22.03.2015 г.

МНОГОТО ИМЕНА НА БЪЛГАРИТЕ


Често са ме питали защо отъждествявам българите ту с траки, ту с пеони, ту с мизи, а дори и с кимерии? Задавани са ми и въпросите: Tочно на кой народ сме потомци, на траките, на кимерийците, или някой друг? Защо дедите ни са известни под толкова много названия? Как е възможно това?

Объркването на някои хора е напълно разбираемо.Учените занимаващи се с изследване на историята ни са дали твърде малко обясненния по отношение на това как се оформят и развиват етнонимите. Изграждането на една държава трае дълго време, a и никой народ не е съставен от едно единствено племе. 

Да вземем например немците. При тях са се слели в едно потомците на тюринги, хеси, хати, франки, бруктери, иствеони, сакси, свеви, хамави, фризи, гамбриви, херуски, ингвеони, хермиони, немеции, алемани, убии и още много други. 

Въпреки, че носят различни названия, това са хора от един и същ произход. Те говорят близки диалекти, имат сходни обичаи и обреди.

В дълбока древност алеманите не са се разпознавали под името германи (или даже немци), а единствено и само като алемани. Свевиите също са се наричали само свеви. Ще мине много време преди всички тези племена да добият национално самосъзнание и се обединят в една държава. Първоначално името германи е важало само за едно единствено племе - тунгрите, но след време бива прието за всички роднини на тези хора. Знаем за това благодарение на Корнелий Тацит:

The name Germany, on the other hand, they say is modern and newly introduced, from the fact that the tribes which first crossed the Rhine and drove out the Gauls, and are now called Tungrians, were then called Germans. Thus what was the name of a tribe, and not of a race, gradually prevailed, till all called themselves by this self-invented name of Germans, which the conquerors had first employed to inspire terror”.Виждаме, че няма нищо странно и мистериозно. Тъй както днешните немци са наследници на десетките стари германски племена, така също и ние българите сме наследници на много, различни по име, но имащи един и същ произход хора.

Истината не е сложна, но не намират разни хорица, които упорито се опитват да я направят сложна и неразбираема. Като пример могат да се посочат автори, които поради слабата си подготовка, а и ред други причини фанатично повтарят, че само кимерийците са наши деди, а траките на юг от Дунава са се превърнали в част от народа ни едва след 681 година. Подобно твърдение може да се дефинира само с една дума – глупост.

Кимерийците са тракийски народ, но това се премълчава хитро от безсъвестните изследователи. Единствената кимерийска глоса е аргила, тя е и тракийска дума, но това определени автори не казват на читателите си. 

Не се споменава също важния факт, че кимерийското племе трери е определено като тракийско от Страбон, а и Тукидид, който през V век пр. Христа локализира тези хора в близост до река Искос (Искър) и планината Скомброс (Витоша).

Най-важния факт за произхода на кимерийците също бива премълчаван, а именно това, че прототипите на техните оръжия и материална култура като цяло са в Тракия, а не Кавказ, или друго място. Най-древните кимерийски артефакти се срещат сред находките от Варненския некропол – 4500 пр. Христа. 

След като установихме как се манипулира и злоупотребява с произхода на кимерийците, трябва уточним още няколко важни неща. 

Траки е само сборно название на сродните племена обитаващи земите между Карпатите и Бяло Море. Одрисите, бесите, сатрите и др. не са се разпознавали под името траки. Това название е всъщност екзоним, т.е. име дадено от чужд народ. 

При Омир срещаме Θρήκη- Тракия и Θρήιξ  тракиец. Θρήιξ е ранното гръцко предаване на племенното име дерзики -дръзките, смелите. Те са обитавали крайбрежието на Бяло Море и земите от южните покрайнини на Родопите. По името на дерзиките са наречени всички техни роднини живеещи на север от тях.Това древно балканско племе е направило впечатление на гърците със своята смелост, мъжественост и дързост. Поради тази причина южните ни съседи започват да употребяват в променен вид (Θρήιξ) името на дерзиките за всички обитатели на земите от Бяло Море до Карпатите. Не случайно етнонима траки показва близост със значителен брой гръцки думи за дързост, храброст, смелост:

θρῆιξ - тракиец
θρᾷξ- тракиец
θρᾷσσα- тракийка, слугиня от Тракия
θρασυμέμνων – дързък, смел, неустрашим
θρασύνω – давам смелост
θρασύς – дързък, смел
θράσος – дързост, смелост
θαρσαλέος – дръзващ, имащ смелост
θρασύθυμος- дързък, храбър, изпълнен със смелост
θρασύτης – прекомерно дързък
θρασύτολμος – дързък, безстрашен
θρασύμαχος – дързък, смел
θρασύσπλαγχνος – с дръзко сърце, със смело сърце
θρασύπονος – дързък, смел
θρασυεργός – действащ дръзко
θρασυλογέω – говорещ дръзко

Мизи, гети, пеони, а и още много други стари балкански племена са говорили същия език като дерзиките, поради които възниква етнонима траки. Мизи, гети, пеони, дерзики са имали сходни обичаи, погребални обреди, въоръжение. Това са белезите, по които разпознаваме представителите на един и същ народ (разделен на различни групи).

Няма никакво противоречие, ако един път българите се отъждествят с мизи, друг път с пеони, или даже с трибали и кимериици

В различните области на страната ни са живели различни групи. В зависимост от това, коя  група е имал предвид даден стар писател, той е употребявал нужния етноним. Мизите са обитавали днашните земи на Северна България, Южна Румъния, Молдова, но също и области от Северна Гърция, Европейска и Азиатска Турция. Пеоните са живели в Южна България, техни северни съседи са трибалите.


В началото на Желязната Епоха броя на различните тракийски племена е над сто. По-късно, по времето на римската окупация броя на отделните групи намалява значително. Дион Касий съобщава, че повечето тракийски племена са загубили старите си названия и вече се наричат по името на по-големи групи (като мизи и дардани).

През VІ-ти век названието на бесите става нарицателно за всички траки, наверно поради това, че те имат своя библия- Библия Бесика. Век по-късно, мизите обитаващи земите на север от Дунава решават да се обединят с гетите и всички останали свои родини, на юг от река Дунав. Този замисъл успява и Тракия бива освободена от римска власт.

Сега остава да се обясни и името българи. Тук също няма мистерии. Още в древността се е знаело, че към мизите спадат също витини, меони и мейони. Според езиковеди като Владимир Георгиев мигдоните също са мизийско племе. Виждаме, че мизите са сбор от много, сродни една на друга групи.

