13.01.2015 г.

КАК ТРАКИТЕ СЪЗДАДОХА ГРЪЦКАТА АЗБУКА?


Отдавна съм се уверил, че всяка истина може да се укрие. Достатъчно е години наред да се повтарят с фанатизъм едни и същи измислици. Човек запомня не това, което е логично, а това, което чува най-често. След време повтаряното се загнездва така здраво в нашето съзнание, че става трудно заблудата да бъде отстранена. По отношение на този парадокс, Марк Твен е казал нещо много интересно. Даровитият писател споделя, че е по-лесно да излъжеш хората, отколкото да им обясниш, че (в миналото) са били излъгани.

Казаното от Твен е верно, разбрах го от личен опит. Понеже за миналото на народа ни са изречени безброй лъжи, доста от нас са попаднали в капана на заблудите. Нека не забравяме, че измамите тровят съзнанието на повече от пет поколения българи. Вече не просто пресата и образователната система промиват създанието, а дори и нашите майки и бащи, които закърмени със старите виждания неволно ги предават и на нас.

Намирайки нова, по-логична и правдива информация доста хора обръщат гръб на догмите, други упорито отказват да приемат новото. За жалост към втората група трябва да бъдат причислени и определена група учени. Странно е, непонятно е защо хората на науката следват остарелите виждания, но факт е, че това става. Като пример може да се посочи твърдението, че траките са безписмен народ, а за надписите си са ползвали гръцката азбука.

Ако подобно твърдение бе направено през XIX век, то оправдание можеше да има. По онова време не се знаеше, че дедите ни са първият цивилизован народ на Европа. На твърде малко хора бе известно, че предците ни са дали най-способните императори на Рим, а също така и най-великите пълководци на Римската Империя. Не се знаеше и това, че във Варненския некропол е скрито най-старото обработено злато в света, нито пък, че най-древната писменост е тази от Градешница, Караново, Хотница, Тартария и т.н. Малцина бяха тези, които осъзнаваха, че без Орфей, Тамир, Лин, Евмолп, Имарад и др. гръцката култура щеше да е доста бедна и едва ли щеше да се радва на днешната си популярност.

Дори и в по-късни времена само ограничен брой хора знаеха, че Ахил, Атрей, Менелай, Агамемнон, Пелей и др. принадлежат на трако-пеласгийската общност. В академичните кръгове бе добре известно, че музите – покровителките на музиката и изкуствата са тракийски, но по редица причини това бе примълчавано. Не бе популяризирана информацията, че доста преди Троянската Война полуостров Пелопонес е колонизиран от тракийското племе фриги, а и, че Атика е била обитавана от техни роднини. Не се казваше и, че в Давлида, Фокида е властствал живелият преди повече от 3300 години тракийски цар Терей.

Виждаме, че огромно количество информация бе извън обществено достояние. Това направи възможно изковаването на неиздържани теории като тази за гръцката писменост. Незапознати с важните данни, днес милиони хора искрено вярват, че гърците са заели азбуката си от финикийците, а после преработвайки я, са я дали на траки, етруски, келти.

Несъмнено гърците имат значителен принос в изграждането на европейската култура. Това нито може, нито бива да се отрече. Талантът на скулптурите Фидий и Праксител, красноречието на Павзаний и Страбон, мъдростта на Сократ и т.н. трябва да се ценят. От друга страна е редно да се признае и приносът на траките в оформянето на гръцката култура и общество. Тъй както никой не отрича ролята на етруските в изграждането на ранната римска държава, така не би било страведливо да се премълчи това, което дедите ни са дали на старите гърци.

На първо място трябва да се посочи азбуката. Държа да отбележа, че въпреки названието гръцка азбука, тя не е създадена от гърци. Нито Херодот, нито пък Тукидид, Страбон, Павзаний, Платон, или пък, който и да е било друг стар автор не твърди, че гърците са създавали някога азбука.

Плиний споделя, че Кадъм е този, който донася в Гърция азбука от 16 букви. Това станало доста преди Троянската Война, а след нея Паламед добавил 4 букви, други 4 били добавени от Симонид. Друга версия е представена от Аристотел, според когото ранната азбука е имала 18 букви, като Ψ и Ζ са добавени от Епихарм, а не Паламед – H.N. VIIlxi-192.

Кадъм – човекът, на когото се приписва донасянето на писмеността в Гърция е считан за финикиец. Кадмил обаче е тракийско име, така е наречен един от Великите богове от Самотраки – D.Detschew, “Die Thrakischen Sprachreste”,  z. 234. Кадмил е просто вариант на Кадъм с умалителна наставка - ил, която се среща и в други тракийски имена като Самил например. Същата наставка е типична и за български лични имена като Страхил, Добрил, Божил.

За Кадъм се казва и, че е основал град Тева/Θῆβαι (Тива). Названието на това селище няма смисъл на гръцки език и по-скоро принадлежи на предгръцкото население на страната – H.Frisk, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, z.670. Предгръцкото население това са трако-пеласгите както знаем от Херодот, Страбон и ПлинийHer. II- 56, Strab.V.2.4, VII.7.1, Plin. IV.III. 8. Името Тева/Θῆβαι е гърцизираното предаване на тракийското дева, което намираме в Дева, Пулпудева и др. Това древно название за селище бива тълкувано от Владимир Георгиев с помоща на българския глагол девам, дявам – слагам, поставям.

До тук виждаме, че името на Кадъм е тракийско, от тракийски произход е и името на основания от него град. С това интересните факти не свършват. Дъщерята на този обгърнат с мистерии човек е наречена Земела. Тя е майката на тракийското божество Дионис, а името й се тълкува със старобългарската дума землiа.

Как да си обясним обаче това, че Кадъм е известен като финикийски принц. За тези, които познават старата история това не е мистерия. Според Г. Херн финикийците са смесица от ханаанци и морски народиG.Herm, Die Phöenizier, Econ Verlag, Düsseldorf, 1974, с. 61. Херн не уточнява кои точно са тези морски народи, но по имената им лесно можем да разберем що за хора са те.

Споменатите от египтяните морски народи дрд, уешеш, тршу, чкр, пелесет, мешуе и др. са племената дардани, веси, травси, тевкри, пеласги и не на последно място мизите. Същите тези мизи, които Д. Хоматиан след време ще нарече българи.  Част от тези хора египетският фараон Меренпта привлича към себе си с обещания за земя и ги кара да се бият със своите роднини. Ходът на египетския владелел е сполучлив. Разделени, древните балканци вече не могат да се противопоставят на египетската армия, коато е подсилена от братята им.

Отблъснатите пеласги, дардани, мизи и др. се установяват на територията на днешен Израел. Явно пеласгите са били най-много защото групата от различни племена получава колективното название пелиштим. Това е староеврейското название на филистинците, за които се казва, че идват от Крит – дом на траки и пеласги.

Това е мнение на учени като Владимир Георгиев: “ The name Pelastoi -Πελαςτοι can be identified with Old Hebrew pelisht-im (im is the ending in plural), Assirian palashta, pilishtu, and Egyptian prsht i.e. with the Philistines of the Bible. According to the Biblical tradition, the Philistines had come from the island of Crete. The French archeologist Berard (1952) confirmed this thesis with archeological data...Thus Pelasgians migrated from the Aegean region to Palestine, the territory to which they gave their name...”(V.Georgiev, Introduction to the History of the Indo-European Languages, Sofia, 1981, р.107).

Виждането на Георгиев е споделено и от други учени в по-ново време. Джон Уилкинс Уилфорд също смята, че библейските филистинци са част от така наречените Морски народи - The biblical Philistines are assumed to have been a group of the mysterious Sea Peoples who probably originated in the Greek islands and migrated to several places on the far eastern shores of the Mediterranean. - ( John Nobble Wilford, Philistines, but less philistine).

http://www.nytimes.com/2007/03/13/science/13phil.html?_r=0


В земите на Ориента, в края на Бронзовата епоха, дошлите от Балканите траки и пеласги се смесват с местното население. Така се заражда народът на финикийците, от които произлиза Кадъм. Ето защо един финикийски принц носи тракийско име, а и названието на основаното от него селище е тракийско.

Понеже траките са били малцинство сред ханаанците, то с течение на времето балканците биват асимилирани от местното население. Старият си език запазват само тези траки, които напускат Ориента и подобно на Кадъм се завръщат на Балканите. Ето, няма парадокси, няма мистерии, просто никой не се е заел да представи на ясен език слабо известните данни.

Разказаното до тук не е единствената непопулярна информация. Ние разполагаме със сведението на Алкидамант, че тракиецът Орфей е създателят на азбуката – Д. Попов, Гръцките интелектуални и тракийския свят, Лик, София, 2010, с. 465. Сведението на Алкидамант се потвърждава от твърдението на Диодор Сицилийски относно това, че Орфей и Лин са ползвали най-древната писменост  - Historical Library of Diodorus the Sicilian, printed by W. Mc Dowell, London, 1814, с. 208. В работите на Еврипид се говори за таблички, на които е написано Орфеевото слово - Д. Попов, Гръцките интелектуални и тракийския свят, Лик, София, 2010, с. 111.
Не по-малко интересни данни получаваме и от Плиний Стари. Римският автор споделя добре известната по негово време информация, че пеласгите са тези, които са занесли азбуката в Лациум (областта, в която е разположен Рим) apparet  aeternus litterarum  usus  in  Latium  eas  attulerunt  Pelasgi. (H.N.VII.lvi.193).За това, че пеласгите са посетили  Апенините и са превърнали в доминантна група там знаем и от Плутарх. Този летописец предава една от легендите за основаването на Рим, а именно от пеласгите – силен народ, който в древността е обиколил голяма част от познатия свят и е покорил повечето хора: “Some say that the Pelasgians, after wandering over most of the habitable earth and subduing most of mankind, settled down on that site, and that from their strength in war they called their city Rome.”Нека направим кратко обобщение:

1.Не съществува нито един исторически извор, в който да се казва, че гърците са създавали азбука. Говори се само за добавяне на няколко букви.

2.Няма дори консенсус кой колко букви е добавил. За сметка на това притежаваме сведението на Алкидамант, че Орфей е създателят на буквите.

3.Диодор Сицилиски също поставя Орфей като човекът боравещ с ранната азбука.

4.Самият Кадъм, за когото се твърди, че е донесъл азбуката в Гърция, е от палеобалкански произход. Неговите потомци – Земела и Дионис са тракийски божества.


Да забравим за момент, че траки и пеласги влизат в състава на финикийското общество. Има и други сведения, от които можем да отсъдим, че дедите ни -траките са дали азбука на гърците. През VIII век преди Христа фригийците са богат, високо развит народ, способен да издигне внушителни монументални паметници. Дворците на фригийските владетели са масивни сгради богато украсени с мозайка, мраморни фризове, керамични плочки и фрески.


Качеството на мебелите и бижутата изработени от тракийските майстори е такова, че дори и днес древните артефакти спират дъха на археолозите. Освен това от края на Троянската Война до VIII век преди Христа трако-пеласгите са господари на протоците (Дарданелите и Босфора) за период от около 320 години. Над три века дедите ни са имали възможност да трупат богатство, сила и влияние.


