12.02.2015 г.

РАЗЧИТАНЕ НА ГОТСКИЯ НАДПИС ВЪРХУ ЗЛАТНА ТОРКВА


През 1837 година, двама румънски селяни намират красиво златно съкровище състоящо се от двадесет и два предмета. Векове наред, древните артефакти са били скрити под варовикови блокове край хълма Истрица, от околностите на село Пиетроаса. Смаяни, но и зарадвани от късмета си, бедните хорица веднага се опитват да продадат част от предметите. 

За жалост, докато властите разберат за важността на находките, десет артефакта са вече изчезнали – претопени, или насечени на части. Все пак това, което е останало  е доста впечатляващо. Фибулите изработени така изящно, че качеството може да се сравни със съвременното. На един от оцелелите съдове е изобразена богиня държаща в ръцете си чаша. Иконографията подсказва, че се касае за тракийската богиня Кибела.  


Най-ценният предмет от цялото съкровиище е златна торква с кратък надпис. Това украшение представлява масивен златен обръч, който се е носил на шията. Подобен атрибут е типичен за благородниците при траки, скити, келти и др. народи. Трябва да се спомене и, че златна торква е намерена сред находките от погребението на княз Кроват (Кубрат) край Малая Перещепина, Украйна. Поради това, че надписът върху торквата е направен с руни, се смята, че е на готски език. Действително в региона, в който е намерено съкровището са живели готски племена. За това споменават Йордан, Амиан Марцелин, Филосторгий и др. 

Макар навремето старите автори са единодушни, че готи е само алтернативното име на гетите, през XVII век се започва фанатична офанзива готите да бъдат изкарани германски народ. Това е и причината да бъдат търсени само германски думи в надписа гравиран върху златната торква от Пиетроаса.http://www.arild-hauge.com/arild-hauge/eu-rune-pietroassa.gif
Четенето на руните е от ляво надясно:  ГУТАНИОВИХАИЛАГ 

Различни автори предлагат различно разделяне на текста ГУТАН ИОВИ ХАИЛАГ, ГУТАНИ ВИХ ХАИЛАГ  и др. Правени са доста опити за тълкуване: Посветено на храма на готите, Свещено за Юпитер (Йовис) на готите, Свещено притежание на готите, Свещен предмет на готските жени, Неотделимо и свещено притежание на готите и тн.

За нещастие на учените опитващи се да направят превод с германски, няма нито едно свидетелство, че готите от земите на Дакия са почитали бог Юпитер, а още повече, че са го наричали с латинското име Йовис. 

По отношение на граматиката също се появяват проблеми. Германското прилагателно готски няма форма гутан, а гутиск. Добавянето на думи, които не са гравирани не е нищо друго освен спекулация, опит да се намери логичен превод на германски език.

Моето разделение на текста е ГУТАНИОВ ХАЙЛАГ,  а значението е – торква на Гутан. Името Гутан е сродно на българските Гута, Гуто, Гуте, Гутил, Гутин, Гутина и др. Те са споменати в "Български Именник" на Йордан Заимов.

Срещащото се в Гутан кончание -ан, се среща и в българските имена Драган, Вълкан, Живан, БаланПоследното е много интересно, понеже е засвидетелсвано и като готска дума. Прокопий Цезарийски е създателят на Готските Войни. В тази своя работа старият автор е описал интересни събития, а и е дал готската глоса балан

Това е кон с бяло петно на челото – Bello Gothico, V.xviii-6. Повече от ясно е, че готската дума е образувана от прилагателното бал-бял и наставката -ан. Тук е мястото да се спомене, че  балан е българска дума, с която се обозначава животно със светъл, белезникав цвят.

Частицата ов, иов (в Гутан-иов) служи, за да изрази притежание, както например в старобългарския надпис КАЛОІАНОВ ПРЪСТЕНЪ. Такова окончание намираме и във фамилното име Ботийов (Христо Ботев).

http://zvezdichka.blog.bg/photos/8593/kaloyan_ring_seal.jpg

ГУТАНИОВИ е древното представяне на  ГУТАНИОВЬ, т.е. на Гутан. Това лично име е изведено от самоназванието на готите, а именно - гути

Що се касае до думата ХАЙЛАГ, тя е по-древна/диалектна форма на стблг. стчеркслав. ХАЛУГ(А)- ограждение, кръг, обръч, колело, а торквата е точно това – кръг, обръч, колело.

Няма никаква пречка да се приеме, че ГУТАНИОВИ ХАЙЛАГ не е просто старо предаване на ГУТАНИОВЬ ХАЛУГторква на Гутан.


Това, че руническият готски надпис се тълкува на български език не би трябвало да ни учудва изобщо. Както вече бе споменато готи е само алтернативното название на най-войнственият, но същевременно и най-праведния тракийски народ – гетите. Тези гети са от същия произход както мизите, които от IV век са наричани и българи. Поради общия произход гетите-готи и мизите са се смесвали без проблем.