Във връзка с това ще споделя нещо интересно казано от Херодот. Той твърди, че бесите били особен клон на сатрите, на които е определена охраната на храма на Дионис. 
Така стои положението и с етнонима българи. Смятам, че първоначално българи (бльгари) е било название на част от   мизите. Понеже управляващата прослойка на Дунавска България е била от тази група, то целия народ на мизите получава името българи (бльгари). 

Докато това стане ще минат векове. Иска се доста време преди различните групи забравят старите си названия и започнат да се назовават с едно ново име.

Така е било не само у нас, но кажи-речи навсякъде. Един народ може да носи само едно име. Обикновено се избира най-престижното. То се налага бавно, но веднъж прието, носителите му напълно се идентифицират с него и дори са готови да умрат, но не и да го сменят за чуждо.

Българи означава светли, сияйни, мъдри. Народностното ни име показва връзка с лит. balgans - бял, светъл, санскр.
barga, balga- светлина, сияние, лат. fulgor-сияние, гр. φλεγυρός-горящ, сияещ, стирл. bholg  мъдър, умен и разбира се тракийската дума  блегур светъл, сияен. Тя е използвана както като епитет на бога на сияното небе, така и за Арес, за когото се казва, че произлязал от средите на гетите.

Надявам се да съм успял да обясня защо имаме право да се наречем потомци както на мизите, така също на пеоните, кимерийците и др. Разбира се не всеки ще се съгласи с мен, това си е в реда на нещата. Всеки търси истината сам и разполага с различни сведения. 

Различните данни от своя страна ни карат да правим различни изводи. След време обаче, когато скритата от широката публика информация излезе наяве за всеки от нас ще стане ясно, че сме потомци на велики и благородни хора. Надявам се това знание да ни накара да се държим като дедите си, т.е. като истински благородници.


59 коментара:

 1. Г-н Серафимов, имам въпрос ама не знам дали се занимавате със средновековната история на България или само със античността ?
  Въпросът ми е:
  По времето на Цар Борис I наистина ли е имало покръстване или вече целият български народ е бил покръстен още по времето на св. Павел ?
  Синът му наистина ли е бил (1) езичник или (2) е искал да вземе трона насила и е изгонил баща си. (3) И дали всъщност му е син или е някой благородник от друг род (4) и дали наистина е имал такъв човек във историята ни ?
  Както при Спартак така ли е и при Цар Ивайло го описват, колкото да подсилят персонажа на ''Царят от село - свинар'' ?
  Защото никъде в историята на света един селянин освен ако не е вдигнал бунт от селяни срещу тежка пехота... не може да стане Цар.

  Гордея се със вас. Голям ваш почитател съм.. и аз много като вас се ''ровя'' и търся корените на историята ни.. продължавай те. Само успехи ви желая !!!
  Пламен 15 годинен

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте,
   Бях чела, че прозвището "Свинаря" всъщност е свързано с българския календар, т.е Ивайло се е качил на трона в годината на свинята. Мисля, че Анчо Калоянов го обясняваше, но може да се бъркам и с друг автор...
   В книгата се обясняваше, че и Фичето е датирал така строежите си, а и обикновените българи, като построели къща, изобразявали животното от съответната година.
   ПОздрав!

   Изтриване
  2. За Борис I: Първо най-вероятно се е казвал Махаил. В източниците от онази епоха е или Михаил или Българсина/Богорис. Никъде не е записан като Борис. Българските историци в последните години най-после събраха напишат публично и тази версия. Второ - Владимир Расате - има само един източник (немски), където се говори за някакъв опит за връщане на езичеството и ослепяването му, други няма. Също пълни глупости са това, че се е казвал Расате, пък християнското му име било Владимир - последното не е християнско име. Съществува си, син е на Михали и по-вероятно е да умира от естествена или друга смърт, но не и да е свален от баща си и брат си Симеон. Преславският събор има други задачи - да приеме независимостта на българската църква и утвърди българската азбука, както и да промени правилата за наследяване на трона, за да се възкачи Симеон.
   За Спартак и Ивайло мисля, че последните години достатъчно вече се написа, че идвамата са от царски произход, както и че никъде няма данни, че Спартак е загинал в Италия, а по-вероятно е да си се върнал в България. Ивайло - няма вариант при българите човек без царска кръв да стане цар - това го има само в Римската империя.

   Изтриване
 2. Както винаги – статия, която подтиква към размисъл !

  Бях впечатлен от една от формите на народностното ни име: „БЛЬГАРИ“. По този повод в главата ми се възроди един спомен отпреди няколко години. След екскурзия из Рила се връщахме към Якоруда. По пътя към нас се присъедини овчар, който отиваше в същата посока. По време на разговора се установи, че е 70-годишен българо-мохамеданин. С огорчение се оплака за това, че някои не разбират, че вярата му не пречи на националното му съзнание. Запомнил съм думите му:„Аз съм БЪЛЬГАРИН бе, БЪЛЬГАРИН СЪМ !“ На раздяла в Якоруда така ми стисна ръката, че се учудих как костите ми оцеляха.
  В тази връзка се натъкнах и на старото име на Рила – „Донука, Дункас“. Какво сходство с името на убития от Макбет крал на „regio sasso Dunkano“ – Дункано ! Още повече, че и един от приближените му се казва Банко (не искам да кажа, че е бил роднина на нашия Банко Банков).
  Ще бъда благодарен на Г-н Серафимов, ако знае нещо повече за тези прилики!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Donuca, Dunica е име на Рила, което е споменато от Тит Ливий - Liv. 40.58. Друг вариант - Δοῦναξ е споменат от Клавдий Птолемей, ако не се лъжа и от Полибий.

   Дунука, Дунакс означава - голяма земна маса, нещо голямо, издуто, етимология получаваме от стблг. доунти-подухвам, издувам.

