4.03.2015 г.

ИНТЕРЕСНИ НЕЩА, КОИТО ПОВЕЧЕТО ОТ НАС НЕ ЗНАЯТ


Един мой учител по история ми каза преди време – Истината често е скрита в подробностите. Извършвайки свои проучвания разбрах, че това действително е така. Видях доста неща в различна светлина, когато се запознах с допълнителни детайли. Те ми помогнаха да си изясня събития, които дълго време не бях в състояние да разбера.

От този момент винаги се стремя да събера колкото се може повече информация за определен конфликт, личност, държава и т.н. Колкото повече знае човек, толкова по-добре. Дори едно кратко и незначително на вид сведение може да промени напълно виждането ни по даден въпрос.

Днес ние смятаме, че всеки въпрос от историята е изяснен. Това е така само донякъде. Hа шепа специалисти е известно почти всичко, но с широката публика въпроса стои съвсем различно. Поради различни причини, определени важни факти биват премълчавани, или прениначавани неимоверно. Доста неверни неща са представени за истини и така са се загнездили в съднанието ни, че ние чистосърдечно им вярваме. Предлагам на вниманието на своите читатели кратък списък с наложени заблуди. Предлагам също и истината, която може да се провери:


I. Повечето от нас смятат, че Зевс, Атина, Арес, Аполон и т.н. са гръцки богове. Това не е така, имената и разказите за тези божества само са документирани на гръцки език. Да е документирано името на даден бог в някаква работа и произходът на този бог са две напълно различни неща. Омир, а и по-късния Страбон наричат Зевс пеласгийски бог.
Пеласгите са най-старото население на Южните Балкани, а за езика им Херодот казва, че е варварски, т.е. напълно различен от гръцкия. 

Името на столицата на южните ни съседи е вдъхновено от името на богинята АтинаКолкото и странно да звучи, то няма никакво обяснение на гръцки език – факт признат дори от елинофил като Джон Чадудик.

Някои медии, а и учени не се свенят да нарекат Арес гръцки бог, но истината е, че в древността той е считан за идващ от Тракия. Нашата земя е определяна като свещено място за богът на войната, а и редица стари автори твърдят, че той произлиза измежду гетите. Тези същите гети, които през 680-681 година се съюзяват с мизите наречени още българи и създават Дунавска България.

Аполон също не е от гръцки произход, неговото най-древно име е Паяво, като значението е пеещият, лекуващият с песен. Паяво се обяснява със стблг. пѣвати (пявати) – пея. Не случайно Аполон е изобразяван с лира.


                http://www.heraclitusfragments.com/images/apollo.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Apollo_Kitharoidos_Antikensammlung_Berlin_2.jpg

II. Объркване по отношение на произхода срещаме и при келтите. Повечето от нас смятат, че старите келти познати и като гали, са от един произход с ирландци, шотландци, уелски, бретанци и др. Това изобщо не отговаря на истината. 

Ирландците, шотландците и други техни роднини са наречени келти едва през XVII и XVIII век от учените Луит и Бюкянън. Неотдавна проучвания на генетици показаха, че галите и ирландците са от различен произход, като най-близките роднини на ирландците са хората на Испания-  Тhe Irish – more Spanish than Celtic?


Днес шотландската поличка се счита за типичен келтски атрибут, но истината е, че тя е напълно непозната на старите келти, галите. Тази особена дреха е изобретена от Томас Роулинсън през XVIII век. Роулинсън е собственик на леярна, в която са работили шотландци. Те са били облечени c развяващ се свободно плащ, който е непрактичен и дори опасен за работа с разтопен метал. За да предпази работниците си, Роулинсън  им прави нова дреха. Тя става популярна благодарение на бунтари като Роб Рой и днес е неотделима част от идентичността на шотландците.
III. Доста неясноти има и относно произхода на староруския владетел Светослав Игорович. Той е известен предимно с това, че през Х век  влиза в съюз с Византия и напада Дунавска България. Това събитие е реално, няма съмнения, че действията на княз Светослав допринасят за падането на България под властта на Византийската Империя. Светослав обаче не е руснак, а украинец, във вените му дори тече българска кръв. Майка му, княгиня Олга е потомка на българския цар Симеон Велики.Знакът на Светослав е взаимстван в  герба  на Украйна, а не на Русия


http://abali.ru/wp-content/uploads/2010/12/ukraina_gerb.png

Това, което днес се нарича староруски език е де факто староукраински. По времето на княз Светослав дедите на днешните руснаци са носили названието московци, москали.
Москали се използва до днес от украинците като название за жителите на Русия. Името москали е изпозвано и от Отец Паисий за обозначение на жителите на Русия. 

Конфликтът между старите българи и старорусите – украинците е предизвикан от император Никифор Фока, който плаща около половин тон злато на Светослав да нападне България. Преди да стане това обаче, Светослав Игорович унищожава Хазарското Царство. Точно хазарите са тези, които затриват Стара Велика България няколко века по-рано и не престават да бъдат заплаха за Дунавска България. В битка с хазарите загива княз Аспарух, а неговият по-голям брат остава под игото на разрушителине на държавата ни в Приазовието.

                
             Статуя на княз Светослав повалящ хазарски боец

 IV. Византийският мператор Никифор Геник е известен неслучайно като чудовището с човешко лице. През 811 година той нахлува в България, ограбва и опожарява столицата ни Плиска. Със страшна, сатанинска жестокост са третирани попадналите в плен българи. Невръстните деца са мачкани с вършачни валци. Дори за древността, подобно деяние е неоправдаемо. 

Тук трябва да се отбележи, че въпреки наложените представи, а и името си, Никифор Геник няма нищо общо с гърците. Той е арабин, който е роден в Южна Анатолия (Анадола, Турция). На трона в Константинопол са седели не само гърци, но също араби, исаврийци, арменци, а дори и хора от хазарски произход.V. Не е гръцки и произхода на друг император известен с нечовешката си жестокост. Василий Българоубиец не е нито грък, нито македонец, както го изкарват някои автори. Този човек е от арменски произход.


VI. Малцина знаят, че Михаил III, човекът, който подпомага Кирил и Методий, е от тракийски, фригийски произход. За негови предци, Петър Каранис споделя, че презирали елинската култура, а по-голямата част от фригийското население изобщо не разбирало гръцки. Тракийските корени на Михаил III обясняват защо той предприема действие, което засилва българщината и е в ущърб на Римската Империя, Византия.VII. Една от най-големите заблуди днес е по отношение на името славяни. Проф. Ганчо Ценов обясни отдавна, че това славяни не е било название на голяма група, от която са се отделили словени, словаци, поляци и др. а първоначално е служило за название на една група хорагетите. Поради близостта на езика на гетите-славяни с този на дедите на словени, словаци, поляци и др. а и поради други причини, в по-късни времена тези хора са наречени славяни.

В древността името на дедите на словени, словаци, поляци и др. е било венеди, венди, виниди. Това се знае добре от специалистите, но не се обяснява значението на важната подробност. Не е редно да се смесва историята на хора говорещи сродни езици, защото всяка група си има свое минало, своя територия, свои деяния.

В началото на VII княз Алцек търси убежище при баварците. Те го предават и подлагат хората му на страшно клане. От около 8000 българи се спасяват само 800. Оцелелите наши деди намират приют при хората на княз Валук, в земите на Словения, която по-това време е наричана Terra Venetorum, Windisch marc.  Валук е наречен господар на венеди, венети – Valluc dux Venedorum.