Защото дори по наше време Елий Катон пресели от земята оттатък Истър в Тракия петдесет хиляди души от гетите, племе със същия език като траките. И те сега живеят там в Тракия и се наричат мизи...


За родството между готи(гети) и българи (мизи) се споменава и в Дуклянската Хроника. Там се казва готите и българите са обичали много, понеже говорили един и същ език. В историята на Отец Пасий срещаме твърдението, че в далечното минало българите били познати на гърците под името готи, конен народ.

Разликата между  готи(гети) и българи (мизи)  е била същата разликата между населението на два различни български града. За жалост в миналото мизи и гети не винаги са били в приятелски отношения въпреки роднинството си. Йоан Антиохийски съобщава, че в края на V век император Зенон съюзява с българите и ги умолява да нападнат готите. Това, че българи и готи воюват не означава, че са от различен произход, а, че са станали жертви на политическата ситуация по онова време.

Нека не забравяме за жестоките и кръвопролитни войни между атиняни и спартанци. Братоубийствени конфликти има също между германите, келтите, евреите, а дори и римляните. Нищо ново под слънцето.

Ако в миналото фактите бяха обяснени както подобава и не бяха разказвани лъжи, днес никой нямаше да се чуди, че древен готски надпис се тълкува с помоща на българския език. Готите бяха набедени за германи, но доказателства за това липсват напълно. 

За готско присъствие на Балканите можем да говорим от II до IX век. Максимин Тракиец, чийто баща е гот, е роден на юг от Дунава през II век. Около 700 години по-късно Валафрид Страбон пише, че на готски език все още се служи в Томи (Добруджа)За седем века би трябвало да се натрупат поне десет хиляди германски топонима в Северна България, но уви, там няма нито един.

Учените знаят, че е невъзможно един народ да обитава векове дадена област и да не остави следи в топонимията. Знаят, но си траят.

Траят си и по отношение на това, че готските имена БулгаранВидимир, Витимир, Гнив, Урфил, Остро, Бериг, Беса не притежават германска етимология. Единствената засвидетелствана ясно готска глоса – балан, също няма обяснение на германски език, но пък притежава ясен смисъл на български.

Това, че готите са старите гети – голям тракийски народ се отрича от повечето учени. Тях не ги притеснява факта, че старите летописци смятат, че готи и гети са едни и същи хора. Твърдението е направено от Йордан, Изидор Севилски, Павел Орозий, Филосторгий, Прокопий Цезарийски, Св.Йероним, Клавдиан и др. Старите автори пишат без увъртания: “Getae qui et nunс Gothi, Getarum, sive Gothorum, Geticus quasi Gotticus”.

Готите и гетите действително са едни и същи хора, това проличава и от свидетелствата на археологията. Културите Черняково и Сънтана-Муреш биват приписвани на готите и това е правилно. Премълчава се обаче важната подробност, че керамиката, оръжията и земеделските сечива от Черняково и Сънтана-Муреш нямат нищо общо с материалната култура на германските народи. Прототипите на готската керамика, сечива и т.н. е в Западна Румъния и Северна България. Римските нашествия за принудили част от гетите познати като готи да забягнат на изток, на територията на днешните Черняково и Сънтана-Муреш.

Ето как стоят нещата – нито археология, нито стари извори, нито ономастика могат да свържат старите готи с германските народи. За сметка на това ние българите се явяваме като най-добрия кандидат за най-близките роднини на хората, които накараха Рим да трепери и поради, които възникна израза гетска опасност “Rome should have no longer any Getic peril to fear; for they say that the Goths are of the Getic race.” – Proc. Bello Gothico, V.XXIV.29.


Времето на заблудите отмина. Историческите извори вече не са привилегия само за малка група подбрани хора. Днес всеки може да търси и проверява. Това трябва да се прави защото без да разбираме миналото, няма как да разберем и настоящето. А без да разбираме настоящето за нас няма бъдеще. Виждайки какъв е механизмът на измамите, ние можем да се предпазим. Познавайки методите на измамниците, ние вече няма да се оставяме да ни насъскват един срещу друг, а ще търсим обединение защото заедно сме силни.55 коментара:

 1. Поздрави, Павка за шедьовъра! Само една дума ми идва в главата - ГРАНДИОЗНО! Колкото и да се ровя в нета, не откривам и частичка, която да докаже поне малко, че готите не са старите българи. Няма абсолютно никаква причина да считаме готите за стари германци. Да живее България и ти с нея и да даде Бог да популяризираш всичко това масово и да се отворят очите и на слепите.
  Иво Иванов

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Някои учени спекулират с това, че имало битки между българи и готи...все едно братски народи не се бият.

   Спекулира се и с това, че българите били наречени и хуни. Да, но точно Йордан е този, който от ясно по-ясно говори за общия произход на готи и хуни.