През VIII век преди Христа гърците се намират все още в своя така наречен Тъмен период. Южните ни съседи не са в състояние да издигнат масивни сгради, или монументални статуи, населението живее в покрити със слама колиби. Докато за дедите ни са характерни богатството и благоденствието, то за предците на южните ни съседи са типични бедността и нищетата.

Как мислите, кой народ би имал нужда от азбука и би имал интелектуалните способности да я развие – високо развитите траки, или примитивните за онова време гърци?

Има и нещо друго, за което учените предпочитат да затворят очи. Фригите идват в Мала Азия още през Бронзовата епоха и са съседи на хети, лувити, асирийци, а и на финикийците, в чиито вени тече и балканска кръв. Всички тези хора са добри търговци и разполагат с писменост. Съвсем естествено е, че дори траките да нямаха азбука до VIII век преди Христа, те биха я взаимствали от съседите си. Това разбира се не е нужно защото дедите ни са имали писменост доста по-рано.

На най-древните документи с Линеар А са записани тракийски имена като Арей, Диза, Питак, Резос. Става дума не за VIII, а за ХVIII век преди Христа. В Линеар А няма нито едно гръцко име като Алкивиад, Милтиад, Аристид и т.н. В по-късният Линеар Б тракийските имена са десетки: Арес, Бейтеус, Бузос, Дизос, Котис, Ксантос, Марон, Пеон, Пиерия, Перинтеус, Одрис, Амарунта, Батас, Гетас, Карсас, Кокарос, Косон, Отус, Питак, Рескупорис, Сагарис, Тюнос, Тоас и много други – К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност), STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998, с. 18-20.

Присъствието на тракийски имена в микенските документи не се отрича от учените. Нещо друго обаче, което е от огромна важност бива премълчавано. В микенското общество царят е наричан ванакатело, ванакатеро. Тази титла е позната на фригите под формата ванакт, а спорен Авсоний мизите (наречени по-късно българи) казвали (Fanakes) Ванак на бог Дионис (Вл.Георгиев).

В документите с Линеар Б няма нито един ванакатело (цар) с гръцко име. За сметка на това, на няколко локации е споменат ванакатело (цар) с име Одрис.Това, че траки са властвали в древния Пелопонес не би изненадало никой, който е запознат добре с историческите извори. Страбон е пределно ясен твърдейки, че Пелопонес е получил името си от фригиеца Пелопс: “Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him.”


Това, че микенците не са гърци, знаем и от друг исторически извор. В работа на Софокъл намираме следния интересен фрагмент: “Тантал, бащата на Пелопс бил от Фригия.”, “ Не знаеш ли, че този, който е бил баща на твоя баща, древният Пелопс е варварин фригиецД. Попов, Гръцките интелектуални и тракийския свят, Лик, София, 2010, с. 286.

Старите автори поставят траки не само в Пелопонес, но и в Атика. Страбон казва, че цялата Атика е била обитавана от траките, а в Давлида, Фокида е властвал цар Терей: for Attica was once held by the Thracians who came with Eumolpus,  Daulis in Phocis by Tereus.”


Дедите ни трако-пеласгите са били господари на Балканите и са имали няколко вида писменост векове преди някой да чуе за гърците. На всяко величие обаче идва край. Троянската Война е едно трагично събитие, сблъсък между братя, благодарение на който идва падението на микенското общество. Във войната загива голяма част от аристокрацията, след бойните действия идва чума, която обезлюдява сериозно Южните Балкани.

За дошлите от Африка гърци не е проблем да се наложат над оредялото и отслабнало местно население, което те асимилират за няколко века. Дедите на гърците приемат дори огромна част от езика и културата на трако-пеласгите, но поради ниското си ниво в началото, предците на гърците не заемат древната писменост Линеар Б.

Гърците се сдобиват с писменост и култура в по-късен период. Ето как става това. През VIII век преди Христа Асирия е най-могъщата империя на Азия. На трона се възкачва Саргон II, който е жесток и амбициозен владетел. Той подлага на терор съседите си, с огън и меч покорява народите на Урарту, Каркемиш, а и Фригия. За това събитие учените не обичат да говорят, а именно то обяснява появята на азбуката при гърците.Ужасени от асирийското нашествие много фриги напускат родината си. Значителна част отива в Гърция където все още живеят техни роднини. Със себе си бегълците донасят не само азбуката, но също така култура, знания за строеж на масивни сгради, за ваене на статуи, за направа на мозайка. Идването на фриги обяснява защо през VIII век преди Христа Гърция излиза от Тъмния Период. 

Ако гърците бяха заели азбуката директно от финикийците, то посоката на писане на най-ранните гръцки надписи щеше да е от ляво на дясно, както е и при финикийците от Левант. Първите гръцки надписи обаче са в стил бустрофедон, точно както е и при фригите. Специалистите някакси са пропуснали тази важна подробност. Пропуснали са и това, че фригите притежават буква, която гърците не познават ( ʃ - Й), как в такъв случай гърците ще дадат нещо, което нямат?

Ето я неудобната истина, която е скрита зад фанатичното повтаряне на неиздържани твърдения. Непрекъснатото повтаряне на заблуди е довело до създаване на стереотипи, а те се пречупват трудно. Слава Богу, прогресивни американски учени проявиха смелост и почтеност и обявиха, че фригите са имали писменост повече от половин век преди най-ранните гръцки надписи:the graffiti from Gordion precede the oldest Greek inscriptions by more than a half-century.


Твърдението на американските изследователи е революционно. То не ни дава цялата истина, но поне подлага на съмнение догмите, на които се робуваше и все още се робува.

Тук поддръжниците на догмите могат да възразят, че няма тракийска литература, а само около 400 надписа. Да, така е, няма намерени тракийски книги, но това може да се обясни лесно. Етруските са имали писменост доста преди римляните, но етруски книги няма в музеите. Разказвайки за древната Иберия, Страбон споменава, че турдетаните имат огромна литература, в която е описана хилядолетната им история. Иберийски надписи има, но книги не са оцелели. Според С.Джеймс галите са били високо образовани хора. Цезар споменава за галска писменост, но уви, галски книги не са намерени.

Каква може да е причината за това? Как така народи, за които се знае, че имат азбука и висока култура губят книжнината си? Всеки завоевател знае, че най-лесно се управлява неграмотен народ. Това е причината при нашествие да бъде елиминирана образованата благородническа прослойка, а и да се подложи книжнината на унищожение. 

Рим завладява етруските, иберите, келтите, а по-късно и дедите ни. Навсякъде се прилага същия модел – елиминация на благородници и жреческа прослойка, а и унищожаване на писмеността. Враговете на народа ни са имали над хиляда години на разположение да заличат древната литература на дедите ни. По време на римското и турско владичество са изгорени хиляди, а може би и десетки хиляди български книги.

Трябва да призная, че принос в заличаването на най-древната ни книжнина имат и дедите ни. През IX век, по съветите на папата са унищожени така наречените сарацински книги. Те не са писани от араби, през Средновековието с името сарацински са се назовавали писанията определени като еретични. А ерес е това, което не е било удобно на чуждото духовенство. Отстъпката, която предците ни са направили пред чужденците е била пагубна. Своето трябва да се пази ревностно.

Дано си вземем урок от миналото и успеем да опазим малкото, което ни е останало.146 коментара:

 1. Много харесах статията! Ясна информация, източници и т.н. Истината, която е пред очите на всички!!! Да се надяваме, че някои учени вместо продължават да продават България ще се съвземат навреме, после, когато всичко излезе наяве, ще е късно за тях!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Странно е, че информацията, която представям е достъпна, но повечето учени си ходят още по стария коловоз.

   Изтриване
  2. Сега тактиката им е пълното мълчание, мълчат и не се обаждат, дай Боже бурята да отмине, колко са смешни! Според мен, този път са яко са сбъркали. На нормално мислещите българи, а те са все повече, отдавна им омръзна да слушат глупости!

   Изтриване
  3. Те и да мълчат, и да не мълчат е все тая. Търколи ли се голям камък по склона, всеки, който се опита да го спре ще сгреши.

   Изтриване
  4. Само големите личности са способни на покаяние, а не мижитурките!

   Изтриване
  5. Най-ужасяващата комбинация е мижитурка и власт...последствията са страшни.

   Изтриване
  6. Браво отново на Павел Серафимов. Както винаги аргументирано доказва Истината. А Истината както винаги "боде" недоброжелателите ни.

   Изтриване
  7. Да, истината боде, за това определени хора не спират с клеветите си по мой адрес.

   Изтриване
  8. Точно тази комбинация Мижитурки-управляващи се случва последните 30 г. в България. Покрай тях всичко се срина: образование, спорт, икономика, наука, БАН, медицина и какво ли още не...българите избягаха, точно както са се разселили и "изчезнали" траките...

   Изтриване
 2. Павеле, ако може така да се обърна, имаш ли преведени твои статии на английски. Искам да ги покажа на мои познати, приятели англичани, които живеят в България, но не знаят български и въпреки това се интересуват от историята ни и искрено се възхищават от всичко наше. Намерили са книги на английски за България, в които пише, че България е била най-силната държава в Европа, но аз искам да им покажа не само това....искам да им покажа още неща, които няма от къде да прочетат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако бях на Ваше място и имах приятели англичани живеещи в България, бих им казала да научат езика на държавата, в която живеят! Това е признак на уважение към народа и култура на държавата, в която са избрали да живеят.

   Изтриване
  2. Малцина си дават сметка, че в определен отрязък от време Цар Симеон Велики е властвал над най-голямата империя в Европа, българската! Учудващо е за мен как така 99,9 процента от българите не знаем, че Златният век е бил и "териториален век", защото е нямало по-голяма държава в Европа от Симеонова България! Поклон пред Павел Серафимов и неговото родолюбиво дело за търсене на истината из тъмните галерии на историята и манипулацията! Дока'т има таквиз хора, сърцето на Майка България ще продължи да бие лъвски... по нашенски...

   Изтриване
  3. До Unknown 27 май 2021 г., 14:57 ч.

   Благодаря Ви за добрите думи!!!

   Изтриване
 3. за филистимците:
  http://interest.actualno.com/Izrailskoto-carstvo-ne-e-syshtestvuvalo-news_450619.html

  ПОздрав!

  ОтговорИзтриване
 4. Династиите Хиксос, управлявали Египет за повече от 1600 години (между 1500г. пр.н.ера), се оказват ТРАКИЙСКИ .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз бих нарекъл хиксосите стари балканци. Те са властвали в Египет 500 години според Манетон.

   Изтриване
 5. Здравейте г-н Серафимов
  Известна ли ви е тази книга : The Thracians 700 BC-AD 46 (Men-at-Arms) Christopher Webber

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Следя проучванията на Уебър години преди да се появи книгата му. Трябва да призная, че на страницата на този човек имаше по-ценна и по-обективна информация за траките отколкото в книгата.

   Поздрави!

   Изтриване
 6. Браво Павле! Много силна статия (за кой ли път). Става все по-ясно защо има заинтересовани ревнивци, които искат да ни унищожат. Твоите разкрития правят незначително скромна собствената им мания за величие !!!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма случайни неща, поне наистина става ясно на какво се дължи сатанинската омраза към благородните българи.