Не само Валук е наречен владетел на венети, венеди. Като такъв е определен и живеещият в същата област Борут - Boruth dux Vendos. На територията на Полша и Германия живеят сорбите. В древността те са определени като венетски народ – Sorabici Venedos. Дори и днес немците наричат сорбите с името венди, т.е. венеди.

На територията на Полша е локализиран  Венетския залив. Това е направено от Клавдий Птолемей през II век. Малко по-рано, Корнелий Тацит локализира в земите на Германия и Полша народът венеди. Понастоящем финландците наричат Русия с името Веная, а на руснаците казват венелайнен-венетски народ.

Трансформацията венети-славяни не е била мигновена. Свети Колумбан посещава земите на Словения - Terra Venetorum и описвайки жителите й споделя – Venedi, qui et Sclavi dicunturВенедите, които са наречени и славяни

Съвсем нормално е име на цяла езикова общност да произлезе от название на едно племе. Корнелий Тацит обяснява, че по начало с името германи са наричани само тунгрите. По-късно германи са наречени всички роднини на тунгрите: “The name Germany, on the other hand, they say is modern and newly introduced, from the fact that the tribes which first crossed the Rhine and drove out the Gauls, and are now called Tungrians, were then called Germans. Thus what was the name of a tribe, and not of a race, gradually prevailed, till all called themselves by this self-invented name of GermansОт алтернативното име на гетите, наречени още славени, славяни, се налага название на езикова общност от около 300 000 000 души. Името славени, славяни принадлежи по право на северните траки, като след доста време се дава на съседите и роднините им венети.

По принцип имената гети и славени притежават едно и също значение. На езика на произлизащите от Тракия арийци, гаяте означава прославям с песен. Пак на езика на старите арийци думата славана означава славене, прославяне. Връзката между славана и славене не се нуждае от коментар, но гаяте трябва да се обясни по-подробно. Тази древна арийска дума е еволюирала в стблг. гѫсти, стчерксл. гуду, гудба, гудение. Това е причината старите гети да бъдат познати и под името готи. Те самите наричат себе си гути.

През 680-681 година се обединяват гети-славени и мизи наречени още българи. Със съвместни усилия те успяват да освободят Тракия от римското подтисничество. Държавата е наречена България, а не Славено-България защото българите са били политически по-силни.

По същия начин на Британските острови е създадена Англия. Тази държава е основана от англи и сакси, които са близки роднини. Новото кралство е наречено Англия защото англите са били политически по-силни, но по-старото население на Британските острови помни саксите по-добре, защото са били повече. Уелсците казват на англичаните Sais т.е. сакси. На ирландски гаелски и шотландски гаелски, англичанин е Sasanach, т.е. сакс.

Днешните англичани  (с изключение на историците и езиковедите) са забравили, че част от дедите им са носили името сакси. По същия начин, голяма част от нас са забравили, че част от дедите ни са носили името славяни, а по-рано и гети – хората, които Херодот нарича най-войнствените, но същевременно и най-праведни траки.

Няма никакви мистерии, няма чудеса, просто трябва да се откъснем от постоталитарния синдром, да проверим сами фактите и тогава всичко ще си дойде на мястото.Умолявам ви да не ми вярвате сляпо, а да направите свое проучване. Когато сами се доберете до истината, вече никой пропагандист и никой безсъвестен политик, или учен няма да е в състояние да ви заблуди. Намирайки истината, ще разберете естеството на много от днешните проблеми. Знаейки истината, ще следвате собствените си интереси и няма да робувате на шепа хитри мошеници.

Стадото се стриже, дои, а накрая се кара в кланицата. За да не сме стадо, трябва да сме търсещи и мислещи. Трябва да страним от омразата и да търсим приятелство с всички – заветът, който ни остави Левски.Използвана литература:

1.J.Chadwick, The Mycenaean World, Cambridge University Press, London, 2001;
2. A.J. Van Windekens, Le Pelasgique, Essai sur une langue indo-europeenne prehellenique, Publications Universitaires, Louvain, 1952;
3. Herodotus, Histories, transl. G.Rawlingson, ed. T.Griffith, Wordsworth Classics of World Literature, Herofordshire, 1996;
4. Strabo, Geography, transl. H.L. Jones, ed. G.P. Goold, Books 6-7, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1995;
5.К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ- началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, Българска Академия на Науките, Институт по Тракология, София, 1998;
6. S.James, Exploring the World of Celts, Thames & Hudson, London, 1993;
7.Г.Ценов, Кроватова България и Покръстването на Българите, Златен Лъв, Пловдив, 1998;
8.R.McKitterick, Charlemagne, The Formation of a European Identity, Cambridge University Press, 2008;
9. Io. Auentini Annalium Boiorum libri 7. Ex autenticis manuscriptis codicibus, By Johann : Aventinus Turmair, Hieronymus Ziegler, Nicolaus Cisner, Daniel Brunnius, Basileae Impensis Ludouici Reges, MDCXV;
10. Martin Hanke,  MARTINI HANKII DE SILESIORUM REBUS Ab Anno CHRISTI 550. ad 1170, Lipsiae, MDCCV
11.Tacitus, The Agricola and the Germania, transl. H.Mattingly, transl.rev.S.A.Handford, Penguin Books, Harmondsworth, 1970;
12.M. Kromer, F. Robortello De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX. tertium ab autore recogniti, Basileia ex Officina Oporiniana, 1568;
13. P.M. Barford, The Early Slavs, Cornell Univerisity Press, 2001;
14.F.Curta, The Making of Slavs, Cambridge University Press, 2001;65 коментара:

 1. Егати клоуна, паляцо!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Все някой трябва да разсмива народа, струва ми се обаче, че аз изобщо не съм в състояние да ти правя конкуренция.

   Изтриване
 2. Уважаеми господин Серафимов, всеки има и възходи и по-посредствени резултати. Може би, част от написаното в тази статия е под влияние на Вашите политически пристрастия. По отношение на Киевска Русия, не Украйна, а Русия има и други изследователи, освен Вас, които имат друго мнение. Едното е, че майката на Светослав, Болга, е дъщеря на първородния син на Борис Михаил, Владимир. Другото е, че по това време на българския престол е бил внука на третия син на Борис Михаил, Симеон, цар Петър. Борис Михаил нарушава княжеското право, съгласно което първородния син е наследник на престола. Не само това е направил Борис. По данни на археолози, до царуването на Борис на територията на България е имало много черкви строени още в началото на новата ера. По времето на Борис те са били разрушени и върху техните руини построени нови, в друг архитектурен стил. Значи, при Борис не е имало покръстване, а насилствена смяна на религията в угода на Византия. По тази причина, княз Светослав и цар Петър се явяват братовчеди. Но по силата на княжеското право властта се пада на Светослав. Именно за това той казва „“Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае — там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли — золото, паволоки (драгоценные ткани), вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии — серебро и кони, из Руси же — мех и воск, мед и рабы”. Защо той счита Преслав за средата на неговите земи, а не Киев? Споменава и Русия като провинция. И тук за родовите знаци, знакът на Светослав символизира пикиращ орел, с две крила. Гербът на Украйна е идентичен с хазарската „тамга“. Думата тамга има тюркски произход и означава родов знак. Сравнете изображенията на хазарската тамга и на украинският герб, няма разлика. Така, че това което днес е Украйна е опит отново да се възроди еврейска Хазария. Да, хазарите са евреите на Естер. В рамките на Хазария влизат много народности. И още нещо, мисля, че неправилно смесвате гети и българи. Пишете за венди (вандали), но не казвате, че Венеция е вендски град. Защо ли държавата Венецуела е наречена така? Особено иберийско название! От историческите сведения за Юстиниян, който считате за тракиец и едва ли не за българин, виждаме, че още от юношеските си години той ненавижда българите с които неговия братовчед Речирад е съюзник. Всичките ли тракийски императори на ИРИ са били изроди. Същото важи и за Борис Михаил. Виждаме, че първия опит за създаване на княжество България е бил не много успешен. Тя е била много по малка от Хазария по територия. С годините се смалява, за да достигне незавидните си размери днес и население, което трудно може да се нарече българи. България е малка територия с много наречия. Защо ли? И ако сравним наречието на наследниците на гетите от Добруджа с наречието на мизите от Трънско, няма да се разберат помежду си ако не е литературният език, близко но не идентично, както казвате Вие. Трънското наречие, ще бъде разбрано от руснаци и от сърби, но не и от населението на източна България, защо ли? Това важи изобщо за западните наречия. И още нещо, в планинските западни предели на България и в днешна Сърбия няма джамии и мюсюлмани, както е в планинската Босна и Херцеговина или в Родопите и Пиринско. Много още неясноти трябва да се изяснят.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Анонимни сънароднико, ти, който ме обвиняваш в политически пристрастия, би ли изяснил, на кого се кланям ? Непочтено е да се правят такива обвинения към непознат човек, който се опитва да запази своята неутралност. Кога съм казвал, че трябва да следваме само този, или само онзи? Не подбуждам нито само към съюз с изтока, нито само към съюз със запада. Аз призовавам във вяра в собствените сили, а и в търсене на приятелство с всеки, това прочее е завет на Васил Левски.