   Duncan e ирландско име, за значението се спори. Едни смятат, че означава тъмен боец, други виждат в името - господар на крепост

   dùn - a heap, a fortress, Irish, Old Irish dún, Welsh din, Gaulish dûnum,

   http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/mb15.html

   ceann - head, so Irish, Old Irish cend, cenn, Welsh, Breton penn, Gaul, Penno-, *qenno. Perhaps for qen-no-, root qen (labialised), begin, Church Slavonic koni, beginning, as in ceud, first.

   http://www.ceantar.org/Dicts/MB2/mb07.html

   Изтриване
  2. Наскоро се появи теория, че Шексир е италианец и жена му превеждала книгите на английски. Ето статия:
   http://books.actualno.com/Bil-li-e-Shekspir-italianec-news_452737.html
   ПОздрав, отново

   Изтриване
 3. Г-н Серафимов, искам да ви задам въпрос, но не знам дали се занимавате със средновековна България или само със антична България ?
  1. По управлението на Цар Борис I наистина ли е имало покръстване на народа или той е бил покръстен още по времето на апостол Павел ?
  Синът му Владимир - Расате (1) бил ли е езичник, (2) или е бил благородник от друг род който насила е завзел трона на Борис I, (3) наистина ли е бил от синовете на царя и дали въобще е съществувал такъв ''герой'' във историята ни или е измислен ?
  2. Наистина ли Цар Ивайло е бил свинар или това е добавено за подсилване на персонажа му... защото да един неизвестен свинар да вдигне бунт от селяни срещу тежката армия на господаря му.. леко като във приказка е.. и леко ми напомня на Спартак който от един войник става ''оръжие на свободата''. Може би Ивайло е бил роднина на Константи Асен...

  Питам защото не вярвам във днескашната антична и средновековна история, защото във учебниците лъжата залива от край до край, а истината е твърде малка !?
  Голям ваш почитател съм... много късмет във начинанията ви.. и само успехи !!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ще Ви призная, че нямам добри познания по среднвековна българска история. За най-компетентен в тази област считам проф. д-р Пламен Павлов. Проф. Петър Ангелов също е учен със забележителна ерудиция.

   Моето лично мнение е, че при цар Борис I става смяна на веруюто, а не точно покръстване. В отговорите на Папа Николай се говори за някакви сарацински книги при българите. В този период от време под сарацински книги се разбира книги, в които е описано еретично учение. Това показва, че българите са изповядвали особена форма на християнство, която нито в Рим, нито в Константинопол е била приемана.

   Относно Владимир Хръс-Расате и Ивайло Ви съветвам да се обърнете към проф. Павлов, или проф. Ангелов.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Рода Дуло са били правславни християни, не случайно кан Тервел е признат за светец под името св.Тривелиус и от Римската и от Православната църква , тази година стават 1300 год. от както кан Тервел разбива арабския халифат след смяната на власта се връщаме към езичеството до сина на Пресиян княз Борис

   Изтриване
 4. Ne slucaino a napalno zakonomerno e manipulirana istoriata na edin narod ot drevnosta dostatacno artefakti govoriat za tova.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Така е, но Видовден наближи, да му мислят тези, които поддържат лъжите.

   Изтриване
 5. Този коментар бе премахнат от автора.

  ОтговорИзтриване
 6. Интересно!
  Откакто съм завършила гимназия преди много години нашата Българска история май често се променя. Понякога си мисля, че тя има толкова различни варианти, колкото историци има у нас. Докато всичко може да бъде доста по-просто, историята трябва да се базира върху реални исторически документи или разкази на очевидци, всичко останало са локуми!
  Аз се опитвам да намеря и събера историята на едно заличено вече село от картата на България, селото на баща ми Жребчево, което е и дало името на язовира. Трябва да ви кажа, че е трудно да се намерят документи за това село, което е било заличено в не много далечното минало. Базирам се на малкото документи обаче и разкази на жителите на селото. Не е достойно да се измислят и интерпретират неща, за които няма реални доказателства. (тук нямам в предвид вашата хипотеза, а на всички онези, които се наричат историци!)
  Аз не съм историк и не се наемам да оправдавам една или друга хипотеза за нашата история. Но ми стана интересно там, където говорите за "аргила". Честно казано не разбрах много какво искате да кажете с това. Но дали тази дума е тракийска, не съм сигурна.
  Думата argilla (произнася се "арджилла") съществува и в италианския език. Означава вид пръст, която се е ползвала за производство на глинени съдове.
  Поздравления за това, което се опитвате да правите!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Г-жо Цонева, Страбон обяснява, че кимерийската дума аргила е със значение землянка: "in question for the Cimmerians, says: They live in underground houses, which they call "argillae" and it is through tunnels that they visit one another" - Strab.5.4.5.

   Подобна на кимерийската аргила е старомакедонската ἄργελλα - колиба, по-близки са тракийските топоними Аргилос, Аргилий, Аргилиум. От гръцки автори знаем, че определени тракийски племена са обитавали землянки, това се доказва и от археологията. Понеже кимерийското племе трери е обявено и за тракийско, то няма причина да не се приеме, че кимерийската дума аргила е тракийска, а значението й е землянка.

   Тракийската и кимерийска дума аргила се обяснява с българската арг- воденичен улей, в смисъл нещо изкопано. Други сродни думи са санскр. roka- яма, лит. rakti– копвам и стблг. ракъ-гроб, изкоп. Началното А в аргила, или е архаична форма, или пък е протетично, т.е. касае се за гръцко предаване на думата.

   Що се касае до итал. дума argilla, аз лично смятам, че тя е свързана с лат. argentum - сребро, светъл метал. Това ще рече, че значението на итал. argilla е светла пръст, светла, бяла глина.

   Поздрави!

   Изтриване
 7. Благодаря ви! Интересно е да ви чете човек!
  Обаче думата argilla съвсем не идва от думата argentum, това са две съвсем различни неща и е добре да не се бъркат!
  Като казах, това е вид пръст = глина (това е базата), от която са се правили глинени съдове, но така също и тухли, плочки и тем подобни. Може да е с различен цвят.
  Ето тук вижте повече, има и на български:
  http://it.wikipedia.org/wiki/Argilla

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Аз не твърдя, че argilla-глина идва от argentum-сребро. Това, което исках да кажа е, че и двете думи имат първоначално значение светъл, това е смисъла на корена ARG-светъл. Срещаме го в санскр. arka -слънчев лъч, тохар.arki-бял, светъл, хет. harkish - бял, светъл и блг. ярък.

   Днес argilla може са употреби за всеки вид глина, но в миналото е важало само за един вид. В някои региони на България на питките им казват просеник, макар да не са направени от просено брашно, а от житно. Просото е било основна храна в далечното минало и поради това просеник се е превърнало в основна дума. Тя се употребява и дори тогава когато хлебното изделие не е от просо.

   Поздрави!

   Изтриване
 8. Господин Серафимов,ако можете да ми отговорите. Как е по-правилно да се казва: Цар Иван Асен II или цар Иван II Асен? Благодаря предварително.