   Йордан определя масагетите като част от гетите, а за Прокопий масагетите са хуни.

   Нищо сложно, ако разгледаш всички извори подробно.

   Изтриване
  2. Думата Масагети не може ли да се спасите изведе от Мизи-Гети, нещо, което е ясно, че са живеели заедно доста често?

   Благодаря предварително :)

   Изтриване
  3. Кирил Влахов пише за име Гетомиз, то е документирано на епиграфските паметници от Северното Черноморие. Според Влахов Гетомиз е лично име произлизащо от етноним гето-мизи, езиковедът дава примери с медо-витини и др.

   Дали масагети е мизо-гети не мога да кажа, но предположението не е за пренебрегване.

   Изтриване
  4. И според мен е така.
   Благодаря!

   Изтриване
 2. ПАВКАТА Е ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН!!! ОТ НАЙ-ИСТИНСКИТЕ!!!

  ОтговорИзтриване
 3. „Единствената засвидетелствана ясно готска глоса – балан, също няма обяснение на германски език, но пък притежава смисъл на български.“

  Павка,

  Има още една засвидетелствана готска дума - belagines, която е българска, и която е трън в очите на историците, за които готите(описани от Йордан) не са траките гети, а германско племе. Йордан, който пише на латински, изрично споменава че с думата belagines(белагини) готите наричали писаните закони, по които се водело обучението от Дикеней при царуването на Буребиста, и които се наричат така(белагини) до ден днешен(има се предвид времето когато живее Йордан).

  „Thus by teaching them ethics he restrained their barbarous customs; by imparting a knowledge of physics he made them live naturally under laws of their own, which they possess in written form to this day and call belagines.“

  „… quas usque nunc conscriptas belagines nuncupant“

  ’Белагини’ буквално означава бележки и е производна от белег. ‘Белег‘ пък е производна от гл. бела[беля, обелвам - оставям следа, бе(я)ла следа(белег) – ако обела(я) ивица от кората на дърво, на фона на тъмната кора остава бела следа от подкорието, или гл.бела(я) е производен от същ. бел/бял]

  Аналогично, векове преди гетите, тракийските племена на юг на Балканите най-вероятно са наричали писмото издълбавано върху дървени плочици – белазги. Белагини и белазги – две диалектни тракийски думи с едно значение – бележки.

  kansandilh

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравей kansandilh!

   Зная за белагини, но поради това, че думата е от времето на Дикиней не желаех да я ползвам. Нали ти е известно какво казват някои специалисти - Йордан бил смесил гетската и готската история...

   За балан няма къде да ходят понеже тя е от 5 век, а и е спомената в събития, в които участват готите.

   Поздрави!

   Изтриване
 4. Здравейте.
  Младежите в България употребяват думата Гот. Много ми е Гот; Готино ми е... Какво е да ти е Гот?! Пълно блаженство, благи хора(Благари, благи хора-Петър Дънов) Готи. Значи Гота е благ човек, и вероятно тогава това е чудо невиждано в тези касапски времена,да те посрещнат,нахранят, напоят, сложат за из път в торбата храна и да те изпратят, такова отношение ще е правило силно впечатление. Този Гот ще да е голяма работа, щом в английския с него наричат Бог-God. Младежите имат също и една дума която е определение за друг и тя е Готин. Какво е да си Готин или да е Готин? Позитивен, отнасящ се с разбиране, в тон с младите. Не знам в английския дали употребяват това словосъчетание но ние го правим често. На английски Готин означава означава Бог в теб- Значи Готин е човек който проявява добрината и любовта си. Името Гети сега употребяваме за парчета плат които покриват обувките заедно с крачолите за да не влиза сняг при дълбоко газене, вероятно всички Гети зимата са носили гети. Не мога да се сетя кой автор бе написал за четирите най големи и важни Готски народи- Готи, Вандали, Визиготи, Гепиди. Като го прочетох много се смях. Тогава са били народи а сега са се превърнали в състояния на българина, само бих добавил Антите. Анти-крайни, те отхвърлят предишните четирима. Дано Спароток оцени хумора ми че му е гъста цетката :))

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думата гот-добре, хубаво е с неизяснен произход, предполага се, че е заемка от немски диалект.

   Вандалите наистина са роднини на готите, негативното значение на името е дадено по-късно. Вандали се обяснява с арийския глагол вандаяте-прославям, хваля, възпявам.

   Немската дума Gott- бог е сродна с етруската Cauta- богът-слънце, а и на стгр. katharos-чист.