   Прочее, когато решиш да критикуваш скъпи ми сънароднико, не е зле да се подготвиш. Няма княгиня Болга, това е несериозно твърдение. Олгасус, Олган са древни скитски и тракийски имена, които са документирани почти хилядолетие преди времето на княгиня Олга.

   Що се касае до Венеция, темата не е за произходът на това селище, а за това, че венетите са предци на словените и техните северни съседи. Нито историята на град Венеция, нито името на Венецуела могат да се сравнят по важност с произходът на народът венети, венди.

   Уважавам мнението на всеки, но тези, които правят опити за критика трябва да се аргументират, а ти анонимни сънароднико не правиш това. Всеки може да твърди това, или онова, но малко са тези, които аргументирано могат да го докажат.

   Изтриване
  2. Уважаеми господин Серафимов, повод да напиша нещо е Вашето виждане за Светослав Киевски и това, че печатът му е заимстван в герба на Украйна. Че това нима не е политически "актуално" и в "правилната евроатлантическа" плоскост? Нима, така не поддържате създаването на нова Хазария в Украйна и Полша? Помолих Ви да сравните герба на Украйна и хазарската тамга, които са идентични. Хайде, Вие аргументирано докажете, че Светослав е украинец и че е съществувала украинска държавност преди 1999 година. Все пак, господин Парамонов, Сергей Лесной, е написал неща, които Вие пренебрегвате. Това означава, че в учебниците трябва да се напише за украинско нахлуване в България и че украинските ладии достигат Константинопол. Самия Вие боравите със скитски и тракийски примери и считате всички за имащи нещо общо с България. И погрешно сте разбрали, че критикувам. Не, не критикувам, защото нямам тази ерудиция, от която да мога да бъда критик. Само изразих несъгласие с Вашето виждане.

   Изтриване
  3. Мисля, че съм дал предостатъчно обяснения - Това, което днес се нарича староруски език е де факто староукраински. По времето на княз Светослав дедите на днешните руснаци са носили названието московци, москали. Москали се използва до днес от украинците като название за жителите на Русия. Името москали е изпозвано и от Отец Паисий за обозначение на жителите на Русия.

   Конфликтът между старите българи и старорусите – украинците е предизвикан от император Никифор Фока, който плаща около половин тон злато на Светослав да нападне България.

   За да се разбере нещо, се иска не само да ти бъде представена информация, а да има и желание за разбиране.

   Изтриване
  4. Кои лингвисти в кои публикации пишат, че староруския е староукраински. Мисля, че ползвате необявени езикови данни. Но това което масово се срща е, че староруския и старобългарския са идентични. Понеже говорите за "украинския" произходп на Светослав, защо загърбвате "готския" му произход, от варягите. Може да го наречем швед, норвежец или датчанин! В такъв случай на каква Лингва се е говорело в древна киевска Украйна преди и по времето на Светослав. Имате висоти в изследванията си. Защо тези все още неясни неща за произхода на народностите в цяла Европа да развалят доброто впечатление. Нали и всеки може да има собствено мнение. А моето мнение не съвпада с Вашето. Пожелавам Ви успехи в изследователската дейност.

   Изтриване
  5. Ей, анонимният, поради что се криеш! Поздравления за Павел точно отразил естествените различия меж украинци (старите руси/ни/) и (великие) русские (москвичи, тоест московци). Самоназванието на последните е прилагателно, не същността. Паисил 18 век в осми дял на историята си за склавенските учители пише отделно за руси и моксали: https://m.imgur.com/kNHEuAR Украйна има още през 12 век в Ипатиевската летопис и в превод от украинския и беларуския старо-руски означава в страната си или в родния си край, защото крайина е откроена страна. OKRAINA & VKRAINE TERRA COSSACORUM ги има едновременно на евро карти от 17 век. Окраина (покрайнина) е Воронеж източно от украинс. Харк¡в, а Украйна е Къйив (Киев), като по същото време днешна западна Украйна е обозначавана като Червена (Полесие и Волиния ) или Черна (Лъвов/ Леополис/ Левенбург & Карпати) Русия https://imgur.com/0D53oGt , докато Россия (ромейска/ гръцка редакция) е Велика Татария или Московия. Няма безусловни доказателства, че Русия започва от Новгард, а после пренесена в Къйив, нито че името е от шведското руоци - гребци. Рус- присъства в имената на тракийските селища Русион до устието на Места и Русидава във Влахия, а и във нашия дунавски град Русе, а около Къйив има няколко реки с тоя корен, чието най логично значение, както Павел е писал, е роса (понякога се чува рУса на БъЛГарски), тоест вода, чистота, златисто. Също така няма доказателства за масово преселение на на население от земите на Старата Русия (Украйна, Беларус и Новгард) към блатата на угрофинската тундра, а и няма причина за това. Няколко полукръвни наследника на къйивски князе, останали без трон в метрополията и възседнали изостанали угро-фини в съседство, с чувство за малоценност нападащи с огън и меч Къйив - мать городов русЬких, като (Г)юр(г)и Долгорукий, не правят украинците с беларусите и самонареклите се русские, тоест руски, единен народ. Така че великие русские нито са старите руси/ни/, нито са склавени, а са велики само в провалянето на другите и на собствените си хора, което показва времето и качеството на живот там, където са имали контрол. В Россия само Новгард, който е основан в земите на фини от полабски колонисти от Старигард/ Олденбург за търговия със стоки от необятното пространство на североизток до Северния лед. океан и Урал, чиито фини научавайки словото на колонистите се прозвали словени, само той бил могъл да се счита за старо-руски и "славянски". Погърчената полу-вургарка Софья Палеологина от Морея, племенница на последния ромейски басилевс, втълпява най вероятно Греческий проект Москва Трети Рим у москвичите, тоест московците, и започва агресивната експансия на Московия. Съпругът и Иван Трети напада, граби, опожарява, изселва и завладява Новгородската република, изписвана на картите и като Бяла Русия, а внукът им Иван Грозния се самопровъзгласява за басилевс и неоснователно Всея Руси (на всички руски княжества), който слага край на потатарчена Волжка БъЛГария, която след завладяванвто и от Московия спира да се появява на европейските карти след 17 век. А московците като великие русские се насочват към югоизточна Европа и завладяват Украйна, Кримското ханство, чрез поредната великоруска противотурска война на БъЛГарска земя освобождават най южната част на БаЛКанския полуострив за една възродена Гърция, а гърците лансират като дали цивилизацията на Европа, което така добре е било втълпено у европейците, че южните ни съседи се ползуват и до днес, всичко за сметка на трако = склавено = БъЛГарите/ БаЛКарите/ БЕЛгарите/ БъРГарите (вургарите)/ БЛъГарите, които страдат от памтивека от криворазбраното си БЛаГородство и така къде косвено, къде пряко "братушките" водят до края на огромната БъЛГ. екзархия, спрямо която губим половината си земи и население, заради събитията от 1876г. до участ. срещу турците в Първата БаЛКанска война, неБЛаГодарни спрямо турците, дали ни все пак църковна самостоятелност на зло на погърчените, чието хилядолетно духовно робство е било по страшно, защoто нашите са припадали по гръцко, учили на гръцки, неразумни уроди както пише Паисий....