  ОтговорИзтриване
 9. --В някои региони на България на питките им казват просеник, макар да не са направени от просено брашно, а от житно.--
  А, не са житни. Царевични са. От царевично брашно са. За омекотяване се слага шепа бяло / житно/ брашно, защото са тежка храна.
  Много са вкусни и полезни, за хора с високо кръвно налягане , Много засищат. Става и за пълнене на пиле, пуйка с царевично брашно. Много е вкусно. .
  В България такива качества за направа на керамика има бялата глина , но на други места , може да е червена.
  Като махнем ар остава гилла ,което не е далеч от глина май, казваме и туглъ , циглъ , а не тухла,....глъ ?

  Рорик. .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да, просеник се правеше и от царевично брашно...правеше се...

   Изтриване
  2. Хайде и аз да кажа нещо: просеник от царевично брашно със сирене се прави и в днешно време - много често си купувам просник от баничарницата срещу дома ми. Да сте живи и здрави! Хапвайте си просеник!


   Много поздрави на неуморимия Спаро! Да си жив и здрав Павка!


   kansandilh

   Изтриване
  3. Блазе ти, че можеш да опиташ просеник! Аз почти съм забравил вкуса му, царевичното брашно днес е рядкост, най вече това, което е правено от нормална, а не вносна, генетично променена царевица.

   Поздрави!

   Изтриване
  4. Асен по принцип е ФАМИЛИЯ по късно е прието за лично име

   Изтриване
 10. Здрасти Павка,

  Позволявам си да да те нарека така, защото това което правиш за България и в частност за мен, те прави духовно много близък.

  Гордея се с това, кото правиш за истинския произход на българите и нашата култура. Както и за приноса на българите за света.

  Няма случайни неща. Отдавна се канех да те питам за произхода на думата Европа. За това обаче малко по-късно.

  Тъй като беше зададен конкретно въпрос за Боян Расате и т.н. Днес случайно гледах епизод от "Въпрос на гледна точка" - "Довереници на Бог" и
  там има доста подробни отговори на тези въпроси. Става въпрос за богомилството и българщината. В контекста на твоя блог,
  само бих си позволил да цитирам нещо от предаването. Лозунгът на Европа "Свобода, равенство, братство" всъщност е послание
  на истинските християни, наречени по-късно богомили. Не става въпрос кой пръв, кой прав и т.н. Французите, за разлика от нас,
  като общество, са по-близко до идеалите и завета на нашите деди. Може би това ги прави и повече европейци ;-). България пада под
  Османско владичество , според мен и защото изоставя хилядолтената си същност на народ на силни, свободолюбиви хора и приема византийския модел.
  С крепостни селяни не се стига доникъде. Има индикации, че Ренесансът е бил в зародиш точно в Търново в онези години. За съжалние явно само сред
  духовния и светски елит и то по-скоро апокрифно в стил Боян Мага...

  Отговорите на днешните трудности се крият в нашата история. Историята е важна част от духовността на една нация, това са го знаели дедите ни от Каменната Епоха насам.
  Затова и след векове Римско, Византийско и Османско този народ е просъществувал и до днес. За съжаление точно по тези показатели сегашната ситуация е най-страшна.
  Безпросветност, бездуховност, липса на самочувствие и перспектива. Това в 21-ви век. А преди да не са били по-лесни времена? Но българите са знаели кои са,
  защо са просъществували и ревностно са бранели имунната си система на народ.

  Та всичко това ми напомни да те питам за думата Европа. Имах известни съмнения и реших първо да проверя в уйкипедиа. Подобно на Олимп и Троя, също няма директно значение
  на думата, а само догатки. Обаче! Според Омир (!) е съществувала действително такава митична кралица от остров Крит (!). Това още повече ме подкани да те питам за твоето
  мнение. Тъй като и Хера и Атина бяха споменати в същия абзатц, бих те попитал и за тях. Няма да коментирам (в английската версия) изречения от вида на :

  Europe, in particular ancient Greece, is the birthplace of Western culture...


  The European Neolithic period—marked by the cultivation of crops and the raising of livestock, increased numbers of settlements and the widespread use of
  pottery—began around 7000 BC in Greece and the Balkans, probably influenced by earlier farming practices in Anatolia and the Near East.

  Някой би казал "Гледам и не вярвам на ушите си!".

  Благодаря ти предварително и продължавай все така!

  Иван

  П.П.: Оправия няма да има докато тези неща не се говорят по-публично. Като слушам Б. Димитров, ако продължава да настоява, че "българите нямат и капчица тракийска кръв",
  битката му с македонизма ще му изиграе изключтелно лоша шега. Точно с най-скъпото ни, ще ни бият с нашите камъни , които са и техни, но не само ;-). Това ще е нихилизым
  първа степен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не зная каква е причината, но Балканите наистина са мястото, в което се е зародила искрата на познанието. От тук тя се е разпространявала няколко пъти и както е тръгнало, пак от Балканите ще бесне пак :)

   Колкото до твърденията на д-р Димитров, всеки има право на свое виждане, но не е разумно да се отрича очевидното.

   Поздрави!

   Изтриване
  2. Здравей Иване,

   Тъй като коментарът ти засяга и образуваната Европейска империя, ще си позволя да цитирам становището на Святото Писание за нея в контекста и на последните гръцки циркове:
   „А понеже си видял нозете и пръстите отчаст от грънчарска глина и отчасти от желязо, това ще бъде ЕДНО РАЗДЕЛЕНО ЦАРСТВО; ...И както пръстите на нозете са били отчасти от желязо и отчасти от глина, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко. И както си видял желязото смесено с глина, така те ще се размесят с потомците НА ДРУГИ РОДОВЕ ЧОВЕЦИ; НО НЯМА ДА СЕ СЛЕЯТ ЕДИН С ДРУГ, КАКТО ЖЕЛЯЗОТО НЕ СЕ СМЕСВА С КАЛТА.“ Даниил 2:41-43

   Изтриване
  3. Уважавам изключително много професор Б. Димитров и би било малко жалко и голяма ирония на съдбата да загуби дори и донякъде евентуалния спор с "марсианците", тъй като паралелно с това отговаря и за тракийското съкровище. Най-малкото, предполагам, ще им позволят право на самоопределение, което в интерес на истината и заслужават, заради същите неща които показваш тук, само че само те ще бъдат официално признати за насладници. Ние ще сме все още пришълците дошли от север, изкоренили де що има култура по тези земи ... :-)

   Интересно ми е мнението ти за думата "Европа". Благодаря ти и сърдечни поздрави!