   Изтриване
 7. Браво! Поздравления! Павко! Невероятно, но факт! Когато фактите говорят, всички да замълчат! Истината винаги излиза наяве! :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На мен ми се искаше учените да не мълчат, а да говорят...

   Поздрави!

   Изтриване
  2. БРАВО, ПАВКА!!! САМО ТАКА !!! ПРОДЪЛЖАВАЙ НЕУМОРНО ДА ОТВАРЯШ ОЧИТЕ И ДУШИТЕ НА БЪЛГАРИНА!!!

   Изтриване
  3. Благодаря ти за подкрепата Паола!!!

   Изтриване
 8. "ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK13 януари 2015 г., 21:08
  Странно е, че информацията, която представям е достъпна, но повечето учени си ходят още по стария коловоз."

  Не е странно уважаеми г-н Серафимов.
  Вашите писания са логически обосновани. Данните ,които представяте са достоверни . Интерпретацията на изворите за българската история е забележителна. Всъщност Вие ,вашите последователи и вашите предшественици защитаващи теорията за местния произход на нашия народ , имате право ,защото това е истината за българската история. .Но ...срещу тях стоят купищата и тоновете българска и чуждестранна историческа литература , които „бълват отровата”,бавно погубваща българското племе . Истината е ,че повечето историци от БАН се страхуват
  за заплатите си , кариерите си и авторитета си .Все пак страха и смелостта са човешки черти и малцина притежават втората.Страхът сред историците може да бъде преодолян само от патриотизма и родолюбието ,съчетани във висшата си форма – национализма и то онзи национализъм ,който беше присъщ на българската възрожденска интелигенция, политически и духовен елит до първите 20 години на XX век и който национализъм беше и носител и на смелостта да се опълчиш срещу по-силния ,в името на истината и справедливостта. Тази форма на национализма , след 9 септември 1944 г. се преследваше и физическите и носители бяха унищожени .И не само това ами и следващите поколения българи , се „подхванаха”още от училището да вървят в „правия” коловоз и всички знаят ,какво ставаше с тия ,които „кривнеха” от него.Целият ни днешен елит ,във всичките си форми ,се роди от този коловоз , па и цялата ни нация е още в него. Промяната ще става бавно – десетилетия наред и пак не е сигурно ,че българско племе ще се върне в онова състояние на духа , което го караше да върши велики дела.
  Отворете българските книги от онези години и вижте на какво нашите баби и дядовци са учили децата си – от там струи възрожденски морал ,оптимизъм , увереност , сила , непоколебимост , любов към родината и отечеството .
  Звучи банално ,високопарно ,превзето ,назадничаво и т.н. , но и това е част от „коловоза” – да си мислим , че звучи така .
  МIЛIOC

  ОтговорИзтриване
 9. Ето още нещо от гръцкия език. Кажете нещо по въпроса г-н Серафимов , имате и представяне в actualno.com ,както виждам, а тази информация ( по долу ) си е има от край време, няма как да не знете за нея;
  Българите са пеласги

  Този факт е знаел още Раковски. Ето какво казва той: "Това племе или голям род е познато в елинската стара повестност под общото и обширното народно име пеласги, кое име не е друго, освен белги = българи, изкривено от гръцките описатели на поради недостатката езика им. (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери. Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.)"

  Как са наричали себе си най-древните жители на Балканите?

  Гръцкия език предава чуждите имена много променени.

  Най-древните владетели на Балканския полуостров са пелазгите/пеласгите, наричани още пелгари, предшественици на траките. Гърците признават, че те са по-стари от тях и ги наричат открито "варвари". Гърците нямат буквите "б" и "ъ" в своя език и естествените им заместители са "п" и "е" - "пелгари" означава "българи".

  Изследователите Владимир Цонев и Сергей Иванов твърдят, че името Пеласги вероятно е било деформираното от произношението на древните гърци име Българи в Палгари и след това в Пеласги или нещо подобно.

  Как са се изписвали ПЕЛГАР, ПЕЛАРГ и ПЕЛАСГ?
  Колебанието "пеларг"-пиларг" (например в името Пеларга-Пиларга - и в други случаи) показва, че на това място е имало звук, непроизносим на гръцки език - очевидно "Ъ".
  От името Пеларг ни интересува съчетанието “ГАР”: В гръцкия език то се среща често. С цел икономия на място за него се е използвал съкратен запис, наречен “лигатура”.
  Съчетанието ГАР е написано на два реда - често явлениев старите ръкописи. Този съкратен запис може да породи разместване набуквите при четене. И така – пелАРГ или пелГАР? Кое от двете е искал да напише старият автор? Според византолога Гардхаузен в случаите, когато в стар гръцки текст имаме букви една над друга при лигатури правилото за четене е: първо се чете горната буква, а след това долната. Затова трябва да го прочетем ГАР.
  ПЕЛГАР и БЪЛГАР са еквиваленти, защото в гръцкия език няма букви за звуковете “б” и “ъ”, а техни заместници са “п” и “е”. Тук някой може да възрази, че на гръцки “България” е записвана като “Вулгария”, а не“Пелгария”, че Б и Ъ са заменени съответно с В и У, а не с П и Е. Това обаче се отнася за ВИЗАНТИЙСКИТЕ традиции (под римско влияние), а не за античните.

  http://web.hit.bg/bulgarskaistoria/mestno1.gif

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Неделчев, за мен няма съмнение, че пеласгите са наши деди, но името пеласги не е древен вариант на българи.

   Правилното име на пеласгите е пеласти. Асирийците го предават като палашту, евреите като пелиштим, а египтяните като пелесет. Както асирийците, така също евреите и египтяните имат имат буква Б и не е проблем да я запишат.

   Пеларги е прозвище на пеласгите, като значението е щъркели. Най-вероятно се касае за калка на пеласгийското племенно име лелеги. Лелег означава щъркел в някои наши диалекти.

   По принцип по-близко звучене до името българи е тракийското племенно название пурогери, то може да е гърцизираното предаване на бурогери, бургери, булгери.

   Изтриване
  2. Мисля, че името „Палестина“ произлиза от „пеласти“. Имам ли основание да мисля така?

   Изтриване
  3. Господин Неделчев,
   В Библията един от пра пра правнуците на Ной се нарича Phalek (Фалек), но ми казаха, че на староеврейски се произнася Пелек. Би ли могло това да е във връзка с Вашите търсения ?

   Изтриване
  4. Палестина наистина идва от пеласти, пеласги. Имам работа на тази тема

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/03/blog-post_17.html

   Изтриване
  5. Ето една интересна историйка...от мен:
   По миналата година имах възможност за няколко месеца да живея сред иракчани, индийци, пакистанци! Реших да им обясня как се казва моята страна , защото всички казваха: "Болгари" , "Булгари" , "Балгари" ...!
   И аз започнах да ги поправям : "България със Ъъъ" :)!
   На няколко човека лично обяснявах как да произнесат "Ъ", защото те не успяваха..., изслушвайки ме как го произнасям , започнаха някак да успяват да кажат нещо подобно на нашето "Ъ" , НО , когато впоследствие им казвах : "сега кажи БЪлгария" ...се случваше и чуваше следното: Пааалгария' , защото Ъ-то им се превръщаше в дълго А'...Тези момчета на по 20 - 30 г. , когато искаха да кажат България със Ъ' не успяваха да произнесат вече Б , което се превръщаше съответно ( в техните думи ) на П и дори МП или ПВ,
   Пробвах това с иракчани ( няколко ) с индийци и пакистанци.

   Продължавам да вярвам на Георги Сава Раковски-един велик Българин ( МПалагарин за някой :) )

   И този човек е писал интересни неща ( просто да кажа ) по въпроса:
   Владимир Цонев е роден в София. По майчина линия родът му е пряко свързан с известния писател Чудомир. Филолог по образование, повече от 30 години той проучва историята на древните българи. Автор е на 32 книги, в които убедително доказва, че древните ни предци са коренното население на Балканския полуостров. През 2005 г. е удостоен от Международната академия по българознание, иновации и култура със званието “академик”.

   Изтриване
 10. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС14 януари 2015 г. в 16:28

  ПАВЕЛЧО...МНОГО СИ ЛУД, БРАТКО АРАБИН С 90 ПРОЦЕНТА АРАБСКА КРЪВ.

  ЗА ВАС БАВНО МЕНТАЛНО И ОЛИГОФРЕНСКО ПЛЕМЕ--- ЩЕ КАЖА САМО ТОВА----ПОКАИТЕ СЕ...ЦЕЛУНЕТЕ ГРЪЦКОТО ЗНАМЕ. И ПЕИТЕ ГРЪЦКИЯ ХИМН ВСЯКА ВЕЧЕР, ПРЕДИ ДА ЛЕГНЕТЕ В ЛЕГЪЛЦЕТО.

  АКО ЛИ НЕ, ГРЪЦКАТА МАХЕРА ЩЕ ВИ ЦЕЛУНЕ ВСИЧКИ ПО ВРАТОВЕТЕ ВИ.

  ВУЛГАРУС НАМИ МИНИ.

  И ТРАКЕС ИНЕ ЕЛЛИНЕС.


  ФРИГИТЕ СА БРАТЯ НА ВСИЧКИ ПАН-ЕЛЛАДСКИ ГРЪЦКИ ПЛЕМЕНА !!

  ФРИГИТЕ СА ЧАСТ ОТ ГЪРЦИЯ...КАКТО И ОДРИСИТЕ..НЕ СЛУЧАИНО ОДРИСИТЕ СА ПИСАЛИ НА ГРЪЦКИ..И СА ЗНАЕЛИ ДА ГОВОРЯТ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК...ПРОСТО ЗАЩОТО СА БИЛИ ГЪРЦИ..

  НИЩО ДРУГО НЕ Е НАМЕРЕНО, ОСВЕН КАМЪНИ И СКАЛИ ИЗДЯЛКАНИ НА ГРЪЦКИ ЕЗИК И СЪС ГРЪЦКАТА ВЕЛИКА АЛФАБЕТА.


  ПАВКА, ИМА ЛИ НЕЩО ОТКРИТО, МЕЖДУ ТАТАР ПАЗАРДЖИК = ДРЕВЕН ПИСТИРОС И БУРГЪЗ..ДРЕВЕН ПИРГОС..И МЕЖДУ СФИЛЕНГОРОД И СМОЛЯН-ВЕЛИНОГОРОД...НЕЩО НА ДРУГ ЕЗИК, ОСВЕН НА ВЕЛИКИЯ ГРЪЦКИ ???

  ААА, ПУЛОС-ПАВЛОС-ПАУЛОС=ПАОЛО ???


  АА И БОБА МУ ВИКАТЕ--ФАСУЛАС..ФАСУЛИ---ГРЪЦКА ДУМА...СИРОМАСИ ВУЛГАРИ---ЗАЩО СТЕ ТАКАВА ГНУС ЗА СВЕТА ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да знаеш само как ми е жал за теб.

   Преди време се надявах, че ренегати като теб един ден ще прозрат как съзнанието им е било промито, а поведението манипулирано. Сега се надявам никога да не разбереш в какво си се превърнал. Нормален човек би си пуснал куршум.

