Dobrudja, Crimea and the Ukrainian steppe have shown that Bulgars were a Caucasoid people with a small Mongoloid component and practiced circular type artificial cranial deformation. An examined population from an abandoned medieval cemetery showed mixed in anthropological terms with brachicranial Caucasoid type as the primary representatives followed by the Mongoloid admixed type. Women's were not significantly different from men but were more Caucasoid than men. Apparently, carriers of Mongoloid elements was a male part of the population that came to this territory as conquerors.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgars#Ethnicity

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Коментара на цитата от wiki е лесен - пълна спекулация, неподкрепена с никакви изследвания.

   Какви български некрополи са изследвали в Крим и Украйна? Къде са публикувани такива резултати?
   Има няколко изследвания на съвременните българи, и антропологични и генетични. Всички показват европейски, средиземноморски и балкански произход на българите.
   За "монголоидния елемент" нямам думи - такава опашата лъжа и измама може да се види само в wiki

   Изтриване
  2. Taя wikipedia трябва да я закрият. Пълно е с измислици, щото всеки си пише каквото ще.
   Ето ДНК резултатите за ЕВРОПА и Кавказ.
   Сравни си ги сам и ми кажи какви са българите и имат ли много общо с кавказците.
   Българи, сърби, румънци, македонци - 100% европейци и то не само според генетиката.
   останалото са лъжи

   Изтриване
  3. http://www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups_by_region.shtml

   Изтриване
  4. НАЙ – ПОСЛЕ СЕ СБЛЪСКАХ С ЛИКА НА АКАДЕМИЧНАТА НИ МИЗЕРИЯ !

   Уважаеми Г-н Драгиев,

   Безкрайно съм Ви благодарен не за откъса от коментара Ви, написан на този перверзен език, а за поканата да се запознаем конкретно с предаването „Въпрос на гледна точка“ на Нюз 7 – „Великата илюзия за България“.
   Ние тук отдавна мечтаем да чуем гласа на онемелите ни академични труженици по въпросите на българската история. След толкова дълго мълчание и напрегнато очакване се сблъскваме с една ...ПОШЛОСТ !
   Може би ще кажете, че за лаик като мен е неприемливо да употребявам подобни думи!...
   Бях лаик, признавам, но откакто общувам редовно със „Спароток блог“, аз съм една мислеща и добре информирана личност.
   Без да ставам роб на завишени патриотични настроения мога с чиста съвест да кажа, че конфронтацията с личността на интервюираната проф. Самсонова ме отврати. Не говоря за физическия ѝ облик, а за моралния, който прозира през изражението на лицето ѝ. Ще кажете: „смело изказване“, но нали знаете – някои неща веднага се усещат по интуиция.
   Въпросът е, че и смисълът на изговорените думи, и начинът на участието ѝ в предаването подхождаха на нейното излъчване. Критиките в детайл оставям за специалистите, но задълбочаването върху толкова незначителни подробности (за да изтъкне широтата на познанията си), тенденциозното подчертаване на нашето нахлуване на „ЧУЖДА“ земя (квинтесенцията на иранската теория), липсата на наши собствени исторически извори (ние знаем защо), почти всякогашното засичане на водещия, когато той искаше да каже нещо съществено, както и откровеното становище, че ние нямаме право да притежаваме в 21-ви век един вдъхновен и горд поглед върху нашата история, защото това не звучало съвременно – всичко това разкрива образа на интервюираната като един откровен зложелател и слуга на чужди интереси, насочени срещу страната ни !

   МЕЖДУ ДРУГОТО НИКАК НЕ СЪМ ИЗНЕНАДАН И НИЩО ПО–РАЗЛИЧНО НЕ СЪМ И ОЧАКВАЛ !

   Изтриване
  5. Паднах от смях като я слушах да разправя че от "славяните" няма нищо останало, защото те кремирали мъртвите. И от боговете им няма нищо, защото се молели на локви и дървесни дънери. И изобщо нищо не са оставили милионите славяни.
   Щеше наистина да е смешно, ако тия работи ги говореше някой луд като Кирил Милчев и подобни. Но сериозен учен с титли и публикации....
   След като липсата на всякакви данни доказва присъствие... ами че да кажем че България е основана от марсианци. Те анахилирали мъртвите и се молили на звездите. От тях няма никакви артефакти, значи са съществували.
   Казва с половин уста че ИРИ има България за своя провинция, но не казва че летописците наричат българите гети, мизи и скити. И не ги наричат иранци, перси и татари.
   Лицемерието и половинчати истини са голям грях
   Митко Димитров

   Изтриване
  6. Имаме и способни учени, но си ги страх хората. Все пак нищо не се е променило. Агентите на старата ДС все още разполагат с власт и влияние. Ако някой иска да си запази работата, ще играе по свирката на старата номенклатура и разбира се новите й заместници.