   Изтриване
  4. Смятам, че Европа е име принедлажещо на палеобалканската общност. Ето и материал на тази тема

   КРАСИВАТА ТРАКИЙКА ЕВРОПА

   http://sparotok.blogspot.nl/2013/03/blog-post_8.html

   Изтриване
  5. Благодаря! Чета блога от сравнително скоро и все още не съм добре запознат с по-старите статии.
   След като сподели този линк, видях и съседните статии като тези за Буда... Така че определно смятам да наваксам!
   Дано има възможност за по-обширен преглед върху статиите, защото иначе се губят изключително ценни знания, коите е добре да ги знае всеки българин!

   Европейскят съюз е съюз на основата на ценностите и на нашите деди. Знаем те какво споменават: Лечението на много болести е неизвестно на елините, понеже те не разбират същността на нещата...Защото всичкото добро, или зло, което е в тялото, или човешкия характер идва от душата и повлиява всичко от там. За да може главата и тялото да са добре, лечението трябва да започне от душата. А лечението е с добри думи, които учат душата на умереност и благоразумие ...”
   Общият материал са човешките души, спойката са ценностите, вярванията на орфици, първи християни(богомили), катари, албигойци, розенкройцери, (будисти, индуси и т.н.). Нека сравним тези учения с католицизма и още по-консервативното "православие". Истинската сила идва от обединението, а любов насила не става.


   С уговорката, че на Балканския полуостров има изключително смесено население и по този начин всеки е наследник на палео-балканската общност, реших да проверя и думата елин. Смятах, че аз си въобразявам нещо, но някак си нещата са фрапантни и напълно целенасочени. Отново в уйкипедиа
   От Hellenes -> Greeks ... A reconstruction of the 3rd millennium BC "Proto-Greek area", according to Bulgarian linguist Vladimir Georgiev.

   При това 2015 година в ЕС. Hека се знае да В. Георгиев, да български лингвист, но работил по парийно поръчение и то документирано в уйкипедиа и т.н.
   Харсевам Гърция и гръцката култура, също са дали наистина много на света. Тук не става въпрос за това, а за истината и те като християни, надявам се, биха ме разбрали и не ми се разсърдят.

   Ето един интересен линк http://www.sitchiniswrong.com/, предполагам ще ти бъде интересен като концепция. Надявам се професор Филипов не ми се разсърди ;-)

   Дано хората масово ги знаят тези неща, иначе българите изчезват. Успехи и все така!

   Изтриване
 11. Анонимен23 август 2014 г., 12:38
  Спараток, поздравления за рядко хубавата статия, но докато сме налапали тракийската въдичка нищо не може да се промени. Тъй като това е малко неясно, то в прав текст: ТРАК Е РУГАТЕЛНО-ОБИДЕН ПРЯКОР В ДРЕВНОСТТА. Както изчезнаха гяурите, по същия начин са изчезнали и траките.
  ИМПЕРИАЛИСТ
  ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK23 август 2014 г., 14:13
  Виждам, че сме на различно мнение. Ще те помоля за последен път да не посещаваш блога ми. Всеки има право на лично мнение, но и всеки има възможност да го прави на свое място. Направи си блог и си пласирай тезите от там...
  Анонимен25 август 2014 г., 9:26
  Не се дразнете, но това показва логиката защото:
  1. Коренният балкански човек не се e самоназовавал ТРАК. Ако ТРАК е било престижен прякор, то поне едно от над стоте местни „тракийски” племена е щяло да го приеме за етноним. Знам за вашата хипотеза, че ТРАК произлиза от името на племето Дерзики, но това е само хипотеза и при това е доста пресилено да се търси ЕЗИКОВА и СЕМАНТИЧНА връзка на Дерзики с Траки.
  2. Гай Юлий Вер МАКСИМИН е римски император избран за такъв от легионите и поради това спада към тъй наречените „войнишки” императори. Бил е кадърен военоначалник и печели много победи за римската империя. Бил е безпощаден към корумпирания и продажен римски сенат, като много сенатори са екзекутирани по негова заповед, а богатствата им конфискувани и средствата насочени за подобряване положението на легионерите. Освобождава от данъци селяните от крайградските стопанства към метрополийте и по този начин намаля чувствително доходите на градската аристокрация. По негова заповед се разрушават и претопяват множество статуи в храмовете. Сенаторите в безсилната си злоба му лепват прякора ТРАК и след неговата смърт го осъждат, забележете на какво, -ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИСТОРИЯТА.
  3. Гърците са лукава пасмина и за да налапаме "тракийската въдичка", са сложили доста примамки, но ето какво пише в „Гръцко-БЪЛГАРСКИТЕ” речници:
  Трак - стрес, колики
  Трака - паразитизъм,прося,изпросвам
  Тракадорос - просяк, курварин

  Вече съм Ви обяснил защо нямам собствен блог, но може би, ако бях млад пенсионер по болест, бившо ченге, щях да си направа такъв като Вашия.
  ТРАКИ е прякор, даден от враговете на БЪЛГАРИТЕ. Целта е да се прекъсне Българската ни родова памет. Незнаейки древното си и славно минало, Българите нямаме опора против гръцките домогвания и преиначавания на нашата история, обичаи, религия, богове и т. н. Нямаме опора и против експанзията на разни мними доброжелатели, които ни натириха да търсим великите си предци в дън- горите тилилейски, пардон алтайски.
  ИМПЕРИАЛИСТ
  ПАВЕЛ СЕРАФИМОВ - SPAROTOK25 август 2014 г., 18:35
  Кога съм твърдял, че дедите ни са се самонаричали траки?

  Обяснил съм няколко пъти, че траки е гърцизираният вариант на местно племенно название - това на дерзиките.

  Обяснил съм също, че значението на всеки етноним може да се опорочи - bugger (n.) Look up bugger at Dictionary.com
  "sodomite," 1550s, earlier "heretic" (mid-14c.), from Medieval Latin Bulgarus "a Bulgarian" (see Bulgaria), so called from bigoted notions of the sex lives of Eastern Orthodox Christians or of the sect of heretics that was prominent there 11c. Compare Old French bougre "Bulgarian," also "heretic; sodomite." Softened secondary sense of "fellow, chap," is in British English from mid-19c. Related: Buggerly.

  http://www.etymonline.com/index.php?l=b&p=46&allowed_in_frame=0

  Ако на Максимин е лепнат прякора тракиец понеже е бил мразен, то какво да кажем за високо уважавания Дионисий Тракиец - човекът изчислил датата на рождество Христово.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че вече те помолих ясно да избягваш общуването с мен. Имаме различни виждания, изразяваме се по различен начин, имаме различен път. Създай со свой блог, своя платформа, от която да представяш вижданията си.

   Жив и здрав!