   Изтриване
  2. Г-н Георгиадис, погледнете т. нар. "древногръцки" статуи - техните лица, черти, ръст, които са намирани навсякъде по "елинската" земя и елате тогава да си поговорим...

   Изтриване
  3. Докато живях в Гърция попадах 3-4 пъти на възрастни гърци, които ми разказваха и подкрепяха с примери много от нещата, които пишеш тук Павле. Дори те - като гърци - не се срамуваха от това, а бяха горди че познават историята си, и я приемаха така, каквато е. Нищо че някак си не беше много да се гордеят с нея. Беше, и ми е все още чудно, как може да има и такива гърци. Явно ги има. Αλλά αυτό το βλάκα, τον Παυλο του Γεωργιαδη δε θα αλλάξει ποτέ. Έχει χάσει την προέλευσή του.

   Изтриване
  4. Докато живях в Гърция попадах 3-4 пъти на възрастни гърци, които ми разказваха и подкрепяха с примери много от нещата, които пише тук Павле. Дори те - като гърци - не се срамуваха от това, а бяха горди че познават историята си, и я приемаха така, каквато е. Нищо че някак си не беше много да се гордеят с нея. Беше, и ми е все още чудно, как може да има и такива гърци. Явно ги има. Αλλά εσει βλάκο, Παυλο του Γεωργιαδη δε θα αλλάξεις ποτέ σου. Έχεις χάσει την προέλευσή σου.

   Изтриване
  5. Докато живях в Гърция попадах 3-4 пъти на възрастни гърци, които ми разказваха и подкрепяха с примери много от нещата, които пишеш тук Павле. Дори те - като гърци - не се срамуваха от това, а бяха горди че познават историята си, и я приемаха така, каквато е. Нищо че някак си не беше много да се гордеят с нея. Беше, и ми е все още чудно, как може да има и такива гърци. Явно ги има.

   Изтриване
  6. Всеки народ има добри и съвестни хора, всеки народ си има светци и злодеи. Свят голям, хора всякакви.

   Изтриване
  7. Затвори си голямата,мръсна уста,ЖАЛЪК ГРЪК!

   Изтриване
  8. ГНУСНИ СА ГЪРЦИТЕ!И МНОГО ЖАЛКИ!

   Изтриване
  9. Г-н Георгиадис, злобният ви език издава вашето безсилие, с което още повече се доказват твърденията на г-н Серафимов. Жалко, че все още повтаряте заучената фраза "Българин да не остане", така популярна в ХІХ век сред гърците, които тогава са обсебени от своята мегали идеа. Да, странно наистина с какво толкова ви плашат българите, че искате да ги заличите от лицето на Земята?! Но и вие нямате вина за това, че ви заблуждават десетилетия наред. Не сте виновен, че в XVIII век са решили да върнат езика, който говорят гърците в IV век пр. Христа, че ви внушиха, че едва ли не елините са създали европейската цивилизация, че сте наследници на Византия и т. н. Много още може да се каже. Други ви качиха на доста висок трон, от който наистина се слиза трудно. Но всички знаем, че историята е отворена наука, а тя има още по-силен съюзник в лицето на археологията, и постепенно заблудите ще отпаднат, тъй като ще се появят доказателства, които няма как да бъдат изопачени, както всичко досега. Но бъдете сигурен в едно - когато това стане, ние, българите, не бихме се държали така високомерно с гърците, както те го постъпваха с нас столетия наред. Сигурно е - ние просто сме друг народ!!!

   Изтриване
  10. Г-н Циганиадис няма да е зле ако успеете да се обучите на това как да общувате с други членове на социума /като равен с равен/. В противен случай се превръщате в същата мишена която сте направил от публикуващия този материал. За да не ви засягам кой знае колко ще спомена нещо за вашия фасул - в покрайнините на Атина има село наричащо се Варибоби, а не вари фасул! докато в пределите на България не срещам нито едно селище с фасулско име, което означава, че цигани от племето наричано днес гърци не са се мотали дълго тук. Използвам названието цигани като синоним на племенна група, която живее или по-точно казано паразитира в човешкия социум, без да допринася нищо, а чака и използва /крадне/ всичките възможни там благини. Така и това племе /вашето/ извайки на Балканите крадне и злоупотребява с всичко което му попадне от местните траки - история, култура, бит и т.н. Според мен туземците, които твоите деди наричат траки са беласги - тоест земята на белите, а названието на твоите деди е в множествено число белинес - тоест бели не са ! Просто тогава не е имало думата цигани. Та опитвайки се да гледаш в историята местни наглецо опитай да гледаш по далеч от маймунския си нос!

   Изтриване
 11. http://actualno.actualno.com/Kraj-s-lyjata-za-turkskija-ni-proizhod-news_449997.html
  г-н Серафимов, не сте сам :) все повече хора стигат до вашите изводи ...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Що за олигофренос ?!? Когато няма доводи-има вопиющо-арогантна омраза! Факт ! Духовното благородство е дар за малцина !!!

   Изтриване
 12. Привет,

  наскоро гледах един филм за владетеля Севт, доста професионално направен -
  https://www.youtube.com/watch?v=7ytKIFwdh6w
  Там се говори за тракийските надписи на остров Самотраки, които макар и кратки, са стотици...! Това, как да е, горе долу се знае, но се споменава за един дълъг надпис на тракийски език, на всичкото отгоре и билингва...! Обаче една гръцка леля, археоложка, не го дава за публикуване. Макар че е открит преди десет, петнадесет години... Тя работата е ясна, като се види че надписът се чете през славяно-български и тогава, ще стане съвсем явно какъв точно е тракийския език...
  Поздрави!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е Андрей, някои хора знаят истината прекрасно, но понеже тази истина не им изнася, те се опитват всячески да я забавят. Не е редно, нито е научно да се укрива информация, но нашите южни съседи го правят редовно. Нека Бог да ги съди!

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Смешни са с това криене на артефакти... 7500 години не им стигнаха за да разберат това, което нашият народ отдавна е казал и предава от поколение на поколение - че на лъжата краката са къси...

   Изтриване
  3. Всяко забавяне на истината е от полза за някои хора.

   Изтриване
 13. КАКВО СТАВА С ОГРОМНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТ, ОТКРИТ ПРЕДИ НЯКОЛКО МЕСЕЦА В СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ ? ЗАСЕГА ЦАРИ НЕПРОНИЦАЕМО МЪЛЧАНИЕ. И НЕГО ЛИ ЩЕ ГО СКРИЯТ ОТ СВЕТА ?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може и да не е криене. Иска се време, за да се направят адекватни археорогически проучвания. Това наистина става бавно и зависи до голяма степен от състоянието на обекта.

   Възможно е разбира се да е открито и нещо, което е неудобно и поради това да не се пуска допълнителна информация.

   Изтриване
 14. Какво казва Г. С. Раковски знаем, знаем и повече от него, и особено гръцки език. Гърците никога не са писали "б" с "п", а с "мп". "П" на гръцки винаги се е пишело "п". А нашето "б" от античността до края на средновековието се е пишело "в", през античността по-скоро е звучало съвсем като нашето "б". От написаното от Раковски излиза, че по-скоро пеласгите са били белгийци. Ухилен съм. Аз предлагам да се захванем също и за теорията, че и афганистанците са българи. Защото Кабул звучи съвсем като село "Кабиле" (ΚΑΒΥΛΗ), Ямболско, което съществува от време тракийско и до днес. За "Обичаи, традиции и фолклор" няма нито един исторически научен източник - няма откъде и да се намери. За "Антропология и генетика" - също, да не говорим за невъзможността изобщо да съществува такъв раздел, написан научно. "Хипотези" остава, защото твърдението е вярно и подкрепено с научен източник. "Пеласги"-"Пеларги" няма научна обосновка. Да се цитира Тукидид в източник "ТУК, с.73" е безсмислица, дори не може да се определи само като ненаучно. Няма нужда да си учен, та да си чувал как звучи "пеларг" на гръцки. "Пеларгос" (с γάμα) е гръцката дума за "щъркел", от дълбока древност и до днес. Звучи си тъй както се пише, с ударение на "о". Гърците го произнасят с меко/влажно "л", което на нас ни е много трудно. Пеласги (Πελασγοί) идва от гръцката дума слънце - Ήλιος - Πελασ. Деца на слънцето (светлината). А вие можете да пишете каквото ви хрумне на главата......

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бъркате се анонимни господине, името на цар Берисад гърците предават като Перисад, а названието на град Бистирос гърците представят като Пистирос.

   Няма да е зле да поопресните и позадълбочите знанията си вместо да се хилите. Хиленето не помага на науката, нито на истината, нужно е изследване, проверки, консултации със специалисти.

   Името пеласги няма как да се обясни с гръцка дума понеже пеласгите са местен народ, а гърците са африкански нашественици. Все едно да се търси етимология на българското име Страхил с помощта на турска дума.

   Изтриване
  2. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС15 януари 2015 г. в 13:18

   добре БЕ ПРИЯТЕЛЮ МОИ НЕЗЕМЕН ТИТАН НА ТРАКО-ТУРАКИТЕ....ЗАЩО КАЗВАЛ ПЪЛНИ ЛЪЖИ И ЗЛОБА БЕ КЛЕТИ БРАТКО ТРАК. ??

   ГРАИКИТЕ СА СИ НАПЪЛНО МЕСТЕН АВТОГАИЕН=ХТОНОС= СОБСТВЕНОЗЕМЕН НАРОД ОТ---БЕОТИА !!!

   ЕЛЛИНИТЕ СА ОТ ФТИА И ОТ ЮЖЕН ЕПИРОС.

   ИМА НАЙ-МАЛКО МЕЖДУ 18 И 22 РАННИ ПЛЕМЕНА.
   КОИ ГЪРЦИ СА ТОЧНО ОТ АФРИКА ????

   ДАНАИЦИТЕ ЛИ ???   ЗА КОИ ГЪРЦИ ГОВОРИШ ??   ЗАЩО СИ ТАКЪВ ЛАЛАДЖИЯ-КОМИК ??

   Изтриване
  3. Брей, седели си тук безимените пелазци има-няма къде 6000 години и чакали гърците да дойдат и да ги кръстят с гръцка дума.
   То бива, бива, ама такава дебилщина не бива!
   А че гръцката писменост е заимствана, а не е гръцка не е тайна за никой вече. Всяка вечер по Дискавъри И Хистъри дават филми за предгръцкото население, което си имало писменост. например за минойците с техния Линеар А. Признава се пришълците гърци са го усвоили и попроменили но не е техен

   Изтриване
  4. ДО ГЕОРГИОАДИС

   Не се сърди на мен, ето какво казват Херодот, Страбон, Плиний, Есхил:

   “The daughters of Danaos were they who brought this rite out of Egypt and taught it to the women of the Pelasgians” http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh2170.htm

   “189. It would appear also that the Hellenes made the dress and the aigis of the images of Athene after the model of the Libyan women… 190. The nomads bury those who die just in the same manner as the Hellenes.

   http://www.sacred-texts.com/cla/hh/hh4190.htm


   Плиний Стари: “…puteos Danaus ex Aegypto advectus in Graeciam qua vocabatur Argos Dipsion”.