   Изтриване
  7. В wiki-то за етноса на Българите са цитирани няколко антрополог. изследвания. Ето три от тях:

   1. М. Балан, П. Боев. Антропологични материали от некропола при Нови пазар. — ИАИ, XX, 1955, 347— 371
   2. Й. Ал. Йорданов. Антропологично изследване на костния материал от раннобългарски масов гроб при гр. Девня. - ИНМВ, XII (XVII), 1976, 171-194
   3. Н. Кондова, С л. Чолаков. Антропологични данни за етногенеза на ранносредновековната популация от Североизточна България. — Българска етнография, 1992, 2, 61-68

   Не знам какво пише в тях защото не мога да ги намеря в нета.

   Изтриване
  8. Има други, доста по-обширни антропологически изследвания.

   1.М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;
   2.М.Попов, Антропология на българския народ, том -I , Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

   Изтриване
  9. След като се разрових малко повече, успях да намеря части от първото цитирано изследване в някакав форум.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Балан, М., П. Боев, Антропологични материали от некропола при Нови Пазар, В: Известия на Археологическия институ,т. 20, 1955, с. 347-371.

   № 27 - 50 годишен мъж, ултара брахикран, южносибирски тип
   № 14 - 45-50 годишен мъж, ултрабрахикран, южносибирски тип
   № 25 - 20-25 годишен мъж, брахикран, южноевропеиден тип с негроидни примеси
   № 30 - 40-50 годишна жена, хипербрахикран, европеиден тип
   № 20 - 40-50 годишна жена, брахикран, монголоиден тип с европеидни примеси
   № 33а - 25-30 годишен мъж, брахкран, южноевропеиден, предноазиатски тип
   № 33б - 25-30 годишен мъж, хипербрахикран, южноевропеиден тип
   № 10 - 40 годишен мъж, вероятно брахикран, европеиден с монголоиден примес
   № 17 - 40 годише мъж, хипердоликефален, северна раса
   № 26 - възрастна жена, долихокран, европеид със слаби монгол. примеси
   № 18 - възр. жена, хипердолихокран, южноевропеиден
   № 0 - 12-14,м, мезокран, монголоид с европеидни белези.

   Ето и няколко от заключенията:

   1. Антропологичното изучаване дава данни, които не противоречат на археологичните. Деформираните черепи, както и разнообразните антропологични типове, близки до тези от географското понятие Сарматия, подтвърждават сарматския характер на серията.

   2. Антропологичният тип, приписван на хуните, не се среща. Намира се турански (южно- сибирски тип), такъв, какъвто се среща у аварите и тюркските народи въобщи.

   5. Монголоидният елемент, влязъл в образуването на българския народ още в началото на образуване на българската държава, е бил незначителен, даже и в северните предели на страната, където покрай Дунава тюркските племена са имали възможност често да преминават и да бъдат погълнати от местното население.

   6. Негроидни елементи, влезли в състава на българския народ, се откриват и в северния край на страната.
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Значи това което го пише в wiki-то за расовия тип на "пра-българите" е правилно?

   Изтриване
  10. Е кое е правилно на твърдението че българите били Кавказки тип с малък монголоиден примес.
   В цитатите, които си дал няма и дума за кавказки тип, а монголоидния ясно е казано че е пренебрежим (за сведения е по-малък от този при руснаците и повечето западноевропейци)
   За разлика о тебе, който си избрал няколко случая цитирам заключението на най-сериозното изследване :
   “Отъ направeния разборъ на антропометричните проучвания надъ българския народъ изпъква ясно- позволявамъ си да повторя още веднъжъ, че всички споменати данни говорят категорично и ясно, че расовите смесици, които влизат в състава на нашия народъ, принадлежатъ къмъ познатите европеидни раси”
   Тоест българите са европейци.
   Кавказки тип такива изследвания НЕ МОГАТ ДА РАЗЛИЧАВАТ.
   ДНК изследванията обаче могат. Дал съм ти по-горе линк, който явно не искаш да прочетеш
   ДНК обаче съществува, независимо дали ти се чете или не.
   Според ДНК изследванията ние сме светлинни години от кавказките народи и сме идентични със съседите си. Което е изненада само за спекулантите.
   Само с избирателни цитати и полу-истини не се спори

   Изтриване
  11. Гн Анонимен,

   1. Няма нужда от този тон. Нищо толкова не е станало.

   2. Терминът "Caucasoid" не означава "Кавказки тип". Caucasoid е обширно название за цялата европеидна раса.