   Изтриване
 12. Анонимен26 август 2014 г., 11:05
  Нещо темата доста се разми, но накратко:
  Мисълта ми е, че Траките това сме ние. Преди време Ви бях писал за един крив нож с красива кания, с който са колели животни за курбани. Купен от сергийка до Бачковския манастир. Макар и с особена форма и доста богато инкрустирана красива кания, но от некачествена стомана и го бях захвърлил в мазето. По-късно същият, според Интернет, се оказа вид т.н. „тракийска махейра”.
  1. Да, ние не сме се назовавали Траки. Траки са ни наричали нашите СМЪРТНИ ВРАГОВЕ. Няма логика те да ни сложат положителен етноним. Така е и до ден днешен. Днес сме простите и вулгарни Вулгари, Бугари и т. н. Да се твърди, че ТРАКИ произлиза от ДЕРЗИКИ т.е., че гърците са почитали предците ни и за това са им дали такова название е върховна глупост.
  2. Дали „тракиец” към името на някой е достатъчен аргумент? По тази логика то и „гяур” не е обидно, защото имаме високоуважавания и талантлив бас, Николай Гяуров.
  3. Не е „високоуважавания Дионисий Тракиец” този, който е изчислил рождената дата - „......През 534 г., монахът ДИОНИСИЙ ЕКСИГУС поискал от Свещеното събрание да утвърди нова точка за начало на летоброенето – датата на раждане на Христос. Той мотивирал тази своя идея просто: християните не са длъжни да изчисляват времето от основаването на една варварска империя, доколкото раждането на сина Божи е далеч по-подходяща отправна точка за целта. Дионисий не само предложил реформа на календара, но и самостоятелно изчислил рождената дата на Христос......”
  4. Тезата за съществуването на някакви си ТРАКИ, измислена от враговете ни, има за цел единствено да ни разграничи от славните ни предци. В момента по същия начин, но на обратно, се създава понятието „Македонска нация” за да ги разграничат от нас.
  ИМПЕРИАЛИСТ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мисля, че вече те помолих ясно да избягваш общуването с мен. Имаме различни виждания, изразяваме се по различен начин, имаме различен път. Създай со свой блог, своя платформа, от която да представяш вижданията си.

   Жив и здрав!

   Изтриване
  2. Приятелю ИМПЕРИАЛИСТ,

   Моля те най-настоятелно да се съобразиш с обстоятелството, че в блога освен неговият създател Павел Серафимов, който продължава все още великодушно да те понася, жертват от времето си и други хора, които не са в екстаз от твоето екстравагантно участие в него. Не е учтиво да опорочаваш един форум с присъствието си, когато вече неколкократно ти е казано, че е нужно да си потърсиш компания, която повече ти приляга.
   Вярвам,че няма да съм единственият, който ще ти благодари за това,

   Изтриване
  3. Уважаеми г-н Империалист,
   признавам че в твърдението "както изчезнаха гяурите, по същия начин са изчезнали и траките" може да се търси известна логика, най-вече в изключително краткия период на изчезване на тези имена от историята. Но има една особено съществена разлика между траки и гяури - на вторите не е кръщавана историко-географска област. Историята на света е пълна с примери, при които един народ нарича с обидни квалификации друг такъв. Аз обаче не се сещам за такъв, при който обиден епитет да се превърне в наименование на цяла област, език или държава. Както няма Варвария, така няма и Гяурия. Тракия обаче има, което навежда на мисълта, че корените на това име трябва да се търсят другаде.

   Изтриване
  4. Съвсем правилно! Прочее името Тракия е документирано като TEREKEWIJA през 14-13 век преди Христа на микенски документи. В този период няма документиран етноним елини, данайци, грайки, но ето, има Тракия.

   Микенците са тракийски поселници, Страбон свидетелства за това, че Пелопонес е получил името си от фригиецът Пелопс, който е довел там фригийски колонисти векове преди Троянската Война.

   Изтриване
  5. Pelops brought over peoples from Phrygia to the Peloponnesus that received its name from him;

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/7G*.html

   Изтриване
 13. Спарчо, ти с история ли се занимаваш или с бъзикане на тези ,които не те намират за гениален. Сега имаш време. Не пишеш нищо. Вземи да завършиш поне едно образование като хората, че срамота-неук глупак като теб да ги ръси разни по нета. Резил, ей! Повярвай ми. Като се сетя само какви ги пишеше тук.....малииии...по-големи глупости никъде не бях чела! Пък как се пенявеше и нападаше, и заплашваше, и обиждаше всички, които ти натриваха носа,изтъквайки нелепостта на фантасмагориите ти....

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Радост, разбирам, че се чувстваш сконфузено поради археолога до теб, но не е моя вината, че той не е постигнал нищо в живота си. Той все още има време да прояви смелост и да покаже мъжко държание, да напише нещо, за което да бъде уважаван.

   Ще те помоля да не ми приписваш своите деяния - пенявене, обиди и т.н. Прояви почтеност, все пак преподаваш на деца.

   Изтриване
 14. Малко извън темата - вече Ви цитират и в телевизионно предаване по ефирна телевизия, г-н Серафимов:
  http://news7.bg/predavania/vapros-na-gledna-tochka/vsichki-videa/posledovatelite-na-bog/140450

  Надявам се, че скоро ще Ви видим и като гост на това предаване.

  Успехи и големи благодарности за това, което правите!
  Станимир.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря ти Станимире! Уважавам г-н Керев за смелостта му да представи гледната точка и на хора, чиито виждания не се харесват на старата номенклатура.

   Надявам се скоро да се освободя от ангажименти и да съм в състояние да гостувам на г-н Керев в неговото предаване.

   Поздрави!