   Изтриване
  6. Екзархията е могла да стане основа на една бъдеща още по голяма и от екзархията БъЛГария, но първо е трябвало да се утвърди БъЛГарщината и да не се е противотурцествувало. Това е изисквало висш пилотаж, но не й било невъзможно. Тогава границата на Гърция е могла да си остане в южен Епир, където о до днес са планината Вулгара, град Граница, село Вургарели под планината Чумерка и есерото Вулгария/ Вулкария под градовете Превеза и Воница/ Водица. За герба на Украйна, че е пикиращ сокол е предположение. И не се знае от кого хазарите са взели двузъбеца, основа за тризъбеца, може и дае от трако БъЛГарите в черноморските степи. След римските рейдове на БаЛКаните, опустошили Епир, изчезват редица епиротски племена и след време в земите на Украйна се появяват нови племена с подобни имена с обяснения на езика нашия, които спадат към БъЛГарите. Това, което генетически отличава Украйна и в по малка степен Беларус и от Полша, и от Россия е значително по голямата съсредоточеност на БаЛКанските хаплогрупи I2a1 & E-v13 ~ 44% за БъЛГарите и съседите ни македонци, северни гърци, румънци, албанци, и 27% за украинците, 22% за беларусите и само 13% за русские, и 9% за поляци. Най многобройната с 24% хаплогрупа за БъЛГарите E-v13 е със завишени стойности при чуваши - 14% и казан татари 10% спрямо само 2,5% за русские. Украинците (старите русини) в чиито земи са били истанали така наречените черни БъЛГари са генетически двойно по близки на БъЛГарите и от русские, и дори от казанските татари, уж бивши БъЛГари. Това че държава Украйна се появява за малко след Първата световна война и после от 1991г. не значи, че е нямало народ, който носи свой собствен код различен от великоруския московски. За последните 2000г. трако = склавено = БъЛГарите на БаЛКаните също не са имали своя държава през повече от половината от времето. А за това, че украинският и беларуският са стария руски свидетелства лексиконът славеноруски на Памво Беринда от 16-17 век, в който руските слова са днес украински и беларуски, а славенските БъЛГарски и чрез книжнината от БъЛГария, вероятно отнесена от княз Светослав в Къйив, и великоруски, тъй като московците основават литературния си език връз църковно-склавенския на Кирил и Методи и стария руски (украински/ беларуски) + угрофински и тюркски слова. В украинския има много битови думи които са същите в БъЛГарския, но различни във великоруския. Напр. добре, гарно (харно), прання (пране), хупав (хубав), хлоп (хлапе), пражити (пръжа)... но основната част от словесния си запас, неразбираем за БъЛГари и русские, както при поляците, най вероятно е от повечето носители на R1a, в Полша 60%, Украйна 44%, а около 55% в Московия, където, ако са били действ. "славяни", не би трябвало да се различават много в говора си от съседите си беларуси, украинци и поляци, вместо да говорят своего рода БъЛГарски...

   Изтриване
 3. Данайците ги знам като монотеисти /еднобожци/, от къде ли са си краднали тези богове.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нямам сведения данайците да са вярвали в един бог, Херодот съобщава, че те почитат египетски богове.

   Изтриване
 4. Her.II.50 - Moreover the naming of almost all the gods has come to Hellas from Egypt...

  Her.II.171. On this lake they perform by night the show of his sufferings, and this the Egyptians call Mysteries. Of these things I know more fully in detail how they take place, but I shall leave this unspoken; and of the mystic rites of Demeter, which the Hellenes call thesmophoria, of these also, although I know, I shall leave unspoken all except so much as piety permits me to tell. The daughters of Danaos were they who brought this rite out of Egypt and taught it to the women of the Pelasgians.

  http://www.sacred-texts.com/cla/hh/#section_001

  ОтговорИзтриване
 5. Тия дне един много добър познат, който е работил дълги годинив Алжир ми разказа за едо племе живеещо там и наричащо себе си "кабили".
  Те са високи, руси и светлооки хора рязко различаващи се от местните.
  Той ги определи като тракийско племе.
  Има ли нешо вярно в това още повече, че тракийското име на Ямбол е Кабиле??

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Кабиле е град в близост до Ямбол.

   Изтриване
  2. Кабиле съществува от дълбока древност до 5-6 век може би.
   Ямбол е създаден като Диосполис през 293г. от Диоклециан.
   За няколко века двата града съществуват едновременно, което е странно, тъй като разстоянието помежду им е десетина километра. Последните запазени сгради в Кабиле са римски казарми. Няма следи от някаква сериозна крепостна стена. Може би това е причината да се създаде Ямбол - по-удобно местоположение за изграждане на крепост.

   Изтриване
  3. Нямам подробни сведения по този въпрос.

   Изтриване
 6. Павка,
  В момента времето ми е ограничено, но искам да ти благодаря за ценните сведения, които ни даряваш наготово!
  Действително прави впечатление, че твоите опоненти винаги те критикуват, без да подкрепят претенциите си с доказателства от извори.
  Изложеното в статията буди много въпроси и при първа възможност ще те помоля за мнението ти по дадена тема. Бъди здрав!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, Павел! ... ще ви пиша с малки букви, за по-бързо ...Благодаря за вашите материали, за желанието да ги направите достояние на по-широка аудитория! всички теми, които засягате и са свързани с българското самосъзнание, изграждат самочуствието на българите - поне за мен е така! а точно това самочуствие ни липсва ужасно много и по тази причина сме склонни да се нахвърляме един върху друг без да се замисляме, да се критикуваме и да търсим винаги негативното сред нас ...НО ... отдавна искам да ви питам: каква е истината за История ...СЛАВНОБОЛГАРСКАЯ, а не славянобългарска ...Благодаря ви предварително за отговора - и отново ви БЛАГОДАРЯ за това, което правите! то е по-важно от всичко негативно, което следва вашите изследвания!!! извинявам се, че със сигурност ще ви пиша като анонимен, но не мога да се ориентирам в безумните изисквания на администраторите

   Изтриване
  2. въпреки анонимността, казвам се мария гатева и искам да разбира дали "История славянобългарска" е носила името "История СЛАВНОБЪЛГАРСКА"? поздравявам ви за всичко, което изследвате и правите достояние на българите!!!

   Изтриване
  3. Приемете извиненията ми за късния отговор! Правилното име на работата на Пайсий е История Славяноболгарская.