   3. Wiki-то което цитирах не се касае за съвременният Български народ (Bulgarians), а за "пра-българите" (Bulgars).

   4. Не съм цитирал частично с цел да заблудя някого. Просто това беше единственото което открих в мрежата за антропологичниа тип на "пра-българите".

   5. Следя блогът на Павел от две години и съм запознат с изследванията на М. Попов, но те касаят съвременният Български народ който е плод на смеската между "пра-българите" отвъд Дунава, и тези които са си останали от южната страна. За да разберем какви са били тези на север, и дали са се отличавали сериозно от тези на юг са нужни изследвания на костни останки. Изследването което намерих показва че най вероятно северните българи са имали по голям монголоиден примес от тези на юг, което не би трябвало да изненада никой.

   Всичко най добро!

   Изтриване
  12. Така и не разбрах с какво избирателния ви цитат потвърждава "кавказкото" твърдение на wiki
   Може ли да развиете това си твърдение в тази му част и да осветите кое в горния ви пост потвърждава кавказкия тип на пра-българите
   Ако наистина се интересувате от история, щяхте да знаете че българския народ не е се е формирал през 681г, а много по-рано. И не в Североизточна България, а в Илирия. За да научите това е достатъчно да прочетете Манасиевата хроника, а и още няколко безспорни свидетелства
   Така че типа на тогавашните българи трябва да се търси там
   Спекулативни изследвания на съвременни учени не са аргумент. Само възстановката на Мостич може да те убеди в това - безобразното монголоизиране на човек с ОЧЕВАДНО СЛАВЯНСКО име показва политическа преднамереност изразена в прибързана фалшификация
   И така се появи на белия свят моноголоиден славянин за вечен срам на нашите продажници.
   Няма археологически данни за азиатски произход на българите, колкото и да се напъвате. Антропологическите възстановки са СУБЕКТИВНИ и не са аргумент.
   За разлика от тях ДНК анализите на СТАРИ кости са по-безпристрастни и те показват че и старите българи са били европейци както и днешните

   Изтриване
  13. Край на спора:
   "Имаме 13 категорични материала на прабългари и без изключение те показват, че генетично те са европейци, а не монголо-алтайци. В тях няма следи от източни народи. Доказано е, че древните българи са индоевропейци. Няма нито едно отклонение."

   http://offnews.bg/news/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E_66/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8-%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8_314530.html

   Изтриване
  14. Анонимен,

   Ако прочетеш написаното от мен вместо да спориш против теории които аз не поддържам, може и да стигнем до споразумение. Единствено искам да разбера колко монголоидна примес е имало в гените на северните българи.

   Благодаря че сподели горната статия. Не знаех че има палео-генетично изследване на "пра-български" останки. Доста е ограничено по размери и параметри, но все пак е добро начало. Ясно доказва че нито един от тези 13 индивида не е от азиатско потекло по майчина линия (митохондриална ДНК), но не доказва нищо за тяхната бащина линия и останалиат им генетичен материал, който образува 99.99% от човешкиа геном.

   Съгласен съм че антропологичното определение на кости не е от най обективните практики в науката, но не и изцяло субективно. Все пак Балан и Боев изкарват два черепа като монголоидни с европеиден примес, което би трябвало да означава че основната част е очевидно азиатска. Ако тия двамата са определили черепите грешно трябва да им вземат дипломите (ако са живи...).

   Изтриване
 8. От твоя сайт може и да ме триеш,но от историята няма как да ме изтриеш - http://www.strumski.com/books/%D0%92%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Човече, пожелавам ти да си направиш десет страници, всяка от които да бъде посещавана по хиляда пъти на ден. Не бе нужно да разправяш лъжи, не бе нужно да се изкарваш жертва.

   Живей живота си и остави и другите да живеят както намерят за добре.

   Изтриване
  2. Прочее, благодаря за линка! Книжката е много ценна!

   Изтриване
  3. Аз - жертва?Само на бойното поле!
   Скоро ще е!