   Изтриване
 15. бледоликия25 март 2015 г., 21:45

  Здравейте.
  Питал съм се във времето, объркан от тези наименования и прякори, защо сме наименовани различно? С течение на времето осъзнах че човек който има много прякори всъщност е надарен да проявява различни същности и таланти. И различните хора виждат различно проявление и от там характерно наименование. И въобще не им пука как ти се наричаш, те те наричат както на тях им е угодно. Диалога между теб Спароток и Империалиста е типично Тракийско проявление: Единия се опитва да предостави обективния си поглед, обмислян вероятно дълго време и в действителност много правдив. Пък другия му пожелава да е "Жив и Здрав". Разбира се с времето и с трупане на все повече данни вътрешното виждане се увеличава и човек си мисли че всичко вече е видял и по трудно търпи чуждо виждане. Спароток, Брат, има и други Търсачи на истината, кои с по плитко, кои със същото, кои с по дълбоко виждане в миналото. Нито един от нас няма сам да достигне до истината и за това поздравявам Империалиста за виждането му че Траки е равнозначно на Гяури. Траки е наименование за нашия балкански джинс за да е ясно за КОИ ВАРВАРИ СТАВА ДУМА. За тези които имат един Бог под три форми: като малкото бебе Загрей, младежа Дионисий, и разумния мъж с проявен характер Сабазий. Колко от нас знаят за вотивните ръце на Сабазий, които бидейки езически са със християнска символика. Тоест нашите езически вярвания се припокриват с християнските.
  Два въпроса ти зададох, ти ги публикува но не ми отговори?! Сега не искаш да видиш истината в мнението на друг колега, и директно го пращаш на друго място. Гониш хората които ти помагат човече. Аз лично влизам тук освен заради твоето виждане и заради виждането на Империалист, и други които абсурдите в преподаваната история са ги накарали сами да намерят истината, ако щеш и заради Боцмана, защото и от него съм научил нещо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Диалогът между мен и този, който се страхува да каже името си, ползвайки псевдоним империалист не може да се нарече тракийско проявление. Човечецът си мисли, че само той е прав и намила едно и също нещо десетки пъти. Повтарянето на една глупост не може да я превърне в истина. Такъв случай не познавам.

   Винаги проверявам това, което пиша. Когато някой ме критикува по даден въпрос пак проверявам за по-голяма сигурност. Съмнявам се, че човекът наричащ себе си империалист прави това.

   Не гоня никого, просто представям своите виждания. Не виждам с какво си ми помогнал ти, или империалист, за да ме укоряваш, че гоня тези, които ми помагат. Приятел е този, който те разбира, не този, който държи на всяка цена да ти наложи нещо и, ако откажеш започва да се цупи.

   Всеки има право на лично виждане, твоето и това на империалист са твърде разични от моето. За това ти желая попътен вятър, създай си блог и представяй виждането си там. Тук не ми се занимава с глупости.

   Изтриване
  2. Господин „бледолик“,

   Съжалявам, че се намесвам, но една теза може да бъде омаловажена не само чрез пряка конфронтация, но и посредством завоалирането на основната ѝ същност от изказани купища думи без особен смисъл или идея.
   Струва ми се, че точно това е приомът на вашия „Империалист“. За мен той е класически пример на похвата:„На думите – широко, на мисълта – тясно!“
   За съжаление не мога да кажа, че и Вие сте далеч от него. Не е достатъчно да събереш всичко, което някога си научил в един кюп и в даден момент да го излееш пред публиката без никакъв порядък или мисъл. Ето Вие например бихте могли накратко да ни разкажете за „вотивните“ ръце на Сабазий, с които той е омаловажил появата на по-късното християнство ...
   Съветите към Г-н Серафимов да пие вода от повече извори не са лоши, но трябва да си дадем сметка, че съществуват и много мътни и кални извори и съвсем не би било препоръчително човек да осъществява контакт с тях.

   Изтриване
 16. бледоликия26 март 2015 г., 12:11

  Доколкото забелязах Империалист е добронамерен( но то какво му и остава, като го гонят като Империалист) не те обижда, не дрънка глупости с какво тогава е провокирал този краен негативизъм о сътрудниците ти? В крайна сметка истината е някъде по средата:Името на племето Дерзики е послужило за словосъчетанието Траки. Което те още тогава са напълнили с негативно съдържание както се и вижда в техния корен "трак" в съвременността. То и при нас това което трака най вероятно скоро ще се счупи.
  Истинския приятел не те глади с перце по козината а те критикува и ти показва грешките Овреме. Именно защото те разбира. И човек толкова ли е трудно да напишеш че не си чел книгата на Петър Георгиев. Обръщам ти внимание на нея защото мисля че има какво да се научи от нея а не защото автора ми е баджанак.
  Казвам се Милко Костов, живея на Крушевския Баир, професионално се занимавам с дървени подови настилки а непрофесионално с всичко останало.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Трябва да имаш доста силна фантазия, за да видиш тук краен негативизъм. Както империалист има право на лично виждане и критика, така това право притежавам аз и други мои съмишленици.

   Никога не съм търсил гладене с перце, но не желая да приема дивотии понеже някой си е внушил, че те са единствената истина.

   В добронамереността на империалист не се съмнявам, но освен добронамереност се иска и подготовка, без нея нищо не става. Упоритото повтаряне на едни и същи неща не е научен метод.

   Изтриване
 17. бледоликия26 март 2015 г., 13:34

  Каква теза?! Какво омаловажаване?!? Това е фрагмент от историята и то не важен, защото не е важно кой си а какъв си. А ти който ме критикуваш кой си? Ясно е че си ми приятел и брат, но бъди открит и искрен за да получиш истина. Ето аз например, не бих могъл накратко да ви разкажа за Вотивните ръце на Сабазий защото автора го е направил по добре. И на човек най-много да му покажеш плевнята а вратата сам трябва да си я намери. И моля те: --"с които той е омаловажил появата на по-късното християнство"-- прочети внимателно това което съм написал.
  Всички извори достигнали до нас от миналото са кални и се налага да се филтрира водата, умния избистря и пие, глупавия седи жаден.

  ОтговорИзтриване
 18. бледоликия26 март 2015 г., 14:19

  Излиза че коментарите които те подкрепят са хубави, а тези които са срещу теб са сигурно грозни. Истината винаги е една и всичко останало е вариация по-близо или по-далеч от нея. Това което прочетох като доказателства приведени от Империалиста звучат логично и се потвърждават дори в съвременността. Самите Гърци още в древността са си казали че тези които са като тях те уважават и почитат а тези които ги превъзхождат, мразят и ненавиждат.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважавам критиката, но уви, малцина са способни са конструктивна критика. По твоята логика трябва да кажа, че ти не третираш правилно критиката ми към империалист понеже той ти е угоден.

   Всеки човек си има свой път, често пътищата на хората се срещат и те стават приятели. С теб и империалист нямам допирни точки, считам твърденията ви за несериозни, а общуването с вас за губене на време. Може да сте най-прекрасните хора на този свят, може да сте най-умните, но не сте от тези, които аз смятам за съмишленици и приятели.

   Създайте си свои блогове и представяйте там вижданията си.

   Успех!

   Изтриване
 19. Според мен името ни идва от Бал - бял, светъл, сияен. И на балкан също. От тук е корена на блясък, но и на благородие. Всичките ни имена са близки или производни от това най-древното.
  Привет.
  Бриг.