   Напоследък се навъдиха хора, които използват посттоталитарния синдром и сеят заблуди. Най-добре е човек да не вярва на никого, да си набави възможно най-старо издание на История Славяноболгарская, да чете, сравнява и проверява.

   В тази работа руснаците са наречени москали, а украинците носят истинското си име - руси.

   Славяни по начало е име на племената на гетите, а те са траки. През 6 век предците на словени, словаци, чехи, поляци и др. не са носили името славяни, а венети. В този период земите на Словения и Словакия са наричани Венетия, Тера Венеторум, Виндиш Марк. На територията на Полша пък е локазилизан Венетския залив, а Русия до днес е наричана Веная от финландците.

   Повечето хора не знаят тези неща. Препоръчвам Ви тази статия за повече яснота


   http://sparotok.blogspot.nl/2013/05/blog-post_26.html

   Изтриване
 7. Аз се казвам Боян Петров и искам да попитам какво означава Балкан. Аз го осмислям така Бал - голям, велик и кан кен - начало т.е. Великото начало.

  И имам едни интересни сведения от етнографския музей където Прегледах МЕЩРЕНСКО - БЪЛГАРСКИ речник, това е таен език на майстори, строители, занаятчии българи, там намерих думата МАХЕРА с тълкувание НОЖ САБЯ, точно както древното оръжие на Траките МАХАЙРА.Намерих и думата КЕН със значение НАЧАЛНИК останалите и повечето думи са измислени или променени за да не могат да се разпознават от останалите които са извън занаята.

  ОтговорИзтриване
 8. Аз се казвам Боян Петров и искам да попитам какво означава Балкан. Аз го осмислям така Бал - голям, велик и кан кен - начало т.е. Великото начало.

  И имам едни интересни сведения от етнографския музей където Прегледах МЕЩРЕНСКО - БЪЛГАРСКИ речник, това е таен език на майстори, строители, занаятчии българи, там намерих думата МАХЕРА с тълкувание НОЖ САБЯ, точно както древното оръжие на Траките МАХАЙРА.Намерих и думата КЕН със значение НАЧАЛНИК останалите и повечето думи са измислени или променени за да не могат да се разпознават от останалите които са извън занаята.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Бояне, името Балкан наистина е свързано с голям, масивен. Има тракийско селищно име Балкия, а и кимерийско название на остров Балкия.

   Основата на Балкан и Балкия е тракийската дума балайос-голям, едър. Балайос е древната форма на стблг. болий-по-голям.

   Изтриване
  2. Бал = Велик, Кан = начало, старо,
   Бал_кан = Велика Стара (Бал_Кариа, т.е. България). Ето точно къде е Мегали Паля (Балканиа) - между Марица (Ивриста) и Дунава (Истера), т.е. от двете страни на Балкана ("Велика Стара").

   Изтриване
  3. Токораз Исто в поредицата си "Тангра" в един от томовете, пише за Трак-ди-махейрос - боен похват при последните гладиатори. Знае се, че доста от гладиаторите са били тракийци.

   Изтриване
  4. Да, траките са били едни от най-добрите гладиатори.

   Изтриване
  5. Освен BuLK & BuLGe в английския, които значат голям, издут, извисяващ се, има и bålk в талишкия със значение яркост/ осветленост, говорен от индо-европейци на брега на Каспийско море по границата между Азербайджан и Иран, където се влива и Bolqar-chay река.

   Изтриване
 9. Издишаш Пафчо, издишаш! Вече започна да пишеш общи приказки. Изчерпиха ти се темите. Но тъй като искаш постоянно да си из групите, си готов на всичко. Колко бяха, повече от 80 групи ли?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Издъхнал е боцмана и жалката му групичка, която направи от гордия български народ стражари по сукаци :)

   От известно време не бях публикувал, но ето, интерес към страницата ми си има

   Показвания днес
   1 601
   Показвания вчера
   1 250
   Показвания предишния месец
   47 707
   Показвания за цялото съществуване
   1 038 065

   Изтриване
  2. Ей, анонимният, освен BuLK & BuLGe, подобно на БаЛКан, в английския, които значат голям, издут, извисяващ се, има и bålk в талишкия със значение яркост/ осветленост, говорен от индо-европейци на брега на Каспийско море по границата между Азербайджан и Иран, където се влива и Bolqar-chay река.

   Изтриване
 10. Балкия е популярно женско име което се среща в Казахстан, например Балкия Исенова.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Това е интересно г-н Петров, но въпросът е притежава ли името Балкия етимология от езика на казахите.

   Изтриване
 11. снимката на конника с опашка на главата, който е повалил пешеходец-воиник, я има и от другата страна, където ясно се виждат два преплетени празни равностранни триъгълника, известни като шестоъгълна звезда. това е и моят отговор на един от несъгласните, който премълчава че до седемнадесети век на територията на украина е имало две български държави - волгокамска българия и казанското ханство, както и че хазарите са живяли по-на изток и след приемането на юдаизма като официална религия са допринесли за разтурването на кара българия - управлявана от кубрат и мнозина други преди него. изобщо опитите да се присвои идентичност не са от вчера - в този случай да се припише хазарство на територия,, обитавана векове наред от българи. дори йосиф стоманения, когато му поднесли за подпис (позволение са спортно събитие) картата с описан маршрут на велосипедна обиколка повтаряща някогашната българска държава идел, е казал: "...да, това са земите на българите. има и още, и ако те си ги поискат, за нас няма да остане...". засега не знам как и дали може да се закопчават изображения в коментарите тук, и мога единствено да се позова на името на това изображение, което намерих в интернет преди доста години, и което не е мое: името му е 1240755869.jpg

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не съм сигурен дали изображението от щита на хазарския боец не е манипулирано. Това тук е различно