   Изтриване
 9. Филма "Величието на Хана" като филм повдигащ самочуствието на Българина е хубав филм.
  Иначе има неточности.
  Мисля трябва да поговорим за това че има разлика между тюрки и хора с монголоидни черти. Може ли човек да е тюрк, без да има монголоидни черти ? Ами мисля , че може. Например нашите съседи турците са тюрки, нали така ? Бъл съм в Турция - ами хич не ми приличат на монголци, по скоро ми приличат на европейци. Може ли да има тюрки е европеидни черти, има ли европейска тюркска държава ? Питам и се надавам на интересни мнения.
  Сега мисля е момента да споделя - според мен българските историци извършват огромно престъпление, скривайки информацията за наследника на Кубратова България - Волжка България. Поне такава информация липсва в учебниците, тази държава не се изучава. Какво като Българите от Волжка България не са били християни, те не са ли Българи ? Какво като не пишат на кирилица, те не са ли Българи. Защо не се изучучава тази държава? Ами тези българи са дори по-българи от нас. Въпреки несравнимо по-тежкото азиатско, руско робство и в момента там има хора които заявяват "аз съм Българин". Ако ние в Европа бяхме подложени на такъв жесток геноцид - съмнявам се дали в момента щеше да има хора нарищаши се Българи. Ами Волжка България дори надживява Дунавска България. Дунавска България пада под Османко владичество, докато Волжка България все още е на картата. Като смятам грубо около 8 века история на Волжка България не се изучава. Децата, а и доста възрастни не знаят за тази героична, велика държава. КОЙ открадна 8 века от историята на България ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Георгиев, когато селджушките турци идват в Мала Азия тя е все още населена със светлокосите галати, а също така и със фригийци, мизи, а и елинизирани карийци, ликийци и д.р. В течение на няколко века тези хора биват асимилирани от турците, а това допринася за промяна на облика.

   Колкото до волжките българи, с тях трябва да търсим приятелство, но нека имаме предвид и това, че българин е не само този, който има претенции за това, а този, който говори български и пази старите български традиции.

   Изтриване
  2. Г-н Георгиев, има разлика между турци и тюрки. Турците са политическо обединение, етносите в Турция са 26 ако не се лъжа. Тюрките са под 10%, в Унгария са 20% тюрки за сравнение, двойно повече от колкото в Турция хе-хе. Тюрките са "етнос" оформил се в контактната зона на европеидите с монголоидните нашественици от времето на Чингис хан. Турците са нещо друго хе-хе. Тур и уРУС са названия на дивото европейско говедо на полски и латински.
   За Волжка сте прав, въпреки че тамошните жители са се оформили като народност различна от нашата. И това е заради определението за народ: общ език, обща вяра, общи традиции и обичаи, общо минало, обща визия за бъдещето.
   Бриг.
   Привет.

   Изтриване
  3. Волжска България е късна измислица. Такава държава не е съществувала. Наслението там е наследик на Златната орда и няма нищо общо с нас.

   Изтриване
 10. Павел, всъщност Вие сте "виновника" за това, че ми отворихте очите за истината преди 5 години в старият Ви блог!
  Оттогава на сетне искрицата, която запалихте се превърна в неспиращо изгарящ пожар в търсене на истината за древната история на Балканите и нашият народ. Щастлив съм, че междувременно успях да "заразя" с тази страст и няколко близки хора. Знам, че прогледналите ще ставаме все повече и повече, и това ме изпълва с радост и надежда.
  Благодаря Ви искрено и да сте жив и здрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря и аз! Радвам се, че съм успял да направя нещо добро. А това, че броят на будните хора расте е обнадеждаващо, това означава, че има бъдеще за нас.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. И аз ви благодаря надявам се нещата които пишете да са наистина така защото в днешно време хората са изстрадали от добре написани или изговорени лъжи аз лично чета всеки един коментар след всяка тема и почвам да ви се доверявам дано за в бъдеще да не злоупотребите с доверието поради политически или лични интереси.

   Изтриване
  3. Просто проверявайте, никога не се доверявайте сляпо независимо дали нещо звучи логично, или не.

   Изтриване
 11. Бих искал да си позволя само едно уточнение.

  "За народите на Азия не е типичен и едрия ръст". Всъщност това е вярно само отчасти и важи най-вече за народите от Юго-Източна Азия. По мои наблюдения (а и от твърдения на монголци) монголци, казахи и узбеки са сравнително едри и високи, поне в сравнение с китайци или японци например и не отстъпват, а дори превъзнохждат и доста европейски народи. Като причина за това може да се смята храната - предимно месна и млечна.

  Поздрави,
  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
 12. Всъщност докато върви този материал на Павел, в България беше обявено третото мащабно антрологично изследване на българите след Освобождението.
  То има за цел да установи промени на някой антропологични х-ки, но в частта си, която ни интересува, изследването просто потвърждава предишните две.
  Българите СА ЕВРОПЕЙЦИ и не правят никакво изключение сред европейските народи
  С думи прости - не сме различни от останалите.
  И след това изследване и след генетичните изследвания да се твърди че българите имали азиатски деди.... смешно е.
  М. Димитров

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Митак, то бе смешно да се твърди, че старите българи са тюрки още след първото изследване -1938 година, но уви, направиха го. Направиха го и след второто мащабно изследване от 1959 година. През последните 5 години бяха направени и три генетически проучвания, които също установиха, че не сме азиатци, но явно истината няма значение за определени индивиди, които са захапали кокала и нямат намерение да го пускат.