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/7*.html

   Есхил описва гърците като тъмнокожи и идвайки от Африка предавайки думите на пеласгийския цар към данаидите – “Вие не приличате на хората от нашата земя, а по-скоро сте като либийките, или даже като хората живеещи край река Нил.” - “No likeness of our country do ye bear, But semblance as of Libyan womankind. Even such a stock by Nilus' banks might grow…”

   http://classics.mit.edu/Aeschylus/suppliant.html
   Генетично изследване на различни учени доказа, че гърците са роднини на африканците, по-точно на хората обитаващи Етиопия: ” Both Greeks and Ethiopians share quasi-specific DRB1 alleles, such as *0305, *0307, *0411, *0413, *0416, *0417, *0420, *1110, *1112, *1304 and *1310. Genetic distances are closer between Greeks and Ethiopian/sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group and finally Greeks cluster with Ethiopians/sub-Saharans in both neighbour joining dendrograms and correspondence analyses. The time period when these relationships might have occurred was ancient but uncertain and might be related to the displacement of Egyptian-Ethiopian people living in pharaonic Egypt. “

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11260506


   Спори се не с викане и обиди, а с агрументи, каквито ти не си в състояние да представиш.

   Vae victis :)

   Изтриване
  5. Поздрави , Павка .
   Отново много-добре структурно и доказателствено подредена статия .
   Бъди здрав , ти и семейството ти .
   А сега ще припомня един анекдот на КАРАКАЧАНИНА ПАВЛОС -( Б-жо Дим.) :
   -ГЪРЦИТЕ ПРЕТЕНДИРАТ , ЧЕ КАТО МНОГО СТАРА НАЦИЯ СА ИЗМИСЛИЛИ И ДАЛИ ВСИЧКО НА СВЕТА ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС , В ТОВА ЧИСЛО И СЕКСА И НЯКОЛКО ВЕКА СЛЕД ТЯХ РИМЛЯНИТЕ ВКАРВАТ И ЖЕНИТЕ В НЕГО .

   Изтриване
  6. Благодаря ти за пожеланията Тодоре!

   Жив и здрав!

   Изтриване
  7. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС16 януари 2015 г. в 0:57

   Имах работа досега, затова не писах по-рано. Но виждам, че си отговорил бързо.

   А колко пъти да ти кажа---на луд ли са правиш , тракииче??..ДАНАИЦИТЕ СА СИ ДАНАИЦИ...ТЕ НЕ СА ВСИЧКИ ГЪРЦИ..НИТО ПЪРВИТЕ ГЪРЦИ..НИТО ПЪК СА С ВАЖНА РОЛЯ ЗА ПАН-ЕЛЛИНСКАТА НАЦИЯ.

   ТЕ СА СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ МИКЕНСКА ЕЛЛАДА = АХЕИ = 598 ПЪТИ СПОМЕНАТИ ОТ ОМИРОС...ДАНАИ = 138 ПЪТИ И АРГЕАДИ=АРОСЦИ..АРГИТЕС=АРГИВЦИ = 29 ПЪТИ !

   ТОВА Е...

   ПО-КЪСНИТЕ ГЪРЦИ СА КРЪВНИ ПОТОМЦИ НЕ НА ТЯХ---А НА ДРУГИ РАННИ ПЛЕМЕНА И ГРУПИ ---АИДЕ ДА ПОЧЕТЕШ МАЛКО ХЕЗИОД...И ТОГАВА ПИШИ----СТРАХЛИВ ПАВЕЛЕ.   ИМА ОЩЕ 21-22 ОБЕДИНЕНИЯ НА ЕЛЛИНО-ГЛАСНИ ВОИНСТВЕНИ ОБЕДИНЕНИЯ И ГЕНОФИЛЛИ = ТРИБА/УС = КЛАНОВЕ.

   ДА ТИ ГИ НАПИША ЛИ ВСИЧКИТЕ..ПАВЕЛЧО ??

   Изтриване
  8. Ей африканец, жалък като червей, стига си плакал толкова! Първо вземете и се научите да работите, щото пак ще фалирате. После посрещни, като мъж 'благоприятните новини' за вас, свиквай, защото съвсем скоро, ще ви се заплаче още повече!

   Изтриване
  9. каракачанче неразумно, я кажи къде Омир е писал че ахейците са "еллино-гласни"
   В троянската война няма други гърци, защото тя е около 700 г преди африканския ви език да се чуе на Балканите
   Микенската култура е 500г след минойската, която е троянска и тракийска.
   Минойците са предгръцко население, както и всички народи от Илиада.
   Примири се че предавайки българския си произход си се пришил към племе на африкански цигани.
   данайците

   Изтриване
 15. Гърците са си приписали чужди постижение. Вече се знае:
  https://books.google.bg/books?id=PNduBAAAQBAJ&pg=PA98&lpg=PA98&dq=danube+scripts&source=bl&ots=i0ZqISsM4v&sig=7sLNfLyou8dByY8V4thQvughw-U&hl=bg&sa=X&ei=mtW3VPKVJOXPygPI34DoBQ&ved=0CE8Q6AEwBzgU#v=onepage&q=danube%20scripts&f=false

  Митко Димитров

  ОтговорИзтриване
 16. 40% от днешните българи принадлежат към хаплогрупите E-V13 и I-M423, които най-вероятно са възникнали в нашата Прародина на Балканите и оттук са били разпространени в цяла Европа от нашите предци при тяхната демографска експанзия след овладяването на земеделието. Също така за българите са характерни автохтонни, почти ендемични, редки и уникални генни комбинации.

  Генетично българите са по-близко до италианците, северните гърци и дори унгарците, отколкото до останалите славяни.  Read more: http://actualno.actualno.com/Kraj-s-lyjata-za-turkskija-ni-proizhod-news_449997.html#ixzz3OytqBM4F
  Генетично българите са по-близко до италианците, северните гърци и дори унгарците, отколкото до останалите славяни.

  Интересно как стои въпроса с румънците? И какво учудване само - ние сме генетично близки със съвременни нации, чиито територии е доказано, че са населявани с българи в миналото. Нека не коментираме дори претенциите на България за Беломорска тракия....., която така стръвно беше "обезбългарена" с общи усилия...на съседите ни. Нека не коментираме и Македония, че този картоф още не може да изстине.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Българите почти не се различават генетично от румънците. Те са наши братя като македонците, но и те като тях са с промито самосъзнание.

   Изтриване
  2. Македонският 'картоф' въобще не е изстинал и ще става все по-горещ! И там ще имаме приятни изненади, според мен!

   Изтриване
 17. Г-н Серафимов , кой народ според древните писатели е по стар , етруски или траки , или те са едно и също нещо .
  Панчо

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако съдим по поява на цивилизация, траките са по-стар народ от етруските. Етруските са повлияни от траките, това се вижда от култа към Земла- етруската богиня на земята, а и Тин/Дин - богът на светлината, чието име се тълкува с думата ден. Според Владимир Георгиев етруската дума за цар е тракийска заемка. Щом етруските заемат такива важни културни думи като титла на държавен глава, то със сигурност траките са били на по-високо културно ниво от етруските.

   За миграция на траки в Северните Апенини пише Страбон. Това е станало някъде към 12 век преди Христа.

   Изтриване
 18. Счита се, че етруските (клон на траките, хетити) са оцелелите жители на Троя (назована още Атряч), които по море достигат до Апенинския полуостров и заселвайки се там му дават името Италия. Тук вече са се заселили няколко века преди тях други траки, дошли по суша от Балканите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да Ви кажа честно, за пръв път чувам, че Троя има алтернативно име Атряч. По мои сведения алтернативното име на Троя е Илиос, хетите го споменават като Уилуша.

   Изтриване
  2. Павка, сведенията за името на Троя – „Атряч“ (етруски?) идват от региона на волжските българи. Пак от там: областта около Троя наричали „Идел“ и затова етруските назовали новата си страна Италия.

   Изтриване
  3. В такъм случай трябва да кажа, че сведенията на волжките българи са неверни. Правилното име на етруските е расена, а на езика си са казвали раснал.

   В Троада няма област Идел, Идел е вариант на Атил, Ател - средновековното име на Волга.

   Не ми се иска да Ви разочаровам, но истината е по-важна.

   Изтриване
  4. Нямам представа за истинността на волжките предания. Стори ми се логична приликата „Атряч“ – „етруски“. Мисля, че трябва да приема твоето становище. Не се чувствам разочарован и ти благодаря за корекцията.

   Изтриване
 19. Благодаря искрено за огромния труд. Страхотна статия - добре се връзва и с наскоро публикуваните опровержения за ранния изход на евреите от Египет - от 2500г.пр.Х. сега минава на 800г.пр.Х. и то като Египетска кампания, които от време на време са се случвали в Арабския полуостров.

  (просто не мога да се сдържа) - Много е забавно в немощно викащите преселенци от Африка по форумите :-)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нека си викат, с викане реалността не може да се промени.

   Изтриване
  2. Здравей Спароток,

   поздравления за огромния принос за възстановяване на истината за нашата славна древна история.Възможно ли е разчитане на "глиненият диск от Крит"(http://megavselena.com/v-pyrvoto-glineno-cd-minotavyryt-vyzpyava-maykata/) с тракийската писменост?
   Поздрави.

   Изтриване
  3. Здравей Спароток,

   поздравления за огромния принос за възстановяване на истината за нашата славна древна история.Възможно ли е разчитане на "глиненият диск от Крит"(http://megavselena.com/v-pyrvoto-glineno-cd-minotavyryt-vyzpyava-maykata/) с тракийската писменост?
   Поздрави.

   Изтриване
  4. Здравей Спароток,

   поздравления за огромния принос за възстановяване на истината за нашата славна древна история.Възможно ли е разчитане на "глиненият диск от Крит"(http://megavselena.com/v-pyrvoto-glineno-cd-minotavyryt-vyzpyava-maykata/) с тракийската писменост?
   Поздрави.

   Изтриване
  5. Г-н Дунчев, не се наемам да кажа дали е възможно разчитане на диска от Фестос. Доста специалисти са се опитали и до сега никой не е успял да даде убедителен превод.

   Изтриване
 20. По въпроса за унищожаването на някакви си „сарацински книги“

  ТРАКОБЪЛГАРИТЕ като древен народ са били езичници. Имали са някаква религия, базирана на някакви „тайнства“, в които не всички са били посветени. Не е изключено това да са били някакви магьоснически заклинания, свързани с тъмните сили от духовния свят.
  При разпространяването на новото християнско учение в земите ни то не навсякъде е било добре дошло. Много не са били склонни да изоставят старите си религиозни практики. Дори когато новата вяра става официална, при нас тя често избива към някакви еретични отклонения, напр. ариани, богомили, катари и др.
  Днес нещата не са много по-различни. По телевизионните канали често се изхождат разни врачки и астролози. Населението или им вярва, или спазва някакви православни традиции, но в най-голямата си част е духовно безучастно.
  Ще продължаваме ли още да се чудим защо сме на тоя хал ???

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. На този хал сме защото така наречените велики сили са ни сложили вила на шията и са ни превърнали в колония, която се управлява от продажни политици.