   Изтриване
 5. Георги Ифандиев пусна в свое предаване един откъс от представяне на златните съкровища и други артефакти от нашите земи на американска земя и представете си - отговорника на изложбата, американец, обясни как едва ли не тази първа в света,високо развита цивилизация била после унищожена и претопена от следващите заселници (естествено по-неразвити). А какви са тези тайнствени златари:)) не се споменава, а кой идва след тях пак не се споменава. Наистина ли въпроса е чак толкова неясен? Според мен просто пак искат да ни отрежат корена....сега с мълчание:). Ако мълчат достатъчно дълго - току виж всичко се разминало..само като вдигат рамене и се правят на глупави

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точно това е целта - да ни отрежат от корена. Пълна глупост е да се твърди, че блестящата халколитна цивилизация е унищожена от пришълци от север. Поне от петотото хилядолетие преди Христа, населението обитаващо земите на юг от Дунава, а и това от Черноморските степи е едно и също. Приликата в материалната култура, орнаментика и погребални обреди доказва това.

   Изтриване
 6. Поздравления за поредното отлично попадение, Павле!

  Бих искал да попитам какво ти дава основание веднъж да тълкуваш "|" като "и", а друг път като "ь"? Има ли езиковедско основание за това? Иначе на мен и ГУТАНИОВИ ХАЛУГ (със същото значение, както посочваш) ми се струва добре. Възможно е да е диалектна особеност на родителния падеж. Това ми твърдение го казвам просто по усет.

  Поздрави,
  Петър Матеев

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Един път давам И защото това е приетата звуковата стойност на знака, докато ерът е моето виждане за реалната звукова стойност.

   Изтриване
  2. Подобно в хърватския език дългото и –„ j “ не се произнася като „и“, а се употребява като „ь“ за омекотяване на звука.

   Изтриване
 7. Потърсих информация за "ХУЛАГ(А)" онлайн, но безрезултатно. Какъв е източникът ти на информация ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Имам стар речник, но и това ще свърши работа

   http://www.slavdict.narod.ru/_0781.htm

   Изтриване
 8. Ако Мизи и Готи са били толкова сродни може ли да се смята,че народът Масагети е нещо като събирателно понятие за тези две народности?Също си мисля,дали думата музика не идва от името на Мизите.Ако приемем,че Мизи и Готи са много сродни народи и ако изведем името на Готите(Гетите) от древна дума за песен,то би имало логика да се приеме такава хипотеза за вярна,смятам.

  ОтговорИзтриване
 9. Здравейте.
  Поздравления за работата която вършите.Като видях тази тема се сетих, че бях чел за намерени в Румъния ( 19 век при строежа на двореца на румънски крал ) златни плочи с дакийска/гетска писменост.За съжаление било наредено веднага да се претопят, но работниците направили оловни дубликати, които по късно също мистериозно изчезват.Съхранили се само около 30 от тях и един румънец, Дан Ромало, написал и книга за тях.Запознат ли сте с тази информация? Интересно какви ли е пишело.В нета намирам само някакъв неактивен торент за сваляне на книгата, която пък е и на румънски :)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има доста информация за плочите от Дакия, но не съм проучвал този въпрос

   http://www.romanianhistoryandculture.com/dacianleadtablets.htm


   http://www.slavorum.org/forum/discussion/3684/sinaia-tablets


   http://www.rri.ro/en_gb/the_tablets_in_campina_sinaia-12252

   Изтриване
 10. Хайлаг-Халуга-ХАЛКА
  Поздрави!!!
  Bgwest

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, халуга и халка са свързани. Официално халка е турцизъм, но не е обяснено как в латинския се е появила "тюркската" дума halos - кръг, слънчев диск.

   Изтриване
 11. В Хасково имаме подобна дума Хайлазува - използва се за скитници, безделници, хора които ходят по кафенетата и не вършат нищо. Интересно е че сега използваме израза - ОБИКАЛЯ по заведенията, за същото действие. Но като прочетох статията започнах да си задавам въпроса, дали старата форма не е ХАЙЛАг ЖУВА/Я/, което би било определение за човек чиито живот протича в кръг, т.е. от дома до първо заведение, второ и т.н. и обратно в къщи? Звученето е почити идентично, а и вече в тази форма придобива смисъл който е разбираем/ пиша Г с малка буква умишлено, поради факта че би се изгубила при произнасянето/.
  Сходна е ситуацията с КРЪГ - КРЪЖА, а и съм чувал от стари хора по селата да използват вместо КРЪЖА - КРЪЖУВА.
  В. Янков

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-н Янков, предложението Ви е интересно, но не смея да спекулирам.

   Изтриване
  2. Да, тази дума съм я чувал като съществителното "хайлазин" със същия смисъл.