   Изтриване
 13. Спартока започна да отбира и от физическа антропология!? Лаик си Спаро и такъв ще си останеш. Ако ли да публикуваш и в 80 групи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По-добре буден лаик, отколкото заспал специалист, или недай боже автор на Ромската теза за името на българите :)

   Изтриване
  2. Че какво лошо има в това човек да е лаик? Ноевият ковчег е построен от лаик, а Титаник от специалисти. Троя също е открита от лаик, а специалистите са отричали съществуването и.
   В. Янков

   Изтриване
  3. Благодаря Ви за подкрепата г-н Янков!

   Изтриване
 14. До Анонимен23 януари 2015 г., 14:42
  Уважаеми господине, не разбирате ли от самото име на професор Самсонова, към кой народ принадлежи. Действията и са характерни и показателни за тях. Същата наглост и у "комунистическият принц" с евро-атлантически разбирания Соломон Паси.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми Г-н Анонимен от 25.1. 0:25

   В интерес на истината г-жа професорката има претенции да носи името Симеонова, но съвестта ми не ми позволява да я назова така поради приликата с името на нашия прочут средновековен владетел. Намирам, че промяната в името най- добре пасва на ролята ѝ в съвременната ни академична колегия и напълно споделям Вашите виждания в това отношение. Моля да ми простите оправдания каламбур.

   Изтриване
 15. Здраввейте г-н Серафимов,
  според Вас има ли връзка между обозначението на еврейския БОГ - "ЯХВЕ", , което на еврейски звучи „Ихие ашер ихие" /АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО СЪМ, т.е ТВОРЕЦА и СЪЗДАТЕЛЯ/ и знак IYI /на БОГ Тангра/, имам в предвид смислово........И ако е така не смятате ли, че това леко доразширява тезата за ИЗБРАНИЯ НАРОД............Без да изпадаме в крайности разбира се.....
  С уважение за целия труд, който сте положили:Е.Стоилов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Стоилов, не се считам за компетентен по този въпрос и не мога да Ви дам отговор.

   Изтриване
 16. Този коментар бе премахнат от администратор на блога.

  ОтговорИзтриване
 17. С цялото ми уважение към някои коментари, относно врзката между вида храна и ръста, не съм съгласен. Павка, бях чел и в твой предишен пост, и сега някъде по-горе ми се мярна, че нашите предци са с ръст над средния, понеже ядяли много месо. Същото твърдение съм го чувал и от Б. Димитров. Не съм съгласен, защото по тази логика североамериканските индианци и ескимосите би трябвало да са исполини. Според мен всичко е гени. Поправи ме ако греша.
  Иво Иванов.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е само до ядене на месо, но и до начин на живот. Дедите ни са се занимавали активно със земеделие, а това изисква всекидневни упражнения на тялото.

   Изтриване
 18. Благодаря за откровенността.........

  ОтговорИзтриване
 19. А нещо за тези "египетски цигани" - гърците,да кажеш?М?
  Ако се върнеш назад и си прочетеш някои твърдения,би трябвало да се срамуваш от себе си.Може да нямам страница с по хиляда прочита,но това което твърдя,винаги се оказва вярно.Съвет - върни се и се чети!
  А,и не си мисли,че ти завиждам за "научните открития".Посрещнал си ме ,като враг - това получаваш!
  За всеки Голиат се намира по един дребен Давид )))) Айде,със здраве!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А не, не посрещам никого като враг. Просто ми е неприятно когато някой анонимен страхливец ме обвини в сатанизъм, а той самия се прави на света вода ненапита.

   Изтриване
  2. Уважаеми Господин Серафимов,

   Не се хващайте! Горният тип не е този, за когото се представя. Имам усещането, че иска да се набута в чужда кожа. Разликата е там, че самият той е ЗЛОНАМЕРЕН !

   Изтриване
 20. Няма какво да се спори. има си наука антропология и тя казва следното:
  "“Антропологичните типове, които влизат в състава на съвременния български народ принадлежат изцяло към европидната раса. Между тези антропологични типове първо място по разпространение, съгласно подробните данни от нашите изследвания заема понтийският, или черноморският тип”
  Няма Кавказ, Памир, Алтай
  Ч Е Р Н О М О Р С К И Т И П

  ОтговорИзтриване
 21. Kakvo stana s piratite? Ne6to ne moje6 da im naloji6 idiotizmite si? I ti deto se prave6e na hrisimo 4ove4e, zapo4na da obijda6! Nqma vru6tane nazad, olql se totalno s pisaniqta i ve4e si izpuska6 nervite. S tqh samo taka mojelo da se govori! Ami ti ako si tozi dobrodu6ko za koito se predstavq6, nqma da obijda6. Ne6to ti se razminavat obrazite. A be6e ti edna...... usmivka. Hahahahahaha..... Nabedeniq istori4ar toi. SpeciQlisT.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Научи се да пишеш правилно и да е на български,а с тия измислици до никъде няма да стигнеш.