   Изтриване
  2. Имам усещането, че неслучайно си пропуснал да публикуваш коментара ми. То си е твоя работа, но мисля, че в това противопоставяне има участие и един Трети. Казано беше, че не е безопасно да риташ срещу остен ...

   Изтриване
 21. По нашите земи са живели древни народи , както са живели и по земите на "Гърция" , Испания , Британия , Армения , Грузия , ''Турция'' и много други . Т'ва , че живеем на територията , на която са живели и те меко казано не означава , че на 100% те са наши ''деди''. През Балканите са минали персийци , келти , готи , римляни (под римляни разбирай всеки от Британия до Северна Африка!), хуни , прабългари (също интересно понятие), , авари , маджари , кумани , власи , кръстоносци , печенеги , народности , които турското робство докарва и какви ли още не други ! Имали сме куманин за цар , че и цели две династии даже ! Двама , за които се говори , че може би са били евреи и един дето черепа му показвал арменски черти... ако има тук човек , който в действителност датира генетичното си присъствие в тази държава около 2000 години , то според мен той трябва да се кандидатира за монарх... милиони немци са сменили имената си на английски такива когато са емигрирали в щатите , още повече след втората световна война , представи си какво е било в мрачната древност или през средновековието , когато да си от "другите" или "друговерците" не е било особено предпочитано по време на войни и религиозни гонения . За гърчалята да не говорим... Тази нация съществува от няма и 200 години ! Ние сме повече потомци на първия човек стъпил на балканите , от колкото те на Херодот , Архимед , Омир и т.н. Където открием надпис на гръцки и ааайде това било гръцко , тук са живели гърци , това е част от древна Елада и т.н. Че след 500 години ако откриеш светещ надпис от някой от небостъргачите на Таймс Скуеър той от древна Англия ли ще да е бил бе алоооу ! След Александър Македонски (Македонец , не от БЮРМ или Greece , а от ония едно време ) на гръцки говорят и пишат управниците и висшите прослойки чак до Индия . В двора на Царица Клеопатра се е говорело само на гръцки език (Cleo + Patra = От благороден баща от гр, :)). Сега египтяните и тях ли гърци ги правим ? Че до преди Възраждането цялата интелигенция у нас барабар с духовенството и търговската каста у нас са се гърчеели! Той Венизелос за това е мечтаел за Стара планина като северна граница на Гърция . Гърците са най-големите мошеници и всъщност това е единственото , което събира тези хора под едно знаме ! Сумати и гърци идват да учат като студенти у нас ... бил съм свидетел как Грък не знае кой е Аристотел , нито кой е Омир ! В България няма БЪЛГАРИН , който да не знае кой е Хан Аспарух ! Днешните гърци са смесица най-вече от власи , албанци християни , македонски българи , а да не говорим , че 1/3 от тях са турски бежанци , които са потомци на кой знае какво... истински гърци има , колкото е имало истински дракони и зли магьосници едно време...

  ОтговорИзтриване
 22. По нашите земи са живели древни народи , както са живели и по земите на "Гърция" , Испания , Британия , Армения , Грузия , ''Турция'' и много други . Т'ва , че живеем на територията , на която са живели и те меко казано не означава , че на 100% те са наши ''деди''. През Балканите са минали персийци , келти , готи , римляни (под римляни разбирай всеки от Британия до Северна Африка!), хуни , прабългари (също интересно понятие), , авари , маджари , кумани , власи , кръстоносци , печенеги , народности , които турското робство докарва и какви ли още не други ! Имали сме куманин за цар , че и цели две династии даже ! Двама , за които се говори , че може би са били евреи и един дето черепа му показвал арменски черти... ако има тук човек , който в действителност датира генетичното си присъствие в тази държава около 2000 години , то според мен той трябва да се кандидатира за монарх... милиони немци са сменили имената си на английски такива когато са емигрирали в щатите , още повече след втората световна война , представи си какво е било в мрачната древност или през средновековието , когато да си от "другите" или "друговерците" не е било особено предпочитано по време на войни и религиозни гонения . За гърчалята да не говорим... Тази нация съществува от няма и 200 години ! Ние сме повече потомци на първия човек стъпил на балканите , от колкото те на Херодот , Архимед , Омир и т.н. Където открием надпис на гръцки и ааайде това било гръцко , тук са живели гърци , това е част от древна Елада и т.н. Че след 500 години ако откриеш светещ надпис от някой от небостъргачите на Таймс Скуеър той от древна Англия ли ще да е бил бе алоооу ! След Александър Македонски (Македонец , не от БЮРМ или Greece , а от ония едно време ) на гръцки говорят и пишат управниците и висшите прослойки чак до Индия . В двора на Царица Клеопатра се е говорело само на гръцки език (Cleo + Patra = От благороден баща от гр, :)). Сега египтяните и тях ли гърци ги правим ? Че до преди Възраждането цялата интелигенция у нас барабар с духовенството и търговската каста у нас са се гърчеели! Той Венизелос за това е мечтаел за Стара планина като северна граница на Гърция . Гърците са най-големите мошеници и всъщност това е единственото , което събира тези хора под едно знаме ! Сумати и гърци идват да учат като студенти у нас ... бил съм свидетел как Грък не знае кой е Аристотел , нито кой е Омир ! В България няма БЪЛГАРИН , който да не знае кой е Хан Аспарух ! Днешните гърци са смесица най-вече от власи , албанци християни , македонски българи , а да не говорим , че 1/3 от тях са турски бежанци , които са потомци на кой знае какво... истински гърци има , колкото е имало истински дракони и зли магьосници едно време...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Т'ва , че живеем на територията , на която са живели и те меко казано не означава , че на 100% те са наши ''деди''. Твоите деди може да са кумани , моите павликяни преселени от Византия , гърка дето писка най - вероятно е влах или албанец , повечето сме с много смесени потомства през хилядолетията ... Няма вече чисти траки и етруски ...

   Изтриване
  2. Човек може да е мелез или кръстоска от много племена и различни родове /това се записва в ДНК библиотеката му/, но когато става дума за държави или такива формирования трябва да се имат в предвид общите показатели валидни за всички хора живеещи в този социум. По нашите днешни земи е имало много и различни племена и в историческите анали някои носят името на племето или това на вожда му. В резултат на това и на различни други белези могат да се правят анализи и аналогии. Примерно през нашата страна преминават доста видове прелетни птици по различно време и в разни посоки - това прави ли ни прелетни птици? И понеже не сме прелетни птици е добре да се знае, че в световните исторически извори се споменава за най-стари държавни формирования на т.н. българи. Това, че в древни времена те са имали едно значително, дори огромно такова формирование показва, че всички племена и народи в него са се чуствали уютно и добре в него. Това, че в последствие то се разпада не променя неговата същност. За това съседите му пишат, че където и да отиде този народ /за разлика от други племена/ веднага създава свои държави. Нещо което съвсем не се отнася примерно за т.н. гърци, които идвайки от Африка не само няма какво да донесат, а гледат всячески да опляскат всичко до което се докопат. За това примерно се различаваме от тях и те от нас и не казваме същото за роднините ни македонци, сърби, румънци и т.н.

   Изтриване
 23. Г-н Серафимов , в текста на този паметник има нещо ,което привлича интереса на руски и сръбски историци .Моля за Вашето компетентно мнение .

  Давам линк : http://en.wikipedia.org/wiki/Xanthian_Obelisk

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да Ви кажа честно, съмнявам се, че истински сръбски и руски историци могат да имат интерес към този епиграфски паметник. Още от Палеолита дедите на руснаците са обитавали земите на север от Украйна и са носили името венети. Те са роднини на траките, но с това връзката се изчерпва.

   Нашите деди от друга страна са живели в съседство с ликийците дълги векове. През 12 век пр. Христа в Европа, а май и по целия свят настъпват сериозни климатични промени. Много хора мигрират в търсене на нова земя. Това правят и дедите ни понегляйки на юг - посока Сирия, Ливан, Египет. В групата на дедите ни попадат и ликийците.

   Изтриване
  2. След войната на Рим с Митридат ликите стават част от нашата народност, преди това може да са били съюзници в различни кампании. Та при тази война родоските елини помагат на Рим. За благодарност Рим им предоставя Ликия и Кария, да ги управляват като олигарси хе-хе. Част от свободолюбивите лики и кари, не искат да бъдат роби в собствената си страна и мигрират по нашите земи, които са свободни още около 3 века, преди да паднат под римско управление.
   Бриг, дефендър оф да фейт.
   Привет.

   Изтриване
  3. Нямам данни за масова миграция на лики и кари в земите на Тракия. Това, че кари са живели тук си личи по топонима Карон Лимен - Карийско пристанище. Може обаче да се касае само за търговска колония.

   Изтриване
  4. Не е задължително миграцията да е масова. Може да е ставала на вълни, както когато губим беломорието, има вълна на емигранти още от 1913 година(най-свободолюбивите хе-хе) но има вълни до 1943-44, тези са били от по-търпеливите, но и на тях им е дошъл в повече тормозът от гръцка страна.
   При нас има три размера гайди, за дорийски, фригийски и лидийски лад :) каквито има в Българската музика. Според писанията дорийците идвали от север, но Лидия и Фригия са в Мала азия. За езика на мизите пише че бил смесица от лувитски и лидийски доколкото си спомням. Мизия при нас и в Мала азия, При нас Бриги в мала азия фриги, защо и ликите и карите да са нямали живелища и от двете страни на хелеспонта? От Пирин до Бяло море има една гориста област, която се нарича "веЛИКА" (данните за нея изчезнаха от нета яко дим хе-хе, бяха копия на стари издания копирани от хартиеното издание, вероятно непреиздавани) в странджанско има село Велика идеални кандидати за ликийско присъствие при нас. Има тини и витини, различни имена според заселването. Според мен ликите при нас наричат велики.
   Бриг.
   Привет.

   Изтриване
 24. Хубав разговор, има какво да се научи! Емигрант съм в Гърция и ми е правило впечатление, че гърците имат много топли връзки с Египет от векове.....Чудила съм се как и защо точно в Египет се е сетил да отиде някой от пра-дядовците в семейството и да започне там бизнес..... А то било по роднинска линия.....говорела е кръвта, зовът на прародината.............

  ОтговорИзтриване
 25. Здравейте Павел, поздравления за чудесната статия! За първи път пиша в блога Ви, въпреки че го чета редовно от няколко години. Желая Ви здраве и успехи през Новата 2015!