   Жоро

   Изтриване
 12. Ха , колко пъти съм се чудила , откъде и от кога идва частицата ов в презимето и фамилията ни?
  А то било старо като света. Баьовите конье , батьовите , татьовите , Пеньовите
  Иван Драганов Петков -- Иван на Драган на Петко. Това за притежание на мъж , а на жена частицата ин ,откъде идваше?
  И днес имената на деца без установен баща се записват с женските имена с наставката ин.
  Недялкин, Мариин, Иванкин .,

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да точно така. ОВ е надставката означаваща принадлежност, притежание, собственост или съсобственост, а също така и съпричастност. Това не е нищо ново. Вчера го обесявах на дъщеря си, която ни в клин ни в ръкав ме попита защо била ДимитрОВА. :) Същото го имаме и в английски. Mark's daughter - The daughter of Mark. Александра Димитрова - Александра на Димитър.
   Същата роля изпълняват и надставките: УЛ/РУЛ, ИЧ/ИЧИЧ и в Родопите, Странджа и Сакар - АСА, ОСА. Аз лично мисля, че гърците са наследили това от Родопчаните и го произнасят ОС, но го слагат на почти всичко :).
   Не съм лингвист и не претендирам за абслютна правилност на тези надставки, но съм сигурен в ролята им като владеещ няколко диалекта.
   Поздрави Спаро, отново къртиш!!!
   Митака

   Изтриване
  2. Окончанието - ОВ е наистина много старо, срещаме го в ΑΜΑΔΟΚΟΥ, като ΟΥ изпълнява фунцията на -ОВ.

   Изтриване
  3. В интерес на истината в много БГ диалекти надставката ОВ се произнася като ОУ, УУ, УУЪ или дори ОЙ. Така е в Добруджа, така е и в много Пловдивски и Карловски села, а също и в Ямболско, Жеравна и Сливенско.
   Интересното за античните надписи е, че писателите са записвали на какъка точно това което са чували и както са го чували на местния диалект. Така, че един ще запише ОУ, друг ОВ а друг ИЧ. Пример: ДрагОВ, ДрагОУ, ДрагИЧ. Не разбирам как така това не се осъзнава от историчарите и търсят сходни думи в гръцки, латински, германски, тюркски, ирански и кой знае още кви други езици, а не се изважда корена на думата и да се признае диалектната и форма.

   Също така комунистите са наложили едно отвратително подигравателно отношение към дилектите, което се носи из БГ и до днес. Един вид ако не говориш офицялно/телевизионно-новинарски или поне по шопски, то ти си некъв провинциален боклук и не говориш български.
   За това и като четем древните надписи не ги разбираме, защото сме забравили как са говорили нашите баби и дядовци.
   За мен диалектите са особенно национално богатство, което трябва да се изучава в училище и да се пази. Освен това скорошно проучване доказва, че "старо-българския", на който е писал Дядо Вазов е по богат на брой уникални думи от речника на Шекспир, Марк Твен и Дикенс. Ха сега де как това е богатство на изразност е възможно ако Българския не е по-древен от тези езици.

   Ето и линк: http://www.webcafe.bg/id_363585406_Vazov_sreshtu_Shekspir_-_koy_znae_poveche_dumi

   Митака
   .

   Изтриване
  4. Спаро, силен пост отново. Кога ще представиш систематизирана теза?
   А иначе ОВ идва от негов, а ИН от неин.
   Привет.
   Бриг.


   Изтриване
  5. Митак, диалектите са огромно богатство и си е престъпление, че изкуствено е оформено лошо мнение за тях.

   По принцип българския е запазил много повече от древния си облик отколкото английския, който де факто е амалгама от германската реч на англо-саксите, старофренския на норманите, да не забравяме и приноса на скандинавци и келти.

   Изтриване
 13. Здравей,Павеле.Поздрави за поредния прекрасен материал.Искам да споделя нещо(може и като въпрос да го приемеш),което няма връзка с настоящата публикация.Може би не е най подходящото място в коментарите,но поради ред причини ще го пусна тук.Моля се да не го приемаш като критика ,а още по малко като даване на акъл.От дълго време следейки твоите материали нещо ме беспокои и не ми дава мира .Траките това траките онова траките,траките,траките.Доказваш едно и също нещо.За някои от нас няма нужда от непрекъснато доказване.Това е неоспорима истина която винаги сме носили в сърцата си.За тези с промити мозъци и милион пъти да им докажеш нещо няма смисъл.Разбира се във всеки един материал винаги научавам нещо ново ,благодарности за което.Но оставам с чувството че,сме стигнали до рим а не сме видяли папата.Сам казваш че се извършва преиначаване и тотално унищожаване на българската история.Намекваш че през комунизма това се е случвало по„обясними”причини.И точка.Но това за жалост се случва и сега.Този процес върви от много,много отдавна.Това което ми липсва в случая е ясното показване на лицито на врага,ясното назоваване на името на врага и мотивите му за случващото се.Липсват причините и следствията и взаимовръзките между древната световна история и нашата древна история.Струва ми се че трябва да се върнем доста по назад от периода който ти обхващаш в твоите материали за да открием основата на нещата.Сигурен съм че, в процес на търсене на зрънцата истина си попадал на информация за определени сили и процеси.Може би по разбираеми причини не прекрачваш определена граница,но моето мнение е че след като си казал„А”трябва да кажеш „Б”.Знаеш добре че и сега те наблюдават.И враговете ти няма да станат по малко. Пожелавам ти сила и твърд дух за да устоиш на натиска.БЪДИ ЗДРАВ!