   Изтриване
 22. Благодаря за дейността ти, Sparotok!
  От известно време следя блога ти и благодарение на теб се запознах с книгите на Ганчо Ценов, и с факти, които не ми бяха известни до момента...
  Но освен историческите сведения, получих потвърждение за това, че винаги, покрай родолюбците са виреели и продажниците.
  За съжаление, днес "Империята" е по-силна от всякога и робството така ни е засмукало, че дори не осъзнаваме!
  Не Бог, Ние трябва да пазим България... Благодаря, че те има!

  Поздрави,
  Теодор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Теодоре,

   Във всичко съм съгласен с теб с едно изключение.
   Имаш хубаво име, но се съмнявам, че знаеш какво означава. По скромното ми мнение най-голям принос за сегашната ни мизерия имат такива бабаити като тебе, които дълги години ни натрапваха лозунга:„Човекът победи природата!“ Сега и ти, който не си нищо повече от една въшка пред Бога, искаш да ни покажеш как „ще опазиш България“! Без Бога!
   Самочувствието ти действително е впечатляващо! Остава да чакаме ефекта от него ...

   Изтриване
 23. Освен, че си ме разбрал погрешно и етикетите не си пестил...
  Без поздрави,
  Теодор.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не се скандализирай, приятелю, в смисъла, в който съм го казал, възможно е аз самият да съм и нещо много по-незначително от „въшката“, но не бих си позволил да демонстрирам такава липса на страхопочитание. Друг е въпросът, че ние не можем да бъдем само пасивни наблюдатели!
   Сърдечен поздрав!

   Изтриване
  2. Далече съм от тази мисъл... Прекалено наясно съм с това, че съм роб и не бих се опълчвал на друг, който е в мойто положение. За съжаление "една птичка пролет не прави"! ;)
   А относно Бог(овете) - ние отдавна сме загубили своите и ни пробутват някакви комикси (писани, преписвани, натъкмявани), които ни програмират да си въртим бузите, докато ни шамаросват, а авторите им ни смятат за "гои".
   Поправи ме ако греша, но не се обиждай - мое мнение!
   Поздрави, Теодор.

   Изтриване
 24. Драги Теодоре,

  Прощавай, ако ти досаждам, но ще си позволя да ти отговоря. Вече ти писах, че само в един пункт не съм съгласен с теб. Ще кажеш – защо трябва да правим проблем от това – но ми е мъчно като казваш, че се чувстваш роб, въпреки че четеш статиите на Спароток.
  Заинтересова ме изказването ти, че сме изгубили боговете си. Можеш ли да уточниш кои точно богове си изгубил и имал ли си някога общуване с тях. Изпълнявали ли са твои желания, помагали ли са ти в живота?
  Не ми е ясно за какви точно „комикси“ става дума. Не съм чувал, че тези, които „ни смятат за гои“, пишат „комикси“. Ако някои си позволиха да „пробутват“ комични картинки, с което се подиграваха на религиозната принадлежност на други хора, усетиха по много недвусмислен начин, че това може да завърши съвсем зле!
  А ние, които сме „загубили“ боговете си, необходимо ли е да търсим други или така си ни е най-добре? ...

  ОтговорИзтриване
 25. ........ "..., Ние трябва да пазим България....."....................Теодор


  Много добре казано Теодоре .
  Но с божията помощ и с личния си принос . Не казвай ,че си роб - защото щом го казваш значи си такъв - ти сам се определяш .
  Родолюбието и патриотизма са еманация на свободния , а продажниците винаги са били от средите на тези , които не могат да намерят "пътя" в живота си , които са забравили посланията на своите предци и са "загубили "българската си душа заради трудностите на живота и намират начин за самоизява чрез материализъм и предателство и по лошото е че такива хора винаги ще има.
  Нека всички се замислим , кое е това , което правеше българите силни и свободни през вековете , дори и под робство , защото то е спасението на българския род .
  Стоян Шопов

  ОтговорИзтриване
 26. Анонимен30 януари 2015 г., 0:08
  Стискам ти ръката, Стояне !!!

  И аз Ви стискам ръката , анонимни господине !!!
  Стоян Шопов

  ОтговорИзтриване
 27. Kakvo stana s anti RT deto 6te6e da pi6e6?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бързаш ли, той срамът на боцмана е неизбежен :)

   Изтриване
  2. Много ми се щеше да сте прав, господин Шопов, но за съжаление не е така... Не сам се определям като роб. В тази графа ме вкарват данъците, прищевките наречени закони и паразитите, които обслужвам (пряко или косвено). Не бих изпадал в детайли, но смятам, че сте разумен човек и ще разберете за какво говоря.