  До г-н ГЕОРГАДИС:
  Уважаеми господине, използването на преобладаващо главни букви при писане в интернет пространството означава КРЕЩЕНЕ... защо и от къде идва тази Ваша истеричност? Това е наистина проява на изключително лош вкус и представяйки се за "грък", добавя допълнителни отрицателни черти към манталитета на Вашия народ, които и без това не са никак малко. Ако се държите културно и възпитано, бихте получили същото отношение.
  Та г-н ГЕОРГАДИС, аз посещавам много често Гърция, няколко десетки пъти в годината (все пак обичам красотите на стара България, макар и засега в територията на Гърция ;) ) и винаги съм се чудил защо всяко село и град в област Централна Македония, има паметник на Александър Македонски, площади и улици с неговото име, както и много музеи? Та това е все едно ние да сложим във всеки български град паметник на Баязид?!
  Очевидно вие като народ се гордеете с няколко неща ( и очевидно много добре се заблудили голяма част от света, че имате основание за това) :
  1. Лъжата за Гръцката писменост ?! - Павел в статията си Ви е показал несъстоятелноста на една такава теза.
  2. Лъжата за "Демокрацията" - това което Вие сте наричали "Демокрация" е овластяване правото на шепа богати хора в градовете-държави да решават съдбата на останалите 99% от населението, освен това наличието на робство в гръцките полиси... Просто смешка!
  3. Лъжата за Александър Македонски - с какво право се гордеете с него? Той грък ли е, Елин ли е? Каква "гръцка" държава - империя е създал той? Колко гърци е имало в армията му? Очевидно баща му Филип не е грък, самите вие го наричате варварин, който не знаел и една дума на гръцки. Факта, че Филип е подчинил и завладял със сила гръцките полиси, вие наричате "Обединение". Знаете ли какво е първото нещо, което прави Александър, когато идва на власт? Той разрушава Тива до основи и избива до крак така наречената "свещена гвардия", съставена (забележете!) от 300 хомосексуални двойки мъже... Как бихте коментирали факта, че във армията на Александър има едва 3000-4000 гърци и (забележете!) в самото начало на кампанията си, след 2-3 битка Александър ги освобождава всичките до един и ги изгонва от армията си! Как бихте коментирали факта, че в същото това време на страната на персите се бият около 40000-50000 гръцки наемника? Как си обяснявате факта, че Алексанър не използва нито един кораб от огромния Атински флот, а превзема всички крайбрежни градове по суша? И с какво право вие Гърците припознавате Александър Велики, мъжът-лъв, Искандар като гръцки герой??? Жалко, смешно и трагично .... Вие гърците господине, ограбихте историята и културата на старите балкански народи, заграбихте с машинации и подкупи огромна част от територията на Стара България, извършихте геноцид - физически и културен над българския народ! Изопачихте първообраза на първо-християнството !
  Знаете ли кога Евреинът плаче? - Когато се ражда Грък!

  Бог да Ви прости! .... Аз не мога!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей Тодоре!

   Какво да кажа, какво да добавя - прав си.

   За прошката обаче - нека да опитаме, да простим, но не и да забравяме, да простим, но не и да мълчим.

   Изтриване
  2. БРАВО !!!

   Уважаеми Г–н Георгиев, при положение, че това е истинското Ви име, съветвам Ви най-настоятелно да не предприемате повече никакви пътувания в Гърция. Мисля, разбирате какво искам да кажа. Има прецеденти !

   Изтриване
  3. Браво! А вие Георгадис,защо не се върнете там откъдето сте дошли?! Мисля,че е време да се върнете в Африка и да се "мятате" по клоните на дървета :)

   Изтриване
  4. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС19 януари 2015 г. в 14:16

   КАКТО КАЗАХ И НА ''СИМЕОН''-----ВСИЧКИ ЩЕ СТАНЕТЕ ХРАНА НА ПРАСЕТАТА МИ.

   НИЕ ГЪРЦИТЕ ОБИЧАМЕ ДА ПЕЧЕМ НА ФУРНА ВУЛГАРИ..ОБИЧАМЕ БЪЛГАРСКО МЕСО.

   .ВИЕ СТЕ ГРЕШКА НА ГЪРЦИЯ И НА ТУРЦИЯ, И ЗАЕДНО ЩЕ ЗАЛИЧИМ ТАЗИ МАЛКА, ПРОСТАШКА, ТЪПА, ДОШЛЯШКА, НОМАДСКА, ...ДОСАДНА ГРЕШКА.

   Изтриване
  5. До Анонимен от 18 януари 2015 г., 20:01 : Истината боли , нали друже ? Боли толкова много , че Ви изкарва и най - отвратителните черти наяве . Хайде да не си ги мерим , моля ! Ако фактите не Ви харесват не пишете тук а на арменския поп .

   Изтриване
  6. Малкия африкански боец пак реши да поплаче, ой ой, колко си страшен, сега наистина се уплашихме! Знаеме, че си там някъде и трепериш зад монитора, ако искаш да ти мине отвреме навреме, натискай и малките букви така ще покажеш, че си пораснал?
   Ако не дойдат турците зад кой ще се криеш следващия път, те и европейците, май ви разбраха какви сте лъжци?
   Скоро четох, че МВФ си иска парите, не иска да опрощава дълговете ви! Май е по-добре да си продадеш прасетата за луканки, може някой лев да искараш?

   Изтриване
  7. Анонимен от 18. януари 20:01

   Г-н Георгиев, Вие по погрешка сте ме взели за някой каракачанин. Напротив, Вашият коментар много ми хареса. Съвета, който ви дадох беше единствено в интерес на личната Ви сигурност!

   Изтриване
  8. До г-н Георгиадис: много ви моля да си мерите думите и чувствата, за да не станете жертва на собственото си поведение и отношение; ако нищо друго не е в състояние да ви спре, помислете поне на кого са ви кръстили родителите ви, чие християнско име носите...

   Изтриване
  9. Г-н Георгиадис, може би е време да спрете да посрамвате сънародниците си (ако сте грък), защото познавам много такива, достойни за уважение, които имат особено високо мнение и уважение към нас, българите, знаейки за нас истините, които вие отричате да приемете. А ако сте погърчен българин... ако искате един съвет, побързайте да си възвърнете българското самосъзнание и самоуважение...

   Изтриване
  10. Елините не страдаха ли от микропенисия....потомствена...че като им гледам портретите по вазите....голям срам...

   Изтриване
 26. Моля да ми поясните ако е възможно отношението на древните автори за произхода на латинския език.Бях чел преди време,но за съжаление забравих дали беше от Страбон или Плутарх,мнение,че латинския е произлязъл от диалект на език говорен в Мала Азия.Ще съм ви благодарен да ми споделите какво знаете по въпроса!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Според мен латинският език е смесица от речта на местно население и стари балканци, които са дошли на Апенините в различни периоди - Халколит, Бронзова и Желязна епоха.

   Малоазийски езици са хетски, лувитски, лидийски, палайски, но не ми е известно в латинския да има малоазийски субстрат.

   Изтриване
 27. ДО ЦАНКО

  Цанко, ти казваш: "Т'ва , че живеем на територията , на която са живели и те меко казано не означава , че на 100% те са наши ''деди''. Твоите деди може да са кумани , моите павликяни преселени от Византия , гърка дето писка най - вероятно е влах или албанец , повечето сме с много смесени потомства през хилядолетията ... Няма вече чисти траки и етруски ..."


  По твоята логика никой днешен народ не би трябвало да има претенции за културното наследство на своите деди. Гърците нямат право да се считат потомци на старите гърци, норвежците нямат право да се считат потомци на викингите, японците нямат право да считат самураите за свои предци.

  Кой изобщо говори за чисти народи, смесването на хората е започнало още от Палеолита. Дали някой индивид може да бъде наречен тракиец зависи не само от гените му, но също така и от това до каква степен той говори езика на предците си, до каква степен пази традициите им.

  Ние българите сме хора с балкански гени. Все още пазим старата тракийска култура във фолклора си, за езика няма да коментирам.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съгласен съм . Хубав блог , определено е трябвало доста време да се събере цялата тази информация , продължавай все така напред !

   Изтриване
 28. Не виждам какъв е смисъла да се дава трибуна на индивиди като павлос георгадис (малките букви не са случайни). Простащината, с която ни залива преминава всякакви граници. След като няма доводи и пише предимно ругатни, може би не е лоша идея, неговите коментари да не бъдат допускани и просто да забравим за него !!!
  Уверявам Ви, това ще го вбеси неимоверно много :) .

  Поздрави.
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Станимире, може да ти се струва странно, но на мен ми е жал за крещящия господин. Той е българин, който е загубил своята идентичност и служи на чужденците. Има ли по-голяма трагедия от това?

   Изтриване
  2. Имайте предвид, че когато всекидневно ни заливат с омраза, страх, пошлост, фалшиви ценности и т.н., това най-често разстройва психиката и ни прави по-податливи за манипулация. Може би това е и причината, поради която днешните т.нар. медии ни предлагат предимно негативни примери (убийства, катастрофи, тероризъм, войни и т.н.).

   Според мен, ако искаме да подобрим живота си, би било добре да изпълним ума си предимно със светлите примери, които ни дават добродетелните хора. За щастие, нашият народ изобилства от тях!

   Поздрави и благодарности за прекрасния блог.
   Станимир.

   Изтриване
  3. Така е, аз често казвам, че човек отива натам накъдето го водят мислите му. Трябва да сме позитивни и изпълени с вяра в себе си.

   Поздрави!

   Изтриване
 29. ПАВЛОС ГЕОРГАДИС, бъди горд, че си БЪЛГАРИН !
  Защото и да не се гордееш с това пак си БЪЛГАРИН !
  Грък научил така добре Български език ( според него един "варварски", 'вулгарски" език ) е много, мноого съмнително.
  Каква ли е причината ?
  Я помислете, колко от българите могат да пишат с гръцките йероглифи и пишат в гръцките форуми ?
  Мисля си че този Павлос си е чист българин, ама просто иска да ни ядосва, да става спор.
  Не знам изобщо трябва ли да се отговаря на такъв тип писане.
  Ако въпросът е зададен коректно, без обиди, с факти - добре нека се отговаря, но тук случая не е такъв.
  Дали пък не е необходима лека, здравословна ценцура ?

  ОтговорИзтриване
 30. Тодор Георгиев20 януари 2015 г. в 16:24

  Г-н ГЕОРГАДИС, струва ми се, попрекалил сте с Никос Казандзакис и "Алексис Зорбас" - с това българско месо..., което Ви се е прияло... Абе то аз съм сигурен, че много Българи биха Ви дали да похапнете... :D
  Ама тя тази книга иска по-задълбочен прочит и разбиране. Знам че Ви е трудно, но дерзайте, не спирайте да опитвате, а пък ако гръцкия Ви е слаб - пробвайте с български превод.
  ---- --- ---
  Vencislave, то на този господин Георгадис може да му се помогне дружно, както казват братята македонци: " Со кротце, со благо и со малко кютек" :-)
  --- --- ---
  Павел, той и Евгений Вулгарис е бил позагубил своята българска идентичност, но пък човека дава началото на Гръцкото Възраждане !
  Добре, че са българите, че завалиите греци още щяха да тичат подир козите по чукарите :-) :-) той г-н Георгадис по добре да ходи да пали от благодарност всеки ден по една свещ за здравето и успението на българския народ.

  Поздрави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Той г-н Георгиадис знае добре как стоят нещата, просто му е трудно да си признае.

   Изтриване
 31. Ей данаецо Геордакис,казах ти връщай се в Африка по дърветата да се мяташ. Данайски боклук такъв!