  ОтговорИзтриване
 14. Бриг, теза не се пише за година-две. Тезата е нещо сериозно, тя трябва да се осмисли, а и провери добре.

  ОтговорИзтриване
 15. Здравей,отново.Вчера ти написах нещо, което остана без коментар.Това че,не го публикува е разбираемо.Без това беше само за теб.Но липсата на каквато и да била реакция ми навява някои други мисли и повдига някои въпроси относно теб???Много се надявам да греша.Остани си със здраве!

  ОтговорИзтриване
 16. Спаро, силен пост отново. Кога ще представиш систематизирана теза?
  ===А иначе ОВ идва от негов, а ИН от неин.
  Привет.
  Бриг.===

  Благодаря.
  В този ред на мисли .Има и окончания на ска , ски..
  Донски, Дунавски ,Ломски , Искърски, .. .. Дали пък не е за произход около река
  Дали пък ьов не е след съгласна йов след гласна .?

  Рорик

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Скит
   Нека бъдем теоретично коректни - нали всички тези окончания са падежни и говорим за еволюцията и формите на падежите в българския език?

   Изтриване
  2. Разбира се, че говорим за българския език.

   Изтриване
 17. А можем ли изобщо да говорим за „еволюция“ на падежите в българския език, след като той е единственият заедно с македонският диалект измежду всички отанали т. нар. „славянски езици“, които са загубили падежите си в първоначалната им форма ?
  И изобщо как се е стигнало до това положение ?
  Ще бъда благодарен, ако получа компетентен отговор на този въпрос !

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма нищо мистериозно. Първоначално всички германски езици са били падежни, но докато немския е запазил падежите си, то съседния нему нидерландски ги е загубил.

   Латинският език е бил падежен, той е и основата на днешния безпадежен италиански. Отново нищо чудно, просто се касае за развитие на езика, а защо при едни хора се стига до консервация, на езика, докато при други има бързо развитие зависи от специфичните обстоятелства, в които езиците се намират.

   Изтриване
 18. Около VIII в. пр.н.е. кимерийците са изместени от северните причерноморски степи от скитите. Логично е да отидат на запад и север. Част от тях заедно със скитите тръгват на юг и стигат и превземат Урарту в ранния VII в. пр.н.е. Южно от Дунав кимерийците предполагам, че не са могли да се установят, тъй като там вече са, както си ги знаем, нашите траки. Дали гетите са готи, или готите са изместените кимерийци?
  Оризиус пише: "На Изток е Алания; в центъра е Дакия, където също е Готия; след това е Германия, кудето суебите държат най-голямата част.". Виждаме, че разграничава даки, готи и германи (а даките и гетите са траки).
  Прокопий казва: "Имаше много готски народи в старо време, както и в наши дни, но най-големите и важни от всички са готите, вандалите, визиготите и гепидите.” Изброените не са сред германите на Тацит, но той споменава венеди и фени, които оприличава, но не е сигурен дали да ги причисли към германите.
  Ако гледаме предметите на изкуството което са оставили готите, те са доста различни от скитския и тракийския стил, а това за мен означава и различен светоглед и далечна връзка във времето между тези народи като последователност на миграциите на индоевропейците. Като прибавим към това и факта, че траките нямат писменост и ползват гръцката, а готите ползват руническо писмо е нелогично да се прави връзка между траки/гети и готи.
  След отслабването и упадъка на скитите поради натиска от бастарните от запад и сарматите от Азия, готите получават възможност да се разширят в скитските, т.е. бившите земи на кимерийците. А може би те се завръщат в свои стари владения? Скитите и савроматите (впоследствие трансформирани сармати) са близкородствени според гърците. Включването им в съюза на хуните и войните им с готите имат в този случай своето обяснение за историческа вражда. Интересно е, че подгонените готи не припознават земите в Тракия и Мизия, като своя родина, а тръгват масово на запад подгонени от хуните.
  Както пък пише Йордан: “ По-нататък и над Понтийското море са поселенията на българите, добре познати ни поради злините причинени им от нашето (на готите) потисничество.”.
  В крайна сметка кои са готите и може ли да считаме, че имат нещо общо с нас българите като автохтонно тракийско и допълнително заселилите се скито-сармати? За мен са само преминала през земите ни крадлива банда и добро обяснение на манталитете на западняците, основата на чиято средновековна култура са положили. ;)

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В земите ни са идвали германи, нищо чудно някои от тях да се изживявали като гети.

   Когато говори за българите в Черноморските степи Йордан не говори от гледната точка на готите, а на римляните - Vltra quos distendunt supra mare Ponticum Bulgarum sedes, quos notissimos peccatorum nostrorum mala fecerunt. - ...над, на север от Понта са селищата на българите, които са станали известни поради нашите грехове.