   А Вие, анонимни господине, отлично ме разбрахте, но незнайно защо изисквате и подробни разяснения...
   Боговете, които СМЕ загубили са онези "езическите", на "варварите", но не това е най-лошото. По-лошо е това, че наред с тях сме изгубили и едни от най-ценните си качества. А "благодарение" на комиксите и гигантската им (кървава) PR кампания, и до ден днешен се лее кръв за "обетованата" земя.

   Преди да си получа етикетите, държа да отбележа, че правя разлика между вяра и религия, и приемам религията като средство за контрол на масите, и нищо повече.

   P.S: Повтарям, че постовете ми нямат за цел да обиждат хора или техните възгледи и са отражение на моето лично мнение!

   Поздрави,
   Теодор.

   Изтриване
 28. Здравей Павле, благодаря за интересната тема която си избрал и анализирал твърде атрактивно ! Много мо допадна теренния материал, а също така и тъкованията към него. Споделям напълно идеята, че европеидните характеристики на старите българи са същите като тези на съвременните българи.Те са напълно видими и разбираеми от многообразният теренен материал, който си прегледал - летописи / хроники, стенописи ( ктиторски портрети, изображения на български светци ), вазова живопис, миниатюри. Към тях бих препоръчала да се погледнат допълнително и изображения от антични мозайки, а също така каменен релеф и скулптури. Всички белези говорят, че старите българи не са носители на средно - азиатски генотип. Впечатлена съм и от данните за облеклото на нашите предци - всекидневно, бойно и украшенията прикрепени към него. Мисля, че употребата на черен цвят за връхна дреха е чисто локална особедност, защото по стенописи и мозайки преобладават светли тонове. Замислил ли си се дали да не продължиш тази тема от гледна точка на обреда - какво облекло използват нашите деди по време на различните ритуали и защо / с каква цел, какво е значението на цветовете и украшенията прикрепени към него, на какви условия е тръбвало да отговаря външния вид на участниците в свещеното време и свещеното пространство ? Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !!!

  ОтговорИзтриване
 29. Николай Караянев20 ноември 2015 г. в 10:18 ч.

  Черепната деформация като белег за благородство се среща и в Ю.Америка.Искам и друго да попитам, знаете ли колко хора или институти сега в света могат да направят качественна руфия или палаш.Предварително ще отговоря, броят се на пръстите на ръцете а траките са можели и то един господ знае от кога.Замисляли сте се не са ли родени на Балк.п.ов почти всички богове?

  ОтговорИзтриване
 30. Покойната доц. Ст. Ангелова ни казваше следното - българите не са тюрки, защото практикуват изкуствена деформация на черепа, а това го няма при тюрките. И не са номади, тъй като те нямат керамика, а българите имат. Да, но на лекциите по Средновековна балканска история, например, се казваше, че българите са си номади и се заявяваше, че в номадството няма нищо лошо. Така е наистина, но ако един народ не е номадски защо трябва да се определя като такъв. Има и друг любопитен въпрос. В редица публикации (у Ив. Венедиков например) се твърди за прочутите съкровища на траките, че не са изработени от самите траки. За мен обяснението се крие в традиционното подценяване възможностите и уменията на нашите прадеди. По начало се подценява всичко българско и понеже България заема земите на траките това подценяване се прехвърля автоматично и върху тях. Може би не са умеели да изработват съдове от благородни метали? - напълно нелепо твърдение, но е факт, че подобни възгледи се преподават на студентите. И още нещо - в сборник, посветен на 1100 години от обявяване на Велики Преслав за българска столица, издаден през 1993 г., във втория том е публикувана статия (авторът беше Марин Димитров, ако не греша)в която се изказва твърдението, че българите имат връзка с древните шумери. Какво е мнението ви по този въпрос? Надявам се един ден истината за произхода на българите да бъде така очевидна, че да не може да се прикрива повече с измислени по политически причини теории!