   http://kob.in.ua/pictures/slavkult/bitva_yar_hrabr.jpg

   http://geofotoput.ru/wp-content/uploads/2012/07/DSC_3282.jpg

   Изтриване
  2. .5 века турско робство и преди това няколко века ромейско робство след 681г. не са пръснали БъЛГарите на вси страни, както са се пръснали от черноморските стрепи, които изглежда не са били изКОНна родина на голям дял от БъЛГарите, като БаЛКаните. Павел точно е отразил естествените различия меж украинци (старите руси/ни/) и (великие) русские (москвичи, тоест московци). Самоназванието на последните е прилагателно, не същността. Паисил 18 век в 8 дял на историята си за склавенските учители пише отделно за руси и моксали: https://m.imgur.com/kNHEuAR Украйна има още през 12 век в Ипатиевската летопис и в превод от украинския и беларуския старо-руски означава в страната си или в родния си край, защото крайина е откроена страна. OKRAINA & VKRAINE TERRA COSSACORUM ги има едновременно на евро карти от 17 век. Окраина (покрайнина) е Воронеж източно от украинс. Харк¡в, а Украйна е Къйив (Киев), като по същото време днешна западна Украйна е обозначавана като Червена (Полесие и Волиния ) или Черна (Лъвов/ Леополис/ Левенбург & Карпати) Русия https://imgur.com/0D53oGt , докато Россия (ромейска/ гръцка редакция) е Велика Татария или Московия. Няма безусловни доказателства, че Русия започва от Новгард, а после пренесена в Къйив, нито че името е от шведското руоци - гребци. Рус- присъства в имената на тракийския Русидава във Влахия, а и във нашия дунавски град Русе, а около Къйив има няколко реки с тоя корен, чието най логично значение, както Павел е писал, е роса (понякога се чува рУса на БъЛГарски), тоест вода, чистота, златисто. Също така няма доказателства за масово преселение на на население от земите на Старата Русия (Украйна, Беларус) към блатата на угрофинската тундра, а и няма причина за това. Няколко полукръвни наследника на къйивски князе, останали без трон в метрополията и възседнали изостанали угро-фини в съседство, с чувство за малоценност нападащи с огън и меч Къйив - мать городов русЬких, като (Г)юр(г)и Долгорукий, не правят украинците с беларусите и самонареклите се русские единен народ. Така че великие русские нито са старите руси/ни/, нито са склавени. В Россия само Новгард, който е основан в земите на фини от полабски колонисти от Старигард/ Олденбург за търговия със стоки от необятното пространство на североизток до Северния лед. океан и Урал, чиито фини научавайки словото на колонистите се прозвали словени, само той бил могъл да се счита за старо-руски и "славянски". Погърчената полу-вургарка Софья Палеологина от Морея, племенница на последния ромейски басилевс, втълпява най вероятно Греческий проект Москва Трети Рим у москвичите, тоест московците, и започва агресивната експансия на Московия. Съпругът и Иван Трети напада, граби, опожарява, изселва и завладява Новгородската република, изписвана на картите и като Бяла Русия, а внукът им Иван Грозния се самопровъзгласява за басилевс и неоснователно Всея Руси (на всички руски княжества), който слага край на потатарчена Волжка БъЛГария, която след завладяванвто и от Московия спира да се появява на европейските карти след 17 век. А московците като великие русские се насочват към югоизточна Европа и завладяват Украйна, Кримското ханство, чрез поредната великоруска противотурска война на БъЛГарска земя освобождават най южната част на БаЛКанския полуострив за една възродена Гърция, а гърците лансират като дали цивилизацията на Европа, което така добре е било втълпено у европейците, че южните ни съседи се ползуват и до днес, всичко за сметка на трако = склавено = БъЛГарите/ БаЛКарите/ БЕЛгарите/ БъРГарите (вургарите)/ БЛъГарите, които страдат от памтивека от криворазбраното си БЛаГородство и така къде косвено, къде пряко "братушките" водят до края на огромната БъЛГ. екзархия, спрямо която губим половината си земи и население, заради събитията от 1876г. до участ. срещу турците в Първата БаЛКанска война, неБЛаГодарни спрямо турците, дали ни все пак църковна самостоятелност на зло на погърчените, чието хилядолетно духовно робство е било по страшно, защoто нашите са припадали по гръцко, учили на гръцки, неразумни уроди както пише Паисий...

   Изтриване
  3. Екзархията е могла да стане основа на една бъдеща още по голяма и от екзархията БъЛГария, но първо е трябвало да се утвърди БъЛГарщината и да не се е противотурцествувало. Това е изисквало висш пилотаж, но не й било невъзможно. Тогава границата на Гърция е могла да си остане в южен Епир, където о до днес са планината Вулгара, град Граница, село Вургарели под планината Чумерка и есерото Вулгария/ Вулкария под градовете Превеза и Воница/ Водица. За герба на Украйна, че е пикиращ сокол е предположение. И не се знае от кого хазарите са взели двузъбеца, основа за тризъбеца, може и дае от трако БъЛГарите в черноморските степи. След римските рейдове на БаЛКаните, опустошили Епир, изчезват редица епиротски племена и след време в земите на Украйна се появяват нови племена с подобни имена с обяснения на езика нашия, които спадат към БъЛГарите. Това, което генетически отличава Украйна и в по малка степен Беларус и от Полша, и от Россия е значително по голямата съсредоточеност на БаЛКанските хаплогрупи I2a1 & E-v13 ~ 44% за БъЛГарите и съседите ни македонци, северни гърци, румънци, албанци, и 27% за украинците, 22% за беларусите и само 13% за русские, и 9% за поляци. Най многобройната с 24% хаплогрупа за БъЛГарите E-v13 е със завишени стойности при чуваши - 14% и казан татари 10% спрямо само 2,5% за русские. Украинците (старите русини) в чиито земи са били истанали така наречените черни БъЛГари са генетически двойно по близки на БъЛГарите и от русские, и дори от казанските татари, уж бивши БъЛГари. Това че държава Украйна се появява за малко след Първата световна война и после от 1991г. не значи, че е нямало народ, който носи свой собствен код различен от великоруския московски. За последните 2000г. трако = склавено = БъЛГарите на БаЛКаните също не са имали своя държава през повече от половината от времето. А за това, че украинският и беларуският са стария руски свидетелства лексиконът славеноруски на Памво Беринда от 16-17 век, в който руските слова са днес украински и беларуски, а славенските БъЛГарски и чрез книжнината от БъЛГария, вероятно отнесена от княз Светослав в Къйив, и великоруски, тъй като московците основават литературния си език връз църковно-склавенския на Кирил и Методи и стария руски (украински/ беларуски) + угрофински и тюркски слова. В украинския има много битови думи които са същите в БъЛГарския, но различни във великоруския. Напр. добре, гарно (харно), прання (пране), хупав (хубав), хлоп (хлапе), пражити (пръжа)... но основната част от словесния си запас, неразбираем за БъЛГари и русские, както при поляците, най вероятно е от повечето носители на R1a, в Полша 60%, Украйна 44%, а около 55% в Московия, където, ако са били действ. "славяни", не би трябвало да се различават много в говора си от съседите си беларуси, украинци и поляци, вместо да говорят своего рода БъЛГарски...

   Изтриване
 12. Господин Серафимов казвам се Тадей и съм много малко запознат с историята, но доколкото съм запомнил от библията Дан е израилтянин, оприличен от баща си на аспида и са били еднобожсци. Защо ми се струва, че когато бягат от Египет Мойсей е хванал на юг, а рода Данов на север, към СРЕДАТА НА ЗЕМЯТА и си краде историята на месните.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако гърците бяха семити, те щяха да се обрязват, а и да установят в Европа култа към Яхве. За такива неща нямам сведения.

   Изтриване
 13. Драги Павка!

  Тъй като още не си отговорил на последния коментар на аноним-ния(ната) от 5.03.2015 10:48, позволявам си да добавя и нещо друго по темата. Става въпрос за интервю с директора на Института за стратегически изследвания при администрацията на президента на Руската федерация генерал Леонид Решетников, в което той казва:
  „Българският народ естествено обича Русия, обичал ни е и преди Освобождението, когато И ПОМЕН НЕ Е ИМАЛО ОТ НАС. Обичат ни още от това време, когато княз Светослав (който набива на кол 20 000 българи в Пловдив) е казал на майка си – Олга Киевска, когато го е питала „Какво толкова търсиш там, на Дунава?!“ – „Майко! Та това е нашата родина!“
  Бих те помолил да изложеш мнението си по този коментар. Ако ти е възможно, да обясниш как така „тамгата“ на старата чифутска държава днес се явява като символ на украинските фашисти, при положение че те са унищожили голям брой свои сънародници-чифути по време на Втората световна война.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не давам коментар за нещо, което не съм проверил. Къде да намеря думите на Светослав, в коя научна работа, или летопис ?

   Изтриване
  2. Виж, може и да се сърдиш,но не си прав!Не го пущай това! когато публикувах тази песен си мислех за теб! Земен си и не си късай пъпната връв,колкото и да те превъзнасят!Ако съм още жив,може и да си поговорим,ако искаш! Като остарееш виждаш повече,докато си млад се хвърляш! Няма значение,но от мен да знаеш:Старостта дава права,младостта-възможности!Не отнемай на по-възрастните правата,дадени от традицията, заради възможностите си! Виж тази песен,и ако те докосне,българин си! http://nikikm.blog.bg/politika/2015/03/06/.1343486 Чуй я само,друго не ща! Ако,-всичко на л.с.