   Българите са идентифицирани с хуните, които за Рим са Божие наказание. Не случайно Атила е наречен Flagelum Dei - Бич Божий.

   Веднага щом описва земите на българите, Йордан добавя, че от този регион са рукнали хуните, като река на храбри народи - Vltra quos distendunt supra mare Ponticum Bulgarum sedes, quos notissimos peccatorum nostrorum mala fecerunt. Hinc iam Hunni quasi fortissimorum gentium fecundissimus cespes bifariam populorum rabiem pullularunt.

   Изтриване
  2. Да, има малко разминаване в превода на Йордан който съм ползвал, но смисълът е същият.
   Едва ли има някой, който да спори за хуните, че са съюз в който са влизали много степни племена, включително и готи, и някои от тях са били със силно изразени монголоидни черти и са се обезобразявали нарочно. Това явно е правило силно впечатление, взело е страха на противниците им и впоследствие е предавано като описание на образа на всички хуни. (Трябва да се има предвид също и, че пропагандата не е от наше време.) Хуни е обобщаващо определение за всички степни народи, както и определенията скити или сармати от тези които не са ги познавали и разграничавали. Във връзка с българите има интересно съвпадение при обичаите на организираните триумфални посрещания на Атила и на Крум. Гърците от втория Рим постоянно са използвали определенията скити и хуни за българите, но това е отклонение от основния ми коментар за готите и смесването им с гетите/траките. Има такава теория, която и аз приемах допреди време, но тя не не отговаря на всичките ми въпроси и поради това, за себе си, съм я отхвърлил като несъстоятелна.

   Изтриване
 19. Аз пък си направих различно изследване на текста със няколко превода от българските руни, с 2-3 източника и преглед на някоя и друга "буква-руна ", която липсва от тези в други, като финикйски за пример, и само за първите 5 минути с логика ми излизат няколко неща , сега не твърдя че е завършено, съвършенно и правилно или, че не смесван едни и същи руни, ползвайки няколко различни интерпретаций, но ето какво излезе за 5мин аматьорска да подчертаем работа: СиЛА Зхи(Они) Тхни Свалах(хВалах) , сега някой ще каже, не, чете се на германски само и се чете Гутани О Ви ХейЛаг и значи еди какво си.... аз от тук от моя си ам* превод направо виждам как това е свързано с религията, Сила Неговите Техни Слова...Сила Наша на Неговите Слова или Сила На славата Господни или нещо от този род или по точно много неща си идват на мястото дори от модерните езици с логика, или дори на Германо-Английски или Трако-Гръцки или ЧещкоПолско Руски или там както са ни разбърклаи езика всичките му там народи по между си или каквато там логика идва : ХАИЛ ЛОГ Hail Logos - ДА ЖИВЕЕ ЕЗИКЪТ / СЛОВОТО... или да живее словото ще дойде в превод хВалах, Слава на Аллах от тук сигурно идва и думата Влах в преводи на Румънците(Българите оттатък Дунава), защото те били Влахи, чеда господни, другите пък в Мала азия дето са дошли без писменност, са ползвали част от нашата, ако се съди, че Балхари, Сасаниди, Перси, Финикий и тн са пряко свръзани с Българите и Турките идват на нашите ново-стари територий в Мала Азия и Европа... ЗА 5 мин ам* превод от 2-3 източника в интернет, някой са дори в Гугъл достъпни за всички... Да не говорим, че преди глаголица-Кирилицата, става ясно, че в Европа за пример е имало само Латинска и Гръцка/Тракийска писменост(защо да не кажем и Македонска от където идва после и Г-Кирилицата) Колко е лесно да се измислят езици и да се направят малко и много различни... Дори наскоро NY times публикува, the Root of English с дъщерна система, показвайки, че майката на Английския идва от ХайГерман-Готик-Олд Славик- , олд славика, който е всъщност Кирилицата да го кажем, а не старо български т.е от Преди 1вото Българско Царство, който е руннен и е във връзка кръстопът със Санскрит-Ведик на база Точариан линеар Б и най главна връзка Хетския. Хората са се опитала да докажат от къде адЖаба(Frog-Frigi) идва английския(от някой BOG*Bolg-блато на английски) и са стигнали до 2 теорий 1вата е степната от Горно Черно море, 2рата анатолската от под Черно Море. Едно време преди десетилетия хората с над 20-30-40години т.е повече от мен се шегуваха че българин е измислил Английския език и дори в по късен период ШексПир трябва да е бил българин също. Нито съм знаел, английски, нито съм знаел световната история тогава тъй като съм бил да речем на около 5-10-г.. Нещата логично си идват на мястото след години на лъжи и истини. Великата истина е навсякъде, човек трябва да си отвори само очите.
  Този така наречен германски надпис, малко по различен го има на Икони в междудругото от българските църкви и ако значението или звученето на германски е цитирам :" Четенето на руните е от ляво надясно и гласи ГУТАНИОВИХАИЛАГ. Различни автори предлагат различно разделяне на текста ГУТАН ИОВИ ХАИЛАГ, ГУТАНИ ВИХ ХАИЛАГ Gutani O Wi Hailag" , то при старобългарски икони имаме от Македония и Плиска : " AGIO IW O QEOLOG " на една от иконите от10-11в се вижда и нещо от сорта на ОВЕОЛОГ или Овеологос с ударено 1во О, като с модерна логика и знание по руски ще имаме 1вото О да стане А и идва АВЕ ЛОГ и отново имаме да живее словото.