  ОтговорИзтриване
 31. Доста безумни тези има тук :-)
  Българите наистина идват от Азия, но не са свързани генетично със сегашните азиатски племена. Масово мъжете са били високи и с тъмна кожа и коса, и много жестоки войни. Под "жестоки" няма предвид тийнейджърския смисъл на тази дума, а наистина жестоки. Относно формата на черепите - те са били сравнително големи. На мъжете е било разрешено да се женят за местни жени, но на прабългарките е било забранено да се омъжват за местни мъже. Така прабългарите по линия на мъжете са се смесили със славяните и други местни племена. Високият ръст и формата на черепа са неща, които се предават по генетичен път и няма как от ниски траки и светли славяни да се родят високи и тъмни хора. Няма как да се е получило това и по време на 500 години турско робство. Турците са предимно ниски и тъмни, а техните войници са били насърчавани да се женят за местни жени, поради други причини. Прабългарският ген се е "размил", така да се каже, но все още се срещат някои признаци - гледайте ръста и цвета на кожата. Ще дам още по-просто обяснение, но не съвсем точно - ръст до 175 см, тъмен цвят на косата - траки, прабългари, турци и др., светъл цвят на косата - славяни, траки, прабългари. Ръст над 180 см - прабългарин + тракийка или славянка и т.н. И много междинни варианти.
  Така, малко научно-популярно го написах, но :-)))
  Всички твърдения, че прабългарите били руси, светли и със среден ръст, са меко казано измислици.

  ОтговорИзтриване
 32. Г-н Серафимов, извън темата, мога ли да задам един въпрос който ме гложди от известно време...
  Възможно ли е според вас, имайки предвид външния им вид,османските владетели да са с произход от Волжка България и по-точно да са продължение на рода Дуло?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нормално е османските владетели да приличат на нас. Султаните са имали право да създават потомство само с жени от харема си, а той е бил съставен главно от жени от Балканите. Иронично, но всеки султан е имал за майка християнка..кой знае и колко са били българки.

   Изтриване
 33. Аз отдавна съм се убедил, че историята ни е фалшива.Който се съмнява за ръста на прабългарите нека посети крепостта "Баба Вида". Там има доста добре запазени ризници и мечове, които са носени от най-малко двуметрови мъже, мечовете бяха към 1,5 метра. Нашите управници нарочно са се снижавали да не би да излезем по-велики от големия брат, даже и гък не са казали против твърденията на руснаците че те ни били дали кирилицата и християнството.

  ОтговорИзтриване
 34. "По-добре буден лаик"... Ха ха. Призна си накрая. Ха ха.

  ОтговорИзтриване
 35. Има 2 понятия българи и прабългари.. Преди или след като византия ни завзема? Траките са били по рано от българите, ама ние сме си останали българи, този микс от всички които са минали през нашите земи. не сме трак-българи, или българимляни, или, татаро-българи турски-българи, или русо-българи, или славяно-българи, мекедоно-българи, евро-българи. Важното е че сега българите не са толкова борбени и с достойнство, и горди. по време на робство и режим сме се борили за свобода и права. А капитализма и парите ни разрушиха повече от всеки режим и робство :(

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. "Понятието Траки е общо название на Тракийските /Белазгийски - Пелазгийски/ родове/над 120 названия/ живеещи на територията на цяла Европа около Черно Море, Средиземно Море и островите, Мала Азия, Северна Африка + Кавказ, Сирия..!На тази Територия дори днес живеят само наследниците на Трако - Болгарите + малък процент Емигранти от Африка и Индия: Юдийо-Данайци наречени от Едоните: Африкански цигани! Болгарина ще се събуди отново и Национал.Предателите ще се разбягат като плъховете от потъващия кораб! Никой НЕ може да "разруши" това което е НЕРАЗРУШИМО!" - Сада
   А що се отнася до Външния вид на Трако - Болгарите, били са около 1.90 - 2 м. и до 2.20 м мъжете и около 1.70 - 1.80 жените!Днес има намаляване на ръста. Косата е била на част от Болгарите тъмна и друга част светла. Европеидни черти! Майстори на Метала, Земеделието, Животновъдството и Занаятите!Нямали са равни на себе си във военното дело, ездата и коневъдството!И точно заради това НЕ е нормално да копираме лъжите и измислиците на враговете ни и да ги приемаме 100% за наша "История"! Истинската История иде и никой не може да я спре!

   Изтриване
 36. Серафимов трябва да ти е ясно, че цивилното и разнородно българско население, никак не е изглеждало по облекло като аристокрацията!!!

  ОтговорИзтриване
 37. Не съм историк ! Интересувам се от от история.Но както знаете историята не е точна наука !Някой може ли да ми каже колко години са необходими за да се промени генома на един народ при евентуално текучество на други етности в самата страна ?Както знаем има смесени бракове и е имало и винаги ще има !Според мене генните тестове трудно могат да докажат точно какви сме .Според мене ще имаме винаги общо с съседите си близоста винаги определяща.Самотната комшийка винаге е предпочитана от жената накрая на града :)))) Както и да е погледнете света в сега и щ разберете света тогава повярвайте ми с нищо не с е променил в нито едно отношение !Ванга е казала ние Българите сме майката а Руснаците бащата на славянство . Искам да коментирате тези думи на Ванга или не сте вярващи :)))

  ОтговорИзтриване