   Изтриване
  3. Линка, с който разполагам, е следният: https://alterinformation.wordpress.com/2015/01/05/0249195/
   Това интервю между другото потвърждава твоята първа реплика към въпросния анонимен, че името на майката на Светослав е ОЛГА, а не БОЛГА.

   Изтриване
  4. Уважаеми, аз съм този аноним-ния(ната) от 5.03.2015 10:48. Споменах, че не съм дори любител историк, но обичам народа си, опитвам се да чета достъпни за мен източници и да сравнявам нещата. Но както виждам, Вие от интервюто на един политик извеждате заключение за името на историческа личност, което според мен е некоректно. Това което съм написал го има в следните източници:
   1.ПОКРЪСТВАНЕТО НА КИЕВСКАТА РУС И Кармичната мисия на рода Дуло в христянизацията на България и Русия
   По LE BEAU Научен доклад /в рамките на майската сесия на Международната академия по българознание, иновации и култура МАБИК и форума “Българиада 2013”/ на акад. Йордан Стоилов Иванов и
   Анна Зографова - член. кор. на МАБИК, в рамките на редовното заседание на секция „История на ранносредновековните българи – 4 – 10 век” от мартенската сесия на академия МАБИК – 2013 ;
   2. Началната руска летопис (на църковнославянски: Повѣсть времяньныхъ лѣтъ, на руски: Повесть временных лет е хроника на Киевска Рус от около 850 до 1110, съставена от монаха летописец Нестор първоначално в Киев около 1113. Тя е запазена в няколко варианта, написани на старобългарски език в неговата руска редакция. Там са и думите на Светослав:
   В год 6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боярам своим: "Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае - ибо там середина земли моей(13), туда стекаются все блага: из Греческой земли - золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы(14);
   3. Готи и гети. Изследвания по история на културата. Том 1 под редакцията на проф. Асен Чилингиров, София 2008. стр 121. Пересмотр основ истории славян I, Мелбурн, 1956, с.44-45. Цитирана е Getica,& 119 на Йордан. Йордан изброява осем племена в Скития: гепиди, венети, склавини, анти, видивари, ести, акацири и българи. Споменавайки венетите той пише:....тези, както посочихме в началото или в списъка на народите, произлизат от един корен и притежава сега три имена: венети, анти и склавини". Тази фраза на Йордан се тълкува така, че той бил считал само венетите, склавините и антите за произлезли от един корен. Тя обаче може да се разбира и по друг начин: че Йордан счита всички тези осем изброени племена за произлизащи от един корен.

   Изтриване
  5. Ако не бе имало великополски шовинизъм и великоруски московски империализъм, не би имало навремето украински фашизъм. Всяко действие има равно по големина и сила противодействие - природен закон. Представяните за фашисти в Украйна (Старата Рус/ия/) днес са проекти на Москва, за да може да крадецът да врещи дръжте крадеца - нарича се вече хибридна война. На последните избори населението даде само 2% от гласовете си за националистически партии. Както БъЛГарите, украинците (действ. стари руси/ни/) стадат прекалено много откриворазбраното си БЛаГородство... А и хортувате така сякаш у Московия няма фашисти и садисти, сякаш присвояването на Крим и започването на войната в Донбас е умна и БЛаГородна работа. По делата им ще ги познаете. Полвин Великая Россия тънат в невежество и нищета. Нетът е пълен със собствен материал доказващ това.

   Изтриване
  6. За "чифутската тамга", от де знаеш от кого са я взели хазарите и какво и е изКОНното значение! Павел точно е отразил естествените различия меж украинци (старите руси/ни/) и (великие) русские (москвичи). Самоназванието на последните е прилагателно, не същността. Паисил 18 век в осми дял на историята си за склавенските учители пише отделно за руси и моксали: https://m.imgur.com/kNHEuAR Украйна има още през 12 век в Ипатиевската летопис и в превод от украинския и беларуския старо-руски означава в страната си или в родния си край, защото крайина е откроена страна. OKRAINA & VKRAINE TERRA COSSACORUM ги има едновременно на евро карти от 17 век. Окраина (покрайнина) е Воронеж източно от украинс. Харк¡в, а Украйна е Къйив (Киев), като по същото време днешна западна Украйна е обозначавана като Червена (Полесие и Волиния ) или Черна (Лъвов/ Леополис/ Левенбург & Карпати) Русия https://imgur.com/0D53oGt , докато Россия (ромейска/ гръцка редакция) е Велика Татария или Московия. Няма безусловни доказателства, че Русия започва от Новгард, а после пренесена в Къйив, нито че името е от шведското руоци - гребци. Рус- присъства в имената на тракийските селища Русион до устието на Места и Русидава във Влахия, а и във нашия дунавски град Русе, а около Къйив има няколко реки с тоя корен, чието най логично значение, както Павел е писал, е роса (понякога се чува рУса на БъЛГарски), тоест вода, чистота, златисто. Също така няма доказателства за масово преселение на на население от земите на Старата Русия (Украйна, Беларус и Новгард) към блатата на угрофинската тундра, а и няма причина за това. Няколко полукръвни наследника на къйивски князе, останали без трон в метрополията и възседнали изостанали угро-фини в съседство, с чувство за малоценност нападащи с огън и меч Къйив - мать городов русЬких, като (Г)юр(г)и Долгорукий, не правят украинците с беларусите и самонареклите се русские, тоест руски, единен народ. Така че великие русские нито са старите руси/ни/, нито са склавени, а са велики само в провалянето на другите и на собствените си хора, което показва времето и качеството на живот там, където са имали контрол. В Россия само Новгард, който е основан в земите на фини от полабски колонисти от Старигард/ Олденбург за търговия със стоки от необятното пространство на североизток до Северния лед. океан и Урал, чиито фини научавайки словото на колонистите се прозвали словени, само той бил могъл да се счита за старо-руски и "славянски". Погърчената полу-вургарка Софья Палеологина от Морея, племенница на последния ромейски басилевс, втълпява Греческий проект Москва Трети Рим у иосквичите, тоест московците, и започва агресивната експансия на Московия. Съпругът и Иван Трети напада, граби, опожарява, изселва и завладява Новгородската република, изписвана на картите и като Бяла Русия, а внукът им Иван Грозния се самопровъзгласява за басилевс и неоснователно Всея Руси (на всички руски княжества), който слага край на потатарчена Волжка БъЛГария, която след завладяванвто и от Московия спира да се появява на европейските карти след 17 век. А московците като великие русские се насочват към югоизточна Европа и завладяват Украйна, Кримското ханство, чрез поредната великоруска противотурска война на БъЛГарска земя освобождават най южната част на БаЛКанския полуострив за една възродена Гърция, а гърците лансират като дали цивилизацията на Европа, което така добре е било втълпено у европейците, че южните ни съседи се ползуват и до днес, всичко за сметка на трако = склавено = БъЛГарите, които страдат от памтивека от криворазбраното си БЛаГородство и така къде косвено, къде пряко "братушките" водят до края на огромната БъЛГ. екзархия, спрямо която губим половината си земи и население, заради събитията от 1876г. до участ. срещу турците в Първата БаЛКанска война, неБЛаГодарни спрямо турците, дали ни все пак църковна самостоятелност на зло на погърчените, чието хилядолетно духовно робство е било по страшно, защoто нашите са припадали по гръцко, учили на гръцки, неразумни уроди (Паисий)