  ОтговорИзтриване
 20. продължение:
  Ето и линк към друг сайт http://protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Ioan%20Bogoslov%20ot%20Prosek.htm с тези неща, виждат се двете икони и надписите, аз просто си превеждам нещата от различни места, без да имам намерение да свързвам нещата с религиий и други езици и с някакви предварителни цели, без значение какво искам и не искам, логически когато някой знае какво е 1 + 1 = 2, когато види 1+1= Х автоматично мозъкът му ще направи връзка с 2.... Трябва да се погледне на въпроса кой от кои руни е гледал и превеждал, как ги е чел, дали някой неща не са четени на обратно наопаки, обърнати, отзад напред и тн..., Ако се опитате да ги направите тези неща ще видите и доста други смислени думи от различните народи и езици. Не забравяйте и факта, че хората правят грешки при превисвания/преводи или са имали други близки думи и са обърнали определи надписи... " Правилата в живота са прости, живота е сложен и в същото време много прост*" - тази философия е древна...

  ОтговорИзтриване
 21. продължение 3:
  Дори първата дума може да се чете, Глагхарьй(думата Глагол също да идва от тук), БлаГХарьи*БлагХарактер-учен човек, човек Божи), , СлаВарьй, Слав Идри, СклаВиндри, Склавари, Словарьй(Буквар?), СловАръй/Ария(Словото Ария?, Ирански Език?) от тук БлаКХ/Ария, БлаГх/Ария(Божествената Ария) и името на България!!!! това в момента го превеждам като сменям само само 1-2 рунни с различни букви като КХ ГХ и да речем знака да е Б или Х или Н, К и Х и Ch , Г-Б и тн и направо не знам, как всичко за мен Българина си идва на мястото с измислената ни история и как са разделили Българите и България, които са НАВСЯКЪДЕ и свързано със така наречените славянски народи, българи, готи-гети, германци, арийци, иранци, тракийци,и Религия, да не говорим, че Старо-Българския се води църковно славянски и този надпис се води германски, готски, гетски, а те са родственици за пример на тракийците (от тук логически само по думи Трак-ия, Ирак, Иран ?!?!? дали Трак не се е писало някъде с пропусната къща и да е идвало I-рак, който пък да се е писал Иракх, където да речем ch- било Нъ(N) или И-то както в английския се чете АЙ по късно и траките са били Айраки,Айряк, Айряни... можем дори да направим връзката от по горе за Траките с ТраКХар, и TRACHARI и тн. сами си напрете горните връзки и от тук да получим Тохари Точари.
  Кой ни измайстори историята казвам Аз? Всичко това е просто на база 5мин опит да се разчетат 2 думи написани с руническо германско писмо с различни преводи на старобългарски руни и заемки на същите руни, но използвани от различните стари народи и смяната при някой от буквите който даден народ използва.. (Истината е някъде там или тук - reference - Bilbo Beggins до там и обратно - reference 2 - Biblio Beggins ) - Замислете се дълбоко на нещата, само не заспивайте, че можете да се удавите на дълбокото - тази философия е древна :)

  ОтговорИзтриване
 22. ирена янчева26 ноември 2015 г., 16:06

  Павле, поздравления за чудесната статия ! Много добри доказателства !!! Напълно подкрепям, че риническия готски надпис се разтълкува на български език - т о р к в а н а Г у т а н - поради общият произход на готи / гети / мизи / българи, едни и същи хора, един и същи народ. Личната вещ торква - кръг, колело, обръч, носи изписано името на човека, за когото е била предназначена. Най - сърдечни приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 23. Много ми хареса статията - днес попаднах на нея.
  Ето и един друг материал на който попаднах и който може да ви е полезен: https://www.wdl.org/en/item/4120/#q=bulgaria&qla=en

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря, Царственик наистина е ценно четиво!

   Изтриване
  2. Анонимен8 юли 2017 г., 14:24

   Нещо много съмнително са селектирани коментарите тук. То май само положителните се допускат? Нещо за критика на материала няма ли да прочетем?

   Изтриване
 24. "Имам стар речник, но и това ще свърши работа
  http://www.slavdict.narod.ru/_0781.htm "

  Полный церковнославянский словарь переехал на новый сайт. Корректный адрес: http://www.slavdict.ru/_0781.htm

  ОтговорИзтриване