  ОтговорИзтриване
 20. ирена янчева19 юли 2016 г., 23:11

  Здравей, Павеле ! Много ми допадна статията: името на една етническа група разкрива какво мислят другите за нас, как те ни възприемат като колективен образ и доколко ние приемаме тяхното назоваване. От друга страна, името на етноса показва и пътищата, по които ние сме достигнали и намерили своята общностна идентичност; характеристиките, които смятаме, че най - силно и вярно ни определят. И балансът между двете е това, което остава най - дълго употребено във времето - мъдър народ, носещ просветление. Приятелски поздрави !

  ОтговорИзтриване
 21. Антоний Маджаров20 юли 2016 г., 22:29

  ЕВРОПА, ЕВЕРЕСТ, ЕВЕР, ЕВРЕИ, ВЕР, СЕВЕРИ .....Първо когато в имената срещате звукове В, Ф, П ТРЯБВА ДА ЗНЕТЕ ТЯХНАТА ОСНОВА - ЗВУК Б . Да почнем от Евер - име от Библията,в която правилото трябва да се приложи, защото популяризирания отдавна превод на гръцки, а те дорийците - симити - съскащите нямат Б и го заменят с В,Ф, П. Така че гговорим за БЕР, еБЕР,СеБЕР, аС БАРух, КУ БЕР,КУ БР аД, КАБ БАР ДИ но БАЛ КАР ия, БАРух . еврейска фавилиа, Европа - еврейско име като С БАР оток Спароток, което се връзва с ченте и евреи и с тезата че част от Мизите са Бълтарите, или чи произлиза от Волга или разделете ги на траки, македонци, мизи/Сталин/ и др. руско хазарски измишльотини- ДА АМА НЕ. ХЕЛЕНИ от ХЕЛИ - РАЙЧО /слънце/. Хора, деца на СЛЪНЦЕТО, а Х-то в Хели и Средиземноморието е от Хам - сина на Ной. Богът на Х,ам е БЕЛ - ХАМон и оттук ХАМон РА до АМон РА /като РАйчо, хоРА.../. А името на слъмцето, народа и бога на народа на езика му трябва да са едно. А бога на Българите се казва БОГ от БОЛГ или БАЛК или БАЛДи. Нарицателното преди да стане такова е било собствено. А не като при нас съскаме като иСус хриСтоС това име е име на бога на С,им итите, които са крадливо и лъжовно племе от които са и хаСарите , иСар|елите. А идеите на "християнството" преди да му лепнат това свое етикетче Симитите се зараждат не в главата на някой бедуин, овчар или.... а у знаещи хора с благи сърца за доброто/улесняване/ на хората. Тези хора са от Александрийската библиотека. Александрия, АлеКСандър, Алехандро преживе още се считал за бог, и го изисквал. Това е неговата /за него, той е бога/ религия от благодарните му за възкачването си в Египет Птоломеи. Всъшност Алехандро присъства в би|БЛ|ията но със своя прякор МАРко евангелиста. Дрън дрън, свободни съчинения - нали? Всеки град тръгва да се строи на празно място, от едно място - кръстовище най често. Градът започва да се строи на празно място по поръка на Алехандро от Македония от едно централно кръстовище У оброзно. Там е гробницата на Марко и до днес. Оставам да съберете 2+2. И понеже библиотеките са лошо нещо за лъжците в историята , лепящи своите етикетчета на чужд труд ги затриват в случая запалват Османлиите.Бях изключителна кратък до необоснованост.

  ОтговорИзтриване
 22. здравеите ще ви кажа това което ми казваше винаги бабами и никога няма да го забравя ние сме тракици бабами е родена в гюмурджина (комотини) дядо в дедеагач (александрополи) и го повтарям на синът ми постояно в училище изобщо неучат история аз му я предавам

  ОтговорИзтриване
 23. баба ми казваше че ние сме тракици тя родена в гюмурджина (комотини) дядо в дедеагач (александрополи) уча и синътми на история защото в училище учителката им казвала да играят на телефоните и ще им пише хубави оценки

  ОтговорИзтриване
 24. Лично аз не вярвам на тези авторови предчувствия и не съм срещал подобни неща в изворите, та се чудя, умишлено ли липсват използваните източници за де ни може да се провери за достоверност?

  "Така стои положението и с етнонима българи. Смятам, че първоначално българи (бльгари) е било название на част от мизите. Понеже управляващата прослойка на Дунавска България е била от тази група, то целия народ на мизите получава името българи (бльгари)."

  ОтговорИзтриване
 25. ДОБРА СТАТИЯ! В ПОДКРЕПА ЩЕ ДОБАВЯ, ЧЕ РУСНАЦИТЕ СА ТЕЗИ, КОИТО КРЪЩАВАТ ГЕРМАНЦИТЕ ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА - НЕМЦИ (немцы). НЕМЦИ Е НАЙ-НОВОТО ИМЕ НА ГЕРМАНЦИТЕ. НИЕ СМЕ ГО ВЪЗПРИЕЛИ ОТ РУСНАЦИТЕ. НАПЪЛНО ЛОГИЧНО Е РАЗЛИЧНИТЕ НАРОДИ ДА СА НИ НАРИЧАЛИ ПО РАЗЛИЧЕН НАЧИН. НАПРИМЕР: НАЦИОНАЛНОСТ ТУРЧИН НЕ СЪЩЕСТВУВА. ИМЕТО ТУРЦИ Е ИЗМИСЛЕНО ОТ БЪЛГАРИТЕ. КОГАТО АРАБИТЕ ЗАВЛАДЯВАТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ, НИЕ СМЕ ЗАПОЧНАЛИ ДА НАРИЧАМЕ БЪЛГАРИТЕ ПРИЕЛИ МЮСЮЛМАНСКАТА ВЯРА ПРЕДИ 600 ГОДИНИ - ТУРЦИ. ТУРЦИЯ Е СЪЗДАДЕНА КАТО ДЪРЖАВА ПРЕДИ 100 ГОДИНИ. ДО ТОГАВА ТАКАВА НАЦИОНАЛНОСТ И ТАКОВА ПЛЕМЕ НЕ Е СЪЩЕСТВУВАЛО.

  ОтговорИзтриване
 26. здрасти, искам да попитам знаеш ли нещо за някакви пръстени на наши владетели намерени и преведени и някакви сензационни открития, чета в интернет.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Много "сензации" плъпнаха напоследък, гледам да не обръщам внимание на тези, които търсят вниманието на публиката вместо истината.

   Изтриване