   Изтриване
  7. Екзархията е могла да стане основа на една бъдеща още по голяма и от екзархията БъЛГария, но първо е трябвало да се утвърди БъЛГарщината и да не се е противотурцествувало. Това е изисквало висш пилотаж, но не й било невъзможно. Тогава границата на Гърция е могла да си остане в южен Епир, където о до днес са планината Вулгара, град Граница, село Вургарели под планината Чумерка и есерото Вулгария/ Вулкария под градовете Превеза и Воница/ Водица. За герба на Украйна, че е пикиращ сокол е предположение. И не се знае от кого хазарите са взели двузъбеца, основа за тризъбеца, може и дае от трако БъЛГарите в черноморските степи. След римските рейдове на БаЛКаните, опустошили Епир, изчезват редица епиротски племена и след време в земите на Украйна се появяват нови племена с подобни имена с обяснения на езика нашия, които спадат към БъЛГарите. Това, което генетически отличава Украйна и в по малка степен Беларус и от Полша, и от Россия е значително по голямата съсредоточеност на БаЛКанските хаплогрупи I2a1 & E-v13 ~ 44% за БъЛГарите и съседите ни македонци, северни гърци, румънци, албанци, и 27% за украинците, 22% за беларусите и само 13% за русские, и 9% за поляци. Най многобройната с 24% хаплогрупа за БъЛГарите E-v13 е със завишени стойности при чуваши - 14% и казан татари 10% спрямо само 2,5% за русские. Украинците (старите русини) в чиито земи са били истанали така наречените черни БъЛГари са генетически двойно по близки на БъЛГарите и от русские, и дори от казанските татари, уж бивши БъЛГари. Това че държава Украйна се появява за малко след Първата световна война и после от 1991г. не значи, че е нямало народ, който носи свой собствен код различен от великоруския московски. За последните 2000г. трако = склавено = БъЛГарите на БаЛКаните също не са имали своя държава през повече от половината от времето. А за това, че украинският и беларуският са стария руски свидетелства лексиконът славеноруски на Памво Беринда от 16-17 век, в който руските слова са днес украински и беларуски, а славенските БъЛГарски и чрез книжнината от БъЛГария, вероятно отнесена от княз Светослав в Къйив, и великоруски, тъй като московците основават литературния си език връз църковно-склавенския на Кирил и Методи и стария руски (украински/ беларуски) + угрофински и тюркски слова. В украинския има много битови думи които са същите в БъЛГарския, но различни във великоруския. Напр. добре, гарно (харно), прання (пране), хупав (хубав), хлоп (хлапе), пражити (пръжа)... но основната част от словесния си запас, неразбираем за БъЛГари и русские, както при поляците, най вероятно е от повечето носители на R1a, в Полша 60%, Украйна 44%, а около 55% в Московия, където, ако са били действ. "славяни", не би трябвало да се различават много в говора си от съседите си беларуси, украинци и поляци, вместо да говорят своего рода БъЛГарски...   Изтриване
 14. Господин Серафимов, никога не забравяйте, че израелците са най-чистата раса на света, затова нищо не става без тяхното съгласие.Просто ''шарше ла Дан''

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Няма съмнение, че политиците на Израел имат голямо влиняние, но да се нарече народът на Израел най-чистата раса е пресилено. Най-говорения език в Тел Авив е ...руския, следван от испански и иврит...

   Изтриване
  2. Само 7-8 % от днешните евреи са автентични семити, които са описани в Библията. Разбира се семитски народи са също и арабите. По-голямата част (над 80 %) са ашкенази, наследници на хазарите, които след разпадането на Хазарския хаганат се пръсват в Централна и Източна Европа. Днес ги наричаме евреи, защото в края на VIII век елитът им приема юдаизма, а през IX век той вече е официална религия в Хаганата. Има и други - наречени мизрахи, които пък са населявали Близкия изток и части от Северна Африка. А сефарадските евреи пък са населявали Иберийския полуостров (Испания и Португалия) и много от тях са приели християнството, за да нямат проблеми с властта (голяма част от тях само привидно приемат християнството, но всъщност продължават да са юдаисти). През XV век са прогонени от двете държави и така официално се връщат към своята религия. Като цяло може да се каже, че евреите не са народ, обединен от кръв и гени, а по скоро религиозна група, при която юдаизмът се е превърнал синоним на еврейство.

   Изтриване
 15. Г-н анонимен, нека не забравяме,че генетично затворено общество ражда мутанти! Да говорим за чисти раси 2015 е меко казано безумие! Всичко е груба манипулация на необразованото общество!

  ОтговорИзтриване
 16. Господин Серафимов има ли данни, сведения, източници за държава ИДЕЛ,обединение от 7 арийски племена начело с българите преди 17 000 години, наречена Булгар-Идел? Има ли сведения,че християнството копира орфизма? Мислите ли че е възможно Иван Вазов да кодира истината за произхода ни в Опълченците на Шипка: "нека е трагично името ни; нека
  Беласица стара и новий Батак
  в миналото наше фърлят своя мрак..." Беласица може би носи името на Б(п)еласгите (белгарите), най-старият народ на Балканите, а оттук и връзкате с българите...

  ОтговорИзтриване
 17. бледоликия19 март 2015 г., 9:58

  Господине, прочетете книгата: Убий Сабазий, убий българина. От нея най малкото ще разберете какво значи на Тракийски думата-Хрестос; крестос(добър ученик в окултното, скрито знание) и защо в римските катакомби Христос е изобразяван като Орфей. Иван Вазов е прозрял някои от методите с които организираните и единни Българи са действали срещу своите противници, като този: -"Идат като тигри, бягат като овци, и пак се завръщат". Това е метод с който лашкаш своите противници да изпаднат в крайности между ярост и страх(идат като тигри,бягат като овци), докато изпаднат в апатия(и пак се завръщат). И това е най-видимия пример. Призовавам Спароток да представи на аудиторията книгата: "Убий Сабазий,убий българина" от Петър Георгиев, защото само и единствено в нея може да се разбере кой е Загрей, кой Дионисий и кой Сабазий. И защо целия свят драпа за Дионис а никой не познава Сабазий.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не е моя работата да представям работа на автор, когото изобщо не познавам.

   Изтриване
 18. бледоликия19 март 2015 г., 19:41

  А чел ли си книгите му?

  ОтговорИзтриване
 19. бледоликия22 март 2015 г., 21:56

  Публикуваш въпроса ми, пък не ми отговаряш. Подобно нещо буди недоумение?

  ОтговорИзтриване
 20. Отговори
  1. Възможно е, естонците май също имат дълга памет като финландците.

   Изтриване
 21. Павле, благодаря за добрата статия и чудесните снимки ! Напълно споделям с теб, че истината често се крие между подробности и детайли, човек непрекъснато трябва да се рови и да преоткрива наново нещата, да намира изход от лабиринта, да разгадава пъзела и най - вече да не се отказва така лесно и бързо ! Научавам много нови неща от теб - наложените заблуди от списъка са вярно отражение на реалната ситуация, която е необходими да се промени. Подкрепям, че името славяни е напълно различно по смисъл от венеди, венди. Отново твоята лингвистика е на високо ниво. Харесвам крилатата сентенция за финал - Да страним от омразата. да търсим приятелство, да сме търсещи и мислещи ! Най - сърдечни приятелски поздрави и до скоро !

  ОтговорИзтриване
 22. не ти е лесно .но трябва да благодаря че все пак има хора като теб.все пак благодарим.

  ОтговорИзтриване
 23. не ти е лесно .но трябва да благодаря че все пак има хора като теб.все пак благодарим.

  ОтговорИзтриване