  ОтговорИзтриване
 32. Ще Ви помоля да се придържаме към изначалната позиция на блог-а и да го разглеждаме като такъв, да не го обръщаме на футболен форум, без значение провокациите. Видяхме ,че точно една капка катран натрови цялата каца с мед! Не публикувайте подобен тип коментари, за да запазите редовната аудитория, която чете блог-а Ви защото е едно място за обмяна на важна, ценна информация. Далеч от информационното замърсяване на медиите и злобните злословения на неграмотния народ! Благодаря

  ОтговорИзтриване
 33. ''Каква може да е причината за това? Как така народи, за които се знае, че имат азбука и висока култура губят книжнината си? Всеки завоевател знае, че най-лесно се управлява неграмотен народ. Това е причината при нашествие да бъде елиминирана образованата благородническа прослойка, а и да се подложи книжнината на унищожение.''

  По-скоро преписване на всичко и представяне като свое собствено. Понеже няма как да се промени звуковото изразяване на мисли (реч-говор) на даден народ, асимилация се извършва чрез плагиадство!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Преписване е правено, в това спор няма, но и много е унищожено.

   Изтриване
 34. Trakite sa syzdatelite na gryckata azbuka.Statiqta e s `istota I prozrenie na dalnovidec.

  ОтговорИзтриване
 35. В своята глава за “разчитането” професор Чадуик прави някои изказвания, носещи смисъла, че Линеар Б може да е бил и пеласгийско писмо, което е предполагал и българският професор Владимир Георгиев... Трако-пеласгийският произход на Линеар Б не може да бъде забулен с неясните намеци на самонадеяни или просто твърде лековерни елинисти

  ОтговорИзтриване
 36. При една визита в Атина тъпите мързеливи африканци с големи пенсии ми крещяха, че ние сме нищо, че когато те са давали култура и изкуство на света НИЕ СМЕ БИЛИ МАЙМУНИ ПО ДЪРВЕТАТА , че целия свят изучава древногръцка история, че никой не е чувал за нас- Е.. така им са набити главите на тия че сами си вярват, че са велики на света- жалки смешници- имат няколко колони- нищо не могат да изкарат на масата- злобни лъжци - добре че били те, та да имаме азбука !!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Какво да Ви кажа, благородниците не крещят, не се превземат, не обиждат. Мамунско е поведението на тези, които правят това. Кранчето с парите обаче пресъхна и май Гърция отново ще се превърне в бедното тъжно място, което е видял Марк Твен...

   Изтриване
  2. При тях проблемът е друг. Не искам да ги защитавам, но какво да правят като така са ги учили. А и когато ти внушат, че си в основата на европейската цивилизация, е много лесно да повярваш. Приносът на елините не се отрича, но има и други народи все пак. Те са само част от създателите на европейската култура. Обаче на Запад като са казали, че от Гърция идва всичко как да го оспориш. И никой не обръща внимание на древните автори, че споменават някакви там траки. Интересното е, че елините много добре са знаели какво са получили от съседите си, а днешните историци си затварят очите пред фактите. Колко ли паметници се укриват в музеите, за да не стане явна истината.

   Изтриване
 37. ИЗ ДРЕВНИТЕ АВТОРИ:
  • "Твърде малко внимание е обръщано и на едно от сведенията на Страбон. “Книгите на фригите и мизите”, казва Страбон, “ни връщат във времена дори по-ранни от тези на Троянската война.” из работа на демографа Г. Сотиров
  • Еврипид сочи тракийски плочици (дъсчици, таблици?), писани на езика на Орфей.
  • Херодот, сочи съществуването на тракийски оракулски плочици (дъсчици, таблици?).
  • Овидий (Ovid) е записал факта, че е съчинявал поема на езика на траките гети.
  • Фотий (Photius) разказва, че един писател от VII в. сл. Хр. използвал тракийски книги.
  • А Константин Велики е писал своите “Беседи” на родния си език, т.е. на тракийски.
  "Старите тракийски книги са били “успешно” напълно изличени от религиозни фанатици и други жестоки хора, които много пъти са се опитвали да унищожат и самите тракийски народи. Но тракийският език е оцелял през вековете, както и самата тракийска писменост. Всички съмнения, касаещи тези въпроси, се разсейват за всеки, който се постарае да се спре за момент върху свидетелството на Теофилакт Симоката (Theophylactus Simocata).
  • Писал през VII в. сл. Хр., Теофилакт Симоката (Theophylactus Simocata) два пъти заявява, че славянските народи от неговата епоха са същите онези, които в по-раншни времена са били наричани гети.
  • Те са били народите, на чието богатство се е възхищавал Херодот, чиято медицинска наука е ценял Платон (Plato) и чиято войска веднъж победила Филип II, а по-късно и силите на Лизимах (Lysimachus).
  Следователно, родният език на Константин Велики е бил славянски диалект.
  • "Диодор Сикул : "Лин написал разказ с пеласгийски букви за делата на първия Дионис, както и за други митични легенди, които завеща сред мемоарите си. По същия начин Орфей и Пропанид , който беше учител на Омир и талантлив поет, ползваха пеласгийски букви, а също ги ползваше и Тимоет- син на стария Тимоет, а той син на Лаомедон- който живя по времето на Орфей..." Diod. Sic. , III, 67.5.
  Този Тимоет (племенникът на цар Приам) също е написал "Фригийската поема, а така я наричат, защото я е написал ползвайки древния език и букви"
  • Сведение на Алкидамант – “Тук траките положиха Орфей –жрецът на музите... открил на хората буквите и мъдростта”. ( Д. Попов, Гръцките интелектуалци и Тракийския свят, Лик, София, 2010, стр. 465). Виждаме, че дори и гръцки автори са имали смелостта и доблестта да кажат истината определяйки траките в лицето на Орфей като създатели на буквите..."
  • Според Плиний Стари, не гърците, а пеласгите са тези, които са разпространили азбуката чак до Лациум (родината на латините в Апенинския п-в) Natural Historia VII - 193

  Позрави,

  Т.Тодоров

  ОтговорИзтриване
 38. Kum pavlos-Ne e nujno da tursim pod vola tele, sami se dokazhte (danaicite) 6to za hora ste-400 miliarda+ o6te tolkova sus sigurnost.Kakvo da pravi6, priroda, gen, ha ha ha.Kradeca vika, dryj te kradeca!!!

  ОтговорИзтриване
 39. Очертахте се като най-простата и алчна нация в света,вие гърците.Грешката е на нас българите ,че ви позволихме да живеете и дишате.Вие сте най-мизерният народ,много скоро ще си затворите големите усти.

  ОтговорИзтриване
 40. Има ли смисъл да се обръща внимание на всеки глупав грък или гъркоман,който си гали егото пишейки клевети и обиди срещу нас.Наи им се отдава да мразят по-добрите и достойните от тях.Гърците са мизерно и жалко племе.

  ОтговорИзтриване
 41. Павле, пздравления за изключително добре написаната статия и безценната информация, която си споделил : Акидамант, Диодор Сицилийски, Еврипид, Плиний Стари, Плутарх, данни от най - древните документи от Микена и др. !!! Подкрепям напълно тезата, че трако - пеласгите и техните родственици фригите донасят в Гърция буквите далеч преди Троянската война, 8 век пр. Хр.. Най - сърдечни приятелски поздрави !!!

  ОтговорИзтриване
 42. Вече става ясно защо някои смятат,че Христос е говорил на Български.Когато умира той казва:„Елои, Елои, лама савахтани“
  Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? (Марк 15:34)Това се разбира само на български:Леле,леле,маана са баща ми!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ели, ели, ла ма савахтани е на арамейски. Не зная кой е пуснал твърдението, че това е български текст, но това твръдение е необосновано и несериозно.

   Самите арамейци са асимилирали стари балканци, може да се приели някоя дума от тях, но не и езика им.

   Изтриване
  2. Тази статия също е необоснована и вероятно предците на автора с еврейските имена са "асимилирали стари балканци" иначе няма как да знае, все пак не е известен тракийски речник камо ли именник.

   Изтриване
 43. Съвременните папагали - НЕ "учени" - "Историци", не желаят да приемат факта, че т.нар. "Гърци" и "Гръцки език" в Древността НЕ съществуват! Никой Древен хронист, никъде не е писал за "Гърци" нито за "Гръцки зик"?! Това съвсем не е Случайно! Юдейо-Данайците нахлуващи постепенно от Африка, през Мала Азия и Анадола, достигат до Троя 1200г.преди Христа.! Доста по-късно до островите на Средиземно море и Европа, в Тракийската - Атина /300г.пр.Хр./ и Етруския - /Тракийски/ Рим! Орфей дава азбуката на Данайците /наречени от Едоните : Африкански цигани!/! Никой Български Владетел не би писал Историята на рода си върху каменни колони с "чужда" писменност ! Следователно опростения вариант на Тракийската писменност дадена на Данайците е приет за Търговски международен вариант само 22 знака - лесен за употреба дори от дивите не цивилизовани племена: Юдейо-Данайците нахлуващи от Африка! Тракийската Азбука в Древността е била много по-богата около 170 знака! Всички т.нар."Древно Гръцки" Философи са от Тракийски семейства?! Партенона е построен от Траките 200 г. преди Данайците да стигнат до Атина!

  ОтговорИзтриване
 44. Да се знае истинста е много важно тя е като храна за себеуважението което всеки един Българин трябва да има към себе си.Но най-важното според мен е отново да израстнем и да бъдем достойни за наследството което е в кръвта на Българина.Да си призная се радвам донякъде , че не е известно на голяма част от света кои са Българите ,в сегашното ни състояние как ли биха ни видяли другите народи като наследници на хората създали европейската цивилизация.Нека първо пробудим себе си и си спомним кои сме,поне това дължим на предците си които защитиха правото да ни има днес.Искрени благодарности на Павел и всички като него които се борят да просветят народа си за пореден път.

  ОтговорИзтриване
 45. Разбирам, че пергаментите и папирусите не са много трайни и могат лесно да бъдат унищожени, но съществуват и по-трайни носители. При наличието на толкова много каменни надписи на старогръцки и латински е учудващо, че имаме само неколцина плочици и камъчета с неразгадаеми драскулки от траките.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има намерени 340 фригийски надписа, самотракийските са 40, а и тези от нашите земи не са никак малко:

   -Ситово
   -Кьолмен
   -Езерово
   -Дуванлий
   -Браничево
   -Надарци
   -Буково
   -Драгойна
   -Вишеград
   - да не забравяме и графитите с имена като Козимазис, Севт, Скокес, Зайка

   Хиляди каменни надписи могат да бъдат заличени само за една година, а гърците са имали над 1000 години на разположение да унищожат писмените ни паметници.

   Помислете по този въпрос...

   Изтриване
 46. Всяка Ваша ,научно обоснована статия, е източник на безценна информация, Павел Серафимов ! Благодаря !

  ОтговорИзтриване
 47. А траките как са наричали себе си?

  ОтговорИзтриване
 48. Време е да разберем всички, че никакви "Древни Гърци" НЕ са Съшествували в Европа!Древни Траки да ! Лъже Историята се крепи на глинени крака и те вече са се пропукали!Раковски, Г.Ценов, Метев, Костов и т.н...всички говорят за това!Елинската философия НЕ е етнос а философия на малка група от хора!Повлияли се от философията на непосветения Аристотел и Моисей за "Избраните и робите"!Болшинството от т.нар. "Елини" са Траки по етнос!

  ОтговорИзтриване